Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie"

Transcriptie

1 Nr/N Ref NL/FR Pagina Vraag Antwoord Page Question Response 1 II.8.1 NL 33 Er wordt een termijn van 30 kalenderdagen voorzien voor de goedkeuring van het project. Dit kan een impact hebben op het verloop van het project, daar bepaalde taken pas zullen starten na formele goedkeuring van FOD Financiën. Dergelijke documenten zijn bvb. project planning, analyse documenten,. Kan de termijn van 30 dagen ingekort worden of kunnen gedeeltelijke goedkeuringen gedaan worden om bepaalde activiteiten reeds te laten starten zodat impact op doorlooptijd minimaal gehouden worden? FOD Financiën engageert zich om de goedkeuringstermijn (30 dagen maximum) zo kort mogelijk te houden opdat de impact op de doorlooptijd van het project geminimaliseerd wordt. G12 2 II.16.2 NL 38 Wordt het Jaarlijks onderhoud op software aanzien als dienst, waarop de prijsherzieningsformule van toepassing is? 3 III.10 NL 73 De voorgestelde oplossing heeft een licentiepolitiek volgens per target instance: o Server OS instance (windows / unix / solaris) o Per network device (een niet server OS instance) o Per destop client (indien ook in scope) Kan FOD Financiën een lijst doorgeven van de infrastructuurelementen (Servers OS instances, netwerk devices, ) die onder III.10 (III.8) beoogd wordt om op te nemen voor use cases / scenario's (implementatiefase 2) Neen, de prijsherzieningsformule is hier niet van toepassing. Zie aangepaste versie lastenboek. 4 Bijlage E - 1 en 2 5 Bijlage E - 1 en 2 NL 91 Er worden 2 server licenties (1 non production) en hierna een prijs per server gevraagd. Is de vraag gebaseerd op een target server? Mag de hoeveelheid aangepast worden op de inventarislijst (bvb. als de prijspolitiek van het software huis een bundled aantal servers is)? NL 91 vermeld een prijs 5 named users en 50 concurrent users. Wat is het verschil in functie van die gebruikers? Kunnen de 5 named users aanschouwd worden als personen die de scenario s definieren / aanpassen en de 50 concurrent users enkel de gebruikers van de scenario s zijn zonder ze te kunnen aanpassen? Neen "Named user" op naam van de eindgebruiker ; deze licenties zullen toegewezen worden aan de administrators van de toepassing en dienen ten alle tijden een toegang tot de applicatie te verlenen. De "concurrent licenties" zullen toegewezen worden aan gebruikers van de applicatie dwz. personen die scenario's definiëren/aanpassen/consulteren/uitvoering opvolgen. 6 Bijlage E Bijlage E - 4 NL 91 "Abonnement op bibliotheek met standaard workflows (prijs per jaar)". Wat dient hier vermleld te worden indien dit inbegrepen is in het software maintenance contract? NL 93 Hier staat: "1 mandag is gelijk aan 8 uren". In sectie III.14.2 blz 82 staat beschreven dat een mandag 7u36 is. Welk is correct? Het veld dient ingevuld te worden met 0 (nul euro). Sectie III.14.2 handelt over een medewerker (VTE) van FOD Financiën. Hier geldt dat één mandag gelijk is aan 7u36. Bijlage E-4 behandelt de diensten geleverd door de inschrijver ; hier geldt dat één mandag gelijk is aan 8 uren. Infosessie CCBB - QA.xls Pagina 1

2 8 I.16.4 NL 18 Demonstratie De demonstratie dient gegeven te worden op een live systeem Is het de bedoeling dat de demonstratie gegeven wordt op een live systeem waarbinnen een aantal scenario's dienen uitgewerkt te worden. of gaat het over (enkel) over het presenteren hoe de gevraagde scenario s Opdat de verschillende aanbieders met vergelijkbare configuraties kunnen geïmplementeerd worden? zullen werken, dienen een aantal virtuele machines (met specifieke Indien een life demonstratie nodig is, mag dit gebeuren op een extern naamgeving) aangemaakt te worden. Op deze virtuele machines systeem dat binnen de lokalen van de FOD FIN wordt getoond? zullen de nodige software-installaties vooraf door de aanbieder kunnen worden uitgevoerd. FOD Financiën laat geen gebruik van zijn netwerkinfrastructuur voor deze demo toe. Om problemen met authenticatie/connectie/performantie te voorkomen, wenst FOD Financiën dat de demonstraties binnen de lokalen van FOD Financiën doorgaan (geen externe connecties voorzien). 9 III.1.4 NL 43 Onderdelen van de opdracht Ja De hoofdopdracht omvat onder andere - aanpassing van de service beschrijvingen op de ICT service portal - aanpassen van de functionaliteit van de ICT Service Portal. Moeten we hieruit verstaan dat de aanbieder ook dient in te staan voor aanpassingen aan de ICT Service Portal code/structuur naast het voorzien van nieuwe portlets? 10 III NL 58 Definitie van een workflow. De inschrijver toont aan hoe de tool de volgende situaties ondersteunt : - Een synchronisatie tussen verschillende parallel uitgevoerde workflows. Gelieve te verduidelijken wat verstaan wordt onder synchronisatie - Afhandeling van compliancy checks Gelieve te verduidelijken welke compliancy checks binnen FOD FIN moeten worden uitgevoerd. * Synchronisatie : het resultaat van twee of meerdere workflows kan al dan niet een trigger zijn om een volgende workflow(s) op te starten ; hoe wordt dit afgehandeld binnen de oplossing * Momenteel kan nog niet gedefinieerd worden welke compliancy checks er zullen dienen uitgevoerd te worden. Er wordt gevraagd hoe de oplossing dergelijke compliancy checks kan uitvoeren. 11 III NL 71 Realisatie end-user scenario s Tijdens de tweede implementatiefase (zie punt III.2) zal een Gelieve bijkomende informatie te geven rond de in deze paragraaf detailbeschrijving van de aangegeven scenario's worden opgesteld. besproken punten, met name : - Eventueel ontwikkelde scripts - Procesbeschrijving. De aangegeven scenario's worden nu deels via manuele acties van administrators en deels op automatische manier (via scripts) uitgevoerd. 12 III NL 49 U vermeldt dat HP ServiceDesk 4.5 en Jboss gemigreerd worden. Kan u Er dient geen rekening gehouden te worden met HP ServiceDesk toelichten of we in ons antwoorden nog dienen rekening te houden met HP 4.5. Service Desk 4.5 en Jboss? In de loop van het project zal de migratie van JBossPortal naar LifeRay (WebLogic) gebeuren. Er dient opgemerkt te worden dat de ontwikkelingen conform de JSR 168 Java Portlet specificaties dienen te gebeuren en niet afhankelijk mogen zijn van het gebruikte framework. Infosessie CCBB - QA.xls Pagina 2

3 13 III NL 59 Welke elementen dienen aangeboden te worden via Een visualisatie van de workflows (o.a. voortgang process, portlets/widgets/webparts in externe portals? status, ) dient mogelijk te zijn binnen een externe toepassing (vb. HP BSM ; portal). 14 III.5.6 NL 61 Wat betreft de Operationele transparantie : wat bedoelt u met een 'correct zicht'? Kan u dit toelichten wat u exact verwacht? Op basis van de informatie in de aangeboden oplossing moet het mogelijk zijn om bestaande workflows te kunnen optimaliseren ; de informatie moet transparant en duidelijk consulteerbaar zijn in de applicatie. 15 III.6.3 NL 65 Dienen we te antwoorden m.b.t. HP Service Desk 4.5 of HP Service HP Service Manager Manager? 16 III.7 NL 66 Dienen we te antwoorden m.b.t. Liferay op WebLogic 10 application server In de loop van het project zal de migratie van JBossPortal (JBoss) of Jboss? naar LifeRay (WebLogic) gebeuren. Er dient opgemerkt te worden dat de ontwikkelingen conform de Java Portlet specificaties (JSR 168/JSR 286) dienen te gebeuren en niet afhankelijk mogen zijn van het gebruikte framework.g30 17 NL In de prijstabel wordt een prijs gevraagd voor Server licenties. Klopt de Het aantal "target" nodes kan toenemen in de toekomst. volgende interpretatie dan: Verwacht de Fod Financien een eenmalige aankoop van de nodige softwarelicenties zonder bijkomende aankopen omwille van de eventuele toekomstige groei van de omgeving? 18 NL In de prijstabel wordt de prijs voor de licentie voor een bijkomende productie en DR server gevraagd. Betekent dit dat er een tweede productieomgeving wordt overwogen die los staat van de huidige omgeving? 19 NL Hoeveel OS instances omvat de omgeving van Fod Financien wat betreft servers en storage en clients De aankoop van een bijkomende server kan niet uitgesloten worden. Zie aangepaste versie lastenboek paragraaf III NL Hoeveel network devices omvat de omgeving van de Fod Financien? Netwerk devices zijn out-of-scope. 21 NL Kunt u verder toelichting geven bij punt II.15. Wordt een deponering van de Enkel de specifiek voor FOD Financiën ontwikkelde scripts dienen volledige broncode van het product verwacht, of enkel van de specifiek voor gedeponeerd te worden. de Fod Financien ontwikkelde scripts? 22 III.1.2 NL 42 De basis te leggen voor samenwerking met andere organisaties in de Andere overheidsdiensten kunnen gebruik maken van infrastructuur publieke sector door uitbouw van een private cloud infrastructuur die in een binnen het datacenter van FOD Financiën. Met de voorgestelde community model kan ingebracht worden Wat wordt er precies verstaan onder community model? oplossing moet het mogelijk zijn om de (gemeenschappelijke) infrastructuur te beheren vanaf één centrale locatie. FOD Financiën schaart zich achter de strategie van gemeenschappelijk gebruik van de infrastructuur door organisaties in de publieke sector waardoor een rationeel gebruik van resources nagestreefd wordt. 23 III.2 NL 43 integraties met ucmdb en HP SM integraties met backend systemen integratie met ICT User-portaal Hoe ver moet de integratie met de ICT portal gaan? Tijdens de eerste implementatiefase (realisatie basis-architectuur) dient men vanaf de ICT Service Portal een workflow binnen de "IT Process Automation" oplossing te kunnen starten. Ook statusrapportering vanaf de automation-tool naar de webportaal toe dient mogelijk te zijn. Infosessie CCBB - QA.xls Pagina 3

4 24 III.2 NL 43 FOD Financiën voorziet een full-time java-ontwikelaar gedurende de looptijd Hierbij wordt verwezen naar punt II van het bestek (onderdeel van implementatiefase 2 die vastgelegd is op 8 maanden "Taken in co-sourcing"). De medewerker van FOD Financiën zal Hoe moet de functie van die ontwikkelaar gezien worden? Neemt hij de tijdelijk deel uitmaken van het team ontwikkelaars (noodzakelijk voor mogelijke aanpassingen op de portal voor zijn rekening? de aanpassingen aan de webportaal) van de inschrijver. 25 III.5.1 NL 53 De inschrijver dient één automatiserings oplossing aan te bieden bestaande FOD Financiën stelt geen eisen mbt. de technologie van de "IT uit software en diensten voor implementatie, integratie en java-ontwikkeling Process Automation"-oplossing. Voor de uitbreiding van de ICT Betekent dit dat de tool op java gebaseerd dient te worden, of java-modules Service Portaal dient wel java (java-modules) gebruikt te worden. moet kunnen aanvaarden? 26 III NL 57 In welke mate lijkt de ontwikkelomgeving op de productieomgeving? De ontwikkelomgeving dient om de (logische) werking van de workflow te testen/simuleren. De ontwikkelomgeving connecteert niet noodzakelijk naar de verschillende target-systemen. 27 III NL 58 Afhandeling van een goedkeuring binnen een procesflow. Hoe dient deze goedkeuring te gebeuren? 28 III NL 59 Een portlet/widget/webparts interface die toelaat om elementen van de IT Process Automation oplossing te tonen in externe portals. Hier wordt in het bijzonder gedacht aan de HP BSM (Business Service Management) oplossing en de IT Service Portal. Welke elementen dienen zichtbaar te zijn op externe portals? Hier dient de inschrijver aan te geven hoe de vooropgestelde oplossing dergelijke goedkeuring afhandelt. Dit dient ook te gebeuren in relatie met de IT Service Portaal (zie III.7). Een visualisatie van de workflows (o.a. voortgang process, status, ) dient mogelijk te zijn binnen een externe toepassing (vb. HP BSM ; portal). Het moet mogelijk zijn om een workflow vanaf de externe portlet te kunnen opstarten. 29 III NL 68 Infrastructure Services MSSQL Aanvraag voor wijziging Over welk type wijziging hebben we het hier? De lijst aangegeven in punt III dient enkel als voorbeeld van een aantal aanvragen momenteel beschikbaar op de ICT Service Portaal.Het zou hier (service MSSQL) kunnen gaan over wijzigingen van rechten van database-gebruikers ; aanpassen grootte van database ; Tijdens de analysefase zal in detail beschreven worden welke wijzigingen voor de aanvragen via de IT Automationtool verwerkt worden. 30 NL 7 Wat wordt hier bedoeld met de implementatie van het systeem? Alle software en diensten noodzakelijk om de verschillende fases van het project (zie III.2) binnen de periode van 12 maanden na I.7 toekenning van de opdracht te realiseren. 31 I.16.4 NL 18 Wanneer zullen de data waarop de demonstraties zullen plaatsvinden, door FOD Financiën bepaald worden. FOD Financiën zal adhv. de gunningscriteria bepalen welke offertes in aanmerking komen voor deelname aan de demonstratie. De data zullen door FOD Finaniën in de eerste helft van okotober 2011 bekend gemaakt worden. De demonstraties zullen plaatsvinden eind oktober Infosessie CCBB - QA.xls Pagina 4

5 32 I.16.4 NL Er staat vermeld dat FOD Financiën 2 weken voor de datum het scenario van de demonstratie zal meedelen. Maar er staat ook in voorlaatste paragraaf van betrokken I.16.4 een niet-limitatief aantal scenario s opgesomd die, volgens de opdracht door de inschrijver zullen gepresenteerd moeten worden tijdens deze demonstratie aan de aangewezen medewerkers van FOD Financiën. Zal er dan gedurende de demonstratie van 2 uur, een nog te bepalen scenario gepresenteerd moeten worden,bovenop de daar opgesomde scenario's. De aangegeven lijst van scenario's in het bestek is niet limitatief. De lijst van scenario's die aan de geselecteerde inschrijvers voor deelname demonstratie zal worden verstuurd is wel limitatief. 33 II.7 NL 33 Wat wordt in deze paragraaf bedoeld met het systeem? Alle software en diensten noodzakelijk om de verschillende fases van het project (zie III.2) binnen de periode van 12 maanden na toekenning van de opdracht te realiseren. 34 III NL 57 De opdrachtgeven vermeldt dat wij een automatiseringstool dienen te voorzien voor ondermeer de volgende Operating Systemen (OS'en) Solaris 10 (Sparc of X86) Windows 2008 R2 Over hoeveel fysieke machines beschikt de opdrachtgeven per OS. Zijn dit fysieke machines en wat is het aantal cores van deze fysieke machines. Kan de opdrachtgeveb ons eveneens een overzicht geven van het aantal virtuele OS'en die op elk van die fysieke machines is geimplementeerd. Vb Machine X73 Type HP DL380 4core met 5 virtuele Os's : 3x Wintel x Linux + 1 Solaris Zie titel III.10 van de 2e versie van het bestek. 35 III NL Er wordt gesteld: "Een beperkte mate van automatisering van repetitieve taken is vaak reeds aanwezig." Hoe verhoudt zich dat tot de opsomming van repetitieve taken in III (pagina 70 en 71 NL)? 36 III NL Heeft de huidige ICT Service Portal de mogelijkheid om via de REST API te communiceren? 37 III NL Migratie van HP Service Desk naar Service Manager is gepland. Gaat deze migratie onverwijld voor mocht blijken dat een alternatief vervat zit als basisonderdeel van de aangeboden bouwblokken? 38 III NL Integratie met EMC networker: welke database agenten kunnen gebruikt worden? De opsomming van repetitieve taken (III.8.2.1) in het bestek wordt als voorbeeld aangegeven. Al deze aanvragen worden momenteel via een manuele manier afgehandeld door het verantwoordelijke team. Hiervoor wordt in aantal gevallen gebruik gemaakt van een vooraf ontwikkeld script (beperkte vorm van automatisatie). De huidige versie van de ICT Service Portal ondersteunt de REST API niet. De evolutie in deze zin wordt niet uitgesloten. De migratie van HP Service Desk naar HP Service Manager wordt uitgevoerd. De migratie van de Service Management oplossing staat los van dit bestek. Dit bestek richt zich uitsluitend tot de aanschaf en implementatie van een "IT Process Automation"- oplossing. De NMDa-module is geïmplementeerd voor volgende databases/systemen : DB2 ; Oracle en Lotus Notes. Indien de aangeboden oplossing specifieke eisen stelt ivm. backup van data/systeem dient dit in de offerte aangegeven te worden. Om EMC Networker aan te sturen kan men best gebruik maken van Networker nsradmin API. Infosessie CCBB - QA.xls Pagina 5

6 39 III.7 66 NL Wat wordt er bedoeld met "velden afhankelijk maken van vorige selecties door de gebruiker"? Kan hier een voorbeeld van gegeven worden (met eventueel gewenste interactie met andere service management componenten? Als de gebruiker een waarde selecteert binnen een listbox, keuzelijst, kan dit zijn mogelijke keuzes binnen andere user interface elementen bepalen. Stel dat de gebruiker een virtuele machine wenst aan te vragen op het Windows-platform dan zal dit in andere keuzemogelijkheden resulteren dan tov. een virtuele machine op het SOLARIS-platform. 40 III.7 67 NL Om "Dynamische sequentie van formulieren" te bekomen: is het mogelijk de bestaande ICT Service Portal te vervangen of kan deze enkel uitgebreid worden? 41 III NL Kunnen we er voor gebruikersbeheer van uit gaan dat gebruikers van de process automation engine gecreeërd worden via Active Directory of een andere LDAP? Binnen het kader van dit bestek is een uitbreiding van de bestaande ICT Service Portal voorzien. Ja. De verwachte werkwijze is als volgt : de gebruikers worden aangemaakt in LDAP en lid gemaakt van een groep (mbt. IT Automation tool). De oplossing maakt gebruik van de authenticatie binnen LDAP en verkrijgt de groep waartoe de gebruiker behoort. Binnen de tool gebeurt een mapping tussen de groep en de rol van de gebruiker. 42 NA NL Kunnen er licenties aangeboden worden die vallen onder bestaande Dit is niet toegelaten in kader van deze opdracht. contracten met FOD Financiën? 43 III NL De paragraaf over versiebeheer: gaat dit over het volledige te automatiseren Het versiebeheer laat toe om de wijzigingen in de workflows proces of over versies van services in een service catalog? (aangemaakt met IT Automation-tool) te beheren. Het versiebeheersysteem vormt een onderdeel van de aangeboden oplossing. Infosessie CCBB - QA.xls Pagina 6

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Oracle Mobile and Social Access Management 10 oktober 2012. Joost Koiter

Oracle Mobile and Social Access Management 10 oktober 2012. Joost Koiter Oracle Mobile and Social Access Management 10 oktober 2012 Joost Koiter Kennis en experese: Op gebied van Oracle Service Oriented Architecture (SOA) Op gebied van Oracle Iden4ty & Access Management (IAM,

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

we keep your systems running

we keep your systems running we keep your systems running Apple dokters Apple dokters Apple dokters Sinds 1994 Centrale Apple Reparatie Dienst Landelijk dekkend Authorised Service Provider Apple Certified Professionals 97 Internet

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

BIJLAGE 5: prijstabel. Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Subtotaal incl. Btw. Totaal fase incl. Btw

BIJLAGE 5: prijstabel. Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Subtotaal incl. Btw. Totaal fase incl. Btw BIJLAGE 5: prijstabel Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Fase 0 bij de validatie van het PID, drie maanden na de kick-off. Subtotaal incl. Btw Totaal fase incl. Btw Fase 1 subfase 1 - subfase

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS Voor een aantal producten zijn er sinds het uitkomen van nieuwe versies, wijzigingen in de licentieregels. Dit geldt voor SQL Server (zie

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

MS Dynamics 365 voor MKB

MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB Doel van deze presentatie Door kennisdeling onze relaties in staat stellen de juiste softwarebeslissingen te maken om hun bedrijf door te ontwikkelen Ik

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een handelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011

Project Diva. De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Project Diva De implementatie van Documentum bij Provincie Utrecht, 7 september 2011 Ad Overgaag, projectleider provincie Utrecht Marko van Schaijk, euroscript delt 1 Oude situatie Veranderende taken Krimpende

Nadere informatie

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten)

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Whitepaper Het Werkplek Concept VDI juli 2013 Pagina 1 van 5 INHOUD

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens Paragraphe n de page. langue Questions Réponses partie A: 4.3.1 Contenu de l'offre volet 3B partie B: 2.1.2 Sous-traitants Partie B: 2.2.2.2 Exigences techniques: profils compétences Partie B: 2.2.2.2

Nadere informatie

Portals & Open Source

Portals & Open Source Portals & Open Source OGh Jaarcongres 2003 Zeist, 7 october R.V.L.P. Schaaf Agenda Introductie Begrippenkader en standaards Open Source portals Onder de loep: Imbrium Praktijk case Open Source in uw organisatie?

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Robert Deckers SASG okt 2012 v3 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar ergens leiden Bewuste

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Websphere Portal 6: Ronald Dekkers

Websphere Portal 6: Ronald Dekkers Websphere Portal 6: Koppelen met Domino, Sametime, ERP en Voip op System i5 Ronald Dekkers r.dekkers@acuity.nl (Booth 2) Agenda Even voorstellen Portal: waarom? Websphere Portal 6.0 Koppelen met SameTime

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010 Uit welke producten bestaat deze versie van de Symantec Backup Exec -serie? Symantec Backup Exec 2010 biedt betrouwbare back-up en herstel, ontworpen voor uw groeiende onderneming. Bescherm op eenvoudige

Nadere informatie

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Welkom Pijlers van Beheer Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Waarom doe je Beheer Business perspectief Stabiliteit Security Enablen voor gebruikers Ondersteuning Technisch Perspectief

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Archipol 6 voor gebruikers

Archipol 6 voor gebruikers Archipol 6 voor gebruikers Agenda Evolutie installed base Sterkten Archipol versie 6 Extra document types Module wapens Beheer Notulen 3 Archipol installed base Versie 4 : 31 % Versie 5 : 29 % Versie 6

Nadere informatie

Remylaan 4b Plaats: Wijgmaal Postcode: Contactpunt(en): De heer Peter Geys Tel T.a.v.: Fax

Remylaan 4b Plaats: Wijgmaal Postcode: Contactpunt(en): De heer Peter Geys Tel T.a.v.:   Fax 1/ 5 BE001 6/4/2017 - BDA nummer: 2017-510831 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software

To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software Robert Deckers Engineering World 2011 v1 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Productinformatie Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Inhoud 1...1 2 Hoe werkt Quartz?...3 2.1 Configuratie...3 2.2 Quartz devices en datapoints...4 2.3 Dashboards bouwen...5 2.4 Gebruikersrollen

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek

BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek Op basis van de bij de potentiële klanten uitgevoerde behoeftebevraging zijn er geen indicaties dat de afgenomen volumes significant lager zouden liggen dan de volumes

Nadere informatie

Vlaamse HB-Plus VPC (Virtual Private Cloud )

Vlaamse HB-Plus VPC (Virtual Private Cloud ) Vlaamse HB-Plus VPC (Virtual Private Cloud ) HB-plus = advies, lange termijn, vertrouwensrelatie Derde (2003,2008,2015) toekenning van het IT contract aan HP-Proximus door de Vlaamse overheid Hoe kunnen

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Business Project

Plan van Aanpak Business Project 1. Aanleiding en achtergrond van het project Soulco is een Belgische KMO die zijn activiteiten uitoefent in Afrika en het Midden- Oosten. Ze willen graag een nieuwe website omdat hun huidige website volledig

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.4.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: Mei 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. Alle rechten voorbehouden. Lexmark is een hadelsmerk

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties.

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Ralph Wanders Datacenter Solutions Manager IT SECURITY IS TOPSPORT! Datacenter solutions componenten Orchestrate

Nadere informatie

Quality as a Service. Licentie overzicht. CeneSam, 1 juli 2013 1 juli 2014

Quality as a Service. Licentie overzicht. CeneSam, 1 juli 2013 1 juli 2014 Quality as a Service Licentie overzicht CeneSam, 1 juli 2013 1 juli 2014 Inhoudsopgave LICENTIE OVERZICHT 3 QUALITY AS A SERVICE LICENTIES 3 LICENTIE VERGELIJKING 4 FAIR USE POLICY 4 VANDAAG NOG AAN DE

Nadere informatie

Frontend performance meting

Frontend performance meting Frontend performance meting als aanvulling op de traditionele manier van performancetesten René Meijboom rene@performancearchitecten.nl Introductie Uitdaging bij huidige klant Succesvolle performancetest

Nadere informatie

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A Q & A 1. Onderaan pagina 17 van dit bestek staat dat wij op simpele aanvraag toegang kunnen krijgen tot een gereserveerde ruimte waar de te migreren rapporten kunnen worden geconsulteerd. Welke procedure

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Invantive 2012 Release 1 (build 44)

Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive Estate Invantive Vision Invantive Control Invantive Producer Invantive Query-programma Invantive Composition Invantive Studio 30 maart 2012 Oplossingen van

Nadere informatie

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms?

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? your oracle solu+ons partner Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? APEX for mission critical applications: the Groupm business-case By Ronny Boeykens & Stijn Van Raes iadvise o Opgericht in 2004

Nadere informatie

Oracle PaaS en IaaS Public Cloud Services P I L L A R - D O C U M E N T A T I E J U L I

Oracle PaaS en IaaS Public Cloud Services P I L L A R - D O C U M E N T A T I E J U L I Oracle PaaS en IaaS Public Cloud Services P I L L A R - D O C U M E N T A T I E J U L I 2 0 1 6 Inhoudsopgave Scope 1 Oracle Cloud Service Level Objective Policy: Beoogde uptime 1 Oracle Cloud Security

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie