Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie"

Transcriptie

1 Nr/N Ref NL/FR Pagina Vraag Antwoord Page Question Response 1 II.8.1 NL 33 Er wordt een termijn van 30 kalenderdagen voorzien voor de goedkeuring van het project. Dit kan een impact hebben op het verloop van het project, daar bepaalde taken pas zullen starten na formele goedkeuring van FOD Financiën. Dergelijke documenten zijn bvb. project planning, analyse documenten,. Kan de termijn van 30 dagen ingekort worden of kunnen gedeeltelijke goedkeuringen gedaan worden om bepaalde activiteiten reeds te laten starten zodat impact op doorlooptijd minimaal gehouden worden? FOD Financiën engageert zich om de goedkeuringstermijn (30 dagen maximum) zo kort mogelijk te houden opdat de impact op de doorlooptijd van het project geminimaliseerd wordt. G12 2 II.16.2 NL 38 Wordt het Jaarlijks onderhoud op software aanzien als dienst, waarop de prijsherzieningsformule van toepassing is? 3 III.10 NL 73 De voorgestelde oplossing heeft een licentiepolitiek volgens per target instance: o Server OS instance (windows / unix / solaris) o Per network device (een niet server OS instance) o Per destop client (indien ook in scope) Kan FOD Financiën een lijst doorgeven van de infrastructuurelementen (Servers OS instances, netwerk devices, ) die onder III.10 (III.8) beoogd wordt om op te nemen voor use cases / scenario's (implementatiefase 2) Neen, de prijsherzieningsformule is hier niet van toepassing. Zie aangepaste versie lastenboek. 4 Bijlage E - 1 en 2 5 Bijlage E - 1 en 2 NL 91 Er worden 2 server licenties (1 non production) en hierna een prijs per server gevraagd. Is de vraag gebaseerd op een target server? Mag de hoeveelheid aangepast worden op de inventarislijst (bvb. als de prijspolitiek van het software huis een bundled aantal servers is)? NL 91 vermeld een prijs 5 named users en 50 concurrent users. Wat is het verschil in functie van die gebruikers? Kunnen de 5 named users aanschouwd worden als personen die de scenario s definieren / aanpassen en de 50 concurrent users enkel de gebruikers van de scenario s zijn zonder ze te kunnen aanpassen? Neen "Named user" op naam van de eindgebruiker ; deze licenties zullen toegewezen worden aan de administrators van de toepassing en dienen ten alle tijden een toegang tot de applicatie te verlenen. De "concurrent licenties" zullen toegewezen worden aan gebruikers van de applicatie dwz. personen die scenario's definiëren/aanpassen/consulteren/uitvoering opvolgen. 6 Bijlage E Bijlage E - 4 NL 91 "Abonnement op bibliotheek met standaard workflows (prijs per jaar)". Wat dient hier vermleld te worden indien dit inbegrepen is in het software maintenance contract? NL 93 Hier staat: "1 mandag is gelijk aan 8 uren". In sectie III.14.2 blz 82 staat beschreven dat een mandag 7u36 is. Welk is correct? Het veld dient ingevuld te worden met 0 (nul euro). Sectie III.14.2 handelt over een medewerker (VTE) van FOD Financiën. Hier geldt dat één mandag gelijk is aan 7u36. Bijlage E-4 behandelt de diensten geleverd door de inschrijver ; hier geldt dat één mandag gelijk is aan 8 uren. Infosessie CCBB - QA.xls Pagina 1

2 8 I.16.4 NL 18 Demonstratie De demonstratie dient gegeven te worden op een live systeem Is het de bedoeling dat de demonstratie gegeven wordt op een live systeem waarbinnen een aantal scenario's dienen uitgewerkt te worden. of gaat het over (enkel) over het presenteren hoe de gevraagde scenario s Opdat de verschillende aanbieders met vergelijkbare configuraties kunnen geïmplementeerd worden? zullen werken, dienen een aantal virtuele machines (met specifieke Indien een life demonstratie nodig is, mag dit gebeuren op een extern naamgeving) aangemaakt te worden. Op deze virtuele machines systeem dat binnen de lokalen van de FOD FIN wordt getoond? zullen de nodige software-installaties vooraf door de aanbieder kunnen worden uitgevoerd. FOD Financiën laat geen gebruik van zijn netwerkinfrastructuur voor deze demo toe. Om problemen met authenticatie/connectie/performantie te voorkomen, wenst FOD Financiën dat de demonstraties binnen de lokalen van FOD Financiën doorgaan (geen externe connecties voorzien). 9 III.1.4 NL 43 Onderdelen van de opdracht Ja De hoofdopdracht omvat onder andere - aanpassing van de service beschrijvingen op de ICT service portal - aanpassen van de functionaliteit van de ICT Service Portal. Moeten we hieruit verstaan dat de aanbieder ook dient in te staan voor aanpassingen aan de ICT Service Portal code/structuur naast het voorzien van nieuwe portlets? 10 III NL 58 Definitie van een workflow. De inschrijver toont aan hoe de tool de volgende situaties ondersteunt : - Een synchronisatie tussen verschillende parallel uitgevoerde workflows. Gelieve te verduidelijken wat verstaan wordt onder synchronisatie - Afhandeling van compliancy checks Gelieve te verduidelijken welke compliancy checks binnen FOD FIN moeten worden uitgevoerd. * Synchronisatie : het resultaat van twee of meerdere workflows kan al dan niet een trigger zijn om een volgende workflow(s) op te starten ; hoe wordt dit afgehandeld binnen de oplossing * Momenteel kan nog niet gedefinieerd worden welke compliancy checks er zullen dienen uitgevoerd te worden. Er wordt gevraagd hoe de oplossing dergelijke compliancy checks kan uitvoeren. 11 III NL 71 Realisatie end-user scenario s Tijdens de tweede implementatiefase (zie punt III.2) zal een Gelieve bijkomende informatie te geven rond de in deze paragraaf detailbeschrijving van de aangegeven scenario's worden opgesteld. besproken punten, met name : - Eventueel ontwikkelde scripts - Procesbeschrijving. De aangegeven scenario's worden nu deels via manuele acties van administrators en deels op automatische manier (via scripts) uitgevoerd. 12 III NL 49 U vermeldt dat HP ServiceDesk 4.5 en Jboss gemigreerd worden. Kan u Er dient geen rekening gehouden te worden met HP ServiceDesk toelichten of we in ons antwoorden nog dienen rekening te houden met HP 4.5. Service Desk 4.5 en Jboss? In de loop van het project zal de migratie van JBossPortal naar LifeRay (WebLogic) gebeuren. Er dient opgemerkt te worden dat de ontwikkelingen conform de JSR 168 Java Portlet specificaties dienen te gebeuren en niet afhankelijk mogen zijn van het gebruikte framework. Infosessie CCBB - QA.xls Pagina 2

3 13 III NL 59 Welke elementen dienen aangeboden te worden via Een visualisatie van de workflows (o.a. voortgang process, portlets/widgets/webparts in externe portals? status, ) dient mogelijk te zijn binnen een externe toepassing (vb. HP BSM ; portal). 14 III.5.6 NL 61 Wat betreft de Operationele transparantie : wat bedoelt u met een 'correct zicht'? Kan u dit toelichten wat u exact verwacht? Op basis van de informatie in de aangeboden oplossing moet het mogelijk zijn om bestaande workflows te kunnen optimaliseren ; de informatie moet transparant en duidelijk consulteerbaar zijn in de applicatie. 15 III.6.3 NL 65 Dienen we te antwoorden m.b.t. HP Service Desk 4.5 of HP Service HP Service Manager Manager? 16 III.7 NL 66 Dienen we te antwoorden m.b.t. Liferay op WebLogic 10 application server In de loop van het project zal de migratie van JBossPortal (JBoss) of Jboss? naar LifeRay (WebLogic) gebeuren. Er dient opgemerkt te worden dat de ontwikkelingen conform de Java Portlet specificaties (JSR 168/JSR 286) dienen te gebeuren en niet afhankelijk mogen zijn van het gebruikte framework.g30 17 NL In de prijstabel wordt een prijs gevraagd voor Server licenties. Klopt de Het aantal "target" nodes kan toenemen in de toekomst. volgende interpretatie dan: Verwacht de Fod Financien een eenmalige aankoop van de nodige softwarelicenties zonder bijkomende aankopen omwille van de eventuele toekomstige groei van de omgeving? 18 NL In de prijstabel wordt de prijs voor de licentie voor een bijkomende productie en DR server gevraagd. Betekent dit dat er een tweede productieomgeving wordt overwogen die los staat van de huidige omgeving? 19 NL Hoeveel OS instances omvat de omgeving van Fod Financien wat betreft servers en storage en clients De aankoop van een bijkomende server kan niet uitgesloten worden. Zie aangepaste versie lastenboek paragraaf III NL Hoeveel network devices omvat de omgeving van de Fod Financien? Netwerk devices zijn out-of-scope. 21 NL Kunt u verder toelichting geven bij punt II.15. Wordt een deponering van de Enkel de specifiek voor FOD Financiën ontwikkelde scripts dienen volledige broncode van het product verwacht, of enkel van de specifiek voor gedeponeerd te worden. de Fod Financien ontwikkelde scripts? 22 III.1.2 NL 42 De basis te leggen voor samenwerking met andere organisaties in de Andere overheidsdiensten kunnen gebruik maken van infrastructuur publieke sector door uitbouw van een private cloud infrastructuur die in een binnen het datacenter van FOD Financiën. Met de voorgestelde community model kan ingebracht worden Wat wordt er precies verstaan onder community model? oplossing moet het mogelijk zijn om de (gemeenschappelijke) infrastructuur te beheren vanaf één centrale locatie. FOD Financiën schaart zich achter de strategie van gemeenschappelijk gebruik van de infrastructuur door organisaties in de publieke sector waardoor een rationeel gebruik van resources nagestreefd wordt. 23 III.2 NL 43 integraties met ucmdb en HP SM integraties met backend systemen integratie met ICT User-portaal Hoe ver moet de integratie met de ICT portal gaan? Tijdens de eerste implementatiefase (realisatie basis-architectuur) dient men vanaf de ICT Service Portal een workflow binnen de "IT Process Automation" oplossing te kunnen starten. Ook statusrapportering vanaf de automation-tool naar de webportaal toe dient mogelijk te zijn. Infosessie CCBB - QA.xls Pagina 3

4 24 III.2 NL 43 FOD Financiën voorziet een full-time java-ontwikelaar gedurende de looptijd Hierbij wordt verwezen naar punt II van het bestek (onderdeel van implementatiefase 2 die vastgelegd is op 8 maanden "Taken in co-sourcing"). De medewerker van FOD Financiën zal Hoe moet de functie van die ontwikkelaar gezien worden? Neemt hij de tijdelijk deel uitmaken van het team ontwikkelaars (noodzakelijk voor mogelijke aanpassingen op de portal voor zijn rekening? de aanpassingen aan de webportaal) van de inschrijver. 25 III.5.1 NL 53 De inschrijver dient één automatiserings oplossing aan te bieden bestaande FOD Financiën stelt geen eisen mbt. de technologie van de "IT uit software en diensten voor implementatie, integratie en java-ontwikkeling Process Automation"-oplossing. Voor de uitbreiding van de ICT Betekent dit dat de tool op java gebaseerd dient te worden, of java-modules Service Portaal dient wel java (java-modules) gebruikt te worden. moet kunnen aanvaarden? 26 III NL 57 In welke mate lijkt de ontwikkelomgeving op de productieomgeving? De ontwikkelomgeving dient om de (logische) werking van de workflow te testen/simuleren. De ontwikkelomgeving connecteert niet noodzakelijk naar de verschillende target-systemen. 27 III NL 58 Afhandeling van een goedkeuring binnen een procesflow. Hoe dient deze goedkeuring te gebeuren? 28 III NL 59 Een portlet/widget/webparts interface die toelaat om elementen van de IT Process Automation oplossing te tonen in externe portals. Hier wordt in het bijzonder gedacht aan de HP BSM (Business Service Management) oplossing en de IT Service Portal. Welke elementen dienen zichtbaar te zijn op externe portals? Hier dient de inschrijver aan te geven hoe de vooropgestelde oplossing dergelijke goedkeuring afhandelt. Dit dient ook te gebeuren in relatie met de IT Service Portaal (zie III.7). Een visualisatie van de workflows (o.a. voortgang process, status, ) dient mogelijk te zijn binnen een externe toepassing (vb. HP BSM ; portal). Het moet mogelijk zijn om een workflow vanaf de externe portlet te kunnen opstarten. 29 III NL 68 Infrastructure Services MSSQL Aanvraag voor wijziging Over welk type wijziging hebben we het hier? De lijst aangegeven in punt III dient enkel als voorbeeld van een aantal aanvragen momenteel beschikbaar op de ICT Service Portaal.Het zou hier (service MSSQL) kunnen gaan over wijzigingen van rechten van database-gebruikers ; aanpassen grootte van database ; Tijdens de analysefase zal in detail beschreven worden welke wijzigingen voor de aanvragen via de IT Automationtool verwerkt worden. 30 NL 7 Wat wordt hier bedoeld met de implementatie van het systeem? Alle software en diensten noodzakelijk om de verschillende fases van het project (zie III.2) binnen de periode van 12 maanden na I.7 toekenning van de opdracht te realiseren. 31 I.16.4 NL 18 Wanneer zullen de data waarop de demonstraties zullen plaatsvinden, door FOD Financiën bepaald worden. FOD Financiën zal adhv. de gunningscriteria bepalen welke offertes in aanmerking komen voor deelname aan de demonstratie. De data zullen door FOD Finaniën in de eerste helft van okotober 2011 bekend gemaakt worden. De demonstraties zullen plaatsvinden eind oktober Infosessie CCBB - QA.xls Pagina 4

5 32 I.16.4 NL Er staat vermeld dat FOD Financiën 2 weken voor de datum het scenario van de demonstratie zal meedelen. Maar er staat ook in voorlaatste paragraaf van betrokken I.16.4 een niet-limitatief aantal scenario s opgesomd die, volgens de opdracht door de inschrijver zullen gepresenteerd moeten worden tijdens deze demonstratie aan de aangewezen medewerkers van FOD Financiën. Zal er dan gedurende de demonstratie van 2 uur, een nog te bepalen scenario gepresenteerd moeten worden,bovenop de daar opgesomde scenario's. De aangegeven lijst van scenario's in het bestek is niet limitatief. De lijst van scenario's die aan de geselecteerde inschrijvers voor deelname demonstratie zal worden verstuurd is wel limitatief. 33 II.7 NL 33 Wat wordt in deze paragraaf bedoeld met het systeem? Alle software en diensten noodzakelijk om de verschillende fases van het project (zie III.2) binnen de periode van 12 maanden na toekenning van de opdracht te realiseren. 34 III NL 57 De opdrachtgeven vermeldt dat wij een automatiseringstool dienen te voorzien voor ondermeer de volgende Operating Systemen (OS'en) Solaris 10 (Sparc of X86) Windows 2008 R2 Over hoeveel fysieke machines beschikt de opdrachtgeven per OS. Zijn dit fysieke machines en wat is het aantal cores van deze fysieke machines. Kan de opdrachtgeveb ons eveneens een overzicht geven van het aantal virtuele OS'en die op elk van die fysieke machines is geimplementeerd. Vb Machine X73 Type HP DL380 4core met 5 virtuele Os's : 3x Wintel x Linux + 1 Solaris Zie titel III.10 van de 2e versie van het bestek. 35 III NL Er wordt gesteld: "Een beperkte mate van automatisering van repetitieve taken is vaak reeds aanwezig." Hoe verhoudt zich dat tot de opsomming van repetitieve taken in III (pagina 70 en 71 NL)? 36 III NL Heeft de huidige ICT Service Portal de mogelijkheid om via de REST API te communiceren? 37 III NL Migratie van HP Service Desk naar Service Manager is gepland. Gaat deze migratie onverwijld voor mocht blijken dat een alternatief vervat zit als basisonderdeel van de aangeboden bouwblokken? 38 III NL Integratie met EMC networker: welke database agenten kunnen gebruikt worden? De opsomming van repetitieve taken (III.8.2.1) in het bestek wordt als voorbeeld aangegeven. Al deze aanvragen worden momenteel via een manuele manier afgehandeld door het verantwoordelijke team. Hiervoor wordt in aantal gevallen gebruik gemaakt van een vooraf ontwikkeld script (beperkte vorm van automatisatie). De huidige versie van de ICT Service Portal ondersteunt de REST API niet. De evolutie in deze zin wordt niet uitgesloten. De migratie van HP Service Desk naar HP Service Manager wordt uitgevoerd. De migratie van de Service Management oplossing staat los van dit bestek. Dit bestek richt zich uitsluitend tot de aanschaf en implementatie van een "IT Process Automation"- oplossing. De NMDa-module is geïmplementeerd voor volgende databases/systemen : DB2 ; Oracle en Lotus Notes. Indien de aangeboden oplossing specifieke eisen stelt ivm. backup van data/systeem dient dit in de offerte aangegeven te worden. Om EMC Networker aan te sturen kan men best gebruik maken van Networker nsradmin API. Infosessie CCBB - QA.xls Pagina 5

6 39 III.7 66 NL Wat wordt er bedoeld met "velden afhankelijk maken van vorige selecties door de gebruiker"? Kan hier een voorbeeld van gegeven worden (met eventueel gewenste interactie met andere service management componenten? Als de gebruiker een waarde selecteert binnen een listbox, keuzelijst, kan dit zijn mogelijke keuzes binnen andere user interface elementen bepalen. Stel dat de gebruiker een virtuele machine wenst aan te vragen op het Windows-platform dan zal dit in andere keuzemogelijkheden resulteren dan tov. een virtuele machine op het SOLARIS-platform. 40 III.7 67 NL Om "Dynamische sequentie van formulieren" te bekomen: is het mogelijk de bestaande ICT Service Portal te vervangen of kan deze enkel uitgebreid worden? 41 III NL Kunnen we er voor gebruikersbeheer van uit gaan dat gebruikers van de process automation engine gecreeërd worden via Active Directory of een andere LDAP? Binnen het kader van dit bestek is een uitbreiding van de bestaande ICT Service Portal voorzien. Ja. De verwachte werkwijze is als volgt : de gebruikers worden aangemaakt in LDAP en lid gemaakt van een groep (mbt. IT Automation tool). De oplossing maakt gebruik van de authenticatie binnen LDAP en verkrijgt de groep waartoe de gebruiker behoort. Binnen de tool gebeurt een mapping tussen de groep en de rol van de gebruiker. 42 NA NL Kunnen er licenties aangeboden worden die vallen onder bestaande Dit is niet toegelaten in kader van deze opdracht. contracten met FOD Financiën? 43 III NL De paragraaf over versiebeheer: gaat dit over het volledige te automatiseren Het versiebeheer laat toe om de wijzigingen in de workflows proces of over versies van services in een service catalog? (aangemaakt met IT Automation-tool) te beheren. Het versiebeheersysteem vormt een onderdeel van de aangeboden oplossing. Infosessie CCBB - QA.xls Pagina 6