TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN"

Transcriptie

1 TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s voor Nederlandstalige collega s Overzicht financieringskanalen Contactgegevens aanbieders Over Jobkanaal Verso

4 Anderstaligen begrijpen mij niet. Bij aanwerving weet ik niet of iemand voldoende Nederlands kent om de job goed te doen. Niet alle werknemers begrijpen de voorschriften over veiligheid of hygiëne. De samenwerking op de werkplek verloopt soms moeilijk door communicatieproblemen en dat rendeert niet. Taal vormt een struikelblok in onze organisatie. Anderstalige of laagtaalvaardige medewerkers hebben niet evenveel doorgroeimogelijkheden. Onze organisatie beseft dat er talige knelpunten zijn, maar weet niet hoe die weggewerkt kunnen worden. De kloof tussen de Nederlandstalige en de anderstalige werknemers is groot. Tijdens pauzes is er weinig tot geen communicatie tussen hen. 4

5 Dit zijn maar een aantal uitspraken waarvan je er sommige misschien herkent uit jouw ervaring bij de tewerkstelling van anderstaligen. We hopen je met deze brochure antwoorden te bieden op taalvragen of - situaties waar jij als directeur of personeelsverantwoordelijke in de praktijk mee wordt geconfronteerd. Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van een goede taalkennis niet te onderschatten. Niet enkel om een gepaste job te vinden is taal belangrijk, maar ook met het oog op doorgroeimogelijkheden en levenslang leren. Meer dan één op zeven volwassen Vlamingen kan bovendien onvoldoende lezen of schrijven om naar behoren te kunnen functioneren. De voorgestelde taalacties en -instrumenten komen ook deze doelgroep ten goede. Bij ieder instrument hoort een verwijzing naar één of meerdere organisaties die deze dienst aanbieden. De contactgegevens van alle dienstverleners vind je in het overzicht op bladzijde 32. Verder biedt de brochure een overzicht van financieringskanalen waar jouw organisatie en jouw werknemers gebruik van kunnen maken. Je ziet het: er zijn heel wat mogelijkheden om van taal werk te maken! 5

6 6

7 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES NIVEAU MANAGEMENT Zoek je een globale aanpak om van taal een speerpunt te maken in je organisatie? Werk als werkgever aan een succesvol taalbeleid door een plan te maken, te bepalen wat werknemers talig moeten kunnen en door het stimuleren van taalverwerving! 7

8 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Werk een taalbeleidsplan uit. Waarom: Wil je als werkgever taal als struikelblok voor anderstalige werknemers wegnemen? Met taalbeleidsacties op verschillende niveaus werk je aan taalbeleid in jouw organisatie. Stel een volledig taalbeleidsplan op en laat jouw organisatie begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering ervan. Wat: Bij het opzetten van een taalbeleid wordt gestart met een taalomgevingsanalyse. Tijdens deze analyse wordt de huidige talige situatie in kaart gebracht. Op basis van de resultaten worden de vaststellingen voorgesteld en enkele suggesties gedaan. Er wordt telkens gewerkt rond 4 niveaus: niveau van het management, niveau van de fysieke werkplek, niveau van de Nederlandstalige collega s en het niveau van de anderstalige werknemer. Tip: bij het uitwerken van een taalbeleid kan inspiratie bieden. Bij wie: voor meer informatie over de mogelijkheden en tarieven: het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant 8

9 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Laat een Taalscan uitvoeren en stel een taalprofiel op. Waarom: Via de taalscan wordt er als het ware een foto getrokken van de communicatie met anderstalige werknemers en collega s. Het is een vragenlijst die gebruikt kan worden om de noodzakelijke taalhandelingen voor een functie vast te stellen. Zo krijg je een volledig overzicht van de mondelinge en schriftelijke vaardigheden die nodig zijn om de job goed uit te oefenen. Dit taalprofiel kan je gebruiken als instrument bij een evaluatie van de mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Als je merkt dat een aantal anderstalige werknemers eigenlijk niet voldoet aan het taalprofiel, kun je een aantal acties ondernemen. Voor wie: Voor organisaties die graag willen weten welk niveau Nederlands nodig is om de job uit te oefenen. Wat: Tijdens de taalscan komt een medewerker van het Huis van het Nederlands observeren op de werkvloer. Het is belangrijk een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het takenpakket. Daarnaast worden er ook interviews gedaan met werknemers van alle geledingen van de organisatie. Bij wie: voor meer informatie over de mogelijkheden en tarieven: het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant 9

10 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Creëer een taalrijke context Ook op het niveau van de werkplek van de laagtaalvaardige werknemer kan de werkgever acties nemen om taal als struikelblok weg te nemen. Hij kan de context aanpassen zodat de werknemer niet langer wordt geconfronteerd met onnodig moeilijk taalgebruik of met taalgebruik dat hem verhindert om werkresultaten te behalen. Om laagtaalvaardige werknemers te helpen bij hun taalverwerving doet een werkgever er goed aan ook een taalrijke context te creëren. Initiatieven op de werkplek kunnen zijn: Tweetalig zakwoordenboek voor de ziekenhuizen: Het Huis van het Nederlands Brussel ontwikkelde "Opération NL/ Operatie Fr" voor de ziekenhuizen. Het betreft een tweetalig zakwoordenboekje waarin het verplegend en verzorgend personeel sleutelzinnen en uitdrukkingen kan terugvinden (Nederlands - Frans) die ze kunnen gebruiken in het contact met patiënten/zorgvragers en hun bezoekers. Het boekje is in eerste instantie ontwikkeld voor verplegend en verzorgend personeel maar kan ook voor andere personeelsleden en sectoren interessant zijn. Je kan het boekje gratis downloaden of via Het Huis van het Nederlands Brussel bestellen. 10

11 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Werk met pictogrammen: de pictogrammenboekjes van vzw De Rand zijn bijvoorbeeld een handig geheugensteuntje: Werk met taalduo s: meer informatie vind je op Je kan anderstalige werknemers informeren over mogelijkheden om hun Nederlands te oefenen via bijvoorbeeld o een taalhoek in de kantine o een rubriek op het intranet of in de personeelsnieuwsbrief met taaltips o een e-zine voor anderstaligen: o een actie om Nederlands te oefenen in het dagelijks leven: o Zet in op het gebruik van duidelijke taal Organisaties die graag willen leren hoe ze hun folders of websites leesbaar maken voor hun doelpubliek, kunnen bij Wablieft een training volgen. Wablieft herschrijft ook teksten voor klanten. Bij wie: Wablieft 11

12 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Zet in op het opmaken van duidelijke, leesbare vacatures Met eenvoudige aanpassingen of herschikkingen maak je een vacature helder, duidelijk en beter leesbaar. Zo leren kandidaten jouw verwachtingen kennen en kunnen ze zich een beeld vormen van de functie. Jobkanaal Verso ontwikkelde een checklist om vacatures aan af te toetsen voor publicatie. Aarzel niet om een Jobkanaaladviseur te contacteren voor een checklist of een gratis screening van je vacature. Bij wie: Jobkanaal Verso Maak van diversiteit jouw handelsmerk door je werking en aanbod toegankelijk te maken voor nieuwe doelgroepen Wat? Het Agentschap Integratie en Inburgering, PRIC Vlaams- Brabant, kan je hierbij helpen door advies, vorming, expertise en begeleiding aan te bieden. Mogelijke acties uit hun aanbod: Vorming aan leidinggevenden in het omgaan met etnischculturele diversiteit op de werkvloer Vorming in het doeltreffend reageren op vooroordelen, racisme en discriminatie op de werkvloer Bij wie? Agentschap Integratie en Inburgering, PRIC Vlaams-Brabant 12

13 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES TAALINSTRUMENTEN VOOR ANDERSTALIGE WERKNEMERS Hebben anderstalige werknemers moeilijkheden met het taalgebruik op de werkvloer? Neem taal als struikelblok weg via een aantal acties op niveau van de werkplek! 13

14 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Kies voor een opleiding Nederlands op de werkvloer (NodW) Wat: Je anderstalige medewerkers leren het Nederlands dat ze nodig hebben om hun job goed uit te voeren. De opleiding wordt op maat gemaakt en geïntegreerd in de gewone werktaken. Deze aanpak is efficiënt en resultaatgericht. Onder bepaalde voorwaarden kan je de opleidingskosten compenseren (zie overzicht financieringskanalen). Bij wie: VDAB - Vraag een Individuele Beroepsopleiding met taalondersteuning (IBO-T) Wat: Twijfels over de kennis Nederlands van een anderstalige sollicitant? Als werkgever kan u gratis beroep doen op het systeem van 'IBO-T, IBO met taalondersteuning'. Werf je een medewerker aan met een IBO-contract dan betekent dit dat hij eerst een opleiding volgt op de werkvloer en daarna een arbeidsovereenkomst krijgt van bepaalde of onbepaalde duur. Je moet tijdens de opleiding geen loon of RSZ betalen, enkel een productiviteitspremie. De meerwaarde is dat je medewerker tijdens de opleiding twee keer per week taalondersteuning krijgt van VDAB. Zo krijgt hij het Nederlands dat hij nodig heeft in zijn job beter onder de knie. Bij wie: VDAB 14

15 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Taalcoaching voor nieuwe medewerkers (gratis) Is taal een knelpunt voor jouw nieuwe werknemer? Dan kan je beroep doen op taalcoaching op de werkvloer. Wat? Taalcoaching richt zich tot werknemers die het Nederlands niet als moedertaal hebben én het onvoldoende beheersen. De taalcoach toetst het taalniveau af bij de VDAB en stemt het traject af op het taalniveau van je werknemer. Taalcoaching is mogelijk in alle sectoren. Van jou als werkgever wordt enkel een tijdsinvestering verwacht, de begeleiding vindt immers plaats tijdens de werkuren. Behoort je werknemer tot een doelgroep, dan is het coachingstraject kosteloos. Deze doelgroepen zijn: Niet-Europese nationaliteit en/of afkomst - 50 jaar of ouder - werknemer met een arbeidshandicap - kortgeschoolde werknemer. Hoe? Taalcoaching vertrekt vanuit reële situaties op je werkvloer. Het gaat dus niet om lessen Nederlands, maar wel om meteen toepasbare communicatieve vaardigheden. De coach betrekt ook het team: collega's krijgen tips om hun collega te ondersteunen bij het leren van het Nederlands. Opstarten kan tot één jaar na aanwerving en duurt maximum 12 maanden. Bij wie? Wonen en Werken - 15

16 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Taalondersteuning voor laagtaalvaardige medewerkers (betalend) Ook voor medewerkers die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde taalcoaching bestaat een aanbod. Bij wie? Je kan terecht bij 2 organisaties in regio Leuven: Wonen en Werken: hebben een aanbod op maat van de medewerker en de werkgever. Wat kan onderdeel uitmaken van een pakket? o Ondersteunen van de medewerker in zijn dagelijkse werk. o Vaktechnisch jargon o Gesprek met de klant o Taal voor de sociale omgang met collega s o Telefoneren in het Nederlands o Werken aan uitspraak en spelling o Zinsconstructies o De inhoud van een functionerings- of evaluatiegesprek begrijpen o Correct en begrijpend lezen CBE Open School, een centrum voor Basiseducatie met 5 campussen in regio Leuven, ondersteunt en stimuleert het gebruik van de Nederlandse taal in bedrijven en bij organisaties. Ze werken niet alleen met anderstaligen maar ook met Nederlandstalige werknemers en zelfs met verantwoordelijken en leidinggevenden. 16

17 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Het Nederlands wordt zichtbaar gemaakt door o.a. het gebruik van pictogrammen. Documenten worden herschreven in eenvoudig Nederlands. Werknemers worden begeleid om Nederlands te praten op de werkvloer. CBE werkt individueel en op maat aan taalvaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren binnen de job. De begeleiding wordt afgestemd op de individuele noden en het tempo van de werknemer maar tegelijk wordt de opleidingstijd per werknemer zo kort mogelijk gehouden. De werknemer blijft dus zoveel mogelijk beschikbaar voor zijn opdracht. 17

18 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Taalcoaching voor personen met een arbeidsbeperking Wat? Job-Link is een gespecialiseerde dienst voor intensieve begeleiding van werkzoekenden en werknemers met een arbeidsbeperking. Daarnaast biedt Job-Link ondersteuning aan werkgevers die vragen hebben over het werken met personen met een arbeidsbeperking. Bij werkzoekenden en werknemers met een beperkte kennis van het Nederlands hebben hun jobcoaches niet alleen oog voor de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, maar bieden zij ook taalondersteuning aan zowel de cliënt als aan de werkgever. Dit alles gebeurt op de werkvloer en op maat van de cliënt, rekening houdend met het taalniveau van de cliënt en de noden van de werkvloer. Bij wie: Job-Link 18

19 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Taallessen buiten de werktijd? Vraag een taaltraject! Wat: Wil je dat jouw anderstalige werknemer zijn Nederlands bijwerkt via taallessen buiten de werkvloer? Je kunt als werkgever het taalniveau Nederlands van anderstalige werknemers laten screenen. De screening is een niveautoets die bepaalt welk taalvaardigheidsniveau de werknemer bezit. Op basis van deze screening kan de werknemer een cursus NT2 op zijn taalniveau volgen bij een centrum voor Basiseducatie CBE (vooral lagergeschoolden), een centrum voor Volwassenenonderwijs CVO (vooral hogergeschoolden) of een universitair talencentrum. Bij wie: het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant - Uitspraaklessen Nederlands Stad Leuven, de dienst diversiteit en gelijke kansen, organiseert jaarlijks gratis 2 reeksen van 10 uitspraaklessen Nederlands. Deze vinden plaats op woensdag van 18u-20u en op donderdag van 10u-12u op de Diestsesteenweg 104F in Leuven. Bij wie: Stad Leuven, integratiedienst 19

20 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Nederlands oefenen in een praatgroep Wat? Hebt u één of meerdere anderstalige medewerkers die graag hun Nederlandse talenkennis wat zouden oefenen? In heel wat gemeenten zijn er praatgroepen Nederlands. Dit zijn informele en interculturele ontmoetingsmomenten waar anderstaligen (soms ook samen met Nederlandstaligen) elkaar ontmoeten en praten over verschillende thema's. De samenkomsten zijn (bijna) gratis en vormen een goede aanvulling op de lessen Nederlands. Waar? Een overzicht van de praatgroepen vindt u op Werk-Woord! - conversatiegroep over werkthema s Wat? Werk-Woord! is een maandelijkse praatgroep waarin het thema WERK centraal staat. De link met het werk wordt gemaakt door verschillende thema s: spelregels op het werk, klantvriendelijkheid, een talentenspel, socio-professionele balans Prijs: gratis voor werknemers met een jobcoachingstraject - 18 per conversatiegroep (2u) voor andere werknemers. Bij wie: Wonen en Werken Opleiding vzw - 20

21 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES TAALINSTRUMENTEN VOOR NEDERLANDSTALIGE COLLEGA S Ondervinden Nederlandstalige collega s hinder van een taalachterstand? Misschien moeten zij altijd de meertalige opdrachten uitvoeren? Zorg ervoor dat de samenwerking vlotter verloopt zodat er geen ongenoegen ontstaat door misverstanden! 21

22 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Kies voor een communicatiemodule! Wat: Hoe efficiënt luisteren en praten (HELP) met anderstaligen? De HELP-module is geïntegreerd in een cursus Nederlands op de werkvloer of Individuele Beroepsopleiding in de onderneming met taalondersteuning (IBO-T). De Nederlandstalige werknemers en leidinggevenden leren duidelijk en efficiënt communiceren met hun anderstalige collega s. Deze opleiding rendeert op verschillende vlakken: beter onderling overleg, grotere veiligheid en intense samenwerking. De module is op maat van jouw organisatie. Ludieke voorbeelden leiden naar tips en tricks rond taalverwerving. Taboes en knelpunten over taal komen aan bod. De instructeur stimuleert de deelnemers via concrete opdrachten om zelf oplossingen te bedenken voor communicatieproblemen op de werkvloer. De hele werknemersgroep maakt in consensus afspraken voor de toekomst. Bij wie? VDAB 22

23 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES Neem deel aan een vorming Duidelijke Taal! Wat: Je krijgt tijdens deze vorming meer informatie over de verschillende niveaus Nederlands. Hierdoor weet je wat een anderstalige kan begrijpen en produceren in de verschillende fases van zijn leerproces. Er zijn twee vormingen mogelijk die samen een halve dag duren. Je kan ze afzonderlijk volgen of je kan ze ook beide aanvragen: In een vorming duidelijk gesproken taal leer je tips en tricks om duidelijker te communiceren met anderstalige werknemers of klanten. In een vorming duidelijk geschreven taal neem je reglementen, formulieren, functiebeschrijvingen, onder de loep. Via concrete tips screen en herschrijf je je eigen documenten. Je bekijkt een aantal goede voorbeelden van herschreven teksten. Na de vorming kun je nog terecht voor tips en suggesties. Voor wie: voor Nederlandstalige werknemers/ leidinggevenden die communiceren met anderstalige collega s. Voor de Nederlandstalige werknemers die schriftelijke documenten opstellen. Bij wie: het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant (voor meer informatie over de vormingen en tarieven) 23

24 TAALINSTRUMENTEN EN ACTIES 24

25 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN Loopbaan- en diversiteitsplannen Wat: De Vlaamse Overheid stelt middelen ter beschikking om werkgevers te ondersteunen in het voeren van een duurzaam personeelsbeleid. Met een loopbaan-en diversiteitsplan kunnen organisaties via concrete acties werken aan het aantrekken, laten doorgroeien, opleiden en/of behouden van diverse en competente medewerkers. Een mix van jong en oud, autochtoon en allochtoon, medewerkers met en zonder beperking, met verschillende scholingsniveaus verrijkt de organisatie. Ondernemingen, organisaties uit de profit- en socialprofitsector en lokale besturen kunnen een aanvraag tot subsidiëring van een plan indienen. Een plan is steeds op maat van je organisatie. Verschillende vormen van taalondersteuning kunnen als actie worden gesubsidieerd in het kader van een loopbaan- en diversiteitsplan. Bij wie: RESOC Leuven projectontwikkelaars diversiteit. De projectontwikkelaars ondersteunen je gratis bij de opmaak en uitvoering van een diversiteitsplan. Zij geven advies, maken je wegwijs in het aanbod van vorming en begeleiding en reiken goede praktijken aan. 25

26 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN Sectorale ondersteuning VIVO terugbetaling van opleidingen Werkgevers uit de socialproftsector kunnen via VIVO de terugbetaling vragen voor opleidingen die hun werknemers volgen. Zowel opleidingen op de werkplek als externe opleidingen komen in aanmerking. De voorwaarden zijn : dat de opleidingen gegeven worden door een externe opleidingsverstrekker. dat de werkgever behoort tot de volgende sectoren: - PC , de Gezinszorg - PC , de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinstellingen - PC , de Beschutte en Sociale werkplaatsen - PC , de Socioculturele sector - PC 331, ENKEL voor de erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen - PC 331, de Gezondheids- en inrichtingsdiensten - PC 330, de Revalidatiecentra Ook voor opleidingen rond taalondersteuning kun je bij VIVO terecht. Alle info vind je op 26

27 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN Socioculturele sector - PC en PC Werkgevers binnen paritair comité 329 kunnen gebruik van gratis taalondersteuning dankzij het sectorfonds SFSCW. In 2015 krijg je 32 uur taalondersteuning per deelnemer of groep deelnemers. Ervaren taalondersteuners uit de sector geven een opleiding Nederlands die ze afstemmen op het niveau van jouw werknemer. En aan zijn collega s geven ze tips om hem te helpen met zijn Nederlands. Wat zijn de voorwaarden? Je organisatie valt onder het Paritair Comité of (en is ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de RSZ). Alle werknemers komen in aanmerking, uitgezonderd deelnemers aan een werkervaringstraject (WEP). Je doet een beroep op een aanbieder van taalondersteuning uit de door SLN erkende lijst met aanbieders. Elk traject kan pas starten als er voldoende budget is. Geïnteresseerd? Neem contact op met een erkende aanbieder en dien vervolgens een aanvraag in bij het SFSCW De erkende aanbieder voor regio Leuven: Wonen en Werken. 27

28 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN Lokale diensteneconomie Idem als het aanbod voor PC 329. Enkel bedoeld voor de LDEdoelgroepwerknemers. Voor de start van het traject mail je het aanvraagformulier naar het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie Zij laten je zo snel mogelijk weten of het traject kan starten. Ouderenzorg PC Het Sociaal Fonds Ouderenzorg komt in 2015 tussen in de kost voor lessen Nederlands op de werkvloer. Iedere werknemer uit een niet-openbaar woonzorgcentrum heeft voor het volledige jaar 2015 recht op max. 60 uur vorming. Het staat de woonzorgcentra trouwens ook vrij een cluster te vormen met werknemers uit andere instellingen om de kostprijs te doen dalen. De tussenkomst van het Fonds is gebaseerd op max. 10 /cursist/uur; naarmate het aantal deelnemers stijgt, stijgt ook de tussenkomst van het Fonds. Bijvoorbeeld: Een opleiding wordt gegeven door opleidingsverstrekker X aan 100 /lesgeversuur. Er is 1 werknemer: Het Fonds komt tussen voor 1 x 10 /c = 10 /lesgeversuur. Er zijn 4 werknemers : Het Fonds komt tussen voor 4 x 10 /c = 40 /lesgeversuur. 28

29 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN Je kan beroep doen op een vrij te kiezen (bij voorkeur nietcommerciële) opleidingsverstrekker (VDAB, VOKANS vzw, Centra voor Volwassenonderwijs, Centra voor Basiseducatie e.a.) Meer info over de voorwaarden en het inschrijvingsformulier vind je op (of hier) Privé-ziekenhuizen - PC 330 Het project taalproject : meertaligheid bevorderen loopt van 1 september 2013 tot 30 juni 2015 (over een eventuele herlancering wordt daarna beslist). Privéziekenhuizen die klassikale taallessen Nederlands, Frans of Duits organiseren voor hun werknemers kunnen een subsidie aanvragen (70 / uur voor max 32 u per groep) bij het Fonds. Ook de opleiding rond het implementeren van peterschap wordt gefinancierd tot maximaal 4 uren per groep. Voor de doelgroep en praktische details kan je raadplegen. De organisaties uit de sector kunnen via de kredietlijn van het Fonds bij de VDAB genieten van gratis lessen Nederlands op de werkvloer en de HELP-module (Hoe Efficiënt Luisteren naar en Praten met anderstalige collega's). 29

30 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN Betaald educatief verlof Werknemers in de privésector die een erkende opleiding willen volgen kunnen daarvoor gebruikmaken van het betaald educatief verlof. Het betaald educatief verlof beoogt de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector. Hiertoe krijgen ze extra verlofuren voor de opleidingen die ze in hun vrije tijd volgen of wordt hen verlof toegekend om effectief de lessen bij te wonen wanneer de lesuren met de werkuren samenvallen. Dit verlof wordt in eerste instantie door de werkgever met het normale maandloon en op het normale tijdstip van verloning uitbetaald. De werkgever kan echter wel de terugbetaling bekomen. Individuele opleidingscheques De Vlaamse overheid voorziet individuele opleidingscheques voor werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Erkende opleidingen door erkende opleidingsverstrekkers komen in aanmerking. Doel is om de positie op de arbeidsmarkt te versterken. Per kalenderjaar kan een werknemer maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. De Vlaamse overheid past de helft van het inschrijvingsgeld per opleidingscheque bij. In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques, namelijk als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt en een bepaalde opleiding volgt. Meer info?

31 31

32 CONTACTGEGEVENS AANBIEDERS Jobkanaal Verso Kirsten D'Hooghe, adviseur Vlaams-Brabant en Limburg Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant vzw Provincieplein 1, 3010 Kessel-Lo VDAB Nederlands op de Werkvloer / HELP-module / IBO-T Barbara Noteris Wonen en Werken job- en taalcoaching / conversatiegroep Werk-Woord! Ijzerenmolenstraat 2, 3001 Heverlee CBE Open School taalcoaching op de werkvloer voor regio Hageland: voor regio Leuven:

33 CONTACTGEGEVENS AANBIEDERS RESOC Leuven loopbaan- en diversiteitsplannen Diane Saelens, Jo De Keyzer, Koen Neyens, Joke Baeten Provincieplein 1, 3010 Leuven Agentschap Integratie en Inburgering, PRIC Vlaams-Brabant Khadija Aznag Stad Leuven, Integratiedienst uitspraaklessen Nederlands / conversatiegroepen Diestsesteenweg 104F, 3010 Kessel-Lo Wablieft duidelijke taal Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen Job-Link - voor personen met een arbeidsbeperking Klein Park 9, 3360 Lovenjoel

34 OVER JOBKANAAL VERSO Deze brochure werd opgemaakt door Jobkanaal Verso, in samenwerking met RESOC Leuven. Verso De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) is de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen. Verso groepeert achttien federaties: 34

35 OVER JOBKANAAL VERSO Jobkanaal Het Jobkanaal-project (www.jobkanaal.be) van Verso biedt socialprofitwerkgevers HR-advies om een duurzaam personeelsbeleid uit te werken, met aandacht voor ongekend en divers talent. Op basis van een persoonlijk gesprek kan Jobkanaal je: informeren rond diversiteit je in contact brengen met arbeidsbemiddelaars duidelijke vacatures en profielen helpen opstellen activiteiten op maat van jouw organisatie uitwerken advies geven over subsidies en opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen. De dienstverlening van Jobkanaal wordt je gratis aangeboden. Vragen bij deze brochure? Contacteer de Jobkanaaladviseur voor Vlaams-Brabant en Limburg, Kirsten D'Hooghe : Deze brochure werd opgesteld aan de hand van de brochures Elk talent telt (RESOC Halle-Vilvoorde) en Maak van taal werk! (provincie Limburg en het Huis van het Nederlands Limburg). 35

36 V.u. : Bruno Aerts Verso vzw Kolonel Bourgstraat 122/4, 1140 Brussel 36

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van

Nadere informatie

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft,

Nadere informatie

Diversiteit en Discriminatie

Diversiteit en Discriminatie Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Thomas Aelbrecht Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC)

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING DOSSIER 1 DIVERS EN DUURZAAM Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap en re-integratie of retentie van personen met een verworven

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

ORIËNTATIEGIDS. Guide d orientation des formations de soins en néerlandais à Bruxelles Orientation guide Dutch-language care trainings in Brussels

ORIËNTATIEGIDS. Guide d orientation des formations de soins en néerlandais à Bruxelles Orientation guide Dutch-language care trainings in Brussels ORIËNTATIEGIDS NEDERLANDS TALIGE ZORGOPLEIDINGEN IN BRUSSEL Guide d orientation des formations de soins en néerlandais à Bruxelles Orientation guide Dutch-language care trainings in Brussels ORIËNTATIEGIDS

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders

verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders voorwoord Deze brochure is ontwikkeld binnen het ESF - project Kansenwerkvloer (Oproep Sociale Inclusie). De medewerkers van Jobcentrum

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job Solliciteer bij OCMW Gent en bepaal je eigen toekomst een hart voor Gent, een hart voor je job Op zoek naar een uitdagende job? OCMW Gent een vat vol kansen! een hart voor Gent, een hart voor je job Inhoudstafel

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 V o r m i n g s i n i t i a t i e f v o o r B e d i e n d e n v a n d e A n t w e r p s e M e t a a l n i j v e r h e i d 1 Kennismaking 2 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie