Zelfstandig wonen. Uw mening telt. Voorkom een val. Puzzel en win cadeaubon! Ik zet zelf mijn kopje thee en was mijn kleding. Zorgkaart Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfstandig wonen. Uw mening telt. Voorkom een val. Puzzel en win cadeaubon! Ik zet zelf mijn kopje thee en was mijn kleding. Zorgkaart Nederland"

Transcriptie

1 aar 2014 ur 5 agazi Zlfsadig wo Ik z zlf ij kopj h was ij kldig Uw ig l Zorgkaar Ndrlad Voorko val Tips va d rgohrapu Puzzl wi cadaubo!

2 Kars Hazlaar, bsuurdr 3 Tips va d rgohrapu Voorko val ihoud aar 2014 ur 5 Bs lzr Kars Hazlaar, bsuurdr Oplla Vradrig i d zorg Wa bk di voor u? D vrijwilligrs va Oplla Ik wil is voor ij ds bk Va vrzorgigshu aar zlfsadig wo Ik z zlf ij kopj koffi was ij kldig Di ij dag Vrplgkudig Craif aa d slag Ik b h gprigl i sl za Zorgkaar Ndrlad Uw ig l Porr Mr Bouwa Waar hf u bhof aa? W bid zorg, odrsuig advis op aa Puzzl cadaubo! Oplla agazi h agazi voor kla colofo va zorgdisvrlr Oplla. Wij wrk op d zuidlijk Vluw: i d g Ed, Rku, Rswoud, Rh, Vdaal Wagig. Idr, jog of oudr, ka bij oz dwrkrs vrijwilligrs rch voor dis op h gbid va zorg, wlzij wo. Va vrzorgig vrplgig, o bhadlig aaschapplijk disvrlig. Eigijds zorg srvics, iddi d salvig. Oplla zorg rvoor! Rdaci Couicaiadvis Oplla Eidrdaci: Chaal va Dijk Posbus 677, 6710 BR Ed lfoo Foografi Rob Gilig Gr d Jog, ChsWorks.l Albr Ja Napl Nik Sa Couicaiadvis Oplla Owrp Magazi Cas Couicai Caroo srip D&DJ Couicai Druk vrzdig ZiZo! Grafch oplossig Tips va d rgohrapu kli dis agazi Bs lzr, Aa Oplla d laas aad rglaig gvraagd ho w ogaa d vradrig i d zorg. Vaaf 2015 krijg w allaal ak dz vradrig. Ook als kla hf u daar schi vrag ovr of aak u zich zorg. I di Opllaagazi hbb w d zak voor u op rijj gz la w u zi ho w os hirop voorbrid. Eé va d vradrig da sds r oudr zlfsadig blijv wo. Daardoor word d zorg aa hu isivr. Collga Pr va d Giss u i zij wrk bi h a voor coplx vrplgkudig zorg aa hu. Bij zlfsadig wo ka h hadig zij o brop do op oz srvicdis. Oplla vraag u daarbij i o lid word: w ak u idividul afsprak ovr d srvicdis waar u bhof aa hf. Dk u bijvoorbld s aa hulp bij h huhoud, oz aalijdsrvic of h vir va uw fs op éé va oz locais. Wil u graag prsoolijk gsprk os ovr d oglijkhd? Bl u da grus os Srvicpu, lfoo Ik ws u wr vl lsplzir di agazi. uw ig Ovr Facbook Facbook populair bij zowl jogr als oudr. Ook Oplla acif op Facbook. Wij hbb vrschilld Edar gvraagd waar zij Facbook voor gbruik. pagia s Vrdrop i di agazi ls u hu racis Oplla bk kli dis. Di kli dis voor idr kla adrs, wa idr hf adr ws Plzir lkaar Niad o bij ij klag ovr Oplla, wa da krijg z ij aa d sok, vrl vrouw Waaijbrg. Al vir jaar z bkd gzich bij Oplla. D w dag bij dagopvag D Vdrij zij rg luk. Zors zi w hrlijk i d biui koffi drik. Ik houd ook wl va grapj. To r iad bag was voor uiz, zi ik op ggv o sjog jog 1, 2, 3 uiz bij di pla. Di vrouw bgo gill! E schik da w hadd. Ook vid ik h fij o op d dagopvag bidd voor h. Ook word r da sukj ui Bijbls dagbokj glz. J ku wl zgg da ik h ch groff hb bij Oplla. Sa hodj Doja word d dwrkrs vrolijk bgro. W zij alijd blij als z ko.

3 aar 2014 ur 5 agazi D zorg i Ndrlad gaa vradr. Da zal voor u g iuws zij. Zo word vaaf 1 jauari 2015 gs zorgvrzkraars fiacil vrawoordlijk voor groo dl va d zorg odrsuig i plaas va d ladlijk ovrhid. E spad owikklig, di w bij Oplla god voorbrid. Vradrig i d zorg uw ig Ovr Facbook Igrid va d Schur: I aar op ik wooaccssoirs- cadauwikl i Ed. Via Facbook dl ik iuws foo s va d wikl. Daaraas gbruik ik h o oud ks /of faili op zok. Wa bk da voor ij? Op di o d ladlijk ovrhid og volop bzig o duidlijkhid bid. Di duidlijkhid hbb wij odig o u god ku iforr. Da ka ak da u zich zorg aak. Vrag als Gaa d buurvrouw ij sraks hlp bij h douch? Is d zorg sraks voor ij og wl baalbaar? 4 Krijg ik og wl d zorg di ik odig hb? I di Opllaagazi vid u ovrzich va d vradrig. Thuzorg: hulp bij h huhoud D gs zij al lagr ijd vrawoordlijk voor d hulp bij h huhoud. D vrwachig da r i 2015 vl idr gld bschikbaar ko voor d huhoudlijk zorg. Da zal zkr lid o fors afa Thuzorg: prsoolijk vrzorgig vrplgig va huhoudlijk zorg. Oplla i gsprk Zoals h r u aar ui zi word vaaf 2015 prsoolijk vrzorgig, h huhoud zo god fficië oglijk vrplgig zorg i d laas lvsfas aa hu baald vaui d blijv orgar. Uiraard ku u ook zorgvrzkrig i plaas va d AWBZ. D wijkvrplgkudig, waar zodr idicai/subsidi va d g bij w bij Oplla al jar wrk, krijg cral rol. Voor u dus Oplla rch voor huhoudlijk hulp di u vrrouwd gzich. zlf baal. all gs i d rgio o d hulp bij Voor os allaal Vrplghuiz W gaa va rch op profssiol zorg aar d plich va D grooschalig vrplghuiz rprsoos- h sociaal wrk, waar odig aagvuld profssiol kars zij bij Oplla al grodls vrvag door zorg. Da bk voor vl orgaais ook voor u hl klchalig woig i hulijk sfr. adr badrig. E idicai, zoals u di u k, word Bovdi d vrplghuzorg vrsprid, zoda u adrs. Er zal vl r rkig word ghoud wa u i uw ig dorp of sad isiv zorg ku krijg. og ku, wa adr voor u ku bk Oplla ook hir op ijd bgo waar w idicai zal voor korr ijd word afgv. Oplla hf u al vl r da voorh zorg bij u i d buur rvarig idicr gaa h gsprk daarovr u aa. ku bid. 5

4 aar 2014 ur 5 agazi Maaschapplijk disvrlig H aaschapplijk wrk d hubglidig va Oplla i d wijk gaa sds isivr sawrk collga- Dagbhadlig dagvrzorgig D fiacirig va d dagbhadlig dagvrzorgig gaa va d AWBZ aar d gs, Alijd plzir Marjo va d Brik sids 2005 éé va d vrijwilligrs bij Oplla. Z vid h fi j o r voor s zij. Di gf haar voldoig i haar wrk. Bij Oplla zij rui 1000 vrijwillig dwrkrs acif. Zij spl gro rol i oz zorg- disvrlig. Z odrsu kla alzorgrs i d husiuai. orgaais. Daardoor hf u sraks als kla og aar éé korig op h budg. D dagbhadlig Z gv da xra sukj prsoolijk aasprkpu i plaas va rdr hulpvrlrs ovr d dagvrzorgig zij blagrijk voor zlfsadig aadach. Ni all bij kla hu, vlor. W kijk u of ho uw sociaal wrk ook rol ka spl. Dz aapak gf u r duidlijkhid. Vrzorgigshuiz wod oudr bhof aa dagsrucuur. Oplla sprk d gs i d rgio ovr bhoud va dz disvrlig. W wrk wijkgrich will d oplossig da ook graag zovl oglijk i uw wijk o sad brg. H hl rg luk o do d waardrig di j krijg prig. Ers dd ik w dagdl i d wk vrijwilligrswrk aar da was lasig cobir ij kidr. Ik hb h ruggdraaid aar dagdl pr wk. aar ook aa d bwors va oz vrplghuiz, woozorgcra Hospic Bko. Oplla al aaal jaar bzig h slui va vrzorgigshuiz. H alijd rg vrvld voor brokk als vrzorgigshu slui. Ju oda w op ijd zij bgo d aapak hbb w vl I h ajaar hop w u r duidlijkhid ku gv wa dz vradrig voor u prsoolijk bk. H i lk gval duidlijk da prsoolijk zorg, di door Hl dag hu zi is voor ij. Ik wil is voor ij ds bk! rvarig ku w s god bglid. M profssioals o word ggv, i word ovrgla bwors ak w idividul afsprak ovr hu aa uw sociaal wrk.wil u r w? ws voor wo zorg. Zi ook h arikl op Houd u da ook d publicais va uw g i d ga. 6 pagia 8. 7 kli dis Oplla bk kli dis. Di kli dis voor idr kla adrs, wa idr hf adr ws Gwoo Ja Mr va Lod, ofwl, Ja krijg w kr pr dag d vrzorgig ovr d vlor. No aar gwoo Ja. G r of u hoor. Ook vrzorgd Joukri vrg zich hir og wl s i. Da zg hij ho h ik ook alwr? H zi r zo i o r of u zgg. Joukri haar prakijkbglidr zij laas sa Ja aar d wikl ggaa o d boodschapp do. Daara hbb w kopj koffi gdrok. Da was rg gzllig, alsdus Ja. Joukri ko rglaig bij Ja ovr d vlor. Ik lg d dicij klaar da ak w v praaj. Door v gaa zi, zi d kla ook da j ch aadach hb. Da kls w v daara vul ik d ap i. Ja vrl da hij di rg fij vid. Ev zi i sl saad d ap ivull. Ik ga r alijd plzir h, ooi gzi. Ik b r voor d s o babblj ak. Zij zij daar rg dakbaar voor. Vrijwilligrs blagrijk plaas i bij Oplla. Daaro hf Oplla Vrijwilligrs Advisraad (VA). D raad bsaa ui ach vrijwilligrs wrkzaa bij Oplla dri oafhaklijk ld ui h wrkvld. D VA vrgwoordig d rui 1000 vrijwilligrs bi Oplla advr dirci bsuur ovr dag wa brkkig hf op h vrijwilligrsblid. Coac d Vrijwilligrs Advisraad? Di ka via Gré Godgbuur, scrarss VA, -ailadrs: Vrzorgd Joukri ko al rui jaar bij Ja.

5 aar 2014 ur 5 agazi Wo zorg bij Oplla 2007 Oplla op i Edrv h wijksrviccru d Vdrij. Oudr hur appar; zorga va Oplla wrk zowl i h wijksrviccru als bij adr s i Edrv. 2010/2011 Vrzorgigshu Brigh i Bko slui d dur. Bwors vrhuiz aar zlfsadig appar op h Baro va Wassarpark, gvarird woowijk voor jog oud. Vrplghuzorg word i r all i Bko gbod, aar i h dorp of d sad waar iad woo. G rprsooskars, aar ig kar, i hulijk sfr isiv zorg. Op h Baro va Wassarpark op klchalig woig voor s di (gbouw Walrav), voor s chroch lichalijk bprkig (gbouw Machlla) voor s psychiarch bprkig (gbouw Coréli). Va vrzor gigshu aar zlfsa dig wo D Ndrlads dia saa r bol va: vrzorgigshuiz slui d dur oudr o wr zlfsadig gaa wo. Bij Oplla zij w al aaal jaar bzig dz owikklig. Maar waaro do w da iglijk? E ku j oudr zoaar vrhuiz? N, j ku oudr i op sl sprog vrhuiz, sl Kars Hazlaar, bsuurdr va Oplla. J o r d ijd voor god alraiv owikkl. Wij do da door sawrkig bijvoorbld woigcorporais. Ms hur da appar Oplla lvr all zorg dis Igrijpd Hazlaar zal d laas zij o ok da vrhuiz op hog lfijd igrijpd voor s. Da bvsig ook vrouw Bod. Zij vrhud vorig jaar jui va h vrzorgigshu aar huurappar i gbouw Va dr Mr. Mij flaj pria. Ik hb u Ovr Facbook Da bk da s ook ku uw ig Margri va Door : Ik vid Facbook ozd luk. Naas da ik h gwoo gzllig vid, gbruik ik h ook o iforai op zok. D Facbook va Oplla volg ik ook! Vrvagd huvsig voor rvalidaikla va Oplla. D Valkburch i Oosrbk bid kordurd rvalidai hrsl; h Bak i Bko bid lagdurig obsrvai. Vrplghu d Haldrhof word gsloop E aaal bwors va vrzorgigshu Rusburg vrhu aar gbouw Va dr Mr op h Noblpark i Wagig: zlfsadig appar zorg dis aa hu. Naas h huidig Rusburg word gsar d bouw va d gvarird wijk Torckdal: zlfsadig appar zorg dis aa hu, klchalig woig voor s di, dagvrzorgig rui voor ooig vrdr Jauari 2014: sar va d bouw Sachburg, r vrvagig va woo- zorgcru d Solp i Harskap: zlfsadig appar zorg dis aa hu, klchalig woig voor s di voor s chroch lichalijk bprkig. Gplad ralai halvrwg Najaar 2014: vrhuizig va bwors Rusburg aar zlfsadig appar klchalig woig i iuwbouwwijk Torckdal. Daara sloop va Rusburg. 2014: Ericahors (Ed): voorbridig o ku sar d bouw va klchalig woig voor s di voor s chroch lichalijk bprkig. Tr vrvagig va d Brukldrhof (Bko). 2014: vrdr pla owikkl voor d Hoskap i Lur (gdllijk vrbouwig aar klchalig wo voor s di) d Nudhof i Wagig (vrvagd huvsig). aa hu. Kli kars D vrzorgigshuiz - vaak gbouwd i d jar zsig - voldo vaak i r aa d va dz ijd, vrl Hazlaar. D sior va u will i vrhuiz aar kli kars, waar h bd i d wookar saa. Vrhuiz aar vrzorgigshu ooi prig, sl vrouw Bod. Zij wood 13 jaar i woo- zorgcru Rusburg i Wagig. D zorg pria, aar j j ig hu. Naas d adr woows va sior, word ook d oud air va wo zorg d vrgrijzig obaalbaar. Hazlaar: D Ndrlads ovrhid gf auwlijks r idicais af voor wo i vrzorgigshu. Oplla brid zich al zo ach jaar voor op dz vradrig. Mvrouw Bod: Ik z zlf ij kopj h was ij kldig. apar slaapkar. Maar i Rusburg ko ik d voordur gwoo op la saa, waardoor j lkaar akklijk g kwa. Da hir wl w. O coac ak drik ik s orgs koffi i d ooigsrui ik uss d iddag ook sa adr. Ik b g akklijk r, houd i va di odr fras. Maar d dwrkr di kook zorg alijd da r is wa ik lkkr vid. Ik z zlf ij kopj h was ij kldig. H prig o do wa ik zlf ka, aar h sos vroid. H val i o oud word! Dzlfd zorg Wi vaui vrzorgigshu vrhu aar zlfsadig appar, houd h rch op dzlfd zorg. Hazlaar: W ak idividul s afsprak ovr hu ws voor wo zorg. kiz voor adr vrzorgigshu. Sos kis iad r bijvoorbld voor o r i d buur va d kidr gaa wo. Of bwor hf bhof aa isivr zorg kis voor h klchalig wo. Ik zou h god zaak vid als w i Ndrlad d kod jar i lk g éé vrzorgigshu op ku houd voor s di h oilijk vid o d sap aar zlfsadig wo ak. D s di d sap wl ak, word door os i lk gval ijdig gïforrd, brokk voorbrid. 9

6 aar 2014 ur 5 agazi g a d j i s i Di kudig vrplg, s s i G d r va P 10:02 07:59 07: :50 12:05 16:30 uw wijk. Oplla. Ook i rplgkudig va v u d spcifik zorg vi I lk wijk i. Als u hl rr rg zo li r all. dig hu op h vrplgkudig D vrplgku oz spcialc op do p ro u b va Oplla. odig hb, ku vrplgkudig d va éé s Pr va d Gis. gj h da W lip va luks dig ij rlg ik Vaak ov siuai va d collga s ovr d adr god of zij r kla. Gaa h sa ik op Na h ovrlg dig odig? ka ik spodgvall sad-by. Voor.00 uur. o vaavod 23 gbld word b ik og vaavod h Lar vadaag hid. Als r glg afsprak saa ar hu. or og v a ga ik ussdo va d Eé illd vrplgkudig ij g ik vl vrsch da rij V ij wrk da g da z i vrschilld da ik op d s oo dag. Di bk i l had dz rplgkudig ko. Zo hf all aar v siuais rch ik k r ij zij w k k ghad waarb s va d w r oglu g do. D r Ik b j h i Bko.. Ik b u bi i d huzorg pols vrbrijzld ar ba ik r b o ak r gravod d wod scho vaaf uu o plx all hoog co vrbid. voor spodgv dz opiuw b ik s du opgrop zorg. Ik b i voor kla r o d plaig op wg aar dicij da ik u op kaoor Ik b H uur. did hf 8 rg. Dz kla vadaag door chd hb og di iuw i zo o va Ik. ko rwijd zikhu g Ik ka h u v gr ui h door glop. r rg zo z ju s aa hu haa va d of hij d orda w bij H lic bij r kijk Do ga. r di ig vor wo. icai i abl d vrplgkud zij hu blijv d d krijg, coach ko ku h j bi. Daaro ooi aspc. ovoldod op di wijk wrk wr éé va d i ok O a Vi. ) (cral lij ifuus aagslo va ij vak. icai d d ik di lij dz cral achl ik. Daaraas zw va r o chopvrbad vo bid b, i (od). bid hopig i d b kudig zorg x vrplg pl co r z dig hu ook D vrplgku Oplla ka u sch Hadl. i ch T ch g Md s vrpl ku door h a voor d b ra ga ch g a aa dag voch, vodi i di a s grich op pi ra h si fu oorbld bij i dig zorg. Bijv zij d rijdig. dig zorg, da /of pijbs vrplgku x pl k co va uik h Hadl oo Maak u gbr ch Tchc d M a ijk. l og h r d ig va d huar s Mr w ov vrplgkud spcial, hu? la k l zi u d lgig va Op kpu voor h or durd of hd va vrp h aaspr corolr vo la a l Op h h op dig va vrzorn coac D vrplgku rplgkudig v r d a of d a ijg coach srvicpu vi ju zorg kr k zij. r w l lla. j u aa h gd di bi oplla.l Of kijk op www. 11

7 aar 2014 ur 5 agazi Craif aa d slag i h Alir I h Alir ko vrschilld dig voorbij zoals zijd schildr, k, schs, bri, aai, wrk papir of Ms ui d wijk ku hir uw ig aa d slag craiv Ovr Facbook acivii aar kuz. kli, glas xil. Sa vrijwilligsr saa aciviibglidsr Chri va d Brg idr ddagochd paraa o d dlrs hlpd had bid. 12 Mvrouw d B bord kopjs oopr- O z d volgord r voor haar agr. wrk, i r b, k oglijk Schildri, r of kli. Alls pap lir. i h A di, d adr da. Mvrouw Roz- lijjs, zg Chri. Mvrouw boo hl hadig, vrl - vraag zich af of da wl bi haar vrouw Koig. Mvrouw Roz- brik lig. Chri lg ui da z boo: Ik borduur u s vooral aaspoor o do wa z luk vid é wa haalbaar. Mr Va Voorhuiz: Ik gbruik Facbook o i coac blijv ij kidr. Tw zwagrs va ij wo i Caada. Via Facbook sprk w lkaar ku w foo s uiwsl. Dlr vrouw d Bor-O coacs. J aak hir alijd slulasj. N, da gprigl b ik gaa vadaag agèr ak va praaj lkaar. Kijk, ik hb i sl za. Ik aak ook vl allrli bord kopjs. H uw op zijd gvrfd. Bs vlchwrk va ouw. Daar aak ik B j al! w j da?, vrl vrouw lijpool laa zij aa Chri ovr, luk voglj hè? Bij al ij kidr hagr hodjs corsags Das, vrouw Koig wil Hilhors. D vrhal va d aar d bord kopjs op hag iiddls wl wa. raa. lidj voordrag, rop Chri. klikidr word gdld E lidj va Willk Albri ko ook irss i lkaars ril volgord rz do vrouw zlf. Aa aaal rod afls Kls Luk haalbaar ghor. Howl i idr h zil word odr h bordur, zi d das kopj koffi Da vooral d gzllighid lkaar D uw va vrouw Bov af duidlijk hoor, d gzllighid r k vrv bsprok. J hu wrkjs. Mvrouw Bov blagrijk, ko vaak aar vor. u ko r roos op zijd. Da i idr o. D gsprkk i vaak i h rsaura hè. Kook ko hir ook idr wk. Ik vid W zi hir gzllig pra ga ik d kig voor u uivrgro. ko glijk op afl. Ik hb og o j zlf? B j al! Ik hb h luk o is ak ik b zij fij odr lkaar. D aak Da wa gakklijkr d d hok bij Willk Albri gwood, aaijdsrvic. Chri h f d roos voo Bov vrgroo r vrouw. alls. a v r v o s lkaar kl ig ll Gz Ik bordu da gp ur slul rigl b ik asj. N, i sl za. 13

8 aar 2014 ur 5 E ooi 8.1 voor Oplla! Zorgkaar Ndrlad: H ch zo gpip Porr agazi Mr Boua, 69 jaar Woo i Machlla op h Baro va Wassarpark i Bko. Oplla bid hir klchalig wo voor s chroch lichalijk bprkig. I hulijk sfr 24-uurszorg. W schs porr va Oplla-kla aa d had va kor, aar krachig vrag awoord. Als hrkig, pirai of ovrdkig voor uzlf. Ho zou u uzlf oschrijv? Ik b iad di va aapakk houd. Ik houd i va half wrk, vid h blagrijk o blofs a ko. Daaraas hch ik vl waard aa rlijkhid vrrouw. Wa uw oo karakrigschap? Bhulpzaa zij. Als h i ij vrog lig wil ik s hlp. Als h i luk door ij bprkig da do da va bi pij. Wa uw oilijks karakrigschap? Ik ka ogal igwijs zij. Zkr als ik w da ik glijk hb, da ka ik bhoorlijk doordra. Sids 2013 ku u waardrig ovr Oplla achrla op d wbsi W zij hir voorlopr i d vrplgig, vrzorgig huzorg. I h afglop jaar h rapporcijfr voor Oplla gsg va 7.4 aar 8.1. Hir zij wij ros op! Eé va d kla di raci hf achrgla vrouw Kapl. Ik vid h hl vou- 14 dig air va waardr. s di d oi hu 15 Wa zoud adr va u ku lr? Ms i hu waard la. Ni sl oordl, j w sos i waaro iad is wl of i do. Daaraas god lur iad la uipra. kli dis J gaa aar d wbsi va Zorgkaardrlad, alls wijs vazlf. H ch zo gpip. Ik vid h ooi air o ij vrdhid ui. I aaal aad ijd hbb ogvr 600 kla waardrig voor Oplla achrgla op Oplla blij d vl waardrig h ooi cijfr. W zij ook blij Oplla bk kli dis. Di kli dis voor idr kla adrs, wa idr hf adr ws Wa wil j og r? Ik vid h hl voudig air va waardr, aldus vrouw Kapl vrbrpu op d si achr la. Daar gf u os d glghid o d kwalii va oz zorg srvicdis vrdr vrbr. W hor graag va u waarovr u vrd b waarva u vid da h br ka. Gf daaro uw ig op Ik lig vl op d bak, oda ik las va ij rug hb, vrl r Jacobs ui Orlo. Op zodagiddag dach ik di fou bol. Ik had zo raar gvol i d buur va har. To d vrzorgig s avods kwa kk di ook wl v raar, wa ik lag og sds op d bak. Gaa h?, wrd r gvraagd. Ik vod da h wl gig, wa h gaa vazlf wl ovr dach ik. E h rar gvol gig ook wg. D volgd ochd had ik rgs r las va. Toch sod d vrzorgig di ochd voor d dur rwijl z bij ij all s avods ko. Ev kijk ho h ij gig. Wa wil j og r? Wa zij ooi dig i uw lv? D kli dig i h lv zij ooi. E coplij bijvoorbld. D wrld word sds hardr, w vrg di vaak. Hlaas. H lifs vradr ik i ij lv? Hlaal is. Ik b hl vrd zo. Gzllig puzzl d huhulp Zoals d klok hu ik, vadaar wo zoals Tros hu laa r Jacobs foo va vrogr zi.

9 aar 2014 ur 1 Tips va rgohrapu Marij Gor va Oplla agazi D rgohrapu va Oplla hlp u o uw zlfsadighid bhoud /of vrgro. Ook rich zij zich op d valrico s i d husiuai. Ricovoll siuais zij bijvoorbld drpls, douchbak, spull op d rap of wiig lich o zi waar u loop. Val i! Praa Oplla volop acif op d social dia Facbook Twir. Ook hbb w ig Youubkaaal. Volg /of lik os zoda u alijd op d hoog b va d laas iuwjs. Daaraas gaa w graag u i gsprk via d social dia. wir.co/oplla facbook.co/zorgdisvrlroplla youub.co/opllaibld Ovr Facbook uw ig Ti Koorvaar (l) Mark va Zijvrd (r): Facbook gbruik wij o s sprk di w i zo vaak zi. W hbb ook pagia voor school, ch hadig! Hf Oplla ook pagia? Di k w og i. 16 O hu val voorko aaal ips va rgohrapu Marij Gor: 1) Wrk loss kabls wg. Vrwijdr drpls waar oglijk of plaas supu bij douchbak. Jy Wa faasch a #Walrav #Bko. Papa las-iu wlko & odaks h la ijdsip war ovags. Dak! Owi va Odr d idruk i Edrv. Ho hl klchalig prsoolijk zorg word gorgard. #zorgvriuwig 17 2) Vrwijdr loss kldjs of voorzi z va alipariaal. 3) Zorg rvoor da uw looprui vrij va spull da u dichbij kas of gordij ka ko. 4) Alip ak va d badkarvlor door bijvoorbld coaig aa brg of alipa gbruik. 5) Houd d rap vrij va spull. 6) Gbruik huhoudrap bugl waar u zich aa vas ku houd plaas spull di u rglaig gbruik bi hadbrik. 7) Zorg voor voldod vrlichig, ook i d ach. Maak k Oplla locais Biuwd ho oz locais Walrav, D Valkburch d Hoskap rui zi? Er va ak: Bkijk da u d fi lpjs op os youubkaaal: Youub.co/OpllaiBld Gsk Tlg-Swars hf i spbr 2013 afschid go als graadslid i Ed. Rui 19 jaar hild zij zich i d g bzig odrwrp als d Wo oudrzorg. Daaraas D filpjs z odr gv adr acif god i h bld bsuur va va d locais, d daaraas ladlijk gv oudrbod z awoord PCOB. op Gsk vl gsld chgo, odr Voor oz va dri ovrig kidr, locais oa volg va vir r i d vrag. okos klikidr rodlidigfilpjs. gpassiord uzikdoc. Rod draad i haar wrkzaahd h ogaa s. 8) E god sol (of bak) hlp bij h vilig opsaa of gaa zi. E god sol hoog hf arluig voor su. Na h af va di irviw brik os h vrslijk iuws da klidochr Ja (3) ijds d failivakai ploslig ovrld. W ws d faili vl srk. Voor r iforai of afspraak éé va oz rgohrapu ku u coac op h Oplla srvicpu of kijk u op oz wbsi Ls ook d OpllaBlog op voor r ips ovr allrli odrwrp. Nuig ips prakch adviz spciaal voor u gschrv door rvar bvlog Oplla-dwrkrs.

10 aar 2014 ur 5 agazi Waar hf u bhof aa? Es v puzzl Los dz kruwoordpuzzl op aak kas op éé va d vijf irchqus va 25 uro. kli dis Oplla z ovrbodig rgls ovrboord. W will oz ijd gbruik o uw ws als kla craal sll. Da klik ooi, aar wa 1. Grodsof 44. voorzsl 1. Zr kli orga 6. zwachl 46. bro 2. Trbiu (sybool) 12. zilig 48. aardig 3. hoofdprijs bk h i d prakijk? Da hbb w u hldr sagva i fi lpj, 14. opgwod osad 51. lad i Europa (afk.) 4. vrdighid 15. coura (afk.) 53. sl 5. prsoolijk vw. 17. gïprovrd (La. afk.) 54. voorkur 7. bijwoord di u ku bkijk op of op os Youubkaaal OpllaiBld. 18. grafch kuswrk 56. koig, kizr (La. afk.) 8. kr 20. ag (afk.) 57. lgrodrdl (afk.) 9. fiaciël aci 21.Asrdas pil (afk.) 58. iddl o couicr 10. spil 22. vrslag 60. faililid 11. schad brokk I h filpj vrll kla Ria Kapl D kla krijg duidlijk, passd aabod 25. auwlijks oplosbar oilijkhid 62. opschik 13. Bijblbok (afk.) 28. soor hidr bij cocours hippiqu 64. voorrfflijk 16. opbaar vrvor Srvicpudwrkr Eli d Jagr ho i d vor va offr. Hiri zij d vraag, 29. slagwap 66. klfiddl 18. Ialiaas vulkaa 31. dirhuid 68. Idosch u (afk.) 19. kao sof bijvoorbld d adiraiv ropslop bij h aabod d fiacirig oschrv. 32. Burudi (i iradrs) 69. opgo gld (afk.) 21. ad 33. haas 70. r 23. pari d sar va zorg srvicdis vrvag door éé hldr offr. Oplla ag zlf wlk zorg /of srvicdis hij of zij gaa Zo voor d kla i éé oogopslag duidlijk 35. idi 72. Bijblbok (afk.) 24. godsdis (afk.) 36. prsoolijk vooraawoord 72. dl va kas 26. zik (afk.) 37. poliidis (afk.) 74. gas 27. sliu (afk.) idicr, vrl Eli. Hirdoor spl w ovag of r ig bijdrag. 38. rivir i Ruslad 76. i éé 30. gui 40. gbaar 78. prul 34. orgaa og sllr br i op d bhof va d 42. zik (sybool) 79. h aahoudd flui 36. gvallr kla. Zorg, srvicdis advis word 43. afz 38. odrdl va fuik 39. kor o op aa gbod. 40. dirproduc 41. brop aa boord kli 19 Oplla bk kli dis. Di kli dis voor idr kla adrs, wa idr hf adr ws Klach opglos hulp va klachfucioar Mr(94) vrouw (90) Takkbrg krijg al waalf jaar Oplla ovr d vlor. Idr wk ko r hulp bij h huhoud, dag ach vrzorgig voor vrouw Takkbrg. W zij vrd ho Oplla h voor os grgld hf. Daardoor ku w hir ooi sa blijv wo daar zij w dakbaar voor!, vrl r. Nauurlijk r i al di jar ook wl s wa ggaa. Zoals kr da vrzorgd was vrg d bril va zij vrouw op brg. Noraal gsprok do vrzorgd d bril bgi va d avod i h brilldoosj. Z was di vrg. Nisvrodd gig d vrzorgig idd i d ach v zi op d sol waar d bril og lag. To was d bril kapo. Ik hb di gld bij d klachfucioar va Oplla. Sa d klachfucioar d zorgodrr d siuai bkk. D bril wrd vrgod ij vrouw hf wr iuw bril. Horizoaal Vricaal 47. okkroo 49. opschorig 50. gro virvor 52. vrlichig 54. slag 55. vrhard huid 57. gro 59. zoogdir 60. opii wkblad (afk.) 61. glid 63. Bijblbok (afk.) 65. borgrdschap 67. pruilrig s 71. xplaar (afk.) 74. brifaahf 75. op di god plaas 76. sybool voor Graiu 77. di o Mail uw oplossig voor 31 i 2014 aar of aar Oplla,.a.v. Couicaiadvis, posbus 677, 6710 BR Ed. Prijswiaars ovag prsoolijk brich. Ovr d ulag ka i word gcorrspodrd. Vl puzzlplzir! Na 65 jaar huwlijk og alijd vl plzir lkaar.

11 E kli dis aa hu Oplla zorg rvoor! ZORG HANDIG THUIS BEHANDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ONTSPANNING W u al da Oplla u ook srvicdis ka bid? U ku os bll voor allrli odrsuig. Lid zij i odig. Sa kijk w aar d srvicdis di bij u pass. Bijvoorbld Hulp bij h huhoud, via d g of pariculir. Prsoalarrig: vilig gvol, ook als u all woo. Maalijdsrvic: als u v g zi hf of i i saa b o kok. Sa gi va war aalijd adr i éé va oz rsauras. Uw vrjaardag vir op éé va oz locais, voudig of ju uigbrid arrag. Zlfsadig, viaal gzod lv advis of bhadlig va éé va oz bhadlaars. Wil u w wa r allaal oglijk aa odrsuig hu? E ho u r gbruik va ku ak? Do da brop op éé va oz klaadvurs. Zij gv u dskudig, gra advis zorg rvoor da u d hulp krijg di bij u pas. Mr iforai? Bl of ail h Oplla srvicpu, lfoo , Of kijk op

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

Ontdek de topstukken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar

Ontdek de topstukken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar Odk d opukk va h Koiklijk Muum va h Lgr d Krijggchidi Voor kidr va 6 o 8 jaar H orooihara va Filip II Di i hara voor riddrorooi. Tijd zo orooi mo j j gadr va zij paard probr o. Daarvoor had j gro, lag

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Welke zinnen horen wel bij dit verhaal?

Welke zinnen horen wel bij dit verhaal? md kasl adk vaf Wlk wd i d ks k j al? Vik aa. aabid bldig dfiiif i d gs ak hmlbd hvlig jachsl klch Lad da Vici miis i d mgvig va ddaa i vk Wlk wd k j g m? Vl aa. Kis i d wdlijs di wd di j is vll wa j i

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2015/2016. Heb jij een vwo-, havo-, mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG De Dijk!

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2015/2016. Heb jij een vwo-, havo-, mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG De Dijk! Wlko op SG ijk Schooljaar 2015/2016 Hb jij vwo-, havo-, avo- of vbo-advis? Ko da aar SG ijk! INHOUSOPGAVE 2 3 VOORWOOR 3 Voorwoord 4 Niuw school 5 Vrrouwd 6 Brugklas 7 Rk aal 8 Lrgbid 9 Projcaig wrk 10

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

]foto: jan van bostraeten[

]foto: jan van bostraeten[ ]foo: ja va bosra[ rokkhi Ourbrokkhi? Wa wil á u wr zgg? Ergs w j wl a h gaa ovr ours Chiro, maar waar gaa h juis ovr? Ourbrokkhi bk i ssi is ars a a ours mlv m h wl w va hu ki, us ook m wa hu ki mmaak

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013 Uitgvrij KorthofD Ard Koigiwg 9 11 CX Korthof Gacht Collga', Tlfoo: 035-53 Fax: 0-71970 NL5 SNSB 0931 355 uitgvrij@dard.l Kamr va Koophadl Hilvrum 30550 http://www.dard.l Naar w btll Korthof, jauari 013

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Kinderen en oorlog. Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Kinderen en oorlog. Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Iformi voor wrksukk sprkbur Wis j d? I mr d drig ld i d wrld is r oorlog. Wrldwijd zij r dus miljo kidr di oorlog m mk. Wrom is r oorlog? Oorlog ku vrscilld oorzk bb. Rgrigslidrs ku o s m lkr zij wrdoor

Nadere informatie

Verslag Open Monumentendag 2014 Leidschendam-Voorburg

Verslag Open Monumentendag 2014 Leidschendam-Voorburg Vrslag Op Moumdag 2014 Lidschdam-Voorburg VRSLA OP MOUMTDA 2014 D Op Moumdag 2014 is md moglijk gmaak m subsidi va d gm Lidschdam-Voorburg d su va odrsaad sposor: Hoofdsposor ISTALLATITCHIK Isallaichik

Nadere informatie

Alles over een vriendje voor je konijn. 6 Waarom eet. 10 Help je huisdier. 12 Puppy s moeten ook. blad voor jonge dierenbeschermers 1

Alles over een vriendje voor je konijn. 6 Waarom eet. 10 Help je huisdier. 12 Puppy s moeten ook. blad voor jonge dierenbeschermers 1 ummr 4: dcmbr 2014 jrgg 35 6 Wrom Bsiboy Tim hodbrokk? 10 Hlp j huisdir Oud&Niuw door m oz vuurwrkips 12 Puppy s mo ook r school Alls ovr vridj voor j koij Krsbll kusl bld voor jog dirbschrmrs 1 s o P

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Maak zelf de lekkerste lekkernijen uit Polles Keuken! SPECTRUM

Maak zelf de lekkerste lekkernijen uit Polles Keuken! SPECTRUM Mk zlf d lkks lkkij ui Polls Kuk! SPECTRUM Ev voosll H oi, ik b Poll! Als koksmj wk ik l j i d pliskuk v Hhof. Hi wod ll ghim cp voo fsmlijd, dsss bwd. M ik zou g Poll h ls ik god ghim i zou dl, hh. Misschi

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Hoe komt u aan een Energielabel voor uw woning?

Hoe komt u aan een Energielabel voor uw woning? a Miisri va ilads Zak Ho kom u aa rilabl voor uw woi? i krij d iar va woi i Ndrlad, di o rilabl hbb, voorlopi rilabl va d Rijksovrhid. ij vrkoop of vrhuur va uw woi b u vrplich dfiiif labl ovrhadi. Ho

Nadere informatie

Leer vissen met.. DE VASTE HENGEL

Leer vissen met.. DE VASTE HENGEL Lr viss m... DE VASTE HENGEL P. 8 P. 4 Wlk spull hb j odi? P. 5 H visui 0 P. 1 Opui INHOUD As & Vor -9 Aikk & Ld P. 6-7 E visui mk Pil P. 1 1 P. 1 2 P. 1 6 P. 1 Visrls P. 13 Ohk om m d vis Viss di j k

Nadere informatie

Jezus! FLEVO. Over. Jorijkes lellveednig. Danny (24) had anore. Studentenvereniging: JA OF NEE? achter de schermen. Nieuwe man in leven Sonja Sil

Jezus! FLEVO. Over. Jorijkes lellveednig. Danny (24) had anore. Studentenvereniging: JA OF NEE? achter de schermen. Nieuwe man in leven Sonja Sil X[is] i Chris 2 juli 2010 [Jaargag 24] [Nummr] Voor d oor j o g r! 8 d r o w w, p l H i z l v s o i r k k l Ovr ij z s i r h C xis i Zlfs dz X[is] i Chris is xra k i d dik! Niuw ma i lv Soja Sil va Sudvrigig:

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Het Beheer ideeënboek

Het Beheer ideeënboek gi Rr gi Rr h sa m h sa m h sa m O d s Nau dig Rr hesla gi m Oh d s sa m h sa m Sl Sl Bwusw r Bwusw r g di Rr g di R Bwuswr r gi Tris m W d E Tdis m Rr Sl gi W Nadu Tris m i gi Tris m W d O d s Nau Obar

Nadere informatie

ZOMERKRANT OUDE IJSSELSTREEK

ZOMERKRANT OUDE IJSSELSTREEK ZOMERKRANT s Fi l d a W m g a r r A i i v i Ac v E m ZOMERKRANT Pagia 3 Ulf Trborg VVV Kaoor Ulf Middlgraaf 44a 7071 WT Ulf Tl: 0315 640477 Fax: 0315 345801 Email: ifo@vvvulf.l Kaoor Trborg S. Jorissraa

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

De biologische veehouderij

De biologische veehouderij Ald ks v blsch Blsch wafls Blsch mablljs Blsch b ma Blsch ljfl 100 4 suks Halfj 0.5 l 1.25 0. 0. 3.7 7.58/l 12.50/k... maak ks m D blsch vhudj E km sds m bj... 463 WT_B-FaTad_Fld_203x288_11.dd 1 24-0-15

Nadere informatie

testen op dieren Alles over 6 iris hesseling bij 10 de lente in je bol! 12 in actie voor dieren: blad voor jonge dierenbeschermers 1 jou in de klas?!

testen op dieren Alles over 6 iris hesseling bij 10 de lente in je bol! 12 in actie voor dieren: blad voor jonge dierenbeschermers 1 jou in de klas?! u 1: aa 2014 jaagag 35 6 ii hlig bij jou i d kla?! 10 d l i j bol! 12 i aci voo di: va puoch o koijhok All ov op di kulblad: foolijj ak 3d di! blad voo jog dibch 1 o P Ikki voo Spooloop H Ikki! M ij kla

Nadere informatie

Vrijwilligers. devrijwilligerskrant. 15000 mensen samen aan Het nationaal IntegratIe diner! Vrijwilligers Bedankt!!!!!

Vrijwilligers. devrijwilligerskrant. 15000 mensen samen aan Het nationaal IntegratIe diner! Vrijwilligers Bedankt!!!!! dvrijwilligrskr Vrijwilligrs Huis Huis i d Gm Vdm, Pkl Mrwold Jrgg 4 ummr 3 oplg: 27.000 xmplr Vrijwilligrs Bdk!!!!!...m Erwi d Vris Vcur op 5 mrwold... PAG. 2 www.vrijwilligrsgroig.l www.dvrijwilligrskr.l

Nadere informatie

wecycle.nl/city Wat weet jij van recyclen?

wecycle.nl/city Wat weet jij van recyclen? wyl.l/iy W w jij v yl? Bs yl-f, W luk d j d slg g m h Wyl Ciy Dbk. I di Dbk vid j puzzls llli ifmi v h yl v kli lkish pp splmp. D yl zij mid gdsff ui d uu dig. E ku wij blijv gi v z mbiljs, klks TV s.

Nadere informatie

Cadeaubonnenwinkel VVV OUDE IJSSELSTREEK. Kortom: Er is een bon voor iedereen! Colofon. Varsseveld. Terborg

Cadeaubonnenwinkel VVV OUDE IJSSELSTREEK. Kortom: Er is een bon voor iedereen! Colofon. Varsseveld. Terborg 5 1 20 s i F m Ev l d Wa r u u l u C f i Ac a r Ar m g Pagia 3 Varssvld VVV OUDE IJSSELSTREEK Kaoor Ulf, ICER Kaoor Trborg Kaoor Varssvld Huwg 32 S. Jorissraa 1 Borchgrav 4 7071 BV Ulf 7061 CM Trborg 7051

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

Aardverschuiving in IT

Aardverschuiving in IT B+P =100% Projc slag 100%, zoals h hoor Ga op zkr, ga voor B+P www.bp.l 2 4 s p m b r 2 0 1 0 u m m r 0 3 j a a r g a g 4 w w w. i - x c u i v. l Aardvrschuivig i IT IN HET NIEUWS IPAD OOK VOOR WERK Appl

Nadere informatie

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100%

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100% OP WEG NAAR 100% M onz mrkn ASN Bank, BLG Wonn, SNS, RgioBank n ZwisrlvnBank willn wij graag n klimaanural bank wordn. Daarom gaan wij d CO2 uisoo van onz invsringn d komnd jarn vrmindrn zoda w in 2030

Nadere informatie

de blindengeleidehond

de blindengeleidehond Kifol bliglio bulpzm omisb vi voo bli z slczi ms Dz kifol gf j ifomi i j oig b om spkbu of wksuk mk ov bliglio of vouigwg glio. Glio zij l bijzo o. Zij li u bz oo vk, wijl zij voo zog i bs gs gop bos.

Nadere informatie

Fietsroute langs en nabij de Geleenbeek. Startpunt 2: Kasteel Ter Worm Heerlen.

Fietsroute langs en nabij de Geleenbeek. Startpunt 2: Kasteel Ter Worm Heerlen. Fisou las abij d Glbk. Sapu 2: asl Wo Hl. Voo da u vk Wij hbb ooi ou voo u uisippld va u od o u blvi op schijv. D ou od op d oukaa i d oubschijvi aaduid vschilld sybol: Vijzi aa bzisaadihid, cospod d oukaa.

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ Itrprtti drzk ʹkid rditʹ Juri 2008. 128 fruir zij igvrd. 125 fruir zij igvud. Op 350 ptvkk i dt 36. D rp k rprttif gcht wrd vr ht gh. t dz kttkig: - V d 54 gzi, wrv kidr d crch+ bzk, hbb 33 grgrd p tig

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : ICT-bhrdr Crbo uisroom 95321 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

lijvig punt dubbel DOSSIER BCV* neveneffecten België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 art.nr. 8009802 1 euro

lijvig punt dubbel DOSSIER BCV* neveneffecten België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 art.nr. 8009802 1 euro ubbl Blgië -Blgiqu P.B. 8000 Brugg 1-2 4/121 P409362 put Tijschrif va voor Chiroliig vrschij maalijks, i i juli augusus r. 6 fbruari 2008 Chirojug Vlaar vzw v.u. & afzars: H. Bouw, Kiporp 30, 2000 Awrp

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013 AMER BREED 2 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag jui 2013 mprat i d cliëtraad dagbstdig dichtrbij huis AGENDA 8 juli tot mt 15 augustus 2013 Zomrprogramma Niuwoord Sprookjs bstaa! I idr gval dz zomr op locati

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

acrobatische toeren uit met zijn paarden.

acrobatische toeren uit met zijn paarden. 1 d h u g r D ht a v Ht ru zoal wj dat k ottod 1770. D Egl lgroffir Phlp Atly trad to voor ht publk op mt paardhow. Atly haald allrl arobath tor ut mt zj paard. Ht rugbouw va Phlp Atly Hj otdkt dat tru

Nadere informatie

09.30. uur beginnen we

09.30. uur beginnen we Om 09.30 uur bgi w B Tigglaar MBA i éé dag Utrcht 2014 B Tigglaar PASPOORT Gbor 1969 i Oost-Groig. Drs. commuicatiwtschap & Dr. coomisch wtschapp bdrijfskud. Schrijvr va o.a. Itrt Stratgi, Drom, Durv,

Nadere informatie

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e.

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e. Krst vrpakkig 2014GE SH EN K VER PAKK IN GEN D Pur gsckvrpakkig is ar, Gv m lka. v g a v jd Krst is ti m s. ld r w d m gv r gkz m d ft k ac ap M i dat r d Daarm is t m -kurmrk d t lij t apar middl va dz

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord?

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord? I dz rubrik will w u grg its lt lz v Gods krchtig hd di w i os wrk mog rvr. Ms gv i dz rubrik hu gtuigis v hu btrokkhid bij ht wrk v Nr Hous of v ht gloof kom door d lifd v God. Dit kr: Joyc Vorig jr b

Nadere informatie

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014 t h c a r k r, N g TS WIL DOE L Burgrkracht VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG 2014 E IE D D I M N E E DT Vrbid va burgrs ElE N k i w rsr I E D E R g i l l i VOO Vrijw PLEK EEN? hft, ag t op m 1 tact t l.l

Nadere informatie

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015 Mu va ag Hrcapli 31 maart 2015 Parkr bij Lkaal 55 Vaaf 09.30 uur rij tritjs aar Harst 4-6 Vaaf 10.00 uur Otvagst mt kffi / th lkkrij 10.30 uur Opig wlkm r Mll Bakkr 10.45 12.00 uur Gastvrijhi ispiratr

Nadere informatie

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Ctral Markthall Bullti Officil orgaa va ht Food Ctr Amstrdam, Ja va Galstraat 4 t Amstrdam. Spcial krat gdrukt i 4 klurdruk. oplag 22.000 stuks ovmbr 2009 MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Op zodag 27

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

Diaconie heeft nieuwe voorzitter

Diaconie heeft nieuwe voorzitter 5 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 5 15 mi 2015 Ré Pl schrijft iuw dichtbudl Diacoi hft iuw voorzittr Christi va d Ed bomd tot zikhuispastor pagia 4 pagia 8 Achtr d lamp, achtr d ma mt hu hod,

Nadere informatie

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015 Buurtcoöprati Noblhorst Vrslag Algm Ldvrgadrig 26 mi 2015 Aawzig ld L. Zuur - D. Schutt - L. Walstij - M. Jokr - J. Voskamp - A. d Vrd - M. d Vris - M.C. Vyt- S. Vos - G. Vos - E. Tool - J. Struik - N.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen Afgud, da? hog owij. I bacloop- Al j afgud b i Fa lidig b j moglijkid om aal culuu b j uilop ducaiv mio lg, waam j moglijkd op abidmak. J i ko ijd waad o- ku v ozok gaa do bij wijbdid ku bhal. ozokillig

Nadere informatie

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet NiuwsbrBiofrdrij Watrvlit Vrid va Jaarlijks iuwsbrif voor idr di zich btrokk volt bij ht wrk op bordrij Watrvlit, d zorgbordrij, vrgadrlocati ht Kocafé, ht biologisch vls of ht atuurbhr i ht Wormr Jisprvld

Nadere informatie

Rond Leidens Ontzet. Leidens Ontzet door Otto van Veen

Rond Leidens Ontzet. Leidens Ontzet door Otto van Veen Jaargag 19, wk 38 23 spmbr 2011 Rod Lids Oz Om d fsivii rod Lids Oz i god ba lid, m d gm vaaf disdag 27 spmbr a.s. vrschilld maargl. Zo zij dl va d sad ghl of gdllijk afgslo, rijd h opbaar vrvor lags aagpas

Nadere informatie

Fietsroute langs en nabij de Geleenbeek. Startpunt Auberge De Rousch Heerlen.

Fietsroute langs en nabij de Geleenbeek. Startpunt Auberge De Rousch Heerlen. Firou l bij d Glbk. Srpu Aubr D Rouc Hrl. Voor d u vrrk Wij bb ooi rou voor u uiippld. D rou word op d roukr i d roubcrijvi duid vrcilld ybol: Vrwijzi r bziwrdiid, corrpodr d roukr. Rouvrwijzi 34 Vrwijzi

Nadere informatie

Modelwoningen druk bezocht

Modelwoningen druk bezocht vmb 2012 PAGINA 1 I di umm Mdlwig duk bzch. Wijzigig wkzmhd. Apssig plig. Pupus d slg. Es slp i D Gd. W ku u ch m uw vg. Mdlwig D Pkbuu spig i h g d l viuwd gvl dk. Ik b s vd l m mij fmili wz kijk, z s

Nadere informatie

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013 AMER BREED 4 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag ig woig voor tssa Afschid va AGENDA 13 jauari 2014 Niuwjaarsrcpti Culturl Ctrum op locati Niuwoord, Muzpli 105 i Baar va 16.00 tot 18.00 uur. U bt va hart wlkom

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Subsidie voor bewoners

Subsidie voor bewoners Dlfshavs Duit E god id is goud waard! Subsidi or bwos Als u god id hft or d straat of buurt da vdit uw pla odstuig! D dlgt Dlfshav d woigcorporatis ku uw orstl odstu t spcial subsidi di wl tot 15.000 uro

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

MEUBELEN VLOERBEDEKKING ZONWERING GORDIJNEN SLAAPKAMERS LINNENSHOP PVC VLOEREN. Familie Soet Bécé Sjanie van de linnenhoek Soet Tempur

MEUBELEN VLOERBEDEKKING ZONWERING GORDIJNEN SLAAPKAMERS LINNENSHOP PVC VLOEREN. Familie Soet Bécé Sjanie van de linnenhoek Soet Tempur Jubilum MEUBELEN VLOERBEDEKKING ZONWERING GORDIJNEN SLAAPKAMERS LINNENSHOP PVC VLOEREN Jubilum Jubilum GRATIS BED.w.v. Fmili S Bécé Sji v d lih S Tmu 1.298,- Bij v 2 TEMPUR mss m lisch vslb bdbdms* Exclusif

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie