Voorbereiden op een toekomst zonder aardgas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbereiden op een toekomst zonder aardgas"

Transcriptie

1 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 5 > 2013 E F Voorbereiden op een toekomst zonder aardgas > GronInGen AIrport eelde: tijd voor ondernemerschap > onderwijs en bedrijfsleven: neuzen dezelfde kant op > dikke voldoende voor AAnpAk ring zuid > honderdste lid voor jno: teake damstra

2 Ondertussen, in Autoborg... OF WIJ DIE AMPÉRA OOK IN DE LEASE HADDEN NATUURLIJK DOET NOORDLEASE DAT MEVROUW VASTE INRUILPRIJZEN, DAN WEET JE WAAR JE AAN TOE BENT AGNIS CONSEQUO CULLIT,SEDI SUM PRIVÉLEASE VAN NOORDLEASE IS WEL IDEAAL HOOR... Agnis consequo cullit,sedi sum NOORDLEASE IS NIET VOOR NIETS MARKTLEIDER ZAKELIJKE LEASE IN NOORD-NEDERLAND AGNIS CONSEQUO CULLIT,SEDI SUM WEL BESCHEIDEN BLIJVEN HÈ! AGNIS CONSEQUO CULLIT,SEDI SUM AGNIS CONSEQUO CULLIT,SEDI SUM ZIET HIJ EEN BEKENDE? OF ZICHZELF AL PRIVÉ RIJDEN VOOR SLECHTS 185,- PER MAAND ALL IN? NOORDLEASE, TRONDHEIMWEG 5, 9723 TX GRONINGEN Duidelijk WE130036_ADV_Noordleasefactor_270_FC.indd :51

3 1 Inhoud noordnieuws 5 > Groningen Airport Eelde: Tijd voor ondernemerschap Voorbereiden op een toekomst zonder aardgas Dikke voldoende voor Aanpak Ring Zuid Verder in dit nummer: actueel: 4 onderwijs en bedrijfsleven: neuzen dezelfde kant op 10 noordnieuws in t kort 12 bezoek bernard Wientjes: wereldprimeur drents gasveld 22 Handelsmissie noord-nederland naar Leningrad oblast 33 Honderdste lid voor Jno: teake damstra 34 Vno-nCW Friesland in gesprek met minister kamp praktijk: 14 interview Henri Hensen over de risico s van software 25 opening pand 39: Coöperatie in de zorg 26 Hoe word je internationaal succesvol en waar liggen de kansen? 29 maatschappelijk betrokken ondernemen: geef kleur aan uw omgeving! Vaste rubrieken: 9 Column Lambert zwiers 20 Vno-nCW noord in beeld: a House of Happiness 30 Jno in the picture interview marko bolt en edwin tiben 35 Welkom nieuwe leden 36 nieuwe leden stellen zich voor 40 agenda volg ons ook op voorwoord meer dan vijftig jaar geleden werd bij slochteren een van de grootste aardgasvelden van europa ontdekt. naar verwachting kunnen we er nog eens vijftig jaar gas uit blijven produceren. de hoeveelheid zal echter wel snel afnemen. naast de discussie over de gevolgen van de gaswinning voor de omgeving, vinden Vno-nCW noord en mkb-nederland noord het belangrijk dat er wordt nagedacht over de gevolgen voor de regio als de gaswinning wordt afgebouwd en uiteindelijk beëindigd. Wat betekent dit voor de ruimtelijk-economische structuur van de regio? dezelfde vraag kun je stellen over groningen airport eelde: wat zou het voor de ruimtelijk-economische structuur van het noorden betekenen als het vliegveld er niet meer zou zijn? recent laaide discussie over nut en noodzaak van het vliegveld weer op door een negatief rapport van de noordelijke rekenkamer. meer over het economisch belang en het katalysatoreffect van eelde leest u in deze laatste editie van noordnieuws in Verder in dit nummer: interviews met Henri Hensen over de risico s van software, Jno ers edwin tiben en marko bolt over hun samenwerking en Lianne pentinga en karin Visser over maatschappelijk betrokken overnemen. maar ook: hoe scoort de aanpak van de zuidelijke ringweg groningen? Welke wereldprimeur had het drentse gasveld de Wijk? en hoe word je internationaal succesvol? zoals altijd wensen wij u veel leesplezier. Voor vragen, reacties en suggesties over noordnieuws kunt u contact met ons opnemen via namens de redactie, Lex kloosterman

4 2 NoordNieuws december 2013 Lambert Zwiers Groot economisch belang Groningen Airport Eelde tijd voor ondernemerschap Begin 2012 ging bij Groningen Airport Eelde de vlag uit. Na 35 jaar juridische strijd kwam eindelijk het verlossende woord van de Raad van State: de langgewenste baanverlenging van 1800 naar 2500 meter kon doorgang vinden. Inmiddels is de verlengde start- en landingsbaan gerealiseerd. Daarmee is het vliegveld er echter nog niet. Om het tot een succes te maken, is het tijd voor de volgende stap. Tijd voor ondernemerschap! eens in de zoveel tijd laait de maatschappelijke discussie over groningen airport eelde (gae) weer op. zo ook begin november, toen de noordelijke rekenkamer stelde dat het vliegveld waarschijnlijk nooit zonder overheidssteun kan en de politiek adviseerde een goede kostenbatenanalyse te maken. Vrijwel tegelijkertijd publiceerde prof. dr. paul elhorst van de rijksuniversiteit groningen een dergelijke analyse over de economische betekenis en het publieke belang van gae. Waar tegenstanders het rapport van de rekenkamer omarmen, wijzen voorstanders naar de analyse van elhorst. Het antwoord op de vraag of groningen airport eelde toekomst heeft, laat zich echter niet in rapporten vatten: ofwel je wijst op de risico s en de kosten en bent tegen

5 3 het katalysatoreffect van Groningen Airport eelde Actueel Prof. dr. Paul Elhorst van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen deed recent onderzoek naar de economische betekenis van Groningen Airport Eelde voor Noord- Nederland. Het economisch belang van een regionale luchthaven wordt volgens Elhorst bepaald door vier elementen: het directe en indirecte werkgelegenheidseffect, de bestedingseffecten die gegenereerd worden van mensen die direct of indirect werk hebben vanwege GAE en het katalysatoreffect. elhorst noemt dit laatste het aantrekkende effect dat de nabijheid van een luchthaven kan hebben op de vestigingsplaatskeuze van bedrijven, het productiviteitsverhogende effect dat het kan hebben op de arbeidsproductiviteit van werknemers bij bestaande bedrijven en het aantrekkende effect dat het kan hebben op toerisme of het aantal inkomende reizigers dat een regio bezoekt voor zakelijke doeleinden. met name voor het bedrijfsleven is dit katalysatoreffect erg belangrijk. als voorbeeld geeft elhorst congressen die zijn eigen rug nu niet naar groningen kan halen omdat de besturen van internationale wetenschappelijke associaties de reistijd van schiphol naar groningen onacceptabel vinden. als gae haar ambities kan waarmaken zijn deze wel binnen bereik, stelt elhorst. ook kan de rug meer buitenlandse sprekers naar groningen halen om hier een lezing of een seminar te geven. meer interna- tionale contacten kan de productiviteit van de hier zittende wetenschappelijke staf vergroten. mogelijk is ook beter gekwalificeerd personeel bereid om een baan in groningen te accepteren, hetgeen eveneens de productiviteit verhoogd. meer internationale studenten zullen bereid zijn om in groningen te gaan studeren omdat het contact met het thuisfront wordt vergemakkelijkt, hetgeen leidt tot meer banen aan de universiteit. behalve de rug zullen ook vele andere grote en middelgrote bedrijven die in noord-nederland opereren van de luchthaven profi- teren, stelt elhorst in zijn rapport, met name bedrijven in de speerpuntsectoren van de noord-nederlandse economie. ook de productiviteit van het personeel werkzaam bij deze bedrijven kan toenemen door meer internationale contacten. dit is belangrijk om de concurrentiekracht van een economie met name bepaald wordt door de productiviteit van de werkzame bevolking. evenzo zullen deze bedrijven beter gekwalificeerde personeel bereid vinden om een baan in groningen te accepteren, omdat belang- rijke sociale of zakelijke contacten vanwege goede vliegverbindingen vanaf gae niet verloren gaan. ofwel je ziet de kansen en onderneemt. U zult begrijpen wat het standpunt van Vno-nCW noord en mkb-nederland noord is economisch belang Het economisch belang van een vliegveld voor een regio is enorm. immers, economie volgt infrastructuur. een vliegveld is een belangrijk onderdeel hiervan, net zoals (snel)wegen, spoor, kanalen, havens, etc: stuk voor stuk voorzieningen waar een regio recht op heeft en die de overheid in stand moet houden. nooit hoor je iemand de vraag stellen of een weg kan overleven zonder overheidssteun. Waarom moeten we dan wel ieder jaar die discussie over de kosten van vliegveld eelde voeren? daarbij moet worden aangetekend dat de financiële toekomst van gae aanzienlijk minder somber is dan het rapport van de noordelijke rekenkamer doet vermoeden. in het meest ongunstige scenario heeft gae in de toekomst slechts een jaarlijks exploitatietekort van euro, zo bewijst de kosten-batenanalyse van prof. dr. elhorst. niet alleen is dat een koopje, ook staan daar belangrijke maatschappelijke baten tegenover: 300 directe en 150 indirecte banen en een flinke besparing op de reistijd voor iedere noorderling. potentie een ander belangrijk punt in de discussie over gae is de potentie voor een florerende luchthaven in noord-nederland. Het beeld dat opponenten schetsen van een dunbevolkt achterland is niet terecht. Jaarlijks boeken noorderlingen liefst 2,3 miljoen vliegreizen. slechts vier procent hiervan vertrekt vanaf eelde. nu de verlengde start- en landingsbaan er eindelijk is, na 35 jaar juridisch touwtrekken, is het hoog tijd om hier verandering in te brengen. Uiteindelijk is het is echter aan het vliegveld zelf om het ongelijk van haar criticasters aan te tonen. Hiervoor is durf en ondernemerschap noodzakelijk. Voor de toekomst van het vliegveld is het belangrijk dat er meer bestemmingen bij komen, waardoor vliegen vanaf eelde écht aantrekkelijk wordt. met name een verbinding met een hub (grote internationale luchthaven voor overstap naar andere vluchten) is cruciaal voor een rooskleurige toekomst van groningen airport eelde. <

6 4 NoordNieuws december 2013 Sjoerd Wind Ingrid Dragtstra Tijdens de serie platformbijeenkomsten van VNO-NCW Noord in oktober en november stond het thema Onderwijs Arbeidsmarkt centraal. VNO-NCW Noord zet zich in om de (gevoelsmatige) afstand tussen beide werelden voor eens en altijd naar het verleden te verbannen. Het noordelijk bedrijfsleven gaat de regionale samenwerking met onderwijsinstellingen graag aan. Platformbijeenkomsten over aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt neuzen dezelfde kant op begin 2013 heeft Vno-nCW noord samen met haar leden een eerste aanzet gedaan tot één noordelijke investeringsagenda. deze investeringsagenda kent drie hoofdpijlers; enabling, content en marketing & sales. onder deze laatste pijler wordt de vermarkting van de noordelijke identiteit verstaan. de daadwerkelijke economische activiteiten vormen de content-pijler, waarbij we kiezen voor een sterke focus op agrofood, water, energie en zorg. om deze voordelen goed te kunnen uitnutten is de eerste pijler van belang: enabling. Hiertoe worden alle randvoorwaarden gerekend die het noorden nodig heeft om tot economische vooruitgang te komen, zoals bijvoorbeeld een goede infrastructuur Leerling die een technische beroepsopleiding tot lasser volgt. Foto: Hans Tak

7 5 en de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleid personeel. deze tweede randvoorwaarde stond centraal tijdens de platformbijeenkomsten van oktober en november Hierbij is gefocust op het mbo als hofleverancier van het bedrijfsleven in noord-nederland (gemiddeld heeft 40% van de beroepsbevolking een mbo-opleiding). Voor deze groep is het lastig om een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. ook is voor de platformbijeenkomsten de onderkant van de arbeidsmarkt in kaart gebracht. deze doelgroep is meegenomen omdat vanaf 1 januari 2015 de verplichting wederzijds begrip te creëren. de discussie is niet gebaat bij beschuldigende vingertjes over en weer (wat nu soms gebeurt), maar kan verbeterd worden door directe, regionale afstemming en samenwerking. samenwerking er bestaan in verschillende noordelijke regio s samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. deze zijn echter niet altijd structureel en duurzaam. daarnaast fluctueert de effectiviteit van deze samenwerkingen. Uit een door Vno-nCW noord gehouden enquête blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven regionale samenwerking met de roc s/ weg, alle goede bedoelingen ten spijt. Vno-nCW noord gaat zich samen met de roc s/aoc s inzetten om dit voor bedrijven inzichtelijker te maken. tijdens de bijeenkomsten kwamen verschillende ideeën naar voren om elkaar als onderwijs en bedrijfsleven beter te leren kennen. bedrijven zouden hun vragen aan onderwijsinstellingen beter kunnen bundelen. ook zou het helpen als bedrijven vaker hun deuren openstellen voor ouders, aankomende studenten, studenten en docenten om een beeld te krijgen van de dagelijkse praktijk. andersom geldt dat er voor onderwijsin- Als je van elkaar niet weet wat je doet, dan is de oplossing ver weg, alle goede bedoelingen ten spijt Actueel geldt om deze doelgroep gedeeltelijk op te nemen in het bedrijfsleven. neuzen dezelfde kant op er worden allerlei initiatieven ontplooid om de afstand tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verkleinen, maar vooralsnog hebben deze nog geen einde aan de discussie kunnen maken. VnonCW noord vindt het belangrijk dat het noordelijk bedrijfsleven kan beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel. daarnaast is een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wat betreft het niveau en aanbod van opleidingen erg belangrijk. Vanuit dit perspectief is het zaak om de discussie over de (gevoelsmatige) afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven naar het verleden te verbannen en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. daarbij kan men zich afvragen of er daadwerkelijk een slechte aansluiting bestaat tussen onderwijs en arbeidsmarkt of dat er wellicht andere factoren een rol spelen. zo worden er soms vanuit het bedrijfsleven te hoge eisen gesteld aan pasgediplomeerde mbo ers: van iemand die net van het mbo af komt kun je niet hetzelfde verwachten als van een ervaren collega. Het is zaak om kritisch naar dit vraagstuk te kijken en waar nodig concrete stappen te zetten om de aansluiting te verbeteren. de gevoelsmatige afstand kan verkleind worden door aoc s (zeer) belangrijk vindt: 90% van de ondervraagde ondernemers staat positief tegenover partnerships. Velen zien dit als essentieel voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de regio. Vno-nCW noord heeft vier verschillende niveaus gedefinieerd om de samenwerking tussen de roc s/aoc s en het bedrijfsleven te beschrijven: 1. geen partnership 2. elementair partnership losse contacten en incidentele projecten 3. gevorderd partnership duurzame samenwerking op het gebied van stages/leerbanen, het bedrijf is niet alleen geregistreerd als leerbedrijf, maar worden ook daadwerkelijk plekken aangeboden 4. ideaal partnership continue dialoog tussen het bedrijf en de opleidingen, directe afstemming van wederzijdse behoeften vindt op reguliere basis plaats, het bedrijf stuurt mee in de opleidingen. (gastlessen, practicum op bedrijf etc.) ons streven is om meer bedrijven te stimuleren om op niveau 4 te opereren. een van de belangrijkste uitkomsten van de platformbijeenkomsten van Vno-nCW noord is dat veel bedrijven deze ambitie ook hebben. probleem is echter dat zij vaak niet weten hoe opleidingsinstituten in elkaar zitten. als je van elkaar niet weet wat je doet, dan is de oplossing ver stellingen een uitdaging ligt om bedrijven te ontzorgen op het vlak van stages en andere leerplekken. Gezamenlijk belang bovenal klonk tijdens de platformbijeenkomsten door dat we het gezamenlijk belang moeten onderstrepen. onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar nodig. de kans is groot dat er binnen een aantal jaren een krapte op de arbeidsmarkt zal ontstaan en dat het moeilijker wordt om aan voldoende en goed opgeleid personeel te komen. met name de sectoren zorg en techniek baren zorgen. als de zorg inderdaad een grote banenmachine wordt, bestaat de kans dat dit ten koste gaat van het arbeidspotentieel voor techniek en overige sectoren. er zijn simpelweg niet genoeg kinderen om voldoende arbeidskrachten op te leiden. Juist daarom is het belangrijk dat we ook iets doen voor de grote groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt en kijken waar de mogelijkheden liggen om toekomstige krapte te voorkomen. Verder is het zaak om nauw samen te werken met roc s en aoc s in regionale partnerships, zodat wederzijdse behoeften direct op elkaar afgestemd kunnen worden en er zoveel mogelijk mensen de roc s en aoc s verlaten met minimaal een startkwalificatie en een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. <

8 6 NoordNieuws december 2013 Lex Kloosterman Lisa van der Molen voorbereiden op een toekomst Na de aardbeving bij Huizinge in augustus 2012 is de discussie over gaswinning in Groningen in alle hevigheid losgebarsten. Vorige maand kwam een evenwichtig rapport van de Commissie Meijer uit. Ook zijn er diverse onderzoeken waarop het Rijk toekomstig beleid zal baseren. Eén vraag lijkt echter onder te sneeuwen: wat zijn de economische gevolgen voor Groningen als op termijn de gaswinning wordt afgebouwd en uiteindelijk beëindigd? in 1959 werd bij slochteren één van de grootste gasvelden van europa ontdekt. de ontdekking werd gedaan door de nederlandse aardolie maatschappij (nam) die al kleinere gasvelden elders in nederland exploiteerde. Het gasveld werd in 1964 in gebruik genomen. dat het winnen van aardgas tot aardbevingen kon leiden, had men zich de eerste jaren nog niet gerealiseerd. in 1986 vond de eerste geregistreerde aardbeving plaats. in eerste instantie werd het verband tussen de aardbevingen en de gaswinning door zowel nam als regeringsvertegenwoordigers niet erkend. dit leidde tot gevoelens van wantrouwen onder de inwoners van het aardbevingsgebied. inmiddels wordt dit verband wel erkend en is er een procedure voor schadevergoeding die over de jaren vereenvoudigd is. tot nu toe ging men er vanuit dat de maximumsterkte van aardbevingen als gevolg van gaswinning 3,9 op de schaal van richter zou zijn. na een flinke beving in augustus 2012 bij Huizinge (3,4 op de schaal van richter), kwam de discussie hierover op gang en werd besloten meerdere onderzoeken te doen naar de gevolgen van gaswinning. de verwachting is dat in de toekomst aardbevingen met een kracht van 4,0 tot 5,0 kunnen voorkomen. op basis van meerdere onderzoeken wil het rijk begin 2014 een beslissing nemen over de toekomst van de gaswinning in groningen. commissie meijer ondertussen is de aardbevingsproblematiek een veelbesproken onderwerp in de regio geworden. begin november adviseerde de Commissie meijer (commissie duurzame toekomst noordoost-groningen) dat er extra maatregelen moeten komen voor het aardbevingsgebied in noordoost-groningen. ook moeten bewoners zelf kunnen meedenken over de duurzame toekomst van het gebied. Vno-nCW noord en mkb-nederland noord zijn blij dat de inbreng van de ondernemers (middels een gesprek en een position paper) voor een belangrijk deel zijn overgenomen door de Commissie meijer. de getrokken conclusies zijn goed gefundeerd en evenwichtig. prioriteit is wat ons betreft dat er snel werk wordt gemaakt van het aardbevingsbestendig maken van gebouwen en installaties in noord-groningen. daarnaast moet er, zolang er aardgas wordt gewonnen, een groter percentage van de opbrengsten worden teruggeploegd naar de regio. Wat betreft de uitvoeringstermijn staat voor ons als werkgeversorganisaties voorop dat mensen snel het perspectief wordt geboden dat zij in het gebied aardbevingsbestendig kunnen leven, wonen, werken en ondernemen. een dergelijk grootschalig woningverbeteringsprogramma heeft bovendien een belangrijk economisch effect. niet alleen op de noodlijdende bouwsector, maar ook op aanpalende sectoren. lusten en lasten ook voor het bedrijfsleven in noord-nederland is het uitgangspunt dat lusten en lasten voor het gebied meer in evenwicht moeten worden gebracht. daar is tot op heden, vooral vanuit de rijksoverheid, onvoldoende oog voor geweest. de bedragen die nu door de Commissie meijer worden berekend lijken groot, maar zijn gezien de grote financiële nationale belangen marginaal te noemen. Het bedrag van 895 miljoen beslaat over twintig jaar bekeken nog geen half procent van de nationale aardgasbaten. daarnaast zou het bedrijfsleven graag zien dat het ministerie van economische zaken niet alleen de rol van vergunningverle- Actueel

9 7 zonder aardgas Boortoren van de NAM Noord-Nederland moet zich gaan voorbereiden op het einde van de aardgaswinning. Door op tijd na te denken en te anticiperen op de beëindiging van de gaswinning, kan worden voorkomen dat de economie in Noord-Nederland in een zwart gat valt ner inneemt, maar zich ook mede-eigenaar voelt van een duurzame economische ontwikkeling in noord-nederland. Juist ook voor de periode tijdens en ná de afbouw van de gaswinning. van exporteur naar importeur inmiddels is twee derde van het gas in het groningenveld gewonnen. de verwachting van nam is dat zij nog vijftig jaar gas uit het veld kunnen blijven produceren. alleen zal de hoeveelheid geproduceerd gas afnemen. de verwachting is dat nederland rond 2025 minder aardgas zal produceren dan verbruiken. Vanaf dat moment wordt nederland dus een nettoimporteur in plaats van netto-exporteur. dit zal grote gevolgen hebben voor onze economie. niet alleen op landelijk niveau, maar ook op regionaal niveau. de aardgaswinning is een belangrijke economische factor in noordnederland. de delfstoffenwinning heeft een aandeel van 40% in de toegevoegde waarde van het bruto binnenlands product (bbp) van de provincie groningen. Veel bedrijvigheid is verbonden aan de gaswinning. niet alleen direct, zoals bijvoorbeeld via nam, gasunie en gasterra, maar ook indirect is er veel werkgelegenheid gerelateerd aan de aardgaswinning. doordat er goedkoop gas wordt aangeboden zijn gasintensieve industrieën zoals staal- en glasproductie zich gaan vestigen in noordnederland. kijk bijvoorbeeld naar aluminiumsmelter aldel. de nabijheid van goedkoop aardgas was één van de redenen dat delfzijl werd gekozen als bedrijfslocatie. Het verdwijnen van de aardgaswinning zal gevolgen hebben voor dergelijke bedrijven. Vno-nCW noord en mkb-nederland noord hebben dan ook zorgen over de gevolgen die het verdwijnen van de aardgaswinning zal hebben voor de noordelijke economie. onderzoek rug de vraag wat de gevolgen voor groningen zullen zijn als op termijn de gaswinning wordt afgebouwd en uiteindelijk beëindigd is door de Commissie meijer wel aangestipt, maar niet»

10 Advertentie Goede carrière voornemens? Ga direct aan de slag met je loopbaan! Van Ede & Partners brengt u graag in beweging naar de baan die recht doet aan uw talenten. Wij zijn gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding, outplacement en coaching en zetten ons in voor vitaliseringvraagstukken in organisaties en stressreductie bij medewerkers. Neem vrijblijvend contact met ons op of geef u op voor één van onze bijeenkomsten via of 16 januari 2014 Open Kennismakingsavond Van Ede & Partners in Groningen Voor iedereen die vrijblijvend wil kennismaken met Van Ede & Partners Aanvang: uur 21 januari 2014 Open Kennismakingsavond Van Ede & Partners in Zwolle Voor iedereen die vrijblijvend wil kennismaken met Van Ede & Partners Aanvang: uur 14 februari 2014 Valentijnsbijeenkomst Van Ede & Partners in Groningen Aanvang: uur 13 maart 2014 Open Kennismakingsavond Van Ede & Partners in Groningen Voor iedereen die vrijblijvend wil kennismaken met Van Ede & Partners Aanvang: uur 18 maart 2014 Open Kennismakingsavond Van Ede & Partners in Zwolle Voor iedereen die vrijblijvend wil kennismaken met Van Ede & Partners Aanvang: uur 14,15,16 mei 2014 Zeilcoaching Voor bedrijven of teams die ballast overboord willen gooien, hun passie willen hervinden en samen een hernieuwde koers gaan uitzetten. Heresingel 7, 9711 EP Groningen Telefoon Eekwal 6, 8011 LD Zwolle Telefoon

11 9 column samen nog sterker! met onze altijd goedbezochte eindejaarsreceptie is het kalenderjaar 2013 zo goed als afgesloten en is het tijd om de balans op te maken. tegelijkertijd kijken we vooruit naar 2014: welke lobbythema s staan komend jaar hoog op onze agenda? beantwoord. Voor het bedrijfsleven in noord-nederland is dit een wezenlijke vraag. Vandaar dat Vno-nCW noord en mkbnederland noord aan de faculteit economische geografie van de rug hebben gevraagd onderzoek te doen naar de vraag: Wat zijn de gevolgen voor de ruimtelijk-economische structuur van noord-nederland als op termijn de gaswinning wordt afgebouwd en uiteindelijk beëindigd?. noord-nederland moet zich gaan voorbereiden op het einde van de aardgaswinning. door op tijd na te denken en te anticiperen op de beëindiging van de gaswinning, kan worden voorkomen dat de economie in noord-nederland in een zwart gat valt. dit was in de jaren 60 en 70 wel het geval in zuid- Limburg. door de vondst van het aardgas verdween de vraag naar kolen en werd besloten de kolenmijnen te sluiten. Het gevolg was een hoge werkloosheid en verarming van de regio. als een sector verdwijnt uit een regio, zal de variëteit binnen die regio verlagen en de mate van specialisatie verhogen. maar de kans bestaat ook dat bedrijven de regio zullen verlaten als technologisch gerelateerde sectoren niet meer vertegenwoordigd zijn in de regio. dit kan leiden tot een domino-effect van vertrekkende bedrijven wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot het verdwijnen van een compleet technologisch cluster. ook is de vraag hoe de sterke energiesector in het noorden zich zal ontwikkelen als de gassector verdwijnt. momenteel voert sociaal geograaf Lisa van der molen haar masterthesis bij Vno-nCW noord en mkb-nederland noord uit. om een beeld te kunnen vormen van de invloed van de aardgaswinning op de ruimtelijk economische structuur van noord-nederland, zal zij onderzoeken wat het aandeel en belang van de aardgaswinning op dit moment zijn, wat de gevolgen van het afbouwen van de aardgaswinning zullen zijn en welke onderdelen van de ruimtelijk economische structuur in noord-nederland wel en niet zullen blijven. naar verwachting zullen de eerste resultaten van haar onderzoek in het voorjaar van 2014 bekend worden. < 2013 gaat voor ons de boeken in als het jaar van de samenwerking. sinds afgelopen zomer zijn de bureaus van Vno-nCW noord en mkb-nederland noord geïntegreerd en werken we in noord-nederland nog efficiënter aan een optimaal ondernemingsklimaat. daarnaast werken we meer dan ooit samen met u, onze achterban. met name via onze dga-clusters, ons groeiende aantal noordgangen en onze platformbijeenkomsten willen we continu met u in gesprek blijven over essentiële thema s voor de noordelijke investeringsagenda. na de laatste serie platformbijeenkomsten over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt richten we begin 2014 onze pijlen op het vraagstuk ondernemingsfinanciering. Hierbij is ons doel om naast bancaire financiering ook andere vormen van financiering voor het mkb toegankelijk te maken. terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we vaststellen dat er belangrijke resultaten zijn geboekt, bijvoorbeeld op het vlak van ondernemersvriendelijk aanbesteden. Hierbij streven we ernaar om het mkb beter aan de bak te krijgen bij overheidsaanbestedingen. ook hebben we met succes het upgraden van de spoorlijn groningen-bremen bij overheid en politiek op de agenda gekregen en is onder druk van Vno-nCW noord door de provincie Fryslân versneld 300 miljoen euro vrijgemaakt om te investeren in de regionale economie. Veel resultaten die we hebben bereikt, zullen ook in het nieuwe jaar onze aandacht behoeven. zo stonden en staan er gemeenteraadsverkiezingen voor de deur en werken we onder de vlag groningen bereikbaar aan een goede afstemming van de vele infraprojecten die in groningen op de rol staan. op gemeentelijk niveau constateren wij dat de komende jaren nog meer taken gedecentraliseerd worden. dit vraagt om grote, sterke gemeentes die zijn toegerust voor hun verantwoordelijkheden. daarom zijn wij blij dat zowel in Friesland als groningen de gemeentelijke herindeling langzaam maar zeker tot uitvoering komt. deze herindeling komt in grote lijnen overeen met wat wij al jaren geleden bepleitten. als werkgeversorganisaties zijn wij content met de ontwikkelingen op dit vlak en geven we graag een compliment aan de bestuurders die het voortouw nemen. zowel bij de huidige als nieuwe gemeenten blijven wij natuurlijk hameren op zaken als een helder aanbestedingsbeleid en lage lastendruk. oók hierin trekken we graag samen met u op en dagen we u uit om op lokaal niveau mee te denken en actief te zijn. samen staan we sterk(er)! Lambert zwiers directeur Vno-nCW en mkb noord

12 10 NoordNieuws december 2013 Noordnieuws in 't kort Bulthuis winnaar Groninger Ondernemingsprijs 2013 Bulthuis Truck- en Traileronderdelen mag zich een jaar lang de Groninger Onderneming van het jaar noemen. Het familiebedrijf werd door de jury van de Groninger Ondernemingsprijs geroemd omdat het zich in een moeilijke markt heeft ontwikkeld van een regionale naar een nationale speler van formaat. Naast Bulthuis hebben ook Belsimpel en Get There een uitstekende indruk op ons gemaakt, aldus gedeputeerde en juryvoorzitter Yvonne van Mastrigt tijdens de finaleavond in Martiniplaza. Yvonne van Mastrigt: Het was ontzettend moeilijk. De bedrijfsbezoeken waren uiteindelijk doorslaggevend. Algemeen directeur Ronald Bulthuis toonde zich bijzonder verguld met de prijs, die bestaat uit eeuwige roem, een glazen kunstwerk, een bedrijfsuitje op de Voorwaarts Voorwaarts en een plek in de jury voor de editie Ruim 300 ondernemers uit de provincie waren in MartiniPlaza getuige van de spannende ontknoping van de Groninger Ondernemingsprijs. Bulthuis Truck- en Traileronderdelen bv is een Gronings familiebedrijf dat ruim 150 jaar geleden in Noordwolde begon als kuiper- en wagenmakerij. Tegenwoordig is het bedrijf gevestigd in Groningen en heeft ze meerdere vestigingen in Nederland. De jury vond het van uitzonderlijke klasse en strategische visie getuigen dat Bulthuis in 2004 het roer omgooide en overstapte op een ander business model. Sindsdien zijn de handelsactiviteiten explosief gegroeid en biedt het bedrijf werk aan 75 mensen. Janneke Plantinga wint JOP 2013 Janneke Plantinga uit Drachten heeft met Vandaag BSO Sport en Cultuur dé Jonge Ondernemersprijs van het Noorden 2013 gewonnen. Het was de 12e keer dat de JOP werd uitgereikt. De spectaculaire finaleavond speelde zich af in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Janneke Plantinga won naast dé Jonge Ondernemersprijs ook de provincieprijs van Friesland. Namens de jury noemde SNN-directeur Eise van der Sluis de volgende argumenten voor de overwinning: De jury is onder de indruk van de wijze waarop deze onderneemster - afkomstig uit de banksector - een nieuwe standaard voor buitenschoolse opvang heeft weten te ontwikkelen. Een onderscheidende formule met grote aantrekkingskracht op ouders en kinderen en met een snel groeiend netwerk van BSO-vestigingen op basis van een uitgekiende franchiseformule. Janmar Katoele van Katoele Consultancy uit Beilen werd de Drentse provinciewinnaar en Paul Gesink van Sunrenity uit Groningen de winnaar van Groningen. De aanmoedigingsprijs voor de meest veelbelovende ondernemer die de finale nét niet haalde, ging naar Wilgis Schoffelmeijer van Hoorcentrum Westerkwartier uit Zuidhorn. Zij heeft een speciaalzaak in hoortoestellen en hoorhulpmiddelen. Vandaag is een BSO met een duidelijke visie en biedt buitenschoolse opvang die past bij het kind van vandaag. Er wordt veel waarde gehecht aan kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en lekker buiten spelen. Vandaag maakt gebruik van bestaande locaties bij sportclubs, scholen, wijkgebouwen en op de kinderboerderij. In een markt die in zwaar weer verkeert, laat Vandaag een groei zien. De drie provinciewinnaars, van links naar rechts; Janmar Katoele van Katoele Consultancy uit Beilen, Paul Gesink van Sunrenity uit Groningen en Janneke Plantinga van Vandaag BSP Sport en Cultuur uit Drachten (Foto: Harry Kuipers Fotografie)

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 1 > 2014 Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit > Ledenplatforms over ondernemingsfinanciering > VNO-NCW en MKB Noord: What s in it for you?

Nadere informatie

Jonge internetondernemers inspireren premier

Jonge internetondernemers inspireren premier I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 1 > 2013 Jonge internetondernemers inspireren premier Tweedaags werkbezoek Mark rutte aan Vno-nCw noord > succesvol aanbesteden VergT lef Van

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

Vizier op noordelijke kansen

Vizier op noordelijke kansen I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 2 > 2014 investeringsvisie Vno-ncw noord Vizier op noordelijke kansen > AnnemIeke LAntInk: niets zo slecht ALs niet meer meedoen > Anne JAn zwart

Nadere informatie

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet

Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 3 > 2013 Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet > De missie van Jan-Peter CruImIng > FlorIJnas: lot uit

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 3 > 2012 OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË terugblik op eerste WIllem lodewijk ConferentIe > Vno-nCW noord lanceert app Voor noordelijk bedrijfsleven

Nadere informatie

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014 Afscheid Bert van der Haar als voorzitter VNO-NCW Noord Het Noorden zit in z n DNA > Interview Aart van der Gaag over Participatiewet

Nadere informatie

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 20 NUMMER 2 > 2015 Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord HAMBURG: STAD MET EEN AANSTEKELIJKE ENERGIE > Ondernemers in Hallum kunnen eindelijk vooruit > Noordelijke

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

What s in it for you?

What s in it for you? VNO-NCW en MKB Noord 2013: What s in it for you? Samen voor een optimaal ondernemingsklimaat in Noord-Nederland Twee verenigingen, één bureau De collega s van VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord: Lambert

Nadere informatie

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Noord NL 19 Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Europese wintergasten in the top of Holland In zomer nieuwe subsidieregeling van start Noord-Nederland en Leningrad Oblast evalueren eerste jaar

Nadere informatie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009 Drenthe klaar voor vuelta > Maakindustrie = kenniseconomie > Mobilteitscentrum: van werk naar werk > De aarde is plat: internationale

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol NR. 2 2010 het ONDERNEMERS GRONINGEN B E L A N G Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol BNI: met vertrouwen kun je bouwen Nefkens Noord volop in beweging De (mee)denktank voor het MKB ONLINE

Nadere informatie

VENLO ONDERNEMEND VAN NOORD- LIMBURG DERTIG JAAR MEEGEMAAKT IN DE PRAKTIJK DUURZAAMHEID DAN NORMAAL IN ANTARES BRENGT DE INFRA-AMBITIES

VENLO ONDERNEMEND VAN NOORD- LIMBURG DERTIG JAAR MEEGEMAAKT IN DE PRAKTIJK DUURZAAMHEID DAN NORMAAL IN ANTARES BRENGT DE INFRA-AMBITIES ONDERNEMEND VENLO jaargang 6 no. 22 oktober 2013 MIKE NOLDUS, AKARTON IN VIJF JAAR MEER MEEGEMAAKT DAN NORMAAL IN DERTIG JAAR DE INFRA-AMBITIES VAN NOORD- LIMBURG ANTARES BRENGT DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK

Nadere informatie

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Tiende jaargang, maart 2015 40 Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker

Nadere informatie

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak iddelpunt Ledenmagazine van Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak december 2008 Jaarcongres VNO-NCW Midden groot succes Soepel ritsen door splitsen SES creative wil Europa veroveren

Nadere informatie

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p.

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen Juni 2015 Nienke Homan Kersvers Gedeputeerde In dit nummer Interview Nienke Homan p. 1 Jesse in Stad p. 3 Een nieuwe Statenfractie p. 4 Hoogleraren over aardbevingen

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Middelpunt. Xxx. Voor Twente liggen er kansen om het achterland van Rotterdam te worden. Joke Cuperus en Jan-Peter Müller

Middelpunt. Xxx. Voor Twente liggen er kansen om het achterland van Rotterdam te worden. Joke Cuperus en Jan-Peter Müller Middelpunt Tekst: Xxxx Foto: Xxxx Xxx ledenmagazine VNO-NCW Midden mei 2014 #1 Joke Cuperus en Jan-Peter Müller Voor Twente liggen er kansen om het achterland van Rotterdam te worden Conny Verkerk: Ondernemers

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

We willen dichtbij onszelf blijven

We willen dichtbij onszelf blijven Adelheid Ponsioen: We willen dichtbij onszelf blijven Juni 2011 Ledenmagazine van Ondernemerskansen in Turkije Biobased heeft de toekomst Beerze Bulten blijft innoveren Provincie Utrecht kan nog dynamischer

Nadere informatie

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren good 7 company Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren Erik de Ridder wethouder Tilburg combineert economische

Nadere informatie

VASTGOEDRAPPORT GRONINGEN ASSEN 2010

VASTGOEDRAPPORT GRONINGEN ASSEN 2010 VASTGOEDRAPPORT GRONINGEN ASSEN 2010 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Vijf deskundigen aan het woord 4 1 Sociaaleconomische ontwikkelingen 8 1.1 Bevolking 9 1.2 Werkgelegenheid 10 1.3 Verhuisbeweging en migratie

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 GRONINGEN

het ONDERNEMERS Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 GRONINGEN NR. 4 2010 het ONDERNEMERS GRONINGEN B E L A N G Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland beleeft 24e editie Lombard Odier Darier Hentsch

Nadere informatie