Junior company 2. Ondernemingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Junior company 2. Ondernemingsplan"

Transcriptie

1 Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan

2 Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg AV AVDen DenHaag Haag Kamer van van Koophandel: Koophandel: Kamer Volg ons ons op: op: Volg

3 DIRECTEURENPAKKET Junior company 2. Ondernemingsplan BASISONDERWIJS Voortgezet onderwijs Naam: Bedrijfsnaam: N.B.: Voor de leesbaarheid is in deze tekst overal waar zowel de de mannelijke vorm als als de de vrouwelijke vorm vorm van van toepassing is, is, de de mannelijke mannelijke vorm vorm gebruikt. gebruikt. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Jong Ondernemen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere Stichting wijze dan Jong ook, Ondernemen, zonder voorafgaande Den Haag, schriftelijke toestemming van Stichting Jong Ondernemen. Stichting Jong Ondernemen, Den Haag, oktober 2013.

4 Inhoudsopgave Stappen... 5 OPDRACHT 1 Wat is een ondernemingsplan?... 5 OPDRACHT 2 De ondernemers... 7 Opdracht 3 Het team... 9 Opdracht 4 Het bedrijf Opdracht 5 - Missie en visie Opdracht 6 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Opdracht 7 Het idee Opdracht 8 - Swot-analyse Opdracht 9 - Confrontatiematrix Opdracht 10 Kritische succesfactoren Opdracht 11 Marketing - prijs Opdracht 12 - Marketing - promotie Opdracht 13 - Marketing - plaats Opdracht 14 Vaste gegevens en begrippen Opdracht 15 - Investeringsbegroting Opdracht 16 - Financieringsbegroting Opdracht 17 Exploitatiesbegroting Opdracht 18 Loonberekening Opdracht 19 - Rendement berekening Opdracht 20 - Balans Opdracht 21 - Break even point ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

5 STAPPEN Naast opdrachten zijn er bij elke fase in het programma een aantal stappen. Deze stappen voer je uit in Mijn Jong Ondernemen onder de button Mijn bedrijf. Op Mijn Jong Ondernemen worden deze stappen uitgelegd. Aan het einde van tweede fase van het programma voert de contactpersoon stap 5 uit. Stap 5: De contactpersoon uploadt de definitieve versie van het ondernemingsplan OPDRACHT 1. WAT IS EEN ONDERNEMINGSPLAN? Jullie gaan een ondernemingsplan schrijven voor jullie junior company. Dat is een flinke klus, echt een project waar het hele bedrijf z n tanden in moet zetten. Een ondernemingsplan schrijf je niet zomaar. Je doet onderzoek, vergelijkt, maakt een planning en zorgt voor een goede taakverdeling. Met de opdrachten hieronder leer je wat elk onderdeel van het ondernemingsplan inhoudt en hoe jouw junior company daar invulling aan geeft. Ga naar Mijn Jong Ondernemen. Klik op > 2. Ondernemingsplan. Lees deze pagina. Beantwoord nu de volgende vragen: 1. Wat is een ondernemingsplan? 2. Waarom stelt een bedrijf een ondernemingsplan op? 5 2. ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

6 3. Wie moeten jullie overtuigen met het ondernemingsplan? 4. Wanneer moet jullie ondernemingsplan af zijn? (overleg met je docent) ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

7 OPDRACHT 2. DE ONDERNEMERS In het onderdeel B. De ondernemers beschrijf je in je ondernemingsplan uit welke leden jullie junior company bestaat, wat iedereen doet en waar jullie goed in zijn. Ga naar Mijn Jong Ondernemen. Klik op 2. Ondernemingsplan > B. De ondernemers Iedereen vult hieronder voor zichzelf het schema in. In het ondernemingsplan voegen jullie de schema s van alle deelnemers samen. WIE BEN JE? Naam Opleiding Leeftijd Foto Wat zijn volgens jou de belangrijkste voordelen van het starten van je eigen junior company? 2. Wat is jouw ondernemersdenkstijl (Junior E-Scan)? 3. Wat zijn jouw sterke punten als ondernemer? 4. Wat zijn jouw aandachtspunten als ondernemer? 7 2. ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

8 5. Waar wil je bij het afsluiten van jullie junior company beter in zijn geworden? TIP: Gebruik hiervoor de Junior E-Scan ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

9 OPDRACHT 3.HET TEAM In onderdeel B. Het team beschrijven jullie hoe jullie, door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten een goed bedrijf vormen. Ga naar Mijn Jong Ondernemen. Klik op > 2. Ondernemingsplan > B. De ondernemers Lees deze pagina. Beantwoord nu de volgende vragen: 1. Welke ervaringen/ vaardigheden hebben jullie en hoe vullen die elkaar aan? Naam 1. Functie Waarom hebben jullie de functies op deze manier verdeeld? TIP: Gebruik hiervoor de Junior E-Scan ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

10 OPDRACHT 4. HET BEDRIJF De organisatiestructuur is de manier waarop de organisatie in elkaar zit. Dit komt ook terug in je ondernemingsplan. Veel gebruikte organisatiestructuren zijn: lijnorganisaties & lijn-staf organisaties. Hierover heb je al gelezen bij > 2. Ondernemingsplan > B. De ondernemers Lees deze pagina. Beantwoord nu de volgende vragen: 1. Wat is jullie organisatiestructuur? en waarom? 2. Hoe ziet jullie organogram eruit? Algemeen directeur Naam:... Financieel directeur Naam:... Marketing en communicatie manager Naam:... Pr manager Naam:... Verkoop manager Naam:... Inkoop manager Naam:... Directie secretaresse Naam:... Manager bedrijfsvoering Naam: Wat is een rechtsvorm? 4. Welke bekende rechtsvormen ken je? ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

11 5. Welke rechtsvorm heeft jullie school? 6. Welke rechtsvorm heeft jullie junior company? ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

12 OPDRACHT 5. MISSIE EN VISIE In onderdeel C. Dit vinden wij belangrijk beschrijven jullie wat jullie belangrijk vinden als bedrijf, waar jullie voor staan. Ga naar Mijn Jong Ondernemen. Klik op 2. Ondernemingsplan > C. Dit vinden wij belangrijk. Lees deze pagina. Beantwoord nu de volgende vragen: 1. Wat is een missie? 1. Wat is een visie? 2. Noem eens een missie van een bekend bedrijf (tip: zoek met google). 2. Noem eens een visie van een bekend bedrijf (tip: zoek met google). 3. Waarom bestaat jullie junior company? Wat is jullie missie? 3. Wie willen jullie zijn als junior company? Wat is jullie visie? ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

13 OPDRACHT 6. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Anno 2014 is het belangrijk om iets te vinden en iets te doen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit kan op allerlei verschillende manieren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen los onderdeel van jullie junior company, maar kun je beter zien als iets wat telkens weer terug komt, in alles wat jullie doen. Bij elke beslissing die jullie maken, moet je je afvragen welke invloed dit heeft op de rest van de wereld, ver weg en dichtbij. Ga naar Mijn Jong Ondernemen. Klik op 2. Ondernemingsplan > C. Dit vinden wij belangrijk Lees deze pagina. Beantwoord nu de volgende vragen: 1. Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? 2. Vind jij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk voor jullie junior company? Leg uit waarom wel of niet ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

14 3. Heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een plek in jullie junior company? Op welke manier? ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

15 OPDRACHT 7. HET IDEE In onderdeel D. Het idee beschrijven jullie het product of de dienst die jullie gaan verkopen. Jullie hebben deskresearch en fieldresearch gedaan. Op basis van deze onderzoeken hebben jullie bedacht welk product of welke dienst jullie gaan aanbieden. Ga naar Mijn Jong Ondernemen. Klik op 2. Ondernemingsplan > D. Het idee Lees deze pagina. Beantwoord nu de volgende vragen: 1. Welke dienst gaan jullie leveren en/ of welk product gaan jullie verkopen? 2. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van jullie product/ dienst? 3. Waarom hebben mensen jullie product/ dienst nodig? 4. Wat zijn de Unique Selling Points (USP S) van jullie bedrijf/product/dienst? 5. Welke kenmerken hebben de mensen met interesse in jullie product of dienst (de doelgroep)? ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

16 6. Waarom kiezen jullie voor deze doelgroep? 7. Hoe gaan jullie het artikel/ de dienst verkopen en waarom daar? (vb. op de sportvereniging, via een webshop, in een winkelcentrum enz.) ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

17 OPDRACHT 8. SWOT-ANALYSE Op Mijn Jong Ondernemen hebben jullie gelezen hoe je een interne en een externe analyse kunt maken. De SWOT-analyse is hier een samenvatting van. Jullie beschrijven de sterktes (strengths), zwaktes (weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) van en voor jullie junior company in een tabel. Helpen je met het behalen van je doel Sterkten 1. Werken het behalen van je doel tegen Zwakten 1. Intern Kansen 1. Bedreigingen 1. Extern ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

18 OPDRACHT 9. CONFRONTATIEMATRIX In de confrontatiematrix leg je de verbinding tussen de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die uit de SWOT-analyse naar voren komen. Kansen Bedreigingen Sterkten Hoe zetten jullie de sterke punten van jullie junior company in om op de kansen in te spelen? Hoe zetten jullie de sterke punten van jullie junior company in om bedreigingen af te weren? Zwakten Hoe verbeteren jullie de zwakke punten van jullie junior company in om op kansen in te spelen? Hoe verbeteren jullie de zwakke punten van jullie junior company in om bedreigingen weerstand te bieden? Kansen Bedreigingen Sterkten Zwakten ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

19 OPDRACHT 10. KRITISCHE SUCCESFACTOREN Kritische succesfactoren van jullie junior company zijn activiteiten of processen die erg belangrijk zijn voor jullie bedrijf. Deze succesfactoren bepalen voor een groot deel of jullie je doelstellingen gaan behalen en daarmee jullie succes. Op Mijn Jong Ondernemen heb je verschillende voorbeelden van kritische succesfactoren kunnen lezen. Wat zijn de kritische succesfactoren voor jullie bedrijf? ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

20 OPDRACHT 11. MARKETING PRIJS In onderdeel E. Marketing beschrijven jullie de verschillende onderdelen van de marketingmix. De prijs is daar een onderdeel van. Nu jullie weten welk product jullie gaan verkopen, bepalen jullie hoe duur het product moet worden. Maar hoe bepaal je de prijs van je product? Om de verkoopprijs te kunnen bepalen, moet je eerst weten wat de kostprijs van het product is. De kostprijs van het product bestaat uit de totale kosten die de onderneming maakt om het product te kunnen maken of leveren. Ga naar Mijn Jong Ondernemen. Klik op 2. Ondernemingsplan > E. Marketing Lees deze pagina. 1. Maak een overzicht van alle kostenposten die je in je bedrijf hebt. Neem de vooraf ingevulde kostenposten in ieder geval mee. Kostenpost Hoogte van de kosten in exclusief BTW Inkoopprijs van het product Verpakkings- en materiaalkosten Loonkosten van de junior company (schatting) Marketing- en promotiekosten Verzendkosten van het product Kosten van de webshop Algemene kosten TOTAAL Bereken de kostprijs van het product exclusief BTW Bepaal hoeveel winst jullie willen maken op het product. Wij willen... % winst maken per product. 4. Welk BTW percentage moeten jullie rekenen per product? 6% of 21%? 5. Wat wordt de verkoopprijs van jullie product exclusief BTW? Wat wordt de uiteindelijke verkoopprijs van jullie product inclusief BTW?... TIP: Gebruik hierbij ook gegevens uit jullie marktonderzoek: Wat wil de klant betalen? (afnemergerichte prijsstelling) Wat vragen concurrenten voor hun producten? (concurrentiegerichte prijsstelling) ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

21 OPDRACHT 12. MARKETING PROMOTIE Met promotie bedoelen we alles wat je doet om mogelijke klanten te vertellen over je bedrijf en je product. Het is jullie doel dat klanten het product dat jullie aanbieden kopen. Jullie moeten de klanten dus overtuigen van de toegevoegde waarde van jullie product. 1. Hoe zorgen jullie voor naamsbekendheid en een goed imago? 2. Hoe stimuleren jullie de verkoop? Denk aan reclame. Waar en hoe gaan jullie reclame maken? 3. Hoe gaan jullie internet en sociale media inzetten? ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

22 OPDRACHT 13. MARKETING PLAATS Met plaats wordt bedoeld hoe jullie je product bij de klant krijgen. Je kunt online verkopen, via een website of webshop. Jullie kunnen het product via een winkel verkopen. Jullie kunnen op de markt gaan staan, of met een kraampje op school. De mogelijkheden zijn eindeloos. 1. Wat is jullie doelgroep? 2. Waar kunnen jullie de klanten vinden? 3. Waar kan de klant jullie bedrijf vinden? 4. Waar kan je doelgroep jullie product kopen? ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

23 OPDRACHT 14. VASTE GEGEVENS EN BEGRIPPEN Onderdeel F. Financiën is een belangrijk gedeelte van jullie ondernemingsplan. Jullie maken onder andere een geschatte omzet en berekenen de verwachte kosten. Ga naar Mijn Jong Ondernemen. Klik op 2. Ondernemingsplan > F. Financiën Lees deze pagina. 1. Welk btw-percentage moeten jullie rekenen voor het product? 6 of 21%? Het algemene tarief is 21%, maar voor sommige goederen en diensten geldt 6%. 2. Wat is jullie gemiddelde voorraad? 3. Hoeveel producten willen jullie minimaal op voorraad hebben? ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

24 OPDRACHT 15. INVESTERINGSBEGROTING Om een investeringsbegroting te maken maak je een overzicht van alle kostenposten die je in je bedrijf hebt. Op Mijn Jong Ondernemen vind je een voorbeeld van een investeringsbegroting. INVESTERINGSBEGROTING VASTE ACTIVA BTW VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

25 OPDRACHT 16. FINANCIERINGSBEGROTING In de financieringsbegroting bepaal je hoeveel startkapitaal je nodig hebt om de onderneming op te starten. Je komt aan startkapitaal door de verkoop van aandelen. De financieringsbegroting maak je door alle (verwachte) kosten bij elkaar op te tellen. Het totaal van de kosten deel je door 5,-. Dat is de waarde van één aandeel. Op Mijn Jong Ondernemen vind je een voorbeeld van een financieringsbegroting. FINANCIERINGSBEGROTING VASTE ACTIVA BTW VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL TOTAAL TE VERKOPEN AANDELEN ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

26 OPDRACHT 17. EXPLOITATIEBEGROTING In de exploitatiebegroting geef je aan wat je denkt dat de opbrengsten en kosten zullen zijn gedurende de looptijd van jullie junior company. In de exploitatiebegroting laat je zien hoe je verwacht dat de exploitatierekening aan het eind van jullie junior company eruit gaat zien. Op Mijn Jong Ondernemen vind je een voorbeeld van een exploitatiebegroting EXPLOITATIEBEGROTING Omzet Inkoopwaarde Brutowinst Nettowinst voor belasting (E.B.I.T) Vennootschapsbelasting (23%) Nettowinst na aftrek vennootschapsbelasting ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

27 OPDRACHT 18. LOONBEREKENING 1. Wat betekent brutoloon? 2. Wat betekent nettoloon? 3. Een leerling heeft in januari 10 uur gewerkt in zijn junior company. Zijn brutoloon is 0,10 cent per uur. Wat is zijn bruto maandloon? 4. Over het bruto maandloon moet loonbelasting worden betaald. De loonbelasting is 42%. Wat is het netto maandloon van de leerling? 5. Een leerling heeft in april 25 uur gewerkt in de junior company. Zijn brutoloon is 0,85 cent per uur. Wat is zijn bruto maandloon? 6. Wat is het netto maandloon van de leerling? Je gaat nu een bruto en netto loonberekening maken voor jullie junior company. Je begint met het maken van een berekening voor jezelf. Daarna berekenen jullie de loonkosten voor jullie hele bedrijf ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

28 1. Hoe hoog wordt het bruto uurloon voor leerlingen uit jullie junior company? 2. Maak een schatting hoeveel uur jij per maand gaat werken in de junior company 3. Hoeveel uur ga je werken voor de rest van de looptijd van je junior company? 4. Bereken de totale brutoloonkosten voor jezelf voor de rest van je junior company. 5. Bereken de totale nettoloonkosten voor jezelf voor de rest van je junior company..... uur per maand.. uur in totaal.. brutoloon in totaal.. nettoloon in totaal Leg alle bruto en netto loonkosten van de deelnemers van je junior company bij elkaar. Bereken de totale brutoloonkosten van jullie junior company. Bereken de totale nettoloonkosten van jullie junior company... brutoloon in totaal.. nettoloon in totaal Zijn deze loonkosten acceptabel? Zo nee, verlaag dan het bruto uurloon en maak opnieuw een loonkostenberekening. LET OP! Je mag pas loonkosten rekenen nadat jullie ondernemingsplan is goedgekeurd.

29 OPDRACHT 19. RENDEMENT BEREKENING Jullie aandeelhouders voorzien jullie junior company van startkapitaal. Daar krijgen ze, als het goed is, ook wat voor terug. Dat noemen we rendement. Rendement is de winst die de aandeelhouders maken op hun gekochte aandeel. In je ondernemingsplan geef je aan welk rendement je verwacht te kunnen bieden aan je aandeelhouders. Daarvoor moet je een aantal dingen weten. Op Mijn Jong Ondernemen vind je een voorbeeld van een rendement berekening. 1. Hoeveel aandelen gaan jullie uitgeven? 2. Wat is de (verwachte) nettowinst van jullie junior company? 3. Deel de (verwachte) winst door het aantal aandelen dat jullie uitgeven. Wat is jullie rendement (dus de winst) per aandeel? 4. Deel het rendement (de winst) per aandeel door 5,- en vermenigvuldig het met 100%. Dit is het rendementspercentage. Welk rendementspercentage bieden jullie aan je aandeelhouders? Uitgegeven aandelenkapitaal Nettowinst Rendement per aandeel Rendementspercentage % ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

30 OPDRACHT 20. BALANS In een balans kan worden afgelezen hoe groot de bezittingen en schulden van een onderneming zijn. De balans is de basis voor de financiële gezondheid van jullie junior company en is altijd een momentopname. De balans zegt niets over de toekomst. OPENINGSBALANS ACTIVA VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN Aandelenverkoop VREEMD VERMOGEN (LANG/KORT) TOTAAL ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

31 OPDRACHT 21. BREAK EVEN POINT Om winst op jullie product/ dienst te kunnen maken, moeten jullie weten hoeveel producten jullie moeten verkopen om de totale kosten goed te maken. Jullie moeten dus weten wanneer die twee aan elkaar gelijk zijn. Vanaf het break-even point gaan jullie namelijk winst maken. We maken onderscheid in de break-even afzet en de break-even omzet. Op Mijn Jong Ondernemen vind je daar een voorbeeld van. Break-even afzet Break-even afzet is de hoeveelheid verkochte producten waarbij de onderneming geen winst en verlies maakt. Dit punt is voor jullie, als ondernemers, belangrijk omdat jullie kunnen inschatten hoeveel producten je moet verkopen voordat jullie winst gaan maken. Je kunt de break-even afzet ook gebruiken om te berekenen of je bepaalde investeringen juist wel of niet moet doen. Wat is jullie break-even afzet? Break-even omzet De break-even omzet is de geldhoeveelheid van de verkochte producten waarbij jullie junior company geen winst en verlies maakt. Als je de kosten van de omzet aftrekt is dit nul. Dus omzet - kosten = 0. Wat is jullie break-even omzet? ONDERNEMINGSPLAN Jullie hebben al heel veel werk verricht. Dat is allemaal voorwerk geweest voor het schrijven van jullie eigen ondernemingsplan. Op Mijn Jong Ondernemen kun je precies lezen welke onderdelen er in het ondernemingsplan moeten en in welke volgorde. STAPPEN Hebben jullie Stap 5 al afgerond? Zodra jullie het ondernemingsplan af hebben, uploadt de contactpersoon het ondernemingsplan in Mijn Jong Ondernemen bij stap 5. De docent kan het ondernemingsplan vervolgens goedkeuren ONDERNEMINGSPLAN JUNIOR COMPANY

32 POSTADRES Postbus AA Den Haag WEBSITES

Voortgezet onderwijs. Junior company

Voortgezet onderwijs. Junior company Voortgezet onderwijs Junior company 5. AFSLUITEN Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Junior company 3. aandelen

Voortgezet onderwijs. Junior company 3. aandelen Voortgezet onderwijs Junior company 3. aandelen Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl Kamer

Nadere informatie

Financiën. Exploitatiebegroting Omzet ,50 x 50 = 625,00. 0,67 x 350 = 234,50. Inkoopwaarde. Brutowinst 390,50. Promotie kosten 10,00

Financiën. Exploitatiebegroting Omzet ,50 x 50 = 625,00. 0,67 x 350 = 234,50. Inkoopwaarde. Brutowinst 390,50. Promotie kosten 10,00 Financiën Exploitatiebegroting Omzet 500+ 2,50 x 50 = 625,00 Inkoopwaarde 0,67 x 350 = 234,50 Brutowinst 390,50 Promotie kosten 10,00 Personeelskosten - Loonkosten 0,10 x 450 = 45,00 Nettowinst voor belasting

Nadere informatie

Junior company 4. Inkopen & verkopen

Junior company 4. Inkopen & verkopen Voortgezet onderwijs Junior company 4. Inkopen & verkopen Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten Voortgezet onderwijs Junior company 1. starten Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl

Nadere informatie

Je eigen bedrijf. Schooljaar klas 3 BBL/KBL. Handel & Administratie

Je eigen bedrijf. Schooljaar klas 3 BBL/KBL. Handel & Administratie Je eigen bedrijf Schooljaar 2011-2012 klas 3 BBL/KBL Handel & Administratie Inleiding In dit project ga je een eigen bedrijf beginnen. Wat moet je hiervoor doen? Je gaat een ondernemingsplan maken. Onderdeel

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Ondernemingsplan Fruit Bottles

Ondernemingsplan Fruit Bottles Ondernemingsplan Fruit Bottles Namen: Klas: Docent: Dominika Kunat, Jeroen aan de Stegge, Sebastiaan Galesloot, Fabian Verweij, Daan Grobbee, Dilan Bayraktar en Jamila Salama. 5H S. Vriens Inhoudsopgave

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Meesterproef Dienstverlening & Commercie Meesterproef D&C - Ondernemingsplan Het ondernemingsplan Pleincollege Nuenen Schooljaar 2015/2016 1 Inhoud 1. Korte inleiding... 3 2. Het ondernemingsplan... 4

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Resultaten

Hoofdstuk 3: Resultaten Hoofdstuk 3: Resultaten M&O HAVO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H3: Resultaten Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

-> Bereken de brutowinst en de nettowinst van Jeroen.

-> Bereken de brutowinst en de nettowinst van Jeroen. BEHEERS JIJ DIT AL? Beheers jij dit al? Bewijs dit dan door op de knop hieronder te klikken en direct de lastigste opgaven te maken. Kun jij dit foutloos? Dan mag je dit onderdeel overslaan! UITLEG Het

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 25, 30 en 31

Hoofdstuk 25, 30 en 31 V5 M&O Samenvatting SE2 Hoofdstuk 25, 30 en 31 1 Hoofdstuk 25 Breakeven analyse Variabele kosten zijn afhankelijk van de productie/afzet. Proportioneel variabele kosten stijgen in dezelfde mate als de

Nadere informatie

2/11/16. Het ondernemingsplan De 3 thema s: Even voorstellen. Jouw ondernemingsplan. Vandaag. Iedereen doet het anders

2/11/16. Het ondernemingsplan De 3 thema s: Even voorstellen. Jouw ondernemingsplan. Vandaag. Iedereen doet het anders De presentatie vind je op kvk.nl/startersdag Even voorstellen Jouw ondernemings Alles op een rij zetten Vandaag 1. Introductie 2. Het ondernemings a) Ondernemer b) Onderneming c) Financiën 3. Zelf aan

Nadere informatie

Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009.

Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009. Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Branche Examenbureau Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009. Ondernemen Competentie 14, 15, 16, 17, 18 en 19 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding Inleiding Nederland heeft meer ondernemers nodig, zeker nu met de economische crises. Jongeren worden in Nederland vooral opgeleid om te werken voor een baas, maar in werkelijkheid wordt 1 op de 8 jongeren

Nadere informatie

LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY VOORTGEZET

Nadere informatie

LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD MAAK WERK VAN JE ZAAK! Het ondernemingsplan Een goede voorbereiding vergroot je kans op succes. Het opstellen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2007-I

Eindexamen m&o havo 2007-I Beoordelingsmodel Opgave 1 1 maximumscore 1 Bij huurkoop loopt Witgoed minder risico omdat bij huurkoop Witgoed eigenaar blijft van de verkochte goederen tot de laatste termijnbetaling voldaan is. (Indien

Nadere informatie

Keuzedeel K0080 Oriëntatie op ondernemerschap

Keuzedeel K0080 Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel K0080 Oriëntatie op ondernemerschap Artikel 116035 Praktische informatie Code keuzedeel K0080 Niveau Geschikt voor niveau 2, 3 en 4 Studielast Totaal: 240 uur Savantis adviseert 20 contactgebonden

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Resultaten

Hoofdstuk 3: Resultaten Hoofdstuk 3: Resultaten M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H3: Resultaten Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG. Stappen:

KREDIETAANVRAAG. Stappen: KREDIETAANVRAAG Stappen: 1. De Ondernemer 2. De Onderneming en de kredietaanvraag 3. Het Business Model van de onderneming 4. Het Financiële Plan 5. Bijlage(n) Kredietaanvraag Stichting Impulsfonds Utrecht

Nadere informatie

Module 1 Maak een plan

Module 1 Maak een plan Geleerd in vorige presentatie Module 1 Maak een plan Les 2. Creëer rust en vertrouwen met een goed financieel plan Falen a.g.v. slechte financiële planning Business Plan op 1 A4 van visie naar actie O.G.S.M.

Nadere informatie

Ondernemingsplan van (naam)

Ondernemingsplan van (naam) Ondernemingsplan van (naam) 1. De ondernemer blz. 1.1 Persoonlijke gegevens 2 1.2 Persoonlijke motieven 2 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 3 2. Het Marketingplan blz. 2.1 De onderneming 4 2.2 Idee 5 2.3 De

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum:

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: ONDERNEMINGSPLAN Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: 1 Inleiding 2 2. Inhoudsopgave 3 3. Samenvatting 4 4. De ondernemer 4.1 Persoonlijke gegevens Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

Een ondernemingsplan voor een duurzaam product of dienst

Een ondernemingsplan voor een duurzaam product of dienst DUURZAAMHEIDSPROJECT KLAS 11 Inleverdatum: VRIJDAG 17 februari 2017 Een ondernemingsplan voor een duurzaam product of dienst Jullie zijn een productteam die de opdracht krijgt een nieuw duurzaam product

Nadere informatie

Schrijf je Bedrijfsplan

Schrijf je Bedrijfsplan Schrijf je Bedrijfsplan Voor ZZP ers in de Creatieve of Dienstverlenende Sector Door Marca van den Broek AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Stap

Nadere informatie

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT Inhoudsopgave Inleiding 1. Marktkansen inschatten 2. Onderzoek verrichten 3. Toegevoegde waarde 4. Goederen inkopen 5. De

Nadere informatie

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3.1 Inleiding De overheid profiteert mee van elke aankoop die wordt gedaan. Want iedere ondernemer is verplicht aan de fiscus omzetbelasting (btw) af

Nadere informatie

1. Inleiding. We wensen jullie veel plezier en succes toe bij het opzetten en onderhouden van jullie onderneming! Vriendelijke groeten,

1. Inleiding. We wensen jullie veel plezier en succes toe bij het opzetten en onderhouden van jullie onderneming! Vriendelijke groeten, Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de talentenstroom Business Class... 3 3. Online management game Business Class... 4 3.1 Over Business Class... 4 3.2 Inloggen Business Class... 4 3.2 Geef een bedrijfsnaam

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Management & Organisatie. Profielkeuze havo 3

Management & Organisatie. Profielkeuze havo 3 Management & Organisatie Profielkeuze havo 3 MO is duidelijk gericht op een vervolgopleiding. Het is weinig algemeen vormend, zoals economie dat wel is. Het is dus belangrijk dat je MO alleen kiest als

Nadere informatie

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-I

Eindexamen m&o vwo 2003-I 4 Antwoordmodel Opgave 1 1 initiatiefrecht / adviesrecht 2 voorbeelden van een juist antwoord: Ja, Lodewijks heeft gelijk omdat de CAO-Uitzendbureaus geldt voor een totale sector. Nee, Lodewijks heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Nettowinstopslagmethode

Hoofdstuk 24. Nettowinstopslagmethode www.jooplengkeek.nl Nettowinstopslagmethode Inkoopprijs + opslag voor inkoopkosten Vaste verrekenprijs + opslag voor overheadkosten Kostprijs + netto winstopslag Verkoopprijs (exclusief BTW) BTW Verkoopprijs

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 2: Prijsberekening i M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H2: Prijsberekening Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

modellen m&o havo Modellen voor management en organisatie 1. Inleiding

modellen m&o havo Modellen voor management en organisatie 1. Inleiding Modellen voor management en organisatie 1. Inleiding In de economie is een groot aantal conceptuele modellen in gebruik, die een systematische beschrijving geven van de wijze waarop een onderneming bijvoorbeeld

Nadere informatie

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten)

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten) www.jooplengkeek.nl Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Omzet belasting (BTW) Toegevoegde waarde: de waarde die het bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde. Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats

Ondernemingsplan. Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats Ondernemingsplan Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats INHOUDSOPGAVE Een duidelijke indeling in hoofdstukken en paragrafen, zoals hieronder beschreven. 1. Inleiding pag.

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

Bovenstaande begrippen worden veelal weergegeven in onderstaand schema of overzicht. We noemen dit overzicht het exploitatieoverzicht.

Bovenstaande begrippen worden veelal weergegeven in onderstaand schema of overzicht. We noemen dit overzicht het exploitatieoverzicht. MODULE: OMZET KOSTEN - WINST Elk bedrijf of onderneming wil met haar bedrijfsactiviteiten (produceren van goederen, diensten en/of handelen in goederen) winst behalen. Als we de winst willen berekenen

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten Ondernemingsplan De basis in 10 stappen Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen Ik ga starten Hoe maak je een ondernemingsplan? Een ondernemingsplan is de eerste stap naar

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 1 maximumscore 2 winstsaldo 2010 250.000 vennootschapsbelasting 0,25 250.000 = 62.500 winstsaldo na vennootschapsbelasting 187.500 preferent dividend 6% van 150.000 = 9.000 178.500

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Beoordelen

Hoofdstuk 6: Beoordelen Hoofdstuk 6: Beoordelen M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H6: Beoordelen Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Cursus financieel management

Cursus financieel management Cursus financieel management Toelichting op de cursus De Investeringsbegroting BTW Santana Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl Cursus Financieel Management Even voorstellen:

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Break-evenanalyse Het break-evenpunt is de afzet waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt.

Break-evenanalyse Het break-evenpunt is de afzet waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt. www.jooplengkeek.nl Break-evenanalyse Het break-evenpunt is de afzet waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt. De omzet is dus gelijk aan de kosten. Om het break-evenpunt te berekenen gaan

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR NAJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 10 FEBRUARI 2012 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Voorbeeld 1 In een klas van 29 leerlingen hebben 3 leerlingen een onvoldoende behaald voor een toets.

Voorbeeld 1 In een klas van 29 leerlingen hebben 3 leerlingen een onvoldoende behaald voor een toets. 1. Het berekenen van een percentage Voorbeeld 1 In een klas van 29 leerlingen hebben 3 leerlingen een onvoldoende behaald voor een toets. Bereken (in 1 decimaal nauwkeurig) hoeveel procent van de leerlingen

Nadere informatie

Financiën voor Starters

Financiën voor Starters Financiën voor Starters 22 mei 2013 René Overtoom, Teamleider YourBusiness Banking Marcel de Ruiter, Specialist YourBusiness Banking starters 2 Ondernemingsplan De Ondernemer (ervaring, branchekennis,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

LANDSEXAMEN HAVO 2015-2016

LANDSEXAMEN HAVO 2015-2016 LANDSEXAMEN HAVO 2015-2016 Eamenprogramma MANAGEMENT EN ORGANISATIE H.A.V.O. 1 Het eindeamen Het eindeamen bestaat uit het centraal eamen en het commissie-eamen. Het centraal eamen wordt afgenomen in één

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Programma: > Oriëntatie o.a. Ondernemersvaardigheden Wet- & Regelgeving > Marketing > > Overig Een eigen bedrijf beginnen? Eerst even langs je kamer van koophandel

Nadere informatie

Kaarten module 4 derde klas

Kaarten module 4 derde klas 1. Uit welke twee onderdelen bestaan de totale kosten? 2. Geef 2 voorbeelden van variabele kosten. 3. Geef 2 voorbeelden van vaste (of constante) kosten. 4. Waar is de totale winst gelijk aan? 5. Geef

Nadere informatie

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur)

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 5: HET MARKETINGPLAN Inhoud: SWOT-analyse concurrentie-onderzoek conclusies marktonderzoeken

Nadere informatie

b. Materiaal Loonkosten Opslag indirecte kosten: 125%

b. Materiaal Loonkosten Opslag indirecte kosten: 125% Opgave 8.1 a. Indirecte kosten afhankelijk van de materiaalkosten: 500.000 100% = 125% 400.000 Opslag indirecte kosten: 125% 4.000 5.000 + 15.100 Opgave 8.2 a. Indirecte kosten afhankelijk van de directe

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Groen Ondernemen

Proeve van bekwaamheid Groen Ondernemen Proeve van bekwaamheid Groen Ondernemen Een product produceren Verslag uitwerking deelopdracht Doel Je kunt samen met anderen: een ontwerp kiezen voor een vogelnestkastje; een bestellijst maken; materialen

Nadere informatie

Lesbrief: Wijs online Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen?

Lesbrief: Wijs online Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Lesbrief: Wijs online Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In alle beroepen waarin met mensen wordt gewerkt, is communiceren

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 2007 tijdvak 1 management & organisatie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

BOEKHOUDING EN FINANCIERING

BOEKHOUDING EN FINANCIERING graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop BOEKHOUDING EN FINANCIERING Inhoudsopgave Inleiding 1. Het financiële deel van het ondernemingsplan 2. Het beoordelen van uw financiële

Nadere informatie

Competentie Confrontatie matrix

Competentie Confrontatie matrix Competentie Confrontatie matrix Inleiding 2 Opdracht 3 Invulmatrix 4 Voorbeeldmatrix 5 1 Inleiding Entrepreneur Consultancy heeft als missie het ontwikkelen van ondernemerschap. Er zijn veel ondernemers,

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist

Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist Als je een abonnement hebt op één van de bedrijfsanalyses van MijnBedrijfsanalist, is dit een voorbeeld* van het Plan. Je kunt het Plan als pdf downloaden en printen.

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

DE EENMANSZAAK DEEL 2 VWO SAMENVATTING. Jannes Timmers. De Eenmanszaak deel 2 VWO

DE EENMANSZAAK DEEL 2 VWO SAMENVATTING. Jannes Timmers. De Eenmanszaak deel 2 VWO De Eenmanszaak deel 2 VWO DE EENMANSZAAK DEEL 2 VWO SAMENVATTING Jannes Timmers Copyright Jannes Timmers 2015 Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op een

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT.

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT. TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 14 OKTOBER 2011 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB kostencalculatie 4 Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

De opdracht van LA 31

De opdracht van LA 31 La 31.2 (50%) Verslag inleveren: datum 1 juli 2016 Op papier in postvak en digitaal op elo Opdracht voor groepen van maximaal 3 studenten Indeling wordt vandaag gemaakt. (voorbeeld case hoofdstuk 6 in

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. QWIC bv is een aanbieder op de markt van elektrische fietsen en elektrische scooters (informatiebron 1). Dit Nederlandse bedrijf zag

Nadere informatie

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Knip & Go. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Knip & Go. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Examen HAVO 2017 Voorbeeldopgaven Knip & Go Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Prijs onderzoek Wat zijn 10 methodes die jouw prospects kunnen gebruiken om hun gewenste resultaten te behalen? Wat betalen ze voor die methodes?

Prijs onderzoek Wat zijn 10 methodes die jouw prospects kunnen gebruiken om hun gewenste resultaten te behalen? Wat betalen ze voor die methodes? SWOT-analyse Aangezien je nu precies weet wat jouw doelgroep wilt kun je gaan kijken naar wat jij hen te bieden hebt. Kan jouw doelgroep de allerbeste oplossingen halen bij jou in je praktijk of zijn er

Nadere informatie

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Onderstaand plan is een verkorte versie van Het Ondernemingsplan dat door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken wordt uitgegeven.

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 19639 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 19639 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 19639 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50

Nadere informatie

* goed lezen! * let op terugrekenen!

* goed lezen! * let op terugrekenen! SCHEMA OPLOSSING BRUTOWINSTOPSLAGMETHODE opbouw verkoopprijs inkoopprijs bij: brutowinstopslag (% van inkoop-* of verkoopprijs*) verkoopprijs exclusief bij: omzetbelasting (% van verkoopprijs exclusief)

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Neem een goede start en zet uw idee om in een succesvolle zaak

Ondernemingsplan. Neem een goede start en zet uw idee om in een succesvolle zaak Ondernemingsplan Neem een goede start en zet uw idee om in een succesvolle zaak INHOUD 1 Stel jezelf voor 3 2 Missie - Visie 4 3 In een notendop 5 3.1 Financiering 6 3.2 Status 6 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 4 Examenopgaven Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 70 punten) - een

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!! ONDERNEMINGSPLAN! PICITZ!STUDIO S!

!!!!!!!!!!!!!!!! ONDERNEMINGSPLAN! PICITZ!STUDIO S! ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S ONDERNEMINGSPLAN PICITZSTUDIO S 8 1 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 2 Inhoudsopgave 1.Deondernemer 1.1Persoonlijkegegevens 1.2Motivatie 1.3Kredietbehoefte 2.Deonderneming

Nadere informatie