TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN"

Transcriptie

1 TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s voor Nederlandstalige collega s Overzicht financieringskanalen Contactgegevens aanbieders Over Jobkanaal Verso

4 Anderstaligen begrijpen mij niet. Bij aanwerving weet ik niet of iemand voldoende Nederlands kent om de job goed te doen. Niet alle werknemers begrijpen de voorschriften over veiligheid of hygiëne. De samenwerking op de werkplek verloopt soms moeilijk door communicatieproblemen en dat rendeert niet. Taal vormt een struikelblok in onze organisatie. Anderstalige of laagtaalvaardige medewerkers hebben niet evenveel doorgroeimogelijkheden. Onze organisatie beseft dat er talige knelpunten zijn, maar weet niet hoe die weggewerkt kunnen worden. De kloof tussen de Nederlandstalige en de anderstalige werknemers is groot. Tijdens pauzes is er weinig tot geen communicatie tussen hen. 4

5 Dit zijn maar een aantal uitspraken waarvan je er sommige misschien herkent uit jouw ervaring bij de tewerkstelling van anderstaligen. We hopen je met deze brochure antwoorden te bieden op taalvragen of - situaties waar jij als directeur of personeelsverantwoordelijke in de praktijk mee wordt geconfronteerd. Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van een goede taalkennis niet te onderschatten. Niet enkel om een gepaste job te vinden is taal belangrijk, maar ook met het oog op doorgroeimogelijkheden en levenslang leren. Meer dan één op zeven volwassen Vlamingen kan bovendien onvoldoende lezen of schrijven om naar behoren te kunnen functioneren. De voorgestelde taalacties en -instrumenten komen ook deze doelgroep ten goede. Bij ieder instrument hoort een verwijzing naar één of meerdere organisaties die deze dienst aanbieden. De contactgegevens van alle dienstverleners vind je in het overzicht op bladzijde 32. Verder biedt de brochure een overzicht van financieringskanalen waar jouw organisatie en jouw werknemers gebruik van kunnen maken. Je ziet het: er zijn heel wat mogelijkheden om van taal werk te maken! 5

6 6

7 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES NIVEAU MANAGEMENT Zoek je een globale aanpak om van taal een speerpunt te maken in je organisatie? Werk als werkgever aan een succesvol taalbeleid door een plan te maken, te bepalen wat werknemers talig moeten kunnen en door het stimuleren van taalverwerving! 7

8 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Werk een taalbeleidsplan uit. Waarom: Wil je als werkgever taal als struikelblok voor anderstalige werknemers wegnemen? Met taalbeleidsacties op verschillende niveaus werk je aan taalbeleid in jouw organisatie. Stel een volledig taalbeleidsplan op en laat jouw organisatie begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering ervan. Wat: Bij het opzetten van een taalbeleid wordt gestart met een taalomgevingsanalyse. Tijdens deze analyse wordt de huidige talige situatie in kaart gebracht. Op basis van de resultaten worden de vaststellingen voorgesteld en enkele suggesties gedaan. Er wordt telkens gewerkt rond 4 niveaus: niveau van het management, niveau van de fysieke werkplek, niveau van de Nederlandstalige collega s en het niveau van de anderstalige werknemer. Tip: bij het uitwerken van een taalbeleid kan inspiratie bieden. Bij wie: voor meer informatie over de mogelijkheden en tarieven: het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant 8

9 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Laat een Taalscan uitvoeren en stel een taalprofiel op. Waarom: Via de taalscan wordt er als het ware een foto getrokken van de communicatie met anderstalige werknemers en collega s. Het is een vragenlijst die gebruikt kan worden om de noodzakelijke taalhandelingen voor een functie vast te stellen. Zo krijg je een volledig overzicht van de mondelinge en schriftelijke vaardigheden die nodig zijn om de job goed uit te oefenen. Dit taalprofiel kan je gebruiken als instrument bij een evaluatie van de mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Als je merkt dat een aantal anderstalige werknemers eigenlijk niet voldoet aan het taalprofiel, kun je een aantal acties ondernemen. Voor wie: Voor organisaties die graag willen weten welk niveau Nederlands nodig is om de job uit te oefenen. Wat: Tijdens de taalscan komt een medewerker van het Huis van het Nederlands observeren op de werkvloer. Het is belangrijk een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het takenpakket. Daarnaast worden er ook interviews gedaan met werknemers van alle geledingen van de organisatie. Bij wie: voor meer informatie over de mogelijkheden en tarieven: het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant 9

10 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Creëer een taalrijke context Ook op het niveau van de werkplek van de laagtaalvaardige werknemer kan de werkgever acties nemen om taal als struikelblok weg te nemen. Hij kan de context aanpassen zodat de werknemer niet langer wordt geconfronteerd met onnodig moeilijk taalgebruik of met taalgebruik dat hem verhindert om werkresultaten te behalen. Om laagtaalvaardige werknemers te helpen bij hun taalverwerving doet een werkgever er goed aan ook een taalrijke context te creëren. Initiatieven op de werkplek kunnen zijn: Tweetalig zakwoordenboek voor de ziekenhuizen: Het Huis van het Nederlands Brussel ontwikkelde "Opération NL/ Operatie Fr" voor de ziekenhuizen. Het betreft een tweetalig zakwoordenboekje waarin het verplegend en verzorgend personeel sleutelzinnen en uitdrukkingen kan terugvinden (Nederlands - Frans) die ze kunnen gebruiken in het contact met patiënten/zorgvragers en hun bezoekers. Het boekje is in eerste instantie ontwikkeld voor verplegend en verzorgend personeel maar kan ook voor andere personeelsleden en sectoren interessant zijn. Je kan het boekje gratis downloaden of via Het Huis van het Nederlands Brussel bestellen. 10

11 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Werk met pictogrammen: de pictogrammenboekjes van vzw De Rand zijn bijvoorbeeld een handig geheugensteuntje: Werk met taalduo s: meer informatie vind je op Je kan anderstalige werknemers informeren over mogelijkheden om hun Nederlands te oefenen via bijvoorbeeld o een taalhoek in de kantine o een rubriek op het intranet of in de personeelsnieuwsbrief met taaltips o een e-zine voor anderstaligen: o een actie om Nederlands te oefenen in het dagelijks leven: o Zet in op het gebruik van duidelijke taal Organisaties die graag willen leren hoe ze hun folders of websites leesbaar maken voor hun doelpubliek, kunnen bij Wablieft een training volgen. Wablieft herschrijft ook teksten voor klanten. Bij wie: Wablieft 11

12 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Zet in op het opmaken van duidelijke, leesbare vacatures Met eenvoudige aanpassingen of herschikkingen maak je een vacature helder, duidelijk en beter leesbaar. Zo leren kandidaten jouw verwachtingen kennen en kunnen ze zich een beeld vormen van de functie. Jobkanaal Verso ontwikkelde een checklist om vacatures aan af te toetsen voor publicatie. Aarzel niet om een Jobkanaaladviseur te contacteren voor een checklist of een gratis screening van je vacature. Bij wie: Jobkanaal Verso Maak van diversiteit jouw handelsmerk door je werking en aanbod toegankelijk te maken voor nieuwe doelgroepen Wat? Het Agentschap Integratie en Inburgering, PRIC Vlaams- Brabant, kan je hierbij helpen door advies, vorming, expertise en begeleiding aan te bieden. Mogelijke acties uit hun aanbod: Vorming aan leidinggevenden in het omgaan met etnischculturele diversiteit op de werkvloer Vorming in het doeltreffend reageren op vooroordelen, racisme en discriminatie op de werkvloer Bij wie? Agentschap Integratie en Inburgering, PRIC Vlaams-Brabant 12

13 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES TAALINSTRUMENTEN VOOR ANDERSTALIGE WERKNEMERS Hebben anderstalige werknemers moeilijkheden met het taalgebruik op de werkvloer? Neem taal als struikelblok weg via een aantal acties op niveau van de werkplek! 13

14 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Kies voor een opleiding Nederlands op de werkvloer (NodW) Wat: Je anderstalige medewerkers leren het Nederlands dat ze nodig hebben om hun job goed uit te voeren. De opleiding wordt op maat gemaakt en geïntegreerd in de gewone werktaken. Deze aanpak is efficiënt en resultaatgericht. Onder bepaalde voorwaarden kan je de opleidingskosten compenseren (zie overzicht financieringskanalen). Bij wie: VDAB - Vraag een Individuele Beroepsopleiding met taalondersteuning (IBO-T) Wat: Twijfels over de kennis Nederlands van een anderstalige sollicitant? Als werkgever kan u gratis beroep doen op het systeem van 'IBO-T, IBO met taalondersteuning'. Werf je een medewerker aan met een IBO-contract dan betekent dit dat hij eerst een opleiding volgt op de werkvloer en daarna een arbeidsovereenkomst krijgt van bepaalde of onbepaalde duur. Je moet tijdens de opleiding geen loon of RSZ betalen, enkel een productiviteitspremie. De meerwaarde is dat je medewerker tijdens de opleiding twee keer per week taalondersteuning krijgt van VDAB. Zo krijgt hij het Nederlands dat hij nodig heeft in zijn job beter onder de knie. Bij wie: VDAB 14

15 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Taalcoaching voor nieuwe medewerkers (gratis) Is taal een knelpunt voor jouw nieuwe werknemer? Dan kan je beroep doen op taalcoaching op de werkvloer. Wat? Taalcoaching richt zich tot werknemers die het Nederlands niet als moedertaal hebben én het onvoldoende beheersen. De taalcoach toetst het taalniveau af bij de VDAB en stemt het traject af op het taalniveau van je werknemer. Taalcoaching is mogelijk in alle sectoren. Van jou als werkgever wordt enkel een tijdsinvestering verwacht, de begeleiding vindt immers plaats tijdens de werkuren. Behoort je werknemer tot een doelgroep, dan is het coachingstraject kosteloos. Deze doelgroepen zijn: Niet-Europese nationaliteit en/of afkomst - 50 jaar of ouder - werknemer met een arbeidshandicap - kortgeschoolde werknemer. Hoe? Taalcoaching vertrekt vanuit reële situaties op je werkvloer. Het gaat dus niet om lessen Nederlands, maar wel om meteen toepasbare communicatieve vaardigheden. De coach betrekt ook het team: collega's krijgen tips om hun collega te ondersteunen bij het leren van het Nederlands. Opstarten kan tot één jaar na aanwerving en duurt maximum 12 maanden. Bij wie? Wonen en Werken - 15

16 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Taalondersteuning voor laagtaalvaardige medewerkers (betalend) Ook voor medewerkers die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde taalcoaching bestaat een aanbod. Bij wie? Je kan terecht bij 2 organisaties in regio Leuven: Wonen en Werken: hebben een aanbod op maat van de medewerker en de werkgever. Wat kan onderdeel uitmaken van een pakket? o Ondersteunen van de medewerker in zijn dagelijkse werk. o Vaktechnisch jargon o Gesprek met de klant o Taal voor de sociale omgang met collega s o Telefoneren in het Nederlands o Werken aan uitspraak en spelling o Zinsconstructies o De inhoud van een functionerings- of evaluatiegesprek begrijpen o Correct en begrijpend lezen CBE Open School, een centrum voor Basiseducatie met 5 campussen in regio Leuven, ondersteunt en stimuleert het gebruik van de Nederlandse taal in bedrijven en bij organisaties. Ze werken niet alleen met anderstaligen maar ook met Nederlandstalige werknemers en zelfs met verantwoordelijken en leidinggevenden. 16

17 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Het Nederlands wordt zichtbaar gemaakt door o.a. het gebruik van pictogrammen. Documenten worden herschreven in eenvoudig Nederlands. Werknemers worden begeleid om Nederlands te praten op de werkvloer. CBE werkt individueel en op maat aan taalvaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren binnen de job. De begeleiding wordt afgestemd op de individuele noden en het tempo van de werknemer maar tegelijk wordt de opleidingstijd per werknemer zo kort mogelijk gehouden. De werknemer blijft dus zoveel mogelijk beschikbaar voor zijn opdracht. 17

18 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Taalcoaching voor personen met een arbeidsbeperking Wat? Job-Link is een gespecialiseerde dienst voor intensieve begeleiding van werkzoekenden en werknemers met een arbeidsbeperking. Daarnaast biedt Job-Link ondersteuning aan werkgevers die vragen hebben over het werken met personen met een arbeidsbeperking. Bij werkzoekenden en werknemers met een beperkte kennis van het Nederlands hebben hun jobcoaches niet alleen oog voor de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, maar bieden zij ook taalondersteuning aan zowel de cliënt als aan de werkgever. Dit alles gebeurt op de werkvloer en op maat van de cliënt, rekening houdend met het taalniveau van de cliënt en de noden van de werkvloer. Bij wie: Job-Link 18

19 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Taallessen buiten de werktijd? Vraag een taaltraject! Wat: Wil je dat jouw anderstalige werknemer zijn Nederlands bijwerkt via taallessen buiten de werkvloer? Je kunt als werkgever het taalniveau Nederlands van anderstalige werknemers laten screenen. De screening is een niveautoets die bepaalt welk taalvaardigheidsniveau de werknemer bezit. Op basis van deze screening kan de werknemer een cursus NT2 op zijn taalniveau volgen bij een centrum voor Basiseducatie CBE (vooral lagergeschoolden), een centrum voor Volwassenenonderwijs CVO (vooral hogergeschoolden) of een universitair talencentrum. Bij wie: het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant - Uitspraaklessen Nederlands Stad Leuven, de dienst diversiteit en gelijke kansen, organiseert jaarlijks gratis 2 reeksen van 10 uitspraaklessen Nederlands. Deze vinden plaats op woensdag van 18u-20u en op donderdag van 10u-12u op de Diestsesteenweg 104F in Leuven. Bij wie: Stad Leuven, integratiedienst 19

20 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Nederlands oefenen in een praatgroep Wat? Hebt u één of meerdere anderstalige medewerkers die graag hun Nederlandse talenkennis wat zouden oefenen? In heel wat gemeenten zijn er praatgroepen Nederlands. Dit zijn informele en interculturele ontmoetingsmomenten waar anderstaligen (soms ook samen met Nederlandstaligen) elkaar ontmoeten en praten over verschillende thema's. De samenkomsten zijn (bijna) gratis en vormen een goede aanvulling op de lessen Nederlands. Waar? Een overzicht van de praatgroepen vindt u op Werk-Woord! - conversatiegroep over werkthema s Wat? Werk-Woord! is een maandelijkse praatgroep waarin het thema WERK centraal staat. De link met het werk wordt gemaakt door verschillende thema s: spelregels op het werk, klantvriendelijkheid, een talentenspel, socio-professionele balans Prijs: gratis voor werknemers met een jobcoachingstraject - 18 per conversatiegroep (2u) voor andere werknemers. Bij wie: Wonen en Werken Opleiding vzw - 20

21 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES TAALINSTRUMENTEN VOOR NEDERLANDSTALIGE COLLEGA S Ondervinden Nederlandstalige collega s hinder van een taalachterstand? Misschien moeten zij altijd de meertalige opdrachten uitvoeren? Zorg ervoor dat de samenwerking vlotter verloopt zodat er geen ongenoegen ontstaat door misverstanden! 21

22 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Kies voor een communicatiemodule! Wat: Hoe efficiënt luisteren en praten (HELP) met anderstaligen? De HELP-module is geïntegreerd in een cursus Nederlands op de werkvloer of Individuele Beroepsopleiding in de onderneming met taalondersteuning (IBO-T). De Nederlandstalige werknemers en leidinggevenden leren duidelijk en efficiënt communiceren met hun anderstalige collega s. Deze opleiding rendeert op verschillende vlakken: beter onderling overleg, grotere veiligheid en intense samenwerking. De module is op maat van jouw organisatie. Ludieke voorbeelden leiden naar tips en tricks rond taalverwerving. Taboes en knelpunten over taal komen aan bod. De instructeur stimuleert de deelnemers via concrete opdrachten om zelf oplossingen te bedenken voor communicatieproblemen op de werkvloer. De hele werknemersgroep maakt in consensus afspraken voor de toekomst. Bij wie? VDAB 22

23 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Neem deel aan een vorming Duidelijke Taal! Wat: Je krijgt tijdens deze vorming meer informatie over de verschillende niveaus Nederlands. Hierdoor weet je wat een anderstalige kan begrijpen en produceren in de verschillende fases van zijn leerproces. Er zijn twee vormingen mogelijk die samen een halve dag duren. Je kan ze afzonderlijk volgen of je kan ze ook beide aanvragen: In een vorming duidelijk gesproken taal leer je tips en tricks om duidelijker te communiceren met anderstalige werknemers of klanten. In een vorming duidelijk geschreven taal neem je reglementen, formulieren, functiebeschrijvingen, onder de loep. Via concrete tips screen en herschrijf je je eigen documenten. Je bekijkt een aantal goede voorbeelden van herschreven teksten. Na de vorming kun je nog terecht voor tips en suggesties. Voor wie: voor Nederlandstalige werknemers/ leidinggevenden die communiceren met anderstalige collega s. Voor de Nederlandstalige werknemers die schriftelijke documenten opstellen. Bij wie: het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant (voor meer informatie over de vormingen en tarieven) 23

24 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES 24

25 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN Loopbaan- en diversiteitsplannen Wat: De Vlaamse Overheid stelt middelen ter beschikking om werkgevers te ondersteunen in het voeren van een duurzaam personeelsbeleid. Met een loopbaan-en diversiteitsplan kunnen organisaties via concrete acties werken aan het aantrekken, laten doorgroeien, opleiden en/of behouden van diverse en competente medewerkers. Een mix van jong en oud, autochtoon en allochtoon, medewerkers met en zonder beperking, met verschillende scholingsniveaus verrijkt de organisatie. Ondernemingen, organisaties uit de profit- en socialprofitsector en lokale besturen kunnen een aanvraag tot subsidiëring van een plan indienen. Een plan is steeds op maat van je organisatie. Verschillende vormen van taalondersteuning kunnen als actie worden gesubsidieerd in het kader van een loopbaan- en diversiteitsplan. Bij wie: RESOC Leuven projectontwikkelaars diversiteit. De projectontwikkelaars ondersteunen je gratis bij de opmaak en uitvoering van een diversiteitsplan. Zij geven advies, maken je wegwijs in het aanbod van vorming en begeleiding en reiken goede praktijken aan. 25

26 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN Sectorale ondersteuning VIVO terugbetaling van opleidingen Werkgevers uit de socialproftsector kunnen via VIVO de terugbetaling vragen voor opleidingen die hun werknemers volgen. Zowel opleidingen op de werkplek als externe opleidingen komen in aanmerking. De voorwaarden zijn : dat de opleidingen gegeven worden door een externe opleidingsverstrekker. dat de werkgever behoort tot de volgende sectoren: - PC , de Gezinszorg - PC , de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinstellingen - PC , de Beschutte en Sociale werkplaatsen - PC , de Socioculturele sector - PC 331, ENKEL voor de erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen - PC 331, de Gezondheids- en inrichtingsdiensten - PC 330, de Revalidatiecentra Ook voor opleidingen rond taalondersteuning kun je bij VIVO terecht. Alle info vind je op 26

27 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN Socioculturele sector - PC en PC Werkgevers binnen paritair comité 329 kunnen gebruik van gratis taalondersteuning dankzij het sectorfonds SFSCW. In 2015 krijg je 32 uur taalondersteuning per deelnemer of groep deelnemers. Ervaren taalondersteuners uit de sector geven een opleiding Nederlands die ze afstemmen op het niveau van jouw werknemer. En aan zijn collega s geven ze tips om hem te helpen met zijn Nederlands. Wat zijn de voorwaarden? Je organisatie valt onder het Paritair Comité of (en is ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de RSZ). Alle werknemers komen in aanmerking, uitgezonderd deelnemers aan een werkervaringstraject (WEP). Je doet een beroep op een aanbieder van taalondersteuning uit de door SLN erkende lijst met aanbieders. Elk traject kan pas starten als er voldoende budget is. Geïnteresseerd? Neem contact op met een erkende aanbieder en dien vervolgens een aanvraag in bij het SFSCW De erkende aanbieder voor regio Leuven: Wonen en Werken. 27

28 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN Lokale diensteneconomie Idem als het aanbod voor PC 329. Enkel bedoeld voor de LDEdoelgroepwerknemers. Voor de start van het traject mail je het aanvraagformulier naar het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie Zij laten je zo snel mogelijk weten of het traject kan starten. Ouderenzorg PC Het Sociaal Fonds Ouderenzorg komt in 2015 tussen in de kost voor lessen Nederlands op de werkvloer. Iedere werknemer uit een niet-openbaar woonzorgcentrum heeft voor het volledige jaar 2015 recht op max. 60 uur vorming. Het staat de woonzorgcentra trouwens ook vrij een cluster te vormen met werknemers uit andere instellingen om de kostprijs te doen dalen. De tussenkomst van het Fonds is gebaseerd op max. 10 /cursist/uur; naarmate het aantal deelnemers stijgt, stijgt ook de tussenkomst van het Fonds. Bijvoorbeeld: Een opleiding wordt gegeven door opleidingsverstrekker X aan 100 /lesgeversuur. Er is 1 werknemer: Het Fonds komt tussen voor 1 x 10 /c = 10 /lesgeversuur. Er zijn 4 werknemers : Het Fonds komt tussen voor 4 x 10 /c = 40 /lesgeversuur. 28

29 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN Je kan beroep doen op een vrij te kiezen (bij voorkeur nietcommerciële) opleidingsverstrekker (VDAB, VOKANS vzw, Centra voor Volwassenonderwijs, Centra voor Basiseducatie e.a.) Meer info over de voorwaarden en het inschrijvingsformulier vind je op (of hier) Privé-ziekenhuizen - PC 330 Het project taalproject : meertaligheid bevorderen loopt van 1 september 2013 tot 30 juni 2015 (over een eventuele herlancering wordt daarna beslist). Privéziekenhuizen die klassikale taallessen Nederlands, Frans of Duits organiseren voor hun werknemers kunnen een subsidie aanvragen (70 / uur voor max 32 u per groep) bij het Fonds. Ook de opleiding rond het implementeren van peterschap wordt gefinancierd tot maximaal 4 uren per groep. Voor de doelgroep en praktische details kan je raadplegen. De organisaties uit de sector kunnen via de kredietlijn van het Fonds bij de VDAB genieten van gratis lessen Nederlands op de werkvloer en de HELP-module (Hoe Efficiënt Luisteren naar en Praten met anderstalige collega's). 29

30 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN Betaald educatief verlof Werknemers in de privésector die een erkende opleiding willen volgen kunnen daarvoor gebruikmaken van het betaald educatief verlof. Het betaald educatief verlof beoogt de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector. Hiertoe krijgen ze extra verlofuren voor de opleidingen die ze in hun vrije tijd volgen of wordt hen verlof toegekend om effectief de lessen bij te wonen wanneer de lesuren met de werkuren samenvallen. Dit verlof wordt in eerste instantie door de werkgever met het normale maandloon en op het normale tijdstip van verloning uitbetaald. De werkgever kan echter wel de terugbetaling bekomen. Individuele opleidingscheques De Vlaamse overheid voorziet individuele opleidingscheques voor werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Erkende opleidingen door erkende opleidingsverstrekkers komen in aanmerking. Doel is om de positie op de arbeidsmarkt te versterken. Per kalenderjaar kan een werknemer maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. De Vlaamse overheid past de helft van het inschrijvingsgeld per opleidingscheque bij. In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques, namelijk als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt en een bepaalde opleiding volgt. Meer info?

31 31

32 CONTACTGEGEVENS AANBIEDERS Jobkanaal Verso Kirsten D'Hooghe, adviseur Vlaams-Brabant en Limburg Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant vzw Provincieplein 1, 3010 Kessel-Lo VDAB Nederlands op de Werkvloer / HELP-module / IBO-T Barbara Noteris Wonen en Werken job- en taalcoaching / conversatiegroep Werk-Woord! Ijzerenmolenstraat 2, 3001 Heverlee CBE Open School taalcoaching op de werkvloer voor regio Hageland: voor regio Leuven:

33 CONTACTGEGEVENS AANBIEDERS RESOC Leuven loopbaan- en diversiteitsplannen Diane Saelens, Jo De Keyzer, Koen Neyens, Joke Baeten Provincieplein 1, 3010 Leuven Agentschap Integratie en Inburgering, PRIC Vlaams-Brabant Khadija Aznag Stad Leuven, Integratiedienst uitspraaklessen Nederlands / conversatiegroepen Diestsesteenweg 104F, 3010 Kessel-Lo Wablieft duidelijke taal Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen Job-Link - voor personen met een arbeidsbeperking Klein Park 9, 3360 Lovenjoel

34 OVER JOBKANAAL VERSO Deze brochure werd opgemaakt door Jobkanaal Verso, in samenwerking met RESOC Leuven. Verso De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) is de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen. Verso groepeert achttien federaties: 34

35 OVER JOBKANAAL VERSO Jobkanaal Het Jobkanaal-project (www.jobkanaal.be) van Verso biedt socialprofitwerkgevers HR-advies om een duurzaam personeelsbeleid uit te werken, met aandacht voor ongekend en divers talent. Op basis van een persoonlijk gesprek kan Jobkanaal je: informeren rond diversiteit je in contact brengen met arbeidsbemiddelaars duidelijke vacatures en profielen helpen opstellen activiteiten op maat van jouw organisatie uitwerken advies geven over subsidies en opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen. De dienstverlening van Jobkanaal wordt je gratis aangeboden. Vragen bij deze brochure? Contacteer de Jobkanaaladviseur voor Vlaams-Brabant en Limburg, Kirsten D'Hooghe : Deze brochure werd opgesteld aan de hand van de brochures Elk talent telt (RESOC Halle-Vilvoorde) en Maak van taal werk! (provincie Limburg en het Huis van het Nederlands Limburg). 35

36 V.u. : Bruno Aerts Verso vzw Kolonel Bourgstraat 122/4, 1140 Brussel 36

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN DE PROVINCIE ANTWERPEN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN DE PROVINCIE ANTWERPEN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN DE PROVINCIE ANTWERPEN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s.... 13 voor

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s.... 13 voor

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van

Nadere informatie

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Klare taal rendeert Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Taalbeleid: geen overbodige luxe Duidelijk en transparant taalgebruik vermijdt misverstanden, verbetert de samenwerking

Nadere informatie

Taalbeleid in uw organisatie. Studiedag OCMW Halle november 2012

Taalbeleid in uw organisatie. Studiedag OCMW Halle november 2012 Taalbeleid in uw organisatie Studiedag OCMW Halle november 2012 Programma Taalbeleid: Waarom? stellingen en vragen Taalbeleid: Wat en hoe? stappenplan taalbeleid Voorwaarden voor een succesvol taalbeleid

Nadere informatie

Met taalcursussen alleen kom je er niet

Met taalcursussen alleen kom je er niet Dossier Met taalcursussen alleen kom je er niet Taalbeleid voor werkgevers Ignace Fermont en Liek van Hugte Wat doe je als een van je werknemers niet genoeg Nederlands kent? De oplossing lijkt eenvoudig:

Nadere informatie

Je vormingsfonds in actie

Je vormingsfonds in actie Je vormingsfonds in actie Nieuwsflash PC 329 Februari 2015 Optimaliseer de opleidingen en tewerkstellingen in je organisatie. Verken het aanbod 2015 van het SFSCW en VIVO vzw. Midden december 2014 kreeg

Nadere informatie

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

VAN EEN LEESBARE. Is het opmaken van uw vacature een moeilijke opgave? Krijgt u weinig reacties op de vacature zoals ze vandaag is uitgeschreven?

VAN EEN LEESBARE. Is het opmaken van uw vacature een moeilijke opgave? Krijgt u weinig reacties op de vacature zoals ze vandaag is uitgeschreven? CHECKLIST BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN LEESBARE VACATURE Is het opmaken van uw vacature een moeilijke opgave? Krijgt u weinig reacties op de vacature zoals ze vandaag is uitgeschreven? Krijgt u sollicitanten

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Agenda Luik 1: Jobkanaal Luik 2: Tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN WOONZORGCENTRUM VAN ZANDE

TAALBELEIDSPLAN WOONZORGCENTRUM VAN ZANDE RESIDENTIE VAN ZANDE Gentsesteenweg 645 1080 Brussel (02)482 08 80 (02)482 08 99 TAALBELEIDSPLAN WOONZORGCENTRUM VAN ZANDE 1 ALGEMEEN 1.1 GROTE KEUZES M.B.T. TAALGEBRUIK IN ONZE ORGANISATIE Eén van de

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Wegwijs in de social-profitsector

Wegwijs in de social-profitsector 09/10/2014 Schaarbeek Wegwijs in de social-profitsector SPREKERS: Bart van Opstal (VIVO) Sandra Vermeulen (Servicepunt Zorg Gent) 09/10/2014 Wegwijs in de social-profitsector Opbouw van de sessie VIVO

Nadere informatie

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft,

Nadere informatie

Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering

Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering 1. Inleiding 1.1. Initiële vraag Het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen heeft verschillende acties ondernomen om aan taalbeleid te werken. - taalomgevingsanalyse

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

CHECKLIST DIVERSITEIT

CHECKLIST DIVERSITEIT CHECKLIST DIVERSITEIT MAAK ZELF EEN ANALYSE VAN JE PERSONEELSBELEID 1 RSO-5268-diversiteitschecklist-DEF.indd 1 4/05/16 16:43 INLEIDING in sameness we connect, in diversity we grow - Virginia Satir, Amerikaanse

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Inburgering in het kader van Managers van diversiteit. Taalgericht naar werk Inhoud I

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Inburgering in het kader van Managers van diversiteit. Taalgericht naar werk Inhoud I taalgericht naar werk Over het belang van geïntegreerd vakonder wijs voor beroepsgerichte opleidingen Publicatie ontwikkeld door Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning!

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Project Deeltijds Leren Deeltijds Werken Socioculturele sector Schooljaar 2014 2015 Dit project wordt gesubsidieerd

Nadere informatie

Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015

Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015 8 okt - Gent 13 okt - Mechelen Trefdag voor arbeidsbemiddelaars Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015 Vacatures ouderenzorg voor Vlaanderen van januari t.e.m. mei 2015 Ontvangen Vervuld Kinesitherapeut

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 02. www.vormingdienstencheques.be

Nieuwsbrief 02. www.vormingdienstencheques.be Nieuwsbrief 02 www.vormingdienstencheques.be Voorwoord Geachte lezer, Dienstenchequewerknemers worden in de dagelijkse uitoefening van hun taak geconfronteerd met verschillende producten, materialen, vragen

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Jobkanaal kan je op maat ondersteunen: - in het verstrekken van (divers) personeelsadvies - bij de opmaak van vacatures (checklist leesbare

Nadere informatie

Projectoproep Nederlands Oefenen. Infosessies Brussel, Antwerpen, Leuven, Kortrijk, Gent

Projectoproep Nederlands Oefenen. Infosessies Brussel, Antwerpen, Leuven, Kortrijk, Gent Projectoproep Nederlands Oefenen Infosessies Brussel, Antwerpen, Leuven, Kortrijk, Gent Inhoud 1. Doel 2. Doelgroep 3. Praktisch 4. Regisseurs 5. Timing 6. De opdracht Taalverwerving Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent 1. Onderzoeksopzet 2. Resultaten 3. Conclusie 4. Aanbevelingen www.prevent.be Investing

Nadere informatie

Vzw FE.BI. Sociale Fondsen in de social profit op federaal en bicommunautair niveau. Luc Van Waes, directeur

Vzw FE.BI. Sociale Fondsen in de social profit op federaal en bicommunautair niveau. Luc Van Waes, directeur Vzw FE.BI Sociale Fondsen in de social profit op federaal en bicommunautair niveau Luc Van Waes, directeur 'Wegwijs op de arbeidsmarkt in de zorgsector - POM 1 Welke sectoren? zorgsector - POM 2 Welke

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

ACE-GROEP T TALEN07/08

ACE-GROEP T TALEN07/08 ACE-GROE T TALEN07/08 ANTICIATIVE CONTINUING EDUCATION taalcursussen WWW.GROET.BE ACE Groep t. spreek snel een taal! ACE-Groep T organiseert taalcursussen waarin mondelinge communicatie centraal staat.

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Laat je. medewerkers. mee genieten. onze. traktatie. van. Foto: iso800

Laat je. medewerkers. mee genieten. onze. traktatie. van. Foto: iso800 Laat je medewerkers mee genieten van onze traktatie Foto: iso800 ONZE TRAKTEERTROEVEN JOUW VOORDELEN Waarop ons vormingsaanbod inspeelt... 4 Wat we aanbieden... 4 Waarvoor je subsidies kan aanvragen...

Nadere informatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010 De g-factor in uw bedrijf of organisatie Achtergrond G-factor Kadert in toenemende aandacht voor laaggeletterdheid op de werkvloer: Pact van Vilvoorde (2001)

Nadere informatie

Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang!

Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Heeft u werknemers

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord Programma: Welkom: Guy Didden, Voorzitter Unizo Maasmechelen Voorstelling programma: Ilse De Roock, Consulente Jobkanaal Unizo Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Ann Geukens, Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Kies radicaal voor taalkansen op de werkvloer. Uitgave partnerschap Gent, stad in werking (Gsiw) Actiegroep Taalbeleid op de werkvloer

Kies radicaal voor taalkansen op de werkvloer. Uitgave partnerschap Gent, stad in werking (Gsiw) Actiegroep Taalbeleid op de werkvloer Kies radicaal voor taalkansen op de werkvloer Uitgave partnerschap Gent, stad in werking (Gsiw) Actiegroep Taalbeleid op de werkvloer Coördinator Gent, stad in werking MARIEKE STUBBE Inleiding Kader Gsiw:

Nadere informatie

TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER

TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER -1- TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER -2- INHOUDSTAFEL WAT IS TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS? p.3 ~ HOE IS TAALCOACHING ONTSTAAN? p.4 ~ HOE START EEN TAALCOACHING? p.6 ~ WAT

Nadere informatie

Project doorstroom naar NEC

Project doorstroom naar NEC 1 Project doorstroom naar NEC Mei 2012- December 2013 Doel: realiseren van duurzame tewerkstelling voor ocmw cliënten Knelpunt: Kloof tussen reguliere werkgever enerzijds en trajectbegeleider die de doelgroep

Nadere informatie

GMK-model Taalcoaching

GMK-model Taalcoaching GMK-model Taalcoaching Dit GMK-model bevat: - De mogelijke stappen binnen een taalcoachingstraject - De verplichte acties voor promotoren die coachen met VIA-middelen (gearceerd) - De gemiddelde tijdsinvestering

Nadere informatie

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk!

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Provinciale Netwerkdag 6 oktober 2016 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning!

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Project Deeltijds Leren Deeltijds Werken Gezinszorg Schooljaar 2014 2015 Dit project wordt gesubsidieerd door

Nadere informatie

Individuele Beroepsopleiding (IBO)

Individuele Beroepsopleiding (IBO) Individuele Beroepsopleiding (IBO) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Opleiding op de werkvloer contract na afloop Opleidingsprogramma: in samenspraak met VDAB

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL. Met steun van het Europees Integratiefonds

VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL. Met steun van het Europees Integratiefonds VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL INTRODUCTIE TAALBELEID OPBOUW 1.Introductie 2.Resultaten taalomgevingsanalyse 3.Tweedetaalverwerving 4.Introductie taalontwikkelend lesgeven / taalbeleid 5.Taalacties

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

contact Messaouda Zaouali 09 267 68 11 messaouda.zaouali@odice.be www.odice.be Kinderdagverblijven en buitenschoolse werkingen weerspiegelen de samenleving: je vindt er kinderen uit allerlei gezinnen en

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

Moeder-Taal Info voor vrijwilligsters

Moeder-Taal Info voor vrijwilligsters 2017 Moeder-Taal Info voor vrijwilligsters 1 WAT IS MOEDER-TAAL? 3 2 JOUW TAAK ALS VRIJWILLIGSTER? 4 3 INFORMATIE EN TIPS VOOR VRIJWILLIGSTERS 5 4 ONDERSTEUNING 7 4.1 VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Sociale tewerkstelling in jouw bedrijf: een goede zet

Sociale tewerkstelling in jouw bedrijf: een goede zet 1 Sociale tewerkstelling in jouw bedrijf: een goede zet 2 Inhoud Ons engagement als OCMW 4 Jouw engagement als werkgever 6 Financiële voordelen 9 Win-win 10 Contact 12 Ben je op zoek naar een gemotiveerde

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Werk jij in een dienst thuiszorg van een gemeente of OMCW? Wil jij ook graag de

Nadere informatie

FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN ROND VORMING EN GROEPSBEGELEIDING

FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN ROND VORMING EN GROEPSBEGELEIDING FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN ROND VORMING EN GROEPSBEGELEIDING ALGEMENE PRINCIPES Waarvoor kan je financiële ondersteuning vragen? Het Fonds verleent financiële steun aan instellingen die

Nadere informatie