Staatsbedrijf naar de beurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatsbedrijf naar de beurs"

Transcriptie

1 Staatsbedrijf naar de beurs Beursprestaties van privatiseringen Het uitblijven van sterk economisch herstel in Nederland en ingrijpende bezuiningsmaatregelen in het verschiet wakkeren de discussie over de verkoop van staatsbelangen verder aan. De Nederlandse Staat heeft een uitgebreid portfolio van bedrijven die in deze discussie worden genoemd. De voorbeelden zijn iedereen bekend. De maatschappelijke discussie richt zich voornamelijk op politiek strategische onderwerpen. De economische motieven achter privatiseren blijven echter onderbelicht. De omvang en strategische relevantie van de mogelijke privatiseringen maakt een beursgang (IPO) een voor de hand liggende optie. Hoe verhouden de post-ipo prestaties van dit soort partijen ten opzichte van niet geprivatiseerde partijen? En wat zijn de trends van de afgelopen jaren? Uit onderzoek 1 van PwC blijkt dat beurskoersen van Europese privatiseringen het beter doen dan de wereldwijde trend. Wereldwijd is Azië, en met name China, het meest actief. Europese privatiseringen vertegenwoordigen 10% van het wereldwijde aantal en 25% van het totaal opgehaald kapitaal. In de afgelopen jaren is Polen binnen Europa het meest actief, maar de aandacht gaat momenteel vooral uit naar de Britse privatisering van Royal Mail die eind dit jaar op zijn vroegst wordt verwacht. 1 Methodiek: De dataset van bijna initial public offerings (IPO s) betreft wereldwijde nieuwe beursnoteringen sinds het jaar 2000 waarbij per IPO minimaal 10 miljoen aan kapitaal is opgehaald. Van de in totaal IPO s zijn 739 transacties gedefinieerd als privatisering. Het totaal opgehaalde kapitaal via deze privatisering-ipo s bedroeg 343.3mrd ten opzichte van 1,673.6mrd aan opgehaald kapitaal via overige beursgangen. In Europa is sinds 2000 voor 86,7 aan kapitaal opgehaald middels 77 privatiseringen. Prestatie is gemeten door middel van de procentuele koersontwikkeling ten opzichte van de uitgifteprijs. Meting van de prestatie heeft op drie momenten plaatsgevonden: na de eerste dag, de eerste maand en het eerste jaar. In plaats van de gemiddelde koersontwikkeling weer te geven is gekozen voor de mediaan om te corrigeren voor extreme waarden. De mediaan is berekend door per periode alle observaties mee te nemen. In de dataset zijn transacties tot en met 2013 meegenomen. Resultaten over 2013 hebben dan ook alleen betrekking op de eerste zeven maanden. Bij meting van de koersontwikkeling na één jaar zijn transacties over de afgelopen twaalf maanden dan ook niet meegenomen. Bron: Dealogic.

2 Opgehaald kapitaal 1. Trends in privatiseringen via beursgangen 1.1. Wereldwijd Vanaf het begin van deze eeuw tot aan de start van de crisis in 2008, hebben wereldwijd per jaar gemiddeld 71 beursgangen plaatsgevonden waarbij een staat een deel van haar aandelenbelang heeft verkocht. In verhouding tot het totaal aantal beursgangen schommelt dit van 13% in 2002 tot aan 3% in De trend in opgehaald kapitaal (grafiek I) vertoont ook grote verschillen op jaarbasis maar ligt wel verhoudingsgewijs hoger met een bandbreedte van 11% (2001) tot 24% (2006) ten opzichte van totaal opgehaald kapitaal via beursgangen. Vanaf 2008 tot en met 2010 is het aantal privatiseringen via een beursgang afgenomen maar door de wereldwijde afname van kapitaalmarktactiviteiten is de verhouding wel stabiel gebleven op van het totaal. Hierbij valt op dat het opgehaald kapitaal via privatiseringen in 2010 stijgt tot de hoogste stand sinds 2001 ( 61,7 miljard, 2 van het totaal). De grootste beursgang ooit vond in 2010 plaats en betrof de privatisering van Agricultural Bank of China ( 17,6 miljard). Dat jaar ging ook General Motors terug naar de beurs waarbij 13,4 miljard werd opgehaald. Samen met de Industrial & Commercial Bank of China ( 17,4 miljard) in 2006 vormen deze deals de top 3 privatiseringen via een beursgang. Overigens, sinds de beursgang van General Motors heeft in Noord-Amerika geen privatisering via een beursgang meer plaatsgevonden. Terwijl met de intrede van de crisis in 2008 ook het aantal nieuwe beursnoteringen afzwakte, was 2010 een jaar met uitzonderlijk veel en grote privatiseringen. De grote kracht hierachter is China. Via 65 Chinese privatiseringen werd in miljard opgehaald, goed voor 7 van het aantal en 55% van het kapitaal dat werd opgehaald via privatiseringen wereldwijd. De Chinese privatiseringsgolf kwam begin 2000 goed op gang maar werd in recente jaren overschaduwd door tegenvallende resultaten en zelfs beschuldigingen van fraude bij nieuwe Chinese beursgenoteerde bedrijven. Sinds eind 2012 ligt de markt voor nieuwe noteringen op het Chinese vaste land stil en is de Chinese beurswaakhond zich aan het beraden op nieuwe regelgeving om de markt weer vlot te kunnen trekken. Ondanks de neerwaartse trend van de afgelopen jaren, betrof de op-één-na grootste beursgang van 2012 een Aziatische privatisering. Met de beursnotering van Japan Airlines werd toen 6,6 miljard opgehaald. De rentree op de Tokyo Stock Exchange kwam drie jaar na de noodgedwongen overheidssteun. 75bn I: Waarde privatiseringen middels een IPO per regio ten opzichte van waarde totaal IPO s wereldwijd met een minimale transactiewaarde van 10m ( ) 30% 50bn 25bn 20% 10% % van totaal kapitaal opgehaald via IPO's 0bn % Overig Noord-Amerika Europa Azië Opgehaald kapitaal middels privatiseringen via IPO als % van totaal IPO's

3 1.2. Europa In Europa is sinds 2000 voor 86,7 miljard op de beurs aan kapitaal opgehaald via 77 privatiseringen. Dit is 10% van het wereldwijde aantal terwijl de Europese privatiseringen op basis van opgehaald kapitaal ongeveer 25% vertegenwoordigden. Met name de drie jaren voorafgaand aan 2008 was de activiteit hoog waarbij overheden via 33 beursgangen in totaal 42,2 miljard ophaalden. Begin deze eeuw was Frankrijk de meest actieve privatiseerder in de Europese kapitaalmarkt. Naast de nutsbedrijven Gaz de France en Electricité de France bracht de Franse staat ook de Parijse luchthaven en verscheidende tolwegen naar de beurs. Kort daarop was het Rusland dat met twee grote beursgangen in de schijnwerpers kwam te staan. In 2006 werd met de verkoop van een minderheidsbelang in staatsoliebedrijf Rosneft 8,4 miljard opgehaald. Een jaar later werd 5,9 miljard opgehaald met de notering van de financiële instelling VTB Group, waar onder andere Bank of Moscow deel van uitmaakt. Sindsdien is Polen het meest prominent aan het privatiseren via beursgangen, zij het op een kleinere schaal. Sinds 2008 heeft de Poolse Staat met gemiddeld twee beursgangen per jaar, 7,2 miljard opgehaald. Nederland heeft na de 3,1 miljard beursgang van PTT in 1994 nog twee kleinere privatiseringen via de beurs voltooid. In 1997, ging de participatiemaatschappij AlpInvest voor 237,8 miljoen naar de beurs. De laatste beursgang waarbij de Nederlandse staat geld ontving was ICT bedrijf PinkRoccade, het voormalige Rijks Computer Centrum ging in 1999 voor 116,9 miljoen naar de Amsterdamse beurs. Europa staat echter aan de vooravond van een reeks aan verwachte privatiseringen. De eerstvolgende significante Europese privatisering die wordt verwacht is het postbedrijf Royal Mail waarbij naar verwachting ongeveer 3,5 miljard zal worden opgehaald door de Britse Staat. Daarnaast worden Societatea Nationala Nuclearelectrica uit Roemenië en de Poolse staatsbedrijven Energa en PKP Cargo genoemd als potentiële beurskandidaten in Europa. 2. Koersontwikkeling na privatiseren 2.1. Wereldwijd Een veelgebruikte maatstaf voor succes op de middellange- en lange termijn is koersontwikkeling. In grafieken II en III is de koersontwikkeling weergegeven van zowel geprivatiseerde bedrijven als overige IPO s na de beursgang. Onderscheid is gemaakt tussen de periode 2008 tot tweede helft 2013 ( ) en de periode Op wereldwijde basis blijkt de koerssprong op de eerste dag van de privatisering spectaculair met medianen van 65% ( ) en 26% ( ). Ook overige beursgangen laten een stijging zien op de eerste dag, maar deze stijging is aanzienlijk minder sterk. Een jaar na beursgang blijkt voor zowel privatiseringen en overige IPO s dat de koerswinst lager is dan op de eerste dag. Voor beursgangen van nietgeprivatiseerde bedrijven blijkt dit rendement zelfs negatief. Bij interpretatie van deze resultaten dient men wel in acht te nemen dat deze rendementen niet gecorrigeerd zijn voor fluctuaties in de markt. Meer dan 80% van de privatiseringen via de beurs sinds 2000 vond plaats in Azië. Wereldwijde koersontwikkeling is dus voor een groot deel afhankelijk van Azië. Grafiek IV en V laten zien dat omschreven trends sterker zichtbaar zijn in Azië. Met betrekking tot koerswinst op de eerste dag zijn duidelijke verschillen zichtbaar tussen IPO s van geprivatiseerde en overige bedrijven. Volgens PwC relateren mogelijke verklaringen aan de intenties van de verkopende partij. In het geval van

4 een privatisering is de overheid de verkopende aandeelhouder. Om positivisme rond de beursgang te creëren en om loyaliteit van nieuwe aandeelhouders te winnen met het oog op potentiële toekomstige privatiseringen, kunnen overheden bewust kiezen voor een relatief lagere prijs voor de aandelen kiezen zodat het opwaarts potentieel groter wordt. Voor overige IPO s ligt dit anders. Bestaande aandeelhouders hebben veelal sterkere motieven om het onderste uit de kan te halen. In tegenstelling tot overheidsbedrijven zouden private ondernemingen de IPO dan ook zo timen, dat de bestaande aandeelhouders en/of de onderneming optimaal profiteert van het optimisme in de markt. Een andere mogelijke verklaring heeft betrekking op de hoeveelheid en de kwaliteit van informatie die publiekelijk bekend is. Overheidsbedrijven zijn in de regel volwassen bedrijven en deze hebben vaak langere track records dan de gemiddelde beursdebutant. Hierdoor bestaat een kleinere informatie asymmetrie en hebben investeerders beter zicht op waarin men investeert Europa In Europa vonden in de periode in totaal 59 beursgangen plaats waarbij een overheid staatsbelangen verkocht ten opzichte van 18 beursgangen in de periode Grafiek VI en VII laten zien dat de koersontwikkeling na de beursgang van privatiseringen in Europa een positiever beeld schetst in vergelijking met niet-privatiseringen. Mogelijke verklaringen voor de positieve prijsontwikkeling liggen in verbeterde operationele prestaties. Zodra een overheidsbedrijf meer als commerciële onderneming gaat opereren, neemt de marktwerking toe en gaan commerciële doelen zwaarder tellen. Het management zal indien nodig, de organisatie verder stroomlijnen en eventuele investeringstekorten wegwerken. Deze positieve prestaties van Europese privatiseringen via de beurs biedt perspectief voor zowel overheden als investeerders. II: Mediaan koerswinst na privatisering via beurs wereldwijd 65% 65% 26% 20% 47% 14% N=565 N=174 III: Mediaan koerswinst na beursgang wereldwijd (niet- privatisering) IV: Mediaan koerswinst na privatisering via beurs in Azië 76% 79% 35% 27% 52% 16% N=473 N=141 V: Mediaan koerswinst na beursgang in Azië (niet- privatisering) VI: Mediaan koerswinst na privatisering via beurs in Europa 14% 5% 6% 0% 1% 3% N=59 N=18 VII: Mediaan koerswinst na beursgang in Europa (niet- privatisering) 7% 6% 7% 4% -3% -9% 14% 12% 13% -1% -13% 5% 2% 5% 1% -9% -7% N=7483 N=3492 N=2516 N=1,868 N=2103 N=411

5 3. Trends en ontwikkelingen op sectorniveau IIX: Sectorverdeling privatiseringen via beursgang wereldwijd 2 30% Grafiek VIII geeft de verdeling weer van totaal opgehaalde gelden per sector over de periode De voornaamste categorie bestaat uit privatiseringen van bedrijven, actief in de Finance & Insurance. Samen met bedrijven, actief in de sector Transportation, Telecommunications, Oil & Gas en Utility & Energy vertegenwoordigt deze groep bijna driekwart van de totale privatiseringen. Sinds de crises heeft de Nederlandse Staat zijn portefeuille met utilities uitgebreid met veel exposure naar de financiële sector Koersontwikkeling Grafieken IX en X geven de koersontwikkeling weer van bovengenoemde sectoren voor geprivatiseerde en niet-geprivatiseerde bedrijven. Wederom is gekozen om de mediaan te gebruiken. Daarnaast zijn Finance en Insurance apart weergegeven. Een jaar na de beursgang blijken Utility & Energy en Insurance de sterkst presterende sectoren in de categorie van geprivatiseerde bedrijven. Dit contrasteert met de resultaten voor nietgeprivatiseerde ondernemingen, waar bijvoorbeeld Utility & Energy na een jaar op een koerswinst van 0% staat. Echter, de mediaan voor geprivatiseerde utilities is hier gebasseerd op 47 observaties ten opzichte van 255 IPO s van nietgeprivatiseerde ondernemingen. 9% Finance & Insurance Telecommunications Utility & Energy 12% 13% Transportation Oil & Gas Other sectoren een constante stijging laten zien, terwijl niet-geprivatiseerde ondernemingen na een jaar vaak al weer negatieve koerswinsten laten zien. Naast de mogelijkheid dat de overheid niet het onderste uit de kan probeert te halen bij een beursgang, zou een additionele verklaring kunnen zijn dat overheden deelnemingen goed voorbereiden op het bestaan na een beursgang. Vaak gaat het om volwassen, professionele ondernemingen met in de regel een langer track record dan de gemiddelde beursdebutant. Daarnaast valt op dat geprivatiseerde ondernemingen in de geselecteerde IX: Koersontwikkeling na beursgang van geprivatiseerde bedrijven per sector (wereldwijd, YTD) 5 51% X: Koersontwikkeling na beursgang overige bedrijven per sector (wereldwijd, YTD) 37% 37% 31% 25% 29% 14% 14% 13% 9% 5% 9% 35% 32% 2 20% 13% 7% 7% 3% 3% 4% 6% 3% 4% 4% 1% 3% 24% 1 Day 1 Month 1 Year Finance Transportation Telecommunications Oil & Gas Utility & energy Insurance 1 Day 1 Month 1 Year - Finance Transportation Telecommunications Oil & Gas Utility & energy Insurance

6 4. Aangehouden staatsbelangen bij de beursgang Het vrij verhandelbare aandelenbelang (free float) bij een beursgang refereert aan het percentage aandelen ten opzichte van het totaal aantal aandelen dat bedrijven en/of overheden aanbieden aan het publiek op het moment van de beursgang. Gezien de strategische waarde van geprivatiseerde bedrijven voor de overheid, is het te verwachten dat overheden minder vaak geneigd zijn een meerderheidsbelang op te geven bij een beursgang Wereldwijd In grafieken X en XI zijn de free float percentages op het moment van de beursgang weergegeven. Grafiek X geeft het free float percentage voor IPO s wereldwijd, terwijl grafiek XI het beeld voor Europese IPO s weergeeft. Wereldwijd blijkt, in tegenstelling tot de periode , dat over de afgelopen vijf jaar IPO s van geprivatiseerde bedrijven kleinere free float percentages hebben dan overige IPO s. Een mogelijke verklaring voor deze trend zou kunnen zijn dat overheden sinds de crises bewust actief blijven als aandeelhouder. Het behouden van controle na de privatisering kan voornamelijk interessant zijn wanneer de activiteiten van het bedrijf van grote strategische waarde zijn voor de overheid en bovendien biedt dit de mogelijkheid te blijven profiteren van toekomstige baten. Verder geeft het behoud van een lange termijn grootaandeelhouder zoals de Staat een signaal van vertrouwen af aan nieuwe aandeelhouders. Anderzijds kan de aandelenkoers van een onderneming waarin de Staat een meerderheidsbelang heeft, gedrukt worden door een verlaagd overnamepotentieel. XI: Mediaan XI: Free float free float percentage percentage bij bij IPOs IPO s wereldwijd ( YTD) % 25.6% 4.2. Europa Grafiek XI laat een afwijkend beeld voor Europa zien. Waar wereldwijd blijkt dat free float percentages bij beursgang af zijn genomen, zijn deze percentages in Europa juist toegenomen. Ondanks deze toename zijn de free float percentages van privatiseringen in Europa consistent lager dan voor overige IPO s. Zoals eerder genoemd is het aantal Poolse privatiseringen een sterk wegende regio voor de Europese trend. Het zijn dan ook voornamelijk Poolse bedrijven die hogere free floats hebben bij de IPO. Voorbeelden hiervan zijn Ze Pak (50%), Polska Energia (53%) en Warsaw Stock Exchange (63%) waarbij de Poolse overheid afziet van meerderheidsbelangen. Wanneer we verder inzoomen op recente privatiseringen in Duitsland en Frankrijk, dan valt op dat West-Europese overheden juist een minderheidsbelang naar de beurs brengen. Bij de beursgang van nutsbedrijf Gaz De France in 2005 behield de Staat aanvankelijk een 79% belang. Na de fusie met Suez is dit een 36. belang geworden. Het elektriciteitsbedrijf EDF ging in 2005 ook naar de beurs waarbij statutair werd vastgelegd dat de staat een minimaal kapitaalbelang en stemrecht van 70% zou blijven houden. Bij de beursgang van de luchthaven van Parijs behield de Franse Staat een meerderheidsbelang dat momenteel 54.5% vertegenwoordigt. In Duitsland ging bijvoorbeeld de Hamburger Hafen und Logistik in 2007 naar de beurs. De Duitse staat behield haar meerderheidsbelang van 6. XII: mediaan free float percentage bij Europese IPO s ( YTD) 31.4% % 33.5% IPOs - Privatisation IPOs - Other IPOs - Privatisation IPOs - Other

7 5. Conclusie Sinds 2000 werd de wereldwijde privatiseringsactiviteit gedomineerd door de afbouw van Chinese staatsbelangen. Ondanks de intrede van de crises in 2008, was het jaar 2010 een piekjaar voor met name Aziatische privatiseringen. Hoewel sindsdien het aantal wereldwijde privatiseringen via de beurs is afgenomen, zijn de komende jaren veel privatiseringen te verwachten. In Europa heeft Polen de afgelopen jaren de privatiseringstrend via beursgangen bepaald. In totaal hebben in de afgelopen 13 jaar 77 Europese privatiseringen via de beurs plaatsgevonden, waarbij 86,7 miljard door overheden is opgehaald. Privatisering via de beurs is daarmee een belangrijk instrument voor overheden. De prestaties van Europese privatiseringen via de beurs laten een constante, positieve koersontwikkeling zien. Dit positieve koersresultaat biedt vertrouwen voor succesvolle exits van Nederlandse staatsbelangen en investeringspotentieel voor nieuwe aandeelhouders. Overheden zien zich daarbij wel voor een dilemma geplaatst: genoegen nemen met een lagere opbrengst of streven naar een hoge opbrengst en daarbij een kleinere kans op een succesvolle beursgang. Dit is een belangrijk vraagstuk bij komende privatiseringen. Met veel belangstelling wordt dan ook uitgekeken naar de Britse privatisering van Royal Mail. Contact Martin Coenen +31(0) PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. "PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.

Visie vanuit de BIG-5 op Standard Business Reporting

Visie vanuit de BIG-5 op Standard Business Reporting www.pwc.nl SBR Programma Visie vanuit de BIG-5 op Standard Business Reporting Amersfoort, Inhoud 1. Introductie en disclaimer 2. Rol binnen het SBR programma 3. Samenwerken of concurreren? 4. Bijzondere

Nadere informatie

Verhoging pensioenleeftijd in praktijk

Verhoging pensioenleeftijd in praktijk Verhoging pensioenleeftijd in praktijk Claudette Blankestijn Elianne Janssen 30 januari 2012 Pensioenseminar Maastricht University Verhoging pensioenleeftijd in praktijk Onderzoek onder werkgevers Wat

Nadere informatie

www.pwc.nl Subsidies vanuit de accountant bezien Ervaringen en best practices 17 april 2012

www.pwc.nl Subsidies vanuit de accountant bezien Ervaringen en best practices 17 april 2012 www.pwc.nl Subsidies vanuit de accountant bezien Ervaringen en best practices 17 april 2012 Agenda Subsidieproces op hoofdlijnen Accountantsrapportages Aandachtspunten voor de controle Lastige onderwerpen

Nadere informatie

VOGIN ip-lezing 2013 Zoeken en vinden

VOGIN ip-lezing 2013 Zoeken en vinden www.pwc.nl VOGIN ip-lezing 2013 Zoeken en vinden PwC PwC 4 Wie zijn we? Feiten en cijfers PwC Nederland* is een zakelijke dienstverlener die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk In Nederland bedienen

Nadere informatie

Toelichting rapport commissie Gunning

Toelichting rapport commissie Gunning www.pwc.nl Toelichting rapport commissie Gunning Peter van Driel* 20 september 2012 Kinderopvang Baarn *Secretaris van de Commissie en veelal betrokken bij onderzoek en nazorg van gebeurtenissen die de

Nadere informatie

www.pwc.nl Onze SEPA-diensten Uw cash management naar een hoger niveau

www.pwc.nl Onze SEPA-diensten Uw cash management naar een hoger niveau www.pwc.nl Onze SEPA-diensten Uw cash management naar een hoger niveau De kansen van de Single Euro Payments Area (SEPA) SEPA gaat niet over het aanpassen van systemen en processen alleen, SEPA raakt direct

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Benchmark inzameling kunststof verpakkingsafval gemeenten. Resultaten veldonderzoek en analyse

Benchmark inzameling kunststof verpakkingsafval gemeenten. Resultaten veldonderzoek en analyse www.pwc.com/nl Benchmark inzameling kunststof verpakkingsafval gemeenten Resultaten veldonderzoek en analyse G. Willems L. Kies-Westerik M. Zuur Inhoud 1. Doelstelling en reikwijdte onderzoek 2. Betrokken

Nadere informatie

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt Live Webinar IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt DIRK BROUNEN JAY TAHTAH 28 AUGUSTUS 2013, 13:00 Agenda Welkom, een korte uitleg Dirk Brounen - Hoogleraar vastgoedeconomie, TiasNimbas Business School

Nadere informatie

www.pwc.nl De veranderende wereld van de woningcorporaties Voorjaar 2013

www.pwc.nl De veranderende wereld van de woningcorporaties Voorjaar 2013 www.pwc.nl De veranderende wereld van de woningcorporaties Voorjaar 2013 Agenda 1. Hervorming van de woningmarkt heeft prioriteit 2. Wat is een woningcorporatie? 3. Thema s en belanghouders 4. Businessmodel

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst Management Meeting interim-controle november 2013

Voorbereiden op de toekomst Management Meeting interim-controle november 2013 www.pwc.nl Voorbereiden op de toekomst Management Meeting interim-controle 2013 21 Doel Gezamenlijk met ambtelijke organisatie bespreken: - uitkomsten interim-controle (bevindingen in concept) - ontwikkelingen

Nadere informatie

Equitisation and Stock-Market Development

Equitisation and Stock-Market Development Samenvatting In deze dissertatie worden twee belangrijke vraagstukken met betrekking tot het proces van economische hervorming in Vietnam behandeld, te weten de Vietnamese variant van privatisering (equitisation)

Nadere informatie

www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013

www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013 www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013 Agenda Derivaten en hedge accounting Aandachtspunten RJ 290 Transacties Bijzondere waardevermindering versus

Nadere informatie

Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving 6 september 2017

Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving 6 september 2017 www.pwc.nl Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving Maatschappelijk belang van familiebedrijven Hoe dragen familiebedrijven bij aan Europa 2020 doelstellingen? 1 2 3 4 5 Werkgelegenheid

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Fusie- & overnamebarometer. december 2008

Fusie- & overnamebarometer. december 2008 Inhoud 1. Achtergrond barometer 2. Verwachtingen voor 2009 3. Terugblik op 2008 Achtergrond barometer Het onderzoek is in opdracht van door Motivaction uitgevoerd via internet tussen 10 november en 14

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nijkerk, 13 juni 2012 Jaap Verdegaal

Werkkostenregeling. Nijkerk, 13 juni 2012 Jaap Verdegaal Werkkostenregeling Nijkerk, 13 juni 2012 Jaap Verdegaal De regeling PwC Schema werkkostenregeling: the Academy 3 Werkkostenregeling Intermediaire kosten Intermediaire kosten vallen buiten 1,4%-budget.

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014 Een rol van (publiek) belang Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten Doorn, 6 november 2014 AGENDA I. Kostenontwikkeling Nederlandse gezondheidszorg II. III. Kostenbeheersing en marktwerking:

Nadere informatie

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktprijzen Macro-economie Markten in mineur Afgelopen week De angst voor een wereldwijde economische vertraging is weer toegenomen na een slechte

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Human Capital Tax. Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006

Human Capital Tax. Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Human Capital Tax Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Deloitte Belastingadviseurs B.V. Global Equity Consulting Services September 2006 Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Inleiding Dit onderzoek

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Banken ondermijnen de toekomst Over de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen en duurzame energie

Banken ondermijnen de toekomst Over de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen en duurzame energie Banken ondermijnen de toekomst Over de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen en duurzame energie Een samenvatting van de bevindingen voor Nederland van een onderzoek

Nadere informatie

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance 12 januari 2012 -persbericht- Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance De top 50 bedrijven uit de Eurozone

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - november 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - november 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - november 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

WOZ in de vennootschapsbelasting

WOZ in de vennootschapsbelasting www.pwc.nl WOZ in de vennootschapsbelasting Vpb en de Wet WOZ 18 Agenda 1. Wie ben ik? 2. Wat zien wij in de markt rondom vastgoed? 3. WOZ in relatie tot de Vennootschapsbelasting A. Openingsbalans B.

Nadere informatie

Ruimte voor innovatie

Ruimte voor innovatie Ruimte voor innovatie Een vergelijk tussen de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap Jaap Strating Aanleiding: Renovatie stadhuistoren Ambities Energieneutraliteit per 2035 Een prettige

Nadere informatie

Aanbestedingsfraude drs. A.J. Mikkers RA. oktober 2014

Aanbestedingsfraude drs. A.J. Mikkers RA. oktober 2014 www.pwc.nl drs. A.J. Mikkers RA 1 Agenda Wat is een aanbesteding? Soorten aanbesteding? Hoe worden selectiecriteria geformuleerd en toegepast? Hoe en waar kan eventuele beïnvloeding plaatsvinden? Voorbeelden

Nadere informatie

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Alternatieve financiële prestatie-indicatoren Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving April 2014 Inhoudsopgave 1 Conclusie en samenvatting 4 2 Doelstellingen, onderzoeksopzet en definiëring

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet Bart P.M. Joosen 30 januari 2014 Aanbodzijde van de financieringsmarkt 2 Aanbodzijde van de financieringsmarkt Banken Institutionele beleggers Beurs (public

Nadere informatie

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven www.pwc.nl Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven Sterke focus van PE op werkkapitaaloptimalisatie loont Augustus 2017 1. PE scoort beter op werkkapitaalbeheer

Nadere informatie

Eerstekwartaalcijfers

Eerstekwartaalcijfers Value8 Profiel: Value8 N.V. is een beursgenoteerde onderneming die diensten verleent aan en investeert in kleinere en middelgrote bedrijven. Value8 N.V. richt zich op succesvolle ondernemingen in lange

Nadere informatie

Fusies en overnames in tijden van crisis. 27 mei 2013 Wilbert van Gerwen

Fusies en overnames in tijden van crisis. 27 mei 2013 Wilbert van Gerwen Fusies en overnames in tijden van crisis 27 mei 2013 Wilbert van Gerwen Inhoud Brabant Finance Event Introductie Rembrandt Fusies & Overnames Fusies en Overnames: markt trends Kansen in een roerige markt

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Zorgcontrollersdag 1 februari 2017

Zorgcontrollersdag 1 februari 2017 Zero-Based-Budgeting in de zorg Zorgcontrollersdag 1 februari 2017 Inhoud 1. Welkom en opening 2. Huidig budgetproces 3. Zero-Based-Budgeting (ZBB) 4. Business Case ZBB in de zorg 5. Take-aways 1. Welkom

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 2365 Betreft zaak: 2365/First Reserve - Odyssey-

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nummer 8, december 2014 Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nieuwe regels zijn door de IASB gepubliceerd voor

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Netbeheer Nederland Visie van investeerders financiële marktpartijen

Netbeheer Nederland Visie van investeerders financiële marktpartijen www.pwc.nl Netbeheer Nederland Visie van investeerders en financiële marktpartijen ten aanzienn van de vermogenkostenvergoeding January 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Opzet interviews

Nadere informatie

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin www.pwc.nl Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin Even voorstellen Maurice Steffin Maurice is Manager Privacy binnen het Privacy team. Hij combineert zijn privacy kennis

Nadere informatie

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies drs. Roel van der Sar RC RV Manager Corporate Finance Debt Advisory Introductie drs. Roel van der Sar RC RV Senior Manager

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

www.pwc.com Benchmarkonderzoek inzameling kunststof verpakkingsafval gemeenten

www.pwc.com Benchmarkonderzoek inzameling kunststof verpakkingsafval gemeenten www.pwc.com Benchmarkonderzoek inzameling kunststof verpakkingsafval gemeenten Februari 2011 PwC firms provide Industry-focused Assurance, tax and advisory services to enhance value for their clients.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0)

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0) IFRS 15 Garanties Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department +31

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/ November 2014

BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/ November 2014 BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/2014 3 November 2014 2 Agenda Boekjaar 2013 / 2014 Resultaat & Beleid Recente marktontwikkelingen Vooruitzichten OBAM highlights 3 Boekjaar 2013/14

Nadere informatie

De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse Euronext

De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse Euronext De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse De beurzengroep vormt een belangrijk onderdeel van de financiële infrastructuur. Door de fusie met New York Stock Exchange (NYSE) ontstaat de eerste

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer

patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer Octrooidatabases worden met het jaar completer. Het analyseren van de hierin aanwezige informatie, ook wel landscaping

Nadere informatie

International Corporate Governance and performance:

International Corporate Governance and performance: International Corporate Governance and performance: A comparative analysis of corporate governance and performance in France, Germany and the UK Abe de Jong -Douglas DeJong -Gerard Mertens -Charles Wasley

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 19 mei 2017

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 19 mei 2017 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 19 mei 2017 1 1. Opening en mededelingen Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag en

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 212 tot en met 216 Maart 217 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Market Update. Gold&Discovery Fund. Edelmetalen bevinden zich al ruim tien jaar in een sterke bullmarkt

Market Update. Gold&Discovery Fund. Edelmetalen bevinden zich al ruim tien jaar in een sterke bullmarkt Market Update Gold&Discovery Fund Na twee zeer sterke hersteljaren is er dit jaar sprake van een wereldwijde groeivertraging Hierdoor staan de prijzen van veel grondstoffen onder druk. Toch noteert goud

Nadere informatie

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Introductie ICP Corporate Finance

Introductie ICP Corporate Finance Introductie ICP Corporate Finance Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij Corporate Finance vraagstukken Specialist in fusies & overnames, (alternatieve)

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

Duurzaam Dividend Simon van Veen ProBeleggen Symposium 23 juni 2017

Duurzaam Dividend Simon van Veen ProBeleggen Symposium 23 juni 2017 Duurzaam Dividend Simon van Veen ProBeleggen Symposium 23 juni 2017 Even voorstellen: 20 jaar ervaring met aandelen Beleggingsadviseur Portfolio Manager @ BNP Trader en Portfolio Manager Pro @ Probeleggen!

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2014

Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2014 Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag Veilingen emissierechten 2014 1 maart 2015 Samenvatting Veilingopbrengst Nederland Aantal rechten Opbrengst ( ) Gemiddelde veilingprijs ( ) EUA 1e kwartaal

Nadere informatie

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap 1 Rekenen met procenten, basispunten en procentpunten... 1 2 Werken met indexcijfers... 3 3 Grafieken maken en lezen... 5 4a Tweedegraads functie: de parabool...

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor St. Maarten Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie