OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Gevorderd 1 BEROEPSTAAK B EN C PSYCHIATRISCHE ZORGVRAGER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: 15 oktober 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

2 Beroepstaak B Psychiatrische zorgvrager 01 De psychiatrische zorgvrager blz.4 Activiteiten Verpleegkunde Kenmerken gestoord afwijkend gedrag Invloed van een psychiatrische ziekte op het leven van een zorgvrager Zorgsettings in de Geestelijke Gezondheidszorg Psychopathologie DSM IV-TR Psychisch functies Psychologie ën in de psychologie 02 Depressie en manie blz.13 Activiteiten Verpleegkunde Beginsituatieverkenning depressie Kennisvragen over stemmingsstoornis Verpleegplan voor zorgvrager met depressie (Taaltaak schrijven) Verpleegplan voor zorgvrager met manie Taaltaak schrijven) Zelftest stemmingsstoornissen Psychopathologie Depressie, oorzaak, symptomen en behandeling Manisch depressieve stoornis, oorzaak, symptomen, behandeling Voedingsleer Ondervoeding Overgewicht 03 Schizofrenie en psychose blz.25 Activiteiten Verpleegkunde Test je kennis Wat weet jij van schizofrenie? Dagstructuur Medicatie antipsychotica Kennistest aan de hand van casus schizofrenie Praktijksituaties met vragen en competentieopdracht Psychopathologie Psychopathologie schizofrenie Verstoorde psychische functies Zelftest behandeling schizofrenie 04 Angststoornissen blz. 37 Activiteiten Verpleegkunde Orientatie op angststoornissen Herkennen en benoemen van angst Psychopathologie Psychopathologie (angststoornissen) 05 Middelenmisbruik blz. 40 Activiteiten Verpleegkunde Zorgvrager met een verslavingsstoornis (basis) 2

3 06 Continuïteit en coördinatie van zorg blz. 41 Activiteit Overleg met naasten en/of wettelijke vertegenwoordigers 07 Crisissituaties en onvoorziene situatie blz. 44 Activiteiten Handelen bij agressie-eigen ervaringen Omgaan met agressie Agressie hoe ontstaat het in de GGZ Training CFB Beroepstaak C Psychiatrische zorgvrager Activiteiten blz.49 C1 Patiëntenvoorlichting (Taaltaak spreken) C1 Presentaties stromingen in de GGZ (Taaltaak spreken) C2 Beroepshouding: Beroepshouding C2 Begeleiden: Begeleidingsgesprek met een zorgvrager (taaltaak gesprekken voeren) C2 Begeleiden: Motiverende gesprekstechnieken (Taaltaak gesprekken voeren) C2 Begeleiden: Schizofrenie en territorium C2 Specifieke begeleidingsmethoden: De zorgvrager met schizofrenie C2 Specifieke begeleidingsmethoden: Oriëntatie gedragsproblemen C2 Gedragsproblemen: Preventie van agressie d.m.v. signaleringsplan C3 Groepsvoorlichting C3 Ontwerp een leefklimaat 3

4 1.1 Kenmerken van een zorgvrager met afwijkend gedrag Praktische voorbereiding Tijd Competentie De student: - heeft zijn eigen mening weergeven ten aanzien van normaal (gezond) en gek (gestoord) gedrag - een relatie gelegd met vooroordelen - heeft de kenmerken van gestoord gedrag benoemd Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de geestelijke gezondheidszorg. Bestudeer theorie over beeldvorming en vooroordelen ten aanzien van mensen met een psychiatrische ziekten. Zoek ook informatie op over de kenmerken van gestoord en afwijkend gedrag Beeldvorming en vooroordelen Gestoord en afwijkend gedrag DVD: Maak werk van zorg: verpleegkundige in de psychiatrie 1 uur School of thuis, internetaansluiting Bespreek deze activiteit met klasgenoten en docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) Verplicht Activiteit 1 Zoek informatie over de beeldvorming ten aanzien van normaal gedrag, gek gedrag en vooroordelen over mensen met een psychiatrische ziekte. - Waar denk jij aan bij mensen met een psychiatrische ziekte? - Welke beeld heeft de samenleving over mensen met een psychiatrische ziekte? - Welke vooroordelen zijn er? Hoe zou dit komen? Activiteit 2 Geef vijf voorbeelden van normaal (gezond) gedrag en vijf voorbeelden van gestoord (afwijkend) gedrag. Onderbouw met argumenten. Waarom is voor de een iets normaal en voor de ander niet? Normaal of gestoord gedrag? Activiteit 3 Zoek uit aan welke criteria voldoen moet zijn, om te kunnen spreken van gestoord gedrag. Kom gezamenlijk tot een beschrijving van het begrip gestoord gedrag 4

5 1.2 Invloed van een psychiatrische ziekte op het leven van een zorgvrager Praktische voorbereiding Tijd / Competentie De student heeft een verslag geschreven over de invloed van een psychiatrische ziekte op het leven en sociaal netwerk van een (ex) - zorgvrager Zorg dat je informatie hebt verzameld over de invloed van een psychiatrische ziekte op het leven en sociaal netwerk van een zorgvrager Bedenk welke vragen je wilt stellen aan de ex-zorgvrager. Internet: 2 uur School Laat je verslag lezen door een klasgenoot en de docent. Vraag feedback op de inhoud. 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) Keuze Activiteit 1 Woon actief de bijeenkomst bij, waar een ex-zorgvrager van de stichting Pandora het één en ander vertelt over de invloed van zijn/haar ziekte op het leven en sociaal netwerk. Activiteit 2 Schrijf een verslag over de invloed van een psychiatrische ziekt op het leven en sociaal netwerk van een ex-zorgvrager 5

6 1.3 Zorgsettings in de geestelijke gezondheidszorg Praktische voorbereiding Tijd Competentie De student heeft een presentatie gehouden over zorgsettings in de geestelijke gezondheidszorg Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de geestelijke gezondheidszorg Stem af met welke studiegenoten jij deze activiteit gaat uitvoeren (max. 4 studenten). Stem af met je studiegroep, wie welke zorgsetting gaat presenteren. Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg, hoofdstuk over zorgsettings + hoofdstuk over verpleegkundige in de GGZ Informatie van internet, informatiefolders, interview met een psychiatrische verpleegkundige 2 uur School of thuis, internetaansluiting Evalueer de presentatie met je studiegroep met behulp van het feedbackformulier uit het ondersteunend materiaal 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) BOL: Verplicht BBL: Keuze Activiteit 1 Bereid met je subgroep een presentatie voor van ongeveer 10 minuten over een zorgsetting (naar keuze) in de geestelijke gezondheidszorg. PAAZ APZ Categorale instelling voor geestelijke gezondheidszorg MFE Deeltijdbehandeling RIBW Ambulante GGZ Psychiatrische thuiszorg Dagactiviteitencentrum Instelling voor verslavingszorg Werkwijze: o Voer deze activiteit uit in een subgroep (max. 4 studenten) o Kies een zorgsetting o Zorg dat je antwoord krijgt op de volgende vragen: - Wat is de functie van de zorgsetting? - Wat zijn de kenmerken van de zorgsetting? - Voor welke zorgvragers is de zorgsetting geschikt? - Welke zorg wordt geboden binnen de zorgsetting? - Wat is de rol en taak van de verpleegkundige binnen de zorgsetting - Welke disciplines werken er binnen de zorgsetting? Wat is hun taak? o Geef een presentatie over de setting op een creatieve en informatieve manier 6

7 1.4 DSM-IV-TR Praktische voorbereiding Tijd Competentie De student: - heeft de inhoud en opbouw van de DSM-IV uitgelegd aan studiegenoten met behulp van een PowerPoint - kan vertellen wat DSM-IV is - kan vertellen wat er verstaan wordt onder de 5 assen - kan vertellen kat de rol van de verpleegkundige is bij het stellen van de diagnose Zorg dat je beschikking hebt over het boek verplegen in de geestelijke gezondheidszorg en de DVD DSM-IV uit de mediatheek Boek verplegen in de geestelijke gezondheidszorg. Hoofdstuk psychiatrische stoornissen - het DSM4-classificatiesysteem Boek DSM-IV-TR. Op het portaal staat ook informatie over DSM-IV-TR. 2 uur School of thuis, Evalueer de uitvoer, aantrekkelijkheid en inhoud van de powerpoint en uitleg met studiegenoten. Stel zonodig leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) Verplicht Activiteit 1 Beantwoord de vragen over het nut en belang van een classificatiesysteem zoals DSM4 Waarom is diagnostiek belangrijk? Wat wordt bedoeld met een classificatiesysteem? Wat zijn de voor en nadelen van een classificatiesysteem zoals DSM4? In hoeverre is DSM4 belangrijk voor jou als verpleegkundige? Activiteit 2 Bekijk de DVD "DSM 4" met een voorbeeld gesprek. 7

8 Activiteit 3 Leg met behulp van een powerpoint de inhoud en opbouw van de DSM4 uit aan studiegenoten Werkwijze Beantwoord de vragen over inhoud en opbouw van de DSM4 Wat is het doel van DSM4 Waar en door wie wordt er een diagnose gesteld? Welke mogelijkheden zijn er om gegevens te verzamelen? Welke rol speelt de verpleegkundige daarbij? Op welke manier worden de gegevens verwerkt m.b.v. DSM4? Welke stoornissen worden er beschreven in de DSM4? Verwerk de gegevens tot een logisch opgebouwde powerpoint 8

9 1.5 Psychische functies Praktische voorbereiding Competentie De student: - heeft de psychische functies en de mogelijke stoornissen hierin benoemd - heeft deze a.d.h.v. casuïstiek stoornissen in de psychische functie herkend en benoemd Zorg dat je theorie hebt bestudeerd over psychische functies Spreek af met welke studiegenoten jij deze activiteit gaat uitvoeren Traject 409 verplegen van zorgvrager met een psychiatrische ziekte 1: psychopathologie DVD klinische psychologie(dsm IV) uit de mediatheek School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek deze activiteit met je studiegenoten Stel leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) Verplicht Activiteit 1 Onderzoek en noteer wat de mogelijke stoornissen zijn bij de volgende psychische functies: Expressie en psychomotoriek Bewustzijn Zelfbeleving Waarneming Denken Gevoelsleven Willen en verlangen Activiteit 2 Bespreek in een subgroep de volgende vragen: In hoeverre herken je de onderzochte psychische functies bij jezelf? Geef voorbeelden In welke mate kun jij jezelf verplaatsen in de beschreven stoornissen in de psychische functies? Welke stoornissen vind je herkenbaar en welke staan ver van je af? Welke effecten denk je dat het antwoord op de vorige vraag heeft voor het contact met psychiatrische zorgvragers 9

10 Activiteit 3 Beoordeel aan de hand van het gedrag van een zorgvrager, welke stoornissen in de psychische functies je herkent. Beargumenteer met behulp van de theorie Casus Ans Ans is een jonge vrouw van 32 jaar, die poliklinische in behandeling is bij een GGZ instelling. Ze is getrouwd en moeder van twee meisjes. Het gaat de laatste tijd steeds minder goed met haar. Dat wil zeggen: Ans voelt zich druk en opgejaagd van binnen, tegelijkertijd komt ze tot bijna niets meer en voelt ze zich somber. Ze voelt zich tot niets en niemand aangetrokken en is het liefst alleen. Dat ze voor haar kinderen en ook nog een beetje voor zichzelf moet zorgen, motiveert haar om toch nog iets te doen. Warm eten doet ze nauwelijks meer. Ze is trouwens erg vermagerd. Ook aan zichzelf verzorgen, zoals douchen en haren wassen komt ze niet of nauwelijks toe. Ze voelt zich doodmoe en angstig. Casus Aart Aart is een jongeman van negentien jaar. Hij is zeven weken geleden opgenomen in een GGZ instelling vanwege ernstige verwardheid, toenemende zwerfneigingen en ernstige verwaarlozing. Aart heeft veel last van stemmen in zijn hoofd. Als hij last van stemmen in zijn hoofd heeft, wil hij niet luisteren en niet mee eten aan tafel. Hij wil geen warme maaltijden eten, in de overtuiging dat hij door de verpleegkundigen op de afdeling wordt vergiftigd. Hij zegt dat hij dat niet zelf denkt, maar dat zijn stemmen hem dat vertellen. Activiteit 4 Bekijk de DVD klinische psychologie(dsm IV) en ga per casus na welke stoornissen je kunt ontdekken in de psychische functie. Noteer ze. 10

11 1.6 ën in de psychologie Praktische voorbereiding Competentie De student heeft: - omschreven hoe gedrag ontstaat volgens zes verschillende theorieën in de psychologie. Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de geestelijke gezondheidszorg Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg, hoofdstuk over visies op de zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek deze activiteit met je studiegenoten en docent. Stel zonodig leervragen aan de docent. 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) Verplicht Activiteit 1 Onderzoek en rapporteer een aantal verschillende visies, van waaruit je kunt kijken naar het (ontstaan van) gedrag van mensen met een psychiatrische stoornis Biologische psychiatrie Behavioristische zienswijze/leertheorie Cognitieve theorie Intrapsychische zienswijze/psychoanalyse Cliëntgericht zienswijze/humanisme Systeemtheorie Werkwijze: Onderzoek een aantal visies, van waaruit je kijken naar het ontstaan van gedrag van mensen. Neem in dit onderzoek ook onderstaande begrippen meer. Biologische psychiatrie - Erfelijkheid - Neurotransmitters Behavioristische zienswijze/leertheorie - Negatieve/positieve bekrachtiging - Conditionering - Uitdoving - Modeling Cognitieve theorie - Denkschema s - Denkfouten - Coping Intrapsychische zienswijze/psychoanalyse - Onbewust - Weerstand - Afweermechanisme - Socialisatie - Verdringing Cliëntgericht zienswijze/humanisme - Cliëntgericht - Behoeftehiërarchie - Zelfontplooiing Systeemtheorie - Systeem - Feedback - Interactie patronen 11

12 Activiteit 2 Verklaar het gedrag van een zorgvrager met een psychiatrische stoornis, vanuit de verschillende visies Werkwijze Lees de casus over mevrouw Smith aandachtig door Verklaar vervolgens vanuit de verschillende visie het gedrag van mevrouw Smith. Presenteer je verklaring aan studiegenoten Activiteit 3 Bespreek en rapporteer in een subgroep welke betekenis de verschillende visies hebben voor het reageren van de verpleegkundige op het gedrag van mensen met een psychiatrische ziekte 12

13 2.1 Beginsituatieverkenning depressie Praktische voorbereiding Competentie De student heeft zijn beginsituatie over mensen met een depressie verkend. Zorg dat je beschikt over het boek, verplegen in de GGZ en de DSM-IV Zorg dat je theorie hebt bestudeerd over het verplegen van cliënten met een stemmingsstoornis Boek verplegen in de GGZ, het hoofdstuk over het verplegen van cliënten met stemmingsstoornissen DSM-IV In de mediatheek kun je dvd s over depressies vinden bijvoorbeeld, je zal het maar hebben (BNN) Kort Filmpje over depressie op Thuis Vergelijk en bespreek deze activiteit met je studiegenoten Stel leervragen aan de docent 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) Verplicht Activiteit 1 individueel Maak de vragen bij de beginsituatieverkenning over depressie Bij een depressie denk ik aan.? Je mag maximaal 7 woorden noemen Beschrijf met behulp van de 7 woorden, in maximaal drie zinnen, wat volgens jou wordt verstaan onder een depressie... Wanneer spreek je volgens de DSM-IV van een depressie? 13

14 Maak de volgende zinnen af. Een empatische houding van de verpleegkundige tegenover de depressieve zorgvrager is belangrijk omdat...? De verpleegkundige kan empathie tot uitdrukking brengen in haar omgang en benadering met de depressieve zorgvrager door....? Aanbrengen van structuur in de verpleegkundige begeleiding van de depressieve zorgvrager is belangrijk omdat...? De verpleegkundige kan structuur aanbrengen in de verpleegkundige begeleiding door..? 14

15 2.2 Kennisvragen stemmingsstoornis De student heeft zijn kennis getest over mensen met stemmingsstoornissen en de vragen foutloos beantwoord. Praktische Bestudeer theorie over cliënten met een stemmingsstoornis uit voorbereiding het boek Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg Verplegen van cliënten met een stemmingsstoornis Thuis Tijd 1 uur Kijk de kennisvragen na met behulp van je boek en studiegenoten. Stel zo nodig leervragen aan de docent Kijk de praktijksituaties met vragen na met behulp van het antwoordmodel van ThiemeMeulenhoff 1.2 Competentie Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) Verplicht: 1 van 2 Activiteit 1: kennisvragen Bestudeer theorie over cliënten met stemmingsstoornissen en test je kennis door het maken van de vragen. 1. Beschrijf het begrip stemming. 2. Welke twee stemmingsstoornissen kun je benoemen? 3. Noem minimaal 5 lichamelijke kenmerken van een depressie. 4. Noem minimaal 5 psychologische symptomen van een depressie. 5. Noem minimaal 4 sociale kenmerken van een depressie. 6. Welke soorten depressie kun je benoemen? (minimaal 3). 7. Weet je hoe een depressie kan ontstaan? Hoe dan. 8. Hoe kan een depressie worden behandeld? Noem minimaal 4 behandelingsmethoden? 9. Mensen met een manie vertonen kenmerken op 4 verschillende gebieden. Welke zijn dit en benoem per gebied wat die kenmerken dan zijn. 10. Hoe kan een manie veroorzaakt worden? 11. Hoe kan een manie behandeld worden? Activiteit 2: praktijksituaties met vragen Maak de vragen bij de praktijksituaties in het hoofdstuk over verplegen van cliënten met een stemmingsstoornis 15

16 2.3 Verpleegplan voor zorgvrager met depressie Praktische voorbereiding Competentie De student heeft een 3 verpleegplannen opgesteld op basis van een verpleegkundige diagnose voor een depressieve zorgvrager Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de GGZ Zorg dat je beschikt over het sjabloon verpleegplan opstellen, zakboek verpleegkundige diagnose en/of verpleegkundige diagnose in de psychiatrie (Townsend) Verplegen in de GGZ, het hoofdstuk over het verplegen van cliënten met een stemmingsstoornis School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek je verpleegplannen met je studiegenoten Maak hierbij gebruik van het antwoordmodel. Stel leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) Verplicht Activiteit 1 Breng aan de hand van de gezondheidspatronen van GORDON de mogelijke verpleegproblemen bij depressieve zorgvrager in kaart Activiteit 2 Formuleer een verpleegplan voor een zorgvrager met een depressie m.b.t. het lichamelijk, psychische en sociaal functioneren Werkwijze Stel één standaard verpleegplan op mbt het lichamelijk functioneren voor een zorgvrager met een depressie Stel één standaard verpleegplan op mbt. het psychische functioneren voor een zorgvrager met een depressie Stel één standaard verpleegplan op mbt. sociaal functioneren voor een zorgvrager met een depressie Maak bij het opstellen van de verpleegplannen gebruik van de gezondheidspatronen van GORDON en de gegevens uit activiteit 1 Criteria verpleegplan - Verpleegkundige diagnose voldoet aan de PES - Het doel voldoet aan de RUMBA eisen - interventies: welke interventies zijn nodig om het doel te behalen - de interventies zijn evidence based - evaluatie op product en proces 16

17 2.4 Verpleegplan opstellen manie Praktische voorbereiding Competentie De student heeft een 3 verpleegplannen opgesteld op basis van een verpleegkundige diagnose voor een manische zorgvrager Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de GGZ Zorg dat je beschikt over het sjabloon verpleegplan opstellen, zakboek verpleegkundige diagnose en/of verpleegkundige diagnose in de psychiatrie (Townsend) Verplegen in de GGZ, het hoofdstuk over het verplegen van cliënten met een stemmingstoornis School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek je verpleegplannen met je studiegenoten. Maak hierbij gebruik van het antwoormodel. Stel leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) Verplicht Activiteit 1 Breng aan de hand van de gezondheidspatronen van GORDON de mogelijke verpleegproblemen bij een manische zorgvrager in kaart gebracht Activiteit 2 Formuleer drie standaard verpleegplannen voor een manische zorgvrager Werkwijze Maak bij het opstellen van de verpleegplannen gebruik van de gezondheidspatronen van GORDON en de gegevens uit activiteit 1 Criteria verpleegplan - Verpleegkundige diagnose voldoet aan de PES - Het doel voldoet aan de RUMBA eisen - interventies: welke interventies zijn nodig om het doel te behalen - de interventies zijn evidence based - evaluatie op product en proces 17

18 2.5 Zelftest stemmingsstoornissen Praktische voorbereiding Competentie De student heeft zijn kennis en inzicht getoetst over stemmingsstoornissen Zorg dat je theorie hebt bestudeerd over de cliënten met schizofrenie Boek verplegen in de geestelijke gezondheidszorg, hoofdstuk over cliënten met stemmingsstoornissen School of thuis, internetaansluiting Kijk de zelftest na met behulp van het antwoordmodel 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) Keuze Activiteit 1: Maak de zelftest over stemmingsstoornissen en controleer de antwoorden met behulp van het antwoordmodel Open vragen 1. Een empatische houding van de verpleegkundige ten opzichte van de depressieve zorgvrager is erg belangrijk. Hoe kan de verpleegkundige empathie tot uitdrukking brengen in haar omgang en benadering van de zorgvrager? 2. Naast empathie is het aanbrengen van structuur belangrijk in de verpleegkundige begeleiding van de depressieve zorgvrager. Geef zoveel mogelijk concrete voorbeelden van de manier waarop de verpleegkundige het aanbrengen van structuur in de praktijk kan brengen 3. Vaak volgt na een manische fase een periode van depressiviteit. Hoe zou dit te verklaren zijn? Waar of niet waar? 1. Een depressie is een toestand die iedereen zich makkelijk voor kan stellen. We zijn namelijk allemaal wel eens neerslachtig. 2. Een manie is in feite een grote uitbarsting van energie en creativiteit 3. Het vatbaar zijn voor depressies is een kwestie van erfelijkheid 4. Depressies kunnen genezen worden met medicijnen 5. Het is beter om niet al te veel in te gaan op de dadendrang van de manische zorgvrager. Dat leidt enkel tot conflicten, waardoor je geen goede vertrouwensrelatie kunt opbouwen 6. Wanneer je bij de depressieve zorgvrager maar blijft aandringen op activiteiten, stel je je weinig empathisch op. Iemand die depressief is, heeft hier namelijk geen enkele behoefte aan 18

19 2. 6 Psychopathologie depressie Oorzaken, symptomen en behandelmethoden Praktische voorbereiding Tijd Competentie De student heeft: - de oorzaken, symptomen en behandelmethoden van een depressie benoemd Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de GGZ Bestudeer theorie over oorzaken, symptomen en behandelmethoden bij depressie en manie Verplegen in de GGZ, het hoofdstuk over het verplegen van cliënten met een stemmingstoornis Internet: 2 tot 4 uur School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek je verslag met je studiegenoten Stel leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (K) Verplicht Activiteit 1: Maak een samenvatting over de oorzaken, symptomen en behandelmethoden van mensen met een depressie Jij gaat onderzoeken wat de oorzaken, symptomen en behandelingen zijn van een depressie In je samenvatting verwerk je de informatie over: - Oorzaken, ontwikkeling en verloop van de stoornis - De symptomen volgens de DSM-IV - Behandelmethoden Activiteit 2: Zoek in het repertorium of de geneesmiddelengids informatie op over de hoofdgroep antidepressiva - Noem vier merk - en/of stofnamen - Zoek de belangrijkste bijwerkingen op - Zoek de belangrijkste werking op Zoek een studiegenoot op en leg hem/haar de belangrijkste werking en bijwerkingen uit van een medicijn, behorend tot de hoofdgroep antidepressiva. Vraag daarna wat hij/zij van de uitleg begrepen heeft. 19

20 2.7 Psychopathologie manisch depressieve stoornis Oorzaken, symptomen en behandelmethoden Praktische voorbereiding Tijd Competentie De student heeft: - de oorzaken, symptomen en behandelmethoden van een manisch depressieve stoornis benoemd Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de GGZ Bestudeer theorie over de oorzaken en behandelmethoden van een manische depressieve stoornis Verplegen in de GGZ, het hoofdstuk over het verplegen van cliënten met een stemmingsstoornis 2 tot 4 uur School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek je verslag met je studiegenoten Stel leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (K) Verplicht Activiteit 1: Beeldvorming (Keuze) Vorm je een beeld van een manisch depressieve stoornis Ga naar Bekijk de korte film waarin een psychiater van Delta uitlegt wat een manisch-depressieve stoornis is en hoe Delta mensen met een manisch-depressieve stoornis behandelt. Je kunt ook een indringende documentaire over manisch depressiviteit bekijken op Verder kun je in de mediatheek DVD s vinden over mensen met manisch depressieve stoornissen, bijvoorbeeld Je zal het maar hebben Activiteit 2: Oorzaken, symptomen en behandelmethoden Maak een samenvatting of woordspin over de oorzaken, symptomen en behandelmethoden van mensen met een manisch depressieve stoornis. Jij gaat onderzoeken wat de oorzaken, symptomen en behandelingen zijn van een manisch depressieve stoornis In je samenvatting verwerk je de informatie over: - Oorzaken, ontwikkeling en verloop van de stoornis - De symptomen volgens de DSM-IV - Behandelmethoden Activiteit 3: Medicatie Zoek in het repertorium of de geneesmiddelengids informatie op over de hoofdgroep antidepressiva stemmingsstabilisator - Noem vier merk - en/of stofnamen - Zoek de belangrijkste bijwerkingen op - Zoek de belangrijkste werking op Leg de werking en bijwerkingen van een stemmingsstabilisator uit aan een groepsgenoot 20

21 21

22 GGZ VDL Ondervoeding Praktische voorbereiding Tijd competentie De student heeft de vragen over ondervoeding bij psychiatrische zorgvragers uitgewerkt Neem je boek voeding bij gezondheid en ziekte mee. Stem met de inhoudsdeskundige af of je de activiteit individueel of in sub-groepjes uit gaat werken. Stem met inhoudsdeskundige en medestudenten af wanneer je dit gaat doen. Boek: Voeding bij gezondheid en ziekte Website nutricia en stuurgroep ondervoeding Websites van ziekenhuizen Uitwerking in ondersteunend materiaal. 2 uur theorielokaal Bespreek de uitkomsten van de vragen plenair of met een groepje van 3-4 studenten 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (K) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (K) Keuze Activiteit 1 Lees onderstaande tekst over ondervoeding en werk de vragen uit. 1. Vanaf 1 januari 2006 is er voor ondervoeding screening plicht. Vanaf 1 januari 2008 is de voor ondervoeding behandelplicht. plicht hiervoor is nog niet landelijk ingevoerd. Beschrijf wat screenplicht en behandelplicht is met betrekking tot ondervoeding en waarom instellingen dit moeten doen 2. Er worden verschillende screening instrumenten voor ondervoeding in de instellingen gebruikt. Het meest bekend zijn de SNAQ en de MUST. Zoek van beide en voorbeeld op en voeg die bij je uitwerking. 3. Bestudeer beide screening lijsten van de SNAQ en de MUST. Begrijp je de methodiek die wordt gebruikt? Met andere woorden: kan je de vragen die daar staan stellen en begrijp je de scores die er achter staan en wat er dan van jou als verpleegkundige wordt verwacht. Het is belangrijk dat je dit snel kunt uitvoeren. Als hier problemen mee zijn, dan is het goed om deze vragen mee te nemen naar de bespreking tijdens een voedingsles! 4. Wat is klinische depletie? 5. Zoek op hoeveel procent van de zorgvragers ondervoed is in: Ziekenhuis % Verpleeghuis % Verzorgingshuis % 22

23 6. Opvallend is dat er geen ondervoedingcijfers bekend zijn van psychiatrie en verstandelijk gehandicapten zorg! Alleen schattingen. Hoe zou dit komen? 7. De vicieuze cirkel van ondervoeding: Een zorgvrager heeft een ziekte Daardoor gaat hij/zij: 1. Minder eten dan normaal 2. Hebben ze een verhoogde voedingsbehoefte om beter te worden 3. Kan sprake zijn van verhoogde verliezen aan voedingsstoffen 4. Of is er een mogelijkheid van katabole stress Daardoor raakt een zorgvrager ondervoed En heeft hij meer kans op complicaties waardoor hij nog zieker wordt. En daar door gaat hij/zij 1. Nog minder eten. 2. Heeft nog meer voedingsstoffen nodig om beter te worden. enz. 7A. Noem 3 redenen waarom een zorgvrager minder gaat eten als hij ziek is? 7B Noem 3 processen in het lichaam waarvoor veel voeding nodig is bij ziekte 7C Noem 4 manieren om voedingsstoffen uit het lichaam te verliezen. 7D. Wat is katabole stress? 7E. Noem 6 complicaties van ondervoeding 9. Welke verpleegkundige interventies kun je bedenken om de vicieuze cirkel van ondervoeding te doorbreken en zo ondervoeding goed te behandelen? Noem er minimaal 6 23

24 GGZ VDL overgewicht Praktische voorbereiding Tijd Competenties De student heeft de activiteiten uitgevoerd over overwicht Zorg dat je beschikt over computer en internet Je mag allerlei bronnen (naar keuze) raadplegen Uivoer van de activiteiten: naar keuze Tonen en bespreken van de activiteiten: klaslokaal 2 tot 4 uur Toon en bespreek de activiteiten met klasgenoten en de docent voedingsleer 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (K) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (K) Activiteit 1: verplicht Activiteit 2: keuze Activiteit 1 verplicht Beantwoord vragen over overgewicht 1. Overgewicht kun je op verschillende manier vaststellen. Zoek bij de volgende methoden uit: * Body Mass Index * Middelomtrek * Vetmeter (norm hoef je hiervoor niet uit te zoeken) a. hoe je het meet b. waar de norm wordt gelegd tussen gezond gewicht en overgewicht voor mannen en vrouwen c. en voor welke doelgroep de methode geschikt is. 2. Noem 5 risico s van overgewicht. 3. Noem 5 oorzaken van overgewicht. 4. Hoeveel procent van de Nederlanders heeft overgewicht? 5. De behandeling voor overgewicht bestaat uit twee pijlers: Gezonde voeding en beweging. Dit moet resulteren in een gewichtsvermindering. a. Welk bewegingsadvies wordt er gegeven? b. Zoek op de aanbevolen hoeveelheden van de schijf van vijf voor jouw leeftijd. neem die over in je uitwerking en zet achter elk advies hoe je kan zorgen dat er minder vet of suiker in zit. Bijvoorbeeld: in de aanbevolen hoeveelheid voor jouw leeftijd staat 1,5 liter vocht. Je kunt zorgen dat hier weinig vet en suiker in zit door bijvoorbeeld: frisdrank light te gebruiken, thee zonder suiker, magere chocolade melk etc. 6. De behandeling van overgewicht lijkt hiermee heel eenvoudig, toch is dat in praktijk niet zo. Noem minimaal 6 problemen of moeilijkheden waar mensen tegenaan lopen als ze willen gaan afvallen en wat hun belemmert om dit goed te doen. 24

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Gevorderd 1 BEROEPSTAAK B Psychiatrische zorgvrager Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Fase: Gevorderd

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Gevorderd 1 BEROEPSTAAK B EN C PSYCHIATRISCHE ZORGVRAGER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: BC psychiatrie

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Gevorderd 1 BEROEPSTAAK B EN C PSYCHIATRISCHE ZORGVRAGER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: BC psychiatrie

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag. Les 2: inleiding in de psychopathologie

Grensoverschrijdend gedrag. Les 2: inleiding in de psychopathologie Grensoverschrijdend gedrag Les 2: inleiding in de psychopathologie Programma Psychopathologie; wat is het? Algemene functionele psychopathologie DSM Psychopathologie = Een onderdeel van de psychiatrie

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. BEROEPSTAAK B en C

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. BEROEPSTAAK B en C OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 2 BEROEPSTAAK B en C Verpleeghuis-verzorgingshuis-thuiszorg Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie:

Nadere informatie

Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans.

Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans. Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans. Hypothese: De verpleegkundige interventies die worden ingezet bij depressie, op afdeling De Schans,

Nadere informatie

Respectvol reageren op gevoelens

Respectvol reageren op gevoelens OPDRACHTFORMULIER Respectvol reageren op gevoelens Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie:

Nadere informatie

Zorgen voor het slaap en waakritme

Zorgen voor het slaap en waakritme Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Zorgen voor het slaap en waakritme ~Beroepsopdracht 6~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012 Pagina

Nadere informatie

ADL-vaardigheidstraining geven

ADL-vaardigheidstraining geven OPDRACHTFORMULIER Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van vaardigheid en noteer vragen en opdrachten. Bespreek deze samen met medestudenten of je docent. 2 Bestudeer de theorie. 3 Beantwoord

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

De eigen grenzen bewaken

De eigen grenzen bewaken 1 1 1 1 1 0 1 0 Opdrachtformulier De eigen grenzen bewaken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie:Juni 2012

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

Organogram Werkgebied

Organogram Werkgebied Wat doet Tactus Verslavingszorg? Tactus is specialist op het terrein van de verslavingszorg. Mensen die door hun verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, eten of andere verslavingen in

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering Naam Saskia Glorie Student nr. 500643719 SLB-er Yvonne Wijdeven Stageplaats Brijder verslavingszorg Den Helder Stagebegeleider Karin Vos Periode 04 september 2013 01 februari

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Wat gaan we doen in deze twee bijeenkomsten? Omgaan met burgers met psychische of verstandelijke beperking

Wat gaan we doen in deze twee bijeenkomsten? Omgaan met burgers met psychische of verstandelijke beperking Omgaan met burgers met psychische of verstandelijke beperking Cursus vanuit de Wmo werkplaats lectoraat Rehabilitatie dr. Arne van den Bos en drs. Siemen van der Meulen Wat gaan we doen in deze twee bijeenkomsten?

Nadere informatie

Activiteitenoverzicht reguliere gevorderde groepen

Activiteitenoverzicht reguliere gevorderde groepen Activiteitenoverzicht reguliere gevorderde groepen Uitvoeren van verpleegkundige zorg G1 G2 B1 Verpleegkundig proces B1 Ondersteunings/verpleegplan voor een zorgvrager met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Aan de slag met psychose en bipolaire stoornis

Aan de slag met psychose en bipolaire stoornis Aan de slag met psychose en bipolaire stoornis Anja Stevens, psychiater, Dimence Charlotte Marchandisse, VS, GGZinGeest Zwolle, 8 december Phrenoscongres Opzet Introductie hypomanie, manie, psychose Rollenspellen

Nadere informatie

OPDRACHTEN. Verzorgende IG. Module 8 Kraamzorg

OPDRACHTEN. Verzorgende IG. Module 8 Kraamzorg OPDRACHTEN Verzorgende IG Module 8 Kraamzorg Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 De cliënt in de kraamzorg 5 A Taken van de kraamverzorgende 5 B Visie op kraamzorg 7 C Ontwikkelingskenmerken van het ongeboren

Nadere informatie

Als je vader of moeder psychiatrische problemen heeft... Wat gebeurt er dan met jou?

Als je vader of moeder psychiatrische problemen heeft... Wat gebeurt er dan met jou? Als je vader of moeder psychiatrische problemen heeft... Wat gebeurt er dan met jou? Een brochure voor jongeren van 12 tot 15 jaar Deze brochure werd - met toestemming - gemaakt naar het model van de Nederlanse

Nadere informatie

Take-home toets klinisch redeneren 2

Take-home toets klinisch redeneren 2 Take-home toets klinisch redeneren 2 Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 1F2 Datum: 23-01-2012 Deel 1: Casus Mevrouw Alberts is een 81 jarige weduwe. Haar man is 5 maanden geleden overleden

Nadere informatie

Cursus. Autistisch spectrum

Cursus. Autistisch spectrum Cursus Autistisch spectrum Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Inge Janssens Inhoudelijke redactie: Agnes Schouten Titel: Autistisch Spectrum ISBN:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze.

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. OPDRACHTFORMULIER Naam student: Datum: Opdracht Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid

Nadere informatie

DIPJE OF DEPRESSIE ONZEKER OF ANGSTSTOORNIS. Maaike Nauta Leonieke Vet. Klinische Psychologie RuG. Accare UC Groningen

DIPJE OF DEPRESSIE ONZEKER OF ANGSTSTOORNIS. Maaike Nauta Leonieke Vet. Klinische Psychologie RuG. Accare UC Groningen DIPJE OF DEPRESSIE ONZEKER OF ANGSTSTOORNIS Maaike Nauta Leonieke Vet Klinische Psychologie RuG Accare UC Groningen Dit lukt me nooit Anderen vinden het niks Ik zie er niet uit Ze vinden me saai Maar wanneer

Nadere informatie

E.M. Sesink Drs. J.A.M. Kerstens. Basisverpleegkunde. Niveau 4

E.M. Sesink Drs. J.A.M. Kerstens. Basisverpleegkunde. Niveau 4 E.M. Sesink Drs. J.A.M. Kerstens Basisverpleegkunde Niveau 4 V Voorwoord In de basisverpleegkunde wordt de basiszorg op systematische wijze uitgewerkt. Er is aandacht voor de verschillende rollen van de

Nadere informatie

Sociale vaardigheidstraining geven

Sociale vaardigheidstraining geven 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Sociale vaardigheidstraining geven Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opdrachten. Bespreek deze samen met medestudenten

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG. Take Home Toets

PALLIATIEVE ZORG. Take Home Toets PALLIATIEVE ZORG Take Home Toets Naam: Danissa Loocks Studentennummer: 500621916 Groep: LV12-2F1 Datum: 18 Januari 2013 Blok naam: 2.2 Naam opleiding : HBO- V Hoge School van Amsterdam Naam docent: Willianne

Nadere informatie

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT Basisdeel Het verpleegplan Persoonlijke basiszorg 1 Persoonlijke basiszorg 2 Begeleiden Voorlichting, advies en instructie Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen Inschatten van zorgsituaties Verpleegdoelen

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Klinisch redeneren Take-home toets

Klinisch redeneren Take-home toets Klinisch redeneren Take-home toets Naam: Joyce Stuijt Klas: 1F2 Docent: S. Verschueren Datum: 23 januari 2012 Studentnr: 500635116 Inhoudsopgave Casus 3 Diagnose 4 Prognose 4 Resultaatsklasse 5 Beoogd

Nadere informatie

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen?

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Richtlijnen Casus IDDT Richtlijnen, wat zeggen ze niet! Richtlijnen Dubbele Diagnose, Dubbele hulp (2003) British

Nadere informatie

De Stemmenpolikliniek

De Stemmenpolikliniek Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 1 Stemmen horen 1 De behandeling 2 Kennismaking 3 De inhoud van de behandeling 3 Behandelaars 4 Vragen 4 Belangrijke adressen

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 8 GESPREKSMODELLEN

OPDRACHTEN BIJ THEMA 8 GESPREKSMODELLEN OPDRACHTEN BIJ THEMA 8 GESPREKSMODELLEN Gespreksvoering is een kwestie van je gezond verstand gebruiken. INLEIDING Een professioneel gesprek is geen alledaags gesprek. Bij een professioneel gesprek heb

Nadere informatie

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Observeren en interpreteren

Observeren en interpreteren 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Opdrachtformulier Observeren en interpreteren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier bij deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige. Activiteiten Oriëntatie

OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige. Activiteiten Oriëntatie OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige Activiteiten Oriëntatie Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Fase: beginner Naam Student:. Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER LESBESCHRIJVINGSFORMULIER Beroepstaak 1 Omgaan met kinderen in een leersituatie Stageschool Plaats Stagementor Stagegroep Aantal kinderen Gegevens Stageschool Datum Naam student Groep Vakgebied Gegevens

Nadere informatie

SLIM een revolutionaire visie

SLIM een revolutionaire visie SLIM een revolutionaire visie Heeft u er wel eens aan gedacht dat uw gewichtstoename niets met te veel eten of te weinig beweging te maken hoeft te hebben? Dat klinkt misschien vreemd, maar recent wetenschappelijk

Nadere informatie

Communiceren met een zorgvrager met de ziekte van Parkinson

Communiceren met een zorgvrager met de ziekte van Parkinson OPDRACHTFORMULIER Communiceren met een zorgvrager met de ziekte van Parkinson Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen Een depressie P unt P kan u helpen volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit soort

Nadere informatie

Omgaan met afname zintuiglijke functies (horen, zien) tijdens de zorgverlening

Omgaan met afname zintuiglijke functies (horen, zien) tijdens de zorgverlening OPDRACHTFORMULIER Omgaan met afname zintuiglijke functies (horen, zien) tijdens de zorgverlening Naam student: Datum: Je houdt rekening met de afname van zintuiglijke functies (horen, zien) bij de zorgvrager.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Acuut optredende verwardheid. (delier) Acuut optredende verwardheid (delier)

Patiënteninformatie. Acuut optredende verwardheid. (delier) Acuut optredende verwardheid (delier) Patiënteninformatie Acuut optredende verwardheid (delier) Acuut optredende verwardheid (delier) 1 Acuut optredende verwardheid (delier) Intensive Care, route 3.3 Telefoon (050) 524 6540 Inleiding Uw familielid

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Advies en verkoopvaardigheden

Advies en verkoopvaardigheden Advies en verkoopvaardigheden en 1/6 Voorbereidingsopdracht bijeenkomst 1 Wat versta jij onder verkoop? Bewust worden wat verkopen in de apotheek is. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst oriënteer je

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

1.1 Ontwikkelingspsychopathologie Opbouw van het boek Hoofdstuk 1 in tien punten 25 Belangrijke begrippen 25

1.1 Ontwikkelingspsychopathologie Opbouw van het boek Hoofdstuk 1 in tien punten 25 Belangrijke begrippen 25 Inhoudsopgave 1 Introductie 17 1.1 Ontwikkelingspsychopathologie 17 1.2 Opbouw van het boek 20 1.3 Hoofdstuk 1 in tien punten 25 Belangrijke begrippen 25 2 Classificatie, diagnostiek en epidemiologie 27

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Begeleiden van een groep zorgvragers bij vrijetijdsbesteding

Begeleiden van een groep zorgvragers bij vrijetijdsbesteding OPDRACHTFORMULIER Begeleiden van een groep zorgvragers bij vrijetijdsbesteding Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opdrachten. Bespreek deze samen

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Ontdek de veelzijdigheid van de ggz Contactgegevens Dimence, september 2013

mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Ontdek de veelzijdigheid van de ggz Contactgegevens Dimence, september 2013 mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Contactgegevens Team V-opleiding & Scholing Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer 0570 680 800 www.dimence.nl g e e s t e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g

Nadere informatie

Bipolaire stoornissen PUNTP KAN U HELPEN

Bipolaire stoornissen PUNTP KAN U HELPEN Bipolaire stoornissen PUNTP KAN U HELPEN Er zijn altijd situaties die ons erg boos, blij of verdrietig maken: emotionele pieken en dalen horen bij het leven. Maar het kan voorkomen dat u last heeft van

Nadere informatie

Jezelf voorstellen en een gesprek beginnen

Jezelf voorstellen en een gesprek beginnen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Opdrachtformulier Jezelf voorstellen

Nadere informatie

H.40001.0915. Zorg voor kwetsbare ouderen

H.40001.0915. Zorg voor kwetsbare ouderen H.40001.0915 Zorg voor kwetsbare ouderen 2 Inleiding Uw naaste is opgenomen in het ziekenhuis. Een oudere patiënt is kwetsbaar als er sprake is van een wankel evenwicht in de gezondheid en het dagelijks

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding: MBO-verpleegkundige HZP1A HZP9P periode 14 integrale opdracht kwaliteitszorg

Zorg & Welzijn Opleiding: MBO-verpleegkundige HZP1A HZP9P periode 14 integrale opdracht kwaliteitszorg Zorg & Welzijn Opleiding: MBO-verpleegkundige HZP1A HZP9P periode 14 integrale opdracht kwaliteitszorg Titel integrale opdracht: Eén loket voor de zorg Uitstroombranche: Verpleeg- en verzorgingshuizen

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Over mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Bijeenkomst voor kerken, raden en verenigingen in de gemeente Aalburg 19 november 2009

Over mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Bijeenkomst voor kerken, raden en verenigingen in de gemeente Aalburg 19 november 2009 Over mensen met psychische of psychiatrische problematiek Bijeenkomst voor kerken, raden en verenigingen in de gemeente Aalburg 19 november 2009 Programma 19.30 uur Opening 19.35 uur Inleiding door Gertie

Nadere informatie

Centrum voor ouderenpsychiatrie Regio Apeldoorn 2009. HONOS 65+ Maart 2009 Gerda Rötert

Centrum voor ouderenpsychiatrie Regio Apeldoorn 2009. HONOS 65+ Maart 2009 Gerda Rötert Centrum voor ouderenpsychiatrie Regio Apeldoorn 2009 HONOS 65+ Maart 2009 Gerda Rötert Doelstelling: Het doel is het evalueren van het effect van de behandeling of begeleiding zowel op individueel- als

Nadere informatie

Omgaan met conflicten

Omgaan met conflicten OPDRACHTFORMULIER Omgaan met conflicten Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 KD 2012 Crebo 95 Versie: jan 2014 Fase: gevorderd 1 verkort Naam

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Een depressie. PuntP kan u helpen. groep: volwassenen

Een depressie. PuntP kan u helpen. groep: volwassenen Een depressie PuntP kan u helpen groep: volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit

Nadere informatie

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. OPDRACHTFORMULIER Gesprekken voeren 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK B CHRONISCH ZIEKE

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK B CHRONISCH ZIEKE OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK B CHRONISCH ZIEKE Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 2 Fase: Gevorderd1

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

opdrachten bij thema participatiesamenleving

opdrachten bij thema participatiesamenleving opdrachten bij thema participatiesamenleving Wie gaat straks de Tena-luier van jouw moeder vervangen? opwarmen en oriënteren Opdracht 1 Placemat 1 Vorm een viertal en zorg voor één blanco A4 tje. 2 Beantwoord

Nadere informatie

Voorlichting bij patiënten met diabetes mellitus type 2

Voorlichting bij patiënten met diabetes mellitus type 2 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M01 van maart 2006 (tweede herziening). Diabetes mellitus type 2 is een chronische ziekte. Voorlichting geven is belangrijk om de

Nadere informatie

Omgaan met stemmen horen. Sigrid van Deudekom en Jeanne Derks

Omgaan met stemmen horen. Sigrid van Deudekom en Jeanne Derks Omgaan met stemmen horen Sigrid van Deudekom en Jeanne Derks Hoort stemmen horen bij de Psychiatrie? Ja? Nee? JA Want: Het betreffen vocale, audiatieve hallucinaties. 85 % van de Mensen met een dissociatieve

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Psychotische stoornissen & Schizofrenie. Rob Lutterman Verpleegkundig consulent psychiatrie Psychiatrie en Medische Psychologie, OLVG

Psychotische stoornissen & Schizofrenie. Rob Lutterman Verpleegkundig consulent psychiatrie Psychiatrie en Medische Psychologie, OLVG Psychotische stoornissen & Schizofrenie Rob Lutterman Verpleegkundig consulent psychiatrie Psychiatrie en Medische Psychologie, OLVG filmpje niels is psychotisch Inhoud Inleiding Psychose Schizofrenie

Nadere informatie

Beroepsoriëntatie Activiteitengebied verzorging en verpleging. Theoretische leerweg sector zorg en welzijn

Beroepsoriëntatie Activiteitengebied verzorging en verpleging. Theoretische leerweg sector zorg en welzijn Beroepsoriëntatie Activiteitengebied verzorging en verpleging Theoretische leerweg sector zorg en welzijn Augustus 2012 Beroepsoriëntatie Activiteitengebied verzorging en verpleging Theoretische leerweg

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1. Beroepstaak C

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1. Beroepstaak C OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 Beroepstaak C Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie 2 Fase: gevorderd 1 Naam deelnemer:.

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier bij deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Gezond gewicht. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Gezond gewicht. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Gezond gewicht Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Overgewicht 3 Oorzaken 4 Gezond gewicht 4 Tailleomvang 5 Voorkomen van overgewicht 6 Wat kun je

Nadere informatie