Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis"

Transcriptie

1 Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: Website: Beleidsplan 2014 Pagina 1

2 Inhoud 1.Inleiding Visie, missie en doelstellingen Visie en Missie Overige waarden en overtuigingen Doelstellingen Realisatie van doelstellingen Werving van financiële middelen Communicatie en promotie Activiteitenkalender Beheer en besteding van financiële middelen Organisatie Stichtingsgegevens Werknemers Bestuur Stichting Fonds Welkomhuis Huidige bestuur Stichting Welkomhuis Ambassadeurs Vrijwilligers Partnerorganisaties Contact... 9 Beleidsplan 2014 Pagina 2

3 1.Inleiding Het Welkomhuis Twente is een breed gedragen initiatief vanuit maatschappelijk ondernemen voor het goede doel. De opzet van het Welkomhuis Twente is kleinschalig. Acht verblijfseenheden en een centrale accommodatie. De organisatie bevat 2 stichtingen: de stichting Welkomhuis en de stichting Fonds Welkomhuis en werkt zonder winstoogmerk. De stichting Welkomhuis houdt zich bezig met de exploitatie van het vakantiehuis. De stichting Fonds Welkomhuis is erfpachter en ontwikkelaar van het huis, gaat landelijk fondsen werven om voor de doelgroep, mantelzorggezinnen met jonge kinderen waarvan één van de gezinsleden niet zonder (medische) zorg op vakantie kan, vakanties mogelijk te maken en beheert de financiën. Bovendien bewaakt het Fonds de kwaliteit van de geboden vakanties en behandelt de binnenkomende aanvragen voor vakanties. De stichting Fonds Welkomhuis heeft sinds 1 januari 2012 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het Welkomhuis Twente wil kleinschaligheid als waarborg voor persoonlijke aandacht voor de doelgroep. Naast de kwaliteit van zorg en faciliteiten/aanpassingen is een Welkomhuisvakantie gericht op lotgenotencontact en verwerking van de (mantelzorg)problemen. Maar de vakantie is ook ontspanning en ontmoeting in de centrale ruimte waar activiteiten volgens de welkomhuisformule plaatsvinden. Dit beleidsplan is bedoeld om de uitgangspunten van de Stichting Fonds Welkomhuis voor 2014 weer te geven en heeft als functie informatie te verschaffen aan haar vrijwilligers, donateurs, sponsors en andere belangstellenden. Tevens dient het als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en activiteiten, zodat de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd. Het beleidsplan wordt ieder jaar vastgesteld. Beleidsplan 2014 Pagina 3

4 2. Visie, missie en doelstellingen 2.1 Visie en Missie Visie Voor mantelzorggezinnen met jonge kinderen is vakantie een eerste levensbehoefte. Tijdens een Welkomhuisvakantie doen ze nieuwe energie op, ze tanken bij om het dagelijkse leven met de zorg weer aan te kunnen. Het Welkomhuis is de ideale accommodatie voor gezinnen waarvan één of meerdere van de kinderen of één van de ouders een lichamelijke of verstandelijke beperking of een ernstige/chronische ziekte heeft. Het Welkomhuis zorgt voor gastvrijheid, rust, avontuur, professionele zorg, privacy, comfort, culinair genieten, entertainment, gezelligheid, lotgenotencontact en alles wat een vakantie zo bijzonder maakt. Een nieuw mantelzorg-vakantiehuis is hard nodig. Een gezinslid met een (24-uurs) zorgvraag legt een zware druk op het gezin. Missie De Stichting Fonds Welkomhuis wil geheel verzorgde vakanties bieden aan mantelzorggezinnen met jonge kinderen waarvan één van de gezinsleden niet zonder (medische) begeleiding op vakantie kan. De stichting wil met het aanbod gezinnen bereiken in heel Nederland. Het Welkomhuis wil er voor iedereen zijn, ongeacht financiële draagkracht. 2.2 Overige waarden en overtuigingen Overige waarden die de Stichting Fonds Welkomhuis hanteert in haar uitvoering van activiteiten zijn: Transparantie in de financiële middelen en bestedingen. De boekhouding van de Stichting Fonds Welkomhuis moet transparant zijn zodat donateurs, sponsors, fondsen, investeerders en financiers zien hoe het Welkomhuis haar middelen inzet. Dit betekent onder meer publicatie van de voortgang van de projecten en activiteiten op haar website, publicatie van de begroting, en jaarlijks een financieel verslag inclusief evaluatie van de activiteiten en gebeurtenissen. Beleidsplan 2014 Pagina 4

