OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: BC BRANCHE GGZ 1516 Fase: gevorderd 2 Naam student:.

2 BEROEPSTAAK B en C Ondersteuningsmagazijn School Overzicht activiteiten school Beroepstaak B en C Gevorderd Stemmingstoornissen Activiteiten K/V Tijd Blz. VP 1.01 Depressie op diverse leeftijden V 2 5 VP 1.02 Verplegen van oudere zorgvragers met een depressie K VP 1.03 Verpleegplan van een zorgvrager met een depressie V 1 8 VP 1.04 Monitoren van een depressie K VP 1.05 Depressie versus Dementie versus Delier V 2 10 VP 1.06 Oriëntatie bipolaire stoornis V 2 13 VP 1.08 Zorgvrager met bipolaire stoornis: van opname tot V 4 15 ontslag [keuze uit 7 verschillende activiteiten] VP 1.09 Simulatie ontslag-of overplaatsingsgesprek in de GGZ K (Coördinatie van zorg) PSP 1.10 Psychopathologie: Kennistaak depressie V 4 20 PsP 1.11 Psychopathologie: manie (bipolaire stoornis) V 4 21 VDL 1.12 Praktijkopdracht ondervoeding en gezonde voeding in v 1 22 de GGZ VDL 1.13 Praktijkopdracht overgewicht in de GGZ V 1 24 C1.01 Psycho educatie individueel (GGZ) V 4 26 C2.01 Begeleiden van zorgvragers tijdens een simulatie K Suïcide Activiteiten K/V Tijd Blz. VP 2.1 Orientatie op suïcide V 2 30 VP 2.2 Omgaan met suïcidaal gedrag V 2 31 PsP 2.3 Psychopathologie: Suïcidaal gedrag: kennis V 4 32 C2.02 Begeleiding: de suïcidale zorgvrager V 2 33 C2.03 Een gesprek voeren met een suïcidale zorgvrager V Psychotische stoornissen en schizofrenie Activiteiten K/V Tijd Blz. PsP 3.1 Psychotische stoornissen: ziektebeelden V 4 35 VP 3.2 Psychotische stoornissen verpleegkundige zorg 1 V 2 37 VP 3.3 Psychotische stoornissen verpleegkundige zorg 2 V 2 39 C2.04 Begeleiding: werken vanuit rehabilitatie V 3 40 C2.05 Begeleiding: rehabilitatieplan opstellen V 3 41 C2.06 Begeleiding: werken met de Liberman modules V 2 42 C2.07 Actuele ontwikkelingen in de GGZ V

3 BEROEPSTAAK B en C Overzicht activiteiten school Ondersteuningsmagazijn school Beroepstaak B en C Gevorderd Angststoornissen Activiteiten K/V Tijd Blz. VP 4.1 Oriëntatie op angststoornissen V 2 44 VP 4.2 Herkennen en benoemen van angst V 2 45 VP 4.3 Verpleegplan opstellen bij angststoornissen V 2 47 VP 4.4 Simulatie coördineren in het praktijklokaal K VP 4.5 Simulatie overleg V 2 51 PsP 4.6 Angststoornissen V Somatoforme stoornissen Activiteiten K/V Tijd Blz. VP 5.1 Orientatie somatoforme stoornissen V 2 54 VP 5.2 Verpleegplan opstellen somatoforme stoornis V 2 55 VP 5.3 Ketenzorg K PsP 5.4 Somatoforme stoornissen V 4 57 PsP 5.5 Psychofarmaca V Persoonlijkheidsstoornissen Activiteiten K/V Tijd Blz. VP 6.1 Oriëntatie op persoonlijkheid I V 2 63 VP 6.2 Oriëntatie op persoonlijkheidsstoornissen II V 2 64 VP 6.3 Verpleegplan opstellen persoonlijkheidsstoornissen V 2 66 VP 6.4 Multidisciplinair overleg [coördinatie van zorg) V 2 67 VP 6.5 Simulatie MDO (coördinatie van zorg) V 4 68 PsP 6.6 Persoonlijkheidsstoornissen V 4 69 C2.08 Verpleegkundige houdingsaspecten en begeleiding bij V 2 71 persoonlijkheidsstoornissen C2.09 Begeleiding en benadering borderline stoornis V 2 72 C2.10 Het voeren van een helpend gesprek met een zorgvrager V 3 73 met borderline persoonlijkheidsstoornis 07. Verslavingsproblematiek Activiteiten K/V Tijd Blz. VP 7.1 Oriëntatie op verslaving V 2 74 VP 7.2 Verpleegplan opstellen bij verslavingsproblematiek V 2 76 VP 7.3 Dubbeldiagnose V 2 77 VP 7.4 Het syndroom van Korsakov V 2 78 PsP 7.5 Verslaving V 4 79 VDL 7.6 Voeding verslavingszorg V 3 82 C2.11 Begeleiding van de verslaafde zorgvrager V 3 84 [Cirkels van verslaving] C2.12 Verpleegkundige houdingsaspecten en begeleiding bij V 2 85 verslavingsproblematiek C3.01 Psycho educatie geven aan groepen in de GGZ V 4 86 C3.02 Voorlichting geven aan groepen in de GGZ K

4 BEROEPSTAAK B en C Overzicht activiteiten school Ondersteuningsmagazijn school Beroepstaak B en C Gevorderd Acute opname Activiteiten K/V Tijd Blz. VP 8.1 Acute opname in de GGZ V 3 88 VP 8.2 Simulatie opnamegesprek in de psychiatrie K VP 8.3 Omgaan met agressie, separeren V 2 90 CFB 8.4 CFB en dé-escalerend handelen, omgaan met V 2 91 agressie VP 8.5 Reflectie op agressie-intervisie K VP 8.6 Protocol: opvang na een agressie-incident V 2 94 C2.13 Begeleiden gedragsproblemen: begeleidingsgesprek V 3 95 C2.14 Slecht nieuwsgesprek V 3 97 C2.15 Omgaan met kritiek van familie V Zorgvrager met een aandoening naar keuze Activiteiten K/V Tijd Blz. VP 9.1 Chronisch psychiatrische zorgvrager oriëntatie V VP 9.1 Chronisch psychiatrische zorgvrager verpleegkundige V zorg PsP 9.3 Psychopathologie: Chronisch psychiatrische zorgvrager V metabool syndroom C2.16 Gesprek met een zorgvrager met een psychiatrisch V ziektebeeld C2.17 Chronisch psychiatrische zorgvrager omgaan met V verlieservaringen. VP 9.4 Zorgvrager in de ambulante zorg I V VP 9.5 Zorgvrager in de ambulante zorg II K C2.18 Motiverende gesprekstechnieken in de GGZ K VP 9.6 Discussie over eetstoornissen K PsP 9.7 Eetstoornissen V VDL 9.8 Verdiepingsopdracht eetstoornissen V C2.19 Eetstoornissen begeleidingsgesprek V VP 9.9 Zorgvrager met een aandoening naar keuze K VP 9.10 Aandoening naar keuze; specifieke doelgroepen K

5 1.1 Depressie op diverse leeftijden competentie Verplicht/keuze De student heeft kennis opgedaan over depressie op kinderleeftijd, adolescentie en bij ouderen Zorg dat je beschikking hebt over theorieboek Verplegen van geriatrische zorgvragers en het boek Verplegen in de GGZ. Deze boeken kun je vinden in de mediatheek Hoofdstukken boek over stemmingsstoornissen/ depressie Internet: lokaal/ studieruimte Bespreek je antwoorden met de inhoudsdeskundige 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt verpleegplan op K vakdeskundigheid toepassen verplicht Activiteit 1 Beschrijf de verschillen tussen een depressie op jongere leeftijd en op oudere leeftijd m.b.v. onderstaande tabel. Symptomen/ Uitingsvorm Psychisch Basisschool en pubers Adolescenten Ouderen Sociaal Somatisch Vanuit de persoon zelf (ook biologisch) 5

6 Uitlokkende factoren Vanuit omgevingsfactoren Basisschool en pubers Adolescenten Ouderen Vanuit levensloop Activiteit 2 Kijkopdracht: Bekijk de DVD Oud zeer, deel 3: een pilletje voor de eenzaamheid (606.3) en beantwoord de vragen Beantwoord de volgende vragen vooral de vragen 1 en 2 dienen uitgebreid te worden beantwoord- n.a.v. de dvd en verwerk de antwoorden in een verslagje (A4-tje). Lever dit verslagje in bij de docent. 1. Wat valt je op in het gedrag (houding, motoriek, geuite klachten, ) van mevrouw gedurende de gehele aflevering? 2. Welke gevolgen heeft haar depressie + angststoornis voor zowel het individueel als het sociaal functioneren van mevrouw? 3. Wat voor soort fobische klachten heeft mevrouw? 4. Hoe zou je de relatie tussen mevrouw en haar vriend willen typeren? 5. Welke factoren hebben vermoedelijk bijgedragen tot het ontstaan van de depressie bij mevrouw? 6. Hoe ontwikkelen haar klachten zich gedurende de opname in het psychiatrisch centrum? 7. Waardoor knapt mevrouw uiteindelijk op? 6

7 1.2 Verplegen van oudere zorgvragers met een depressie competentie Keuze/verplicht De student heeft kennis over de verpleegkundige zorg bij oudere zorgvrager met een depressie Neem je boek mee, zorg dat je een computer tot je beschikking hebt Boeken: Verplegen van geriatrische zorgvragers, Verplegen in de GGZ ; hoofdstuk verplegen van zorgvragers met een depressie Plezierige activiteitenlijst voor ouderen op (www.ouderenpsychiatrie.nl) lokaal/studieruimte/ thuis Bespreek de antwoorden met een medestudent en breng eventuele vragen en onduidelijkheden naar voren bij de docent. Maak gebruik van het antwoordmodel van het boek 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) Keuze Activiteit 1 Maak de vragen die bij praktijksituatie 1,2 en 3 staan in de geriatrische zorgvrager met een depressie. Maak de vragen die bij de praktijksituaties staan in de psychiatrische zorgvrager met een depressie Kijk de vragen na met behulp van de antwoordmodellen van de boeken Activiteit 2 Maak een dagindeling voor een oudere depressieve zorgvrager en motiveer deze. Hou hierbij rekening met : gezondheidsbedreigende factoren, bejegening, structuur stimuleren van zelfwerkzaamheid. Activiteit 3 Heb je in de praktijk al kennis gemaakt met een depressieve zorgvrager? Zo ja, welke symptomen heb je herkend? Ga na welke verpleegkundige interventies werden getroffen. Komen deze overeen met de theorie? Leg uit waarom wel/niet. 7

8 1.3 Verpleegplan van een zorgvrager met een depressie Competentie Keuze/verplicht De student heeft een verpleegplan gemaakt m.b.v. een casus over een zorgvrager met depressie Neem je boek mee en zorg voor een computer. Zorg dat je beschikt over de gezondheidspatronen van GORDON en het zakboek verpleegkundige diagnosen Boek: verzorgen van geriatrische zorgvragers; hoofdstuk verplegen van zorgvragers met een depressie. lokaal, studieruimte, thuis Bespreek de antwoorden met een medestudent en breng eventuele vragen en onduidelijkheden naar voren bij de docent. Maak gebruik van het antwoordmodel van het boek. 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) 1.9 Evalueert de zorgverlening (D, J, M) Verplicht Activiteit: Maak de competentieopdracht een verpleegkundige diagnose stellen en een verpleegplan maken bij het hoofdstuk verplegen van zorgvragers met een depressie. (gaat over de situatie van mevr. Snoeijer) Maak hiervoor gebruik van het onderstaande model 1. Analyseer de gegevens uit de casus en vul onderstaand schema in: 2. Orden de gegevens en stel de verpleegkundige diagnoses. Maak hiervoor gebruik van de patronen van Gordon. 3. Zet de actuele verpleegproblemen op een rijtje. 4. Kies de meest urgente en werk deze uit tot een verpleegkundige diagnose ( volgens de PES) 5. Formuleer aansluitend een verpleegdoel volgens de RUMBA 6. Formuleer minimaal 4 verpleegkundige interventies per doel. 7. Maak een product en proces evaluatie. 8

9 1.4 Monitoren van een depressie competentie Keuze/verplicht De student heeft m.b.v. een casus een zorgvrager gemonitord en hiervoor gebruik gemaakt van de MADRS-schaal Neem je boek mee, zorg dat je een computer tot je beschikking hebt. Boek: verplegen van geriatrische zorgvragers ; hoofdstuk verplegen van zorgvrager met een depressie, de MDARS-schaal Op internet: Klik op praktijk; meetinstrumenten lokaal/studieruimte/ thuis Bespreek de antwoorden met een medestudent en breng eventuele vragen en onduidelijkheden naar voren bij de docent. 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) Keuze Activiteit 1 De Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS) is de meest gebruikte schaal in de ouderenpsychiatrie om de ernst en het beloop van een depressie bij iemand die nietdementeert vast te leggen. Een score hoger dan 20 duidt op lichte depressiviteit en een score hoger dan 30 op ernstige depressiviteit. Vul de MADRS-schaal (beschreven in het boek) in voor dhr. Hensen uit de casus aan het eind van het hoofdstuk verplegen van zorgvragers met een depressie. Wat is je conclusie? 9

10 1.5 Depressie versus Dementie versus Delier competentie Verplicht/keuze De student een analyse gemaakt van het ziektebeeld Delier en Dementie. De student kan binnen de symptomen van de depressie, dementie en delier verschillen en overeenkomsten herkennen. Zorg dat je beschikt over een computer en onderstaande boeken boek: verplegen van geriatrische zorgvragers. Het hoofdstuk over het verplegen van patiënten met een delier, hoofdstuk over dementie en hoofdstuk over depressie. Boek: Verplegen in de GGZ (mediatheek) op internet: - 3D&tabid= jn-acute-verwardheiddelier/ - OLC, thuis, leslokaal Samen met medestudent; bespreken met inhoudsdeskundige. Inleveren van activiteit Stelt verpleegkundige diagnose en stelt verpleegplan op K vakdeskundigheid toepassen Verplicht Ria vertelt: Eergisteren heb ik een oude mevrouw opgenomen met een ontregelde diabetes en een open been. Bij het opnamegesprek konden we gewoon met elkaar praten en vertelde ze wat er gebeurd was. En nu, twee dagen later, herkent ze me niet meer. Ze zit maar voor zich uit te staren en suft weg. Ik snap er niets van, ze kwam zo vitaal over. 10

11 Activiteit 1 Analyseer het ziektebeeld: acute verwardheid/delier en vul onderstaand schema in Activiteit 2 Analyseer het ziektebeeld: dementie en vul onderstaand schema in 11

12 Activiteit 3 Analyseer het ziektebeeld: depressie bij ouderen en vul onderstaand schema in Activiteit 4 Vul in onderstaand schema de verschillen in tussen delier, dementie en depressie Delier Dementie Depressie Begin Duur symptomen Reactie op symptomen Bewustzijn en aandacht Oriëntatie Concentratie Stemming Geheugen Slapen Spraak Angsten Ziekte inzicht Reactie op medicijnen 12

13 1.6 Oriëntatie bipolaire stoornis competentie Keuze/verplicht De student heeft zich georiënteerd op de bipolaire stoornis, waaronder de manie Neem je boek (en) mee, zorg dat je de beschikking hebt over een computer. Boeken: Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg lokaal/studieruimte/ thuis Bespreek de antwoorden met een medestudent en breng eventuele vragen en onduidelijkheden naar voren bij de docent. 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) Verplicht Activiteit 1 Oriënteer je op het begrip stemming en emotie door onderstaande vragen te beantwoorden. Vergelijk jouw antwoorden met een medestudent en bespreek eventueel onduidelijkheden met de docent. Heb je wel eens dat je heel erg vrolijk bent, of extreem druk bent? Dat je wel eens veel meer koopt dan je geld hebt en dan bedenkt: ach, het komt wel goed. Bedenk eens goed of er een aanleiding voor was? Voelde het goed, of vond je het juist vervelend? Hoe waren de reacties uit je omgeving? Hoe vond je die reacties? Bespreek in een groepje jouw antwoorden en stel met elkaar een lijst op met verschillen en overeenkomsten. Bespreek in je groepje het verschil tussen een emotie en stemming. Activiteit 2 Oriënteer je op de bipolaire stoornis. Kijk de DVD: BNN je zal het maar hebben manie. Vul daarna onderstaand schema in. Vergelijk jouw antwoorden met een medestudent en bespreek eventueel onduidelijkheden met de docent. 13

14 Als je veel tijd hebt kun je ook de DVD bekijken en het schema invullen. Manische symptomen Depressieve symptomen 14

15 1.7 Zorgvrager met bipolaire stoornis: van opname tot ontslag Competentie Verplicht/keuze De student heeft een standaardverpleegplan opgesteld voor een zorgvrager met een bipolaire stoornis Zorg dat je beschikt over het boek verplegen in de GGZ en het bijbehorende antwoordmodel Zorg dat je beschikt over het sjabloon verpleegplan opstellen, zakboek verpleegkundige diagnose en/of verpleegkundige diagnose in de psychiatrie (Townsend) Verplegen in de GGZ, het hoofdstuk over het verplegen van cliënten met een verslaving School of thuis, internetaansluiting Vergelijk en bespreek je verpleegplan met je studiegenoten Stel leervragen aan de docent 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op (A, D, H,J, K, M) 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R, V) 1.4 Begeleidt een zorgvrager (C, D, R) 1.8 Coördineert de zorgverlening Verplicht Activiteit 1 Maak de onderstaande workshop welke bestaat uit 7 activiteiten. Deze workshop volgt een manische zorgvrager van opname tot ontslag. Lees de casus aandachtig door Casus: Joep van Meteren wordt met de ambulance opgenomen op de gesloten PAAZ afdeling van het Binnenhofziekenhuis. Joep is 25 jaar en woont nog bij zijn ouders. De afgelopen weken was Joep anders dan anders. Volgens zijn ouders sliep Joep steeds minder, was hij s nachts bezig met Bijbelse teksten. Joep at niet meer mee, hij had er geen tijd voor want hij was bezig met allerlei sms, msn, hyves en chatsites. Hij was op zijn werk met een conflict weggegaan en zijn ouders kregen niet duidelijk wat de oorzaak was. In de straat waar Joep woont was hij alle buren langsgegaan om hen te waarschuwen voor wat komen zou. Eerst alleen bij die buren die wilde luisteren, maar het nam steeds extremere vormen aan. Afgelopen nacht belde hij bij iedereen aan en diegenen die niet open deden kregen een steen door de ruit. Met een megafoon liep hij rond en zong hij onverstaanbare liedjes. Naar zijn ouders en naaste buren die hem naar binnen wilde halen reageerde hij dreigend en agressief. De gealarmeerde politie had Joep tenslotte overmeestert en meegenomen. Via de politiearts is de acute dienst ingeschakeld die Joep liet opnemen met een IBS - Bespreek in een groepje waar je op zou letten als je verpleegkundige zou zijn op de afdeling waar Joep van Meteren opgenomen wordt. 15

16 - Stel met elkaar observatiecriteria met betrekking tot de opname op. Waar zou je tijdens het opname gesprek op letten. Wat zou je vragen en waarom? Wat doe je wel en wat doe je niet? Maak eventueel gebruik van de opdrachten psychische functies uit de beginnersfase. - Neem een opnameformulier vanuit je eigen instelling. Vul een opnameformulier in voor Joep van Meteren. Zie ook: Activiteit 2 Maak een rapportage voor een manische zorgvrager. - Schrijf een rapportage (die voldoet aan de richtlijnen) over de vervolg casus van Joep van Meteren. Vervolg casus: Joep is op de afdeling erg onrustig. Hij klampt ook hier iedereen aan over zijn missie op aarde en het naderend einde van de wereld. De medepatiënten worden hier angstig van en gaan Joep uit de weg. Joep laat zich daardoor echter niet weerhouden en gaat ze achterna, loopt ongevraagd hun kamers op en houdt ze ook gewoon letterlijk vast. Dit heeft al bijna tot een handgemeen geleidt. Joep zijn zelfzorg laat erg te wensen over; hij heeft kleding aan met veel vlekken, waar hij dag en nacht in loopt. In de 24 uur dat hij nu op afdeling is, is het niet gelukt hem onder de douche te krijgen of maar zijn tanden te laten poetsen. Hij zegt steeds dat hij het zal gaan doen, maar maakt ondertussen alleen een chaos van zijn kamer. Die nacht lukt het Joep niet om op bed te blijven. Gelukkig blijft hij wel op zijn kamer maar is dan met allerlei krantenknipsels bezig, die hij uitscheurt. Eten en drinken gaat tussendoor, met veel geknoei, want ook dan doet Joep meerdere dingen tegelijk. De verpleegkundigen en medepatiënten zien een spoor van ravage waar Joep langs is geweest: Overal krantenknipsels, snippers, tijdschriften, lijm, bekertjes, gemorste vloeistoffen, etenswaren, alle lichten aan, muziek luid, TV aan. - Draag je rapportage schriftelijk en mondeling over aan de leden van je subgroep. - Bedenk met elkaar verpleegkundige acties om het gedrag en de onrust van Joep te structureren. - Verwerk dit in een dagprogramma voor Joep. Motiveer elk onderdeel uit het dagprogramma. Activiteit 3 Maak een standaard verpleegplan. - Zoek vijf standaard verpleegkundige diagnoses bij een manische zorgvrager. Bespreek met klasgenoten in hoeverre deze standaarden van toepassing zijn op Joep van Meteren. - Bedenk met elkaar voor elke verpleegkundige diagnose 10 verpleegkundige interventies. - Ga met zijn allen na of het alleen verpleegkundige interventies moeten zijn of dat jullie ook in het verpleegplan andere disciplines in moeten schakelen en waarvoor. 16

17 Activiteit 4 Verdieping kennis medicatie manie: Vervolg casus Joep van Meteren weigerde zijn medicatie. Gevaar voor uitputting dreigde en tevens werd hij een gevaar voor zijn omgeving. Medepatiënten werden onrustig en enkele zorgvragers met schizofrenie werden weer psychotisch. Joep is daarop gesepareerd. Deze separatie duurde 2 weken, waarna Joep aan de hand van een fase programma weer langzaam aan gemobiliseerd is naar de afdeling. Ondertussen heeft Joep medicatie gekregen. Eerst onder dwang sedativa en neuroleptica i.m. Later wilde Joep dit wel per os innemen en kreeg hij er een stemmingsstabilisator bij. Dat is nu 4 weken geleden en Joep is inmiddels 2 weken op spiegel. Joep is rustig aanwezig, zelfs een beetje teruggetrokken. Joep is vriendelijk in contact en coöperatief. In gesprek komt het regelmatig terug op zijn manische periode. Joep schaamt zich hier enorm voor. Aanstaand weekend mag hij voor het eerst weer naar huis; hij ziet er als een berg tegenop op om zijn buren onder ogen te moeten komen. - Zoek voor de genoemde medicatie uit wat de werking en bijwerkingen zijn en geef bij elke groep 2 voorbeelden (merknaam en stofnaam). - Zoek naar specifieke aandachtpunten bij de gevonden medicatie. - Vergelijk de antwoorden met elkaar en vul je eigen gegevens aan met nieuwe informatie van je klasgenoten. - Orden voorgaande vragen in je zak repertorium. - Bespreek de uitkomsten klassikaal met de docent. Activiteit 5 Gesprek aangaan met een manische zorgvrager. Maak tweetallen en verdeel de rollen voor onderstaande opdrachten: - Ga een individueel gesprek met Joep over zijn angst/schaamte. De anderen observeren en geven feedback (gebruik daarvoor feedbackformulieren uit ondersteunende materialen). - Maak met Joep een programma voor zijn verlofdag. De anderen observeren en geven feedback (gebruik daarvoor feedbackformulieren, zie ondersteunende materialen). - Pas met elkaar het verpleegplan aan op de uitkomsten van dit gesprek. - Bespreek klassikaal de bijzonderheden van beide opdrachten na. 17

18 Activiteit 6 Verpleegkundige benadering. Maak onderstaande vragen Hoe moet je je als verpleegkundige nou opstellen?. Aan de ene kant is het jouw taak de veiligheid te bewaken door het stellen van grenzen en structuur te bieden. Maar in de acute fase is de zorgvrager daar niet coöperatief in. Zijn stemming wisselt snel. Hij kan ad rem en gevat zijn, seksueel getinte opmerkingen naar jou maken, maar hij kan ook ineens boos of zelfs agressief naar jou toe zijn. Escalaties en separaties zijn een reëel risico bij manisch gedrag. Er gebeurt vaak veel tijdens zo n opname. Wanneer zijn stemming dan uiteindelijk weer gestabiliseerd is het belangrijk om een goed contact te hebben. Vooral het stukje schaamte, zelfbeeld en toekomstperspectief hebben veel aandacht nodig. - Ga bij jezelf na wat het gedrag van een manische zorgvrager bij jou op zou roepen? - Wat zijn de sterke punten van jou in deze bejegening, waar zie je tegenop, of denk je meer moeite mee te hebben. - Bespreek de uitkomsten in je subgroep en adviseer elkaar hoe met je eigen kwaliteiten en uitdagingen om te gaan ten aanzien van een manische zorgvrager. - Formuleer een leerdoel m.b.t. de bejegening van een manische zorgvrager voor je POP op je stageplaats. Verwerk in je PAP de aanpak hiervan. Activiteit 7 Verdieping terugvalpreventie. Maak onderstaande vragen en hou een posterpresentatie Het ontslag van Joep van Meteren zit eraan te komen. Hij is 6 weken geleden van de gesloten unit naar de open unit overgeplaatst en de stijgende lijn heeft zich doorgezet. De verloven verlopen goed, maar in afgelopen 6 weken heeft Joep erg hard aan zijn herstel gewerkt. Vooral aan het stukje schaamte, zelfbeeld en toekomstperspectief. Natuurlijk zijn hier ook de ouders van Joep bij betrokken geweest. Vooral ook omdat Joep nog bij zijn ouders thuis woont. Dit gebeurde in de vorm van psycho-educatie. - Zoek in de literatuur, op internet naar therapieonderdelen die in het kader staan van terugval preventie, zoals psycho-educatie. - Geef bij elk onderdeel een korte uitleg en maak daar een posterpresentatie van. Neem hierin in ieder geval psycho-educatie vast mee. - Presenteer de posters klassikaal aan elkaar. - Elke subgroep kiest van de posterpresentaties 1 therapieonderdeel die hij uitwerkt aan de hand van de casus van Joep. Als de casus te weinig gegevens biedt mag je natuurlijk alle andere gegevens gebruiken die binnen het ziektebeeld zelf passen. 18

19 1.8 Simulatie ontslaggesprek-overplaatsingsgesprek competentie Verplicht/keuze Je kunt tijdens een simulatie een ontslaggesprek en/of overplaatsingsgesprek uitvoeren Verzamel informatie Boek De zorgverlening coördineren en evalueren Thema 3 Overdracht van zorg School Aan de hand van de checklist ontslaggesprek krijg je na het voeren van het gesprek feedback van je medestudenten en de docent. Gebruik de feedback om jezelf te verbeteren. 1.8 Coördineert de zorgverlening (B, E, Q) Keuze Activiteit Voorbereiding en simulatie van een ontslaggesprek op school. en reflectie. Werkwijze Kies een praktijksituatie of een casus van een zorgvrager in de GGZ. Bereid aan de hand van de casus het ontslag/overplaatsing voor van deze zorgvrager. Verzamel de benodigde materialen voor het uitvoeren van het ontslaggesprek/overplaatsingsgesprek. Voer het ontslaggesprek/overplaatsinggesprek uit. Ontslaggesprek in de GGZ 1. Bereid het gesprek voor aan de hand van de volgende vragen. 2. Welke gesprekstechnieken heb je nodig om een ontslaggesprek te voeren? 3. Welke en moet je treffen als je een ontslaggesprek gaat voeren? 4. Welke formulieren heb je nodig voor een ontslaggesprek? 5. Welke kennis heb je nodig over het ziektebeeld uit de casus? 6. Je ontvangt feedback aan de hand van de checklist van medestudenten en eventueel de docent. Evalueer en reflecteer na afloop van het ontslaggesprek. Overplaatsingsgesprek in de GGZ 1. Bereid het gesprek voor aan de hand van de volgende vragen. 2. Welke gesprekstechnieken heb je nodig om een overplaatsingsgesprek te voeren? 3. Welke en moet je treffen als je een overplaatsingsgesprek gaat voeren? 4. Welke formulieren heb je nodig voor een overplaatsingsgesprek? 5. Welke kennis heb je nodig over het ziektebeeld uit de casus? 6. Je ontvangt feedback aan de hand van de checklist van medestudenten en eventueel van de docent. Evalueer en reflecteer na afloop van het gesprek. 19

20 1.9 Psychopathologie / kennistaak depressie competentie Keuze/verplicht De student heeft beschreven wat een depressie is, welke vormen depressie er zijn, wat mogelijke oorzaken en behandel mogelijkheden zijn. Neem je boeken mee, zorg dat je de beschikking hebt over een computer. Zorg dat je informatie hebt gelezen over zorgvragers met een depressie. Boeken: Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg ; hoofdstuk verplegen van zorgvragers met een depressie websites: lokaal/studieruimte/ thuis Bespreek de antwoorden met een medestudent en breng eventuele vragen en onduidelijkheden naar voren bij de docent. 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt verpleegplan op K vakdeskundigheid toepassen Verplicht Activiteit 1 Beantwoord vragen over depressie algemeen. 1. Schrijf (nog eens) de diagnostische criteria op voor de depressieve episode. Je kunt hierbij gebruik maken van de DSM-IV (mediatheek), de DSM-IV-TR of indien uitgegeven al uit de DSM-V 2. Er zijn verschillende vormen van depressies. Ga na welke vormen er zijn. 3. Er zijn verschillende theorieën over het ontstaan van depressies. Vaak is er niet 1 oorzaak, maar is er sprake van multicausaliteit. Geef uitleg aan onderstaande theorieën met betrekking tot het ontstaan van depressies: * genetische factoren * sociale/ omgevingsfactoren * biologische/ chemische ontregeling/ hormonale ontregeling * cognitieve factoren 4. Beschrijf welke verschillende behandelvormen er zijn voor depressies. 20

21 1.10 Psychopathologie manie (bipolaire stoornis) competentie Keuze/verplicht De student heeft zich verdiept in de psychopathologie en kan de bijhorende begrippen benoemen en uitleggen. Neem je boek (en) mee, zorg dat je de beschikking hebt over een computer. Boeken: Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg en bijbehorende antwoordmodel Mindmap: Boek: DSM-IV-TR lokaal/studieruimte/ thuis Bespreek de antwoorden met een medestudent en breng eventuele vragen en onduidelijkheden naar voren bij de docent. 1.1 Stelt een verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op K. Vakdeskundigheid toepassen Verplicht Activiteit 1 Beantwoord onderstaande vragen in een mindmap en vergelijk jouw antwoord met een klasgenoot. Stel je vragen aan de docent. Maak een mind-map van: 1. Symptomen van de manie, waarin je een verdeling maakt tussen psychologische, somatische en sociale aspecten. 2. Mogelijke oorzaken van de manie. 3. Uitleg van de begrippen manie, hypomanie en maniform, Cyclothyme stoornis, bipolaire I stoornis, bipolaire II stoornis 4. 3 verschillende soorten therapieën/ behandelingswijzen voor een manie. 5. Zet tegenover de symptomen van de manie; de andere uiterste van de depressie. 21

22 1.11 Praktijkopdracht ondervoeding en gezonde voeding in de GGZ Competenties Verplicht/keuze De student heeft de beroepsopdracht uitgevoerd over ongezonde voeding en gezonde voeding in de ggz Stel op vast op welke moment jij deze praktijkopdracht gaat uitvoeren en maak evt. afspraken met collega s Je mag allerlei bronnen (naar keuze) raadplegen BPV-instelling Evalueer deze opdracht met je werkbegeleider Neem de uitwerking van deze opdracht mee naar de voedingsles 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden (E, F, J, K, R en V) keuze Activiteit 1 Voer de praktijkopdracht uit over ondervoeding en ongezonde voeding bij psychiatrische zorgvragers op je stageplek. Verwerk de gegevens in een verslag en bespreek deze met je werkbegeleider Vragen aan collega s (stel minimaal 3 vragen naar keuze): 1. Is er op jouw werkplek van elke zorgvrager bekend of die goed gevoed is of niet? Ja of nee? 2. Kun je namen noemen van zorgvragers die ondervoed zijn? 3. Werden de zorgvragers gemeten en gewogen toen ze voor het eerst kwamen? 4. Wordt er daarna nog vaker gewogen of niet meer? 5. Hoe houd je in de gaten of een zorgvrager voldoende eet? 6. Hoe houd je in de gaten of een zorgvrager voldoende drinkt? 7. Wie is er volgens jou verantwoordelijk voor het eten en drinken van de zorgvrager? 8. Kun je medicatie noemen waarbij de eetlust van zorgvrager afneemt (misselijk, vieze smaak, diarree)? 9. Kun je ziektebeelden noemen waar de zorgvragers geen rust nemen om te eten of te drinken 10. Wordt er in de instelling een screening methode gebruikt voor gezonde voeding? Zo ja welke, en zo nee waarom niet? 11. Wordt er in de instelling een screening methode gebruikt voor gezonde voeding? Zo ja welke, en zo nee waarom niet? 12. Wordt er in de instelling een screening methode gebruikt voor ondervoeding? Zo ja welke, en zo nee waarom niet? 13. Heb je wel eens een klinische les gevolgd over gezonde voeding of ondervoeding in de instelling? 14. Zou je verbeterpunten kunnen noemen voor de zorg rondom voeding en vocht bij de zorgvragers in deze instelling 22

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak C Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2012 KD:2012 Versie 1 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Gevorderd KD 2012

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Gevorderd KD 2012 OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak C Gevorderd KD 2012 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Fase: gevorderd Naam student:. Albeda

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Gevorderd/ Startbekwaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Gevorderd/ Startbekwaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Gevorderd/ Startbekwaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Fase: gevorderd Naam student:.

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Omschrijving van verpleegkundige zorg 7 1.1 De verpleegkundige zorg 7 Praktijk: Hoofdpijn 7 Praktijk: Een

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Handboek signaleringsplannen

Handboek signaleringsplannen Handboek signaleringsplannen Regio Friesland, Groningen en Drenthe Trajectum - Hoeve Boschoord Adres Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord Telefoon (0561) 42 22 22 E-mail l.bos@hoeveboschoord.dji.minjus.nl

Nadere informatie

Inleiding. Vraagstelling Als onderwerp voor mijn scriptie ben ik gekomen tot de vraagstelling:

Inleiding. Vraagstelling Als onderwerp voor mijn scriptie ben ik gekomen tot de vraagstelling: Kees van Streepen Avans Hogeschool MGZ-GGZ Mei 2006 Voorwoord Deze scriptie is geschreven in het kader van de afronding van de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige aan de Avans Hogeschool

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met

Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met Zorgen tot de laatste dag Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Zorgen tot de laatste dag Verhalen en adviezen voor zorgverleners

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Studeren met steun reeks UNLIMITED. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Eddy Hofman Lies Korevaar

Studeren met steun reeks UNLIMITED. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Eddy Hofman Lies Korevaar Studeren met steun reeks UNLIMITED Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis Eddy Hofman Lies Korevaar Inhoudsopgave Voorwoord 5 Anita 6 Studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie