FEB15. Directorial NUMMER. Het was een spannend weekje voor de Bundersschool afgelopen week. Samen met nog 100 andere basisscholen Directorial 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEB15. Directorial NUMMER. Het was een spannend weekje voor de Bundersschool afgelopen week. Samen met nog 100 andere basisscholen Directorial 1"

Transcriptie

1 IN DIT NUMMER Dircrial H was spad wkj vr d Budrsschl afglp wk. Sam m g 100 adr basisschl Dircrial 1 war zij dr d drwijsispci gslcrd m dl m aa Gvraagd 2 rs pil m km iuw mair va zichhud p d Yu ar gd 4&5 drwijskwalii. Tzich m aaslui p d prakijk Caraval Krs 6&7 va h drwijs d vrwachig di udrs, lrlig maaschappij Prakisch lr 8 va h drwijs hbb. Als h drwijs vradr, ka h zich Jubila 9 & 10 i achrblijv. Daarm vriuw d Ispci va h Odrwijs haar Vrlsdag 11 zich. Op d ms schl is h drwijs va vldd kwalii, maar Ghrd. 12 d kwaliiswikklig sagr (ladlijk gzi). D ispci wil Gbr, agda 13 graag bijdrag lvr aa d vrbrig va d drwijskwalii. Daarm zal i d kms i all aadach wrd bsd aa schl di hu drwijskwalii mó vrbr (bwak basiskwalii), maar k aa isllig waarva d drwijskwalii vldd is maar br ká (simulr vrbrig). H rdl va d ispci wrd gdiffrird, da wil zgg gvarirdr da u h gval is. Bij gdiffrird zich sprk d ispci i mr all vr zr zwak, zwak f basiskwalii, maar mak w bij h laas vraa drschid uss schl di Racis suggsis m.b.. dz vlgd diis ku u sur aar: SKIPOV Psbus AJ Vghl Sadhuispli KS Vghl f -mailadrs: iuwsbrif 1 JAARGANG 19 FEB15 vldd, gd via adr wg - xcll zij. Elk schl zal daaraas dr d ispci wrd vrzi va kwaliisprfil. E kwaliisprfil laa p aaal crucial kwaliisgbid zi wlk ivau d schl lvr waar vrbrig mglijk zij. H laa vaui brd kwaliisbgrip aa d schl zi waar z saa pzich va adr schl. H gf hadzaam ifrmaif bld vr d kwalii va d schl vr udrs, lrlig d schl zlf. Maar zvr is h u g i. D kmd 2 jaar zull dr d ispci wrd gbruik m rvarig p d m dz iuw mair va zichhud. H is d bdlig da h iuw zich kadr uirlijk 1 augusus 2016 p all schl ka wrd igvrd. E mi wikklig. D drwijsispci wrd daarm vl mr parr advisur i d kwaliiswikklig da ka d kwalii va h drwijs all maar gd km. Vr d Budrs blijf h g v spad. D uikms va hu drzk wrd dirc a d caravalsvakai bsprk m d schl. Ik ws julli fij caraval (vakai)! Brry Tmas

2 Gvraagd SKIPOV SPV FEEST rgaisar gvraagd Bs cllga s fsgagrs, Emaal pr w jaar rgaisr kli clubj drwijsvlk fs vr gr drwijsvlk da bsaa ui w cmp : SKIPOV SPV. Da zij zdr uizdrig gslaagd vm m hg gzllighidsghal. Lkkr sukj muzik rbij, hapjs drakjs aar kuz, m rch wrkdrukvrlagd drdl va s drukk drwijsbsaa. Vrdr is h grais (vr julli da), kiz w z PASSEND mglijk accmmdais ui rgl w zlfs busvrvr va - aar d fslcai. vijv. Harm Hdriks (gr ma liks p d f) hf SKIPOV amlijk vrla al zij bij s pgda fsrvarig mgm aar h Firi. Aa d Mulaar zal d fsblvig gwijfld bs krijg. H is vrschrikklijk craif wrk m is luks vr adr (maar auurlijk k vr jzlf) mg bdk. W zij i bg m ach rgaisar, afglp jaar war w m z zss,maar mml g m z Wi vrs vr gr hvlhd xra wrk, km zwaar bdrg ui. Wi dk da h g gzllig bijkms zij vs. Wi dk da j r g waardrig vr krijg dk vrkrd. iuwsbrif H is u i z da julli fscmmissi zdr aavullig g gar p d vlgd fskls zal w krijg, maar kl friss -, iuw -, husias cllga s rbij zu d fszaak zkr gd d. Vadaar dz (hriuwd) prp. 2 Wi r alijd al va gdrmd hf fsuwjs m i had will m m zich zkr mld bij f Ifrmai iwi ka auurlijk k, maar is gvaarlijk bij wijflachig wijfls. Oz vrrdigskrach is amlijk v lgisch als gëvaard!... H vlgd SKIPOV SPV fs saa i 2016 p d rl SKIPOV SPV Fsrgaisai Raymd, Sjrd, Ri, Jlada, Has

3 Schlprjc Opig splpli bs Brad Op 10 dcmbr jl. pd bs Brad fslijk haar iuw splpli. E isif rajc va ruim w jaar wrd hirm gvird. I h bijzdr sd ijds d pig h lags gplaas splsl Has Crisia Adrs i d schijwrprs. E uik splsl waarbij klimm klaur wrd gcmbird m iraciv wrld va sprkjs, splljs lswikklig. Via QR-cds p h sl via spciaal wikkld app ka dz wrld brd wrd. Kijk s p: hp://www.smarplaygrud.l/ iuwsbrif H splpli is gralisrd dr d rm iz va prjcgrp va amld brkk udrs. Dakzij hu vlhardig visi p h splpli va dz ijd hbb z divrs fds ku vruig m hu gdkurig gv aa subsidi-aavrag. Ok is r dr udrs kidr va d Brad gld igzamld dr middl va spsracivii. Daaraas hbb udrs amld hard gwrk ijds gzllig klusdag all spgls va h pli r ui ms. 3 Tijds d pig, di vawg h slch wr hlaas aar bi vrplaas ms wrd, vrld vrbld priss Brad h sprkj da bg m d zi: Er was s hl llijk grauw splplaas... W hbb r rg va g. I d kmd maad m r g wa laas acc aaglgd wrd maar w zij u al supr rs p s pbar splpli. Tam bs Brad

4 Yu ar gd D Budrs gri D Budrs bsaa ui 8 grp. Ni z gr zu j dk, maar w zij grid. Gri h aaal lrlig? Ja, maar g mir: d lrlig é lrkrach gri k. Bij aavag va di schljaar zij w gsar m h YAG-prjc, gïspirrd dr h prjc va d Empl. M YOU ARE GOOD la w kidr rvar da idr ms gd is zals hij is. M h prjc vrgr w d vrbdhid i d grp. Rspc vr jzlf d adr is hirbij dig. Kidr lr lkaar zichzlf br k. Di vrgr h rspc vr lkaar. Kidr lr vrruw p zichzlf d adr. Maar di gaa i vazlf. Naas d wklijks YAG-acivii i d grp, hbb w i jauari xra aadach ggv aa di prjc. Sam m kl udrs hbb w pla bdach m divrs YAG-acivii. E zdr d hulp va di udrs, hadd w r i z gr succs va ku mak. Idr grp dd vrslag vr d acivii i hu klas. Aagvuld m f s vrlijk kig is di sam vrpak i klurrijk schlkra. D rs schlkra sids jar. Wa hrlijk mm was h m d vrrassd blij sjs va d kidr zi, bij h vrhadig va d kra. Hir gaa w zkr m dr. YAG-kffr T sl krg idr grp bijzdr kffr, gvuld m YAG-grlard lsbk, spll, kuslspull rflciblad. Dz kffr gaa m idr kid va d klas p ris. D bm D YAG-wk bg, m dak aa Miriam Dix, m mi vrhaal vr kli bm di zich zlf is waard buigsl vld. Hij wild k gr wrd, als d adr bm i h bs. Sam m d kidr bsl w m d bm hlp m gri. W sld dl di w graag m d grp wild brik. Dr middl va allrli krigspll craiv wrkjs wrd cmplim ggv vag, wrd r gzrgd vr lkaar vrld d kidr wlk prs i hu lv blagrijk/ spciaal vr h zij. Vrbld zi j p d afbldig. Lichjs als blig Idr kr als r 10 yag-acivii gd uigvrd war i d klas, mch r lampjs i d bm aagmaak wrd. Z grid d bm dus sam m s m. Na w wk sl w d YAG-wk af m h aamak va h laas lampj. Di gaf vrbidig m d hl schl. N zals d lampjs i d bm, schird d lrlig di m d bm plaas hadd gm. YAG-schlkra iuwsbrif 4 Thuis mg d kidr m papa mama, brrjs zusjs aa d slag m d spcial spull i d kffr. Op dz mair hp w YAG g mr lv brg bij d kidr é hu udrs / gzisld / famili. Hplijk m idr kid idr lrkrach, va d w YAG-wk, is m vr i h ig rugzakj. E rugzakj gvuld m liv wrd, gbar fij hririg.

5 Yu ar gd D Empl is h iuw jaar gsar m Yu Ar Gd wk Op maadag is h iuw jaar dr g va champag sam m d kidr udrs fslijk bg. Craal sd dz wk h gbruik va mmrjs. Er is m d kidr gsprk vr vll lg mmrjs. Idr va s hf iglijk zichbaar mmrj bij zich. H mmrj ka gvuld wrd dr psiiv aadach: cmplimjs, glimlach, j al pli, is aardigs d vr lkaar... Daaraas is cmplimmachi huld. D kmd wk ku d kidr muj vrdi dr cmplim gv psiif gdrag vr daarm ka d cmplimmachi i wrkig wrd gz. iuwsbrif Hirdr kidvrslag va d Yu Ar Gd wk Maadag 5 jauari bg w m Yu ar Gd wk. H wrd gpd m champag. Op s pdium saa cmplimaumaa. E als j is aardigs d f zg krijg j muj va juf f msr. M da muj ka j bu hal ui d aumaa, daar saa p: Gd Bzig f. E s middags rkk w ljs m vr imad gr cmplim mak m kig rbij. Disdag 6 jauari s chds, dd w h gr Emplspl. All grp war gmix. I allrli lkal war r splljs zals: gzlschapsplljs (bijv. Twisr, was rg lasig ), puzzls mak quiz. Daarbij war luk vrag. 5 Bijvrbld: Hvl dur zij r p d Empl? H war r 75! E Er zij 2 x 2 juff m d zlfd vraam. H blk Juf Kari juf Ak. Ddrdag 8 jauari p h id va d chd hbb w d cmplim uigwissld di w p maadag hadd gmaak. Di zij paar vrbld: Maarj wa ka j gd bakk. E Jb jij laa h zj schij i z klas. E z hadd w r hl vl. Op 9 jauari li w aa all klass, vadrs mdrs d kig m cmplim zi. Gschrv dr Lizzy Isablla

6 Caraval Krs ugdpriss, w jugdpris, j u i bb h caraval! D Oivrs i Erd vas gzllig d r w da, da hfdam adju Krsmusical basisschl V Op wsdag 17 dcmbr jl. hbb wij, als am va basisschl V, maar lifs vir kr d krsmusical Sjaki h kigsmaal pgvrd. Zrg gd vr lkaar, was d (krs)bdschap va d musical. D kig kigi va Vmrlad dig Sjaki, di dag ach vr zij bdlgrig pa s ma s klaarsaa, ui m aa schuiv aa d fslijk maalijd i h palis. Sjaki p zij bur vraag daarp aa h kigspaar f i áll iwrs va Vmrlad m mg. Uiraard wrd daar ghr aa ggv z kwam d musical mi id! H was mi avd waar w m z all vlp va g hbb. Niuwjaarsrcpi Op maadag 5 jauari jl. hbb w p d Prus Paulus sam m all kidr, lrkrach udrs gprs p h iuw jaar. M Happy w yar va Abba p d achrgrd glaasj mirz bubbls was h hrlijk sfrj. Wij ws all SKIPOV SPV cllga s fij iuw jaar! iuwsbrif 6

7 Caraval krs Krsmark S. Niclaasschl Brdk gr succs All kidr hadd suprgd hu bs gdaa m lkkr hl mi kuslspull mak. D mis krssukjs, sirad, krsbm d lkkrs cupcaks, pakk adr hapjs lag klaar i d vrschilld klaslkal m vrkch wrd. Om uur sd d rs kidr m spaig wach achr hu kraampj p d rs bzkrs. Da wach was zkr d mi waard, wa wa war r vl ms wa wrd r vl vrkch! D klass srmd vl d kidr sd allmaal gludr als z hu ig spulljs kd vrkp m éch gld. I d pursplzaal wrd kidr gschmik, krsws gschrv vr i d krsbm kuffls ppp gz dr d pppdkr. Zlfs d krsma had g v ijd gvd m m idr p d f gaa. Al m al was h suprgslaagd avd m vl gzllighid fij krssfr. Maar waar dd w h allmaal vr? iuwsbrif H dl va d krsmark was m gld i zaml vr d NINA Fudai, sichig, di zich iz vr kidr m h Aglma Sydrm. H Aglma Sydrm is aagbr urlgisch sris, gkmrk dr mrisch vrsadlijk bprkig, rsig spraaksris, ypisch glaaskmrk vaak, dch i alijd, pilpsi. I Brdk w Gil, gbr m h Aglma Sydrm gr brr va z lrlig Tis Guusj. Ok Bar Crk va d Vssbrg ui Brdk zij gbr m di sydrm wrd dr lrlig hrkd p d vbalclub. Maar wa is u h bdrag da w ku schk aa d NINA fudai? Olags wrd da p schl bkd gmaak all kidr sd vl spaig kijk h Tis Guusj, brr zusj va Gil, h bdrag huld. Maar lifs 1053,31 ur is r pghaald vr h gd dl!! 7 Wa suprbdrag wa mi da w da m zij all i Brdk bij lkaar ghaald hbb! Nauurlijk was di i mglijk gws zdr d hulp va d lrkrach, udrs, spsr di s ghlp hbb. Maar h allrblagrijks was auurlijk d hulp va all kidr di z zd hard gwrk hbb m gzllig fij avd vrzrg!

8 Prakisch Lr Prakisch Lr D afglp jar hbb r lks sukjs vr rs Tchik daara Wschap & Tchik i d Niuwsbrif gsaa. D aahf was alijd Tch(U) ik. Daari wrd idr p d hg ghud va allrli wikklig aazi va m am chikdrwijs bijbhrd wschap bi h primair drwijs. M igag va dz Niuwsbrif wrd d aahf Prakisch Lr. H is mi algm samvad rm vr Wschap & Tchik, Kus & Culuur. Waar z all vir afzdrlijk misschi vrag prp, f wrsad ( Ik w iks va chik ), saa Prakisch Lr waarschijlijk vl dichr bij lrkrach. D prakijk mag ui gaa wijz f da k wrklijk z is... H afglp jaar is r achr allrli schrm hard gwrk aa samwrkig uss d vir gbid. Md dr d wikklig aa d Nrdkad i Vghl waar zich Kus & Culuurclusr gvsigd hf. I vrschilld vrlgsiuais is gzch aar mglijkhd m vrbidig i h lv rp (f iuw lv i blaz), wrd d rs aaz gdaa Prakisch Lr-prjc waar z bj alls i zi. Odrzkd wrpd Lr saa craal, maar p mair di vr lk lrkrach bhapp m zij. Kusrucur H drwijs d culurl isllig i Vghl hbb r vr gkz m d kmd jar d vrbidig uss culuurducai Wschap & Tchik mak. Als rs pilprjc is gkz vr D Kusrucur. D Kusrucur wrd drdl gmaak va h lkal kusmu da mml i wikklig is. All grp 5-6 zull dlm (gvr 37 grp 840 lrlig va 18 basisschl). I D Bsch draai di prjc al kl jar, vadaar da p di mm valuais, draaibk drglijk via Tchxpric ( igaar Kusrucur) wrd pgvraagd. Wil hv i piuw wrd uigvd. Nwrkbijkms Prakisch Lr: D Kusrucur Op wsdag 4 maar zal uigbrid aadach wrd bsd aa D Kusrucur ijds d wrkbijkms va h wrk W&T. Va idr schl wrd da zwl W&T-cördiar als K&Ccördiar uigdigd m aawzig zij. Zij ku sl sam prkk i di prjc. Tw w mr da. Wrd vrvlgd. Nwrkbijkms Prakisch Lr: Bdrijfsbzk 2.0 Vr idr lrkrach di m zij/ haar grp bdrijf wil gaa bzk da i wil buw i zij/ haar rgulir lsprgramma: H cmpl lrarragm rdm bdrijfsbzk is z gd als cmpl. H wrd bikr p sharpi gplaas zda idr h daar ka bkijk f dwlad. Ok di lrarragm wrd p 4 maar uigbrid gprsrd m d vrlap raakvlakk va W&T K&C g maar s badrukk. Uiraard zij bhalv all cördiar k adr gïrssrd cllga s va har wlkm! Has va dr Wijs Hvl is? kuub hu iuwsbrif 8

9 Clud 365 Naar d clud va Offic 365! 'Clud'... p di mm vlghrd rm. Maar wa hud di u i? D clud saa vr srvic di vaaf lk apparaa p lk mm dr middl va irvrbidig brik ka wrd. is vrbld va srvic i d clud. Mml hf SKIPOV ig clud, dz is p d lcai va h SKIPOV-safkar Vghl. Na gdg drzk is aar vr gkm da h fficiër fiacil vl vrdligr is gwrd m vr sapp aar d cludfucialii va Micrsf: Offic 365. I d mivakai va 2015, zull wij h migrairajc gaa uivr va d va Skipv aar Offic 365. Wij zull alls d m d migrai z spl mglijk la vrlp. Echr, h is mglijk alls z i sll da julli hlmaal ís mr hv d. Bijvrbld h isll va d p j lf. Maar m bhulp va vldd supprfacilii va d SKIPOV Srvicdsk julli gd wil, zij wij vruigd da wij dz vrgag succs ku mak. Nadr ifrmai zal via aakdigig p Sar wrd mgdld. Jubila Op 5 jauari jl. was Bia va dr Rij va Lakvl, 12,5 jaar i h drwijs Op 1 fbruari jl. was Pr Vrsra 12,5 jaar i h drwijs als bvschls cciërg Op 12 fbruari jl. war Marjl vd Elz, Pra vd Niuwhf-Haml Kimmy Smrs 12,5 jaar i h drwijs Op 15 fbruari is Mari Bach Bkkrs 12,5 jaar i h drwijs Op 23 fbruari is Jp Halma 40 jaar i h drwijs Op 15 maar zij Suza Charu-vd V Susa va Bussl-vd Bigglaar 12,5 jaar i h drwijs Op 25 maar is Amik Mrbach-Haml 12,5 jaar i h drwijs Op 30 maar is Mady va d Bm 12,5 jaar i h drwijs Allmaal va har gflicird ams al julli cllga s va SKIPOV SPV! Riky Sl-Dliss 40 jaar i h Odrwijs Juf Riky is al 40 jaar wrkzaam i h drwijs. Hir ms w auurlijk aadach aa bsd. I d gag ligg allmaal vsapjs m d schljar rp da juf Riky al wrkzaam is. M d drbuw zij w gaa zig i d klas va juf Riky. iuwsbrif 9

10 Jubila JUBILEUM: H brmds kijj r wrld bsaa 60 jaar Dick Brua k Nijj i 1955 vr d rs kr. H kij wrd mals ppulair vr d hl wrld. Op 21 jui 2015 wrd h gsskid va Dick Brua 60 jaar. Daarm vid r h hl jaar dr allrli fslijk acivii plaas vrschij r bijzdr bk jubilumprduc vr gr kli. D gm Urch plaas iuw bld va d wrldbrmd crai i h crum va d sad. Nijj zlf r va fbruari /m mi rd m harccr z is vlp aawzig p d Ng Maad Burs (25 fbruari /m 1 maar). T sl saa r vl blv i h Dick Brua huis va h Craal Musum Urch. iuwsbrif Dick Brua hf 32 bk vr Nijj gschrv gïllusrrd. Dr d jar h zij d Nijj-ils i bija 50 al vrsch r zij imiddls 85 milj xmplar va vrkch. I h vrld wrd i divrs lad vrschilld am vr Nijj gpas, gwrdig h z vr d grs all g maar Miffy. T Dick Brua Nijj vr h rs kd was z sff splgddir m wa lmp r. Sids d kms va d virka bkjs wrd z mr zals wij haar u k. M haar zwar gjs kijk z j rch aa, z hf puig r wa bll wag. Gaadwg zij haar r, gzich 10 lijfj wa rdr gwrd. Dz vradrig is vr Dick Brua hl bwus gdaa. D Nijjs ui d vrschilld kfas zij vrwrk i h lg va 60 jaar Nijj. Dick Brua vr d vrhal va Nijj ijds irviw i 2002: D vrhal zij alijd vridlijk vudig, i g. E h lp alijd gd af. Nijj al haar vrid zij als sr kidr va m. Z zij z dirbaar; ik wil i da daar is vrvlds m gbur. Daaraas wil ik kidr i bul i mij bkjs, maar prbr ik d prch vrbazig va hu wrld dl.

11 Kr Glf D Naial vrlsdag 2015 Ok p all pursplzal is r ijds d Naial Vrlsdag g vl mr glz da adrs. E h hl spcial was da r dz kr gas kwam! E di laz allmaal p hu ghl ig mair h prbk va h jaar Bris gaa aar z vr. Op d Hil waar pursplzaal Kikkrj sam m d Tuimlaar, Sprburch sichig Dichrbij ghuisvs is, kwam di jaar d gas va Dichrbij. Mary, bglidr va d dagbsdig kwam p bzk m vir clië di sam m d purs d lidsrs g va h vrhaal! H was wl hl spad Br Bris bdach m i.p.v. zij kffr da maar zij racr vl lad sl suprvakai had! Vrlz bij Kidrdagvrblijf pursplzaal Zwl h kidrdagvrblijf als d pursplzaal, gvsigd i d Mag, vrg m f ik zi ijd had m km vrlz ijds D Naial Vrlsdag. E luk mair vr mij m g wa uigbridr kis mak m kl paricipa bi d Mag. Hirdr sukj gschrv dr h am va Villa Vrlijk. Aa h id va d maad jauari zij D Naial vrlsdag va sar ggaa Kidrdagvrblijf Villa Vrlijk, (drdl va Kidrpvag Humaias) glg i MFC D Mag, als Basisschl D Ark, hf hir k zkr aa mgdaa! Taal aalbhrsig is k p jg lfijd vr kidr rg blagrijk i hu wikklig. Spldrwijs wrd vl aadach bsd aa h vrgr va d wrdscha wikkl va aalgvl. Z ku j als kid d wrld m j h sds br lr bgrijp. E m gd wrdscha ku kidr gmakklijkr duidlijk mak wa r i h mgaa. (mis, gburiss, ws gdachs) Di jaar hadd w k aa Elly va Dr, dircur va D Ark, h vrzk gdaa m km vrlz ui h prbk va h jaar Br Bris gaa aar z. Glukkig ragrd Elly dirc husias z wrd h fij Vrlsdag Maria r Hid Tijds d vrlsdag hbb d kidr va d Maria r Hidschl aa lkaar vrglz. All grp dd m h was mi m zi da r admls gluisrd wrd aar d vrlzrs waarbij zlfs d kidr va grp 1 2 aciv rl hadd. Zij laz vr ui prbk krg daara gr applaus. Maar k d kidr ui d adr grp hbb h hl kap gdaa h vrlz krg wr v vlp aadach. Trch, wa kidr gi hir duidlijk va. Lar i di schljaar wrd r g vrlswk ghud da gaa d lrkrach i lkaars grp vrlz, hplijk wrd r da z aadachig gluisrd. iuwsbrif 11 vrlschd vr gr kli! Ok bij d mdwrkrs kidr va PSZ d Rakkrs wrd Elly husias vag hf zij zlfs g brhammj m gg. Luk m d! Elly va Dr

12 Ghrd Elk dag piuw wrd r p misschi wl all SKIPOV-schl hilarisch akds f faasisch lirs uigwissld. Smmig afkmsig va kidr, aaal va lz f hr zgg. Vaak blijv z chr kffikamrs f wadlgag bprk. Ja Kuibruwr (clumis NRC) bschrf lags d lrgag va h lach. Va gmiddld 18 miu pr dag i d jar vijfig aar g maar 6 miu pr dag u. Waar zi wij i h drwijs? Bi SKIPOV? H krikk w da alijd lag gmiddld wa p? Dl drwijs grlard humr m lkaar i d Niuwsbrif! Vrzaml z p lijsj war d rdaci d dadli bkd maak, mik j z p d mail aar Vrbldj: ) s (4 Va R. p V sld u k g sj j i l i. bb f s Wij h ar m g a r D b. hl m f p sc r di s a a M m Wij j. s j i l r k a d vr rs f, ju f z éch d hf d, wa uis... r h r r a gp a m r w s dí m iuwsbrif 12

13 Gbr, agda Gbr Op zdag 28 dcmbr jl. zij Ak va Hrbk ( bs D Empl ) haar parr Harm d rs udrs gwrd va z, hij h Xam Op maadag 9 fbruari jl. Zij Risk Lij (Bs D Vijfmasr) haar parr Marix Sadma d rs udrs gwrd va dchr, Zij h EVA Op wsdag 24 dcmbr jl. zij Radia Shl-El Hamidi ( bs D Vijfmasr ) haar parr d rs udrs gwrd va dchr, zij h Safiya Nams all cllga s va SKIPOV SPV Va Har Gflicird hl vl gluk vr d kms. Agda SKIPOV 16 /m 20 fbruari 2015 Caravalsvakai 2 maar 2015 Sudidag Dircibraad Zrgbraad 9 maar 2015 OV vrgadrig SPV b dag lig va Caraval; Mg dag Mglig va b i h vrschi gd u vr r zi l p m m drag dll kldig ka ks zi slis i daglij b s rs p s d waari ij alls mag hirb il w d g zi Hss... asskruusk d av ag sd i d p O dikk kar va ag sd w hal all zuiprij!! svakai E fij caraval Jlada Has, Clmi iuwsbrif maar 2015 Zrgbraad 30 maar 2015 Dircibraad 3 april 2015 Gd Vrijdag 6 april 2015 Twd Paasdag 7 april 2015 SKIPOV SPV drwijsdag 27 april 2015 /m 8 mi 2015 Mi vakai

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Welke zinnen horen wel bij dit verhaal?

Welke zinnen horen wel bij dit verhaal? md kasl adk vaf Wlk wd i d ks k j al? Vik aa. aabid bldig dfiiif i d gs ak hmlbd hvlig jachsl klch Lad da Vici miis i d mgvig va ddaa i vk Wlk wd k j g m? Vl aa. Kis i d wdlijs di wd di j is vll wa j i

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015 Mu va ag Hrcapli 31 maart 2015 Parkr bij Lkaal 55 Vaaf 09.30 uur rij tritjs aar Harst 4-6 Vaaf 10.00 uur Otvagst mt kffi / th lkkrij 10.30 uur Opig wlkm r Mll Bakkr 10.45 12.00 uur Gastvrijhi ispiratr

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Hoe komt u aan een Energielabel voor uw woning?

Hoe komt u aan een Energielabel voor uw woning? a Miisri va ilads Zak Ho kom u aa rilabl voor uw woi? i krij d iar va woi i Ndrlad, di o rilabl hbb, voorlopi rilabl va d Rijksovrhid. ij vrkoop of vrhuur va uw woi b u vrplich dfiiif labl ovrhadi. Ho

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

Het stenen tijdperk is niet ten einde gekomen vanwege een gebrek aan stenen

Het stenen tijdperk is niet ten einde gekomen vanwege een gebrek aan stenen Grmj Cl Ev Smr Ergy H jdprk d gkm vwg gbrk Wm Obb Drcur B Rgh B.V. 24 pmbr 2015 Kr prljk rduc T prl 2007 Vrwrdljk vr d Ivm Bk v Fr/MPr 2008-2009 Ivrg mvrgr B Rgh B.V. m l drmr/cllg 2009-2011 Swch v vrdr

Nadere informatie

Trainingsaanbod 1e helft 2014

Trainingsaanbod 1e helft 2014 haal mr u j l bblhk Tragsaabd 1 hlf 2014 Wa wl j w km vr d l bblhk? Da s wa k vrg aa bblhk bj h samsll va d ragsaabd. H rsulaa s h vruwd ugbrd ragsprgramma va WbbbNL vr d rs hlf va 2014, m 6 uw rag 1 uw

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

De biologische veehouderij

De biologische veehouderij Ald ks v blsch Blsch wafls Blsch mablljs Blsch b ma Blsch ljfl 100 4 suks Halfj 0.5 l 1.25 0. 0. 3.7 7.58/l 12.50/k... maak ks m D blsch vhudj E km sds m bj... 463 WT_B-FaTad_Fld_203x288_11.dd 1 24-0-15

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

waarin opgenomen t Putje

waarin opgenomen t Putje Suburgsch waari pgm Puj Ovrvl prgramma Karligmar Os-Suburg Cura Mi 2014 - vrschij sids 1894 - Wi gaa da bal Rmml p h srad va Rihm Er lig hp rp p h srad va Rihm. Di is saa a d dijvrzwarig i 2002. E dl va

Nadere informatie

Modelwoningen druk bezocht

Modelwoningen druk bezocht vmb 2012 PAGINA 1 I di umm Mdlwig duk bzch. Wijzigig wkzmhd. Apssig plig. Pupus d slg. Es slp i D Gd. W ku u ch m uw vg. Mdlwig D Pkbuu spig i h g d l viuwd gvl dk. Ik b s vd l m mij fmili wz kijk, z s

Nadere informatie

wecycle.nl/city Wat weet jij van recyclen?

wecycle.nl/city Wat weet jij van recyclen? wyl.l/iy W w jij v yl? Bs yl-f, W luk d j d slg g m h Wyl Ciy Dbk. I di Dbk vid j puzzls llli ifmi v h yl v kli lkish pp splmp. D yl zij mid gdsff ui d uu dig. E ku wij blijv gi v z mbiljs, klks TV s.

Nadere informatie

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ Itrprtti drzk ʹkid rditʹ Juri 2008. 128 fruir zij igvrd. 125 fruir zij igvud. Op 350 ptvkk i dt 36. D rp k rprttif gcht wrd vr ht gh. t dz kttkig: - V d 54 gzi, wrv kidr d crch+ bzk, hbb 33 grgrd p tig

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

4,3" Telecom Mania Accessoire voordeel. Meer snelheid door de 1.2 GHz Dual-core processor. Super AMOLED. t.w.v.

4,3 Telecom Mania Accessoire voordeel. Meer snelheid door de 1.2 GHz Dual-core processor. Super AMOLED. t.w.v. * Abidig mx. 1 pr kl G vrkp hdlr Zfu prijswijzigig vrbhud Abidig zij gldig v 13.05.2013 /m 19.05.2013 Zlg d vrrd srk Mr slhid dr d 1.2 GHz Dul-cr prcssr Glxy SII Plus Simlckvrij Smrph Lvrbr i grijs wi.

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2015/2016. Heb jij een vwo-, havo-, mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG De Dijk!

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2015/2016. Heb jij een vwo-, havo-, mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG De Dijk! Wlko op SG ijk Schooljaar 2015/2016 Hb jij vwo-, havo-, avo- of vbo-advis? Ko da aar SG ijk! INHOUSOPGAVE 2 3 VOORWOOR 3 Voorwoord 4 Niuw school 5 Vrrouwd 6 Brugklas 7 Rk aal 8 Lrgbid 9 Projcaig wrk 10

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE PRACTISCHE INVULLING MET DE SARIER METHODE Eddy Van En SARIER = Sysmaisch Analyisch Risic Invnarisai, Evaluai n Rgisrai van arbidsrisic s Orsprnklijk nwikkld dr Eric

Nadere informatie

Cadeaubonnenwinkel VVV OUDE IJSSELSTREEK. Kortom: Er is een bon voor iedereen! Colofon. Varsseveld. Terborg

Cadeaubonnenwinkel VVV OUDE IJSSELSTREEK. Kortom: Er is een bon voor iedereen! Colofon. Varsseveld. Terborg 5 1 20 s i F m Ev l d Wa r u u l u C f i Ac a r Ar m g Pagia 3 Varssvld VVV OUDE IJSSELSTREEK Kaoor Ulf, ICER Kaoor Trborg Kaoor Varssvld Huwg 32 S. Jorissraa 1 Borchgrav 4 7071 BV Ulf 7061 CM Trborg 7051

Nadere informatie

Herfst 2015. Gebruikerservaring Waarom ontwerpers steeds meer aandacht hebben voor de gebruikerservaring

Herfst 2015. Gebruikerservaring Waarom ontwerpers steeds meer aandacht hebben voor de gebruikerservaring urka Nummr 25 Hrfs 205 www.urkapub.l HET MAGAZINE VOOR PROFESSIONELE GOEDERENSTROOM BEHEERSING. Gbruikrsrvarig Waarm wrprs sds mr aadach hbb vr d gbruikrsrvarig Cas sudy vilighid D wiaar va d prijs vr

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e.

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e. Krst vrpakkig 2014GE SH EN K VER PAKK IN GEN D Pur gsckvrpakkig is ar, Gv m lka. v g a v jd Krst is ti m s. ld r w d m gv r gkz m d ft k ac ap M i dat r d Daarm is t m -kurmrk d t lij t apar middl va dz

Nadere informatie

]foto: jan van bostraeten[

]foto: jan van bostraeten[ ]foo: ja va bosra[ rokkhi Ourbrokkhi? Wa wil á u wr zgg? Ergs w j wl a h gaa ovr ours Chiro, maar waar gaa h juis ovr? Ourbrokkhi bk i ssi is ars a a ours mlv m h wl w va hu ki, us ook m wa hu ki mmaak

Nadere informatie

Pre-, Peri-, en Post- natale voeding hee2 enorme invloed op de ontwikkeling van het kind

Pre-, Peri-, en Post- natale voeding hee2 enorme invloed op de ontwikkeling van het kind 60% 70% 50% 50% Ramiz t al 2014, Mxic plimiay data CHOLINE EPA, DHA Pgacy dplts mths EFA sts! EFA status is assciatd with cgitiv ad visual acuity dvlpmt. Pcamplsia GstaIal diabts Pmatu bith Lw bith wight

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

MEUBELEN VLOERBEDEKKING ZONWERING GORDIJNEN SLAAPKAMERS LINNENSHOP PVC VLOEREN. Familie Soet Bécé Sjanie van de linnenhoek Soet Tempur

MEUBELEN VLOERBEDEKKING ZONWERING GORDIJNEN SLAAPKAMERS LINNENSHOP PVC VLOEREN. Familie Soet Bécé Sjanie van de linnenhoek Soet Tempur Jubilum MEUBELEN VLOERBEDEKKING ZONWERING GORDIJNEN SLAAPKAMERS LINNENSHOP PVC VLOEREN Jubilum Jubilum GRATIS BED.w.v. Fmili S Bécé Sji v d lih S Tmu 1.298,- Bij v 2 TEMPUR mss m lisch vslb bdbdms* Exclusif

Nadere informatie

info college Met pensioen: prefect Benny Heyninck De geheimen van de deliberatie! Zie blz. 7 Schooljaar 2010-2011 nr.6

info college Met pensioen: prefect Benny Heyninck De geheimen van de deliberatie! Zie blz. 7 Schooljaar 2010-2011 nr.6 if Blgië - Blgiqu P.B. 9100 ST-NIKLAAS 1 3/2642 cllg Mt psi: prfct By Hyick D ghim va d dlibrati! Zi blz. 7 P708077 Cllgstraat 31 9100 Sit-Niklaas Pstkatr Sit-Niklaas 1 Mail Schljaar 2010-2011 r.6 Vrschijt

Nadere informatie

Populaire licenties voor baby s en peuters zijn Jake and the Never Land Pirates, Mike de Ridder en Doc McStuffins.

Populaire licenties voor baby s en peuters zijn Jake and the Never Land Pirates, Mike de Ridder en Doc McStuffins. s g D s d s 3 1 0 2 lgd p s y b x b Tds Ppul lcs v bby s pus zj Jk d h Nv Ld Ps, Mk d Rdd Dc McSuffs. Lg Dupl Jk 10514 Jk s pschp Bucky Spls Dc McSuffs H ducv splgd v VTch bljf gd sc, m d cvfl hf d spcls

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Uw mening telt. Voorkom een val. Puzzel en win cadeaubon! Ik zet zelf mijn kopje thee en was mijn kleding. Zorgkaart Nederland

Zelfstandig wonen. Uw mening telt. Voorkom een val. Puzzel en win cadeaubon! Ik zet zelf mijn kopje thee en was mijn kleding. Zorgkaart Nederland aar 2014 ur 5 agazi Zlfsadig wo Ik z zlf ij kopj h was ij kldig Uw ig l Zorgkaar Ndrlad Voorko val Tips va d rgohrapu Puzzl wi cadaubo! 3 4 7 8 10 12 14 16 17 2 Kars Hazlaar, bsuurdr 3 Tips va d rgohrapu

Nadere informatie

Verslag Open Monumentendag 2014 Leidschendam-Voorburg

Verslag Open Monumentendag 2014 Leidschendam-Voorburg Vrslag Op Moumdag 2014 Lidschdam-Voorburg VRSLA OP MOUMTDA 2014 D Op Moumdag 2014 is md moglijk gmaak m subsidi va d gm Lidschdam-Voorburg d su va odrsaad sposor: Hoofdsposor ISTALLATITCHIK Isallaichik

Nadere informatie

SCHOENENREUS FLAIR LEF& juli 2012 TWEEDE EDITIE VAN #SCHOENENREUS! Monique Smit is reuze gecharmeerd van de nieuwe formule en de trendy collectie

SCHOENENREUS FLAIR LEF& juli 2012 TWEEDE EDITIE VAN #SCHOENENREUS! Monique Smit is reuze gecharmeerd van de nieuwe formule en de trendy collectie juli 2012 SCHOENENREUS TWEEDE EDITIE VAN #SCHOENENREUS! I dz uigav.a.: # Uibridig Nw Spr filial # Fh Miqu Si # Wlwdrijd Mij T i Tp # Filiaalaagrdag 17 pbr 12... g vl r! Eid i vig julli d r dii va h iuw

Nadere informatie

u l n e e p o t Walperterwei 27a Wommels 0515 331225 www.zwembaddeklomp.nl Walperterwei 27a Wommels 0515 331225 www.zwembaddeklomp.

u l n e e p o t Walperterwei 27a Wommels 0515 331225 www.zwembaddeklomp.nl Walperterwei 27a Wommels 0515 331225 www.zwembaddeklomp. Vlp Hk Btsma Vrvrkp lskaart t m ab mt 18 april 13 april tt ur :00 tt 18:00 u 12 a v p a Kass p watrprt i d t h c u l 2 grt bad, iuw putrbad 2 spctaculair glijba Bschutt liggig aagam watrtmpratuur Gzllig

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : ICT-bhrdr Crbo uisroom 95321 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk. Mastervoorlichting Leiden Leadership Programme, 30 mei 2012

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk. Mastervoorlichting Leiden Leadership Programme, 30 mei 2012 Lid Ldhip Pg: Lidchp i Pkijk Mvlichig Lid Ldhip Pg, 30 i 2012 H Lid Ldhip Pg H Lid Ldhip Pg i bdld v givd ud di gd p zd udivgig, di d bii hbb lidchpkwlii wikkl. H Lid Ldhip Pg H Lid Ldhip Pg i bdld v givd

Nadere informatie

ZWANGER EN FIT waarom en op welke manier sporten goed is voor zwangere vrouwen...

ZWANGER EN FIT waarom en op welke manier sporten goed is voor zwangere vrouwen... ZWANGER EN FIT wrm p wlk mir sprt gd is vr zwgr vruw Bkswg 21F 7031 AT Whl / 06-23 61 18 25 / if@fitwijzrcm / wwwfitwijzrcm ZWANGER EN FIT Dr: Cr v Hrd, fysithrput Bwg is blgrijk vr j lichm, k wr j zwgr

Nadere informatie

INKOPPER 995,- VAN 799,- VOOR HETZELFDE GELD IS HET...

INKOPPER 995,- VAN 799,- VOOR HETZELFDE GELD IS HET... S T M M T S I R C S D M PM LAAT Z U MAARF PLASMA. D L, KIJK D C L P JVC UX-L 5 g u g ij r Bij s gd advis, rlijz srvic...! rf P s d s g Di is GRUDIG VISI 3 26-3931 T H D rad y 179, DVD-sysm 60 Wa MP-3 wrgav

Nadere informatie

Jezus! FLEVO. Over. Jorijkes lellveednig. Danny (24) had anore. Studentenvereniging: JA OF NEE? achter de schermen. Nieuwe man in leven Sonja Sil

Jezus! FLEVO. Over. Jorijkes lellveednig. Danny (24) had anore. Studentenvereniging: JA OF NEE? achter de schermen. Nieuwe man in leven Sonja Sil X[is] i Chris 2 juli 2010 [Jaargag 24] [Nummr] Voor d oor j o g r! 8 d r o w w, p l H i z l v s o i r k k l Ovr ij z s i r h C xis i Zlfs dz X[is] i Chris is xra k i d dik! Niuw ma i lv Soja Sil va Sudvrigig:

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

In de wijk Zesgehuchten in Geldrop, dichtbij het centrum en station komen 6 starterswoningen vanaf 169.900 v.o.n.! Hoog tijd voor je eigen huis

In de wijk Zesgehuchten in Geldrop, dichtbij het centrum en station komen 6 starterswoningen vanaf 169.900 v.o.n.! Hoog tijd voor je eigen huis In d wijk Zshuchn in ldrp, dichbij h cnrum n sin kmn 6 srrswninn vnf 169.900 v..n.! H ijd vr j in huis Mirl 3 km Eindhvn 2 km Eindh vnsw sw irl M wnd l Cnrum (Winkls & Hrc) S r sr in dij k iv ld S. Ann

Nadere informatie

CO2 managementplan. P.B. Beije B.V. Auteur: Marjan Kloos. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager.

CO2 managementplan. P.B. Beije B.V. Auteur: Marjan Kloos. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager. C2 gpl P.B. Bij B.V. Ar: Mrj Kls Vrsi: 1.0 D: 11-09-2015 Hkig rr vrrlijk gr Ahr: N:.. Ih 1. Iliig... 3 2. Ergi pl... 4 2.1. Plig... 4 2.2.Vsgig... 4 Scp 1 s... 4 Scp 2 s... 4 3. Srcycls... 5 4. TVB Mrix...

Nadere informatie

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl Prtfli mbil 06 48 10 91 93 Hgstg 33 3911 VT Achtrbrg www.prfilmdi.l if@prfilmdi.l ffic JBsupprt W&S Buw rdmt Wim Willms mbil 06-47908434 Vtiusschl vilig p wg Oud Wittrd S chut itrim drwijz mt gvl Ndridsstrt

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013 Uitgvrij KorthofD Ard Koigiwg 9 11 CX Korthof Gacht Collga', Tlfoo: 035-53 Fax: 0-71970 NL5 SNSB 0931 355 uitgvrij@dard.l Kamr va Koophadl Hilvrum 30550 http://www.dard.l Naar w btll Korthof, jauari 013

Nadere informatie

INTUSSEN OP DE SPEELPLAATS: VAN OVERLEVEN TOT LEREN SAMENLEVEN RUZIE? Haal de papegaaien erbij!

INTUSSEN OP DE SPEELPLAATS: VAN OVERLEVEN TOT LEREN SAMENLEVEN RUZIE? Haal de papegaaien erbij! N 3 7 FEBRUARI 2013 ZAZIE MAGAZINE N 3 - DONDERDAG 7 FEBRUARI 2013 - PAGINA 2 Th Adrlcht-tam ILAH Vrgr, t ij kid ar, achtt lk k vl spaig p iu aflvrig va Th A-tam. E tv-fuillt as dat, vr vir straff ma di

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

s t o t t e r e n Wat is stotteren? STOTTEREN Aanleg en uitlokkende factoren

s t o t t e r e n Wat is stotteren? STOTTEREN Aanleg en uitlokkende factoren STOTTEREN Al hapu kijg ik ijd udgpkk vaak d pmkig h: W zij z bag da kid la gp gaa wd, daam will w i aa h d. P i mal gich p pvalld gdag va ad. S i gdag ka pvalld zij, du d ag va ud i ël. Tch i mij vaig

Nadere informatie

De verfmengmachine biedt de keuze uit duizende kleuren en verftinten. PERFECT COLORS. Uw Voordelen:

De verfmengmachine biedt de keuze uit duizende kleuren en verftinten. PERFECT COLORS. Uw Voordelen: vrf & dcorai Foldr gldig o 31 mi 2012 JUTON OPTIMAL Dkknd houbschrming voor buin. Vrkrijgbaar in 11 inn of aangklurd naar kuz. 8 o 12 jaar ondrhoudsarm. 3 L. E33, 75 E79, 00 D vrfmngmachin bid d kuz ui

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl DorpsVizir BEEKBERGEN - LIEREN - OOSTERHUIZEN EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algm@dorpsvizir.l - www.dorpsvizir.l Vrijwilligrs i ht zotj tijds virig vijf jaar Stamtafl Ht was bar gzllig dodrdagmiddag

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie P 1 0735377 Prducchrjv DEBIC CHOCOLADE MOUSSE MELK 1,25KG EMMER Ac 03-03-15 Gk 03-03-15 Sc./Rv. 0735377 [40] A Ir - Prducdc Prducchrjv Mrk Ark Ochrjv (z vrd) Arc Dcr (hr) Wjk Ochrjv DEBIC Ochrjv DEBIC

Nadere informatie

Algemene Informatie - Productidentificatie

Algemene Informatie - Productidentificatie P 1 7900355 Prducchrjv DEBIC CHOCOLADE MOUSSE MELK 1,25KG EMMER Ac 02-12-14 Gk 26-09-14 Sc./Rv. 7900355 [3] A Ir - Prducdc Prducchrjv Mrk Ark Ochrjv (z vrd) Arc Dcr (hr) Wjk Ochrjv DEBIC Ochrjv DEBIC CHOCOLADE

Nadere informatie

1499,- Boxspring Basic Kies zelf uw box, hoofdbord, de stof en creëer uw eigen boxspring. 160x200 cm. Elektrisch: 160x200 cm vanaf 2299.

1499,- Boxspring Basic Kies zelf uw box, hoofdbord, de stof en creëer uw eigen boxspring. 160x200 cm. Elektrisch: 160x200 cm vanaf 2299. CciKRANT wi 2015 - viss mub Smmsdijks Hv 19 Smmsdijk (Middhis). (0187) 48 33 28 Thuis i j huis! WWW.VISSERMEUBELEN.NL DE MOOISTE WOONWINKEL 70% kig p shwmmd Hkbk Wd G s pgi 3 BLIJMAKER Rxfuui Bs Lvb i

Nadere informatie

acrobatische toeren uit met zijn paarden.

acrobatische toeren uit met zijn paarden. 1 d h u g r D ht a v Ht ru zoal wj dat k ottod 1770. D Egl lgroffir Phlp Atly trad to voor ht publk op mt paardhow. Atly haald allrl arobath tor ut mt zj paard. Ht rugbouw va Phlp Atly Hj otdkt dat tru

Nadere informatie

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet NiuwsbrBiofrdrij Watrvlit Vrid va Jaarlijks iuwsbrif voor idr di zich btrokk volt bij ht wrk op bordrij Watrvlit, d zorgbordrij, vrgadrlocati ht Kocafé, ht biologisch vls of ht atuurbhr i ht Wormr Jisprvld

Nadere informatie

PUKKELPOP 30 JAAR! CLEAN UP YOUR ACT

PUKKELPOP 30 JAAR! CLEAN UP YOUR ACT WIN TICKETS VOOR #PKP16 CHECK PAGINA 09 GOED NIEUWS IS OOK NIEUWS! HET LEVEN ONLINE PAG 04 REVIEWS PAG 16 REISINFORMATIE PAG 29 HIEP HIEP HOERA, PUKKELPOP 30 JAAR! 24 INTERVIEW! CLEAN UP YOUR ACT 18 SAY

Nadere informatie

Welkom op de. Schooljaar 2015/2016. Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton!

Welkom op de. Schooljaar 2015/2016. Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton! Wlk p d Schljaar 2015/2016 Hb jij av- f vb-advis? K da aar SG Nt! INHOUDSOPGAVE 2 3 Wlk p! t N SG 3 Vrrd 4 Niu schl 5 Lpbaariëtati 6 D lss 7 TaltFactry 8 Ckig Skills 9 Bauty, Halth & Car 10 Sprts Skills

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Meer dan 85 jaar productie van elektra-installatie en opslag materialen.

Meer dan 85 jaar productie van elektra-installatie en opslag materialen. Mr da 85 jaar prducti va lktraistallati pslag atrial. D start va d lktrtchisch prducti va ps li gaat trug aar ht jaar 1926. lf vr d wd Wrldrlg kd d fira, daks strk ccurrti, al plistisch status p ig arkttrri.

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Thuis volgens... Magazine. Mevrouw Leeflang. komt eraan! Buurtbemiddeling Lingewaard en Overbetuwe. Met burgemeester Marianne Schuurmans

Thuis volgens... Magazine. Mevrouw Leeflang. komt eraan! Buurtbemiddeling Lingewaard en Overbetuwe. Met burgemeester Marianne Schuurmans Nummr 5 dcmbr 2013 Magazi Thuis vlgs... Mvruw Lflag Erst lustrum Buurtbmiddlig Ligwaard Ovrbtuw I gsprk Mt burgmstr Maria Schuurmas kmt raa! Clum 2 3 Ihud Ht jaar uit Ht jaar 2013 is alwr bija t id. E

Nadere informatie

Bewonerstevredenheidsonderzoek Hilversumse Meent Ronde I

Bewonerstevredenheidsonderzoek Hilversumse Meent Ronde I Bwnrstvrdnhdsndrzk Hlvrsums Mnt Rnd I kr k D lln l w m n a F rjv. d b st n p k m r v n D s t k j l l sn ank h f a n s m l. n H s r s f d r r p j z k m t aak m t a D 2 D Fam l wr r H B kwa k gd m s b lm

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

Welkom in de Kersenlaan

Welkom in de Kersenlaan Wkm Ks Sp Lg g Vijg s Bmsmm Sp Lmbgs g s pc Lmbg, Agscp N Bs, Ambss, Bs+ K Smg Hc-Eks s pgm pc, m k sppkk D s g : Hc-Eks, Bs-gm, s g gm b sk Om kk k, sg gm, Rg Lscp Lg Kmp Bsps k Dz sppkk mgm g sps Z km

Nadere informatie

MAGAZINE. Snelheid en creativiteit bij Pouw Vervoer. Samenwerking BCLR leden: twee succesverhalen. Het ontstaan van 3D printen in het Centraal Museum

MAGAZINE. Snelheid en creativiteit bij Pouw Vervoer. Samenwerking BCLR leden: twee succesverhalen. Het ontstaan van 3D printen in het Centraal Museum I N E S S C L U B MAGAZINE B U S Lidsch Rij H magazi vr drmrs i rd Lidsch Rij Jaargag 6 r. 1 Slhid craivii bij Pw Vrvr Samwrkig BCLR ld: w sccsvrhal H saa va 3D pri i h Craal Msm Lasig Shrlas vrhr Odrhd,

Nadere informatie

Subsidie voor bewoners

Subsidie voor bewoners Dlfshavs Duit E god id is goud waard! Subsidi or bwos Als u god id hft or d straat of buurt da vdit uw pla odstuig! D dlgt Dlfshav d woigcorporatis ku uw orstl odstu t spcial subsidi di wl tot 15.000 uro

Nadere informatie

lijvig punt dubbel DOSSIER BCV* neveneffecten België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 art.nr. 8009802 1 euro

lijvig punt dubbel DOSSIER BCV* neveneffecten België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 art.nr. 8009802 1 euro ubbl Blgië -Blgiqu P.B. 8000 Brugg 1-2 4/121 P409362 put Tijschrif va voor Chiroliig vrschij maalijks, i i juli augusus r. 6 fbruari 2008 Chirojug Vlaar vzw v.u. & afzars: H. Bouw, Kiporp 30, 2000 Awrp

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen Afgud, da? hog owij. I bacloop- Al j afgud b i Fa lidig b j moglijkid om aal culuu b j uilop ducaiv mio lg, waam j moglijkd op abidmak. J i ko ijd waad o- ku v ozok gaa do bij wijbdid ku bhal. ozokillig

Nadere informatie

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013 AMER BREED 2 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag jui 2013 mprat i d cliëtraad dagbstdig dichtrbij huis AGENDA 8 juli tot mt 15 augustus 2013 Zomrprogramma Niuwoord Sprookjs bstaa! I idr gval dz zomr op locati

Nadere informatie

Rond Leidens Ontzet. Leidens Ontzet door Otto van Veen

Rond Leidens Ontzet. Leidens Ontzet door Otto van Veen Jaargag 19, wk 38 23 spmbr 2011 Rod Lids Oz Om d fsivii rod Lids Oz i god ba lid, m d gm vaaf disdag 27 spmbr a.s. vrschilld maargl. Zo zij dl va d sad ghl of gdllijk afgslo, rijd h opbaar vrvor lags aagpas

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

09.30. uur beginnen we

09.30. uur beginnen we Om 09.30 uur bgi w B Tigglaar MBA i éé dag Utrcht 2014 B Tigglaar PASPOORT Gbor 1969 i Oost-Groig. Drs. commuicatiwtschap & Dr. coomisch wtschapp bdrijfskud. Schrijvr va o.a. Itrt Stratgi, Drom, Durv,

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Alles over een vriendje voor je konijn. 6 Waarom eet. 10 Help je huisdier. 12 Puppy s moeten ook. blad voor jonge dierenbeschermers 1

Alles over een vriendje voor je konijn. 6 Waarom eet. 10 Help je huisdier. 12 Puppy s moeten ook. blad voor jonge dierenbeschermers 1 ummr 4: dcmbr 2014 jrgg 35 6 Wrom Bsiboy Tim hodbrokk? 10 Hlp j huisdir Oud&Niuw door m oz vuurwrkips 12 Puppy s mo ook r school Alls ovr vridj voor j koij Krsbll kusl bld voor jog dirbschrmrs 1 s o P

Nadere informatie

meiden in iran 2 Inleiding A Introductie (5 min) Lesopzet Kijkvragen bij beeldmateriaal Iran

meiden in iran 2 Inleiding A Introductie (5 min) Lesopzet Kijkvragen bij beeldmateriaal Iran mid i ira hadlidi schlwrkr dct 1 Dit lsmatriaal is bstmd vr klas 1, 2 3 va ht vrtzt drwijs Itrducti (5 mi) Stl jzlf vr vrtl krt its vr ht wrk va Amsty Itratial. Hira kuz uit tw ptis: ilidi A f B (10 miut)

Nadere informatie