Berenschot Communicatie in vogelvlucht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Berenschot Communicatie in vogelvlucht"

Transcriptie

1 1

2 Berenschot Communicatie in vogelvlucht Communicatieadvies is ons vak, dat stroomt door onze aderen en doet ons hart sneller kloppen. Wij hebben er enorm veel plezier in om samen met onze klanten te werken aan de beste oplossingen voor hun communicatievraagstuk. Hoe gevoelig of moeilijk de opdracht ook is. Maatwerk is daarbij ons uitgangspunt. Iedere vraag en iedere organisatie is immers anders. In overleg met onze klanten bepalen wij de optimale aanpak, variërend van advisering, training en coaching tot project- en procesbegeleiding en interim-werkzaamheden. Dit doen wij soms alleen vanuit het communicatievak, maar waar nodig ook samen met professionals uit andere vakgebieden binnen en buiten Berenschot. Dit boekje neemt u in vogelvlucht mee langs ons portfolio en ons team. Wij hopen u nog vaak te mogen ontmoeten. Hartelijke groet, de communicatieadviseurs van Berenschot Inge, Lucas, Hendrieneke, Jolijn, Andrea, Arie-Jan, Erik en Jacqueline 2

3 Inhoud 1 Portfolio De vraagstukken waarbij we organisaties ondersteunen 2 Ons team De gezichten van Berenschot Communicatie 3 Berenschot, meer dan communicatie alleen Met wie we veel samenwerken 4 Contactgegevens 3

4 Onze visie en missie Berenschot Communicatie ziet communicatie als een belangrijk instrument voor organisaties. Zonder communicatie zullen organisaties niet overleven. Bovendien kunnen organisaties niet niet communiceren. En dat geldt misschien nog wel sterker in tijden van verandering. Wij zien het als de missie van communicatieverantwoordelijken - of dat nu personen of complete afdelingen zijn om aantoonbaar bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen. Dat begint bij relevantie (dragen we bij aan de goede dingen?) en eindigt bij impact (hebben onze bijdragen zichtbaar toegevoegde waarde?). In dit speelveld richt Berenschot Communicatie zich vooral op de nietdagelijkse vraagstukken. Ambitie (strategische communicatie, communicatie bij veranderingen), of angst (crisisorganisatie en -communicatie) zijn daarin vaak de belangrijkste drijfveer van de organisatie. Daarbij kijken we in onze aanpak niet alleen met een communicatiebril, maar juist ook met een organisatieadviesbril. Precies wat u van een Berenschot adviseur mag verwachten! 4

5 1 Ons portfolio Strategische communicatie De strategische communicatieadviseur zorgt dat de wezenlijke strategische vraagstukken en commitment daarvoor op het hoogste niveau van de organisatie worden belegd. Ook vertaalt hij de organisatiestrategie door naar een concrete en doelgerichte communicatieaanpak. Onder andere door in te zetten op proactieve woordvoering, stakeholderonderzoek, het regisseren van sociale media en het zorgen voor een sterke interne communicatie. Bij strategische communicatie gaat het daarmee in de kern om: overzicht - strakke regie - omgevingsmanagement - ruggengraat. Professionalisering communicatiefunctie Hoe herwinnen we het vertrouwen van de burger in verschillende bestuurslagen? Hoe communiceren we samenhangend vanuit een groot aantal beleidsnota's? En hoe krijgen we de juiste boodschappen bij de juiste doelgroepen via welke media? Hoe wordt de hele organisatie communicatiever? De communicatieafdelingen worden toenemende ambities toegedicht, terwijl formatie en budget afnemen. Hoe organiseer je de communicatie van een organisatie optimaal? Berenschot heeft veel ervaring met het professionaliseren van de communicatiefunctie bij de Rijksoverheid, bedrijven, instellingen en gemeenten. 5

6 1 Ons portfolio Crisiscommunicatie Snelle en effectieve crisiscommunicatie met gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en begrip voor de emoties in de samenleving is onontbeerlijk in een tijd waarin journalisten 24 uur per dag nieuws maken en burgers het nieuws continu volgen en er zelf via sociale media aan bijdragen. Berenschot ondersteunt bij de voorbereiding op een crisis, tijdens de crisis of bij de evaluatie van een crisis. Bijvoorbeeld door het inrichten van de crisisorganisatie, het opstellen/ bijstellen van crisisbeheersingsplannen en crisiscommunicatieplannen, het uitwerken van verschillende scenario s van crises die uw organisatie kunnen treffen, of het bieden van praktische ondersteuning door ervaren woordvoerders en communicatieadviseurs. Public affairs en issuemanagement Als organisatie moet je weten wat er speelt in de samenleving en welke onderwerpen daarin van belang zijn of kunnen worden voor het eigen functioneren. Berenschot kan u adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van issuemanagement. Waardoor relevante issues goed gemonitord en gemanaged worden en wordt voorkomen dat er een crisis ontstaat. De externe adviseur kan daarbij ook optreden als sparringpartner en fungeren als klankbord bij issues. 6

7 1 Ons portfolio Branding en positionering Ook uw organisatie moet zich continu aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij: economisch, politiek, sociaal en demografisch. Vragen over corporate identiteit en positionering beginnen vrijwel altijd intern. Wie zijn we? Waarom bestaan we? Wat doen we, hoe en waarom? Deze vragen zeggen iets over de kern van een organisatie of project. De antwoorden vinden wij in de (bedrijfs)cultuur en de medewerkers die samen deze cultuur vormen. Wilt u uw externe merkidentiteit versterken, een positief imago creëren of een meer onderscheidende marktpositie innemen? Berenschot helpt graag met het scherp krijgen van uw positionerings-vraagstuk en maakt een aanpak op maat. Gebiedsbranding en citymarketing Levendigheid versterken en bedrijvigheid behouden zijn belangrijke doelstellingen voor elke wijk, stad of regio. Goede sociale en economische voorzieningen, maar ook een positieve naamsbekendheid zijn essentieel om de vitaliteit te versterken. Het proces van gebiedsbranding moet leiden tot een helder en breed gedragen toekomstvisie die verbindend werkt voor de stakeholders in een gebied, aantrekkelijk is voor burgers en bedrijven en richting geeft aan besluit- en beleidsvorming. Het haalt de kracht van een regio, stad of wijk naar boven en zet het gebied met een eigen identiteit op de kaart. 7

8 1 Ons portfolio Interim communicatiemanagement U kunt een beroep doen Berenschot adviseurs voor tijdelijke ondersteuning, vooral in managementfuncties, bijvoorbeeld als hoofd communicatie, woordvoerder of als projectleider communicatie. Onze adviseurs kennen het vak door en door en kunnen zo nodig voor aanvullende kennis en ervaring terugvallen op hun Berenschot collega's. Naast eigen mensen beschikt Berenschot ook over een netwerk met externe professionals. Voor de meer uitvoerende taken werken we al jaren samen met Only Human, gespecialiseerd in detachering van communicatie-professionals. Omgevingsmanagement Berenschot adviseert en ondersteunt regelmatig bij projectcommunicatie, bijvoorbeeld rond infrastructurele (weg en spoor) projecten, bij grote ruimtelijke ontwikkelingen en bij nieuwbouw-, verbouw- of renovatieplannen van wijken en regio's. In dergelijke projecten is vaak sprake van complex opdrachtgeverschap en ingewikkelde samenwerkingsverbanden met een hoge bestuurlijke, politieke of maatschappelijke gevoeligheid. Als neutrale partij adviseren wij over de manier waarop de communicatie rond zo n project kan worden ingericht. Daarbij werken wij vaak nauw samen met projectmedewerkers. Daarnaast kunnen wij u helpen bij de uitvoering van de projectcommunicatie. 8

9 1 Ons portfolio Trainingen We maken al onze trainingen op maat voor onze opdrachtgevers. Wij kennen dan ook geen standaard trainingsaanbod. Onderstaand enkele voorbeelden van trainingen die wij regelmatig geven: Politiek bestuurlijke sensitiviteit Bijv. Rijksoverheid, beleidsmedewerkers en uitvoerende/ inspectiediensten Mediatraining Bijv. Bestuurders en inhoudelijk specialisten Crisiscommunicatie Bijv. Nederlands Genootschap voor Burgemeesters, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Issuemanagement Bijv. Staatsbosbeheer 9

10 2 Ons team Inge de Zaaijer werkt sinds 1998 voor Berenschot als senior managing consultant. Zij adviseert opdrachtgevers binnen de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van communicatie in brede zin: professionalisering en organisatie van de communicatiefunctie, projectcommunicatie, strategische communicatie, maar ook crisiscommunicatie, stakeholder- en omgevingsmanagement. Zij ontwikkelt communicatie-strategieën en -plannen en is graag betrokken bij de realisatie van dergelijke plannen, onder meer door het aansturen van uitvoerende (veelal interne) medewerkers. In haar opdrachten is vaak sprake van complex opdrachtgeverschap en samenwerkingsverbanden rond bestuurlijk, politiek of maatschappelijk gevoelige thema s. Daarnaast ondersteunt zij organisaties regelmatig langduriger in interim-opdrachten, bijvoorbeeld als hoofd communicatie. 10

11 2 Ons team Lucas Stassen heeft ruim twintig jaar ervaring als adviseur, manager en trainer op het gebied van pr & marketing, omgevingsmanagement, corporate communicatie, crisiscommunicatie en woordvoering. Zowel in de private als de publieke sector. Vanuit zijn eigen adviesbureau werkte hij onder andere voor Albert Heijn, Capgemini, Dell, GGZ-instelling Arkin/Jellinek en Eneco-dochter Stedin. Bij Berenschot richt Lucas zich op het adviseren en ondersteunen van organisaties in crisis en verandering. Daarnaast houdt hij zich bezig met merk-, strategie- en positioneringsvraagstukken. Lucas voltooide de opleiding Communicatie aan de Hogeschool Utrecht en is afgestudeerd als politicoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 11

12 2 Ons team Hendrieneke Bolhaar is senior consultant en trainer bij Berenschot Communicatie. Zij is ervaren in het opstellen en uitvoeren van communicatie en mediastrategie op politiek-bestuurlijk gevoelige onderwerpen. Hierbij ondersteunt ze bestuurders en communicatieteams met het uitstippelen van een strategie en helpt deze waar nodig ook hands-on mee in de praktijk te brengen. Zij adviseert organisaties over hun positionering, de organisatie van effectief public affairs-beleid, issuemanagement en het optimaliseren van externe en crisiscommunicatie. Daarnaast geeft ze trainingen op het gebied van crisiscommunicatie en politiek bestuurlijke sensitiviteit. Voor haar komst naar Berenschot werkte Hendrieneke voor het ministerie van Financiën als communicatieadviseur en als woordvoerder van de minister. Hendrieneke heeft toegepaste Communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit Twente en is afgestudeerd op Corporate Communicatie met als minor Crisis- en Risicocommunicatie. 12

13 2 Ons team Jolijn Gerritsen is senior consultant en werkt sinds 2008 voor Berenschot. Veel van haar projecten bevinden zich op het snijvlak van strategie, communicatie en organisatieontwikkeling. Zij adviseert haar opdrachtgevers op het gebied van strategische interne en externe communicatie, reputatiemanagement, het professionaliseren van de communicatiefunctie en teamontwikkeling. Veelal in een politiek bestuurlijke omgeving. Ze treedt daarbij op als communicatieadviseur, procesmanager en veranderkundige. Jolijn is sparringpartner voor projectleiders, programmamanagers en afdelingshoofden om de communicatie continu te verbeteren of veranderingen door te voeren. Gevraagd en ongevraagd geeft zij hen advies over voor hen belangrijke vraagstukken. Jolijn studeerde communicatie en bedrijfswetenschappen en werkt zowel voor (semi-)overheden als bedrijfsleven. 13

14 2 Ons team Andrea de Graaf is ruim 13 jaar actief als woordvoerder en communicatieadviseur op het gebied van strategische (corporate) communicatie, crisiscommunicatie en reputatiemanagement. Achtereenvolgens bij de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, de Rijksvoorlichtingsdienst (Communicatie Koninklijk Huis) en de internationale ontwikkelingsorganisatie PharmAccess heeft ze bewindspersonen, leden van het Koninklijk Huis en bestuurders bijgestaan in hun communicatie richting stakeholders en was ze verantwoordelijk voor strategie en uitvoering van de communicatieactiviteiten. Bij Berenschot adviseert Andrea opdrachtgevers over grootschalige, complexe communicatietrajecten, de inrichting van de communicatieafdeling en crisiscommunicatie. Zij geeft trainingen op het gebied van politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Andrea heeft Communicatiekunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. 14

15 2 Ons team Arie-Jan Baan heeft een passie voor strategische marketing en positionering. Hij heeft Economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en rondt momenteel de master Marketing Management af. Bij Berenschot doet hij een afstudeeronderzoek voor zijn Master Marketing Management. Eerder heeft hij stage gelopen bij FrieslandCampina. Bij Berenschot onderzoekt Arie-Jan hoe organisaties effectief en doelmatig kunnen reageren op incidenten die zijn aangewakkerd door de stakeholders. Immers, stakeholders bepalen meer dan ooit het imago en de reputatie organisaties. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om een consistent, sterk merk te behouden. Ogenschijnlijk kleine incidenten kunnen uitgroeien tot grote publieke verontwaardiging en veel imagoschade veroorzaken. Wij zien dat organisaties hiermee worstelen. Arie-Jan ontwikkelt bij Berenschot een matrix waarmee organisaties gemakkelijker richting en sturing kunnen geven aan hun reactie op dergelijke situaties. 15

16 2 Ons team Erik van Venetië adviseert sinds 2000 vanuit Berenschot bedrijven, overheden en brancheorganisaties over public affairs en issue management. Hij is co-auteur van Het Grote Lobbyboek (inmiddels de vijfde druk) en actief als docent in de Leergang Public Affairs van de Universiteit Leiden. Samen met de Universiteit Leiden/Campus Den Haag doet hij onderzoek naar de invloed van grass roots organisaties op overheden en bedrijven. 16

17 2 Ons Team Jacqueline van Dijk is sinds 2001 werkzaam bij Berenschot. Naast haar activiteiten voor het secretariaat verzorgt zij regelmatig het projectsecretariaat voor projecten waarin haar collega s actief zijn. Verder heeft zij ruime ervaring in het organiseren van uiteenlopende evenementen en bijeenkomsten. Zo was zij betrokken bij het citymarketing congres voor de gemeente Den Haag, het grieppandemie debat in de Rode Hoed in Amsterdam samen met Elsevier, en bij het openingsevenement van een herontwikkelings-locatie in Amsterdam Overhoeks. Jacqueline is ondernemend en betrokken en gericht op het leggen van verbindingen tussen mensen en ideeën. 17

18 3 Berenschot, meer dan communicatie alleen Met wie we veel samenwerken 18

19 4 Onze contactgegevens Bezoekadressen Utrecht Den Haag Europalaan 40 Hoge Nieuwstraat KS Utrecht 2514 EL Den Haag Telefoon & Algemeen telefoonnummer Berenschot: Secretariaat Communicatie Inge de Zaaijer Lucas Stassen Hendrieneke Bolhaar Jolijn Gerritsen Andrea de Graaf Arie-Jan Baan Erik van Venetië Jacqueline van Dijk Uitgave: zomer

20

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

Inge de Zaaijer Communicatie

Inge de Zaaijer Communicatie Inge de Zaaijer Pampushout 6, 3823 CM Amersfoort ingedezaaijer@kpnmail.nl 06-50254250 KvK 58960597 btw NL037220627B01 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Ir. I.J.J. (Inge) de Zaaijer (1959) Adviseur

Nadere informatie

Luisterend leiderschap

Luisterend leiderschap Luisterend leiderschap Reputatieonderzoek: de weg naar resultaat De zin van de zaak Lessen voor een excellente afdeling Communicatie Een nuchtere kijk op beeldvorming Crisiscommunicatie: dansen op een

Nadere informatie

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Voorblad 1 Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Corporate communicatie voor de politie 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

De toekomst van de afdeling Communicatie Door: Renata Verloop

De toekomst van de afdeling Communicatie Door: Renata Verloop De toekomst van de afdeling Communicatie Door: Renata Verloop De opinieleiders in ons vakgebied zeggen ongeveer hetzelfde. De kern van de communicatieprofessie wordt het managen van conversaties en het

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie