PSYCHOSOCIAAL WELZIJN MODULE 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PSYCHOSOCIAAL WELZIJN MODULE 2"

Transcriptie

1 PSYCHOSOCIAAL WELZIJN MODULE 2 HOE EFFICIËNT OMGAAN ALS WERKGEVER/LEIDINGGEVENDE MET EEN ALCOHOL EN/OF DRUGPROBLEEM OP DE WERKVLOER Sabine Stevens Preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe Prenne 13 maart 2012 De Montil Affligem PREBES VZW DIESTERSTERSTEENWEG KERMT TEL FAX IBAN BE BTW BE

2 Hoe efficiënt omgaan als werkgever/leidinggevende gg met een alcohol- en/of drugprobleem op de werkvloer? Sabine Stevens Preventieadviseur psychosociale aspecten Vers van de pers 03/01/2012 De Morgen Naar schatting in België: half miljoen alcoholverslaafden en personen met een drugsverslaving 04/01/ Het Laatste Nieuws Alcoholgrens naar 0,2 promille 04/01/2012- Het laatste Nieuws Alle verslaafden in 1 databank 07/01/ Het Laatste Nieuws Wereldwijd 200 miljoen druggebruikers Slide 2 1

3 Vers van de pers 12/01/2012 De Morgen Artsen kampen met alcoholprobleem 13/01/ De Morgen Neurochirurg Dirk De Ridder: Wie op jonge leeftijd drinkt,maakt minder hersencellen aan 13/01/2012 De Morgen Jeugd grijpt steeds jonger naar de fles Slide 3 Algemene Vaststelling We hebben allemaal onze persoonlijke opvattingen/normen inzake alcohol- en ander druggebruik gebaseerd op onze kennis van het product, de wettelijke status (legaal of niet) en beïnvloed door onze positieve en negatieve ervaringen Wat betekent dit voor interventie op het werk: objectiveren! Slide 4 2

4 Situering Wettelijk kader CAO 100 (april 2010) - Art 2: Deze overeenkomst strekt ertoe het disfunctioneren op het werk ten gevolge van alcohol of drugsgebruik in de ondernemingen bespreekbaar te maken, het te voorkomen en te verhelpen, omwille van de nadelige gevolgen er aan verbonden zowel voor werkgevers als werknemers. Een preventief alcohol-en drugsbeleid moet deel uitmaken van een integraal welzijnsbeleid (veiligheid-en gezondheidsbeleid) en moet ook kaderen in het globaal personeelsbeleid. Graadmeter: het functioneren van de werknemer. Elk alcohol-en drugsprobleem moet behandeld worden zoals elk ander functioneringsprobleem Slide 5 Probleemdefiniëring 1. Wat is een alcohol- of drugprobleem? 2. Wanneer is dit relevant voor het werk? 3. Wat is disfunctioneren? Slide 6 3

5 Probleemdefiniëring De probleemgebruiker bestaat niet (VAD, 2002) Slide 7 Probleemdefiniëring Slide 8 4

6 Probleemdefiniëring Het problematisch karakter wordt bepaald door kenmerken van de gebruiker (mens), de drug zelf (middel) en de context van gebruik (milieu) Werkgerelateerd gebruik = Elk gebruik dat zich voordoet tijdens de werkgerelateerde uren i.c. (onmiddellijk) voorafgaand aan het werk, tijdens de werktijd incl. lunchpauzes, specifieke aangelegenheden en de weg van en naar het werk Slide 9 Probleemdefiniëring Ruime definitie: alle gedragingen die strijdig zijn met goed functioneren in de job Het is de taak van leidinggevende om te waken over het goed functioneren van elke medewerker Voorbeelden: - Veelvuldig te laat komen - Er met zijn hoofd niet bij zijn - Onnodige risico s nemen - Duidelijk naar alcohol ruiken - Slide 10 5

7 Probleemdefiniëring Waarom de focus op functioneren? Problemen in het functioneren zijn met zekerheid en eenvoudiger vast te stellen dan een eventueel achterliggend A&D-probleem Problemen in het functioneren behoren tot de arbeidsrelatie, zodat er geen betwisting hoeft te zijn over privacyproblemen Op deze manier wordt het probleem bespreekbaar en vermijdt men welles-nietes discussies over de oorzaken van slecht functioneren Het feit dat de job in gevaar komt, heeft meestal een sterk motiverend effect! Slide 11 Probleemdefiniëring (Niet-) problematisch gebruik (VAD, 2002) Meerderheid bevolking Minderheid bevolking (90 %) (5à10%) (2 %) Niet-problematisch gebruik Problematisch gebruik Sociaal gebruik situationeel chronisch gebruik Geïntegreerd gebruik (veiligheid / gezondheid) proces naar afhankelijkheid riskant (vooral gezondheid ; grote occasioneel overmatig impact op omgeving) gebruik Beleidsfocus: Informeren Procedures acuut misbruik Procedures chronisch misbruik Sensibiliseren Regelgeving Slide 12 6

8 Plan van aanpak in de praktijk Acuut : eenmalig disfunctioneren tgv een (vermoed) alcohol- of drugprobleem Chronisch: herhaaldelijk disfunctioneren tgv (vermoed) alcohol- of drugprobleem -> niet noodzakelijk manifest onder invloed zijn Slide 13 Plan van aanpak in de praktijk Eenmalig disfunctioneren Stappenplan: 1.Constatatie verminderd functioneren van de medewerker en optreden 2.Gesprek met betrokkene kort na voorval 3.Bij herhaling feiten aansporen tot positieve gedragverandering 4.Indien positieve gedragsverandering : verder ondersteunen Indien geen gedragsverandering : chronisch Slide 14 7

9 Plan van aanpak in de praktijk Voorbeeld procedure acuut misbruik Indien dronken of onder invloed van drugs, gecontroleerd bedrijf verlaten, op eigen kosten naar huis Rustkamer ter beschikking Betrokkene mag zelf niet rijden, taxirit wordt aangeboden Bij acute intoxicatie, verwijzen naar ziekenhuis Toegang ontzegd voor minimum 12 uren Slide 15 Plan van aanpak in de praktijk Voorbeeld procedure acuut misbruik (vervolg) Regularisatie van de afwezigheid via onbetaald verlof Melding aan HR en arbeidsgeneesheer Vertrouwelijk gesprek kan aangevraagd worden Gebruik van ademtest afhankelijk van beleid LG bespreekt het rapport met betrokkene bij hervatting werk, eventueel samen met HR manager Slide 16 8

10 Plan van aanpak in de praktijk Herhaaldelijk disfunctioneren Stappenplan: Leidinggevende d confronteert tmedewerker met het functioneringsprobleem adhv concrete feiten Optie 1: - betrokkene opteert voor positieve gedragsverandering - leidinggevende maakt concrete afspraken en biedt ondersteuning of hulpverlening aan - betrokkene wil probleem zelf oplossen - strikte opvolging van het functioneren door de leidinggevende - evaluatie op korte termijn (na 1 tot 3 maanden) - functioneren is verbeterd -> ondersteunen en verder opvolgen Slide 17 Plan van aanpak in de praktijk Herhaaldelijk disfunctioneren Optie 2: - betrokkene opteert voor positieve gedragsverandering - leidinggevende d maakt concrete afspraken en biedt ondersteuning of hulpverlening aan - betrokkene kan/wil probleem niet zelf oplossen - betrokkene kiest voor hulpverlening (informatie!) - opstellen van begeleidingsovereenkomst ts WG en WN - naleving overeenkomst : ja -> ondersteunen en blijven opvolgen : nee -> striktere begeleidingsovereenkomst - indien geen verbetering : eventuele sancties opleggen ook indien geen bereidheid tot gedragsverandering Slide 18 9

11 Praktijkvoorbeeld Case Peter: manager Opdracht: fragment 1 Beantwoord volgende vragen: - Welke signalen van disfunctioneren ziet u? - Wat vindt u van de reactie van de secretaresse? Slide 19 Praktijkvoorbeeld Case Peter Opdracht: fragment 2/3 Beantwoord volgende vragen: - Wat loopt goed/minder goed bij de aanpak van deze situatie? ti - Wat vindt u van de aanpak van de leidinggevende? - Hoe kan een uitgewerkt alcohol-en drugbeleid een goede aanpak van deze situatie ondersteunen? Slide 20 10

12 Risicofactoren : Risicofactoren (alcohol) Beschikbaarheid van alcohol op het werk Sociale druk om mee te drinken Afwezigheid van toezicht Een hoog of laag inkomen Bescherming door collega s Werkdruk, stress en gevaarlijke situaties Zwaar, warm of stoffig werk Ploegendienst en/of onregelmatige werktijden Verveling (bron : NIGZ, 2006) Slide 21 Risicofactoren (alcohol) Maar: - Hoe meer factoren gelijktijdig aanwezig, hoe groter kans op probleemgebruik - Alcoholmisbruik kan tijdelijk van aard zijn (overlijden van dierbare, echtscheiding,... - In ene situatie is dezelfde hoeveelheid alcohol veel eerder een probleem dan in de andere : bijv. bij beroepschauffeurs, hoogtewerkers Slide 22 11

13 Risicogroepen (alcohol) Risicogroepen : (bron : NIGZ, 2009) Horecapersoneel Amusements- en alcoholindustrie Bouwnijverheid id Landbouw Visserij Cultuur Chauffeurs Militairen Managers Advocaten Artsen Journalisten Vertegenwoordigers Kraandrijvers Mijnwerkers Havenwerkers Slide 23 Werkgebonden signalen Wijzen vooral op een verandering in gedrag functioneren Belangrijk om als organisatie alert te zijn voor werkgebonden signalen als aangrijpingspunt voor een gesprek Een snelle reactie leidt tot vroegtijdige detectie en kansen op herstel zijn groter Slide 24 12

14 Werkgebonden signalen Verzuim: hoger ziekteverzuim, vaak te laat komen, ongeloofwaardige excuses gebruiken, vroeg(er) van het werk vertrekken Concentratieverlies: problemen met het onthouden van ingewikkelde handelingen en/of details,fysiek aanwezig zijn maar er niet met zijn hoofd bij zijn, Ongevallen: vaker dan anderen betrokken zijn bij een arbeidsongeval, geen rekening houden met veiligheid van anderen, bijna-ongevallen, Afwijkend werkpatroon: afwisselende periodes hoge en lage produktiviteit, toenemende onbetrouwbaardheid en onvoorspelbaarheid,afnemend doorzettingsvermogen, Slide 25 Werkgebonden signalen Afgenomen efficiëntie: materiaal verspillen, nemen van slechte beslissingen, niet respecteren van deadlines, Slechte verhouding met collega s: lichtgeraakt zijn, slecht gehumeurd zijn, klachten of commentaar uit directe omgeving,stemmingsveranderingen,... Slide 26 13

15 Slide 27 Rol hiërarchische lijn Leidinggevende heeft cruciale rol in de aanpak van het probleem Alert zijn voor mogelijke (vermoeden van) drank- en drugproblemen en optreden als het werk en gedrag dat nodig maken: - zorgvuldig opvolgen van het functioneren = verzamelen van concrete informatie - gesprek voeren (over arbeidsprestaties, functioneren van de betrokkene) - chef dient niet te oordelen of er sprake is van problematisch drinken Slide 28 14

16 Rol als collega NIET: overnemen van taken, medelijden, moraliserende houding, toedekken goed bedoelde initiatieven maar de probleemgebruiker is hiermee niet gebaat: - geen invloed op probleembesef - negatieve invloed op zelfwaardegevoel Alert zijn op gedrag van drinkende of druggebruikende collega Persoon eerlijk over zijn gedrag aanspreken Signaleren aan de chef of andere instanties is niet gelijk aan verklikken Slide 29 Informatie? Sabine Stevens Departement t Psychosociale aspecten IDEWE Entrepotkaai Antwerpen Tel: +32 (0) Slide 30 15

Cao 100 alcohol- en drugbeleid

Cao 100 alcohol- en drugbeleid Cao 100 alcohol- en drugbeleid Leen De MEY preventiewerker CGG VAGGA/Verslavingspreventie Marie-Claire LAMBRECHTS VAD/coördinator sector arbeid Studienamiddag CPBW-leden Provinciehuis Antwerpen, 10 november

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie

Departement Psychosociale Aspecten

Departement Psychosociale Aspecten Departement Psychosociale Aspecten (bron FOD) Model 1 : beleidsverklaring waarbij de onderneming ervoor kiest om het alcohol- en drugsbeleid niet verder uit te werken (zie Art. 3, 3 en 4 van het KB van

Nadere informatie

reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming

reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming Instituut voor de autocar ar en de autobus v.z.w. 1 Institut pour l autocar ar et l autobus a.s.b.l. reventief alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming CAO n 100 P R E V E N T I E F A L C O H O L

Nadere informatie

PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID

PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID Alcohol en drugsbeleid in de ondernemingen PRINCIPE Werknemers of uitzendkrachten die op het werk alcohol en drugs gebruiken of onder invloed ervan zijn kunnen de veiligheid, de gezondheid en het welzijn

Nadere informatie

Handboek Alcohol & Werk

Handboek Alcohol & Werk Handboek Alcohol & Werk Een leidraad voor professionals. Uitgave NIGZ-Werk 2007 Woerden 2 Colofon Handboek Alcohol en Werk Dit handboek is een uitgave van NIGZ Werk. Het is een weergave van een aantal

Nadere informatie

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen)

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Gezond Transport januari 2013 De inhoud van dit document is gebaseerd op documentatie van de volgende bronnen: NIGZ, Alcon Advies, CAO Beroepsgoederenvervoer,

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Afs p r a k e n n o t a. a l c o h o l- e n dr u g s b e l e i d v o o r

Afs p r a k e n n o t a. a l c o h o l- e n dr u g s b e l e i d v o o r Afs p r a k e n n o t a a l c o h o l- e n dr u g s b e l e i d v o o r de zeevisserij Inhoudstafel 1. Voorwoord 3 2. Situering van het beleidsplan 5 3. Opzetten van structuur: werkgroep middelengebruik

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie)

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Mieke Autrique, David Möbius,

Nadere informatie

NVAB-STANDPUNT inzake de rol van de bedrijfsarts in het kader van het alcohol- en drugsbeleid binnen ondernemingen 1

NVAB-STANDPUNT inzake de rol van de bedrijfsarts in het kader van het alcohol- en drugsbeleid binnen ondernemingen 1 NVAB-STANDPUNT inzake de rol van de bedrijfsarts in het kader van het alcohol- en drugsbeleid binnen ondernemingen 1 Inleiding De NVAB is van mening dat zowel werkgever als werknemers een bijdrage dienen

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Alcohol drugsbeleid IBN

Alcohol drugsbeleid IBN Inhoudsopgave 1. Onderscheid alcohol en drugs... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Wat verstaan we onder alcohol?... 2 1.3 Wat verstaan we onder drugs?... 2 1.4. Risico s... 3 1.4.1 Risico s op de werkplek... 3

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Genees- en genotsmiddelen (tabak, alcohol en drugs)

Genees- en genotsmiddelen (tabak, alcohol en drugs) Genees- en genotsmiddelen (tabak, alcohol en drugs) GENEES EN GENOTSMIDDELEN Het thema genot -en geneesmiddelen niet evenwichtig gespreid is over het basis- en het secundair onderwijs. In het secundair

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Pesten. op het werk. www.aclvb.be

Pesten. op het werk. www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be D/1831/2009/7/16000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Inhoud Woord vooraf... 4 Inleiding... 5 1. Wat is pesten?... 7 1.

Nadere informatie

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca Interventie Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca Samenvatting Doel Barcode heeft als doel dat het personeel van uitgaansgelegenheden voor jongeren een bijdrage wil en kan leveren aan het voorkomen

Nadere informatie