Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Maak van taal werk! Van drempel tot springplank

2

3 Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van een goede taalkennis niet te onderschatten. Niet enkel om een gepaste job te vinden is taal belangrijk, maar ook met het oog op doorgroeimogelijkheden en levenslang leren. De provincie Limburg zet daarom volop in op taal en werk. Om taal van iedereen te maken, wil de provincie graag de krachten bundelen met de Limburgse gemeenten, het middenveld en met partners die taal ter harte nemen in onderwijs, economie en de samenleving. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, initieert de provincie Limburg tal van acties in het veld. Rond taal, werk en opleiding zet het Provinciebestuur Limburg in op een vlotte doorstroming van anderstaligen en laagtaalvaardigen naar de arbeidsmarkt. De actoren op het terrein beschikken over een effectieve en uitgebreide set tools om werk te maken van degelijk taalbeleid in bedrijven en organisaties. Zo kunnen zij een aanbod op maat aanbieden. Maar ondanks dit brede aanbod en de positieve praktijkervaringen zijn de mogelijkheden voor opleiding en begeleiding niet altijd voldoende bekend. De arbeidsmarkt sensibiliseren is de hoofddoelstelling van deze actie! Maak van taal werk! De provincie Limburg heeft een engagement gevraagd van werkgevers, VDAB, vakbonden en organisaties die taallessen aanbieden om de krachten te bundelen. Zo kwam dit uniek samenwerkingsverband tot stand. Als partners slaan zij de handen in elkaar om drempels weg te werken die een vlotte doorstroming naar de arbeidsmarkt bemoeilijken. Het resultaat is deze promotiecampagne: wij nodigen u uit om kennis te maken met inspirerende good practices die aantonen dat taal geen drempel hoeft te zijn in een bedrijf of organisatie. Integendeel: het kan een springplank zijn die leidt tot kansen voor u en uw werknemers! Bent u nieuwsgierig? Hierna kan u rustig nalezen op welke taalinstrumenten en financieringskanalen u een beroep kan doen in geval van taalnood! Deze brochure kwam tot stand dankzij de inspanningen van het volledige campagneteam. gedeputeerden Jean-Paul Peuskens en Marc Vandeput

4 Inhoud Overzicht taalinstrumenten en -acties...6 overzicht financieringskanalen...14 nuttige diensten voor anderstalige werknemers...16 overzicht aanbodverstrekkers met contactinfo...17

5 INLEIDING Anderstaligen begrijpen mij niet. Bij aanwerving weet ik niet of iemand voldoende Nederlands kent om de job goed te doen. Niet alle werknemers in ons bedrijf begrijpen de veiligheidsvoorschriften. De samenwerking op de werkplek in ons bedrijf verloopt soms moeilijk door communicatieproblemen en dat rendeert niet. Taal vormt een struikelblok in ons bedrijf, anderstalige of laagtaalvaardige medewerkers hebben niet evenveel doorgroeimogelijkheden. Ons bedrijf beseft dat er talige knelpunten zijn, maar weet niet hoe die weggewerkt kunnen worden. De kloof tussen de Nederlandstalige en de anderstalige werknemers is groot. Tijdens pauzes is er weinig tot geen communicatie tussen hen. Dit zijn maar een aantal uitspraken die je wellicht herkent uit jouw ervaring bij de tewerkstelling van anderstaligen. Het campagneteam hoopt je met deze brochure antwoorden te bieden op taalvragen of -situaties waar jij als bedrijfsleider of personeelsverantwoordelijke in de praktijk mee wordt geconfronteerd. Meer dan één op zeven volwassen Vlamingen kan bovendien onvoldoende lezen of schrijven om naar behoren te kunnen functioneren(1). De voorgestelde taalacties en -instrumenten komen ook deze doelgroep ten goede. Bij ieder instrument hoort een verwijzing naar één of meerdere organisaties die deze dienst aanbiedt. De contactgegevens van alle dienstverleners vind je in overzicht op bladzijde 17. Verder biedt de brochure een overzicht van financieringskanalen waar jouw bedrijf/organisatie en jouw werknemers gebruik van kunnen maken. Aan het einde is er ook een beknopt vademecum met nuttige diensten voor anderstaligen met een professioneel perspectief. Je ziet het: er zijn heel wat mogelijkheden om van taal werk te maken! (1) Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie

6 OVERZICHT TAALINSTRUMENTEN EN -ACTIES TAALINSTRUMENTEN VOOR LEIDINGGEVENDEN OF HET MANAGEMENT Fiche 2 Zoek je een globale aanpak om van taal een speerpunt te maken in je bedrijf/organisatie? Werk als manager aan een succesvol taalbeleid door een plan te maken, te bepalen wat werknemers talig moeten kunnen en door het stimuleren van taalverwerving! Wat moet een werknemer talig kunnen om zijn job goed te kunnen doen? De Taalscan is een vragenlijst die je kunt gebruiken om de noodzakelijke taalhandelingen voor een functie vast te stellen. Aan de hand hiervan krijg je een volledig overzicht van de mondelinge en schriftelijke competenties om die job goed te kunnen uitoefenen. Fiche 1 Voer een vacaturescan uit! Welk taalniveau heeft iemand nodig om zijn/haar job goed te doen? Hoe test je die talige competenties? Een vacaturescan biedt je een antwoord op deze vragen. Tijdens jobdatings wordt er bekeken welk niveau Nederlands nodig is om een bepaalde functie uit te voeren. Daarna worden de kandidaten op basis van het vereiste taalniveau gescreend. Meer info? VDAB k gplan sprin 6 Voer een Taalscan uit en laat een taalprofiel opstellen! Je kunt per functie een fiche maken met de voornaamste talige vaardigheden of een bestaand competentieprofiel met talige aspecten aanvullen. Je kunt er ook voor kiezen om een instapniveau Nederlands als tweede taal (NT2) in je profiel op te nemen. Dit taalprofiel kun je gebruiken als instrument bij een evaluatie van de mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Als je merkt dat een aantal anderstalige werknemers eigenlijk niet voldoet aan het taalprofiel (vb. kennis van specifieke vaktermen) voor een functie, dan kun je een aantal acties ondernemen. Dit kan zowel op niveau van de werknemers als in jouw bedrijf/organisatie. Meer info? Huis van het Nederlands

7 k gplan sprin Fiche 3 Fiche 4 Stel een taalbeleidsplan op! Maak van diversiteit jouw handelsmerk! Wil je als werkgever taal als struikelblok voor anderstalige werknemers wegnemen? Met taalbeleidsacties op verschillende niveaus werk je aan taalbeleid in jouw bedrijf/organisatie. Stel een volledig taalbeleidsplan op en laat jouw bedrijf/organisatie begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering ervan. Ben je in het kader van bv. een diversiteitsplan op zoek naar ondersteuning bij interculturaliteit op de werkvloer? Wens je doeltreffend te reageren op vooroordelen, racisme en discriminatie? Jouw bedrijf/organisatie kan advies en bemiddeling vragen bij een laagdrempelige helpdesk. Je kunt er ook terecht bij problemen of met vragen rond diversiteit op de werkvloer. De helpdesk stelt ook haar onderzoeksexpertise ter beschikking zodat jouw bedrijf/organisatie een profiel inzake diversiteit kan opstellen. Bovendien heeft zij een ruim netwerk dat je kunt inschakelen voor onder andere interculturele thema s en werving. Meer info? Huis van het Nederlands Meer info? PRIC 7

8 OVERZICHT TAALINSTRUMENTEN EN -ACTIES l drempe TAALINSTRUMENTEN VOOR NEDERLANDSTALIGE COLLEGA S EN HET MANAGEMENT Ondervinden Nederlandstalige collega s hinder van een taalachterstand? Misschien moeten zij altijd de meer talige opdrachten uitvoeren? Zorg ervoor dat de samenwerking vlotter verloopt zodat er geen ongenoegen ontstaat door misverstanden! Fiche 5 Kies voor een vorming talige competenties! Ben je op zoek naar een vorming voor jou als werkgever? Tijdens deze vorming oefen je met de Taalscan. Je maakt een analyse van de talige competenties die nodig zijn om een bepaalde functie in een bedrijf te kunnen uitoefenen. Aan de hand van die analyse kun je een aantal taalbeleidsacties voorstellen. Meer info? Huis van het Nederlands kunnen jou en jouw personeel hierbij helpen. Je krijgt tijdens deze vorming meer informatie over de verschillende niveaus Nederlands. Hierdoor weet je wat een anderstalige kan begrijpen en produceren in de verschillende fases van zijn leerproces. In een vorming duidelijk gesproken taal screen je een aantal gesprekken via filmpjes. Je krijgt concrete tips over hoe je toegankelijk kan communiceren met anderstaligen. Je oefent de tips in door gesprekken te voeren vanuit je eigen praktijk. In een vorming duidelijk geschreven taal neem je reglementen, formulieren, functiebeschrijvingen, onder de loep. Via concrete tips screen en herschrijf je je eigen documenten. Je bekijkt een aantal goede voorbeelden van herschreven teksten. Na de vorming kun je nog terecht voor tips en suggesties. Meer info? Huis van het Nederlands Fiche 6 8 Neem deel aan een vorming Duidelijke Taal! Fiche 7 Ben je op zoek naar een vorming om de communicatie met jouw anderstalige/ laagtaalvaardige personeelsleden te verbeteren? De vormingen Duidelijke Taal Wil je samen met je collega s heldere teksten leren schrijven? In een open training kun je samen met deelnemers uit andere organisaties de tips voor duide- Word specialist duidelijk schrijven!

9 l drempe lijk geschreven taal toepassen op jouw teksten. Je krijgt gouden tips aangereikt voor een duidelijke structuur in jouw tekst. Je leert ook hoe je vlotte, heldere zinnen schrijft. Meer info? Wablieft Fiche 8 Kies voor een communicatiemodule! Hoe efficiënt luisteren en praten (HELP) met anderstaligen? De HELP-module is geïntegreerd in een cursus Nederlands op de werkvloer of Individuele Beroepsopleiding in de onderneming met taalondersteuning (IBO-T). De Nederlandstalige werknemers en leidinggevenden leren duidelijk en efficiënt communiceren met hun anderstalige collega s. Deze opleiding rendeert op verschillende vlakken: beter onderling overleg, grotere veiligheid en intense samenwerking. De module is op maat van jouw bedrijf. Ludieke voorbeelden leiden naar tips en tricks rond taalverwerving. Taboes en knelpunten over taal komen aan bod. De instructeur stimuleert de deelnemers via concrete opdrachten om zelf oplossingen te bedenken voor communicatieproblemen op de werkvloer. De hele werknemersgroep maakt in consensus afspraken voor de toekomst. Fiche 9 Vraag een vorming over diversiteit! Wil je een vorming over interculturele communicatie? Ben je op zoek naar een diversiteitstraining? Een vorming over interculturele communicatie en vooroordelen helpt op een concrete, praktische manier om met verschillende culturen om te gaan zonder als werkgever in te boeten op je doelstellingen en verwachtingen. Er bestaan ook vormingen over specifieke interculturele thema s en om een draagvlak te creëren voor interculturalisering in je bedrijf/organisatie. Meer info? PRIC of Vokans Fiche 10 Kies voor een conversatietafel op de werkvloer! Hoe kun je het sociaal contact en de interactie tussen Nederlands- en anderstaligen stimuleren? Een goed voorbeeld van een conversatietafel vind je bij vriendentaal. Tijdens vriendentaal kunnen anderstalige en Nederlandstalige werknemers samen praten over dagdagelijkse dingen, dingen die hen bezighouden. Of ze gaan er samen eens op uit. Meer info? CBE, CVO, PRIC of Vormingplus Limburg Meer info? VDAB 9

10 OVERZICHT TAALINSTRUMENTEN EN -ACTIES TAALINSTRUMENTEN OP DE WERKPLEK Fiche 12 Hebben anderstalige werknemers moeilijkheden met het taalgebruik op de werkvloer? Neem taal als struikelblok weg via een aantal acties op niveau van de werkplek! Wil je bv. jouw werknemers actualiteit aanbieden in duidelijke taal? Neem een abonnement op toegankelijke Nederlandstalige kranten met eenvoudige artikels over binnen- en buitenlands nieuws, sport... Ook reportages, leuke weetjes, een pittige blog of een kruiswoordraadsel is ideaal als lectuur in de refter. Fiche 11 Zet documenten om in toegankelijk Nederlands! Creëer een taalrijke context! Meer info? Wablieft Hoe maak je de bedrijfscommunicatie voor anderstalige werknemers toegankelijk? Vereenvoudiging van schriftelijke administratie (loonstrook, arbeidsreglement, verlofaanvraag, in toegankelijke taal opstellen) komt alle werknemers ten goede! Je kunt jouw teksten laten scannen met het oog op de doelgroep. Daarna krijg je advies om te lange zinnen, vage woorden en moeilijke woorden om te zetten in duidelijke taal. Meer info? Huis van het Nederlands, TAO of Wablieft k gplan sprin 10

11 k gplan sprin TAALINSTRUMENTEN VOOR ANDERSTALIGE WERKNEMERS Fiche 14 Heeft de anderstalige werknemer behoefte aan een opleiding beroepsgericht Nederlands? Bied Nederlands op de werkvloer, taalcoaching, een NT2-pakket of een taaltraject aan! Werf je een medewerker aan met een IBO-contract? Dan volgt hij/zij eerst een opleiding in jouw bedrijf/organisatie. Jouw nieuwe medewerker krijgt tijdens zijn/haar opleiding twee keer per week taalondersteuning van VDAB. Zo leert hij/zij sneller het Nederlands dat nodig is voor de job. Fiche 13 Kies voor Nederlands op de werkvloer (NodW)! Je werkt met meertalige teams, maar de communicatie tussen anderstaligen en Nederlandstaligen loopt mank. Jouw anderstalige medewerker blinkt uit in technische kennis, maar kent niet voldoende Nederlands om met klanten te communiceren. Je hebt anderstalige bedienden die onvoldoende contact kunnen maken met hun Nederlandstalige collega s. Herken je deze situaties, waarin jouw anderstalige werknemers beter functioneren met een meer actieve kennis van het Nederlands? Dan is NodW de oplossing voor jou. Deze opleiding vindt plaats in jouw bedrijf/organisatie en is op maat gemaakt. Zo leren jouw anderstalige werknemers precies het Nederlands dat ze nodig hebben voor hun functie. Meer info? Huis van het Nederlands, SYNTRA, Vokans of VDAB Vraag een Individuele Beroepsopleiding met taalondersteuning (IBO-T)! Meer info? VDAB Fiche 15 Kies voor job- en taalcoaching op de werkvloer! Elke nieuwe werknemer vraagt extra aandacht. De aanpassing in de nieuwe omgeving kost vaak tijd en inspanning van beide partijen. Juist in deze periode volgend op de aanwerving is een extra steuntje in de rug zeer welkom. Een jobcoach ondersteunt je bij het aanwerven van kansengroepen. Het gaat om een bedrijfsexterne, neutrale coach die jouw nieuwe medewerker vrijwillig begeleidt. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van duurzame tewerkstelling. Concreet begeleidt hij/zij jouw nieuwe werknemer tijdens de inwerkingsperiode. Op die manier bespoedig je de 11

12 OVERZICHT TAALINSTRUMENTEN EN -ACTIES integratie en versnel je de aanpassing aan de nieuwe job. Indien mogelijk gebeurt de begeleiding op de werkvloer. Anderstalige/laagtaalvaardige werknemers moeten daarbovenop nog vaak een tandje bijsteken om de (vak)taal en de gewoonten op de werkvloer te leren kennen. Voor die werknemers kan je een beroep doen op een taalcoach. Hij/zij begeleidt jouw werknemer op de werkvloer en helpt hem/haar om in jouw bedrijf/ organisatie te integreren. Hij/zij ondersteunt ook de collega s om de samenwerking met de anderstalige werknemer vlotter te laten verlopen. Taalcoaching is een dienstverlening die gratis is voor werkgevers en hun anderstalige werknemers die maximaal twaalf maanden in dienst zijn en laagtaalvaardig zijn. Taalcoaching is maatwerk en gebeurt steeds in overleg met de werkgever. Meer info? Alternatief vzw, Huis van het Nederlands, Kopa, Stebo, SYNTRA of Vokans Fiche 16 Laat een NT2-pakket ontwikkelen! Ben je op zoek naar een specifiek NT2pakket? Breng eerst in kaart wat de tekorten zijn op vlak van spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid, sleutelvaardigheden en/of leervaardigheden, gram12 maticabeheersing of sociale vaardigheden. Daarna neem je contact op met één van de lokale partners om het pakket op maat te ontwikkelen en uit te voeren. Meer info? Huis van het Nederlands, SYNTRA of VDAB Fiche 17 Vraag een taaltraject! Wil je dat jouw anderstalige werknemer zijn/haar Nederlands bijwerkt via taallessen? Je kunt als werkgever het taalniveau Nederlands van anderstalige werknemers laten screenen. De screening is een niveautoets die bepaalt welk taalvaardigheidsniveau hij/zij bezit. Op basis van deze screening kan de werknemer een cursus NT2 op zijn taalniveau volgen bij een: - centrum voor Basiseducatie CBE (vooral lagergeschoolden), - centrum voor Volwassenenonderwijs CVO (vooral hogergeschoolden), - privé-instelling, - universitair talencentrum. Meer info? Huis van het Nederlands

13 k gplan sprin TAALINSTRUMENTEN VOOR WIE ZELF AAN DE SLAG WIL! Heb je niet de tijd of de middelen om de hulp van een partner in te roepen die je coacht bij het opstarten van taalondersteuningsinitiatieven? Of kan jouw werknemer zich moeilijk vrij maken om een cursus Nederlands te volgen? Geen nood: hier vind je tips voor doe-het-zelvers! Fiche 18 Bezoek het Educatief Centrum! Ben je op zoek naar een schat aan educatieve materialen en methodieken als bron van inspiratie? Het Educatief Centrum is een gespecialiseerd leermiddelencentrum waar je terecht kunt voor informatie, het lenen van educatieve materialen en methodieken en begeleiding bij het gebruik ervan. In het ruime aanbod ligt de focus onder andere op taalstimulering. Meer info? Educatief Centrum Fiche 19 Je anderstalige werknemer kan sleutelen aan zijn/haar Nederlands in de Taalgarage! Jouw anderstalige werknemer wil graag Nederlands leren, maar - heeft geen tijd om les te volgen? - moet lang wachten op de start van een cursus? - wil geen les volgen in een klas? - volgt al les en wil extra oefenen? In de Taalgarage krijgt hij/zij advies over hoe je dit kan doen: we zoeken een zelfstudiepakket op zijn/haar niveau. Hij/zij krijgt ook tips over hoe en waar je Nederlands in de praktijk kunt oefenen. Jouw werknemer kan het materiaal inkijken in het Educatief Centrum in Hasselt. Hij/zij kan het daarna aankopen of gratis uitlenen als lid van één van de deelnemende bibliotheken in Limburg. Anderstalige beginners en (toekomstige) kaderleden kunnen zelfs met (gratis of betalende) e-learning modules online hun Nederlands sleutelen. Meer info? Huis van het Nederlands 13

14 OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN In Vlaanderen kun je bij verschillende instanties kortingen of subsidies krijgen om taallessen en -acties te organiseren. Je vraagt best informatie over mogelijke kortingen voor taalopleidingen voor jouw werknemers. De aanvraag voor de meeste subsidies moet gebeuren voor de start van jouw opleiding. Als werkgever kunnen projectontwikkelaars van ERSV en sectorconsulenten je op weg helpen om de juiste financieringsmogelijkheden te vinden. LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLANNEN Een loopbaan- en diversiteitsplan is een maatgericht instrument dat inhoudelijke en financiële ondersteuning biedt voor diverse acties, werkvormen en methodieken die streven naar een duurzaam loopbaanbeleid. Ondernemingen, lokale besturen en organisaties in de non-profit komen hiervoor in aanmerking. Taalopleidingen en acties rond taalbeleid kunnen hierin opgenomen worden. Instaploopbaan- en diversiteitsplan: de helft van de kosten voor de uitvoering wordt gesubsidieerd met een maximum van 2500 euro. Loopbaan- en diversiteitsplan: twee derde van de kosten kan worden gesubsidieerd tot een maximum van euro. Clusterloopbaan- en diversiteitsplan: twee derde van de kosten van elke deelnemende organisatie kan worden gesubsidieerd met een maximum van 3000 euro per deelnemende organisatie. Groeiloopbaan- en diversiteitsplan: de helft van de kosten kan worden gesubsidieerd met een maximum van 2500 euro. Meer info? (tabblad diversiteit) 14 SECTORFONDSEN De meeste paritaire comités beschikken over een sectorfonds dat, mits je als bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoet, subsidies aanbiedt aan werkgevers om de opleiding Nederlands op de Werkvloer voor zijn of haar werknemers te organiseren. De (financiële) tegemoetkoming varieert van fonds tot fonds. Meer info? toolbox-ead/sectorale-ondersteuning Het Sociaal Fonds voor het SociaalCultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap (SFSCW) financiert het project Taalondersteuning voor werknemers. Werkgevers uit de social-profitsector kunnen via dit project een beroep doen op taalondersteuning. Het aanbod is gratis voor werkgevers die behoren tot de paritaire comités en (ingeschreven op de Nederlandstalige taalrol bij de RSZ). Alle werknemers komen in aanmerking voor de taalcoaching, behalve deelnemers aan een werkervaringsproject. Meer info?

15 KMO-PORTEFEUILLE KMO s en vrije beroepen die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen subsidies krijgen voor opleidingen. Via de KMO-portefeuille kan je de helft van de kostprijs van een opleiding laten subsidiëren met een plafond van 2500 euro per jaar. Meer info? TUSSENKOMST BETAALD EDUCATIEF VERLOF Werknemers uit de privésector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. Werkgevers kunnen deze erkende opleidingen inplannen tijdens de arbeidstijd. Na de opleiding vraagt de werkgever terugbetaling door een schuldvordering in te dienen. INDIVIDUELE OPLEIDINGSCHEQUES De Vlaamse overheid voorziet individuele opleidingscheques voor werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Erkende opleidingen door erkende opleidingsverstrekkers komen in aanmerking. Doel is om de positie op de arbeidsmarkt te versterken. Per kalenderjaar kan een werknemer maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. De Vlaamse overheid past de helft van het inschrijvingsgeld per opleidingscheque bij. In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques, namelijk als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt of tot de kansengroepen behoort en een opleiding volgt in het kader van loopbaanbegeleiding. Meer info? tel De werkgever ontvangt per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfait. Voor het schooljaar zal dit forfait maximaal 21,65 euro bedragen. Het juiste bedrag zal in februari 2014 gekend zijn. Meer info? (tabblad verloven betaald educatief verlof ) 15

16 NUTTIGE DIENSTEN VOOR ANDERSTALIGE WERKNEMERS Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Onthaalbureau Inburgering Limburg biedt nieuw- en oudkomers inburgeringstrajecten aan. Het inburgeringstraject wil de zelfredzaamheid van inburgeraars vergroten en hen na afloop toeleiden naar reguliere voorzieningen in functie van participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak. Het inburgeringstraject bestaat uit individuele trajectbegeleiding en een vormingsprogramma. Het vormingsprogramma bestaat uit lessen Nederlands, Maatschappelijke Oriëntatie en loopbaanoriëntatie. Om zijn doelstellingen te bereiken, werkt Onthaalbureau Inburgering Limburg nauw samen met verschillende partners. Naast het Huis van het Nederlands, VDAB en het Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Noord zijn dit onder meer het Provinciaal Integratiecentrum, de lokale integratiediensten en de OCMW s. Meer info? tel Sociaal-juridische helpdesk Vreemdelingen, asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren hebben vragen over verblijfsrecht, arbeidsrecht, visa en vergunningen. Antwoorden krijgen ze in de eerste plaats bij de gemeente, een advocaat of hulpverleningsinstanties. Voor meer complexe dossiers kun je gratis terecht bij de sociaal-juridische medewerkers van het Provinciaal Integratiecentrum. Meer info? tel Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Ben je op zoek naar informatie voor buitenlanders die in België willen komen werken? Heb je vragen over arbeidskaarten, vergunningen, knelpuntberoepen of lokale duurzame verankering? De Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren biedt een overzicht van voorwaarden waaronder buitenlandse werknemers in Vlaanderen en België kunnen werken. Er is ook een uitgebreide online dienst waar je heel wat inlichtingen en aanvraagformulieren kan downloaden. Meer info? tel

17 OVERZICHT AANBODVERSTREKKERS MET CONTACTINFO Alternatief vzw Runkstersteenweg Hasselt tel Educatief Centrum Universiteitslaan Hasselt tel Huis van het Nederlands Limburg vzw Universiteitslaan Hasselt tel Je kan Huis van het Nederlands ook contacteren voor meer informatie over Centra Basiseducatie, Centra Volwassenenonderwijs, Universitaire Talencentra of privé-instellingen die Nederlands als tweede taal aanbieden. Huizen van het Nederlands Kopa Limburg Lazarijstraat selt tel Provinciaal Integratiecentrum (PRIC) Universiteitslaan Hasselt tel Provinciaal-Integratiecentrum Stebo centrale dienst Windekestraat k tel SYNTRA Limburg Herkenrodestraat Genk tel TAO armoede Molenstraat 60 A Genk tel VDAB tel Vokans Kerkstraat HERENTALS tel. 014/ Vormingplus Limburg Cellebroedersstraat Hasselt tel Wablieft Kardinaal Mercierplein Mechelen tel

18 notities

19 Colofon Uitgave De deputatie van de provincieraad van Limburg: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter, Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, gedeputeerden en Renata Camps, provinciegriffier Tekst Huis van het Nederlands Limburg vzw, directie Mens, provincie Limburg Eindredactie Huis van het Nederlands Limburg vzw, directie Mens, provincie Limburg Vormgeving Grafische Producties, Informatie en Communicatie, provincie Limburg Drukwerk Printkamer, Directie Facilitair Beheer, provincie Limburg Oplage 1000 exemplaren D/2013/5857/053 Deze brochure is een initiatief van de provincie Limburg en het Huis van het Nederlands in het kader van het actieplan De 10 voor taal Met dank aan onderstaande partners:

20 maak van taal werk editie najaar 2013 limburg.be provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN DE PROVINCIE ANTWERPEN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN DE PROVINCIE ANTWERPEN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN DE PROVINCIE ANTWERPEN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s.... 13 voor

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HALLE VILVOORDE Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s.... 13 voor

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Klare taal rendeert Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Taalbeleid: geen overbodige luxe Duidelijk en transparant taalgebruik vermijdt misverstanden, verbetert de samenwerking

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Intake bij atlas trefdag NT2

Intake bij atlas trefdag NT2 Intake bij atlas trefdag NT2 Nieuwe organisatie Atlas Bij Atlas, integratie& inburgering Antwerpen kan je terecht voor: inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen ondersteuning

Nadere informatie

Met taalcursussen alleen kom je er niet

Met taalcursussen alleen kom je er niet Dossier Met taalcursussen alleen kom je er niet Taalbeleid voor werkgevers Ignace Fermont en Liek van Hugte Wat doe je als een van je werknemers niet genoeg Nederlands kent? De oplossing lijkt eenvoudig:

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN WOONZORGCENTRUM VAN ZANDE

TAALBELEIDSPLAN WOONZORGCENTRUM VAN ZANDE RESIDENTIE VAN ZANDE Gentsesteenweg 645 1080 Brussel (02)482 08 80 (02)482 08 99 TAALBELEIDSPLAN WOONZORGCENTRUM VAN ZANDE 1 ALGEMEEN 1.1 GROTE KEUZES M.B.T. TAALGEBRUIK IN ONZE ORGANISATIE Eén van de

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

Taalbeleid in uw organisatie. Studiedag OCMW Halle november 2012

Taalbeleid in uw organisatie. Studiedag OCMW Halle november 2012 Taalbeleid in uw organisatie Studiedag OCMW Halle november 2012 Programma Taalbeleid: Waarom? stellingen en vragen Taalbeleid: Wat en hoe? stappenplan taalbeleid Voorwaarden voor een succesvol taalbeleid

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft,

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Inburgering Spreker: Sofie Michielsen (Inburgering Oost-Vlaanderen) WAT IS INBURGERING? - 2-1 Opdracht Inburgering = Vlaamse beleid Opstap tot integratie door het onthalen

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

GMK-model Taalcoaching

GMK-model Taalcoaching GMK-model Taalcoaching Dit GMK-model bevat: - De mogelijke stappen binnen een taalcoachingstraject - De verplichte acties voor promotoren die coachen met VIA-middelen (gearceerd) - De gemiddelde tijdsinvestering

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Kies radicaal voor taalkansen op de werkvloer. Uitgave partnerschap Gent, stad in werking (Gsiw) Actiegroep Taalbeleid op de werkvloer

Kies radicaal voor taalkansen op de werkvloer. Uitgave partnerschap Gent, stad in werking (Gsiw) Actiegroep Taalbeleid op de werkvloer Kies radicaal voor taalkansen op de werkvloer Uitgave partnerschap Gent, stad in werking (Gsiw) Actiegroep Taalbeleid op de werkvloer Coördinator Gent, stad in werking MARIEKE STUBBE Inleiding Kader Gsiw:

Nadere informatie

Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering

Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering 1. Inleiding 1.1. Initiële vraag Het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen heeft verschillende acties ondernomen om aan taalbeleid te werken. - taalomgevingsanalyse

Nadere informatie

Studiedag 3 oktober 2017

Studiedag 3 oktober 2017 Studiedag 3 oktober 2017 Kennis delen is kennis vermenigvuldigen Sessie de Toolkit: een initiatief van Gastvrij Netwerk https://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk 4/10/2017 CAW LIMBURG Wat is vzw

Nadere informatie

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met:

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Oriëntatiegids

Nadere informatie

TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER

TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER -1- TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER -2- INHOUDSTAFEL WAT IS TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS? p.3 ~ HOE IS TAALCOACHING ONTSTAAN? p.4 ~ HOE START EEN TAALCOACHING? p.6 ~ WAT

Nadere informatie

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Inburgering in het kader van Managers van diversiteit. Taalgericht naar werk Inhoud I

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Inburgering in het kader van Managers van diversiteit. Taalgericht naar werk Inhoud I taalgericht naar werk Over het belang van geïntegreerd vakonder wijs voor beroepsgerichte opleidingen Publicatie ontwikkeld door Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL. Met steun van het Europees Integratiefonds

VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL. Met steun van het Europees Integratiefonds VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL INTRODUCTIE TAALBELEID OPBOUW 1.Introductie 2.Resultaten taalomgevingsanalyse 3.Tweedetaalverwerving 4.Introductie taalontwikkelend lesgeven / taalbeleid 5.Taalacties

Nadere informatie

Weer aan het werk na kanker?

Weer aan het werk na kanker? Weer aan het werk na kanker? Colofon Uitgave De deputatie van de provincieraad van Limburg Herman Reynders, gouverneur-voorzitter Marc Vandeput, Walter Cremers, Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul

Nadere informatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010 De g-factor in uw bedrijf of organisatie Achtergrond G-factor Kadert in toenemende aandacht voor laaggeletterdheid op de werkvloer: Pact van Vilvoorde (2001)

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

1. De maatschappelijke meerwaarde van inburgering en het inburgeringscertificaat

1. De maatschappelijke meerwaarde van inburgering en het inburgeringscertificaat Brussel, 20 januari 2010 SERV_ADV_20100120_civiel effect inburgering Aan de heer BOURGEOIS Geert Viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16 VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. VDAB INTEGRATIE VIA WERK INHOUD: 1.AANPAK VDAB 2.ACTIES 3.VOORBEELDEN & GOOD PRACTICES 4.VRAGEN? AANPAK VDAB AANPAK VDAB / PRINCIPES: Aanpak krijgt vorm op basis van:

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK INTEGRATIE DOOR WERK Het VDAB-programma gericht op anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Een programma gebaseerd op: - het advies van de Commissie

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap: wie zijn we? Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) sinds 1 januari 2015 Alle diensten voor: Integratie Inburgering Sociaal tolken en vertalen

Nadere informatie

Je vormingsfonds in actie

Je vormingsfonds in actie Je vormingsfonds in actie Nieuwsflash PC 329 Februari 2015 Optimaliseer de opleidingen en tewerkstellingen in je organisatie. Verken het aanbod 2015 van het SFSCW en VIVO vzw. Midden december 2014 kreeg

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kansengroepen (kortgeschoolden) en jongeren

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kansengroepen (kortgeschoolden) en jongeren Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0172 26-11-2015 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Geïntegreerde opleiding wegenbouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kansengroepen

Nadere informatie

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie)

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Doelgroep: kinderen van asielzoekers (kleuters + lagere school) Taken vrijwilligers: Taalstimulering Crea-atelier

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010. Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid

VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010. Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010 Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid Beleidsplan lokaal sociaal beleid als uitgangspunt In de krachtlijnen die thema-overstijgend

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

Provinciale netwerkdag over werken op maat De vluchtelingeninclusie op de arbeidsmarkt

Provinciale netwerkdag over werken op maat De vluchtelingeninclusie op de arbeidsmarkt Provinciale netwerkdag over werken op maat De vluchtelingeninclusie op de arbeidsmarkt 2 Overzicht presentatie Inleiding: verschillende statuten Presentatie Patrick actieplan VDAB Acties en contactgegevens

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Projectmedewerkers Sofie Thielemans, Yana Tilleman en Lentl Van Aken In opdracht

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Taalprofielen opstellen in een vakopleiding

Taalprofielen opstellen in een vakopleiding Eva Van Herck & Jessica Leppens Huis van het Nederlands, Antwerpen Contact: Eva.vanherck@stad.antwerpen.be Jessica.leppens@stad.antwerpen.be Taalprofielen opstellen in een vakopleiding 1. Inleiding Laagtaalvaardige

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Verslag uitvoering Taalscan Pina teamverantwoordelijken trajectbegeleiders en leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie

Verslag uitvoering Taalscan Pina teamverantwoordelijken trajectbegeleiders en leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie Verslag uitvoering Taalscan Pina teamverantwoordelijken trajectbegeleiders en leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie Achtergrondinformatie Werkwijze Sandy Reinenbergh (projectmedewerker Taalbeleid -

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

Lokaal Flankerend OnderwijsBeleid (LFOB) Stad Aalst

Lokaal Flankerend OnderwijsBeleid (LFOB) Stad Aalst Lokaal Flankerend OnderwijsBeleid (LFOB) Stad Aalst Lokaal Flankerend OnderwijsBeleid `Het flankerend onderwijsbeleid is het geheel van acties van een lokale overheid om vertrekkend vanuit de lokale situatie

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielinstroom Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en

Nadere informatie