Alcohol: vriend of vijand?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcohol: vriend of vijand?"

Transcriptie

1 Preventief alcohol- en drugsbeleid Medische problematiek Dr. G. De Cooman Alcohol: vriend of vijand? 1

2 Man of vrouw? 5% 20 % verslaafd risicodrinker 1% 9% 70% 5% veilig gebruik 70% 20% Is alcohol probleem op het werk? WN met alcoholproblemen : % (HIVA, 2004, B. (VAD, Vl. : 5%: > 6(4)/dag) : 6% pos cage, vnl jr) 7% heeft problematische afhankelijkheid % van de probleemdrinkers werkt NOG 2

3 dronken op het werk: 60 % problemen komt door occasionele drinkers 70 % bedrijven: wn s komen soms dronken op werk 40 % bedrijven: wn s worden soms dronken op werk 76 % blijft wel eens afwezig wegens alcoholmisbruik Marthe Verjans, alcoholbeleid in Belgische ondernemingen Prevent Drugs op het werk? België: cannabis XTC of speed :3% laatste maand, 13 % ooit :1,7 % ooit??? Nederlandse cijfers (I. Poelmans, centrum verslavingszorg) Alcohol Cannabis XTC Speed Coke Heroïne Probleemgebruik werk 9% 0,5% / / / / Gebruikers 92% 17% 3% 3% 2% 0,3% 3

4 Risicofactoren in bedrijven Alcoholcultuur Sommige sectoren: > beschikbaarheid (vb. horeca, klantenbezoek, ), dorstig werk (warmte, zwaar fysiek, stof, ), transport? Gebrek aan actief toezicht HL Sociale momenten: feestjes, vieringen, traktaties, na-het-werk rituelen, : gebruiksregels en afspraken Lange middagpauzes; beschikbaarheid alcohol in de buurt,... Stress, herstructurering, onveiligheidsgevoel, neg. werksfeer Alcohol/drugs op het werk = problemen Gezondheidsschade Veiligheidsrisico Sociaal disfunctioneren Functioneringsproblemen 4

5 1. Gezondheidsschade Reeds bij > «matig gebruik» van alcohol WGO:(> 3 (2) glazen* per dag) + 2 alcoholvrije dagen gevaar binge-drinken (> 6 pinten ineens) afhankelijk van de genetische tolerantie maaglast, leverstoornissen, kanker? hoge bloeddruk* concentratiestoornissen gedaalde weerstand (als ook voedingsprobleem): opgelet bij magere drinker Probleemdrinkers zijn vaker en langer ziek: 2-6 x groter absenteïsme Gevolgen voor de gezondheid Rood gezicht en neus Bloedvaten-hart: hoge bloeddruk, hartspieraantasting (30% van overlijdens). Zenuwstelsel: karakterstoornissen slaapstoornissen (nachtmerries, krampen) wanen: achterdochtig, jaloezie, delirium tremens gezichtsstoornissen hersenaantasting Maag: maagzweren, - kanker Lever : hepatitis, cirrose Andere: bloedarmoede impotentie, libidoverlies slechtere wondheling gevoeliger voor infectieziekten vetzucht 5

6 Verlies aan levensjaren door alcoholgebruik In vgl. met 6

7 Standaardglas = 10 g (12 cc) alcohol 1 port 1,66 1 trappist * 3 2. Veiligheidsprobleem alcohol Bij 10-20% van AO zou alcohol rol spelen 2 à 4 x meer risico op AO Alcohol: occasioneel gebruik vertraagd reactievermogen, verstoring motoriek overmoedig verkeerd inschatten Regelmatige gebruikers: Reageren en functioneren schijnbaar normaal maar: concentratie verlies, verkeerde noodreacties, onthoudingsverschijnselen (delirium) 7

8 3. Sociaal disfunctioneren Karakterverstoringen Erkennen nooit fout (= toegeven alcoholprobleem) Verstoring werkrelaties: neg. invloed werksfeer (psychisch aftakelen, sociaal vervreemden, geïsoleerd) Financieel en familiaal in de knoei Relatieproblemen op werk Moeilijke gevoelens bij alcoholist Matig dr. Riskant dr. Alcoholisme ontkenning angst spanning pijn verdriet projectie schuldgevoel schaamte pseudosterk ik agressief achterdochtig depressief Naar Dr. Ansoms 8

9 4. Functioneringsproblemen A. Niet alleen tijdens roes B. Ook tijdens (schijnbaar nuchtere) na-uren ( privé ) C. Blijvend herseneffect bij lang en veel gebruik => blijvend effect bij chronische drinkers Effect op rijvaardigheid Tragere reactie Gedaalde concentratie Verminderd zicht; tunnelzicht; <overzicht Slechter inschattingsvermogen Met 0,5 pro mille: kans dodelijk ongeval: x 2.5 Alcohol + vermoeidheid = synergisch 9

10 Functioneringsproblemen chronische gebruikers Verstoring motoriek, ruimtelijke zin Verstoring aandacht, concentratie: fouten en niet halen deadlines Typisch «slechte perioden» Verstoring van het geheugen: vergeten afspraken Conclusie Arbeidsongevallen: x 2 à 4 Effect op rijvaardigheid Absenteïsme: x 2 à 6 Verslechtering arbeidssfeer Kwaliteitsproblemen Lager of onregelmatiger rendement (-25%) Imago firma 10

11 Waarom doen bedrijven er niets aan? 1. Sociale aanvaarding 2. Ontslag ligt juridisch niet zo eenvoudig 3. Velen drinken zelf taboeonderwerp 4. Co-alcoholisme: omgeving wil niet klikken, verkiest blind te zijn, en is schuldig aan nalatigheid Doel ingrijpen bedrijf??? 1 Doorglijden naar echte verslaving voorkomen 2 Verslaafden eerlijke reïntegratiekans geven Boodschap: tijdig ingrijpen 11

12 Boodschap: tijdig ingrijpen Inzicht verslavingspatroon alcohol Info rond medische misverstanden 12

13 1 Alcohol als drug: = verdovend middel (eerst de remmingen) 2 Verslavingsgraden - VIER FASEN 1. Psychisch verlangen (goesting naar alles wat roes geeft ) 2. Psychisch afhankelijk (hele leven draait er rond ) 3. Lichamelijk afhankelijk (craving of lichamelijke hunkering ) 4. Addictie (delirium tremens) Hard drugs raken tot fase 4 Sommige genotsmiddelen geraken maar tot 1 (cafeïne, zoetigheden, chocolade) Soft drugs geraken tot 3 (cannabis, nicotine) Hard drugs geraken tot 4 (alcohol, heroïne, speed) Psychisch verlangen Psychisch afhankelijk Lichamelijk afhankelijk 4. Addictie 13

14 3 Verslavingssnelheid en kans uitstel van afhankelijkheid alcohol cannabis tabak heroïne cocaïne Matig dr. Riskant dr. Alcoholistisch dr. M < 21 dr./w V < 14 dr./w WHO X? IK? controleverlies niet kunnen ophouden drang naar ( craving ) 14

15 Verantw dr. soc. dr. genetisch Bingedrinken Aantal drinks persoonl* Familiale context omgeving gewoontes< Probl. dr. Zwaar soc. dr. andere ziektes situaties afhank. abusus afhankelijkheid Alarmsignalen alcoholproblemen Meestal niet te herkennen, tenzij op het moment van roes Zeer stellige «Negatie» Signalen bij chronisch gebruik Maag- en darmklachten Vermoeidheid Slaapstoornissen en concentratieverlies Psychische en sociale problemen: angsten, depressies, korte afwezigheden (ziekte en pit-stops ) Fouten (draagt nooit schuld*), dalende kwaliteit arbeidsongevallen Problemen sociale relaties: wisselend humeur Incoherent gedrag Onaangepast reageren op stress- of complexe situaties Onverzorgd, er ouder uitziend Gedrag bij occasioneel alco-aanbod Stiekem drinken (reeds ver verslaafd!): flessen NB: Checklist VAD: middelengebruik op het werk 15

16 5 Alarmen op bedrijfsvlak troubleparameters: Alcohol = AO Afwezigheden Afval Ambras Afstappen gemiddeld 7 jaar vooraleer ontdekt door HL Individueel voorkomingbeleid probleemdrinker Wie veel drinkt kan: - Alcohol-loze dagen inbouwen doorbreken fysieke gewenning verminderen verlangen naar - Analyseren wanneer hij drinkt en vervangende gewoontes aanleren: gevaar zien aankomen en gewoontes doorbreken of vervangen - Context veranderen waarbinnen hij drinkt: - uitlokkende situaties vermijden vb. café, recepties; - andere dranken drinken 16

17 Stopproblemen 2 fasen: - Ontwenningsfase: ontwenningsverschijnselen (detoxicatie) lichamelijke ongemakken tot delirium tremens kalmerende middelen - Terugvalpreventie-fase: lichamelijke hunkering (lange periode, met pieken) anti-craving: Campral, naltrexone (revia, inspuitbaar voor 1 maand) bestraffingstactiek: antabuse Stopproblemen Groot belang gelijktijdig aanpakken psychische problematiek: onderliggend of ontstaan door alcoholmisbruik psychofarmaca, antidepressiva, - voldoende lang - in voldoende hoge dosis 17

18 Optie gecontroleerd drinken? < 40 jaar oud vroegtijdige diagnose minimale tekens van afhankelijkheid geen ernstige medische complicaties geen of weinig impulsiviteit sociale stabiliteit goede therapietrouw partner akkoord met deze optie bedrijf best inlichten als convenant ( we hebben hem zien drinken ) Naar Dr. Ansoms Optie geheelonthouding > 40 jaar oud Lange drinkgeschiedenis Duidelijke afhankelijkheid Andere medische problemen Impulsiviteit Zwakke sociale steun Weinig therapietrouw Patiënt akkoord Nadeel: groot herval voelen zich bij herval helemaal loser nood aan steun van gelijken (AA) struikelen naar het doel hoort erbij Naar Dr. Ansoms 18

19 Symptomen Cannabis Rood doorlopen ogen, nl pupillen Stoned, verward ( creatief ): na 4 u terug autorijden 5/dag: hele dag stoned Geur, sigarettenpijpjes, peuken, Speed, XTC Gebruik werk (speed) Grote pupillen, gespannen kaakspieren Opgepept, verliefd Vloeitjes Symptomen Cocaïne Vooral uitgangsdrug: meestal + alcohol Neusbloeden Opgepept, arrogant: ½ uur per lijntje (meest door onzekere persoon) Spiegels, CD s + buisje 19

20 Rol arbeidsgeneesheer AG als meldpunt Aandachtspunt op medisch onderzoek Begeleiding arbeidsgeneesheer Herstel-convenanten 1. AG als meldpunt Minder bedreigend als HL voor collega s = hulpcircuit, niet sanctiecircuit Belang sensibiliseren collega s (cfr. 7 jaar) verklikken indekken en wachten tot de bom barst 20

21 2. Aandachtspunt op medisch onderzoek Wordt iemand verslaafd? Cage-vragenlijst (Cut/ Annoyed/ Guilty/ Eye-opener) Zelftestje SUVA Als je het moeilijk hebt met kritiek op je alcoholgebruik Als alcohol de spil wordt van je denken Als je iets met alcohol drinkt om een gemis op te vullen Eventueel individueel testen naar ADM door AG? - alcohol in bloed en uitademlucht - drugs in urine of bloed, in erkend labo - bloed: functietesten: CDT, levertesten Voor de orde mogen de arbeidsgeneesheren alleen testen gebruiken waarvan de analyses worden uitgevoerd in een erkend labo. Brengt echter geen oplossing Alleen goed voor doorbreken negatie Kan alleen onder strikte voorwaarden; zeker geen serietesten Resultaat mag niet meegedeeld worden 21

22 Urinecontrole Testen naar ADM door AG Op eigen initiatief arbeidsgeneesheer, zeer uitzonderlijk, strikte voorwaarden: relevant veiligheidsrisico gezien functie: voor wn of anderen, vb. hoogtewerkers, veiligheidsfuncties, gevaarlijke machines, aandachtsfuncties, ; niet wegens lager rendement of storend dronken gedrag (bv dronken secretaresses) er is aanleiding: als diagnosemiddel ter bevestiging «vermoeden» of opvolgen therapietrouw akkoord WN (informed consent) doel hem te helpen bv. negatie doorbreken, schade aantonen, abstinentie opvolgen, zonder briefing* naar WG aangaande resultaat; alleen communicatie : geschikt/ongeschikt/ziekteverlof briefing naar HA mag alleen als WN akkoord is (eventueel impliciet) 22

23 3. Begeleiding arbeidsgeneesheer Begeleiding: contact met deskundige hulp Onderhouden contact WN in therapiefase Feedback naar werkgever (mits overleg en OK van WN) Bij herintrede: voorbereiding, ondersteunende begeleiding, eventueel werkaanpassingen, voorbereiden omgeving Snelle detectie bij herval (input collega s) 4. «herstel-convenanten» WG beoordeelt en sanctioneert het disfunctioneren het veiligheidsrisico voor zichzelf en de anderen het storend gedrag In herstelfase van verslaving zal WN wellicht «struikelen» geen eerlijke herstelkans WG en synd. kunnen convenant met verslaafde afsluiten A/ In de periode dat AG «dekking» geeft, wordt het «struikelen» met bijzonder begrip beoordeeld B/ een lange periode van ziekteverlof, om onder begeleiding aan verslavingsprobleem te werken, is toegelaten en leidt niet tot een negatieve beoordeling 23

24 «herstel- convenanten»(2) AG geeft «dekking» voor korte (herhaalde) periodes, zolang dat er een motivatie en inspanning is tot herstel Bij veiligheids- of aandachtsfuncties beslist AG - ofwel tijdelijk niet geschikt voor die taak - ofwel - mits een akkoord tot herhaalde testing* geschikt, als hij er voldoende vertrouwen in heeft Als arbeidsgeneesheer geen vertrouwen meer heeft, schrijft hij geen dekking meer en beoordeelt de WG het functioneren zoals bij de andere werknemers Eigen initiatief, relevant, informed consent, beslissing geschikt of niet geschikt Interessante websites overzicht gevolgen, effecten en problemen rond alcohol vereniging voor alcohol- en drugsproblemen 24

Cao 100 alcohol- en drugbeleid

Cao 100 alcohol- en drugbeleid Cao 100 alcohol- en drugbeleid Leen De MEY preventiewerker CGG VAGGA/Verslavingspreventie Marie-Claire LAMBRECHTS VAD/coördinator sector arbeid Studienamiddag CPBW-leden Provinciehuis Antwerpen, 10 november

Nadere informatie

Hoeveel Vlaamse jongeren gebruiken alcohol of drugs?

Hoeveel Vlaamse jongeren gebruiken alcohol of drugs? OUDERAVOND JONGEREN, ALCOHOL EN ANDERE DRUGS CGG AHASVERUS ALCOHOL- EN DRUGPREVENTIE 2 CGG Ahasverus www.ahasverus.be Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vestigingen in Asse, Halle, Vilvoorde en Grimbergen

Nadere informatie

De effecten, de risico s en de wet. Cover

De effecten, de risico s en de wet. Cover Tabak, alcohol en andere drugs in België De effecten, de risico s en de wet NL Cover introductie Tabak, alcohol en andere drugs in België De effecten, de risico s en de wet Iedereen komt wel eens in aanraking

Nadere informatie

Alcohol. Hoeveel is te veel?

Alcohol. Hoeveel is te veel? Alcohol. Hoeveel is te veel? V.U.: Frieda Matthys, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel - juni 2015 (herziene druk) - D/2015/6030/ 30 DeDe DrugLijn

Nadere informatie

Iemand in mijn omgeving drinkt...

Iemand in mijn omgeving drinkt... GEZONDHEIDSPROMOTIE Iemand in mijn omgeving drinkt... Hoe ermee omgaan? Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 gezondheidspromotie@mloz.be

Nadere informatie

Verslaving deel 4. weliswaar 41

Verslaving deel 4. weliswaar 41 Verslaving deel 4 Dit is het voorlaatste deel van onze reeks over verslaving. In deze editie hebben we het over alcoholverslaving. Het slotdeel zal tabakverslaving behandelen. weliswaar 41 Zowat een half

Nadere informatie

LESBRIEF OVER DRUGS EN DRUGSVERSLAVING

LESBRIEF OVER DRUGS EN DRUGSVERSLAVING LESBRIEF OVER DRUGS EN DRUGSVERSLAVING UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 Lesbrief: drugs en drugsverslaving Colofon: INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding 2 Verslaving

Nadere informatie

Alcoholproblemen op het werk. Adviezen voor leidinggevenden. 3e druk 2000 Alcon, Utrecht

Alcoholproblemen op het werk. Adviezen voor leidinggevenden. 3e druk 2000 Alcon, Utrecht Alcoholproblemen op het werk Adviezen voor leidinggevenden 3e druk 2000 Alcon, Utrecht (c) 2000 Alcohol Consultancy Nederland (ALCON) Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Alcohol drugsbeleid IBN

Alcohol drugsbeleid IBN Inhoudsopgave 1. Onderscheid alcohol en drugs... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Wat verstaan we onder alcohol?... 2 1.3 Wat verstaan we onder drugs?... 2 1.4. Risico s... 3 1.4.1 Risico s op de werkplek... 3

Nadere informatie

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen)

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Gezond Transport januari 2013 De inhoud van dit document is gebaseerd op documentatie van de volgende bronnen: NIGZ, Alcon Advies, CAO Beroepsgoederenvervoer,

Nadere informatie

Informatienotitie over verslavingen. Versie 7/10/2009

Informatienotitie over verslavingen. Versie 7/10/2009 Informatienotitie over verslavingen Versie 7/10/2009 gemeente Doetinchem september 2009 2 inhoud: vooraf aanleiding inhoud en opbouw notitie 1. wat is verslaving? 2. beschrijvingen van verslavingen 2.1

Nadere informatie

dossier vroeginterventie

dossier vroeginterventie V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel dossier vroeginterventie Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02 423 03 34 vad@vad.be

Nadere informatie

1 Definitie en afbakening

1 Definitie en afbakening 1 Definitie en afbakening Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht

Nadere informatie

KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN 2013-2015. Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie. pascal

KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN 2013-2015. Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie. pascal KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie pascal 2013-2015 K V K A V E L G E M D O O R N I K S E S T E E N W E G 2 2 6 8 5 8 0 A V E L G E M 1. Voetbal en alcohol Jij wordt

Nadere informatie

in gesprek over: Verslaving

in gesprek over: Verslaving in gesprek over: Verslaving Colofon Auteur: A.G.M. Wijdeveld Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B. Laport C.R. van Meer E. Olivier M.

Nadere informatie

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's Nederlands Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland 1 opvattingen, feiten en risico's Bijna overal ter wereld... Bijna overal ter wereld gebruiken mensen alcohol, tabak en drugs. Voor de smaak

Nadere informatie

lesbrief drugs WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL

lesbrief drugs WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL inhoud LES ENNISMAKING MET DRUGS VERSLAVING IN NEDERLAND SOORTEN DRUGS GEWENNING GEESTELIJKE VERSLAVING LICHAMELIJKE VERSLAVING ONTHOUDINGSVERSCHIJNSELEN THUISOPDRACHTEN LES

Nadere informatie

Alcohol wordt in veel situaties gedronken: na het werk, in de kroeg, op feesten, thuis of. bij vrienden. De plaats, de situatie en de

Alcohol wordt in veel situaties gedronken: na het werk, in de kroeg, op feesten, thuis of. bij vrienden. De plaats, de situatie en de ➏ Alcohol wordt in veel situaties gedronken: na het werk, in de kroeg, op feesten, thuis of bij vrienden. De plaats, de situatie en de mensen met wie je drinkt, kunnen bepalend zijn voor het drinkgedrag.

Nadere informatie

Anti-alcoholbeleid op het werk. ACV-Openbare Diensten juli 2013

Anti-alcoholbeleid op het werk. ACV-Openbare Diensten juli 2013 Anti-alcoholbeleid op het werk ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 Krachtlijnen voor een alcoholbeleid op het werk Zowel werknemers als werkgevers winnen bij een duidelijk alcoholbeleid. De uitwerking

Nadere informatie

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure Over deze brochure De één is er tegen, voor de ander is het minder een probleem. Wat je ook van drugs vindt, de kans is groot dat je er ooit mee te maken krijgt. Als opvoeder, familielid of vriend(in),

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB. Bundel Nr 124. Alcohol- en drugspreventie. in de bouw

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB. Bundel Nr 124. Alcohol- en drugspreventie. in de bouw DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB Bundel Nr 124 Alcohol- en drugspreventie in de bouw Inhoud Inleiding... 3 Wegwijs in dit NAVB dossier... 4 Vierde trimester 2009 Bundel Nr

Nadere informatie

Alcohol en andere drugs

Alcohol en andere drugs Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Colofon Auteur

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

1.0 26/05/2015. Depressie, delier en verslaving bij ouderen. Depressie, delier en verslaving. Psychisch lijden op oudere leeftijd.

1.0 26/05/2015. Depressie, delier en verslaving bij ouderen. Depressie, delier en verslaving. Psychisch lijden op oudere leeftijd. Depressie, delier en verslaving bij ouderen Gent, 21.5.2015 Dr. An Haekens Alexianen Zorggroep Tienen 1.0 SEC SUBT Beschrijvi Depressie, delier en verslaving Psychisch lijden op oudere leeftijd Psychiatrische

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Het spel 4 1.1 Waarom dit spel? 4 1.2 Spelleider 4 1.3 Voorbereiding en tips voor de spelleider 4. 2.

Voorwoord 3. 1. Het spel 4 1.1 Waarom dit spel? 4 1.2 Spelleider 4 1.3 Voorbereiding en tips voor de spelleider 4. 2. INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Het spel 4 1.1 Waarom dit spel? 4 1.2 Spelleider 4 1.3 Voorbereiding en tips voor de spelleider 4 2. De spelregels 6 3. Spelkaarten 7 3.1 Wat weet jij? 7 3.2 Wat doe jij? 10

Nadere informatie

OUT of YOUR HEAD folders voor mensen die drugs gebruiken en psychische problemen hebben

OUT of YOUR HEAD folders voor mensen die drugs gebruiken en psychische problemen hebben Psychische ziekte, alcohol en drugsgebruik - het verhaal van Jason de psychonaut OUT of YOUR HEAD folders voor mensen die drugs gebruiken en psychische problemen hebben 1 Inleiding Iedereen wordt geboren

Nadere informatie

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid De juiste instelling Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid INHOUDSOPGAVE 1. Hoezo de juiste instelling? 4 2. Opiaatafhankelijkheid 6 3. Als je begint met behandeling 9 4. Je gezondheid

Nadere informatie

Omgaan met alcoholproblemen

Omgaan met alcoholproblemen Omgaan met alcoholproblemen Informatie en adviezen voor leidinggevenden en commandanten Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Inhoud Omgaan met medewerkers die een alcoholprobleem hebben Hoe ontwikkelt

Nadere informatie