Het directiemodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het directiemodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën."

Transcriptie

1 Het directiemodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

2 Rabobank Staphorst-Rouveen werkt volgens het directiemodel Vanaf 1 mei 2010 werkt Rabobank Staphorst-Rouveen volgens het directiemodel. De voornaamste reden tot overgang naar het Directiemodel is de toenemende complexiteit van de bank en de vereiste professionaliteit van haar bestuurders. Tijdens de Algemene Vergadering op 12 april 2010 hebben de aanwezige leden hun toestemming gegeven om conform het directiemodel te werken. In deze brochure stelt Rabobank Staphorst-Rouveen de organen die horen bij het directiemodel aan u voor. Het kent een afdeling, een statutaire directie, een raad van commissarissen en een ledenraad. Ook worden in het kort de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden toegelicht.

3 Slagvaardig bestuur, deskundig toezicht en effectieve ledeninvloed De bediening van de klant wordt steeds complexer en de regelgeving stringenter. Daarnaast is er een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling: begrippen als verantwoording, transparantie en aansprakelijkheid worden steeds belangrijker. Daarop is het vertrouwen van de consumenten gebaseerd. Het goed besturen en het goed uitoefenen van toezicht op dit geheel vraagt om een slagvaardig bestuur, deskundig toezicht en effectieve ledeninvloed. Deze aspecten worden geborgd in het directiemodel. Dat is de gedachte, dat is het idee. > Het directiemodel Kenmerken voor het directiemodel is dat het bestuur bestaat uit benoemde bestuurders, ook wel statutaire directie genoemd. Dit zijn professionals, die fulltime met het bankvak bezig zijn en door hun kennis en ervaring slagvaardig kunnen inspelen op marktbewegingen. De toezichthoudende rol wordt uitgevoerd door de raad van commissarissen. De ledeninvloed op het besturen van de bank is hiermee deels geborgd. Een ander element is de versterking van invloed van de leden op de dienstverlening van de bank door instelling van de ledenraad. > Afdeling Onze bank telt ruim leden. Alle leden kunnen via de jaarlijkse afdelingsvergadering een bijdrage leveren aan de meningsvorming en het beleid van de bank. Op deze manier dragen alle leden bij aan de binding met het werkgebied en de lokale profilering van onze bank. Daarnaast vaardigt de afdeling dertig leden af voor de ledenraad. In de bijeenkomsten van de ledenraad kan dieper en breder op een aantal onderwerpen worden ingegaan.

4 Wij stellen aan u voor de statutaire directie De statutaire directie wordt gevormd door twee personen. Zij stippelt de koers en het beleid van de bank uit dat daarna wordt goedgekeurd door de raad van commissarissen. De statutaire directie is vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Daarnaast zetten directieleden zich in voor een goede invulling van ledeninvloed en zeggenschap en onderhouden zij de relatie met de ledenraad en raad van commissarissen. Wij stellen graag Johan Hutten en Marco Dirksen aan u voor. J.J.H. (Johan) Hutten MBA Leeftijd: Woonplaats: Functie: 49 jaar Nieuwleusen Directeur Commercie tevens directievoorzitter Rabobank Staphorst-Rouveen. Bestuurder Nederlandse Patiënten Vereniging Van oktober 2008 tot oktober 2009 Lid van de Commissie Evaluatie Bestuursmodellen De kracht van de coöperatie zit in onze leden. Zij maken het verschil! Want wij met ons allen weten meer dan ik alleen! Drs. M.J. (Marco) Dirksen FC Leeftijd: Woonplaats: Functie: 36 jaar Deventer Directeur Bedrijfsmanagement Rabobank Staphorst-Rouveen Deelnemer TOP 11 programma Rabobank Nederland Bijles geven aan scholieren middelbaar onderwijs voor het vak economie Rabobank Staphorst-Rouveen is een bank waarin het ondernemerschap zorgt voor een optimale balans tussen commercie en risicomanagement. Dit als belangrijke voorwaarde om klantwaarde te realiseren met gezonde resultaten.

5 Wij stellen aan u voor de Raad van Commissarissen De raad van commissarissen bestaat uit zeven personen. Zij benoemen en beoordelen de statutaire directie van de bank en zien er op toe dat de statutaire directie het juiste beleid van de bank vaststelt en goed uitvoert. Over belangrijke beleidsbeslissingen dient de raad van commissarissen goedkeuring te geven. Ook geeft de raad van commissarissen advies aan de statutaire directie waar en wanneer dat nodig is. Graag stellen wij de commissarissen aan u voor. Drs. H. (Henri) Bisschop RA Woonplaats: Rouveen Leeftijd: 34 jaar Huidige functie: Vanaf 1999 werkzaam bij Meeuwsen Ten Hoopen Registeraccountants/ Corporate Finance Adviseurs als registeraccountant c.q. senior consultant Belangrijkste nevenactiviteiten: Belastingadvies maatschappelijk kwetsbaren Gastcolleges hbo-opleidingen accountancy en bedrijfseconomie Businessclub De Koperen Cirkel te Zwolle Voor een duurzaam financieel sterke en professionele bank met oog voor de menselijke maat. R. (Roelof) Coster Woonplaats: IJhorst Leeftijd: 42 jaar Huidige functie: Agrarisch ondernemer J. (Jan) Bloemhof Woonplaats: Meppel Leeftijd: 55 jaar Huidige functie: Zelfstandig ondernemer Tot heden lid bestuur Rabobank Staphorst-Rouveen Al 29 jaar ondernemer, geïnteresseerd in mensen, financiën en ontwikkeling. Voor mij is een deze functie een nieuwe uitdaging waarin al deze aspecten aan bod komen. Bestuursvoorzitter veevoercoöperatie De Eendracht Districtsraadslid FrieslandCampina Lid begeleidingscommissie kavelruil Staphorst Voorzitter LandbouwContactCommissie Staphorst Tot heden Voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Staphorst-Rouveen Ik voel mij betrokken bij de coöperatieve Rabobank en hoop een positieve bijdrage te leveren aan de bank.

6 Drs. M. (Margje) Dunnik Woonplaats: Staphorst Leeftijd: 40 jaar Huidige functie: Sinds september 2009 senior marketeer Agrifirm Februari werkzaam in Tanzania. Eerst als bedrijfsadviseur voor Mangonet, later als marketing manager voor Tanga Fresh, een melkfabriek met een coöperatie van boeren als achterban. Verantwoordelijk voor marketing, sales en logistiek in Dar es Salaam. April november 2005 bestuurslid van Stichting WAHO voor jonge hoger opgeleide vrouwen in de WAO. Verantwoordelijk voor marketing, communicatie en financiën. Boekje succesvolle reïntegratieverhalen gemaakt. Ir. J. (Jan) Spiker MBA Woonplaats: Staphorst Leeftijd: 37 jaar Huidige functie: Vanaf 2005 Algemeen directeur, Rubitech Group B.V. Vrijwilliger en leidinggevende binnen Stichting Jongeren Ontmoeting Staphorst Steward ondersteuning politie tijdens Oud en Nieuw in Staphorst De Rabobank heeft al vele tientallen jaren een vaste plek in de gemeente Staphorst. De gemeente Staphorst heeft dan ook belang bij een toegankelijke, lokale bank. Een sterke bank voor haar leden, en een bank die meedenkt met haar klanten, zowel particulieren als bedrijven. Ik wil graag aan de slag als commissaris voor Rabobank Staphorst-Rouveen, omdat ik het zeer belangrijk vind dat er een bank is waar mensen vertrouwen in kunnen hebben en waar klanten en leden voorop staan. J. (Jans) Keizer Ing. G.J. (Gerrit) Pullen Woonplaats: Rouveen Leeftijd: 47 jaar Huidige functie: Bedrijfskundig adviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs te Zwolle Tot heden lid bestuur Rabobank Staphorst-Rouveen Graag wil ik bijdragen aan het verder ontwikkelen van onze coöperatieve bank en het lijkt me een uitdaging om dat gezamenlijk met het professionele bestuur, de ledenraad en de medewerkers voort te zetten. Woonplaats: Rouveen Leeftijd: 63 jaar Huidige functie: Financieel directeur bij Brink Holding B.V. te Staphorst Vanaf 1998 commissaris bij de Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen Vanaf 2003 penningmeester zwembad de Broene Eugte Vanaf 1989 schaduwfractielid van het CDA, afdeling Staphorst/Rouveen Tot heden secretaris van de Raad van Toezicht van de Rabobank Staphorst-Rouveen Ik vind het belangrijk dat een bedrijf of organisatie vanuit de basis financieel gezond is. Dit komt ten goede aan alle stakeholders. In mijn rol als commissaris zal ik er alles aan doen om de continuïteit van de bank te bewaken.

7 Wij stellen aan u voor de ledenraad. De ledenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de statutaire directie. De ledenraad bestaat uit dertig leden van onze bank. De ledenraad neemt nagenoeg alle bevoegdheden van de algemene vergadering over. De ledenraad heeft besluitvormende bevoegdheden zoals het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht, het vaststellen van de jaarrekening, de besteding van de winst en het benoemen van de raad van commissarissen. De ledenraad is ook een belangrijk klankbord voor de statutaire directie als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening en de maatschappelijke betrokkenheid van onze bank. Door regelmatige communicatie met de overige leden, weet de ledenraad wat er leeft en is op deze wijze een belangrijke schakel tussen de leden en de statutaire directie. Meer dan ooit praten leden mee over het beleid en de dienstverlening van de bank. Op deze wijze blijft de ledeninvloed stevig verankerd. Graag stellen wij de kandidaten voor de ledenraad aan u voor. 1. K. (Karl) Mussche (20) Beroep: Student Bedrijfskunde/Verkoper Profile Meesters te Staphorst en verder actief in JAS (Jong Actief Staphorst) en in de Werkgroep Oud & Nieuw Het lijkt me leuk en interessant om de bank van binnenuit beter te leren kennen. Graag wil ik de jongeren vertegenwoordigen. Zij zijn immers de toekomst. Ik wil als een soort brug tussen de bank en de jongeren functioneren. En al die ervaringen passen ook mooi bij mijn studie Bedrijfskunde! 2. G. (Gerline) Roo (20) Beroep: Intercedent Het is belangrijk dat jongeren ook hun stem laten horen. Die visie van de jongeren is pas duidelijk als deze ook daadwerkelijk vanuit de jongeren komt. Wij zijn de nieuwe generatie klanten voor de Rabobank en daarom moeten we gehoord worden. 3. H.J. (Harm Jan) Brouwer (20) Beroep: Agrarisch makelaar in opleiding Lid van de Rabobank ben ik al, maar mijn betrokkenheid wil ik ook als lid van de ledenraad naar buiten brengen. Het is geven en delen. Daarom deel ik graag mijn ervaringen met de bank, wil ik meedenken over wat de bank bijvoorbeeld voor (startende) ondernemers kan betekenen én wil ik er zelf ook van leren. 4. H. (Herman) Mulder (21) Beroep: Assistent-accountant Graag denk ik mee over het reilen en zeilen van de plaatselijke Rabobank en lijkt het me leuk een steentje bij te dragen aan het blijvend goed functioneren van het coöperatieve gedachtegoed. Vanuit de vele contacten die ik met mensen van mijn leeftijd heb, zal ik zeker ook veel kunnen inbrengen hoe jongeren tegen de bancaire dienstverlening aankijken en wat hun wensen daarbij zijn.

8 5. B. (Bert) Mokken (21) Beroep: Student 5. Bert Mokken (21) Beroep: student Voor veel mensen in mijn omgeving (reformatorische jongeren) en ook voor mijzelf, zijn bank- en geldzaken belangrijk. Graag wil ik de belangen van deze doelgroep behartigen. Ook wil ik mij verder ontwikkelen in financiële zaken, want die komen in mijn technische opleiding niet aan bod. 9. R. (Roelof) Slager (35) Voor Beroep: veel Werkplaatschef mensen in mijn omgeving (reformatorische jongeren) en ook mijzelf, zijn bank- en geldzaken belangrijk. Graag wil ik de belangen v doelgroep Actief en constructief behartigen. meedenken Ook aan de wil belangen ik mij verder van onze ontwikkelen in financiële z want plaatselijke die bank; komen dat is in wat mijn ik wil! technische Mijn opgedane opleiding ervaring niet aan bod. binnen de automotive branche zet ik met plezier daarbij in. 6. G. (Gerard) Tuin 6. (24) Gerard Tuin (24) Beroep: Sales Engineer Beroep: Sales Engineer Als jongere sta ik natuurlijk te midden van de andere jongeren in de gemeente, zo heb ik dus veel contacten! Graag wil ik mijn steentje bijdragen door in te brengen wat er leeft onder ons (en jonge boeren) om het unieke karakter van de Rabobank te behouden. Daarnaast wil ik als jongere graag ervaring opdoen voor mijn algemene ontwikkeling. 7. Henk Kin (26) 7. H. (Henk) Kin (26) Beroep: Software Architect/Developer Beroep: Software Architect/Developer Ik voel me betrokken bij de Rabobank en wil dat uitdragen door zitting te nemen in de ledenraad. Vanuit mijn vakgebied kan ik input leveren m.b.t. de digitale ontwikkelingen die we de komende tijd tegemoet gaan. Inmiddels heb ik me al redelijk verdiept in de verschillende producten en diensten die de Rabobank aanbiedt. Boeiend om daarover van buiten naar binnen in mee te kunnen denken! 8. C.H. (Erik) Nobel (29) Beroep: Vertegenwoordiger bij Buma Handel Graag wil ik mijn opgedane kennis en informatie vanuit de markt gebruiken in de ledenraad. Open en eerlijk praten over wat er leeft in de markt, maar ook praten over wat er leeft onder jongeren en potentiële/startende huizenbezitters in onze gemeente. Verder hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan de bank! Als 10. J. jongere (Jos) van sta Elp (38) ik natuurlijk te midden van de andere jongeren in de ge zo Beroep: heb All-round ik dus procesoperator veel contacten! bij Agrifirm Graag wil ik mijn steentje bijdragen om i brengen wat er leeft onder ons (en jonge boeren) om het unieke karak Het is belangrijk dat de Rabobank contact houdt met haar de lokale Rabobank achterban, voor te mij behouden. is dat de Staphorster Daarnaast bevolking. wil ik als jongere graag ervaring voor Daarom mijn is het algemene nodig dat er in ontwikkeling. de ledenraad mensen zitten uit alle lagen van de dorpsgemeenschap. De agrarische sector wil ik graag daarin vertegenwoordigen. Ik voel me betrokken bij de Rabobank en wil dat uitdragen door zitting 11. B. (Bert) Bloemert (40) nemen Beroep: Directeur in de ledenraad. van B+B Personeelsdiensten Vanuit mijn vakgebied kan ik input leveren m. digitale ontwikkelingen die we de komende tijd tegemoet gaan. Inmidd me Ik kan al de redelijk bank voorzien verdiept van informatie de vanuit verschillende het veld en producten en diensten die d Rabobank graag wil ik mezelf aanbiedt. ook op financieel Boeiend gebied om ontwikkelen. daarover De van buiten naar binnen m kunnen ledenraad staat denken! nu nog in de kinderschoenen. Graag ga ik de uitdaging aan om mijn steentje bij te dragen in de groei naar volwassenheid: een ledenraad die écht buiten naar binnen brengt! 12. H. (Harm) Veijer (45) Beroep: Bedrijfsleider Machinefabriek Graag wil ik vanuit mijn verantwoordelijkheid kritisch, maar vanuit een positieve grondhouding de dienstverlening beoordelen en sparringpartner zijn. Op deze manier wil ik de dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van de leden.

9 13. J. (Jan) Kruidhof (59) Beroep: Zelfstandig ondernemer in de detailhandel, REJA in- en exterieur te Nieuwleusen. Graag wil ik de klanten wat meer betrekken bij de Rabobank. Doorgeven via de ledenraad wat er leeft onder de mensen. Er kunnen nog best dingen verbeterd worden en het is goed om daar met de bank vanuit de klantgedachte over in gesprek te zijn. 14. M. (Marianne) Bouman-Griffioen (59) Beroep: Huisvrouw Er is vanouds een sterke relatie tussen de bank en haar cliënten door de coöperatie. De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de gemeenschap en de bank. Ik wil graag helpen om die kruisbestuiving verder vorm te geven, met behoud van het lokale karakter. 15. H. (Henk) Korterink (62) Beroep: Psycho-sociaal hulpverlener bij Carinova met als specialisatie de hulpverlening aan agrariërs Graag wil ik een bijdrage leveren aan het functioneren van de Rabobank. het doel zou kunnen zijn om de Rabobank een nog bredere fundering te geven in onze gemeente. Met name de jongere generatie kiest niet meer automatisch voor de Rabobank. Om de coöperatiegedachte levend te houden ben ik van mening dat ook deze doelgroep belangrijk is en dat de bank moeite moet doen om deze groep te bereiken. Vanuit verschillende contacten in de samenleving in Staphorst, door mijn werk als hulpverlener, contacten binnen de kerk en politiek wil ik graag signalen vanuit de bevolking vertalen naar een goed beleid van de Rabobank. 17. K. (Klaasje) Huisman (65) Beroep: Commercieel/administratief medewerkster (leidinggevend) Graag onderhoud ik contacten met diverse mensen in onze samenleving om voor hen iets te betekenen; een brug te zijn. Ook lijkt het me fijn inzicht te krijgen in de organisatie van de bank en vandaar uit, buiten met binnen te verbinden. 18. A. (Aart) de Jong (74) Beroep: Gepensioneerd gemeentesecretaris Huidige functies: Voorzitter gemeentelijke Stichting Welzijn Ouderen ; lid (plv.voorzitter) Platform WMO (het wettelijk gemeentelijk adviesorgaan voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Vanuit de vele contacten met ouderen ben ik van mening dat ik de (vanaf 2011) zeer snel groeiende groep gepensioneerden in de ledenraad breed kan vertegenwoordigen. Als de bank goed weet wat er onder deze doelgroep (aan verwachtingen) leeft, kan daar goed op worden ingespeeld! 19. H. (Henk) van der Horst (36) Beroep: Melkveehouder Het meedenken als lid trekt mij. Ik wil graag inbrengen wat er leeft onder de (agrarische) leden en daarmee opkomen voor de belangen van de leden. Voor mijzelf zie ik het ook als een persoonlijke ontwikkeling. Ik ben altijd benieuwd om te weten hoe iets draait! 16. J.L.H. (Hans) Gebben (65) Beroep: Gepensioneerd accountant Vanuit mijn betrokkenheid bij de Staphorster gemeenschap wil ik graag zitting nemen in de ledenraad. Graag wil ik functioneren als klankbord zonder daarbij op de stoel van de bestuurders te gaan zitten!

10 20. Th.E. (Erik) Kwakkel (40) Beroep: Manager Risk Management bij een accountantskantoor 20. Erik Kwakkel (40) Door mijn leeftijd kan Beroep: ik me zowel Manager in de situatie Risk van ouderen als van jongeren verplaatsen. Management Hoewel ik bij niet een binnen het werkgebied van de accountantskantoor bank woon, heb ik wel zeer bewust voor deze bank gekozen. Een lokale bank waar je goed en persoonlijk behandeld wordt. Om dat vast te houden én uit te breiden, zal ik als onbevangen en objectief lid graag de discussies over de belangen van de leden en klanten met de bank aangaan! 21. J.R. (Jan Roelof) 21. Troost Jan Roelof (49) Troost (49) Beroep: Consultant Beroep: Consultant Zowel privé als zakelijk bankier ik bij de Rabobank. Ik ben daarin gelukkig niet alleen. Daarom is het van groot belang dat de Rabobank goed functioneert. Mijn ervaringen met het oprichten van een bedrijf en het opstarten van dochterondernemingen deel ik met plezier. Daarmee draag ik er graag aan bij dat de Rabobank blijft zoals ze is; een sterke, betrouwbare en klantvriendelijke bank. 22. Ton Kolman (60) 22. A.G. (Ton) Kolman Beroep: (60) Hoteldirecteur Beroep: Hoteldirecteur Al vele jaren ben ik klant bij de Rabobank in Staphorst. Ik ben zeer tevreden en wil graag betrokken zijn/blijven. Mede vanuit mijn vakdiscipline (horeca) denk ik zeker positief mee te kunnen denken over de ontwikkelingen binnen de MKBbedrijven binnen het werkgebied van de bank. 23. J. (Jouk) Huisman (63) Beroep: Gepensioneerd docent voorgezet onderwijs/projectleider Mijn betrokkenheid bij toekomstige ontwikkelingen wil ik vergroten. We leven in een boeiende wereld waarin er veel gaat veranderen. Banken blijven en zullen meegaan in deze veranderingsprocessen en ik wil daarin graag meedenken. 24. W.J. (Wout) Strijker (59) Beroep: Medewerker belastingdienst overdrachtbelasting Door mijn leeftijd kan ik me zowel in de situatie van ouderen als van jo verplaatsen. Nu ik wat meer vrije Hoewel tijd heb, wil ik ik niet actief binnen zijn in het het dorp. werkgebied De van de bank woon, wel leefbaarheid zeer bewust van het platteland voor deze wil ik graag bank behouden; gekozen. de Een lokale bank waar je goe persoonlijk Rabobank is altijd behandeld zeer betrokken wordt. bij het wel Om en dat wee in vast de te houden én uit te breiden, onbevangen regio. en objectief lid graag de discussies over de belangen van leden en klanten met de bank aangaan! 25. H. (Henk) Compagner (44) Beroep: Rayon Service Heftruckmonteur Zowel privé als zakelijk bankier ik bij de Rabobank. Ik ben daarin geluk alleen. Door de warmte Daarom en het is dichtbij-karakter het van groot voel belang ik me dat de Rabobank goed function Mijn verbonden ervaringen met de Rabobank. met het Graag oprichten zet ik mij in van om de een bedrijf en het opstarten van dochterondernemingen verschillende (maatschappelijke) deel netwerken ik met te verbinden. plezier. Daarmee draag ik er graag dat Ook hoor de Rabobank ik als voorzitter blijft van de zoals Dorpsraad ze is; en andere een sterke, betrouwbare en klantvrie netwerken veel van wat er onder de leden en klanten leeft. bank. En dat breng ik graag in als lid van de ledenraad! 26. W. (Wicher) Hoeve (48) Al Beroep: vele Melkveehouder jaren ben ik van klant gangbaar bij de naar Rabobank biologisch in Staphorst. Ik ben zeer tev wil graag betrokken zijn/blijven. Mede vanuit mijn vakdiscipline (horeca zeker Binnen de positief ledenraad mee wil ik te graag kunnen de bruggenbouwer denken over zijn; de ontwikkelingen binnen de bedrijven de verbinding binnen leggen. Ik het wil me werkgebied buigen over wat van er leeft de in bank. de markt en ervoor zorgen dat de bank sterk en volop bij de samenleving betrokken blijft. 27. H. (Harm) Hoeve (50) Beroep: Salesmanager bij Vleesch du Bois Dedemsvaart bv De mens, de maatschappelijke omgeving; daar ga ik voor! Ik wil gaan voor het collectieve gedachtegoed. De ledenraad biedt kans om volwassen mee te denken, zonder dat je daarbij op de stoel van de bestuurder hoeft te gaan zitten!

11 28. Jacob Talen (52) 28. J. (Jacob) Talen (52) Beroep: Projectleider Beroep: bouw Projectleider bouw Ik vind het belangrijk dat er een goed functionerende Rabobank binnen onze gemeente moet blijven. Tevens wil ik een bijdrage leveren aan het ondersteunen van de organisatie van onze Rabobank. De laagdrempeligheid die ik op dit moment ervaar, moet zeker zo blijven. 29. Gerard Hartman (63) 29. G. (Gerard) Hartman (63) Beroep: Ondernemer Beroep: Ondernemer Binnenvaart. Vakbekwaam hovenier Binnenvaart. Vakbekwaam hovenier Vanuit mijn vrijwilligerswerk weet ik goed wat er onder de mensen leeft. Met plezier zal ik die kennis delen. Komt ook bij dat mijn belangstelling voor de financiële wereld groot is. Graag zet ik mij de komende tijd in voor een goed functionerende ledenraad. 30. Koob Dat betekent Visscher dat wat (65) buiten speelt voor mij de juiste Beroep: onderwerpen melkveehouder zijn! 30. K. (Koob) Visscher sr. (65) Beroep: Melkveehouder Ik vind het belangrijk dat er een goed functionerende Rabobank binnen gemeente moet blijven. Tevens wil ik een bijdrage leveren aa ondersteunen van de organisatie van onze Rabobank. De laagdrempe die ik op dit moment ervaar, moet zeker zo blijven. Vanuit mijn vrijwilligerswerk weet ik goed wat er onder de mensen leeft. M plezier zal ik die kennis delen. Komt ook bij dat mijn belangstelling voor de financiële wereld groot is. Graag zet ik mij de komende tijd in voor een go functionerende ledenraad. Dat betekent dat wat buiten speelt voor mij de onderwerpen zijn! Graag wil ik van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Daarom de kennis delen die ik opgedaan heb binnen mijn agrarische bedrijf. Het i belangrijk om een toekomstgerichte visie te hebben en te zorgen dat iede zich bij de Rabobank thuis voelt. Graag wil ik van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Daarom wil ik de kennis delen die ik opgedaan heb binnen mijn agrarische bedrijf. Het is belangrijk om een toekomstgerichte visie te hebben en te zorgen dat iedereen zich bij de Rabobank thuis voelt.

12

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Westland Coöperatieve Rabobank Westland U.A. gevestigd te Westland Correspondentieadres Postbus 9 2670 AA Naaldwijk Telefoon: (0174) 21 52 15 E-mail: info@westland.rabobank.nl

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

het achmea management traineeship assignments die er toe doen Naar het buitenland Finance, business, organisation Gedrag

het achmea management traineeship assignments die er toe doen Naar het buitenland Finance, business, organisation Gedrag 1 2 welkom bij achmea Veel doen, veel zien en vooral heel veel meemaken in korte tijd. Waarbij je ongetwijfeld voor verrassingen komt te staan. Dat kenmerkt het Achmea Management Traineeship. In de twee

Nadere informatie

INSPIRERENDE VISIES. marketing voor en door marketeers. Jan van Wijk. Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool

INSPIRERENDE VISIES. marketing voor en door marketeers. Jan van Wijk. Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool INSPIRERENDE VISIES 2 INSPIRERENDE VISIES marketing voor en door marketeers Jan van Wijk Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool 3 Voor meer informatie kunt u contact

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 8 O K T O B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Wijffels spreekt met onderlingen

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Arbeidsdeskundig Kennis Centrum. Activiteitenverslag 2009

Arbeidsdeskundig Kennis Centrum. Activiteitenverslag 2009 Arbeidsdeskundig Kennis Centrum Activiteitenverslag 2009 Bestuur AKC April 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een werkscan voor iedereen. Reacties vanuit de wetenschap 4 Doelstelling en werkwijze Arbeidsdeskundig

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

L E D E N M A G A Z I N E V A N R A B O B A N K A M E R S T R E E K. Eerste huis? Kopen kan weer! Aandacht voor vermogen Starter bekent kleur

L E D E N M A G A Z I N E V A N R A B O B A N K A M E R S T R E E K. Eerste huis? Kopen kan weer! Aandacht voor vermogen Starter bekent kleur Op Dreef Editie 9 / maart 2010 L E D E N M A G A Z I N E V A N R A B O B A N K A M E R S T R E E K Eerste huis? Kopen kan weer! Aandacht voor vermogen Starter bekent kleur Inhoudsopgave Voorwoord 4 Easyflex:

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling vrijwilligersbijeenkomst 2 oktober 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Deelnemers De deelnemers van deze bijeenkomst zijn betrokken bij vrijwilligersmedezeggenschap binnen de organisatie

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Amerstreek. Magazine voor leden - zomer 2012

Amerstreek. Magazine voor leden - zomer 2012 ichterbij Amerstreek Zij hebben zin in goud! Rabobank steunt sporters Nieuwe regels Betalen in Europa wordt makkelijker Zorgen voor elkaar Ondernemen in de zorg Themagroepen leden Kennisdelen en meedenken

Nadere informatie

Dichterbij / Samenspraak

Dichterbij / Samenspraak Uitslag Coöperatiefonds Kandidaten voor de nieuwe ledenraad Terugblik op het fusieproces Energie-initiatieven in de regio Dichterbij / Samenspraak Magazine voor leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Nadere informatie

DE FINANCE PROFESSIONAL

DE FINANCE PROFESSIONAL #3 / oktober 2012 / FM.NL TEAM LEASEPLAN MENSEN ZIJN BELANGRIJKSTE ASSETS TOP 10 WERKGEVERS WAT ZOEKEN ZIJ IN FINANCIALS? JONGE TALENTEN 7 STAPPEN NAAR TOPCARRIÈRE IN FINANCE DE FINANCE PROFESSIONAL FINANCE

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 MENS is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 inhoud 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Visie 7 Missie 8 Doelstellingen 2012-2015 10 Cultuur en waarden 12 Wat maakt het verschil 14 Externe analyse 16 Wijze

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie