De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA"

Transcriptie

1 De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: Ingangsdatum: Expiratiedatum: VASTGESTELD DOOR BEVOEGD GEZAG DD: OPENBAAR GEMAAKT DD: ROC Zeeland Cluster Horeca, Toerisme en Voeding - locatie Podium WV Middelburg T F KvK Middelburg ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 1

2 Inhoud: VOORWOORD DE ORGANISATIE VAN DE OPLEIDING Onderwijsdoelen van de opleiding Inhoud van het beroep Kerntaken van de Manager/Ondernemer Horeca Arbeidsmarkt en loopbaan perspectief / doorstroom Opleidingsvarianten Leren binnen school en in de beroepspraktijk (BPV) DE INHOUD VAN DE OPLEIDING Duur van de opleiding De opbouw van het onderwijsprogramma De Beroepscomponent De Beroepscomponent De Burgerschap component Een beschrijving van de Vrije Ruimte Inrichting van de BPV Studieloopbaan begeleiding Opleidingsstructuur Opleidingsstructuur en SBU s : Urenverdeling per leerjaar DE ORGANISATIE VAN DE EXAMINERING Beoordelingen Ontwikkelingsgericht beoordelen (Formatief,studievoortgang) Kwalificerend beoordelen (Summatief, voor het diploma) Herkansingen Toetsplan Manager Ondernemer Horeca Aanvullende en voorwaardelijke toetsen Toetsvoorzieningen voor studenten met studiebeperkingen Gang van zaken tijdens toetsafname Afwikkeling van de Theorietoetsing Afwikkeling van de praktijktoetsing Vaststellen van de toetsresultaten Bekendmaken van examenresultaten Vrijstellingen Diplomering Certificeerbare eenheden Examenregels Examencommissie Subexamencommissie Vaststellingscommissie Examenbureau Examenreglement Klachten en bezwaren Inzagerecht Handboek examinering Externe borging examens Adressen ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 2

3 VOORWOORD Beste student, welkom bij ROC Zeeland, Cluster HTV. Waarom dit boekje? Dit document is geschreven om je inzicht te geven in de opleiding die je gekozen hebt. Je kunt lezen hoe het onderwijs en de examinering van je opleiding zijn geregeld. Dit moet namelijk aan wettelijke kaders voldoen. In dit document wordt duidelijk gemaakt hoe je opleiding is opgebouwd en in welke volgorde de leerstof wordt aangeboden. Verder vind je informatie over hoe en wanneer die leerstof wordt getoetst. Het boekje is bestemd voor deelnemers, docenten, leden van de examencommissie en het examenbureau. Het is geldig voor het cohort dat op het voorblad staat (een cohort is een groep deelnemers die in hetzelfde jaar aan dezelfde opleiding begint) en is geldig tot de expiratiedatum, die op het voorblad staat. Wijzigingen worden steeds uiterlijk 1 mei voorafgaand aan een studiejaar in de vorm van een addendum aan de regeling toegevoegd. Aan het begin van je opleiding teken je een Onderwijsovereenkomst (OOK). Hierin staan de rechten en plichten van ROC Zeeland en die van de deelnemer (jij dus) vermeld. Tijdens de eerste schoolweken wordt door je trajectbegeleider verdere uitleg over de opleiding gegeven. De volgende belangrijke documenten komen hierbij aan bod: Dit document, Mijn opleiding Hierin wordt uitgelegd hoe de opleiding in elkaar zit en hoe de opleiding en de examens georganiseerd zijn. Studiegids Daarin staan de belangrijkste algemene en praktische zaken over de school en je opleiding. De examenregeling Dit is het officiële document waarin de regels m.b.t. de examinering zijn opgenomen. Het Deelnemerstatuut Hierin zijn de rechten en plichten van de deelnemers van het ROC Zeeland vastgelegd. Het is te vinden op Infonet, onder regelingen en formulieren. Klachtenregelingen Deelnemers die bij het ROC Zeeland een opleiding volgen, hebben het recht om een klacht, een bezwaar of een beroep in te dienen tegen de gang van zaken. Deze moeten op de juiste wijze worden afgehandeld. De Klachtenregeling ROC Zeeland helpt hierbij. De klachtenregelingen kun je terugvinden op of op Infonet. Het zijn dus belangrijke documenten die je gedurende je hele studie zult gebruiken. De documenten kun je vergelijken met een reisgids voor als je op vakantie gaat. Je hebt deze informatie constant nodig om je reisdoel (diploma) te halen. Zonder deze gids loop je de kans de weg kwijt te raken en dat betekent dat de reis (studie) wel eens langer kan gaan duren dan gepland (studievertraging). Als dat het geval is verwachten we van je dat je zelf contact opneemt met je reisleider (trajectbegeleider) om het probleem te bespreken. Je maakt dan samen nieuwe afspraken zodat je toch je doel bereikt. ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 3

4 Het is van groot belang dat je deze documenten goed bestudeert en bewaart. Van jou wordt verwacht dat je niet alleen weet wat er in staat, maar ook wat je in bepaalde situaties moet doen en wat je van de docenten en andere medewerkers mag verwachten. Als je na het lezen nog vragen, opmerkingen en/of voorstellen ter verbetering hebt, kun je terecht bij je trajectbegeleider. Een diploma behalen gaat niet vanzelf. Een goede samenwerking met collegadeelnemers, docenten en andere medewerkers is een voorwaarde voor succes. Van iedereen wordt dus een positieve inzet en een actieve houding verwacht. Net als later in je werk. We wensen je veel succes en een prettige studietijd.. ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 4

5 1. DE ORGANISATIE VAN DE OPLEIDING 1.1 Onderwijsdoelen van de opleiding Binnen het door het College van bestuur en de vestiging vastgestelde beleid verzorgt de afdeling opleiding en vorming gericht op: - beroepskwalificatie, - burgerschapskwalificatie - doorstroom kwalificatie De kerntaken, genoemd in het kwalificatiedossier van de betreffende kwalificatie, vormen hierbij het uitgangspunt. Het onderwijs is georganiseerd in de vorm van schoolonderwijs en beroepspraktijkvorming. Hun onderlinge verhouding hangt af van de gekozen leerweg en is vermeld in hoofdstuk 2 van dit document. 1.2 Inhoud van het beroep Met het diploma Ondernemer horeca/bakkerij kun je werken in de horecasector en bakkerijsector. Je kunt in de opleiding kiezen voor de vier verschillende uitstroomprofielen: Manager/ondernemer horeca, Manager/ondernemer café-bar, Manager/ondernemer fastservice of Ondernemer bakkerij. Het werk van een Manager/Ondernemer Horeca De Manager/ondernemer horeca is eigenaar van een bedrijf in de maaltijdverstrekkende sector of in de logiesverstrekkende sector. Hij geeft leiding aan de exploitatie ervan. Deze maaltijdverstrekkende sector bestaat uit een groot aantal bedrijven, die onderling grote verschillen vertonen. Er zijn op zichzelf staande restaurants. Maar er zijn ook combinaties van hotel en restaurant. Er zijn restaurants met - en zonder sterren en er zijn weggebonden restaurants. De logies verstrekkende sector bestaat uit een groot aantal bedrijven die onderling grote verschillen vertonen. Er zijn op zichzelf staande hotels. Maar er zijn ook combinaties van hotel en restaurant. Er zijn weggebonden hotels, (kleine) familiehotels en vijfsterrenhotels. Met het diploma Manager/ondernemer horeca ben je gekwalificeerd een bedrijf te beginnen. Als Manager/ondernemer horeca ben je in eerste instantie ondernemer van één of meer bedrijven. Je zult in veel gevallen eigenaar zijn van het bedrijf (of de bedrijven). De grootte van het bedrijf en het aantal bedrijven/vestigingen zorgen ervoor dat je als ondernemer meer of minder betrokken bent bij de operationele leiding en het zorgen dat in de dagelijkse praktijk de zaken goed lopen. In grote bedrijven is de Manager/ondernemer horeca niet de eigenaar van het bedrijf (of de bedrijven), maar geeft hij leiding aan een bedrijf/vestiging. In grote bedrijven ben je de persoon die zich bezighoudt met de positionering van het bedrijf op de markt. Ook het verbeteren van deze marktpositie heeft continu je aandacht. Je draagt zorg voor het opstellen van de diverse plannen die nodig zijn voor het drijven van de onderneming. ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 5

6 Je bepaalt het beleid en ziet er ook op toe dat dit beleid wordt uitgevoerd. Daarnaast draag je zorg voor de bedrijfsvoering en zie je erop toe dat alle wettelijke regels en voorschriften die te maken hebben met het bedrijf, in acht worden genomen. Managers zijn er in vele soorten en maten. Hoe het werk van een manager eruitziet, is afhankelijk van het soort bedrijf, de plaats en het niveau binnen dat bedrijf waarvoor een manager wordt aangesteld. Waar ben je goed in als Manager/Ondernemer Horeca? Als Manager/ondernemer horeca ben je enthousiast en gedreven om het bedrijf succesvol te laten zijn. Ook is commercieel en zakelijk inzicht erg belangrijk. Je moet je het onderstaande voorstellen bij de Manager/ondernemer horeca: Je geeft aan welke kant het bedrijf op moet: Je bent een vernieuwer; je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelt baanbrekende ideeën. Je durft risico s te nemen en kunt handelen in onzekere situaties. Je bent gast-/klantgericht en marktgericht. Je kunt goed met mensen omgaan, zowel richting de gast/klant als het personeel. Je bent communicatief vaardig. Je bent een netwerker. Je bent resultaatgericht en kunt goed organiseren. Je hebt overzicht en kunt delegeren, controleren en corrigeren. De Manager/ondernemer horeca heeft voldoende kennis van en ervaring met mogelijkheden van de grondstoffen, de producten en de productie. Ook binding met de branche waarin je gaat werken, is gewenst. 1.3 Kerntaken van de Manager/Ondernemer Horeca De opleiding Manager/Ondernemer Horeca Niveau 4 kent de volgende kerntaken: Kerntaak 1: Onderneemt Kerntaak 2: Geeft leiding aan de onderneming Kerntaak 4: Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven Kerntaak 5: Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven 1.4 Arbeidsmarkt en loopbaan perspectief / doorstroom Het overheidsbeleid is sterk gericht op decentralisatie en deregulering, waardoor er meer ruimte ontstaat voor individuele ontplooiing en voor vergroting van de eigen verantwoordelijkheid. Het overheidsbeleid is gericht op wetgeving die stroomlijning en uniformering in de horeca mogelijk maakt en dus bevordert. De behoefte in de branche aan strengere sancties bij het niet naleven van de wettelijke regels is toegenomen. De Wet productaansprakelijkheid wordt meer toegepast. Het overheidsbeleid is gericht op meer aandacht voor de sociale hygiëne in de horeca. Door veranderd en strenger overheidsbeleid zal de ondernemer/manager in de horecabranche andere regels en voorschriften moeten naleven. ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 6

7 Vooralsnog is grote vraag naar personeel in de horecasector. De arbeidsmarktperspectieven zijn voldoende tot goed en blijven dit als de economische terugval niet te lang voortduurt. De banen in de horeca worden veelal vervuld door mensen die het horecavak als bijbaan uitoefenen, zonder startkwalificatie. Tweederde van de horeca gediplomeerden gaat werken buiten de horecasector. Wat de kwalificatie Manager/ondernemer horeca betreft, zijn de arbeidsmarktperspectieven ruimvoldoende (Kenwerk 2008). De Manager/ondernemer in de horeca kan in het beroep doorgroeien naar ondernemer van meerdere horecabedrijven (directeur). Binnen het onderwijs kan hij doorstromen naar een hbo-opleiding aan een hogere hotelschool of een docentenopleiding. 1.5 Opleidingsvarianten Kwalificatie(s) en differentiaties Crebocode Niveau Studieduur in jaren / SBU s Leerweg BOL/BOLdt/BBL Manager/ondernemer / 6400 BOL Ja in de horeca Manager/ondernemer / 3200 BOL Ja in de horeca (verkort) Manager/ondernemer / 6400 BOL Ja café-bar Manager/ondernemer / 6400 BOL Ja fastservice Ondernemer bakkerij / 6400 BOL Ja WSF - De Doorstoomregeling VMBO-Beroepsonderwijs (ministerie van OCW, 2003) - WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Staatsblad501, 31 oktober 1995) - WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, Staatsblad 1992, 59 Het complete kwalificatiedossier is te vinden op het volgende adres: In dit kwalificatiedossier is gebruik gemaakt van het referentiedocument (Moderne) Vreemde talen en Nederlands. Tevens is in dit kwalificatiedossier gebruik gemaakt van het raamwerk Rekenen/Wiskunde mbo. Dit raamwerk is te vinden op Onlosmakelijk met dit kwalificatiedossier verbonden is het Brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap. De kwalificatie-eisen die in dit brondocument worden beschreven vormen samen met de diplomavereisten in dit kwalificatiedossier de wettelijke basis voor het onderwijs. Het brondocument is te vinden op ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 7

8 Leerlingen van de BBL-opleidingen komen niet in aanmerking voor de studiefinanciering. In de opleidingstabellen hierboven is aangegeven welke opleidingen aan de normen van de studiefinanciering voldoen. Informatie over de studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten is ook op het Internet te vinden. Het internetadres van het ministerie is: Het internetadres van de informatie beheer groep is: 1.6 Leren binnen school en in de beroepspraktijk (BPV) Opleidingen die het ROC aanbiedt leiden op voor een beroep. Het is dus essentieel dat een deel van de opleiding plaats vindt binnen school, maar ook een deel in de beroepspraktijk. Competentiegericht onderwijs De opleiding is competentiegericht (CGO = Competentie Gericht Onderwijs). Dat is een manier van leren waarbij je studie nog beter is afgestemd op de praktijk van het vakgebied. Dat is heel belangrijk want dan verloopt de overgang van studie naar een baan straks gemakkelijker. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en de juiste beroepshouding. Tijdens je studie werk je aan de ontwikkeling van een aantal competenties, die horen bij je toekomstige beroep. Ongeveer 42 % van je opleidingstijd heb je lessen. Dit kunnen theorielessen zijn, maar ook zelfstandig werken, groepsopdrachten, praktijklessen, practica, workshops, studiereizen, gastlessen enz. Je verwerft hier zowel kennis, vaardigheden, competenties als studiehouding. Beroeps Praktijk Vorming (BPV) Ongeveer 58 % van je opleiding loopt je stage bij een erkend leerbedrijf. Dit heet officieel Beroeps Praktijk Vorming (BPV). Al het geleerde op school ga je dan in de praktijk toepassen, zodat je je competenties verder ontwikkelt. De leerbedrijven worden erkend door het Kenniscentrum voor Horeca, Toerisme en Voeding, genaamd Kenwerk. Het ROC Zeeland werkt nauw samen met Kenwerk en vele bedrijven in binnen en buitenland, om elk jaar weer voldoende erkende BPV plaatsen te kunnen bieden. Daarnaast zetten zij zich in voor de kwaliteit van de BPV, zodat onze beroepsopleidingen en stageplaatsen blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Meer informatie hierover is te vinden via In de matrix op de volgende pagina is te zien welke werkprocessen en competenties bij deze opleiding van belang zijn voor een beginnende beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt. Tijdens de summatieve toetsen word je dus ook beoordeeld op deze werkprocessen en competenties. ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 8

9 Manager/ondernemer horeca Kerntaak 1: Onderneemt Kerntaak 2: Geeft leiding aan de onderneming Kerntaak 4: Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven Kerntaak 5: Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Beslissen en activiteiten initiëren Aansturen Begeleiden Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen 1.1 Ontwikkelt een ondernemingsplan x x x x 1.2 Treft voorbereidingen voor het starten van een x x x x x x onderneming 1.3 Implementeert het ondernemingsplan x x x x 1.4 Maakt marktanalyses x x 1.5 Innoveert de onderneming x x x 1.6 Stelt financieel beleid vast en bepaalt de x x x x x verkoopprijs 1.7 Bepaalt personeelsbeleid x x x x 1.8 Bepaalt inkoop- en voorraadbeleid x x x 1.9 Onderhoudt externe contacten x x x 2.1 Draagt zorg voor financiële administratie en x x x x registratie 2.2 Bewaakt en verantwoordt de financiële situatie x x x x 2.3 Bewaakt de voorraad x x x 2.4 Koopt artikelen in en ontvangt deze x x x x x 2.5 W erft, selecteert en ontslaat medewerkers x x x x 2.6 Introduceert nieuwe medewerkers x x 2.7 Voert gesprekken met medewerkers x x x x x 2.8 Zorgt voor informatie naar medewerkers x x x 2.9 Plant en verdeelt de werkzaamheden x x x 2.10 Begeleidt medewerkers en stuurt hen aan x x x x 2.11 Implementeert (wettelijke) regels en voorschriften x x x x 2.12 Bewaakt, evalueert en verbetert processen en x x x x procedures op de werkvloer 2.13 Promoot de onderneming x x x x 2.14 Onderzoekt gast-/klant-/ x x medewerkerstevredenheid 2.15 Signaleert en handelt klachten af x x x x 2.16 Richt de bedrijfsruimte in en onderhoudt de x x x x inventaris 4.1 Neemt tafelreserveringen aan x x x 4.2 Verricht voorbereidende werkzaamheden in het x x x x horecabedrijf 4.3 Ontvangt en informeert/adviseert de gast x x x x 4.4 Neemt de bestelling op en serveert deze x x x x x x 4.5 Maakt dranken serveergereed 4.6 Bereidt kleine gerechten en snacks 4.7 Maakt de rekening op en neemt afscheid van de x x x x gast 4.8 Creëert en bewaakt sfeer x x x x x x 4.9 Neemt speciale arrangementen, partijen of x x x x bestellingen aan 4.10 Voert afrondende werkzaamheden uit in het x x x horecabedrijf 4.11 Sluit het bedrijf af x x x 5.1 Neemt reserveringen aan voor kamers en/of zalen x x x x x en arrangementen 5.2 Checkt de gast in x x x x x 5.3 Verleent service aan gasten tijdens hun verblijf. x x x x 5.4 Bewaakt de veiligheid x x x x 5.5 Checkt de gast uit x x x x 5.6 Maakt night audit rapportages van de omzet. x x x Relaties bouweb en netwerken Overtuigen en beïnvloeden Presteren Formuleren en rapporteren vakdeskundigheid toepassen materialen en middelen inzetten Analyseren Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Plannen en organiseren Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Omgaan met veranderingen en aanpassen Met druk en tegenslag omgaan Gedrevenheid en ambitie tonen Ondernemend en commercieel handelen Bedrijfsmatig handelen ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 9

10 2. DE INHOUD VAN DE OPLEIDING 2.1 Duur van de opleiding De opleiding Horeca Ondernemer/Manager is een Niveau 4 opleiding en heeft een nominale studieduur van 4 schooljaren. Hij omvat 6400 SBU s (studie belastings uren). In bijzondere gevallen kan voor deelnemers: - een kortere opleidingsduur gelden, conform de vrijstellingsregeling of EVC procedures - een langere opleidingsduur gelden, in samenspraak met het LEC, als dat voor de deelnemer noodzakelijk is 2.2 De opbouw van het onderwijsprogramma Het onderwijs is erop gericht dat de deelnemer competent wordt in de Kerntaken en de daarbij behorende werkprocessen. Het onderwijs bestaat uit twee componenten: De Beroepscomponent In de Beroepscomponent worden kennis en vaardigheden onderwezen, die direct samenhangen met de aard van het beroep. Ze zijn gegroepeerd rond Kerntaken en Werkprocessen. In onderstaande matrix staan die kerntaken en bijbehorende werkprocessen vermeld De Beroepscomponent In de Beroepscomponent worden kennis en vaardigheden onderwezen, die direct samenhangen met de aard van het beroep. Ze zijn gegroepeerd rond Kerntaken en Werkprocessen. In onderstaande matrix staan die kerntaken en bijbehorende werkprocessen vermeld. Horeca Ondernemer Manager Niveau 4 Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 Onderneemt 1.1 Ontwikkelt een ondernemingsplan X 1.2 Start een onderneming X 1.3 Implementeert het ondernemingsplan X 1.4 Maakt markt analyses X 1.5 Innoveert de onderneming X 1.6 Stelt financieel beleid vast en bepaalt de X verkoopprijs 1.7 Bepaalt personeelsbeleid X 1.8 Bepaalt inkoop en voorraadbeleid X 1.9 Onderhoudt externe contacten X ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 10

11 Kerntaak 2 Geeft leiding aan de onderneming Kerntaak 4 Werkt mee in drank en spijs verstrekkende bedrijven Kerntaak 5 Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven 2.1 Draagt zorg voor financiële administratie en X registratie 2.2 Bewaakt en verantwoordt de financiële situatie X 2.3 Bewaakt de voorraad X 2.4 Koopt artikelen in en ontvangt deze 2.5 Werft, selecteert en ontslaat medewerkers X 2.6 Introduceert nieuwe medewerkers X 2.7 Voert gesprekken met medewerkers X 2.8 Zorgt voor informatie naar medewerkers X 2.9 Plant en verdeelt de werkzaamheden X 2.10 Begeleidt medewerkers en stuurt hen aan X 2.11 Implementeert regels/voorschriften (wettelijke) X 2.12 Bewaakt,evalueert en verbetert processen en X procedures op de werkvloer 2.13 Promoot de onderneming X 2.14 Onderzoekt gast/klant tevredenheid X 2.15 Signaleert en handelt klachten af X 2.16 Richt bedrijfsruimte in en onderhoudt inventaris X 4.1 Neemt tafelreserveringen aan X 4.2 Verricht voorbereidende werkzaamheden in het X horecabedrijf 4.3 Ontvangt en informeert/adviseert de gast X 4.4 Neemt de bestelling op en serveert deze X 4.5 Maakt dranken serveergereed 4.6 Bereidt kleine gerechten en snacks 4.7 Maakt de rekening op en neemt afscheid van de X gast 4.8 Creëert en bewaakt sfeer X 4.9 Neemt speciale arrangementen, partijen of X bestellingen aan 4.10 Voert afrondende werkzaamheden uit in het X horecabedrijf 4.11 Sluit het bedrijf af X 5.1 Neemt reserveringen aan voor kamers en/of X zalen en arrangementen 5.2 Checkt de gast in X 5.3 Verleent service aan gasten tijdens hun verblijf X 5.4 Bewaakt de veiligheid X 5.5 Checkt de gast uit X 5.6 Maakt night audit rapportages van de omzet X 5.7 Ontwikkelt arrangementen en speciale activiteiten X ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 11

12 2.2.2 De Burgerschap component Een gediplomeerde MBO- er moet op de hoogte zijn van de rechten en plichten als Nederlands staatsburger en zowel economisch als sociaal maatschappelijk deel uit kunnen maken van de gemeenschap. Hiervoor is het kwalificatie dossier LLB ontwikkeld. LLB staat voor Leren, Loopbaan en Burgerschap. Ook hierbij zijn kerntaken en werkprocessen benoemd, die in onderstaande matrix worden weergegeven. Kerntaken LLB Werkprocessen Ook wordt van een MBO-er een minimaal niveau vereist van de vakken Nederlands, Engels en Rekenen. In onderstaande matrixen worden de te behalen niveaus en de domeinindeling per vak weergegeven. Nederlands Generieke eisen op basis van referentiekader : 3F Begrijpen Spreken niveau Luisteren Lezen Gesprekken Spreken Schrijven C2 C1 B2 X X X X X B1 X X X X X A2 X X X X X A1 X X X X X ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 12

13 Engels Begrijpen Spreken niveau Luisteren Lezen Gesprekken Spreken Schrijven C2 C1 B2 B1 X X X X X A2 X X X X X A1 X X X X X 2 e Moderne vreemde taal Begrijpen Spreken niveau Luisteren Lezen Gesprekken Spreken Schrijven C2 C1 B2 B1 A2 X X X X X A1 X X X X X Rekenen Generieke eisen op basis van referentiekader : 3F niveau Getallen Hoeveelheden Maten Ruimte Vorm Gegevens verwerking Onzekerheid Y2 Y1 X X X2 X X X X1 X X X Verbanden Veranderingen 2.3 Een beschrijving van de Vrije Ruimte De vrije ruimte is verplichte onderwijstijd, maar er mogen in die tijd onderdelen aan bod komen die niet verplicht zijn voor het behalen van het diploma. Zij kunnen dus los staan van de verplichte kerntaken. Dat geeft de opleiding en jou in principe de mogelijkheid om in de opleiding zelfgekozen accenten te leggen. De inhoud van de vrije ruimte kan zijn: ondersteuning van de reguliere opleidingsinhouden (b.v. bijles,persoonlijke coaching, BPV voorbereiding) verbreding van de reguliere opleidingsinhouden (b.v. extra vak, minor) verdieping in bepaalde gebieden (b.v. extra BPV) voorbereiding op beroep en/of vervolgstudie (b.v. vrijwilligerswerk, bijbaan, beroepsgerelateerde activiteiten buiten school, projecten) regionale aspecten nader toelichten en uitwerken (b.v. gastlessen, workshops) ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 13

14 2.4 Inrichting van de BPV Beroeps Praktijk Vorming (Stage) is een verplicht onderdeel van je beroepsopleiding. De periode van het praktijkleren wordt vastgelegd in de Praktijk overeenkomst (POK). Dit is een overeenkomst tussen jou, de school en het bedrijf, waarin de rechten en plichten van alle partijen zijn vermeld, de begin- en einddatum van de BPV, de begeleiding en de inhoud van de BPV. De inhoud van de BPV is conform de kerntaken in het kwalificatiedossier, de afspraken in de praktijkovereenkomst en het BPV boek. Tijdens de BPV maak je kennis met de reële beroepspraktijk. Ook kun je vanuit school extra opdrachten/taken mee krijgen om tijdens de BPV uit te voeren. De BPV neemt ongeveer 58 % van je opleidingstijd in beslag. Bij de opleiding Manager / Ondernemer Horeca heb je in elk jaar BPV periodes. De school zorgt voor een erkend BPV bedrijf. BPV kun je alleen hebben in een door het landelijk kenniscentrum erkend bedrijf. HTV valt onder het landelijk kenniscentrum KENWERK. Informatie over de erkende leerbedrijven en de erkenningseisen is te vinden op hun website: 2.5 Studieloopbaan begeleiding Het cluster HTV besteedt veel aandacht aan de studieloopbaanbegeleiding van de studenten. 1. Doel van de begeleiding is het ondersteunen van deelnemers bij het behalen van het door hen gewenste diploma en/of certificaat. 2. De begeleiding is erop gericht de deelnemer op de juiste plaats te doen instromen, te motiveren, te stimuleren en te ondersteunen tijdens voortgang, afronding en eventuele doorstroom. 3. De begeleiding tracht knelpunten te voorkomen en/of vroegtijdig te signaleren. 4. Bij de begeleiding wordt aandacht besteed aan de integratie tussen theorie en praktijk. 5. Belangrijke voorwaarden zijn goede communicatie en informatielijnen en een goede planning, verslaglegging en terugkoppeling. 6. Taken en verantwoordelijkheden van de bij de begeleiding betrokkenen zijn vastgelegd in de handleiding Trajectbegeleiding. Raamwerk begeleiding: Het kader voorziet in drie soorten begeleiding; Instroombegeleiding, voortgangsbegeleiding( op schoon en bij de BPV) en uitstroombegeleiding. Instroombegeleiding - Geschiktheidstest (AMN) - Individueel intakegesprek - Start dossiervorming Voortgangsbegeleiding op school - Aanwezigheidscontrole elk lesuur - Vakbegeleiding door de vakdocenten - Vaste Trajectbegeleider per leerjaar. - Elke lesperiode een voortgangsgesprek met je Trajectbegeleider - Per periode een studiepuntenkaart met je resultaten (per leerjaar 60 studiepunten) ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 14

15 - Bij problemen (leer-, voortgangs-, persoonlijke) deskundige begeleiding via STAD* en LEC** - Dossiervorming Voortgangsbegeleiding bij de BPV - Voorbereiding op de BPV - Sollicitatie - Kennismakingsgesprek - Voortgangsgesprek - Tussenbeoordeling - Voortgangsgesprek - Eindbeoordeling Uitstroombegeleiding - Advisering bij doorstroom/ afstroom/ studiekeuze/beroepskeuze - Toekomstgerichte voorlichting, voor tussentijdse schoolverlaters en deelnemers in het laatste jaar van de opleiding 2.6 Opleidingsstructuur De structuur van de opleiding is gebaseerd op SBU s. Een Studie Belasting Uur is elk klokuur dat je aan je studie besteedt, zowel op school, als op je stage, als thuis. Dit is voor alle opleidingen gesteld op 1600 uur per schooljaar. Omdat je een versnelde opleiding volgt, zal dit bij deze opleiding meer zijn. In de volgende schema s zie je hoe deze uren in jouw opleiding per leerjaar verdeeld zijn : Schema Opleidingsstructuur 2.6.2: Schema Onderwijsprogramma per leerjaar 2.6.3: Studiepuntenkaart (wordt in lesperiode 1 per schooljaar uitgereikt) ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 15

16 2.6.1 Opleidingsstructuur en SBU s Opleidingsstructuur HOM Studiebelastinguren Kwalificatie Horeca Ondernemer Manager Crebo- Code Kerntaken Verplicht=V Verplichte keuze = KV Vrije keuze = K Totaal per Kwalificatie School BPV Kerntaak 1 (9 wp.n) V Kerntaak 2 (15 wp.n) V Kerntaak 4 (9 wp.n) V Kerntaak 5 (7 wp.n) V LLB V Nederlands V 119 Engels V 154 Duits V 154 Rekenen V 85 Studiebelastinguren exclusief vrije ruimte ( ) Aandeel schoolcomponent / BPV in % van studieduur/studielast 42% 58% Studiebelastinguren vrije ruimte* Studiebelastinguren inclusief vrije ruimte Aantal verplichte keuzeonderdelen Aantal vrije keuzeonderdelen In onderstaande schema s wordt per leerjaar en per periode aangegeven hoe de onderwijstijd van dat jaar over de verschillende lesperiodes is verdeeld. Bij de verschillende rubrieken wordt bedoeld: - Lessen: Reguliere lessen volgens de lessentabel: theorie, praktijk, workshop, gastlessen, studiereis etc. - Activiteiten: Alle activiteiten die buiten de reguliere lesweken plaatsvinden, bv. voorlichtingsavond, meerdaagse kampen waarbij per dag meer dan 8 uur gewerkt wordt, etc. - Vrije ruimte: Verplichte lestijd, die voor een deel door de deelnemer met eigen gekozen activiteiten kan worden ingevuld ( zie beschrijving Vrije Ruimte hierboven) - BPV :De uren die de deelnemer stage loopt bij een erkend leerbedrijf: Beroeps Praktijk Vorming - Overig: Uren die besteed worden aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer, zoals Trajectbegeleiding, examinering, BPV begeleiding etc. ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 16

17 2.6.2 : Urenverdeling per leerjaar Jaar 1 HOM schooljaar weken Lessen Aantal effectieve lesweken Aantal lesuren per week Aantal klokuren (x5/6) 513 Activiteiten ##### Voorlichtingsavond 3 3 Introductiekamp 3 dagen 1/ Orientatie periode in P Workshops LLB Studiereis 1/ Aantal klokuren activiteiten 117 Vrije ruimte Keuze uren Extra vak Extra BPV Aantal klokuren Vrije ruimte 120 BPV en BSP Avondrestaurant 3x6 uur/periode BPV 12 weken (5 dgn/wk) Aantal klokuren BPV 534 Overig Examinering /Toetsing Trajectbegeleiding individueel BPV begeleiding Aantal klokuren overig 35 Totaal IIVO 1319 P1 P2 P3 P4 totaal lesuren klokuren totaal aantal klokuren ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 17

18 Jaar 2 HOM schooljaar weken Lessen Aantal effectieve lesweken Aantal lesuren per week Aantal klokuren (x5/6) Activiteiten Uitloopweek Studiereizen Aantal klokuren activiteiten 72 Vrije ruimte Keuze uren Extra vak Extra BPV Aantal klokuren Vrije ruimte 90 BPV Aantal weken BPV/Man.stage (5 dgn/wk) Aantal weken Man.stage (2 dgn/wk) (6) Aantal klokuren BPV 376 Overig Examinering /Toetsing Trajectbegeleiding individueel BPV begeleiding Aantal klokuren overig 44 Totaal IIVO 1230 P1 P2 P3 P4 totaal lesuren klokuren totaal aantal klokuren ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 18

19 Jaar 3 HOM schooljaar weken Lessen Aantal effectieve lesweken Aantal lesuren per week Aantal klokuren (x5/6) P1 Activiteiten Studiereizen 1, Afronding Managementstage 0, Afronding BPV Aantal klokuren activiteiten 108 Vrije ruimte Keuze uren Extra vak Extra BPV Aantal klokuren Vrije ruimte 60 BPV Aantal weken Man.stage(2 dgn/wk) (13) Aantal weken BPV 1 (5 dgn/wk)) Aantal klokuren BPV 946 Overig Examinering /Toetsing Trajectbegeleiding individueel BPV begeleiding Aantal klokuren overig 42 Totaal IIVO 1373 P2 P3 P4 totaal lesuren klokuren totaal aantal klokuren ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 19

20 Jaar 4 HOM schooljaar Lessen Aantal effectieve lesweken Aantal lesuren per week Aantal klokuren (x5/6) weken P1 P2 P3 P4 totaal lesuren klokuren totaal aantal klokuren Activiteiten Afronding BPV Afrondingsactiviteiten opleiding(20ku/wk) Aantal klokuren activiteiten 140 Vrije ruimte Keuze uren Extra vak Extra BPV Aantal klokuren Vrije ruimte BPV Aantal weken BPV 2 (40 ku/wk) Aantal klokuren BPV 920 Overig Examinering /Toetsing Trajectbegeleiding individueel BPV begeleiding Aantal klokuren overig 40 Totaal IIVO 1100 ROC Zeeland CLUSTER HTV exameninformatie manager/ondernemer Horeca 20

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA (verkort)

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA (verkort) De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA (verkort) 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2009-2010 Ingangsdatum: 01-08-09 Expiratiedatum: 31-07-14 VASTGESTELD

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA (verkort)

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA (verkort) De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA (verkort) 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2009-2010 Ingangsdatum: 01-08-09 Expiratiedatum: 31-07-14 VASTGESTELD

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering

De organisatie van onderwijs en examinering De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Horeca Assistent 90660 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-12 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Zelfstandig Werkend Kok

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Zelfstandig Werkend Kok De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Zelfstandig Werkend Kok 94952 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-14 VASTGESTELD DOOR

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca. Uitstroom : Manager/ondernemer horeca. Niveau : 4. Crebonr.

Servicedocument. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca. Uitstroom : Manager/ondernemer horeca. Niveau : 4. Crebonr. Servicedocument Examenplan Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca Uitstroom : Manager/ondernemer horeca Niveau : 4 Crebonr. : 90303 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v4 mei 2016

Nadere informatie

Zelfstandig Werkend Kok

Zelfstandig Werkend Kok Onderwijs en Examen Reglement (OER) Zelfstandig Werkend Kok 95420 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2012-2013 Ingangsdatum: 01-08-12 Expiratiedatum: 31-07-16 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD GEZAG DD: 01-04-12

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY HOST (Verkort)

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY HOST (Verkort) De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY HOST (Verkort) 94120 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-14 VASTGESTELD

Nadere informatie

Servicedocument. beoordelaar. ExamenplanInstructie. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer café-bar. Uitstroom : Manager/ondernemer café-bar

Servicedocument. beoordelaar. ExamenplanInstructie. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer café-bar. Uitstroom : Manager/ondernemer café-bar Servicedocument ExamenplanInstructie beoordelaar Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer café-bar Uitstroom : Manager/ondernemer café-bar Niveau : 4 Crebonr. : 90301 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY EXECUTIVE

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY EXECUTIVE De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY EXECUTIVE 94130 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2009-2010 Ingangsdatum: 01-08-09 Expiratiedatum: 31-07-14 VASTGESTELD

Nadere informatie

Onderwijs en Examen Reglement (OER) MANAGER/ONDERNEMER HORECA (verkort)

Onderwijs en Examen Reglement (OER) MANAGER/ONDERNEMER HORECA (verkort) Onderwijs en Examen Reglement (OER) MANAGER/ONDERNEMER HORECA (verkort) 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2012-2013 Ingangsdatum: 01-08-12 Expiratiedatum: 31-07-16 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Verkoper Reizen

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Verkoper Reizen De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Verkoper Reizen 94090 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2009-2010 Ingangsdatum: 01-08-09 Expiratiedatum: 31-07-13 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Verkoper Reizen

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Verkoper Reizen De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Verkoper Reizen 94090 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-14 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Gastheer/-vrouw

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Gastheer/-vrouw De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Gastheer/-vrouw 94140 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-13 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding KOK

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding KOK De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding KOK 90760 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-14 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD GEZAG DD:

Nadere informatie

Brood en banket (bakker) 22181

Brood en banket (bakker) 22181 Onderwijs en Examen Reglement (OER) Brood en banket (bakker) 22181 Uitstroomrichting: Uitvoerend bakker niveau 2 95747 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2012-2013 Ingangsdatum: 01-08-12 Expiratiedatum:

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Manager Verkoop Reizen

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Manager Verkoop Reizen De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Manager Verkoop Reizen 94100 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2009-2010 Ingangsdatum: 01-08-09 Expiratiedatum: 31-07-14 VASTGESTELD DOOR

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Gastheer/-vrouw

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Gastheer/-vrouw De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Gastheer/-vrouw 94140 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2009-2010 Ingangsdatum: 01-08-09 Expiratiedatum: 31-07-12 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs en Examen Reglement (OER) Opleiding: Reizen 22185. Manager Verkoop reizen 94100 (BOL) niveau 4

Onderwijs en Examen Reglement (OER) Opleiding: Reizen 22185. Manager Verkoop reizen 94100 (BOL) niveau 4 Onderwijs en Examen Reglement (OER) Opleiding: Reizen 22185 Uitstroomrichtingen: Verkoper Reizen 94090 (BOL) niveau 3 Manager Verkoop reizen 94100 (BOL) niveau 4 geldt voor het cohort leerlingen: 2012-2013

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY ASSISTANT

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY ASSISTANT De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY ASSISTANT 94110 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2011-2012 Ingangsdatum: 01-08-11 Expiratiedatum: 31-07-14 VASTGESTELD

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Manager Verkoop Reizen

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Manager Verkoop Reizen De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Manager Verkoop Reizen 94100 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-14 VASTGESTELD DOOR

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding KOK

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding KOK De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding KOK 90760 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2009-2010 Ingangsdatum: 01-08-09 Expiratiedatum: 31-07-13 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD GEZAG DD:

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering

De organisatie van onderwijs en examinering De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Assistent Bakker 90640 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-12 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA (verkort)

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA (verkort) De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA (verkort) 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2011-2012 Ingangsdatum: 01-08-11 Expiratiedatum: 31-07-16 VASTGESTELD

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs en Examen Reglement (OER) KOK 90760 (BBL)

Onderwijs en Examen Reglement (OER) KOK 90760 (BBL) Onderwijs en Examen Reglement (OER) KOK 90760 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2012-2013 Ingangsdatum: 01-08-12 Expiratiedatum: 31-07-16 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD GEZAG DD: 01-04-12 OPENBAAR GEMAAKT

Nadere informatie

Onderwijs en Examen Reglement (OER) Opleiding: MANAGER/ONDERNEMER HORECA

Onderwijs en Examen Reglement (OER) Opleiding: MANAGER/ONDERNEMER HORECA Onderwijs en Examen Reglement (OER) Opleiding: MANAGER/ONDERNEMER HORECA 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2012-2013 Ingangsdatum: 01-08-12 Expiratiedatum: 31-07-17 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer café-bar (Restaurateur Bediening)

EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer café-bar (Restaurateur Bediening) Beroepsgerichte s Examen: Manager/ondernemer Café Bar KT 1 Onderneemt Code: EFRESBKT1 Examenvorm: Proeve van bekwaamheid en Panelgesprek Toelichting: Examen: Manager/Ondernemer Café Bar KT2 Geeft Leiding

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer bakkerij. Uitstroom : Ondernemer bakkerij. Niveau : 4. Crebonr.

Servicedocument. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer bakkerij. Uitstroom : Ondernemer bakkerij. Niveau : 4. Crebonr. Servicedocument Examenplan Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer bakkerij Uitstroom : Ondernemer bakkerij Niveau : 4 Crebonr. : 90304 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober 2015 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Allround Banketbakker

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Allround Banketbakker De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Allround Banketbakker 94232 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-14 VASTGESTELD DOOR

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering

De organisatie van onderwijs en examinering De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Brood- en banketbakker 94221 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-13 VASTGESTELD DOOR

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering

De organisatie van onderwijs en examinering De organisatie van onderwijs en eaminering Mijn opleiding Brood- en banketbakker niveau 3 94230 (BBL) Uitstroom: Allround broodbakker 94231 (BBL) Allround banketbakker 94232 (BBL) Allround brood- en banketbakker

Nadere informatie

Onderwijs en Examen Reglement (OER) Gastheer/-vrouw

Onderwijs en Examen Reglement (OER) Gastheer/-vrouw Onderwijs en Examen Reglement (OER) Gastheer/-vrouw 94140 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2012-2013 Ingangsdatum: 01-08-12 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD GEZAG DD: 01-04-12 OPENBAAR

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Verkoper Reizen

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Verkoper Reizen De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Verkoper Reizen 94090 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2011-2012 Ingangsdatum: 01-08-11 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer horeca

EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer horeca EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer horeca Beroepsgerichte s Kerntaak 1 Onderneemt Code 90303V01 Examenvorm: Proeve van bekwaamheid, presentatie, mondeling en marktonderzoek Lissabon Relatie kerntaak

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Informatiemedewerker

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Informatiemedewerker De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Informatiemedewerker 90621 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-14 VASTGESTELD DOOR

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY ASSISTANT

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY ASSISTANT De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY ASSISTANT 94110 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2009-2010 Ingangsdatum: 01-08-09 Expiratiedatum: 31-07-12 VASTGESTELD

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY EXECUTIVE

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY EXECUTIVE De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY EXECUTIVE 94130 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Manager verkoop reizen

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Manager verkoop reizen De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Manager verkoop reizen 94100 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2011-2012 Ingangsdatum: 01-08-11 Expiratiedatum: 31-07-16 VASTGESTELD DOOR

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Restaurateur (Manager/ondernemer Horeca) Niveau 4 Opleidingsduur jaar Crebocode: 90303 Dossiercode: 179 Dossierjaar: 01 Leerweg:

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering

De organisatie van onderwijs en examinering De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Banketbakker 94222 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-13 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering

De organisatie van onderwijs en examinering De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Brood- en banketbakker niveau 2 94220 (BBL) Uitstroom: Brood- en banketbakker 94221 (BBL) Banketbakker 94222 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen:

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Ondernemer horeca/bakkerij DOSSIERCREBO : 23087 KWALIFICATIE : Manager ondernemer horeca KWALIFICATIECREBO : 25184 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle

Nadere informatie

Onderwijs en Examen Reglement (OER) Opleiding: Frontofficemedewerker 22184. Hoofd informatie 94071 (BOL) niveau 4

Onderwijs en Examen Reglement (OER) Opleiding: Frontofficemedewerker 22184. Hoofd informatie 94071 (BOL) niveau 4 Onderwijs en Examen Reglement (OER) Opleiding: Frontofficemedewerker 22184 Uitstroomrichtingen: Informatiemedewerker 90621 (BOL) niveau 3 Hoofd informatie 94071 (BOL) niveau 4 geldt voor het cohort leerlingen:

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

90760 (BBL) d.nl

90760 (BBL) d.nl De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding KOKK 90760 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2011-20122 Ingangsdatum: 01-08-11 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD GEZAG DD:

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Zelfstandig Werkend Kok

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding Zelfstandig Werkend Kok De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding Zelfstandig Werkend Kok 95420 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2011-2012 Ingangsdatum: 01-08-11 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD DOOR

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca Manager/ondernemer horeca Uitstroom : Manager/ ondernemer

Nadere informatie

KOK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: 90760 (BBL)

KOK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: 90760 (BBL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: KOK 90760 (BBL) en geldt voor het cohort leerlingen:

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Ondernemer horeca/bakkerij DOSSIERCREBO : 23087 KWALIFICATIE : Meewerkend horeca ondernemer KWALIFICATIECREBO : 25185 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle

Nadere informatie

Onderwijs en Examen Reglement (OER)

Onderwijs en Examen Reglement (OER) Onderwijs en Examen Reglement (OER) Opleiding: Leisure & hospitality Traject in samenwerking met Vacansoleil 22187 Uitstroomrichtingen: Leisure & hospitality host 94120 (BOL) niveau 3 Leisure & hospitality

Nadere informatie

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712 NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Productiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenhouder hokdieren Crebo-code: 97712 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte gedeelte

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Onderwijs en Examenregeling HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Crebo 94810 niveau 3 BOL Cohort 2011-2013! 94850 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Bartender 10401 (BOL)

Bartender 10401 (BOL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Bartender 10401 (BOL) en geldt voor het cohort leerlingen: 2005-2008 Ingangsdatum : 01-08-2005 Expiratiedatum

Nadere informatie

Horeca assistent ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding:

Horeca assistent ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Horeca assistent 10403 (BOL) en geldt voor het cohort

Nadere informatie

Horeca Ondernemer Manager 10388 (BOL)

Horeca Ondernemer Manager 10388 (BOL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Horeca Ondernemer Manager 10388 (BOL) en geldt voor leerlingen van het cohort: 2008-2009 Ingangsdatum : 01-08-2008

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding:

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Gastheer/gastvrouw 10399 (BOL) en geldt voor het

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY HOST (Verkort)

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY HOST (Verkort) De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding LEISURE & HOSPITALITY HOST (Verkort) 94120 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2011-2012 Ingangsdatum: 01-08-11 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD

Nadere informatie

Horeca assistent ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding:

Horeca assistent ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Horeca assistent 10403 (BOL) en geldt voor het cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw

Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw 10394 (BBL)

Nadere informatie

Medewerker Recreatie

Medewerker Recreatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Medewerker Recreatie 10396 (BOL) en

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca. Ondernemer horeca/bakkerij

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca. Ondernemer horeca/bakkerij Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca Meewerkend horeca ondernemer ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Manager verkoop reizen

Manager verkoop reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager verkoop reizen 94100 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke informatie

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan Medewerker bediening/café-bar Leidinggevende bediening Uitstroom : Leidinggevende bediening Niveau : 4 Crebonr.

Servicedocument Examenplan Medewerker bediening/café-bar Leidinggevende bediening Uitstroom : Leidinggevende bediening Niveau : 4 Crebonr. Servicedocument Examenplan Medewerker bediening/café-bar Leidinggevende bediening Uitstroom : Leidinggevende bediening Niveau : 4 Crebonr. : 94161 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Start een retailonderneming BOR-OP-s Ondernemingsplan schriftelijk min 35,0% BOR-OP-v Ondernemingsplan

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Ondernemer horeca/bakkerij DOSSIERCREBO : 23087 KWALIFICATIE : Ondernemer bakkerij KWALIFICATIECREBO : 25186 NIVEAU : 4 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK : alle VERSIE

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie