TOM netwerkdag 7 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOM netwerkdag 7 november 2014"

Transcriptie

1 TOM netwerkdag 7 november 2014

2 Een hartelijk ontvangst! Een prachtig natuurlijk plein in opbouw

3 Programma 09.30u Welkom door vice voorzitter Ed Booms Vanuit de vereniging: Financiën : verslag en investeringsplan door penningmeester Geertjan Nelson. TOM in kader van recente onderwijsvernieuwingen Ineke 09.45u Deelname praktijkgericht onderzoek NRO door Jeroen Imants 10.15u Presentatie en rondleiding Op de Heuvel 12.15u Lunch

4 13.15u ISelf: ontwikkelingen analyseren gegevens wat kun je ermee in de onderwijspraktijk? door Hester Stubbé u Redesign website: aanpassen inhoud door Dorien Bosselaar en Marius Berendse Peerreview: welke ervaringen hebben we opgedaan, welke aanbevelingen doen we? Ineke van Sijl. Parallelle sessie Evaluatie Opbrengsten Afspraken Nieuwe data: 15 april 2015 en 30 oktober 2015 Waar houden we de dag? Einde: hapje en drankje met het team van Op de Heuvel

5 Vanuit de vereniging Financiën => meer leden nodig: neem aspirant leden mee naar VTG bijeenkomsten! Vooraanmelding NRO onderzoek, verantwoording bestuur Gesprek inspecteur Daniëlla Nicolas in kader van peerreview

6 Waarom blijven schoolsystemen zich overal ter wereld richten op de productie van hoge toetsscores, terwijl de wereld behoefte heeft aan meer creatief en innovatief talent om ongekende uitdagingen aan te kunnen gaan en te profiteren van de enorme mogelijkheden die technologie en globalisering bieden. - Yong Zhao

7 Nieuwe beroepen 1. Bitcoin handelaar 2. Drone operator 3. Vlogger 4. iphone glazenmaker 5. Draagdoekconsulent 6. Cupcake Designer 7. 3D printspecialist 8. Moleculair kok 9. Crowdfunding specialist 10. Scrum master

8 Onderwijsraad aanbevelingen 1. Maak brede kwaliteit inzichtelijk (advanced skills) 2. Stuur centraal op hoofdlijnen, vraag scholen een grotere professionele inbreng 3. Zorg voor meer waardering van niet cognitieve capaciteiten

9 Bestuursakkoord Geld voor professionalisering Doorbreking klassikale structuren Gepersonaliseerd onderwijs; ICT belangrijkste component 21th century skills

10 En de inspectie Een nieuw inspectiekader is in de maak. Eenzijdige focus op rekenen en taal verdwijnt. Scholen moeten zich ook verantwoorden op gebied sociale competenties kinderen. Beginsituatie van kinderen wordt beter meegenomen.

11 We hebben last van de behoudende kracht van het huidige systeem en de kracht van zijn beoordelingssystematiek. Update van de Cito-normen: inflatie van de score en de desastreuze gevolgen voor het onderwijs

12 Vanuit TOM meedenken in nieuwe eindtoets? Vanuit het anders organiseren, anders kijken naar de eindtoets.

13 Innovatie Impuls Onderwijs 26 november landelijke afsluiting. Rijtuigenloods Amersfoort Je kunt er heen. Lancering Slim Fit app.

14 De meerwaarde van TOM Onderwijs Anders Vooraanmelding bij NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) voor langlopend praktijkgericht onderzoek (looptijd 3 jaar) Toegelicht door Jeroen Imants

15 Doelen Meerwaarde van TOM scholen vaststellen door vormgeving te beschrijven, algemene en specifieke effecten te bepalen, duurzame opbrengsten gedurende schoolloopbaan in vo in kaart te brengen

16 Onderzoeksvragen Hoofdvraag: hoe geven TOM scholen het leren van leerlingen en het werken van onderwijzend personeel vorm, en wat zijn effecten voor leerlingen en onderwijzend personeel? Deelvragen zijn gericht op: Inrichting onderwijs in units en werk in teams Resultaten bij leerlingen; Cito toets en iself (vergelijking met controle scholen) Effecten bij leraren; tevredenheid, communicatie, professionele ontwikkeling Meerwaarde voor leerlingen in vo, herkenning door vo leraren

17 Opbrengsten / belang Systematische en onafhankelijke beschrijving van hoe leren en werken in TOM scholen er aan toe gaan; Onderwijs Anders kan!!! Grondige bepaling van opbrengsten bij leerlingen in vergelijking met andere scholen; Onderwijs Anders werkt!!! Vaststelling van meerdere relevante opbrengsten bij onderwijzend personeel; Onderwijs Anders stimuleert!!! Inzicht in duurzaamheid opbrengsten in vo; Onderwijs Anders duurt voort!!!

18 Wat vraagt het (periode 2 jaar)? 15 TOM scholen die minimaal 5 jaar met het concept werken en Cito toets afnemen Aanleveren documenten, cito scores leerlingen Twee vragenlijsten bij leerlingen (iself) en vragenlijst voor leraren / schoolleiders Interview en focusgroep Observaties Aanwijzen basisschool voor vergelijking en twee vo scholen voor vervolg

19 Wie zijn betrokken (consortium)? Consortium, bestaande uit scholen en onderzoeksinstellingen Stichting Talent, stichting Conexus en VTG KPC (Anje Ros), Radboud Universiteit (Jeroen Imants en Elvira), TNO (Hester Stubbé), Open Universiteit (Kreijns) en Universiteit van Amsterdam (Oostdam)

20 Procedure Oktober: indiening vooraanmelding (verplicht niet tot vervolgstappen) Februari (begin): selectie van beperkt aantal kansrijke voorstellen wordt bekend gemaakt Maart (30): indienen definitieve aanvraag Mei: mogelijkheid weerwoord door onderzoekers op preadvies beoordelingscommissie Juli: definitieve beoordeling / toekenning Maximaal 3 toekenningen binnen programmalijn Aangevraagd: k 650

21 Tips Van elke school die meedoet wordt een schoolportret gemaakt. Data inleveren + interviews Idee: opbrengsten eruit halen krijg je geen subsidie. Meenemen beschikbare data onderzoek naar verwijzingen po/vo

22 Op de Heuvel Presentatie 20 min. Rondleiding met kijkvragen: wat is zichtbaar in de school als het gaat om kwaliteit 45 min. Terugkoppeling

23 Eerst de presentatie, waarin we werden meegenomen in het gehele proces: Van visie tot gebouw

24 Een kijkje in de units de bibliotheek

25 Een kijkje in de units Themahoeken Instructietafel/ stilteruimtes

26 Een kijkje in de school

27 Een kijkje in de school

28 Het avonturenbos

29 Een kijkje in het avonturenbos

30 Het avonturenbos

31 Op de Heuvel Tips van op de heuvel: Goed weten hoe je onderwijs eruit ziet en wat dat voor de dagelijkse praktijk met zich mee brengt. Overzicht. Zorgen dat iedereen ja zegt, en ja doet. Goede vragen stellen. Vrijwilligers inzetten.

32 Complimenten/tips aan Op de Heuvel Effectieve inrichting ruimte Speelsheid/ verbinding Openheid Visie zichtbaar in gebouw Meewerking gemeente Compliment aan directeur voor verbinding met de mensen om de school heen en het gewoon doen!

33 Complimenten/ tips aan Op de Heuvel Compliment voor de akoestiek: verschillende activiteiten mogelijk in een ruimte. De leerkracht maakt goed gebruik van de ruimte: rust en duidelijkheid. Tip voor portfolio: kind meer eigenaar laten zijn. Tip: doelgerichter werk als de weektaak af is. Omgaan met verschillen Verschillen mogen er zijn. Formatie: hoeveelheid leerkrachten/ kinderen. Extra geld voor personeel in eerste drie jaar. Nu 5 jaar lang fusiefaciliteiten. Al het geld in personeel gestopt. Maken veel gebruik van vrijwilligers.

34 Een heerlijke lunch werd verzorgd

35 Punten vanuit vanmorgen Deelname onderzoek? Ø Doel: meerwaarde iself Ø Gaan door met het onderzoek. Ø Aanvulling: of mensen vrijgeroosterd kunnen worden voor de interviews? Meedenken in eindtoets

36 ISelf Hester Stubbé Groepsmoment plannen Evt. groepsprofiel toevoegen i.p.v. de school juf/meester Niet-leden kunnen iself ook afnemen

37 Workshop iself 7 november 2014 Hester Stubbé

38 Ontwikkelingen iself Prototypische profielen Kennisnetonderzoek VO OCW Creativiteit NRO voorstel interventies en passende leermaterialen

39 Zelfsturend leren - Leervaardigheden Regie nemen Initiatief en verantwoordelijk Leerstrategieën gebruiken Doelen stellen, plannen, planning uitvoeren en monitoren Zelfreflectie Nadenken over aanpak Werkreflectie Nadenken over resultaat Samenwerkend leren Anderen helpen en om hulp vragen

40 Extra factoren Motivatie Kan ik deze taak doen? Waarom doe ik deze taak? Welk gevoel heb ik bij deze taak Vertrouwen in eigen kunnen Het vertrouwen om het schoolwerk aan te kunnen

41 Ondersteunen van zelfsturend leren Mogelijkheid om competenties in te zetten Versterken van de competenties

42 Richting, Ruimte, Ruggesteun Richting We gaan die kant op! Ruimte! Ga je gang! Ruggesteun! We steunen je! Balans

43 iself invullen

44 Koperwiek

45 Toelichting profielen Na afname van de iself ontstaat een profiel per kind, aangegeven door een geel figuur in het spinnenweb. Zo kun je per competentie zien hoe een kind het doet. Op basis hiervan maak je een analyse. Het kan de basis zijn voor een kindgesprek.

46 Opvallende combinaties Zelfsturend leren Vertrouwen in eigen kunnen laag + Reflectie hoog piekeren Vertrouwen in eigen kunnen hoog + Eigen regie hoog + Reflectie laag eigenwijs of zelfoverschatting Vertrouwen in eigen kunnen zeer hoog zelfoverschatting, sociaal wenselijk Leerstrategieën laag kan later problemen geven Eigen regie hoog + Motivatie hoog + Leertrategieën hoog harde werker Vertrouwen in eigen kunnen zeer laag faalangst

47 Opvallende combinaties Richting, Ruimte, Ruggesteun Richting hoog + Ruimte laag sturend of bettuttelend Richting laag + Ruimte laag geen ruimte voor ontwikkeling Richting laag + Ruimte hoog zwemmen Ruggesteun laag onvoldoende steun

48 Opvallende combinaties Zelfsturend leren Richting, Ruimte, Ruggesteun Eigen regie hoog + Motivatie hoog Richting laag gaat eigen gang Motivatie hoog + Ruggesteun laag voelt zich niet gezien Vertrouwen in eigen kunnen laag + Ruimte laag terug trekken

49 Prototypisch profiel Zelfsturenden (30%) vertrouwen Eigen regie leerstrategie Profiel score Gemiddelde score motivatie samenwerken reflectie

50 Prototypisch profiel - Zeer zelfsturenden (22%)

51 Prototypisch profiel Minder zelfsturenden (17%) vertrouwen Eigen regie leerstrategie Profiel score Gemiddelde score motivatie samenwerken reflectie

52 Prototypisch profiel Ad hoc werkers (14%) vertrouwen Eigen regie leerstrategie Profiel score Gemiddelde score motivatie samenwerken reflectie

53 Prototypisch profiel Kat uit de boom kijkers (8%) vertrouwen Eigen regie leerstrategie Profiel score Gemiddelde score motivatie samenwerken reflectie

54 Prototypisch profiel Extern ondersteund (5%)

55 Prototypisch profiel Onzekeren (4%)

56 Prototypisch profiel Pas op! Problemen (1%) vertrouwen Eigen regie leerstrategie Profiel score Gemiddelde score motivatie samenwerken reflectie

57 Reacties/ actiepunten Groepsmoment plannen voor nieuwe deelnemers Vraag vanuit de groep: evt. groepsprofiel toevoegen Tekst in de vragen aanpassen: i.p.v. de school juf/meester Niet-VTG-leden kunnen iself ook afnemen

58 TIP! Op de reactie om vragen aan te passen om het voor de kinderen begrijpelijker te maken, kwam Hester Stubbé achteraf met de volgende tip: In de instructie bij de vragenlijst Richting, Ruimte, Ruggesteun wordt aangeven: Denk aan de afgelopen twee weken, past dit bij jou. Mijn school. Deze teksten kunnen door elke school apart aangepast worden. In de handleiding staat dat beschreven in paragraaf Wellicht helpt het als ze hier de tekst verandert in: De mensen op mijn school Deze tekst blijft de hele tijd zichtbaar bij alle stellingen.

59 Updaten website

60 Website Ø Hele dag: Planning schijnwerper, flap Website laten zien (flap: tips) Vrienden van TOM: wie? (flap)

61 Tips website De website is een responsive webdesign, het past zich aan aan het apparaat. De tablet-versie is zakelijk, mag attractiever. Marktplaats wordt Etalage

62 Vrienden van TOM Slim-Fit TNO hetkind.org

63 In de schijnwerper Geen producten Iedere maand nieuwe school Planning maken per maand

64 In de schijnwerper Een product, beschrijving, filmpje of werkwijze van je eigen school in relatie tot TOM Iets meer dan alleen een leuk stukje, lezers moeten de link kunnen leggen met de pijlers van TOM. Het is en je organisatie, maar ook je leeromgeving en je personeel. Daar zou je een format van kunnen maken: krijgen scholen aangeleverd van Dorien Hoeft niet perse iets heel recents te zijn, geen actualiteit In principe kant en klaar aanleveren bij Dorien Je stuurt eenmalig iets aan in de maand dat je je hebt ingeschreven, niet meerdere keren in die maand Mag een link bevatten naar je eigen website Maanden die geweest zijn komen in een archief Idee: zoekwoorden aan koppelen door aanleverende school, opnemen in het format Zoekwoorden in het algemeen aan de site koppelen

65 In de schijnwerper: planning 2015 Januari: Wereldwijzer Februari: CBS Op e Hichte Maart: Campus Columbus April: Joannesschool Mei: Regenboog Juni: Albertine Agnesschool September: De Arabesk Oktober: Prs. Julianaschool November: Op de Heuvel December: DOK Januari: De Kinderkring Februari: De Koperwiek

66 TOM kwaliteit iself (beschrijving) Peerreview (beschrijving) PO vensters link (www.scholenopdekaart.nl)

67 TOM kwaliteit Onder TOM kwaliteit staat iself, Peerreview en PO Vensters (link) Peerreview: ideeen: resultaten wat je er als school aan hebt gehad Op PO vensters invoeren dat je deze werkwijze hanteert

68 Open TOM school Data bezoeken op website eigen school

69 TOM scholen Nieuw format wordt aangeleverd door Dorien aan alle TOM-scholen

70 TOM pijlers Ø VAN-NAAR-schema s maken: Leerinhoud Leeromgeving Leiding en verandering Actiepunt volgende VTG-dag: alle van-naarschema s actualiseren/optimaliseren

71 TOM expertise Mensen die zich aanbieden vanuit hun expertise (in groepjes uitwisselen) De expertise wordt gevraagd in het format welke iedere school voor januari moet aanleveren.

72 Voorbeelden die bij TOM expertise kunnen worden genoemd Wereldwijzer: thematisch werken vormgeven Schema wat nu op de site staat per school kan ook worden vernieuwd Kinderkring: overleg met minimaal 5 collega's, leerling- of unitbespreking Albertine Agnesschool (Leeuwarden) - Portfolio en de gesprekken hierover, voorbereiding door de oudere lln voordat het met ouders besproken wordt Porfolio kan als product, als expertise als workshop of gesprek/bezoek op school om er uitleg over te krijgen Klokbeker - techniek Het maken van roosters met meerdere leerkrachten / units (Kinderkring heeft nu een rooster voor alle units)

73 TOM Marktplaats Producten van scholen (in groepjes uitwisselen) TOM Marktplaats wordt TOM Etalage, omdat het producten zijn waar we niet vanaf willen maar die we willen delen.

74 Voorbeelden van producten: Onderverdeling van soorten producten, bijv. onder de pijlers TOM hangen. Benoem onder elke pijler dat onderstaande producten ontwikkelde hulpmiddelen zijn, waarbij visie en schoolontwikkeling leidend zijn. Opletten dat de producten geen maniertjes zijn om vernieuwend te zijn, dat er een verhaal achter zit. Zaken als: Ø Instructierooster Ø Weektaak Ø Portfolio Ø Checklist dagbespreking Ø Reflectiegesprekken met kinderen(hulpmiddelen)

75 Peerreview Het kader : peerreview is net iets meer dan een intensief schoolbezoek. Je krijgt een kritische vriend. De afspraken De maatjes Het instrument en de procedure Leren van de eerste ervaringen Bijstellingen en vervolgafspraken

76 Peer review de afspraken Richtlijnen bij het instrument: Vanuit de TOM kijkwijzer formuleren we maximaal 4 vragen per cel (de nummers bij de vragen corresponderen met de vragen onder dat nummer uit de Kijkwijzer) Reacties opgesteld 8 nov zijn erin verwerkt Invullen van de Kijkwijzer en de Matrix door de school die gevisiteerd wordt = de foto Bespreken van de Matrix door de maatjes = de film Formuleren van ontwikkelpunten en ambities = 3d film Studenten inzetten is niet gelukt: bestuursleden ondersteunen de eerste bezoeken.

77 Eerste ervaringen Eerste ervaringen met peerreview; welke variaties onderscheiden we. Wat kun je zeggen over het verschil tussen een intensief schoolbezoek en het peerreview. Borging en verantwoording naar buiten en dynamiek om actiepunten vast te stellen in de zone van de naaste ontwikkeling. Verdieping borging en verantwoording voorlichting concrete ideeën aanpakken voor toekomst. Peerreview en vastlegging borging en gebruik naar inspectie.

78 Reflectie op het instrument en procedure In hoeverre was het gebruikersproof: hanteerbaarheid bedoeling duidelijk is het uitvoerbaar in de tijd en in eigen werksituatie Heb je eigen accenten kunnen aanbrengen en wordt het als iets van je zelf (eigenaarschap) Verslaglegging : hoe ging dat (ook wat betreft tijd) en wat kun je zeggen over de resultaten? Hoever wil je als school hiermee gaan?

79 Binnen- en buitenkring Binnenkring scholen die de review hebben uitgevoerd. Bespreek : wat heeft de review jouw school al opgeleverd in kader van: voorlichting (hoe onderscheid jouw school zich unique sellingpoint ) verantwoording inspectie in termen van borging inzichten hoe je je kunt verbeteren (heeft de review blinde vlekken zichtbaar gemaakt) wat doet jouw school al goed? Is de review uitnodigend om de kwetsbaarheden in jullie werkwijze zichtbaar en bespreekbaar te maken (komt de rol van kritische vriend goed uit de verf) Buitenkring scholen die nog moeten starten. Observeer : Wat valt je op? Wat lijkt je moeilijk wat lijkt overbodig wat mis je welke aanbeveling zou je willen doen?

80 Binnenkring/buitenkring

81 Observaties buitenkring (1) vanuit de kijkwijzer een vraag formuleren vanuit het instrument review is uiteindelijk bedoeld om bewijslast te hebben waardoor je kunt verantwoorden wat je doet het is verfrissend, brengt je op nieuwe ideeën. waardevol was dat je aan het uitleggen bent wat je aan het doen bent, vanuit je eigen kader. Je komt nu heel snel tot inhoud. je kunt het instrument op verschillende manier gebruiken. Je kunt de hele school in kaart brengen, maar dat vraagt veel voorbereidingstijd.

82 Observaties buitenkring (2) je begint met uitwisseling van scholen, dan bewijslast verzamelen. als je met dezelfde visie naar het onderwijs kijkt ben je dan de "geschikte" kritische vriend???? te praten met gelijkgestemden geeft fijn gevoel Aanvullende opmerkingen meerwaarde wordt gezien niet hele review pakken maar wat je wilt halen wederzijds respect kritisch kijken zit wel goed, het zijn gelijk denkenden je kijkt objectief je eigen richting aangeven

83 Betrokkenheid

84 1 e Ervaringen peerreview (1) openheid, heel belangrijk om te vertellen hoe dingen zijn gegaan, hoe dingen ontwikkeld zijn zoals ze zijn. Door de openheid ontdek je elkaars stijl. de tijd was te kort was om het volgens het review protocol te doen. het bestuur heeft aan de 1e interviews deelgenomen wat heel verrijkend was. voor de pilotscholen was het verrijkend omdat het bestuur kon aansturen m.b.t. het instrument. hoe beperk je je vraagstelling om het overzichtelijk te houden? welk bewijs kan de school aan aanleveren op papier? klopt het wat we gezien hebben? Wat is op orde en wat moet doorontwikkeld worden?.

85 1 ervaringen peerreview (2) ervaring Dok12:kijkwijzer is onderlegger geweest. De leervraag lag op de leeromgeving. Door verhelderingsvragen en verdiepingsvragen kon de leervraag scherper worden geformuleerd. De ontstane dialoog had meerwaarde. Niet zozeer gezocht naar bewijsmateriaal. Vervolgtraject nodig. vragen m.b.v. het instrument maken het onderzoek meer diepgaand. Je bent op zoek naar een vraag en gericht op die vraag krijg je feedback door je reviewmaatje. winstpunt is dat je met gelijkgestemden kunt praten over mogelijke dilemma's waar je in je hoofd mee rond loopt. Het is niet beoordelend.

86 Afspraak In april heeft iedereen een maatje. Voorlopig blijft iedereen bij hetzelfde maatje.

87 De maatjes zoals al vastgesteld Talent Arabesk - Drieluik Koperwiek Op e Hichte Op de Heuvel Regenboog Schaijk Columbus DOK 12 Wereldwijzer Langereisschool Johannes Mariaschool Wiekslag Klim-Op Meander Schrijverke Nicolaasschool Julianaschool Hof ter Weide van der Brugghenschool (ovb) Klokbeker - Torenuil

88 Evaluatie Opbrengsten Afspraken Nieuwe data: 17 april 2015 en 30 oktober 2015 Waar houden we de dag? 17 april 2015 in het Wetenschapsmuseum Utrecht 30 oktober 2015 welke school?

89 Afsluitend Waardevolle dag 172,3 km meer dan waard Albertine Agnesschool gaat door als TOMschool iself heel erg interessant Veel indrukken Nieuw, potentiële leden meenemen. Geweldige lunch

90 Een hapje en drankje met team Op de Heuvel

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

Eindrapport project Simulatieschool

Eindrapport project Simulatieschool Eindrapport project Simulatieschool Project KM KM2_09045 Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak/Kenniscentrum Kwaliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3 Jessica van Leth 2010-2011 Voor mijn afstudeeronderzoek zal ik in samenwerking met mijn collega s van DOK12, onderzoek doen naar het aanvankelijk leesproces van groep

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit Laat leraren groeien Professionaliseringskalender 2012- Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek Open is de nieuwe naam van het Ruud de Moor Centrum. Voluit: Wetenschappelijk Centrum

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 k Ilja Klink wil met het Hyperion Lyceum naar de top k Chinese taal en cultuur: vak met karakter k Klein beginnen en dan

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Kenmerken van een lerende organisatie

Kenmerken van een lerende organisatie Kenmerken van een lerende organisatie Een praktische handreiking om in het voortgezet onderwijs verandering en ontwikkeling te omarmen Deze handreiking is een uitgave van School aan Zet www.schoolaanzet.nl

Nadere informatie

Voorwoord toezichthouder 4. Voorwoord directeur-bestuurder 5. Jaarverslag 2014 5. Deel I: Bestuursverslag 6

Voorwoord toezichthouder 4. Voorwoord directeur-bestuurder 5. Jaarverslag 2014 5. Deel I: Bestuursverslag 6 Jaarverslag 2014 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord toezichthouder 4 Voorwoord directeur-bestuurder 5 Jaarverslag 2014 5 Deel I: Bestuursverslag 6 1. Organisatie en algemene informatie 6 1.1 Algemene bestuurlijke

Nadere informatie

Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar. Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders. Inleiding. Inhoud van het programma

Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar. Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders. Inleiding. Inhoud van het programma Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders Inleiding Iedere verzekeraar is intussen doordrongen van het belang van een goed inzetbaarheidsbeleid,

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave 0. Kadernotitie 2014-2015 1. Inleiding 2. Werken aan opbrengsten 2.1. Cognitieve leeropbrengsten 2.1.1. Verbetering opbrengsten bij alle vakken vmbo 2.1.2.

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom?

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Onderzoeksverslag binnen het themaboek Waardevol onderwijs. Alkmaar, VDT1b2 Studiegroep: Bea

Nadere informatie

Netwerkleren bij WSKO

Netwerkleren bij WSKO LOOK Rapport 41 Renée de Kruif Monique Korenhof Netwerkleren bij WSKO Verkennen en opstarten van netwerkleren Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit look.ou.nl Rapport 41 Netwerkleren

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie