2. Rekening Kerkfabriek Sint Blasius Heppen. Na toelichting door de voorzitter Door Steyaert adviseerde de gemeenteraad unaniem gunstig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Rekening 2012 - Kerkfabriek Sint Blasius Heppen. Na toelichting door de voorzitter Door Steyaert adviseerde de gemeenteraad unaniem gunstig."

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 7 mei 2014 Aanwezig: Door Steyaert, voorzitter; Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen; Gilbert Hulsmans, Jos Wouters, Eric Coenen, Uzeyir Karaca, Ronald Peeters, Danny Bloemen, Toni Fonteyn, Diane De Volder, Katrien Ozeel, Jos Berghmans, Bert Boeckx, Marco Nicoli, Franky Geypen, Maarten Vanzeir, Matthias Pira, Annika Lenaerts, Werner Noels en Annick Philips, gemeenteraadsleden. Sonja Surkyn, schepen-voorzitter OCMW (zonder stemrecht); Dany Punie, wd. gemeentesecretaris; Afwezig: Wouter Beke. Gezien de afwezigheid van burgemeester-voorzitter Wouter Beke, neemt conform artikel Art van het gemeentedecreet, Door Steyaert, het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit het voorzitterschap waar. FINANCIËN 1. Rekening Kerkfabriek Sint Blasius Heppen Intrekking raadsbesluit van 18 december Na toelichting door de voorzitter Door Steyaert stemde de gemeenteraad unaniem in met de intrekking van het besluit. 2. Rekening Kerkfabriek Sint Blasius Heppen. 3. Rekening Kerkfabriek Heilig Sacrament. 4. Rekening Kerkfabriek O.L.V. Maagd der Armen. 5. Rekening Kerkfabriek O.L.V. Ten Hemelopneming. BELEIDSSECRETARIAAT 6. Goedkeuring streekpact Limburg Na inleiding door de voorzitter Door Steyaert en toelichting door schepen Marleen Kauffmann juichte raadslid Toni Fonteyn het bestaan van een streekpact toe. Hij vond enkel de keuze van de gevangenis en de toegangsweg mager uitvallen voor onze gemeente en stelde vast dat bij de actorenlijst niemand van Leopoldsburg vermeld stond. Schepen Marleen Kauffmann merkte op dat er vanuit Leopoldsburg wel degelijk invloed geweest is, maar dat de initiatiefnemers de uiteindelijke keuze van de projecten maken. Schepen Erwin Van Pée vulde aan met het gegeven dat de ontsluiting uiteindelijk een algemeen gegeven is en dat deze niet enkel dienstig zal zijn voor de gevangenis maar ook voor de KMO-zone. Schepen Guy Legein wees ook op het feit dat de collectieve renovatie, kaderend in het klimaatplan van Leopoldsburg ook opgenomen is. Toni Fonteyn wees erop dat zijn fractie een grote voorstander is van ook KMO op Reigersvliet.

2 Het streekpact werd goedgekeurd met 16 stemmen voor, 0 tegen en 8 onthoudingen. Matthias Pira, Annika Lenaerts, Ronald Peeters en Annick Philips. Onthielden zich: Toni Fonteyn, Diane De Volder, Jos Berghmans, Bert Boeckx, Marco Nicoli, Werner Noels Danny Bloemen en Maarten Vanzeir. TECHNISCHE DIENST 7. Aanleg van de rotonde met aansluitingen op de N746, N18, Generaal de Krahestraat en Brugstraat goedkeuring aangepaste raming. Na inleiding door de voorzitter Door Steyaert en toelichting door schepen Erwin van Pée vroeg raadslid Werner Noels wie de oorzaak was van de foutieve raming. Raadslid Toni Fonteyn wees erop dat dit geen kleine overschrijding is, maar wel een meerkost is van 41%. Raadslid Maarten Vanzeir herhaalde dat iemand hier zijn huiswerk niet goed gemaakt heeft. Schepen Erwin Van Pée antwoorde dat het lastenboek en raming opgemaakt werden door het Vlaamse Gewest en niet door de gemeente. Jammer genoeg kunnen wij enkel instemmen, want het gaat hier om werken die aansluiten met het privédomein. Wat betreft groenaanleg tracht de technische dienst nog voor een goedkopere oplossing te gaan. Goedgekeurd met 14 stemmen voor, 8 tegen en 2 onthoudingen. Matthias Pira en Annika Lenaerts. Stemden tegen: Toni Fonteyn, Diane De Volder, Jos Berghmans, Bert Boeckx, Marco Nicoli, Werner Noels Danny Bloemen en Maarten Vanzeir. Onthielden zich: Ronald Peeters en Annick Philips. CULTUUR 8. Verbetering van de geluidskwaliteit in de grote zaal van het Cultureel Centrum goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Na inleiding door de voorzitter Door Steyaert en toelichting door Schepen Marleen Kauffmann, stelde Toni Fonteyn vast dat ons visitekaartje, het cultureel centrum, toch heel wat kost. Hij vroeg dan ook tegen volgende gemeenteraad de cijfers van afgelopen jaar te krijgen wat betreft personeelskosten, exploitatiekosten en afschrijving. De voorzitter stemde in. Het voorstel werd goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding. Onthield zich: Ronald Peeters 9. Concessieovereenkomst CCKaffee (Cultureel Centrum) en criteria toewijzing goedkeuring. Na inleiding door de voorzitter Door Steyaert en toelichting door Schepen Marleen Kauffmann, stelde raadslid Jos Berghmans dat het jammer is dat deze goede uitbater zijn ontslag gaf en hoopte op een even goede nieuwe uitbater. Raadslid Maarten Vanzeir vroeg zich af of het wel wettelijk kon dat er geen kans tot het nemen van een sluitingsdag is. Schepen Marleen Kauffmann stelde vast dat dit gedurende de jaren heen zo geweest is. De concessieovereenkomst werd unaniem goedgekeurd.

3 SPORT 10. Vervanging van judomatten in de sporthal t Geleeg goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Na inleiding door de voorzitter Door Steyaert en toelichting door Schepen Sara Verbeeck werd het voorstel goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. RUIMTELIJKE ORDENING 11. Vaststelling wegtracé behorend bij de stedenbouwkundige aanvraag tot het uitvoeren van wegen-, riolerings- en omgevingswerken gelegen te 3970 Leopoldsburg, Boskant, ingediend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Kolonieënstraat 40 te 1000 Brussel. Na inleiding door de voorzitter Door Steyaert en toelichting door Schepen Erwin Van Pée werd het voorstel goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding. PATRIMONIUM 12. Voorlopige aanvaarding straatnaam inbreidingsproject centrum. Na toelichting door de voorzitter Door Steyaert stelde raadslid Maarten Vanzeir dat er wel voor een erg oubollige naam wordt gekozen. Raadslid Diane juichte toe dat niettegenstaande de adviezen het college toch een Vlaamse naam voorstelde. Het voorstel werd goedgekeurd met 21 stemmen voor, 2 tegen en 1 onthouding. Werner Noels en Annick Philips. Stemden tegen: Danny Bloemen en Maarten Vanzeir. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 13. I.W.M.: algemene vergadering op woensdag 28 mei 2014: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat. Goedgekeurd met 15 stemmen voor, 2 tegen en 7 onthoudingen. Matthias Pira, Annika Lenaerts, en Annick Philips. Stemden tegen: Danny Bloemen en Maarten Vanzeir. Onthield zich: Toni Fonteyn, Diane De Volder, Jos Berghmans, Bert Boeckx, Marco Nicoli, Werner Noels en Ronald Peeters. 14. Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting: algemene vergadering 28 mei 2014: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat. Goedgekeurd met 15 stemmen voor, 2 tegen en 7 onthoudingen. Matthias Pira, Annika Lenaerts, en Annick Philips.

4 Stemden tegen: Danny Bloemen en Maarten Vanzeir. Onthield zich: Toni Fonteyn, Diane De Volder, Jos Berghmans, Bert Boeckx, Marco Nicoli, Werner Noels en Ronald Peeters. 15. Inter-aqua: algemene vergadering op dinsdag 20 mei 2014: goedkeuring agenda, aanstelling afgevaardigde en vaststelling mandaat. De heer Uzeyir Karaca, raadslid, wordt aangesteld als afgevaardigde van de gemeente Leopoldsburg voor de algemene vergaderingen Inter-aqua met 14 stemmen. De heer Danny Bloemen behaalde 2 stemmen en er ware 8 blanco stemmen. Mevrouw Annika Lenaerts, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente Leopoldsburg voor de algemene vergadering van Inter-aqua met 14 stemmen. De heer Maarten Vanzeir behaalde 1 stem en er waren 8 blanco stemmen. Deze aanstelling blijft geldig tot bij wijziging door een nieuwe beraadslaging en alleszins niet langer dan 31 december Bovengenoemde vertegenwoordiger (of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(st)er) wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Inter-aqua van 20 mei 2014 (of op iedere andere datum wanneer deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in artikel 3 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda. 16. Pontes: aanduiding afgevaardigden in technische werkgroep crematorium Noord-Limburg. De heer Door Steyaert, raadslid, wordt aangesteld als 1 ste afgevaardigde van de gemeente Leopoldsburg in de technische werkgroep crematorium Noord-Limburg met 14 stemmen. De heer Maarten Vanzeir behaalde 2 stemmen, mevrouw Diane De Volder behaalde 1 stem en er waren 7 blanco stemmen. De heer Gilbert Hulsmans, raadslid, wordt aangesteld als 2 de afgevaardigde van de gemeente Leopoldsburg in de technische werkgroep crematorium Noord-Limburg met 15 stemmen. De heer Danny Bloemen behaalde 2 stemmen en er waren 7 blanco stemmen. VERSLAG VORIGE VERGADERING 17. Verslag vergadering gemeenteraad van 2 april 2014 goedkeuring. Het verslag werd goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding. MONDELINGE VRAGEN Speelplein te Heppen. Raadslid Ronald Peeters stelde de vraag of de speeltoestellen van de Vloostraat Kroonstraat nog terug geplaatst worden en of er een nieuw speelplein komt. Schepen Sara Verbeeck gaf aan dat dit niet het geval is. Er werd geopteerd voor één veilige speeltuin per wijk te behouden en deze dan ook goed te onderhouden. Gratis onkruidbestrijdingsmiddel voor onkruiden op gemeentelijke grond. Raadslid Ronald Peeters stelde de vraag om de inwoners die zelf het openbaar domein onderhouden gratis onkruidbestrijdingsmiddel kunnen krijgen van de gemeente.

5 Schepen Erwin Van Pée wees erop dat de gemeente in kader van het terugdringen van pesticides geen dergelijke middelen meer mag hebben. Hij nodigde het raadslid uit de locaties aan de secretaris kenbaar te maken en laat dan de technische dienst onderzoeken of op deze plaatsen de onkruidverbrander kan ingezet worden. Namens de gemeenteraad De wd. gemeentesecretaris Dany Punie De voorzitter Door Steyaert

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 2 april 2014

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 2 april 2014 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 2 april 2014 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen

Nadere informatie

VOORSTEL De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassing per 5 november 2014.

VOORSTEL De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassing per 5 november 2014. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 5 november 2014 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen Door Steyaert,

Nadere informatie

Burgemeester Wouter Beke vervoegt de vergadering en neemt het voorzitterschap over.

Burgemeester Wouter Beke vervoegt de vergadering en neemt het voorzitterschap over. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 1 oktober 2014 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen

Nadere informatie

Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke adviesraad lokale economie opgericht. De raad heeft zijn zetel op het gemeentehuis.

Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke adviesraad lokale economie opgericht. De raad heeft zijn zetel op het gemeentehuis. GEMEENTERAAD LEOPOLDSBURG Gemeenteraad 08 mei 2013 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen Door Steyaert, Gilbert

Nadere informatie

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 4 februari 2015 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen Door Steyaert,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. De voorzitter opent de vergadering. Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

OPENBARE ZITTING. De voorzitter opent de vergadering. Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 4 maart 2015 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen Door Steyaert,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Voorzitter Wouter Beke opende de vergadering. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 4 september 2013

OPENBARE ZITTING. Voorzitter Wouter Beke opende de vergadering. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 4 september 2013 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 4 september 2013 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen

Nadere informatie

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 2 maart 2016

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 2 maart 2016 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 2 maart 2016 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 18 december 2013

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 18 december 2013 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 18 december 2013 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter; Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann,

Nadere informatie

Na toelichting door voorzitter Wouter Beke.

Na toelichting door voorzitter Wouter Beke. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 9 december 2015 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 2 september 2015

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 2 september 2015 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 2 september 2015 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen

Nadere informatie

Wouter Beke geeft aankondiging van de nieuwe datum voor volgende gemeenteraad. Dit is woensdag 29 juni 2016.

Wouter Beke geeft aankondiging van de nieuwe datum voor volgende gemeenteraad. Dit is woensdag 29 juni 2016. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 1 juni 2016 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen

Nadere informatie

1.1. ONTSLAG RAADSLID Michel Schepens kennisneming De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Michel Schepens.

1.1. ONTSLAG RAADSLID Michel Schepens kennisneming De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Michel Schepens. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 6 februari 2013 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen

Nadere informatie

1. FINANCIËN. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 3 april 2013

1. FINANCIËN. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 3 april 2013 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 3 april 2013 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen

Nadere informatie

1. FINANCIËN 1.1 Rekening Kerkfabriek Heilig Sacrament Na toelichting door de voorzitter E. Van Pée, werd unaniem een gunstig advies gegeven.

1. FINANCIËN 1.1 Rekening Kerkfabriek Heilig Sacrament Na toelichting door de voorzitter E. Van Pée, werd unaniem een gunstig advies gegeven. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 6 juni 2012 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, H. Swerts, J.P.

Nadere informatie

De budgetwijziging 2009 1 (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

De budgetwijziging 2009 1 (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 2 juni 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 22 mei 2007

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 22 mei 2007 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 22 mei 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; J.P. Bogaerts, G. Hulsmans en S. Surkyn, schepenen; D. Steyaert, J. Quintens, J. Wouters,

Nadere informatie

D. Steyaert, J. Quintens, M. Reynders, J. Wouters, M. Schepens, F. Van Dromme, G. Legein, E. Coenen,

D. Steyaert, J. Quintens, M. Reynders, J. Wouters, M. Schepens, F. Van Dromme, G. Legein, E. Coenen, BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 27 februari 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, H. Swerts, J.P. Bogaerts, G. Hulsmans en S. Surkyn, schepenen; D. Steyaert,

Nadere informatie

Openbare notulen Zitting van 5 april 2017

Openbare notulen Zitting van 5 april 2017 Gemeenteraad Openbare notulen Zitting van 5 april 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Wouter Beke; de heer Marco Nicoli; de heer Maarten Vanzeir; de heer Erwin Van Pée; de heer Marc Reynders; de heer

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum 1 FINANCIËN Toelichting GEMEENTERAAD 9 november 2011 1.1 Budgetwijzingen nr. 3 en 4 gemeente. De budgetwijziging 2011 3 (exploitatie) en 4 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

Swerts, G. Hulsmans, J. Wouters, E. Coenen, R. Scaut, M. Verschraegen, U. Karaca, S. Verbeeck, L. Peeters en

Swerts, G. Hulsmans, J. Wouters, E. Coenen, R. Scaut, M. Verschraegen, U. Karaca, S. Verbeeck, L. Peeters en BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 8 december 20010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert,

Nadere informatie

Vergadering van 7 december 2016

Vergadering van 7 december 2016 Vergadering van 7 december 2016 De gemeenteraad werd op 29 november 2016 bijeengeroepen door de burgemeester-voorzitter om op woensdag 7 december 2016-19.30 uur raadzaal (Michellaan 9) te beraadslagen

Nadere informatie

Aan de Kerkfabriek H. Sacrament wordt een toelage toegekend van als tussenkomst in de financiering van haar investeringsuitgaven.

Aan de Kerkfabriek H. Sacrament wordt een toelage toegekend van als tussenkomst in de financiering van haar investeringsuitgaven. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 1 april 2009 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 29 maart 2007

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 29 maart 2007 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 29 maart 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, H. Swerts, J.P. Bogaerts, G. Hulsmans en S. Surkyn, schepenen; D. Steyaert, J.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING: BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering donderdag 27 december 2012

OPENBARE ZITTING: BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering donderdag 27 december 2012 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering donderdag 27 december 2012 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, S. Surkyn, G. Legein en S. Verbeeck, schepenen D. Steyaert, H. Swerts,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 22 januari 2007

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 22 januari 2007 TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD Vergadering van 22 januari 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, H. Swerts, J.P. Bogaerts, G. Hulsmans en S. Surkyn, schepenen; D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Autofinancieringsmarge: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Oorspr. (1) -228.220 370.814 697.726 870.185 973.393 1.236.271 Na wijz.

Autofinancieringsmarge: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Oorspr. (1) -228.220 370.814 697.726 870.185 973.393 1.236.271 Na wijz. TOELICHTING GEMEENTERAAD woensdag 5 november 2014 om 19.30 uur FINANCIËN De verschillende soorten van budgetwijzigingen in BBC (beleids- en beheercyclus) toegelicht. Wat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

1.2 Aanstelling opvolger voor gemeenteraad. Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid - Verslag aan de Raad

1.2 Aanstelling opvolger voor gemeenteraad. Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid - Verslag aan de Raad BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 1 september 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 1. FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2012: Wijziging 3 gewone dienst (exploitatie) en 4 buitengewone dienst (investeringen). De gemeenteraad moet de budgetwijzigingen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 mei 2011 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 mei 2011 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 mei 2011 1. FINANCIËN 1.1. Belasting op de afgifte van administratieve documenten. Half mei moet onze gemeente opstarten met het afleveren van de nieuwe elektronische

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Zitting van 24 januari 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Roger Seys; mevrouw Sonja Surkyn; de heer Michel Schepens; de heer Tim Theunis; mevrouw

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN 1.1 Goedkeuring jaarrekening 2010 gemeente. De jaarrekening 2010, omvattende de budgettaire rekening 2010, balans, resultatenrekening,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Vergadering van. Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Vergadering van. Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Uittreksel uit de notulen van college van burgemeester en schepenen Vergadering van Vergadering van Aanwezig : E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, S. Surkyn, A. Op t eynde,g. Legein en S. Verbeeck

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Notulen Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoeveel ereschepenen en ereraadsleden wij hebben?

Notulen Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoeveel ereschepenen en ereraadsleden wij hebben? Gemeenteraad zitting van 18 januari 2016 SAMENSTELLING ZITTING Aanwezig: de heer Ludo Hermans, Voorzitter; de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Betty Luyten, Eerste schepen; de heer Lars Van Rode,

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd.

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd. Verslag Algemene vergadering 18 juni 2014 Aanwezig: De heer Peter Wouters, ondervoorzitter; De heer Rik Röttger, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen,

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 januari 2012

Gemeenteraad 10 januari 2012 BADSTAD Blankenberge, 11 januari 2012 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter. Gemeenteraad 10 januari 2012 Openbare zitting 2 Gemeenteraad. a) Ontslag voorzitter gemeenteraad. b) aanstelling

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 MAART 2017

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 MAART 2017 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 MAART 2017 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 23 februari 2017. Goedkeuring.

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal.

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. 1 FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2009: Wijziging 1 (exploitatie) en 2 (investering). Voorliggende begrotingswijziging past binnen de visie

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 19 MEI 2014

OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 19 MEI 2014 OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 19 MEI 2014 001 Goedkeuring verslag gemeenteraad 28 april 2014 Resultaat van de stemming: éénparig 002 Aanpassing personeelsbehoefteplan

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 79 (1972-1973) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1972-1973 1 MAART 1973 VOORSTEL VAN DECREET houdende inrichting en werking van de gemeentelijke culturele raden TOELICHTING

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

Toelichting GEMEENTERAAD 29 maart 2007

Toelichting GEMEENTERAAD 29 maart 2007 Toelichting GEMEENTERAAD 29 maart 2007 1 FINANCIËN 1.1 Budget en beleidsnota 2007 - gemeente. Het ontwerp van budget voor het dienstjaar 2007 werd 14 dagen voor de gemeenteraad aan de leden verzonden.

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

2. OCMW - Budgetwijziging Kennisneming. VOORSTEL De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging aan budget 2015 van het OCMW van Leopoldsburg.

2. OCMW - Budgetwijziging Kennisneming. VOORSTEL De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging aan budget 2015 van het OCMW van Leopoldsburg. TOELICHTINGGEMEENTERAAD Woensdag 9 december 2015 FINANCIËN Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de meerjarenplanning van het OCMW goed te keuren en kennis te nemen van de jaarrekeningen,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van de dagorde. Tweede oproep (volgens artikel 26 van het Gemeentedecreet)

Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van de dagorde. Tweede oproep (volgens artikel 26 van het Gemeentedecreet) 7") z itendaal Verslag van de gemeenteraad van 12 oktober 2015 Aanwezig : Robben Martens Voorzitter Jef Bobbaers - Burgemeester Raymond Thijs, Ann Schrijvers, Harry Vanherf, Dirk Smits, Matty Coninx Schepenen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad Maandag 30 mei 2016 aanwezig Johan Vermeeren, voorzitter gemeenteraad Tinne Rombouts, burgemeester Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Jef Vissers

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie