Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens"

Transcriptie

1 Paragraphe n de page. langue Questions Réponses partie A: Contenu de l'offre volet 3B partie B: Sous-traitants Partie B: Exigences techniques: profils compétences Partie B: Exigences techniques: profils compétences Deel A, 2.1 Deel A, 4.1 p.6 p.9 10 FR Combien de CVs faut-il remettre par lot? Réponse : 1 seul CV par lot 22 FR Considérez-vous un consultant freelance comme un soustraitant? Réponse : oui 27 FR Est-ce qu'une connaissance de base de langages de programmation tels que Perl, Java et/ou VBScript est acceptable? Réponse : oui, certification est un plus 27 FR Est-ce qu'une connaissance pratique de Unix et Windows est acceptable? NL Réponse : oui si connaissance administrateur, certification est un plus 2.1 van het bestek vermeldt dat de offerte kan ingediend worden langs elektronische weg. In tegenstelling daarmee, vermeldt 4.1 dat de offerte moet worden opgemaakt op papier in drie exemplaren [ ]. Wat is correct? Antwoord : De offerte kan ofwel langs elektronische weg (via e-tendering) ofwel op papier (in drie exemplaren zoals vermeld in punt 9.1) ingediend worden. Deel A punt N In welke vorm mag de elektronische versie weggeschreven worden? Indien Word, welke versie verkiest men? Deel A punt Deel A - punt Antwoord : volgens de keuze van de inschrijver 9 N Waar in de offerte dient men het volgende vermeld te worden? - - Virusscan software, versie en de garantie dat de CD gescand en virusvrij is? Antwoord : in het begin van de offerte 10 N Volume 3 Technisch voorstel. A Inleiding, punt 2: Bespreking betreffende de naleving van de gunningscriteria. Waar in de offerte dient ment dit op te nemen? Antwoord: In het begin van het deel met CV Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens

2 gelijkwaardige referenties. Hij voorziet een lijst van de belangrijkste diensten, door de inschrijver uitgevoerd in de loop van de drie laatste jaren, alsook van de analoge projecten die hij in dezelfde periode heeft gerealiseerd, naast de openbare en privé-instanties voor wie ze waren bestemd. : wat is het verschil tussen belangrijkste diensten en analoge projecten wanneer het gaat over referenties? Antwoord: er is geen verschil (belangrijkste diensten = analoge projecten). De referenties moeten hetzelfde voorwerp hebben dan onderhavige opdracht. Deel A - punt N Interviews: Wegens de aankomende de vakantieperiode zouden wij graag vernemen in welke maand de interviews zullen plaatsvinden? In de vakantieperiode zou een reactie binnen 10 werkdagen na kennisgeving per fax moeilijk kunnen zijn, vandaar. Deel A - punt Antwoord: de interviews zullen in de loop van de maand juni plaatsvinden. 17 N Gunningscriteria: De inschrijvers moeten bij hun offerte de nodige documenten en inlichtingen voor de evaluatie van elk gunningscriterium leveren. Is het hiervoor noodzakelijk om bijkomende documenten bij te voegen dan het CV en de prijstabel? Antwoord: in principe, nee. Deel B punt 1 19 N Termijnen en kennisgeving van de gunning: Wanneer wordt de gunningsbeslissing verwacht? Antwoord: gunning in principe in oktober Kan FOD Financiën technische documentatie voorzien van de huidige ICT omgeving en de bedoelde Atlas omgeving? (Client-server model, storage, Netwerk connectiviteit, database instances) Deel A Nederlands Deel B Nederlands Antwoord : De technische beschrijvingen staan vermeld op onze website : a. De verwachte prestaties vermelden 800 uren buiten de normale kantoor-uren. Kan FOD Financiën een inschatting geven over het aantal uren die op week en zaterdagen zullen vallen zullen vallen versus de overige die op feest- en zondagen. Antwoord: Het lastenboek maakt slechts melding van 300

3 uren buiten de normale kantooruren. De mogelijkheid bestaat dat kandidaten kunnen meedraaien in een permanentie systeem en bij uitzonderlijke prestaties (Disaster Recovery oefening of zware incidenten). Dit zal echter tot een minimum beperkt worden. b. In welke maand wenst FOD Financiën aan te vangen met de opdrachten? Antwoord: Het is de bedoeling dat de mensen in de maand oktober in dienst kunnen treden. Kan FOD Financiën info voorzien omtrent de volgende elementen uit de omgeving van de MS-SQL DBA; a. Architectuur ter beschikking (productie, test, development) Antwoord: Al deze omgevingen zijn aanwezig b. Aantal en type applicaties die van de SQL DB s gebruikmaken Antwoord: Client-server, web applicaties c. Aantal DB instances in gebruik? Size per instance? Antwoord: Voorlopig 3 x prod., 1 x acc en 1 x dev. Waarvan de grootste (>560 GB) prod.instantie een 50-tal DB s host voor zo n 30-tal applicaties d. Aantal gesupporteerde DB users? Antwoord: Antwoord: zoveel als nodig (CPU License) e. Average aantal transacties per tijds-éénheid? Antwoord: 30/s f. Geschatte mix aan IO ops Antwoord :+/- 1 GigaIOPS Deel C Nederlands g. Omhelst de verantwoordelijkheid eveneens het user management (& bvb link met AD zoals group policies) Antwoord: Ja a. Van welk Backup programma wordt gebruik gemaakt? (Legato, TSM, Netbackup..) Antwoord : Dumps met SQL en dan file backup met Legato Deel C Nederlands b. Gebeuren de backups online met agents of offline Antwoord: De backups gebeuren online, zonder agents

4 Hoeveel kandidaten mogen voorgesteld worden per functie? Algemeen Nederlands Antwoord: 1 kandidaat per lot/per functie.

5 Nom du document : questionsréponsesfinal incl lot2.doc Répertoire : D:\DATA\data\Nathalie\Dossiers 2010\Profils spécialisés Modèle : D:\Documents and Settings\norban\Application Data\Microsoft\Modèles\Normal.dot Titre : Paragraphe Sujet : Auteur : canon Mots clés : Commentaires : Date de création : 29/04/ :44:00 N de révision : 2 Dernier enregistr. le : 29/04/ :44:00 Dernier enregistrement par : eric doyen Temps total d'édition : 7 Minutes Dernière impression sur : 29/04/ :59:00 Tel qu'à la dernière impression Nombre de pages : 4 Nombre de mots : 862 (approx.) Nombre de caractères : (approx.)

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie Nr/N Ref NL/FR Pagina Vraag Antwoord Page Question Response 1 II.8.1 NL 33 Er wordt een termijn van 30 kalenderdagen voorzien voor de goedkeuring van het project. Dit kan een impact hebben op het verloop

Nadere informatie

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses CSC n 7 Formation ICT Questions et Réponses Remarque générale importante : Lors de la séance de Questions/Réponses, il est apparu le besoin de définir clairement ce que le SPF entendait par «catalogue»,

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Vraag 1 In het kader

Nadere informatie

2 Algemeen Wat is de relatie van het ESB dossier met het dossier van bestandstransfer (FTP)?

2 Algemeen Wat is de relatie van het ESB dossier met het dossier van bestandstransfer (FTP)? N Question Paragraphe Page Langue Question Réponse Vraag Nr. Paragraaf Pagina Taal Vraag Antwoord 1 Général FR Quel est le budget du projet? 1100000 euros 2 Algemeen Wat is de relatie van het ESB dossier

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref Nr/N Ref 1 III.4.3 42 en verder Pagina NL/FR Vraag Antwoord Page Question Response NL Zowel in verband met "coaching" als met "klassikale opleidingen" wordt gewag gemaakt van "training op maat" en "on

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijzigingen : Sectie I.17.3 Gunningscriteria Verduidelijking Bijlage E) a) ii) Bijlage F Datum van de zitting

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

Document strictement confidentiel

Document strictement confidentiel Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.010/2014 Mobile Device Management Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Question 1 Seriez-vous disposés

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

I.1.2.1.2 8 NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is"

I.1.2.1.2 8 NL Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is I 5 NL Hoeveel IP adressen zijn in gebruik binnen MIN FIN? 90000, telefonie inbegrepen I.1.1 6 NL Welke maintenance windows zijn er voorzien voor de migratie? Het maintenance window voor de verschillende

Nadere informatie

N Page Langue Question Réponse. 5 FR Que signifie : avec engagement de résultat?

N Page Langue Question Réponse. 5 FR Que signifie : avec engagement de résultat? Numéro Partie/ point/ paragraphe N Page Langue Question Réponse 1 Partie A Point 1.1.4. 5 FR Que signifie : avec engagement de résultat? Un engagement de résultat est une convention par laquelle le soumissionnaire

Nadere informatie

Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek: Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Vragen en antwoorden / Questions et réponses Vragen mbt Tender FUP ITIL: 1 Vraag mbt deelopdracht 1: - Hoe verloopt de goedkeuring van de op te stellen

Nadere informatie

Er moet aan alle vereisten worden voldaan. Logistiek / Fisconet. Blz. FR/NL Auteur Vraag. Antwoord

Er moet aan alle vereisten worden voldaan. Logistiek / Fisconet. Blz. FR/NL Auteur Vraag. Antwoord 24 C 2.1 15 NL 24 C 2.1 15 NL Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake een van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte. VRAAG : Is het voldoende dat er geen voorbehoud

Nadere informatie

varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag.

varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag. Referentie Pagina nr. taal Vraag Réponses 1. II.5.2, 1ste paragraaf 20 NL In deze bepaling staat dat iedere Europese boete tengevolge van een laattijdige levering van de applicatie door de opdrachtnemer

Nadere informatie

België-Brussel: Computernetwerkdiensten 2013/S 206-357048. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Computernetwerkdiensten 2013/S 206-357048. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/8 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357048-2013:text:nl:html België-Brussel: Computernetwerkdiensten 2013/S 206-357048 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14 Bestek : Algemene offerteaanvraag met als onderwerp: - Als vaste gedeelte: de levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd en

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Opgelet Een gewijzigd antwoord op vraag 14, 22, Q25 b en c, Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte

Nadere informatie

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060 1/ 17 BE001 10/07/2013 - BDA nummer: 2013-516141 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie