Informatieboekje Stage VSO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje Stage VSO"

Transcriptie

1 Informatieboekje Stage VSO

2 Voorwoord Dit is een informatieboekje voor de ouder(s) en verzorger(s), die zich samen met hun zoon of dochter oriënteren op de stage. Veelal heeft u met de stagecoördinator van de school een oriënterend gesprek, waarbij verschillende zaken besproken worden. Dit boekje zet alle zaken aangaande stage op een rijtje en kan op elk moment ter hand genomen worden.

3 1. Arbeidstoeleiding op de Cirkel De Cirkel bereidt haar leerlingen voor op hun toekomstige dagbesteding. In het programma van het VSO wordt daar volop aandacht aan geschonken. In de middenbouw van het VSO krijgt arbeidsoriëntatie vorm door middel van de leerwerkplekken bij de verschillende instellingen en bedrijven. Een ander wezenlijk onderdeel van die voorbereiding is de stage in de bovenbouw van het VSO. Deze stage dient als oriëntatie en als opstap voor een soepele overgang naar de naschoolse periode. De leerling krijgt tijdens de stage een beter zicht op zijn of haar eigen mogelijkheden, interesses en wensen t.a.v. de vervolgdagbesteding. Andere doelen die tijdens het stagelopen aan de orde komen zijn:wennen aan andere regels en dagritmes (anders dan die van school en thuis) en het leren omgaan met collega's/ werkgevers. Als we praten over dagbesteding denken we aan: werken op een dagactiviteitencentrum, begeleid werken en voor sommige leerlingen aan de sociale werkvoorziening of het vrije bedrijf (met begeleiding van een jobcoach).

4 2. Het stagetraject Na een periode van arbeidsverkenning op de leerwerkplekken gaat de leerling, samen met ouders en stagecoördinator een keuze maken voor een stageplaats. Dit gebeurt meestal rond het 17 e of 18 e jaar van de leerling. Op school wordt indien nodig een arbeidsinteresse onderzoek gedaan en met de leerling besproken wat hij of zij voor werk zou willen gaan doen. Er volgt een oriëntatiegesprek met de ouder(s),verzorger(s)van de leerling en stagecoördinator om wensen en mogelijkheden te bespreken voor de stage. De portfolio van de leerwerkplekken van de leerling, de werk- en ondersteuningsbehoeften en zeker ook de wensen van leerling en ouders zijn de leidraad voor het gesprek om tot een keuze van mogelijke stageplaatsen te komen. Tijdens dit gesprek wordt ook besproken wat geregeld moet worden als een leerling 18 jaar wordt, zoals het aanvragen van de Wajong, tegemoetkoming scholieren, zorgtoeslag e.d. De stagecoördinator maakt afspraken voor oriënterende bezoeken bij de stageplaatsen die in het gesprek naar voren gekomen zijn. Vooraf zal al geïnformeerd zijn of daar een eventuele stage mogelijk is. Na de bezoeken wordt er een keuze gemaakt en volgt de aanmelding. De stagecoördinator vraagt de stageplaats aan en regelt de aanmelding, middels aanmeldingsformulieren en het verstrekken van gegevens van de leerling. Dit laatste met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger(s). Indien de stagegever dat vraagt vullen de ouder(s), verzorger(s) een intakeformulier in en leveren de nodige administratieve gegevens aan. Tevens vragen de ouder(s), verzorger(s) het vervoer naar de stageplaats aan bij de gemeente. In overleg met de ouder(s),verzorger(s) en de leerling en het stagebedrijf worden afspraken gemaakt over de duur van de stage. De stagecoördinator stelt de stageovereenkomst op. Er wordt meestal uitgegaan van minimaal een half jaar, maar een stage kan ook eerder beëindigd worden of langer doorlopen.

5 Als een leerling indicatie voor begeleiding heeft (zorg in natura of PGB) dan kan de stagegever vergoeding krijgen voor het begeleiden van de stagiair. Bij een enkele stageplaats is dat een voorwaarde om er stage te kunnen lopen. Er wordt dan met de ouder(s), verzorger(s) een financiële overeenkomst afgesloten. Om deze te beëindigen kan er wel een opzegtermijn zijn! Als bovenstaande zaken geregeld zijn kan de leerling stage gaan lopen. Zo mogelijk is de stagecoördinator bij de opstart van de stage aanwezig. De leerling krijgt een stagemap waarin wordt opgeschreven wat er per dag gedaan is en hoe het ging. Aan de hand van de map en de ervaringen van de leerling, wordt op school de stage besproken. De stagecoördinator bezoekt de leerling op zijn stage en maakt afspraken over evaluatiegesprekken. Ouder(s), verzorger(s) kunnen ook bij die gesprekken aanwezig zijn. Leerlingen kunnen verschillende stages lopen en maken samen met hun ouder(s), verzorger(s) een keuze voor de plaats waar zij na hun schooltijd willen gaan werken. De stagecoördinator meldt de leerling dan aan voor een werkplek. Sociale werkvoorziening: Blijkt uit stages dat de sociale werkvoorziening de meest geschikte plaats is om te werken, dan moet daar indicatie voor aangevraagd worden. De leerling, uw zoon of dochter, wordt dan eerst ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en daarna wordt de indicatie aangevraagd. Werken in het vrije bedrijf: Indien de leerling, uw zoon of dochter, in aanmerking komt voor werken in het vrije bedrijf dan kan er gebruik gemaakt worden van verschillende regelingen van het UWV. Via school of het UWV kunt u daar informatie over krijgen. Er kan een jobcoach aangevraagd worden en uiteraard wordt het traject ook door de stagecoördinator gevolgd en begeleid.

6

7 3. Financiële zaken Voordat uw zoon of dochter 18 jaar wordt, moeten er een aantal zaken door u als ouder(s),verzorger(s) aangevraagd worden: De Wajong: De stagecoördinator informeert u over de aanvraag. Om de Wajong op 18 - jarige leeftijd in te laten gaan, moet deze vier maanden voordat uw zoon of dochter 18 jaar wordt, aangevraagd zijn. De Wajong wordt bij het UWV aangevraagd. U kunt de aanvraag zelf doen, MEE inschakelen of samen met de stagecoördinator de papieren voor de aanvraag gereed maken. Het is in ieder geval nuttig om verslaggeving van school ( zoals het psychologisch onderzoek) toe te voegen en als u die heeft medische gegevens. U krijgt een oproep om met uw zoon of dochter op gesprek te gaan bij een keuringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Zij stellen vast of uw zoon of dochter in aanmerking komt voor een Wajong uitkering en wat de arbeidsmogelijkheden zijn. U krijgt daar een schriftelijk verslag van. De stagecoördinator maakt daar graag een kopie van voor zijn/ haar administratie. Aanvraag indicatie CIZ: Voor het aanvragen van zorgmiddelen kunt u terecht bij het CIZ. Zo hebben leerlingen die stage lopen, zeker als het om een stage van meerdere dagen per week gaat, in veel gevallen een indicatie van het CIZ voor begeleiding nodig. Afhankelijk van de aanbieder van dagactiviteiten wordt daarom gevraagd, in sommige gevallen is dat een voorwaarde. Vaak wordt dan ook een indicatie voor vervoer aangevraagd, al is dat zolang uw kind op school zit meestal niet nodig: de gemeente betaalt doorgaans voor leerlingen die op school zitten ook het vervoer naar de stage. Ouder(s), verzorger(s) controleren dit bij de gemeente. Soms vraagt de gemeente als bewijs dat uw kind stage gaat lopen de stageovereenkomst.

8 Aanvraag Tegemoetkoming Scholieren: Leerlingen van 18 jaar en ouder, die voortgezet onderwijs volgen hebben recht op een tegemoetkoming scholieren. Deze tegemoetkoming wordt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aangevraagd en is niet afhankelijk van uw inkomen. Deze tegemoetkoming gaat in per eerste van het kwartaal na de 18 e verjaardag van uw zoon of dochter. Aanvraag tegemoetkoming zorgpremie: De zorgpremie is ingesteld omdat VSO leerlingen niet in aanmerking komen voor een aanvullende toelage. Deze premie kan bij de DUO aangevraagd worden, maar in tegenstelling tot de tegemoetkoming scholieren is de toekenning wel afhankelijk van het inkomen van de ouder(s), verzorger(s). Zorgtoeslag: Vanaf zijn/ haar 18 e jaar betaalt uw zoon of dochter premie ziektekostenverzekering. Hij/ zij komt dan in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit kunt u via de belastingdienst regelen.

9 4. Stagecoördinatoren VSO-groepen : Marius Golverdingen Hiemstralaan 24a 4205 KM Gorinchem Structuurgroepen: Erika Rijken Kennelweg ZR Gorinchem

10 5. Instanties en zorgaanbieders UWV Duo CIZ Belastingdienst MEE - Philadelphia - Syndion - SOVAK - Prisma - Gemiva - s Heerenloo Voor de contactpersonen en afdelingen is bij de stagecoördinatoren informatie beschikbaar.

Stagegids. de Zevensprong. de Zevensprong School voor SO en VSO aan ZML Grote Houtweg 180 1944 HJ Beverwijk

Stagegids. de Zevensprong. de Zevensprong School voor SO en VSO aan ZML Grote Houtweg 180 1944 HJ Beverwijk Stagegids de Zevensprong de Zevensprong School voor SO en VSO aan ZML Grote Houtweg 180 1944 HJ Beverwijk 2 Inhoudsopgave -Inleiding -Waarom stage? -Voorbereiding op een arbeidsituatie -Vormen van stage

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking TRAININGSCENTRUM WOLDYNE Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking Lijn5 Lijn5 is werkzaam in de provincies Gelderland, Utrecht en Noord- Holland. In Gelderland biedt Lijn5

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2015-2016 MaS je mee? Versie 2015-2016 week 40 en 16 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag.

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

STAGEWIJZER 2015. Mediastages BV

STAGEWIJZER 2015. Mediastages BV STAGEWIJZER 2015 Mediastages BV INHOUDSOPGAVE Wat is een stage?... 2 Stages bij verschillende opleidingsniveau s... 2 MBO... 2 HBO... 2 WO... 3 Stagiairs zoeken en vinden... 3 Regelgeving en verzekeringen...

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan?

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? BUDGETBEHEER & -COAC HING Budgetbeheer & Budgetcoaching Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? Wat staat er in dit informatieboekje? >> Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering B.V.

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2014

Brochure Gastouderbureau 2014 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

2015 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2015

2015 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2015 FINANCIËLE WEGWIJZER 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg en pleegzorgvergoeding...

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie