Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon per 1 juli Ook Loonvisie gaat over op IBAN... en SEPA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013. Ook Loonvisie gaat over op IBAN... en SEPA"

Transcriptie

1 Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 3 Loonvisie Magazine Nr.3 / jaargang 1 / 2013 Inhoud Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 Wettelijk minimumloon 1 per 1 juli 2013 Ook Loonvisie gaat over op IBAN 1... en SEPA UWV: Andere berekening premie 3 ZW-flex Deel 1: WIA, hoe zit dat ook 5 alweer? maand(en) hoe nu verder? 6 Met ingang van 1 juli 2013 zijn de wettelijke minimumlonen 0,57% verhoogd. De nieuwe bedragen luiden als volgt: Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur minimumloon 23 jaar en ouder 100% 1.477,80 9,47 8,98 8,53 22 jaar 85% 1.256,15 8,05 7,63 7,25 21 jaar 72,5% 1.071,40 6,87 6,51 6,18 20 jaar 61,5% 908,85 5,83 5,52 5,24 19 jaar 52,5% 775,85 4,97 4,71 4,48 18 jaar 45.5% 672,40 4,31 4,08 3,88 17 jaar 39.5% 583,75 3,74 3,54 3,37 16 jaar 34.5% 509,85 3,27 3,10 2,94 15 jaar 30% 443,35 2,84 2,69 2,56 Ook Loonvisie gaat over op IBAN... en SEPA Clieop, SEPA en IBAN zijn begrippen die gebruikt worden in het betalingsverkeer. U heeft er vast al eens wat van gehoord, maar is uw onderneming ook al klaar voor SEPA? Single Euro Payment Area, waar de afkorting SEPA voor staat, heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over een aantal jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Als voorbereiding op SEPA is het van belang dat iedereen een bankrekeningnummer heeft dat voor heel Europa gelijk is. IBAN, voluit International Bank Account Number, moet daar voor zorgen. Daarnaast is er ook nog een bankidentificatiecode (BIC) nodig om ervoor te zorgen dat de Europese banken onderling de betalingen kunnen verwerken. Het IBAN nummer bestaat voor Nederlandse bankrekeningnummers uit het huidige rekeningnummer, dat is aangevuld tot 18 cijfers en letters. En de BIC code bestaat uit 8 of 11 tekens.

2 2 Een Nederlandse IBAN is het huidige rekeningnummer, voorafgegaan door de landcode NL, een 2-cijferig controlegetal en de (verkorte) naam van bank. Het Nederlandse IBAN ziet er bijvoorbeeld voor rekeningnummer als volgt uit: Per 1 februari 2014 accepteren de banken alleen nog betalingen die verricht worden met een IBAN nummer en BIC code. Om u te helpen met het omzetten van alle bankrekeningnummers van uw werknemers, gaat Loonvisie in de aankomende tijd de rekeningnummers omzetten naar IBAN. Het is de bedoeling dat dit medio oktober 2013 is gerealiseerd. Zodra de bankrekeningnummers zijn overgezet naar een IBAN nummer, kunnen er ook SEPA betalingen worden verricht. Mocht u van een rekeningnummer willen controleren wat het IBAN nummer is en welke BIC code erbij hoort, dan kunt u gebruik maken van de tool IBAN BIC service. Ga daarvoor naar de website https://www.ibanbicservice.nl. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook op

3 3 UWV: Andere berekening premie ZW-flex Let goed op post van het UWV. Vanaf volgend jaar betaalt u als werkgever voor de Ziektewetuitkeringen en WGA-uitkeringen van uw ex-flexwerknemers. Flexwerkers zijn werknemers die: ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers; ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, werknemers met een tijdelijk dienstverband en werknemers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband wordt beëindigd); binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet). Vaak heeft u geen zicht op de ziektewetuitkering van uw flexwerknemers. Zodra het dienstverband eindigt, raken deze werknemers uit beeld. Het UWV gaat u helpen om inzicht te krijgen in deze uitkeringen. Het UWV stuurt u van mei tot september dit jaar een overzicht van de ex-werknemers met een uitkering. Op basis van deze instroom zal het UWV de premies per 2014 berekenen. Controleer het overzicht U zult dus in uw administratie moeten duiken bij de controle van het overzicht. Als er een onbekende werknemer of een ten onrechte toegerekende uitkering op het overzicht staat, moet u snel reageren. Er is maar vier weken tijd om de uitkeringsbeschikking van zo'n ex-werknemer op te vragen. Vervolgens heeft u zes weken tijd om bezwaar aan te tekenen. Het is sowieso zinvol om de onderliggende dossiers op te vragen, aangezien deze inzicht geven in de duur van de toekenning en de hoogte van de uitgekeerde bedragen. Het lastige hierbij, is dat het gaat om uitkeringen van twee jaar geleden. De premies van de ZW en WGA worden namelijk gebaseerd op de uitkeringen die twee jaar ervoor betaald zijn. Toch is het van belang om het overzicht te controleren. Er zijn al veel fouten gevonden in de overzichten van het UWV. Kijk uit naar post van het UWV Zoals gezegd zijn de uitkeringen waarover u wordt geïnformeerd bepalend voor de premies die u volgend jaar moet betalen. Het is al niet prettig om achteraf te moeten betalen voor ex-werknemers, laat staan voor andermans werknemers. Zaak dus om de post van het UWV nauwkeurig in de gaten te houden. De opgave bestaat uit een BSN nummer, naam en uitkeringsperiode. Let goed op of: De werknemer wel bij u bekend is of deze inderdaad ziek uit dienst is gegaan of het niet een no-risk medewerker is of er geen sprake is van meerdere dienstverbanden Overzicht beslissingen WGA-uitkeringen Later dit jaar ontvangt u ook een overzicht van beslissingen over WGA-uitkeringen die het UWV in 2012 aan (ex-)werknemers heeft toegekend.

4 4 Niets ontvangen? Heeft u voor 1 september 2013 nog geen bericht ontvangen van het UWV en weet u (bijna) zeker dat uw flexwerker ziek uit dienst is gegaan of binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek is geworden? Neem dan contact op met het UWV. U ontvangt namelijk alleen post van het UWV indien zij van mening is dat er bij u flexwerkers hebben gewerkt die een Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Informatieplicht werkgever Als werkgever bent u wettelijk verplicht uw werknemers te informeren over wijzigingen in de Ziektewet. Vergeet daarom niet de OR en uw werknemers met een tijdelijk contract op de hoogte te brengen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door te verwijzen naar informatie op de website van het UWV. Vragen? Hulp of advies nodig? Wilt u zeker weten dat de gedifferentieerde premie die u vanaf 1 januari 2014 betaalt klopt en u niet onterecht of onjuist belast wordt? Wij kunnen de controle uit handen nemen of u advies geven hoe de controle uit te voeren. Neem contact op met uw adviseur of met Alfisure bel of mail naar Tips Indien u gebruik maakt van oproepkrachten komt het wel eens voor dat u de werknemer voor langere tijd niet meer oproept, maar waarvan het dienstverband niet formeel wordt beëindigd. Gezien de nawerking van de Ziektewet kan deze groep werknemers een risico voor u vormen. Wij willen u dan ook adviseren om die contracten nog eens te inventariseren en waar van toepassing de contracten formeel te beëindigen en de einddatum aan ons door te geven. Zo kan Loonvisie er samen met u voor zorgen dat de belastingdienst en het UWV hiervan op de hoogte zijn. Om in de toekomst beter in beeld te hebben of uw ex-werknemer op grond van de nawerking van de Ziektewet een dergelijke uitkering heeft gekregen, kunt u uw werknemer bij uitdiensttreding verzoeken om u daarvan op de hoogte te houden. Uiteraard slechts gedurende de periode dat de nawerking van de Ziektewet van toepassing is.

5 5 Deel 1: WIA, hoe zit dat ook alweer? Sinds 1 januari 2006 is de oude vertrouwde WAO vervangen door de WIA, Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen. Volgens de overheid is het grootste verschil dat in de WAO werd gekeken naar wat iemand niet meer kon, terwijl bij de WIA wordt gekeken wat iemand nog wél kan. Oftewel, (meer) werken wordt beloond. Alles leuk en aardig, maar hoe werkt dat dan? Als een werknemer ziek wordt, betaalt u als werkgever eerst zelf 2 jaar zijn loon door. Daarna wordt gekeken of de medewerker recht heeft op een WIA-uitkering. In onderstaand schema is weergegeven hoe dit verloopt. Figuur 1 Schematische weergave van de WIA Ook als uw werknemer een uitkering ontvangt, betaalt u daar als werkgever flink aan mee. En het wordt steeds meer! Poortwachterstoets Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid doet het UWV een Poortwachterstoets. Het re-integratiedossier wordt opgevraagd en er wordt gekeken of u en uw werknemer voldoende hebben gedaan om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Is dit niet het geval, dan kan het UWV u een sanctie opleggen. U wordt dan verplicht om tot maximaal 1 jaar langer zelf het loon van uw werknemer door te betalen. (Let op! Dit is vaak niet meeverzekerd in uw ziekengeldverzekering). In dat jaar dient u het re-integratiedossier op orde te brengen. Het UWV stelt een aantal eisen, bijvoorbeeld een behandeling van uw werknemer door een psycholoog (psychologische interventie). U dient deze eisen uit te voeren. Na afloop van de sanctie wordt wederom beoordeeld of voldoende moeite is gedaan om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Wordt uw dossier goedgekeurd, dan wordt uw werknemer opgeroepen voor een WIA-keuring. Daarin wordt bepaald of hij recht heeft op een WIA-uitkering. Als uitkomst van deze WIA-keuring zijn er 3 mogelijkheden.

6 6 1. < 35% arbeidsongeschikt Uw werknemer is volgens het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt. Dit betekent dat hij nog minimaal 65% van zijn oude inkomen kan verdienen. In dit geval heeft uw werknemer geen recht op een WIA uitkering. Uw werknemer heeft hierbij wel maximaal 35% inkomensverlies % tot 80% arbeidsongeschikt of meer dan 80% arbeidsongeschikt met kans op herstel. Uw werknemer komt hiermee in aanmerking voor een WGA uitkering. Deze uitkering doorloopt diverse stadia. Belangrijk voor u is dat u 10 jaar meebetaalt aan deze Figuur 2: Bezorgt de WIA u hoofdpijn? Alfisure weet raad! Uw werknemer ontvangt gedurende maximaal 38 maanden een loongerelateerde uitkering (LGU). Dit is de eerste 2 maanden 75% en daarna 70% van het verschil tussen zijn oude loon en zijn huidige loon. Daarna ontvangt hij een Vervolguitkering (VVU) als hij minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit benut. Dit is een percentage van het minimumloon. Benut hij meer dan 50% van zijn restverdiencapaciteit, dan ontvangt hij een loonaanvullingsuitkering (LAU). Deze uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen zijn oude loon en zijn restverdiencapaciteit % tot 100% arbeidsongeschikt zonder kans op herstel. Uw werknemer krijgt een IVA uitkering. Deze uitkering is 75% van zijn oude loon en wordt betaald door de overheid. Als werkgever heeft u hier geen verdere kosten aan. In de volgende Omtrend bespreken wij een rekenvoorbeeld en de mogelijkheden die u als werkgever heeft om de inkomensterugval van uw werknemer te beperken maand(en) hoe nu verder? Werknemers gaan op hun 65e (of eerder) automatisch met pensioen, of is dat niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger? Néé, dat is het zeker niet. Arbeidsovereenkomsten eindigen niet altijd zo maar meer bij het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd. In sommige cao s en arbeidsovereenkomsten staat dat doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is toegestaan. Daarmee eindigt de arbeidsovereenkomst niet meer maar loopt deze gewoon door. Concreet betekent dit dat de werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog steeds een contract voor onbepaalde tijd heeft. Om tot ontbinding te komen zult u hiertoe een verzoek naar het UWV of de kantonrechter moeten indienen. Met pensioen Als de werknemer ervoor kiest om op de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan, dan doet u er als werkgever goed aan om dit door werknemer te laten bevestigen. Zorg ervoor dat uw werknemer schriftelijk zijn arbeidsovereenkomst opzegt en wel gedateerd voordat de AOWgerechtigde leeftijd wordt bereikt. Vervolgens bevestigt u als werkgever eveneens schriftelijk dat u akkoord gaat met het verzoek tot ontslag.

7 7 of doorwerken Kiest u er gezamenlijk voor dat de werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd blijft doorwerken, maak daar dan goede nieuwe afspraken over. Let wel op dat: het recht op minimumloon vervalt, maar het recht op minimum vakantiebijslag blijft gehandhaafd; u verplicht bent om het loon van de werknemer 2 jaar door te betalen in geval van ziek teverzuim; Indien de arbeidsovereenkomst doorloopt werknemer heeft recht op alle afspraken die eerder zijn overeengekomen. Om voor u het risico op doorbetaling bij ziekte te verkleinen kunt u ervoor kiezen om een nieuw contact voor bepaalde tijd te sluiten met uw werknemer. Maar daar is wel een aantal spelregels aan verbonden. Houdt u zich daar niet aan, dan kan het zo maar zijn dat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd, die niet zo maar door het UWV of (kosteloos) door de kantonrechter ontbonden zal worden. Indien u aan uw werknemer met AOW een nieuwe arbeidsovereenkomst wilt aanbieden voor bepaald tijd, kan dat alleen als het contract voor onbepaalde tijd rechtsgeldig is opgezegd of door de kantonrechter is ontbonden. Indien er voor wordt gekozen dat de werkgever opzegt, dan dient dit te gebeuren voordat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U kunt daartoe een verzoek indienen bij de kantonrechter. Sinds 1 september 2012 kunt u hiervoor niet meer bij het UWV terecht, omdat zij sinds die datum nieuwe beleidsregels hanteert aangaande ontslag via het UWV. In het kort komt het erop neer dat er geen ontslagvergunning wordt afgegeven als blijkt dat de AOW-gerechtigde werknemer na zijn ontslag een contract voor bepaalde tijd krijgt en niet vervangen zal worden door een jongere. COLOFON Kiest u er als werkgever voor om niets te doen en het contract door te laten lopen zonder aanpassingen dan is dat ook een mogelijkheid. Bent u zich als werkgever er dan wel van bewust dat mocht er in de toekomst zich een probleem voordoen en de werknemer werkt niet mee aan een geruisloos ontslag, dat u mogelijk met een schadeloosstelling geconfronteerd zal worden bij de kantonrechter. En als de rechter voor het bepalen van de ontslagvergoeding het aantal arbeidsjaren van de werknemer bij u meeneemt, dan kan dat bijzonder nadelig voor u uitvallen. Vragen? Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder. OMTREND is een kwartaaluitgave van Loonvisie Eindhoven Geldropseweg SJ Eindhoven Tel Fax Loonvisie Rhenen Herenstraat JH Rhenen Tel Fax OMTREND is met uiterste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelingen gebaseerd op de door ons gepubliceerde informatie. Alle teksten uit deze uitgave mogen worden overgenomen, mits met bronvermelding.

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie