Financieel jaarverslag-west 2010 Activtieitenverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel jaarverslag-west 2010 Activtieitenverslag 2010-2011"

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag-west 2010 Activtieitenverslag datum: 26 juni 2011 Gegevens vereniging: Vereniging Boerderij in de kijker Contactadres vereniging: Annie van de Arend, Demmeriksekade 17, Vinkeveen Tel: Mail: Website: Opsteller jaarverslag : Michelle Poort INHOUD 1. Inleiding 2. Ondernomen activiteiten 2010 en begin Jaarrekening & toelichting Op stapel voor Bestuurssamenstelling

2 INLEIDING Beste leden en partners, De vereniging is een aantal jaren op stoom. Dankzij grote inzet van de leden, NME-ogranisaties en Agrarische Natuurverenigingen zijn we nu op volle sterkte met 40 leden die jaarlijkse meer dan kinderen en ouders en leerkrachten kunnen ontvangen met een professioneel aanbod voor boerderijeducatie. Dank voor jullie inzet! Bijgaand treft u het jaarverslag aan met een samenvatting van de belangrijkste activiteiten die van 2010 tot en met dit voorjaar zijn uitgevoerd. Ook geven we een vooruitblik van de activiteiten die op stapel staan dit jaar. Het financiële jaarverslag 2010 met overzicht van inkomsten en uitgaven in west is ook bijgevoegd en zal ter goedkeuring worden voorgelegd in de komende ledenvergadering. De inkomsten en uitgaven voor Noorderpark en Kromme Rijn lopen nog tot met eind 2011 via een aparte projectadministratie met een losstaande verantwoordingssystematiek. We zullen vanaf nu, zoals de statuten dat ook van ons vragen, overgaan tot het maken van jaarverslagen per kalenderjaar (i.p.v. per schooljaar). We hebben daarom te maken met een overgangssituatie en is er sprake van overlap met het vorig jaarverslag ( ). Het jaarverslag gaat hierbij! Veel leesplezier! Het bestuur 2

3 ACTIVITEITEN IN Veel gebruikte afkorting: NME= Natuur en Milieueducatie / BIDK = Boerderij in de Kijker Uitvoering programma s Boerderij-educatie & het bereik Boerderij-educatie wordt in west voor de 4 e keer aangeboden. Het enthousiasme is nog steeds groot. 40% van de groepen 3, 4 en 5 en 6 uit de 8 gemeenten in West hebben meegedaan. In Utrecht oost zijn we met 18 nieuwe educatiebedrijven gestart met 98 groepen. Hier moet het product nog bekendheid krijgen. In beide delen van de provincie reageren boeren, kinderen, leerkrachten en ouders enthousiast. Dat bleek o.a. uit de evaluatie met de scholen die in oost is gedaan en het aantal aanmeldingen voor het voorjaar van Hieronder een overzicht van aanmeldingen per gemeente. aantal groepen 2009 aantal groepen 2010 aantal aanmeldingen 2011 (incl verwachte na-inschrijvingen) Gemeenten die meedraaien v.a. 2007: Utrecht Woerden Oudewater De Ronde Venen De Ronde Venen: Abcoude Stichtse Vecht: Breukelen Stichtse Vecht: Loenen Stichtse Vecht: Maarssen TOTAAL-West Gemeenten die meedraaien v.a. 2010: Aanmeldingen 2011: naast de bijna kinderen komen er per 4/5 kinderen ook nog ouders en leerkrachten mee. Totaal zijn dat er circa Kwaliteitsbewaking In het voorjaar van 2010 heeft Gerard Hoogwerff Kroon (voormalig leerkracht) circa 15 bedrijven tijdens een boerderijles bezocht, geobserveerd en aanbevelingen geformuleerd om het product te verbeteren. Gerard heeft op de ledenvergadering van zomer 2010 hiervan verslag gedaan. Gerard zal de overige bedrijven in west in 2011 bezoeken. Wijzigingen leden west: Koos en Thea Segers te Kockengen, Arie Langerak te Zegveld en Anita de Bruyn te Haarzuilens zijn er mee gestopt. Nelly van Herk en Ina Doornenbal zijn per 2011 nieuwe leden voor groepen uit respectievelijk Loenen en Maarssen / Utrecht. Nieuwe leden oost: Per 13 april 2011 zijn de deelnemers in oost nu ook aangesloten bij de vereniging en zijn daarmee formeel lid. De 18 nieuwe leden staan op de website en zullen opgenomen worden in het Huishoudelijk Reglement behorende bij de statuten. Bunnik De Bilt Zeist Wijk bij Duurstede Utrechtse Heuvelrug Woudenberg Houten TOTAAL-Oost Totaal Bereik BIDK

4 Promotieactiviteiten en middelen: In 2010 zijn de kleurplaten voor Utrecht west en oost gedrukt en verspreid (2 versies). In 2011 is er een woordplaat ontwikkeld en gedrukt voor SUPERBOER. De folder is in 2011 vernieuwd zodat ook de uitbreiding in oost zichtbaar is. Er is een nieuwe website gebouwd met een Content Management Systeem zodat we de site zelf makkelijk kunnen bijhouden. De vereniging beheert nu ook een twitteraccount. Zoals gebruikelijk hebben de NME-organisaties het aanbod gepromoot richting scholen, persberichten verstuurd en de roostering verzorgd. Met dank voor hun inzet! In oost is er in de winter van een wervingscampagne Boer zoekt school geweest met een ansichtkaart, melkpak en kleurplaat / folder en brief van het NME. Dit heeft een behoorlijk aantal aanmeldingen in oost opgeleverd van 98 naar 216 groepen! Deze wervingscampagne heeft ook enthousiaste artikeltjes opgebracht in de lokale pers. Heleen Blaauwendraad overhandigde een melkpak aan de directeur van de Maarten Luther King School te Maartensdijk Presentatiemiddag 13 april 2011 Op 13 april 2011 organiseerde de vereniging een presentatiemiddag voor partners, lokale bestuurders en belangstellenden. Doel van deze middag was om het vijf-jarig bestaan van de vereniging te en de recente uitbreiding van 20 naar 40 educatieboerderijen te vieren. Daarnaast is de samenwerking met het NME geformaliseerd door tekening van een document met samenwerkingsafspraken. Circa 40 gasten werden verwelkomd waaronder provinciale statenleden, wethouders van Houten, Bunnik en Zeist. Wethouder Dhr. Jorrit Eijbersen hield een inleiding over stad en land. Europarlementariër Esther de Lange vertelde over het thema Kind en voedsel. Beide zeer boeiende presentaties! Proost! Gezamenlijk wordt met verse, net door Europarlementariër Esther de Lange (vierde van links) gemolken, melk het glas geheven op het vijfjarig bestaan van Boerderij in de kijker en de recente uitbreiding naar de regio Noorderpark en Kromme Rijn. De vereniging en haar 7 partners ondertekenden de samenwerkingsafspraken! 4

5 Europarlementariër Esther de Lange wil haar naam verbinden aan ons project Op 13 april is er met Esther de Lange gesproken over wat de vereniging en de Europarlementariër voor elkaar kunnen betekenen. Esther wil graag haar naam aan ons project verbinden. We zullen binnenkort om tafel gaan om dit handen en voeten te geven. Zijn er leden met ideeën / suggesties? Dan horen wij het graag! Nieuwe doelgroepen? Van de 40 leden zijn er 15 die belangstelling hebben voor ontvangst van kinderen via centra voor Buiten schoolse opvang. Enkele leden zijn er al mee bezig anderen zijn oriënterend. Op de website heeft de vereniging die doelgroep alvast apart opgenomen met een link naar de 15 belangstellenden. De vereniging zal in de loop van dit jaar kijken hoe het product BSO verder is uit te bouwen onder de koepel van de vereniging. Financiering voor scholen: van een gratis naar een betaald product! Boerderijeducatie is tot nu toe, dankzij vele tijdelijke financiers, voor de scholen tot en met 2011 nog gratis (m.u.v. groepen uit Maarssen). Vanuit het bestuur en partners is er de wens om het aanbod aan te kunnen blijven bieden tegen lage kosten voor de scholen omdat wij denken dat we daarmee het bereik behouden van minimaal kinderen per jaar. Echter het bestuur houdt er rekening mee, gezien de bezuinigingen bij gemeenten en provincie, dat we de scholen om een bijdrage moeten gaan vragen v.a We zullen daarom de subsidie geleidelijk gaan afbouwen om de scholen te laten wennen aan een betaald boerderijbezoek. Om het mogelijk te maken de subsidie gefaseerd af te kunnen bouwen heeft de vereniging in het voorjaar van 2011 subsidie- en sponsorverzoeken gestuurd aan de gemeenten in oost en de Rabobanken in het gehele gebied (Oost en West) en mogelijk zullen nog andere sponsoren worden benaderd. Project VoorleesExpress Utrecht en Boerderij in de Kijker: RaboDichtbij fonds! VoorleesExpress Utrecht en Boerderij in de Kijker wonnen in oktober 2009 de hoofdprijs van euro vanuit de Rabo Dichtbijfonds voor hun gezamenlijke project: kinderen die mee hebben gedaan met de VoorleesExpress kennis laten maken met het platteland. Na een try-out in de zomer van 2009 werden de eerste bezoeken gepland in mei en juli De bedrijven die voor dit eerste jaar meedoen zijn de bedrijven van Martien Oussoren en Marianne Vedder. Er is ook een nieuw filmpje te zien op Youtube. Totaal kunnen met de subsidie van de Rabobank circa 18 bezoeken worden georganiseerd. Een filmpje van een boerderijbezoek voor deze speciale doelgroep is te vinden op youtube via onze website of via de onderstaande link: Belangstellende bedrijven kunnen zich aanmelden bij het bestuur. 5

6 OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2010 & TOELICHTING Beginsaldo 1 januari 2010: ,34 Ontvangsten Uitgaven Beginsaldo rekening courant 783,34 Bankkosten 20,34 Beginsldo spaarrekening ,00 Bestuurskosten 2.926,14 Provincie ,00 Video 71,92 Rabobank 6.000,00 BHV 1.140,00 Scholen Maarssen 1.100,00 Lening aan Noorderpark 5.500,00 Voorleesexpres 900,00 Jaarvergadering 153,50 OVM verzekeringen 100,00 Lessen ,00 Eindsaldo rekening Gemeenten ,00 courant 711,44 Aflossing lening Noorderpark 5.500,00 Eindsaldo spaarrekening , , ,34 31 december 2010 Eind saldo: ,44 Toelichting: Dit betreft de inkomsten en uitgaven van het lopende project in west voor het jaar De kosten voor alle activiteiten t.b.v. project Noorderpark en Kromme Rijn lopen apart hiervan via projectfinanciering. Er zijn dus twee gescheiden boekhoudingen. Vanaf 2012 zullen beide boekhoudingen samengevoegd worden. 6

7 OP STAPEL VOOR Extra aandacht voor kwaliteit, promotie en werving Omdat we toewerken naar een betaald product wordt het des te belangrijker dat de vereniging en haar leden en partners de kwaliteit van het product hoog houden en dat we ons extra inspannen voor de promotie en werving van scholen. Welke concrete acties we gaan ondernemen zullen we nog nader uitwerken. Nieuw bestuur, statuten, Huishoudelijk Reglement Vanaf tweede helft 2011 zal er een nieuw bestuur aantreden met daarin vertegenwoordigers uit oost. Tevens zullen de Statuten worden gewijzigd en een huishoudelijk Reglement worden geschreven met daarin de regels voor lidmaatschap, samenwerkingsafspraken NME, ledenlijst etc. De leden zullen hierover vergaderen in de eerstvolgende ledenvergadering in september. Communicatie richting scholen over de prijs Eind dit jaar hopen we de definitieve financiële positie van de vereniging te kunnen vaststellen en weten we wat de prijs zal zijn per groep per gemeente. De medewerkers van de betrokken NME s zullen deze prijs communiceren naar de scholen. Oprichting werkgroepen Het voorstel is om in 2011 twee werkgroepen op te richten: een voor de promotie van de vereniging en een voor nevendoelgroepen als BSO s. De werkgroep promotie zal in eerste instantie een wervingscampagne op zich gaan nemen naar voorbeeld van die van 2011 in oost. Ook zal de promotiewerkgroep zich gaan bezighouden met de andere promotieactiviteiten beheer en uitgifte van promotiemiddelen. De werkgroep nevendoelgroepen zal zich gaan bezighouden met nevenaanbod voor bijv. Centra voor Buitenschoolse Opvang. De oprichting van beide werkgroepen wordt in de ledenvergadering van juli 2011 besproken. Beleidsplan met plan van aanpak Het bestuur zal een beleidsplan opstellen met een plan van aanpak voor als ook een begroting en financieringsvoorstel. Dit beleidsplan komt komende ledenvergadering aan de orde. Afronding project Noorderpark en Kromme Rijn 31 december 2011 wordt het project Noorderpark en Kromme Rijn afgerond. De financiële afronding duurt dan nog enkele maanden. Daarna zal de financiële boekhouding oost en west parallel lopen. BESTUURSSAMENSTELLING IN 2010 Martien Oussoren, voorzitter Annie van der Arend (secretaris) Hans Oostveen (penningmeester) Gerard Hoogwerf Kroon (administrateur) Thea Graaf (intern netwerk en materiaalbeheer) Wim Westeneng (ondersteunend en namens het bestuur tevens lid projectgroep project Boerderij in de kijker Noorderpark en Kromme Rijn). Joost Samsom (ondersteunend) Michelle Poort (ondersteunend) EINDE! 7

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. De eerste stap op weg naar een energieneutrale Heuvelrug gemeente

Jaarverslag 2014. De eerste stap op weg naar een energieneutrale Heuvelrug gemeente De eerste stap op weg naar een energieneutrale Heuvelrug gemeente Jaarverslag 2014 De eerste stap op weg naar een energieneutrale Heuvelrug Heuvelrug Energie Versie 1.0, d.d. 20 mei 2015 vastgesteld door

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. Voorwoord... 3. Inleiding... 4

Inhoudsopgave... 2. Voorwoord... 3. Inleiding... 4 Stichting NatuurWijs Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave A. Het Jaarverslag Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Staatsbosbeheer locaties... 5 1.2 Breda... 5 1.3 Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug...

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

We bouwen verder. Jaarverslag 2013, Coöperatie dea

We bouwen verder. Jaarverslag 2013, Coöperatie dea We bouwen verder Jaarverslag 2013, Coöperatie dea Voorwoord Het schrijven van een jaarverslag nodigt uit tot reflectie. Reflectie op wat we hebben gedaan, wanneer, hoe en met wie. Het antwoord op die vragen

Nadere informatie

Wat is de rol van gemeenten in 2020?

Wat is de rol van gemeenten in 2020? Postbus 935 8901 BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein 38 8911 HJ Leeuwarden www.friesegemeenten.nl Aan: de leden Ter attentie van: Burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Apeldoorn steeds groener. Jaarverslag 2014, Coöperatie dea

Apeldoorn steeds groener. Jaarverslag 2014, Coöperatie dea Apeldoorn steeds groener Jaarverslag 2014, Coöperatie dea Voorwoord Het derde jaarverslag alweer van Coöperatie dea. Het schrijven van een jaarverslag nodigt - als altijd - uit tot reflectie. Reflectie

Nadere informatie

Colofon (per 01-01-2015)

Colofon (per 01-01-2015) Jaarverslag 2014 & Werkplan 2015 2015 Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gedrukt of op andere wijze vermenigvuldigd en verspreid zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht

Jaarverslag 2013. Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Jaarverslag 2013 Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Jaarrekening 2013 84658 / Stichting Prago, te Utrecht INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.nl Jaarverslag 2011 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Jaardocument 2011. 13 Maart 2012. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012, Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 maart 2012.

Jaardocument 2011. 13 Maart 2012. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012, Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 maart 2012. Jaardocument 2011 13 Maart 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012, Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 maart 2012. Dr. E.A.M.J Verkaar Directeur / Raad van Bestuur 2012 Zorgbelang

Nadere informatie