Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei"

Transcriptie

1 Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu (I&M) 59 Green Deals afgesloten. Green Deals zijn afspraken waardoor ideeën vanuit de samenleving die bijdragen aan groene groei mogelijk worden gemaakt. Het kabinet maakt met de Duurzaamheidagenda en de Green Deal ruim baan voor de groene groei door regels aan te passen, te bemiddelen tussen partijen met verschillende belangen en te zorgen voor goede informatie. Provincies en gemeenten dragen bij aan een snelle ruimtelijke inpassing, zetten regionale fondsen op en voeren de procedure voor een vergunning snel uit. Bedrijven en burgers zorgen dat het project van de grond komt, de overheid ruimt de belemmeringen uit de weg. Dat is de deal, aldus minister Verhagen. De overheid moet duurzaamheid niet van bovenaf opleggen met allerlei verboden. Het heeft veel meer succes als mensen en bedrijven zelf zoveel mogelijk de ruimte krijgen voor eigen duurzame initiatieven. Duurzaamheidagenda Met de Green Deals brengt het kabinet een belangrijke ambitie uit de duurzaamheidagenda direct in de praktijk. De focus is daarbij gericht op vijf kansrijke sectoren: grondstof- en productketens, water- en landgebruik, voedsel, mobiliteit, klimaat en energie. Onze economische ontwikkeling gaat nog steeds gepaard met een toenemende druk op schaarse grondstoffen en ons milieu. Om onze welvaartsontwikkeling voor nu en de toekomst zeker te stellen, is het noodzakelijk de

2 omslag te maken naar een groene economie, aldus staatssecretaris Atsma. De duurzaamheidagenda illustreert hoe we economie en milieu op een slimme manier kunnen verbinden. Concrete projecten De Green Deals werden ondertekend bij rioolwaterzuivering waterschap De Stichtse Rijnlanden in IJsselstein, waar een Green Deal wordt uitgevoerd. Waterschappen willen duurzame energie uit hun rioolslib halen en voor veertig procent in hun eigen energiebehoefte gaan voorzien. Andere voorbeelden van Green Deals zijn: Verenigingen van Eigenaren kunnen makkelijker decentraal energie opwekken, zodat zonnepanelen op woonhuizen rendabeler worden; Boeren gaan in samenwerking met energiebedrijven biogas uit mest maken; De gemeente Amsterdam maakt vanaf 2015 nieuwbouw klimaatneutraal. Eerste stap Deze 59 Green Deals zijn een eerste stap. Het kabinet wil ervoor zorgen dat succesvolle voorbeelden breed navolging krijgen. Niet alleen bij grote bedrijven en provincies, maar juist ook bij MKB ers en gemeenten. Die zijn niet alleen van groot belang voor de Nederlandse economie, maar ook voor de verduurzaming van de samenleving. Nieuwe Deals Het kabinet gaat door met het stimuleren van Green Deals. Daarbij blijven initiatieven van burgers, bedrijven en organisaties voor groene groei zeer welkom. Daarom wordt in november 2011 het internetportaal weer opengesteld voor nieuwe deals.

3 Noot voor de redactie, niet voor publicatie Een infographic over de Green Deal staat op Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Benschop, woordvoerder EL&I, tel / , of Marie-Christine Reusken, woordvoerder I&M, tel ,

4 Factsheet Green Deal wordt meegstuurd met persbericht Door Green Deals met de samenleving te sluiten zorgt de Rijksoverheid dat deze projecten een zetje in de goede richting krijgen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van wet- en regelgeving, het ondersteunen van afzetmarkten voor nieuwe technologieën, zorgen voor goede samenwerkingsverbanden en het verbeteren van de toegang tot de kapitaalmarkt. Met de huidige deals zetten we concrete stappen naar een duurzame economie. Met projecten die zichzelf terugverdienen. De komende jaren zal het kabinet Green Deals blijven sluiten met de samenleving. Elke deal bevat een concreet resultaat, de inzet van het bedrijfsleven, mede-overheden en kennisinstellingen en de inzet van de rijksoverheid. Groene Economie Noord-Nederland wil met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kenniscentra zoals ECN en TNO, een 'Energy Academy' opzetten. De Rijksoverheid zorgt dat deze Energy Academy maximaal aansluit op bestaande nationale onderzoek-programma s. Daarnaast creëert de overheid fiscale randvoorwaarden om meer privaat gefinancierd onderzoek stimuleren, en is er 6 miljoen euro beschikbaar gesteld tot en met Kennis over energie bij elkaar brengen en vergroten zorgt voor meer groene banen en goed geschoold personeel waar bedrijven in de regio behoefte aan hebben. Groene Landbouw Essent, FrieslandCampina en NGGM willen samen met tenminste 125 agrarische bedrijven kleinschalige mestvergisting en biogasopwaardering in Nederland produceren. De Rijksoverheid onderzoekt de mogelijkheden om de vergunningsprocedure hiervoor te verkorten van 26 naar minder dan 10 weken. Meer groen gas voor de transportsector. Het streven is 125 BiogasXLinstallaties. Die leveren ongeveer 24 miljoen m3 groen gas per jaar op. Dat zijn zo n volle benzinetanks (uitgaande van een 60 liter benzinetank van een personenauto) per jaar.

5 Groene energievoorziening De waterschappen willen tussen 2011 en 2015 minimaal 12 grootschalige speciale energiefabrieken realiseren die duurzame energie opwekken uit rioolwater. De Rijksoverheid helpt door wet- en regelgeving hiervoor aan te passen, zodat het eenvoudiger wordt deze duurzame projecten uit te voeren. De ambitie is om in 2020 alle 350 rioolwaterzuiveringen om te bouwen tot energiefabrieken zodat de energiebehoefte van de waterschappen voor tenminste 40% duurzaam wordt. Groene industrie De Rotterdamse haven wil samen met het Rotterdam Climate Initiative (RCI) uitgroeien tot een van de meest groene havens ter wereld. De Rijksoverheid geeft brede steun aan de Rotterdamse ambities. Handelsbarrières en fiscale belemmeringen worden verminderd, wet- en regelgeving indien nodig aangepast. Een op- en overslag van 2 miljoen ton vaste biomassa in 2015 en een flinke reductie van de CO²-uitstoot. Groene stad Tussen 2015 en 2020 wil de gemeente Amsterdam ongeveer woningen energieneutraal gebouwd hebben. Met deze nieuwe bouwwijze wordt kennis en ervaring opgedaan. De Rijksoverheid en de gemeente Amsterdam bekijken in deze proef welke belemmeringen moeten worden weggenomen. 40 procent minder CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van het niveau in Groen vervoer Onder andere de regio s Brabant, Friesland en Rotterdam willen elektrisch vervoer bevorderen. Dit past in de ambitie van de overheid om in 2025, 1 miljoen elektrische auto s in Nederland te laten rijden. Hierbij horen ook goede en voldoende oplaadpunten en bijbehorende dienstverlening. De Rijksoverheid zorgt voor advies aan bedrijfsleven en kennisinstellingen. Deze ambitie levert een besparing op van ruim 2 megaton CO2-uitstoot. Dat komt overeen met enkele honderdduizenden auto s een jaar stil laten staan.