Jaarverslag Etten-Leur, april 2012 Pieter van Knippenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Etten-Leur, april 2012 Pieter van Knippenberg"

Transcriptie

1 Innovatienetwerk Jaarverslag 2011

2 Jaarverslag 2011 Etten-Leur, april 2012 Pieter van Knippenberg

3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bemensing en structuur van het innovatienetwerk 3. Ontwikkeling strategisch proces en positionering 4. Speerpunten van beleid 5. Overzicht projecten en trajecten

5 1. Inleiding Het innovatienetwerk is trots op de presentatie van de terugblik over Met enorm veel betrokkenheid en passie is gewerkt aan een serie mooie resultaten en heeft het beleid vorm gekregen. Het netwerk heeft een mooie stap gemaakt naar bredere bekendheid binnen het ROC. Vooral de inspiratiebijeenkomsten en de opstart van de website dragen hieraan bij. De belangrijkste boodschap waar we mee naar buiten treden blijft: verrassing, verbazing, verdieping en verwondering. Er is zoveel prachtigs rond leren en persoonlijke groei te halen: binnen het ROC, bij betrokken collega s en teams, maar ook buiten bij de wetenschap, de beroepspraktijk. Verbinden als belangrijkste opdracht. De doelen zoals het ROC zich die gesteld heeft in Onderwijs met Passie II mee realiseren: optimaal futureproof onderwijs. 2. Bemensing en structuur van het innovatienetwerk De bemensing van het innovatienetwerk heeft afgelopen jaar de nodige wijzigingen ondergaan. In de vaste bezetting heeft een mutatie plaatsgevonden. De vacature was eenvoudig invulbaar; het werk bij het innovatienetwerk heeft een duidelijk grotere aantrekkingskracht dan bij de opstart ruim 2 jaar geleden. De start van de nieuwe medewerker, Marco Verschure, lukte in 2011 niet meer. Per 1 maart 2012 is Marco begonnen. De 5 beleidsmedewerkers uit het ROC zijn elk voor 2 dagen (0,4 fte) bij het innovatienetwerk aangesteld. Verder vervullen zij (lesgevende) taken (op een van de colleges). Op deze manier is de relatie met de lespraktijk geborgd. De bemensing van het innovatienetwerk bestaat in 2011 uit Fte personen Beleidsmedewerkers 2 5 Secretariële ondersteuning 0,8 1 Interactiespecialist 0,2 1 Projectleiding 2 6 Diensthoofd 1 1

6 3. Ontwikkeling strategisch proces en positionering In 2011 heeft de bedrijfsvoering van het innovatienetwerk z n beslag gekregen. Er zijn 5 pijlers van beleid ontwikkeld die leidend zijn geworden bij de prioriteitenstelling in de loop van het jaar. Het betreft: 1. Beleidsadvisering. De thema s innovatiestrategie, innovatieorganisatie en de keuze voor interventies staan hier centraal 2. Inspiratiebijeenkomsten. Het innovatienetwerk heeft een methodiek ontwikkeld, inclusief een uitgebreid draaiboek, om rond thema s inspirerende, onderzoekende, verkennende en verdiepende bijeenkomsten te organiseren. 3. Innovatiecommunity, met als zichtbaar resultaat de website en promoten van succesvolle innovaties, stimuleren tot kennisdelen, benutten van innovatieve ideeën die binnen en buiten de organisatie leven (crowdsourcing). In eerste instantie na lancering (december 2011) met als doelgroep de medewerkers met de intentie snel te verbreden naar studenten/leerlingen en geïnteresseerden van buiten het ROC. Met name ook de regionale innovatieve beroepspraktijk. 4. De Inspirationroom. De voorziening die het mogelijk maakt om buiten de dagelijkse omgeving(out-of-the-box) onderwijsconcepten, teamvorming, brainstorm etc. vorm te geven. 5. Experimenten en projecten. Lange staart, minoren, projectleiders community-ofpractice De Blauwe Kikker, de ecologische campus, de 2-jaarlijkse onderwijsdag. Het jaarverslag geeft van deze activiteiten en uitgebreide omschrijving.

7 4. Speerpuntenbeleid opgenomen in het jaarplan 2011 In het kader van de ontwikkeling van het innovatienetwerk is in overleg met de Raad van Bestuur voor 2011 geen jaarplan opgesteld. In voortdurend overleg met de portefeuillehouder onderwijs, Rob Franken, zijn de aandachtspunten en speerpunten besproken. Deze zijn in het voorgaande beschreven: de 5 pijlers. 5. Overzicht trajecten en projecten Zoals gezegd zijn er het afgelopen jaar diverse trajecten ingezet en projecten opgestart. Hieronder worden ze nog eens weergegeven. Project licht en leren: Projectleiding: Tom Prooij. Project Licht en Leren. (de link verwijst naar eerder onderzoek in het primair onderwijs) Op het Markiezaat College, Vitalis College(beide MBO), t Bergs VMBO en De Rotonde VMBO met LWOO zijn lokalen voorzien van verschillende verlichtingssystemen. De dienst facilitair werkt in dit project met het innovatienetwerk samen. De systemen onderscheiden zich in Statische Volspectrum Daglicht (Vitamine D, kleurweergave) en Dynamische verlichting (Bioritme). Een onderzoek is opgezet en voorbereid in samenwerking met Philips Research. Een overeenkomst is gesloten voor Data Collection gebaseerd op de laatste inzichten m.b.t. verantwoord testen in een schoolomgeving. De testen omvatten de D2-concentratie test, Werkgeheugen (visueel en auditief) en Motivatie. De laatste twee gebeuren draadloos en realtime. Docenten zijn geschoold, studenten en leerlingen worden bevraagd. ROCWB psychologen zijn betrokken. De dataverwerking wordt verzorgd door het studenten leerbedrijf van FLASH. De resultaten worden in het voorjaar van 2012 verwacht. De Rotonde heeft ondertussen voor hun nieuwbouw gekozen voor hoogfrequent Volspectrum Daglicht. Zowel lokalen, RT-ruimtes als kantoren zijn hiermee ingericht. Het innovatienetwerk geeft met dit onderzoek mede invulling aan de versterking van de relatie tussen onderwijs en wetenschap en het onderbouwen van onderwijsinterventies Project Instructables: voorbereiding, uitvoering, evaluatie en promotie Instructables Restaurant Cultuurnacht Projectleiding:Robert Mens: Toen ik de opdracht kreeg van het Innovatie Netwerk om social media te integreren in het onderwijs was ik even stil: hoe gaan we dit doen? Social media, dat zijn er nog al wat.. Pieter van Knippenberg bracht mij in aanraking met het principe van instructables en nadat ik kennis gemaakt had met de kunstenaar Arne Hendriks, de initiatiefnemer van het Instructables Restaurant in Nederland, raakte ik meer en meer enthousiast. De beleving van een Instructables Restaurant in de Tolhuistuin in Amsterdam maakte mijn beeld compleet.

8 Een Instructables Restaurant is een totaal concept en met studenten en medewerkers van diverse pluimage zijn we aan de slag gegaan met het bedenken van een restaurantconcept en de realisatie van de gemaakte plannen. Het succes van deze onderwijsformule zit hem vooral in het feit dat studenten totale verantwoordelijkheid kregen over hun onderdeel. Het zgn. eigenaarschap motiveerde de studenten enorm; een eigen inbreng van ideeën en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is het een enorme prikkel om met de open source gedachte van instructables aan de slag te gaan: Kennis delen wereldwijd! De discussie op instructables over twee of zesdruppels citroen in a salad of green peas and tuna fish with lemon and mint is niet interessant, maar wel het feit dat een student aan het denken gezet wordt over het belang van dit ingrediënt. Uiteindelijk bepaalt de vakkennis van zowel de studenten als de begeleidende docenten het definitieve resultaat: een overheerlijk gerecht! Met stelligheid kan ik dan ook zeggen dat het succes te danken is aan vakkennis en eigenaarschap in een inspirerende omgeving. Op de site van Instructables vindt men alle Instructables van de gerechten, de lampen, de statafelrokken en alle reacties van de bezoekers: Op Facebook staan talloze foto s en filmpjes van alle voorbereidingen: Er is natuurlijk ook volop getwitterd en alle Tweets zijn terug te vinden op: Een aardige impressie van het Cingel Instructables Restaurant tijdens de Cultuurnacht vindt u op YouTube: Of scan de code en u komt direct op de video s van het Cingel Instructables Restaurant en het Merengue dessert:

9 Robert Mens: Na het succes van dit unieke concept heb ik dan ook verschillende workshops gegeven op diverse conferenties als: het Innovatienetwerk, de Business Club Breda, nnoal, school voor de toekomst, sambo ICT. Kennisdeling en onderwijsconceptontwikkeling is een belangrijke doelstelling van het innovatienetwerk. Voorbereiding Cultuurnacht 2012 magie van de smaak Het succes van het Instructables Restaurant principe is binnen het Cingel College vooral terug te voeren op het eerder genoemde eigenaarschap en acceleratedlearning. Deze manier van werken met studenten past helemaal binnen de kernwaarden van het Cingel College. Niet alleen de studenten waren zeer enthousiast, maar ook de docenten en de teams. Daarom ben ik kort na de Cultuurnacht met een nieuwe groep studenten aan de slag gegaan om de Cultuurnacht van 2012 te organiseren met als belangrijkste doel het achterliggende onderwijsconcept meer gemeengoed te maken binnen het Cingel. De onderwijsdag 10 april 2012: Projectleiding: Joachim Franssen Projectmedewerkers: Gert Kruitbosch, Hennie van Eil en een stagiaire van Zinc, het studenten leerbedrijf van het Zoomvliet College. Zij hebben de voorbereidingen en uitwerking van de grootste kennisdelingsactiviteit van het ROC gedaan. Het ROC organiseert elke twee jaar deze activiteit, voor en door elkaar. Bevlogen kennisdeling, maar ook ontmoeting. De voorbereidingen zijn na de zomer 2011 gestart. Projecten Innovatieboxgelden

10 In het kader van de innovatieboxgelden zijn onder leiding van het innovatienetwerk een aantal projecten gestart met daarbij horende bemensing: - Professionaliseringstraject projectmatig werken, opzet genootschap De Blauwe Kikker, projectleiding Joachim Franssen. Het betreft een professioneel netwerk, een community of practice (cop), die een rol zal hebben in de scholing en training en verdere professionalisering van de realisatietrajecten van innovaties. - De website van het innovatienetwerk: Bouwen aan een online community waarbij samenwerking met elkaar en kennisnemen van innovaties en innovatieve ideeën centraal staan. Release najaar De projectleiding is belegd bij IT-Workz. De online-community manager is in het najaar benoemd: Peter Dirven. Hij is met deze werkzaamheden inmaart 2012 begonnen. - De ecologische campus. Een nieuwe aanpak van futureproof onderwijs. In 2011 is rond de campus een uitgebreid verkennend traject op gang gekomen, uitmondend in een gebiedsvisie voor de locatie Frankenthalerstraat. Met name Pieter van Knippenberg en Annelies Bok hebben zich met dit project bezig gehouden. Een uitgebreide verkenning van mogelijke onderwijsconcepten (acceleratedlearning, connectedlearning, virallearning) is onderdeel van dit traject. - De minor ondernemingszin. Projectleiding Koen Oosterwaal. De opdracht die in dit project wordt uitgewerkt, is een systematiek te ontwikkelen waarbinnen minoren kunnen worden opgezet. Om een concreet voorbeeld te ontwikkelen, is gekozen voor deze kernwaarde van het ROC: ondernemingszin. Betrokken bij dit traject zijn de dienst Marketing en Communicatie, het Zoomvliet College en het Prinsentuin College.Hier vindt ook een verkenning plaats in hoeverre ondernemingszin verbonden kan worden aan de keuzeprocessen of aan het certificaat ondernemendheid. Ondernemingszin koppelen aan een leerproces is een must om meerwaarde te creëren. We verkennen en onderzoeken waar de kansen liggen voor ondernemingszin. - Skype als instrument bij de begeleiding van studenten op BPV (beroeps Praktijk Vorming). Projectleiding Joachim Franssen. Doelstelling van dit project is om te onderzoeken in hoeverre skype (en andere communicatiemiddelen als social media) een rol kunnen vervullen in een kwaliteitsdubbelslag: zowel kwalitatief als kwantitatief betere begeleiding - Minor food. Samenwerkingsproject van het Prinsentuin College en het Cingel College waarbij een minor op het brede terrein van voedsel, zowel productie als bereiding, wordt verkend. Projectleiding Robert Mens en Martijn Teunissen. Op het Cingel College worden onder andere de opleidingen tot Kok, Banketbakker, Bakker en Horeca-ondernemer aangeboden en bij het Prinsentuin College behoren de opleidingen in de teelt van natuurlijke gewassen (glastuinbouw, groenteteelt, akkerbouw) en opleidingen gericht op productiedieren (varkenshouderij, pluimvee, melkkoeien) tot het onderwijsaanbod. We beschikken dus over opleidingen aan het begin van de voedselproductiekolom en over opleidingen in en aan het einde van de voedselproductiekolom en met deze minor willen we beide werelden en de tussenliggende elementen met elkaar verbinden. De projectleiders hebben een houtskoolschets opgesteld die de basis vormt voor een minor die in 2012 zal worden ontwikkeld. Het concept is zowel qua vorm als inhoud exclusief en future-proof waardoor het een duurzame plaats krijgt. De rode draad is het bevorderen van ondernemerschap bij de studenten, aandacht voor de profit-kant en het bevorderen en stimuleren van de capaciteit om keuzes te maken en te onderbouwen.

11 In de houtskoolschets zijn de mogelijke betrokken partijen bij de minor omschreven. Tevens wordt er aandacht besteed aan het onderwijstraject en aan de examinering en competentieontwikkeling. - Fablab Bergen op Zoom/Breda. en inrichten van een fablab waar toekomsttechnologie een plaats heeft en waar onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven bij elkaar komen. Het betreft technologie met een grote impact in de economische processen van de (nabije) toekomst. We streven naar de realisatie van een voorziening in Bergen op Zoom in combinatie met het Starterscentrum (realisatie maart 2012) en een voorziening in Breda (verwachte realisatie medio 2012) De projectleiding is belegd bij Hans van Mourik. Oriëntatie en verkenning van het concept fablab, uitwerken plan van aanpak fablab. Eind 2011 is een onderzoek gestart naar Fablab Breda: waar liggen in Breda de mogelijkheden voor VMBO, MBO, HBO en bedrijfsleven. Bij dit traject zijn Prinsentuin (mbo en vmbo) Radius en Scala betrokken. Tot de verbeelding sprekend zijn de mogelijkheden van de 3D-printtechnologie. - Blendedlearning. Talentontwikkeling en werken aan een succesvolle doorstroom van mbo naar hbo. Samen met de regionale hbo-instellingen verkent dit project de interventies die leiden tot een betere aansluiting. Blendedlearning wordt hier als methodiek verkend en gezamenlijk ontwikkeld. De projectleiding is belegd bij Bert Bos. - Community coaching. Een zeer tot de verbeelding sprekend project waarbij coaches (belangeloos) jongeren die steun kunnen gebruiken helpen.communitycoaching.nl De projectleiding is belegd bij Bert Bos. De Lange Staart Naast deze projecten loopt ook het game-ontwikkeltraject De Lange Staart. Hier betreft het een project in het kader van M&ICT waarbij op basis van een online-community leermateriaal/onderwijsinhoud wordt doorontwikkeld. De theoretische onderbouwing komt voort uit het businessmodel The Long Tail en de gedachten zoals beschreven in het boek Free, een boek, dat zoals dat hoort bij gratis, via de link ook gratis te downloaden is. Beide zijn van Chris Anderson, de hoofdredacteur van Wired. Inspiration Room In 2011 is ook de Inspiration Room van het innovatienetwerk gerealiseerd, in het gebouw van IT-Workz,. Net voor Kerstmis 2011 werd de ruimte opgeleverd. Het project is een samenwerkingstraject van IT-Workz, HV-Solutions, Rever (ontwerpbureau) en het innovatienetwerk. Theorie rond reflectie en de invloed van omgevingsfactoren op het denken en onderzoeken is de basis. In een innovatieve ruimte wordt een innovatief aanbod gerealiseerd, waarbij een tiental scenario s al ter beschikking is voor maatwerktrajecten. In 2012 zal het programma worden uitgebreid en zal een businessplan de basis vormen voor de ROC-brede interne uitrol (in eerste instantie). Daarna zal de Inspiration Room ook voor stakeholders buiten het ROC beschikbaar zijn. In de ruimte is het meubilair afwijkend en kunnen via scenario s verschillende sferen gecreëerd worden. Twee medewerkers van het innovatienetwerk hebben de rol van facilitator op zich genomen en ontwikkelen de programma s: Gert Kruitbosch en Mazze van Hoboken.

12 VMBO In het kader van het beleidsspeerpunt aansluiting VMBO -MBO is er door het innovatienetwerk specifiek aandacht besteed aan het VMBO. Kennismaking in de zin van persoonlijk contact, maar ook kennismaking in de zin van de positionering van elke specifieke vestiging: wat zijn de doelen n.a.v. de finishfoto en wat is de stand van zaken. Aan de hand van de individuele gesprekken die gevoerd zijn met de directie van de verschillende VMBOvestigingen is een inventarisatie gemaakt. Geïnventariseerd zijn practices (kennis en ervaring waar mogelijk andere VMBO- vestigingen om zitten te springen), must haves en wannahaves voor de komende jaren. (must haves: als noodzakelijk ervaren zaken voor goed onderwijs; wannahaves: gewenste zaken). Op basis van een duidelijke behoeftevraag vanuit de VMBO-scholen zijn de volgende onderwerpen c.q. projecten opgepakt: - Food 4 Sport --> Food &Fresh: I.s.m. het Food Connection Point vanuit Brabant is in 2011 het traject Food 4 Sport gelopen op Prinsentuin Breda, in samenwerking met VanCooth (innovatieve techniek). Mede doorde inzet van enkele zeer enthousiaste docenten is dit een succes geworden waar zowel leerlingen als docenten zeer positief over waren. Het gevolg is dat ook in 2012 deze scholen weer mee zullen doen. De betreffende scholen hebben al aangegeven dat ze dan zeker de 1 e prijs gaan halen. Interessant is om te zien dat de concurrentie voornamelijk bestaat uit havo, vwo en gymnasium. Prinsentuin Andel heeft aangegeven dit project graag te willen volgen en eventueel nog in te willen stappen. Het einddoel van dit project is niet alleen de 1 e prijs in de battle te halen, maar ook om een soort kapstok te maken waar andere projecten gebruik van kunnen maken. Deze kapstok omvat een duidelijke structuur en advies o.a. ten aanzien van welke tools wanneer het best ingezet kunnen worden. Andere vestigingen kunnen dan voor meerdere projecten van deze structuur (kapstok) gebruik maken. Voor dit project wordt ook gekeken in hoeverre het aan kan sluiten bij de Minor Food (doorlopende leerlijn). - Social Media en Mediawijsheid: Een duidelijke opbrengst van enkele vestigingsbezoeken was: we moeten iets op gebied van / met social media. Hiervoor is een proces gestart om eerst in kaart te brengen wat dit iets is. Daar is een plan van aanpak uit gekomen met als insteek een project mediawijsheid en een project social media &onderwijs op te starten. Mediawijsheid richt zich vooral op de spelregels die leerlingen, ouders en docenten zouden moeten hanteren ten aanzien van de verschillende mediatools die vandaag de dag al door een groot deel van onze leerlingen gebruikt worden. Social media & onderwijs richt zich veel meer op het gebruik van verschillende social media tools in de juiste fase en op de juiste manier ter ondersteuning van het leerproces. Begin 2012 zal een groot onderzoek naar gebruik van social media door de leerlingen/studenten extra informatie verschaffen die in dit traject een rol zal spelen. - Social Media & (I)BPV: Na intensief contact met International Office is een eerste aanzet gemaakt om te kijken naar de inzet van social media binnen de (I)BPV.(Internationale Beroeps Praktijk Vorming) Het doel van dit project is om zowel kwalitatief als kwantitatief de communicatie tussen de leerling, leerbedrijf en docent te verbeteren. Dit zal uiteindelijk moeten resulteren in een betere begeleiding van de leerling binnen de beroepspraktijk. Daarnaast kan het in grote mate ondersteuning bieden aan het keuzeproces van de VMBO-leerling en bijdragen aan antwoorden op de vraag: Is dit wel wat ik wil en heb ik voldoende basis om mijn vervolgopleiding op te kiezen?. Onderzoek dat Kennisnet heeft uitgevoerd geeft aan dat bijvoorbeeld Skype een goede aanvulling kan zijn, ook binnen het MBO.

13 In drie studiebijeenkomsten heeft het innovatienetwerk zich verdiept in de wereld van het VMBO vanuit de thema s: de leerling, de docent en de organisatie. - Ontwerp en Beleving, de cross-over tussen grijs en groen Onderzoek ontwikkelingen in West Brabant. Het groene onderwijssysteem is van oudsher productiegericht ingericht. Belevingswaarden worden echter steeds meer vertrekpunt: bijvoorbeeld van focus op voedselproductie naar focus op gezondheid. Dit leidt steeds meer tot cross-overs (groen-grijs) en de ontwikkeling van nieuwe beroepen. - Kennismakelaar Rewin. Voor verschillende studierichtingen zijn er opdrachten beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemersplan voor een hondenschool, een marketingplan opstellen voor een automatiseringsbedrijf of een haalbaarheidsonderzoek voor een cadeauwinkel. Maar ook op het gebied van ICT en digitale media zijn er opdrachten beschikbaar, zoals het maken van een website. Contacten leggen binnen het ROC West Brabant en met collega s van verschillende colleges onderzoeken naar een goede begeleidingstool voor onderwijs en bedrijfsleven, zodat het proces tijdens de uitwerking van het ondernemingsgerichte project goed gevolgd kan worden door verschillende partijen (onderwijs, bedrijfsleven)rewin kennismakelaar - Twittercursus en inspiratiesessie(s)social media Voor een indruk van deze twee activiteiten zie de links. ROCtwittercursus mediawijsheid ROCWB - RedCat Januari 2011 is begonnen met de proef met de RedCat (infrarode klassenversterkingsapparatuur). De eerste van de vier werd geplaatst in de Friek s Techniek Truck en is na de proefperiode permanent in de Truck gebleven. Er zijn in totaal 13 scholen/colleges en de Friek s Truck die de RedCat uitgeprobeerd hebben. Zeven scholen/colleges en de Friek s Truck hebben meegedaan aan het onderzoek, dat plaats heeft gevonden gedurende twee periodes: 1 e periode: februari - april e periode: mei juli 2011 De hoofdvraag van dit onderzoek was: Is er naar het oordeel van leerlingen/studenten en docenten een merkbare verbetering in de luistercondities in een klaslokaal, wanneer de RedCat, als apparatuur die de verstaanbaarheid verhoogt, wordt gebruikt? Om dit te meten hebben de leerlingen vooraf (nulmeting) en achteraf een enquête ingevuld (digitaal via ROC-spiegel); de docenten alleen een enquête achteraf. De uitkomsten zijn door deze vraagstelling niet objectief, maar geven aan hoe de invloed van de geluidsapparatuur door leerlingen en docenten ervaren wordt. Aan de proef hebben ongeveer 300 leerlingen/studenten en 23 docenten van het ROC West Brabant deelgenomen, afkomstig uit zeven verschillende colleges. Daarnaast is de proef ook (gedurende beide periodes) in de Friek s Techniek Truck gehouden. In de truck is de RedCat inmiddels een onderdeel van de vaste inventaris.

14 De uitkomsten zijn gemiddeld genomen positief, dat wil zeggen dat de apparatuur voor het gevoel van zowel de docenten als de leerlingen/studenten verbetering geeft van de luistercondities. Wel blijkt uit gesprekken en opmerkingen bij de enquête dat het gebruik ervan sterk afhankelijk is van de ruimte, groepsgrootte en de soort lessen. Met name in kleinere ruimtes, bij kleinere groepen en individueel werken wordt het gebruik ervan als storend ervaren. Buiten het onderzoek zijn de RedCats ook op andere colleges gebruikt; de Raad van Bestuur heeft de RedCat meegenomen en gebruikt bij de zgn. zeepkistrondes langs de colleges en ook bij symposia, conferenties, inspiratiebijeenkomsten en andere gelegenheden is gebruik gemaakt van versterking via de RedCat. In nagenoeg alle gevallen met een positieve beleving. Het innovatienetwerk heeft een inventarisatie gehouden om de behoefte tot aanschaf te peilen bij de scholen/colleges van het ROCWB. Drie van hen zijn tot aanschaf overgegaan. - Inspiratiebijeenkomst Geluk De eerste aanzet tot het komen van een inspiratiebijeenkomst over geluk en succes, was het contact met het Florijn College met de RedCat. Op het Florijn College worden lessen in Succes gegeven. Dit is een van de onderdelen van Breinleren. Bij het mini-symposium Brein en leren bij Avans zijn de eerste contacten gelegd met twee collega s van het ROC die graag mee wilden werken aan het invullen van een inspiratiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is gepland voor januari CVA Symposium Een van de aandachtsgebieden binnen het innovatienetwerk is de versterking van de relatie van wetenschap en onderwijs. Het CVA Symposium Revalidatie en Bewegen is op 5 oktober 2011 gehouden in het Trivium. Dit symposium werd gehouden naar aanleiding van het onderzoek van Marleen Huijben, MSc.,docent Verpleegkunde bij het Kellebeek College. Tijdens haar studie Verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht deed zij onderzoek naar de dagbesteding van patiënten met een beroerte in een verpleeghuis (Zitten en wachten). Naar aanleiding van de uitkomsten ontwikkelde zij een Oefenkaarttherapie om deze mensen meer te laten bewegen. Het onderzoek hiernaar kreeg als titel Zitten en Wachten Voorbij. Een belangrijke uitkomst is de concrete vertaling van onderzoeksresultaten naar nieuw onderwijs en daarmee het verkorten van de tijd die onderzoek nodig heeft om in het onderwijs te worden geïmplementeerd. Alle betrokkenen bij dit onderzoekstraject hebben de uiteindelijke verandering in de werkprocessen rond de revaliderende patiënt als zeer waardevol ervaren. Het innovatienetwerk heeft dit onderzoek mede gefaciliteerd in samenwerking met Avans lectoraat gerontologie en Stichting Groenhuysen. Doelstelling van dit symposium was het breed presenteren van de innovatieve resultaten van het door Marleen Huijben uitgevoerde onderzoek aan de deelnemers van dit symposium. Aanwezig waren raden van bestuur van zorg- en onderwijsinstellingen, beroepsbeoefenaars zorgsector en onderwijs en studenten. Bij de organisatie waren ook verplegenden/verzorgenden, fysio- en ergotherapeuten en een arts, psycholoog en manager (Annette Poulis)van Verpleeghuis Wiekendael uit Roosendaal betrokken. Zij hebben de workshops verzorgd.

15 Draaiboek Tijdens alle activiteiten is gebruik gemaakt van het Draaiboek Bijeenkomsten Innovatienetwerk. Gedurende de voorbereidingen is dit draaiboek voortdurend bijgesteld en is er een tijdpad in aangebracht om bij volgende projecten nieuwe diensten te verlenen. We kijken terug op een goede verankering van de systematiek waardoor het innovatienetwerk meer kwaliteit kan leveren met minder inspanningen. We blijven werken aan een verbetering en nemen met regelmaat op basis van evaluaties verbeteringen op. Testen van technische hulpmiddelen voor het onderwijs: Papershow forteachers Het betreft een zeer flexibele vervanger van active board en beamer. Deze is getest door een docent van het Kellebeek College Via. Zij werkt op veel locaties (niet schoolse) en kon met dit materiaal een activeboard op de muren/deuren maken. Doorstroom en contacten met het HBO Beheer van een reeds lang bestaand contact met het HBO waar een belangrijk deel van de studenten naar doorstromen. Uit het overleg tussen Fontys en tien ROC s is een overleg met Avans ontstaan. Beide overleggen vinden plaats op bestuurlijk niveau en op werkgroep niveau. Op het einde van 2011 neemt Bert Bos hier een rol in op, om een betere verbinding te maken tussen de twee werkgroepen en het beleid binnen ROC West-Brabant. Inspiratiebijeenkomst Cultuurverandering De Inspiratiebijeenkomst Cultuurverandering van Lisan van Beurden en Joris Peeters (Florijn College) is vanwege doorslaand succes tweemaal gegeven en wordt ook weer gegeven op de Onderwijsdag 10 april Een van de condities die verandering en optimalisering van processen bepaalt is de cultuur. Hoe kun je cultuur aanpassen? De bijeenkomst gaf een verrassende kijk op de mogelijkheden. Inspiratiebijeenkomst Mediërend leren De Inspiratiebijeenkomst Mediërend leren heeft geleid tot een scholingstraject dat door het Kellebeek College is vormgegeven en waarbij ook mensen van buiten het College aangesloten hebben.

Jaarverslag 2012 Pieter van Knippenberg april 2013

Jaarverslag 2012 Pieter van Knippenberg april 2013 Innovatienetwerk Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Pieter van Knippenberg april 2013 Jaarverslag 2012 Innovatienetwerk - 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding, voorwoord van het diensthoofd... 3 2 Verslag van de

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Docent als innovator Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Een korte introductie PSW Een expertisecentrum op het terrein

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Samenwerking van vijf Gelderse ROC s Organisatiestructuur Overlegstructuur Prestatie indicatoren 1 oktober 2012 Organisatiestructuur RxH Functie: Stuurgroep/klankbord

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Gemeente f Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Jaarverslag 2016 StartersCentra

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS 1. De start van Roots Op initiatief van docenten en bestuurders van ROC s en AOC s hebben Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein), Rob de Vrind (Duurzaam MBO),

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot.

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot. Naam: Robbert Geboortejaar: 1987 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Opleidingen: 09/2005 05/2010 Bachelor of Business Administration (BBA), Facility management NHTV Breda University of Applied Sciences

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O.

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. 1. Voorwoord Schrijf in je eigen woorden als vakdocent het voorwoord. Denk hierbij eens na over je eigen rol als -er? Zie je kansen voor jezelf en

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

WERKBOEK VERNIEUWING VMBO & LOB. Bijeenkomst Stichting Platforms vmbo

WERKBOEK VERNIEUWING VMBO & LOB. Bijeenkomst Stichting Platforms vmbo 27-05-2014 WERKBOEK VERNIEUWING VMBO & LOB Bijeenkomst Stichting Platforms vmbo INHOUD 1. Presentatie samen verantwoordelijk voor LOB een kwestie van krachten bundelen 3 2. Opdrachten vernieuwing vmbo

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

Studio BliQ. Het future center van de gemeente Oss

Studio BliQ. Het future center van de gemeente Oss Studio BliQ Het future center van de gemeente Oss Studio BliQ is Studio BliQ is het future center van de gemeente Oss. Met studio BliQ wil de gemeente Oss een klimaat stimuleren waarin creativiteit, innovatie

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

International Study Project

International Study Project International Study Project International Study Project Het International Study Project (ISP) is een studie project in het buitenland, waarbij een groep van 24 laatstejaars bachelor- en masterstudenten

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Welkom heten Voorstellen

Welkom heten Voorstellen Welkom heten Voorstellen 1 Wat wordt er besproken: Vraagstuk Onderzoek Conclusies uit het onderzoeksrapport Aanbevelingen Implementatie 2 De hoofdvraag van mijn onderzoek is: Wat kan ROC Ter AA doen om

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Marloes Hendriks 21 juni 2016 Agenda 13.00 uur Welkom en voorstelronde 13.30 uur Inleiding Thebe 14.15 uur Interactief gesprek over verschillende onderwerpen

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

ROC-lounge. de school als social hub

ROC-lounge. de school als social hub ROC-lounge de school als social hub ROC lounge Het vervlechten van onderwijs en bedrijfsleven biedt kansen om de passie en talenten van studenten en professionals bij elkaar te brengen. Wederzijds profijt

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie Opdracht: Profiel Product Verantwoording LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Virtuality

Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Virtuality Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Virtuality Special interest Group voor Serious Gaming, Virtuele Werelden & Simulaties gericht op HBO & WO Auteur: Erik Ploeger januari 2015 1 Inhoudsopgave 02 Hoofdstuk

Nadere informatie

Workshop: VOORt methodiek en alcoholmatigingprojecten

Workshop: VOORt methodiek en alcoholmatigingprojecten Workshop: VOORt methodiek en alcoholmatigingprojecten A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2014-2015 Arnhem, augustus 2014 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2014-2015. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

mbo food Zet eens een uitdaging op je menu

mbo food Zet eens een uitdaging op je menu mbo food 2016 2017 Zet eens een uitdaging op je menu mbo food Smaakmakers gezocht Vraag jij je verwonderd af wie het regelt dat elke dag bijna 17 miljoen Nederlanders een bijna oneindige keuze hebben uit

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstel voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Thema van de bijeenkomst We leven in een spannende periode: de economie kantelt, de participatiesamenleving

Nadere informatie

ZORGCAMPUS DE PEEL. Peter Martens Karien Mescher 20 februari 2017

ZORGCAMPUS DE PEEL. Peter Martens Karien Mescher 20 februari 2017 ZORGCAMPUS DE PEEL Peter Martens Karien Mescher 20 februari 2017 WELKOM ZORGCAMPUS DE PEEL Om in de regio de Peel te kunnen blijven beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel, slaan de regionale

Nadere informatie

Team & Talent.

Team & Talent. Team & Talent Vanaf half 2015 zijn er binnen Odion pilots gedraaid met locatiescans bij een aantal locaties onder leiding van een coach van In voor Zorg en pilots met De Teamportaal (een online samenwerkingsinstrument)

Nadere informatie

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Digitalisering van de maatschappij Gevolgen voor het onderwijs: Studenten voorbereiden op onze gedigitaliseerde samenleving.

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

DOELGERICHT LEZEN EN SAMENVATTEN KWALITATIEF ONDERZOEK ENGELS GRAMMAR CREATIEF DENKEN

DOELGERICHT LEZEN EN SAMENVATTEN KWALITATIEF ONDERZOEK ENGELS GRAMMAR CREATIEF DENKEN STUDIELOOPBAANBEGELEIDING DOELGERICHT LEZEN EN SAMENVATTEN KWALITATIEF ONDERZOEK ENGELS GRAMMAR CREATIEF DENKEN BUSINESS BENCHMARK COMMUNICATIEMIDDELEN INLEIDING COMMUNICATIE PROJECTMATIG WERKEN PRESENTEREN

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Terugzine. Samen kennis maken. Samenwerking in de groene kolom is uniek. Lezen en laten lezen! Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven

Terugzine. Samen kennis maken. Samenwerking in de groene kolom is uniek. Lezen en laten lezen! Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven Terugblik Meerjarenafspraak 2006-2010 Terugzine Magazine van de Groene Kennis Coöperatie met succesprojecten van de afgelopen vijf jaar Lezen en laten lezen! Gooi mij niet weg maar geef me door! Of kijk

Nadere informatie

Masterclasses Een sterke relatie

Masterclasses Een sterke relatie Programma Versterking Beroepsonderwijs RAAT en Kennisrotatie organiseren: 10 OKTOBER 2006 Symposium Praktijkleren faciliteren 31 OKTOBER 2006 9 NOVEMBER 2006 14 DECEMBER 2006 Masterclasses Een sterke relatie

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Vanaf 9.15 werd het druk bij Cubiss in Tilburg. Zo n 45 co-creanten verzamelden zich in de vergaderruimte om mee te denken over de Online Academy,

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Unieke serie Workshops Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Met de ontwerper van het Wiel dr. Corry Ehlen en trainer/coach Mirjam van Zweeden Succesvol innoveren! Een hele uitdaging! In de praktijk

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

37% 63% Aantal geregistreerde deelnemers : 115 Periode evaluatie : 12 maart 2015 t/m 5 april 2015 Aantal evaluaties : 73. ingevuld niet ingevuld

37% 63% Aantal geregistreerde deelnemers : 115 Periode evaluatie : 12 maart 2015 t/m 5 april 2015 Aantal evaluaties : 73. ingevuld niet ingevuld Aantal geregistreerde deelnemers : 115 Periode evaluatie : 1 maart 015 t/m 5 april 015 Aantal evaluaties : 7 Lowys Porquinstichting PCPO Midden Brabant Stichting Openbaar Basisonderwijs Westbrabant Stichting

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

HET GELDERS ONDERWIJS MODEL

HET GELDERS ONDERWIJS MODEL HET GELDERS ONDERWIJS MODEL In dialoog over samen investeren in kwalificeren voor de toekomst! WZW, de werkgeversvereniging voor zorg- en welzijnsorganisaties in Gelderland, wil samen met al haar betrokken

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Vernieuwingen VMBO Sector Zorg en Welzijn 5 maart 2015

Vernieuwingen VMBO Sector Zorg en Welzijn 5 maart 2015 Vernieuwingen VMBO Sector Zorg en Welzijn Voorstellen Rita van der Pol sectieleider en docent Zorg en Welzijn Nuborgh college Oostenlicht 2 Nuborgh college Oostenlicht Elburg 3 Inhoud presentatie 1. Voorstellen

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau.

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau. PROJECT INTERNATIONALE COMPETENTIES Stappenplan Stappenplan implementatie op schoolniveau. Ronald Knust Graichen Stoas Vilentum Mei 2013 Inhoud 1. Introductie... 2 2. Toelichting... 3 3. Stappenplan...

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Onderwijs Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen Meer info? 0642083525 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Team training.. pagina 4 Groepsondersteuning...pagina

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Handleiding Sprintkompas. Een instrument voor reflectie op het bètatechniekbeleid van hogescholen en universiteiten

Handleiding Sprintkompas. Een instrument voor reflectie op het bètatechniekbeleid van hogescholen en universiteiten Handleiding Sprintkompas Een instrument voor reflectie op het bètatechniekbeleid van hogescholen en universiteiten Colofon Titel Handleiding Sprintkompas Auteur Hester Smulders, Marga de Weerd Versie 1

Nadere informatie