Uitgave van BDO Branchegroep Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave van BDO Branchegroep Zorg"

Transcriptie

1 MEI 2013 NUMMER 1 JAARGANG 5 Nieuwsbrief Zorg Uitgave van BDO Branchegroep Zorg FISCALITEIT WET- & REGELGEVING VANAF PAGINA 1 VANAF PAGINA 4 VANAF PAGINA 7 Beste lezer, Voelt u het ook, de nieuwe energie in de zorgsector? Ik merk het in mijn dagelijkse contact met klanten en partijen in de zorgmarkt. In alle lagen van organisaties beginnen mensen ondernemend te denken. Nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden steken de kop op, de zorgsector is volop in beweging! Een mooi recent voorbeeld zijn de uitkomsten van ons onderzoek naar de marktwerking in de zorg. Maar liefst 60% van alle ondervraagde instellingen is daar anno 2013 klaar voor, en ook de rest werkt er hard aan. Er wordt nu echt een draai gemaakt. Naar een nieuwe, gezonde toekomst! Ü Chris van den Haak Heeft u suggesties voor deze nieuwsbrief of wilt een update doorgeven van uw contactgegevens, mail dan naar Bemoedigende uitkomsten uit onderzoek naar marktwerking in de zorg 60% VAN DE ZORGINSTELLINGEN IS KLAAR VOOR WERKING INHOUD Ü 60% van de zorginstellingen is klaar voor de marktwerking...1 Ü In 3 stappen helderheid over de juiste koers...2 Ü Bent u beschermd tegen een DDoS-cyberaanval?...2 Ü Heldere tips en tricks voor een gezonder zorgbedrijf... 3 Ü Uitbesteding en overnames: Speelveld of mijnenveld... 4 Ü 21% BTW voor zorg-zzp-er?... 4 Ü Automatische vrijstelling kan ongunstig uitpakken!...5 Ü Zorgwerknemers opgeleid? Vraag loonbelasting terug... 6 De zorgsector heeft afgelopen jaar grote stappen gemaakt op de weg naar marktwerking. Inmiddels is 60% van de instellingen daar klaar voor. In 2011 en 2012 was dat nog slechts 20%, meldt Chris van den Haak, voorzitter van de BDO Branchegroep Zorg. Dat blijkt uit cijfers in het rapport Voortvarend en Behoedzaam, dat de BDO Branchegroep Zorg dat de BDO Branchegroep Zorg deze week publiceert. Deze analyse is gebaseerd op enquêtes onder 231 zorginstellingen in onder meer AWBZ, GGZ, ziekenhuizen, eerstelijnszorgorganisaties en jeugdzorginstellingen, uitgevoerd door BDO. VOORTVAREND EN BEHOEDZAAM MerendeeL zorginstellingen klaar VOOr TOeneMende MarkTWerkIng In de zorg OnderzOek door BdO BranchegrOep zorg Hoofdstuk X Lorem Ipsum 1 Ü Fusie? 7 stappen door het juridische regeldoolhof...7 Ü Hoog op de agenda: Sturen op integriteit!...7 Ü Zorgmarkt in beweging, maar wie heeft de regie?... 8 De uitkomsten zijn bemoedigend, stelt Van den Haak. Bedrijfsmatig werken was enkele jaren geleden nog geen algemeen goed binnen de zorgsector. Dat blijkt nu wel anders:

2 2 Nieuwsbrief Zorg bedrijfsmatig werken is omarmd. Daardoor kunnen instellingen grote slagen maken bij de verdere transformatie naar de nieuwe omstandigheden in de zorgsector. Weinig grip op de strategie Kanttekeningen zijn er ook: Zo ontdekten we dat veel instellingen nog steeds beperkte grip hebben op hun strategie en dat zij nog te weinig zicht hebben op hun optimale marktpositie en productportfolio, licht Van Bedrijfsmatig werken is omarmd, maar toch zullen er nog faillissementen volgen. den Haak toe. Daardoor lopen zij het risico dat ze tevergeefs investeren in nieuwe producten en diensten omdat die straks wellicht niet bij hun marktpositie of omgeving passen. Dus aan de ene kant gaat het vooruit, maar tegelijk voorzien we ook dat er in de komende jaren opnieuw een aantal faillissementen en reorganisaties in de zorg zit aan te komen. Het blijft scherp opletten! Meer weten? Download het rapport Voortvarend en Behoedzaam via of neem contact op met Chris van den Haak of Rob Karlas. Ü Chris van den Haak Ü Rob Karlas Leerzaam: Strategie Assessment voor zorginstellingen IN 3 STAPPEN HELDERHEID OVER DE JUISTE KOERS Veranderingen in de zorgsector stellen hoge eisen aan bestuurders. Hoe bepaal je de beste koers te midden van vergrijzing, stijgende zorgkosten en de switch naar outputfinanciering? Daarvoor ontwikkelde BDO het Strategie Assessment voor zorginstellingen: een controle-instrument dat bestuurders, directeuren en toezichthouders in de zorg helpt om de juiste strategie voor hun organisatie te formuleren. Dat helpt ze bij: beoordeling van de huidige positie in de markt; bepaling van de optimale strategie; beoordeling van de beste condities voor implementatie. Het assessment behandelt alle voor de strategie belangrijke aspecten en hun onderlinge samenhang. Zo zijn niet alleen de koers en doelstellingen duidelijk, maar ook de mogelijke hindernissen en valkuilen. Via drie stappen levert het BDO Strategie Assessment in korte tijd waardevolle inzichten op. Zo brengt het zorgbestuurders precies wat ze nodig hebben: helderheid over de optimale koers voor hun organisatie. Dit brengt zorgbestuurders precies wat ze nodig hebben: helderheid over de optimale koers STRATEGIE ASSESSMENT: HELDER EN CONCREET 1. Vooraf: Intakegesprek, voorstudie op basis van strategische documentatie, formulering vragen en observaties. 2. Eerste sessie: Presentatie van de geformuleerde vragen, discussie onder regie van gespreksleider, inventarisatie beslispunten, opstellen tijdplan. 3. Tweede sessie: Bespreken resultaten eerste meeting, toetsen strategie, doelstellingen en haalbaarheid, bespreken condities voor implementatie. Meer weten? Wilt u hulp bij het ontdekken en aanscherpen van de juiste strategie voor uw organisatie? Neem dan contact op met Frank van der Lee of Rob Karlas van de BDO Branchegroep Zorg. Ü Frank van der Lee Ü Rob Karlas Ook zorgsector mogelijk kwetsbaar voor online terreur BENT U BESCHERMD TEGEN EEN DDOS-CYBERAANVAL? In 2010 werd het Westfriesgasthuis getroffen door een virus; alle behandelingen moesten worden uitgesteld. DDoS of Distributed Denial of Service is sinds de cyberaanvallen op diverse banken een hot item. Ook uw eigen organisatie drijft grotendeels op de beschikbaarheid van data, en loopt dus potentieel risico. Maar wat is zo n DDoS-aanval eigenlijk? Wat zijn de gevaren? En wat kunt u er tegen doen? IT-auditor Martine van de Merwe legt uit. DDoS staat voor Distributed Denial of Service, weet Van de Merwe. Bij een DDos-aanval worden de servers van een organisatie bestookt met een grote hoeveelheid aanvragen waardoor de servers overbelast raken. Vergelijk het met de hoofdingang van een ziekenhuis waar duizenden (nep-)patiënten tegelijk naar binnen willen: de entree raakt geblokkeerd en ook echte patiënten kunnen tijdelijk niet naar binnen. Afhankelijkheid in de zorg Net als banken zijn ook zorginstellingen voor hun dagelijkse werk sterk afhankelijk van servers. Van de Merwe: Als een DDoS-aanval van webservers doorslaat en ook interne servers platlegt, zijn patiëntgegevens niet meer opvraagbaar. Afspraken kunnen niet worden gemaakt, testresultaten zijn onbereikbaar - het hele proces raakt vertraagd of loopt vast. Dat is meer dan alleen onhandig: patiënten die ehealth-toepassingen gebruiken, kunnen zelfs concrete gezondheidsrisico s lopen. Als zij normaal gesproken via ehealth bijvoorbeeld online hun bloedwaarde of stollingswaarde Ü

3 3 Nieuwsbrief Zorg Een DDoS-aanval heeft doorgaans niet als doel om data te stelen of te beschadigen. Alleen de beschikbaarheid van gegevens wordt aangetast, om zo een website of organisatie (tijdelijk) onbereikbaar te maken. Niettemin kan de schade enorm zijn! doorgeven en de benodigde medicatie krijgen teruggemeld, weten ze bij een DDoS-storing niet hoeveel medicijnen zij moeten nemen. Onwaarschijnlijk? Nee, integendeel!, waarschuwt Van de Merwe. Eind 2010 werd het Westfriesgasthuis in Hoorn getroffen door een computervirus. Alle behandelingen en operaties moesten worden uitgesteld; alleen spoedeisende hulp was mogelijk. Wat kunt u doen? Helaas is een DDoS-aanval niet echt te voorkomen. Maar je kunt de schade wel beperken, benadrukt Van de Merwe. Bijvoorbeeld door een goede scheiding aan te brengen tussen webservers en interne servers. Bij een onverhoopte aanval kunnen de interne processen ongestoord doordraaien, zelfs al is internetverkeer tijdelijk niet mogelijk. Door tijdig de juiste maatregelen te nemen, kunt u de schade en overlast voor uw patiënten en uw organisatie tot het minimum beperken. Meer weten? Neem dan contact op met Martine van de Merwe of Jur de Vries van de BDO Branchegroep Zorg. Ü Martine van de Merwe Ü Jur de Vries Marktwerking vraagt om een ondernemende instelling HELDERE TIPS EN TRICKS VOOR EEN GEZONDER ZORGBEDRIJF Alleen al het verschil in indicatiestelling kan oplopen tot honderdduizenden euro s per jaar. Het is overbekend: de zorgsector zit middenin een wervelwind van ontwikkelingen. Meest ingrijpende actuele voorbeelden zijn de invoering van DOT/DBC s, de normatieve huisvestingscomponent en de WMO. Die dynamiek vraagt om leaner & meaner. De BDO Branchegroep Zorg werkt al jarenlang in de voorhoede van deze transitie in de sector, en geeft u graag een aantal tips & tricks. Voor lagere kosten en hogere opbrengsten. Realistische indicaties! Veel instellingen in langdurige zorg hanteren een te lage indicatiestelling. De behandelaar gaat vaak uit van wat de cliënt nog kan, terwijl het CIZ kijkt naar wat de cliënt niet kan. Dit verschil kan oplopen tot honderdduizenden euro s per jaar. Een steekproef op uw cliëntenbestand kan snel zichtbaar maken of dat ook bij u speelt. Slimmer met vastgoed Vastgoed blijft één van de grootste posten bij de meeste zorginstellingen. In de komende tijd wordt het steeds belangrijker om de bezettingsgraad te maximaliseren. Dreigt structureel ruimte-overschot en zijn verkoop of verhuur geen opties? Denk dan ook eens aan samenwerking met andere zorgverleners op uw terrein of aan de inrichting van seniorenwoningen van een specifieke doelgroep. Soms is zelfs sloop beter dan behoud (denk aan doorlopende kosten). Dit is zeker: uw omzet/-samenstelling zal de komende jaren substantieel veranderen. En daarmee uw kostenstructuur en balansverhoudingen. 360-graden oriëntatie De overgang van AWBZ en Jeugdzorg naar de WMO staat op vele agenda s. Daarnaast speelt er in veel gemeenten nog een derde transitie: die van de Participatiewet (werk en inkomen). Te midden van al die onduidelijkheid zien wij dat veel gemeenten intern of samen werkbare modellen ontwikkelen, maar dat zorgaanbieders daar nog vaak onvoldoende bij aanhaken. Die zouden vanuit de optiek van gemeenten immers toch alleen maar preken voor eigen parochie. Toch is het raadzaam om ook als zorgaanbieders daarover meedenken. Dan ontstaat namelijk een completer 360-graden beeld van de markt en de mogelijkheden, en vind je vaak sneller de uiteindelijk betere oplossing. Aan de slag! Stilzitten is geen optie. De BDO Branchegroep Zorg helpt u graag op diverse vlakken om de vele ontwikkelingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden. Zoals: Onderzoeken juistheid indicatiestellingen; Begeleiden van strategieassessments met Raad van Bestuur en Raad van Toezicht; Uitvoeren van Lean six sigma -trajecten ( de juiste dingen doen ); Uitvoeren van rendementsanalyses; Opzetten en uitvoeren vastgoedstrategieën; Zoeken en creëren van samenwerkingen. Meer weten? Neem dan contact op met Rik van Brederode of Frank van der Lee van de BDO Branchegroep Zorg. Ü Rik van Brederode Ü Frank van der Lee

4 4 Nieuwsbrief Zorg Betrouwbaar advies en begeleiding cruciaal outsourcing, fusie of (her)financiering UITBESTEDING EN OVERNAMES: SPEELVELD OF MIJNENVELD? Heeft u plannen voor een fusie, overname of het uitbesteden van taken? Ga niet over één nacht ijs. De wereld van uitbestedingen, overnames en (her)financiering kan een mijnenveld zijn, waarschuwt Roelof van Dijk, adviseur M&A bij BDO Corporate Finance. Uitbesteden? Blijf kritisch! Steeds meer zorginstellingen focussen zich op hun kernactiviteiten en besteden ondersteunende activiteiten zoals catering, beveiliging, automatisering en schoonmaak uit aan gespecialiseerde marktpartijen. Daarbij ga je als bestuurder liefst niet over één nacht ijs, maar stel je vooraf en tijdens elke fase van het proces kritische vragen. Zoals: in hoeverre loont uitbesteding werkelijk? Hoe zien oude en nieuwe kostenstructuur eruit? En hoe garanderen we de kwaliteit van de taken die we uitbesteden? Overname of (her)financiering? Ook overnames en (her)financieringen zijn in de zorg aan de orde van de dag. Onder de aanhoudende budgetdruk zoeken zorgaanbieders samenwerking. Door organische groei, via samenwerkingsverbanden en via overnames. Daarnaast zien nieuwe investeerders commerciële kansen door verbetering van de efficiency en het creëren van schaalgrootte bij zorgaanbieders. Een dynamisch speelveld, dat soms een mijnenveld lijkt. Pragmatisch en deskundig In al deze gevallen (en meer) bieden de adviseurs van BDO Corporate Finance en BDO Transaction Advisory Services uitkomst. Zij hebben diepe kennis van de zorgsector en de investeringsmarkt en ruime ervaring met outsourcings-, overname- en financieringstrajec- WAT BDO CORPORATE FINANCE VOOR U KAN DOEN Outsourcing: van haalbaarheidsonderzoek tot en met het sluiten van de contracten. Verkoop van een instelling: van verkoopklaar maken tot en met het afronden van de transactie. Koop van een instelling: van het opstellen van de acquisitiestrategie tot en met het afronden van de transactie. Financiering: van het opstellen van een liquiditeitsmodel tot en met het afronden van de financiering. Waardebepaling: van de uitkoop van minderheidsbelangen en arbitrage tot fusies of het toe-/uittreden van aandeelhouders. Business Restructuring: van turnaround en rendementsverbetering tot schuldstructurering, insolventie en exit-advies. ten. Van (voor)onderzoek en due diligence tot de financiering en het sluiten van de deal. Meer weten? Hebt u plannen voor uitbesteding, aankoop/verkoop of reorganisatie? Neem vandaag nog contact op met Roelof van Dijk of uw BDO-adviseur. Ü Roelof van Dijk FISCALITEIT Staatssecretaris wil hoge accijns op inzet zelfstandigen 21% BTW VOOR ZORG-ZZP-ER? Verpleegkundigen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en vergelijkbare beroepsgroepen bieden hun diensten steeds vaker aan als zzp-er. De fiscus wil dat deze zelfstandigen zonder personeel 21% btw gaan rekenen over hun diensten. Maar hoe is dat te rijmen met de medische btw-vrijstelling? Volgens staatssecretaris Weekers van Financiën geldt de medische vrijstelling alleen als de zzp-er zelfstandig een gezondheidskundige dienst verricht, een Wet BIG-opleiding heeft afgerond en de verrichte dienst behoort tot het deskundigheidsbereik van die beroepsbeoefenaar. De staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van Ü Diverse zelfstandigen zijn procedures gestart met als inzet: volledig btwvrije zorg

5 5 Nieuwsbrief Zorg zelfstandigheid als de zzp-er werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever, legt btw-specialist Marco Beerens van BDO uit. De zzp-er stelt dan arbeid ter beschikking, vergelijkbaar met een uitzendbureau, en dus zou dan 21% btw van toepassing zijn. Kromme situatie Dat creëert een kromme situatie. Beerens: Die stellingname impliceert namelijk dat deze zzp-ers niet zelfstandig zijn. Daarmee sluit de btw-wetgeving hen in feite uit van het ondernemerschap. Bovendien vallen hun werkzaamheden, als deze worden uitgevoerd in loondienst, wél volledig onder de vrijstelling die voor het ziekenhuis of vergelijkbare instelling geldt. In reactie op de antwoorden van de staatssecretaris op eerdere vragen hebben de Tweede Kamerleden Omtzigt en Bruins Slot op 16 april 2013 aanvullende vragen gesteld. Zij willen weten hoe de staatssecretaris tot btw-heffing komt, weet Beerens. In het land zijn zorg-zzp-ers diverse procedures gestart, met als inzet: volledig btw-vrije zorg. Zolang het laatste woord hierover niet is gezegd, is het verstandig om als zzp-er bezwaar te maken tegen de eigen btw-aangifte. Meer weten? Neem contact op met Marco Beerens of Matthijs van Ooij. Ü Marco Beerens Ü Matthijs van Ooij FISCALITEIT Nieuwe regeling VPB voor ondernemende stichtingen en verenigingen AUTOMATISCHE VRIJSTELLING KAN ONGUNSTIG UITPAKKEN! generieke (drempel)vrijstelling. Stegeman: Deze kijkt puur naar de behaalde financiële resultaten: (bijna) elke stichting of vereniging is VPB-vrijgesteld als de winst niet meer bedraagt dan in enig jaar. Deze vrijstelling is ook van toepassing bij een winst die hoger is dan maar in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren samen niet meer bedraagt dan Dit lijkt aantrekkelijk maar kan toch financieel ongunstig uitpakken, zoals met deze twee scenario s. 1 Van belastingplichtig naar vrijgesteld : eindafrekening Stel, uw stichting of vereniging was voorheen belastingplichtig, maar door de nieuwe drempelvrijstelling wordt u vrijgesteld, schetst Stegeman. U moet dan in het laatste jaar dat u belastingplichtig bent afrekenen over de stille reserves, fiscale reserves en/of goodwill. Staat er bijvoorbeeld een pand op de balans met een boekwaarde die lager is dan de waarde in het economisch verkeer, dan volgt er over het verschil acuut een heffing. Ook een eventuele desinvesteringsbijtelling wordt hierin meegenomen. Deze eindafrekening vindt plaats in het jaar direct voorafgaande aan het jaar waarin de subjectieve vrijstelling van toepassing wordt. Let op: u kunt nog tot 1 juli 2013 kiezen voor vrijwillige VPB-plicht. Keuze wel of niet vrijstellen hangt af van inschatting toekomstig resultaat. De VPB-regels voor ondernemende stichtingen en verenigingen zijn veranderd. Deze instellingen kunnen daardoor een flinke VPB-heffing voor de kiezen krijgen. Wilt u die voorkomen, dan is snelle actie geboden!, adviseert fiscalist Nika Stegeman. Wat is het verhaal? Stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven, zijn in beginsel zelf ook belastingplichtig voor de vennootschaps-belasting (VPB), legt Stegeman uit. Er is een vrijstelling mogelijk voor instellingen in de zorgsector, als meer dan 90% van het werk bestaat uit daadwerkelijke genezing, verpleging of verzorging. Door de strikte handhaving van die norm, vallen veel organisaties (welzijn, maatschappelijk werk, prenatale zorg, kinderopvang, advies en begeleiding) buiten deze vrijstelling, en zijn zij dus VPB-plichtig. Nieuw: generieke vrijstelling Sinds 1 januari 2012 geldt een nieuwe 2 Mogelijk gevolg van de subjectieve vrijstelling: een hogere heffing Verder geldt dat een stichting of vereniging bij vrijstelling alle eventuele verrekenbare verliezen uit eerdere jaren kwijtraakt. Mocht u in de toekomst door goede resultaten weer belasting-plichtig worden, dan kunt u eerdere verliezen niet meer in aftrek brengen. Ü Is uw stichting of vereniging al beoordeeld op de effecten van de algemene vrijstelling? Wellicht is actie voor 1 juli 2013 gewenst!

6 6 Nieuwsbrief Zorg Het klinkt tegen- strijdig, maar zo kan vrijstelling dus leiden tot een hogere heffing! Stilzwijgend vrijgesteld Er zit een klein addertje onder het gras van de nieuwe regels: de subjectieve vrijstelling geldt van rechtswege. Stegeman: Elke instelling die voldoet aan de voorwaarden, is dus vanzelf en stilzwijgend vrijgesteld. Wilt u geen vrijstelling, omdat u bijvoorbeeld een eindafrekening wilt vermijden, dan moet u daar expliciet een verzoek voor indienen bij de inspecteur. Dit moet binnen zes maanden na het jaar waarop het verzoek betrekking heeft. Om eindafrekening voor kalender jaar 2012 te voorkomen, moet uw verzoek dus vóór 1 juli 2013 zijn ingediend. Zo n verzoek geldt vervolgens vijf jaar. Tijdig verzoek indienen! Verricht uw stichting of vereniging belastingplichtige activiteiten? Dan is het zaak om op korte termijn te beoordelen of de drempelvrijstelling speelt om vervolgens te kiezen: automatische vrijstelling accepteren, of een verzoek indienen om de vrijstelling niet toe te passen en jaarlijks VPB-aangifte te (blijven) doen. Wat per geval de beste keuze is, hangt af van uw inschatting van het verwachte verloop van uw toekomstige resultaten, benadrukt Stegeman. Maar regel het in elk geval tijdig: voor 1 juli aanstaande! Meer weten? Heeft u vragen over de (gevolgen van de) gewijzigde subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen? Neem dan contact op met Nika Stegeman of Philip Warmenhoven. Ü Nika Stegeman Ü Philip Warmenhoven FISCALITEIT Deze bedraagt voor werknemers in een BBL-traject per werknemer, en voor werknemers die minstens 2 maanden een stage in een BOL-traject volgen op per werknemer, weet Van Peer. Daarbij gelden drie voorwaarden: 1. Vraagt u afdrachtsvermindering aan voor BBL- en BOL-trajecten van uw werknemers, dan dienen deze te kwalificeren voor de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). 2. De inhoudingsplichtige moet in het bezit zijn van een afschrift van de tripartiete overeenkomst waarin het leertraject van de werknemer is vastgelegd. 3. Bij werknemers jonger dan 25 mag het toetsingsloon voor BBL-trajecten in principe niet meer zijn dan (2013, fulltime). Voor BOL-trajecten is er geen sprake van een toetsloon. Aantrekkelijke loonsubsidie steuntje in de rug bij scholing ZORGWERKNEMERS OPGELEID? VRAAG LOONBELASTING TERUG! Vermindering loonbelasting mogelijk bij externe én interne scholing. Regeling loopt af, maar claimen kan nog tot vijf jaar terug. Goede scholing en training van zorgmedewerkers zijn van levensbelang. Dat kost flink, maar gelukkig is er een tegemoetkoming mogelijk in de loonbelastingsfeer. Die moet je alleen wel tijdig en correct aanvragen, benadrukt Marc van Peer, fiscalist bij BDO. Met name in de zorgsector worden in de regel tal van opleidingen aangeboden die in aanmerking komen voor deze vorm van subsidie voor werkgevers. Van Peer: Als werknemers bijvoorbeeld een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen, kom je als werkgever onder voorwaarden in aanmerking voor deze regeling. Hoe werkt het? Voor inhoudingsplichtigen die werknemers een BBL- of BOL-traject aanbieden (maar ook andere opleidingen, zie hierna) bestaat in 2013 de mogelijkheid gebruik te maken van de afdrachtvermindering onderwijs. Claimen tot vijf jaar terug Dit fiscale voordeel is met terugwerkende kracht mogelijk voor de afgelopen vijf jaar. Heeft u daarvan nog geen gebruik gemaakt, dan kunt u daarvoor dit jaar nog een correctiebericht indienen bij de Belastingdienst, adviseert Van Peer. Stel dat u tien kwalificerende werknemers heeft opgeleid en tot vijf jaar kunt terugvragen, dan betekent dat een mogelijke teruggaaf van circa Het is dus zeer de moeite waard om deze regeling goed onder de loep te nemen, zeker nu de afdrachtverminderingen waarschijnlijk per 1 januari 2014 worden afgeschaft. Meer weten? Neem contact op met Marc van Peer of Nika Stegeman van de BDO Branchegroep Zorg. Ü Marc van Peer Ü Nika Stegeman

7 7 Nieuwsbrief Zorg WET- & REGELGEVING Waar moet u rekening mee houden bij het maken van fusieplannen? FUSIE? 7 STAPPEN DOOR HET JURIDISCHE REGELDOOLHOF 4. WTZi Als toegelaten instelling in de WTZi hebben zorginstellingen voor een fusie ook toestemming van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodig, tipt Sprangers. Denk erom dat die alleen kan worden verkregen na tijdige verstrekking van uitgebreide informatie bij het Ministerie! 5. Vorm van de fusie Afhankelijk van de wensen van de fusiepartijen luistert ook de vorm waarin de fusie wordt gegoten zeer nauw, benadrukt Sprangers. Wordt het bijvoorbeeld een joint venture, een samensmelting van zorginstellingen plaatsvinden in één van de bestaande zorginstellingen, of in een nieuw op te richten stichting? Fusies tussen zorginstellingen zijn aan de orde van de dag. Daarbij gelden strenge juridische regels, vanaf het moment van de plannenmakerij. Dit lijkt soms een doolhof. Maar met deskundige hulp vindt u snel de weg. Bart Sprangers, jurist van de BDO Ondernemingsrecht en lid van de BDO Branchegroep Zorg, belicht 7 hot topics. 1. De ondernemingsraad (OR) Sprangers: Op grond van de Wet op de ondernemingsraden kan uw zorginstelling verplicht zijn een voorgenomen fusie ter advisering aan een medezeggenschapsorgaan voor te leggen, zoals OR, personeelsvertegenwoordiging of -vergadering. Dit advies moet worden gevraagd in een fase dat medezeggenschap het besluit nog kan beïnvloeden. 2. Mededingingsrecht Om monopolies of kartelvorming te voorkomen houdt de Autoriteit Consument & Markt (voorheen NMa) toezicht op fusies tussen grote ondernemingen, weet Sprangers. Sommige fusies moeten zelfs worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Of een fusie tussen zorginstellingen moet worden voorgelegd, hangt af van een aantal criteria. Ook de NZa heeft daar een stem in. Tot dusverre wordt deze slechts geraadpleegd, maar er ligt een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer dat regelt dat de NZa zelfs formeel goedkeuring moet geven. Het is onbekend of en wanneer dit definitief wet wordt. 3. Subsidies Afhankelijk van de provincie waarvan de zorginstellingen subsidie ontvangen, hebben zij informatieverplichtingen aan de betreffende provincie en bij regelmaat toestemming van de provincie nodig, aldus Sprangers. Dit kan al gelden in de fase van een bestuurlijke of organisatorische fusie, dus al ruim voor de feitelijke juridische fusie. 6. Juridische due diligence Voor beide fusiepartners is het belangrijk te weten dat ook de ander zijn zaken juridisch goed in orde heeft, benadrukt Sprangers. Zijn de juiste contracten gesloten en vergunningen verleend? En hoe zit het met de lopende procedures? Dit wordt in een juridische due diligence in kaart gebracht. Die geeft zekerheid voor beide partijen. 7. Arbeidsvoorwaarden werknemer Bij een fusie houden werknemers in beginsel dezelfde rechten. Dit kan een tweedeling in arbeidsvoorwaarden en daarmee mogelijke onrust en zelfs ongelijke behandeling met zich brengen. En hoe zit het met de cao?, schetst Sprangers. Het is belangrijk om hier zo mogelijk harmonisatie toe te passen die voor alle medewerkers acceptabel is. Meer weten? Neem contact op met Bart Sprangers of Robert Franken van de BDO Branchegroep Zorg. Ü Bart Sprangers Ü Robert Franken WET- & REGELGEVING Fraude en imagoschade te lijf met extra aandacht voor betrouwbaarheid HOOG OP DE AGENDA: STUREN OP INTEGRITEIT! De toenemende complexiteit van de zorgsector, de prijsdruk en resultaatgerichtheid zet de integriteit binnen zorginstellingen onder druk. Dit leidt tot nieuwe risico s van financiële en imagoschade. Daarom is het belangrijk om juist nú te sturen op integer gedrag! Drie recente ontwikkelingen hebben integriteit hoog op de agenda gezet: toenemende werk- en prestatiedruk, de voortdurende kostendruk en de toenemende complexiteit van zorginstellingen. Alle drie factoren kunnen betrokkenheid, motivatie en inzet verminderen en kunnen leiden tot niet-integer handelen. Twee invalshoeken Integer gedrag van mensen binnen organisaties wordt beïnvloed door (externe) organisatiefactoren én door (interne) individuele factoren. Effectief sturen op integriteit is daarom gestoeld op twee invalshoeken: 1. Van individu naar organisatie Zoals gesteld: uiteindelijk gaat het om het gedrag van Ü

8 8 Nieuwsbrief Zorg een medewerker. Het gedrag wordt in belangrijke mate gestuurd door individuele kenmerken als het moreel bewustzijn. De BDO Integriteitsmonitor geeft inzicht in dit cruciale aspect. Het is een wetenschappelijk onderbouwd, online instrument waarmee u eenvoudig en snel inzicht krijgt in hoe de persoon omgaat met morele dilemma s. 2. Van organisatie naar individu De medewerkers worden beïnvloed door de bedrijfscultuur. Maar die bestaat uit meer dan een boekje met kernwaarden en een gedragscode. De zachte kant, de soft controls, is waarschijn lijk de lastigste en in elk geval de minst grijpbare. BDO biedt advies en hulp bij integriteitsissues. Het hanteert daarbij een aanpak met drie centrale invalshoeken: voorkomen, signaleren Effectief sturen kent twee invalshoeken: van individu naar organisatie én andersom. en reageren. Deze wisselwerking tussen organisatie en individu vormt de basis voor het sturen op integriteit. Vervolgens zijn er in 4 stappen concrete acties mogelijk. 1 Bepalen integriteitsrisico s Maak met behulp van onder andere de BDO Integriteitsmonitor inzichtelijk welke soft controls aanwezig zijn en wat voor type mens in de organisatie werkt. 2 Vaststellen integriteitsprogramma Bepaal op basis van de integriteitsrisico s welke vervolgacties nodig zijn. BDO hanteert hierbij een soft controls scan voor de zorgsector. 3 Implementeren integriteitsprogramma In deze stap worden concrete acties ondernomen. Hierbij valt te denken aan integriteitsworkshops en het aanpassen van werkprocessen. 4 En dan: meten en volgen Sturen op integriteit gaat hand in hand met meten (met de soft controls scan en de BDO Integriteitsmonitor) en zo nodig bijstellen. Meer weten? Neem dan contact op met Frank van der Lee of Marjolein Snippe van de BDO Branchegroep Zorg. Ü Frank van der Lee Ü Marjolein Snippe WET- & REGELGEVING Advocaat mr. Marco Balhuizen over recente juridische uitspraken ZORG IN BEWEGING, MAAR WIE HEEFT DE REGIE? Marktwerking in de zorg blijft de gemoederen bezig houden. Regels veranderen, macht verschuift voortdurend en regels worden gaandeweg bijgesteld. Advocaat mr. Marco Balhuizen van Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat schetst een aantal recente uitspraken en ontwikkelingen. DE OVERHEID DE ZORGAANBIEDERS DE OVERHEID De overheid blijft op de zorgmarkt de rol van marktmeester vervullen. Recente belangrijke wijzigingen in de financierings- en bekostigingsstructuur zijn onder meer: ex post verevening zorgverzekeraars wordt afgebouwd; vrij onderhandelbare deel van de medisch specialistische zorg wordt verruimd; invoering integrale prestatiebekostiging; afschaffing budgetsystematiek; DBC s vervangen door DOT s; verzekeraars moeten vóór 1 april contracten met zorgverleners afsluiten ( Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord ). DE ZORGVERZEKERAARS De prikkels en mogelijkheden voor zorgverzekeraars om scherp in te kopen zijn als gevolg van de hiervoor geschetste ontwikkelingen toegenomen. In de praktijk lijkt dit nog niet echt van de grond te zijn gekomen. Eisen bij inkoop zorg Zorgverzekeraars zijn in principe vrij om te bepalen met welke aanbieders zij contracten afsluiten. Ook uit recente rechtspraak blijkt dat de zorgverzekeraar daarbij normen van zorgvuldigheid en redelijkheid en billijkheid in acht moet nemen. Zorg wordt in de DE ZORGVERZEKERAARS praktijk vaak ingekocht via een aanbesteding, waarbij sprake moet zijn van een verifieerbare, transparante en non-discriminatoire inkoopprocedure. Eisen bij vergoeding niet-gecontracteerde zorg Ook wanneer een zorgverzekeraar geen contract heeft met een zorgaanbieder, is hij niet volledig vrij in zijn handelen. Verzekeraars moeten immers ook een vergoeding bieden voor genoten zorg bij niet-gecontracteerde zorgverleners. Zij vergoeden in een dergelijk geval in de praktijk slechts een deel. Op 14 Zorg bij niet-gecontracteerde zorgverleners? Dan is 50% vergoeding niet voldoende. DE TOEZICHTHOUDERS maart heeft de rechtbank Zeeland-West- Brabant in een geschil tussen CZ en een aanbieder van specialistische GGZ geoordeeld dat een vergoeding van slechts 50% niet geoorloofd is. De hoogte van een vergoeding mag immers geen hinderpaal vormen voor een beroep op niet-gecontracteerde zorg. DE ZORGAANBIEDERS Fusie ziekenhuizen In de afgelopen periode is weer volop gefuseerd door ziekenhuizen. De NMa (per 1 april jl. onderdeel van de nieuwe Autoriteit Consument & Markt, ACM) heeft recent drie fusies goedgekeurd. In alle gevallen ontstonden er ziekenhuizen met zeer grote marktaandelen in hun verzorgingsgebieden. Volgens de NMa zijn de verzekeraars evenwel in staat om de ziekenhuizen te disciplineren wat betreft prijs (kosten) en kwaliteit. Ü

9 9 Nieuwsbrief Zorg Als extra waarborg is voor de komende jaren een prijsplafond met de ziekenhuizen afgesproken. Structurele samenwerking andere zorgverleners Mede als gevolg van de toegenomen (regie)rol van de zorgverzekeraars ontstaat ook bij zorgverleners de behoefte tot krachtenbundeling. Daardoor zijn structurele vormen van samenwerking tussen zorgverleners in opkomst, zoals brugmaatschappen : gefuseerde maatschappen van specialisten die zijn verbonden aan verschillende ziekenhuizen. Deze vormen zijn vanuit het mededingingsrecht eerder toege-staan dan losse samenwerkingsverbanden (waarbij zorgverleners als zelfstandige onder-nemingen op de zorgmarkt actief blijven). DE TOEZICHTHOUDERS Aanmerkelijke marktmacht apotheker Recent heeft het CBb, de hoogste rechter, beslist dat de NZa een apotheek in Breskens terecht heeft bevolen een contract met zorgverzekeraar Menzis aan te gaan. De apotheek zou over aanmerkelijke marktmacht beschikken en die misbruiken door te weigeren een contract met Menzis aan te gaan. Het CBb heeft in dat verband onder meer overwogen dat het niet aannemelijk is dat de zorgverzekeraar over voldoende counterveiling power beschikt. Aanmerkelijke marktmacht huisartsen Vorig najaar heeft de NZa ook aan twee samenwerkingsverbanden van huisartsen (Almere en Prinsenbeek) een verplichting opgelegd vanwege misbruik van aanmerkelijke marktmacht. De aangesloten huisartsen zouden expliciet weigeren hun patiënten door te verwijzen naar een bepaalde internetapotheek. Volgens de NZa kunnen de patiënten, vanwege de machtspositie van de huisartsen, niet naar een huisarts die hen wel zou willen doorverwijzen naar een (internet) apotheek naar keuze. BDO heeft een unieke strategische samenwerking met Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat. In nauwe samenwerking met de advocaten en notarissen van dat kantoor kunnen wij uw belangen in de zorg op een effectieve en professionele wijze behartigen. Voor meer informatie: Ü Marco Balhuizen (advocaat) MEER INFORMATIE Mocht u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen hebben en/of meer informatie wensen, neem dan contact op met de BDO Branchegroep Zorg. Algemeen secretariaat Postbus 4053, 3502 HB Utrecht Telefoon Internet Twitter twitter.com/bdozorg BDO BRANCHEGROEP ZORG De specifieke kennis en kunde binnen de zorgsector heeft BDO gebundeld in de BDO Branchegroep Zorg. Deze branchegroep adviseert en ondersteunt diverse zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, privéklinieken, AWBZ-instellingen en eerstelijns zorgverleners, bij onder meer financiële, fiscale en organisatorische vraagstukken. Wij zijn ervan overtuigd dat de basis van het succes van ons en dat van onze klanten ligt in wederzijds vertrouwen. Wij geloven dat alleen vak- en branchekennis, cijfers en regels hiervoor niet de enige uitgangspunten zijn. Het draait om wat onze klanten nodig hebben. Maar ook wie ze nodig hebben. Een betrokken, persoonlijke relatie is voor ons de basis van een bestendige vertrouwensband. Het ontwikkelen van deze relatie staat centraal in alles wat wij doen. Als accountant, als fiscalist of als consultant. Wij richten ons op het verhaal achter de vraag van onze klanten. Omdat wij begrijpen dat het de mensen zijn die er toe doen. BDO, omdat mensen tellen. Colofon Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich wenden tot BDO Accountants & Adviseurs of een van haar adviseurs. BDO Accountants & Adviseurs en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie. BDO heeft een strategische samenwerking met Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat. Daardoor zijn wij in staat de belangen van de cliënt optimaal te behartigen. BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam BDO actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Accountants & Adviseurs is een op naam van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een aantal met elkaar in een groep verbonden rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam BDO actief zijn op een bepaald terrein van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 05/2013 FC13185

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

medische gezondheidsrecht

medische gezondheidsrecht & BRANCHETEAM GEzoNdHEidSzoRG Wij hebben onze kennis van en ervaring in de gezondheidszorg effectief gebundeld. Wij kunnen u op zeer diverse gebieden bijstaan, waarbij naast het gezondheidsrecht te denken

Nadere informatie

APOTHEKERS. Omdat mensen tellen.

APOTHEKERS. Omdat mensen tellen. APOTHEKERS Omdat mensen tellen. 2 Apothekers ADVIESGROEP APOTHEKERS APOTHEKERS VERDIENEN EEN ADVISEUR DIE THUIS IS IN HUN ZAKEN OF HET NU GAAT OVER DE AANKOOP DAN WEL VERKOOP VAN EEN APOTHEEK, FISCALE

Nadere informatie

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij Omdat mensen tellen. Nieuwe regelgeving voor Organisaties van Openbaar Belang 3 Invoering nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Regionale samenwerking HA zorg Nico Eyck (ZOIJ) Marco Balhuizen (DVAN)

Regionale samenwerking HA zorg Nico Eyck (ZOIJ) Marco Balhuizen (DVAN) Regionale samenwerking HA zorg Nico Eyck (ZOIJ) Marco Balhuizen (DVAN) 18 september 2014 Agenda Introductie Naar een andere vorm van samenwerking in regio de Oude IJssel Aandachtspunten Mededingingsrecht

Nadere informatie

Snel aan de slag instructie Mijn BDO

Snel aan de slag instructie Mijn BDO Snel aan de slag instructie Mijn BDO nieuwe perspectieven 1 Op deze helppagina vindt u de informatie die u nodig heeft om optimaal gebruik te maken van de onderdelen binnen een Mijn BDO omgeving van uw

Nadere informatie

wat telt? De Bedrijfscode van BDO

wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO omdat mensen tellen. Integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn essentieel om in de huidige complexe en transparante wereld

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg

Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg Februari 2016 In de zorg wordt op grote schaal samengewerkt. Tussen zorgaanbieders onderling, tussen zorgaanbieders en ketenpartners en

Nadere informatie

Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg

Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg In de zorg wordt op grote schaal samengewerkt. Tussen zorgaanbieders, zorgaanbieders en ketenpartners, zorgaanbieders en leveranciers.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZORG. Uitgave van BDO Branchegroep Zorg FISCALITEIT

NIEUWSBRIEF ZORG. Uitgave van BDO Branchegroep Zorg FISCALITEIT OKTOBER 2013 JAARGANG 5 WWW.BDO.NL NIEUWSBRIEF ZORG Uitgave van BDO Branchegroep Zorg FISCALITEIT WET- & REGELGEVING VANAF PAGINA 1 VANAF PAGINA 4 VANAF PAGINA 5 Beste lezer, Het zijn drukke tijden in

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

1 Inleiding 9. 2 De fundamenten van het zorgstelsel 11. 3 De structuren in de zorg 25. 4 De aanspraak op zorg 31. 5 De financiering van de zorg 47

1 Inleiding 9. 2 De fundamenten van het zorgstelsel 11. 3 De structuren in de zorg 25. 4 De aanspraak op zorg 31. 5 De financiering van de zorg 47 Voorwoord Wie wil begrijpen hoe het Nederlandse zorgstelsel functioneert en op zoek gaat naar informatie, dreigt er al snel in te verdrinken. Waar te beginnen? Dat geldt ook voor de regels die op de zorg

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE &BRANCHETEAM AUTOMOTIVE Ons brancheteam Automotive is op de hoogte van de actualiteiten in de branche. Daarbij strekt onze kennis verder dan louter die van de juridische aspecten. Onze grote betrokkenheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Tel: +31 (0)30 284 98 00 Fax: +31 (0)30 284 98 01 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)30 284 98 00 Fax: +31 (0)30 284 98 01 info@bdo.nl www.bdo.nl Tel: +31 (0)30 284 98 00 Fax: +31 (0)30 284 98 01 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Postbus 4053, 3502 HB Utrecht Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht Nederland Memo Aan InEen

Nadere informatie

BDO CONSULTANTS VOOR VRIJ ONDERNEMEN

BDO CONSULTANTS VOOR VRIJ ONDERNEMEN BDO CONSULTANTS VOOR VRIJ ONDERNEMEN BDO Consultants 3 BDO CONSULTANTS Als resultaat telt, schakelt u BDO Consultants B.V. in. Wij realiseren binnen uiteenlopende branches succesvolle projecten door onze

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Binnenhof 4 513 AA Den Haag Staten-Generaal De Voorzitter van de Tweede Kamer der BEZORGEN Lange Voorhout 8 Postbus 0015 500 EA Den Haag T 070 344344 F 070 344130 E voorlichting rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 942 Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 Nr. 12 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Regionale samenwerking inzake Ozis: Hoe vorm te geven?

Regionale samenwerking inzake Ozis: Hoe vorm te geven? Regionale samenwerking inzake Ozis: Hoe vorm te geven? Tekst Lex Geerts en Jurriane Rendering Apothekers en Departementen lopen steeds vaker aan tegen de vraag hoe de organisatie van gegevensuitwisseling

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Met welke ontwikkelingen en strategische factoren houdt ACM rekening bij toezicht op de ziekenhuiszorg?

Met welke ontwikkelingen en strategische factoren houdt ACM rekening bij toezicht op de ziekenhuiszorg? Autoriteit Consument & Markt (ACM) en ziekenhuiszorg Kaart 1 Kaart 2 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op mededinging zorg in het belang van consumenten. ACM houdt toezicht op zowel zorgaanbieders

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZORG. Uitgave van BDO Branchegroep Zorg LEEUWENDEEL ZORGINSTELLINGEN NIET KLAAR VOOR MARKTWERKING MARKTWERKING INHOUD

NIEUWSBRIEF ZORG. Uitgave van BDO Branchegroep Zorg LEEUWENDEEL ZORGINSTELLINGEN NIET KLAAR VOOR MARKTWERKING MARKTWERKING INHOUD MEI 2012 NUMMER 1 JAARGANG 4 WWW.BDO.NL NIEUWSBRIEF ZORG Uitgave van BDO Branchegroep Zorg GOOD GOVERNANCE WET- & REGELGEVING VANAF PAGINA 1 VANAF PAGINA 5 VANAF PAGINA 7 Beste lezer, Op de kleintjes letten:

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden In het kader van decentralisaties zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van

Nadere informatie

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie!

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Sectordag VVT 20 november 2014 Learn, share & innovate PwC 1 Agenda 1. Introductie 2. Waarom is wendbaarheid essentieel? De voordelen voor uw zorgorganisatie

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD. 21 november 2012

Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD. 21 november 2012 Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD 21 november 2012 Inleiding Enerzijds is de zorg een sector zoals vele andere Anderzijds is het een bijzondere

Nadere informatie

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap.

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap. Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg Inleiding Het ziekenhuislandschap is volop in beweging. Specialisatie en concentratie wordt gezien als een belangrijke route om kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Een wijs man overbrugt een kloof door het pad uit te stippelen dat hem brengt van waar hij is naar waar hij naartoe wil. John Pierpont Morgan.

Een wijs man overbrugt een kloof door het pad uit te stippelen dat hem brengt van waar hij is naar waar hij naartoe wil. John Pierpont Morgan. Groei Voordat u vraagt: Hoe kan ik mijn bedrijf laten groeien? is het verstandig om eerst antwoord te krijgen op deze elementaire vragen: waarom moet ik groeien?, kan ik groeien? en wat is groei? Een wijs

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Een goed gesprek over Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Als ondernemer neemt u dagelijks belangrijke beslissingen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen bent u afhankelijk van goede informatie.

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen

OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen Workshop 2 Suzanne Broens s.broens@sprengers.nl www.sprengersadvocaten.nl Donderdag 14 november 2013 OR en Professionalisering bij trajecten van samenwerking

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking Invullen adviesrol zorgverzekeraars. Samen werken aan een zachte landing van de Jeugd-GGZ

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking Invullen adviesrol zorgverzekeraars. Samen werken aan een zachte landing van de Jeugd-GGZ Stelselwijziging Jeugd Handreiking Invullen adviesrol zorgverzekeraars Samen werken aan een zachte landing van de Jeugd-GGZ Samen werken aan een zachte landing van de Jeugd-GGZ Na aanvaarding Jeugdwet

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor uw Praktijk

Rendementsverbetering voor uw Praktijk Rendementsverbetering voor uw Praktijk Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 16 maart 2017 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS Labor Advocaten is een ondernemersgericht advocatenkantoor

Nadere informatie

Datum : 9 juli 2012 Ons kenmerk : /BoZ Betreft : wetswijzigingen WMG, WCZ en andere wetten. Geachte leden van de vaste commissie voor VWS,

Datum : 9 juli 2012 Ons kenmerk : /BoZ Betreft : wetswijzigingen WMG, WCZ en andere wetten. Geachte leden van de vaste commissie voor VWS, Aan de leden van de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de heer drs. A.J.M. Teunissen, griffier Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postbus 9696

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 Februari 2016 Voorwoord In 2016 zullen wij u weer met enige regelmaat informeren over de relevante ontwikkelingen in de fiscale wet- en regelgeving. In deze eerste nieuwsbrief

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

JURIDISCH ADVIES. Omdat mensen tellen.

JURIDISCH ADVIES. Omdat mensen tellen. BDO Consultants JURIDISCH ADVIES Omdat mensen tellen. Juridisch advies 3 JURIDISCH ADVIES UW ANTWOORD OP JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN U staat er vaak niet bij stil, maar toch heeft u bijna dagelijks te maken

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Tijd om even een beknopte boom op te zetten 1 Inleiding Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de (financiële)

Nadere informatie

RSM S LITTLE BIG BOOK

RSM S LITTLE BIG BOOK RSM S LITTLE BIG BOOK THE POWER OF BEING UNDERSTOOD THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING WIJ LUISTEREN Onze belofte We luisteren naar uw wensen. We nemen de tijd om uw business echt te begrijpen.

Nadere informatie

Presentatie IKC. Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) 5 april 2011

Presentatie IKC. Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) 5 april 2011 Presentatie IKC 5 april 2011 Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen onderhouden

Nadere informatie

De Hooge Waerder Corporate Finance

De Hooge Waerder Corporate Finance De Hooge Waerder Corporate Finance Aankoop van een bedrijf Of u nu een bedrijf wilt overnemen, omdat het een minder risicovolle manier is om een bedrijf te starten of omdat u uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

BDO BRANCHEGROEP BOUW SAMENWERKEN VANUIT EEN SOLIDE BASIS

BDO BRANCHEGROEP BOUW SAMENWERKEN VANUIT EEN SOLIDE BASIS BDO BRANCHEGROEP BOUW SAMENWERKEN VANUIT EEN SOLIDE BASIS Omdat mensen tellen. BDO BRANCHEGROEP BOUW De Nederlandse bouwsector De afgelopen jaren zijn voor de Nederlandse bouwsector turbulent geweest.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 517 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 juli 2016 Betreft Beleidskader van de ACM voor de zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 juli 2016 Betreft Beleidskader van de ACM voor de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering Fair Value Business Valuation Specialist in Ondernemingswaardering PROFIEL Fair Value Business Valuation heeft zich, als één van de weinige bureaus in Nederland, uitsluitend toegelegd op het specialisme

Nadere informatie

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De BTA-verzekering houdt rekening met de

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt En dan? Inhoud 1 Arbeidsongeschikt, en dan? 2 U vraagt een uitkering aan 3 Onze deskundigen 4 U krijgt een uitkering 5 Wij helpen u graag weer aan het werk 6 Hoe gaan wij om met uw medische

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie

PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV

PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV 2013 PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV Reinoud van Servellen +31 613 966 281 rvanservellen@harveyreynalds.com Pagina 2 WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE? Harvey Reynalds

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Pagina. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding

Pagina. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding Ons kenmerk: ACM/TFZ/2016/401860 Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische zorg April 2016. Openbaar concept. Reacties mogelijk tot en met 27 mei 2016. Inleiding Ziekenhuizen,

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

PensiOen. WaarOm Onze PensiOenadvOcaat?

PensiOen. WaarOm Onze PensiOenadvOcaat? & pensioen PensiOen Pensioen wordt als moeilijk ervaren en dat zal wel blijven als we kijken naar alle komende wijzigingen van wet- en regelgeving. De stijgende moeilijkheidsgraad kan echter leiden tot

Nadere informatie

Krijg weer grip op uw pensioenregeling. Krijg weer grip op uw pensioenregeling

Krijg weer grip op uw pensioenregeling. Krijg weer grip op uw pensioenregeling Eindhoven Amsterdam Bladel Groningen Krijg weer grip op uw pensioenregeling Lelystad Oostzaan Roermond Krijg weer grip op uw pensioenregeling Uden Valkenswaard Dienstenwijzer Inleiding hecht veel waarde

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenadvies Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenregelingen en toezicht Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer met als primaire doelstelling

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden fiscale en juridische vragen

Vragen en Antwoorden fiscale en juridische vragen Vragen en Antwoorden fiscale en juridische vragen BTW problematiek 1. Moet er BTW worden betaald over de (in-kind en financiële) bijdragen van bedrijfspartners? Bij de Centra leveren de bedrijfspartners

Nadere informatie

Collega s: concurrenten of partners?

Collega s: concurrenten of partners? Collega s: concurrenten of partners? Tekst Lex Geerts Concentratie zorgverzekeraars Zorgverzekeraars zijn in de afgelopen jaren via fusies en samenwerkingsverbanden krachtige marktpartijen geworden Zo

Nadere informatie

Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal. 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS

Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal. 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS 1 Armoede te lijf met Ommen Samen Sterk 2 Druk op de gemeenschap Burger is op zoek naar overzicht en grip Instituties

Nadere informatie

Postbus 30297 1303 AG Almere Telefoon: 0621356479 www.lomoz.org

Postbus 30297 1303 AG Almere Telefoon: 0621356479 www.lomoz.org LOMOZ HÉT PLATFORM VOOR ONDERNEMINGSRADEN IN DE ZORG Postbus 30297 1303 AG Almere Telefoon: 0621356479 www.lomoz.org Verslag van de presentatie van Winnie van Hees, van de NMA d.d. 3 oktober 2012 Winnie

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen.

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen. 1 WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP 2. WAT HOUDT HET IN? Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven.

Nadere informatie

STROOMSCHEMA VERHUURDERHEFFING

STROOMSCHEMA VERHUURDERHEFFING STROOMSCHEMA VERHUURDERHEFFING Onder de naam verhuurderheffing wordt een belasting geheven van degene die bij aanvang van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe KRACHTIG mag advies zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Onze adviezen zijn gericht op effect. Goed gemotiveerde aanbevelingen voor

Nadere informatie

Vraagprijs of prijsvraag?

Vraagprijs of prijsvraag? Vraagprijs of prijsvraag? NCD bijeenkomst Beghotel Amersfoort 12 september, 2017 Index Introductie Waardebepalende factoren Aankoop proces Casus: bod formuleren Introductie DGMC Problematiek Directeur

Nadere informatie