Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :"

Transcriptie

1 Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon adres Gegevens partner : M / V Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer Burgerlijke staat : Alleenstaand Alleenstaande ouder Samenwonend Geregistreerde partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Gescheiden Weduwe Weduwnaar Pagina 1

2 Inwonende kinderen : Voorletters Naam Geboortedatum BSN nummer Verwijzende organisatie : Naam organisatie Naam contactpersoon Straat en huisnummer Postcode / plaats Telefoonnummer M / V Correspondentie naar : Aanvrager Verwijzer Pagina 2

3 Inkomsten per maand : Naam bedrijf /organisatie Bedrag Ref. nummer Cliënt Netto salaris Netto uitkering Partner Netto salaris Netto uitkering Alimentatie Heffingskorting Heffingskorting Zorgtoeslag Huurtoeslag Kinderbijslag Tegemoetkoming Studiefinanciering Andere inkomsten Pagina 3

4 Uitgaven per maand : Naam bedrijf /organisatie Bedrag Klantnummer Huur / hypotheek Energie Water TV / internet Telefoon Mobiel Mobiel Abonnementen Gem. belastingen Reg. belastingen Overige Overige Verzekeringen per maand : Naam bedrijf /organisatie Bedrag Polis nummer Zorgverzekering Zorgverzekering WA Inboedel Uitvaart Opstal Auto Overige Pagina 4

5 Overige financiële gegevens (indien van toepassing) : Hebt u kwijtschelding aangevraagd gemeentelijke belastingen en heffingen? Ja Nee Hebt u huur- en zorgtoeslag aangevraagd / gewijzigd? Ja Nee Hebt u aangifte inkomstenbelasting gedaan? Ja Nee Hebt u voorlopige teruggaaf geregeld bij de belastingdienst? Ja Nee Hebt u langdurigheidstoeslag aangevraagd bij de gemeente? Ja Nee Hebt u een tegemoetkoming studiekosten aangevraagd bij de gemeente? Ja Nee Hebt u andere bijzonder bijstand aangevraagd bij de gemeente? Ja Nee Bank kredietgegevens : Naam bank Rekeningnummer Soort Saldo Datum Saldo Hebt u schulden die niet meer door u afbetaald (kunnen) worden? Ja Nee Hebt u bovenstaande vraag met ja beantwoord, dan verzoeken wij u een overzicht te geven van uw schulden. U kunt daarbij gebruik maken van onze bijlage. Pagina 5

6 Schuldhulpverlening : Ja Nee Aanvraag in behandeling Aanvraag is afgewezen Naam organisatie Naam contactpersoon Straat en huisnummer Postcode / plaats Telefoonnummer Reden van afwijzing : WSNP regeling : Ja Nee Aangevraagd Afgewezen Beëindigd Naam organisatie Naam contactpersoon Straat en huisnummer Postcode / plaats Telefoonnummer Reden van afwijzing : Pagina 6

7 Reden verzoek tot beschermings- schuldenbewind of inkomensbeheer : Pagina 7

8 Wij verzoeken u, indien van toepassing, de volgende gegevens bij het formulier toe te voegen : 1. Inkomsten (salaris/uitkering/pensioen) Salaris, pensioen- en / of uitkeringsspecificaties van de afgelopen vier maanden Jaaropgave(n) van het afgelopen jaar Arbeidsovereenkomst(en) Beschikking/toekenning uitkering Specificatie te ontvangen / te betalen kinder-/partneralimentatie Persoonsgebonden budget (PGB) Periodieke of éénmalige bijdrage uit bijzondere bijstand Te ontvangen kostgeld Giften 2. Wonen (huur-/koopwoning/energie en water, verzekeringen) Uw huurcontract / Hypotheekakte Bericht over huurverhoging (huurspecificatie) Eigendomsbewijs koopwoning VVE-bijdrage Recent overzicht opgebouwde waarde verzekeringspolis Bewijs betaling erfpacht huidige jaar Premie overlijdensrisicoverzekering Bewijs maand- / kwartaalbedrag energie en water (niet van bankafschrift) Jaarrekeningen energie en water afgelopen jaar 3. Telecommunicatie/abonnementen Televisie / telefonie / internet Mobiele telefoon Sportschool Krant / tijdschrift Loterijen Bijdrage religieuze instelling(en) Stichtingen / fondsen Pagina 8

9 4. Belastingen (documenten van dit jaar) Voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst (heffingskortingen) Beschikking huurtoeslag van dit jaar Beschikking zorgtoeslag van dit jaar Beschikking kind gebonden budget van dit jaar Beschikking kwijtschelding Aanslag afvalstoffenheffing gemeentelijke belastingdienst Aanslag Regionale belastinggroep Aanslag Wet Onroerend Zaakbelasting (wanneer er sprake is van een koopwoning) 5. Verzekeringen Polis opstalverzekering (wanneer er sprake is van een koopwoning) Polis inboedelverzekering Polis zorgverzekering van dit jaar Polis aansprakelijkheidsverzekering (AVP/WA- verzekering) Polis levens- of overlijdensrisicoverzekering 6. Vervoer Specificatie kosten / vergoeding woon- / werkverkeer Polis van de verzekering van uw auto, motor of brommer rijwaringsbewijs indien uw auto onlangs verkocht is Verklaring werkgever met betrekking tot noodzaak gebruik auto Toekenning (gedeeltelijke) vergoeding autokosten (wmo-beschikking) Gegevens van uw Openbaar vervoerabonnement 7. Kinderopvang, school en studie Beschikking kinderopvangtoeslag Specificatie kosten kinderopvang Overeenkomst met kinderdagverblijf of gastouderbureau Rekeningen van school- en studiekosten zoals lesgeld, ouderbijdrage en school- en studieboeken Tegemoetkoming school- en studiekosten (DUO) 8. Schulden, schuldeisers en beslagleggingen Per schuld: meest recente brief met bedrage, ontstaan data schuld en referentie (bijv. dossier- en / of kenmerknummer). (Niet ouder dan 3 maanden, anders nieuwe specificatie opvragen). Bij privéschuldeiser / onderhandse leningen Door schuldeiser getekende verklaring met betrekking tot het geleende bedrag, datum en de reden van de lening Kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van de schuldeiser Origineel bankafschrift schuldeiser Pagina 9

10 9. Bankzaken / sparen en beleggen Per rekening / polis: alle afschriften van de afgelopen vier maanden Overeenkomsten / polissen van bijvoorbeeld spaarplannen of extra pensioen 10. Diversen/correspondentie Kopie legitimatiebewijs (ID of paspoort) Uittreksel GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) BKR registratie 11. Alleen voor beschermingsbewind Medische verklaring waaruit kan worden opgemaakt dat toestand van betrokkene zodanig is dat onderbewindstelling noodzakelijk is Ondertekende heeft kennis genomen van bezwaren- klachtenregeling van MYN ABC. Naar waarheid ingevuld op datum Handtekening cliënt : Handtekening partner : Wij verzoeken u het volledig ingevulde formulier samen met alle gevraagde gegevens in te leveren bij of te sturen naar : MYN ABC (Advies, Budget, Coach en Bewindvoering) Postbus AA Rijswijk ZH Wij zijn ons ervan bewust dat er behoorlijk veel gevraagd wordt, maar om straks uw inkomen goed te kunnen beheren hebben wij een zo compleet mogelijk overzicht nodig wat betreft uw financiële huishouding en alle zaken die daarop van invloed kunnen zijn. Pagina 10

11 Schuldenoverzicht Pagina 11

12 Schuldenoverzicht (vervolg) Pagina 12

13 Schuldenoverzicht (vervolg) Pagina 13

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email :

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email : BEGROTINGSFORMULIER In dit Begrotingsformulier wordt u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op uw financiële huishouding. Aan de hand van deze gegevens zal uw afloscapaciteit worden bepaald.

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetbeheer en schuldhulp. Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres

Aanvraagformulier budgetbeheer en schuldhulp. Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres Naam Aanvrager:. Procedure aanvraag schuldhulp, budgetbeheer of bewindvoering U meldt zich aan of u

Nadere informatie

Intake formulier. Postbus 22186, 1100 CD Amsterdam 020-3080130 info@probaatbewindvoering.nl www.probaatbewindvoering.nl

Intake formulier. Postbus 22186, 1100 CD Amsterdam 020-3080130 info@probaatbewindvoering.nl www.probaatbewindvoering.nl Intake formulier Postbus 22186, 1100 CD Amsterdam 020-3080130 info@probaatbewindvoering.nl www.probaatbewindvoering.nl KvK nummer 34285373 Bankrekening NL63 SNSB 0902 4936 20 Deel I: Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren.

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de (financiële) situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie