TOM netwerkdag 7 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOM netwerkdag 7 november 2014"

Transcriptie

1 TOM netwerkdag 7 november 2014

2 Een hartelijk ontvangst! Een prachtig natuurlijk plein in opbouw

3 Programma 09.30u Welkom door vice voorzitter Ed Booms Vanuit de vereniging: Financiën : verslag en investeringsplan door penningmeester Geertjan Nelson. TOM in kader van recente onderwijsvernieuwingen Ineke 09.45u Deelname praktijkgericht onderzoek NRO door Jeroen Imants 10.15u Presentatie en rondleiding Op de Heuvel 12.15u Lunch

4 13.15u ISelf: ontwikkelingen analyseren gegevens wat kun je ermee in de onderwijspraktijk? door Hester Stubbé u Redesign website: aanpassen inhoud door Dorien Bosselaar en Marius Berendse Peerreview: welke ervaringen hebben we opgedaan, welke aanbevelingen doen we? Ineke van Sijl. Parallelle sessie Evaluatie Opbrengsten Afspraken Nieuwe data: 15 april 2015 en 30 oktober 2015 Waar houden we de dag? Einde: hapje en drankje met het team van Op de Heuvel

5 Vanuit de vereniging Financiën => meer leden nodig: neem aspirant leden mee naar VTG bijeenkomsten! Vooraanmelding NRO onderzoek, verantwoording bestuur Gesprek inspecteur Daniëlla Nicolas in kader van peerreview

6 Waarom blijven schoolsystemen zich overal ter wereld richten op de productie van hoge toetsscores, terwijl de wereld behoefte heeft aan meer creatief en innovatief talent om ongekende uitdagingen aan te kunnen gaan en te profiteren van de enorme mogelijkheden die technologie en globalisering bieden. - Yong Zhao

7 Nieuwe beroepen 1. Bitcoin handelaar 2. Drone operator 3. Vlogger 4. iphone glazenmaker 5. Draagdoekconsulent 6. Cupcake Designer 7. 3D printspecialist 8. Moleculair kok 9. Crowdfunding specialist 10. Scrum master

8 Onderwijsraad aanbevelingen 1. Maak brede kwaliteit inzichtelijk (advanced skills) 2. Stuur centraal op hoofdlijnen, vraag scholen een grotere professionele inbreng 3. Zorg voor meer waardering van niet cognitieve capaciteiten

9 Bestuursakkoord Geld voor professionalisering Doorbreking klassikale structuren Gepersonaliseerd onderwijs; ICT belangrijkste component 21th century skills

10 En de inspectie Een nieuw inspectiekader is in de maak. Eenzijdige focus op rekenen en taal verdwijnt. Scholen moeten zich ook verantwoorden op gebied sociale competenties kinderen. Beginsituatie van kinderen wordt beter meegenomen.

11 We hebben last van de behoudende kracht van het huidige systeem en de kracht van zijn beoordelingssystematiek. Update van de Cito-normen: inflatie van de score en de desastreuze gevolgen voor het onderwijs

12 Vanuit TOM meedenken in nieuwe eindtoets? Vanuit het anders organiseren, anders kijken naar de eindtoets.

13 Innovatie Impuls Onderwijs 26 november landelijke afsluiting. Rijtuigenloods Amersfoort Je kunt er heen. Lancering Slim Fit app.

14 De meerwaarde van TOM Onderwijs Anders Vooraanmelding bij NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) voor langlopend praktijkgericht onderzoek (looptijd 3 jaar) Toegelicht door Jeroen Imants

15 Doelen Meerwaarde van TOM scholen vaststellen door vormgeving te beschrijven, algemene en specifieke effecten te bepalen, duurzame opbrengsten gedurende schoolloopbaan in vo in kaart te brengen

16 Onderzoeksvragen Hoofdvraag: hoe geven TOM scholen het leren van leerlingen en het werken van onderwijzend personeel vorm, en wat zijn effecten voor leerlingen en onderwijzend personeel? Deelvragen zijn gericht op: Inrichting onderwijs in units en werk in teams Resultaten bij leerlingen; Cito toets en iself (vergelijking met controle scholen) Effecten bij leraren; tevredenheid, communicatie, professionele ontwikkeling Meerwaarde voor leerlingen in vo, herkenning door vo leraren

17 Opbrengsten / belang Systematische en onafhankelijke beschrijving van hoe leren en werken in TOM scholen er aan toe gaan; Onderwijs Anders kan!!! Grondige bepaling van opbrengsten bij leerlingen in vergelijking met andere scholen; Onderwijs Anders werkt!!! Vaststelling van meerdere relevante opbrengsten bij onderwijzend personeel; Onderwijs Anders stimuleert!!! Inzicht in duurzaamheid opbrengsten in vo; Onderwijs Anders duurt voort!!!

18 Wat vraagt het (periode 2 jaar)? 15 TOM scholen die minimaal 5 jaar met het concept werken en Cito toets afnemen Aanleveren documenten, cito scores leerlingen Twee vragenlijsten bij leerlingen (iself) en vragenlijst voor leraren / schoolleiders Interview en focusgroep Observaties Aanwijzen basisschool voor vergelijking en twee vo scholen voor vervolg

19 Wie zijn betrokken (consortium)? Consortium, bestaande uit scholen en onderzoeksinstellingen Stichting Talent, stichting Conexus en VTG KPC (Anje Ros), Radboud Universiteit (Jeroen Imants en Elvira), TNO (Hester Stubbé), Open Universiteit (Kreijns) en Universiteit van Amsterdam (Oostdam)

20 Procedure Oktober: indiening vooraanmelding (verplicht niet tot vervolgstappen) Februari (begin): selectie van beperkt aantal kansrijke voorstellen wordt bekend gemaakt Maart (30): indienen definitieve aanvraag Mei: mogelijkheid weerwoord door onderzoekers op preadvies beoordelingscommissie Juli: definitieve beoordeling / toekenning Maximaal 3 toekenningen binnen programmalijn Aangevraagd: k 650

21 Tips Van elke school die meedoet wordt een schoolportret gemaakt. Data inleveren + interviews Idee: opbrengsten eruit halen krijg je geen subsidie. Meenemen beschikbare data onderzoek naar verwijzingen po/vo

22 Op de Heuvel Presentatie 20 min. Rondleiding met kijkvragen: wat is zichtbaar in de school als het gaat om kwaliteit 45 min. Terugkoppeling

23 Eerst de presentatie, waarin we werden meegenomen in het gehele proces: Van visie tot gebouw

24 Een kijkje in de units de bibliotheek

25 Een kijkje in de units Themahoeken Instructietafel/ stilteruimtes

26 Een kijkje in de school

27 Een kijkje in de school

28 Het avonturenbos

29 Een kijkje in het avonturenbos

30 Het avonturenbos

31 Op de Heuvel Tips van op de heuvel: Goed weten hoe je onderwijs eruit ziet en wat dat voor de dagelijkse praktijk met zich mee brengt. Overzicht. Zorgen dat iedereen ja zegt, en ja doet. Goede vragen stellen. Vrijwilligers inzetten.

32 Complimenten/tips aan Op de Heuvel Effectieve inrichting ruimte Speelsheid/ verbinding Openheid Visie zichtbaar in gebouw Meewerking gemeente Compliment aan directeur voor verbinding met de mensen om de school heen en het gewoon doen!

33 Complimenten/ tips aan Op de Heuvel Compliment voor de akoestiek: verschillende activiteiten mogelijk in een ruimte. De leerkracht maakt goed gebruik van de ruimte: rust en duidelijkheid. Tip voor portfolio: kind meer eigenaar laten zijn. Tip: doelgerichter werk als de weektaak af is. Omgaan met verschillen Verschillen mogen er zijn. Formatie: hoeveelheid leerkrachten/ kinderen. Extra geld voor personeel in eerste drie jaar. Nu 5 jaar lang fusiefaciliteiten. Al het geld in personeel gestopt. Maken veel gebruik van vrijwilligers.

34 Een heerlijke lunch werd verzorgd

35 Punten vanuit vanmorgen Deelname onderzoek? Ø Doel: meerwaarde iself Ø Gaan door met het onderzoek. Ø Aanvulling: of mensen vrijgeroosterd kunnen worden voor de interviews? Meedenken in eindtoets

36 ISelf Hester Stubbé Groepsmoment plannen Evt. groepsprofiel toevoegen i.p.v. de school juf/meester Niet-leden kunnen iself ook afnemen

37 Workshop iself 7 november 2014 Hester Stubbé

38 Ontwikkelingen iself Prototypische profielen Kennisnetonderzoek VO OCW Creativiteit NRO voorstel interventies en passende leermaterialen

39 Zelfsturend leren - Leervaardigheden Regie nemen Initiatief en verantwoordelijk Leerstrategieën gebruiken Doelen stellen, plannen, planning uitvoeren en monitoren Zelfreflectie Nadenken over aanpak Werkreflectie Nadenken over resultaat Samenwerkend leren Anderen helpen en om hulp vragen

40 Extra factoren Motivatie Kan ik deze taak doen? Waarom doe ik deze taak? Welk gevoel heb ik bij deze taak Vertrouwen in eigen kunnen Het vertrouwen om het schoolwerk aan te kunnen

41 Ondersteunen van zelfsturend leren Mogelijkheid om competenties in te zetten Versterken van de competenties

42 Richting, Ruimte, Ruggesteun Richting We gaan die kant op! Ruimte! Ga je gang! Ruggesteun! We steunen je! Balans

43 iself invullen

44 Koperwiek

45 Toelichting profielen Na afname van de iself ontstaat een profiel per kind, aangegeven door een geel figuur in het spinnenweb. Zo kun je per competentie zien hoe een kind het doet. Op basis hiervan maak je een analyse. Het kan de basis zijn voor een kindgesprek.

46 Opvallende combinaties Zelfsturend leren Vertrouwen in eigen kunnen laag + Reflectie hoog piekeren Vertrouwen in eigen kunnen hoog + Eigen regie hoog + Reflectie laag eigenwijs of zelfoverschatting Vertrouwen in eigen kunnen zeer hoog zelfoverschatting, sociaal wenselijk Leerstrategieën laag kan later problemen geven Eigen regie hoog + Motivatie hoog + Leertrategieën hoog harde werker Vertrouwen in eigen kunnen zeer laag faalangst

47 Opvallende combinaties Richting, Ruimte, Ruggesteun Richting hoog + Ruimte laag sturend of bettuttelend Richting laag + Ruimte laag geen ruimte voor ontwikkeling Richting laag + Ruimte hoog zwemmen Ruggesteun laag onvoldoende steun

48 Opvallende combinaties Zelfsturend leren Richting, Ruimte, Ruggesteun Eigen regie hoog + Motivatie hoog Richting laag gaat eigen gang Motivatie hoog + Ruggesteun laag voelt zich niet gezien Vertrouwen in eigen kunnen laag + Ruimte laag terug trekken

49 Prototypisch profiel Zelfsturenden (30%) vertrouwen Eigen regie leerstrategie Profiel score Gemiddelde score motivatie samenwerken reflectie

50 Prototypisch profiel - Zeer zelfsturenden (22%)

51 Prototypisch profiel Minder zelfsturenden (17%) vertrouwen Eigen regie leerstrategie Profiel score Gemiddelde score motivatie samenwerken reflectie

52 Prototypisch profiel Ad hoc werkers (14%) vertrouwen Eigen regie leerstrategie Profiel score Gemiddelde score motivatie samenwerken reflectie

53 Prototypisch profiel Kat uit de boom kijkers (8%) vertrouwen Eigen regie leerstrategie Profiel score Gemiddelde score motivatie samenwerken reflectie

54 Prototypisch profiel Extern ondersteund (5%)

55 Prototypisch profiel Onzekeren (4%)

56 Prototypisch profiel Pas op! Problemen (1%) vertrouwen Eigen regie leerstrategie Profiel score Gemiddelde score motivatie samenwerken reflectie

57 Reacties/ actiepunten Groepsmoment plannen voor nieuwe deelnemers Vraag vanuit de groep: evt. groepsprofiel toevoegen Tekst in de vragen aanpassen: i.p.v. de school juf/meester Niet-VTG-leden kunnen iself ook afnemen

58 TIP! Op de reactie om vragen aan te passen om het voor de kinderen begrijpelijker te maken, kwam Hester Stubbé achteraf met de volgende tip: In de instructie bij de vragenlijst Richting, Ruimte, Ruggesteun wordt aangeven: Denk aan de afgelopen twee weken, past dit bij jou. Mijn school. Deze teksten kunnen door elke school apart aangepast worden. In de handleiding staat dat beschreven in paragraaf Wellicht helpt het als ze hier de tekst verandert in: De mensen op mijn school Deze tekst blijft de hele tijd zichtbaar bij alle stellingen.

59 Updaten website

60 Website Ø Hele dag: Planning schijnwerper, flap Website laten zien (flap: tips) Vrienden van TOM: wie? (flap)

61 Tips website De website is een responsive webdesign, het past zich aan aan het apparaat. De tablet-versie is zakelijk, mag attractiever. Marktplaats wordt Etalage

62 Vrienden van TOM Slim-Fit TNO hetkind.org

63 In de schijnwerper Geen producten Iedere maand nieuwe school Planning maken per maand

64 In de schijnwerper Een product, beschrijving, filmpje of werkwijze van je eigen school in relatie tot TOM Iets meer dan alleen een leuk stukje, lezers moeten de link kunnen leggen met de pijlers van TOM. Het is en je organisatie, maar ook je leeromgeving en je personeel. Daar zou je een format van kunnen maken: krijgen scholen aangeleverd van Dorien Hoeft niet perse iets heel recents te zijn, geen actualiteit In principe kant en klaar aanleveren bij Dorien Je stuurt eenmalig iets aan in de maand dat je je hebt ingeschreven, niet meerdere keren in die maand Mag een link bevatten naar je eigen website Maanden die geweest zijn komen in een archief Idee: zoekwoorden aan koppelen door aanleverende school, opnemen in het format Zoekwoorden in het algemeen aan de site koppelen

65 In de schijnwerper: planning 2015 Januari: Wereldwijzer Februari: CBS Op e Hichte Maart: Campus Columbus April: Joannesschool Mei: Regenboog Juni: Albertine Agnesschool September: De Arabesk Oktober: Prs. Julianaschool November: Op de Heuvel December: DOK Januari: De Kinderkring Februari: De Koperwiek

66 TOM kwaliteit iself (beschrijving) Peerreview (beschrijving) PO vensters link (www.scholenopdekaart.nl)

67 TOM kwaliteit Onder TOM kwaliteit staat iself, Peerreview en PO Vensters (link) Peerreview: ideeen: resultaten wat je er als school aan hebt gehad Op PO vensters invoeren dat je deze werkwijze hanteert

68 Open TOM school Data bezoeken op website eigen school

69 TOM scholen Nieuw format wordt aangeleverd door Dorien aan alle TOM-scholen

70 TOM pijlers Ø VAN-NAAR-schema s maken: Leerinhoud Leeromgeving Leiding en verandering Actiepunt volgende VTG-dag: alle van-naarschema s actualiseren/optimaliseren

71 TOM expertise Mensen die zich aanbieden vanuit hun expertise (in groepjes uitwisselen) De expertise wordt gevraagd in het format welke iedere school voor januari moet aanleveren.

72 Voorbeelden die bij TOM expertise kunnen worden genoemd Wereldwijzer: thematisch werken vormgeven Schema wat nu op de site staat per school kan ook worden vernieuwd Kinderkring: overleg met minimaal 5 collega's, leerling- of unitbespreking Albertine Agnesschool (Leeuwarden) - Portfolio en de gesprekken hierover, voorbereiding door de oudere lln voordat het met ouders besproken wordt Porfolio kan als product, als expertise als workshop of gesprek/bezoek op school om er uitleg over te krijgen Klokbeker - techniek Het maken van roosters met meerdere leerkrachten / units (Kinderkring heeft nu een rooster voor alle units)

73 TOM Marktplaats Producten van scholen (in groepjes uitwisselen) TOM Marktplaats wordt TOM Etalage, omdat het producten zijn waar we niet vanaf willen maar die we willen delen.

74 Voorbeelden van producten: Onderverdeling van soorten producten, bijv. onder de pijlers TOM hangen. Benoem onder elke pijler dat onderstaande producten ontwikkelde hulpmiddelen zijn, waarbij visie en schoolontwikkeling leidend zijn. Opletten dat de producten geen maniertjes zijn om vernieuwend te zijn, dat er een verhaal achter zit. Zaken als: Ø Instructierooster Ø Weektaak Ø Portfolio Ø Checklist dagbespreking Ø Reflectiegesprekken met kinderen(hulpmiddelen)

75 Peerreview Het kader : peerreview is net iets meer dan een intensief schoolbezoek. Je krijgt een kritische vriend. De afspraken De maatjes Het instrument en de procedure Leren van de eerste ervaringen Bijstellingen en vervolgafspraken

76 Peer review de afspraken Richtlijnen bij het instrument: Vanuit de TOM kijkwijzer formuleren we maximaal 4 vragen per cel (de nummers bij de vragen corresponderen met de vragen onder dat nummer uit de Kijkwijzer) Reacties opgesteld 8 nov zijn erin verwerkt Invullen van de Kijkwijzer en de Matrix door de school die gevisiteerd wordt = de foto Bespreken van de Matrix door de maatjes = de film Formuleren van ontwikkelpunten en ambities = 3d film Studenten inzetten is niet gelukt: bestuursleden ondersteunen de eerste bezoeken.

77 Eerste ervaringen Eerste ervaringen met peerreview; welke variaties onderscheiden we. Wat kun je zeggen over het verschil tussen een intensief schoolbezoek en het peerreview. Borging en verantwoording naar buiten en dynamiek om actiepunten vast te stellen in de zone van de naaste ontwikkeling. Verdieping borging en verantwoording voorlichting concrete ideeën aanpakken voor toekomst. Peerreview en vastlegging borging en gebruik naar inspectie.

78 Reflectie op het instrument en procedure In hoeverre was het gebruikersproof: hanteerbaarheid bedoeling duidelijk is het uitvoerbaar in de tijd en in eigen werksituatie Heb je eigen accenten kunnen aanbrengen en wordt het als iets van je zelf (eigenaarschap) Verslaglegging : hoe ging dat (ook wat betreft tijd) en wat kun je zeggen over de resultaten? Hoever wil je als school hiermee gaan?

79 Binnen- en buitenkring Binnenkring scholen die de review hebben uitgevoerd. Bespreek : wat heeft de review jouw school al opgeleverd in kader van: voorlichting (hoe onderscheid jouw school zich unique sellingpoint ) verantwoording inspectie in termen van borging inzichten hoe je je kunt verbeteren (heeft de review blinde vlekken zichtbaar gemaakt) wat doet jouw school al goed? Is de review uitnodigend om de kwetsbaarheden in jullie werkwijze zichtbaar en bespreekbaar te maken (komt de rol van kritische vriend goed uit de verf) Buitenkring scholen die nog moeten starten. Observeer : Wat valt je op? Wat lijkt je moeilijk wat lijkt overbodig wat mis je welke aanbeveling zou je willen doen?

80 Binnenkring/buitenkring

81 Observaties buitenkring (1) vanuit de kijkwijzer een vraag formuleren vanuit het instrument review is uiteindelijk bedoeld om bewijslast te hebben waardoor je kunt verantwoorden wat je doet het is verfrissend, brengt je op nieuwe ideeën. waardevol was dat je aan het uitleggen bent wat je aan het doen bent, vanuit je eigen kader. Je komt nu heel snel tot inhoud. je kunt het instrument op verschillende manier gebruiken. Je kunt de hele school in kaart brengen, maar dat vraagt veel voorbereidingstijd.

82 Observaties buitenkring (2) je begint met uitwisseling van scholen, dan bewijslast verzamelen. als je met dezelfde visie naar het onderwijs kijkt ben je dan de "geschikte" kritische vriend???? te praten met gelijkgestemden geeft fijn gevoel Aanvullende opmerkingen meerwaarde wordt gezien niet hele review pakken maar wat je wilt halen wederzijds respect kritisch kijken zit wel goed, het zijn gelijk denkenden je kijkt objectief je eigen richting aangeven

83 Betrokkenheid

84 1 e Ervaringen peerreview (1) openheid, heel belangrijk om te vertellen hoe dingen zijn gegaan, hoe dingen ontwikkeld zijn zoals ze zijn. Door de openheid ontdek je elkaars stijl. de tijd was te kort was om het volgens het review protocol te doen. het bestuur heeft aan de 1e interviews deelgenomen wat heel verrijkend was. voor de pilotscholen was het verrijkend omdat het bestuur kon aansturen m.b.t. het instrument. hoe beperk je je vraagstelling om het overzichtelijk te houden? welk bewijs kan de school aan aanleveren op papier? klopt het wat we gezien hebben? Wat is op orde en wat moet doorontwikkeld worden?.

85 1 ervaringen peerreview (2) ervaring Dok12:kijkwijzer is onderlegger geweest. De leervraag lag op de leeromgeving. Door verhelderingsvragen en verdiepingsvragen kon de leervraag scherper worden geformuleerd. De ontstane dialoog had meerwaarde. Niet zozeer gezocht naar bewijsmateriaal. Vervolgtraject nodig. vragen m.b.v. het instrument maken het onderzoek meer diepgaand. Je bent op zoek naar een vraag en gericht op die vraag krijg je feedback door je reviewmaatje. winstpunt is dat je met gelijkgestemden kunt praten over mogelijke dilemma's waar je in je hoofd mee rond loopt. Het is niet beoordelend.

86 Afspraak In april heeft iedereen een maatje. Voorlopig blijft iedereen bij hetzelfde maatje.

87 De maatjes zoals al vastgesteld Talent Arabesk - Drieluik Koperwiek Op e Hichte Op de Heuvel Regenboog Schaijk Columbus DOK 12 Wereldwijzer Langereisschool Johannes Mariaschool Wiekslag Klim-Op Meander Schrijverke Nicolaasschool Julianaschool Hof ter Weide van der Brugghenschool (ovb) Klokbeker - Torenuil

88 Evaluatie Opbrengsten Afspraken Nieuwe data: 17 april 2015 en 30 oktober 2015 Waar houden we de dag? 17 april 2015 in het Wetenschapsmuseum Utrecht 30 oktober 2015 welke school?

89 Afsluitend Waardevolle dag 172,3 km meer dan waard Albertine Agnesschool gaat door als TOMschool iself heel erg interessant Veel indrukken Nieuw, potentiële leden meenemen. Geweldige lunch

90 Een hapje en drankje met team Op de Heuvel

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep LOB en Vernieuwing VMBO Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep Wat gaan we doen? Reflecteren op de bedoeling: loopbaanleren waarom? Inzoomen op de eisen die de vernieuwing stelt Inzoomen

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

We laten de kinderen niet los, we houden ze anders vast

We laten de kinderen niet los, we houden ze anders vast We laten de kinderen niet los, we houden ze anders vast Scholen kunnen om uiteenlopende redenen kiezen voor een andere inrichting van het onderwijs. Bijvoorbeeld omdat ze zich willen onderscheiden, of

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé CREATIEF VERMOGEN Andrea Jetten, Hester Stubbé OPDRACHT Creativitief vermogen meetbaar maken zodat de ontwikkeling ervan gestimuleerd kan worden bij leerlingen. 21st century skills Het uitgangspunt is

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Goed onderwijs door onderwijskundig leiderschap

Goed onderwijs door onderwijskundig leiderschap Goed onderwijs door onderwijskundig leiderschap Lerend leiden Leidend leren Janny Wolters en Irene Harmsen Wie zijn wij.. Irene Harmsen Senior consultant KPC Groep i.harmsen@kpcgroep.nl Janny Wolters Senior

Nadere informatie

Uitwerking workshop Creatief reflecteren met kinderen

Uitwerking workshop Creatief reflecteren met kinderen Uitwerking workshop Creatief reflecteren met kinderen 4 november 2011 NJPV Conferentie door Welmoed Lockefeer Onderwijs Maak Je Samen Waarom reflecteren met kinderen? Roepvraag met hele groep, bij aanvang

Nadere informatie

Aanbevelingen voor scholen. Visie. Onderwijs

Aanbevelingen voor scholen. Visie. Onderwijs Aanbevelingen voor scholen, ouders en andere betrokkenen, om inclusief onderwijs mogelijk te maken. Uit de ervaringen van ouders, scholen en hun netwerk in het project Van hinderpaal naar mijlpaal (2012-2014)

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Peer review in de praktijk

Peer review in de praktijk Rotterdam, maart 2013 Gwen de Bruin Susan van Geel Karel Kans Inhoudsopgave Inleiding Vormen van peer review Wat is er nodig om te starten met peer review? Wat levert peer review op? Succesfactoren Inleiding

Nadere informatie

12. Kennisbenutting door onderzoek

12. Kennisbenutting door onderzoek 12. Kennisbenutting door onderzoek Kennisbenutting door onderzoek: Hoe zorg ik dat mijn onderzoek wordt gebruikt? Anje Ros Lector Leren en Innoveren, Fontys Wie ben ik Lector FHKE Leren & Innoveren AOS

Nadere informatie

Een balans zoeken. Wat is mogelijk voor onze school. Kijkend naar de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze kinderen.

Een balans zoeken. Wat is mogelijk voor onze school. Kijkend naar de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze kinderen. Datum:29-05-2012 Bijeenkomst klankbordgroep Slim Fit Welkom Terug blik Slim Fit: Achtergronden en informatie. Moverende bewegingen: De school werkt opbrengstgericht. Kwaliteit meten. Een dynamisch project;

Nadere informatie

2. Ik ken verschillende argumenten om scholen te overtuigen van het belang van de monitor.

2. Ik ken verschillende argumenten om scholen te overtuigen van het belang van de monitor. Hand-out Leerdoelen Geef aan waar je staat 1 = dit geldt niet voor mij 2 = dit geldt enigszins voor mij 3 = dit geldt sterk voor mij 4 = dit geldt zeer sterk voor mij 1 2 3 4 1. Ik heb een helder beeld

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

Publieksversie eindverslag project interscolaire visitatie

Publieksversie eindverslag project interscolaire visitatie Publieksversie eindverslag project interscolaire visitatie Juli 2016 Gertjan Sinke - Hans van Dinteren Eindverslag project interscolaire peer review publieksversie Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Oudercursus: Mijn kind op het voortgezet onderwijs, wat nu? Docenten handleiding. Programma Oudercursus VO. Bijeenkomst 1

Oudercursus: Mijn kind op het voortgezet onderwijs, wat nu? Docenten handleiding. Programma Oudercursus VO. Bijeenkomst 1 Oudercursus: Mijn kind op het voortgezet onderwijs, wat nu? Docenten handleiding Programma Oudercursus VO Bijeenkomst 1 - Naar het VO, wat verandert er allemaal voor kind en ouder? - Wederzijdse verwachtingen

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Martijn Weesing, ipabo Amsterdam Erna van Hest, Vrije Universiteit Amsterdam St. Jan School, Amsterdam EWT Conferentie, NEMO, 22 mei 2013

Nadere informatie

De leer kracht van groene schoolpleinen

De leer kracht van groene schoolpleinen De leer kracht van groene schoolpleinen Het gebruik van de groene buitenruimte in het onderwijsleerproces Informatie over het onderzoek Leiden, september 2013 1. INFORMATIE OVER HET ONDERZOEK Achtergrond

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie

Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie Basis Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie Kerndoelen: Verwerking binnen de lessen van de andere leergebieden. ICT, digibord, creatieve materialen Culturele oriëntatie en

Nadere informatie

Doel van de workshop. Gezamenlijk meer inzicht krijgen in de vraag:

Doel van de workshop. Gezamenlijk meer inzicht krijgen in de vraag: Kennis en onderzoek Theo Wubbels (hoogleraar, Universiteit Utrecht), Anje Ros (lector, Fontys Hogescholen) Diane Middelkoop (CvB, Asko scholengroep) Hester Edzes (Coördinator onderzoek ASKO) Doel van de

Nadere informatie

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij De publicatie van Fianne Konings, Culturele instellingen en een doorlopende

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

CKV Rubric Rembrandt College Veenendaal december 2007

CKV Rubric Rembrandt College Veenendaal december 2007 Rubric CKV op het Rembrandt College Veenendaal (in ontwikkeling) Domeinen in CKV: A. Culturele activiteiten B. Kennis van Kunst en Cultuur C. Praktische activiteiten D. Reflectie en Kunstdossier We kiezen

Nadere informatie

Beeldcoaching in de. kinderopvang. Visie In Beeld. Leren coachen met video

Beeldcoaching in de. kinderopvang. Visie In Beeld. Leren coachen met video Beeldcoaching in de kinderopvang Leren coachen met video V i s i e I n B e e l d H u z a r e n l a a n 2 4 7 2 1 4 e c E p s e Gebruik van video is de duidelijkste en snelste manier om te reflecteren op

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Acadin voor talenten in uw klas!

Acadin voor talenten in uw klas! Acadin voor talenten in uw klas! Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin voor talenten in uw klas! In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2014) staat

Nadere informatie

WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding. Indra Newton Willem Vrooland

WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding. Indra Newton Willem Vrooland WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding Indra Newton Willem Vrooland Tijdlijn Matching CompetentieTest + Reflectievragenlijst SLB-gesprek Studievoortgangsassessment

Nadere informatie

Betekenisvol Leren Onderwijzen: van visie naar opleidingspraktijk door studentevaluaties

Betekenisvol Leren Onderwijzen: van visie naar opleidingspraktijk door studentevaluaties Betekenisvol Leren Onderwijzen: van visie naar opleidingspraktijk door studentevaluaties Helmond, september 2015 Verine Vissers, WO-student Universiteit Utrecht, Onderzoeker in opleiding KOC dr. Louise

Nadere informatie

Workshop Gezonde School GGD Kennemerland

Workshop Gezonde School GGD Kennemerland Workshop Gezonde School GGD Kennemerland Opzet bijeenkomst Voorstellen Achtergrond Gezonde School Meerwaarde Gezonde School Uitwerking Gezonde School Gunningschool Vervolg Vragen Voorstelrondje Associatie-oefening

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Hieronder per onderdeel een korte omschrijving, een foto en reacties van deelnemers over dat onderdeel.

Hieronder per onderdeel een korte omschrijving, een foto en reacties van deelnemers over dat onderdeel. Een geslaagde super grote kenniskring! `We hebben ontzettend veel van de dag opgestoken, het heeft ons een heel aantal nieuwe inzichten gegeven, de dag was heel rijk aan informatie en een mooie impuls

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN EN WERELDORIËNTATIE

CREATIEF DENKEN EN WERELDORIËNTATIE Oriëntatie op mens en wereld. 21 st Century Skills: Creatief denken CREATIEF DENKEN EN WERELDORIËNTATIE Naast vakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie hoor je ook steeds vaker de term 21 st Century

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

De module in onderdelen Totaal 18 studiepunten = 504 uur.

De module in onderdelen Totaal 18 studiepunten = 504 uur. Module 1.04 Analyse en duiding van de horoscoop 1. Doelstelling 1.04 Analyse en duiding van de horoscoop Kerncompetentie Succescriteria Proces Resultaat De student is in staat de horoscoop op de juiste

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER LESBESCHRIJVINGSFORMULIER Beroepstaak 1 Omgaan met kinderen in een leersituatie Stageschool Plaats Stagementor Stagegroep Aantal kinderen Gegevens Stageschool Datum Naam student Groep Vakgebied Gegevens

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 93 Primair Onderwijs Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Aanleiding projectweken. Gewenste kaders van een projectweek. Het proces

Aanleiding projectweken. Gewenste kaders van een projectweek. Het proces Aanleiding projectweken In het kader van talentontwikkleing en werken met 21 eeuwse vaardigheden zijn leerkrachten zich aan het ontwikkelen en professionaliseren naar nieuwe, innovatieve vormen van onderwijs.

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Begeleiding startende leraren (BSL)

Begeleiding startende leraren (BSL) Begeleiding startende leraren (BSL) Workshop tijdens landelijke BSL dag, 15 oktober 2015 René Veldhoen, AOC Oost Marjolein Wallenaar, Stoas - Piety Runhaar, WU Programma 1. Introductie op het Wageningse

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Programma Doelen en programma toelichten Terugblik op huiswerkopdracht Een

Nadere informatie

Handleiding voor docenten

Handleiding voor docenten LEREN PROGRAMMEREN MET Spelenderwijs leren programmeren voor kinderen LEREN PROGRAMMEREN MET Ron Ford Ron Ford Spelenderwijs leren programmeren voor kinderen 11-03-13 11:11 Handleiding voor docenten Scratch

Nadere informatie

Verslag gespreksavond 3 februari 2015

Verslag gespreksavond 3 februari 2015 Verslag gespreksavond 3 februari 2015 Een beeld van de gesprekken tussen ouders, leerkrachten en directeuren van Almere- Buiten over passend onderwijs Passend Onderwijs Almere en Stichting Actief Ouderschap

Nadere informatie

MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands

MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands Taal op koers 29 oktober 2014 Cindy Poortman en Kim Schildkamp Uitdagingen in de onderwijspraktijk Voortijdige schooluitval Gebrek aan praktische

Nadere informatie

IXPERIUM NIJMEGEN SPETTERENDE OPENING IXPERIUM

IXPERIUM NIJMEGEN SPETTERENDE OPENING IXPERIUM IXPERIUM NIJMEGEN Nieuwsbrief IXPERIUM FEBRUARI 2015 SPETTERENDE OPENING IXPERIUM Onder overweldigende publieke belangstelling is afgelopen woensdag 23 februari ONS spiksplinter nieuwe inspiratie en experimenteer

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Portfolio en betekenisvol leren

Portfolio en betekenisvol leren Portfolio en betekenisvol leren Opbrengsgericht werken- gericht op harde data Economische visie: Harde data verzamelen Data interpreteren Daarop sturen Deze visie heeft de pretentie dat harde data zekerheid

Nadere informatie

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren.

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren. Oriëntatie: Het doel van deze lessenserie is: bestaande foto s zoeken met een eigen verhaal erbij. Dan gaan jullie mensen deze fotoserie voorleggen en vragen welk verhaal zij erin zien. Tot slot gaan jullie

Nadere informatie

ONTDEK HET ZELF HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT VOOR DE HELE SCHOOL

ONTDEK HET ZELF HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT VOOR DE HELE SCHOOL ONTDEK HET ZELF HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT VOOR DE HELE SCHOOL IN DEZE HANDLEIDING VIND JE ALLE INFORMATIE OVER HET MAKEN VAN HET ONTDEK HET ZELF POP-UP MUSEUM TIJDENS DE KINDERBOEKENWEEK. DE OPDRACHTEN,

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Van ambitie naar collectief leren. Masterclass 2

Van ambitie naar collectief leren. Masterclass 2 Van ambitie naar collectief leren Masterclass 2 Cyclus op lokaal niveau check Ambitie ontwikkelen Product en proces evalueren Informatie verzamelen Actie uitvoeren Collectief leren studie/ analyse doen

Nadere informatie

Beeldcoaching in het onderwijs

Beeldcoaching in het onderwijs Beeldcoaching in het onderwijs Leren coachen met video V i s i e I n B e e l d H u z a r e n l a a n 2 4 7 2 1 4 e c E p s e Gebruik van video is de duidelijkste en snelste manier om te reflecteren op

Nadere informatie

Feedback op Toetsen. Renske de Kleijn. Onderwijskundig onderzoeker en adviseur Centrum voor Onderwijs en Leren - UU. 5 april 2016

Feedback op Toetsen. Renske de Kleijn. Onderwijskundig onderzoeker en adviseur Centrum voor Onderwijs en Leren - UU. 5 april 2016 Feedback op Toetsen Renske de Kleijn Onderwijskundig onderzoeker en adviseur Centrum voor Onderwijs en Leren - UU 5 april 2016 Overzicht 1. Kies een toets 2. De kracht van feedback 3. Verklaringen voor

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS Beukenlaan Adres Beukenlaan 42 Postcode 9674 CC Winschoten Telefoon 0597 414294 Brinnummer 12 VN E-mail mail@obsbeukenlaan.nl Website www.obs-beukenlaan.nl

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo Pitchvideo Een pitchvideo is een korte kernachtige videoboodschap waarin je je van je beste kant laat zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is voor een toekomstige werkgever of klant Voor wie is

Nadere informatie

Directienetwerk Regio Midden. 8april2015

Directienetwerk Regio Midden. 8april2015 Directienetwerk Regio Midden 8april2015 Kwaliteitszorg Vorig directienetwerk Externe audit + verbeterplan Voorstel SSBB binnen pilotgroep Inspectiebezoek Berséba Inspectiebezoek scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Vragenlijst: Wat vind jij van je

Vragenlijst: Wat vind jij van je Deze vragenlijst is bedacht door leerlingen. Met deze vragenlijst kunnen leerlingen er zelf achter kunnen komen wat andere leerlingen van hun school vinden. De volgende onderwerpen komen langs: Sfeer op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Projectcheck? t c je ro p ijn t m a ta s rk te s e o H

Projectcheck? t c je ro p ijn t m a ta s rk te s e o H Projectcheck Hoe sterk staat mijn project? Over de Projectcheck Ben je manager van een project of programma? Vraag je je wel eens af of je de goede dingen doet en of je die dingen goed doet? Voor zulke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Communiceren met ouders Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Inhoud van de workshop 1. Kind binnen systeem 2. School en ouders gelijkwaardig? 3. Richtlijnen bij oudercontacten 4.

Nadere informatie