Omtrend 2. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omtrend 2. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon"

Transcriptie

1 Omtrend 2 Infobulletin Personeelsbeheer Inhoud Loonvisie Magazine Nr.2 / jaargang 2 / 2014 Wettelijk minimumloon Met ingang van 1 juli 2014 zijn de wettelijke minimumlonen met 0,65% verhoogd. De nieuwe bedragen luiden als volgt: Wettelijk minimumloon 1 Wet Werk en Zekerheid aangenomen 2 Leeftijd Hallo, mag ik u voorstellen aan jaar en ouder 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar Subsidie aanvragen voor regeling praktijkleren 5 Lagere pensioenopbouw per 1 januari Deel 3: WIA, is dat wel genoeg? 6 % van het minimumloon per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur 100% 1.495,20 9,58 9,08 8,63 85% 72,5% 61,5% 52,5% 45.5% 39.5% 34.5% 30% 1.270, ,00 919,55 785,00 680,30 590,60 515,85 448,55 8,15 6,95 5,89 5,03 4,36 3,79 3,31 2,88 7,72 6,58 5,58 4,77 4,13 3,59 3,13 2,72 7,33 6,25 5,31 4,53 3,93 3,41 2,98 2,59

2 2 Wet Werk en Zekerheid aangenomen De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is aangenomen in de Eerste Kamer, maar de invoering van het eerste deel van de WWZ wordt uitgesteld naar 1 januari Niet met ingang van 1 juli 2014, maar met ingang van 1 januari 2015 worden onderstaande wijzigingen doorgevoerd. Concurrentiebeding Geen concurrentiebeding (en relatiebeding) bij bepaalde tijd contract, behalve bij: o Een schriftelijke motivering, waaruit noodzaak blijkt, vanwege bedrijfs- of dienstbelangen. Een standaard beding is nietig. Geen beroep op concurrentiebeding door werkgever bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten (in werking tredend per 1 juli 2015), tot die tijd schadeplichtigheid. Bestaande contracten worden gerespecteerd. Maar let op bij verlenging op of na 1 januari 2015: dat mag geen standaard beding meer zijn. Proeftijd Bij een contract van maximaal 6 maanden is geen proeftijd meer mogelijk. Nietige proeftijd als: o Niet gelijk voor beide partijen, o De proeftijd langer is dan toegestaan (max 1 of 2 maanden), of o De proeftijd is opgenomen in een arbeidsovereenkomst van max. 6 maanden. Daarnaast is de proeftijd nietig: o In opvolgende arbeidsovereenkomst met dezelfde werkgever, tenzij duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden vereist. o In opvolgende arbeidsovereenkomst met andere werkgever, die ten aanzien van de arbeid redelijkerwijze de opvolger is. Bepaalde tijd contracten deel 1 Aanzegtermijn: bij elk bepaalde tijd contract van 6 maanden of langer. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken schriftelijk laten weten of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet. Geen aanzegtermijn voor contracten van 6 maanden of langer die aflopen vóór 1 januari De werknemer moet binnen twee maanden na einde arbeidsovereenkomst, of na einde van de keten van arbeidsovereenkomst de boete bij de werkgever claimen. Let op laat altijd tijdig aan je werknemer weten wat er met de arbeidsovereenkomst gaat gebeuren, want anders krijg je een sanctie.

3 3 Je wilt stoppen met het contract Stel je laat niets weten en je wilt stoppen Je bent wel op tijd, maar niet schriftelijk Je bent niet op tijd en niet schriftelijk Je bent niet op tijd, maar wel schriftelijk Sanctie: pro rato deel van maandsalaris (vb 1/3 van de termijn niet in acht genomen, dan 1/3e van een maandsalaris) Je wilt doorgaan met het contract Stel je laat niets weten, maar wel doorgaan Wel op tijd, maar mondeling Niet op tijd, maar wel schriftelijk Wel op tijd en schriftelijk, maar niet de voorwaarden benoemd Aanzegplicht is niet van toepassing (vb bij een contract voor < 6 maanden) Sanctie: naar rato Sanctie : voortzetting voor dezelfde duur (maar max 1 jaar) en dezelfde voorwaarden Idem Oproepcontracten deel 1 Huidige situatie: Hoofdregel: geen arbeid, geen loon. Geen arbeid toch loon, als de oorzaak van het niet-werken een werkgeversrisico is. Voor de eerste 6 maanden is het af te wentelen op de werknemer in de arbeidsovereenkomst. Na eerste 6 maanden voor onbepaalde tijd. Dit is af te wentelen op de werknemer in cao. Situatie per 1 januari 2015: Wijzigingen in cao-regeling: alleen nog mogelijk voor: o functies die zijn bepaald in de cao; o functies waarvan de werkzaamheden incidenteel zijn en geen vaste omvang hebben. Minister kan branches uitzonderen. Je kan alleen in zeer beperkte gevallen het werkgeversrisico op de werknemer afwentelen. Overgangsrecht: Op arbeidsovereenkomst aangegaan vóór 1 januari 2015 blijft oude regeling van toepassing. Langere afwentelingen in cao s van voor 1 januari 2015 blijven van kracht (tot hooguit 1 juli 2016).

