Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Financiën Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 «Nederlandstalige opleidingen Communicatie» Informatiesessie 09/06/ u 1

2 Hoeveel cv's ontvangen jullie graag? Er staat 2 plus 1 coördinator. Speelt het indienen van meer cv's als een voordeel? Zie punten 9.4, b, , Wat beschouwen jullie als onderaannemers? Zijn dit 'aanvullende opleiders'? Iedereen die geen deel uitmaakt van het bedrijf dat inschrijft (arbeidsovereenkomst, bedrijfsleider) dient beschouwd te worden als een onderaannemer. Jullie spreken in het bestek over het luik evaluatie. Vanuit welke behoefte of verwachting stellen jullie deze vraag? Zie punt c. Hebben jullie een voorkeur of een streven naar een bepaalde uitvoeringstermijn? Zie punt Starten alle thema's ineens of is er een start met een beperkt aantal thema's? Alle thema s kunnen op meerdere tijdstippen in de loop van de uitvoeringstermijn van 3 jaar aan bod komen. Wat is het huidige aantal inschrijvingen voor opleidingen (dus vandaag) en wat zijn jullie prognoses? De prognose (zie punt 10.1) is gebaseerd op de huidige trends. Bij de prijs voorziet de tabel nu twee prijzen. Vanaf welke aantal opleidingsdagen wordt er overgeschakeld naar het tarief van de andere rij (dus van 400 naar 800). Is er een mogelijkheid om kortingen te voorzien? Er kan slechts één eenheidsprijs worden vermeld. Er worden geen kortingen voorzien. Is er een dag in de week waarop jullie liever hebben dat er niet getraind wordt? Neen. Is het de bedoeling dat niveau A en B dezelfde programma's krijgen en niveau C en D ook dezelfde programma's krijgen? Of wordt er toch nog een onderscheid gemaakt tussen A en B en tussen C en D? Zie hiervoor de tabellen in deel B. 2

3 Deel A, punt 1.10, paragraaf 1, pagina 10 Gebruikt materiaal tijdens de opleidingen voor iedere deelnemer (handboek, syllabus,...) Wie zorgt voor de vermenigvuldiging van het uitgewerkt & goedgekeurd materiaal dat verspreid en gebruikt zal worden tijdens de training? Wie draagt de kost : de aanbieder of de aanbestedende overheid? Wat de vermenigvuldiging van het didactisch materiaal betreft, is er niets voorzien in het lastenboek. Bijgevolg is dit voor rekening van de aanbestedende overheid. Deel A, punt 10.1, paragraaf 2, pagina 10 Prijs Zijn er verschillende eenheidsprijzen per lesgever/per dag mogelijk voor de verschillende niveau s? Neen. Of is het eenheidsprijs per lesgever/per dag voor het hele traject? Ja. Zie punt Deel A, punt 10.1, paragraaf 5, pagina 10 Ondertekening Moeten enkel documenten ondertekend worden, afwijkend van de voorziene formulieren, of moeten alle ingediende documenten ondertekend worden. Ingevolge punt 10.1 moeten alle documenten ondertekend worden. Deel A, punt 10.1, paragraaf 7, pagina 10 Minimum aantal opleidingsdagen Hierin kunnen we volgende lezen: Indien het effectieve aantal opleidingsdagen lager uitvalt dan het voorziene minimum aantal opleidingsdagen, is de FOD financiën geen schadevergoeding verschuldigd aan de inschrijver waaraan de markt wordt toegewezen. Hoe is de aanbestedende overheid aan het minimumaantal van 400 opleidingsdagen per jaar gekomen? Op welke basis is dit berekend? Het minimum en maximum aantal opleidingsdagen is gebaseerd op de huidige trends. Deel A, punt , paragraaf 1, pagina 15 Referenties Er worden minimum 2 referenties gevraagd. Wil dit zeggen dat er 2 referenties in totaal (overheid & privé) gevraagd worden of 2 referenties bij overheid & 2 referenties binnen privé-sector? Zijn vooral referenties voor grote trajecten belangrijk of is het beter ook een groot aantal referenties te hebben op kleinere trajecten? Dienen de referenties per trainer of voor de organisatie te zijn? Zie punten 9.4 en Deel A, punt b, paragraaf 2-4, pagina 19 Beschikbaarheid trainers Wanneer er gevraagd wordt om de beschikbaarheid over de 3 jaar aan te tonen van de trainers, wordt hiermee een minimum aantal opleidingsdagen bedoeld? Zie punt b. Belangrijk hierbij is hoelang op voorhand de planning zal gebeuren. Kunnen we hier een indicatie over krijgen? Zie punt

4 Zoniet mag de gegarandeerde beschikbaarheid hiervan afhangen? Ingevolge punt 9.1 leidt elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis tot de onregelmatigheid van de offerte. Zijn er periodes waarin geen opleidingen gegeven worden (zomermaanden, schoolvakanties,...)? Neen. Deel A, punt c, pagina 19 Evaluatie In van het bestek wordt er gesproken over evaluatie als gunningscriterium (als deel van de kwaliteit van de opleidingen). Wat wordt hier exact mee bedoeld? Gaat het over de evaluatie van de deelnemers of evaluatie van de training & de trainer? Indien het gaat over de evaluatie van de deelnemers, wat is daar exact de bedoeling van? Waarvoor kan deze evaluatie worden gebruikt? Zie punt c. 4

5 Deel A, punt , paragraaf 1, pagina 20 Termijn voor de organisatie In wordt ook de termijn voor de organisatie (hoeveel tijd de inschrijver nodig heeft om, na de voorbereidende activiteiten, te kunnen starten met de opleiding) vermeld als gunningscriterum. Wat wordt hier exact mee bedoeld? Gaat deze termijn in op het moment van de bekendmaking van de keuze van de opleider, op het moment van de bestelbon, op het moment van de goedkeuring van de inhoud en het trainingsmateriaal, of op het moment dat de planning wordt gevraagd van een specifieke opleidingsdag? Ingevolge punt betreft het de termijn tussen het afronden van de voorbereidende activiteiten en het effectief starten met de opleidingen. Waar vermelden we dit in de offerte? Bij het antwoord op punt Deel A, punt 17,paragraaf 2, pagina 24 Betalingsvoorwaarden Welke zijn de betalingsvoorwaarden van de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën? Betalingstermijnen Stafdienst B&B : 30 dagen voor facturen < 5.500,00 60 dagen voor facturen > 5.500,00 Deel B, punt 20, paragraaf 2, pagina 25 Evaluatieworkshop Hier wordt melding gemaakt van een evaluatieworkshop. Wat is hiervan exact de bedoeling? Zie punt B.20. Moet deze evaluatie leiden tot een formele quotering (punten) door de opleiders? Door wie en waarvoor wordt deze evaluatie gebruikt? Ten bate van de stagiairs (eigen progressie). Voorstel te formuleren in de offerte. Het aantal dagen per module stagiairs Niveau A en B slechts 1 dag, Niveau C en D krijgen 2 dagen: o Waarom wordt er hier een langere training aangeboden? Dit is de context waarin op dit ogenblik wordt gewerkt. o Volgen niveau C en D samen de opleidingen? Hetzelfde programma : zie tabel B.20.3, het is dus inderdaad mogelijk dat zij samen de opleiding volgen. 5

6 Algemeen(stagiairs + ambtenaren) Hoe zijn de dagen verdeeld over de verschillende groepen (inschatting)? Ofwel hoeveel precent van de doelgroep zijn niveau A B C of D? Uit hoeveel medewerkers bestaat de groep ambtenaren B & C die in aanmerking komen voor deze opleidingen? Dit is afhankelijk van de toekomstige personeelsplannen. Deel B, punt 20, pagina Grootte van de groepen Welk is de grootte van de groepen? Is er een minimum of maximum per onderwerp? Grotere groepen zijn oke voor info-overdracht maar niet om te trainen op vaardigheden. Voor presentatietraining bijvoorbeeld zijn de groepen best zeer beperkt. Hoe groot zijn de groepen tijdens de evaluatieworkshop (2 opleiders)? Maximum 20 deelnemers. Moeten we de opleidingen beschouwen als losstaande ééndaagse opleidingen of is er een zekere vorm van trajectsturing, waardoor deelnemers in éénzelfde groep allen een gelijkaardig traject volgen? De meeste thema s zijn sterk met mekaar verbonden door enkele gelijklopende basiscompetenties. Indien een deelnemer een eerste dag volgt moeten we die basiscompetentie in de opleiding verwerken. Deelnemers die reeds meerdere andere opleidingen volgden hebben die competentie al verworven en kunnen dit als minder interessant ervaren. Hierdoor kan de tevredenheidsgraad van 85% in gedrang komen (deel B, punt 21, paragraaf 1, pagina 27) Ingevolge punt B.20 gaat het voor de stagiairs om een opleidingstraject, voor de anderen om losse modules. Samenstelling van de groepen. Worden mensen met gelijkaardige functies samengebracht in meer homogene groepen? Dit kan zeker een voordeel hebben omdat het type gesprekken, moeilijke contacten enz. sterk kan verschillen afhankelijk van de functie. Niet noodzakelijk. 6

7 Opleiding Gesprekken voeren Gaat dit over gesprekken (communicatie) in het algemeen, of zijn er specifieke types gesprekken waar we aandacht voor moeten hebben : Evaluatiegesprekken Verzuimgesprekken Beoordelingsgesprekken Taakgesprekken... In het lastenboek wordt hieromtrent niets nader gespecificeerd. Bijgevolg gaat het om algemene gesprekstechnieken. Opleiding Moeilijke contacten Zijn dit externe of interne contacten? Beide. Is dit aan de telefoon, of in omgang tijdens het werk? Beide. Worden hiervoor mensen met een gelijkaardige functie samengebracht in groepen? Niet noodzakelijk. Opleiding Persoonlijkheidsstijlen Is er een model waar FOD Financiën op dit moment al mee werkt? Is het de bedoeling om voor deze opleiding: een training rond 1 model te ontwerpen? Inzicht te krijgen in eigen stijl adv een model bv MBTI, HBDI? Training rond verschillende modellen? Welke? In het lastenboek wordt hieromtrent niets nader gespecificeerd. De inschrijver dient een voorstel te formuleren in zijn offerte. 7

8 Opleiding Snellezen Moet er een bepaalde methodologie gevolgd worden voor de opleiding snellezen bv de aanpak van Buzan? In het lastenboek wordt hieromtrent niets nader gespecificeerd. De inschrijver dient een voorstel te formuleren in zijn offerte. 8

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 8,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/8202 Het verzorgen van opleidingen,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses CSC n 7 Formation ICT Questions et Réponses Remarque générale importante : Lors de la séance de Questions/Réponses, il est apparu le besoin de définir clairement ce que le SPF entendait par «catalogue»,

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Open training Leadership Basics

Open training Leadership Basics Open training Leadership Basics 2 Open training Leadership Basics Wat is leiderschap? Leiderschap draait rond het interpersoonlijke contact dat je als leider hebt met je medewerkers waarbij je: werkt vanuit

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Er moet aan alle vereisten worden voldaan. Logistiek / Fisconet. Blz. FR/NL Auteur Vraag. Antwoord

Er moet aan alle vereisten worden voldaan. Logistiek / Fisconet. Blz. FR/NL Auteur Vraag. Antwoord 24 C 2.1 15 NL 24 C 2.1 15 NL Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake een van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte. VRAAG : Is het voldoende dat er geen voorbehoud

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie