Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen"

Transcriptie

1 Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

2 Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft, of zichzelf goed kan verkopen, heeft dus keuze te over om aan de slag te gaan. Wie minder troeven uit te spelen heeft, of wie wegens een aantal drempels zichzelf minder goed verkocht krijgt, slaagt er niet in zijn talent te gelde te maken. Toch, zo merken we, zijn er ook heel wat bedrijven die er niet in slagen om hun vacatures ingevuld te krijgen. Oorzaken hiervan kunnen van velerlei aard zijn, maar de oplossing kan soms voor het grijpen liggen. Immers, in de groep van mensen die niet zo makkelijk aan het werk geraken, zitten heel vaak verborgen talenten die omwille van hun handicap, afkomst, gebrek aan diploma's, of taalachterstand er niet in slagen zich vlot te verkopen. Voor bedrijven die er werk willen van maken, is dit een enorme opportuniteit: vandaag een kleine inspanning leveren om het talent boven te halen, kan je bedrijf voor jaren een sterke en loyale medewerker bijbrengen. Met deze brochure willen de initiatiefnemers bedrijfsleiders er vooral toe aanzetten verder te kijken dan de mogelijke taalbarrière die een anderstalige werknemer met zich meebrengt. Immers, achter een gebrekkige kennis van het Nederlands kan een zeer goede technieker, verkoper, bediende, schuilgaan. Om de taaldrempel te overwinnen staat het bedrijf er trouwens niet alleen voor. Integendeel, heel wat organisaties en steunmaatregelen zijn net in het leven geroepen om bedrijven en anderstalige werknemers te begeleiden naar een mooie toekomst. Wie de organisaties zijn en wat ze de werkgevers die verder durven kijken, kunnen bieden, dat komt u in deze brochure te weten. Deze brochure is een uitgave van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Deze brochure werd samengesteld op basis van gegevens, ons ter beschikking gesteld van de meewerkende organisaties. Niettegenstaande de grote zorgvuldigheid en de betrouwbaarheid van de informatie opgenomen in deze brochure, kunnen bepaalde gegevens ontbreken of verkeerd zijn voorgesteld. Wij wensen ons hiervoor oprecht te verontschuldigen. Ook andere suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom. U kan hiervoor contact opnemen met: Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR) Fons Wauters ; Stafmedewerker Arbeidsmarkt, Keizersplein Aalst 2

3 TAALONDERSTEUNING VOOR WERKGEVERS DIE WERKEN MET ANDERSTALIGEN Inhoudstafel: Voorwoord 1. Algemeen 1.1. Huis van het Nederlands 1.2. Rol en taak van de VDAB Sluitend taalbeleid 2. Bij aanwerving 2.1. VDAB -IBO-T: Individuele Beroepsopleiding met Taalondersteuning 2.2. Gratis taalcoaching op de werkvloer (binnen het eerste jaar van tewerkstelling) 3. Personeelsbeleid en taal 3.1. VDAB - Nederlands op de werkvloer 3.2. VDAB - Help - communicatiemodule 'Hoe efficiënt luisteren en praten met anderstaligen' 3.3. VDAB - Zaterdagopleiding Technisch Nederlands voor de Bouwsector 3.4. Vokans - Nederlands op de werkvloer 3.5. Diversiteitsplannen 4. Sectorale financiële ondersteuning inzake taalopleidingen 5. Extra taalopleidingen in de regio 5.1. Syntra Midden-Vlaanderen 6. Gebruik van pictogrammen in het kader van veiligheid 7. Nog een aantal handige weetjes 8. Overzicht van niet werkende werkzoekenden met onvoldoende kennis van het Nederlands 3

4 1. Algemeen 1.1. Werking en opdracht van Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw Anderstaligen doorverwijzen naar het juiste aanbod Nt2 (Nederlands als tweede taal) Het Huis van het Nederlands organiseert zelf geen cursussen Nederlands. Het helpt anderstaligen die Nederlandse les willen volgen op weg. Een consulent voert een intakegesprek met de kandidaat-cursist en via testing wordt niveau en leertempo bepaald. Samen met de anderstalige zoekt de consulent dan naar de meest geschikte cursus. Het Huis van het Nederlands werkt hiervoor samen met o.a. de centra voor volwassenenonderwijs, basiseducatie en VDAB. Praktisch De dienstverlening van het Huis van het Nederlands is gratis. Kandidaat-cursisten kunnen zich spontaan aanmelden tijdens de open permanenties in een van de loketten. Een overzicht van plaatsen, openingsuren en contactgegevens staat op de website Rol en taak van de VDAB Sluitend taalbeleid Het sluitend taalbeleid houdt in dat anderstalige werkzoekenden die zich bij VDAB inschrijven indien nodig eerst doorverwezen worden naar het Huis van het Nederlands of een andere opleidingsverstrekker, tot ze het niveau hebben bereikt waarop ze een gepast (taakgericht) taaltraject binnen VDAB kunnen aanvangen. Er zijn verschillende cursussen, afhankelijk van de sector of het beroep waarin de anderstalige aan de slag wil. Dit taaltraject wordt eventueel nog aangevuld met een technische opleiding, waarna er zo snel mogelijk wordt toegeleid naar werk. Ook in deze fase is er nog steeds taalondersteuning door een VDAB-instructeur mogelijk. Het sluitend taalbeleid bij VDAB omvat dus: - Taakgerichte taalopleidingen geven in functie van de vereiste vaardigheden in de door de klant beoogde job. de - Nederlands als 2 taal (NT-2)-trajecten, vanaf taalniveau 1.1, aanbieden voor administratieve, technische en zorgberoepen alsook voor verkoop en voor hogergeschoolden. - Structureel inzetten op Nederlands op de Werkvloer, taal-ibo's en Nederlands op de opleidingsvloer. (IBO= individuele beroepsopleiding) 4

5 2. Bij aanwerving 2.1. IBO-T: Individuele Beroepsopleiding met Taalondersteuning: Als je een anderstalige werkzoekende aanwerft met een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO - meer informatie op ) is er de mogelijkheid om gratis beroep te doen op een taalinstructeur van VDAB. Hoe vaak die langskomt en de frequentie van de ondersteuningsmomenten worden onderling overlegd en zullen afhankelijk zijn van het startniveau van de cursist, de taal-eisen die de job stelt, de verwachtingen en mogelijkheden van beide partijen. Taalondersteuning bij een IBO vraag je aan via de IBO-consulent van de VDAB, die een instructeur zal contacteren en deze zal vragen langs te komen om de mogelijkheden te bekijken Gratis taalcoaching op de werkvloer Eens aan het werk kan het nuttig zijn om de nodige aandacht te hebben voor 'taalachterstand' van de betrokken werknemer. Hiertoe heeft men 'job-/taalcoaching' ontwikkeld. Job-/taalcoaching is een begeleiding en ondersteuning van laagtaalvaardige werknemers op de werkvloer. Een taalcoach betrekt actief de werkomgeving in het coachingsproces en ondersteunt waar nodig het taalbeleid binnen de onderneming. Een gebrekkige kennis van het Nederlands bij werknemers kan een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling belemmeren. Communicatie is niet alleen essentieel voor een goed wederzijds begrip, het is eveneens een belangrijke integratiefactor. Op lange termijn blijft het investeren in praktische kennis van het Nederlands op de werkvloer zowel voor de werkgever als de werknemer een win-win situatie. Job-/taalcoaching is gratis voor werkgevers tot de werknemer een jaar in dienst is bij aanvang van de coaching en behoort tot een van de volgende doelgroepen: kansengroepen (50+, kortgeschoolden, allochtonen, personen met een arbeidshandicap) invoegwerknemers voor zover deze tot de kansengroepen behoren werknemers uit het Brusselse of Waalse gewest (Het traject kan worden opgestart bij werknemers tot een jaar na het begin van het arbeidscontract. De effectieve coaching mag dus wel degelijk doorlopen na dat jaar.) Het coachingstraject duurt maximaal 1 jaar. De taalcoach kan tips meegeven aan de directe leidinggevende om het taalbeleid af te stemmen op de doelgroep of de betrokken werknemer. Coaching mag niet worden verward met Nederlandse les. De taalcoaching is altijd maatwerk. Voor elke situatie wordt nauwkeurig bekeken wat er nodig is om de laagtaalvaardige werknemer zo optimaal mogelijk te integreren. Regelmatige feedback en overleg zijn daarom essentieel. Volgende organisaties bieden job-/taalcoaching aan in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen: Groep Intro Nekkersputstraat 189a, 9000 Gent Joke Dirckx, tel 09/ Vokans, afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen Hopmarkt 41, 9300 Aalst 053/ Job&Co Antwerpse steenweg 573, 9040 Gent 09/ Kopa, afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen Broekstraat 154, 9700 Oudenaarde 055/

6 3. Personeelsbeleid en Taal 3.1. VDAB - Nederlands op de werkvloer Ervaren je anderstalige werknemers problemen op de werkvloer omdat ze het Nederlands niet voldoende onder de knie hebben? Dan is de opleiding Nederlands op de werkvloer geknipt voor hen. Je anderstalige medewerkers leren het Nederlands dat ze nodig hebben om hun job goed uit te voeren. De opleiding wordt op maat gemaakt en geïntegreerd in de gewone werktaken. Deze aanpak is efficiënt en resultaatgericht. Werkwijze De instructeur van VDAB observeert je medewerkers en gaat na in welke situaties er problemen zijn. Bijvoorbeeld: ze begrijpen de veiligheidsinstructies niet, zijn niet in staat om verslagen te maken, kunnen geen telefoongesprekken voeren met klanten, hebben communicatieproblemen met andere werknemers,... Verder praat hij met de medewerkers zelf, en met hun leidinggevenden en collega's. Op basis van zijn bevindingen bepaalt de instructeur samen met jou de doelstellingen van de opleiding en de cursusinhoud. De opleiding wordt individueel gegeven of in kleine groepjes. De werknemers krijgen geen theoretische lessen maar leren Nederlands in concrete werksituaties. Hebben ze bijvoorbeeld problemen om vragen van klanten te begrijpen, dan oefenen ze dit eerst in via een rollenspel. Vervolgens helpen ze -samen met de instructeur- echte klanten. De opleiding vindt plaats in je bedrijf, bij voorkeur tijdens de werkuren. De duur van de opleiding is afhankelijk van de doelstellingen, maar het aangewezen minimum is 20 uur voor individuele lessen en 40 uur voor groepslessen. Best is om de lessen twee keer per week te laten plaatsvinden. Op die manier kunnen de medewerkers regelmatig oefenen. Prijs In de prijs van 75 euro per gegeven lesuur, ongeacht hoeveel personen er deelnemen, is alles inbegrepen: het ontwikkelen van cursusmateriaal, de verplaatsingen van de instructeur, de evaluatie... Ben je een KMO, dan geeft VDAB je korting op de opleiding Nederlands op de werkvloer. Heb je minder dan 10 werknemers, dan betaal je 50% minder. Heb je tussen 10 en 25 werknemers, dan betaal je 25% minder. Bovendien kan je als KMO in aanmerking komen voor een subsidiemaatregel: de kmo-portefeuille. Nederlands op de werkvloer is een erkende opleiding voor betaald educatief verlof (nummer N ). Je sectoraal opleidingsfonds kan in bepaalde gevallen tussenkomen in de kosten en VDAB heeft ook raamakkoorden met sommige sectoren. Meer info op of rechtstreeks contact opnemen met: Campusmanager: Iris van Hoecke - Tel Voor specifieke vragen rond financiering en tussenkomsten : Jan Hoste - Tel

7 3.2. VDAB - HELP - Extra-communicatiemodule 'Hoe efficient luisteren en praten met anderstaligen' Je kan de opleiding Nederlands op de werkvloer ook combineren met een korte communicatiemodule: HELP Hoe Efficiënt Luisteren en Praten met anderstaligen. Hierbij krijgen werkgevers en Nederlandstalig personeel tips over hoe je best met anderstalige medewerkers communiceert. Je leert bijvoorbeeld hoe je instructies zo kan formuleren dat ze duidelijk zijn voor anderstalige collega's. Verder komen taboes en misverstanden aan bod via oefeningen. Deze module bestaat uit een sessie van twee à drie uur. (contactgegevens VDAB zie 3.1) 3.3. VDAB - Zaterdagopleiding Technisch Nederlands voor de Bouwsector Voor veel bouwbedrijven is het inrichten van een cursus op de werkvloer praktisch moeilijk te realiseren: er is het veiligheidsaspect, het lawaai, de werknemers zitten verspreid over verschillende werven, en de werkdruk is vaak hoog. En toch is er net in deze sector een steeds groeiende vraag naar taalondersteuning. Om aan deze behoefte tegemoet te komen organiseert het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsector (FVB) elk najaar, in samenwerking met VDAB, een opleiding op zaterdag. Gedurende 10 halve dagen wordt in groepjes van 10 à 12 personen dieper ingegaan op typische vaktermen uit de bouwsector: gereedschappen en materialen, begrijpen van instructies, veiligheidsvoorschriften... Het FVB draagt bij aan de opleidingskost en de werknemer krijgt als beloning voor zijn inzet zelfs een premie. Afhankelijk van de interesse en het aantal kandidaten per regio wordt deze opleiding elk jaar op meerdere locaties ingericht. Om de exacte data van de lessen, evenals de opleidingsplaatsen te kennen, neemt u het best contact op met: - het FVB (http://fvb.constructiv.be/) - of via Kenneth GOEDERTIER (Opleidingsadviseur) 09/ VOKANS - Nederlands op de werkvloer: Vokans kan op vraag van de klant/bedrijf een opleiding 'Nederlands op de werkvloer' op maat uitwerken. Doel van de cursus is: Het verhogen van de taalvaardigheid van anderstalige werknemers Bijschaven van arbeidsattitudes Betere communicatie tussen collega's onderling en tussen werknemer en bedrijfsleider De cursus beoogt vooral een verbetering van de taalvaardigheid. Met taalvaardigheid word bedoeld dat de cursisten de taal kunnen gebruiken in een aantal situaties. Taalvaardigheid leer je door dingen te doen in een taal. Daarom vertrekt de cursus ook vanuit de behoeften van de werknemers en van de werkvloer: wat moet de werknemer kunnen in het Nederlands? Hiervoor is voorafgaand onderzoek nodig. Door middel van gesprekken, bedrijfsbezoek, observaties kan de lesgever een overzicht maken van de taalgebruikbehoeften. Het slagen van deze cursus staat of valt met de mate waarin iedereen in het bedrijf positief staat t.o.v. deze cursus. Daarom is het van belang dat er van bij de aanvang en ook tijdens de cursus openheid en duidelijkheid is voor iedereen. Wat is de bedoeling van de cursus? Wie betaalt het? Moeten anderen inspringen voor de cursisten? Wat doen ze eigenlijk in die lessen? Hoelang duurt het? Enzovoort. Eén korte taalcursus kan niet alle taalproblemen in een bedrijf oplossen. Het verwerven van 7

8 taalvaardigheid in een vreemde taal is een langzaam proces waar verder moet aan gewerkt worden. Het betrekken van de Nederlandstalige werknemers bij deze cursus kan een pluspunt zijn voor de toekomst. Zij kunnen een aantal algemene principes leren waarmee ze later hun anderstalige collega's beter leren begeleiden in het verhogen van hun taalvaardigheid. De communicatiekloof tussen Nederlandstaligen en anderstaligen heeft twee kanten: aan de kant van de anderstaligen wordt gepoogd de kloof te overbruggen met een taalopleiding, aan de kant van de Nederlandstaligen is er nood aan sensibiliseren, daarmee bedoelen we een bereidheid tot medewerking aan het overbruggen van de kloof. Dit kan door een communicatietraining gebeuren waarbij de Nederlandstaligen tips krijgen van hoe de communicatie vlotter kan verlopen. Deze communicatietraining kan in een tweetal sessies (minimum) gebeuren. Vooraleer de opleiding Nederlands op de werkvloer afloopt, kan er opgestart worden met taalcoaching op de werkvloer (zie hierboven beschreven). Door het aaneensluiten van taalcoaching op de werkvloer bij Nederlands op de werkvloer (NODW) zorgt Vokans voor een implementatie en verankering van het geleerde. Hierdoor wordt het rendement van de opleiding Nederlands op de werkvloer verhoogt. Het aantal uren van de opleiding Nederlands op de werkvloer wordt samen met de klant besproken. Het minimumtraject bestaat uit 40 uren les (2 x 2u per week, gedurende 10 weken). Aangezien Vokans op maat werkt, wordt ook de prijs per cursus besproken. Vokans Zuid-Oost-Vlaanderen Hopmarkt 41, 9300 Aalst, 053/ DIVERSITEITSPLANNEN Een diversiteitsplan is een plan op maat van het bedrijf en speelt in op de behoeften van het bedrijf. Het is niet nodig om een allesomvattend lange termijnplan op te stellen om voor subsidie in aanmerking te komen: een planmatige aanpak, waarbij het doorlopen van een aantal stappen leidt tot enkele samenhangende concrete acties, volstaat. Zo'n diversiteitsplan kan acties omvatten rond de verschillende pijlers van het personeelsbeleid: werving en selectie; onthaal; functioneren en evalueren van medewerkers; vorming, training en opleiding; Maar ook aandacht voor de afstemming van arbeid en gezin/vrije tijd met oog voor gelijke kansen van mannen en vrouwen, retentie van medewerkers, coaching van leidinggevenden, kan binnen een diversiteitsplan aan bod komen. Het gaat dus niet alleen over instroom van nieuwe medewerkers, het gaat ook over duurzame tewerkstelling van bestaande medewerkers. Concreet kunnen zowel de loonkosten als de werkingsmiddelen gekoppeld aan een IBO-T (Individuele beroepsopleiding met Taalondersteuning) of een training Nederlands op de werkvloer als acties in een diversiteitsplan worden opgenomen. Een projectontwikkelaar evenredige arbeidsdeelname en diversiteit van SERR/RESOC Zuid-Oost- Vlaanderen geeft begeleiding en ondersteuning bij de opmaak en de uitvoering van een diversiteitsplan. Voor verdere info of een oriënterend gesprek kan u terecht bij: - Sabrina Bekaert / Daniël Lambeets / Jenifer Schmit /

9 4. Sectorale financiële ondersteuning inzake Taalopleidingen In veel gevallen is er voor taalopleidingen en of Nederlands op de werkvloer ook een sectorale tussenkomst voorzien. Hiertoe kan je best contact opnemen met je sectorfonds (dit is afhankelijk van het Paritair Comité waaronder je bedrijf valt) of navragen welke tussenkomst er mogelijk is kan ook bij VDAB: Jan Hoste Tel Extra - Taalopleidingen in de regio Voor alle vragen in verband met het taalaanbod Nederlandse taal, testing van kandidaten,... kan je terecht bij het Huis van het Nederlands. Een overzicht van plaatsen, openingsuren en contactgegevens staat op de website Syntra Midden-Vlaanderen Deze opleidingsorganisatie biedt ook (specifieke) taaltrainingen aan, uitgewerkt volgens de noden en behoeften van uw bedrijf/organisatie, georganiseerd individueel of in groep, op onze campussen of de op locatie. Tarief voor deze taalopleidingen op maat (ook Nederlands als 2 taal): 65 / uur Ondersteunende taal- en leercoaching van cursisten wanneer die een andere SYNTRA-opleiding op maat volgen kan uiteraard ook en is zelfs gratis. Meer info bij de trainingsadviseurs van SYNTRA Midden-Vlaanderen Regio Aalst: Kristof Mory, 0473/ Regio Oudenaarde: Nathalie Riems, 0473/ Website: 9

10 6. Gebruik van pictogrammen en veiligheid: Het werken met pictogrammen is een handige manier om een aantal zaken snel duidelijk te maken, ook inzake veiligheid. Op de website staat een ruim gamma aan pictogrammen. Deze zijn gratis te downloaden. Hierbij ook een voorbeeld van hoe er met pictogrammen kan gewerkt worden: 10

11 7. Nog een aantal handige weetjes Buiten de werksituatie kan er ook vaak Nederlands geoefend worden. Hierbij een overzicht van een aantal mogelijkheden: - Wablieft is een krant in eenvoudig Nederlands. Meer info op - Babbelonië : wekelijkse ontmoetingsmomenten waar Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar ontmoeten en Nederlands praten. - Taalmix: website waar Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen communiceren: - Meer informatie in verband met sociaal tolken en vertalen. - Tips in verband met communiceren met anderstaligen vind je op 8. Overzicht van niet-werkende werkzoekenden met onvoldoende kennis van het Nederlands In de regio Zuid-Oost-vlaanderen arrondissementen Aalst en Oudenaarde - zijn er relatief veel niet werkende werkzoekenden die geen of nauwelijks Nederlands kennen. Deze wonen hoofdzakelijk in de steden Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Ronse en ook in de gemeente Denderleeuw. De hierbij gevoegde tabel geeft hierover een evolutie en een actuele situatie weer. 06/ / /2011 Locatie Absoluut % Absoluut % Absoluut % Aalst ,90% ,33% ,58% Denderleeuw ,07% ,48% 82 21,96% G'bergen ,85% ,02% ,96% Ninove ,18% ,40% ,18% Oudenaarde 64 8,46% 69 8,49% 76 9,88% Ronse ,95% ,44% ,70% Zottegem 21 3,86% 32 6,06% 33 6,63% Regio ZOV ,77% ,13% ,75% Bron: VDAB 11

12 Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen RESOC/SERR Keizersplein Aalst T. 053/ F. 053/ M:

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Klare taal rendeert Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Taalbeleid: geen overbodige luxe Duidelijk en transparant taalgebruik vermijdt misverstanden, verbetert de samenwerking

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN DE PROVINCIE ANTWERPEN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN DE PROVINCIE ANTWERPEN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN DE PROVINCIE ANTWERPEN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kansengroepen (kortgeschoolden) en jongeren

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kansengroepen (kortgeschoolden) en jongeren Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0172 26-11-2015 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Geïntegreerde opleiding wegenbouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kansengroepen

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector Een aanpak in de breedte en in de diepte Een beeld van de bouwsector De sector in aantallen 160.000 bouwvakarbeiders 30.000 ondernemingen Typische

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015

Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015 8 okt - Gent 13 okt - Mechelen Trefdag voor arbeidsbemiddelaars Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015 Vacatures ouderenzorg voor Vlaanderen van januari t.e.m. mei 2015 Ontvangen Vervuld Kinesitherapeut

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update januari 2015 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar in januari

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren.

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: basisopleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. Het opleidingsprogramma

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update Eerste Kwartaal 2014 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

BEDRIJFSBEHEER. E-bedrijfsbeheer NIEUW!

BEDRIJFSBEHEER. E-bedrijfsbeheer NIEUW! BEDRIJFSBEHEER NIEUW! E-bedrijfsbeheer www.syntrabrussel.be 02 Ana Christina (47) Opleiding Brood- en Banketbakker 03 Een eigen zaak starten? Start met de opleiding Bedrijfsbeheer De opleiding Bedrijfsbeheer

Nadere informatie

CHECKLIST BRUSSELSE DIVERSITEITSPLANNEN. Checklist voor een nieuw diversiteitsplan

CHECKLIST BRUSSELSE DIVERSITEITSPLANNEN. Checklist voor een nieuw diversiteitsplan CHECKLIST BRUSSELSE DIVERSITEITSPLANNEN Checklist voor een nieuw diversiteitsplan 1. Betrokkenheid van de werknemers bij het opmaken van het diversiteitsplan Wordt het plan opgesteld in samenwerking met

Nadere informatie

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van

Nadere informatie

Opleidingen. In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2010. 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen'

Opleidingen. In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2010. 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen' Opleidingen In Zuid-Oost-Vlaanderen 1 semester 2010 'Lokale Derden in Zuid-Oost-Vlaanderen' Voorwoord Kennis is macht. De kennis om kennis te verwerven is macht². En tot dit laatste wil dit overzicht van

Nadere informatie

GMK-model Taalcoaching

GMK-model Taalcoaching GMK-model Taalcoaching Dit GMK-model bevat: - De mogelijke stappen binnen een taalcoachingstraject - De verplichte acties voor promotoren die coachen met VIA-middelen (gearceerd) - De gemiddelde tijdsinvestering

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN V.Z.W. www.educo.be educo@educo.be COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Mgr. Broekxplein 6-3500 Hasselt (in De Volksmacht tegenover het station) Gaat uw vereniging,

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR CHAUFFEURS MET RIJBEWIJS C / D Kwalitatieve opleidingen, concreet resultaat www.syntra-bedrijfstrainingen.be SBT A4 Nascholing vakbekwaamheid

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s.... 13 voor

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien.

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 64 van MARTINE TAELMAN datum: 17 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren - Stand van zaken

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. basisopleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. basisopleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches basisopleiding bouw vzw Groep Intro - Kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) - Allochtonen - 50+ers Iedere cursist maakt bij intake een keuze voor een bepaald beroep:

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Vooropleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer:

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Vooropleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Vooropleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden en jongeren. Het opleidingsprogramma bevat 4 grote modules:

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN WOONZORGCENTRUM VAN ZANDE

TAALBELEIDSPLAN WOONZORGCENTRUM VAN ZANDE RESIDENTIE VAN ZANDE Gentsesteenweg 645 1080 Brussel (02)482 08 80 (02)482 08 99 TAALBELEIDSPLAN WOONZORGCENTRUM VAN ZANDE 1 ALGEMEEN 1.1 GROTE KEUZES M.B.T. TAALGEBRUIK IN ONZE ORGANISATIE Eén van de

Nadere informatie

Taalbeleid in uw organisatie. Studiedag OCMW Halle november 2012

Taalbeleid in uw organisatie. Studiedag OCMW Halle november 2012 Taalbeleid in uw organisatie Studiedag OCMW Halle november 2012 Programma Taalbeleid: Waarom? stellingen en vragen Taalbeleid: Wat en hoe? stappenplan taalbeleid Voorwaarden voor een succesvol taalbeleid

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2006 Werknemers Werkzoekenden

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s.... 13 voor

Nadere informatie

BEDRIJFSBEHEER. Nieuw! Bedrijfsbeheer voor anderstaligen. www.syntrabrussel.be

BEDRIJFSBEHEER. Nieuw! Bedrijfsbeheer voor anderstaligen. www.syntrabrussel.be BEDRIJFSBEHEER Nieuw! voor anderstaligen www.syntrabrussel.be 02 03 Een eigen zaak starten? De opleiding is de ideale start voor je ondernemersplannen. In deze brochure kom je meer te weten over de verschillende

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren.

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: basisopleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. Het opleidingsprogramma

Nadere informatie

Je vormingsfonds in actie

Je vormingsfonds in actie Je vormingsfonds in actie Nieuwsflash PC 329 Februari 2015 Optimaliseer de opleidingen en tewerkstellingen in je organisatie. Verken het aanbod 2015 van het SFSCW en VIVO vzw. Midden december 2014 kreeg

Nadere informatie

Nieuwsbrief 02. www.vormingdienstencheques.be

Nieuwsbrief 02. www.vormingdienstencheques.be Nieuwsbrief 02 www.vormingdienstencheques.be Voorwoord Geachte lezer, Dienstenchequewerknemers worden in de dagelijkse uitoefening van hun taak geconfronteerd met verschillende producten, materialen, vragen

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN www.educo.be educo@educo.be V.Z.W. COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Koning Albertlaan 27-9000 GENT (vlakbij Sint-Pietersstation) Gaat uw vereniging, organisatie

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

BEDRIJFSBEHEER. E-bedrijfsbeheer NIEUW!

BEDRIJFSBEHEER. E-bedrijfsbeheer NIEUW! BEDRIJFSBEHEER NIEUW! E-bedrijfsbeheer www.syntrabrussel.be 02 03 Een eigen zaak starten? De opleiding Bedrijfsbeheer is de ideale start voor je ondernemersplannen. In deze brochure kom je meer te weten

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk!

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Provinciale Netwerkdag 6 oktober 2016 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van

Nadere informatie

Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om de centrumsteden zal gaan?

Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om de centrumsteden zal gaan? Volgnr Datum ontvangst vraag Onderwerp Vraag Antwoord 1 8/06/2016 1.5. Beschrijving van de percelen Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

volwassenen met een tekort aan basiscompetenties op het vlak van taal, wiskunde, ICT en sociale kennis en vaardigheden.

volwassenen met een tekort aan basiscompetenties op het vlak van taal, wiskunde, ICT en sociale kennis en vaardigheden. Leerpunt ZOVL geeft reeds meer dan 20 jaar opleidingen aan volwassenen met een tekort aan basiscompetenties op het vlak van taal, wiskunde, ICT en sociale kennis en vaardigheden. Er is een gevarieerd open

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen.

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen. OPEN AANBOD Vormingsaanbod training tot meterschap Voor Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven Uit regio Kempen Door Vzw Agora Neerjouten 11 3550 Heusden-Zolder Tel. 011/57 01 60 Fax 011/57

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM AANWERVEN EERSTE WERKNEMER MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM WIE MAG PERSONEEL AANWERVEN? -In Belgie kan elke vennootschap en iedereen die meerderjarig is personeel aanwerven -Een werknemer is

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Uw talent kan bergen verzetten!

Uw talent kan bergen verzetten! Advies aan blinde en slechtziende personen Uw talent kan bergen verzetten! Werken, een eigen inkomen hebben, en zich op die manier ten volle integreren in de samenleving: iedereen heeft er recht op, ook

Nadere informatie

Met taalcursussen alleen kom je er niet

Met taalcursussen alleen kom je er niet Dossier Met taalcursussen alleen kom je er niet Taalbeleid voor werkgevers Ignace Fermont en Liek van Hugte Wat doe je als een van je werknemers niet genoeg Nederlands kent? De oplossing lijkt eenvoudig:

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen

Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen Huis van het Nederlands De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen 2 3 Woord vooraf In het steeds veranderende NT2 - landschap zijn de Huizen van het Nederlands een vaste waarde geworden.

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE

REKRUTERING & SELECTIE REKRUTERING & SELECTIE als hefboom van het Diversiteitsbeleid Alona Lyubayeva Vlaams Diversiteitsambtenaar Kernprocessen Instroom: aandacht voor rekrutering & selectie, jobprofiel, wervingsproces, personeelsplan

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL Hoe vind je een job?

WERK AAN DE WINKEL Hoe vind je een job? Hoe vind je een job? Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen De leerlingen exploreren de verschillende manieren om aan een baan te geraken. Ze vertrekken van hun eigen ervaringen, interviewen

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Werkingsverslag

Werkingsverslag Werkingsverslag 2013-2014 Pijler : Intake-Testing-Oriëntering 1 VOORAF Voor u ligt het werkingsverslag 2013 2014 van het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw. Daarnaast verwijzen we ook naar onze

Nadere informatie