4 4 Neem tijdig maatregelen De invoeringsdatum is weliswaar een half jaar opgeschoven, maar er vinden op korte termijn toch een paar belangrijke wijzigingen plaats in het arbeidsrecht. Bent u voldoende op de hoogte? Zijn uw arbeidscontracten toekomstbestendig? Laat uw arbeidscontracten screenen en: o neem eventueel een zwaarwegend belang op in het concurrentiebeding; o neem een geheimhoudingsbeding op, of laat deze eventueel aanscherpen en aanvullen met een boeteclausule; o pas het proeftijdbeding aan. Zet van elke tijdelijke arbeidsovereenkomst de einddatum twee maanden voor afloop van het contract in de agenda om boetes te voorkomen. De datum voor de inwerkingtreding van de nieuwe regels met betrekking tot de ketenbepaling en het ontslagrecht (waaronder de transitievergoeding) blijft ongewijzigd, namelijk 1 juli Ook de nieuwe regels ten aanzien van de WW-uitkering treden later in werking, te weten 1 juli Vragen? Hulp nodig? Neem gerust contact met ons op, wij adviseren u graag. Hallo, mag ik u voorstellen aan... Het adviesteam breidt zich uit. Naast specialisten die u van dienst kunnen zijn met vraagstukken rondom salarisadministratie, kunt u bij ons ook terecht voor advies met betrekking tot personeel. Met ingang van juni 2014 is ons adviesteam uitgebreid met een arbeidsjuriste. Nathalie van Goor is meester in de rechten in zowel Nederlands recht als Notarieel recht. Zij is actief als allround bedrijfsjurist met een specialisatie op het gebied van arbeidsrecht. De afgelopen jaren heeft Nathalie afwisselend als bedrijfsjurist en jurist arbeidszaken gewerkt bij verschillende werkgevers. Daarnaast heeft Nathalie een eigen adviesbureau waar zij onder andere particulieren bij staat in arbeidszaken. Van de onderhandeling over een beëindigingsvoorstel tot het voeren van procedures voor de kantonrechter. Nathalie van Goor richt zich met name op: Opstellen arbeidsovereenkomsten Begeleiding dossieropbouw Begeleiden ontslagprocedure Opstellen beëindigingsovereenkomst Aanvraag ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf Voeren van procedures voor de kantonrechter Arbeidsrecht jurist Mocht u haar of een van de andere adviseurs vrijblijvend willen spreken, neem gerust contact met ons op, of benader uw contactpersoon.

5 5 Subsidie aanvragen voor regeling praktijkleren Zoals u in de laatste Omtrend van 2013 heeft kunnen lezen is de regeling Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijs per 1 januari 2014 komen te vervallen. Met ingang van 1 januari 2014 kunt u aanspraak maken op de subsidieregeling praktijkleren, tenminste als u praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen biedt aan betreffende doelgroepen. U kunt onder andere subsidie krijgen voor: leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo; deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat; studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit een combinatie van leren en werken. De subsidie kunt u slechts in een beperkte periode aanvragen. Voor 2014 is dat van 2 juni tot en met 15 september uur. Om een subsidie aan te vragen heeft u een e-herkenningsmiddel nodig, welke u aan moet schaffen. Loonvisie biedt u de mogelijkheid om de aanvraag via ons te laten verlopen. Wilt u hier gebruik van maken? Laat het ons weten. Heeft u nog vragen of twijfelt u eraan of u in aanmerking komt voor deze subsidie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Lagere pensioen opbouw per 1 januari 2015 De Eerste Kamer heeft ingestemd met de fiscale hervorming van de pensioenen. Vanaf 1 januari 2015 geldt een opbouwpercentage van 1,875%. Per 1 januari 2014 is de maximale pensioenopbouw reeds verlaagd van 2,25% naar 2,15%. Op 1 januari 2015 wordt dat nog verder verlaagd naar 1,875%. Volgens het kabinet is deze wetswijziging nodig vanwege de gestegen levensverwachting en de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Het kabinet gaat er van uit dat met deze maatregel in 40 jaar tijd een pensioen kan worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen. De aftopping van het pensioengevend inkomen blijft ongewijzigd, de pensioenopbouw van 1,875% geldt tot een jaarinkomen van Werknemers met een inkomen boven kunnen fiscaal vriendelijk bijsparen uit het nettoloon. Het kabinet gaat er van uit dat de lagere pensioenopbouw doorwerkt in een daling van de pensioenpremie, waardoor werknemers dus een hoger nettoloon overhouden.

6 6 Deel 3: WIA, is dat wel genoeg? In twee eerdere oplagen van Omtrend is uitgelegd hoe de WIA ook alweer in elkaar zit, wat dat u als werkgever kost en wat de inkomensterugval voor de werknemer is. Nu wordt er beschreven of een WIA uitkering voor uw zieke werknemer wel voldoende is om van te leven. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden die u aan kunt bieden om eventuele hiaten in het inkomen van uw zieke werknemer te dichten. Verdeling werknemers Werknemers kunnen in 3 groepen verdeeld worden. 1. Werknemers met een inkomen van het minimumloon. 2. Werknemers met een inkomen boven het maximale SV-loon. 3. Werknemers met een inkomen tussen minimumloon en maximaal SV-loon. Iedere groep heeft zijn eigen hiaten in het inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. SV-loon: Het SV-loon (loon voor sociale verzekeringen) is het loon waarover werknemerspremies worden geheven volgens de Wet Financiering Sociale Verzekeringen. Groep 1 heeft vreemd genoeg de minste problemen. Alle uitkeringen (behalve de vervolguitkering) zijn minimaal 70% van het minimumloon. Groep 2 heeft de meeste problemen. Immers de WGA-uitkering is gebaseerd op het maximale SV-loon, terwijl hun inkomen voor ziekte (veel) meer was dan het maximale SV-loon. Wij nemen Peter als voorbeeld. Peter heeft een inkomen van per jaar. Hij wordt ziek en raakt daardoor voor 43% arbeidsongeschikt. Na 2 jaar ziekte krijgt hij een WGA uitkering. Peter vindt een nieuwe baan waarmee hij verdient. Peter krijgt eerst een loongerelateerde uitkering (LGU) en daarna een loonaanvullende uitkering (LAU). Als hij vervolgens zijn nieuwe baan kwijtraakt, wordt zijn uitkering omgezet naar een Vervolguitkering (VVU). Zijn totale inkomen is dan nog maar per jaar! In de tabel staat het totale inkomen van Peter per uitkeringssoort. Dit is dus de uitkering plus het inkomen dat hij verdient met zijn nieuwe baan.

7 7 Ook Groep 3 kan een flink verlies aan inkomen hebben door arbeidsongeschiktheid. Wij kijken hiervoor naar het voorbeeld van Maaike. Zij heeft een inkomen van , krijgt een auto-ongeluk en raakt daardoor voor 43% arbeidsongeschikt. Na 2 jaar ziekte krijgt zij een WGA uitkering. Maaike vindt nieuw werk dat past bij haar beperktere mogelijkheden en verdient daarmee Ook Maaike krijgt eerst een LGU en daarna een LAU. Als het contract van Maaike vervolgens niet wordt verlengd, wordt haar uitkering omgezet naar een VVU. Haar totale inkomen is dan nog maar per jaar! In de tabel staat het totale inkomen van Maaike per uitkeringssoort. Dit is dus de uitkering plus het inkomen dat zij verdient met haar nieuwe baan. Wat kunt u als werkgever doen? Een werkgever kan als secundaire arbeidsvoorwaarde(n) een aantal verzekeringen sluiten om zijn werknemers inkomenszekerheid te bieden bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De werkgever kan in de arbeidsvoorwaarden opnemen dat de premies voor deze verzekeringen door de werknemers worden betaald. De premie wordt dan ingehouden op het brutoloon van de werknemers. Natuurlijk mag u als werkgever ook zelf (een deel van) de premies betalen. Hieronder een korte toelichting van de verschillende mogelijkheden. WGA Hiaat verzekering Basis: keert alleen uit bij onvoldoende werken als aanvulling op de WGA vervolguitkering. Uitgebreid: garandeert tenminste 70% van het laatst verdiende (max SV) loon.

8 8 WIA Excedentverzekering De WIA Excedentverzekering zorgt voor inkomensbescherming voor zowel boven als onder het maximale SV-loon ( ). Het inkomen wordt dan bij langdurige arbeidsongeschiktheid aangevuld met 70, 75 of 80% van het inkomen boven het maximale SV-loon. De genoemde percentages zijn als iemand volledig arbeidsongeschikt is. Is iemand voor 50% arbeidsongeschikt, dan ontvangt hij de helft van het verzekerde percentage. Het is ook mogelijk een aanvullende dekking te kiezen waarbij ook het inkomensdeel onder het maximale SV-loon wordt aangevuld tot bijvoorbeeld 80%. Deze uitkering geldt ongeacht of de werknemer wel of niet werkt. WIA aanvulling met vaste bedragen Deze verzekering keert een vast percentage van het inkomen voor arbeidsongeschiktheid uit. Stel Maaike heeft 10% van haar loon verzekerd. Het verzekerde bedrag is dan 10% van = De uitkering is het arbeidsongeschiktheidspercentage maal het verzekerde bedrag. Voor Maaike is dat 43% * 4.000,- = (extra) uitkering. Deze uitkering geldt ongeacht of Maaike wel of niet werkt. Heeft u vragen over de WIA? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. COLOFON OMTREND is een kwartaaluitgave van Loonvisie Eindhoven Geldropseweg SJ Eindhoven Tel Loonvisie Rhenen Herenstraat JH Rhenen Tel Loonvisie Brunssum Prins Bernhardstraat 2B 6443 AM Brunssum Tel OMTREND is met uiterste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelingen gebaseerd op de door ons gepubliceerde informatie. Alle teksten uit deze uitgave mogen worden overgenomen, mits met bronvermelding.

Diana Tjebbes-Padt richt zich met name op arbeidsrechtelijke vraagstukken rondom:

Diana Tjebbes-Padt richt zich met name op arbeidsrechtelijke vraagstukken rondom: Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 3 Loonvisie Magazine Nr.3 / jaargang 2 / 2014 Inhoud Even voorstellen: Diana Tjebbes-Padt 1 Werkkostenregeling 2015 2 Tijdelijke premiekorting Jonge Werknemers 3 Informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013. Ook Loonvisie gaat over op IBAN... en SEPA

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013. Ook Loonvisie gaat over op IBAN... en SEPA Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 3 Loonvisie Magazine Nr.3 / jaargang 1 / 2013 Inhoud Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 Wettelijk minimumloon 1 per 1 juli 2013 Ook Loonvisie gaat over op IBAN

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Special Lonen 2015. Inhoudsopgave

Special Lonen 2015. Inhoudsopgave Special Lonen 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wet werk en zekerheid... 3 3. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 7 4. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 8 5. Pensioenupdate...

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #4 Wet Werk en Zekerheid April 2014 In dit nummer 1. Wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk Zekerheid wijziging 2015 bij personeel voor aanname, ontslag contract. December 2014 Boersma Adviseurs is e maatschap van erkde fiscaal adviseurs administratiedeskundig lid van Wijziging 2015

Nadere informatie

Advieswijzer ontslagrecht

Advieswijzer ontslagrecht Advieswijzer ontslagrecht Wijzigingen Wet werk en zekerheid voor u samengevat In deze advieswijzer komen de volgende zaken aan bod: 1. Nieuw vanaf 1 januari 2015 2 1.1 Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

[ Houtell] In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen

[ Houtell] In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen [ Houtell] AUGUSTUS 2014 In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen [ Houtell] INKOMSTENBELASTING Winstbox De zogenaamde

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie