Wij wensen u veel personeel!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij wensen u veel personeel!"

Transcriptie

1 Wij wensen u veel personeel! Voorwoord Studenten aan de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) hebben onder begeleiding van accountantskantoor Ernst & Young LLP en in opdracht van payrollorganisatie Please Payroll onderzoek gedaan naar de uitvoerings- en beheerskosten van het in dienst hebben van personeel. Door middel van landelijk uitgevoerde enquêtes is getracht om aan te tonen dat er een causaal verband bestaat tussen de hoogte van uitvoerings- en beheerskosten per medewerker samenhangend met het in dienst hebben van personeel én het aantal medewerkers dat een organisatie in dienst heeft. Om de inhoud van de enquêtes goed te kunnen afstemmen op het uiteindelijke doel, zijn de vragen van te voren getest in diverse face-to-face gesprekken.

2 Inleiding Wat kosten mijn medewerkers EXTRA? Met welke kosten en werkzaamheden krijg ik te maken als ik personeel in dienst neem? Deze vraag stelt iedere ondernemer zich die voornemens is om medewerkers in dienst te nemen; het blijkt echter lastig te zijn om daar op voorhand een 100% sluitend antwoord op te geven. Bij personeelskosten denkt men veelal direct aan de salariskosten en de sociale premies c.q. werkgeverslasten die hier direct mee samenhangen. De bijkomende kosten die werkgevers moeten maken voor extra voorzieningen en/of werkzaamheden om binnen de wettelijke kaders te blijven of om aanwezige risico s af te dekken, vallen vaak buiten deze definitiesfeer. Deze zijn echter wel evident genoeg om daar in financieel en operationeel opzicht rekening mee te houden. Deze bijkomende kosten zijn in dit kader omschreven als uitvoerings- en beheerskosten. Met de uitvoerings- en beheerskosten worden de additionele kosten bedoeld die werkgevers dienen te maken naast de loonkosten (o.a. brutosalaris, vakantiegeld en vakantiedagen) en de bijbehorende werkgeverslasten. Bij deze additionele kosten kan men denken aan de te investeren tijd, de (software)systemen, extra diensten voor het al dan niet afdekken van risico s en de kosten van het inwinnen van of het up-to-date houden van kennis. In dit rapport komen de volgende onderwerpen aan de orde: - Wat kosten mijn medewerkers extra? - Samenvatting en conclusies - Resultaten van het onderzoek namens Ernst & Young aan opdrachtgever Please Payroll (brief) Om een en ander goed te kunnen kwalificeren en kwantificeren zijn de uitvoerings- en beheerskosten in een drietal hoofdcategorieën onderverdeeld: 1 De tijdsbesteding van de ondernemer en zijn eigen (interne) personeel om te communiceren met externe partijen. Denk hierbij aan de tijd die nodig is voor het onderhouden van contacten met o.a. de Belastingdienst, pensioenfondsen, UWV, vakbonden, werkgeversverenigingen, de verzuimverzekering en de arbodienst. 2 De tijdsbesteding van de ondernemer en zijn eigen (interne) personeel voor het onderhouden van interne activiteiten, processen en kennis. Denk hierbij aan het vergaren van kennis (juridisch en CAO-technisch) om te voldoen aan de wet- en regelgeving, het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie (mits deze in eigen beheer wordt verzorgd), de interne verzuimbegeleiding, de aanschaf, installatie en het onderhoud van ondersteunende software. 3 Overige kosten die bestaan uit vergoedingen die betaald worden aan leveranciers c.q. dienstverleners. Denk hierbij aan de abonnementen voor de arbodienst en verzuimzorg, de kosten voor het extern uitbesteden van de personeels- en salarisadministratie, de kosten van een ziekteverzuimverzekering, de kosten voor de ondersteunende software en het inwinnen van extern P&O-advies.

3 Samenvatting & conclusies Bij pers Om een beeld te krijgen van het geheel, is in het onderstaande schematische overzicht getracht om de salariskosten en de bijkomende uitvoerings- en beheerskosten weer te geven. Samen vormen deze de totale personeelskosten. Het onderzoek is uitgevoerd binnen Nederlandse MKB-bedrijven in de primaire, secundaire en tertiaire sector. Ruim 7000 bedrijven uit deze sectoren die verdeeld waren over heel Nederland zijn benaderd voor het onderzoek. Het aantal respondenten dat binnen het tijdsbestek beschikbaar en bruikbaar was, bedraagt 135. Hiervan waren 84 respondenten afkomstig uit het kleinbedrijf en 51 uit het middenbedrijf, waarbij de grens tussen midden- en kleinbedrijf volgens de CBS classificatie 10 medewerkers betreft. De bovengrens van het middenbedrijf is door het CBS vastgesteld op 100 medewerkers. Een groot deel van het onderzoek bestond uit het inventariseren welke personen in welke functies hoeveel tijd bezig waren met de uitvoering van de diverse taken vallend onder de uitvoerings- en beheerskosten. Op basis van deze zaken (kostprijs x tijdsbesteding) kon men de taken kwantificeren in euro s. Bij de inventarisatie zijn de kosten van de volgende personen c.q. functies meegenomen: medewerkers P&O, controllers, secretaresses, officemanagers, administratief medewerkers, bedrijfsjuristen, boekhouders en accountants. Om de salariskosten te bepalen, zijn diverse salarisvergelijkingssites benaderd en zijn de brutosalarissen vermenigvuldigd met de werkgeverslasten (30%) alsmede ook met een opslag voor het ziekteverzuim (5,17%). Naast het kwantificeren van de kosten van de medewerkers en externe partijen, is ook aan de betreffende ondernemer gevraagd hoe deze zijn/haar eigen tijd waardeerde. Op basis van de ondernemers die hebben deelgenomen aan het onderzoek, kwam men overigens uit op een gemiddeld uurtarief van 68,00 per uur. Voor de bepaling van de kosten van de externe dienstverleners, is per respondent gevraagd wat de periodieke kosten waren voor het uitvoeren van de specifieke taak of dienst. Door deze kwantificeringsslag krijgt men inzicht in de kosten van: 1 De tijdsbesteding van de ondernemer en zijn eigen (interne) personeel om te communiceren met externe partijen; 2 De tijdsbesteding van de ondernemer en zijn eigen (interne) personeel voor het onderhouden van interne activiteiten, processen en kennis; 3 De overige leveranciers c.q. dienstverleners.

4 Dit bij elkaar opgeteld maakt dat men inzicht krijgt in de integrale omvang van de uitvoeringsen beheerskosten. Op basis daarvan komt onderstaande grafiek tot stand waarbij de uitvoerings- en beheerskosten per medewerker uitgedrukt in euro s per maand zijn afgezet tegen het aantal medewerkers dat een onderneming in dienst heeft. Dit voorgaande maakt dat payrolling sec in financieel opzicht eerder een gunstiger alternatief is voor kleinere ondernemingen dan voor grotere ondernemingen. Waar in financieel opzicht specifiek de grens ligt wanneer het gunstig c.q. ongunstig is om te payrollen is lastig aan te duiden, daar dit door de afwijkende wachtgeldpremies en bedrijfstakeigen regelingen erg sectorafhankelijk is. Een vervolgonderzoek zou hierin meer duidelijkheid kunnen scheppen. Zoals men ziet, heeft de grafiek een sterk degressief verloop en kan er gesteld worden dat er terdege een causaal verband bestaat tussen de hoogte van de uitvoerings- en beheerskosten per medewerker en de omvang van de onderneming uitgedrukt in het aantal werkzame medewerkers. Dit bevestigt de door de onderzoekers gestelde hypothese.

5 Please Holding B.V. Croylaan 14 Postbus AA AARLE-RIXTEL Eindhoven, 18 juni 2009 Betreft: totale uitvoerings- en beheerskosten per medewerker Geachte lezer, Het onderzoek is uitgevoerd door Maaike Nooren en Marola van Herk, studenten aan de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) in kader van hun afstuderen. Onder begeleiding van Ernst & Young Accountants LLP en in samenwerking met Please Payroll hebben zij door middel van landelijk uitgevoerde enquêtes (onder de primaire, secundaire en tertiaire sector binnen het MKB) aangetoond dat er een causaal verband bestaat tussen de hoogte van de uitvoerings- en beheerskosten per medewerker samenhangend met het in dienst hebben van personeel én het aantal medewerkers dat een organisatie in dienst heeft. Voorafgaande aan het enquêteren zijn de vragen van de enquête getest in diverse faceto-face gesprekken, om de inhoud van de enquête goed af te kunnen stemmen op het uiteindelijke doel. Dit leidt tot een betrouwbaar resultaat. Conclusie van het onderzoek is dat er een causaal verband bestaat tussen de hoogte van de uitvoerings- en beheerskosten inzake personeel per medewerker en het aantal medewerkers welke een onderneming in dienst heeft. De belangrijkste aanbevelingen richten zich op verder uitbreiden van het onderzoek om op deze wijze nog meer inzicht te krijgen in het verloop van de kosten op activiteitniveau en bij hoeveel werknemers de grens ligt. Wij bedanken Maaike Nooren en Marola van Herk voor hun inzet en Please Payroll voor de prettige samenwerking. Wij merken op dat er geen controle- of beoordelingswerkzaamheden in kader van het onderzoek door ons zijn verricht. Met vriendelijke groet, Ernst & Young Accountants LLP drs. C.E. Hilckmann-Winkel RA drs. S.G.C. Seijkens RA

6 Dit onderzoek kwam tot stand door: In opdracht van: Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership gevestigd in Engeland en Wales met registratienummer OC In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam en zijn in te zien op

ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 11 28 april 2011 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 3 ICT-conjuctuur 5 Aantal externe ICT ers 6 Aantal interne ICT ers

Nadere informatie

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie.

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. Bachelor thesis B.B.J. Bezoen S1018884 Universiteit Twente Eerste begeleider Prof.

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer Gemeente Woerden Boardletter 2014 Tussentijdse controle 2014 Ernst & Young Accountants LLP Euclideslaan 1 3584 BL Utrecht, Netherlands Postbus 3053 3502 GB Utrecht, Netherlands Tel: +31 88 407 10 00 Fax:

Nadere informatie

ICT Barometer over cybercrime

ICT Barometer over cybercrime ICT Barometer over cybercrime Jaargang 11 25 maart Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 5 Hoe afhankelijk zijn organisaties van ICT 6 Welke maatregelen nemen de ondervraagden om ICT te beveiligen

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Gemeente Heemstede Managementletter Tussentijdse controle 2012

Gemeente Heemstede Managementletter Tussentijdse controle 2012 Managementletter Tussentijdse controle 2012 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat

Nadere informatie

Servicepunt71 Managementletter 2013

Servicepunt71 Managementletter 2013 Servicepunt71 Managementletter Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel: +31 88 (0) 407 88 10 40700 1000 Fax: +31 88 (0) 407 88 41 40787 4187

Nadere informatie

EY Building a better working world

EY Building a better working world Gemeente Heemstede Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2013 28 november 2013 li' EY Building a better working world Building a better working world Ernst & Young Accountants

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Eindrapportage 12 december 2011 SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Een goed advies blijft ons uitgangspunt

Een goed advies blijft ons uitgangspunt Informatiebrochure Een goed advies blijft ons uitgangspunt HZ Adviesgroep is een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit houdt in dat wij geen enkele contractuele binding hebben met een bank of verzekeraar.

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

NARDUSblad. digitaal. Van de bestuurstafel

NARDUSblad. digitaal. Van de bestuurstafel NARDUSblad digitaal samenwerkende uitvaartorganisaties Jaargang 4, nummer 6 9 november 2012 COLOFON Deze Nieuwsbrief is het digitale informatieblad van Nardus. Nardus behartigt de belangen van uitvaartverenigingen.

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Drs. M.P.J. van der Maat Dr. J.D. de Jong U vindt dit rapport

Nadere informatie

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven Meten is Weten II Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor het bepalen van de administratieve lasten voor het

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN. Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro

ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN. Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro b ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro 9 april 2013

Nadere informatie

JOBCOACHES IN DE SW-SECTOR

JOBCOACHES IN DE SW-SECTOR JOBCOACHES IN DE SW-SECTOR JOBCOACHES IN DE SW-SECTOR - eindrapport - Auteurs: drs. L. Heuts dr. J.W.M. Mevissen S. Telli MSc Regioplan Beleidsonderzoek Jollemanhof 18 1019 GW Amsterdam Tel.: +31 (0)20

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

LCP NETHERLANDS WERK IN UITVOERING BIJ PENSIOENFONDSEN 2012 Inzicht in de uitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen.

LCP NETHERLANDS WERK IN UITVOERING BIJ PENSIOENFONDSEN 2012 Inzicht in de uitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen. LCP NETHERLANDS WERK IN UITVOERING BIJ PENSIOENFONDSEN 2012 Inzicht in de uitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund

Nadere informatie

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Eindrapport verkennend onderzoek DIVERSITEIT AAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET ONDERWIJS EINDRAPPORT VERKENNEND ONDERZOEK Opdrachtgever SBO (Sectorbestuur

Nadere informatie