PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1"

Transcriptie

1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de inhoud, ook gedeeltelijk, is verboden.

2 In deze les zullen we het volgende behandelen: Algemene informatie Sterke punten Zwakke punten De factoren die tot succes of mislukking leiden Succesfactoren Factoren die tot mislukking kunnen leiden Het ondernemingsplan Het ondernemingsplan Marktonderzoek De markt Het doelgebied De doelgroep 1

3 [Algemene informatie] 2

4 Algemene informatie: Sterke punten De sterke punten Lage opstartkosten Om een onderneming op te starten zijn geen grote ruimtes nodig. Een klein kantoortje is voldoende. Er zijn echter ook veel professionals die besluiten om vanuit hun eigen huis te werken. Wanneer men echter klanten moet ontvangen, dan moet men er zeker van zijn dat de ruimte professioneel overkomt en voldoende privacy biedt. U zou er ook eventueel voor kunnen kiezen om naar de klant toe te gaan. De keuze van de professional om thuis te werken brengt enkele voordelen (bijna geen opstartkosten omdat men geen kantoor hoeft te huren) en enkele nadelen (onprofessioneel en dus minder betrouwbaar overkomen) met zich mee. Veel hangt dan ook af van de manier waarop 3

5 Algemene informatie: Sterke punten een professional met zijn klanten om wil gaan en van hoe hij zich op de markt wil positioneren. Een Personal Shopper kan echter eenvoudig vanuit huis werken. Een groeiende markt Het gaat hier om een nog groeiende markt, die veel te bieden kan hebben voor mensen die nieuwe ideeën hebben, initiatief kunnen nemen en origineel zijn. 4

6 Algemene informatie: Sterke punten Werknemers zijn niet per se nodig Dit type werk kan door één persoon, volledig zelfstandig, worden uitgevoerd. Er zijn dus geen vaste kosten voor werknemers. Men zou er wel voor kunnen kiezen om met externe partijen samen te werken, wanneer men te maken krijgt met een hoge werkdruk. Flexibele werktijden De werktijden van een professional kunnen zowel een sterk punt als een zwak punt zijn van dit beroep. In tegenstelling tot veel andere beroepen, kan men bij dit beroep echter voor een groot gedeelte zelf bepalen hoe men de werktijd in wil delen. 5

7 Algemene informatie: Zwakke punten De zwakke punten Improvisatie Veel mensen profiteren van de toegankelijkheid van dit beroep (de opstartkosten voor het starten van een onderneming zijn immers erg laag) en verklaren zichzelf Personal Shopper of Image consultant, zonder enige professionele voorbereiding of opleiding. Het feit dat de deur openstaat voor iedereen die dit beroep wil uitoefenen, is erg schadelijk voor het beroep zelf en de geloofwaardigheid van dit beroep. 6

8 Algemene informatie: Zwakke punten Misverstanden Door het gebrek aan informatie, de neiging om het beroep te romantiseren (vooral in de media) en de aanwezigheid van onprofessionele, geïmproviseerde professionals, bestaan er bij veel mensen misverstanden over dit beroep. Eén van deze misverstanden is dat potentiële klanten vaak denken dat een professional erg duur is en dat alleen welgestelde mensen van zijn diensten gebruik kunnen maken. 7

9 [De factoren die tot succes of mislukking kunnen leiden] 8

10 Factoren die tot succes of mislukking kunnen leiden Factoren die tot succes kunnen leiden De juiste locatie Om een succesvolle onderneming te hebben, is het uitkiezen van de juiste locatie voor deze onderneming van groot belang. Innovatieve en creatieve diensten Het is belangrijk dat u zichzelf onderscheidt van de concurrentie. Bedenk nieuwe formules die goed aansluiten op de kenmerken van de markt waarin u werkzaam bent, die u onderscheiden van de concurrentie en die u aantrekkelijker maken voor de potentiële klanten. 9

11 Factoren die tot succes of mislukking kunnen leiden Samenwerkingsverbanden, partners en gekwalificeerde leveranciers Het in staat zijn om verschillende oplossingen en leveranciers aan te bieden, en een hoge kwaliteit te garanderen, zijn factoren die een belangrijke invloed hebben op het succes van de onderneming. De mogelijkheid om ook klanten uit het buitenland aan te trekken Als een professional in gebieden werkt die vanuit een toeristisch oogpunt interessant zijn, dan kan hij zijn diensten niet alleen aan de lokale markt aanbieden, maar ook op internationaal niveau. 10

12 Factoren die tot succes of mislukking kunnen leiden Marketing- en communicatievaardigheden Ook al bent u nog zo goed, als u niet in staat bent om goed te communiceren en aan de wensen van de klant te voldoen, dan zal uw onderneming niet succesvol zijn. 11

13 Factoren die tot mislukking kunnen leiden Factoren die tot succes of mislukking kunnen leiden Concurrentie Wanneer er teveel concurrentie aanwezig is op de markt waarin de professional werkzaam is, dan is dit een bedreiging voor de onderneming. Voordat men echter conclusies trekt, moet men eerst de verschillende soorten concurrentie grondig analyseren, door het inzamelen van informatie. Aan de hand van deze analyse, kan men vervolgens bepalen in hoeverre de concurrentie een bedreiging vormt voor de onderneming. 12

14 Factoren die tot succes of mislukking kunnen leiden Verkeerde locatie en positionering Een luxeproduct aanbieden in een gebied waar mensen een gemiddeld tot laag inkomen hebben, is een strategische fout die kan leiden tot het mislukken van de onderneming. Zoals we later zullen zien, is het vooraf grondig analyseren van de markt en de vraag dan ook noodzakelijk. Niet over bepaalde persoonlijke en professionele vaardigheden beschikken Zoals we al eerder hebben kunnen lezen, is de juiste instelling hebben en het ontwikkelen van bepaalde professionele vaardigheden van groot belang bij dit beroep. Een professional moet over specifieke kenmerken en vaardigheden beschikken wil hij succesvol zijn. 13

15 Factoren die tot succes of mislukking kunnen leiden Samenwerkingsverbanden, partners en ongeschikte leveranciers We hebben al meerdere keren aangegeven dat het samenwerken met de juiste leveranciers erg belangrijk is. Als een leverancier niet voldoet aan de gestelde eisen, dan kan dit al het werk van de professional verpesten. Hetzelfde verhaal geldt voor de partners waarmee u samenwerkingsverbanden zult sluiten. 14

16 [Het ondernemingsplan] 15

17 Het ondernemingsplan Het ondernemingsplan Een ondernemingsplan is een document dat voor het opstarten van een bedrijf gemaakt moet worden en waarin alle elementen van de onderneming worden behandeld. Het ondernemingsplan wordt voor twee verschillende doeleinden gebruikt: Als intern instrument om te analyseren of het project haalbaar is Om een lening aan te vragen. Het ondernemingsplan wordt overhandigd aan een financiële instelling die zal evalueren of het project geschikt en haalbaar is, en die zal besluiten of de onderneming in aanmerking komt voor een financiering. 16

18 Het ondernemingsplan Het ondernemingsplan bestaat uit minstens drie belangrijke onderdelen: Introductie Introducerende samenvatting van het project Omschrijving van de ondernemer Beschrijving van de bedrijfsstrategie Wat biedt de onderneming aan en in welke behoefte voorziet het Waar en voor wie Concurrentie 17

19 Het ondernemingsplan Marketingplan Operationeel plan Evaluatie van de economische en financiële haalbaarheid van het project Analyse van de kosten en de opbrengsten Investeringsplan 18

20 [De rechtsvorm] 19

21 De rechtsvorm Rechtsvorm zonder of met rechtspersoonlijkheid De belangrijkste beslissing die een ondernemer neemt voor het starten van een onderneming is de keuze van de rechtsvorm. Men kan ervoor kiezen om alleen te werken (eenmansbedrijf / freelancer) of om samen te werken met andere zakenpartners. Als u voor deze laatste optie kiest, dan moet u kiezen wat voor soort onderneming u wilt opstarten: een onderneming zonder of met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap, etc.). 20

22 De rechtsvorm De keuze van de rechtsvorm is het eerste aspect dat u met uw fiscaal adviseur moet bespreken. Een dergelijke professional is in staat om u goed te adviseren over de rechtsvorm die het beste bij uw onderneming past. Bovendien, kan hij u ook stap voor stap helpen met het oprichten van uw bedrijf en alle bijbehorende bureaucratische procedures. Een eenmanszaak en een freelancer hebben weinig kosten in vergelijking met andere soorten rechtsvormen, zoals een besloten vennootschap. 21

23 [Marktonderzoek] 22

24 Marktonderzoek De markt Om een bedrijf te kunnen starten, moet u de markt kennen waarin u werkzaam zal zijn. Het is dan ook belangrijk dat u begint met een grondig algemeen marktonderzoek en vervolgens gedetailleerd uw doelgebied analyseert, om zodoende uw doelgroep te kunnen definiëren. Onder markt verstaan wij het geheel van vraag en aanbod van producten en diensten dat een bedrijf wil aanbieden, om zodoende in een behoefte te voorzien. Het gaat bij een algemeen marktonderzoek om het analyseren van de algemene kenmerken van de markt, om deze vervolgens samen te voegen bij de kenmerken van uw doelgebied. 23

25 Marktonderzoek Onder doelgebied verstaan wij de specifieke (geografische, economische en sociale) context waarin u werkzaam zal zijn. Dit gebied bestaat uit potentiële klanten, concurrentie en leveranciers. Dit gebied moet geografisch gedefinieerd worden en men moet alles over dit gebied weten. Aan de hand van de analyse van alle variabelen, de segmentatie, de specifieke aspecten van de klanten, de concurrentie en de leveranciers op de markt, kunt u uw doelgroep bepalen. Uit de analyse van het doelgebied komen dan ook de sterke en zwakke punten van de concurrentie naar voren, evenals de bedreigingen en de kansen. Op basis van dit alles, zal u het meest interessante marktsegment uitkiezen voor uw onderneming en dus beslissen aan wie u uw diensten wilt aanbieden en hoe u zich op de markt wilt positioneren. 24

26 Marktonderzoek De keuze van de doelgroep is een strategische keuze, die ervoor zal zorgen dat u het aanbod van uw diensten beperkt tot een specifieke groep klanten met bepaalde specifieke kenmerken. Aan de hand van deze keuze, wordt ook duidelijk wie uw daadwerkelijke concurrenten zullen zijn. Op basis van de doelgroep worden de marketingstrategieën gevormd, die gebruikt zullen worden om klanten te werven die behoren tot uw doelgroep. 25

27 Marktonderzoek Analyse van het doelgebied Om een analyse te kunnen uitvoeren van de verschillende variabelen van het doelgebied, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk informatie in te winnen over de sector waarin u werkzaam bent. Het type informatie en de bronnen kunnen verschillend zijn. Het doel is om te analyseren hoe het geografische doelgebied eruit ziet m.b.t.: Potentiële klanten Concurrentie Leveranciers 26

28 Marktonderzoek De klanten Het is belangrijk om te onthouden dat het beroep Personal Shopper en Image Consultant nog niet overal erg bekend is, waardoor sommige potentiële klanten zich nog niet bewust zijn van de behoefte die zij zouden kunnen hebben aan uw diensten. Het is dus belangrijk dat uw werk gericht is op het achterhalen en naar boven halen van de verborgen behoeftes van uw potentiële klanten, zodat zij zich hiervan bewust worden. Ondanks het feit dat het, door de aard van dit beroep, niet mogelijk is om dure marktonderzoeken uit te voeren, moet u allereerst de markt bestuderen en de verschillende soorten potentiële klanten definiëren. 27

29 Marktonderzoek Professionals die in een toeristisch gebied werkzaam zijn, hebben een veel groter doelgebied dan alleen hun lokale doelgebied. Binnen hun doelgebied vallen namelijk ook alle potentiële buitenlandse klanten die van hun diensten gebruik zouden kunnen maken. Segmentatiecriteria maken het mogelijk om de markt onder te verdelen in belangrijke groepen van klanten die verschillend zijn, maar homogeen binnen hun groep. Men kan op oneindig veel manieren een groep segmenteren. Een onderneming kan dan ook de effectiviteit en de originaliteit van het segmentatieproces verbeteren, door elementen te definiëren waarmee een bepaalde groep onderscheiden kan worden, om zodoende nieuwe marktsegmenten te creëren. Men kan het segmentatieproces op drie manieren aanpakken: 28

30 Marktonderzoek Beschrijvende segmentatie Het indelen van de markt op basis van beschrijvende kenmerken: Wie zijn het? Gedragssegmentatie Het indelen van de markt op basis van het koopgedrag: Hoe gedragen zij zich? Segmentatie op basis van de gezochte voordelen Het indelen van de markt op basis van de voordelen die de klant zoekt, wanneer hij een product aanschaft: Naar welke voordelen zijn zij op zoek? Hieronder volgt een lijst met belangrijke aspecten waarover men informatie kan verzamelen. 29

31 Marktonderzoek Demografische en geografische kenmerken van het doelgebied waarin men werkzaam is Aantal inwoners Het aantal toeristen in het gebied en de periodes van het jaar waarin er meer toeristen zijn Het aantal mannen en vrouwen in het gebied Leeftijd Burgerlijke staat Etc. U moet bepalen of u de juiste werklocatie heeft gekozen: is er een potentiële markt voor u en wat voor soort markt is dit? 30

32 Marktonderzoek De sociaal-economische kenmerken van de potentiële klanten in het doelgebied Gemiddeld inkomen Opleidingsniveau Beroep Etc. U moet uw prijzen aanpassen aan de koopkracht van het gebied waarin u werkzaam bent. Het gedrag en de psychologische kenmerken van de potentiële klanten in het doelgebied Levensstijl Gewoontes 31

33 Marktonderzoek Consumptiegedrag Etc. Op basis van de mogelijkheden van uw markt moet u bepalen of u uw diensten richt op bepaalde doelgroepen. Denkt u bijvoorbeeld aan bekende Nederlanders of (zoals we in het eerste gedeelte van de cursus Personal Shopper al hebben aangegeven) andere doelgroepen, zoals moeders, toeristen, etc. 32

34 Marktonderzoek Hoe kan men handige informatie vinden? Veel van de benodigde, hierboven genoemde, informatie kan o.a. gevonden worden via de volgende bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek (informatie over: het aantal inwoners, het aantal mannen en vrouwen, leeftijden, etc.). Regionale en internationale onderzoeksinstellingen (bij veel grote steden zoals Den Haag, Amsterdam en Rotterdam kunt u ook online allerlei demografische informatie opzoeken). Op de website van NBTC Holland Marketing kunt u aan toerisme gerelateerde informatie opvragen (bijvoorbeeld het aantal toeristen dat ons land bezoekt, etc.). 33

35 Marktonderzoek Bij nationale en regionale beroepsorganisaties, die zich richten op imago, mode, consumptie, handel, etc. Tijdschriften die gespecialiseerd zijn in mode en imago. Websites, portals, kranten en tijdschriften die zich richten op mode en imago in een bepaalde provincie of regio. Wanneer men gaat kijken naar de mogelijkheden die een bepaald doelgebied zou kunnen hebben, hoeft men niet per se zeer specifieke informatie te zoeken. Het is vooral belangrijk om de potentiële vraag in de verschillende marktsegmenten met elkaar te vergelijken, om zodoende 34

36 Marktonderzoek de beste bedrijfsformule uit te kiezen. Een andere methode is om zelf direct in het gebied aan de slag te gaan, d.m.v. interviews en enquêtes die het beeld analyseren dat de potentiële klanten hebben van een Personal Shopper en een Image Consultant (wat verwachten zij, welke behoeftes zouden zij kunnen hebben, hoe kunnen zij worden overgehaald om van de diensten gebruik te maken). Deze methode is erg handig voor het ontdekken van trends en eventuele gaten in de lokale markt. Deze enquêtes en interviews kunnen worden afgenomen in gebieden met kenmerken die voor u interessant zouden kunnen zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan zones waar vooral winkels zitten die luxeartikelen verkopen, etc. 35

37 Marktonderzoek De concurrentie Als men wil kijken naar de kansen die een onderneming heeft om succesvol te zijn, dan is een concurrentieanalyse onmisbaar. Om een goede concurrentieanalyse uit te voeren, moet men het aanbod van de concurrerende bedrijven grondig analyseren en zich daarbij richten op de volgende punten: Het type concurrentie De hoeveelheid concurrentie per type De locaties: waar zitten de concurrenten en tot waar zijn zij actief? Het type aanbod: wat voor diensten biedt de concurrentie aan? 36

38 Marktonderzoek Wat zijn de prijzen van de concurrentie? Hoe groot zijn de concurrerende ondernemingen en hoe zijn zij gestructureerd? Jaarlijkse omzet Hoe communiceren zij en maken zij reclame? Wat zijn de sterke punten van de concurrentie? Wat zijn de zwakke punten van de concurrentie? Uit de analyse van de sterke en de zwakke punten van de concurrentie kan men afleiden wat voor acties de concurrenten eigenlijk zouden moeten ondernemen, maar niet uitvoeren. Dankzij een dergelijke analyse, kunt u bepalen hoe u uw onderneming vorm wilt gaan geven en achterhalen wat de kansen en eventuele bedreigingen zijn voor uw onderneming. 37

39 Marktonderzoek Wanneer we over concurrentie praten, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen directe en indirecte concurrentie. Met directe concurrentie bedoelen wij de professionals die aanwezig zijn in het gebied waar u werkzaam wilt zijn. Met indirecte concurrentie bedoelen wij alle bedrijven en professionals die hun eigen specifieke diensten en producten aanbieden en daarnaast ook nog andere diensten aanbieden. Denkt u bijvoorbeeld aan een hotel conciërge. Men kan op verschillende manieren alle benodigde informatie vinden over de aanwezige concurrentie in het doelgebied: 38

40 Marktonderzoek Onderzoek op locatie. Kamer van Koophandel. Websites en portals die gespecialiseerd zijn in mode en imago. Regionale of provinciale beroepsorganisaties die te maken hebben met mode en imago. Informatie verzamelen bij klanten en leveranciers van de concurrentie. Hierdoor krijgt men een goed beeld van de kenmerken en de kwaliteit van de aangeboden diensten en vooral van het prijsbeleid dat gehanteerd wordt door de concurrentie. 39

41 Marktonderzoek Beurzen en evenementen bezoeken en het promotiemateriaal van de concurrentie verzamelen. Bedrijven die zich bezighouden met het aanbieden van adreslijsten. Tijdschriften die gespecialiseerd zijn in mode en imago. 40

42 Marktonderzoek Leveranciers en partners Dit onderdeel van de analyse heeft als doel het analyseren van de markt op basis van de aanwezige leveranciers en eventuele partners waarmee u zou kunnen samenwerken. Het beschrijven van de belangrijkste kenmerken van de leveranciers (constante kwaliteit van het aanbod, betrouwbaarheid) ; De gemiddelde grootte van de leveranciers, het aantal leveranciers, de concurrentie tussen de leveranciers zelf, alternatieve leveranciers, etc. Extra, meer gedetailleerde, informatie kunt u vinden in hoofdstuk 10 van de cursus Personal Shopper. 41

43 Marktonderzoek De doelgroep Het segmenteren van de klanten en de concurrenten, en het inzamelen van informatie m.b.t. het doelgebied, is allemaal nodig om een goede bedrijfsformule op te stellen, waardoor u zich van uw concurrenten kunt onderscheiden en in de werkelijke behoeftes van uw potentiële klanten kunt voorzien. U zult niet alleen de sterke en zwakke punten van uw concurrentie achterhalen, maar ook uw eigen sterke en zwakke punten onder de loep nemen. Hierdoor kunt u ook nieuwe kansen ontdekken. De doelgroep is de groep gedefinieerde potentiële klanten waarop uw marketing- en promotieactiviteiten specifiek gericht zullen zijn. Uw doelgroep zal bepalen hoe u uw diensten op de markt positioneert. 42

44 Marktonderzoek Wat is positioneren? Positioneren is de manier waarop een product of dienst door de afnemer wordt waargenomen, ten opzichte van de concurrentie. Door het positioneren van een product, kan de klant de voordelen zien van dit product en het hierdoor onderscheiden van andere producten of diensten uit dezelfde categorie. Op basis van de manier waarop de klant een product moet waarnemen, worden het product en de andere aspecten uit de marketing mix gedefinieerd. De positionering van een product heeft invloed op het hele marketingproces, inclusief de strategie. Elke actie die een bedrijf onderneemt, moet samenhangen met de positionering van zijn producten. 43

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

VAN POTENTIËLE KLANT NAAR ECHTE KLANT. Deel 1

VAN POTENTIËLE KLANT NAAR ECHTE KLANT. Deel 1 Master Executive in Wedding Management VAN POTENTIËLE KLANT NAAR ECHTE KLANT Deel 1 [LES 4] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de inhoud, ook

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

Goed voorbereid van start

Goed voorbereid van start Welkom Eigen Bedrijf iets voor u? Goed voorbereid van start Startersevent 6 november 2014 Loopbaanplein Winterswijk Benno Ekkelboom Ondernemersadviseur Ondernemerschap Redenen om ondernemer te worden:

Nadere informatie

6 Planmatige aanpak van communicatie

6 Planmatige aanpak van communicatie 6 Planmatige aanpak van communicatie 6.1 Opzet plan Om een positief imago bij de publieksgroepen te bereiken, is veel inspanning en tijd nodig. Veel organisaties beseffen dat onvoldoende. Zij denken niet

Nadere informatie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Daan Spanjersberg Kennismaken Fysiotherapeut sinds 1977 Specialisaties: sport, manuele therapie, echografie Werk: praktijk (16 vestigingen, 45 ft) Topsport

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering In 3 stappen van idee { naar financiering Inhoud 1. Inleiding 2. De stappen 3. Stap 1: Het idee 4. Stap 2: Het plan 5. Stap 3: De pitch 6. Tips en Adressen Inleiding Je hebt een idee voor een nieuw bedrijf.

Nadere informatie

"Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd." (Familieleus Gucci)

Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd. (Familieleus Gucci) "Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd." (Familieleus Gucci) Je denkt dat je een gat in de markt gevonden hebt. Maar is dat ook echt zo? Marktonderzoek doen is noodzakelijk. Ook

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Workshop Marketingmix

Workshop Marketingmix Workshop Marketingmix 1. Wat is Marketing? Marketing omvat alle activiteiten die goederen (diensten) stuwen van leverancier (fabrikant, winkelier) naar afnemer (consument, klant). Beide partijen zijn tevreden.

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB)

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande uit de onderdelen:

Nadere informatie

Keuzedeel K0080 Oriëntatie op ondernemerschap

Keuzedeel K0080 Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel K0080 Oriëntatie op ondernemerschap Artikel 116035 Praktische informatie Code keuzedeel K0080 Niveau Geschikt voor niveau 2, 3 en 4 Studielast Totaal: 240 uur Savantis adviseert 20 contactgebonden

Nadere informatie

TE VEEL VRAAGTEKENS? WES GEEFT U EEN KLARE KIJK!

TE VEEL VRAAGTEKENS? WES GEEFT U EEN KLARE KIJK! TE VEEL VRAAGTEKENS? WES GEEFT U EEN KLARE KIJK! VAN UITDAGINGEN... Winkelbedrijven en kleinhandelaars staan voor nieuwe uitdagingen meer dan ooit. De concurrentie wordt harder. De consument spendeert

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Ondernemen in Vietnam Kneppelhout & Korthals N.V.

Ondernemen in Vietnam Kneppelhout & Korthals N.V. Ondernemen in Vietnam Kneppelhout & Korthals N.V. Marc Padberg Den Haag 11 Juni 2014 Inhoudsopgave Regelgeving en belastingen in Vietnam Op welke manieren investeren in Vietnam Stappen voor het starten

Nadere informatie

Marketingbeleid AFDELING

Marketingbeleid AFDELING 2 Marketingbeleid AFDELING meerkeuzevragen juist-onjuistvragen opdrachten MARKETINGBELEID - Afdeling 2 27 21 marktgericht ondernemen meerkeuzevragen 2.1 1 Welke bewering over industriële marketing is juist?

Nadere informatie

Analytics rapport: AmbiSphere

Analytics rapport: AmbiSphere www.vanhaelewyn.be/webdesign Industrieweg 3 marketing@vanhaelewyn.be B-3001 HAASRODE (op afspraak) +32 (0) 495 61 58 05 Analytics rapport: AmbiSphere 1 november 2008 30 november 2008 V = vaststelling V

Nadere informatie

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur)

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 5: HET MARKETINGPLAN Inhoud: SWOT-analyse concurrentie-onderzoek conclusies marktonderzoeken

Nadere informatie

Boeren-flex-plex. Werken en ontspannen wanneer jij het nodig hebt.

Boeren-flex-plex. Werken en ontspannen wanneer jij het nodig hebt. Boeren-flex-plex Werken en ontspannen wanneer jij het nodig hebt. Huur een kantoorruimte op een boerderij, voor een uur een dag of een week. Op deze plek gaan inspanning en ontspanning hand in hand: werken

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

Cp7. het bedrijfsplan

Cp7. het bedrijfsplan Cp7 het bedrijfsplan Een onderneming starten begint met een idee. U heeft een idee over wat u wilt verkopen en aan wie u dat wilt verkopen. U denkt ook na over een goede plaats voor uw onderneming. Voordat

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT Inhoudsopgave Inleiding 1. Marktkansen inschatten 2. Onderzoek verrichten 3. Toegevoegde waarde 4. Goederen inkopen 5. De

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

9 fases. Student Company op mbo. Stappenplan

9 fases. Student Company op mbo. Stappenplan Student Company op mbo Tijdens Student Company richten de studenten hun eigen company op en deze runnen ze een schooljaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over hun product,

Nadere informatie

Geschreven dor Jim Perk i.o.v. de Hogeschool van Amsterdam en V.I.P. 10-12-09

Geschreven dor Jim Perk i.o.v. de Hogeschool van Amsterdam en V.I.P. 10-12-09 1 Plan van aanpak Door: Student Jim Perk Navigator: Mevr. Pein Lunenberg Assessor De heer Matthijs de Feber 2 1 Achtergrond Projectnaam: Next level De organisatie The right person gives the right thing

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Inleiding Ik schrijf dit plan vanwege het feit dat ik een eenmansbedrijf op wil gaan starten in de webdesign branche en dit omdat ik de laatste

Nadere informatie

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme Samenvatting Advies Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme De aanleiding van het thesisproject is dat de gastronomie van de Achterhoek nog onvoldoende bijdraagt aan de aantrekkingskracht

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007 Business Plan Grensoverschrijdende Marketing Marie-Janine Saris 24 april 2007 Agenda Introductie Waarom een plan? Business Plan versus Marketing Plan Opbouw Business Plan Structuur van een Marketing Plan

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie Welkom op de Wijzer Workshop Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie 2005 2004 1 Workshop Wijzers 1. Ontvangst 2. Kennismaking 3. Wijzers 1 t/m 5 4. Uitwerking Wijzers 5. Pauze 6. Wijzers 6

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

!!! Marktonderzoek startende ondernemer!

!!! Marktonderzoek startende ondernemer! Marktonderzoek startende ondernemer Inhoud 1. Vooronderzoek 2. Doelgroep onderzoek 3. SWOT analyse 4. Concurrentie analyse Vooronderzoek Rechtsvormen Twee soorten rechtsvormen: 1. Natuurlijke persoon:

Nadere informatie

Junior Company op havo en vwo

Junior Company op havo en vwo Junior Company op havo en vwo Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over hun product,

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Programma: > Oriëntatie o.a. Ondernemersvaardigheden Wet- & Regelgeving > Marketing > > Overig Een eigen bedrijf beginnen? Eerst even langs je kamer van koophandel

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Marketingplan 2010 Triad

Marketingplan 2010 Triad Marketingplan 2010 Triad Inhoud Triad Analyse van de omgevingsfactoren SWOT-analyse SMART-doelstellingen Marketingstrategie Marketingmix Budgettering Actieplanning Triad Wie? Studenten 1 ste jaar bedrijfsmanagement

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

Marketing, Marktonderzoek & Marketing Onderzoek. Door Maarten Hageman Tourism Inspiration & Marketing Inspiration

Marketing, Marktonderzoek & Marketing Onderzoek. Door Maarten Hageman Tourism Inspiration & Marketing Inspiration Marketing, Marktonderzoek & Marketing Onderzoek Door Maarten Hageman Tourism Inspiration & Marketing Inspiration Overzicht Voorstellen Wat is Marketing? Verschillende modellen Wat is Marktonderzoek? Wat

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur Goed voorbereid van start Marieke Slot ondernemersadviseur Feiten en cijfers 2015 Het totaal aantal bedrijven is toegenomen met 4% (188.000 nieuwe bedrijven) Minder faillissementen en opheffingen (-25%)

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Onderzoek Onderzoek Meten = weten Als u de vinger aan de pols wilt houden, wilt weten of u op de juiste weg zit en u heeft behoefte aan goede, betrouwbare informatie om beslissingen op te nemen, dan kan

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Onderzoek naar marketingdoelen en resultaten van zorgaanbieders Hoe vinden en verbinden zorgaanbieders hun klanten? November 2015 De zorg is in beweging.

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Werken aan hoger pensioenbewustzijn Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Pensioen is een van de speerpunten in het beleid van Pensioenfonds KPN. Een keer per drie jaar formuleren we onze strategie.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering MARKTSEGMENTATIE EN POSITIONERING Deel 1 Deel 2 Deel 3 Kernstrategie Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Aangeven wat de vier belangrijke

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Programma Startersdag Amsterdam

Programma Startersdag Amsterdam Programma Startersdag Amsterdam Zaterdag 1 november 2014 Welkom op de Startersdag Workshops Je kunt vandaag verschillende workshops bijwonen over het starten van een eigen bedrijf. Bij het aanmelden voor

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12!

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! Agenda! Tijdens oefeningen krijg je feedback op huiswerk! SMART: 5 criteria voor doelstellingen! Marketingstrategie in 3 stappen! Marktsegmentatie! Segmentatieoefening

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche KLEIN SPOOK (BELGIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba Private ondernemingen/ecologisch

Nadere informatie

College 3. Video Kotler (15min) Bespreken video (15 min) Hoeveel merken zijn genoeg (10 min) bespreken WINmodel (20 min)

College 3. Video Kotler (15min) Bespreken video (15 min) Hoeveel merken zijn genoeg (10 min) bespreken WINmodel (20 min) College 3 Video Kotler (15min) Bespreken video (15 min) Hoeveel merken zijn genoeg (10 min) bespreken WINmodel (20 min) Theorie H 9 Segmenteren tot positioneren (40 min) Verwerking: Flip Flop (20 min)

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE JANUARI 2012 - Op alle diensten die door Clarus worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Behoudens

Nadere informatie

Programma Startersdag Groningen

Programma Startersdag Groningen Programma Startersdag Groningen Zaterdag 1 november 2014 Welkom op de Startersdag Workshops Je kunt vandaag verschillende workshops bijwonen over het starten van een eigen bedrijf. Bij het aanmelden voor

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Format Ondernemingsplan Fonds Gelderse Cultuurleningen

Format Ondernemingsplan Fonds Gelderse Cultuurleningen Format Ondernemingsplan Fonds Gelderse Cultuurleningen 2014 PPM Oost Participatiemaatschappij Oost Nederland NV Postbus 5215 6802 EE Arnhem (026) 38 44 044 cultuurleningen@ppmoost.nl www.ppmoost.nl Toelichting

Nadere informatie

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind.

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Olga Jonk Jonk Relatiebeheer Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Wat is Relatiebeheer? Bewustwording van het belang van Relatiebeheer. Klantencontact leggen en klanten behouden. Tips over hoe Relatiebeheer

Nadere informatie

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b EBC*L NIVEAU B Syllabus SYL - B - Version 2016-1b International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

CONCEPT WOONZ.NL - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR

CONCEPT WOONZ.NL - ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR DE LEIDSE SENIORENMAKELAAR SENIOREN WONEN THUIS IN PASSENDE WONING Context In Leiden is de Motie VOD seniorenmakelaar aangenomen. In deze motie staat de ambitie centraal om senioren in een vroeger stadium

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

Checklist. Startende Ondernemer

Checklist. Startende Ondernemer Checklist Startende Ondernemer De voorbereiding: 1. Bepaal de vijf W s: 1. Wat zijn de producten/diensten die worden aangeboden? 2. Waarom wordt dit bedrijf succesvol? 3. Wat wordt de doelgroep? 4. Welke

Nadere informatie

Kanalen in Balans Kanaalsturing bij overheidsorganisaties

Kanalen in Balans Kanaalsturing bij overheidsorganisaties Kanalen in Balans Kanaalsturing bij overheidsorganisaties VNG themabijeenkomst: Emmen 24 februari 2009 Telematica Instituut Dr. Marije L. Teerling Marije.Teerling@telin.nl +31 (0)53 4850480 Kanalen in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introducing strategy

Hoofdstuk 1: Introducing strategy Hoofdstuk 1: Introducing strategy Wat is strategie? Definitie Porter: Concurrentiestrategie = verzameling van verschillende activiteiten kiezen om een unieke waardemix te brengen. Onderscheid tussen operationele

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9 1 Onderzoek inkoopmarkt 9 1.1 Opzet van het marktonderzoek 10 1.2 Desk research 12 1.3 Field research 12 2 Inkoop en leverancierskeuze 15 2.1 Doelstellingen van

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie