Gemeentelijke Welzijnsraad Orchideeënlaan, Steenokkerzeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijke Welzijnsraad Orchideeënlaan, 17 1820 Steenokkerzeel"

Transcriptie

1 Gemeentelijke Welzijnsraad Orchideeënlaan, Steenokkerzeel Datum: 15 februari Plaats: vergaderzaal sporthal, Orchideeënlaan. Verslag Algemene Vergadering Aanwezigen: Verontschuldigd: Afwezig: Johan, Vansintejan, voorzitter, OCMW-raadslid, Yvette Luypaert, schepen sociale zaken Chantal Peeters, voorzitter OCMW Godelief De Wit, verpleegkundige voorzitster Ziekenzorg Steenokkerzeel Jean Abeloos, onafhankelijke Loes Damen, KVLV Perk Monique Mortier, onafhankelijke Johan Schots Rina Eycken, administratief medewerkster sociale dienst gemeente Anne Tobback, KAV Melsbroek Ann Verstappen, KVLV Steenokkerzeel Bernadette Marescaux, verpleegkundige Inge Moysons, verpleegkundige, gemeenteraadslid Jan Van hoof, voorzitter Rode Kruis regio Zaventem, gemeenteraadslid Josette Mivis, preventieadviseur Linda Merckx, KVLV Perk Lutgarde Petitjean, Dienst Opvanggezinnen Marleen De Heyn, onafhankelijke Marleen Ral, afgevaardigde Klaver Marc Jans, directeur MS-centrum Sylvia Woestijn, NFGZ-Steenokkerzeel Yolande Roussel-Simons, medewerkster Rode Kruis en vrijwilligster in Floordam en MS-Centrum Yvette Daam, voorzitster VIVA-SVV Betsy Dreezen, Ziekenzorg Perk Christiane De Becker, onafhankelijke Connie Van Overbeke, onafhankelijke - verpleegkundige Danny Van Hove, onafhankelijke Katrien Rummens, arts Francis Marchand, voorzitter S-Plus, gemeenteraadslid Hugo Cloetens, tenten Cloetens Jean-Pierre Vanderbist, BGJG Melsbroek José Pizarro, Okra Perk Karine Thielemans, OCMW maatschappelijk assistente Marie-Louise Van Eycken, KAV Melsbroek Marleen Rutgeerts, relatietherapeute Mieke Binst, KAV Melsbroek Ontslagnemend: Veronique Welters, medewerker Rode Kruis 1

2 1. Goedkeuring verslag vergadering 1 oktober Het verslag wordt goedgekeurd. De leden van de algemene vergadering gaan akkoord met het ontslag van Veronique Welters. 2. Overzicht activiteiten van de welzijnsraad Hoe kan je hart- en vaatziekten voorkomen, infoavond van 3 juni 2009, verzorgd door Professor Dr. Dirk Devroey. 85 bezoekers. - Reclame, je bent er vet mee, infoavond van 13 november 2008, i.s.m Logo Leuven. 10 bezoekers. - Ouderwordende personen met een beperking, infoavond van 18 november 2008, i.s.m. NFGZ verzorgd door Katy Decavele OTB. 20 bezoekers. - Dementie, infoavond van 14 oktober 2009, i.s.m. de ouderenadviesraad, verzorgd door professor Christine Van Broeckhoven. 180 bezoekers. - EHBO-cursussen van het Rode Kruis. Yvette Luypaert meldt dat in de maand oktober 2009 een cursus EHBO werd ingericht voor de gemeentelijke opzichters, leerkrachten van de gemeenteschool en de thuiszorgers van het OCMW. 16 leerkrachten van school Piramide hebben deelgenomen aan de cursus. Vanaf 24 maart 2010 start het Rode Kruis met een AED-opleiding in de sporthal te Steenokkerzeel, op 28 april in de parochiezaal te Perk en op 20 mei in de parochiezaal te Melsbroek. 3. Overzicht activiteiten van de cel voor personen met een handicap in Muziektherapie voor kinderen met een beperking met Marjolein Terclaevers. Yvette Luypaert meldt dat de muzieklessen momenteel werden stop gezet. De lessen gingen door in het schooltje van Melsbroek. Op vraag van de ouders van de kinderen die zwemles volgen, werd voorgesteld om de lessen te laten doorgaan in het MS-centrum zodanig dat de muzieklessen kunnen aansluiten aan de zwemlessen. Zwemsessies voor kinderen en volwassenen met een beperking met Dorien De Greef en Johan Heymans. Volgens schepen Luypaert werden de zwemlessen momenteel ook stopgezet. Er wordt nog gewacht op een bericht van de heer Marc Jans, nieuwe directeur van het MS-centrum, i.v.m. - groen licht - voor het verder zetten van de lessen. Jean Abeloos vraagt om meer reclame te maken voor de zwemlessen voor volwassenen. Volgens de schepen zal er een bericht in Den Beiaard geplaatst worden, zodra de lessen opnieuw kunnen starten. Gemeentelijke tussenkomst in retributierijbewijs voor personen met een fysieke of geestelijke beperking. Voortaan is de vernieuwing van een aangepast rijbewijs, om medische redenen, gratis in onze gemeente. Dit betekent dat personen met een fysische of geestelijke beperking een eenmalige retributie van 16,00 voor de afgifte van een eerste rijbewijs moeten betalen en voor een duplicaat of een hernieuwing de retributie van 11 niet meer verschuldigd zijn. Tandem uitleendienst. De tandem werd vorig jaar verschillende malen uitgeleend. Het initiatief heeft succes. 2

3 Kom erin prijs 2009 De prijs werd dit jaar uitgereikt aan apotheek Vandervennet uit Steenokkerzeel. Schepen Luypaert laat weten dat de gemeente een financiële steun van 125 heeft goedgekeurd ten voordele van: Het Raster, zij begeleiden gezinnen met een autistisch kind, waaronder ook kinderen uit onze gemeente. De Brailleliga, zij bieden personen met een visuele handicap diensten aan om hun zelfstandigheid, integratie en ontplooiing te bevorderen. MPC St-Franciscus Roosdaal - Medisch Pedagogisch Centrum. Eén kind uit onze gemeente verblijft in het centrum. Lokaal begeleid wonen RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) wijk centrum. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid waarbij aandacht dient uit te gaan naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het bewaken van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. 4. Projecten van de cel voor personen met een handicap voor De muziektherapie en de zwemsessies zullen na goedkeuring van de heer Marc Jans, directeur van het MS-Centrum, worden verder gezet. - Kom erin prijs Openbare drankautomaten met alcoholische dranken. Mevrouw Luypaert laat weten dat in onze gemeente drankautomaten werden gesignaleerd met alcoholische dranken (Perk en Steenokkerzeel, Wambeekstraat). Er is geen controle voor minderjarigen. Volgens Joris Van Vlasselaer is het nu wettelijk verboden en moeten de dranken verwijderd worden jarig bestaan Vlaamse Diabetes Vereniging Mechelen. Schepen Luypaert laat weten dat de gemeente 300 euro heeft uitgetrokken voor financiële steun aan de Vlaamse Diabetes Vereniging Mechelen. Op 19 september 2009 hebben zij een lustrumviering georganiseerd om hun leden in de bloemetjes te zetten.. 7. Mededelingen van de Milieudienst. Yvette Luypaert heeft het advies verkregen van de milieuambtenaar ivm de luchtvervuiling te Steenokkerzeel. Er staat een luchtmeter aan het kasteel Van Ham ter hoogte van Fedasil. De resultaten zijn niet zo negatief. Het blijkt dat ook veel stof wordt aangetrokken door het drukke verkeer. Zij vermeldt ook dat bij de milieudienst klachten waren binnengekomen over kerosinegeur. De brandweer van Vilvoorde ging ter plaatse en volgde de riolering langs de Perksesteenweg maar er werd nergens iets vreemd vastgesteld. Ook bij de militairen kwam de brandweer niets verdachts tegen. 8. Voorstelling van provinciaal drugpreventiemedewerker Joris Van Vlasselaer. Joris Van Vlasselaer geeft toelichting over de werking van een drugpreventiemedewerker. Alcohol en drugs zijn ernstige maatschappelijke problemen waarbij preventie heel wat ontsporingen kan voorkomen of verhelpen. De Provincie Vlaams Brabant is gestart met een pilootproject intergemeentelijke samenwerking inzake drugs -en alcoholpreventie. 3

4 In het kader van gezondheidsbevordering wil men de bevolking van de deelnemende gemeenten leren omgaan met middelengebruik in de ruimste zin van het woord en hulp bieden bij problemen als gevolg van gebruik. Het is niet alleen de bedoeling om te focussen op illegale drugs maar ook op de legale drugs zoals internet, gokken Dit zowel voor jong als oud. Men wil de bevolking leren omgaan met illegale middelen en de problemen voorkomen van illegaal gebruik. Jongeren experimenteren graag en men wil het experimenteren uitstellen. Momenteel wordt er gewerkt aan een analyse bij de jeugd. Via jeugdverenigingen hebben jongeren een vragenlijst gekregen. Vanaf de maand maart 2010 worden er zitdagen gehouden in de gemeente Steenokkerzeel, Kampenhout en Zemst om zo beginnende gebruikers te bereiken. Er is een brochure in ontwikkeling met richtlijnen over het gebruik van alcohol zowel voor jong als oud. Op 10 mei 2010 wordt er een infoavond ingericht, in De Corren, voor ouders, met als thema s welke drugs, waarom, wat doe je preventief als ouder Gastspreker Luc Rombouts. Er zal via het budget van de welzijnsraad een gratis, niet alcoholisch, drankje aangeboden worden. Yvette Luypaert voegt hier aan toe dat op 09 mei 2010 het 25 jarig bestaan van de markt wordt gevierd. De politie zal er met een stand aanwezig zijn. Zij vraagt aan Joris om ook actie te voeren. Momenteel is Joris bereikbaar op het politiekantoor te Steenokkerzeel. Er staat ook een bericht in de volgende uitgave van Den Beiaard. 9. Projecten van de welzijnsraad voor Drugstories voor ouders infoavond met ervaringsdeskundige Luc Rombaut. Hij vertelt niet alleen boeiende en herkenbare verhalen, maar legt ook uit hoe je, als ouder, zelf aan drugpreventie kan doen. - Voordracht Euthanasie i.s.m. de ouderenadviesraad met als gastspreker Wim Distelmans. - HPV-vaccinatie. De tweede maatregel in de strijd tegen baarmoederhalskanker is HPV-vaccinatie. Vaccinatie kan tot 70% van de baarmoederhalskankers voorkomen als iedere vrouw ingeënt is. - Mantelzorg en dag van de mantelzorger in Initiatief van Bernadette Marescaux. Yvette Luypaert verwijst naar een krantenartikel i.v.m de opening van het nieuwe dagcentrum Oase in Sint-Pieters-Woluwe waarvan Bernadette Marescaux de oprichter is. Het is een dag- en ontmoetingscentrum voor mensen met een ongeneeslijke aandoening of mensen die zwaar hulpbehoevend zijn. Zo wil men verschillende mensen uit hun isolement halen en hun partners en familieleden de kans geven om even te ontspannen. 10. Noodhulp voor Haïti. Schepen Luypaert meldt dat tijdens de gemeenteraad van 28 januari 2010 een voorstel werd besproken om een initiatief te ontwikkelen voor hulp aan Haïti. Raadslid Verhaeghe stelt voor om een soort peterschap op te nemen voor de bouw van een nieuw weeshuis ter plaatse. Mensen kunnen geld storten op rekeningnummer maar voor een concreet project gaan de mensen gemakkelijker geld geven. Er zijn al verschillende inspanningen geleverd door de gemeenteschool, FC Perk 4

5 Ook de verschillende adviesraden kunnen actie nemen door bv wafelverkoop, fuif,. en hierover regelmatig foto s publiceren in Den Beiaard. Via pastoor Piet Capoen heeft de schepen vernomen dat de opbrengst van een pannenkoekenbak, in Floordam, naar een weeshuis gaat in Mamosa dat gerund wordt door Jan Hoet. Jan Hoet woont en werkt in Haïti (Port-au-Prince) en is er o.a. oprichter en bezieler van project Mamosa, een opvanghuis voor wezen en dakloze kinderen en jongeren. Het huis Mamosa is door de aardbeving letterlijk ingestort waardoor het levenswerk van Jan Hoet zwaar op de proef gesteld wordt. Mevrouw Luypaert verwelkomt Johan Schots. Hij is samen met het B-fast team naar Haïti geweest. Er wordt voorgesteld om een info avond te organiseren, in De Corren. Er zal worden nagekeken wanneer de zaal vrij is. 11. Varia.. Geen variapunten. De vergadering wordt om 21u30 beëindigd. 5

VERSLAG VERGADERING OUDERENADVIESRAAD

VERSLAG VERGADERING OUDERENADVIESRAAD VERSLAG VERGADERING OUDERENADVIESRAAD Datum: 21 maart 2012 Plaats: Constant Permeke zaal, 2 de verdiep gemeentehuis Aanwezig: Best Nicole, onafhankelijke Steenokkerzeel Briers Paul, voorzitter Christelijke

Nadere informatie

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2010 maart-april De middenkatern vervangt de "huis-aan-huis-berichten" Erfgoeddag en WAK 2010 in kasteel Boetfort:

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 15/03/2012 om 20.30 uur

Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 15/03/2012 om 20.30 uur 1 Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 15/03/2012 om 20.30 uur Aanwezigheden: Aanwezigheidslijst - Schepen inzake lokale economie en handel Pascal Rousseaux

Nadere informatie

Verslag adviesraad andersvaliden dd. 19 februari 2015

Verslag adviesraad andersvaliden dd. 19 februari 2015 Gemeente Zedelgem ARAV Verslag adviesraad andersvaliden dd. 19 februari 2015 Aanwezig: Stemgerechtigde leden Marnix Decloedt (voorzitter), Albert Winne, Luc Neyrinck, Christine Janssens, André Deroo, Annelies

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 3 juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 BELANGRIJK BERICHT We vernamen dat bepaald personen Namens het gemeentebestuur gelden inzamelen

Nadere informatie

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK. www.grislubbeek.tk

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK. www.grislubbeek.tk GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK www.grislubbeek.tk JAARVERSLAG 2007 1 Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Inleiding Voorwoord 3. Wie was er lid in 2006? 4. Voorstelling kernlidorganisaties

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

1 INLEIDING... 5 2 ORGANOGRAM VZW OPBOUWWERK HAVILAND - OPBOUWWERK HAVILAND- W EN OPBOUWWERK HAVILAND-K... 6

1 INLEIDING... 5 2 ORGANOGRAM VZW OPBOUWWERK HAVILAND - OPBOUWWERK HAVILAND- W EN OPBOUWWERK HAVILAND-K... 6 2010 JAARVERSLAG Inhoud 1 INLEIDING... 5 2 ORGANOGRAM VZW OPBOUWWERK HAVILAND - OPBOUWWERK HAVILAND- W EN OPBOUWWERK HAVILAND-K... 6 3 REGIONALE COÖRDINATIE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG... 8 4 THUISOPVANG

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

masterplan een feestjaar

masterplan een feestjaar jaarverslag 2013 Woord vooraf Bij deze stellen wij u ons jaarverslag over 2013 voor. Ook deze keer willen wij u een overzicht brengen van het reilen en zeilen in en rond Klim vzw. Een boeiend jaar, uiteraard,

Nadere informatie

Inhoud. Een greep uit 2014 4. Over anzegem Administratieve fiche 5. Besturen Gemeenteraad 6 College van burgemeester & schepenen 6 Adviesraden 7

Inhoud. Een greep uit 2014 4. Over anzegem Administratieve fiche 5. Besturen Gemeenteraad 6 College van burgemeester & schepenen 6 Adviesraden 7 2014 Jaarverslag Inhoud Een greep uit 2014 4 Over anzegem Administratieve fiche 5 Besturen Gemeenteraad 6 College van burgemeester & schepenen 6 Adviesraden 7 Dienstverlening Gemeentepersoneel 13 Informatie

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gie Goyvaerts, Gert Denollet, Machteld Hofmans Diane

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

op Laakdal Laakdal Een idee voor je portemonnee! www.s-p-a.be/laakdal Erik Kampers 0479 73 02 14 @ erik.kampers@skynet.be

op Laakdal Laakdal Een idee voor je portemonnee! www.s-p-a.be/laakdal Erik Kampers 0479 73 02 14 @ erik.kampers@skynet.be Nr. 16, 11de jaargang/ Verantwoordelijk uitgever: Frank Sels, Kapelleberg 87, 2430 Eindhout, tel 014 86 70 07 Laakdal op Laakdal www.s-p-a.be/laakdal Een idee voor je portemonnee! Er bestaat geen goedkopere

Nadere informatie

De Brugse Poort, een kindvriendelijke wijk?

De Brugse Poort, een kindvriendelijke wijk? Donderdag 6 november 2014 De Brugse Poort, een kindvriendelijke wijk? Aanwezig Schepen Elke Decruynaere, Ilse Van Wambeke en Emma Tytgadt (dienst Beleidsparticipatie), Leen Bonte (dienst Stedelijke Vernieuwing),

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Op de foto: Burgemeester Peter Reekmans, de vleugeladjudant van de Koning, de Duitse ambassadeur, de provinciecommandant en schepen Natasja Ons bij de bloemenneerlegging tijdens Glabbeek Herdenkt Beste

Nadere informatie

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Jeugddienst Zele Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.25 Website: www.jeugdinzele.be J e u g d b e l e i d s p l a n 2 0 1 1-2013

Nadere informatie

Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest!

Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest! L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2015 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! www.lendelede.be Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb

Nadere informatie