FEB15. Directorial NUMMER. Het was een spannend weekje voor de Bundersschool afgelopen week. Samen met nog 100 andere basisscholen Directorial 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEB15. Directorial NUMMER. Het was een spannend weekje voor de Bundersschool afgelopen week. Samen met nog 100 andere basisscholen Directorial 1"

Transcriptie

1 IN DIT NUMMER Dircrial H was spad wkj vr d Budrsschl afglp wk. Sam m g 100 adr basisschl Dircrial 1 war zij dr d drwijsispci gslcrd m dl m aa Gvraagd 2 rs pil m km iuw mair va zichhud p d Yu ar gd 4&5 drwijskwalii. Tzich m aaslui p d prakijk Caraval Krs 6&7 va h drwijs d vrwachig di udrs, lrlig maaschappij Prakisch lr 8 va h drwijs hbb. Als h drwijs vradr, ka h zich Jubila 9 & 10 i achrblijv. Daarm vriuw d Ispci va h Odrwijs haar Vrlsdag 11 zich. Op d ms schl is h drwijs va vldd kwalii, maar Ghrd. 12 d kwaliiswikklig sagr (ladlijk gzi). D ispci wil Gbr, agda 13 graag bijdrag lvr aa d vrbrig va d drwijskwalii. Daarm zal i d kms i all aadach wrd bsd aa schl di hu drwijskwalii mó vrbr (bwak basiskwalii), maar k aa isllig waarva d drwijskwalii vldd is maar br ká (simulr vrbrig). H rdl va d ispci wrd gdiffrird, da wil zgg gvarirdr da u h gval is. Bij gdiffrird zich sprk d ispci i mr all vr zr zwak, zwak f basiskwalii, maar mak w bij h laas vraa drschid uss schl di Racis suggsis m.b.. dz vlgd diis ku u sur aar: SKIPOV Psbus AJ Vghl Sadhuispli KS Vghl f -mailadrs: iuwsbrif 1 JAARGANG 19 FEB15 vldd, gd via adr wg - xcll zij. Elk schl zal daaraas dr d ispci wrd vrzi va kwaliisprfil. E kwaliisprfil laa p aaal crucial kwaliisgbid zi wlk ivau d schl lvr waar vrbrig mglijk zij. H laa vaui brd kwaliisbgrip aa d schl zi waar z saa pzich va adr schl. H gf hadzaam ifrmaif bld vr d kwalii va d schl vr udrs, lrlig d schl zlf. Maar zvr is h u g i. D kmd 2 jaar zull dr d ispci wrd gbruik m rvarig p d m dz iuw mair va zichhud. H is d bdlig da h iuw zich kadr uirlijk 1 augusus 2016 p all schl ka wrd igvrd. E mi wikklig. D drwijsispci wrd daarm vl mr parr advisur i d kwaliiswikklig da ka d kwalii va h drwijs all maar gd km. Vr d Budrs blijf h g v spad. D uikms va hu drzk wrd dirc a d caravalsvakai bsprk m d schl. Ik ws julli fij caraval (vakai)! Brry Tmas

2 Gvraagd SKIPOV SPV FEEST rgaisar gvraagd Bs cllga s fsgagrs, Emaal pr w jaar rgaisr kli clubj drwijsvlk fs vr gr drwijsvlk da bsaa ui w cmp : SKIPOV SPV. Da zij zdr uizdrig gslaagd vm m hg gzllighidsghal. Lkkr sukj muzik rbij, hapjs drakjs aar kuz, m rch wrkdrukvrlagd drdl va s drukk drwijsbsaa. Vrdr is h grais (vr julli da), kiz w z PASSEND mglijk accmmdais ui rgl w zlfs busvrvr va - aar d fslcai. vijv. Harm Hdriks (gr ma liks p d f) hf SKIPOV amlijk vrla al zij bij s pgda fsrvarig mgm aar h Firi. Aa d Mulaar zal d fsblvig gwijfld bs krijg. H is vrschrikklijk craif wrk m is luks vr adr (maar auurlijk k vr jzlf) mg bdk. W zij i bg m ach rgaisar, afglp jaar war w m z zss,maar mml g m z Wi vrs vr gr hvlhd xra wrk, km zwaar bdrg ui. Wi dk da h g gzllig bijkms zij vs. Wi dk da j r g waardrig vr krijg dk vrkrd. iuwsbrif H is u i z da julli fscmmissi zdr aavullig g gar p d vlgd fskls zal w krijg, maar kl friss -, iuw -, husias cllga s rbij zu d fszaak zkr gd d. Vadaar dz (hriuwd) prp. 2 Wi r alijd al va gdrmd hf fsuwjs m i had will m m zich zkr mld bij f Ifrmai iwi ka auurlijk k, maar is gvaarlijk bij wijflachig wijfls. Oz vrrdigskrach is amlijk v lgisch als gëvaard!... H vlgd SKIPOV SPV fs saa i 2016 p d rl SKIPOV SPV Fsrgaisai Raymd, Sjrd, Ri, Jlada, Has

3 Schlprjc Opig splpli bs Brad Op 10 dcmbr jl. pd bs Brad fslijk haar iuw splpli. E isif rajc va ruim w jaar wrd hirm gvird. I h bijzdr sd ijds d pig h lags gplaas splsl Has Crisia Adrs i d schijwrprs. E uik splsl waarbij klimm klaur wrd gcmbird m iraciv wrld va sprkjs, splljs lswikklig. Via QR-cds p h sl via spciaal wikkld app ka dz wrld brd wrd. Kijk s p: hp://www.smarplaygrud.l/ iuwsbrif H splpli is gralisrd dr d rm iz va prjcgrp va amld brkk udrs. Dakzij hu vlhardig visi p h splpli va dz ijd hbb z divrs fds ku vruig m hu gdkurig gv aa subsidi-aavrag. Ok is r dr udrs kidr va d Brad gld igzamld dr middl va spsracivii. Daaraas hbb udrs amld hard gwrk ijds gzllig klusdag all spgls va h pli r ui ms. 3 Tijds d pig, di vawg h slch wr hlaas aar bi vrplaas ms wrd, vrld vrbld priss Brad h sprkj da bg m d zi: Er was s hl llijk grauw splplaas... W hbb r rg va g. I d kmd maad m r g wa laas acc aaglgd wrd maar w zij u al supr rs p s pbar splpli. Tam bs Brad

4 Yu ar gd D Budrs gri D Budrs bsaa ui 8 grp. Ni z gr zu j dk, maar w zij grid. Gri h aaal lrlig? Ja, maar g mir: d lrlig é lrkrach gri k. Bij aavag va di schljaar zij w gsar m h YAG-prjc, gïspirrd dr h prjc va d Empl. M YOU ARE GOOD la w kidr rvar da idr ms gd is zals hij is. M h prjc vrgr w d vrbdhid i d grp. Rspc vr jzlf d adr is hirbij dig. Kidr lr lkaar zichzlf br k. Di vrgr h rspc vr lkaar. Kidr lr vrruw p zichzlf d adr. Maar di gaa i vazlf. Naas d wklijks YAG-acivii i d grp, hbb w i jauari xra aadach ggv aa di prjc. Sam m kl udrs hbb w pla bdach m divrs YAG-acivii. E zdr d hulp va di udrs, hadd w r i z gr succs va ku mak. Idr grp dd vrslag vr d acivii i hu klas. Aagvuld m f s vrlijk kig is di sam vrpak i klurrijk schlkra. D rs schlkra sids jar. Wa hrlijk mm was h m d vrrassd blij sjs va d kidr zi, bij h vrhadig va d kra. Hir gaa w zkr m dr. YAG-kffr T sl krg idr grp bijzdr kffr, gvuld m YAG-grlard lsbk, spll, kuslspull rflciblad. Dz kffr gaa m idr kid va d klas p ris. D bm D YAG-wk bg, m dak aa Miriam Dix, m mi vrhaal vr kli bm di zich zlf is waard buigsl vld. Hij wild k gr wrd, als d adr bm i h bs. Sam m d kidr bsl w m d bm hlp m gri. W sld dl di w graag m d grp wild brik. Dr middl va allrli krigspll craiv wrkjs wrd cmplim ggv vag, wrd r gzrgd vr lkaar vrld d kidr wlk prs i hu lv blagrijk/ spciaal vr h zij. Vrbld zi j p d afbldig. Lichjs als blig Idr kr als r 10 yag-acivii gd uigvrd war i d klas, mch r lampjs i d bm aagmaak wrd. Z grid d bm dus sam m s m. Na w wk sl w d YAG-wk af m h aamak va h laas lampj. Di gaf vrbidig m d hl schl. N zals d lampjs i d bm, schird d lrlig di m d bm plaas hadd gm. YAG-schlkra iuwsbrif 4 Thuis mg d kidr m papa mama, brrjs zusjs aa d slag m d spcial spull i d kffr. Op dz mair hp w YAG g mr lv brg bij d kidr é hu udrs / gzisld / famili. Hplijk m idr kid idr lrkrach, va d w YAG-wk, is m vr i h ig rugzakj. E rugzakj gvuld m liv wrd, gbar fij hririg.

5 Yu ar gd D Empl is h iuw jaar gsar m Yu Ar Gd wk Op maadag is h iuw jaar dr g va champag sam m d kidr udrs fslijk bg. Craal sd dz wk h gbruik va mmrjs. Er is m d kidr gsprk vr vll lg mmrjs. Idr va s hf iglijk zichbaar mmrj bij zich. H mmrj ka gvuld wrd dr psiiv aadach: cmplimjs, glimlach, j al pli, is aardigs d vr lkaar... Daaraas is cmplimmachi huld. D kmd wk ku d kidr muj vrdi dr cmplim gv psiif gdrag vr daarm ka d cmplimmachi i wrkig wrd gz. iuwsbrif Hirdr kidvrslag va d Yu Ar Gd wk Maadag 5 jauari bg w m Yu ar Gd wk. H wrd gpd m champag. Op s pdium saa cmplimaumaa. E als j is aardigs d f zg krijg j muj va juf f msr. M da muj ka j bu hal ui d aumaa, daar saa p: Gd Bzig f. E s middags rkk w ljs m vr imad gr cmplim mak m kig rbij. Disdag 6 jauari s chds, dd w h gr Emplspl. All grp war gmix. I allrli lkal war r splljs zals: gzlschapsplljs (bijv. Twisr, was rg lasig ), puzzls mak quiz. Daarbij war luk vrag. 5 Bijvrbld: Hvl dur zij r p d Empl? H war r 75! E Er zij 2 x 2 juff m d zlfd vraam. H blk Juf Kari juf Ak. Ddrdag 8 jauari p h id va d chd hbb w d cmplim uigwissld di w p maadag hadd gmaak. Di zij paar vrbld: Maarj wa ka j gd bakk. E Jb jij laa h zj schij i z klas. E z hadd w r hl vl. Op 9 jauari li w aa all klass, vadrs mdrs d kig m cmplim zi. Gschrv dr Lizzy Isablla

6 Caraval Krs ugdpriss, w jugdpris, j u i bb h caraval! D Oivrs i Erd vas gzllig d r w da, da hfdam adju Krsmusical basisschl V Op wsdag 17 dcmbr jl. hbb wij, als am va basisschl V, maar lifs vir kr d krsmusical Sjaki h kigsmaal pgvrd. Zrg gd vr lkaar, was d (krs)bdschap va d musical. D kig kigi va Vmrlad dig Sjaki, di dag ach vr zij bdlgrig pa s ma s klaarsaa, ui m aa schuiv aa d fslijk maalijd i h palis. Sjaki p zij bur vraag daarp aa h kigspaar f i áll iwrs va Vmrlad m mg. Uiraard wrd daar ghr aa ggv z kwam d musical mi id! H was mi avd waar w m z all vlp va g hbb. Niuwjaarsrcpi Op maadag 5 jauari jl. hbb w p d Prus Paulus sam m all kidr, lrkrach udrs gprs p h iuw jaar. M Happy w yar va Abba p d achrgrd glaasj mirz bubbls was h hrlijk sfrj. Wij ws all SKIPOV SPV cllga s fij iuw jaar! iuwsbrif 6

7 Caraval krs Krsmark S. Niclaasschl Brdk gr succs All kidr hadd suprgd hu bs gdaa m lkkr hl mi kuslspull mak. D mis krssukjs, sirad, krsbm d lkkrs cupcaks, pakk adr hapjs lag klaar i d vrschilld klaslkal m vrkch wrd. Om uur sd d rs kidr m spaig wach achr hu kraampj p d rs bzkrs. Da wach was zkr d mi waard, wa wa war r vl ms wa wrd r vl vrkch! D klass srmd vl d kidr sd allmaal gludr als z hu ig spulljs kd vrkp m éch gld. I d pursplzaal wrd kidr gschmik, krsws gschrv vr i d krsbm kuffls ppp gz dr d pppdkr. Zlfs d krsma had g v ijd gvd m m idr p d f gaa. Al m al was h suprgslaagd avd m vl gzllighid fij krssfr. Maar waar dd w h allmaal vr? iuwsbrif H dl va d krsmark was m gld i zaml vr d NINA Fudai, sichig, di zich iz vr kidr m h Aglma Sydrm. H Aglma Sydrm is aagbr urlgisch sris, gkmrk dr mrisch vrsadlijk bprkig, rsig spraaksris, ypisch glaaskmrk vaak, dch i alijd, pilpsi. I Brdk w Gil, gbr m h Aglma Sydrm gr brr va z lrlig Tis Guusj. Ok Bar Crk va d Vssbrg ui Brdk zij gbr m di sydrm wrd dr lrlig hrkd p d vbalclub. Maar wa is u h bdrag da w ku schk aa d NINA fudai? Olags wrd da p schl bkd gmaak all kidr sd vl spaig kijk h Tis Guusj, brr zusj va Gil, h bdrag huld. Maar lifs 1053,31 ur is r pghaald vr h gd dl!! 7 Wa suprbdrag wa mi da w da m zij all i Brdk bij lkaar ghaald hbb! Nauurlijk was di i mglijk gws zdr d hulp va d lrkrach, udrs, spsr di s ghlp hbb. Maar h allrblagrijks was auurlijk d hulp va all kidr di z zd hard gwrk hbb m gzllig fij avd vrzrg!

8 Prakisch Lr Prakisch Lr D afglp jar hbb r lks sukjs vr rs Tchik daara Wschap & Tchik i d Niuwsbrif gsaa. D aahf was alijd Tch(U) ik. Daari wrd idr p d hg ghud va allrli wikklig aazi va m am chikdrwijs bijbhrd wschap bi h primair drwijs. M igag va dz Niuwsbrif wrd d aahf Prakisch Lr. H is mi algm samvad rm vr Wschap & Tchik, Kus & Culuur. Waar z all vir afzdrlijk misschi vrag prp, f wrsad ( Ik w iks va chik ), saa Prakisch Lr waarschijlijk vl dichr bij lrkrach. D prakijk mag ui gaa wijz f da k wrklijk z is... H afglp jaar is r achr allrli schrm hard gwrk aa samwrkig uss d vir gbid. Md dr d wikklig aa d Nrdkad i Vghl waar zich Kus & Culuurclusr gvsigd hf. I vrschilld vrlgsiuais is gzch aar mglijkhd m vrbidig i h lv rp (f iuw lv i blaz), wrd d rs aaz gdaa Prakisch Lr-prjc waar z bj alls i zi. Odrzkd wrpd Lr saa craal, maar p mair di vr lk lrkrach bhapp m zij. Kusrucur H drwijs d culurl isllig i Vghl hbb r vr gkz m d kmd jar d vrbidig uss culuurducai Wschap & Tchik mak. Als rs pilprjc is gkz vr D Kusrucur. D Kusrucur wrd drdl gmaak va h lkal kusmu da mml i wikklig is. All grp 5-6 zull dlm (gvr 37 grp 840 lrlig va 18 basisschl). I D Bsch draai di prjc al kl jar, vadaar da p di mm valuais, draaibk drglijk via Tchxpric ( igaar Kusrucur) wrd pgvraagd. Wil hv i piuw wrd uigvd. Nwrkbijkms Prakisch Lr: D Kusrucur Op wsdag 4 maar zal uigbrid aadach wrd bsd aa D Kusrucur ijds d wrkbijkms va h wrk W&T. Va idr schl wrd da zwl W&T-cördiar als K&Ccördiar uigdigd m aawzig zij. Zij ku sl sam prkk i di prjc. Tw w mr da. Wrd vrvlgd. Nwrkbijkms Prakisch Lr: Bdrijfsbzk 2.0 Vr idr lrkrach di m zij/ haar grp bdrijf wil gaa bzk da i wil buw i zij/ haar rgulir lsprgramma: H cmpl lrarragm rdm bdrijfsbzk is z gd als cmpl. H wrd bikr p sharpi gplaas zda idr h daar ka bkijk f dwlad. Ok di lrarragm wrd p 4 maar uigbrid gprsrd m d vrlap raakvlakk va W&T K&C g maar s badrukk. Uiraard zij bhalv all cördiar k adr gïrssrd cllga s va har wlkm! Has va dr Wijs Hvl is? kuub hu iuwsbrif 8

9 Clud 365 Naar d clud va Offic 365! 'Clud'... p di mm vlghrd rm. Maar wa hud di u i? D clud saa vr srvic di vaaf lk apparaa p lk mm dr middl va irvrbidig brik ka wrd. is vrbld va srvic i d clud. Mml hf SKIPOV ig clud, dz is p d lcai va h SKIPOV-safkar Vghl. Na gdg drzk is aar vr gkm da h fficiër fiacil vl vrdligr is gwrd m vr sapp aar d cludfucialii va Micrsf: Offic 365. I d mivakai va 2015, zull wij h migrairajc gaa uivr va d va Skipv aar Offic 365. Wij zull alls d m d migrai z spl mglijk la vrlp. Echr, h is mglijk alls z i sll da julli hlmaal ís mr hv d. Bijvrbld h isll va d p j lf. Maar m bhulp va vldd supprfacilii va d SKIPOV Srvicdsk julli gd wil, zij wij vruigd da wij dz vrgag succs ku mak. Nadr ifrmai zal via aakdigig p Sar wrd mgdld. Jubila Op 5 jauari jl. was Bia va dr Rij va Lakvl, 12,5 jaar i h drwijs Op 1 fbruari jl. was Pr Vrsra 12,5 jaar i h drwijs als bvschls cciërg Op 12 fbruari jl. war Marjl vd Elz, Pra vd Niuwhf-Haml Kimmy Smrs 12,5 jaar i h drwijs Op 15 fbruari is Mari Bach Bkkrs 12,5 jaar i h drwijs Op 23 fbruari is Jp Halma 40 jaar i h drwijs Op 15 maar zij Suza Charu-vd V Susa va Bussl-vd Bigglaar 12,5 jaar i h drwijs Op 25 maar is Amik Mrbach-Haml 12,5 jaar i h drwijs Op 30 maar is Mady va d Bm 12,5 jaar i h drwijs Allmaal va har gflicird ams al julli cllga s va SKIPOV SPV! Riky Sl-Dliss 40 jaar i h Odrwijs Juf Riky is al 40 jaar wrkzaam i h drwijs. Hir ms w auurlijk aadach aa bsd. I d gag ligg allmaal vsapjs m d schljar rp da juf Riky al wrkzaam is. M d drbuw zij w gaa zig i d klas va juf Riky. iuwsbrif 9

10 Jubila JUBILEUM: H brmds kijj r wrld bsaa 60 jaar Dick Brua k Nijj i 1955 vr d rs kr. H kij wrd mals ppulair vr d hl wrld. Op 21 jui 2015 wrd h gsskid va Dick Brua 60 jaar. Daarm vid r h hl jaar dr allrli fslijk acivii plaas vrschij r bijzdr bk jubilumprduc vr gr kli. D gm Urch plaas iuw bld va d wrldbrmd crai i h crum va d sad. Nijj zlf r va fbruari /m mi rd m harccr z is vlp aawzig p d Ng Maad Burs (25 fbruari /m 1 maar). T sl saa r vl blv i h Dick Brua huis va h Craal Musum Urch. iuwsbrif Dick Brua hf 32 bk vr Nijj gschrv gïllusrrd. Dr d jar h zij d Nijj-ils i bija 50 al vrsch r zij imiddls 85 milj xmplar va vrkch. I h vrld wrd i divrs lad vrschilld am vr Nijj gpas, gwrdig h z vr d grs all g maar Miffy. T Dick Brua Nijj vr h rs kd was z sff splgddir m wa lmp r. Sids d kms va d virka bkjs wrd z mr zals wij haar u k. M haar zwar gjs kijk z j rch aa, z hf puig r wa bll wag. Gaadwg zij haar r, gzich 10 lijfj wa rdr gwrd. Dz vradrig is vr Dick Brua hl bwus gdaa. D Nijjs ui d vrschilld kfas zij vrwrk i h lg va 60 jaar Nijj. Dick Brua vr d vrhal va Nijj ijds irviw i 2002: D vrhal zij alijd vridlijk vudig, i g. E h lp alijd gd af. Nijj al haar vrid zij als sr kidr va m. Z zij z dirbaar; ik wil i da daar is vrvlds m gbur. Daaraas wil ik kidr i bul i mij bkjs, maar prbr ik d prch vrbazig va hu wrld dl.

11 Kr Glf D Naial vrlsdag 2015 Ok p all pursplzal is r ijds d Naial Vrlsdag g vl mr glz da adrs. E h hl spcial was da r dz kr gas kwam! E di laz allmaal p hu ghl ig mair h prbk va h jaar Bris gaa aar z vr. Op d Hil waar pursplzaal Kikkrj sam m d Tuimlaar, Sprburch sichig Dichrbij ghuisvs is, kwam di jaar d gas va Dichrbij. Mary, bglidr va d dagbsdig kwam p bzk m vir clië di sam m d purs d lidsrs g va h vrhaal! H was wl hl spad Br Bris bdach m i.p.v. zij kffr da maar zij racr vl lad sl suprvakai had! Vrlz bij Kidrdagvrblijf pursplzaal Zwl h kidrdagvrblijf als d pursplzaal, gvsigd i d Mag, vrg m f ik zi ijd had m km vrlz ijds D Naial Vrlsdag. E luk mair vr mij m g wa uigbridr kis mak m kl paricipa bi d Mag. Hirdr sukj gschrv dr h am va Villa Vrlijk. Aa h id va d maad jauari zij D Naial vrlsdag va sar ggaa Kidrdagvrblijf Villa Vrlijk, (drdl va Kidrpvag Humaias) glg i MFC D Mag, als Basisschl D Ark, hf hir k zkr aa mgdaa! Taal aalbhrsig is k p jg lfijd vr kidr rg blagrijk i hu wikklig. Spldrwijs wrd vl aadach bsd aa h vrgr va d wrdscha wikkl va aalgvl. Z ku j als kid d wrld m j h sds br lr bgrijp. E m gd wrdscha ku kidr gmakklijkr duidlijk mak wa r i h mgaa. (mis, gburiss, ws gdachs) Di jaar hadd w k aa Elly va Dr, dircur va D Ark, h vrzk gdaa m km vrlz ui h prbk va h jaar Br Bris gaa aar z. Glukkig ragrd Elly dirc husias z wrd h fij Vrlsdag Maria r Hid Tijds d vrlsdag hbb d kidr va d Maria r Hidschl aa lkaar vrglz. All grp dd m h was mi m zi da r admls gluisrd wrd aar d vrlzrs waarbij zlfs d kidr va grp 1 2 aciv rl hadd. Zij laz vr ui prbk krg daara gr applaus. Maar k d kidr ui d adr grp hbb h hl kap gdaa h vrlz krg wr v vlp aadach. Trch, wa kidr gi hir duidlijk va. Lar i di schljaar wrd r g vrlswk ghud da gaa d lrkrach i lkaars grp vrlz, hplijk wrd r da z aadachig gluisrd. iuwsbrif 11 vrlschd vr gr kli! Ok bij d mdwrkrs kidr va PSZ d Rakkrs wrd Elly husias vag hf zij zlfs g brhammj m gg. Luk m d! Elly va Dr

12 Ghrd Elk dag piuw wrd r p misschi wl all SKIPOV-schl hilarisch akds f faasisch lirs uigwissld. Smmig afkmsig va kidr, aaal va lz f hr zgg. Vaak blijv z chr kffikamrs f wadlgag bprk. Ja Kuibruwr (clumis NRC) bschrf lags d lrgag va h lach. Va gmiddld 18 miu pr dag i d jar vijfig aar g maar 6 miu pr dag u. Waar zi wij i h drwijs? Bi SKIPOV? H krikk w da alijd lag gmiddld wa p? Dl drwijs grlard humr m lkaar i d Niuwsbrif! Vrzaml z p lijsj war d rdaci d dadli bkd maak, mik j z p d mail aar Vrbldj: ) s (4 Va R. p V sld u k g sj j i l i. bb f s Wij h ar m g a r D b. hl m f p sc r di s a a M m Wij j. s j i l r k a d vr rs f, ju f z éch d hf d, wa uis... r h r r a gp a m r w s dí m iuwsbrif 12

13 Gbr, agda Gbr Op zdag 28 dcmbr jl. zij Ak va Hrbk ( bs D Empl ) haar parr Harm d rs udrs gwrd va z, hij h Xam Op maadag 9 fbruari jl. Zij Risk Lij (Bs D Vijfmasr) haar parr Marix Sadma d rs udrs gwrd va dchr, Zij h EVA Op wsdag 24 dcmbr jl. zij Radia Shl-El Hamidi ( bs D Vijfmasr ) haar parr d rs udrs gwrd va dchr, zij h Safiya Nams all cllga s va SKIPOV SPV Va Har Gflicird hl vl gluk vr d kms. Agda SKIPOV 16 /m 20 fbruari 2015 Caravalsvakai 2 maar 2015 Sudidag Dircibraad Zrgbraad 9 maar 2015 OV vrgadrig SPV b dag lig va Caraval; Mg dag Mglig va b i h vrschi gd u vr r zi l p m m drag dll kldig ka ks zi slis i daglij b s rs p s d waari ij alls mag hirb il w d g zi Hss... asskruusk d av ag sd i d p O dikk kar va ag sd w hal all zuiprij!! svakai E fij caraval Jlada Has, Clmi iuwsbrif maar 2015 Zrgbraad 30 maar 2015 Dircibraad 3 april 2015 Gd Vrijdag 6 april 2015 Twd Paasdag 7 april 2015 SKIPOV SPV drwijsdag 27 april 2015 /m 8 mi 2015 Mi vakai

MAGAZINE. Snelheid en creativiteit bij Pouw Vervoer. Samenwerking BCLR leden: twee succesverhalen. Het ontstaan van 3D printen in het Centraal Museum

MAGAZINE. Snelheid en creativiteit bij Pouw Vervoer. Samenwerking BCLR leden: twee succesverhalen. Het ontstaan van 3D printen in het Centraal Museum I N E S S C L U B MAGAZINE B U S Lidsch Rij H magazi vr drmrs i rd Lidsch Rij Jaargag 6 r. 1 Slhid craivii bij Pw Vrvr Samwrkig BCLR ld: w sccsvrhal H saa va 3D pri i h Craal Msm Lasig Shrlas vrhr Odrhd,

Nadere informatie

Aardverschuiving in IT

Aardverschuiving in IT B+P =100% Projc slag 100%, zoals h hoor Ga op zkr, ga voor B+P www.bp.l 2 4 s p m b r 2 0 1 0 u m m r 0 3 j a a r g a g 4 w w w. i - x c u i v. l Aardvrschuivig i IT IN HET NIEUWS IPAD OOK VOOR WERK Appl

Nadere informatie

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken 3 Krkblad va d Protstats Gmt t Jrgag 26, r. 3 20 mrt 2015 Mary Hartkamp 60 jr diacos Niuw sri: Op zok r God i Samg Vrlossrkrk Wilhlmiakrk bsprok pagia 5 pagia 8 pagia 11 Pas: lifd, gad vrgvig zull altijd

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

Ingenieursbarometer 2015 Zoektocht naar ingenieur duurt meer dan zes maanden

Ingenieursbarometer 2015 Zoektocht naar ingenieur duurt meer dan zes maanden Op zk aar g mr jbs? Surf aar Jbat.b Igiursbarmtr 2015 Zktcht aar igiur uurt mr a zs maa Ampr 12 prct va brijv wt bi ht halfjaar zij pstaa igiursfuctis i t vull. D schaarst is rzaak, maar brijv lgg lat

Nadere informatie

Modelwoningen druk bezocht

Modelwoningen druk bezocht vmb 2012 PAGINA 1 I di umm Mdlwig duk bzch. Wijzigig wkzmhd. Apssig plig. Pupus d slg. Es slp i D Gd. W ku u ch m uw vg. Mdlwig D Pkbuu spig i h g d l viuwd gvl dk. Ik b s vd l m mij fmili wz kijk, z s

Nadere informatie

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus?

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus? Blgië - Blgiqu PB - PP BC 30586 3500 Drimlijks vrmigpluskrt b pril- mi -jui 2012 Hb j g itrt wil j grg mr ifrmti? Sprig v bij s bi f bl r 011 560 100. W stur j mt vl plzir mr ifrmti p. Wt is Vrmigplus?

Nadere informatie

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur rodj Rordm NL Wdl-/ fisrou m rchicuur Rodj door Rordm Wlkom i Rordm, d sd di sds mr iriol bkdhid i ls populir ciyripbsmmi. Wrom? D zul j uw o odkk ijds di Rodj Rordm. D wdli lid ls icoisch rchi cuur oo

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKRANT OPEN DAG VRIENDEN VAN NAUTILUS. 100% korting op het inschrijfgeld DIVERSE GROEPSFITNESS IN DIT NUMMER:

GEZONDHEIDSKRANT OPEN DAG VRIENDEN VAN NAUTILUS. 100% korting op het inschrijfgeld DIVERSE GROEPSFITNESS IN DIT NUMMER: GEZONDHEIDSKRANT D 15 dii v d gzodhidskr v Nuius Hh Cub i.s.m. STTC, zosudio Su-Ar os rxpi. I dz kr vid u iformi m brkkig o uw gzodhid, fihid vrzorgig. IN DIT NUMMER: Nuius Niuws pgi 3 Q-progrm pgi 5 OPEN

Nadere informatie

Na afloop ook. Trendy stoel. Hier sta ik op de

Na afloop ook. Trendy stoel. Hier sta ik op de , Try sl v g li Jcquli Lyckl à Nijhl (29) is juir rkgr ij UPC, h klrijf is uiggri r uliirijf, ir, lvisi lfi i ij 2 ilj Nrls huiskrs rg. E hyprr glsvzl r gr lg sis rvr, r h zij s v gr, i h glijk k. UPC

Nadere informatie

Jumbo CEO blijft overeind in Dakar Rally Dit is een fantastische ervaring

Jumbo CEO blijft overeind in Dakar Rally Dit is een fantastische ervaring ACTU EEL Jumb CEO bljf vr Dkr Rlly D s fssch rvrg Pr v Bsch vrrs m pls Plus: LV succsvl vr hl wrl M L Vs vr kms ZZP rs Trbrg Ls klr vr ACTU kms EEL www.vm.l r 186 fbrur 2013 I ummr Clf TVM Acul s prk ugv

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

Sportgids Oostende. met evenementenkalender, schoolsportkalender en situatieplan een uitgave van de Sportraad - www.sport-oostende.

Sportgids Oostende. met evenementenkalender, schoolsportkalender en situatieplan een uitgave van de Sportraad - www.sport-oostende. Sporgids Oosd 2015 2016 m vmkaldr, schoolsporkaldr siuaipla uigav va d Sporrd - wwwspor-oosdb D slims wg r school Nm d bus j b m! Wis j da, a d fis, d bus h populairs vrvormiddl is om r school g? Logisch

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Tijd voor Friesch Dagblad

Tijd voor Friesch Dagblad D ka di j laa ak Ok os laa j vass Tijd Fch Glov i Fyslâ pa 4 Sl va kk, di vol w vo Opii aalys pa 5 D moilijks vhal ku j o Allmaal xa s pa 16 Elk i da spcial bijla i bivbus Niuw mdia pa 17 H Fch zi ook

Nadere informatie

Zwemmen geeft mij energie

Zwemmen geeft mij energie Vlm-Bb klimurl Wi hlp m? Prov v h Pjold S, hir wdl m Iformimzi v d provici Vlm-Bb jui G-por voor idr Zwmm f mij ri Doir 00 jr WO I Oorlohriri i oz provici Voof B Vlm-Bbdr, Mooi, wrm wr vid idr lkkr m.

Nadere informatie

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen Afgud, da? hog owij. I bacloop- Al j afgud b i Fa lidig b j moglijkid om aal culuu b j uilop ducaiv mio lg, waam j moglijkd op abidmak. J i ko ijd waad o- ku v ozok gaa do bij wijbdid ku bhal. ozokillig

Nadere informatie

Park Molenheide. Situering

Park Molenheide. Situering h t ldarij v b Siturig Hl wat Limburgs bdrijv odrm zr uitlopd atis om duurzaam t odrm. Ratiol rgi- watrgbruik, ht bprk va d afvalstrom, doorgdrv digitalisrig va d admiistrati arhivrig, zij imiddls god

Nadere informatie

FAMILIE 26,95. Goed uit de startblokken. Trust draadloos toetsenbord Garantie: 2 jaar omruiling.

FAMILIE 26,95. Goed uit de startblokken. Trust draadloos toetsenbord Garantie: 2 jaar omruiling. FAMILIE G ui sarblkk Trus raals sbr Garai: 2 jaar mruilig. 26,95 R Prijz Exra-krig glg va 10/9..m. 23/9/2014 Hlmaal klaar... Trus Carv raalz micrmuis Garai: 2 jaar mruilig. Trus Is raalz miimuis Barij

Nadere informatie

De kunst van het nietsdoen is heel hard werken

De kunst van het nietsdoen is heel hard werken Vl vrandrprocssn in h hogr ondrwijs hbbn h karakr van plannd chang. Daarbij wordn dolsllingn gformulrd n planningn n ussnijds rsulan afgsprokn. Ui ondrzok blijk da n groo dl van d gpland vrandrrajcn winig

Nadere informatie

Verras uw klanten met wat wij te bieden hebben aan bijzondere tapas en tapenades.

Verras uw klanten met wat wij te bieden hebben aan bijzondere tapas en tapenades. PRODUCT OVERZICHT 1 Kich o a Missio is kuk m missi. Di missi is: blijf odkk! Ho? Doo alijd iuwsgiig zij. Doo alijd op zok gaa aa mooi, iuw combiais. E dus blijv wij vass m oz vs apas apads. Ni all u, maa

Nadere informatie

Journaal. Bestuursklas Texel TESO-machinisten werkzaam in Spanje. Automatische toegangspoorten Nieuwe boot zuinig en duurzaam

Journaal. Bestuursklas Texel TESO-machinisten werkzaam in Spanje. Automatische toegangspoorten Nieuwe boot zuinig en duurzaam Jul v lhus M 2011 Eii 8 v lhus il 2015 Eii 12 Nlig Hj Txlsm gs CNG Ags kuisu m sig vhl Niu vhv i D Hl Hvikklig zk v gi Bsuuskls Txl TESO-mchiis kzm i Sj Aumisch ggs Niu zuiig uuzm Pjcli iuu B Jg Duuzm

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Wie zorgt er in Zuid?

Wie zorgt er in Zuid? voor Butvldrt & Prnss Irbuurt utgav van ht Wjkontmotngsctrum Butvldrt jaargang 27 nr. 2 maart 2013 W zorgt r n Zud? Column Marann Bronkhorst In d nota Zorg voor Zud zt stadsdl Zud ut, ho ht d zorg voor

Nadere informatie

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus:

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus: ACTU EEL Trsport stt voor rvoluti Ht is mo of fhk Vrchtwghrstl gt igitl Plus: CFO Dirk J Kli Essik: Go jr voor TVM - Joop Brkhkk volt zich Mx Vrstpp i Mii - Stormsch zorgt voor ACTU vrkrschos EL www.tvm.l

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie