Trading minds: workshop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trading minds: workshop"

Transcriptie

1 Trading minds: workshop

2 Trading Minds: workshop organiseren Inhoudstafel Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 2

3 1 Enkele vragen die we ons vooraf moeten stellen 1.1 Wie zijn we? Waar staan we voor? Wij zijn Thomas Neven en Nick Everaerts. Wij zijn beide student marketing aan het CVO HIK te Geel. Wij vertegenwoordigen mee de HBO5 richting marketing. Dit is een richting hoger onderwijs die gericht is op praktijkkennis. Voor het vak marketingtoepassingen willen wij door middel van een workshop te organiseren, aantonen dat we in staat zijn een evenement op poten te zetten. De uitvoering is van ondergeschikt belang. Iets uitvoeren kan iedereen. Het belangrijkste is het plan achter de uitvoering. M.a.w. de gedachtegang die we hanteren. Dit doen we aan de hand van een marketingplan op te stellen door de theoretische kennis die we tijdens dit anderhalf jaar vergaard hebben. 1.2 Wat willen we de wereld laten begrijpen? Het doel van deze workshop, is om onze doelgroep, op een aangename, leerrijke manier kennis te laten maken met het gekozen onderwerp met hieraan enkele praktijkgerichte opdrachten gekoppeld. Wij mogen ons zeker en vast niet positioneren als mensen die Gods woord komen verkondigen in dit geval, mensen die het beter weten dan de rest en gewoon hun zegje komen doen. Wij willen ons positioneren als 2 e jaar studenten marketing van het HIK, die als doel hebben, de studenten dag- en avondonderwijs marketing iets bij te brengen omtrent positioneren dat kan toedragen tot hun slaagkansen. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 3

4 1.3 Waarom een workshop organiseren? Wij organiseren een workshop vermits de deelnemers hierdoor specifieke kennis meekrijgen over een bepaald onderwerp. Dit is anders dan bij traditionele vormen van onderwijs. Bij een workshop tracht men actief deel te nemen. Een workshop is tevens ook de perfecte mix van theorie- en praktijkonderwijs. Zo kan een docent naast het theoretische deel laten zien hoe het in de praktijk wordt uitgevoerd. Daarna wordt van de deelnemers verwacht dat zij de theorie toepassen tijdens de eigenlijke workshop. Tijdens een workshop bestaat er ook vaak de mogelijkheid om te discussiëren en het oefenen en verbeteren van vaardigheden. De workshopleider is aanwezig om bij te sturen en extra info te geven, waar nodig. Wij kunnen besluiten, dat een workshop niets dan voordelen heeft. Het is echter ook het perfecte middel om onze doelgroep te bereiken. 1.4 Wat is ons thema? Wij hebben ervoor gekozen een workshop te organiseren, met als thema: Hoe iets of iemand juist positioneren op de markt. 1.5 Wat houdt positioneren nu juist in? Positioneren is een marketingbegrip waarmee men tracht een product of dienst een plaats te geven in het hoofd van de afnemer. Het gaat hier dus over een perceptie ten opzichte van de concurrent. Men tracht een imago of identiteit te creëren voor de doelgroep. Door in de positioneringsstrategie gebruik te maken van een concurrentievoordeel ontstaat er in het hoofd van de afnemer een onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrent. Denk aan de Marlboro Man. In de reclame van Marlboro stond jarenlang de Marlboro Man centraal. Dit was een stoere cowboy, met hoed en paard, die stoer van zijn sigaret genoot. Hierdoor associeerde de afnemer Marlboro met stoer, ruig en mannelijkheid. Hieruit kunnen we dus afleiden dat positioneren, een zeer belangrijk, bepalend iets is. 1.6 Wat is het nut van positioneren? Door middel van een goede positionering kan een bedrijf zich onderscheiden van de concurrentie. De juiste positionering is de beste manier om de toegevoegde waarde van een product te communiceren naar de doelgroep. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 4

5 Waarom positioneren? Zo creëert men een onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent in het hoofd van de consument. Het is belangrijk dat een bedrijf of onderneming zich zo positioneert naar een doelgroep dat het aanslaat. Kijk naar het voorbeeld van Marlboro. Door deze toegevoegde waarde werd het product succesvol. Hoe positioneren? Positioneren is niet iets dat men op 1,2,3 regelt. Een goede brainstormsessie kan vruchten afwerpen. - Duidelijkheid over ons eigen product en markt o Wie zijn wij? o Wat verkopen wij? o Wat is de ideale klant? o Wat heeft de ideale klant nodig? o Welke unieke voordelen kunnen wij bieden? o 1.7 Wie moet er op onze workshop aanwezig zijn? Wij hebben ervoor gekozen om ons te richten op de studenten marketing van het dag- en avondonderwijs. Wij fixeren ons op deze doelgroep vermits deze makkelijk en goed te bereiken is en omdat zij reeds het thema van onze workshop behandelen in de lessen. Door de studenten een ruimer beeld te geven omtrent positioneren, kunnen de studenten dit o.a. gebruiken in taken. Tevens kan dit hun beeld omtrent de marketingmix positief beïnvloeden en hun wijzen op het feit hoe belangrijk het is om een goede positionering te hebben. Hierdoor lijkt het ons ideaal om hierop in te pikken en dus a.d.h.v. een spreker, een voorbeeld te geven van een bedrijf, dat zich op een bepaalde manier onderscheidt van zijn concurrenten. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 5

6 1.8 Aan welk minimum aan indruk voorwaarden moet ons seminarie voldoen om ons doel op te leveren? Hieronder vindt u enkele criteria waar de student aan onderworpen wordt. Zo kunnen wij kijken of onze workshop nut heeft gehad, wat beter kan en of er misschien eventuele opmerkingen zijn. - 3/4 e van de studenten zijn aanwezig - De student kan na de workshop concreet uitleggen wat positioneren inhoudt - De student kan na de workshop een eigen positionering opstellen - Indien ze op elke vraag van de enquête een concreet antwoord kunnen formuleren - Indien de studenten interesse tonen en er veel interactie is - Er mag geen grote fout zijn opgetreden tijdens de workshop 1.9 Welke indruk moet je vermijden? Wij proberen de indruk van belerend over te komen te vermijden. Volgens ons komt dit niet goed over bij de doelgroep. Het is ook aangenamer als we zeggen dat we iets willen verduidelijken aan de hand van een workshop waarbij de theoretische kennis gemengd wordt met praktische kennis. Het zou ook dom zijn moesten we zeggen dat we iedereen zijn beeld over positioneren teniet maken en hun brainwashen. Wij mogen niet doen alsof we het woord van God komen verspreiden m.a.w. dat we beter zijn dan de rest en dat wij hun even komen vertellen wat het enige, juiste antwoord is Wie heb je nodig om je seminarie te laten slagen? Vooreerst hebben we natuurlijk een publiek nodig. In dit geval zijn dit de studenten dag- en avondonderwijs marketing. Wij verwachten dat beide klassen aanwezig zijn. Het zou tof zijn moesten er tevens enkele docenten aanwezig zijn. Dit geeft namelijk een professionele indruk. Indien directeur Bastijns aanwezig zou kunnen zijn, zou dit een meerwaarde zijn voor onze workshop. Door een workshop te organiseren omtrent een thema dat sowieso behandeld wordt tijdens de lessen marketing, trachten we hierdoor volk te lokken. Wij denken dat studenten hierdoor sneller overtuigd gaan zijn om deel te nemen aan de workshop Waar gaan we het laten doorgaan? Wij hebben besloten om onze workshop te laten doorgaan in het school. Wij zouden dan een groot lokaal voorzien dat uitgerust is met een beamer, laptop en catering. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 6

7 Vermits onze doelgroep studenten zijn van het CVO Hik, lijkt het ons dan ook meer dan normaal om gebruik te maken van de schoolinfrastructuur. Aan de andere kant is het dan ook weer een vertrouwde omgeving voor de studenten. Tevens is het ook makkelijk bereikbaar en is er een ideale parkeergelegenheid Maken we gebruik van sponsoring of niet? Wij kiezen ervoor om geen externe sponsoring te zoeken voor dit evenement. Gezien het doel van onze workshop, lijkt het ons dan ook niet nuttig om hiervoor externe sponsoring te gaan zoeken. Het is wel zo dat we kunnen rekenen op de steun van de directeur Dhr. Bastijns. Net zoals bij de workshop van Benjamin en Tim, kunnen we rekenen op catering gesponsord via het school. Dhr Bastijns kan namelijk de catering regelen voor een zeer schappelijke prijs vermits wij iets organiseren ten voordele van de studenten marketing van het CVO Hik. Veel meer dan wat catering en infrastructuur van het school eisen we niet. We kunnen dus alles bekostigen met sponsoring in natura. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 7

8 2 Theoretish plan 2.1 Demografische marktsegmentatie Wij hebben een indeling van de markt gemaakt op basis van opleiding. M.a.w. hebben we mensen geselecteerd die dezelfde opleiding volgen. Demografische factoren zijn de meest gebruikte criteria voor de segmentatie van consumentengroepen. Waarom? - Behoeften, wensen hangen vaak nauw samen met demografische factoren. - Demografische variabeleen zijn makkelijker te meten dan de meeste andere variabelen Uit dit gekozen segment gaan we onze doelgroep bepalen. 2.2 Doelgroep Wij hebben ervoor gekozen ons te richten op de studenten marketing van het dagen avondonderwijs van het HIK te Geel. Wij fixeren ons op deze doelgroep vermits deze groep goed en makkelijk te bereiken is en omdat zij reeds het thema van onze workshop behandelen in de lessen. Door de studenten een ruimer beeld te geven omtrent positioneren, kunnen de studenten dit o.a. gebruiken in taken. Tevens kan dit hun beeld omtrent de marketingmix positief beïnvloeden en hun wijzen op het feit hoe belangrijk het is om een goede positionering te hebben. Hierdoor lijkt het ons ideaal om hierop in te pikken en dus a.d.h.v. een spreker, een voorbeeld te geven van een bedrijf, dat zich op een bepaalde manier onderscheidt van zijn concurrenten. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 8

9 2.3 Behoeften, wens en vraag Om een thema van de workshop te kunnen bepalen moeten we eerst gaan kijken wat de behoeften, wens en vraag is van onze klanten. Vermits het onderdeel positioneren sowieso behandeld moet worden in het kader van de lessen marketing, dachten we hierop in te pikken en het nuttige aan het aangename te koppelen. Onze doelgroep heeft éénzelfde wens en dat is slagen op het einde van het jaar. Om hiertoe bij te dragen hebben wij besloten een workshop te organiseren omtrent hoe iets strategisch positioneren. Een workshop lijkt ons een geschikt medium om bij te dragen aan de slaagkansen van de studenten. Anderzijds werkt dit ook stimulerend om te komen naar de workshop. Er valt namelijk niets mee te verliezen. 2.4 Aanbod: wat willen we aanbieden? Wij bieden een workshop aan omtrent positioneren. Dit bestaat uit 2 luiken: Sessie 1: Hoe uw bedrijf positioneren op een zo strategisch mogelijke manier? In deze sessie trachten we een totaalanalyse van een bedrijf, markt, ideale klant en de concurrentie te maken. Men zal tevens merk (business brand) en marketing doelstellingen definiëren. Sessie 2: Een diepere kijk op de marketingmix We overlopen met u de 6 P s die van cruciaal belang zijn voor uw strategische marketing (prijs, plaats, product, promotie, positionering, people) zodat men een persoonlijk marketingplan kan samenstellen. Deze workshop zal begeleid worden door Dhr Niels Cotur, data analist bij Makro. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 9

10 2.5 Management summary Doelstelling : onze gasten een verruimd beeld geven van wat positioneren nu juist inhoud en wat je er mee kan doen. En hoe je positioneren het beste gebruikt met de andere P s (product, prijs, plaats, promotie, (people, planet)) van de marketing mix Aanbeveling : als onze gasten naar onze workshop komen, worden ze nog eens geïnformeerd over 2 zeer belangrijk aspecten van de marketing. Namelijk positioneren en de marketing mix. Door deze workshop te volgen zullen ze opnieuw worden blootgesteld aan informatie/kennis over positioneren en de marketing mix. En wordt deze informatie ondersteund met praktische voorbeelden uit het bedrijf Makro. 2.6 Omgevingsanalyse SWOT-analyse Interne en externe omgeving van het bedrijf Strengths : We hebben de leerstof i.v.m. positioneren en de marketing mix in het eerste jaar gehad, en weten dus wat dit is. De 1 e jaar studenten hebben het dit jaar al gezien. Door hun reeds vergaarde kennis hierover zullen ze tijdens de workshop beter kunnen volgen en voorbeelden beter begrijpen. Om toch onduidelijkheden te voorkomen wordt er nog eens eerst aangehaald wat positioneren nu juist is en waarom een goede positionering belangrijk is. Nog een sterkte is dat we via school gemakkelijk en goedkoop aan een lokaal geraken met de benodigde technische apparatuur om onze workshop te ondersteunen. Een andere sterkte is dat we de spreker persoonlijk kennen. We weten dus reeds wat we mogen verwachten qua workshop. Dit heeft als groot voordeel dat we de manier van werken reeds begrijpen en dus makkelijk kunnen inspringen of begeleiden. Weaknesses : Doordat we kort bij dag zijn is het moeilijk om buiten de school nog een betere locatie te vinden om de workshop te laten doorgaan. Met een betere locatie bedoelen we een meer professionele locatie. Zoals bv een conferentie zaal in een hotel. We hebben ervoor gekozen geen externe sponsoring te raadplegen. Hierdoor blijft ons budget zeer beperkt. Onvoorziene kosten kunnen we dus moeilijk dekken. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 10

11 Opportunities: - Indien er medestudenten ook een event op poten willen zetten en willen laten plaatsvinden kunnen wij samenwerken. - Indien de hogeschool reeds een receptie organiseert, kunnen we onderhandelen om tevens gebruik te maken van hun catering - Wij kunnen het grootste deel van onze sponsoring bekomen via de vakschool waar Dhr. Bastijn ook directeur van is - We kunnen samenwerken of hulp vragen bij iemand die veel ervaring heeft in het organiseren van events en workshops. Danny Nelis (organiseert al zeker 20 jaar voor het bedrijf General Biscuits Lu events. Nu heeft hij al enkele jaren zijn eigen zaak ik het organiseren van events en workshops voor verschillende gelegenheden.) - Wij hebben ook wel connecties in de retail (Nick : Makro, Carrefour, delhaize, Collruyt, Lu. Thomas : Collruyt). Waardoor we ook kans maken op sponsering in natura van bv : koffie, broodjes om te beleggen, (dit zijn misschien zelfs wel mensen die zouden willen sponsoren uit goodwill omdat we ze persoonlijk kennen en er toch een bepaalde band mee hebben. Zo kennen we bv. enkele directeurs van deze verschillende winkelketens, en dit zijn toch de mensen die je het beste aanspreekt om te vragen voor sponsoring omdat zij de beslissende overhand zijn.) maar uiteindelijk ben ik op het idee gekomen dat we enkel met Makro en Lu kunnen samenwerken als sponsors uit deze reeks. Omdat we niet kunnen verwachten dat iemand van Makro zal spreken en iemand van de concurrentie zal sponsoren. Want dan zal de persoon van de concurrentie met info van Makro kunnen gaan lopen. Threats: - Er loopt iets mis waardoor we ons publiek verliezen en ze dus niet naar de receptie komen - Er komt iets onverwachts tussen, waardoor de studenten belemmerd zijn om naar de workshop te komen - Er vinden andere workshops plaats die dag - Aangezien dat we de workshop na de lesuren zouden doen is het misschien gevaarlijk dat we zo onze gasten (studenten) kunnen verliezen. - Door zo kort bij dag te zijn is het vaak moeilijk om nog aan sponsoring te geraken bij externen. (dit is van toepassing als we 31 december zouden aanzien als opleverdatum voor de workshop. Als 31 december enkel wordt aanzien als opleverdatum van het theoretisch uitgewerkt plan om dan alsnog een datum uit te pikken voor de workshop is er nog wel tijd om externe sponsoring te vinden. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 11

12 Macro-omgeving: - Politiek-juridische factoren: We moeten zien dat we enkel met Makro en Lu werken als sponsors. Want anders zouden we problemen kunnen krijgen door ook samen te werken met hun concurrentie. Hierbij bedoel ik dan vooral opletten voor Makro omdat zei toch wel delen van hun bedrijf op de workshop zullen blootleggen en verklaren. Ivm koeken die gesponsord kunnen worden rechtstreeks van Lu is dit minder een probleem. Ze zullen niet goed gezind zijn als er ook nog koeken van de concurrent is maar ze geven niets prijs over hun bedrijf. Dit kunnen we best vermijden maar is niet van zo n groot gevaar voor Lu. Meso-omgeving: - Belangengroepen: de belangen groep die wij wensen aan te spreken met onze workshop zijn studenten. Omdat zij door deze workshop te volgen nogmaals iets kunnen opsteken over een zeer belangrijk onderwerp binnen de marketing namelijk positioneren en de marketing mix. Ze zullen bij het volgen van deze workshop nogmaals worden geïnformeerd hoe belangrijk positioneren is, en waarom een bedrijf dus zichzelf positioneert binnen een bepaalde markt. Het doel is om de studenten te informeren over positioneren en om ze te laten inzien dat het van groot belang is. Ook dat ze bij een positionering eens durven out of the box denken want dat dit vaak een vernieuwing is die kan inslaan bij bepaalde klantengroepen. De school is tevens ook een grote belangengroep. Wij vertegenwoordigen tenslotte onze school tijdens de workshop. Het is dus belangrijk dat het een workshop op niveau is. - Concurrenten: In dit geval hebben we geen rechtstreekse concurrenten. Behalve als medestudenten ook een gelijkaardige workshop organiseren. Dan wordt het een nek aan nek race om zoveel mogelijk publiek te winnen. - Afnemers: Onze afnemers zijn in ons geval de studenten van het dag- en avondonderwijs marketing. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 12

13 Micro-omgeving: - Visie: onze visie op het geven van de workshop: we zijn zelf geïnteresseerd in het onderwerp positioneren omdat we zeer goed weten dat een goede positionering heel wat voordelen met zich meebrengt voor een bedrijf. En dat dit onder andere in samenhang met nog een hoop andere onderdelen van de marketing doorslaggevend is voor het behalen van goede verkoopcijfers. Dus vonden we het interessant om dit onderwerp nog eens aan te kaarten met een voorbeeld van in de praktijk bij Makro. - Missie, : onze missie/doel met onze workshop is onze medestudenten net als ons laten inzien hoe belangrijk de positionering wel niet is. Wat een goede positionering voor een bedrijf wel niet kan betekenen. En we willen ze duidelijk maken dat je bij positioneren je goed moet onderscheiden van de concurrentie. Het is goed als je beter wil zijn dan de concurrentie en dat je ongeveer dezelfde positionering als hen met dat tikkeltje meer aangaat. Maar als je met iets geheel nieuws kan komen zoals Makro met zijn werelden dat je je dan echt gigantisch onderscheid van de concurrentie en dat dit gegeven een gigantische inpakt heeft op je verkoop en omzet. Dus we willen ze laten zien dat je met out of the box denken (met iets geheel nieuws te komen) zeker ver kan komen. - huidige strategie: financiële uitgangspositie, : momenteel hebben we financieel nog geen budget om deze workshop te organiseren. Hiervoor gaan we een sponsordossier opmaken om sponsoring te bekomen in geld en natura. In geld om eventueel een nog professionelere locatie te kunnen huren in bv een hotel. En de receptie te kunnen uitbesteden aan professionelen die werken met de bekomen gesponsorde wijnen en andere dranken, en ook de hapjes. Hiermee bedoelen we dat er aan de uitgang van de zaal iemand staat met een plateau met drinken en dat er wordt rondgegaan met hapjes en drank om de glazen bij te vullen indien gewenst door de gasten en dat de gasten worden voorzien van enkele hapjes. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 13

14 - marketingmix: Ons product : Workshop met als hoofdthema Positioneren a.d.h.v. de marketingmix. Dit wordt voorgesteld door een professionele spreker met cases en een receptie. Prijs : onze workshop zal gratis te volgen zijn, zo willen we ervoor zorgen dat onze doelgroep ook zeker aanwezig zal zijn. De prijs moeten we hier ook zien als de moeite dat de afnemer moet opbrengen om van het product te kunnen genieten. In dit geval is het dus ook moeite doen om naar de workshop te komen. Plaats : de plaats waar de workshop zal doorgaan op school in een professionele vergaderruimte. Dit heeft als groot voordeel, dat het de kosten beperkt. We kunnen ook gebruik maken van de infrastructuur voor de receptie, ontvangst van de gasten, Promotie : om onze workshop te promoten zouden we graag de studenten informeren over onze workshop a.d.h.v. flyers en een presentatie die we hen graag zouden willen voorstellen gedurende een les, omdat ze zich dan allemaal hier tesamen bevinden. Ook zouden we dan meedelen dat er een site zal zijn waarop ze alles nog eens kunnen nalezen indien gewenst. Er zullen ook flyers en brochures ontworpen worden. (zie bijlagen). 2.7 Doelstellingen en aandachtspunten Via de SWOT-analyse gaan we onze doelstelling bepalen. De doelen moeten SMART zijn! Specifiek: wij organiseren op woensdag, 12 februari 2014 een workshop met spreker omtrent positioneren in lokaal A120 (vergaderlokaal) Meetbaar: om te kijken of onze workshop zijn nut heeft gehad, hebben wij besloten om een eerste nulmeting uit te voeren bij aanvang van de workshop. Na de workshop zal er een 2 e nulmeting plaatsvinden. Door dit toe te passen kunnen we perfect afleiden of onze workshop nut heeft gehad. Acceptabel: Deze workshop is acceptabel t.o.v. onze doelgroep. Zoals reeds gezegd organiseren we deze workshop, vooral om goed te doen voor onze medestudenten en dus bij te dragen tot de slaagkansen. Realistisch: Dit doel is zeker en vast haalbaar! Tijdsgebonden: Dit doel moet bereikt zijn wanneer de workshop ten einde loopt. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 14

15 - Een diepere, rijkere kennis van uw ideale doelgroep die het meest kunnen profiteren van uw zakelijke oplossingen - een betere verstandhouding i.v.m. uw unieke marktpositie - een objectief beeld scheppen omtrent de concurrentie uit het vakgebied, hoe hier mee om te gaan en hoe u hiervan te differentiëren - Een definitie opstellen omtrent uw merk met als doel effectiever te kunnen communiceren - Een kijk op de productmix en prijszetting, zodat men niet geld links laat liggen - Een blik werpen op hoe dat men meer klanten en naamsbekendheid kan verwerven 2.8 Marketingstrategie - Wijze waarop men de doelstellingen wil behalen. - Marktsegmenten waarop men zich gaat richten moeten hier uitgebreid behandeld worden - Voor elke doelgroep een marketingstrategie Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 15

16 3 Marketingplan: 3.1 Marketingmix Ons product : Workshop met als hoofdthema Positioneren a.d.h.v. de marketingmix. Dit wordt voorgesteld door een professionele spreker met cases en een receptie. Sessie 1: Hoe uw bedrijf positioneren op een zo strategisch mogelijke manier? In deze sessie trachten we een totaalanalyse van een bedrijf, markt, ideale klant en de concurrentie te maken. Men zal tevens merk (business brand) en marketing doelstellingen definiëren. Sessie 2: Een diepere kijk op de marketingmix We overlopen met u de P s die van cruciaal belang zijn voor uw strategische marketing (prijs, plaats, product, promotie, positionering, people) zodat men een persoonlijk marketingplan kan samenstellen. Deze workshop zal begeleid worden door Dhr Niels Cotur, data analist bij Makro. Prijs : onze workshop zal gratis te volgen zijn, zo willen we ervoor zorgen dat onze doelgroep ook zeker aanwezig zal zijn. De prijs moeten we hier ook zien als de moeite dat de afnemer moet opbrengen om van het product te kunnen genieten. In dit geval is het dus ook moeite doen om naar de workshop te komen. Plaats : de plaats waar de workshop zal doorgaan op school in een professionele vergaderruimte. Dit heeft als groot voordeel, dat het de kosten beperkt. We kunnen ook gebruik maken van de infrastructuur voor de receptie, ontvangst van de gasten, Promotie : om onze workshop te promoten zouden we graag de studenten informeren over onze workshop a.d.h.v. flyers en een presentatie die we hen graag zouden willen voorstellen gedurende een les, omdat ze zich dan allemaal hier tezamen bevinden. Ook zouden we dan meedelen dat er een site zal zijn waarop ze alles nog eens kunnen nalezen indien gewenst. Er zullen ook flyers en brochures ontworpen worden. (zie bijlagen). Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 16

17 3.2 Actieprogramma s Praktisch plan Wat? - Workshop positioneren met spreker (Niels cotur) Inhoud workshop: Sessie 1: Hoe uw bedrijf positioneren op een zo strategisch mogelijke manier? In deze sessie trachten we een totaalanalyse van een bedrijf, markt, ideale klant en de concurrentie te maken. Men zal tevens merk (business brand) en marketing doelstellingen definiëren. Sessie 2: Een diepere kijk op de marketingmix We overlopen met u de 6 P s die van cruciaal belang zijn voor uw strategische marketing (prijs, plaats, product, promotie, positionering, people) zodat men een persoonlijk marketingplan kan samenstellen. Wanneer? Woensdag, 12 februari, lokaal A102, Thomas More Geel om 15 uur. Wie is verantwoordelijk? Nick Everaerts Thomas Neven 3.3 Budgetten Zie bijlage sponsorplan Wij kunnen rekenen op steun van het CVO HIK. 3.4 Controlemechanismen Qua controlemechanismen hadden wij 2 nulmetingen in gedachten. Zo maken we de workshop meetbaar en kunnen we kijken of het nut heeft gehad, wat beter kon of anders. Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 17

18 3.5 Organisatie: - Uitnodigingen Zie bijlage uitnodiging (publisher) - Catering Via Dhr. Bastijns kunnen wij zoveel wijn en koffiekoeken als nodig bekomen. Dit is medemogelijk gemaakt door de vakschool. Dit zorgt er ineens ook voor dat we een receptie hebben. Dit bespaart ons heel wat kosten. - Spreker (Zie bijlage spreker) - Cadeau spreker - Sponsoring - Communicatie - Zaal - Badge per persoon met naam erop - Infomapje met planning van de workshop, balpen, notitieboekje, 3.6 Draaiboek Zie bijlage (draaiboek excel bestand) Thomas Neven / Nick Everaerts Workshop 18

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Dienstenmarketing toegepast op scholen

Dienstenmarketing toegepast op scholen RAPPORT Dienstenmarketing toegepast op scholen Docent: Rita Vos Academiejaar: 2011-2012 Carl François Laurent Lenaerts 3 Marketing Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Opdracht... 6 1.1 Globaal...

Nadere informatie

Dixi? Zet die aar aan de weg!

Dixi? Zet die aar aan de weg! Dixi? Zet die aar aan de weg! Hoe positioneer ik mijn nieuwe bedrijf in de business to business markt van mobiele toiletten verhuur? Naam: Corienne Merkens Specialisatie: Concept Vak: Seminar Dream Discover

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Commercieel plan. Project: Multifunctionele meubelen. Project multifunctionele meubelen

Commercieel plan. Project: Multifunctionele meubelen. Project multifunctionele meubelen Commercieel plan Project: Multifunctionele meubelen Brenda Durniseau, Christophe Senden, Evelien Theunissen en Dieter Vanham 3MAR C+ D 2012-2013 Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Mini New Business case

Mini New Business case Mini New Business case Koen Voogd Henk Martin Amber Nieuwkerk Marlon Verbrugge Voorwoord Wij, Marlon Verbrugge, Amber Nieuwkerk, Henk Martin en Koen Voogd willen allereerst alle partijen die hebben meegewerkt

Nadere informatie

Operationeel Marketingplan

Operationeel Marketingplan Operationeel Marketingplan Project Opleiding Opdrachtgever Groep ABC Malmberg K2B-5 Lotte Sterks 2061041 ljcamste@avans.nl Michelle Spierings 206361 michellespierings@hotmail.com Célia Huismans 2058735

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Susanne de Jong

Voorwoord. Ik wens u veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Susanne de Jong Voorwoord Dit verslag is het resultaat van een vijf maanden durende meeloopstage bij organisatiebureau TEAM OUT/Parque Events. TEAM OUT is een evenementenbureau wat zich de afgelopen 12 jaar gespecialiseerd

Nadere informatie

DENNIS J. JANSEN 40 MANIEREN OM NIEUWE KLANTEN TE WERVEN WWW.TIPSVOORMEEROMZET.NL

DENNIS J. JANSEN 40 MANIEREN OM NIEUWE KLANTEN TE WERVEN WWW.TIPSVOORMEEROMZET.NL DENNIS J. JANSEN 40 MANIEREN OM NIEUWE KLANTEN TE WERVEN WWW.TIPSVOORMEEROMZET.NL Beste lezer, Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 40 tips om nieuwe klanten te werven.

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

vormingsbrochure Toerist aan de haak Diverse manieren om te werven

vormingsbrochure Toerist aan de haak Diverse manieren om te werven vormingsbrochure Toerist aan de haak Diverse manieren om te werven Toerist aan de haak Diverse manieren om te werven Chris De Smedt Xavier Debeerst Deze vormingsbrochure wordt uitgegeven door Toerisme

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Project Van Roey Automation

Project Van Roey Automation Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Marketing Project Van Roey Automation EDS Giovanni Colin Kristof Cools Roy Diepvens Tinne Oostvogels

Nadere informatie

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 Marloes van Brunschot 2186840 Wilke Hop 2202273 Chantal Mallens 2207757 Laura Pijpers 2210482 Wendy Steenbakkers 2188269 1 Management summary DELA is een coöperatie

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Cold Calling

Hand-out behorende bij de training. Cold Calling Hand-out behorende bij de training Cold Calling Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX XX AMSTERDAM

Nadere informatie