Trading minds: workshop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trading minds: workshop"

Transcriptie

1 Trading minds: workshop

2 Trading Minds: workshop organiseren Inhoudstafel Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 2

3 1 Enkele vragen die we ons vooraf moeten stellen 1.1 Wie zijn we? Waar staan we voor? Wij zijn Thomas Neven en Nick Everaerts. Wij zijn beide student marketing aan het CVO HIK te Geel. Wij vertegenwoordigen mee de HBO5 richting marketing. Dit is een richting hoger onderwijs die gericht is op praktijkkennis. Voor het vak marketingtoepassingen willen wij door middel van een workshop te organiseren, aantonen dat we in staat zijn een evenement op poten te zetten. De uitvoering is van ondergeschikt belang. Iets uitvoeren kan iedereen. Het belangrijkste is het plan achter de uitvoering. M.a.w. de gedachtegang die we hanteren. Dit doen we aan de hand van een marketingplan op te stellen door de theoretische kennis die we tijdens dit anderhalf jaar vergaard hebben. 1.2 Wat willen we de wereld laten begrijpen? Het doel van deze workshop, is om onze doelgroep, op een aangename, leerrijke manier kennis te laten maken met het gekozen onderwerp met hieraan enkele praktijkgerichte opdrachten gekoppeld. Wij mogen ons zeker en vast niet positioneren als mensen die Gods woord komen verkondigen in dit geval, mensen die het beter weten dan de rest en gewoon hun zegje komen doen. Wij willen ons positioneren als 2 e jaar studenten marketing van het HIK, die als doel hebben, de studenten dag- en avondonderwijs marketing iets bij te brengen omtrent positioneren dat kan toedragen tot hun slaagkansen. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 3

4 1.3 Waarom een workshop organiseren? Wij organiseren een workshop vermits de deelnemers hierdoor specifieke kennis meekrijgen over een bepaald onderwerp. Dit is anders dan bij traditionele vormen van onderwijs. Bij een workshop tracht men actief deel te nemen. Een workshop is tevens ook de perfecte mix van theorie- en praktijkonderwijs. Zo kan een docent naast het theoretische deel laten zien hoe het in de praktijk wordt uitgevoerd. Daarna wordt van de deelnemers verwacht dat zij de theorie toepassen tijdens de eigenlijke workshop. Tijdens een workshop bestaat er ook vaak de mogelijkheid om te discussiëren en het oefenen en verbeteren van vaardigheden. De workshopleider is aanwezig om bij te sturen en extra info te geven, waar nodig. Wij kunnen besluiten, dat een workshop niets dan voordelen heeft. Het is echter ook het perfecte middel om onze doelgroep te bereiken. 1.4 Wat is ons thema? Wij hebben ervoor gekozen een workshop te organiseren, met als thema: Hoe iets of iemand juist positioneren op de markt. 1.5 Wat houdt positioneren nu juist in? Positioneren is een marketingbegrip waarmee men tracht een product of dienst een plaats te geven in het hoofd van de afnemer. Het gaat hier dus over een perceptie ten opzichte van de concurrent. Men tracht een imago of identiteit te creëren voor de doelgroep. Door in de positioneringsstrategie gebruik te maken van een concurrentievoordeel ontstaat er in het hoofd van de afnemer een onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrent. Denk aan de Marlboro Man. In de reclame van Marlboro stond jarenlang de Marlboro Man centraal. Dit was een stoere cowboy, met hoed en paard, die stoer van zijn sigaret genoot. Hierdoor associeerde de afnemer Marlboro met stoer, ruig en mannelijkheid. Hieruit kunnen we dus afleiden dat positioneren, een zeer belangrijk, bepalend iets is. 1.6 Wat is het nut van positioneren? Door middel van een goede positionering kan een bedrijf zich onderscheiden van de concurrentie. De juiste positionering is de beste manier om de toegevoegde waarde van een product te communiceren naar de doelgroep. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 4

5 Waarom positioneren? Zo creëert men een onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent in het hoofd van de consument. Het is belangrijk dat een bedrijf of onderneming zich zo positioneert naar een doelgroep dat het aanslaat. Kijk naar het voorbeeld van Marlboro. Door deze toegevoegde waarde werd het product succesvol. Hoe positioneren? Positioneren is niet iets dat men op 1,2,3 regelt. Een goede brainstormsessie kan vruchten afwerpen. - Duidelijkheid over ons eigen product en markt o Wie zijn wij? o Wat verkopen wij? o Wat is de ideale klant? o Wat heeft de ideale klant nodig? o Welke unieke voordelen kunnen wij bieden? o 1.7 Wie moet er op onze workshop aanwezig zijn? Wij hebben ervoor gekozen om ons te richten op de studenten marketing van het dag- en avondonderwijs. Wij fixeren ons op deze doelgroep vermits deze makkelijk en goed te bereiken is en omdat zij reeds het thema van onze workshop behandelen in de lessen. Door de studenten een ruimer beeld te geven omtrent positioneren, kunnen de studenten dit o.a. gebruiken in taken. Tevens kan dit hun beeld omtrent de marketingmix positief beïnvloeden en hun wijzen op het feit hoe belangrijk het is om een goede positionering te hebben. Hierdoor lijkt het ons ideaal om hierop in te pikken en dus a.d.h.v. een spreker, een voorbeeld te geven van een bedrijf, dat zich op een bepaalde manier onderscheidt van zijn concurrenten. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 5

6 1.8 Aan welk minimum aan indruk voorwaarden moet ons seminarie voldoen om ons doel op te leveren? Hieronder vindt u enkele criteria waar de student aan onderworpen wordt. Zo kunnen wij kijken of onze workshop nut heeft gehad, wat beter kan en of er misschien eventuele opmerkingen zijn. - 3/4 e van de studenten zijn aanwezig - De student kan na de workshop concreet uitleggen wat positioneren inhoudt - De student kan na de workshop een eigen positionering opstellen - Indien ze op elke vraag van de enquête een concreet antwoord kunnen formuleren - Indien de studenten interesse tonen en er veel interactie is - Er mag geen grote fout zijn opgetreden tijdens de workshop 1.9 Welke indruk moet je vermijden? Wij proberen de indruk van belerend over te komen te vermijden. Volgens ons komt dit niet goed over bij de doelgroep. Het is ook aangenamer als we zeggen dat we iets willen verduidelijken aan de hand van een workshop waarbij de theoretische kennis gemengd wordt met praktische kennis. Het zou ook dom zijn moesten we zeggen dat we iedereen zijn beeld over positioneren teniet maken en hun brainwashen. Wij mogen niet doen alsof we het woord van God komen verspreiden m.a.w. dat we beter zijn dan de rest en dat wij hun even komen vertellen wat het enige, juiste antwoord is Wie heb je nodig om je seminarie te laten slagen? Vooreerst hebben we natuurlijk een publiek nodig. In dit geval zijn dit de studenten dag- en avondonderwijs marketing. Wij verwachten dat beide klassen aanwezig zijn. Het zou tof zijn moesten er tevens enkele docenten aanwezig zijn. Dit geeft namelijk een professionele indruk. Indien directeur Bastijns aanwezig zou kunnen zijn, zou dit een meerwaarde zijn voor onze workshop. Door een workshop te organiseren omtrent een thema dat sowieso behandeld wordt tijdens de lessen marketing, trachten we hierdoor volk te lokken. Wij denken dat studenten hierdoor sneller overtuigd gaan zijn om deel te nemen aan de workshop Waar gaan we het laten doorgaan? Wij hebben besloten om onze workshop te laten doorgaan in het school. Wij zouden dan een groot lokaal voorzien dat uitgerust is met een beamer, laptop en catering. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 6

7 Vermits onze doelgroep studenten zijn van het CVO Hik, lijkt het ons dan ook meer dan normaal om gebruik te maken van de schoolinfrastructuur. Aan de andere kant is het dan ook weer een vertrouwde omgeving voor de studenten. Tevens is het ook makkelijk bereikbaar en is er een ideale parkeergelegenheid Maken we gebruik van sponsoring of niet? Wij kiezen ervoor om geen externe sponsoring te zoeken voor dit evenement. Gezien het doel van onze workshop, lijkt het ons dan ook niet nuttig om hiervoor externe sponsoring te gaan zoeken. Het is wel zo dat we kunnen rekenen op de steun van de directeur Dhr. Bastijns. Net zoals bij de workshop van Benjamin en Tim, kunnen we rekenen op catering gesponsord via het school. Dhr Bastijns kan namelijk de catering regelen voor een zeer schappelijke prijs vermits wij iets organiseren ten voordele van de studenten marketing van het CVO Hik. Veel meer dan wat catering en infrastructuur van het school eisen we niet. We kunnen dus alles bekostigen met sponsoring in natura. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 7

8 2 Theoretish plan 2.1 Demografische marktsegmentatie Wij hebben een indeling van de markt gemaakt op basis van opleiding. M.a.w. hebben we mensen geselecteerd die dezelfde opleiding volgen. Demografische factoren zijn de meest gebruikte criteria voor de segmentatie van consumentengroepen. Waarom? - Behoeften, wensen hangen vaak nauw samen met demografische factoren. - Demografische variabeleen zijn makkelijker te meten dan de meeste andere variabelen Uit dit gekozen segment gaan we onze doelgroep bepalen. 2.2 Doelgroep Wij hebben ervoor gekozen ons te richten op de studenten marketing van het dagen avondonderwijs van het HIK te Geel. Wij fixeren ons op deze doelgroep vermits deze groep goed en makkelijk te bereiken is en omdat zij reeds het thema van onze workshop behandelen in de lessen. Door de studenten een ruimer beeld te geven omtrent positioneren, kunnen de studenten dit o.a. gebruiken in taken. Tevens kan dit hun beeld omtrent de marketingmix positief beïnvloeden en hun wijzen op het feit hoe belangrijk het is om een goede positionering te hebben. Hierdoor lijkt het ons ideaal om hierop in te pikken en dus a.d.h.v. een spreker, een voorbeeld te geven van een bedrijf, dat zich op een bepaalde manier onderscheidt van zijn concurrenten. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 8

9 2.3 Behoeften, wens en vraag Om een thema van de workshop te kunnen bepalen moeten we eerst gaan kijken wat de behoeften, wens en vraag is van onze klanten. Vermits het onderdeel positioneren sowieso behandeld moet worden in het kader van de lessen marketing, dachten we hierop in te pikken en het nuttige aan het aangename te koppelen. Onze doelgroep heeft éénzelfde wens en dat is slagen op het einde van het jaar. Om hiertoe bij te dragen hebben wij besloten een workshop te organiseren omtrent hoe iets strategisch positioneren. Een workshop lijkt ons een geschikt medium om bij te dragen aan de slaagkansen van de studenten. Anderzijds werkt dit ook stimulerend om te komen naar de workshop. Er valt namelijk niets mee te verliezen. 2.4 Aanbod: wat willen we aanbieden? Wij bieden een workshop aan omtrent positioneren. Dit bestaat uit 2 luiken: Sessie 1: Hoe uw bedrijf positioneren op een zo strategisch mogelijke manier? In deze sessie trachten we een totaalanalyse van een bedrijf, markt, ideale klant en de concurrentie te maken. Men zal tevens merk (business brand) en marketing doelstellingen definiëren. Sessie 2: Een diepere kijk op de marketingmix We overlopen met u de 6 P s die van cruciaal belang zijn voor uw strategische marketing (prijs, plaats, product, promotie, positionering, people) zodat men een persoonlijk marketingplan kan samenstellen. Deze workshop zal begeleid worden door Dhr Niels Cotur, data analist bij Makro. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 9

10 2.5 Management summary Doelstelling : onze gasten een verruimd beeld geven van wat positioneren nu juist inhoud en wat je er mee kan doen. En hoe je positioneren het beste gebruikt met de andere P s (product, prijs, plaats, promotie, (people, planet)) van de marketing mix Aanbeveling : als onze gasten naar onze workshop komen, worden ze nog eens geïnformeerd over 2 zeer belangrijk aspecten van de marketing. Namelijk positioneren en de marketing mix. Door deze workshop te volgen zullen ze opnieuw worden blootgesteld aan informatie/kennis over positioneren en de marketing mix. En wordt deze informatie ondersteund met praktische voorbeelden uit het bedrijf Makro. 2.6 Omgevingsanalyse SWOT-analyse Interne en externe omgeving van het bedrijf Strengths : We hebben de leerstof i.v.m. positioneren en de marketing mix in het eerste jaar gehad, en weten dus wat dit is. De 1 e jaar studenten hebben het dit jaar al gezien. Door hun reeds vergaarde kennis hierover zullen ze tijdens de workshop beter kunnen volgen en voorbeelden beter begrijpen. Om toch onduidelijkheden te voorkomen wordt er nog eens eerst aangehaald wat positioneren nu juist is en waarom een goede positionering belangrijk is. Nog een sterkte is dat we via school gemakkelijk en goedkoop aan een lokaal geraken met de benodigde technische apparatuur om onze workshop te ondersteunen. Een andere sterkte is dat we de spreker persoonlijk kennen. We weten dus reeds wat we mogen verwachten qua workshop. Dit heeft als groot voordeel dat we de manier van werken reeds begrijpen en dus makkelijk kunnen inspringen of begeleiden. Weaknesses : Doordat we kort bij dag zijn is het moeilijk om buiten de school nog een betere locatie te vinden om de workshop te laten doorgaan. Met een betere locatie bedoelen we een meer professionele locatie. Zoals bv een conferentie zaal in een hotel. We hebben ervoor gekozen geen externe sponsoring te raadplegen. Hierdoor blijft ons budget zeer beperkt. Onvoorziene kosten kunnen we dus moeilijk dekken. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 10

11 Opportunities: - Indien er medestudenten ook een event op poten willen zetten en willen laten plaatsvinden kunnen wij samenwerken. - Indien de hogeschool reeds een receptie organiseert, kunnen we onderhandelen om tevens gebruik te maken van hun catering - Wij kunnen het grootste deel van onze sponsoring bekomen via de vakschool waar Dhr. Bastijn ook directeur van is - We kunnen samenwerken of hulp vragen bij iemand die veel ervaring heeft in het organiseren van events en workshops. Danny Nelis (organiseert al zeker 20 jaar voor het bedrijf General Biscuits Lu events. Nu heeft hij al enkele jaren zijn eigen zaak ik het organiseren van events en workshops voor verschillende gelegenheden.) - Wij hebben ook wel connecties in de retail (Nick : Makro, Carrefour, delhaize, Collruyt, Lu. Thomas : Collruyt). Waardoor we ook kans maken op sponsering in natura van bv : koffie, broodjes om te beleggen, (dit zijn misschien zelfs wel mensen die zouden willen sponsoren uit goodwill omdat we ze persoonlijk kennen en er toch een bepaalde band mee hebben. Zo kennen we bv. enkele directeurs van deze verschillende winkelketens, en dit zijn toch de mensen die je het beste aanspreekt om te vragen voor sponsoring omdat zij de beslissende overhand zijn.) maar uiteindelijk ben ik op het idee gekomen dat we enkel met Makro en Lu kunnen samenwerken als sponsors uit deze reeks. Omdat we niet kunnen verwachten dat iemand van Makro zal spreken en iemand van de concurrentie zal sponsoren. Want dan zal de persoon van de concurrentie met info van Makro kunnen gaan lopen. Threats: - Er loopt iets mis waardoor we ons publiek verliezen en ze dus niet naar de receptie komen - Er komt iets onverwachts tussen, waardoor de studenten belemmerd zijn om naar de workshop te komen - Er vinden andere workshops plaats die dag - Aangezien dat we de workshop na de lesuren zouden doen is het misschien gevaarlijk dat we zo onze gasten (studenten) kunnen verliezen. - Door zo kort bij dag te zijn is het vaak moeilijk om nog aan sponsoring te geraken bij externen. (dit is van toepassing als we 31 december zouden aanzien als opleverdatum voor de workshop. Als 31 december enkel wordt aanzien als opleverdatum van het theoretisch uitgewerkt plan om dan alsnog een datum uit te pikken voor de workshop is er nog wel tijd om externe sponsoring te vinden. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 11

12 Macro-omgeving: - Politiek-juridische factoren: We moeten zien dat we enkel met Makro en Lu werken als sponsors. Want anders zouden we problemen kunnen krijgen door ook samen te werken met hun concurrentie. Hierbij bedoel ik dan vooral opletten voor Makro omdat zei toch wel delen van hun bedrijf op de workshop zullen blootleggen en verklaren. Ivm koeken die gesponsord kunnen worden rechtstreeks van Lu is dit minder een probleem. Ze zullen niet goed gezind zijn als er ook nog koeken van de concurrent is maar ze geven niets prijs over hun bedrijf. Dit kunnen we best vermijden maar is niet van zo n groot gevaar voor Lu. Meso-omgeving: - Belangengroepen: de belangen groep die wij wensen aan te spreken met onze workshop zijn studenten. Omdat zij door deze workshop te volgen nogmaals iets kunnen opsteken over een zeer belangrijk onderwerp binnen de marketing namelijk positioneren en de marketing mix. Ze zullen bij het volgen van deze workshop nogmaals worden geïnformeerd hoe belangrijk positioneren is, en waarom een bedrijf dus zichzelf positioneert binnen een bepaalde markt. Het doel is om de studenten te informeren over positioneren en om ze te laten inzien dat het van groot belang is. Ook dat ze bij een positionering eens durven out of the box denken want dat dit vaak een vernieuwing is die kan inslaan bij bepaalde klantengroepen. De school is tevens ook een grote belangengroep. Wij vertegenwoordigen tenslotte onze school tijdens de workshop. Het is dus belangrijk dat het een workshop op niveau is. - Concurrenten: In dit geval hebben we geen rechtstreekse concurrenten. Behalve als medestudenten ook een gelijkaardige workshop organiseren. Dan wordt het een nek aan nek race om zoveel mogelijk publiek te winnen. - Afnemers: Onze afnemers zijn in ons geval de studenten van het dag- en avondonderwijs marketing. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 12

13 Micro-omgeving: - Visie: onze visie op het geven van de workshop: we zijn zelf geïnteresseerd in het onderwerp positioneren omdat we zeer goed weten dat een goede positionering heel wat voordelen met zich meebrengt voor een bedrijf. En dat dit onder andere in samenhang met nog een hoop andere onderdelen van de marketing doorslaggevend is voor het behalen van goede verkoopcijfers. Dus vonden we het interessant om dit onderwerp nog eens aan te kaarten met een voorbeeld van in de praktijk bij Makro. - Missie, : onze missie/doel met onze workshop is onze medestudenten net als ons laten inzien hoe belangrijk de positionering wel niet is. Wat een goede positionering voor een bedrijf wel niet kan betekenen. En we willen ze duidelijk maken dat je bij positioneren je goed moet onderscheiden van de concurrentie. Het is goed als je beter wil zijn dan de concurrentie en dat je ongeveer dezelfde positionering als hen met dat tikkeltje meer aangaat. Maar als je met iets geheel nieuws kan komen zoals Makro met zijn werelden dat je je dan echt gigantisch onderscheid van de concurrentie en dat dit gegeven een gigantische inpakt heeft op je verkoop en omzet. Dus we willen ze laten zien dat je met out of the box denken (met iets geheel nieuws te komen) zeker ver kan komen. - huidige strategie: financiële uitgangspositie, : momenteel hebben we financieel nog geen budget om deze workshop te organiseren. Hiervoor gaan we een sponsordossier opmaken om sponsoring te bekomen in geld en natura. In geld om eventueel een nog professionelere locatie te kunnen huren in bv een hotel. En de receptie te kunnen uitbesteden aan professionelen die werken met de bekomen gesponsorde wijnen en andere dranken, en ook de hapjes. Hiermee bedoelen we dat er aan de uitgang van de zaal iemand staat met een plateau met drinken en dat er wordt rondgegaan met hapjes en drank om de glazen bij te vullen indien gewenst door de gasten en dat de gasten worden voorzien van enkele hapjes. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 13

14 - marketingmix: Ons product : Workshop met als hoofdthema Positioneren a.d.h.v. de marketingmix. Dit wordt voorgesteld door een professionele spreker met cases en een receptie. Prijs : onze workshop zal gratis te volgen zijn, zo willen we ervoor zorgen dat onze doelgroep ook zeker aanwezig zal zijn. De prijs moeten we hier ook zien als de moeite dat de afnemer moet opbrengen om van het product te kunnen genieten. In dit geval is het dus ook moeite doen om naar de workshop te komen. Plaats : de plaats waar de workshop zal doorgaan op school in een professionele vergaderruimte. Dit heeft als groot voordeel, dat het de kosten beperkt. We kunnen ook gebruik maken van de infrastructuur voor de receptie, ontvangst van de gasten, Promotie : om onze workshop te promoten zouden we graag de studenten informeren over onze workshop a.d.h.v. flyers en een presentatie die we hen graag zouden willen voorstellen gedurende een les, omdat ze zich dan allemaal hier tesamen bevinden. Ook zouden we dan meedelen dat er een site zal zijn waarop ze alles nog eens kunnen nalezen indien gewenst. Er zullen ook flyers en brochures ontworpen worden. (zie bijlagen). 2.7 Doelstellingen en aandachtspunten Via de SWOT-analyse gaan we onze doelstelling bepalen. De doelen moeten SMART zijn! Specifiek: wij organiseren op woensdag, 12 februari 2014 een workshop met spreker omtrent positioneren in lokaal A120 (vergaderlokaal) Meetbaar: om te kijken of onze workshop zijn nut heeft gehad, hebben wij besloten om een eerste nulmeting uit te voeren bij aanvang van de workshop. Na de workshop zal er een 2 e nulmeting plaatsvinden. Door dit toe te passen kunnen we perfect afleiden of onze workshop nut heeft gehad. Acceptabel: Deze workshop is acceptabel t.o.v. onze doelgroep. Zoals reeds gezegd organiseren we deze workshop, vooral om goed te doen voor onze medestudenten en dus bij te dragen tot de slaagkansen. Realistisch: Dit doel is zeker en vast haalbaar! Tijdsgebonden: Dit doel moet bereikt zijn wanneer de workshop ten einde loopt. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 14

15 - Een diepere, rijkere kennis van uw ideale doelgroep die het meest kunnen profiteren van uw zakelijke oplossingen - een betere verstandhouding i.v.m. uw unieke marktpositie - een objectief beeld scheppen omtrent de concurrentie uit het vakgebied, hoe hier mee om te gaan en hoe u hiervan te differentiëren - Een definitie opstellen omtrent uw merk met als doel effectiever te kunnen communiceren - Een kijk op de productmix en prijszetting, zodat men niet geld links laat liggen - Een blik werpen op hoe dat men meer klanten en naamsbekendheid kan verwerven 2.8 Marketingstrategie - Wijze waarop men de doelstellingen wil behalen. - Marktsegmenten waarop men zich gaat richten moeten hier uitgebreid behandeld worden - Voor elke doelgroep een marketingstrategie Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 15

16 3 Marketingplan: 3.1 Marketingmix Ons product : Workshop met als hoofdthema Positioneren a.d.h.v. de marketingmix. Dit wordt voorgesteld door een professionele spreker met cases en een receptie. Sessie 1: Hoe uw bedrijf positioneren op een zo strategisch mogelijke manier? In deze sessie trachten we een totaalanalyse van een bedrijf, markt, ideale klant en de concurrentie te maken. Men zal tevens merk (business brand) en marketing doelstellingen definiëren. Sessie 2: Een diepere kijk op de marketingmix We overlopen met u de P s die van cruciaal belang zijn voor uw strategische marketing (prijs, plaats, product, promotie, positionering, people) zodat men een persoonlijk marketingplan kan samenstellen. Deze workshop zal begeleid worden door Dhr Niels Cotur, data analist bij Makro. Prijs : onze workshop zal gratis te volgen zijn, zo willen we ervoor zorgen dat onze doelgroep ook zeker aanwezig zal zijn. De prijs moeten we hier ook zien als de moeite dat de afnemer moet opbrengen om van het product te kunnen genieten. In dit geval is het dus ook moeite doen om naar de workshop te komen. Plaats : de plaats waar de workshop zal doorgaan op school in een professionele vergaderruimte. Dit heeft als groot voordeel, dat het de kosten beperkt. We kunnen ook gebruik maken van de infrastructuur voor de receptie, ontvangst van de gasten, Promotie : om onze workshop te promoten zouden we graag de studenten informeren over onze workshop a.d.h.v. flyers en een presentatie die we hen graag zouden willen voorstellen gedurende een les, omdat ze zich dan allemaal hier tezamen bevinden. Ook zouden we dan meedelen dat er een site zal zijn waarop ze alles nog eens kunnen nalezen indien gewenst. Er zullen ook flyers en brochures ontworpen worden. (zie bijlagen). Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 16

17 3.2 Actieprogramma s Praktisch plan Wat? - Workshop positioneren met spreker (Niels cotur) Inhoud workshop: Sessie 1: Hoe uw bedrijf positioneren op een zo strategisch mogelijke manier? In deze sessie trachten we een totaalanalyse van een bedrijf, markt, ideale klant en de concurrentie te maken. Men zal tevens merk (business brand) en marketing doelstellingen definiëren. Sessie 2: Een diepere kijk op de marketingmix We overlopen met u de 6 P s die van cruciaal belang zijn voor uw strategische marketing (prijs, plaats, product, promotie, positionering, people) zodat men een persoonlijk marketingplan kan samenstellen. Wanneer? Woensdag, 12 februari, lokaal A102, Thomas More Geel om 15 uur. Wie is verantwoordelijk? Nick Everaerts Thomas Neven 3.3 Budgetten Zie bijlage sponsorplan Wij kunnen rekenen op steun van het CVO HIK. 3.4 Controlemechanismen Qua controlemechanismen hadden wij 2 nulmetingen in gedachten. Zo maken we de workshop meetbaar en kunnen we kijken of het nut heeft gehad, wat beter kon of anders. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 17

18 3.5 Organisatie: - Uitnodigingen Zie bijlage uitnodiging (publisher) - Catering Via Dhr. Bastijns kunnen wij zoveel wijn en koffiekoeken als nodig bekomen. Dit is medemogelijk gemaakt door de vakschool. Dit zorgt er ineens ook voor dat we een receptie hebben. Dit bespaart ons heel wat kosten. - Spreker (Zie bijlage spreker) - Cadeau spreker - Sponsoring - Communicatie - Zaal - Badge per persoon met naam erop - Infomapje met planning van de workshop, balpen, notitieboekje, 3.6 Draaiboek Zie bijlage (draaiboek excel bestand) Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 18

Marketingplan 2010 Triad

Marketingplan 2010 Triad Marketingplan 2010 Triad Inhoud Triad Analyse van de omgevingsfactoren SWOT-analyse SMART-doelstellingen Marketingstrategie Marketingmix Budgettering Actieplanning Triad Wie? Studenten 1 ste jaar bedrijfsmanagement

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering MARKTSEGMENTATIE EN POSITIONERING Deel 1 Deel 2 Deel 3 Kernstrategie Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Aangeven wat de vier belangrijke

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Marketingomgeving Deel 1 Strategische Marketing Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Strategische

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Marketingplan TRIAD. Corluy Erik. Oorts Lennie. Stoffelen Yannick

Marketingplan TRIAD. Corluy Erik. Oorts Lennie. Stoffelen Yannick 2010 Marketingplan TRIAD Corluy Erik Oorts Lennie Stoffelen Yannick 0 Inhoud Opgave/Debriefing... 2 Wat?... 2 Doelstelling?... 2 Hoe?... 2 Wanneer?... 2 Omgevingsfactoranalyse... 3 De macro-omgeving...

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007 Business Plan Grensoverschrijdende Marketing Marie-Janine Saris 24 april 2007 Agenda Introductie Waarom een plan? Business Plan versus Marketing Plan Opbouw Business Plan Structuur van een Marketing Plan

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Rapport centraal en individueel marktonderzoek

Rapport centraal en individueel marktonderzoek Rapport centraal en individueel marktonderzoek Docent Rita vos 2014-2015 Inleiding In het tweede semester van het eete jaar hebben we voor het vak marktonderzoek een opdracht gekregen. Bij deze opdracht

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH Alternatieve financiering Cultuurplatform Alternatieve financiering Sponsoring van profit bedrijven aan cultuurinstellingen Alle vormen van inkomsten /samenwerkingen die geen

Nadere informatie

E BOOK HOE ORGANISEER IK EEN SUCCESVOLLE. o.a. aandachtspunten hoe BENADER JE JE GASTEN? WAT DOE JE WEL EN WAT DOE JE NIET?

E BOOK HOE ORGANISEER IK EEN SUCCESVOLLE. o.a. aandachtspunten hoe BENADER JE JE GASTEN? WAT DOE JE WEL EN WAT DOE JE NIET? E BOOK Vol met handige, onmisbare tips om uw relatiedag te laten slagen! HOE ORGANISEER IK EEN SUCCESVOLLE o.a. aandachtspunten hoe BENADER JE JE GASTEN? WAT DOE JE WEL EN WAT DOE JE NIET? BEDRIJFSFEEST.NL

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Informaticabeheer Generation Development Marketingplan

Informaticabeheer Generation Development Marketingplan Informaticabeheer Generation Development Marketingplan Auteurs: Mattijs Eggermont, Brent Alleweireldt, Cedric Cornelis, Nick Cornelis, Jasper Deblieck en Jordy Verstraete Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES

DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES 5 P S VAN DE MARKETINGMIX (SOMMIGE DINGEN VERANDEREN NIET)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding tot marktonderzoek

Hoofdstuk 1. Inleiding tot marktonderzoek Hoofdstuk 1 Inleiding tot marktonderzoek Marktonderzoek verschaft informatie om te helpen bij de implementatie van Marketing Marketingconcept Marketingstrategie Marktonderzoek verschaft informatie om te

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Marktonderzoek rapport. Toon Oeyen

Marktonderzoek rapport. Toon Oeyen Marktonderzoek rapport Duo 2: Thijs Melis Toon Oeyen Inleiding Als duo 2 zijnde was onze kernopdracht tijdens het vak marktonderzoek focussen op de link tussen marktonderzoek en, al dan niet interne, communicatie.

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

daarvoor bestemde accessoires.

daarvoor bestemde accessoires. Ondernemingsplan 1. Verkoop van elektrische sigaretten en daarvoor bestemde accessoires. Extendix Trading Company Datum: 18-1-2014 Startdatum prognose: 18-1-2014 Prognoseperiode: januari 2014 http://www.tuxx.nl/

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Draaiboek vorming oudercontact

Draaiboek vorming oudercontact Draaiboek vorming oudercontact Doel van de avond: - De juiste informatie over uw kind uit het oudercontact kunnen halen en zelf de juiste informatie aan de leerkracht tijdens het oudercontact kunnen geven

Nadere informatie

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN Vooraf Iedere speelotheek (SOT) moet om de paar jaren een nieuwe (meerjarig) beleidsplan samenstellen. De redenen kunnen zeer divers zijn, het doel blijft hetzelfde, namelijk:

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind.

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Olga Jonk Jonk Relatiebeheer Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Wat is Relatiebeheer? Bewustwording van het belang van Relatiebeheer. Klantencontact leggen en klanten behouden. Tips over hoe Relatiebeheer

Nadere informatie

Mijn stappenplan, jouw marketingplan

Mijn stappenplan, jouw marketingplan Mijn stappenplan, jouw marketingplan Uit welke onderdelen bestaat dit E-book? 1). Vooronderzoek fase 5 2). Onderzoeksfase 5 3). Analysefase 5 4). Uitvoeringsfase 6 Het maken van een strategie 6 Uitwerken

Nadere informatie

Draaiboek SWOT-analyse met medewerkers

Draaiboek SWOT-analyse met medewerkers Draaiboek SWOT-analyse met medewerkers Dit hulpmiddel is bestemd voor leidinggevenden die met hun medewerkers een SWOTanalyse willen doorlopen. SWOT = Strengths (sterkten) Weaknesses (zwakten) Opportunities

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 11 juni 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van het webinar LinkedIn Simpel: Je Profiel van 11 juni 2015 en gebaseerd op eerdere

Nadere informatie

31/08/2015 WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING. Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN. Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld

31/08/2015 WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING. Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN. Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld WERKPLEKLEREN BRUGOPLEIDING Karen Vansteenkiste WERKPLEKLEREN Definitie Werkvorm in de brugopleiding Voordelen Kenmerken Voorbeeld 1 Wat is werkplekleren? Werkpleklerenstaat voor leren op en via de leeromgeving

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 02

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 02 02 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Planning-niveaus in een onderneming: 2 M Ondernemingsstrategie / marketingstrategie

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen 1. vrijwillige ruilrelaties tussen aanbieder en prospect (klant) 2. marktfilosofieën a) productfilosofie: massaproductie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Brand Loyalty

Onderzoeksopzet Brand Loyalty Onderzoeksopzet Brand Loyalty School: Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Advanced Business Creation Klas: E-fase klas A Vak: Science School Docent: Arthur Rijkers Datum: 20-02- 13 Jorrik Branten

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Handleiding whitepaper schrijven Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Inhoud Inleiding... 3 Wat is een whitepaper?... 3 Kies het juiste onderwerp... 4 Voordat je gaat schrijven... 4 Gegevens

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Creative Marketing 1 17 april 2014 Karen Sikkema

Creative Marketing 1 17 april 2014 Karen Sikkema Creative Marketing 1 17 april 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Lost in Time www.youtube.com/watch?v=f3gprfqbdwq 2-MARKETING IS Creative Marketing - lessen 1 Introductie wat is marketing? 2 Ken je

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

CONCEPT WOONZ.NL - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR

CONCEPT WOONZ.NL - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR SENIOREN WONEN THUIS IN PASSENDE WONING Context In Leiden is de Motie VOD seniorenmakelaar aangenomen. In deze motie staat de ambitie centraal om senioren in een vroeger stadium

Nadere informatie

Workshop Marketingmix

Workshop Marketingmix Workshop Marketingmix 1. Wat is Marketing? Marketing omvat alle activiteiten die goederen (diensten) stuwen van leverancier (fabrikant, winkelier) naar afnemer (consument, klant). Beide partijen zijn tevreden.

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf?

Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf? Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en recreatiemanagement

Nadere informatie

1 e Nederlands Tennis Congres

1 e Nederlands Tennis Congres 1 e Nederlands Tennis Congres Workshop Plezier beleven aan een sponsorplan Amersfoort, 29 oktober 2011 nr. Triple Double B.V. Alle rechten voorbehouden. >> Speelschema 1. Rondje langs de velden; 2. Doelstellingen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Inhoudsopgave Inleiding Situatieanalyse Doelgroep Communicatiedoelstellingen Communicatiestrategie Boodschap Middelen Termijnplanning Organisatie en kosten Evaluatie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 25 september en 8 oktober 2014 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van24 september en

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Zo maak je van je. een succes

Zo maak je van je. een succes Zo maak je van je Facebook advertenties een succes Wil je weten hoe je jouw Facebook campagne goed kunt opzetten? Zodat je jouw doelgroep bereikt en meer klanten krijgt? Met Facebook Adverteren is dit

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit.

Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit. Achtergrond Huisstijlen Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit. Onder imago wordt verstaan het beeld

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

WC New Product Development blok 2 week 1. Klant briefing Vanguard games TM.

WC New Product Development blok 2 week 1. Klant briefing Vanguard games TM. WC New Product Development blok 2 week 1 Klant briefing Vanguard games TM. Agenda Overzicht van blok 2 Planning Doelen Toetsvorm Blokopdracht Team formahe Blokopdracht briefing Opdracht 1 - Debriefing

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 marktsegmentatie en doelgroepkeuze

Hoofdstuk 3 marktsegmentatie en doelgroepkeuze Hoofdstuk 3 marktsegmentatie en doelgroepkeuze 3.1 omschrijven van de markt Wat is een markt? Wolters - Noordhoff 3.2 Wat is marktsegmentatie? Het opsplitsen van de totale markt voor een product in kleinere,

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Analytics rapport: AmbiSphere

Analytics rapport: AmbiSphere www.vanhaelewyn.be/webdesign Industrieweg 3 marketing@vanhaelewyn.be B-3001 HAASRODE (op afspraak) +32 (0) 495 61 58 05 Analytics rapport: AmbiSphere 1 november 2008 30 november 2008 V = vaststelling V

Nadere informatie

Financiering en sponsoring. docent Nicole de Boer 4 lessen

Financiering en sponsoring. docent Nicole de Boer 4 lessen Financiering en sponsoring docent Nicole de Boer 4 lessen overzicht lessen Les 1 1 maart 2 1 april 3 8 april 4 8 juni ALG Theorie Doen Huiswrk Onderwerp Voorstellen Sponsoring Kernelementen event (5p s,

Nadere informatie

Marktonderzoek rapport. Toon Oeyen

Marktonderzoek rapport. Toon Oeyen Marktonderzoek rapport Duo 2: Thijs Melis Toon Oeyen Inleiding Als duo 2 zijnde was onze kernopdracht tijdens het vak marktonderzoek focussen op de link tussen marktonderzoek en, al dan niet interne, communicatie.

Nadere informatie

Meetingplace, Evenement. Jaap Bakker en Roel Frissen

Meetingplace, Evenement. Jaap Bakker en Roel Frissen Registratie Meetingplace, Evenement Jaap Bakker en Roel Frissen Het Perspectief U mag kiezen De Beslissing De Mens Het Overzicht Het Motief De Vorm Het Inzicht Het Motief Logistiek (ZLTO/EHA) Financieel

Nadere informatie

SWOT ANALYSE. In 7 stappen

SWOT ANALYSE. In 7 stappen SWOT ANALYSE In 7 stappen DEFINITIE Een SWOT analyse is een invuloefening van een matrix met vier vakken: horizontaal: interne en externe factoren verticaal: positieve en negatieve factoren hieraan voegen

Nadere informatie

Initiatiefase fase 1 Initiatie betekent met iets beginnen of iets opstarten.

Initiatiefase fase 1 Initiatie betekent met iets beginnen of iets opstarten. Initiatiefase fase 1 Initiatie betekent met iets beginnen of iets opstarten. Daar gaat het in deze fase om. Het is de eerste stap van je project. Daarom is dit een denkfase: je begint met het nadenken

Nadere informatie

Leerwerkplan LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T. Leerwerkplan-TripleT 2011-2012. Naam student: Martin van der Kevie

Leerwerkplan LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T. Leerwerkplan-TripleT 2011-2012. Naam student: Martin van der Kevie LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T Leerwerkplan-TripleT 2011-2012 Naam student: Martin van der Kevie Leerwerkplan Bijbehorende ie (niveau C) Leerdoel Activiteiten per leerdoel (wat ga ik concreet doen

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Focus Workshop 2 daagse

Focus Workshop 2 daagse Focus Workshop 2 daagse Doelstelling Het is onze passie om bedrijven te ondersteunen in hun groei en andere ondernemers te helpen hun dromen te realiseren. HaRvest is ontstaan van uit onze overtuiging

Nadere informatie

Minigids Event Registration

Minigids Event Registration Registration Form Surname: Name: Company: Email: Minigids Event Registration Hoe en waarom online congres- en event registratie? Introductie Een evenement is een belangrijk moment. Je wilt een goede indruk

Nadere informatie

workshop ADRES: TRONDHEIM 15, 2993LE TE BARENDRECHT, TEL: ,

workshop ADRES: TRONDHEIM 15, 2993LE TE BARENDRECHT, TEL: , workshop ADRES: TRONDHEIM 15, 2993LE TE BARENDRECHT, TEL: 010 30 70 488, E-MAIL: INFO@ARTITEX.NL inleiding WAAROM IS EEN WEBSITE NU ZO BELANGRIJK VOOR JE BEDRIJF? De traditionele marktwerking is in een

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Communicatiedoelgroep

Communicatiedoelgroep Communicatiedoelgroep Onze primaire doelgroep zijn jongere rolstoelgebruikers, maar we willen ons ook richten op: -Ouders/Verzorgers van de rolstoelgebruikers -Vrienden van de rolstoelgebruikers -Familie

Nadere informatie

Scholenmarketing. Marktonderzoek secundaire scholen Bart Timmermans

Scholenmarketing. Marktonderzoek secundaire scholen Bart Timmermans Scholenmarketing Marktonderzoek secundaire scholen Bart Timmermans Inhoud presentatie Het verhaal van Wim, Thomas en Ann Situering: marktonderzoek voor secundaire scholen door studenten UCLL 1. Wim, Thomas

Nadere informatie

'Groeien naar volwassen e-mailmarketing' E-mailmarketing binnen Hogeschool Leiden

'Groeien naar volwassen e-mailmarketing' E-mailmarketing binnen Hogeschool Leiden 'Groeien naar volwassen e-mailmarketing' E-mailmarketing binnen Hogeschool Leiden Adviseur Online Marketing & Communicatie bij Hogeschool Leiden. Verantwoordelijk voor de gehele Online Marketing. Dus ook

Nadere informatie