Strategische communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategische communicatie"

Transcriptie

1 Strategische communicatie

2 Voorwoord Binnen de publieke sector neemt de overheidscommunicatie een steeds belangrijkere positie in. De communicatiefunctie is verschoven naar het hart van het beleid en heeft zich de afgelopen jaren, mede door innovaties op het gebied van (massa-)communicatie, sterk ontwikkeld. Het rijksbrede logo is daarvan een voorbeeld. De Rijksdienst kent één gezicht en biedt burgers een herkenbaar beeld van het Rijk. Onder dit ene beeldmerk leeft echter nog altijd een grote variëteit van communicatiestromen; daar zicht op hebben en deze productief benutten is de belangrijkste uitdaging voor de communicatiefunctie van de overheid. Dit stelt nieuwe eisen aan de ambtelijke organisatie en de positie van de communicatiefunctie; daarom presenteren de NSOB en Berenschot B.V. de topleiding strategische communicatie. De topopleiding biedt leidinggevenden en communicatiestrategen in de ambtelijke organisatie inzicht in relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Ook verkennen deelnemers de organisatorische uitdagingen voor een goed functionerende communicatiefunctie. Aan deze topopleiding werken gerenommeerde docenten mee uit binnen- én buitenland, bijvoorbeeld Alastair Campbell, de communicatieadviseur van ex-premier Tony Blair. De opleiding is internationaal georiënteerd: deelnemers reizen van Amsterdam naar Londen, van Hilversum naar Brussel en van Den Haag naar Washington. Een must voor iedereen in de publieke sector die te maken heeft met strategische communicatievraagstukken Prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist Drs. R.M. (Robert) Wester Decanen van de topopleiding

3 Doelgroep en opbrengsten De opleiding is ontwikkeld voor communicatiestrategen en leidinggevenden binnen de ambtelijke organisatie die op hun beleidsterrein(en) met strategische en complexe communicatievraagstukken te maken hebben. Deelnemers bezetten strategische posities of zullen dat in de nabije toekomst doen. Het programma verschaft deelnemers inzicht in de dynamiek van beelden en verwachtingen tussen burger, stakeholders van beleid en overheid. Het verkent uitdagingen voor de communicatiefunctie en draagt bij aan de ontwikkeling van een handelingsrepertoire dat past bij een open, responsieve publieke sector die tegelijk daadkrachtig wil zijn. Doelgroep - Leidinggevenden werkende voor departementen, provincies en grote gemeenten die te maken hebben met complexe, communicatievraagstukken - Communicatiestrategen en topwoordvoerders - Leidinggevenden (in communicatiefuncties) werkende voor semi-overheidsinstellingen, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen. - Programmamanagers / projectleiders op politiekgevoelige thema s - Directeuren en afdelingshoofden op breed georiënteerde directies, bureau SG of afdelingen strategie Opbrengsten - Inzicht in de werking van het medialandschap (zowel traditionele als moderne media) en de wijze waarop publieke diensten daarmee omgaan - Verbreden van (inter-)nationaal netwerk van communicatieprofessionals - Kunnen schakelen tussen lange termijn communicatie strategie en de korte termijn tactiek bij uitvoering van beleid - Inzicht in de manieren waarop regie kan worden gevoerd op het geheel van de communicatiefunctie - Inzicht in de samenwerking beleid en communicatie en een beter begrip van de toegevoegde waarde die communicatiebeleid kan bieden - Begrip van de meerwaarde en methoden van het monitoren en betrekken van stakeholders bij het beleidsproces drs. W.J. (Wim) Kuijken, secretaris-generaal ministerie van Verkeer en Waterstaat Strategische communicatie is een cruciale succesfactor is in het beleid en het realiseren daarvan. Beleid moet maximale ruimte bieden aan ideeën en wensen van burgers en tegelijk passen binnen haalbare en door politiek bepaalde kaders. Dit betekent dat communicatiestrategen en leidinggevenden op het hoogste niveau kunnen adviseren en organiseren vanuit het eindbeeld en stap voor stap terug redeneren: wat is nodig aan communicatie om doelen te bereiken én een lijn vast te houden die voor burgers logisch en eerlijk is? Ook vereist het de organisatie van een zichtbare samenhang in korte- en langetermijn doelstellingen: hoe stem je campagnes, externe optredens en woordvoering op elkaar af? Kijk daarvoor over landsgrenzen heen. In de Verenigde Staten is het steeds meer de blogosphere die het nieuws en de opinie bepaalt. Dit versterkt de eisen die aan overheidscommunicatie worden gesteld: optimale transparantie, snelle respons en interactiviteit. Deze inzichten biedt deze topopleiding strategische communicatie; ik wens u daarom veel succes bij het volgen van de opleiding. Ik laat me graag door uw bevindingen inspireren en adviseren. Met gezag en tegenspraak graag!

4 Didactiek Grensverleggend De staatsleer schept principiële grenzen tussen staat en straat, maar moderne communicatiemiddelen doen iedere grens vervagen. In nieuwspoort vervagen de grenzen tussen politiek en media. De opleiding maakt grenzen, grensvervaging en grensverlegging actief tot onderdeel van het programma. Deelnemers reizen over landsgrenzen, wat hen in staat stelt de thematiek vanuit verschillende perspectieven te bezien. Betekenisvolle spanningen Beleid en uitvoering laten landen is een subtiel spel van luisteren, informeren of verleiden. Misleiden, zullen sommige journalisten menen. De topleergang zoekt deze spanning op. Met docenten en journalisten bediscussiëren deelnemers pro s en contra s van kabinetsbrede imagostrategieën en proactieve woordvoering. Verkennen nieuwe competenties De moderne communicatie stelt nieuwe eisen aan de strategische communicatiefunctie; deze kerncompetenties vormen de agenda van de opleiding. De opleiding gaat deze niet stuk-voor-stuk af, maar verkent ze in gesprek en dialoog. Deelnemers onderzoeken de belangrijkste dilemma s en uitdagingen. Ontmoeten en verbinden De leergang biedt nieuwe, onverwachte en originele inzichten op tal van terreinen van de overheidscommunicatie. In individuele- en groepsopdrachten verbinden deelnemers deze inzichten aan de eigen werkpraktijk. Leren van de praktijk Deelnemers leren aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe een geslaagd samenspel van beleid, uitvoering en communicatie optimaal tot stand komt. Deelnemers spreken met hoofdrolspelers uit belangrijke casussen en reconstrueren de succes- en faalfactoren voor een communicatiestrategie. Strategische communicatie 8/9

5 Kernkwaliteiten Rijksbrede Communicatie strategie Imago Rijk Woordvoering op hoofdlijnen en t.t.v. crisis Regie communicatie functie Kabinetsbrede Communicatie strategie Strategische communicatie Politiek- Bestuurlijke kennis Communicatie strategie laten landen van beleid Management medewerkers Extern relatiemgt. op top-issues Communicatie in hart van beleid brengen Strategische communicatie 8/9

6 Programma De topopleiding bestaat uit vijf modules, waarvan er drie (gedeeltelijk) in het buitenland plaatsvinden. Ieder module heeft een eigen kerndocent, een begeleidend docent, decaan of practitioner die deelnemers tijdens de module begeleidt. Module I: Het glazen huis (Amsterdam) De overheid spreekt in allerei toonaarden met de burger. Dat moet: een democratische overheid opereert in de openbaarheid. Hoe organiseer je dat? In de eerste module onderzoeken deelnemers de uitdagingen van het management van communicatiestromen in het glazen huis van de overheid. Deelnemers onderzoeken de betekenis van communicatie in een politiek-ambtelijke context en leren om te gaan met de organisatorische uitdagingen van de regie op de totale communicatiefunctie. Drie dagdelen. Kerndocenten: prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist en drs. R. (Robert) Wester Module II: Branding the government, governing the brand (Londen) De staat als merk; een zorgvuldig gemanaged beeld en reputatie van de overheid in de ogen van de burger. Hoe doe je dat? Kan dat? In Londen onderzoeken deelnemers de voor- en nadelen van kabinetsbrede, geregisseerde communicatie. Zij bezoeken grote projecten, zoals de Olympische spelen in Londen. Daarnaast spreken deelnemers met ervaringsdeskundigen, zoals Alastair Campbell, die van 1997 tot 2003 top-adviseur communicatie was van de Brite premier Tony Blair. Tot slot is er aandacht voor de invloed van populaire cultuur: wat kan de overheid leren van het tv-programma Big Brother? Vijf dagdelen. Kerndocent: prof. dr. E.A. (Liesbet) van Zoonen. prof. drs. J. (Jacques) Wallage, voorzitter Raad Openbaar Bestuur & kerndocent van de opleiding Bepaalden politici enkele decennia geleden de opening van de krant, nu bepaalt de inhoud van kranten de politiek. En niet enkel traditionele media: Facebook, Twitter en Youtube hebben een groeiende invloed op de relatie tussen samenleving en politiek. Hoe realiseert het Openbaar Bestuur échte interactiviteit tussen beleid en burgers in deze door technologie snel veranderende wereld? Hoe creëert de overheid maximale toegankelijkheid voor betrokkenen? Over deze vragen buigen zich de deelnemers van de topopleiding strategische communicatie. Want wat is het belang van (pro-) actieve communicatie in de beleidsontwikkeling; welke eisen mogen worden gesteld aan de communicatiefunctie binnen een ambtelijke organisatie? Belangrijk is ook de relatie tussen communicatie en politieke top: wat moet communicatie daar leveren? En wat niet? De topopleiding biedt op deze wijze kritische reflectie op de positie van de communicatiefunctie binnen de overheid. Wie in de catch-as-catch-can wereld van media en politiek gezagvol zijn rol wil blijven vervullen, moet bereid zijn een debat over het eigen functioneren te voeren. Wat dat betreft, zitten media en openbaar bestuur in hetzelfde schuitje: respect moet verdiend worden, elke dag opnieuw.

7 Module III: Democratie of deadline (Hilversum & Brussel) Journalisten en politici spreken dezelfde taal en communiceren met de burger via krant, internet of televisie. Wat betekent dit publiek-publicitair complex voor de strategische communicatie? Deelnemers verkennen met bestuurders en journalisten praktijkvoorbeelden waarin de pers invloed had op overheidsbeleid. Ook gaan deelnemers naar Brussel. Daar maken zij kennis met communicatiestrategieën van de Europese Commissie. Vijf dagdelen. Kerndocenten: prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist en drs. R. M.(Robert) Wester Module IV: Gov 2.0 (Washington & Boston) Nieuwe media beïnvloeden het samenspel tussen instituties en burgers. Ontwikkelingen rondom web 2.0 volgen elkaar razendsnel op. Hoe moeten overheden hiermee omgaan? Welke nieuwe trends tarten hun gangbare werkwijze? En welke nieuwe mogelijkheden liggen er in het verschiet? In Washington krijgen deelnemers een update van invloedrijke bloggers en functionarissen van de regering-obama. In Cambridge reflecteren ze hierop onder leiding van gerenommeerde docenten van Harvard en MIT. Tot slot bezoeken ze het beroemde Medialab van MIT voor een kijkje in de toekomst. Week. Kerndocent: drs. S. (Sanderijn) Cels Module IV: Buiten is binnen Na internationale omzwervingen eindigen de deelnemers in Den Haag. Daar onderzoeken zij het belang van omgevingsonderzoek voor het maken van beleid. De wereld buiten moet naar binnen. Maar dan? Wat is de waarde van deze beelden en hoe verdisconteren beelden zich in (de ontwikkeling van) beleid. De topopleiding eindigt met een reünie van de Commissie Wallage, de commissie die in het begin van dit millennium de toekomst van de overheidscommunicatie onderzocht. De Commissie Wallage legde de kiem voor het verplaatsen van de communicatie naar het hart van het beleid. Deelnemers rapporteren aan de commissie wat dat dezer dagen betekent. Kerndocent: prof. drs. J. (Jacques) Wallage. Nieuwsgierig naar een uitgebreid programma? Strategische communicatie 8/9

8 Praktische informatie Tijdsbelasting Het programma bestaat uit 25 dagdelen, waarvan één week in de Verenigde Staten en twee dagen in het Verenigd Koninkrijk. De opleiding duurt 10 maanden. Deelnemers bereiden zich voorafgaand aan de bijeenkomsten voor door het maken van opdrachten en het lezen van literatuur. Kosten De kosten voor het programma bedragen 9700,- (BTW-vrij, prijspeil 2010); dit bedrag is exclusief de reis- en verblijfkosten. Deze worden geraamd op 3500,-. Aanmelden / meer informatie Voor meer informatie over onze topopleiding strategische communicatie kunt u terecht op U kunt ook contact opnemen met de NSOB ( of NSOB Lange Voorhout EB Den Haag t (070) f (070) e w Berenschot Europalaan KS Utrecht t (030) f (030) w

Interdepartementale Management Leergang

Interdepartementale Management Leergang Interdepartementale Management Leergang Zij gingen u voor Voorwoord Ir. M.A. (Marga) Zuurbier Dr. M.J.W. (Marc) Sprenger Ir. M.A. (Marga) Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden ministerie van SZW Fantastisch!

Nadere informatie

Leeratelier Beleidsanalyse Derde editie

Leeratelier Beleidsanalyse Derde editie Leeratelier Beleidsanalyse Derde editie De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) presenteren het Leeratelier Beleidsanalyse. Het atelier

Nadere informatie

Platform. Tussen acteur en publiek. nr.132010

Platform. Tussen acteur en publiek. nr.132010 Platform Tussen acteur en publiek nr.132010 Uitgave bij communicatieplein.nl > De strategische rol van communicatie > SZW over het AOW-debat > Wat maakt de adviseur een regisseur? > Slim inzetten van onderzoek

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top

Nadere informatie

Communicatie in het hart van het beleid

Communicatie in het hart van het beleid Communicatie in het hart van het beleid 1. Missie en visie Missie De gemeente Bussum is en blijft een geweldige plek om te leven en te werken. Visiepijlers Bussum is een gemeente met aantoonbare maatschappelijke

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Burgers, overheid & digitale debatten. Handvatten uit de praktijk

Burgers, overheid & digitale debatten. Handvatten uit de praktijk Burgers, overheid & digitale debatten Handvatten uit de praktijk Burgers, overheid & digitale debatten Handvatten uit de praktijk Redactie: Karin van Doorn Edwin Schippers Met medewerking van: Donald

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

PROFESSIONAL GOVERNANCE

PROFESSIONAL GOVERNANCE PROFESSIONAL GOVERNANCE BESTUUR EN BELEID IN TIJDEN VAN SCHAARSTE POST ACADEMISCHE OPLEIDING 2012-2013 PROF. DR. HANS BOUTELLIER PROF. DR. LEO HUBERTS PROF. DR. THEO SCHUYT PROF. DR. WILLEM TROMMEL POST

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Leeratelier Beleidsanalyse

Leeratelier Beleidsanalyse Leeratelier Beleidsanalyse Tweede editie De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) presenteren het Leeratelier Beleidsanalyse. Het atelier

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST VERSLAG VAN HET OVERLEG VAN SECRETARISSEN-GENERAAL MAART JULI 2006 Inleiding De Secretarissen-Generaal van de dertien ministeries,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

de schaduw van de macht

de schaduw van de macht Strategiseren in de schaduw van de macht Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders Martijn van der Steen Mark van Twist Rik Peeters Marlies de Vries Vorm geven aan inhoud dr. Martijn

Nadere informatie

Berenschot Communicatie in vogelvlucht

Berenschot Communicatie in vogelvlucht 1 Berenschot Communicatie in vogelvlucht Communicatieadvies is ons vak, dat stroomt door onze aderen en doet ons hart sneller kloppen. Wij hebben er enorm veel plezier in om samen met onze klanten te werken

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Strategisch Leiderschap in het publiek domein

Strategisch Leiderschap in het publiek domein Strategisch Leiderschap in het publiek domein Voorwoord Directeuren (schaal 16+ of het equivalent daarvan) binnen het Rijk, gemeentes, provincies, uitvoeringsorganisaties, politie en justitie vormen een

Nadere informatie