Het directiemodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het directiemodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën."

Transcriptie

1 Het directiemodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

2 Rabobank Staphorst-Rouveen werkt volgens het directiemodel Vanaf 1 mei 2010 werkt Rabobank Staphorst-Rouveen volgens het directiemodel. De voornaamste reden tot overgang naar het Directiemodel is de toenemende complexiteit van de bank en de vereiste professionaliteit van haar bestuurders. Tijdens de Algemene Vergadering op 12 april 2010 hebben de aanwezige leden hun toestemming gegeven om conform het directiemodel te werken. In deze brochure stelt Rabobank Staphorst-Rouveen de organen die horen bij het directiemodel aan u voor. Het kent een afdeling, een statutaire directie, een raad van commissarissen en een ledenraad. Ook worden in het kort de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden toegelicht.

3 Slagvaardig bestuur, deskundig toezicht en effectieve ledeninvloed De bediening van de klant wordt steeds complexer en de regelgeving stringenter. Daarnaast is er een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling: begrippen als verantwoording, transparantie en aansprakelijkheid worden steeds belangrijker. Daarop is het vertrouwen van de consumenten gebaseerd. Het goed besturen en het goed uitoefenen van toezicht op dit geheel vraagt om een slagvaardig bestuur, deskundig toezicht en effectieve ledeninvloed. Deze aspecten worden geborgd in het directiemodel. Dat is de gedachte, dat is het idee. > Het directiemodel Kenmerken voor het directiemodel is dat het bestuur bestaat uit benoemde bestuurders, ook wel statutaire directie genoemd. Dit zijn professionals, die fulltime met het bankvak bezig zijn en door hun kennis en ervaring slagvaardig kunnen inspelen op marktbewegingen. De toezichthoudende rol wordt uitgevoerd door de raad van commissarissen. De ledeninvloed op het besturen van de bank is hiermee deels geborgd. Een ander element is de versterking van invloed van de leden op de dienstverlening van de bank door instelling van de ledenraad. > Afdeling Onze bank telt ruim leden. Alle leden kunnen via de jaarlijkse afdelingsvergadering een bijdrage leveren aan de meningsvorming en het beleid van de bank. Op deze manier dragen alle leden bij aan de binding met het werkgebied en de lokale profilering van onze bank. Daarnaast vaardigt de afdeling dertig leden af voor de ledenraad. In de bijeenkomsten van de ledenraad kan dieper en breder op een aantal onderwerpen worden ingegaan.

4 Wij stellen aan u voor de statutaire directie De statutaire directie wordt gevormd door twee personen. Zij stippelt de koers en het beleid van de bank uit dat daarna wordt goedgekeurd door de raad van commissarissen. De statutaire directie is vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Daarnaast zetten directieleden zich in voor een goede invulling van ledeninvloed en zeggenschap en onderhouden zij de relatie met de ledenraad en raad van commissarissen. Wij stellen graag Johan Hutten en Marco Dirksen aan u voor. J.J.H. (Johan) Hutten MBA Leeftijd: Woonplaats: Functie: 49 jaar Nieuwleusen Directeur Commercie tevens directievoorzitter Rabobank Staphorst-Rouveen. Bestuurder Nederlandse Patiënten Vereniging Van oktober 2008 tot oktober 2009 Lid van de Commissie Evaluatie Bestuursmodellen De kracht van de coöperatie zit in onze leden. Zij maken het verschil! Want wij met ons allen weten meer dan ik alleen! Drs. M.J. (Marco) Dirksen FC Leeftijd: Woonplaats: Functie: 36 jaar Deventer Directeur Bedrijfsmanagement Rabobank Staphorst-Rouveen Deelnemer TOP 11 programma Rabobank Nederland Bijles geven aan scholieren middelbaar onderwijs voor het vak economie Rabobank Staphorst-Rouveen is een bank waarin het ondernemerschap zorgt voor een optimale balans tussen commercie en risicomanagement. Dit als belangrijke voorwaarde om klantwaarde te realiseren met gezonde resultaten.

5 Wij stellen aan u voor de Raad van Commissarissen De raad van commissarissen bestaat uit zeven personen. Zij benoemen en beoordelen de statutaire directie van de bank en zien er op toe dat de statutaire directie het juiste beleid van de bank vaststelt en goed uitvoert. Over belangrijke beleidsbeslissingen dient de raad van commissarissen goedkeuring te geven. Ook geeft de raad van commissarissen advies aan de statutaire directie waar en wanneer dat nodig is. Graag stellen wij de commissarissen aan u voor. Drs. H. (Henri) Bisschop RA Woonplaats: Rouveen Leeftijd: 34 jaar Huidige functie: Vanaf 1999 werkzaam bij Meeuwsen Ten Hoopen Registeraccountants/ Corporate Finance Adviseurs als registeraccountant c.q. senior consultant Belangrijkste nevenactiviteiten: Belastingadvies maatschappelijk kwetsbaren Gastcolleges hbo-opleidingen accountancy en bedrijfseconomie Businessclub De Koperen Cirkel te Zwolle Voor een duurzaam financieel sterke en professionele bank met oog voor de menselijke maat. R. (Roelof) Coster Woonplaats: IJhorst Leeftijd: 42 jaar Huidige functie: Agrarisch ondernemer J. (Jan) Bloemhof Woonplaats: Meppel Leeftijd: 55 jaar Huidige functie: Zelfstandig ondernemer Tot heden lid bestuur Rabobank Staphorst-Rouveen Al 29 jaar ondernemer, geïnteresseerd in mensen, financiën en ontwikkeling. Voor mij is een deze functie een nieuwe uitdaging waarin al deze aspecten aan bod komen. Bestuursvoorzitter veevoercoöperatie De Eendracht Districtsraadslid FrieslandCampina Lid begeleidingscommissie kavelruil Staphorst Voorzitter LandbouwContactCommissie Staphorst Tot heden Voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Staphorst-Rouveen Ik voel mij betrokken bij de coöperatieve Rabobank en hoop een positieve bijdrage te leveren aan de bank.

6 Drs. M. (Margje) Dunnik Woonplaats: Staphorst Leeftijd: 40 jaar Huidige functie: Sinds september 2009 senior marketeer Agrifirm Februari werkzaam in Tanzania. Eerst als bedrijfsadviseur voor Mangonet, later als marketing manager voor Tanga Fresh, een melkfabriek met een coöperatie van boeren als achterban. Verantwoordelijk voor marketing, sales en logistiek in Dar es Salaam. April november 2005 bestuurslid van Stichting WAHO voor jonge hoger opgeleide vrouwen in de WAO. Verantwoordelijk voor marketing, communicatie en financiën. Boekje succesvolle reïntegratieverhalen gemaakt. Ir. J. (Jan) Spiker MBA Woonplaats: Staphorst Leeftijd: 37 jaar Huidige functie: Vanaf 2005 Algemeen directeur, Rubitech Group B.V. Vrijwilliger en leidinggevende binnen Stichting Jongeren Ontmoeting Staphorst Steward ondersteuning politie tijdens Oud en Nieuw in Staphorst De Rabobank heeft al vele tientallen jaren een vaste plek in de gemeente Staphorst. De gemeente Staphorst heeft dan ook belang bij een toegankelijke, lokale bank. Een sterke bank voor haar leden, en een bank die meedenkt met haar klanten, zowel particulieren als bedrijven. Ik wil graag aan de slag als commissaris voor Rabobank Staphorst-Rouveen, omdat ik het zeer belangrijk vind dat er een bank is waar mensen vertrouwen in kunnen hebben en waar klanten en leden voorop staan. J. (Jans) Keizer Ing. G.J. (Gerrit) Pullen Woonplaats: Rouveen Leeftijd: 47 jaar Huidige functie: Bedrijfskundig adviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs te Zwolle Tot heden lid bestuur Rabobank Staphorst-Rouveen Graag wil ik bijdragen aan het verder ontwikkelen van onze coöperatieve bank en het lijkt me een uitdaging om dat gezamenlijk met het professionele bestuur, de ledenraad en de medewerkers voort te zetten. Woonplaats: Rouveen Leeftijd: 63 jaar Huidige functie: Financieel directeur bij Brink Holding B.V. te Staphorst Vanaf 1998 commissaris bij de Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen Vanaf 2003 penningmeester zwembad de Broene Eugte Vanaf 1989 schaduwfractielid van het CDA, afdeling Staphorst/Rouveen Tot heden secretaris van de Raad van Toezicht van de Rabobank Staphorst-Rouveen Ik vind het belangrijk dat een bedrijf of organisatie vanuit de basis financieel gezond is. Dit komt ten goede aan alle stakeholders. In mijn rol als commissaris zal ik er alles aan doen om de continuïteit van de bank te bewaken.

7 Wij stellen aan u voor de ledenraad. De ledenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de statutaire directie. De ledenraad bestaat uit dertig leden van onze bank. De ledenraad neemt nagenoeg alle bevoegdheden van de algemene vergadering over. De ledenraad heeft besluitvormende bevoegdheden zoals het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht, het vaststellen van de jaarrekening, de besteding van de winst en het benoemen van de raad van commissarissen. De ledenraad is ook een belangrijk klankbord voor de statutaire directie als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening en de maatschappelijke betrokkenheid van onze bank. Door regelmatige communicatie met de overige leden, weet de ledenraad wat er leeft en is op deze wijze een belangrijke schakel tussen de leden en de statutaire directie. Meer dan ooit praten leden mee over het beleid en de dienstverlening van de bank. Op deze wijze blijft de ledeninvloed stevig verankerd. Graag stellen wij de kandidaten voor de ledenraad aan u voor. 1. K. (Karl) Mussche (20) Beroep: Student Bedrijfskunde/Verkoper Profile Meesters te Staphorst en verder actief in JAS (Jong Actief Staphorst) en in de Werkgroep Oud & Nieuw Het lijkt me leuk en interessant om de bank van binnenuit beter te leren kennen. Graag wil ik de jongeren vertegenwoordigen. Zij zijn immers de toekomst. Ik wil als een soort brug tussen de bank en de jongeren functioneren. En al die ervaringen passen ook mooi bij mijn studie Bedrijfskunde! 2. G. (Gerline) Roo (20) Beroep: Intercedent Het is belangrijk dat jongeren ook hun stem laten horen. Die visie van de jongeren is pas duidelijk als deze ook daadwerkelijk vanuit de jongeren komt. Wij zijn de nieuwe generatie klanten voor de Rabobank en daarom moeten we gehoord worden. 3. H.J. (Harm Jan) Brouwer (20) Beroep: Agrarisch makelaar in opleiding Lid van de Rabobank ben ik al, maar mijn betrokkenheid wil ik ook als lid van de ledenraad naar buiten brengen. Het is geven en delen. Daarom deel ik graag mijn ervaringen met de bank, wil ik meedenken over wat de bank bijvoorbeeld voor (startende) ondernemers kan betekenen én wil ik er zelf ook van leren. 4. H. (Herman) Mulder (21) Beroep: Assistent-accountant Graag denk ik mee over het reilen en zeilen van de plaatselijke Rabobank en lijkt het me leuk een steentje bij te dragen aan het blijvend goed functioneren van het coöperatieve gedachtegoed. Vanuit de vele contacten die ik met mensen van mijn leeftijd heb, zal ik zeker ook veel kunnen inbrengen hoe jongeren tegen de bancaire dienstverlening aankijken en wat hun wensen daarbij zijn.

8 5. B. (Bert) Mokken (21) Beroep: Student 5. Bert Mokken (21) Beroep: student Voor veel mensen in mijn omgeving (reformatorische jongeren) en ook voor mijzelf, zijn bank- en geldzaken belangrijk. Graag wil ik de belangen van deze doelgroep behartigen. Ook wil ik mij verder ontwikkelen in financiële zaken, want die komen in mijn technische opleiding niet aan bod. 9. R. (Roelof) Slager (35) Voor Beroep: veel Werkplaatschef mensen in mijn omgeving (reformatorische jongeren) en ook mijzelf, zijn bank- en geldzaken belangrijk. Graag wil ik de belangen v doelgroep Actief en constructief behartigen. meedenken Ook aan de wil belangen ik mij verder van onze ontwikkelen in financiële z want plaatselijke die bank; komen dat is in wat mijn ik wil! technische Mijn opgedane opleiding ervaring niet aan bod. binnen de automotive branche zet ik met plezier daarbij in. 6. G. (Gerard) Tuin 6. (24) Gerard Tuin (24) Beroep: Sales Engineer Beroep: Sales Engineer Als jongere sta ik natuurlijk te midden van de andere jongeren in de gemeente, zo heb ik dus veel contacten! Graag wil ik mijn steentje bijdragen door in te brengen wat er leeft onder ons (en jonge boeren) om het unieke karakter van de Rabobank te behouden. Daarnaast wil ik als jongere graag ervaring opdoen voor mijn algemene ontwikkeling. 7. Henk Kin (26) 7. H. (Henk) Kin (26) Beroep: Software Architect/Developer Beroep: Software Architect/Developer Ik voel me betrokken bij de Rabobank en wil dat uitdragen door zitting te nemen in de ledenraad. Vanuit mijn vakgebied kan ik input leveren m.b.t. de digitale ontwikkelingen die we de komende tijd tegemoet gaan. Inmiddels heb ik me al redelijk verdiept in de verschillende producten en diensten die de Rabobank aanbiedt. Boeiend om daarover van buiten naar binnen in mee te kunnen denken! 8. C.H. (Erik) Nobel (29) Beroep: Vertegenwoordiger bij Buma Handel Graag wil ik mijn opgedane kennis en informatie vanuit de markt gebruiken in de ledenraad. Open en eerlijk praten over wat er leeft in de markt, maar ook praten over wat er leeft onder jongeren en potentiële/startende huizenbezitters in onze gemeente. Verder hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan de bank! Als 10. J. jongere (Jos) van sta Elp (38) ik natuurlijk te midden van de andere jongeren in de ge zo Beroep: heb All-round ik dus procesoperator veel contacten! bij Agrifirm Graag wil ik mijn steentje bijdragen om i brengen wat er leeft onder ons (en jonge boeren) om het unieke karak Het is belangrijk dat de Rabobank contact houdt met haar de lokale Rabobank achterban, voor te mij behouden. is dat de Staphorster Daarnaast bevolking. wil ik als jongere graag ervaring voor Daarom mijn is het algemene nodig dat er in ontwikkeling. de ledenraad mensen zitten uit alle lagen van de dorpsgemeenschap. De agrarische sector wil ik graag daarin vertegenwoordigen. Ik voel me betrokken bij de Rabobank en wil dat uitdragen door zitting 11. B. (Bert) Bloemert (40) nemen Beroep: Directeur in de ledenraad. van B+B Personeelsdiensten Vanuit mijn vakgebied kan ik input leveren m. digitale ontwikkelingen die we de komende tijd tegemoet gaan. Inmidd me Ik kan al de redelijk bank voorzien verdiept van informatie de vanuit verschillende het veld en producten en diensten die d Rabobank graag wil ik mezelf aanbiedt. ook op financieel Boeiend gebied om ontwikkelen. daarover De van buiten naar binnen m kunnen ledenraad staat denken! nu nog in de kinderschoenen. Graag ga ik de uitdaging aan om mijn steentje bij te dragen in de groei naar volwassenheid: een ledenraad die écht buiten naar binnen brengt! 12. H. (Harm) Veijer (45) Beroep: Bedrijfsleider Machinefabriek Graag wil ik vanuit mijn verantwoordelijkheid kritisch, maar vanuit een positieve grondhouding de dienstverlening beoordelen en sparringpartner zijn. Op deze manier wil ik de dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van de leden.

9 13. J. (Jan) Kruidhof (59) Beroep: Zelfstandig ondernemer in de detailhandel, REJA in- en exterieur te Nieuwleusen. Graag wil ik de klanten wat meer betrekken bij de Rabobank. Doorgeven via de ledenraad wat er leeft onder de mensen. Er kunnen nog best dingen verbeterd worden en het is goed om daar met de bank vanuit de klantgedachte over in gesprek te zijn. 14. M. (Marianne) Bouman-Griffioen (59) Beroep: Huisvrouw Er is vanouds een sterke relatie tussen de bank en haar cliënten door de coöperatie. De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de gemeenschap en de bank. Ik wil graag helpen om die kruisbestuiving verder vorm te geven, met behoud van het lokale karakter. 15. H. (Henk) Korterink (62) Beroep: Psycho-sociaal hulpverlener bij Carinova met als specialisatie de hulpverlening aan agrariërs Graag wil ik een bijdrage leveren aan het functioneren van de Rabobank. het doel zou kunnen zijn om de Rabobank een nog bredere fundering te geven in onze gemeente. Met name de jongere generatie kiest niet meer automatisch voor de Rabobank. Om de coöperatiegedachte levend te houden ben ik van mening dat ook deze doelgroep belangrijk is en dat de bank moeite moet doen om deze groep te bereiken. Vanuit verschillende contacten in de samenleving in Staphorst, door mijn werk als hulpverlener, contacten binnen de kerk en politiek wil ik graag signalen vanuit de bevolking vertalen naar een goed beleid van de Rabobank. 17. K. (Klaasje) Huisman (65) Beroep: Commercieel/administratief medewerkster (leidinggevend) Graag onderhoud ik contacten met diverse mensen in onze samenleving om voor hen iets te betekenen; een brug te zijn. Ook lijkt het me fijn inzicht te krijgen in de organisatie van de bank en vandaar uit, buiten met binnen te verbinden. 18. A. (Aart) de Jong (74) Beroep: Gepensioneerd gemeentesecretaris Huidige functies: Voorzitter gemeentelijke Stichting Welzijn Ouderen ; lid (plv.voorzitter) Platform WMO (het wettelijk gemeentelijk adviesorgaan voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Vanuit de vele contacten met ouderen ben ik van mening dat ik de (vanaf 2011) zeer snel groeiende groep gepensioneerden in de ledenraad breed kan vertegenwoordigen. Als de bank goed weet wat er onder deze doelgroep (aan verwachtingen) leeft, kan daar goed op worden ingespeeld! 19. H. (Henk) van der Horst (36) Beroep: Melkveehouder Het meedenken als lid trekt mij. Ik wil graag inbrengen wat er leeft onder de (agrarische) leden en daarmee opkomen voor de belangen van de leden. Voor mijzelf zie ik het ook als een persoonlijke ontwikkeling. Ik ben altijd benieuwd om te weten hoe iets draait! 16. J.L.H. (Hans) Gebben (65) Beroep: Gepensioneerd accountant Vanuit mijn betrokkenheid bij de Staphorster gemeenschap wil ik graag zitting nemen in de ledenraad. Graag wil ik functioneren als klankbord zonder daarbij op de stoel van de bestuurders te gaan zitten!

10 20. Th.E. (Erik) Kwakkel (40) Beroep: Manager Risk Management bij een accountantskantoor 20. Erik Kwakkel (40) Door mijn leeftijd kan Beroep: ik me zowel Manager in de situatie Risk van ouderen als van jongeren verplaatsen. Management Hoewel ik bij niet een binnen het werkgebied van de accountantskantoor bank woon, heb ik wel zeer bewust voor deze bank gekozen. Een lokale bank waar je goed en persoonlijk behandeld wordt. Om dat vast te houden én uit te breiden, zal ik als onbevangen en objectief lid graag de discussies over de belangen van de leden en klanten met de bank aangaan! 21. J.R. (Jan Roelof) 21. Troost Jan Roelof (49) Troost (49) Beroep: Consultant Beroep: Consultant Zowel privé als zakelijk bankier ik bij de Rabobank. Ik ben daarin gelukkig niet alleen. Daarom is het van groot belang dat de Rabobank goed functioneert. Mijn ervaringen met het oprichten van een bedrijf en het opstarten van dochterondernemingen deel ik met plezier. Daarmee draag ik er graag aan bij dat de Rabobank blijft zoals ze is; een sterke, betrouwbare en klantvriendelijke bank. 22. Ton Kolman (60) 22. A.G. (Ton) Kolman Beroep: (60) Hoteldirecteur Beroep: Hoteldirecteur Al vele jaren ben ik klant bij de Rabobank in Staphorst. Ik ben zeer tevreden en wil graag betrokken zijn/blijven. Mede vanuit mijn vakdiscipline (horeca) denk ik zeker positief mee te kunnen denken over de ontwikkelingen binnen de MKBbedrijven binnen het werkgebied van de bank. 23. J. (Jouk) Huisman (63) Beroep: Gepensioneerd docent voorgezet onderwijs/projectleider Mijn betrokkenheid bij toekomstige ontwikkelingen wil ik vergroten. We leven in een boeiende wereld waarin er veel gaat veranderen. Banken blijven en zullen meegaan in deze veranderingsprocessen en ik wil daarin graag meedenken. 24. W.J. (Wout) Strijker (59) Beroep: Medewerker belastingdienst overdrachtbelasting Door mijn leeftijd kan ik me zowel in de situatie van ouderen als van jo verplaatsen. Nu ik wat meer vrije Hoewel tijd heb, wil ik ik niet actief binnen zijn in het het dorp. werkgebied De van de bank woon, wel leefbaarheid zeer bewust van het platteland voor deze wil ik graag bank behouden; gekozen. de Een lokale bank waar je goe persoonlijk Rabobank is altijd behandeld zeer betrokken wordt. bij het wel Om en dat wee in vast de te houden én uit te breiden, onbevangen regio. en objectief lid graag de discussies over de belangen van leden en klanten met de bank aangaan! 25. H. (Henk) Compagner (44) Beroep: Rayon Service Heftruckmonteur Zowel privé als zakelijk bankier ik bij de Rabobank. Ik ben daarin geluk alleen. Door de warmte Daarom en het is dichtbij-karakter het van groot voel belang ik me dat de Rabobank goed function Mijn verbonden ervaringen met de Rabobank. met het Graag oprichten zet ik mij in van om de een bedrijf en het opstarten van dochterondernemingen verschillende (maatschappelijke) deel netwerken ik met te verbinden. plezier. Daarmee draag ik er graag dat Ook hoor de Rabobank ik als voorzitter blijft van de zoals Dorpsraad ze is; en andere een sterke, betrouwbare en klantvrie netwerken veel van wat er onder de leden en klanten leeft. bank. En dat breng ik graag in als lid van de ledenraad! 26. W. (Wicher) Hoeve (48) Al Beroep: vele Melkveehouder jaren ben ik van klant gangbaar bij de naar Rabobank biologisch in Staphorst. Ik ben zeer tev wil graag betrokken zijn/blijven. Mede vanuit mijn vakdiscipline (horeca zeker Binnen de positief ledenraad mee wil ik te graag kunnen de bruggenbouwer denken over zijn; de ontwikkelingen binnen de bedrijven de verbinding binnen leggen. Ik het wil me werkgebied buigen over wat van er leeft de in bank. de markt en ervoor zorgen dat de bank sterk en volop bij de samenleving betrokken blijft. 27. H. (Harm) Hoeve (50) Beroep: Salesmanager bij Vleesch du Bois Dedemsvaart bv De mens, de maatschappelijke omgeving; daar ga ik voor! Ik wil gaan voor het collectieve gedachtegoed. De ledenraad biedt kans om volwassen mee te denken, zonder dat je daarbij op de stoel van de bestuurder hoeft te gaan zitten!

11 28. Jacob Talen (52) 28. J. (Jacob) Talen (52) Beroep: Projectleider Beroep: bouw Projectleider bouw Ik vind het belangrijk dat er een goed functionerende Rabobank binnen onze gemeente moet blijven. Tevens wil ik een bijdrage leveren aan het ondersteunen van de organisatie van onze Rabobank. De laagdrempeligheid die ik op dit moment ervaar, moet zeker zo blijven. 29. Gerard Hartman (63) 29. G. (Gerard) Hartman (63) Beroep: Ondernemer Beroep: Ondernemer Binnenvaart. Vakbekwaam hovenier Binnenvaart. Vakbekwaam hovenier Vanuit mijn vrijwilligerswerk weet ik goed wat er onder de mensen leeft. Met plezier zal ik die kennis delen. Komt ook bij dat mijn belangstelling voor de financiële wereld groot is. Graag zet ik mij de komende tijd in voor een goed functionerende ledenraad. 30. Koob Dat betekent Visscher dat wat (65) buiten speelt voor mij de juiste Beroep: onderwerpen melkveehouder zijn! 30. K. (Koob) Visscher sr. (65) Beroep: Melkveehouder Ik vind het belangrijk dat er een goed functionerende Rabobank binnen gemeente moet blijven. Tevens wil ik een bijdrage leveren aa ondersteunen van de organisatie van onze Rabobank. De laagdrempe die ik op dit moment ervaar, moet zeker zo blijven. Vanuit mijn vrijwilligerswerk weet ik goed wat er onder de mensen leeft. M plezier zal ik die kennis delen. Komt ook bij dat mijn belangstelling voor de financiële wereld groot is. Graag zet ik mij de komende tijd in voor een go functionerende ledenraad. Dat betekent dat wat buiten speelt voor mij de onderwerpen zijn! Graag wil ik van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Daarom de kennis delen die ik opgedaan heb binnen mijn agrarische bedrijf. Het i belangrijk om een toekomstgerichte visie te hebben en te zorgen dat iede zich bij de Rabobank thuis voelt. Graag wil ik van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Daarom wil ik de kennis delen die ik opgedaan heb binnen mijn agrarische bedrijf. Het is belangrijk om een toekomstgerichte visie te hebben en te zorgen dat iedereen zich bij de Rabobank thuis voelt.

12

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen op weg naar een nieuw bestuursmodel Vanaf medio april 2010 werkt

Nadere informatie

Het directiemodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Het directiemodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Het directiemodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen werkt volgens het directiemodel Vanaf 1 mei 2010 werkt Rabobank Staphorst-Rouveen

Nadere informatie

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel De invloed en zeggenschap van leden vormt de kern van de coöperatieve Rabobank. De maatschappij verandert

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Het idee is dat uw stem telt. Rabobank Maastricht e.o.

Het idee is dat uw stem telt. Rabobank Maastricht e.o. Het idee is dat uw stem telt Rabobank Maastricht e.o. De Rabobank is een bijzondere bank, namelijk een coöperatieve bank. Een bank waar leden een streepje voor hebben. Onze bank heeft geen aandeelhouders,

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen Profielschets ledenraad Rabobank Enschede-Haaksbergen januari 2013 Inhoudsopgave Pagina 1: Inleiding 1 2: Omgevingsschets 2 3: Wat is belangrijk voor een ledenraadlid 3 4: Hoe ziet

Nadere informatie

Ledeninformatiebijeenkomst bestuursmodel. 2 november 2010

Ledeninformatiebijeenkomst bestuursmodel. 2 november 2010 Ledeninformatiebijeenkomst bestuursmodel 2 november 2010 1 Agenda 20.00 uur Opening door dagvoorzitter Marianne Carrière 20.05 uur Inleiding Teus Boerman, voorzitter bestuur 20.10 uur Waarom een nieuw

Nadere informatie

De ledenraad in het kort. Als onderdeel van het nieuwe bestuursmodel. Rabobank Staphorst-Rouveen

De ledenraad in het kort. Als onderdeel van het nieuwe bestuursmodel. Rabobank Staphorst-Rouveen De ledenraad in het kort. Als onderdeel van het nieuwe bestuursmodel. Rabobank Staphorst-Rouveen Inleiding Het ledenaantal van onze bank is de afgelopen jaren gestegen tot zo n 3600. Het lidmaatschap biedt

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector

FUNCTIEPROFIEL. Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Aandachtsgebied: Rabobank Emmen Coevorden Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector 1. ORGANISATIE

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD Pré Wonen hecht veel waarde aan het toepassen van de Governance code Woningcorporaties. De verantwoordelijkheden en taken van zowel

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Benoeming ledenraad. Rabobank Enschede-Haaksbergen

Benoeming ledenraad. Rabobank Enschede-Haaksbergen Benoeming ledenraad A.M. (Annemarie) Kamp-ten Voorde Chopinstraat 26 7482 AJ HAAKSBERGEN Geboortedatum 13-09-1976 docent aardrijkskunde aan de Waerdenborch in Holten/Goor Motivatie: Ik ben beschikbaar

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Geeft u de ledenraad een gezicht? Rabobank. Een bank met ideeën.

Geeft u de ledenraad een gezicht? Rabobank. Een bank met ideeën. Geeft u de ledenraad een gezicht? Rabobank. Een bank met ideeën. Geeft u de ledenraad een gezicht? Iets voor u? In 2011 gaat de ledenraad van Rabobank Amstel en Vecht aan de slag met 35 leden. Voor deze

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Steven van den Eynde Leeftijd: 48 jaar Lid sinds: 2003 In het dagelijks leven ben ik: Consultant Private Banking & Vermogensbeheer; mede-eigenaar BètaHuijs/

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader van de regelgeving en in het

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader

Nadere informatie

kengetallen accountancy

kengetallen accountancy kengetallen accountancy Kleine en middelgrote kantoren editie 2012 3 Voorwoord Voor u ligt de 2012-editie Kengetallen Accountancy, een handreiking voor eigenaren en managers van accountants-, belastingadvies-

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Barneveld, september 2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1.Inleiding 3 2.Kort profiel SMB 3 3.Profiel bestuur 3 3.1 Omvang van het bestuur 3 3.2

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Raad van Toezicht... 2 1.1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Drie Onderlingen...één gedachte. Buitengewone Vergadering: 30 oktober 2013

Drie Onderlingen...één gedachte. Buitengewone Vergadering: 30 oktober 2013 1 Drie Onderlingen......één gedachte Buitengewone Vergadering: 30 oktober 2013 2 Lek & IJssel en De Onze en De Waarden willen samen verder! 3 agenda 1. Welkom en opening 2. Toelichting fusievoorstel 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Coöperatieve Rabobank Tiel-Culemborg U.A.

Jaarverslag 2007 Coöperatieve Rabobank Tiel-Culemborg U.A. Jaarverslag 2007 Coöperatieve Rabobank Tiel-Culemborg U.A. Directie Inleiding In het directiemodel vormt de statutaire directie, bestaande uit professionele bestuurders, het bestuur van de lokale Rabobank.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Nesec Financieringen B.V.

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Nesec Financieringen B.V. Profielschets Lid Raad van Commissarissen Nesec Financieringen B.V. 1. Introductie van de organisatie Nesec Financieringen B.V. is een financieringsinstelling voor de scheepvaart. Nesec neemt deel in het

Nadere informatie

Functie: directeur/eigenaar telecommunicatiebedrijf. Overige bestuursfuncties: Actief in de kerk

Functie: directeur/eigenaar telecommunicatiebedrijf. Overige bestuursfuncties: Actief in de kerk Leon van Adrichem (55 jaar) (herkiesbaar tot november 2016) Woon/werkgebied: Berkel en Rodenrijs Functie: directeur/eigenaar telecommunicatiebedrijf Overige bestuursfuncties: Actief in de kerk Toen Leon

Nadere informatie

Model H 3-1. Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst

Model H 3-1. Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst Model H 3-1. Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke groepering boven een kandidatenlijst Ondergetekende, M.J. van Hulst, die de gemachtigde, bedoeld in artikel G 1 / G 2 / G 3,

Nadere informatie

Programma Ontvangst Welkom en introductie De coöperatie Ervaringen uit de praktijk Lunch Fiscale aspecten

Programma Ontvangst Welkom en introductie De coöperatie Ervaringen uit de praktijk Lunch Fiscale aspecten Programma 09.30 Ontvangst 10.00 Welkom en introductie Arjen van Nuland - NCR 10.10 De coöperatie Arjen van Nuland 11.00 Ervaringen uit de praktijk Henk Doorenspleet - Rabobank Nederland 12.15 Lunch 13.00

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag Profielschets Raad van Commissarissen woningstichting Het Grootslag 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 04. Functieprofiel Raad van Commissarissen In onderstaand profiel worden de kerntaken van de raad van commissarissen beschreven. 1. Omgevingsschets De lokale

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Raad van commissarissen in directiemodel 1. OMGEVINGSSCHETS

Raad van commissarissen in directiemodel 1. OMGEVINGSSCHETS Raad van commissarissen in directiemodel 1. OMGEVINGSSCHETS De lokale Rabobank is een coöperatieve bank met als kerndoelstelling het leveren van toegevoegde waarde aan de klant. Dit aspect gecombineerd

Nadere informatie

Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd?

Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd? Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd? Voorstellen Leo Schoots, 64 jaar Tandheelkunde, bedrijfskunde Interim-bestuurder Kerndocent Succesvol Besturen van Ziekenhuizen (Sioo & BoerCroon)

Nadere informatie

Rabobank Dommel en Aa Een introductie. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Dommel en Aa Een introductie. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Dommel en Aa Een introductie Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Dommel en Aa Postadres Rabobank Dommel en Aa Postbus 210 5270 AE Sint-Michielsgestel Particulieren (0411) 660 660 particulieren@dommel-en-aa.rabobank.nl

Nadere informatie

Doe maar gewoon, doe Blömer

Doe maar gewoon, doe Blömer Open cultuur met informele sfeer Ons team bestaat uit jonge en enthousiaste mensen die het kapitaal vormen van onze organisatie. Zij dragen bij aan onze informele en open sfeer. Naast hard werken en het

Nadere informatie

Dag van het Commissariaat 2015

Dag van het Commissariaat 2015 Dag van het Commissariaat 2015 Corporate Governance en de rol van de commissaris op Aruba. Jossy Laclé 22 januari 2015 Wat is Corporate Governance Corporate Governance Curaçao Corporate Governance Aruba

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Functieprofiel twee leden Raad van Commissarissen

Functieprofiel twee leden Raad van Commissarissen Functieprofiel twee leden Raad van Commissarissen Rabobank Alkmaar e.o. Oktober 2016 mr. A.J.J.M. (Ton) Buijs t.buijs@boardconsult.nl 06 5153 3641 Organisatie en context Rabobank is een coöperatieve bank

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profiel. Twee leden voor de Raad van Toezicht. 19 december Opdrachtgever Stichting Buddy Netwerk

Profiel. Twee leden voor de Raad van Toezicht. 19 december Opdrachtgever Stichting Buddy Netwerk Profiel Twee leden voor de Raad van Toezicht 19 december 2016 Opdrachtgever Stichting Buddy Netwerk Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Bankieren kan echt anders en vooral normaler Beste lezer, Het vertrouwen in banken is historisch laag. En dat is niet verwonderlijk.

Nadere informatie

Klaas Johan Roffel. Groningen, mei 2016

Klaas Johan Roffel. Groningen, mei 2016 Groningen, mei 2016 Met ingang van 1 mei 2016 is er een nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht. Het nieuwe raadslid en de al zittende leden van de raad stellen zich aan jullie voor. Klaas Johan

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

2015 Jaarverslag Ledenraad

2015 Jaarverslag Ledenraad 2015 Jaarverslag Ledenraad Rabobank West Betuwe juni 2016 0 Rabobank West Betuwe, 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

F r a c t i e S t i m u l u s 1

F r a c t i e S t i m u l u s 1 F r a c t i e S t i m u l u s 1 L i s a n n e S w a g e r Beste TSB-student! Mijn naam is Lisanne Swager. Ik ben tweedejaars studente Personeelwetenschappen aan Tilburg University. Op dit moment ben ik

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Vragenlijst - Monitor Ledenraad 2014

Vragenlijst - Monitor Ledenraad 2014 Rabobank vindt het belangrijk te weten wat u vindt van de rol die uw ledenraad heeft binnen de bank en het functioneren ervan. Door mee te werken aan dit onderzoek kunt u uw bank helpen om beter

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Woongoed Middelburg Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 1 Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Versie 2.1 (aangepast 23 september 2014) De Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van EXENDIS N.V., statutair gevestigd te Ede (Gelderland), te houden op maandag 23 juni 2008 in het NIMAC Vergadercentrum aan de Galvanistraat

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden

Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Het belang van de cliëntenraad Om de zorg van Carinova zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Onze ledenraadsleden. Wat motiveert hen? Rabobank De Zuidelijke Baronie

Onze ledenraadsleden. Wat motiveert hen? Rabobank De Zuidelijke Baronie Onze ledenraadsleden Wat motiveert hen? De ledenraad De ledenraad van vertegenwoordigt alle leden van onze bank en vormt een afspiegeling van het werkgebied. Leden uit de kieskringen Baarle-Nassau, Rucphen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen T. (Tammo) Beishuizen Algemeen voorzitter land- en tuinbouw-organisatie K. (Klaas) Groenendijk (60 jaar) Directeur participatiemaatschappij B.E. (Barbara) de Jong-de Graaff (59

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Jaarverslag Dorpsraad 2015

Jaarverslag Dorpsraad 2015 Jaarverslag Dorpsraad 2015 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 2 Organisatie dorpsraad Sint Tunnis blz. 4 Activiteiten in 2015 blz. 6 Aandachtsvelden blz. 8 Financieel verslag blz. 9 1 Voorwoord Beste Dorpsgenoten,

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel 2015-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie 2013 en 2014... 3 3. Doelen... 4 4. Voor wie: Doelgroepen... 4 5. Wat doen we?... 5 6. Hoe doen we dat?...

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

lid Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Langedijk is een kleine actieve woningcorporatie in de gemeente Langedijk. Met rond 1.400 huurwoningen en 250 Koopgarantwoningen de grootste sociale verhuurder in deze gemeente. De

Nadere informatie

Ondernemende marketing Specialist

Ondernemende marketing Specialist Ondernemende marketing Specialist Mijn kerndoel: Huidige functie: Woonplaats: Adviseur Marketing en communicatie ATC Corporate, Amsterdam Almere Geboren: 23 november 1984 E-mail: Telefoon: 06 123 456 78

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008

Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008 Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008 De raad van commissarissen De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde (adviestaak),

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Consumentenbond. 2 leden Raad van Toezicht

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Consumentenbond. 2 leden Raad van Toezicht Functie profiel Consumentenbond 2 leden Raad van Toezicht Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie