Wetenschappelijk artikel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk artikel"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Advertising in een mediamultitasking context: een experimenteel onderzoek naar de modererende impact van emotionele en rationele appeals in reclameboodschappen Wetenschappelijk artikel aantal woorden: 8080 Arne Van Den Hoeck MASTERPROEF COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN afstudeerrichting COMMUNICATIEMANAGEMENT PROMOTOR: PROF. DR. VEROLIEN CAUBERGHE COMMISSARIS: ACADEMIEJAAR

2 Inzagerecht in de masterproef (*) Ondergetekende,... geeft hierbij toelating / geen toelating (**) aan derden, niet- behorend tot de examencommissie, om zijn/haar (**) proefschrift in te zien. Datum en handtekening: Deze toelating geeft aan derden tevens het recht om delen uit de scriptie/ masterproef te reproduceren of te citeren, uiteraard mits correcte bronvermelding. (*) Deze ondertekende toelating wordt in zoveel exemplaren opgemaakt als het aantal exemplaren van de scriptie/masterproef die moet worden ingediend. Het blad moet ingebonden worden samen met de scriptie onmiddellijk na de kaft. (**) schrappen wat niet past

3 Abstract Mediamultitasking is just one of the many trends caused by technological innovations, but it is a trend with major implications for advertisers. Because consumers can easily switch to other media-activity during exposure to advertisements, attention for the advertisements decreases. Therefore, advertisers need an indication of how effective advertisements can be in this multitasking-context. Additionally, we included a comparison of rational and emotional appeals in advertising behave in this multitasking context. A 2 (media situation: single-task versus multitask) x 2 (creative appeal: rational versus emotional) between-subjects experimental design was conducted among 80 participants. The results show that, in a single-task situation, advertisements are better recalled, perceived less intrusive, generate a better A ad and are processed more peripheral than central. Additionally, we found that the type of creative appeal moderates the perceived intrusiveness of the ad and that the amount of peripheral and central thoughts that are elicited by the ad. By combining the characteristics of how information is processed in a multitasking-situation (Limited Capacity Theory For Information Processing; Lang, 2000) with a traditional approach of advertising processing (Elaboration Likelihood Model; Petty & Cacioppo, 1986), we provide a theoretical framework to explain these effects. Furthermore, managerial implications and suggestions for further research are included.

4 Woord vooraf Eerst en vooral wil ik mijn ouders bedanken omdat ze mij de kans gaven om deze universitaire studies te volgen en omdat ze mij daarin steeds onvoorwaardelijk gesteund hebben. Ten tweede wil ik al mijn vrienden, familie en kennissen bedanken voor de vele motiverende woorden tijdens de afgelopen maanden. Verder had ik ook graag een dankwoord gericht aan mijn promotor, Prof. dr. Verolien Cauberghe, en aan mevrouw Snezhanka Kazhakova voor hun nuttig advies en deskundige begeleiding doorheen het proces van deze masterproef.

5 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Theoretisch kader... 3 Multitasken... 3 Ad recall bij mediamultitasken... 4 Attitude Toward the Ad bij mediamultitasken... 5 Intrusiveness bij mediamultitasken... 6 Emotionele en rationele appeals... 7 Ad recall bij rationele en emotionele appeals... 8 Attitude Toward the Ad bij rationele en emotionele appeals Intrusiveness bij emotionele en rationele appeals Methode Onderzoeksdesign Stimulusmateriaal Pretest Procedure Respondenten Meetinstrumenten Resultaten Manipulatiecheck Toetsen van de hypothesen Hoofdeffecten Interactie-effecten Mediaties Discussie en conclusie Implicaties voor praktijkbeoefenaars Limitaties en aanbevelingen voor verder onderzoek Referenties... 22

6 Bijlagen Bijlage 1: Vragenlijst pretest: Bijlage 2: Vragenlijst na experiment: Bijlage 3: niet-significante interactie-effecten... 42

7 Lijst met figuren Figuur 1: Interactie-effect tussen het type creatief appeal en het mediagebruik op de ervaren opdringerigheid van het reclameblok... 18

8 Inleiding In de hedendaagse samenleving is tijd een erg kostbaar goed geworden. Mensen willen steeds meer doen, maar hebben hiervoor steeds minder tijd. Één van de manieren om hiermee om te gaan is het combineren van verschillende activiteiten, ook wel multitasken of dual task processing genoemd. Een specifieke vorm van dit multitasken is het media-multitasken, waarbij mensen twee verschillende media tegelijkertijd consumeren. Verschillende technologische innovaties maken het steeds makkelijker om te mediamultitasken. Vandaag de dag zijn heel wat mediadragers klein, licht en draadloos, waardoor apparaten gemakkelijk te verplaatsen en mee te nemen zijn. Hierdoor is het perfect mogelijk om vanuit de zetel naar tv te kijken met de laptop op de schoot en de smartphone in de hand, waar twintig jaar geleden de desktop pc en de vaste telefoon nog aan één vaste plaats gebonden waren. Mediamultitasken is vooral populair bij jongeren (Rideout, Foehr & Roberts, 2010; Foehr, 2006; Carrier, Cheever, Rosen, Benitez & Chang, 2009; Jeong & Fishbein, 2007; Smith & Boyles, 2012). Uit onderzoek van de Kaiser Family Foundation blijkt dat Amerikaanse jongeren tussen de 8 en 18 jaar bijna een derde van de tijd van dat ze met spenderen minstens twee verschillende mediavormen tegelijkertijd consumeren. Vooral het beluisteren van muziek, het gebruiken van de computer en tv-kijken worden het meest gecombineerd met ander mediagebruik (Rideout et. al, 2010). Het hoeft niet gezegd dat multitasken verschillende gevolgen zal hebben voor deze taken die tegelijkertijd uitgevoerd worden. Doordat de aandacht tussen meerdere taken verdeeld moet worden zal multitasken verschillende cognitive costs met zich meebrengen (Naveh-Benjamin & Guez, 2000). Binnen de academische wereld is het onderzoek naar mediamultitasken nog een erg jonge discipline. Oorspronkelijk werd de focus vooral gelegd op situaties waarbij een duidelijk onderscheid gemaakt werd tussen de primaire en de secundaire taak. Zo werd er in verschillende onderzoeken bestudeerd hoe het maken van huiswerk of het memoriseren van een tekst beïnvloed wordt wanneer er in dezelfde ruimte een televisieprogramma wordt afgespeeld (oa. Armstrong & Chung, 2000; Beentjes, Koolstra & van der Voort, 1996; Pool, van der Voort, Beentjes & Koolstra, 2000). In elk van deze gevallen vond men dat de kwaliteit van de primaire taak lager lag wanneer mensen hierbij een secundaire taak (in casu het volgen van een televisieprogramma) uitvoerden dan wanneer ze enkel de primaire taak uitvoerden. Later volgden hierop nog tal van varianten, waar ook situaties onderzocht werden waarin geen onderscheid werd gemaakt tussen een primaire en een secundaire taak (oa. Chowdhury, Finn & Olsen; 2007), maar telkens kwam men tot het besluit dat multitasken een negatief gevolg heeft voor de geleverde cognitieve prestaties. 1

9 Dit fenomeen heeft verregaande gevolgen, niet in het minst voor adverteerders. Tsee en Lee vonden in 2001 al dat 81% van hun ondervraagden traditionele tv-reclameblokken vermeed door weg te zappen of de aandacht op een andere activiteit toe te spitsen. Sindsdien is het er voor adverteerders niet makkelijker op geworden om tv-reclame tot bij de consument te krijgen. Digitale tv biedt kijkers de mogelijkheid om reclame door te spoelen en heel wat tv-kijkers wenden zich tot een ander medium tijdens reclameonderbrekingen. Uit recent onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center bleek dat maar liefst 38% van de ondervraagden afleiding zoekt op zijn gsm of smartphone tijdens reclameonderbrekingen op tv (Smith et. al, 2012). Bovendien is niet enkel de aandacht bij de consument afgenomen maar moeten adverteerders zich ook weten te onderscheiden binnen de ad clutter (Ha& McCann, 2008) die ontstaat doordat consumenten een massa aan reclamestimuli te verwerken krijgen. Toch zien we recent enkele positieve signalen voor adverteerders. Zo zien we bijvoorbeeld initiatieven die het doorspoelen van reclame op digitale tv willen inperken ( Wie reclame wil doorspoelen, moet extra betalen bij Belgacom TV Replay, 2014, 17 februari). Onderzoek naar reclame binnen een mediamultitasking context is echter nog zeer schaars en bovendien werd dit telkens een zeer uiteenlopende invalshoek gevoerd. Zo gingen Yoon, Choi en Song (2011) op zoek naar hoe product placements die als storend ervaren worden in een singletask situatie toch gunstige gevolgen voor het geadverteerde merk kunnen opleveren in een multitask-situatie. Bolls en Muehling (2007) vergeleken de attitude toward the ad van radio-advertenties in twee situaties: een eerste situatie waarin ze enkel deze advertenties te horen kregen en een tweede situatie waarin ze tijdens het horen van deze advertenties ook moesten proberen om zoveel mogelijk foto s te memoriseren. De gevonden attitude van respondenten ten opzichte van de spots in deze eerste situatie was significant hoger dan de attitude ten opzichte van de spots in de tweede situatie. Voorveld (2011) toonde dan weer aan hoe reclame in een mediamultitasking-situatie bepaalde effecten kan versterken. In haar onderzoek vond ze onder andere dat mensen er een hogere merkattitude en een hogere aankoopintentie op na houden nadat ze een combinatie van een radio-advertentie met een internetadvertentie zagen, in vergelijking met twee radio-advertenties of twee internet-advertenties (Voorveld, 2011). Één van haar suggesties voor verder onderzoek was net het verder onderzoeken van hoe mediamultitasken reclame-effectiviteit kan beïnvloeden. Daarom willen we in deze masterproef onderzoeken hoe reclameboodschappen op tv ervaren, verwerkt, beoordeeld en onthouden worden wanneer kijkers op hetzelfde moment media consumeren op een ander mediavehikel. De keuze viel hiervoor op een computertaak, omdat uit 2

10 de cijfers van de Kaiser Family Foundation blijkt dat tv en computer twee media zijn die vaak in een multitask-situatie gebruikt worden (Rideout et. al, 2010). Bijkomend zullen we ook onderzoeken of deze cognitieve reacties gemodereerd worden door de aanwezigheid van rationele of emotionele appeals in advertenties. Binnen de reclamesector wordt al decennialang onderzoek gedaan naar hoe het gebruik van deze twee verschillende creatieve strategieën een invloed heeft op de verwerking, attitudevorming, herinnering, enz. (oa. Ambler & Burne, 1999; Stayman & Batra, 1991) van reclameboodschappen. Het is dan ook opportuun om deze verschillen ook in kaart te brengen in deze veranderende mediaomgeving waar mediamultitasken een belangrijke rol heeft ingenomen. Via een empirisch onderzoek willen we in deze masterproef verschillende media-effecten vergelijken wanneer mensen advertenties te zien krijgen in een single-task en een multitask-situatie. Bijkomend gaan we ook op zoek gaan naar een mogelijke een mogelijke modererende impact die rationele en emotionele appeals kunnen hebben op deze reclame-effecten in een single- en multitask-situatie. Theoretisch kader Multitasken Multitasken wordt gezien als the ability to integrate, interleave, and perform multiple tasks and/or component subtasks of a larger complex task (Salvucci, Kushleyeva & Lee, 2004, p. 267). Wanneer mensen multitasken hebben ze de indruk dat ze meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren, maar dit is slechts een illusie. MRI-hersenscans hebben aangetoond dat er tijdens het multitasken echter geen simultane hersenactiviteit plaatsvindt, maar wel een zeer vlugge opeenvolging van meerdere cognitieve processen (Knutson, Wood & Grafman, 2004). Multitasken is dus een vorm van constant task switching tussen twee of meer activiteiten (Rubinstein, Meyer & Evans, 2001). Specifiek bij mediamultitasken zijn deze activiteiten dus het consumeren van meerdere media op éénzelfde moment. Eerder onderzoek heeft meermaals bevestigd dat mediamultitasken een negatieve invloed heeft op de geleverde prestaties (oa. Hembrook & Gay, 2003; Pool, Koolstra & van der voort, 2003; Bergen, Grimes & Potter, 2005; Bolls & Muehling, 2007; Srivastava, 2010). De voornaamste verklaring hiervoor kan teruggevonden worden in de limited capacity theory for mediated message processing (LC4MP) van Lang (1995; 2000), die stelt dat het menselijk brein slechts een beperkte capaciteit aan cognitive resources heeft om informatie te verwerken. Die informatie wordt 3

11 verwerkt aan de hand van drie subprocessen: encoding, storage en retrieval (Lang, 2000). In de encoding-fase worden stimuli uit de omgeving omgezet in mentale representaties in het kortetermijngeheugen. Via een selectie in de hersenen worden representaties die een onverwachte verandering in de omgeving weergeven en representaties die relevant zijn voor de doelen van het individu opgeslagen in het langetermijngeheugen. De vorming van dit associatief netwerk wordt de storage-fase genoemd. In de finale retrieval-fase worden representaties uit dit netwerk terug gereactiveerd, hetgeen we als een herinnering kunnen beschrijven (Lang, 2000). Wanneer het verwerken van een boodschap (of meerdere boodschappen) meer cognitive resources vereist dan er bij de ontvanger beschikbaar zijn zal één of meerdere van deze subprocessen hieronder lijden. Srivastava (2013) geeft aan dat vanuit cognitief psychologisch standpunt multitasken gezien kan worden als het verdelen van de beperkte cognitive resources onder de verschillende taken. Het negatieve effect op prestaties bij het mediamultitasken kan dus mede verklaard worden door een tekort aan cognitive resources in de encoding-fase om de verschillende content tegelijkertijd te verwerken. Een belangrijke aanvulling hierop is dat deze effecten veel sterker zijn bij verdeelde aandacht (met bijhorend tekort aan cognitive resources) in de encoding-fase dan bij verdeelde aandacht in de retrieval-fase (Naveh-Benjamin& Guez, 2000). Ad recall bij mediamultitasken Om te meten hoe kijkers een reclameboodschap verwerkt hebben kunnen we verschillende variabelen gebruiken, waaronder ad recall en attitude toward the ad (oa. MacKenzie, Lutz & Blech; 1986; Du Plessis, 1993; Mehta & Purvis, 2006). Ad recall, of het herinneren van een eerder geziene reclamespot, is een belangrijke maatstaf omdat deze een indicatie geeft van hoe goed een advertentie is opgenomen in het geheugen van de consument. Die opname in het geheugen is van groot belang omdat consumenten doorgaans geen aankoopbeslissing maken tijdens de blootstelling aan reclame maar pas op het point of sale zelf. Op dat moment kan de ad recall de aankoopbeslissing beïnvloeden (Mehta et. al, 2006). Wanneer we het LC4MP model toepassen op het verwerken van advertenties kunnen we verwachten dat advertenties minder die gezien worden in een multitask-situatie minder cognitive resources beschikbaar hebben om succesvol de encoding-fase te doorlopen, waardoor deze bijgevolg ook minder herinnerd (= retrieval ) zullen worden in een multitask-situatie dan in een single-task situatie. H1: De ad recall van advertenties zal significant lager zijn in een multitask-situatie dan in een single-task situatie. 4

12 Attitude Toward the Ad bij mediamultitasken Een tweede vaak gebruikte maatstaf om de verwerking van advertenties te beoordelen is de attitude ten opzichte van de advertentie (attitude toward the ad; A ad). A ad wordt gedefinieerd als a predisposition to respond in a favorable or unfavorable manner to a particular advertising stimulus during a particular exposure occasion (Lutz, 1985, p. 46). De A ad is een interessante variabele omdat deze een mediërende invloed heeft op de merkattitude en op aankoopintentie (Shimp, 1981; MacKenzie et. al, 1986). Binnen het onderzoek naar hoe attitudes gevormd en beïnvloed kunnen worden is het Elaboration Likelihood Model (ELM)(Petty, Cacioppo & Schumann, 1983; Petty & Cacioppo, 1986) één van de meest gebruikte theorieën om dit proces te verklaren. Het ELM stelt dat informatie, in dit geval advertenties, zowel via een centrale route als via een perifere route tot attitudeverandering kunnen leiden. Voorwaarden voor een centrale verwerking zijn echter wel dat de ontvanger van de boodschap zich in een mogelijkheid bevindt om deze boodschap te verwerken en hiervoor ook gemotiveerd is (Petty et. al, 1986). Bij deze centrale verwerking wordt een attitude gevormd na een uitgebreide evaluatie van productinformatie, waar er bij een perifere verwerking vooral randsignalen en andere perifere cues bijdragen tot de attitudevorming. Een bijkomend gevolg van het centraal verwerken van reclameboodschappen is dat de attitudeverandering veel sterker en langduriger is terwijl deze bij perifere verwerking eerder tijdelijk is (Petty et al, 1986). Wanneer we de verwerking van advertenties in een multitask-situatie gaan analyseren kunnen we verwachten dat deze eerder perifeer dan centraal verwerkt zullen worden. Zoals we eerder al aanhaalden vereist een centrale verwerking de motivatie en mogelijkheid van de ontvanger om de boodschap te verwerken. De persoonlijke motivatie om te verwerken hangt af van meerdere persoonlijke factoren, maar met betrekking tot de mogelijkheid om te verwerken kunnen we verwachten dat deze in een single-task situatie veel groter zal zijn dan in een multitask-situatie omdat de ontvanger in de multitask-situatie minder cognitive resources beschikbaar zal hebben. Een deel van deze resources zullen namelijk nodig zijn om de informatie uit deze tweede taak te verwerken. Omdat er één van de vereisten voor centrale verwerking dus niet vervuld wordt kunnen we de volgende verwachting formuleren: H2: In een multitask-situatie zullen advertenties meer perifeer verwerkt worden terwijl deze in een single-task situatie meer centraal verwerkt zullen worden. Specifiek met betrekking tot de attitude ten opzichte van advertenties ontwikkelden Lord, Lee en Sauer (1995) de combined influence hypothesis, die stelt dat de A ad gevormd wordt door een 5

13 combinatie van zowel centraal verwerkte informatie als van perifeer verwerkte randsignalen. Wanneer we dit proces in het kader van ons onderzoeksopzet bekijken kunnen we stellen dat de A ad in de single-task situatie inderdaad gevormd kan worden op basis van zowel centrale als perifere verwerking, maar dat deze centrale verwerking in de multitask-situatie niet mogelijk zal zijn. In een single-task situatie zijn er met andere woorden meer opties om de A ad te vormen dan in een multitask-situatie. Bijgevolg formuleren we de volgende hypothese: H3: De gemiddelde A ad zal significant lager zijn in een multitask-situatie dan in een single-task situatie. Deze verwachting is in lijn met eerdere resultaten die Bolls en Muehling (2007) rapporteerden. In deze studie werd een significant lagere A ad vastgesteld in een multitask-situatie waar het beluisteren van radio-advertenties gecombineerd werd met het bekijken van een reeks afbeeldingen dan wanneer proefpersonen in de single-task situatie enkel deze advertenties te horen kregen. Intrusiveness bij mediamultitasken We moeten er ons natuurlijk bewust van zijn dat het verwerken van reclameboodschappen niet prioritair is voor consumenten. Mensen krijgen deze boodschappen voorgeschoteld terwijl ze eigenlijk als doel hebben om de onderbroken content te consumeren. Hierdoor worden mensen gestoord in hun verwerking van de gewenste content (Li, Edwards & Lee, 2002). Deze opdringerigheid van reclame wordt doorgaans met de Engelse term intrusiveness beschreven. Volgens Ha is intrusiveness the degree to which advertisements in a media vehicle interrupt the flow of an editorial unit (Ha, 1996, p.77). Li, Edwards en Lee (2002) maken hierbij de aanvulling dat het concept zelfs verder gaat dan enkel het onderbreken van editorial units en dat advertenties als opdringerig ervaren worden vanaf ze de cognitieve verwerking van media in de weg staan. Adverteerders moeten ten allen tijde vermijden dat hun reclameboodschappen als opdringerig ervaren worden. Dit kan er namelijk voor zorgen dat consumenten een advertentie irritant of vervelend gaan vinden (Li et. al, 2002) en wanneer deze negatieve gevoelens over de advertentie verder een invloed zouden hebben op de merkevaluatie bereikt de adverteerder hiermee een ongewenst effect. Yoon, Choi & Song (2011) vonden dat product placements in een multitask-situatie als minder opdringerig ervaren worden dan in een single-task situatie. Dit doet vermoeden dat dit effect ook bij traditionele tv-reclame kan optreden. Bovendien geeft de eerder aangehaalde definitie aan dat advertenties als meer opdringerig worden ervaren als ze een flow van redactionele inhoud 6

14 onderbreken. Omdat multitaskers slechts inhoud op één van de twee mediavehikels onderbroken zien, kunnen we verwachten de advertenties in deze onderbreking als minder opdringerig zullen worden ervaren dan in een single-task situatie. Multitaskers kunnen namelijk tijdens de onderbreking van de inhoud op het ene medium zonder problemen verder gaan met de verwerking van de inhoud van het andere medium. Daarom formuleren we de volgende hypothese: H4: Een reclameblok zal als significant minder opdringerig ervaren worden in een multitask-situatie dan in een single-task situatie. Emotionele en rationele appeals Bij het opstellen van reclameboodschappen moeten adverteerders meerdere belangrijke overwegingen maken. Één daarvan is de keuze van de creatieve appeal(s). Algemeen kunnen we twee grote categorieën van appeals onderscheiden: rationele en emotionele appeals. Emotionele appeals hebben als doel om een affectieve reactie uit te lokken, terwijl rationele appeals eerder praktische kenmerken en feiten bevatten die als beoordelingscriteria kunnen worden gebruikt (De Pelsmacker et. al, 2011, p. 193). Voorbeelden van emotionele appeals zijn o.a. het gebruik van muziek, erotiek, humor of warmte in reclameboodschappen. Productdemonstraties, dramatisering van situaties, oplossingen van specifieke problemen of getuigenissen zijn dan weer voorbeelden van rationele appeals (De Pelsmacker et al., 2011, p.193). Abernethy en Franke (1996) identificeerden vijftien types informatieve elementen die gebruikt kunnen worden in rationeel getinte advertenties waaronder bijvoorbeeld prijs, garantie, prestaties, onderdelen en speciale aanbiedingen. Dergelijke informatie wordt in emotioneel getinte advertenties veel minder uitgebreid weergeven. Een aangewezen manier om deze informatie toch mee te geven in advertenties die vooral uit emotionele appeals bestaan is het gebruik van zogenaamde information cues. Information cues zijn kleine stukjes informatie die ondanks hun beperkte hoeveelheid verwerkte informatie, toch een meer uitgebreide betekenis oproepen (Srivastava, 2010). Cognitief kunnen we stellen dat, ondanks het feit dat er slechts een beperkte hoeveelheid informatie uit deze cue gecodeerd wordt in de encoding-stage, er veel meer informatie gedecodeerd wordt in de retrieval-stage. Dit is mogelijk omdat de cue via een associatief netwerk in de hersenen verbonden is met deze uitgebreide informatie (Srivastava, 2010). Deze information cues mogen echter niet verward worden met de eerder aangehaalde perifere cues die gebruikt worden bij tot perifere attitudevorming in het ELM. 7

15 Omdat we in dit onderzoek gebruik maken van de LC4MP om het cognitieve proces tijdens het multitasken te beschrijven, is het aangewezen om de vereiste cognitive resources voor verwerking van deze appeals in acht te nemen. De argumenten en informatie die rationele appeals bevatten vereisen veel meer cognitieve inspanning om verwerkt te worden dan perifere cues uit emotionele appeals zoals een achtergrondmuziekje of een gevoel van warmte (Petty et. al, 1986). Ook information cues die vaak gebruikt worden in emotioneel getinte advertenties vereisen minder cognitive resources om verwerkt te worden (Srivastava, 2010). Samengevat kunnen we stellen dat advertenties met rationele appeals over het algemeen meer cognitive resources vereisen om cognitief verwerkt te worden dan advertenties met emotionele appeals. We moeten hierbij wel opmerken dat veel advertenties opgebouwd zijn als een mengvorm van beide appeals. In dit onderzoek maken we echter gebruik van advertenties die weinig of geen mengvormen gebruiken, om de verschillen tussen beide soorten appeals optimaal te kunnen onderscheiden. Ad recall bij rationele en emotionele appeals Verschillende studies hebben eerder aangetoond dat emoties in TV-reclame een positieve impact hebben op de ad recall op lange termijn (oa. Ambler & Burne, 1999; Hazlett & Hazlett, 1999). Hierbij werd dit effect echter enkel in een single-task situatie onderzocht. Om specifiek te onderzoeken of deze appeals een verschillende invloed hebben op de ad recall in een single- of multitask-situatie lijkt het Heuristic and Systematic Model (HSM) van Chaiken (1980; Axom, Yates & Chaiken, 1987) meer aangewezen om deze verwerking te begrijpen dan het Elaboration Likelihood Model. Beide modellen beschrijven twee routes voor informatieverwerking, maar waar het ELM zich specifiek focust op hoe attitudes gevormd en veranderd kunnen worden geeft het HSM een inzicht in informatieverwerking in het algemeen. Chaiken (1980) geeft aan dat er twee manieren zijn om informatie te verwerken: systematische en heuristische verwerking. Bij systematische verwerking wordt informatie erg intensief en gedetailleerd verwerkt, terwijl er bij heuristische verwerking vooral heuristieken gehanteerd worden om prominent aanwezige informatie te verwerken (Chaiken, 1980). Deze twee vormen van verwerking zijn grotendeels vergelijkbaar met respectievelijk de centrale en de perifere verwerking uit het ELM. Omdat systematische verwerking veel gedetailleerder verloopt vereist dit veel meer cognitive resources dan bij heuristische verwerking (Srivastava, 2010). Wanneer we een single-task situatie bekijken weten we dat er voldoende cognitive resources beschikbaar zijn om advertenties te verwerken: zowel systematische als heuristische verwerking is mogelijk. Daarom verwachten we dat zowel rationeel getinte als emotioneel getinte advertenties succesvol systematisch verwerkt en bijgevolg ook herinnerd zullen worden, 8

16 waardoor er in deze conditie geen verschil zal optreden inzake ad recall. In de multitask-situatie daarentegen zijn er slechts een beperkt aantal cognitive resources beschikbaar. Daarom kunnen we verwachten dat de advertenties in deze situatie vooral heuristisch verwerkt zullen worden. De cues uit de emotioneel getinte advertenties vereisen slechts beperkte cognitive resources om heuristisch verwerkt te worden, dus hiervoor verwachten we dat deze verwerking effectief zal plaatsvinden. Verwerking van de vele concrete informatie uit de rationeel getinte advertenties kan echter wel bemoeilijkt worden door de beperkte beschikbaarheid van cognitive resources. Door deze mindere verwerking in de encoding-fase zullen herinneringen in de retrieval-fase bijgevolg ook minder aanwezig zijn terwijl verwerkte information cues door het associatief netwerk wel meer info kunnen oproepen in de retrieval-fase. Daarom formuleren we de volgende hypothese: H5: In een multitask-situatie zullen emotioneel getinte advertenties significant beter herinnerd worden dan rationeel getinte advertenties, terwijl er in een single-task situatie geen significant verschil zal zijn tussen deze twee soorten advertenties. Zoals gezegd verwachten we dat dit verschil in ad recall in de multitask-situatie ontstaat doordat de emotioneel getinte advertenties beter geschikt zijn om na heuristische verwerking herinneringen op te roepen dan dit bij rationeel getinte advertenties het geval is, omdat de elementen uit emotioneel getinte advertenties minder cognitive resources vereisen om verwerkt te worden. Ondanks het feit dat we voor de verwerking inzake ad recall naar het HSM verwijzen en niet haar het ELM, maken we omwille van de grote overeenkomsten tussen beide modellen toch gebruik van de opdeling tussen centraal- en perifeer verwerkte gedachten om dit verschil verder te verklaren. In een multitask-situatie verwachten we dat mensen die vooral perifere gedachten te verwerken krijgen hier vlotter in zullen slagen dan mensen die vooral centrale gedachten te verwerken krijgen, waardoor de ad recall achteraf dan ook significant beter zal zijn voor deze eerste groep mensen dan voor de tweede groep. Wanneer er met andere woorden geen verschil zou zijn in het aantal centraal en het aantal perifeer verwerkte gedachten, zou het verschil in ad recall in de multitask-situatie hiermee ook verdwijnen. We stellen dan ook de volgende hypothese voor: H6: In een multitask-situatie zal het effect van het type appeal op de ad recall gemedieerd worden door de mate waarin de advertenties centrale of perifere gedachten uitlokken. 9

17 Attitude Toward the Ad bij rationele en emotionele appeals Uit de combined influence hypothesis (Lord et. al, 1995) weten we dat de A ad gevormd wordt door een combinatie van centraal verwerkte informatie en perifeer verwerkte randsignalen, maar hoe deze twee processen zich precies tot elkaar verhouden wordt in deze hypothesis niet toegelicht. Daarom wenden we ons tot het werk van Miniard, Bhatla en Rose (1990). In deze studie werd onderzocht hoe gevoelens en gedachten een de A ad beïnvloeden bij een respectievelijk lage en een hoge betrokkenheid. Bij een lage betrokkenheid vormen vooral gevoelens de A ad terwijl bij een hoge betrokkenheid zowel gevoelens als gedachten de A ad mee zullen beïnvloeden (Miniard et. al, 1990). Wanneer we deze kennis binnen het kader van het ELM willen bekijken, kunnen we stellen dat de advertenties in de studie van Miniard, Bhatla en Rose uit 1990 door de lage betrokkenheid vooral perifeer verwerkt werden, terwijl er door de hoge betrokkenheid vooral centrale verwerking plaatsvond. Op basis hiervan leiden we af dat bij perifere verwerking vooral gevoelens uit de advertentie de A ad zullen beïnvloeden, terwijl de A ad bij centrale verwerking zowel door gevoelens als door gedachten gevormd zal worden. Eerder illustreerden we al dat mensen in een single-task situatie advertenties eerder centraal zullen verwerken terwijl mensen in een multitask-situatie eerder de perifere route zullen volgen. Daarom verwachten we dat in de single-task situatie zowel emotionele appeals als rationele appeals succesvol de A ad kunnen beïnvloeden, terwijl we bij de perifere verwerking in de multitask-situatie verwachten dat de A ad hoofdzakelijk beïnvloed zal worden door gevoelens die door de emotionele appeals uitgelokt worden, maar weinig of niet door de informatie uit de rationele appeals. Dit leidt ons tot de volgende hypothese: H7: In een multitask-situatie zal de gemiddelde A ad significant hoger zijn voor emotioneel getinte advertenties dan voor rationeel getinte advertenties terwijl er in een single-task situatie geen significant verschil zal zijn tussen deze twee soorten advertenties. Net zoals bij de ad recall verwachten we dus dat het verschil in A ad tussen rationeel getinte en emotioneel getinte advertenties in de multitask-conditie ontstaat doordat deze op een andere manier verwerkt worden (centraal of perifeer). Daarom formuleren we analoog met H6 de volgende hypothese: 10

18 H8: In een multitask-situatie zal het effect van het type appeal op de attitude toward the ad gemedieerd worden door de mate waarin de advertenties centrale of perifere gedachten uitlokken. Intrusiveness bij emotionele en rationele appeals Als we terugkijken naar de definitie van opdringerigheid (Ha, 1996; Li et. al,2002) zien we dat opdringerigheid kan ontstaan vanaf het moment dat advertenties de cognitieve verwerking van media verhinderen. In een single-task situatie wordt er slechts content vanop één medium verwerkt, dus kunnen we verwachten dat zowel emotioneel getinte als rationeel getinte advertenties per definitie als opdringerig ervaren zullen worden zonder dat hierbij een verschil optreedt tussen beide types advertenties onderling. In de multitask-situatie daarentegen kan de cognitieve verwerking van content op het tweede medium wel nog doorgaan als de content-flow van het eerste medium onderbroken wordt door een reclameblok. Omdat we in dit onderzoek als bijkomende taak kozen voor het lezen van artikels op krantensites, kunnen we verwachten dat deze taak tijdens het reclameblok verder centraal verwerkt wordt en dat hiervoor ook voldoende cognitive resources beschikbaar zijn. Wanneer mensen hierbij echter ook de vertoonde advertenties willen verwerken, zal verwerking van de informatie uit de rationeel getinte advertenties veel meer cognitive resources vereisen dan verwerking van de perifere cues uit de emotioneel getinte advertenties. Hierdoor verwachten we dan ook dat de cognitieve verwerking van de gelezen krantenartikels veel meer verstoord zal worden door bijkomende verwerking van rationeel getinte advertenties dan wanneer er bijkomend emotioneel getinte advertenties verwerkt worden: H9: In een multitask-situatie zullen emotioneel getinte advertenties als significant minder opdringerig ervaren worden dan rationeel getinte advertenties, terwijl er in een single-task situatie geen significant verschil zal zijn tussen deze twee soorten advertenties. Methode Onderzoeksdesign In dit onderzoek maken we gebruik van een 2 (single-task vs. multitask) x 2 (creatief appeal: emotioneel vs. rationeel) between-subjects factorial design om onze hypothesen te onderzoeken. Respondenten werden at random in één van de vier condities ingedeeld. In de eerste twee condities, nl. (1) single-task/rationeel en (2) single-task/emotioneel kregen respondenten enkel de opdracht om het tv-programma te bekijken. Afhankelijk van de conditie werd het programma 11

19 onderbroken door een reclameblok met respectievelijk rationeel- of emotioneel getinte advertenties. In de andere twee condities, nl. (3) multitask/rationeel en (4) multitask/emotioneel kregen respondenten de opdracht om het tv-programma te bekijken en om tegelijkertijd enkele krantenartikels te lezen op een krantensite naar keuze. Afhankelijk van de conditie werd het programma onderbroken door een reclameblok met respectievelijk rationeel of emotioneel getinte reclamespots. Stimulusmateriaal In iedere conditie werd het tv-programma onderbroken door een reclameblok dat telkens vier reclamespots bevatte. Er werd gekozen om een fragment te tonen uit het VTM-programma Zuidflank. Dit fragment bevatte hoofdzakelijk eenvoudige scènes met eenvoudige dialogen tussen de personages, zonder dat er hierbij uitgesproken positieve of negatieve emoties getoond werden. Er werd bewust gekozen voor een neutraal fragment omdat eerder onderzoek aantoonde dat specifieke inhoud zoals blije of treurige gevoelens een invloed hebben op de evaluatie en herinnering van advertenties die tussen dit programma vertoond werden (Goldberg & Gorn, 1987). Het reclameblok werd in het midden ingevoegd in het fragment van ongeveer negen minuten lang. Respondenten in de ratio condities kregen spots te zien van Vanish (wasmiddel), Honda (auto), Pantène (shampoo) en Kinémagic (douche). Deze rationeel getinte spots bevatten veel informatie zoals de prijs, ingrediënten en praktische voordelen. Respondenten in de emo condities kregen spots te zien van Dreft (wasmiddel), Citroën (auto), Head and Shoulders (shampoo) en Krefel (keuken). Deze emotioneel getinte advertenties bevatten minder informatie, maar meer gevoelens zoals humor, muziek, warmte, Om volgorde-effecten uit te sluiten werden zowel voor de ratio- als voor de emo-conditie acht verschillende versies gemaakt die evenredig gebruikt werden. Zo was iedere spot zowel als eerste, tweede, derde als laatste spot in het blok te zien. Pretest De acht spots die gebruikt werden in het experiment werden geselecteerd na een pretest waarin negentien spots werden beoordeeld. Al deze spots waren in februari 2014 te zien op de Vlaamse zender VTM. Vooraf werden acht sets samengesteld van telkens één ratio-spot en één emo-spot van producten uit dezelfde productcategorie. Een negende set bestond uit drie spots (twee emo-spots en één ratio-spot) voor auto s. Respondenten kregen telkens één spot per set te zien, met uitzondering van set negen waar de helft van de respondenten twee spots te zien kregen. De 12

20 volgorde waarin de respondenten de spots te zien kregen werd volledig gerandomiseerd om volgorde-effecten uit te sluiten. 28 respondenten namen deel aan deze online survey. De sample bestond uit 17.9 % mannen en 82.1 % vrouwen, (M Leeftijd = 22.89, SD = 0.92). Omdat iedere respondent slechts de helft van de spots te zien kreeg, werd iedere spot dus door veertien mensen beoordeeld. Respondenten beoordeelden iedere spot op de zevenpunten semantische differentiaal emo-ratio schaal van Goldberg & Gom (1987) bestaande uit drie items (bijv. Deze spot bevat veel gevoelens. ) (α = 0.69). Ten tweede werd bij iedere spot de merkkennis gemeten aan de hand van drie bipolaire items (bijv. Ik heb veel ervaring met dit merk. ) (α = 0.81) op de zevenpunten Likertschaal van Algesheimer, Dholakia en Herrmann (2005). Tenslotte werd ook bij iedere spot de betrokkenheid gemeten op de zevenpunten Likertschaal van Chandrasekaran (2004), ook bestaande uit drie items (bijv. Ik ben geïnteresseerd in het product uit de reclame. ) (α = 0.71). Uit de resultaten van de independent-samples t-tests bleek dat drie sets reclamespots significant verschilden op de emo-ratio schaal en tegelijkertijd geen significante verschillen aantoonden op vlak van merkkennis en betrokkenheid. Deze drie sets werden vanzelfsprekend geselecteerd als bruikbare stimuli. Een vierde set toonde enkel een klein significant verschil op vlak van merkkennis maar voldeed wel aan de andere twee voorwaarden en werd daarom toch geselecteerd als vierde set. Wanneer we de vier geselecteerde emotioneel getinte advertenties in blok vergelijken met de vier geselecteerde rationeel getinte advertenties zijn de drie voorwaarden wel voldaan. Het emo-blok (M = 3.68, SD = 1.09) scoort significant beter dan het ratio-blok op de emo-ratio schaal (M = 2.36, SD = 0.96), (t(110) = 6.78, p <.000). Verder is er geen significant verschil tussen het emo-blok en het ratio-blok op vlak van merkkennis (M emo = 2.18,, SD emo = 1.07, M ratio = 1.85, SD ratio = 1.14), (t(110) = 1.56, p = 0.12) en op vlak van betrokkenheid (M emo = 2.88, SD emo = 1.41, M ratio = 2.61, SD ratio = 1.37), (t(110) = 1.02, p = 0.31). Procedure Respondenten werden at random in één van de vier condities ingedeeld. Alle deelnemers kregen een fragment van een tiental minuten uit het VTM-programma Zuidflank te zien op telkens dezelfde flatscreen TV (diagonaal 52cm). Het fragment werd ook telkens op hetzelfde geluidsniveau afgespeeld, zodat dit ook geen invloed kon hebben op de cognitieve verwerking. Om te verzekeren dat alle respondenten het experiment op dezelfde manier aanvatten, werd voorafgaand enkel de volgende boodschap voorgelezen: Zo meteen krijgt u een opname uit het 13

Hoe marketingcommunicatie werkt

Hoe marketingcommunicatie werkt OHT 3.1 Hoe marketingcommunicatie werkt In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Hoe de hiërarchie van effecten de werking van communicatie kan beschrijven Het belang van attitudevorming voor het overtuigen

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden.

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. Abstract: - 3 experimenten - Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. - Studie 1&2: consumenten verwachten

Nadere informatie

Everyday Multiscreening. How the Simultaneous Usage of Multiple Screens Affects Information Processing and Advertising Effectiveness. C.M.

Everyday Multiscreening. How the Simultaneous Usage of Multiple Screens Affects Information Processing and Advertising Effectiveness. C.M. Everyday Multiscreening. How the Simultaneous Usage of Multiple Screens Affects Information Processing and Advertising Effectiveness. C.M. Segijn Dutch Summary (Nederlandse samenvatting) Alledaags multiscreening.

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping The Relation Between Personality, Stress and Coping J.R.M. de Vos Oktober 2009 1e begeleider: Mw. Dr. T. Houtmans 2e begeleider: Mw. Dr. K. Proost Faculteit

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk

TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk Leveraging Synergy and Emotion in a Multi-platform World A Neuroscience-Informed Model of Engagement, Journal of Advertising Research

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Effecten van embedded advertising. Vandaag. Waarom Werkt Embedded Advertising? Bewijs van effectiviteit en 3 verklaringen. Effecten van regelgeving

Effecten van embedded advertising. Vandaag. Waarom Werkt Embedded Advertising? Bewijs van effectiviteit en 3 verklaringen. Effecten van regelgeving Effecten van embedded advertising en de bijbehorende regelgeving dr. Eva van Reijmersdal (dr.) Sophie Boerman Universiteit van Amsterdam Vandaag Bewijs van effectiviteit en 3 verklaringen 1. Likeability

Nadere informatie

Mediacontext: thematische congruentie tussen context/advertentie en het effect op reclameverwerking in magazines

Mediacontext: thematische congruentie tussen context/advertentie en het effect op reclameverwerking in magazines Mediacontext: thematische congruentie tussen context/advertentie en het effect op reclameverwerking in magazines Universiteit van Amsterdam, The Graduate School of Communication Naam: Jean-michel Kerkhoff

Nadere informatie

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen Running head: ACTIEVE OUDEREN EN BEWEGEN 1 De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de Lichaamsbeweging van Ouderen The Influence of Identification with 'Active Elderly' and Wellbeing

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal Running head: momentaan affect en seksueel verlangen bij vrouwen 1 De Samenhang Tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen van Vrouwen en de Modererende Rol van Seksuele Gedachten The Association Between

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Samenvattend, depressie is een veelvoorkomende stoornis met een grote impact op zowel het

Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Samenvattend, depressie is een veelvoorkomende stoornis met een grote impact op zowel het Samenvatting Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Samenvattend, depressie is een veelvoorkomende stoornis met een grote impact op zowel het individu als op populatieniveau. Effectieve

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Onderzoek met het Virtuele Lab Social Cognition in Psychologically Healthy Adults Research with the Virtual Laboratory Anja I. Rebber Studentnummer: 838902147

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Al spelend leren: onderzoek naar de educatieve (meer)waarde van computergames in de klas Project Ben de Bever

Al spelend leren: onderzoek naar de educatieve (meer)waarde van computergames in de klas Project Ben de Bever Al spelend leren: onderzoek naar de educatieve (meer)waarde van computergames in de klas Project Ben de Bever 2010-2011 Een onderzoek van: Universiteit Gent Katarina Panic Prof. Dr. Verolien Cauberghe

Nadere informatie

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting Effectiviteit muziek in TV reclame Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting The role of music in commercials, a nostalgic approach Ronald Veldman, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016 onderzoeksopzet 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands

Samenvatting in het Nederlands Samenvatting in het Nederlands (Summary in Dutch) 1. Het overtuigingsproces Op basis van modellen als het Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986a; Petty & Wegener, 1999), het Heuristic-Systematic

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Leren en betrokkenheid. dinsdag 6 maart 2012

Leren en betrokkenheid. dinsdag 6 maart 2012 Leren en betrokkenheid H8 Leren? Leren? Marketeers willen de consument iets leren over hun producten/ diensten: hoe te gebruiken, waar te kopen etc. Leren? Marketeers willen de consument iets leren over

Nadere informatie

Communicatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam

Communicatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam Een onderzoek naar de invloed van een waarschuwing voor brand placement in games op merkherinnering, merkherkenning en merkattitude en welke rol stemming en ervaring hierin spelen Master scriptie Persuasieve

Nadere informatie

Just Stream It. De effectiviteit van online video. 4 november 2008 MIE, Rotterdam. Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland

Just Stream It. De effectiviteit van online video. 4 november 2008 MIE, Rotterdam. Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland Just Stream It De effectiviteit van online video 4 november 2008 MIE, Rotterdam Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland Agenda 2 Online video is booming Uitgesteld kijken Grootschalig

Nadere informatie

De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner

De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner The association between momentary affect and sexual desire: The moderating role of partner

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Ziekteverzuim Moderation of the Big Five Personality Factors on

Nadere informatie

DANKBAARHEID, PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN EN LEVENSDOELEN 1

DANKBAARHEID, PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN EN LEVENSDOELEN 1 DANKBAARHEID, PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN EN LEVENSDOELEN 1 Dankbaarheid in Relatie tot Intrinsieke Levensdoelen: Het mediërende Effect van Psychologische Basisbehoeften Karin Nijssen Open Universiteit

Nadere informatie

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Katrien Symons (contact: Katrien.Symons@UGent.be) Prof. Dr. Mieke Van Houtte Dr. Hans Vermeersch ACHTERGROND Een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Welke Factoren hangen samen met Kwaliteit van Leven na de Kanker Behandeling?

Welke Factoren hangen samen met Kwaliteit van Leven na de Kanker Behandeling? Welke Factoren hangen samen met Kwaliteit van Leven na de Kanker Behandeling? Which Factors are associated with Quality of Life after Cancer Treatment? Mieke de Klein Naam student: A.M.C.H. de Klein Studentnummer:

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen.

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. The Relationship between Intimacy, Aspects of Sexuality and Attachment

Nadere informatie

Afstudeerproject Persuasieve Communicatie

Afstudeerproject Persuasieve Communicatie Afstudeerproject Persuasieve Communicatie Emoties Emoties of informatie? Een onderzoek naar de invloed van emotionele versus functionele merkpositionering en merkbetrokkenheid op de merkattitude van de

Nadere informatie

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners van Somatische en Psychogeriatrische Afdelingen Validation of the Depression List (DL) and the Geriatric

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Mathilde Descheemaeker Adriaan Spruyt Dirk Hermans

Mathilde Descheemaeker Adriaan Spruyt Dirk Hermans Mathilde Descheemaeker Adriaan Spruyt Dirk Hermans Experimentele psychopathologie Op zoek naar de psychologische processen die een rol spelen bij het ontstaan, in stand houden en terugval van psychopathologie

Nadere informatie

(In)effectiviteit van Angstcommunicaties op Verminderen van Lichamelijke Inactiviteit: Rol van Attitudefuncties, Self-Monitoring en Self-Esteem

(In)effectiviteit van Angstcommunicaties op Verminderen van Lichamelijke Inactiviteit: Rol van Attitudefuncties, Self-Monitoring en Self-Esteem (In)effectiviteit van Angstcommunicaties 1 (In)effectiviteit van Angstcommunicaties op Verminderen van Lichamelijke Inactiviteit: Rol van Attitudefuncties, Self-Monitoring en Self-Esteem (In)effectiveness

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1 Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out The effect of Goal-striving Reasons and Personality on facets of Burn-out

Nadere informatie

Wat weten we over product placement?

Wat weten we over product placement? Naam: Annika van Berkel Studentnummer: 5738814 Vak: Bachelorseminar Mediaplanning Docente: Drs. Sheila van Pelt Datum: 29 mei 2009 Wat weten we over product placement? De televisie als reclamemedium is

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

SAMENVATTING (Summary in Dutch)

SAMENVATTING (Summary in Dutch) SAMENVATTING (Summary in Dutch) Taal speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Het is een van de meest centrale aspecten bij de interactie tussen mensen. Ons taalgebruik wordt beïnvloed door onze

Nadere informatie

Samenvatting Impliciet leren van kunstmatige grammatica s: Effecten van de complexiteit en het nut van de structuur

Samenvatting Impliciet leren van kunstmatige grammatica s: Effecten van de complexiteit en het nut van de structuur Samenvatting Impliciet leren van kunstmatige grammatica s: Effecten van de complexiteit en het nut van de structuur Hoewel kinderen die leren praten geen moeite lijken te doen om de regels van hun moedertaal

Nadere informatie

Informatieverwerking van reclame op internet en reclame in conventionele media:

Informatieverwerking van reclame op internet en reclame in conventionele media: Informatieverwerking van reclame op internet en reclame in conventionele media: een toepassing van de dual processing approach. Quinten de Haas 0578754 juni 2009 R. Voskens Sociale Psychologie Universiteit

Nadere informatie

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Lucas Hulsebos & Anneke Kuipers November 2015 Inleiding 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising betere effecten

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Verschillende vormen van het visuele korte termijn geheugen en de interactie met aandacht

Nederlandse samenvatting. Verschillende vormen van het visuele korte termijn geheugen en de interactie met aandacht Nederlandse samenvatting Verschillende vormen van het visuele korte termijn geheugen en de interactie met aandacht 222 Elke keer dat je naar iets of iemand op zoek bent, bijvoorbeeld wanneer je op een

Nadere informatie

Samenvatting. Audiovisuele aandacht in de ruimte

Samenvatting. Audiovisuele aandacht in de ruimte Samenvatting Audiovisuele aandacht in de ruimte Theoretisch kader Tijdens het uitvoeren van een visuele taak, zoals het lezen van een boek, kan onze aandacht getrokken worden naar de locatie van een onverwacht

Nadere informatie

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Het Effect van Online Cognitieve Gedragstherapie op Seksuele Disfuncties bij Vrouwen The Effectiveness of Internet-based Cognitive-Behavioural

Nadere informatie

Adherence aan HWO en meer bewegen

Adherence aan HWO en meer bewegen Adherence aan HWO en meer bewegen Een experimenteel onderzoek naar de effecten van het motivationele stadium van patiënten en de adherence aan huiswerkoefeningen (HWO) bij fysiotherapie en het meer bewegen.

Nadere informatie

Het verband tussen alledaagse stress en negatief affect bij mensen met een depressie en de rol van zelfwaardering daarbij

Het verband tussen alledaagse stress en negatief affect bij mensen met een depressie en de rol van zelfwaardering daarbij Het verband tussen alledaagse stress en negatief affect bij mensen met een depressie en de rol van zelfwaardering daarbij Een vergelijking van een depressieve en een niet-depressieve groep met Experience-Sampling-Method

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

Bachelor thesis Marketing

Bachelor thesis Marketing Bachelor thesis Marketing 2009-2010 Mooie vrouw, mooie vrouw, mooie vrouw.. sterker merk? De kracht van herhalingstheorieën op de merkevaluatie Naam: Saskia van der Meer ARN: 284789 Topic: Impression Formation

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Gebruikte technieken in Engelse slogans Onderzoekspresentatie

Gebruikte technieken in Engelse slogans Onderzoekspresentatie Gebruikte technieken in Engelse slogans Onderzoekspresentatie 2.1 Kernboodschap De kernboodschap is dat Engelstalige advertenties slechter worden gewaardeerd, maar beter worden onthouden dan hun Nederlandstalige

Nadere informatie

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw De Invloed van Werk- en Persoonskenmerken op het Welbevinden van Werknemers The Influence of Job and Personality Characteristics on Employee Well-being Drs. P.E. Gouw Eerste begeleider: Dr. S. van Hooren

Nadere informatie

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties Grace Ghafoer Memory strategies, learning styles and memory achievement Eerste begeleider: dr. W. Waterink Tweede begeleider: dr. S. van Hooren

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Nederlandse samenvatting Uit een recente rapportage van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen ervaart over psychosociale

Nadere informatie

Perseverative cognition: The impact of worry on health. Nederlandse samenvatting

Perseverative cognition: The impact of worry on health. Nederlandse samenvatting Perseverative cognition: The impact of worry on health Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Perseveratieve cognitie: de invloed van piekeren op gezondheid Iedereen maakt zich wel eens zorgen.

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE IN WEBWINKELS: GERICHT OP HET HART OF HET

PRODUCTINFORMATIE IN WEBWINKELS: GERICHT OP HET HART OF HET PRODUCTINFORMATIE IN WEBWINKELS: GERICHT OP HET HART OF HET VERSTAND? 2012-2013 Masterthesis Communicatiewetenschap Charina Ori Een onderzoek naar de invloed van het type productinformatie in webwinkels

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/25829 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Nunspeet, Félice van Title: Neural correlates of the motivation to be moral Issue

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Reclame In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Reclame In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 7.1 Reclame In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De stappen in de ontwikkeling van een reclamecampagne De informatie die je over de doelgroepen van een reclamecampagne nodig hebt De doelstellingen

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

Attitudevorming & verandering. dinsdag 6 maart 2012

Attitudevorming & verandering. dinsdag 6 maart 2012 Attitudevorming & verandering H9 Wat vertellen attitudes over consumenten? Wat vertellen attitudes over consumenten? Mensen die van sushi houden zullen het waarschijnlijk eten Wat vertellen attitudes over

Nadere informatie

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A.

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A. Bent u gemotiveerd? Een Experimenteel Onderzoek naar de Invloed van een op het Transtheoretisch Model Gebaseerde Interventie op de Compliance bij de Fysiotherapeutische Behandeling van Psychiatrische Patiënten

Nadere informatie

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en Samenvatting In de laatste 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de psychosociale gevolgen van kanker. Een goede zaak want aandacht voor kanker, een ziekte waar iedereen in zijn of haar leven wel eens

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Taal en communicatie - profielwerkstuk

Taal en communicatie - profielwerkstuk Taal en communicatie profielwerkstuk Op weg naar een onderzoek Op weg naar een onderzoeksverslag Als voorbeeld: een experimenteel onderzoek: de kracht van Twitter je kunt me volgen op Twitter: @roblepair

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving Relationships between Attachment and Well-being among the Elderly: The mediational Roles of Mindfulness

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Let's Talk about Alcohol: The Role of Interpersonal Communication and Health Campaigns H. Hendriks

Let's Talk about Alcohol: The Role of Interpersonal Communication and Health Campaigns H. Hendriks Let's Talk about Alcohol: The Role of Interpersonal Communication and Health Campaigns H. Hendriks Let's talk about alcohol: The role of interpersonal communication and health campaigns Hanneke Hendriks

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING 143 Logo s spelen een cruciale rol in de marketing communicatie en bij besluitvorming van consumenten: 70% van alle aankoopbeslissingen wordt namelijk in de winkel zelf gedaan

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis.

De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis. De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis. The influence of resilience on the relationship between pain and psychological symptoms

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Samenvatting Summary in Dutch

Samenvatting Summary in Dutch 112 Samenvatting Summary in Dutch Wanneer mensen anderen zien die in een gelijke situatie of wel beter af zijn of wel slechter af zijn, kan dat sterke reacties oproepen. Mensen kunnen als reactie sterke

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE 1 INTRODUCTIE H:2 Waaraan kun je een effectieve merkenpositionering herkennen? Wat zijn de bronnen van klantgerichte merkmeerwaarde en welke effecten of voordelen

Nadere informatie