2-daagse Masterclass: Het ontwikkelen van Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit (=PBS)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2-daagse Masterclass: Het ontwikkelen van Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit (=PBS)"

Transcriptie

1 2-daagse Masterclass: Het ontwikkelen van Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit (=PBS) Introductie De dynamiek en complexiteit van maatschappelijke ontwikkelingen is de laatste decennia fors toegenomen. Naast een economische crisis, met wellicht een structurele erfenis, zijn er ook andere factoren die zorgen voor voortdurende ontwikkelingen. De toegang tot informatie en het geven van meningen via internet, maar ook zaken als ontzuiling, toename van mondigheid en hierdoor het zelf- organiserende vermogen van burgers (via social media) vragen om nieuwe concepten voor de rol van de eerste overheid. Voldoet de participatieladder nog wel binnen deze ontwikkelingen? Wat betekent dit voor uw werk als beleidsadviseur en voor uw PBS-antenne? Wat is eigenlijk de ideale afstand tussen bestuurder en burger? Wat moet je als bestuurder wel als serieuze signalen oppakken en wat kun je negeren? Doel en doelgroep Om op die dynamische, complexe maatschappelijke ontwikkelingen en consequenties daarvan binnen het publieke domein in te spelen worden specifieke vaardigheden gevraagd. Doel van de masterclass is dat u samen met de andere deelnemers interactief aan de slag gaat met vragen als: wat betekent dit voor mijn lokale bestuurder, voor zijn beleidsadviseurs, voor het gemeentelijk apparaat en niet te vergeten, voor mij als beleidsadviseur? Drie vragen en de toepassing ervan in een praktijkcasus staan in het programma van de masterclass centraal. De 2 daagse masterclass is bedoeld voor leidinggevenden / beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor beleidsadvisering richting bestuurder.

2 De drie vragen Vraag 1 Wat is er gaande? Om deze vraag te beantwoorden, analyseert u met andere deelnemers wat er de laatste decennia is gebeurd binnen de bestuurlijke en politieke arena in Nederland (zowel nationaal als regionaal en lokaal). Aan de hand van eigen observaties aangevuld met rapporten en analyses van o.a. ROB, SER, SCP en (andere) invloedrijke wetenschappers worden de ontwikkelingen binnen de media-arena, de arena van ambtenaren en die van burgers nauw betrokken. Met behulp van voorbeelden, discussies, stellingen en videofragmenten met bekende ervaringsdeskundigen uit verschillende arena s (o.a. Frits Wester en Jacques Wallage) wordt een zo scherp mogelijk beeld verkregen van de huidige stand van zaken. Vragen daarbij zijn onder andere: is er inderdaad sprake van een participatiesamenleving en wat betekent het antwoord op deze vraag voor (nieuwe?) bestuurlijke concepten en bestuurlijk gedrag? Of hebben we het vooral over een vorm van een terugtredende overheid? Welke rol speelt de lokale politiek bij lokale ontwikkelingen? Is bestuurlijke integriteit aan erosie onderhevig of is het iets van alledag? Wat betekenen de toenemende mondigheid van en kennis bij burgers voor bestuurders en hun stijl van besturen? Schaken op meerdere borden is een must Verbinding tussen de horizontale en verticale werkelijkheden Vraag 2 Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de eerste overheid en haar bestuurders? Wat zijn de consequenties van vraag 1 voor lokale bestuurders en voor jou als beleidsadviseur? Welke keuzes dienen gemaakt te worden en met welke aannames? Hoe maak je gebruik van PBS in jouw afwegingen? Is de vierdeling zoals o.a. Prof. Mark van Twist heeft aangegeven (van Public Management naar uiteindelijk Societal Resilience) toereikend genoeg en zo ja welke overtuigingen, mindsets en vaardigheden horen hier dan bij? Is PBS een oplossing voor onvoorziene kwalen of gewoon een ambacht? Centraal staat hoe PBS jou als beleidsadviseur van de bestuurder kan helpen antwoord te geven op deze ontwikkelingen. Wat doe je als beleidsadviseur tussen de politieke en de bestuurlijke arena? Dit betekent dat we ook uitgebreid ingaan op de verschillende bestuursstijlen van bijv. de wethouder (mensgericht of Hart van Nederland brengt bestuurder in problemen resultaatgericht, focus op het proces of juist op de inhoud?) en uiteraard op de vraag welke adviesstijl effectief is

3 bij welke bestuursstijl? Hoe kom je er eigenlijk achter welke bestuursstijl de wethouder heeft? En wat verwacht de bestuurder van jouw PBS-gehalte? Enkele decennia geleden konden bestuurders relatief rustig vier jaar besturen voordat ze werden afgerekend of aangesproken op hun successen. Nu geven bestuurders aan dat ze elke dag hun successen moeten aangeven. Vraag 3 Wat betekent dit alles voor uw functie als beleidsadviseur? Als beleidsadviseur is het hebben van een PBS-antenne bijzonder handig, maar hoe ontwikkel je zo n antenne? We gaan aan de slag met het verder ontwikkelen van relevante PBS-competenties zoals analytisch vermogen, samenwerken, onderhandelen, omgevingsbewustzijn en niet te vergeten de karaktereigenschap nieuwsgierigheid. We nemen je mee in de werk- en denkwijze van ervaren beleidsadviseurs die bewezen hebben over een goede PBS-antenne te beschikken. Wat doen zij wel en wat vooral niet? We zullen ontdekken dat naast de onontbeerlijke, inhoudelijke dossierkennis adviesvaardigheden en PBS-gehalte essentieel zijn voor een succesvolle beleidsadviseur. Verder stellen we de vraag of PBS is aan te leren of dat je ook een zekere karaktereigenschap moet bezitten. Ten slotte zullen we antwoord geven op vragen omtrent de rol van social media en geschreven media bij het verder ontwikkelen van PBS: moet je nu alle bestuurders volgen op Twitter? Moet je nu elke raadsvergadering bij wonen? Moet je zelf ook politiek actief zijn? Of juist niets van dit alles? Uiteraard besteden we gedurende deze eerste module aandacht aan de via de intake ingezonden PBS-dilemma s. Programma Het programma bestaat uit 2 verschillende dagen met 2 modules. Dag 1 Module Setting the scene Ochtend: Vraag 1 Wat is er gaande? Kort overzicht van: Individuele leerwensen (via intake) Hoe PBS zich voordoet in het werk van collega-deelnemers Analyse van relevante maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de eerste overheid en haar bestuurders (ook op basis van rapportages van o.a. ROB, SCP en SER) Denken in arena s (journalistiek, ambtelijk, bestuurlijk, politiek) door de bril van lokale bestuurders Instrumenten en handvatten als ondersteuning van PBS (o.a. krachtenveld analyse, nudging, framing, scenario s, omgevingsmanagement, participatieladders en toepassing van Big Data bij beleidsadvisering) Vraag 2 Consequenties van ontwikkelingen voor bestuurders. Video-Interviews (met o.a. Jacques Wallage en Frits Wester over PBS) Waar heeft een bestuurder behoefte aan? Overeenkomsten en verschillen tussen bestuurders en politici Media en bestuurders, een gelukkig of een gedwongen huwelijk? Middag: Vraag 3 Consequentie voor eigen functie en persoonlijk rolinvulling. Ontwikkelen van een PBS-antenne Welke competenties verdienen bij mij aandacht? Ontwikkelbaarheid van PBS-gerelateerde competenties Mijn rol tussen politiek en bestuur

4 Dag 2 Module Simulatie Tijdens deze tweede dag worden de resultaten uit module 1 aan een speciaal voor gemeenten ontwikkelde praktijkcasus gekoppeld. De praktijkcasus begint met een verzoek van het college. Het betreft een aanpak rondom het thema krimp. Dit blijkt een bestuurlijk en politiek gevoelig dossier te worden. De simulatie komt uit de praktijk van wethouders en ervaren beleidsadviseurs. Het PBS gehalte van de casus maakt zorgvuldig handelen noodzakelijk, maar hoe doen we dat? De spelgroep gaat aan de slag, de observatiegroep (bestaand uit collega-deelnemers) houdt de vorderingen nauwlettend in de gaten. Wat is de meest optimale reactie rekening houdend met de wensen van de bestuurder, maar ook met de verwachtingen van burgers en niet te vergeten met de raad? Hoe houd ik rekening met het PBS gehalte van de vraag en de context van de bestuurder? Na de eerste ronde wisselen beide groepen. De bestuurder wil daadwerkelijk aan de gang met de verwachte krimp, maar hoe doet hij dat en welke beleidsadviseur kan hem het beste hierbij ondersteunen? In het verloop van de simulatie begint de politiek weerstand te vertonen en zorgen de media voor een eigen dynamiek van dit onderwerp. De bestuurder lijkt klem te komen zitten tussen de oppositie en zijn eigen achterban. Tijd voor een helder advies aan de bestuurder. Hoe groot is jouw PBS-gehalte? Loods jij, samen met je collega s, deze bestuurder ongeschonden door deze casus? Tijdens de simulatie wordt door de begeleiders herhaaldelijk stil gestaan bij de interventies van de spelgroep. De ervaren begeleiders zorgen voor een veilige leeromgeving. Verschillende actoren maken onderdeel uit van de simulatie (zoals journalisten, de raad, wethouder, college, mondige burgers). Door de opzet van de simulatie is het leerrendement optimaal. Er wordt aandacht besteed aan relevante PBS-competenties zoals omgevingsbewustzijn, analytisch vermogen, samenwerken en onderhandelen. Het voordeel van deze serious game is dat er veel geëxperimenteerd wordt met nieuw, ander gedrag en vooral met kijken naar wat dat oplevert. Er kan niets misgaan. Hoewel het begrip serious iets anders aangeeft, wordt er tijdens een serious game ook veel gelachen. Digitale intake en evaluatie Voorafgaand aan de masterclass vindt er een digitale intake plaats waarin u uw individuele leerwensen weergeven. Op basis hiervan zal het programma verder aangepast worden. Na afloop van elke module vindt er een digital evaluatie plaats. Digitale leeromgeving 24/7 Tijdens de duur van de masterclass heeft u 24/7 toegang tot de digitale leeromgeving van de VNG Academie. Het materiaal van masterclass en de takehome opdrachten zijn beschikbaar via de leeromgeving. Docenten De docenten hebben veel ervaring met het onderwerp en werkzaam geweest in een politiek-bestuurlijke context, zowel lokaal (gemeenten), nationaal (ministeries) als in de TK (fractie-assistent). Daarbij wordt samengewerkt met Agathos Management en organisatieontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van instrumenten zoals omgevingsmanagement, krachtenveldanalyse, Mutual Gain Approach, nudging, framing, omgevingsmanagement en denken in scenario s en videomateriaal. Aantal deelnemers Om de individuele leervragen, ontwikkeling en deelname aan de serious game te kunnen waarborgen, kunnen maximaal 12 personen deelnemen aan de masterclass.

5 Data, tijden en locaties Voor actuele data, tijden en locaties raadpleeg: Uw investering Uw investering voor deelname aan deze 2 daagse masterclass bedraagt 1.475,- p.p. excl. 21% btw. Inclusief koffie/thee/lunch en toegang tot de digitale bibliotheek over PBS. Direct inschrijven Wilt u graag deelnemen aan deze bijzondere masterclass? Schrijf dan direct in via deze link. Uiterlijk een week voor de aanvang van de masterclass ontvangt u een bevestiging. Uw inschrijving is bindend. Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het CBP op juli 2002, meldingsnr. m Wijziging inschrijving en annulering Bent u bij nader inzien niet in de gelegenheid deel te nemen aan de masterclass dan kunt u uw inschrijving (tot twee weken voor aanvang van de masterclass kosteloos, daarna wordt er een bedrag van 250,00 in rekening gebracht) via de website annuleren of een vervanger aanmelden via Informatie Voor meer informatie over de logistiek en organisatie van de masterclass kunt u contact opnemen met de VNG Academie / mevr. Usha Patandin / telefoon: / per

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

VOORWOORD. We zijn er van overtuigd dat deze aanpak voor deelnemers leidt tot succesvoller samenwerken met politiek bestuurders.

VOORWOORD. We zijn er van overtuigd dat deze aanpak voor deelnemers leidt tot succesvoller samenwerken met politiek bestuurders. Publieke organisaties liggen onder een vergrootglas. Dat stelt bijzonder hoge eisen aan de professionals die binnen deze organisaties werkzaam zijn. VOORWOORD Ambtenaren en politici worden beiden gedreven

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het aanbod. Verandermanagement, adviseren en begeleiden

HR professionaliseringstraject het aanbod. Verandermanagement, adviseren en begeleiden HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner van het management Op een meer

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Vervolgopleiding NLP binnen coaching

Vervolgopleiding NLP binnen coaching Vervolgopleiding NLP binnen coaching Het is nooit te laat om een gelukkige jeugd te hebben - R. Bandler - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting

Nadere informatie

o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien.

o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien. Wens 1: Bezoek aan Brussel Inleiding Het bezoek aan Brussel is een verdiepende, op de praktijkgerichte aanvulling op de cursus oriëntotie op Europa. Het gaat om één dag met een korte voorbereidingstijd

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

Rapport. Informatieveiligheid en de Raad Met de hamer op tafel. Enquête over hoe raadsleden denken over het thema Informatieveiligheid

Rapport. Informatieveiligheid en de Raad Met de hamer op tafel. Enquête over hoe raadsleden denken over het thema Informatieveiligheid Rapport Informatieveiligheid en de Raad Met de hamer op tafel Enquête over hoe raadsleden denken over het thema Informatieveiligheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Achtergrond 3 1.2 Achtergrond enquête

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Waar sta je voor, als je voor de klas staat?

Waar sta je voor, als je voor de klas staat? De 7e conferentie Duurzaam Leren Dinsdag 1 oktober 2013 Masterclass Professioneel kapitaal met Prof. Andy Hargreaves Woensdag 2 oktober 2013 Onderwijsconferentie Duurzaam Leren met H.K.H. Prinses Laurentien

Nadere informatie

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten:

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten: is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Scholing Scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, leveren van verantwoorde zorg en klanttevredenheid.

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie

Leermodule effectieve communicatie

Leermodule effectieve communicatie Leermodule effectieve communicatie Gea Groenendijk Gea Advies december 2009 Colofon Colofon Ontwikkeling leermodule effectieve communicatie : Gea Groenendijk van Gea Advies Vormgeving: Conny Groenendijk

Nadere informatie

De ene politiek-bestuurlijke crisis. is de andere niet

De ene politiek-bestuurlijke crisis. is de andere niet De ene politiek-bestuurlijke crisis is de andere niet Een onderzoek naar oorzaken, gevolgen van en oplossingsrichtingen voor politiekbestuurlijke crises in Nederlandse gemeenten Eindrapport 1 april 2015

Nadere informatie