overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz."

Transcriptie

1 Wijzigingen in Gebruikseisen (H5 afd. 18) van de Regeling Voertuigen per 1 januari 2013 (zoals gepubliceerd in Staatscourant van 1 november 2012) Artikel a (nieuw) : blz. 2 Artikel (gewijzigd) : blz. 3 Artikel a (nieuw) : blz. 4 onderwerpen: o geen reminrichting op opleggers en aanhangwagens onder de 750 kg verplicht, wel toegestaan o geen vastzetinrichting op opleggers en aanhangwagens onder de 750 kg verplicht, wel toegestaan Artikel a (gewijzigd) : blz. 5 onderwerp: o vaststellen massa middenasaanhangwagens d.m.v. aslast en koppelingsdruk om de handhaving met betrekking tot te zware aanhangwagens achter personenauto s te verbeteren. overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz. 7 1

2 Artikel a (nieuw; bestond nog niet), Toelichting op dit dit nieuwe artikel (uit Staatscourant 22037) Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg moeten voldoen aan de permanente eisen uit afdeling 12 van hoofdstuk 5, waarin onder andere de aanwezigheid van een remsysteem en een vastzetinrichting wordt geëist. Opleggers en middenasaanhangwagens worden in een Europese voertuigcategorie ingedeeld op basis van de verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen. Een oplegger met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, maar een aslast van 750 kg of minder wordt daardoor ingedeeld in de voertuigcategorie O1. Op een aanhangwagen uit de voertuigcategorie O1 hoeft ingevolge Richtlijn 71/320/EEG van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PbEU 1971, L 202) geen remsysteem en geen vastzetinrichting gemonteerd te worden. In artikel , eerste lid, wordt echter voor een dergelijke aanhangwagen wel een remsysteem vereist. Artikel , eerste lid, vereist daarnaast een vastzetinrichting. Deze wijziging brengt de nationale, permanente eisen in lijn met de minder zware Europese toelatingseisen. In het geval dat aanhangwagens die zijn uitgezonderd van de verplichting tot een remsysteem dan wel een vastzetinrichting, toch van een dergelijke inrichting zijn voorzien, zijn de technische eisen daarop van toepassing. Artikel a (nieuw) 1. Opleggers en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen ten hoogste 750 kg bedraagt, mogen zijn voorzien van een reminrichting. 2. De reminrichting, bedoeld in het eerste lid, moet voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel

3 Artikel (oud) Eisen Wijze van Keuren 1. Aanhangwagens moeten zijn voorzien van een goedwerkende vastzetinrichting die ten minste op de wielen van één as werkt en welke door een geheel mechanische overbrenging met de hand in werking kan worden gesteld, ook wanneer het voertuig niet aan een motorvoertuig is verbonden. inspectieput of op een hefinrichting bevindt, waarbij de vastzetinrichting wordt bediend. 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien: a. de aanhangwagen is voorzien van een veerrem die automatisch in werking treedt bij het ontkoppelen of drukloos maken van het remsysteem; b. de aanhangwagen in gebruik genomen voor 1 januari 1998, is voorzien van een hydraulisch dan wel een elektrisch bekrachtigd remsysteem en is uitgerust met wielkeggen. inspectieput of op een hefinrichting bevindt. Toelichting op de wijziging (uit Staatscourant 22037) Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg moeten voldoen aan de permanente eisen uit afdeling 12 van hoofdstuk 5, waarin onder andere de aanwezigheid van een remsysteem en een vastzetinrichting wordt geëist. Opleggers en middenasaanhangwagens worden in een Europese voertuigcategorie ingedeeld op basis van de verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen. Een oplegger met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, maar een aslast van 750 kg of minder wordt daardoor ingedeeld in de voertuigcategorie O1. Op een aanhangwagen uit de voertuigcategorie O1 hoeft ingevolge Richtlijn 71/320/EEG van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PbEU 1971, L 202) geen remsysteem en geen vastzetinrichting gemonteerd te worden. In artikel , eerste lid, wordt echter voor een dergelijke aanhangwagen wel een remsysteem vereist. Artikel , eerste lid, vereist daarnaast een vastzetinrichting. Deze wijziging brengt de nationale, permanente eisen in lijn met de minder zware Europese toelatingseisen. In het geval dat aanhangwagens die zijn uitgezonderd van de verplichting tot een remsysteem dan wel een vastzetinrichting, toch van een dergelijke inrichting zijn voorzien, zijn de technische eisen daarop van toepassing. Artikel (gewijzigd) Artikel Eisen Wijze van Keuren 1. Aanhangwagens, met uitzondering van opleggers en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen ten hoogste 750 kg bedraagt, moeten zijn voorzien van een goedwerkende vastzetinrichting die ten minste op de wielen van één as werkt en welke door een geheel mechanische overbrenging met de hand in werking kan worden gesteld, ook wanneer het voertuig niet aan een motorvoertuig is verbonden. inspectieput of op een hefinrichting bevindt, waarbij de vastzetinrichting wordt bediend. 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien: a. de aanhangwagen is voorzien van een veerrem die ten minste op de wielen van één niet hefbare as werkt en die automatisch in werking treedt bij het ontkoppelen of drukloos maken van het remsysteem; b. de aanhangwagen in gebruik genomen voor 1 januari 1998, is voorzien van een hydraulisch dan wel een elektrisch bekrachtigd remsysteem en is uitgerust met wielkeggen. inspectieput of op een hefinrichting bevindt. 3

4 Artikel a (nieuw) 1. Opleggers en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen ten hoogste 750 kg bedraagt, mogen zijn voorzien van een vastzetinrichting. 2. De vastzetinrichting, bedoeld in het eerste lid, moet voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel Toelichting op het nieuwe artikel(uit Staatscourant 22037) Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg moeten voldoen aan de permanente eisen uit afdeling 12 van hoofdstuk 5, waarin onder andere de aanwezigheid van een remsysteem en een vastzetinrichting wordt geëist. Opleggers en middenasaanhangwagens worden in een Europese voertuigcategorie ingedeeld op basis van de verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen. Een oplegger met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, maar een aslast van 750 kg of minder wordt daardoor ingedeeld in de voertuigcategorie O1. Op een aanhangwagen uit de voertuigcategorie O1 hoeft ingevolge Richtlijn 71/320/EEG van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PbEU 1971, L 202) geen remsysteem en geen vastzetinrichting gemonteerd te worden. In artikel , eerste lid, wordt echter voor een dergelijke aanhangwagen wel een remsysteem vereist. Artikel , eerste lid, vereist daarnaast een vastzetinrichting. Deze wijziging brengt de nationale, permanente eisen in lijn met de minder zware Europese toelatingseisen. In het geval dat aanhangwagens die zijn uitgezonderd van de verplichting tot een remsysteem dan wel een vastzetinrichting, toch van een dergelijke inrichting zijn voorzien, zijn de technische eisen daarop van toepassing. 4

5 Artikel a oud 1. Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van personenauto s een maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, dan mag de totale massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van autonome aanhangwagens met een bedrijfsremsysteem achter die personenauto s maximaal kg bedragen en daarbij de laagste van de volgende waarden niet overschrijden: c. de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de sterkte van de mechanische koppelinrichting; d. de technisch toegestane maximummassa van het trekkend voertuig, of 1,5 maal de technisch toegestane maximummassa van de personenauto, voorzover de personenauto een aantekening in het kentekenbewijs of in het kentekenregister G heeft. 2. Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van personenauto s een maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, dan mag de totale massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van autonome aanhangwagens zonder een bedrijfsremsysteem achter die personenauto s maximaal 750 kg bedragen en daarbij de laagste van de volgende waarden niet overschrijden: c. de helft van de massa van het trekkende voertuig in rijklare toestand. 3. De massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van aanhangwagens achter driewielige motorrijtuigen mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van het trekkende driewielige motorrijtuig. 4. Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van een personenauto geen maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, mag géén aanhangwagen worden voortbewogen. Toelichting op de wijziging: (uit Staatscourant 22037) Artikel a is aangepast met het doel de handhaving met betrekking tot te zware aanhangwagens achter personenauto s te verbeteren. Voorheen ontbrak de mogelijkheid om op te treden als de som van de aslasten van een aanhangwagen meer bedroeg dan de maximum te trekken massa. Slechts bij autonome aanhangwagens is dit mogelijk, en niet bij alle overige aanhangwagens, waaronder de veelvoorkomende middenasaanhangwagens. In het geval van aanhangwagens, niet zijnde autonome aanhangwagens, kon enkel worden opgetreden als de totale massa van de aanhangwagen het gestelde maximum overschreed. De totale massa kon echter alleen worden vastgesteld door de politie met behulp van een weegbrug. Dit was in de praktijk vaak lastig uitvoerbaar. De aslasten kunnen daarentegen worden vastgesteld door een meting ter plaatse met behulp van wiellastmeters. Artikel a gewijzigd 1. Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van personenauto s een maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, dan mag de totale massa van aanhangwagens, de som van de aslasten van autonome aanhangwagens met een bedrijfsremsysteem, of de som van de aslasten of de aslast in combinatie met een positieve koppelingsdruk van middenasaanhangwagens met een bedrijfsrem achter die personenauto s maximaal kg bedragen en daarbij de laagste van de volgende waarden niet overschrijden: c. de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de sterkte van de mechanische koppelinrichting; 5

6 d. de technisch toegestane maximummassa van het trekkend voertuig, of 1,5 maal de technisch toegestane maximummassa van de personenauto, voor zover de personenauto een aantekening in het kentekenbewijs of in het kentekenregister G heeft. 2. Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van personenauto s een maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, dan mag de totale massa van aanhangwagens, de som van de aslasten van autonome aanhangwagens zonder een bedrijfsremsysteem, of de som van de aslasten of de aslast in combinatie met een positieve koppelingsdruk van middenasaanhangwagens achter die personenauto s maximaal 750 kg bedragen en daarbij de laagste van de volgende waarden niet overschrijden: c. de helft van de massa van het trekkende voertuig in rijklare toestand. 3. De massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van aanhangwagens achter driewielige motorrijtuigen mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van het trekkende driewielige motorrijtuig. 4. Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van een personenauto geen maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, mag géén aanhangwagen worden voortbewogen. 6

7 Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2, en definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46: Richtlijn 71/320: Artikel 1: 1. In de zin van deze richtlijn wordt onder voertuig verstaan een voertuig als gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 70/156/EEG. De voertuigcategorieën worden gedefinieerd in bijlage II A bij Richtlijn 70/156/EEG. BIJLAGE I Definities, constructie- en montagevoorschriften, aanvraag van EGtypegoedkeuring, verlening van EG-typegoedkeuring, wijzigingen van het type en wijziging van goedkeuringen, overeenstemming van de productie. 2. CONSTRUCTIE- EN MONTAGEVOORSCHRIFTEN 2.2. Eigenschappen van de remsystemen Voertuigen van categorie O Aanhangwagens behorende tot categorie O1 behoeven niet voorzien te zijn van een bedrijfsremsysteem; indien een dergelijke aanhangwagen echter wel is uitgerust met een bedrijfsremsysteem, moet deze aan dezelfde eisen voldoen als de bedrijfsremsystemen van de voertuigen van categorie O Elke aanhangwagen van categorie O2 moet zijn uitgerust met een bedrijfsremsysteem van het continue of het halfcontinue type of van het traagheidstype (oplooprem). Het laatstgenoemde type is alleen toegestaan bij aanhangwagens die niet van het opleggertype zijn. Een elektrisch bedrijfsremsysteem overeenkomstig de eisen van bijlage XI is echter toegestaan. Richtlijn 2007/46, bijlage II, definities voertuigcategorieen: Categorie O1: Aanhangwagens en opleggers met een maximummassa van ten hoogste 0,75 t. Categorie O2: Aanhangwagens en opleggers met een maximummassa van meer dan 0,75 t, doch niet meer dan 3,5 t. Categorie O3: Aanhangwagens en opleggers met een maximummassa van meer dan 3,5 t, doch niet meer dan 10 t. Categorie O4: Aanhangwagens en opleggers met een maximummassa van meer dan 10 t. In het geval van een oplegger of middenasaanhangwagen is de voor indeling van de aanhangwagen of oplegger geldende maximummassa de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen van de oplegger of middenasaanhangwagen, wanneer die aan de trekker gekoppeld is en de maximumlast draagt. 7

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38299 21 juli 2016 Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV Zoetermeer, 11 juli 2016 JBZ 2016 / 12169

Nadere informatie

Opsomming belangrijkste wijzigingen Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen

Opsomming belangrijkste wijzigingen Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen wijzigingen in de Regeling Voertuigen per 1 juli 2014 Opsomming belangrijkste wijzigingen Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen Opsomming van de belangrijkste onderwerpen / aspecten

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van maximaal 3500 kg of met een oplegger of middenasaanhangwagen met een

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een oplegger of middenasaanhangwagen met een gewicht van meer dan 3500 kg Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen

Nadere informatie

Homologatie SLV. Second Life Vehicle

Homologatie SLV. Second Life Vehicle SLV Homologatie Second Life Vehicle Naam: Robin Lange (0851916) Datum: 24-3-2015 Document: Onderzoek Homologatie Citroën HY-e Versie: 1.0 Instituut: Hogeschool Rotterdam Samenvatting In het deel PRO06(februari

Nadere informatie

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificaties L 1e, L 3e en L 4e

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificaties L 1e, L 3e en L 4e Nr. Onderwerp Regelgeving L 1e (bromfiets op 2 wielen) L 3e en L 4e (motorfiets zonder/met zijspan) Wijze van keuren nationale kleine serie typegoedkeuring 18. Maximumkoppel en netto maximumvermogen 19.

Nadere informatie

Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs. Johan Simmelink

Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs. Johan Simmelink Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs Johan Simmelink Eisen aan examenvoertuigen Examen wordt afgelegd met Landbouw- of bosbouwtrekker(lbt) met aanhangwagen Eisen aan de landbouw- of bosbouwtrekker(lbt) Trekkers

Nadere informatie

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Watersporters en trailers Regelmatig komen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22037 1 november 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 oktober 2012, nr. IENM/BSK-210676,

Nadere informatie

Aanhangswagens en caravans trekken

Aanhangswagens en caravans trekken Aanhangswagens en caravans trekken Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van de rijbewijzen

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E Doelstelling 3e Europese rijbewijsrichtlijn Conformeren aan alle regels en voorschriften Uniformiteit bevorderen Programma 3 e Europese rijbewijsrichtlijn Toelating

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 448 Besluit van 19 september 2001, houdende wijziging van het Voertuigreglement, in verband met de implementatie van richtlijn nr. 97/27/EG van

Nadere informatie

Overzicht maten en gewichten in Nederland

Overzicht maten en gewichten in Nederland Overzicht maten en gewichten in Nederland U vindt hier de belangrijkste maten uit hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen 5.18.11-5.18.18 Uitsluitend aan de geldende gepubliceerde Regeling voertuigen kunt

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14798 17 juni 2014 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/114081,

Nadere informatie

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie M 2 en M 3

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie M 2 en M 3 Voertuigen voor speciale doeleinden Voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigclassificatie M2 en M3 moeten voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring voldoen aan de tabel

Nadere informatie

Inhoud. - Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. RDW Telefoon 079 345 8134 Divisie Voertuigtechniek

Inhoud. - Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. RDW Telefoon 079 345 8134 Divisie Voertuigtechniek Toelichting aanvraag ar Inhoud Invulinstructie aanvraag ar... 2 Getrokken werktuig (geen lading)... 3 Intermodaal vervoer van flatrack en open top laadstructuren... 4 Stroomschema intermodaal vervoer van

Nadere informatie

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen Aanhangwagens Onderwerp Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Risico s bij het gebruik van aanhangwagens Wettelijke eisen gesteld aan

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën CDE

Eisen examenvoertuig categorieën CDE Eisen examenvoertuig categorieën E eze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor,, E en E examens. e examenvoertuigen dienen te voldoen aan de meest actuele wettelijke eisen

Nadere informatie

Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV

Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV Tekst geldend op: 01-01-2014 ; wijzigingen t.o.v. de tekst van 2013 aangegeven met : doorhaling (tekst 2013) en blauwe tekstkleur (tekst 2014) Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV De directie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38296 21 juli 2016 Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016 Zoetermeer, 11 juli 2016 JBZ 2016 / 12168

Nadere informatie

Artikel 15 (uitsluitend de voor de BE-trekker/oplegger relevante delen zijn vemeld)

Artikel 15 (uitsluitend de voor de BE-trekker/oplegger relevante delen zijn vemeld) WEGENVERKEERSWET 1994 en het RIJBEWIJS B-E Op grond van het Reglement rijbewijzen mag een chauffeur met een rijbewijs E bij B aanhangers trekken van élk gewicht. Dat het Voertuigreglement zeer zware aanhangers

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e categorieën C1, C1E, D1 en D1e > automaat Deze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor C1, D1, C1E en D1E examens. De examenvoertuigen dienen te voldoen aan de

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4493 16 maart 2011 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6724 4 mei 2010 Regeling tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband met de nationale kleine serie typegoedkeuring

Nadere informatie

21.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 353/31

21.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 353/31 21.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 353/31 VERORDENING (EU) Nr. 1230/2012 VAN DE COMMISSIE van 12 december 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement

Nadere informatie

ARTIKELNUMMER EN BLADZIJDENUMMER KEURINGS (PERMANENTE) EISEN ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKELNUMMER EN BLADZIJDENUMMER KEURINGS (PERMANENTE) EISEN ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKELNUMMER EN BLADZIJDENUMMER KEURINGS (PERMANENTE) EISEN ALGEMENE BEPALINGEN Begrippen algemeen artikel 1.1 5 Begrippen Afmetingen artikel 1.2 13 Meetvoorwaarden wielbasis en afmetingen artikel 1.3

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26590 1 oktober 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 september 2013, nr. IENM/BSK-2013/213100,

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR VOERTUIGEN VAN SPECIALE CONSTRUCTIE PROCES VERBAAL VAN BENAMING (P.V.B.)

VADEMECUM VOOR VOERTUIGEN VAN SPECIALE CONSTRUCTIE PROCES VERBAAL VAN BENAMING (P.V.B.) VADEMECUM VOOR VOERTUIGEN VAN SPECIALE CONSTRUCTIE PROCES VERBAAL VAN BENAMING (P.V.B.) Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid Team Homologatie en Technische Keuring Koning Albert II-laan 20 bus 2 1000

Nadere informatie

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming 2.1 2.2 2.3 2.4 R 2,5 min 25 max 150 max 250 min 30 max Buitenzijde laadeenheid 1.3 1.2 3.1 3.2 5.2 Zijaanzicht 2.1 2.2 2.3

Nadere informatie

Vademecum voor voertuigen van speciale constructie : Proces Verbaal van Benaming (P.V.B.)

Vademecum voor voertuigen van speciale constructie : Proces Verbaal van Benaming (P.V.B.) Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid Team Homologatie en Technische Keuring Koning Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel T: 02-553 72 57 F: 02-553 71 08 homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be Vademecum

Nadere informatie

Eisen Examenvoertuigen praktijkexamen categorie T*

Eisen Examenvoertuigen praktijkexamen categorie T* Inhoud AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN VOOR DE LANDBOUW- OF BOSBOUWTREKKER:... 2 Snelheid en vermogen:... 2 Massa en lading: de voertuigen... 2 Afmetingen... 2 Banden... 2 Verbinding tussen de LBT en de aanhangwagen...

Nadere informatie

De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. pagina 1 van 14 (Tekst geldend op: ) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: VROM Geen Geen De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 25.3.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 518/2009, ingediend door Tamás Benocz (Hongaarse nationaliteit), over vermeende inbreuken

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1976L0756 NL 15.10.2008 009.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN VAN DE RAAD van 27 juli 1976 inzake de

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Kenteken Voertuigsoort Merk Handelsbenaming Hoofd- en nevenbrandstof Vervaldatum APK Betekenis Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 augustus 2012 (OR. en) 13092/12 ENT 196 ENV 665 MI 525

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 augustus 2012 (OR. en) 13092/12 ENT 196 ENV 665 MI 525 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 augustus 2012 (OR. en) 13092/12 ENT 196 ENV 665 MI 525 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 25 juli 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2016:435 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 15/02522

ECLI:NL:PHR:2016:435 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 15/02522 ECLI:NL:PHR:2016:435 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 05-04-2016 Datum publicatie 31-05-2016 Zaaknummer 15/02522 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding Nederland kent een groot aanta1 liefhebbers van de paardensport. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt voor het vervoer van hun paarden van een

Nadere informatie

Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor:

Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor: Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor: - Aanhangwagens en opleggers bestemd voor het vervoer van ADR-tankcontainers met een inhoud > 3000

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Keuringseisen ARTIKELNUMMER EN BLADZIJDENUMMER KEURINGSEISEN EN AANVULLENDE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE BEPALIN.GEN

Keuringseisen ARTIKELNUMMER EN BLADZIJDENUMMER KEURINGSEISEN EN AANVULLENDE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE BEPALIN.GEN ARTIKELNUMMER EN BLADZIJDENUMMER KEURINGSEISEN EN AANVULLENDE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE BEPALIN.GEN blz. Begrippen algemeen artikel 1.1 5 Afdeling 1. Algemeen 12 Afdeling 1A. Vaststelling kenmerken

Nadere informatie

Aanvulling voor Goederenvervoer CCV/ V2C en V3C

Aanvulling voor Goederenvervoer CCV/ V2C en V3C Aanvulling voor Goederenvervoer CCV/ V2C en V3C UITGAVE 2012 Deze aanvulling is gemaakt voor de cursus Goederenvervoer. Deze aanvulling heeft betrekking op de 4 e volledig herziene druk Examenoefenboek

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis Infofiche J001 07/2014 Rijbewijzen 1 Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten dat men

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34176 6 december 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2013, nr. IENM/SK-2013/142441,

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN DE RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD 1971L0320 NL 01.01.2007 011.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN VAN DE RAAD van 26 juli 1971 inzake de

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven geldig van 1 juli 2015 30 juni 2016 Opgelet: de informatie hieronder is enkel van toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor het Vlaams

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

Eisen Examenvoertuigen praktijkexamen categorie T*

Eisen Examenvoertuigen praktijkexamen categorie T* Inhoud AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN VOOR DE LANDBOUW- OF BOSBOUWTREKKER:... 2 Snelheid en vermogen:... 2 Massa en lading: de voertuigen... 2 Afmetingen... 2 Banden... 2 Verbinding tussen de LBT en de aanhangwagen...

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Besluit van houdende de vaststelling van nationale verkoopverboden en bepalingen met betrekking tot de algemene periodieke keuring van voertuigen, en tot intrekking van het Voertuigreglement (Besluit voertuigen)

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 393 Besluit van 31 augustus 1999, houdende wijziging van het Voertuigreglement met betrekking tot autogordels Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

VR DOC.0977/2BIS

VR DOC.0977/2BIS VR 2017 0610 DOC.0977/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto

Nadere informatie

Aangepaste reglementering mbt de banden vanaf 15/04/2004

Aangepaste reglementering mbt de banden vanaf 15/04/2004 www.goca.be Personenvoertuigen Aangepaste reglementering mbt de banden vanaf 15/04/2004 M1 : voertuigen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van passagiers met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Errata Feitenboekje 2006.4

Errata Feitenboekje 2006.4 Errata Feitenboekje 2006.4 Hieronder staat een aantal errata ten aanzien van het Feitenboekje vermeld, welke errata per direct ingaan. Voor zover een andere ingangsdatum geldt, staat deze genoemd in de

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen marktconsultatie Levering van ME Flex voertuigen

Nota van Inlichtingen marktconsultatie Levering van ME Flex voertuigen Nota van Inlichtingen marktconsultatie Levering van ME Flex voertuigen Subcategorieën: 34144000-8 - motorvoertuigen voor speciale doeleinden; 35412200-7 gepantserde manschappenvoertuigen; 50100000-6 reparatie,

Nadere informatie

VKR CvO WEB. Handleiding. VKRCVO-WEB handleiding 1

VKR CvO WEB. Handleiding. VKRCVO-WEB handleiding 1 VKR CvO WEB Handleiding VKRCVO-WEB handleiding 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Importeur: Aanvragen op basis van Certificaat van Overeenstemming (CvO)... 4 1.1 Kenteken aanvragen... 4 1.2 Overzicht aangevraagde

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2011 (30.05) (OR. en) 9742/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0349 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2011 (30.05) (OR. en) 9742/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0349 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 mei 2011 (30.05) (OR. en) 9742/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0349 (COD) CODEC 758 CODIF 27 ENT 112 PE 216 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993)

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) Belastingdienst Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) BPM 065 1Z*2FD Oude bpm-tarieven (vanaf 1993) Moet u voor een gebruikt motorrijtuig (personen auto, motor of bestelauto) bpm betalen? Dan hoeft

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 462 Besluit van 23 september 1997, houdende vaststelling van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 10 Besluit van 23 december 1999, houdende wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij examen E bij B

Veel gestelde vragen bij examen E bij B Veel gestelde vragen bij examen E bij B 0. Waar gaan we mee rijden 1. Hoe kan je laten zien dat we deze aanhangwagen met deze auto mogen trekken? 2. Hoe weet je dat de aanhangwagen geremd is? 3. Volgens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35401 31 december 2013 Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 350 Besluit van 28 augustus 2003 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een vereenvoudiging van de APK en van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met enkele technische correcties Op de voordracht

Nadere informatie

a. In de aanhef vervalt: alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens.

a. In de aanhef vervalt: alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens. CONCEPT Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor land- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voorbewogen aanhangwagens

Nadere informatie

Regeling Permanente Eisen

Regeling Permanente Eisen Inhoudsopgave blz. HOOFDSTUK 1 DEFINITIEBEPALINGEN 4 HOOFDSTUK 2 PERMANENTE EISEN KEURINGSPLICHTIGE VOERTUIGEN 5 Titel 1 Toepassingsgebied 5 Titel 2 Algemene bouwwijze van het voertuig 5 Afdeling 1 Motorrijtuigen

Nadere informatie

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden: Besluit van tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OMafdoening in verband met onder meer de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouwen bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid,

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Aangedreven as Aanhangwagen autonoom geremd Aanhangwagen middenas geremd Aantal assen Aantal cilinders Aantal deuren Aantal staanplaatsen Aantal wielen Aantal zitplaatsen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26634 21 december 2012 Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV 13 december 2012 nr. JBZ/2012/9609/jg De directie

Nadere informatie

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18)

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit voorschriften voertuigen Vindplaats :

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1970L0156 01/05/2004 Aantal bladzijden: 132 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing.

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 april 2001 (04.05) (OR. en) 7725/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0211 (COD) LIMITE ENT 55 ENV 166 CODEC 319 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK

Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Door wijzigingen in de wet en de Europese regelgeving zijn er enkele verkeersregels veranderd. Toevoegen op pagina 25 De algemene norm Het is een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 535 Besluit van 4 december 2000 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen AFMETINGEN EN GEWICHTEN Afmetingen van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhangwagens

Nadere informatie

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger 3M Traffic Safety Systems Diamond Grade Contourmarkering Zichtbaar beter zichtbaar veiliger Alles over de invoering van ECE Reglement 48 vanaf 10 juli 2011 Retroreflecterende contourmarkering Minder ongevallen

Nadere informatie

Vrachtauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Vrachtauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Vrachtauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een vrachtauto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de vrachtauto niet gebruikt. Er zijn bijzondere regels voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11518 22 juli 2010 Aanwijzing Voertuigafmetingen Categorie: opsporing, vervolging Rechtskarakter: aanwijzing in de zin

Nadere informatie

Regeling Permanente Eisen

Regeling Permanente Eisen Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 DEFINITIEBEPALINGEN...5 Artikel 1...5 HOOFDSTUK 2 PERMANENTE EISEN KEURINGSPLICHTIGE VOERTUIGEN...6 Titel 1 Toepassingsgebied...6 Artikel - 2.1.1...6 Titel 2 Algemene bouwwijze

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 462 Besluit van 21 november 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de intrekking van de mogelijkheid onder bepaalde

Nadere informatie

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding Nota van toelichting 1. Voertuigreglement Algemeen deel Inleiding Dit besluit brengt allereerst wijzigingen aan in het Voertuigreglement. Deze wijzigingen houden verband met een vereenvoudiging van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 19 Besluit van 19 december 1995, houdende wijziging van het Voertuigreglement Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Vrachtauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Vrachtauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Vrachtauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een vrachtauto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de vrachtauto niet gebruikt. Er zijn bijzondere regels voor

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2011

Tarieven met ingang van 1 januari 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Wijziging van de motorbrandstof van een voertuig in een al dan niet tot vloeistof verdicht gas... 2 Algemeen... 2 LPG... 2 0. Algemeen... 2 1. Herkenning van voertuigen van

Nadere informatie