Jaarverslag Etten-Leur, april 2012 Pieter van Knippenberg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Etten-Leur, april 2012 Pieter van Knippenberg"

Transcriptie

1 Innovatienetwerk Jaarverslag 2011

2 Jaarverslag 2011 Etten-Leur, april 2012 Pieter van Knippenberg

3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bemensing en structuur van het innovatienetwerk 3. Ontwikkeling strategisch proces en positionering 4. Speerpunten van beleid 5. Overzicht projecten en trajecten

5 1. Inleiding Het innovatienetwerk is trots op de presentatie van de terugblik over Met enorm veel betrokkenheid en passie is gewerkt aan een serie mooie resultaten en heeft het beleid vorm gekregen. Het netwerk heeft een mooie stap gemaakt naar bredere bekendheid binnen het ROC. Vooral de inspiratiebijeenkomsten en de opstart van de website dragen hieraan bij. De belangrijkste boodschap waar we mee naar buiten treden blijft: verrassing, verbazing, verdieping en verwondering. Er is zoveel prachtigs rond leren en persoonlijke groei te halen: binnen het ROC, bij betrokken collega s en teams, maar ook buiten bij de wetenschap, de beroepspraktijk. Verbinden als belangrijkste opdracht. De doelen zoals het ROC zich die gesteld heeft in Onderwijs met Passie II mee realiseren: optimaal futureproof onderwijs. 2. Bemensing en structuur van het innovatienetwerk De bemensing van het innovatienetwerk heeft afgelopen jaar de nodige wijzigingen ondergaan. In de vaste bezetting heeft een mutatie plaatsgevonden. De vacature was eenvoudig invulbaar; het werk bij het innovatienetwerk heeft een duidelijk grotere aantrekkingskracht dan bij de opstart ruim 2 jaar geleden. De start van de nieuwe medewerker, Marco Verschure, lukte in 2011 niet meer. Per 1 maart 2012 is Marco begonnen. De 5 beleidsmedewerkers uit het ROC zijn elk voor 2 dagen (0,4 fte) bij het innovatienetwerk aangesteld. Verder vervullen zij (lesgevende) taken (op een van de colleges). Op deze manier is de relatie met de lespraktijk geborgd. De bemensing van het innovatienetwerk bestaat in 2011 uit Fte personen Beleidsmedewerkers 2 5 Secretariële ondersteuning 0,8 1 Interactiespecialist 0,2 1 Projectleiding 2 6 Diensthoofd 1 1

6 3. Ontwikkeling strategisch proces en positionering In 2011 heeft de bedrijfsvoering van het innovatienetwerk z n beslag gekregen. Er zijn 5 pijlers van beleid ontwikkeld die leidend zijn geworden bij de prioriteitenstelling in de loop van het jaar. Het betreft: 1. Beleidsadvisering. De thema s innovatiestrategie, innovatieorganisatie en de keuze voor interventies staan hier centraal 2. Inspiratiebijeenkomsten. Het innovatienetwerk heeft een methodiek ontwikkeld, inclusief een uitgebreid draaiboek, om rond thema s inspirerende, onderzoekende, verkennende en verdiepende bijeenkomsten te organiseren. 3. Innovatiecommunity, met als zichtbaar resultaat de website en promoten van succesvolle innovaties, stimuleren tot kennisdelen, benutten van innovatieve ideeën die binnen en buiten de organisatie leven (crowdsourcing). In eerste instantie na lancering (december 2011) met als doelgroep de medewerkers met de intentie snel te verbreden naar studenten/leerlingen en geïnteresseerden van buiten het ROC. Met name ook de regionale innovatieve beroepspraktijk. 4. De Inspirationroom. De voorziening die het mogelijk maakt om buiten de dagelijkse omgeving(out-of-the-box) onderwijsconcepten, teamvorming, brainstorm etc. vorm te geven. 5. Experimenten en projecten. Lange staart, minoren, projectleiders community-ofpractice De Blauwe Kikker, de ecologische campus, de 2-jaarlijkse onderwijsdag. Het jaarverslag geeft van deze activiteiten en uitgebreide omschrijving.

7 4. Speerpuntenbeleid opgenomen in het jaarplan 2011 In het kader van de ontwikkeling van het innovatienetwerk is in overleg met de Raad van Bestuur voor 2011 geen jaarplan opgesteld. In voortdurend overleg met de portefeuillehouder onderwijs, Rob Franken, zijn de aandachtspunten en speerpunten besproken. Deze zijn in het voorgaande beschreven: de 5 pijlers. 5. Overzicht trajecten en projecten Zoals gezegd zijn er het afgelopen jaar diverse trajecten ingezet en projecten opgestart. Hieronder worden ze nog eens weergegeven. Project licht en leren: Projectleiding: Tom Prooij. Project Licht en Leren. (de link verwijst naar eerder onderzoek in het primair onderwijs) Op het Markiezaat College, Vitalis College(beide MBO), t Bergs VMBO en De Rotonde VMBO met LWOO zijn lokalen voorzien van verschillende verlichtingssystemen. De dienst facilitair werkt in dit project met het innovatienetwerk samen. De systemen onderscheiden zich in Statische Volspectrum Daglicht (Vitamine D, kleurweergave) en Dynamische verlichting (Bioritme). Een onderzoek is opgezet en voorbereid in samenwerking met Philips Research. Een overeenkomst is gesloten voor Data Collection gebaseerd op de laatste inzichten m.b.t. verantwoord testen in een schoolomgeving. De testen omvatten de D2-concentratie test, Werkgeheugen (visueel en auditief) en Motivatie. De laatste twee gebeuren draadloos en realtime. Docenten zijn geschoold, studenten en leerlingen worden bevraagd. ROCWB psychologen zijn betrokken. De dataverwerking wordt verzorgd door het studenten leerbedrijf van FLASH. De resultaten worden in het voorjaar van 2012 verwacht. De Rotonde heeft ondertussen voor hun nieuwbouw gekozen voor hoogfrequent Volspectrum Daglicht. Zowel lokalen, RT-ruimtes als kantoren zijn hiermee ingericht. Het innovatienetwerk geeft met dit onderzoek mede invulling aan de versterking van de relatie tussen onderwijs en wetenschap en het onderbouwen van onderwijsinterventies Project Instructables: voorbereiding, uitvoering, evaluatie en promotie Instructables Restaurant Cultuurnacht Projectleiding:Robert Mens: Toen ik de opdracht kreeg van het Innovatie Netwerk om social media te integreren in het onderwijs was ik even stil: hoe gaan we dit doen? Social media, dat zijn er nog al wat.. Pieter van Knippenberg bracht mij in aanraking met het principe van instructables en nadat ik kennis gemaakt had met de kunstenaar Arne Hendriks, de initiatiefnemer van het Instructables Restaurant in Nederland, raakte ik meer en meer enthousiast. De beleving van een Instructables Restaurant in de Tolhuistuin in Amsterdam maakte mijn beeld compleet.

8 Een Instructables Restaurant is een totaal concept en met studenten en medewerkers van diverse pluimage zijn we aan de slag gegaan met het bedenken van een restaurantconcept en de realisatie van de gemaakte plannen. Het succes van deze onderwijsformule zit hem vooral in het feit dat studenten totale verantwoordelijkheid kregen over hun onderdeel. Het zgn. eigenaarschap motiveerde de studenten enorm; een eigen inbreng van ideeën en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is het een enorme prikkel om met de open source gedachte van instructables aan de slag te gaan: Kennis delen wereldwijd! De discussie op instructables over twee of zesdruppels citroen in a salad of green peas and tuna fish with lemon and mint is niet interessant, maar wel het feit dat een student aan het denken gezet wordt over het belang van dit ingrediënt. Uiteindelijk bepaalt de vakkennis van zowel de studenten als de begeleidende docenten het definitieve resultaat: een overheerlijk gerecht! Met stelligheid kan ik dan ook zeggen dat het succes te danken is aan vakkennis en eigenaarschap in een inspirerende omgeving. Op de site van Instructables vindt men alle Instructables van de gerechten, de lampen, de statafelrokken en alle reacties van de bezoekers: Op Facebook staan talloze foto s en filmpjes van alle voorbereidingen: Er is natuurlijk ook volop getwitterd en alle Tweets zijn terug te vinden op: Een aardige impressie van het Cingel Instructables Restaurant tijdens de Cultuurnacht vindt u op YouTube: Of scan de code en u komt direct op de video s van het Cingel Instructables Restaurant en het Merengue dessert:

9 Robert Mens: Na het succes van dit unieke concept heb ik dan ook verschillende workshops gegeven op diverse conferenties als: het Innovatienetwerk, de Business Club Breda, nnoal, school voor de toekomst, sambo ICT. Kennisdeling en onderwijsconceptontwikkeling is een belangrijke doelstelling van het innovatienetwerk. Voorbereiding Cultuurnacht 2012 magie van de smaak Het succes van het Instructables Restaurant principe is binnen het Cingel College vooral terug te voeren op het eerder genoemde eigenaarschap en acceleratedlearning. Deze manier van werken met studenten past helemaal binnen de kernwaarden van het Cingel College. Niet alleen de studenten waren zeer enthousiast, maar ook de docenten en de teams. Daarom ben ik kort na de Cultuurnacht met een nieuwe groep studenten aan de slag gegaan om de Cultuurnacht van 2012 te organiseren met als belangrijkste doel het achterliggende onderwijsconcept meer gemeengoed te maken binnen het Cingel. De onderwijsdag 10 april 2012: Projectleiding: Joachim Franssen Projectmedewerkers: Gert Kruitbosch, Hennie van Eil en een stagiaire van Zinc, het studenten leerbedrijf van het Zoomvliet College. Zij hebben de voorbereidingen en uitwerking van de grootste kennisdelingsactiviteit van het ROC gedaan. Het ROC organiseert elke twee jaar deze activiteit, voor en door elkaar. Bevlogen kennisdeling, maar ook ontmoeting. De voorbereidingen zijn na de zomer 2011 gestart. Projecten Innovatieboxgelden

10 In het kader van de innovatieboxgelden zijn onder leiding van het innovatienetwerk een aantal projecten gestart met daarbij horende bemensing: - Professionaliseringstraject projectmatig werken, opzet genootschap De Blauwe Kikker, projectleiding Joachim Franssen. Het betreft een professioneel netwerk, een community of practice (cop), die een rol zal hebben in de scholing en training en verdere professionalisering van de realisatietrajecten van innovaties. - De website van het innovatienetwerk: Bouwen aan een online community waarbij samenwerking met elkaar en kennisnemen van innovaties en innovatieve ideeën centraal staan. Release najaar De projectleiding is belegd bij IT-Workz. De online-community manager is in het najaar benoemd: Peter Dirven. Hij is met deze werkzaamheden inmaart 2012 begonnen. - De ecologische campus. Een nieuwe aanpak van futureproof onderwijs. In 2011 is rond de campus een uitgebreid verkennend traject op gang gekomen, uitmondend in een gebiedsvisie voor de locatie Frankenthalerstraat. Met name Pieter van Knippenberg en Annelies Bok hebben zich met dit project bezig gehouden. Een uitgebreide verkenning van mogelijke onderwijsconcepten (acceleratedlearning, connectedlearning, virallearning) is onderdeel van dit traject. - De minor ondernemingszin. Projectleiding Koen Oosterwaal. De opdracht die in dit project wordt uitgewerkt, is een systematiek te ontwikkelen waarbinnen minoren kunnen worden opgezet. Om een concreet voorbeeld te ontwikkelen, is gekozen voor deze kernwaarde van het ROC: ondernemingszin. Betrokken bij dit traject zijn de dienst Marketing en Communicatie, het Zoomvliet College en het Prinsentuin College.Hier vindt ook een verkenning plaats in hoeverre ondernemingszin verbonden kan worden aan de keuzeprocessen of aan het certificaat ondernemendheid. Ondernemingszin koppelen aan een leerproces is een must om meerwaarde te creëren. We verkennen en onderzoeken waar de kansen liggen voor ondernemingszin. - Skype als instrument bij de begeleiding van studenten op BPV (beroeps Praktijk Vorming). Projectleiding Joachim Franssen. Doelstelling van dit project is om te onderzoeken in hoeverre skype (en andere communicatiemiddelen als social media) een rol kunnen vervullen in een kwaliteitsdubbelslag: zowel kwalitatief als kwantitatief betere begeleiding - Minor food. Samenwerkingsproject van het Prinsentuin College en het Cingel College waarbij een minor op het brede terrein van voedsel, zowel productie als bereiding, wordt verkend. Projectleiding Robert Mens en Martijn Teunissen. Op het Cingel College worden onder andere de opleidingen tot Kok, Banketbakker, Bakker en Horeca-ondernemer aangeboden en bij het Prinsentuin College behoren de opleidingen in de teelt van natuurlijke gewassen (glastuinbouw, groenteteelt, akkerbouw) en opleidingen gericht op productiedieren (varkenshouderij, pluimvee, melkkoeien) tot het onderwijsaanbod. We beschikken dus over opleidingen aan het begin van de voedselproductiekolom en over opleidingen in en aan het einde van de voedselproductiekolom en met deze minor willen we beide werelden en de tussenliggende elementen met elkaar verbinden. De projectleiders hebben een houtskoolschets opgesteld die de basis vormt voor een minor die in 2012 zal worden ontwikkeld. Het concept is zowel qua vorm als inhoud exclusief en future-proof waardoor het een duurzame plaats krijgt. De rode draad is het bevorderen van ondernemerschap bij de studenten, aandacht voor de profit-kant en het bevorderen en stimuleren van de capaciteit om keuzes te maken en te onderbouwen.

11 In de houtskoolschets zijn de mogelijke betrokken partijen bij de minor omschreven. Tevens wordt er aandacht besteed aan het onderwijstraject en aan de examinering en competentieontwikkeling. - Fablab Bergen op Zoom/Breda. en inrichten van een fablab waar toekomsttechnologie een plaats heeft en waar onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven bij elkaar komen. Het betreft technologie met een grote impact in de economische processen van de (nabije) toekomst. We streven naar de realisatie van een voorziening in Bergen op Zoom in combinatie met het Starterscentrum (realisatie maart 2012) en een voorziening in Breda (verwachte realisatie medio 2012) De projectleiding is belegd bij Hans van Mourik. Oriëntatie en verkenning van het concept fablab, uitwerken plan van aanpak fablab. Eind 2011 is een onderzoek gestart naar Fablab Breda: waar liggen in Breda de mogelijkheden voor VMBO, MBO, HBO en bedrijfsleven. Bij dit traject zijn Prinsentuin (mbo en vmbo) Radius en Scala betrokken. Tot de verbeelding sprekend zijn de mogelijkheden van de 3D-printtechnologie. - Blendedlearning. Talentontwikkeling en werken aan een succesvolle doorstroom van mbo naar hbo. Samen met de regionale hbo-instellingen verkent dit project de interventies die leiden tot een betere aansluiting. Blendedlearning wordt hier als methodiek verkend en gezamenlijk ontwikkeld. De projectleiding is belegd bij Bert Bos. - Community coaching. Een zeer tot de verbeelding sprekend project waarbij coaches (belangeloos) jongeren die steun kunnen gebruiken helpen.communitycoaching.nl De projectleiding is belegd bij Bert Bos. De Lange Staart Naast deze projecten loopt ook het game-ontwikkeltraject De Lange Staart. Hier betreft het een project in het kader van M&ICT waarbij op basis van een online-community leermateriaal/onderwijsinhoud wordt doorontwikkeld. De theoretische onderbouwing komt voort uit het businessmodel The Long Tail en de gedachten zoals beschreven in het boek Free, een boek, dat zoals dat hoort bij gratis, via de link ook gratis te downloaden is. Beide zijn van Chris Anderson, de hoofdredacteur van Wired. Inspiration Room In 2011 is ook de Inspiration Room van het innovatienetwerk gerealiseerd, in het gebouw van IT-Workz,. Net voor Kerstmis 2011 werd de ruimte opgeleverd. Het project is een samenwerkingstraject van IT-Workz, HV-Solutions, Rever (ontwerpbureau) en het innovatienetwerk. Theorie rond reflectie en de invloed van omgevingsfactoren op het denken en onderzoeken is de basis. In een innovatieve ruimte wordt een innovatief aanbod gerealiseerd, waarbij een tiental scenario s al ter beschikking is voor maatwerktrajecten. In 2012 zal het programma worden uitgebreid en zal een businessplan de basis vormen voor de ROC-brede interne uitrol (in eerste instantie). Daarna zal de Inspiration Room ook voor stakeholders buiten het ROC beschikbaar zijn. In de ruimte is het meubilair afwijkend en kunnen via scenario s verschillende sferen gecreëerd worden. Twee medewerkers van het innovatienetwerk hebben de rol van facilitator op zich genomen en ontwikkelen de programma s: Gert Kruitbosch en Mazze van Hoboken.

12 VMBO In het kader van het beleidsspeerpunt aansluiting VMBO -MBO is er door het innovatienetwerk specifiek aandacht besteed aan het VMBO. Kennismaking in de zin van persoonlijk contact, maar ook kennismaking in de zin van de positionering van elke specifieke vestiging: wat zijn de doelen n.a.v. de finishfoto en wat is de stand van zaken. Aan de hand van de individuele gesprekken die gevoerd zijn met de directie van de verschillende VMBOvestigingen is een inventarisatie gemaakt. Geïnventariseerd zijn practices (kennis en ervaring waar mogelijk andere VMBO- vestigingen om zitten te springen), must haves en wannahaves voor de komende jaren. (must haves: als noodzakelijk ervaren zaken voor goed onderwijs; wannahaves: gewenste zaken). Op basis van een duidelijke behoeftevraag vanuit de VMBO-scholen zijn de volgende onderwerpen c.q. projecten opgepakt: - Food 4 Sport --> Food &Fresh: I.s.m. het Food Connection Point vanuit Brabant is in 2011 het traject Food 4 Sport gelopen op Prinsentuin Breda, in samenwerking met VanCooth (innovatieve techniek). Mede doorde inzet van enkele zeer enthousiaste docenten is dit een succes geworden waar zowel leerlingen als docenten zeer positief over waren. Het gevolg is dat ook in 2012 deze scholen weer mee zullen doen. De betreffende scholen hebben al aangegeven dat ze dan zeker de 1 e prijs gaan halen. Interessant is om te zien dat de concurrentie voornamelijk bestaat uit havo, vwo en gymnasium. Prinsentuin Andel heeft aangegeven dit project graag te willen volgen en eventueel nog in te willen stappen. Het einddoel van dit project is niet alleen de 1 e prijs in de battle te halen, maar ook om een soort kapstok te maken waar andere projecten gebruik van kunnen maken. Deze kapstok omvat een duidelijke structuur en advies o.a. ten aanzien van welke tools wanneer het best ingezet kunnen worden. Andere vestigingen kunnen dan voor meerdere projecten van deze structuur (kapstok) gebruik maken. Voor dit project wordt ook gekeken in hoeverre het aan kan sluiten bij de Minor Food (doorlopende leerlijn). - Social Media en Mediawijsheid: Een duidelijke opbrengst van enkele vestigingsbezoeken was: we moeten iets op gebied van / met social media. Hiervoor is een proces gestart om eerst in kaart te brengen wat dit iets is. Daar is een plan van aanpak uit gekomen met als insteek een project mediawijsheid en een project social media &onderwijs op te starten. Mediawijsheid richt zich vooral op de spelregels die leerlingen, ouders en docenten zouden moeten hanteren ten aanzien van de verschillende mediatools die vandaag de dag al door een groot deel van onze leerlingen gebruikt worden. Social media & onderwijs richt zich veel meer op het gebruik van verschillende social media tools in de juiste fase en op de juiste manier ter ondersteuning van het leerproces. Begin 2012 zal een groot onderzoek naar gebruik van social media door de leerlingen/studenten extra informatie verschaffen die in dit traject een rol zal spelen. - Social Media & (I)BPV: Na intensief contact met International Office is een eerste aanzet gemaakt om te kijken naar de inzet van social media binnen de (I)BPV.(Internationale Beroeps Praktijk Vorming) Het doel van dit project is om zowel kwalitatief als kwantitatief de communicatie tussen de leerling, leerbedrijf en docent te verbeteren. Dit zal uiteindelijk moeten resulteren in een betere begeleiding van de leerling binnen de beroepspraktijk. Daarnaast kan het in grote mate ondersteuning bieden aan het keuzeproces van de VMBO-leerling en bijdragen aan antwoorden op de vraag: Is dit wel wat ik wil en heb ik voldoende basis om mijn vervolgopleiding op te kiezen?. Onderzoek dat Kennisnet heeft uitgevoerd geeft aan dat bijvoorbeeld Skype een goede aanvulling kan zijn, ook binnen het MBO.

13 In drie studiebijeenkomsten heeft het innovatienetwerk zich verdiept in de wereld van het VMBO vanuit de thema s: de leerling, de docent en de organisatie. - Ontwerp en Beleving, de cross-over tussen grijs en groen Onderzoek ontwikkelingen in West Brabant. Het groene onderwijssysteem is van oudsher productiegericht ingericht. Belevingswaarden worden echter steeds meer vertrekpunt: bijvoorbeeld van focus op voedselproductie naar focus op gezondheid. Dit leidt steeds meer tot cross-overs (groen-grijs) en de ontwikkeling van nieuwe beroepen. - Kennismakelaar Rewin. Voor verschillende studierichtingen zijn er opdrachten beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemersplan voor een hondenschool, een marketingplan opstellen voor een automatiseringsbedrijf of een haalbaarheidsonderzoek voor een cadeauwinkel. Maar ook op het gebied van ICT en digitale media zijn er opdrachten beschikbaar, zoals het maken van een website. Contacten leggen binnen het ROC West Brabant en met collega s van verschillende colleges onderzoeken naar een goede begeleidingstool voor onderwijs en bedrijfsleven, zodat het proces tijdens de uitwerking van het ondernemingsgerichte project goed gevolgd kan worden door verschillende partijen (onderwijs, bedrijfsleven)rewin kennismakelaar - Twittercursus en inspiratiesessie(s)social media Voor een indruk van deze twee activiteiten zie de links. ROCtwittercursus mediawijsheid ROCWB - RedCat Januari 2011 is begonnen met de proef met de RedCat (infrarode klassenversterkingsapparatuur). De eerste van de vier werd geplaatst in de Friek s Techniek Truck en is na de proefperiode permanent in de Truck gebleven. Er zijn in totaal 13 scholen/colleges en de Friek s Truck die de RedCat uitgeprobeerd hebben. Zeven scholen/colleges en de Friek s Truck hebben meegedaan aan het onderzoek, dat plaats heeft gevonden gedurende twee periodes: 1 e periode: februari - april e periode: mei juli 2011 De hoofdvraag van dit onderzoek was: Is er naar het oordeel van leerlingen/studenten en docenten een merkbare verbetering in de luistercondities in een klaslokaal, wanneer de RedCat, als apparatuur die de verstaanbaarheid verhoogt, wordt gebruikt? Om dit te meten hebben de leerlingen vooraf (nulmeting) en achteraf een enquête ingevuld (digitaal via ROC-spiegel); de docenten alleen een enquête achteraf. De uitkomsten zijn door deze vraagstelling niet objectief, maar geven aan hoe de invloed van de geluidsapparatuur door leerlingen en docenten ervaren wordt. Aan de proef hebben ongeveer 300 leerlingen/studenten en 23 docenten van het ROC West Brabant deelgenomen, afkomstig uit zeven verschillende colleges. Daarnaast is de proef ook (gedurende beide periodes) in de Friek s Techniek Truck gehouden. In de truck is de RedCat inmiddels een onderdeel van de vaste inventaris.

14 De uitkomsten zijn gemiddeld genomen positief, dat wil zeggen dat de apparatuur voor het gevoel van zowel de docenten als de leerlingen/studenten verbetering geeft van de luistercondities. Wel blijkt uit gesprekken en opmerkingen bij de enquête dat het gebruik ervan sterk afhankelijk is van de ruimte, groepsgrootte en de soort lessen. Met name in kleinere ruimtes, bij kleinere groepen en individueel werken wordt het gebruik ervan als storend ervaren. Buiten het onderzoek zijn de RedCats ook op andere colleges gebruikt; de Raad van Bestuur heeft de RedCat meegenomen en gebruikt bij de zgn. zeepkistrondes langs de colleges en ook bij symposia, conferenties, inspiratiebijeenkomsten en andere gelegenheden is gebruik gemaakt van versterking via de RedCat. In nagenoeg alle gevallen met een positieve beleving. Het innovatienetwerk heeft een inventarisatie gehouden om de behoefte tot aanschaf te peilen bij de scholen/colleges van het ROCWB. Drie van hen zijn tot aanschaf overgegaan. - Inspiratiebijeenkomst Geluk De eerste aanzet tot het komen van een inspiratiebijeenkomst over geluk en succes, was het contact met het Florijn College met de RedCat. Op het Florijn College worden lessen in Succes gegeven. Dit is een van de onderdelen van Breinleren. Bij het mini-symposium Brein en leren bij Avans zijn de eerste contacten gelegd met twee collega s van het ROC die graag mee wilden werken aan het invullen van een inspiratiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is gepland voor januari CVA Symposium Een van de aandachtsgebieden binnen het innovatienetwerk is de versterking van de relatie van wetenschap en onderwijs. Het CVA Symposium Revalidatie en Bewegen is op 5 oktober 2011 gehouden in het Trivium. Dit symposium werd gehouden naar aanleiding van het onderzoek van Marleen Huijben, MSc.,docent Verpleegkunde bij het Kellebeek College. Tijdens haar studie Verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht deed zij onderzoek naar de dagbesteding van patiënten met een beroerte in een verpleeghuis (Zitten en wachten). Naar aanleiding van de uitkomsten ontwikkelde zij een Oefenkaarttherapie om deze mensen meer te laten bewegen. Het onderzoek hiernaar kreeg als titel Zitten en Wachten Voorbij. Een belangrijke uitkomst is de concrete vertaling van onderzoeksresultaten naar nieuw onderwijs en daarmee het verkorten van de tijd die onderzoek nodig heeft om in het onderwijs te worden geïmplementeerd. Alle betrokkenen bij dit onderzoekstraject hebben de uiteindelijke verandering in de werkprocessen rond de revaliderende patiënt als zeer waardevol ervaren. Het innovatienetwerk heeft dit onderzoek mede gefaciliteerd in samenwerking met Avans lectoraat gerontologie en Stichting Groenhuysen. Doelstelling van dit symposium was het breed presenteren van de innovatieve resultaten van het door Marleen Huijben uitgevoerde onderzoek aan de deelnemers van dit symposium. Aanwezig waren raden van bestuur van zorg- en onderwijsinstellingen, beroepsbeoefenaars zorgsector en onderwijs en studenten. Bij de organisatie waren ook verplegenden/verzorgenden, fysio- en ergotherapeuten en een arts, psycholoog en manager (Annette Poulis)van Verpleeghuis Wiekendael uit Roosendaal betrokken. Zij hebben de workshops verzorgd.

15 Draaiboek Tijdens alle activiteiten is gebruik gemaakt van het Draaiboek Bijeenkomsten Innovatienetwerk. Gedurende de voorbereidingen is dit draaiboek voortdurend bijgesteld en is er een tijdpad in aangebracht om bij volgende projecten nieuwe diensten te verlenen. We kijken terug op een goede verankering van de systematiek waardoor het innovatienetwerk meer kwaliteit kan leveren met minder inspanningen. We blijven werken aan een verbetering en nemen met regelmaat op basis van evaluaties verbeteringen op. Testen van technische hulpmiddelen voor het onderwijs: Papershow forteachers Het betreft een zeer flexibele vervanger van active board en beamer. Deze is getest door een docent van het Kellebeek College Via. Zij werkt op veel locaties (niet schoolse) en kon met dit materiaal een activeboard op de muren/deuren maken. Doorstroom en contacten met het HBO Beheer van een reeds lang bestaand contact met het HBO waar een belangrijk deel van de studenten naar doorstromen. Uit het overleg tussen Fontys en tien ROC s is een overleg met Avans ontstaan. Beide overleggen vinden plaats op bestuurlijk niveau en op werkgroep niveau. Op het einde van 2011 neemt Bert Bos hier een rol in op, om een betere verbinding te maken tussen de twee werkgroepen en het beleid binnen ROC West-Brabant. Inspiratiebijeenkomst Cultuurverandering De Inspiratiebijeenkomst Cultuurverandering van Lisan van Beurden en Joris Peeters (Florijn College) is vanwege doorslaand succes tweemaal gegeven en wordt ook weer gegeven op de Onderwijsdag 10 april Een van de condities die verandering en optimalisering van processen bepaalt is de cultuur. Hoe kun je cultuur aanpassen? De bijeenkomst gaf een verrassende kijk op de mogelijkheden. Inspiratiebijeenkomst Mediërend leren De Inspiratiebijeenkomst Mediërend leren heeft geleid tot een scholingstraject dat door het Kellebeek College is vormgegeven en waarbij ook mensen van buiten het College aangesloten hebben.

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Servicecentrum Studie & Beroep

Jaarverslag 2012. Servicecentrum Studie & Beroep Servicecentrum Studie & Beroep Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Servicecentrum Studie & Beroep Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Verslag van de dienst 2.1 Strategie 2 2.2 Realisatie speerpunten genoemd

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten.

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten. Cingel College Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 CINGEL COLLEGE 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Dienst Audit & Control Jaarverslag 2012 DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Etten-Leur, maart 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van het diensthoofd 3 2. Verslag van de dienst 4 a. Strategie 4 b. Realisatie

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL

FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL 09-10 FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL Inhoud Toelichting bij het jaarplan 2010 pag. 3 Jaarplan 2010 pag. 4 1. Onderwijs pag. 4 2. Medewerkers pag. 6 3. Organisatie pag. 7 Realisatie

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag

Inhoudelijk jaarverslag Inhoudelijk jaarverslag Activiteiten 2014 In 2014 organiseerde Transvorm vele tientallen bijeenkomsten. Meer dan 2.300 mensen namen deel aan trainingen, workshops, symposia, leergangen, themabijeenkomsten,

Nadere informatie

Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal. Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage

Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal. Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage 8 Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs Onderzoeksrapportage Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs Onderzoeksrapportage Ton Bruining

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 32 034 Digitale leermiddelen Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB -

Nadere informatie