De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA"

Transcriptie

1 De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: Ingangsdatum: Expiratiedatum: VASTGESTELD DOOR BEVOEGD GEZAG DD: OPENBAAR GEMAAKT DD: ROC Zeeland Cluster Horeca, Toerisme en Voeding - locatie Podium WV Middelburg T F KvK Middelburg ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 1

2 Inhoud: VOORWOORD DE ORGANISATIE VAN DE OPLEIDING Onderwijsdoelen van de opleiding Inhoud van het beroep Kerntaken van de Manager/Ondernemer Horeca Arbeidsmarkt en loopbaan perspectief / doorstroom Opleidingsvarianten Leren binnen school en in de beroepspraktijk (BPV) DE INHOUD VAN DE OPLEIDING Duur van de opleiding De opbouw van het onderwijsprogramma De Beroepscomponent De Beroepscomponent De Burgerschap component Een beschrijving van de Vrije Ruimte Inrichting van de BPV Studieloopbaan begeleiding Opleidingsstructuur Opleidingsstructuur en SBU s : Urenverdeling per leerjaar DE ORGANISATIE VAN DE EXAMINERING Beoordelingen Ontwikkelingsgericht beoordelen (Formatief,studievoortgang) Kwalificerend beoordelen (Summatief, voor het diploma) Herkansingen Toetsplan Manager Ondernemer Horeca Aanvullende en voorwaardelijke toetsen Toetsvoorzieningen voor studenten met studiebeperkingen Gang van zaken tijdens toetsafname Afwikkeling van de Theorietoetsing Afwikkeling van de praktijktoetsing Vaststellen van de toetsresultaten Bekendmaken van examenresultaten Vrijstellingen Diplomering Certificeerbare eenheden Examenregels Examencommissie Subexamencommissie Vaststellingscommissie Examenbureau Examenreglement Klachten en bezwaren Inzagerecht Handboek examinering Externe borging examens Adressen ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 2

3 VOORWOORD Beste student, welkom bij ROC Zeeland, Cluster HTV. Waarom dit boekje? Dit document is geschreven om je inzicht te geven in de opleiding die je gekozen hebt. Je kunt lezen hoe het onderwijs en de examinering van je opleiding zijn geregeld. Dit moet namelijk aan wettelijke kaders voldoen. In dit document wordt duidelijk gemaakt hoe je opleiding is opgebouwd en in welke volgorde de leerstof wordt aangeboden. Verder vind je informatie over hoe en wanneer die leerstof wordt getoetst. Het boekje is bestemd voor deelnemers, docenten, leden van de examencommissie en het examenbureau. Het is geldig voor het cohort dat op het voorblad staat (een cohort is een groep deelnemers die in hetzelfde jaar aan dezelfde opleiding begint) en is geldig tot de expiratiedatum, die op het voorblad staat. Wijzigingen worden steeds uiterlijk 1 mei voorafgaand aan een studiejaar in de vorm van een addendum aan de regeling toegevoegd. Aan het begin van je opleiding teken je een Onderwijsovereenkomst (OOK). Hierin staan de rechten en plichten van ROC Zeeland en die van de deelnemer (jij dus) vermeld. Tijdens de eerste schoolweken wordt door je trajectbegeleider verdere uitleg over de opleiding gegeven. De volgende belangrijke documenten komen hierbij aan bod: Dit document, Mijn opleiding Hierin wordt uitgelegd hoe de opleiding in elkaar zit en hoe de opleiding en de examens georganiseerd zijn. Studiegids Daarin staan de belangrijkste algemene en praktische zaken over de school en je opleiding. De examenregeling Dit is het officiële document waarin de regels m.b.t. de examinering zijn opgenomen. Het Deelnemerstatuut Hierin zijn de rechten en plichten van de deelnemers van het ROC Zeeland vastgelegd. Het is te vinden op Infonet, onder regelingen en formulieren. Klachtenregelingen Deelnemers die bij het ROC Zeeland een opleiding volgen, hebben het recht om een klacht, een bezwaar of een beroep in te dienen tegen de gang van zaken. Deze moeten op de juiste wijze worden afgehandeld. De Klachtenregeling ROC Zeeland helpt hierbij. De klachtenregelingen kun je terugvinden op of op Infonet. Het zijn dus belangrijke documenten die je gedurende je hele studie zult gebruiken. De documenten kun je vergelijken met een reisgids voor als je op vakantie gaat. Je hebt deze informatie constant nodig om je reisdoel (diploma) te halen. Zonder deze gids loop je de kans de weg kwijt te raken en dat betekent dat de reis (studie) wel eens langer kan gaan duren dan gepland (studievertraging). Als dat het geval is verwachten we van je dat je zelf contact opneemt met je reisleider (trajectbegeleider) om het probleem te bespreken. Je maakt dan samen nieuwe afspraken zodat je toch je doel bereikt. ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 3

4 Het is van groot belang dat je deze documenten goed bestudeert en bewaart. Van jou wordt verwacht dat je niet alleen weet wat er in staat, maar ook wat je in bepaalde situaties moet doen en wat je van de docenten en andere medewerkers mag verwachten. Als je na het lezen nog vragen, opmerkingen en/of voorstellen ter verbetering hebt, kun je terecht bij je trajectbegeleider. Een diploma behalen gaat niet vanzelf. Een goede samenwerking met collegadeelnemers, docenten en andere medewerkers is een voorwaarde voor succes. Van iedereen wordt dus een positieve inzet en een actieve houding verwacht. Net als later in je werk. We wensen je veel succes en een prettige studietijd.. ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 4

5 1. DE ORGANISATIE VAN DE OPLEIDING 1.1 Onderwijsdoelen van de opleiding Binnen het door het College van bestuur en de vestiging vastgestelde beleid verzorgt de afdeling opleiding en vorming gericht op: - beroepskwalificatie, - burgerschapskwalificatie - doorstroom kwalificatie De kerntaken, genoemd in het kwalificatiedossier van de betreffende kwalificatie, vormen hierbij het uitgangspunt. Het onderwijs is georganiseerd in de vorm van schoolonderwijs en beroepspraktijkvorming. Hun onderlinge verhouding hangt af van de gekozen leerweg en is vermeld in hoofdstuk 2 van dit document. 1.2 Inhoud van het beroep Met het diploma Ondernemer horeca/bakkerij kun je werken in de horecasector en bakkerijsector. Je kunt in de opleiding kiezen voor de vier verschillende uitstroomprofielen: Manager/ondernemer horeca, Manager/ondernemer café-bar, Manager/ondernemer fastservice of Ondernemer bakkerij. Het werk van een Manager/Ondernemer Horeca De Manager/ondernemer horeca is eigenaar van een bedrijf in de maaltijdverstrekkende sector of in de logiesverstrekkende sector. Hij geeft leiding aan de exploitatie ervan. Deze maaltijdverstrekkende sector bestaat uit een groot aantal bedrijven, die onderling grote verschillen vertonen. Er zijn op zichzelf staande restaurants. Maar er zijn ook combinaties van hotel en restaurant. Er zijn restaurants met - en zonder sterren en er zijn weggebonden restaurants. De logies verstrekkende sector bestaat uit een groot aantal bedrijven die onderling grote verschillen vertonen. Er zijn op zichzelf staande hotels. Maar er zijn ook combinaties van hotel en restaurant. Er zijn weggebonden hotels, (kleine) familiehotels en vijfsterrenhotels. Met het diploma Manager/ondernemer horeca ben je gekwalificeerd een bedrijf te beginnen. Als Manager/ondernemer horeca ben je in eerste instantie ondernemer van één of meer bedrijven. Je zult in veel gevallen eigenaar zijn van het bedrijf (of de bedrijven). De grootte van het bedrijf en het aantal bedrijven/vestigingen zorgen ervoor dat je als ondernemer meer of minder betrokken bent bij de operationele leiding en het zorgen dat in de dagelijkse praktijk de zaken goed lopen. In grote bedrijven is de Manager/ondernemer horeca niet de eigenaar van het bedrijf (of de bedrijven), maar geeft hij leiding aan een bedrijf/vestiging. In grote bedrijven ben je de persoon die zich bezighoudt met de positionering van het bedrijf op de markt. Ook het verbeteren van deze marktpositie heeft continu je aandacht. Je draagt zorg voor het opstellen van de diverse plannen die nodig zijn voor het drijven van de onderneming. ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 5

6 Je bepaalt het beleid en ziet er ook op toe dat dit beleid wordt uitgevoerd. Daarnaast draag je zorg voor de bedrijfsvoering en zie je erop toe dat alle wettelijke regels en voorschriften die te maken hebben met het bedrijf, in acht worden genomen. Managers zijn er in vele soorten en maten. Hoe het werk van een manager eruitziet, is afhankelijk van het soort bedrijf, de plaats en het niveau binnen dat bedrijf waarvoor een manager wordt aangesteld. Waar ben je goed in als Manager/Ondernemer Horeca? Als Manager/ondernemer horeca ben je enthousiast en gedreven om het bedrijf succesvol te laten zijn. Ook is commercieel en zakelijk inzicht erg belangrijk. Je moet je het onderstaande voorstellen bij de Manager/ondernemer horeca: Je geeft aan welke kant het bedrijf op moet: Je bent een vernieuwer; je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelt baanbrekende ideeën. Je durft risico s te nemen en kunt handelen in onzekere situaties. Je bent gast-/klantgericht en marktgericht. Je kunt goed met mensen omgaan, zowel richting de gast/klant als het personeel. Je bent communicatief vaardig. Je bent een netwerker. Je bent resultaatgericht en kunt goed organiseren. Je hebt overzicht en kunt delegeren, controleren en corrigeren. De Manager/ondernemer horeca heeft voldoende kennis van en ervaring met mogelijkheden van de grondstoffen, de producten en de productie. Ook binding met de branche waarin je gaat werken, is gewenst. 1.3 Kerntaken van de Manager/Ondernemer Horeca De opleiding Manager/Ondernemer Horeca Niveau 4 kent de volgende kerntaken: Kerntaak 1: Onderneemt Kerntaak 2: Geeft leiding aan de onderneming Kerntaak 4: Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven Kerntaak 5: Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven 1.4 Arbeidsmarkt en loopbaan perspectief / doorstroom Het overheidsbeleid is sterk gericht op decentralisatie en deregulering, waardoor er meer ruimte ontstaat voor individuele ontplooiing en voor vergroting van de eigen verantwoordelijkheid. Het overheidsbeleid is gericht op wetgeving die stroomlijning en uniformering in de horeca mogelijk maakt en dus bevordert. De behoefte in de branche aan strengere sancties bij het niet naleven van de wettelijke regels is toegenomen. De Wet productaansprakelijkheid wordt meer toegepast. Het overheidsbeleid is gericht op meer aandacht voor de sociale hygiëne in de horeca. Door veranderd en strenger overheidsbeleid zal de ondernemer/manager in de horecabranche andere regels en voorschriften moeten naleven. ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 6

7 Vooralsnog is grote vraag naar personeel in de horecasector. De arbeidsmarktperspectieven zijn voldoende tot goed en blijven dit als de economische terugval niet te lang voortduurt. De banen in de horeca worden veelal vervuld door mensen die het horecavak als bijbaan uitoefenen, zonder startkwalificatie. Tweederde van de horeca gediplomeerden gaat werken buiten de horecasector. Wat de kwalificatie Manager/ondernemer horeca betreft, zijn de arbeidsmarktperspectieven ruimvoldoende (Kenwerk 2008). De Manager/ondernemer in de horeca kan in het beroep doorgroeien naar ondernemer van meerdere horecabedrijven (directeur). Binnen het onderwijs kan hij doorstromen naar een hbo-opleiding aan een hogere hotelschool of een docentenopleiding. 1.5 Opleidingsvarianten Kwalificatie(s) en differentiaties Crebocode Niveau Studieduur in jaren / SBU s Leerweg BOL/BOLdt/BBL Manager/ondernemer / 6400 BOL Ja in de horeca Manager/ondernemer / 3200 BOL Ja in de horeca (verkort) Manager/ondernemer / 6400 BOL Ja café-bar Manager/ondernemer / 6400 BOL Ja fastservice Ondernemer bakkerij / 6400 BOL Ja WSF - De Doorstoomregeling VMBO-Beroepsonderwijs (ministerie van OCW, 2003) - WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Staatsblad501, 31 oktober 1995) - WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, Staatsblad 1992, 59 Het complete kwalificatiedossier is te vinden op het volgende adres: In dit kwalificatiedossier is gebruik gemaakt van het referentiedocument (Moderne) Vreemde talen en Nederlands. Tevens is in dit kwalificatiedossier gebruik gemaakt van het raamwerk Rekenen/Wiskunde mbo. Dit raamwerk is te vinden op Onlosmakelijk met dit kwalificatiedossier verbonden is het Brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap. De kwalificatie-eisen die in dit brondocument worden beschreven vormen samen met de diplomavereisten in dit kwalificatiedossier de wettelijke basis voor het onderwijs. Het brondocument is te vinden op ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 7

8 Leerlingen van de BBL-opleidingen komen niet in aanmerking voor de studiefinanciering. In de opleidingstabellen hierboven is aangegeven welke opleidingen aan de normen van de studiefinanciering voldoen. Informatie over de studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten is ook op het Internet te vinden. Het internetadres van het ministerie is: Het internetadres van de informatie beheer groep is: 1.6 Leren binnen school en in de beroepspraktijk (BPV) Opleidingen die het ROC aanbiedt leiden op voor een beroep. Het is dus essentieel dat een deel van de opleiding plaats vindt binnen school, maar ook een deel in de beroepspraktijk. Competentiegericht onderwijs De opleiding is competentiegericht (CGO = Competentie Gericht Onderwijs). Dat is een manier van leren waarbij je studie nog beter is afgestemd op de praktijk van het vakgebied. Dat is heel belangrijk want dan verloopt de overgang van studie naar een baan straks gemakkelijker. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en de juiste beroepshouding. Tijdens je studie werk je aan de ontwikkeling van een aantal competenties, die horen bij je toekomstige beroep. Ongeveer 42 % van je opleidingstijd heb je lessen. Dit kunnen theorielessen zijn, maar ook zelfstandig werken, groepsopdrachten, praktijklessen, practica, workshops, studiereizen, gastlessen enz. Je verwerft hier zowel kennis, vaardigheden, competenties als studiehouding. Beroeps Praktijk Vorming (BPV) Ongeveer 58 % van je opleiding loopt je stage bij een erkend leerbedrijf. Dit heet officieel Beroeps Praktijk Vorming (BPV). Al het geleerde op school ga je dan in de praktijk toepassen, zodat je je competenties verder ontwikkelt. De leerbedrijven worden erkend door het Kenniscentrum voor Horeca, Toerisme en Voeding, genaamd Kenwerk. Het ROC Zeeland werkt nauw samen met Kenwerk en vele bedrijven in binnen en buitenland, om elk jaar weer voldoende erkende BPV plaatsen te kunnen bieden. Daarnaast zetten zij zich in voor de kwaliteit van de BPV, zodat onze beroepsopleidingen en stageplaatsen blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Meer informatie hierover is te vinden via In de matrix op de volgende pagina is te zien welke werkprocessen en competenties bij deze opleiding van belang zijn voor een beginnende beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt. Tijdens de summatieve toetsen word je dus ook beoordeeld op deze werkprocessen en competenties. ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 8

9 Manager/ondernemer horeca Kerntaak 1: Onderneemt Kerntaak 2: Geeft leiding aan de onderneming Kerntaak 4: Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven Kerntaak 5: Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Beslissen en activiteiten initiëren Aansturen Begeleiden Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen 1.1 Ontwikkelt een ondernemingsplan x x x x 1.2 Treft voorbereidingen voor het starten van een x x x x x x onderneming 1.3 Implementeert het ondernemingsplan x x x x 1.4 Maakt marktanalyses x x 1.5 Innoveert de onderneming x x x 1.6 Stelt financieel beleid vast en bepaalt de x x x x x verkoopprijs 1.7 Bepaalt personeelsbeleid x x x x 1.8 Bepaalt inkoop- en voorraadbeleid x x x 1.9 Onderhoudt externe contacten x x x 2.1 Draagt zorg voor financiële administratie en x x x x registratie 2.2 Bewaakt en verantwoordt de financiële situatie x x x x 2.3 Bewaakt de voorraad x x x 2.4 Koopt artikelen in en ontvangt deze x x x x x 2.5 W erft, selecteert en ontslaat medewerkers x x x x 2.6 Introduceert nieuwe medewerkers x x 2.7 Voert gesprekken met medewerkers x x x x x 2.8 Zorgt voor informatie naar medewerkers x x x 2.9 Plant en verdeelt de werkzaamheden x x x 2.10 Begeleidt medewerkers en stuurt hen aan x x x x 2.11 Implementeert (wettelijke) regels en voorschriften x x x x 2.12 Bewaakt, evalueert en verbetert processen en x x x x procedures op de werkvloer 2.13 Promoot de onderneming x x x x 2.14 Onderzoekt gast-/klant-/ x x medewerkerstevredenheid 2.15 Signaleert en handelt klachten af x x x x 2.16 Richt de bedrijfsruimte in en onderhoudt de x x x x inventaris 4.1 Neemt tafelreserveringen aan x x x 4.2 Verricht voorbereidende werkzaamheden in het x x x x horecabedrijf 4.3 Ontvangt en informeert/adviseert de gast x x x x 4.4 Neemt de bestelling op en serveert deze x x x x x x 4.5 Maakt dranken serveergereed 4.6 Bereidt kleine gerechten en snacks 4.7 Maakt de rekening op en neemt afscheid van de x x x x gast 4.8 Creëert en bewaakt sfeer x x x x x x 4.9 Neemt speciale arrangementen, partijen of x x x x bestellingen aan 4.10 Voert afrondende werkzaamheden uit in het x x x horecabedrijf 4.11 Sluit het bedrijf af x x x 5.1 Neemt reserveringen aan voor kamers en/of zalen x x x x x en arrangementen 5.2 Checkt de gast in x x x x x 5.3 Verleent service aan gasten tijdens hun verblijf. x x x x 5.4 Bewaakt de veiligheid x x x x 5.5 Checkt de gast uit x x x x 5.6 Maakt night audit rapportages van de omzet. x x x Relaties bouweb en netwerken Overtuigen en beïnvloeden Presteren Formuleren en rapporteren vakdeskundigheid toepassen materialen en middelen inzetten Analyseren Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Plannen en organiseren Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Omgaan met veranderingen en aanpassen Met druk en tegenslag omgaan Gedrevenheid en ambitie tonen Ondernemend en commercieel handelen Bedrijfsmatig handelen ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 9

10 2. DE INHOUD VAN DE OPLEIDING 2.1 Duur van de opleiding De opleiding Horeca Ondernemer/Manager is een Niveau 4 opleiding en heeft een nominale studieduur van 4 schooljaren. Hij omvat 6400 SBU s (studie belastings uren). In bijzondere gevallen kan voor deelnemers: - een kortere opleidingsduur gelden, conform de vrijstellingsregeling of EVC procedures - een langere opleidingsduur gelden, in samenspraak met het LEC, als dat voor de deelnemer noodzakelijk is 2.2 De opbouw van het onderwijsprogramma Het onderwijs is erop gericht dat de deelnemer competent wordt in de Kerntaken en de daarbij behorende werkprocessen. Het onderwijs bestaat uit twee componenten: De Beroepscomponent In de Beroepscomponent worden kennis en vaardigheden onderwezen, die direct samenhangen met de aard van het beroep. Ze zijn gegroepeerd rond Kerntaken en Werkprocessen. In onderstaande matrix staan die kerntaken en bijbehorende werkprocessen vermeld De Beroepscomponent In de Beroepscomponent worden kennis en vaardigheden onderwezen, die direct samenhangen met de aard van het beroep. Ze zijn gegroepeerd rond Kerntaken en Werkprocessen. In onderstaande matrix staan die kerntaken en bijbehorende werkprocessen vermeld. Horeca Ondernemer Manager Niveau 4 Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 Onderneemt 1.1 Ontwikkelt een ondernemingsplan X 1.2 Start een onderneming X 1.3 Implementeert het ondernemingsplan X 1.4 Maakt markt analyses X 1.5 Innoveert de onderneming X 1.6 Stelt financieel beleid vast en bepaalt de X verkoopprijs 1.7 Bepaalt personeelsbeleid X 1.8 Bepaalt inkoop en voorraadbeleid X 1.9 Onderhoudt externe contacten X ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 10

11 Kerntaak 2 Geeft leiding aan de onderneming Kerntaak 4 Werkt mee in drank en spijs verstrekkende bedrijven Kerntaak 5 Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven 2.1 Draagt zorg voor financiële administratie en X registratie 2.2 Bewaakt en verantwoordt de financiële situatie X 2.3 Bewaakt de voorraad X 2.4 Koopt artikelen in en ontvangt deze 2.5 Werft, selecteert en ontslaat medewerkers X 2.6 Introduceert nieuwe medewerkers X 2.7 Voert gesprekken met medewerkers X 2.8 Zorgt voor informatie naar medewerkers X 2.9 Plant en verdeelt de werkzaamheden X 2.10 Begeleidt medewerkers en stuurt hen aan X 2.11 Implementeert regels/voorschriften (wettelijke) X 2.12 Bewaakt,evalueert en verbetert processen en X procedures op de werkvloer 2.13 Promoot de onderneming X 2.14 Onderzoekt gast/klant tevredenheid X 2.15 Signaleert en handelt klachten af X 2.16 Richt bedrijfsruimte in en onderhoudt inventaris X 4.1 Neemt tafelreserveringen aan X 4.2 Verricht voorbereidende werkzaamheden in het X horecabedrijf 4.3 Ontvangt en informeert/adviseert de gast X 4.4 Neemt de bestelling op en serveert deze X 4.5 Maakt dranken serveergereed 4.6 Bereidt kleine gerechten en snacks 4.7 Maakt de rekening op en neemt afscheid van de X gast 4.8 Creëert en bewaakt sfeer X 4.9 Neemt speciale arrangementen, partijen of X bestellingen aan 4.10 Voert afrondende werkzaamheden uit in het X horecabedrijf 4.11 Sluit het bedrijf af X 5.1 Neemt reserveringen aan voor kamers en/of X zalen en arrangementen 5.2 Checkt de gast in X 5.3 Verleent service aan gasten tijdens hun verblijf X 5.4 Bewaakt de veiligheid X 5.5 Checkt de gast uit X 5.6 Maakt night audit rapportages van de omzet X 5.7 Ontwikkelt arrangementen en speciale activiteiten X ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 11

12 2.2.2 De Burgerschap component Een gediplomeerde MBO- er moet op de hoogte zijn van de rechten en plichten als Nederlands staatsburger en zowel economisch als sociaal maatschappelijk deel uit kunnen maken van de gemeenschap. Hiervoor is het kwalificatie dossier LLB ontwikkeld. LLB staat voor Leren, Loopbaan en Burgerschap. Ook hierbij zijn kerntaken en werkprocessen benoemd, die in onderstaande matrix worden weergegeven. Kerntaken LLB Werkprocessen Ook wordt van een MBO-er een minimaal niveau vereist van de vakken Nederlands, Engels en Rekenen. In onderstaande matrixen worden de te behalen niveaus en de domeinindeling per vak weergegeven. Nederlands Generieke eisen op basis van referentiekader : 3F Begrijpen Spreken niveau Luisteren Lezen Gesprekken Spreken Schrijven C2 C1 B2 X X X X X B1 X X X X X A2 X X X X X A1 X X X X X ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 12

13 Engels Begrijpen Spreken niveau Luisteren Lezen Gesprekken Spreken Schrijven C2 C1 B2 B1 X X X X X A2 X X X X X A1 X X X X X 2 e Moderne vreemde taal Begrijpen Spreken niveau Luisteren Lezen Gesprekken Spreken Schrijven C2 C1 B2 B1 A2 X X X X X A1 X X X X X Rekenen Generieke eisen op basis van referentiekader : 3F niveau Getallen Hoeveelheden Maten Ruimte Vorm Gegevens verwerking Onzekerheid Y2 Y1 X X X2 X X X X1 X X X Verbanden Veranderingen 2.3 Een beschrijving van de Vrije Ruimte De vrije ruimte is verplichte onderwijstijd, maar er mogen in die tijd onderdelen aan bod komen die niet verplicht zijn voor het behalen van het diploma. Zij kunnen dus los staan van de verplichte kerntaken. Dat geeft de opleiding en jou in principe de mogelijkheid om in de opleiding zelfgekozen accenten te leggen. De inhoud van de vrije ruimte kan zijn: ondersteuning van de reguliere opleidingsinhouden (b.v. bijles,persoonlijke coaching, BPV voorbereiding) verbreding van de reguliere opleidingsinhouden (b.v. extra vak, minor) verdieping in bepaalde gebieden (b.v. extra BPV) voorbereiding op beroep en/of vervolgstudie (b.v. vrijwilligerswerk, bijbaan, beroepsgerelateerde activiteiten buiten school, projecten) regionale aspecten nader toelichten en uitwerken (b.v. gastlessen, workshops) ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 13

14 2.4 Inrichting van de BPV Beroeps Praktijk Vorming (Stage) is een verplicht onderdeel van je beroepsopleiding. De periode van het praktijkleren wordt vastgelegd in de Praktijk overeenkomst (POK). Dit is een overeenkomst tussen jou, de school en het bedrijf, waarin de rechten en plichten van alle partijen zijn vermeld, de begin- en einddatum van de BPV, de begeleiding en de inhoud van de BPV. De inhoud van de BPV is conform de kerntaken in het kwalificatiedossier, de afspraken in de praktijkovereenkomst en het BPV boek. Tijdens de BPV maak je kennis met de reële beroepspraktijk. Ook kun je vanuit school extra opdrachten/taken mee krijgen om tijdens de BPV uit te voeren. De BPV neemt ongeveer 58 % van je opleidingstijd in beslag. Bij de opleiding Manager / Ondernemer Horeca heb je in elk jaar BPV periodes. De school zorgt voor een erkend BPV bedrijf. BPV kun je alleen hebben in een door het landelijk kenniscentrum erkend bedrijf. HTV valt onder het landelijk kenniscentrum KENWERK. Informatie over de erkende leerbedrijven en de erkenningseisen is te vinden op hun website: 2.5 Studieloopbaan begeleiding Het cluster HTV besteedt veel aandacht aan de studieloopbaanbegeleiding van de studenten. 1. Doel van de begeleiding is het ondersteunen van deelnemers bij het behalen van het door hen gewenste diploma en/of certificaat. 2. De begeleiding is erop gericht de deelnemer op de juiste plaats te doen instromen, te motiveren, te stimuleren en te ondersteunen tijdens voortgang, afronding en eventuele doorstroom. 3. De begeleiding tracht knelpunten te voorkomen en/of vroegtijdig te signaleren. 4. Bij de begeleiding wordt aandacht besteed aan de integratie tussen theorie en praktijk. 5. Belangrijke voorwaarden zijn goede communicatie en informatielijnen en een goede planning, verslaglegging en terugkoppeling. 6. Taken en verantwoordelijkheden van de bij de begeleiding betrokkenen zijn vastgelegd in de handleiding Trajectbegeleiding. Raamwerk begeleiding: Het kader voorziet in drie soorten begeleiding; Instroombegeleiding, voortgangsbegeleiding( op schoon en bij de BPV) en uitstroombegeleiding. Instroombegeleiding - Geschiktheidstest (AMN) - Individueel intakegesprek - Start dossiervorming Voortgangsbegeleiding op school - Aanwezigheidscontrole elk lesuur - Vakbegeleiding door de vakdocenten - Vaste Trajectbegeleider per leerjaar. - Elke lesperiode een voortgangsgesprek met je Trajectbegeleider - Per periode een studiepuntenkaart met je resultaten (per leerjaar 60 studiepunten) ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 14

15 - Bij problemen (leer-, voortgangs-, persoonlijke) deskundige begeleiding via STAD* en LEC** - Dossiervorming Voortgangsbegeleiding bij de BPV - Voorbereiding op de BPV - Sollicitatie - Kennismakingsgesprek - Voortgangsgesprek - Tussenbeoordeling - Voortgangsgesprek - Eindbeoordeling Uitstroombegeleiding - Advisering bij doorstroom/ afstroom/ studiekeuze/beroepskeuze - Toekomstgerichte voorlichting, voor tussentijdse schoolverlaters en deelnemers in het laatste jaar van de opleiding 2.6 Opleidingsstructuur De structuur van de opleiding is gebaseerd op SBU s. Een Studie Belasting Uur is elk klokuur dat je aan je studie besteedt, zowel op school, als op je stage, als thuis. Dit is voor alle opleidingen gesteld op 1600 uur per schooljaar. Omdat je een versnelde opleiding volgt, zal dit bij deze opleiding meer zijn. In de volgende schema s zie je hoe deze uren in jouw opleiding per leerjaar verdeeld zijn : Schema Opleidingsstructuur 2.6.2: Schema Onderwijsprogramma per leerjaar 2.6.3: Studiepuntenkaart (wordt in lesperiode 1 per schooljaar uitgereikt) ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 15

16 2.6.1 Opleidingsstructuur en SBU s Opleidingsstructuur HOM Studiebelastinguren Kwalificatie Horeca Ondernemer Manager Crebo- Code Kerntaken Verplicht=V Verplichte keuze = KV Vrije keuze = K Totaal per Kwalificatie School BPV Kerntaak 1 (9 wp.n) V Kerntaak 2 (15 wp.n) V Kerntaak 4 (9 wp.n) V Kerntaak 5 (7 wp.n) V LLB V Nederlands V 119 Engels V 154 Duits V 154 Rekenen V 85 Studiebelastinguren exclusief vrije ruimte ( ) Aandeel schoolcomponent / BPV in % van studieduur/studielast 42% 58% Studiebelastinguren vrije ruimte* Studiebelastinguren inclusief vrije ruimte Aantal verplichte keuzeonderdelen Aantal vrije keuzeonderdelen In onderstaande schema s wordt per leerjaar en per periode aangegeven hoe de onderwijstijd van dat jaar over de verschillende lesperiodes is verdeeld. Bij de verschillende rubrieken wordt bedoeld: - Lessen: Reguliere lessen volgens de lessentabel: theorie, praktijk, workshop, gastlessen, studiereis etc. - Activiteiten: Alle activiteiten die buiten de reguliere lesweken plaatsvinden, bv. voorlichtingsavond, meerdaagse kampen waarbij per dag meer dan 8 uur gewerkt wordt, etc. - Vrije ruimte: Verplichte lestijd, die voor een deel door de deelnemer met eigen gekozen activiteiten kan worden ingevuld ( zie beschrijving Vrije Ruimte hierboven) - BPV :De uren die de deelnemer stage loopt bij een erkend leerbedrijf: Beroeps Praktijk Vorming - Overig: Uren die besteed worden aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer, zoals Trajectbegeleiding, examinering, BPV begeleiding etc. ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 16

17 2.6.2 : Urenverdeling per leerjaar Jaar 1 HOM schooljaar weken Lessen Aantal effectieve lesweken Aantal lesuren per week Aantal klokuren (x5/6) 513 Activiteiten ##### Voorlichtingsavond 3 3 Introductiekamp 3 dagen 1/ Orientatie periode in P Workshops LLB Studiereis 1/ Aantal klokuren activiteiten 117 Vrije ruimte Keuze uren Extra vak Extra BPV Aantal klokuren Vrije ruimte 120 BPV en BSP Avondrestaurant 3x6 uur/periode BPV 12 weken (5 dgn/wk) Aantal klokuren BPV 534 Overig Examinering /Toetsing Trajectbegeleiding individueel BPV begeleiding Aantal klokuren overig 35 Totaal IIVO 1319 P1 P2 P3 P4 totaal lesuren klokuren totaal aantal klokuren ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 17

18 Jaar 2 HOM schooljaar weken Lessen Aantal effectieve lesweken Aantal lesuren per week Aantal klokuren (x5/6) Activiteiten Uitloopweek Studiereizen Aantal klokuren activiteiten 72 Vrije ruimte Keuze uren Extra vak Extra BPV Aantal klokuren Vrije ruimte 90 BPV Aantal weken BPV/Man.stage (5 dgn/wk) Aantal weken Man.stage (2 dgn/wk) (6) Aantal klokuren BPV 376 Overig Examinering /Toetsing Trajectbegeleiding individueel BPV begeleiding Aantal klokuren overig 44 Totaal IIVO 1230 P1 P2 P3 P4 totaal lesuren klokuren totaal aantal klokuren ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 18

19 Jaar 3 HOM schooljaar weken Lessen Aantal effectieve lesweken Aantal lesuren per week Aantal klokuren (x5/6) P1 Activiteiten Studiereizen 1, Afronding Managementstage 0, Afronding BPV Aantal klokuren activiteiten 108 Vrije ruimte Keuze uren Extra vak Extra BPV Aantal klokuren Vrije ruimte 60 BPV Aantal weken Man.stage(2 dgn/wk) (13) Aantal weken BPV 1 (5 dgn/wk)) Aantal klokuren BPV 946 Overig Examinering /Toetsing Trajectbegeleiding individueel BPV begeleiding Aantal klokuren overig 42 Totaal IIVO 1373 P2 P3 P4 totaal lesuren klokuren totaal aantal klokuren ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 19

20 Jaar 4 HOM schooljaar Lessen Aantal effectieve lesweken Aantal lesuren per week Aantal klokuren (x5/6) weken P1 P2 P3 P4 totaal lesuren klokuren totaal aantal klokuren Activiteiten Afronding BPV Afrondingsactiviteiten opleiding(20ku/wk) Aantal klokuren activiteiten 140 Vrije ruimte Keuze uren Extra vak Extra BPV Aantal klokuren Vrije ruimte BPV Aantal weken BPV 2 (40 ku/wk) Aantal klokuren BPV 920 Overig Examinering /Toetsing Trajectbegeleiding individueel BPV begeleiding Aantal klokuren overig 40 Totaal IIVO 1100 ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 20

Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie

Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend medewerker Toeristische

Nadere informatie

Landelijke kwalificaties mbo

Landelijke kwalificaties mbo Landelijke kwalificaties mbo Sector: Horeca/Bakkerij Branche: Horeca/Bakkerij Beroepengroep: Ondernemer horeca/bakkerij Versie 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Commercieel Medewerkers Leerweg: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) Crebo: 90111 Medewerker Binnendienst MBO3 vakopleiding

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22156, 90472, 90473, 90471, 90470 Naam opleiding Secretariële/Financiële Beroepen 90472 Secretarieel Medewerker 90473 Telefonist/receptionist 90471 Bedrijfsadministratief medewerker

Nadere informatie