Interdepartementale Management Leergang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interdepartementale Management Leergang"

Transcriptie

1 Interdepartementale Management Leergang

2 Zij gingen u voor Voorwoord Ir. M.A. (Marga) Zuurbier Dr. M.J.W. (Marc) Sprenger Ir. M.A. (Marga) Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden ministerie van SZW Fantastisch! De interactie met toonaangevende kopstukken uit theorie en praktijk, de gesprekken met collega s. Je ervaart wat je van elkaar kunt leren en wat dat betekent voor je eigen functioneren. Dr. M.J.W. (Marc) Sprenger, directeur van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Blijvende dynamiek vereist het vermogen je continu te verwonderen en je selectief te conformeren. Drs. J.A. (Jan Andries) Wolthuis, hoofd Interactie ministerie van BZK In mijn werk grijp ik regelmatig bewust terug op kennis en vaardigheden die ik tijdens de Interdepartementale Management Leergang heb opgedaan. Een zeer waardevolle ervaring. De (IML) is sinds 1996 een toonaangevende opleiding voor leidinggevende ambtenaren in de Rijksdienst. Het SG-Overleg is opdrachtgever van de opleiding, NSOB en Berenschot zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het curriculum. De NSOB verzorgt hoogwaardige en uitdagende opleidingen voor het topsegment van het openbaar bestuur en de publieke sector. Excellente professionals, met een scherpe kijk op de maatschappelijke dynamiek, zijn voor publieke organisaties immers onontbeerlijk om succesvol te zijn. Berenschot is al ruim zeventig jaar een gerenommeerde adviespartner van de overheid, met kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling hoog in het vaandel. Verbreding van kennis, verdieping van inzichten en de verbinding met de buitenwereld staan centraal in de IML. Beleids- en uitvoeringsprofessionals ontmoeten elkaar in een intensief programma, dat in meerdere modulen verbanden legt tussen persoonlijke effectiviteit, theorie en reflectie. Door buiten de kaders te treden van het eigen werkdomein leidt de IML professionals op die hun eigen wereld beter doorgronden en deze daardoor beter soms zelfbewuster, soms bescheidener kunnen vormgeven. Daarin worden ze begeleid door docenten uit wetenschap en praktijk, die behoren tot de top van wat Nederland te bieden heeft. De kruisbestuiving tussen theorie en praktijk en tussen beleid en uitvoering, het hoogwaardige curriculum en de inzet van topwetenschappers en practitioners maken de IML tot een opleiding die geen enkele leidinggevende in de Rijksdienst mag missen. Prof. dr. P.H.A. (Paul) Frissen, decaan Drs. L. (Ludy) Geut, co-decaan Drs. J.A. (Jan Andries) Wolthuis Mr. C.A. (Charlotte) Grezel, raadadviseur ministerie van Veiligheid en Justitie Dankzij de stapte ik uit mijn comfortzone en heb ik kunnen toegroeien naar een authentieke stijl. Dat heeft de effectiviteit van mijn handelen vergroot. Mr. C.A. (Charlotte) Grezel Drs. J.K. (Jasper) Wesseling, directeur Innovatie en Kennis ministerie van EL&I De IML opent nieuwe vensters. Ik heb kennis gemaakt met belangwekkende wetenschappelijke inzichten die ik zonder de opleiding niet snel zou hebben opgepikt. En ik heb ervaringen en praktijken binnen andere departementen leren kennen, waarvan ik anders niet snel zou hebben geweten. Drs. J.K. (Jasper) Wesseling

3 Interdepartementale Management Leergang De (IML) is een circa vijftien maanden durende deeltijdopleiding voor (aanstaande) leidinggevenden die werkzaam zijn bij de Rijksoverheid. De departementen zelf gaven opdracht tot ontwikkeling van de IML, vanuit de behoefte aan verdieping en reflectie voor ambtenaren in hogere functies. De dynamische omgeving, zowel bestuurlijk als maatschappelijk, vraagt om een Rijksdienst die in staat is zich voortdurend te situeren in die dynamiek. Dat stelt hoge eisen aan leidinggevenden. Afstand kunnen nemen van de waan van de dag; het vermogen om bruggen te bouwen tussen verschillende beleidsdomeinen, beleid en uitvoering, overheid en samenleving; een scherp gevoel voor de eigen professionaliteit versus de bestuurlijke realiteit het zijn bij uitstek de bekwaamheden waaraan de Rijksdienst behoefte heeft. De IML is een verrijkend en uitdagend programma voor leidinggevenden vanaf schaal 14, die werkzaam zijn bij de departementen en hun uitvoeringsorganisaties. De leergang biedt deelnemers zowel theoretisch, praktisch als persoonlijk repertoires om in de complexiteit van hun organisaties en hun omgeving leiderschap te ontwikkelen, voorbij de managementvaardigheden. Op deze manier vormt de IML een onmisbare bron van kennis, vaardigheden, ervaring en ideeën. Docenten die je ontregelen Mr. M. (Iep) Visser, algemeen secretaris van de Onderzoeksraad voor Veiligheid De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een ZBO gepositioneerd buiten het ministerie. Maar voor mijn werk is het wel cruciaal om de mechanismen binnen ministeries te doorgronden. Vanuit de uitvoeringspraktijk wilde ik dus een brede blik krijgen op de departementale beleidsen uitvoeringspraktijk. Daarom ben ik in 2008 de IML gaan doen. Ik vond het om verschillende redenen een zeer inspirerende opleiding. Door de leerstof die mij echt nieuwe inzichten opleverde. En door de brede praktijkkennis die ik opdeed, mede dankzij de diversiteit binnen de deelnemersgroep. Wat de IML bijzonder maakt, is dat docenten hun best doen om je uit je normale denkpatronen te halen, zeg maar gerust om je te ontregelen. Weg van de gebaande paden, op zoek naar nieuwe wegen om naar vraagstukken te kijken. Daar pluk ik ook nu nog de vruchten van. Het concept van reframen bijvoorbeeld, dat heb ik me eigen gemaakt. Het lukt om andere, vaak betere oplossingen te vinden door bewust vanuit een ander perspectief te kijken. Dat is een zeer waardevol inzicht.

4 De opleiding De bestaat uit vijf samenhangende modulen, over een periode van circa vijftien maanden. Elke module bestaat uit drie delen: praktijk en persoonlijke effectiviteit, theorie en reflectie. Overheid en Samenleving De eerste module verkent de grenzen van het publieke domein. Hoe ontwikkelt zich de verhouding tussen samenleving en overheid en tussen markt en overheid? En welke patronen in overheidshandelen tekenen zich in dit perspectief af? De module is tevens bedoeld om honger op te wekken naar de verdieping en kennisontwikkeling in de volgende vier modulen. Nederland voor Europa, Europa voor Nederland De tweede module gaat in op de Europese ontwikkeling en de betekenis daarvan voor het Nederlandse openbaar bestuur. De internationalisering van de samenleving en de opkomst van Europese instituties hebben verstrekkende gevolgen. Wat betekenen ze voor het nationale bestuur en de nationale beleidsruimte? En welke rol kan Nederland internationaal spelen? Organiseren, veranderen en leidinggeven in de publieke sector De derde module verbindt de praktijk van de deelnemers met veranderkundige theorie. Welke veranderingen en vernieuwingen voltrekken zich in het openbaar bestuur? Hoe kunnen leidinggevenden deze veranderingen mede richting geven? Begrippen en instrumenten uit de veranderkunde worden in kaart gebracht. Deelnemers brengen de eigen aanpak in en ordenen en analyseren de daaruit voortvloeiende interventies. Doel is een actieve en reflectieve houding te ontwikkelen om zo tot vernieuwende oplossingen te komen voor bestaande organisatievraagstukken. Bewuster omgaan met dilemma s en positiekeuzen Prof. mr. dr. S. (Stavros) Zouridis, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg Werken met politieke bestuurders geeft managementposities bij de overheid een bijzondere spanning. Deze wordt veroorzaakt door de combinatie van deels overlappende verantwoordelijkheden bestuur en management van een departement én sterk uiteenlopende oriëntaties de een primair gericht op de ambtelijke organisatie en het veld, de ander op de politieke arena en het grote publiek. Soms leidt deze combinatie tot geoliede samenwerking, maar met enige regelmaat zitten ambtelijk managers en politiek bestuurders elkaar stevig in de weg. De professionele gereedschapskist van de ambtelijk manager bevat daarom repertoires die deze in staat stellen effectief met politiek om te gaan. Bewust omgaan met de dilemma s in het werken met politiek en de voorhanden ambtelijke positiekeuzen, inzicht in bestuursstijlen en een gepaste rolkeuze kunnen soms voorkomen dat politiekambtelijke betrekkingen uit de bocht vliegen en dat verstrikking optreedt in complexe besluitvormingsprocessen.

5 Politieke leiding en ambtelijke organisatie De vierde module stelt de voor velen moeilijkste, maar tegelijkertijd spannendste dimensie van de ambtelijke professionaliteit centraal: het werken met bestuur en politiek. Welke ontwikkelingen doen zich voor in de relatie tussen politieke leiding en ambtelijke organisatie? De dunne lijnen tussen dienstbaarheid en eigen ambtelijke verantwoordelijkheid, tussen bestuurlijke voorkeuren en professionele wensen, tussen wat de minister wil en wat de minister moet weten, zijn uiterst subtiel. Deelnemers krijgen gereedschap aangereikt om bewuster met hun politiek-bestuurlijke intuïtie om te gaan. Bestuurlijke transformatie De vijfde module focust op de vraag welke transformaties zowel beleidsinhoudelijk als bestuurlijk en organisatorisch zich in de context van het openbaar bestuur voltrekken. Wat is de concrete doorwerking daarvan? En hoe valt die doorwerking te bevorderen. Deze module benut kenniselementen die in voorgaande modules zijn aangereikt en zoekt nadrukkelijk de actualiteit op in het debat over de toekomst van het openbaar bestuur. Eindopdracht De leergroepen werken alle aan een gelijkluidende opdracht die leidt tot een eindrapport. Het onderwerp wordt aangedragen door het overleg van secretarissen-generaal. Afsluiting De IML wordt afgesloten met een slotmiddag waarop de leergroepen de resultaten van hun eindopdracht presenteren en verdedigen. Er volgt een discussie in aanwezigheid van leden van het curatorium, de opdrachtgevers, kerndocenten, leercoaches, programmaleiding, werkgevers (leidinggevenden), mentoren, (oud)deelnemers aan de IML en andere belangstellenden. Degenen die de leergang met succes hebben doorlopen, krijgen een certificaat uitgereikt. Een ijzersterk merk Drs. S.M. (Simone) Roos, directeur-generaal ministerie van BZK Door mijn toenmalige werkgever werd ik in 2002 uitverkoren om de IML te doen. Men zag doorgroeimogelijkheden en vond het belangrijk dat ik mijn kennis verder zou verbreden en verdiepen. Dankzij mijn juridisch-bestuurskundige achtergrond werd het in theoretisch opzicht geen totale ontgroening, maar wel een openbaring. Ik vond het heel bijzonder om bepakt met vijftien jaar werkervaring opnieuw te worden ondergedompeld in de bestuurs-, de organisatie- en de veranderkunde. Ik heb zoveel bijgeleerd. Ontzettend goed is de combinatie van beleids- en uitvoeringsprofessionals. Die diversiteit schuurt soms, maar juist dat levert je inzichten op die van grote waarde zijn voor je verdere loopbaan. Nu zit ik als alumna in het curatorium van de IML. Meest opvallend vind ik dat de IML zo n ijzersterk en stabiel merk is. Ondanks dat de opleiding meebeweegt met de nieuwste inzichten, blijft de boodschap richting deelnemers dezelfde: stap uit je dagelijkse werkelijkheid, bekijk de dingen van verschillende kanten, reflecteer, wees kritisch.

6 Exclusiviteit In de NSOB werken vooraanstaande wetenschappers van zes universiteiten samen om aan professionals in het openbaar bestuur en de publieke sector state-of-the-art opleidingen te bieden. Daarnaast nemen practitioners van naam en faam deel aan de programma s. Aan de IML dragen onder meer de volgende docenten, gastdocenten en leercoaches bij: Prof. dr. J. J. Boonstra, hoogleraar Universiteit van Amsterdam Prof. dr. P. H. A. Frissen, hoogleraar Universiteit van Tilburg, decaan NSOB Drs. L. Geut, oud lid van de directie Berenschot, co-decaan NSOB Prof. dr. P. t Hart, hoogleraar Universiteit Utrecht Dr. mr. J.P. Hoogeveen MPA, directeur-generaal ministerie van EZ Prof. dr. M.J.W. van Twist, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, decaan NSOB Prof. dr. R.J. in t Veld, hoogleraar Open Universiteit en Universiteit van de Nederlandse Antillen Prof. mr. dr. S. Zouridis, hoogleraar Universiteit van Tilburg Drs. F.W. Brave, leercoach Berenschot Dr. M.M. Ferwerda, leercoach Berenschot Drs. L.J.M. Fiers MMC, leercoach Berenschot Samenstelling curatorium IML Drs. M.R. (Manon) Leijten, secretaris-generaal ministerie van Financiën Drs. L. (Loes) Mulder, directeur-generaal ABD ministerie van BZK Drs. S. (Siebe) Riedstra, secretaris-generaal ministerie van V&J Drs. S.M. (Simone) Roos, directeur-generaal ministerie van BZK Mr. J. (Hans) van der Vlist, secretaris-generaal ministerie van OCW De IML is een intensieve pitstop Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken Het curatiorium van de IML fungeert als klankbord voor de decanen van de opleiding en als verbinding naar de werkpraktijk van de deelnemers. We houden het curriculum goed in de gaten, onder meer door te vragen wat deelnemers ervan vinden. Daarnaast bedenken en begeleiden we de opdrachten waaraan deelnemers in groepen werken. Wij merken dat veel deelnemers de IML ervaren als een intensieve en goede pitstop. We vragen veel van de deelnemers, naast hun toch al drukke dagelijks werk. Maar het levert hen enorm veel op. Mensen tanken bij over bijvoorbeeld Europa, over leidinggeven aan verandering, over politiek-ambtelijke verhoudingen, over persoonlijke effectiviteit. Het verversen van theoretische kennis, in combinatie met het uitwisselen van ervaringen zorgt voor een echt rijke ervaring. Deelnemers geven na afloop aan dat hun denken is gescherpt en dat ze talenten in zichzelf hebben ontdekt die ze verder willen uitdiepen. In de praktijk zie je dat velen na afloop toe zijn aan een vervolgstap in hun loopbaan binnen het Rijk en soms ook daarbuiten. Dat is goed voor hen en voor de Rijksdienst.

7 NSOB Lange Voorhout EB Den Haag t (070) f (070) e w Berenschot Europalaan KS Utrecht t (030) f (030) w Tekst en realisatie Public Creation, Baarn Fotografie Gerhard van Roon, Den Haag Ontwerp Simons en Boom, Arnhem Druk Drukkerij Gijsemberg, Maasmechelen November 2012

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Governance leergang NSOB. 4 Start MPA 2006-2008. 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland. 6 Slotbijeenkomst IML 14

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Governance leergang NSOB. 4 Start MPA 2006-2008. 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland. 6 Slotbijeenkomst IML 14 2006 Nieuwsbrief herfst Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 Governance leergang NSOB Een prikkelende en uitdagende leergang om verdieping aan te brengen 4 Start MPA 2006-2008 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 Pagina INHOUD 2 3 6 7 8 Bezoek International Board of Overseers; observations Master of Public Policy; een schets van de contouren Het eerste Post-MPA seminar; een terugblik Leergang

Nadere informatie

BEDRIJFSGEÏNTEGREERD SENIOR LEIDERSCHAP PROGRAMMA

BEDRIJFSGEÏNTEGREERD SENIOR LEIDERSCHAP PROGRAMMA BEDRIJFSGEÏNTEGREERD SENIOR LEIDERSCHAP PROGRAMMA Programmateam Stichting Bedrijfskunde Drs. W.P. Dijkshoorn (programmaleiding) Mw. H.W.J. Weijenbergh (programma-organisatie) Rivium 2 e straat 48 2909

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Omgaan met het onbekende

Omgaan met het onbekende Omgaan met het onbekende Een reflectie op de voorbereiding op de drie decentralisaties dr. M.van der Steen mr. drs. J.R. De Hoog A.R. Wendt MSc prof. dr. M.J.W. van Twist Vorm geven aan inhoud Omgaan met

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 POSTINITIËLE OPLEIDING AMBITIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID? MAAK DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE! MASTER OF PUBLIC HEALTH In het kort U werkt in het brede veld

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST VERSLAG VAN HET OVERLEG VAN SECRETARISSEN-GENERAAL MAART JULI 2006 Inleiding De Secretarissen-Generaal van de dertien ministeries,

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

VO Management & Innovatie in de zorg

VO Management & Innovatie in de zorg Leren maakt zorg beter VO Management & Innovatie in de zorg VO Management & Innovatie in de zorg De zorgsector is in rap tempo aan het veranderen. Wil je als manager, leidinggevende, projectleider of adviseur

Nadere informatie

De logica van het ongepaste

De logica van het ongepaste De logica van het ongepaste Over de professionaliteit van wijkmanagers in de onvolkomen organisatie drs. Rik Peeters dr. Martijn van der Steen prof. dr. Mark van Twist Vorm geven aan inhoud Over de auteurs

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

de schaduw van de macht

de schaduw van de macht Strategiseren in de schaduw van de macht Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders Martijn van der Steen Mark van Twist Rik Peeters Marlies de Vries Vorm geven aan inhoud dr. Martijn

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie