Cijferberoepers en boordtabellen: ook onze job?!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijferberoepers en boordtabellen: ook onze job?!"

Transcriptie

1 Cijferberoepers en boordtabellen: ook onze job?! Marijke Speeckaert - Jean-Michel Willems

2 Het buikgevoel

3 Succes van de onderneming Succes = beheersen van : management factoren (intern) planning organisatie motivatie controle factoren eigen aan de onderneming (intern) omgevingsfactoren (extern) Deze factoren evolueren permanent

4 MANAGEMENT = Systematisch proces gericht op het behalen van resultaten MANAGEMENT SYSTEEM IS COHERENT EVENWICHT TUSSEN VIER FUNCTIES IN EEN KADER VAN BEPERKINGEN

5

6 Structuur Clarificatie van de gewenste resultaten en de beperkingen Analyse en evaluatie van Bestaand plan-bereikt resultaat Externe beïnvloedingsfactoren Interne beïnvloedingsfactoren Inventaris SWOT Studie strategie keuze Bedrijfsproject Doelstellingen Actieprogramma

7 Clarificatie van de gewenste resultaten en beperkingen Waar willen we naartoe? Met welke middelen?

8 Analyse van interne en externe beïnvloedingsfactoren Bestaand plan? bereikt resultaat? nodige correctieve acties?

9 Analyse van interne en externe beïnvloedingsfactoren Externe factoren Markt Concurrentie Direct Indirect Omgeving = maatschappelijk Externe middelen Arbeidsmarkt Logistiek,

10 Analyse van interne en externe beïnvloedingsfactoren Interne factoren Klantenanalyse Portfolio Oorsprong Captiviteit Marketing Mix pppp Evaluaties Logistiek Materiële middelen Globale resultaatanalyse

11 Interne factoren Marketing Mix : PRODUCT

12 Interne factoren Marketing Mix : PRIJS Prijsbepaling Prijsperceptie Prijselasticiteit

13 Interne factoren Marketing Mix : PLAATS Invloed van de ligging

14 Interne factoren Marketing Mix : PROMOTIE in detail wat + invloed op resultaat Publiciteit Mailing PR intern en extern Promotionele acties Sales en prospectie Andere : gidsen, sponsering

15 Interne factoren Evaluatie medewerkers : Kwalitatief : QZD Kwantitatief Evaluatie management

16 Interne factoren Logistieke ondersteuning Intern Extern (groep) Materiële middelen Lijst gewenste investeringen

17 Interne factoren Globale resultaatanalyse management tool voor elke te nemen beslissing.

18 Analyse van interne en externe beïnvloedingsfactoren Interne factoren Omzet / kosten / opbrengsten / afschrijvingen / investeringen / ratio s

19 SWOT analyse Intern en extern Laag risico Hoog risico

20 Studie Strategiekeuze Bedrijfsproject Bedrijfsvisie en filosofie : Bedrijf = voor en door iedereen toe te passen! OOK WIJ???!!!

21 Studie Strategiekeuze

22 Studie Strategiekeuze Anders dan de anderen Productiekosten Uniek voor veel kopers USP In zijn Segment goedkoop Uniek in een Niche markt

23 Doelstellingen Extern Intern Strategie bepaalt hoe doelen moeten bereikt worden

24 Actieprogramma's Acties Brengen geld op Kosten geld

25 Bedrijfsrapportering Wat? Doel? Vereisten? Waarom? Valstrikken/ fouten bij de uitwerking Gevolgen van het niet doen Concreet

26 Boordtabellen Wat? Rapport Waar komen we vandaan? Vandaag? Waar gaan we naar toe?

27 Boordtabellen Doel? Sturen Orde in de chaos Data --- informatie Juiste informatie/ juiste moment/ juiste persoon/ in het beste formaat Beleidsbeslissingen opvolgen Prestaties beoordelen

28 Boordtabellen Vereisten Overzicht Periodiek Uniform Synthese Actueel Toekomstgericht Juistheid Vergelijkend Budget Tijd Concurrent Norm

29 Boordtabellen Waarom? Het brengt op U vraagt ernaar Uw bank vraagt het Medewerkers Geïnformeerde medewerkers = gemotiveerde medewerkers Communicatie Transparantie --- begrip

30 Boordtabellen Valstrikken/ fouten bij de uitwerking Bij het vastleggen van de doelstellingen link? Gaan geen eeuwigheid mee Niet als sanctie middel Bij het vastleggen van de structuur 1 voor iedereen? 1 bron Bij het vastleggen van de indicatoren Aantal? Relevantie? Tijd van bijwerking

31 Boordtabellen Gevolgen van het niet-doen Stuurloos We blijven ter plaatse trappelen (in het beste geval) Ter info: wie doet het? Enquête BIBF 20% wel 80% niet

32

33

34

35

36 BEDRIJF XYZ 12/2013 CUMUL 9 MAANDEN EINDE BOEKJAAR budget realiteit verschil budget realiteit verschil Omzet % % Bruto marge % % Bruto marge % 11,00% 11,08% 0,08% 1% 11,00% 11,06% 0,06% 1% Diensten en diverse goederen % % Personeelskosten % % EBIT % % Resultaat voor belastingen % %

37 BEDRIJF XYZ RESULTATENREKENING CUMUL 9 maanden sep/12 sep/13 sep/13 J-1 % tov omzet BUDGET % tov omzet REALITEIT % tov omzet Verschil tov J-1 Verschil % tov J-1 Verschil tov budget Verschil % tov budget Omzet ,0% ,0% ,0% % % Voorr.wijz.gereed prod. Interne werken op V.A. Andere bedrijfsopbrengst ,1% ,3% ,3% % % TOT.BEDRIJFSOPBRENGSTEN ,1% ,3% ,3% % % Aankopen grondstoffen ,8% ,4% ,2% % % Voorr.wijz.grondstoffen (-) is daling ,7% ,6% ,7% % 0% BRUTO MARGE ,7% ,3% ,4% % % 10,55% 11,00% 11,08% 5% 1% Diensten en diverse goederen ,6% ,1% ,4% % % Bezold. en personeel ,7% ,4% ,4% % % Andere bedrijfskosten ,3% ,3% ,4% % % TOTAAL KOSTEN ,6% ,8% ,2% % % RESULTAAT VOOR AFSCHRIJV ,9% ,5% ,9% % %

38 BEDRIJF XYZ RESULTATENREKENING 2012 jan/13 feb/13 mrt/13 apr/13 mei/13 jun/13 jul/13 aug/13 sep/13 okt/13 nov/13 dec/ Omzet Voorr.wijz.gereed prod. Interne werken op V.A. Andere bedrijfsopbrengst TOT.BEDRIJFSOPBRENGSTEN Aankopen grondstoffen Voorr.wijz.grondstoffen BRUTO MARGE BM% 10,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 5,2% 10,6% 15,1% 11,1% Diensten en diverse goederen Bezold. en personeel Andere bedrijfskosten TOTAAL KOSTEN EBITA

39 BEDRIJF XYZ Gegroepeerde kosten BC RC RC - BC sep/13 sep/13 verschil 1.Voertuigen % 2.Gebouwen % 3.Administratie % 4.Commercieel % 5.Overige % gerelateerd % %

40 BEDRIJF XYZ OVERZICHT 61-KOSTEN CUMUL 2012 jan/13 feb/13 mrt/13 apr/13 mei/13 jun/13 jul/13 aug/13 sep/13 okt/13 nov/13 dec/13cumul 2013 hieronder invoegen O & H gebouwen & hygiene O & H machines & weegtoestellen O & H koeling O & H rollend materieel Vrachtwagens Autokost persw 25 % Autokost persw 30 % Autokost persw 10 % O & H materieel Onderhoud lokalen Ophaling bedrijfsafval Telefoon & fax Verzekering vrachtwagens Verzekering Personenwagens Erelonen advokaten Erelonen dagvaarding Erelonen accountancy Deskundigen Computer hosting Computerprestaties Website hosting Restaurantkosten binnenland Truvo Publiciteit-sponsering Publicitaire publicaties met logo Gelegenheidsgeschenken, bloemen beurskosten Beroepsbijdrage - lidgeld Nachtronde Interimpersoneel Ryhove-personeel Groepsverzekering Beheerders Bezoldigingen Bestuurders Diensten en diverse goederen Kumul

41 BEDRIJF XYZ Break-even omzet? Uitgangspunt: de kosten zijn een gegeven: VOORLOPIG 2013 totaal break-even omzet bruto marge % 10,5% bruto marge % 11,0% bruto marge % 12,0% nood aan extra omzet: bruto marge % 10,5% bruto marge % 11,0% bruto marge % 12,0%

42 Maandelijkse omzetverdelingen - verleden jan 8% 8% 9% feb 9% 7% 7% mrt 9% 8% 11% apr 9% 9% 7% mei 8% 10% 7% jun 8% 7% 8% jul 9% 8% 8% aug 9% 8% 8% sep 7% 8% 7% okt 10% 11% 11% nov 9% 10% 10% dec 5% 7% 8% totaal 100,0% 100,0% 100,0%

43 Budget = B Realiteit = R Budget cumul = BC Realiteit cumul = RC jan/13 feb/13 mrt/13 apr/13 mei/13 jun/13 jul/13 aug/13 sep/13 okt/13 nov/13 dec/13 Omzet B R BC RC

44 Voorgaande boekjaren Geprojecteerde cijfers

45 BEDRIJF XYZ omzetstijging tov voorgaand jaar 98% 91% 110% 108% 110% RESULTATENREKENING definitief definitief PROJECTIE mèt verwerking realiteit tem 9 PROJECTIE PROJECTIE BKJ 2011 BKJ 2012 dec/13 dec/14 dec/15 Omzet Voorr.wijz.gereed prod. Interne werken op V.A. Andere bedrijfsopbrengst TOT.BEDRIJFSOPBRENGSTEN Aankopen grondstoffen Voorr.wijz.grondstoffen (-) is daling BRUTO MARGE ,74% 10,40% 11,06% 11,00% 11,00% Diensten en diverse goederen Bezold. en personeel Andere bedrijfskosten TOTAAL KOSTEN RESULTAAT VOOR AFSCHRIJV Afschrijvingen Waardeverminderingen Voorzien.risiko's en lasten RESULTAAT NA AFSCHRIJV. WAARDEVERMIND EN VOORZ Financiele opbrengsten Financiele kosten Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

46 Niet alleen resultatenrekening Ook geprojecteerde balans!

47 BEDRIJF XYZ BALANS definitief PROJECTIE mèt verwerking realiteit tem 9 PROJECTIE PROJECTIE definitief PROJECTIE mèt verwerking realiteit tem 9 PROJECTIE PROJECTIE AKTIVA BKJ 2012 dec/13 dec/14 dec/15 PASSIVA BKJ 2012 dec/13 dec/14 dec/15 Oprichtingskosten Kapitaal Afschrijvingen Netto Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Immateriele vaste aktiva Overgedragen resultaat Afschrijvingen Resultaat van de periode Netto Kapitaalsubsidies Voorzieningen en uitgestelde belastingen Materiele vaste aktiva Totaal eigen vermogen Afschrijvingen Netto Financiele vaste aktiva Handelsvorderingen LT Overige vorderingen LT Totaal lange termijn Achtergestelde leningen LT Leasingschulden LT Kredieten LT Overige leningen LT Handelsschulden LT Ontv.vooruitbetalingen LT Overige schulden LT Grond- en hulpstoffen Borgtochten ontvangen in contanten Goederen in bewerking Totaal schulden LT Gereed produkt Handelsgoederen Totaal voorraad Verv.schulden + 1 jaar Handelsvorderingen Overige leningen Kredietinstellingen Overige vorderingen Handelsschulden Totaal vorderingen KT Ontv.vooruitbetalingen Geldbeleggingen Schuld.belast.& bezold Lopende rekeningen Liquide middelen Overige schulden Totaal beschikbaar Totaal schulden KT Overlopende rekeningen Overlopende rekeningen

48

49 BEDRIJF XYZ BKJ 2009 BKJ 2010 BKJ 2011 BKJ 2012 BKJ 2013 BKJ 2014 BKJ 2015 Werkkapitaal Bedragen klanten stock leveranciers Aantal dagen zelf te financieren 36 d 44 d 34 d 25 d 21 d 28 d 25 d klanten 28 d 32 d 29 d 42 d 33 d 34 d 31 d stock 30 d 39 d 37 d 40 d 34 d 34 d 31 d leveranciers -22 d -27 d -32 d -57 d -46 d -40 d -37 d

50 BKJ 2012 jan/14 feb/14 mrt/14 apr/14 mei/14 jun/14 jul/14 aug/14 sep/14 okt/14 nov/14 dec/14 TOTAAL ONTVANGSTEN 2 KASPLANNING B R TOTAAL UITGAVEN B R ONTVANGSTEN - UITGAVEN Ontvangsten - Uitgaven B R Vorig saldo B R Eindsaldo B R Kredietlijnen korte termijn KBC B=R ING B=R Totaal beschikbare kredietlijnen B=R KREDIET BEHOEFTE/ OVERSCHOT B KREDIET BEHOEFTE/ OVERSCHOT R KREDIET BEHOEFTE/ OVERSCHOT B R

51 BEDRIJF XYZ Alternatieve voorstelling van de balans BKJ 2009 BKJ 2010 BKJ 2011 BKJ 2012 BKJ 2013 BKJ 2014 BKJ 2015 Vaste activa Werkkapitaal klanten stock leveranciers Capital employed eigen vermogen leningen schuld bez. en bel vast voorschot cash

52 Simulaties Optimistisch Neutraal Pessimistisch

53 TOTAAL VORIG REALITEIT HUIDIG BOEKJAAR BOEKJAAR dec/12 jan/13 feb/13 mrt/13 apr/13 mei/13 jun/13 jul/13 aug/13 sep/13 okt/13 nov/13 dec/13 Totaal aantal werkdagen aantal gepresteerde uren TOTAAL OMZET Realiteit Gemiddelde omzet per maand Gemiddelde omzet per dag Gemiddelde omzet per uur

54

55 WAAROM??? Vraag / in het belang van de klant Enquête Samenwerking Think different!

56 Ondernemer Bankier Cijferberoeper Sociaal secretariaat

57

58

59 Contact Baker Tilly Belgium Kareelstraat , B-9300 Aalst, T: Collegebaan 2c, B-9090 Melle, T: Kerkveld 17, B-9290 Berlare, T: Rue de la Clef 39, B-4633 Soumagne, T:

60 Aan de samenstelling van deze presentatie is veel zorg besteed. Baker Tilly Belgium geeft evenwel geen garanties wat volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze presentatie is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies, noch als een bod of voorstel van contract, evenmin als een bestanddeel daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie.

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Boordtabellen en Business Plan

Boordtabellen en Business Plan Business advisers Boordtabellen en Business Plan B.I.B.F. Seminarie 3. Boordtabellen Zaterdag, 24 maart 2012 Antwerpen Potvlietlaan 6 2600 Antwerpen Tel. +32 (0)3 235 66 66 Brussel Metrologielaan 10, bus

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

Opstellen van. Startersgids 23

Opstellen van. Startersgids 23 03 Opstellen van het businessplan Startersgids 23 1. Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) Het uitwerken van een businessplan (ook bedrijfs- of ondernemingsplan genoemd) is de ideale voorbereiding

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Ondernemingsplan. ES Sports

Ondernemingsplan. ES Sports Ondernemingsplan ES Sports Plaats: Dijkmeer Datum: 7 januari 2015 Startdatum onderneming: 1 januari 2015 Branche: Detailhandel Bedrijfstak: Winkels in sportartikelen (geen watersport) Ondernemingsvorm:

Nadere informatie

Kopieer dit voorbeeld niet. Het is uw idee, uw activiteit; uw onderneming en het hoort dus ook uw eigen haalbaarheidsstudie te zijn.

Kopieer dit voorbeeld niet. Het is uw idee, uw activiteit; uw onderneming en het hoort dus ook uw eigen haalbaarheidsstudie te zijn. Voorbeeld kleinhandel modelbouw November 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u een voorbeeld aan van ons werkinstrument Startkompas, een hele mooie manier om inspiratie op te doen bij de opmaak van uw eigen

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Halfjaar- verslag 20I3

Halfjaar- verslag 20I3 Halfjaar- verslag 20I3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement . Student : X Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement Docent: XX Voorwoord In december 2012 ben ik begonnen met mijn studie

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

4. Financieel Management

4. Financieel Management 4. Financieel Management Docentenversie Inleiding 1. Financiering Genereren 2. Financiële prognoses 3. Succesfactoren en Valkuilen 3. Financieringsstrategieën Als je ondernemerschap definieert als een

Nadere informatie

Rabo StartProof Ondernemingsplan Schoonheids- en massagesalon Annet

Rabo StartProof Ondernemingsplan Schoonheids- en massagesalon Annet Rabo StartProof Ondernemingsplan Schoonheids- en massagesalon Annet Voorbeeld (Persoonlijke-, bedrijfs-, product- of opleidingsgegevens en namen zijn weggelaten of fictief gemaakt!) 1. De ondernemer 2

Nadere informatie