5 2.3 Doelstellingen Bouw: start van de bouw 2014 Algemeen: naamsbekendheid in Nederland 60% in 2016 Financieel: Fondsenwerving: in 2014: : ; Uit de laatste begroting blijkt dat er als het huis draait per jaar ongeveer ,00 nodig is om het huis te exploiteren en vakanties te kunnen bieden. Financiering: in 2014 zijn er 8 investeerders gevonden voor de bouw van de bungalows. Er is een bankgarantie van de initiatiefnemer van 1 miljoen euro en verschillende financiers en investeerders om de bouw van het moederhuis mogelijk te maken. Particulieren: informeren over project, naamsbekendheid, fondsenwerven: donateurs en vrijwilligers werven >> eind 2014 weet 40 % van de Twentenaren dat er in het Hulsbeek het Welkomhuis wordt gebouwd, 50 % weet wat het project inhoud en is 80 % (van hen die weten wat het project inhoud) zeer positief en enthousiast over het project, hebben we 100 donateurs en 30 vrijwilligers Bedrijven: informeren over project, naamsbekendheid, sponsoren werven, Welkomclub van 100 samenstellen >> eind 2014 weet 40 % van de Twentse bedrijven dat in het Hulsbeek het Welkomhuis wordt gebouwd, 50 % weet wat het project inhoud en is 80 % zeer positief en enthousiast over het project en hebben we 50 bedrijven in onze Welkomclub van 100 Scholen: informeren, enthousiast maken om acties voor ons te organiseren, donateurs werven >> eind 2014 weet 60 % van de Twentse scholen dat er in het Hulsbeek het Welkomhuis wordt gebouwd, 60 % weet wat het project inhoud en is 80 % zeer positief en enthousiast over het project Pers (krant/weekbladen/tijdschriften): informeren > naamsbekendheid genereren via persberichten, redactionele stukken >> gedurende 2014 hebben we 8 persmomenten, 4 redactionele stukken in de diverse bladen/kranten gehad en zijn we goed doel van 2 puzzelacties geweest Beleidsplan 2014 Pagina 5

6 Grote en particulieren Fondsen/subsidie verstrekkers: informeren en fondsen aanvragen >> eind 2014 hebben we ,00 via fondsen en subsidies verkregen 3. Realisatie van doelstellingen 3.1 Werving van financiële middelen Het Welkomhuis richt zich op de volgende bronnen ten aanzien van de werving van financiële middelen: Investeerders Financiers Fondsen; Particuliere donateurs; Scholen; Bedrijven; Overige sponsoren; Festivals en evenementen; Hoe we de financiële middelen werven leest u in paragraaf Communicatie en promotie Voor communicatie over en promotie van het Welkomhuis Twente, doelen en activiteiten worden de volgende middelen ingezet: Donateursflyer: geeft algemene informatie en wordt gebruikt voor de werving donateurs: nieuwe aangepaste flyer met SEPA incassoformulier, klaar in februari 2014; de website van het Welkomhuis, wordt onder meer gebruikt voor het laatste nieuws over acties en sponsoren, algemene informatie, informatie over de mogelijkheden van schenken, donaties, sponsoring en het opzetten van acties; bidboek: wordt gebruikt ter ondersteuning bij het werven van investeerders en financiers: januari 2014; Beleidsplan 2014 Pagina 6

7 beleidsplan: hierin worden de uitgangspunten van de stichting voor het betreffende jaar weergegeven en heeft als functie informatie te verschaffen aan zijn donateurs, sponsoren, vrijwilligers en andere belangstellenden. Tevens dient het als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en activiteiten, zodat de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd. Het beleidsplan wordt jaarlijks herzien en vastgesteld; nieuwsbrief: geeft informatie over de activiteiten en ontwikkelingen voor en van het Welkomhuis. Doelgroepen zijn donateurs, sponsors en andere belangstellenden. De nieuwsbrief wordt minimaal twee keer per jaar verstuurd; de leskist : bevat materiaal en instructies om kinderen op basisscholen te informeren over het Welkomhuis. Het bevat materialen aangepast aan de behoeftes van de doelgroepen. Er is verschillend materiaal voor de onder en bovenbouw; gereed april 2014 aanwezigheid bij evenementen en festivals: om geld in te zamelen en de naamsbekendheid van het Welkomhuis te vergroten; De stichting gaat het CBF certificaat aanvragen om zich naar buiten nog meer te kunnen profileren als gezonde en professionele organisatie. Het CBF beoordeelt instellingen op de onderdelen bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting, communicatie, besteding van middelen en verslaggeving 3.3 Activiteitenkalender 2014 De belangrijkste beoogde activiteiten voor 2014 zijn: installeren van de nieuwe bestuursleden: januari 2014 opstellen en uitvoeren communicatie/fondsenwerfplan en inrichten wervingsorganisatie het werven van donateurs; gehele jaar door het werven van vrijwilligers; gehele jaar door het zoeken van investeerders en financiers het werven van sponsoren, o.a. leden van de Welkomclub van 100 werven van (basis)scholen, ook in het speciaal onderwijs, waar presentaties gehouden kunnen worden waarmee we hen enthousiasmeren om bijv. sponsorlopen, fancy-fairs e.d. voor ons te organiseren Beleidsplan 2014 Pagina 7

8 het vervolmaken en steeds weer vernieuwen en voeden van de website het aanvragen van het CBF-keurmerk: februari 2014 het aanschrijven van (particuliere) fondsen en stichtingen, goede doelen loterijen deelnemen aan zoveel mogelijk evenementen reeds geplande fondsenwerfacties: o Hulsbeekdag, Oldenzaal: april 2014 o Hulsbeek Open: oktober Beheer en besteding van financiële middelen Periodiek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur over de in- en uitgaande geldstromen. Het bestuur streeft naar volkomen transparantie. Jaarlijks zal het jaarverslag na vaststelling in de bestuursvergadering worden gepubliceerd. 4. Organisatie 4.1 Stichtingsgegevens Naam: Stichting Fonds Welkomhuis Statuten vastgesteld op: 26 april 2010 >statutenwijziging op 25 maart 2011 Ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel op: 26 april 2010 laatste statutenwijziging 25 maart 2011 Nummer Kamer van Koophandel: Werknemers Loes Meijer manager De manager wordt in haar werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers. De behoefte aan meer werknemers zal in 2014 groeien, wellicht ontstaat er financiële ruimte om halverwege of eind 2014 een tweede werknemer in dienst te nemen. 4.3 Bestuur Stichting Fonds Welkomhuis Arnold Poelstra Vacature Vacature Beleidsplan 2014 Pagina 8

9 4.4 Huidige bestuur Stichting Welkomhuis Arnold Poelstra Remi Nieuwenhuis Vacature 4.5 Ambassadeurs Op dit moment heeft het Welkomhuis nog geen bekende Nederlander als ambassadeur. In 2014 zal er minimaal 1 bekende Nederlander benaderd worden. Een ambassadeur is een vrijwilliger die vanuit zijn maatschappelijke positie en netwerk invloed kan uitoefenen voor het Welkomhuis om bijvoorbeeld mediaaandacht te krijgen, vrijwilligers te werven of steun te krijgen in natura of geld. 4.6 Vrijwilligers Het Welkomhuis heeft vrijwilligers nodig ten behoeve van mankracht en creativiteit om financiële middelen binnen te halen voor de exploitatie van het huis, de inventaris en om de bouw mede te financieren. Elke vrijwilliger die voor het Welkomhuis werkt krijgt een vrijwilligerscontract. Het beleid met betrekking tot onze vrijwilligers is vastgelegd in het Vrijwilligersbeleid. 4.7 Partnerorganisaties Het Welkomhuis werkt samen met het ROC van Twente en de Werkwijzer. 4.8 Contact Stichting Fonds Welkomhuis / Stichting Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen (gem. Oldenzaal) Telefoon: Beleidsplan 2014 Pagina 9

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Februari 2015 Stichting Jobortunity Nederland Rijnlaan 129bis 3522 BH Utrecht bestuur-nl@jobortunity.org www.jobortunity.org 1. Inleiding Stichting

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven Beleidsplan 2015-2017 Iselle van Ruijven Inhoudsopgave 1. Visie & Missie ZZF... 2 1.1 Visie... 2 1.2 Missie... 2 2. Doelstellingen 2015... 2 3. Positionering... 3 3.1 Kernwaarden... 3 3.2 USP s... 3 4.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2013-2014 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

Geïntegreerde fondsenwerving

Geïntegreerde fondsenwerving FONDSENWERVINGSBELEID Het Leger des Heils in Nederland is een veelzijdige organisatie, bestaand uit een kerkgenootschap, vier stichtingen en een besloten vennootschap. Eén van deze onderdelen, de Stichting

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE.

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. 99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. AANVRAAGFORMULIER TUSSENTIJDSE MFS-RONDE JONG EN VERNIEUWEND 2009-2010 AANVRAGEN VAN MINDER DAN 1 MILJOEN IN TOTAAL 1PROCENTCLUB.NL PAGINA 1 1%LID ARNOUT: Ik vind dat

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes Beleidsplan Stichting Alpe d HuZes Opgesteld op: 10 junir 2014 Kenmerk: Beleidsplan-2014V02 Stichting Alpe d HuZes p/a Fazantstraat 33 4105 WL CULEMBORG www.opgevenisgeenoptie.nl Pagina 2 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan Pagina 1 1. Aanleiding: Veel ouders met een kind met een beperking vertrokken in het verleden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SAIL TRAINING ASSOCIATION NETHERLANDS

BELEIDSPLAN SAIL TRAINING ASSOCIATION NETHERLANDS BELEIDSPLAN SAIL TRAINING ASSOCIATION NETHERLANDS 2014 TOT EN MET 2016 Bijlagen: Statuten Jaarrekening Uittreksel KVK ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE De statuten van de STAN zijn specifiek wat betreft

Nadere informatie