Boordtabellen en Business Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boordtabellen en Business Plan"

Transcriptie

1 Business advisers Boordtabellen en Business Plan B.I.B.F. Seminarie 2. Business Plan Zaterdag 24 maart 2012 Antwerpen Potvlietlaan Antwerpen Tel. +32 (0) Brussel Metrologielaan 10, bus Brussel Tel. +32 (0) Hasselt Maastrichtersteenweg 8, bus Hasselt Tel. +32 (0) Knokke-Heist t Walletje Knokke-Heist Tel. +32 (0) Turnhout Parklaan 49, bus Turnhout Tel. +32 (0)

2 Inhoud 1. Functie en alternatieven 2. De inhoud van een goed business plan 3. Hoe wordt een business plan beoordeeld? 4. Wat staat beter niet in een business plan? 5. Het samenstellen van het financieel gedeelte 23

3 Functie en alternatieven Strategie vastleggen Keuzes maken Business Plan De strategie geeft aanleiding tot het maken van keuzes. Deze keuzes moeten duidelijk uitgesproken en gecommuniceerd worden. Het business plan wordt gebruikt om strategie en keuzes samen te brengen in een document. Dit document is een instrument om te structureren en te presenteren. 24

4 Functie en alternatieven Het business plan kan op diverse belangrijke momenten ( sleutelmomenten ) in het leven van een onderneming opgesteld worden: bij de oprichting bij de verdere ontwikkeling van de onderneming voor het zoeken van een nieuwe aandeelhouder voor een kredietaanvraag bij de bank bij de verkoop van een onderneming 25

5 Functie en alternatieven Het business plan kan zowel intern als extern gebruikt worden. Interne stakeholders (personeel, bestaande aandeelhouders, directie) kunnen door middel van het business plan geïnformeerd worden: de doelstellingen van ons bedrijf zijn helder geformuleerd. Het business plan geeft een idee van de controle-instrumenten noodzakelijk om de onderneming goed te kunnen sturen. Externe stakeholders (banken, investeerders) kunnen doorheen het gehele business plan snel de kwaliteit van het ondernemingsproject beoordelen. Het business plan moet op een eenvoudige en bevattelijke manier communiceren over de visie op de toekomst van het bedrijf. 26

6 Functie en alternatieven In functie van het moment krijgt het business plan soms een andere benaming: Investeringsmemorandum Kredietaanvraag Verkoopsmemorandum De gelegde accenten worden meestal aangepast aan het moment: Bij oprichting zal het budget een belangrijke rol spelen. Belangrijk is dat de jonge onderneming vanaf dag 1 voldoende middelen heeft en dat een eventuele capital burn onder controle gehouden kan worden. Bij een kredietaanvraag zullen zowel historische als toekomstige cijfers belangrijk zijn. Ook gedetailleerde informatie over reeds lopende kredieten en verstrekte waarborgen zijn belangrijk. Toekomstige cijfers dienen de terugbetalingscapaciteit van het bedrijf te onderstrepen. Voor een verkoopsmemorandum is vooral het bedrijfseconomische beschrijvende deel belangrijk, omdat het een mogelijke toekomstige overnemer moet overtuigen in het bedrijf te investeren. 27

7 De inhoud van een goed business plan De doelstellingen van het business plan worden als volgt samengevat: Het formaliseren en toelichten van de strategie die de onderneming gekozen heeft Het formuleren van duidelijke en precieze doelstellingen Het evalueren van de risico s die aan de gemaakte keuzes verbonden zijn Het uitwerken van een actieplan Het analyseren van de noodzakelijke middelen om de vastgestelde doelstellingen te behalen Het samenbrengen van deze middelen 28

8 De inhoud van een goed business plan Het business plan in 4 stappen STAP 1 Oprichters of bedrijfsleiding wisselen ideeën uit. Ideeën worden omgevormd tot een weldoordachte visie. STAP 2 Op basis van deze visie worden strategie en strategische doelstellingen bepaald. De kern van de business wordt bepaald (core business): a) specialisatie en rol van de onderneming ten opzichte van haar omgeving b) commerciële focus (product /marktcombinaties) c) differentiatie tegenover de commerciële omgeving (positionering) d) financieringsbeleid e) ontwikkeling van het menselijk potentieel f) doelstellingen op middellange en lange termijn (kwantificeren) 29

9 De inhoud van een goed business plan STAP 3 Werk het operationele plan in detail uit. Dit plan bevat de acties die ondernomen moeten worden om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. Het operationele plan moet gevalideerd worden door de resultaten van STAP 4. Alle aspecten van de exploitatie moeten aan bod komen: - producten en diensten - aankoopbeleid - markten - R&D (op punt stellen van nieuwe - concurrentie producten of verbeteringen) - verkoopbeleid - productiebeheer - marketing - administratieve organisatie - communicatie - informatiesystemen Elk aspect wordt zo concreet mogelijk voorgesteld in een actieplan, inclusief data, mijlpalen, doelstellingen en middelen. 30

10 De inhoud van een goed business plan STAP 4 Uitwerking van het financieel plan Toon aan dat de onderneming vanuit financieel perspectief leefbaar is. 3 delen: - resultatenrekening - geprojecteerde balansen - kasstromenanalyse Stappen 3 en 4 zijn iteratief: - Herzie het operationele plan indien blijkt dat de voorziene acties niet gefinancierd kunnen worden. - Dit kan ertoe leiden dat de strategische keuzes terug in vraag gesteld moeten worden. 31

11 Inhoud van een goed business plan - checklist ANALYSE VAN DE SITUATIE 1. Executive summary Doel van het business plan Visie en strategische doelstellingen Activiteitsdomein van de onderneming, producten, diensten en klanten Bedrijfsleiding, aantal medewerkers Omzet, cashflow, winst van de laatste 3 jaren en vooruitzichten Kansen en risico s Commerciële strategie Financiële behoeften 32

12 Inhoud van een goed business plan - checklist 2. Portret van de onderneming Juridische vorm, kapitaalstructuur, doel en zetel Interne organisatie Externe omkadering (boekhoudkantoor, associaties, bankrelaties) Historiek Kerncijfers van de laatste 3 / 5 jaar Sleutelpersonen van de onderneming, hun CV, opvolging en vervanging Sterke en zwakke punten van het management 33

13 Inhoud van een goed business plan - checklist 3. Producten en diensten Kenmerken van de aangeboden producten of diensten (gamma, kwaliteit, octrooien, ) Kwaliteit en kwaliteitscertificaten Sterkten en zwakten van producten en diensten Topproducten en hun aandeel in de omzet en in de winst Verwachte ontwikkelingen op het gebied van producten, innovaties en resultaten Dienst na verkoop 34

14 Inhoud van een goed business plan - checklist 4. Markten Gehele markt en evolutie Doelgroepen Prospecten Enz. Doelmarkten, doelgroepen, segmentatie Evolutie van de doelmarkten, historiek, trends, technologische evolutie, groei Invloed van de onderneming op haar markt Belangrijkste klanten, hun aandeel in de totale omzet, hun solvabiliteit, betalingsmodaliteiten Belangrijkste prospecten Argumentarium Sterkten en zwakten ten overstaan van de markt en de klanten 35

15 Inhoud van een goed business plan - checklist 5. De onderneming en de concurrentiële omgeving Concurrerende producten en substituten Concurrenten Technologische evolutie Regelgeving Enz. Huidige en potentiële concurrenten Concurrentieanalyse Technische, financiële of reglementerende obstakels op de belangrijkste markten Directe concurrerende producten of substituten Reacties tegenover de strategie van concurrenten op gebied van prijzen en innovatie Kansen in de concurrentiële omgeving 36

16 Inhoud van een goed business plan - checklist 6. SWOT analyse Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen Wat zijn de sterke punten? Wat zijn de zwakke punten? Wat zijn de kansen in de omgeving? Wat zijn de bedreigingen van de omgeving? 37

17 Inhoud van een goed business plan - checklist STRATEGISCH PLAN 7. Strategische oriëntatie Core business Focus (klanten, regio, enz.) Positionering van producten en diensten Strategische doelstellingen Wat zijn de kritische succesfactoren? Wie zijn de klanten / klantengroepen? Hoe onderscheidt de onderneming zich van de concurrenten? Waar wil de onderneming op lange termijn naartoe? 38

18 Inhoud van een goed business plan - checklist OPERATIONEEL PLAN 8. Aankoop en productie Aankoopcyclus Productiecyclus Aankoopbeleid Leveranciers, logistieke aspecten, betalingsvoorwaarden, enz. Gebruikte productieprocédés, octrooien Bestaande productie-infrastructuur Planning aankoop machines Vloot bedrijfsvoertuigen (licht zwaar) Opslagcapaciteit en productiecapaciteit en potentieel voor de toekomst Gerealiseerd volume met onderaannemers Nomenclatuur en gamma productie Kwaliteitscontrole van de productie Productierisico s (o.a. milieu) 39

19 Inhoud van een goed business plan - checklist 9. Commercieel beleid Prijsbeleid Promotie en verkoopteam Distributiecyclus Wat is het prijsbeleid? Prijsstrategie voor producten en diensten Communicatiestrategie (promotiemiddelen, budget, support, controle) Verkoopbeleid (direct, indirect), verkoopkanalen Motivatie van het verkoopteam 40

20 Inhoud van een goed business plan - checklist 10. Onderzoek en ontwikkeling (R&D) O&O programma Wat zal er worden ontwikkeld? Acties om aan de top te blijven? Oude technologie? Samenwerking met scholen en universiteiten, IWT,..? Onderzoeksondersteuning? 41

21 Inhoud van een goed business plan - checklist 11. Organisatie en administratie Beheer Personeel en structuur Risicomanagement Wie is belast met het administratieve beheer? Kwalificaties van de personen die belast zijn met de boekhouding en andere administratieve aspecten Mandaten en externe omkadering Voorwaarden voor het gebruik van gebouwen (eigenaar, hypotheeklening, huurders, huurcontracten) Vastgoedprojecten Beleid werving en selectie HR beleid (motivatie, evaluatie, enz.) Wat zijn de risico s verbonden aan de activiteiten en hoe worden deze afgedekt (omgeving, financieel, informatica, industrieel, commercieel, verzekeringen, enz.) 42

22 Inhoud van een goed business plan - checklist FINANCIEEL PLAN 12. Financieel plan Omzet Algemene kosten Investeringen Kostprijzen Financieringswijzen Omzetvooruitzichten Werkingskosten Investeringsbehoeften en budgetten Kostprijzen van de producten Financieringsbronnen: - leningen op lange termijn - terugbetalingscapaciteit - waarborgen - leasing, renting - factoring - leningen op korte termijn - eigen middelen - subsidies en hulp 43

23 Inhoud van een goed business plan - checklist 13. Overzichtsdocument Gebudgetteerde resultatenrekening Geprojecteerde balansen Kasstromenanalyse Verwachtingen voor - resultaat - balans - thesaurie 44

24 Inhoud van een goed business plan - tips Onthou 3 essentiële zaken: 1.Een dossier voor elke lezer 2.Een bondig, overtuigend en objectief dossier 3.Niet ontmoedigd geraken, maar zich laten bijstaan 45

25 Inhoud van een goed business plan - tips Een dossier voor elke lezer Communicatie met een investeerder, of met een bankier of met een technologie partner is totaal verschillend. In functie van het scharniermoment en de betrokken doelgroep, is het nuttig om enigszins met de paginering en de bijlagen te spelen om bepaalde informatie extra in het licht te stellen. Gebruik niet te veel vakjargon of technische termen. Het dossier kan aangevuld worden met bijlagen, zoals: - verslagen van externe experts - persartikels - contracten of bestelbonnen - statuten

26 Inhoud van een goed business plan - tips Een bondig, overtuigend en objectief dossier Een business plan moet niet meer dan 20 à 30 pagina s beslaan. Verzamel toelichtingen en verklaringen in de bijlagen. Een business plan moet overtuigend zijn, maar de kunst bestaat erin om geloofwaardig en objectief te blijven. Herneem de sterke punten om de perceptie van de lezer in zekere mate op een positieve wijze te beïnvloeden. Hoewel de samenvatting (executive summary) zich vooraan in het dossier bevindt, wordt zij als laatste geschreven. 47

27 Inhoud van een goed business plan - tips Niet ontmoedigd geraken, maar zich laten bijstaan Een business plan opstellen vraagt reflectie, doorzetting en creativiteit. Het is een iteratief proces waarbij men zich wellicht meermaals dient te heroriënteren om tot een coherente strategie te komen. Het is nuttig om meerdere scenario s te bekijken: - realistisch scenario - optimistisch scenario (best case): alles zit mee - pessimistisch scenario (worst case): alles zit tegen Meerdere personen of instanties kunnen hulp bieden. (accountant, experts, consultants, ) Steun is mogelijk, afhankelijk van project en adviesverlener. (bijv. KMO-portefeuille, Innotek Spin-Off ondersteuning, ) 48

28 Hoe wordt een business plan beoordeeld? Waar zal de lezer op letten? Eerste indruk Cijfermateriaal Verzorgd uiterlijk Bondig Consistent in het business plan Consistent met neergelegde jaarrekeningen Duidelijk Begrijpelijk voor de doelgroep De boodschap komt goed over Fit Past de doelstelling verwoord in het business plan in het aanbod van de lezer 49

29 Wat staat beter niet in een business plan? Al te negatieve elementen Let er wel op: blijf geloofwaardig. Waardering: - waardering is niet altijd een exacte wetenschap - vormt een aparte onderhandeling - uitkomst hangt vaak sterk af van de gehanteerde methode - beter afwachten (bijv. in functie van appetijt, respons op het business plan) - enkel een waardering zal nooit iemand overtuigen in een dossier te stappen, wel de inhoud van het business plan 50

30 Het samenstellen van het financieel gedeelte Gebruik een gesloten model Drie delen: resultatenrekening balansen kasstromenanalyse Meestal volstaat een presentatie op jaarbasis (mature bedrijven). Aangewezen op maandbasis in geval van: a) oprichting b) sterke schommelingen in bedrijfskapitaal gedurende het jaar c) wanneer het bedrijf gevoelig is aan cash burn (belangrijke investeringen versus weinig inkomsten) In het algemeen wanneer het maandelijks opvolgen van de cash positie essentieel is Documenteer duidelijk de gebruikte parameters. Zorg dat de financiële informatie aansluit op gepubliceerde jaarrekeningen. (of, alternatief, zorg voor een sluitende reconciliatietabel) 51

31 Voorbeeld: B.V.B.A. Showcase Resultatenrekeningen Showcase B.V.B.A. EUR 31/12/ /12/ /12/ /12/ /09/2011 Omzet Aankopen = Aankoopmarge (in % vd Omzet) 15,60% 30,48% 22,63% 22,44% 23,91% - Diensten en diverse goederen = Brutomarge (in % vd Omzet) 4,99% 5,04% 1,54% 8,42% 11,52% + Andere bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Andere bedrijfskosten = Bruto bedrijfsresultaat (in % van de omzet) 3,72% -4,96% -8,99% 1,98% 4,12% + Andere fin. opbrengsten (incl. subsidies) Andere financiële kosten = EBITDA (in % van de omzet) 2,63% -0,36% -5,67% 1,41% 6,22% - Afschrijvingen, waardevermind. en voorz = EBIT (in % van de omzet) 2,46% -5,23% -4,71% -5,07% 4,92% - Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlot. act Opbrengsten uit vlottende activa Opbrengsten uit fin. vaste activa = Courante winst voor belastingen Uitzonderlijk resultaat Belastingen = Nettoresultaat

32 Voorbeeld: B.V.B.A. Showcase Balansen Showcase B.V.B.A. EUR 31/12/ /12/ /12/ /12/ /09/2011 Oprichtingskosten Immaterieel vast actief Materieel vast actief Financieel vast actief Vaste activa Vorderingen op LT Voorraden en werken in uitvoering Handelsvorderingen Overige vorderingen op KT Liquiditeiten en geldbeleggingen Vlottende activa Totaal actief Eigen Vermogen Voorzieningen Achtergestelde schulden Gewone financiële schulden op LT Handelsschulden en vooruitbetalingen LT Overige LT Schulden Vreemd vermogen op lange termijn LT-schulden <1jaar Financiële schulden op KT Leveranciersschulden Operationele schulden Ontvangen vooruitbetalingen Overige KT schulden Vreemd vermogen op korte termijn Totaal passief

33 Voorbeeld: B.V.B.A. Showcase Kasstromenanalyse Showcase B.V.B.A. EUR 31/12/ /12/ /12/ /12/ /09/2011 OPERATIONELE STROMEN Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten = EBIT Afschrijvingen, waardeverminderingen en wijzigingen voorz Toegerekende subsidies Operationele belastingen = Netto operationele cash-flow (Investeringen) / desinvest. in bedrijfskapitaal Waardevermindering andere vlottende activa (Investeringen) / desinvest. in vaste activa = Vrije operationele kasstroom FINANCIELE STROMEN Netto-interesten (na belastingen en interestsubsidies) Netto opbrengsten financieel vaste activa (na belastingen) Aflossingen financiële schulden LT Ontleningen financiële schulden LT Wijzigingen in financiële schulden KT Dividenden Kapitaalverhogingen/(verminderingen) Toegekende kapitaalsubsidies = Netto financiële kasstroom BIJKOMENDE BELEGGINGEN (FINANCIERING) Vrije operationele kasstroom Netto financiële kasstroom Netto-uitzonderlijke kasstroom (na belastingen) = Jaarlijkse vrije liquide middelen Beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen Bestaande financiële KT schulden = Netto kaspositie

34 Voorbeeld: B.V.B.A. Showcase Assumpties Voor de volgende jaren wordt een omzetstijging met 5% gebudgetteerd. De marge verbetert met 1% per jaar, gedurende 4 jaar. Diverse goederen, Personeelskosten, Andere bedrijfsopbrengsten en Andere bedrijfsopbrengsten stijgen met 2% per jaar, behoudens hierna vermelde rubrieken. In 2012 worden besparingen voorzien in huur (wegvallen van één locatie), publiciteit (vermindering wegens besparingen), management fees en accountancy. Door de verhoogde rechtstreekse commerciële inspanningen werd een verhoging voorzien in de loonkosten en in brandstof (+ 20%). 55

35 Voorbeeld: B.V.B.A. Showcase De afschrijvingen werden op basis van de aanwezige activa correct berekend voor 2011 t/m Daarna werden ze ingesteld op het niveau van de vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen: per jaar de eerste twee jaar, daarna per jaar. Einde 2011 wordt de R/C van één der aandeelhouders terugbetaald ( ). Volgende nieuwe financiering wordt voorzien: - kapitaalverhoging met niet rentedragende R/C te verstrekken door de overige aandeelhouders van nieuw termijnkrediet van , af te lossen over 5 jaar - commerciële kredietlijn van , om wisselende thesauriestanden op te vangen De huidige liquiditeiten worden dus gedeeltelijk aangesproken. 56

36 Voorbeeld: B.V.B.A. Showcase Er worden voor overgedragen fiscale verliezen en overgedragen notionele interestaftrek in rekening gebracht. Bedrijfskapitaalparameters: klantenkrediet: 45 dagen voorraadperiode: 215 dagen leverancierskrediet: gemiddeld 15 dagen Er wordt in het budget geen rekening gehouden met wisselkoerswinsten of -verliezen. 57

37 Voorbeeld: Geprojecteerde resultatenrekening EUR 31/12/ /09/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 Omzet Aankopen = Aankoopmarge (in % vd Omzet) 22,44% 23,91% 24,00% 25,00% 26,00% 27,00% 27,00% - Diensten en diverse goederen = Brutomarge (in % vd Omzet) 8,42% 11,52% 11,33% 14,10% 15,41% 16,71% 17,00% + Andere bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Andere bedrijfskosten = Bruto bedrijfsresultaat (in % van de omzet) 1,98% 4,12% 3,67% 6,49% 8,02% 9,53% 10,03% + Andere fin. opbrengsten (incl. subsidies) Andere financiële kosten = EBITDA (in % van de omzet) 1,41% 6,22% 5,13% 6,06% 7,59% 9,10% 9,60% - Afschrijvingen, waardevermind. en voorz = EBIT (in % van de omzet) -5,07% 4,92% 3,83% 4,82% 6,93% 8,54% 9,07% - Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlot. act Opbrengsten uit vlottende activa Opbrengsten uit fin. vaste activa = Courante winst voor belastingen Uitzonderlijk resultaat Belastingen = Nettoresultaat

38 Voorbeeld: Geprojecteerde balansen EUR 31/12/ /09/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 Oprichtingskosten Immaterieel vast actief Materieel vast actief Financieel vast actief Vaste activa Vorderingen op LT Voorraden en werken in uitvoering Handelsvorderingen Overige vorderingen op KT Liquiditeiten en geldbeleggingen Vlottende activa Totaal actief Eigen Vermogen Voorzieningen Achtergestelde schulden Gewone financiële schulden op LT Handelsschulden en vooruitbetalingen LT Overige LT Schulden Vreemd vermogen op lange termijn LT-schulden <1jaar Financiële schulden op KT Leveranciersschulden Operationele schulden Ontvangen vooruitbetalingen Overige KT schulden Vreemd vermogen op korte termijn Totaal passief

39 Voorbeeld: Geprojecteerde kasstromenanalyse EUR 31/12/ /09/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 OPERATIONELE STROMEN Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten = EBIT Afschrijvingen, waardeverminderingen en wijzigingen voorz Toegerekende subsidies Operationele belastingen = Netto operationele cash-flow (Investeringen) / desinvest. in bedrijfskapitaal Waardevermindering andere vlottende activa (Investeringen) / desinvest. in vaste activa = Vrije operationele kasstroom FINANCIELE STROMEN Netto-interesten (na belastingen en interestsubsidies) Netto opbrengsten financieel vaste activa (na belastingen) Aflossingen financiële schulden LT Ontleningen financiële schulden LT Wijzigingen in financiële schulden KT Dividenden Kapitaalverhogingen/(verminderingen) Toegekende kapitaalsubsidies = Netto financiële kasstroom BIJKOMENDE BELEGGINGEN (FINANCIERING) Vrije operationele kasstroom Netto financiële kasstroom Netto-uitzonderlijke kasstroom (na belastingen) = Jaarlijkse vrije liquide middelen Beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen Bestaande financiële KT schulden = Netto kaspositie

40 Het samenstellen van het financieel gedeelte Voordelen van dergelijk gesloten financiële staten zijn: Er is een goede aansluiting met het verleden: - de huidige balans is de uitgangsbasis voor de toekomst - door de presentatie zijn de wijzigingen zeer zichtbaar De kasstroomanalyse toont meteen aan of het business plan financieel haalbaar is: - Beschikt het bedrijf over voldoende liquiditeiten om het business plan te realiseren? Een wijziging (of sensitiviteitsanalyse) kan meteen doorgerekend worden naar alle financiële staten. De gevolgen zijn meteen afleesbaar. Deze presentatie is een uitstekende input voor een D.C.F. waardebepaling. (zie voorbeeld op de volgende bladzijde) 61

41 Voorbeeld: D.C.F. waardebepaling obv bus.plan EUR Restwaarde Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten = EBIT Afschrijvingen, waardevermind. en voorz Toegerekende subsidies Operationele belastingen = Netto operationele cash-flow (Investeringen) / desinvest. in bedrijfskapitaal (Investeringen) / desinvest. in vaste activa = Vrije operationele kasstroom Kost Gewicht Vreemd vermogen banken: 5,7% 50,0% Achtergesteld vreemd vermogen: 0,0% 0,0% Eigen vermogen: 17,4% 50,0% Gewogen gemiddelde kapitaalkost = 10,57% Verdisconteringsvoet Restwaarde = 13,74% x verdisconteringsfactor 0,90 0,82 0,74 0,67 0,61 0,53 = Huidige waarde vrije oper. kasstroom Waarde van de operaties Marktwaarde van het vreemd vermogen Marktwaarde overtollige liq. en geldbeleg. 0 + Waarde participaties Andere correcties 0 Waarde van het eigen vermogen

42 Voorbeeld: D.C.F. waardebepaling obv bus.plan Opmerking Zoals eerder gesteld, adviseren wij om een waardebepaling nooit op te nemen in het business plan. Het gebruikte voorbeeld illustreert duidelijk wat de negatieve impact hiervan zou kunnen zijn! 63

43 Business advisers Einde deel 2 Audit Accounting Tax Legal Consulting

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Pieter Dirckx Financiële planningen van juli 2010 tot juni 2012 Studie gerealiseerd op 8 juni 2010 door Tom van DE BOEKHOUDWINKEL op basis van de

Nadere informatie

Boordtabellen en Business Plan

Boordtabellen en Business Plan Business advisers Boordtabellen en Business Plan B.I.B.F. Seminarie 1. Inleiding: Boordtabellen versus Business plan Zaterdag 24 maart 2012 Antwerpen Potvlietlaan 6 2600 Antwerpen Tel. +32 (0)3 235 66

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Cijferberoepers en boordtabellen: ook onze job?!

Cijferberoepers en boordtabellen: ook onze job?! Cijferberoepers en boordtabellen: ook onze job?! Marijke Speeckaert - Jean-Michel Willems Het buikgevoel Succes van de onderneming Succes = beheersen van : management factoren (intern) planning organisatie

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Inhoud. Stap 1 Denken aan de overdracht 22. Inleiding 13

Inhoud. Stap 1 Denken aan de overdracht 22. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Stap 1 Denken aan de overdracht 22 1. Begin with the end in mind 24 2. Reflecteer en stel uzelf vragen 26 3. Motivatie 27 3.1. Pensioen 28 3.2. Opvolging 28 3.3. MBO 28 3.4. Investeringsbehoeften

Nadere informatie

Hoe kan u het balans management van uw onderneming optimaliseren?

Hoe kan u het balans management van uw onderneming optimaliseren? Company NV Hoe kan u het balans management van uw onderneming optimaliseren? Hasselt 16/10/2013 2013 Deloitte Fiduciaire Contactgegevens Voor inlichtingen met betrekking tot dit document, kunt u terecht

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1

17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1 17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1 Deel 1: cijfers en gevoeligheidsanalyses Het dashboard: cijfers van 2013 en trends Toelichtingen: Definities financiële ratio s Werkkapitaalschommelingen:

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Ellen Vos, Innovatiesteunpunt Project ADLO Demo Groenten Tielt, 13 maart 2017 Sint-Katelijne-Waver, 14 maart 2017 Financiële ratio s De financiële toestand

Nadere informatie

Bovendien vindt u via de ingebouwde linken rechtstreeks het gezochte resultaat.

Bovendien vindt u via de ingebouwde linken rechtstreeks het gezochte resultaat. Testdossier Dit is een voorbeeld van een dossier opgemaakt met HannaH-Lise. De teksten zijn uittreksels een document van de BNB en dienen slechts ter illustratie. Na de selectie van de af te drukken delen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch INFO De berekeningen in deze powerpointpresentatie zijn terug te vinden in

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening inhoud 5 inhoud voorwoord 11 lijst van figuren 13 inleiding 17 hoofdstuk 1. de jaarrekening 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De onderdelen van de jaarrekening 22 1.2.1 De balans 22 1.2.2 De resultatenrekening 23

Nadere informatie

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Aanvrager - Interveniënten Wenst u uw activiteit in eigen naam / in naam van

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Financiën op een rij

Financiën op een rij Financiën op een rij Leergang ondernemersvaardigheden Kamer van Koophandel en Greenport Arnhem Nijmegen 17 februari 2009 Fred Boersma (Tuinbouw Advies) en Bert de Vries (Rabobank Oost Betuwe) Programma

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Hoe kan u het balansmanagement. uw onderneming optimaliseren?

Hoe kan u het balansmanagement. uw onderneming optimaliseren? NV Hoe kan u het balansmanagement van uw onderneming optimaliseren? 1 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 Huidige situatie Solvabiliteit 9 Liquiditeit 11 Bedrijfskapitaal 13 Behoefte bedrijfskapitaal over

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

financieel management les 2 interactive marketing communications

financieel management les 2 interactive marketing communications financieel management les 2 leerdoelen 1. inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2. wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3. begrippen:

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

UW BEDRIJF OPTIMAAL VERKOPEN

UW BEDRIJF OPTIMAAL VERKOPEN UW BEDRIJF OPTIMAAL VERKOPEN Uw bedrijf optimaal verkopen In 12 stappen van voorbereiding, over waardering, tot overdracht (inclusief overnamescan van uw bedrijf) Eddy CLAESEN en Roger TIEST Antwerpen

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe?

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? THEMA 10 Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? Heeft de strategie van een onderneming een impact op de overlevingskans

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Value Management. S.P.P. (Bas) van Soest RV & Drs. M.J.M. (Maurice) Koopmans

Value Management. S.P.P. (Bas) van Soest RV & Drs. M.J.M. (Maurice) Koopmans Value Management 2017 S.P.P. (Bas) van Soest RV & Drs. M.J.M. (Maurice) Koopmans Fields of Expertise Bedrijfswaardering Aan- en verkoop Debt Advisory Value Management Facts & Figures Aeternus Oprichting

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers Bedrijfseconomische boekhouding Slimmer boeren met cijfers Herman Vets Boerenbond Cursus bedrijfseconomie groentetelers Roeselare & St.-Kat.-Waver, Maart 2017 INHOUD Slimmer boeren met cijfers Ook economisch

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

SECTORREKENINGEN PER 31 DECEMBER 2014

SECTORREKENINGEN PER 31 DECEMBER 2014 AV 29 mei 2015 SECTORREKENINGEN PER 31 DECEMBER 2014 De staat heeft de Belgische spoorwegen gereorganiseerd op 1 januari 2014: Fusie van de NMBS en de NMBS Holding; Partiële splitsing van de gefuseerde

Nadere informatie