VERSLAG VERGADERING OUDERENADVIESRAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VERGADERING OUDERENADVIESRAAD"

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING OUDERENADVIESRAAD Datum: 21 maart 2012 Plaats: Constant Permeke zaal, 2 de verdiep gemeentehuis Aanwezig: Best Nicole, onafhankelijke Steenokkerzeel Briers Paul, voorzitter Christelijke Bejaardenbond Bulens Achille, onafhankelijke Steenokkerzeel Coosemans Karel, onafhankelijke Perk De Pauw Godelieve, S-Plus Laureys Herman, onafhankelijke Perk, gemeenteraadslid, secretaris SOAR Luypaert Yvette, schepen Marescaux Bernadette, ondervoorzitter SOAR - hoofdverpleegster directrice nursing Meers Patrick, directeur RVT Floordam Meeus Louis, voorzitter SOAR, Kennisbeurs Meulemans Hilde, centrumleider Lokaal Dienstencentrum WZC Floordam Mortier Monique, onafhankelijke Steenokkerzeel Peeters Chantal, voorzitter OCMW Pizarro José, afgevaardigde OKRA Perk Sergooris Lien, Logo Zenneland Inze Frankie, brandweerkorps Zaventem Rina Van Eycken, administratief medewerker sociale dienst gemeente Verontschuldigd: Craps Nicole, sociale dienst OCMW Vancraeynest Charles, voorzitter Christelijke Bejaardenbond Humelgem Afwezig: Vankeerberghen Victor, OKRA Melsbroek 1. Goedkeuring verslag vergadering van 25 januari De voorzitter stelt voor dat bij elk verslag wordt vermeld: Notulist, Rina Van Eycken. Verder zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Schrijven m.b.t. kandidatuur Karel Servranckx om toe te treden tot de SOAR. De voorzitter meldt het schrijven van de Liberale seniorenbond De Eekhoorn houdende de kandidatuur van Karel Servranckx om toe te treden tot de ouderenadviesraad, ter vervanging van de heer Jan Peeters, overleden in december De kandidatuurstelling van Karel Servranckx wordt door hem zelf ondertekend. Godelieve De Pauw is van mening dat de heer Servranckx als burgemeester niet kan zetelen in de ouderenadviesraad. Zeker niet zo kort voor de verkiezingen, dit is belangenvermenging

2 Herman Laureys verwijst naar Art c) van de statuten van de ouderenadviesraad waarin staat dat stemgerechtigde leden geen politiek mandaat mogen vervullen. In Art. 7., staat dat de niet stemgerechtigde leden zijn: de schepen die bevoegd is voor ouderenbeleid (Yvette Luypaert) of zijn vervanger, de voorzitter van het OCMW (Chantal Peeters) of zijn afgevaardigde, een personeelslid van het OCMW (Nicole Craps), een personeelslid van de gemeente (Rina Van Eycken), eventueel externe deskundigen. Verder worden er geen andere niet stemgerechtigde leden, met een politiek mandaat, vermeld. De heer Laureys deelt de vergadering mee dat hij volgens de statuten dus niet in de ouderenadviesraad mag zetelen en neemt ontslag, ingaand vanaf de volgende vergadering. De leden zijn van oordeel dat de burgemeester, volgens de statuten, geen deel kan uitmaken van de ouderenadviesraad. De Eekhoorn kan evenwel iemand anders aanduiden om zich kandidaat te stellen. De kandidatuur van de heer Karel Servranckx wordt door de ouderenadviesraad niet aanvaard. 3. Week van de valpreventie van 23 tot 29 april 2012: toelichting door Lien Sergooris, Logo Zenneland. De voorzitter verwelkomt Lien Sergooris, medewerker Logo Zenneland. Zij werd uitgenodigd naar aanleiding van de week van de valpreventie, van 23 tot 29 april Lien Sergooris: De week van de valpreventie komt tot stand door een samenwerking tussen de Vlaamse Logo s, Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). Tijdens deze week willen we trachten dat gemeenten, woonzorgcentra, lokale dienstencentra en nog vele anderen het initiatief nemen om valpreventie onder de aandacht te brengen van ouderen, familie en alle gezondheids- en welzijnswerkers. De Week van de Valpreventie is toegankelijk voor alle verenigingen, organisaties, intermediairen, woonzorgcentra en gezondheids- en welzijnswerkers die zich richten naar 65-plussers. Het doel van dit evenement is enerzijds om ouderen en hun omgeving te informeren en sensibiliseren over valpreventie; anderzijds om het personeel van alle deelnemende organisaties te motiveren om valpreventie te integreren in de dagelijkse praktijk. Iedereen die ervoor kiest om deel te nemen aan de Week van de Valpreventie heeft de keuze uit een aantal activiteiten die bijdragen om valpreventie in de kijker te zetten. Naast folders, persartikels en affiches, wordt de mogelijkheid geboden om meer ludieke en interactieve activiteiten te organiseren. Lien Sergooris deelt folders uit en informeert over de verschillende activiteiten, voorgesteld in een activiteitenmenu. Zo is er de Valquiz, een initiatieles Tai Chi, het toneelstuk Trap niet in de val, de Veiligheidsbingo en nog vele andere... Bovendien kan je bij Logo terecht voor sensibiliseringsmateriaal. Louis Meeus nodigt het Logo uit om deel te nemen aan de senioren-, welzijns- en vrijwilligersbeurs van zondag 7 oktober. Schepen Luypaert stelt voor om de Valbus tijdens de beurs, in de namiddag, naar GC De Corren te halen. Lien Sergooris legt uit dat de valbus een interactieve reizende tentoonstelling is. Bezoekers leren valrisico s herkennen en krijgen informatie en nuttige tips om met kleine ingrepen val vrij door het leven te gaan. Mbt. de knelpuntwandelingen laat mevrouw Luypaert weten dat het mobiliteitsplan deel Melsbroek werd besproken tijdens de collegezitting van 19 maart 2012 en voor advies zal worden voorgelegd aan de diverse gemeentelijke adviesraden. De week van de valpreventie zal bericht worden via Den Beiaard en de gemeentelijke website

3 De voorzitter dankt Lien Sergooris voor de toelichting. 4. Campagne FOD rookmelders: toelichting door Frankie Inze, brandweerkorps Zaventem. De voorzitter verwelkomt de heer Frankie Inze, brandweer Zaventem. Hij werd uitgenodigd naar aanleiding van een schrijven aan Yvette Luypaert. Frankie Inze: Als brandweerman bij de brandweer Zaventem zijn wij onlangs gestart met een afdeling brandpreventieadviseurs (BPA) met als doelstelling: zoveel mogelijk inwoners bewust te maken van het nut van preventieve middelen ter voorkoming van en melding bij brand. De zesde Nationale rookmelderdag, op 2 februari 2012, staat in het teken van senioren. Deze doelgroep is soms minder goed te been en kan het begin van een brand minder snel vaststellen door verminderd gehoor, reukvermogen of zicht. Daardoor wordt een vuurhaard minder snel opgemerkt en kan het gebeuren dat senioren de woning niet tijdig kunnen verlaten. Met een rookmelder hebben ze echter dubbel zoveel kans om een woningbrand te overleven doordat ze sneller gealarmeerd worden. Het is dus van groot belang dat deze doelgroep goede rookmelders koopt en ze correct ophangt. De brandpreventieadviseurs komen gratis aan huis om advies te geven bij de plaatsing van rookmelders, hoe CO-intoxicatie te voorkomen, hoe te handelen in geval van brand, op brandveiligheid. Frankie Inze deelt verschillende folders uit. Iemand van de aanwezigen vraagt welke rookmelder van goede kwaliteit is. Volgens de heer Inze is dit een belangrijke vraag. Een slechte rookmelder of eentje die in de schuif blijft liggen, geeft je uiteraard minder kans om veilig uit een brand te komen. Men koopt liefst een optische rookmelder met vaste batterij die 10 jaar meegaat. De rookmelder moet ook voldoen aan de CEmarkering en aan de norm EN (kijk hiervoor op de verpakking). Louis Meeus stelt voor om de brandweer uit te nodigen voor een demonstratie, rond 14u, tijdens de senioren-, welzijns- en vrijwilligersbeurs van zondag 7 oktober. De campagne FOD rookmelders zal bericht worden via Den Beiaard en de gemeentelijke website. De voorzitter dankt Frankie Inze voor de toelichting. 5. Dag van de mantelzorger, zaterdag 23 juni in het WZC Floordam, praktische afspraken. Net zoals vorig jaar worden mantelzorgers en zorgbehoevenden uitgenodigd in LDC Omikron. De samenkomst zal doorgaan op zaterdag 23 juni De mantelzorgers en zorgbehoevenden worden om 11u30 uitgenodigd voor het aperitief. Daarna krijgen zij een gratis buffet aangeboden. - Contact opnemen met traiteur Kokoen voor het bereiden van een buffet en Ronny De Prins, voor gezellige accordeonmuziek. - Hilde Meulemans zorgt voor de aankleding van de zaal. - De gemeente (welzijns- en ouderenadviesraad) staat in voor het buffet, de muziek en een geschenkje (bloempotje) voor de mantelzorgers. Mantelzorgers die niet kunnen aanwezig zijn, krijgen net zoals vorig jaar, een eetbonnetje aangeboden waarmee zij op een latere datum gratis van een maaltijd kunnen genieten in LDC Omikron. De vrijwilligers komen samen op zaterdag, 23 juni 2012, om 10u30: Godelieve De Pauw, Monique Mortier, Bernadette Maresceaux, Paul Briers, José Pizarro, Chantal Peeters, Louis Meeus, Yvette Luypaert en Rina Van Eycken. Er wordt later nog een datum vastgelegd voor verdere bespreking van de praktische regeling. 6. Senioren-, welzijns- en vrijwilligersbeurs, zondag 7 oktober 2012: samenstelling werkgroep. De schepen meldt dat de welzijnsraad akkoord gaat om mee te werken aan de beurs

4 Louis Meeus laat weten dat de Provincie de subsidieaanvraag heeft goedgekeurd.. Voor de praktische organisatie van de beurs wordt er een werkgroep opgesteld: Louis Meeus, Yvette Luypaert, Chantal Peeters, Hilde Meulemans, Bernadette Maresceaux, Rina Van Eycken. Er wordt nog contact opgenomen met de leden van het dagelijks bestuur van de welzijnsraad om de werkgroep aan te vullen. Voorstel samenkomst werkgroep: vrijdag 4 mei 2012, om 9u30, in LDC Omikron. Hilde Meulemans zal de datum via mail bevestigen. 7.Programmatie infoavond/voordracht darmkanker, schenking-erfenis, diabetes. De schepen laat weten dat de Vlaamse overheid vanaf 2014 een grootschalige darmkankerscreening organiseert. Alle Vlamingen tussen 50 en 74 jaar zullen uitgenodigd worden om een staal van hun stoelgang te laten onderzoeken. Momenteel wordt er nog gezocht naar een spreker vanuit het LOGO voor de voordracht rond darmkanker. De infoavond i.v.m. schenking en erfenisrecht wordt gepland op donderdag 10 mei 2012, in GC De Corren, aanvang 20 uur. Na afloop kunnen er vragen gesteld worden. Louis Meeus heeft reeds contact opgenomen met BNP Paris Bas Fortis voor een spreker. Hij neemt ook nog contact op met het notarishuis te Brussel. Op woensdag 14 maart werd in LDC Omikron een voordracht over diabetes georganiseerd. Er wordt beslist om dit jaar geen infoavond over diabetes te organiseren, maar de Vlaamse Diabetesvereniging uit te nodigen op de welzijns- senioren en vrijwilligersbeurs van 7 oktober Programmatie petanquewedstrijd in het kader van de ouderenweek. De petanquewedstrijd gaat door op donderdag 13 september 2012, te Melsbroek. 9. Voorstelling folder met gemeentelijke sportinitiatieven. De folder werd opgemaakt op voorstel van de sportdienst. Herman Laureys meldt dat de Beiaard Kort dezelfde info weergeeft. Tijdens de ouderenweek, op dinsdag 20 november 2012, kunnen geïnteresseerden deelnemen aan verschillende sportactiviteiten die doorgaan in de sporthal. 10. Evaluatie infonamiddag Levenslang en aanpasbaar wonen. Er waren zo n 20 aanwezigen. Het publiek was tevreden. Herman Laureys merkt op dat het steeds dezelfde mensen zijn die komen opdagen. Louis Meeus laat weten dat Lien Beets later nog een toelichting zal geven, in GC De Corren, gericht naar de ganse bevolking. 11. Varia. De schepen meldt dat Jacques Vissers als nieuwe korpschef van de politie KASTZE werd aangesteld. De problematiek wijkagent, dat eerder werd besproken tijdens de vergadering van de ouderenadviesraad, zal worden opgenomen in de planning van de nieuwe korpschef. Hilde Meulemans laat weten dat er op 15 april een aperitiefconcert doorgaat in GC De Corren naar aanleiding van 1 jaar LDC Omikron. Kaarten zijn verkrijgbaar in het dienstencentrum of on line via de gemeentelijke website. Louis Meeus vraagt om volgend punt op de agenda de plaatsen voor de vergadering van 10 mei 2012: Oprichten werkgroep voor het opstellen van een politiek memorandum. Hij leest enkele punten uit het memorandum van OKRA Zilverboek voor waarbij de schepen opmerkt dat wij het memorandum moeten volgen van de Provincie Vlaams-Brabant of van de Vlaamse Ouderenraad

5 De vergadering wordt om 11u55 beëindigd. Volgende vergadering gaat door op donderdag 10 mei 2012, om 9u30, in de Constant Permeke zaal, 2 de verdiep, van het gemeentehuis. Notulist: Rina Van Eycken

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg MFO Medisch Farmaceutisch Overleg Wat is een MFO en hoe kan het in de praktijk worden gerealiseerd in RVT s? 1 Inhoudstafel WAT VIND JE IN DIT DRAAIBOEK?... 3 INLEIDING... 4 1. WAT IS MFO?... 5 2. DOEL

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde Aanwezigen Verontschuldigingen De afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, de gecoöpteerden, Schepen Martine Willems, Karel Van Poucke en

Nadere informatie

VERSLAG Ouderenadviesraad. Naam en tel. Vereniging Mailadres Aa n Couchier Elvire BG St-Job x

VERSLAG Ouderenadviesraad. Naam en tel. Vereniging Mailadres Aa n Couchier Elvire BG St-Job x VERSLAG Ouderenadviesraad Datum 19 januari 2015 Uur en duur 9.30 uur tot 11.30 uur Plaats Dienstencentrum Het Sluisken Verslaggever Liesbeth Van Menel Datum verslag 20 januari 2015 Aanwezigheidslijst Naam

Nadere informatie

VERGADERING SENIORENRAAD 03 februari 2012

VERGADERING SENIORENRAAD 03 februari 2012 Secretariaat: Leuvensestraat 117-1800 Vilvoorde Tel 02 255 46 52 Fax 02 255 47 83 E-mail: Linda.De.Bremme@Vilvoorde.be VERGADERING SENIORENRAAD 03 februari 2012 Aanwezig: Van Cauwenbergh Denise, voorzitter,

Nadere informatie

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2010 maart-april De middenkatern vervangt de "huis-aan-huis-berichten" Erfgoeddag en WAK 2010 in kasteel Boetfort:

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

OmikrONS Berichtenblad. maart - april 2015. Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be. Vanheylenstraat 71, 1820 Melsbroek Tel. 02/257.44.21 LDC@floordam.

OmikrONS Berichtenblad. maart - april 2015. Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be. Vanheylenstraat 71, 1820 Melsbroek Tel. 02/257.44.21 LDC@floordam. OmikrONS Berichtenblad maart - april 2015 Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be Vanheylenstraat 71, 1820 Melsbroek Tel. 02/257.44.21 LDC@floordam.be www.floordam.be Bank: BE66 7340 3413 7743 Beste, De dagen

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010

Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010 h Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010 Aandachtspunten voor de directeurs en de voorzitters van de schoolraden

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

De rode draad door de schoolraad

De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad GO! ouders 4 Inleiding 5 1. Wat is de schoolraad? 6 2. De leden van de schoolraad 7 3. Hoe kunt u zelf deelnemen aan de schoolraad? 12

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Milieuraad 24 maart 2014

Milieuraad 24 maart 2014 Milieuraad 24 maart 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, K. Laureys, P. Moeseke, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, P. Van Geyte, W. Vermeir, M. De Bonte, L. Colman, W. Wuytack,

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gie Goyvaerts, Gert Denollet, Machteld Hofmans Diane

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Lidmaatschap. Januari 2014. Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving. Categorieën.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Lidmaatschap. Januari 2014. Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving. Categorieën. be cause health Belgian Platform for International Health HUISHOUDELIJK REGLEMENT Januari 2014 Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving 1. Lidmaatschap Be-cause health staat open

Nadere informatie

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners Infobundel Tentoonstellingen voor beginners 1 Inhoudsopgave 1 Verzamelen en vaststellen van tentoonstellingsonderwerpen... 5 1.1 Afbakening van het onderwerp... 5 2 Opzetten basis tentoonstellingsconcept...

Nadere informatie