OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Gevorderd 1 BEROEPSTAAK B EN C PSYCHIATRISCHE ZORGVRAGER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: 15 oktober 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

2 Beroepstaak B Psychiatrische zorgvrager 01 De psychiatrische zorgvrager blz.4 Activiteiten Verpleegkunde Kenmerken gestoord afwijkend gedrag Invloed van een psychiatrische ziekte op het leven van een zorgvrager Zorgsettings in de Geestelijke Gezondheidszorg Psychopathologie DSM IV-TR Psychisch functies Psychologie ën in de psychologie 02 Depressie en manie blz.13 Activiteiten Verpleegkunde Beginsituatieverkenning depressie Kennisvragen over stemmingsstoornis Verpleegplan voor zorgvrager met depressie (Taaltaak schrijven) Verpleegplan voor zorgvrager met manie Taaltaak schrijven) Zelftest stemmingsstoornissen Psychopathologie Depressie, oorzaak, symptomen en behandeling Manisch depressieve stoornis, oorzaak, symptomen, behandeling Voedingsleer Ondervoeding Overgewicht 03 Schizofrenie en psychose blz.25 Activiteiten Verpleegkunde Test je kennis Wat weet jij van schizofrenie? Dagstructuur Medicatie antipsychotica Kennistest aan de hand van casus schizofrenie Praktijksituaties met vragen en competentieopdracht Psychopathologie Psychopathologie schizofrenie Verstoorde psychische functies Zelftest behandeling schizofrenie 04 Angststoornissen blz. 37 Activiteiten Verpleegkunde Orientatie op angststoornissen Herkennen en benoemen van angst Psychopathologie Psychopathologie (angststoornissen) 05 Middelenmisbruik blz. 40 Activiteiten Verpleegkunde Zorgvrager met een verslavingsstoornis (basis) 2

3 06 Continuïteit en coördinatie van zorg blz. 41 Activiteit Overleg met naasten en/of wettelijke vertegenwoordigers 07 Crisissituaties en onvoorziene situatie blz. 44 Activiteiten Handelen bij agressie-eigen ervaringen Omgaan met agressie Agressie hoe ontstaat het in de GGZ Training CFB Beroepstaak C Psychiatrische zorgvrager Activiteiten blz.49 C1 Patiëntenvoorlichting (Taaltaak spreken) C1 Presentaties stromingen in de GGZ (Taaltaak spreken) C2 Beroepshouding: Beroepshouding C2 Begeleiden: Begeleidingsgesprek met een zorgvrager (taaltaak gesprekken voeren) C2 Begeleiden: Motiverende gesprekstechnieken (Taaltaak gesprekken voeren) C2 Begeleiden: Schizofrenie en territorium C2 Specifieke begeleidingsmethoden: De zorgvrager met schizofrenie C2 Specifieke begeleidingsmethoden: Oriëntatie gedragsproblemen C2 Gedragsproblemen: Preventie van agressie d.m.v. signaleringsplan C3 Groepsvoorlichting C3 Ontwerp een leefklimaat 3

4 1.1 Kenmerken van een zorgvrager met afwijkend gedrag Praktische voorbereiding Tijd Competentie De student: - heeft zijn eigen mening weergeven ten aanzien van normaal (gezond) en gek (gestoord) gedrag - een relatie gelegd met vooroordelen - heeft de kenmerken van gestoord gedrag benoemd Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de geestelijke gezondheidszorg. Bestudeer theorie over beeldvorming en vooroordelen ten aanzien van mensen met een psychiatrische ziekten. Zoek ook informatie op over de kenmerken van gestoord en afwijkend gedrag Beeldvorming en vooroordelen Gestoord en afwijkend gedrag DVD: Maak werk van zorg: verpleegkundige in de psychiatrie 1 uur School of thuis, internetaansluiting Bespreek deze activiteit met klasgenoten en docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) Verplicht Activiteit 1 Zoek informatie over de beeldvorming ten aanzien van normaal gedrag, gek gedrag en vooroordelen over mensen met een psychiatrische ziekte. - Waar denk jij aan bij mensen met een psychiatrische ziekte? - Welke beeld heeft de samenleving over mensen met een psychiatrische ziekte? - Welke vooroordelen zijn er? Hoe zou dit komen? Activiteit 2 Geef vijf voorbeelden van normaal (gezond) gedrag en vijf voorbeelden van gestoord (afwijkend) gedrag. Onderbouw met argumenten. Waarom is voor de een iets normaal en voor de ander niet? Normaal of gestoord gedrag? Activiteit 3 Zoek uit aan welke criteria voldoen moet zijn, om te kunnen spreken van gestoord gedrag. Kom gezamenlijk tot een beschrijving van het begrip gestoord gedrag 4

5 1.2 Invloed van een psychiatrische ziekte op het leven van een zorgvrager Praktische voorbereiding Tijd / Competentie De student heeft een verslag geschreven over de invloed van een psychiatrische ziekte op het leven en sociaal netwerk van een (ex) - zorgvrager Zorg dat je informatie hebt verzameld over de invloed van een psychiatrische ziekte op het leven en sociaal netwerk van een zorgvrager Bedenk welke vragen je wilt stellen aan de ex-zorgvrager. Internet: 2 uur School Laat je verslag lezen door een klasgenoot en de docent. Vraag feedback op de inhoud. 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) Keuze Activiteit 1 Woon actief de bijeenkomst bij, waar een ex-zorgvrager van de stichting Pandora het één en ander vertelt over de invloed van zijn/haar ziekte op het leven en sociaal netwerk. Activiteit 2 Schrijf een verslag over de invloed van een psychiatrische ziekt op het leven en sociaal netwerk van een ex-zorgvrager 5

6 1.3 Zorgsettings in de geestelijke gezondheidszorg Praktische voorbereiding Tijd Competentie De student heeft een presentatie gehouden over zorgsettings in de geestelijke gezondheidszorg Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de geestelijke gezondheidszorg Stem af met welke studiegenoten jij deze activiteit gaat uitvoeren (max. 4 studenten). Stem af met je studiegroep, wie welke zorgsetting gaat presenteren. Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg, hoofdstuk over zorgsettings + hoofdstuk over verpleegkundige in de GGZ Informatie van internet, informatiefolders, interview met een psychiatrische verpleegkundige 2 uur School of thuis, internetaansluiting Evalueer de presentatie met je studiegroep met behulp van het feedbackformulier uit het ondersteunend materiaal 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) BOL: Verplicht BBL: Keuze Activiteit 1 Bereid met je subgroep een presentatie voor van ongeveer 10 minuten over een zorgsetting (naar keuze) in de geestelijke gezondheidszorg. PAAZ APZ Categorale instelling voor geestelijke gezondheidszorg MFE Deeltijdbehandeling RIBW Ambulante GGZ Psychiatrische thuiszorg Dagactiviteitencentrum Instelling voor verslavingszorg Werkwijze: o Voer deze activiteit uit in een subgroep (max. 4 studenten) o Kies een zorgsetting o Zorg dat je antwoord krijgt op de volgende vragen: - Wat is de functie van de zorgsetting? - Wat zijn de kenmerken van de zorgsetting? - Voor welke zorgvragers is de zorgsetting geschikt? - Welke zorg wordt geboden binnen de zorgsetting? - Wat is de rol en taak van de verpleegkundige binnen de zorgsetting - Welke disciplines werken er binnen de zorgsetting? Wat is hun taak? o Geef een presentatie over de setting op een creatieve en informatieve manier 6

7 1.4 DSM-IV-TR Praktische voorbereiding Tijd Competentie De student: - heeft de inhoud en opbouw van de DSM-IV uitgelegd aan studiegenoten met behulp van een PowerPoint - kan vertellen wat DSM-IV is - kan vertellen wat er verstaan wordt onder de 5 assen - kan vertellen kat de rol van de verpleegkundige is bij het stellen van de diagnose Zorg dat je beschikking hebt over het boek verplegen in de geestelijke gezondheidszorg en de DVD DSM-IV uit de mediatheek Boek verplegen in de geestelijke gezondheidszorg. Hoofdstuk psychiatrische stoornissen - het DSM4-classificatiesysteem Boek DSM-IV-TR. Op het portaal staat ook informatie over DSM-IV-TR. 2 uur School of thuis, Evalueer de uitvoer, aantrekkelijkheid en inhoud van de powerpoint en uitleg met studiegenoten. Stel zonodig leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) Verplicht Activiteit 1 Beantwoord de vragen over het nut en belang van een classificatiesysteem zoals DSM4 Waarom is diagnostiek belangrijk? Wat wordt bedoeld met een classificatiesysteem? Wat zijn de voor en nadelen van een classificatiesysteem zoals DSM4? In hoeverre is DSM4 belangrijk voor jou als verpleegkundige? Activiteit 2 Bekijk de DVD "DSM 4" met een voorbeeld gesprek. 7

8 Activiteit 3 Leg met behulp van een powerpoint de inhoud en opbouw van de DSM4 uit aan studiegenoten Werkwijze Beantwoord de vragen over inhoud en opbouw van de DSM4 Wat is het doel van DSM4 Waar en door wie wordt er een diagnose gesteld? Welke mogelijkheden zijn er om gegevens te verzamelen? Welke rol speelt de verpleegkundige daarbij? Op welke manier worden de gegevens verwerkt m.b.v. DSM4? Welke stoornissen worden er beschreven in de DSM4? Verwerk de gegevens tot een logisch opgebouwde powerpoint 8

9 1.5 Psychische functies Praktische voorbereiding Competentie De student: - heeft de psychische functies en de mogelijke stoornissen hierin benoemd - heeft deze a.d.h.v. casuïstiek stoornissen in de psychische functie herkend en benoemd Zorg dat je theorie hebt bestudeerd over psychische functies Spreek af met welke studiegenoten jij deze activiteit gaat uitvoeren Traject 409 verplegen van zorgvrager met een psychiatrische ziekte 1: psychopathologie DVD klinische psychologie(dsm IV) uit de mediatheek School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek deze activiteit met je studiegenoten Stel leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) Verplicht Activiteit 1 Onderzoek en noteer wat de mogelijke stoornissen zijn bij de volgende psychische functies: Expressie en psychomotoriek Bewustzijn Zelfbeleving Waarneming Denken Gevoelsleven Willen en verlangen Activiteit 2 Bespreek in een subgroep de volgende vragen: In hoeverre herken je de onderzochte psychische functies bij jezelf? Geef voorbeelden In welke mate kun jij jezelf verplaatsen in de beschreven stoornissen in de psychische functies? Welke stoornissen vind je herkenbaar en welke staan ver van je af? Welke effecten denk je dat het antwoord op de vorige vraag heeft voor het contact met psychiatrische zorgvragers 9

10 Activiteit 3 Beoordeel aan de hand van het gedrag van een zorgvrager, welke stoornissen in de psychische functies je herkent. Beargumenteer met behulp van de theorie Casus Ans Ans is een jonge vrouw van 32 jaar, die poliklinische in behandeling is bij een GGZ instelling. Ze is getrouwd en moeder van twee meisjes. Het gaat de laatste tijd steeds minder goed met haar. Dat wil zeggen: Ans voelt zich druk en opgejaagd van binnen, tegelijkertijd komt ze tot bijna niets meer en voelt ze zich somber. Ze voelt zich tot niets en niemand aangetrokken en is het liefst alleen. Dat ze voor haar kinderen en ook nog een beetje voor zichzelf moet zorgen, motiveert haar om toch nog iets te doen. Warm eten doet ze nauwelijks meer. Ze is trouwens erg vermagerd. Ook aan zichzelf verzorgen, zoals douchen en haren wassen komt ze niet of nauwelijks toe. Ze voelt zich doodmoe en angstig. Casus Aart Aart is een jongeman van negentien jaar. Hij is zeven weken geleden opgenomen in een GGZ instelling vanwege ernstige verwardheid, toenemende zwerfneigingen en ernstige verwaarlozing. Aart heeft veel last van stemmen in zijn hoofd. Als hij last van stemmen in zijn hoofd heeft, wil hij niet luisteren en niet mee eten aan tafel. Hij wil geen warme maaltijden eten, in de overtuiging dat hij door de verpleegkundigen op de afdeling wordt vergiftigd. Hij zegt dat hij dat niet zelf denkt, maar dat zijn stemmen hem dat vertellen. Activiteit 4 Bekijk de DVD klinische psychologie(dsm IV) en ga per casus na welke stoornissen je kunt ontdekken in de psychische functie. Noteer ze. 10

11 1.6 ën in de psychologie Praktische voorbereiding Competentie De student heeft: - omschreven hoe gedrag ontstaat volgens zes verschillende theorieën in de psychologie. Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de geestelijke gezondheidszorg Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg, hoofdstuk over visies op de zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek deze activiteit met je studiegenoten en docent. Stel zonodig leervragen aan de docent. 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) Verplicht Activiteit 1 Onderzoek en rapporteer een aantal verschillende visies, van waaruit je kunt kijken naar het (ontstaan van) gedrag van mensen met een psychiatrische stoornis Biologische psychiatrie Behavioristische zienswijze/leertheorie Cognitieve theorie Intrapsychische zienswijze/psychoanalyse Cliëntgericht zienswijze/humanisme Systeemtheorie Werkwijze: Onderzoek een aantal visies, van waaruit je kijken naar het ontstaan van gedrag van mensen. Neem in dit onderzoek ook onderstaande begrippen meer. Biologische psychiatrie - Erfelijkheid - Neurotransmitters Behavioristische zienswijze/leertheorie - Negatieve/positieve bekrachtiging - Conditionering - Uitdoving - Modeling Cognitieve theorie - Denkschema s - Denkfouten - Coping Intrapsychische zienswijze/psychoanalyse - Onbewust - Weerstand - Afweermechanisme - Socialisatie - Verdringing Cliëntgericht zienswijze/humanisme - Cliëntgericht - Behoeftehiërarchie - Zelfontplooiing Systeemtheorie - Systeem - Feedback - Interactie patronen 11

12 Activiteit 2 Verklaar het gedrag van een zorgvrager met een psychiatrische stoornis, vanuit de verschillende visies Werkwijze Lees de casus over mevrouw Smith aandachtig door Verklaar vervolgens vanuit de verschillende visie het gedrag van mevrouw Smith. Presenteer je verklaring aan studiegenoten Activiteit 3 Bespreek en rapporteer in een subgroep welke betekenis de verschillende visies hebben voor het reageren van de verpleegkundige op het gedrag van mensen met een psychiatrische ziekte 12

13 2.1 Beginsituatieverkenning depressie Praktische voorbereiding Competentie De student heeft zijn beginsituatie over mensen met een depressie verkend. Zorg dat je beschikt over het boek, verplegen in de GGZ en de DSM-IV Zorg dat je theorie hebt bestudeerd over het verplegen van cliënten met een stemmingsstoornis Boek verplegen in de GGZ, het hoofdstuk over het verplegen van cliënten met stemmingsstoornissen DSM-IV In de mediatheek kun je dvd s over depressies vinden bijvoorbeeld, je zal het maar hebben (BNN) Kort Filmpje over depressie op Thuis Vergelijk en bespreek deze activiteit met je studiegenoten Stel leervragen aan de docent 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) Verplicht Activiteit 1 individueel Maak de vragen bij de beginsituatieverkenning over depressie Bij een depressie denk ik aan.? Je mag maximaal 7 woorden noemen Beschrijf met behulp van de 7 woorden, in maximaal drie zinnen, wat volgens jou wordt verstaan onder een depressie... Wanneer spreek je volgens de DSM-IV van een depressie? 13

14 Maak de volgende zinnen af. Een empatische houding van de verpleegkundige tegenover de depressieve zorgvrager is belangrijk omdat...? De verpleegkundige kan empathie tot uitdrukking brengen in haar omgang en benadering met de depressieve zorgvrager door....? Aanbrengen van structuur in de verpleegkundige begeleiding van de depressieve zorgvrager is belangrijk omdat...? De verpleegkundige kan structuur aanbrengen in de verpleegkundige begeleiding door..? 14

15 2.2 Kennisvragen stemmingsstoornis De student heeft zijn kennis getest over mensen met stemmingsstoornissen en de vragen foutloos beantwoord. Praktische Bestudeer theorie over cliënten met een stemmingsstoornis uit voorbereiding het boek Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg Verplegen van cliënten met een stemmingsstoornis Thuis Tijd 1 uur Kijk de kennisvragen na met behulp van je boek en studiegenoten. Stel zo nodig leervragen aan de docent Kijk de praktijksituaties met vragen na met behulp van het antwoordmodel van ThiemeMeulenhoff 1.2 Competentie Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) Verplicht: 1 van 2 Activiteit 1: kennisvragen Bestudeer theorie over cliënten met stemmingsstoornissen en test je kennis door het maken van de vragen. 1. Beschrijf het begrip stemming. 2. Welke twee stemmingsstoornissen kun je benoemen? 3. Noem minimaal 5 lichamelijke kenmerken van een depressie. 4. Noem minimaal 5 psychologische symptomen van een depressie. 5. Noem minimaal 4 sociale kenmerken van een depressie. 6. Welke soorten depressie kun je benoemen? (minimaal 3). 7. Weet je hoe een depressie kan ontstaan? Hoe dan. 8. Hoe kan een depressie worden behandeld? Noem minimaal 4 behandelingsmethoden? 9. Mensen met een manie vertonen kenmerken op 4 verschillende gebieden. Welke zijn dit en benoem per gebied wat die kenmerken dan zijn. 10. Hoe kan een manie veroorzaakt worden? 11. Hoe kan een manie behandeld worden? Activiteit 2: praktijksituaties met vragen Maak de vragen bij de praktijksituaties in het hoofdstuk over verplegen van cliënten met een stemmingsstoornis 15

16 2.3 Verpleegplan voor zorgvrager met depressie Praktische voorbereiding Competentie De student heeft een 3 verpleegplannen opgesteld op basis van een verpleegkundige diagnose voor een depressieve zorgvrager Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de GGZ Zorg dat je beschikt over het sjabloon verpleegplan opstellen, zakboek verpleegkundige diagnose en/of verpleegkundige diagnose in de psychiatrie (Townsend) Verplegen in de GGZ, het hoofdstuk over het verplegen van cliënten met een stemmingsstoornis School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek je verpleegplannen met je studiegenoten Maak hierbij gebruik van het antwoordmodel. Stel leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) Verplicht Activiteit 1 Breng aan de hand van de gezondheidspatronen van GORDON de mogelijke verpleegproblemen bij depressieve zorgvrager in kaart Activiteit 2 Formuleer een verpleegplan voor een zorgvrager met een depressie m.b.t. het lichamelijk, psychische en sociaal functioneren Werkwijze Stel één standaard verpleegplan op mbt het lichamelijk functioneren voor een zorgvrager met een depressie Stel één standaard verpleegplan op mbt. het psychische functioneren voor een zorgvrager met een depressie Stel één standaard verpleegplan op mbt. sociaal functioneren voor een zorgvrager met een depressie Maak bij het opstellen van de verpleegplannen gebruik van de gezondheidspatronen van GORDON en de gegevens uit activiteit 1 Criteria verpleegplan - Verpleegkundige diagnose voldoet aan de PES - Het doel voldoet aan de RUMBA eisen - interventies: welke interventies zijn nodig om het doel te behalen - de interventies zijn evidence based - evaluatie op product en proces 16

17 2.4 Verpleegplan opstellen manie Praktische voorbereiding Competentie De student heeft een 3 verpleegplannen opgesteld op basis van een verpleegkundige diagnose voor een manische zorgvrager Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de GGZ Zorg dat je beschikt over het sjabloon verpleegplan opstellen, zakboek verpleegkundige diagnose en/of verpleegkundige diagnose in de psychiatrie (Townsend) Verplegen in de GGZ, het hoofdstuk over het verplegen van cliënten met een stemmingstoornis School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek je verpleegplannen met je studiegenoten. Maak hierbij gebruik van het antwoormodel. Stel leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) Verplicht Activiteit 1 Breng aan de hand van de gezondheidspatronen van GORDON de mogelijke verpleegproblemen bij een manische zorgvrager in kaart gebracht Activiteit 2 Formuleer drie standaard verpleegplannen voor een manische zorgvrager Werkwijze Maak bij het opstellen van de verpleegplannen gebruik van de gezondheidspatronen van GORDON en de gegevens uit activiteit 1 Criteria verpleegplan - Verpleegkundige diagnose voldoet aan de PES - Het doel voldoet aan de RUMBA eisen - interventies: welke interventies zijn nodig om het doel te behalen - de interventies zijn evidence based - evaluatie op product en proces 17

18 2.5 Zelftest stemmingsstoornissen Praktische voorbereiding Competentie De student heeft zijn kennis en inzicht getoetst over stemmingsstoornissen Zorg dat je theorie hebt bestudeerd over de cliënten met schizofrenie Boek verplegen in de geestelijke gezondheidszorg, hoofdstuk over cliënten met stemmingsstoornissen School of thuis, internetaansluiting Kijk de zelftest na met behulp van het antwoordmodel 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) Keuze Activiteit 1: Maak de zelftest over stemmingsstoornissen en controleer de antwoorden met behulp van het antwoordmodel Open vragen 1. Een empatische houding van de verpleegkundige ten opzichte van de depressieve zorgvrager is erg belangrijk. Hoe kan de verpleegkundige empathie tot uitdrukking brengen in haar omgang en benadering van de zorgvrager? 2. Naast empathie is het aanbrengen van structuur belangrijk in de verpleegkundige begeleiding van de depressieve zorgvrager. Geef zoveel mogelijk concrete voorbeelden van de manier waarop de verpleegkundige het aanbrengen van structuur in de praktijk kan brengen 3. Vaak volgt na een manische fase een periode van depressiviteit. Hoe zou dit te verklaren zijn? Waar of niet waar? 1. Een depressie is een toestand die iedereen zich makkelijk voor kan stellen. We zijn namelijk allemaal wel eens neerslachtig. 2. Een manie is in feite een grote uitbarsting van energie en creativiteit 3. Het vatbaar zijn voor depressies is een kwestie van erfelijkheid 4. Depressies kunnen genezen worden met medicijnen 5. Het is beter om niet al te veel in te gaan op de dadendrang van de manische zorgvrager. Dat leidt enkel tot conflicten, waardoor je geen goede vertrouwensrelatie kunt opbouwen 6. Wanneer je bij de depressieve zorgvrager maar blijft aandringen op activiteiten, stel je je weinig empathisch op. Iemand die depressief is, heeft hier namelijk geen enkele behoefte aan 18

19 2. 6 Psychopathologie depressie Oorzaken, symptomen en behandelmethoden Praktische voorbereiding Tijd Competentie De student heeft: - de oorzaken, symptomen en behandelmethoden van een depressie benoemd Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de GGZ Bestudeer theorie over oorzaken, symptomen en behandelmethoden bij depressie en manie Verplegen in de GGZ, het hoofdstuk over het verplegen van cliënten met een stemmingstoornis Internet: 2 tot 4 uur School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek je verslag met je studiegenoten Stel leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (K) Verplicht Activiteit 1: Maak een samenvatting over de oorzaken, symptomen en behandelmethoden van mensen met een depressie Jij gaat onderzoeken wat de oorzaken, symptomen en behandelingen zijn van een depressie In je samenvatting verwerk je de informatie over: - Oorzaken, ontwikkeling en verloop van de stoornis - De symptomen volgens de DSM-IV - Behandelmethoden Activiteit 2: Zoek in het repertorium of de geneesmiddelengids informatie op over de hoofdgroep antidepressiva - Noem vier merk - en/of stofnamen - Zoek de belangrijkste bijwerkingen op - Zoek de belangrijkste werking op Zoek een studiegenoot op en leg hem/haar de belangrijkste werking en bijwerkingen uit van een medicijn, behorend tot de hoofdgroep antidepressiva. Vraag daarna wat hij/zij van de uitleg begrepen heeft. 19

20 2.7 Psychopathologie manisch depressieve stoornis Oorzaken, symptomen en behandelmethoden Praktische voorbereiding Tijd Competentie De student heeft: - de oorzaken, symptomen en behandelmethoden van een manisch depressieve stoornis benoemd Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de GGZ Bestudeer theorie over de oorzaken en behandelmethoden van een manische depressieve stoornis Verplegen in de GGZ, het hoofdstuk over het verplegen van cliënten met een stemmingsstoornis 2 tot 4 uur School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek je verslag met je studiegenoten Stel leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (K) Verplicht Activiteit 1: Beeldvorming (Keuze) Vorm je een beeld van een manisch depressieve stoornis Ga naar Bekijk de korte film waarin een psychiater van Delta uitlegt wat een manisch-depressieve stoornis is en hoe Delta mensen met een manisch-depressieve stoornis behandelt. Je kunt ook een indringende documentaire over manisch depressiviteit bekijken op Verder kun je in de mediatheek DVD s vinden over mensen met manisch depressieve stoornissen, bijvoorbeeld Je zal het maar hebben Activiteit 2: Oorzaken, symptomen en behandelmethoden Maak een samenvatting of woordspin over de oorzaken, symptomen en behandelmethoden van mensen met een manisch depressieve stoornis. Jij gaat onderzoeken wat de oorzaken, symptomen en behandelingen zijn van een manisch depressieve stoornis In je samenvatting verwerk je de informatie over: - Oorzaken, ontwikkeling en verloop van de stoornis - De symptomen volgens de DSM-IV - Behandelmethoden Activiteit 3: Medicatie Zoek in het repertorium of de geneesmiddelengids informatie op over de hoofdgroep antidepressiva stemmingsstabilisator - Noem vier merk - en/of stofnamen - Zoek de belangrijkste bijwerkingen op - Zoek de belangrijkste werking op Leg de werking en bijwerkingen van een stemmingsstabilisator uit aan een groepsgenoot 20

21 21

22 GGZ VDL Ondervoeding Praktische voorbereiding Tijd competentie De student heeft de vragen over ondervoeding bij psychiatrische zorgvragers uitgewerkt Neem je boek voeding bij gezondheid en ziekte mee. Stem met de inhoudsdeskundige af of je de activiteit individueel of in sub-groepjes uit gaat werken. Stem met inhoudsdeskundige en medestudenten af wanneer je dit gaat doen. Boek: Voeding bij gezondheid en ziekte Website nutricia en stuurgroep ondervoeding Websites van ziekenhuizen Uitwerking in ondersteunend materiaal. 2 uur theorielokaal Bespreek de uitkomsten van de vragen plenair of met een groepje van 3-4 studenten 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (K) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (K) Keuze Activiteit 1 Lees onderstaande tekst over ondervoeding en werk de vragen uit. 1. Vanaf 1 januari 2006 is er voor ondervoeding screening plicht. Vanaf 1 januari 2008 is de voor ondervoeding behandelplicht. plicht hiervoor is nog niet landelijk ingevoerd. Beschrijf wat screenplicht en behandelplicht is met betrekking tot ondervoeding en waarom instellingen dit moeten doen 2. Er worden verschillende screening instrumenten voor ondervoeding in de instellingen gebruikt. Het meest bekend zijn de SNAQ en de MUST. Zoek van beide en voorbeeld op en voeg die bij je uitwerking. 3. Bestudeer beide screening lijsten van de SNAQ en de MUST. Begrijp je de methodiek die wordt gebruikt? Met andere woorden: kan je de vragen die daar staan stellen en begrijp je de scores die er achter staan en wat er dan van jou als verpleegkundige wordt verwacht. Het is belangrijk dat je dit snel kunt uitvoeren. Als hier problemen mee zijn, dan is het goed om deze vragen mee te nemen naar de bespreking tijdens een voedingsles! 4. Wat is klinische depletie? 5. Zoek op hoeveel procent van de zorgvragers ondervoed is in: Ziekenhuis % Verpleeghuis % Verzorgingshuis % 22

23 6. Opvallend is dat er geen ondervoedingcijfers bekend zijn van psychiatrie en verstandelijk gehandicapten zorg! Alleen schattingen. Hoe zou dit komen? 7. De vicieuze cirkel van ondervoeding: Een zorgvrager heeft een ziekte Daardoor gaat hij/zij: 1. Minder eten dan normaal 2. Hebben ze een verhoogde voedingsbehoefte om beter te worden 3. Kan sprake zijn van verhoogde verliezen aan voedingsstoffen 4. Of is er een mogelijkheid van katabole stress Daardoor raakt een zorgvrager ondervoed En heeft hij meer kans op complicaties waardoor hij nog zieker wordt. En daar door gaat hij/zij 1. Nog minder eten. 2. Heeft nog meer voedingsstoffen nodig om beter te worden. enz. 7A. Noem 3 redenen waarom een zorgvrager minder gaat eten als hij ziek is? 7B Noem 3 processen in het lichaam waarvoor veel voeding nodig is bij ziekte 7C Noem 4 manieren om voedingsstoffen uit het lichaam te verliezen. 7D. Wat is katabole stress? 7E. Noem 6 complicaties van ondervoeding 9. Welke verpleegkundige interventies kun je bedenken om de vicieuze cirkel van ondervoeding te doorbreken en zo ondervoeding goed te behandelen? Noem er minimaal 6 23

24 GGZ VDL overgewicht Praktische voorbereiding Tijd Competenties De student heeft de activiteiten uitgevoerd over overwicht Zorg dat je beschikt over computer en internet Je mag allerlei bronnen (naar keuze) raadplegen Uivoer van de activiteiten: naar keuze Tonen en bespreken van de activiteiten: klaslokaal 2 tot 4 uur Toon en bespreek de activiteiten met klasgenoten en de docent voedingsleer 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (K) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (K) Activiteit 1: verplicht Activiteit 2: keuze Activiteit 1 verplicht Beantwoord vragen over overgewicht 1. Overgewicht kun je op verschillende manier vaststellen. Zoek bij de volgende methoden uit: * Body Mass Index * Middelomtrek * Vetmeter (norm hoef je hiervoor niet uit te zoeken) a. hoe je het meet b. waar de norm wordt gelegd tussen gezond gewicht en overgewicht voor mannen en vrouwen c. en voor welke doelgroep de methode geschikt is. 2. Noem 5 risico s van overgewicht. 3. Noem 5 oorzaken van overgewicht. 4. Hoeveel procent van de Nederlanders heeft overgewicht? 5. De behandeling voor overgewicht bestaat uit twee pijlers: Gezonde voeding en beweging. Dit moet resulteren in een gewichtsvermindering. a. Welk bewegingsadvies wordt er gegeven? b. Zoek op de aanbevolen hoeveelheden van de schijf van vijf voor jouw leeftijd. neem die over in je uitwerking en zet achter elk advies hoe je kan zorgen dat er minder vet of suiker in zit. Bijvoorbeeld: in de aanbevolen hoeveelheid voor jouw leeftijd staat 1,5 liter vocht. Je kunt zorgen dat hier weinig vet en suiker in zit door bijvoorbeeld: frisdrank light te gebruiken, thee zonder suiker, magere chocolade melk etc. 6. De behandeling van overgewicht lijkt hiermee heel eenvoudig, toch is dat in praktijk niet zo. Noem minimaal 6 problemen of moeilijkheden waar mensen tegenaan lopen als ze willen gaan afvallen en wat hun belemmert om dit goed te doen. 24

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak C Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2012 KD:2012 Versie 1 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B Beginner. Geriatrische zorgvrager

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B Beginner. Geriatrische zorgvrager OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak B Beginner Geriatrische zorgvrager Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 KD 2012-2013 Versie:1

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Gevorderd/ Startbekwaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Gevorderd/ Startbekwaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Gevorderd/ Startbekwaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Fase: gevorderd Naam student:.

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Gevorderd KD 2012

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Gevorderd KD 2012 OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak C Gevorderd KD 2012 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Fase: gevorderd Naam student:. Albeda

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Omschrijving van verpleegkundige zorg 7 1.1 De verpleegkundige zorg 7 Praktijk: Hoofdpijn 7 Praktijk: Een

Nadere informatie

Verslag leerdoel stage Zorg bieden volgens dagstructuur & EVVschap

Verslag leerdoel stage Zorg bieden volgens dagstructuur & EVVschap Verslag leerdoel stage Zorg bieden volgens dagstructuur & EVVschap Door: Nikita van Gilst (500636371) Klas: 2a2 Stage: Rembrandthof, kliniek A Stagebegeleiders: Willemiek Buitink & Harald Oole Docentbegeleider:

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Begeleiden 7 1.1 Begeleiden 7 Praktijk: Niet meer snoepen 7 Praktijk: Culturele verschillen 7 Praktijk: Niet

Nadere informatie

Handboek signaleringsplannen

Handboek signaleringsplannen Handboek signaleringsplannen Regio Friesland, Groningen en Drenthe Trajectum - Hoeve Boschoord Adres Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord Telefoon (0561) 42 22 22 E-mail l.bos@hoeveboschoord.dji.minjus.nl

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING DOE JE SAMEN

VROEGSIGNALERING DOE JE SAMEN VROEGSIGNALERING DOE JE SAMEN TRAINERSHANDLEIDING VROEGSIGNALERING VAN RISICOZORG IN DE KRAAMPERIODE Colofon Dit is een publicatie van de Stuurgroep Implementatie Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg

Nadere informatie

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Dit document is een handreiking voor een interne brochure van uw ziekenhuis. U vult

Nadere informatie

Zo maak je een verpleegplan

Zo maak je een verpleegplan Zo maak je een verpleegplan Jessica Hesselink Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten opmaak.indd 4-09-0 5:40 Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen Omslagillustratie: istockfoto Aan de totstandkoming

Nadere informatie

Luisteren naar fluisteren

Luisteren naar fluisteren Luisteren naar fluisteren Pastoraat aan mensen met een depressie Handreiking voor het pastoraat Luisteren naar fluisteren pastoraat aan mensen met een depressie is een uitgave van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Inleiding. Vraagstelling Als onderwerp voor mijn scriptie ben ik gekomen tot de vraagstelling:

Inleiding. Vraagstelling Als onderwerp voor mijn scriptie ben ik gekomen tot de vraagstelling: Kees van Streepen Avans Hogeschool MGZ-GGZ Mei 2006 Voorwoord Deze scriptie is geschreven in het kader van de afronding van de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige aan de Avans Hogeschool

Nadere informatie

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Werkboek Niveau 4. Gehandicaptenzorg

Werkboek Niveau 4. Gehandicaptenzorg Werkboek Niveau 4 Gehandicaptenzorg NU Zorg Gehandicaptenzorg Werkboek Niveau 4 Noordhoff Uitgevers bv Vormgeving omslag Nu Amsterdam, Amsterdam Ontwerp binnenwerk G2K, Groningen/Amsterdam Foto omslag

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Melancholie, Edvard Munch 1906/07 Een leidraad De leidraad is een uitgave van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven

Nadere informatie