ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator"

Transcriptie

1 ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang april 2011

2 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 3 ICT-conjuctuur 5 Aantal externe ICT ers 6 Aantal interne ICT ers 9 3 ICT-bestedingen 11 Ontwikkeling ICT- budget 12 Hardware 17 Software 19 Externe ICT- services 21 ICT Indicator en ICT horizon 24 Contactgegevens 26 Verantwoording 27 Over Ernst & Young 28 2

3 ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Introductie Met dit kwartaalonderzoek brengt Ernst & Young sinds december 2001 de actuele trens in conjunctuur en bestedingen van ICT in beeld. De gekozen thema s zijn tot stand gekomen op basis van vraagstukken en dilemma s die leven bij cliënten van Ernst & Young en de gebruikers van Al sinds 1995 kiest Ernst & Young ervoor om belangrijke vraagstukken en dilemma s op het gebied van het gebruik en de inzet van ICT in Nederland te onderzoeken. Ernst & Young vindt het belangrijk om door middel van openbaar beschikbare analyses en onderzoeksresultaten verkregen kennis en inzichten te delen. Het stelt bedrijven en instellingen in staat hun eigen positie te bepalen ten aanzien van het onderzochte thema. In deze ICT Barometer worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd die verkregen zijn uit het onderzoek in april Waar relevant worden de uitkomsten met eerdere onderzoeksresultaten vergeleken. Ernst & Young schetst de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van: ontwikkeling van externe en interne ICT ers in de afgelopen 2 maanden en de ontwikkelingen van het ICT-budget voor de komende 12 maanden. Tevens kijkt Ernst & Young vooruit naar de bestedingen van hardware, software en externe ICT-services voor de komende 12 maanden. In deze editie wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de ICT Indicator. Dit is een index gebaseerd op een deel van de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer. De stand van de index is het resultaat van de analyse van ruim onderzoeksgegevens. 3

4 Management summary Bijna nulgroei van eigen ICT-afdelingen, wel groei ingehuurde ICT ers. De ontwikkeling van de inhuur van externe ICT ers toont in de laatste 2 maanden voor het eerst sinds 2,5 jaar weer groei. Met name binnen sectoren handel en distributie en bij organisaties met meer dan 500. Bij interne ICT ers ziet Ernst & Young dat sinds ons onderzoek in augustus 2008 op alle linies sprake is van een nagenoeg onbewegelijke markt. In april 2011 voorziet 14 procent van de ondervraagden groei, terwijl 10 procent spreekt over een afname van de eigen ICT-afdeling. Aantrekkende vraag. Na een continue daling sinds november 2008, lijkt de stijging voor ICT-budgetten weer te zijn gevonden. Met uitzondering van de sector overheid en not-for profit,voorzien de ondervraagden een duidelijke stijging van het ICT-budget voor de komende 12 maanden. Bedrijven en organisaties tussen 20 en 500 medewerkers zijn het meest positief over hun inschattingen. De belangrijkste reden voor de te verwachte groei van het ICT-budget zijn onder meer een aantrekkende markt hetgeen leidt tot meer personeel en dus meer ICT-gebruikers. Op de vraag waar de verwachte bestedingen naar toegaan, beantwoorden de ondervraagden: standaard software (licenties), servers/netwerk/infrastructuur en telecomvoorzieningen (data, vast, mobiel). De grootste groei wordt in de komende 12 maanden verwacht in cloud computing en weboplossingen. De verwachte investeringen in hardware laten sinds onze meting in augustus 2008 weer een duidelijke groeiverwachting zien. Sectoren handel en distributie bezig met inhaalslag investeringen in ICT. De verwachte softwarebestedingen zijn in april 2011 de hoogste in 3 jaar. De sectoren handel en distributie scoren in deze verwachtingen het hoogst. Inhuur van externe ICT-services verwacht 33 procent van de geënquêteerden een stijging, terwijl 15 procent van de ondervraagden een daling voorziet. Opvallende stijgers zijn de sectoren handel en industrie en de sector overheid en not-forprofit. Overheid houdt hand op de knip, maar zet in op aanbesteding van ICT-services. Casper Kruijt, partner bij Ernst & Young: De overheidssector laat zien dat het menens is met de bezuinigingsrondes. Zowel de groei van inhuur- als eigen ICT ers is gereduceerd tot bijna nul. Het ICT-budget groeit heel licht, maar die groei wordt duidelijk uitgegeven aan de aanbesteding van ICT-services en niet aan het aannemen van extra ICT-personeel of de aanschaf van hard- en software. De ICT Indicator vertoont een stijging van 88 punten in januari 2011 naar 133 in april Casper Kruijt: De indicatorgrafiek laat zien dat er vanaf begin 2010 sprake is van sterke fluctuaties in het herstel. Op dit moment is de Rijksoverheid druk bezig met consolidatie. En het MKB is bezig met een inhaalslag. De verwachtingen zijn nog onzeker. Voor bestendig herstel zal de indicator langere tijd op een hoog niveau moeten blijven staan. 4

5 ICT-conjunctuur (afgelopen 2 maanden) Welke ontwikkelingen zijn er door u gesignaleerd in de afgelopen 2 maanden ten aanzien van de groei, afname of het gelijkblijven en van de inhuur van externe ICT ers enerzijds en interne ICT ers anderzijds? 5

6 Aantal externe ICT ers Aantal externe ICT ers De vraag naar externe (inhuur) ICT ers stijgt weer licht: 18 procent van de respondenten zag dit aandeel in de afgelopen maanden groeien terwijl 11 procent een terugloop ziet. In de meeste gevallen blijft het aandeel gelijk. Voor het eerst in 2,5 jaar is er weer sprake van groei. Ontwikkeling externe ICT ers afgelopen 2 maanden 24% 24% 24% 23% 31% 26% 26% 26% 26% 21% 15% 12% 11% 12% 12% 9% 16% 13% 13% 14% 18% groeit 21% 19% 8% 9% 8% 7% 8% 7% 7% 9% 9% 10% 15% 23% 19% 19% 13% 19% 13% 19% 11% 15% 21% 17% 18% 13% 16% 15% 14% 15% 17% 19% 13% 15% 21% 17% 22% 17% 19% 14% 15% 18% n.v.t, geen externen april 2006 juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Aantal externe ICT ers In de sectoren productie en industrie is volgens de respondenten de afname van externe ICT ers gedaald. In dezelfde periode in 2010 bedroeg zag nog 18 procent een afname. In de afgelopen maanden is dit gedaald naar 9 procent. Ook de groei laat een licht positieve trend zien. Ontwikkeling externe ICT ers afgelopen 2 maanden sectoren productie/industrie 15% 17% 14% 19% 21% groeit 18% 16% 9% 16% 9% 10% 10% 13% 8% 13% n.v.t, geen externen april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april

7 Aantal externe ICT ers Er is een behoorlijk groei gesignaleerd van externe (inhuur) ICT ers door de ondervraagden in de sectoren handel en distributie, van 16 procent groei in dezelfde periode 2010 naar 26 procent groei in maart en april. Parallel aan deze cijfers is het stabiele percentage ondervraagden dat afname signaleerde, van 4 procent afname in de eerste maanden van 2010 naar 6 procent nu. Ontwikkeling externe ICT ers afgelopen 2 maanden - handel/distributie 16% 9% 9% 7% 26% groeit 18% 19% 4% 14% 14% 17% 17% 26% 6% 19% n.v.t, geen externen april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Aantal externe ICT ers Conform verwachting is binnen de sector overheid/not-for-profit de vraag naar externe ICT ers in de afgelopen maanden redelijk stabiel gebleven. Ontwikkeling externe ICT ers afgelopen 2 maanden sector overheid/not-for-profit 20% 13% 15% 15% 17% groeit 15% 18% 12% 21% 16% 11% 9% 13% 12% 11% n.v.t, geen externen april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april

8 Aantal externe ICT ers Binnen de sector dienstverlening is er al ruim een jaar sprake van een stabiele tot licht dalende groei van externe ICT ers. Lichtpuntje is het percentage ondervraagden die de afname zien afnemen van 14 procent in 2010, naar 12 procent nu. Ontwikkeling externe ICT ers afgelopen 2 maanden sector dienstverlening 14% 12% 12% 12% 11% groeit 14% 21% 13% 22% 12% n.v.t, geen externen 30% 20% 27% 16% 26% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Aantal externe ICT ers Zowel binnen het MKB als binnen de grotere ondernemingen is er iets meer vraag naar externe ICT ers. Bij organisaties met meer dan 500 zien wij voor het eerst een positieve ontwikkeling. In dezelfde periode in 2010 zagen 20 procent van de ondervraagden bij grote organisaties groei in externe ICT ers, in 2011 is dat 23 procent. Marginaal, maar de negatieve trend lijkt doorbroken. Ontwikkeling externe ICT ers afgelopen 2 maanden (naar bedrijfsomvang) 100% 18% 11% 22% 14% 23% groeit 80% 60% 40% 53% 47% 4% 63% 53% 53% 20% 0% 11% 18% 38% totaal % 9% % 22% % 7% 500+ n.v.t, geen externen 8

9 Aantal interne ICT ers Aantal interne ICT ers De vraag naar interne ICT ers blijft min of meer gelijk: 14 procent ziet de interne ICTafdeling groeien, terwijl 10 procent juist mensen ziet weggaan. In de meeste gevallen blijft de afdeling op peil. Ontwikkeling interne ICT ers afgelopen 2 maanden 18% 17% 19% 17% 19% 19% 17% 22% 19% 17% 12% 11% 11% 10% 11% 11% 11% 11% 14% 11% 14% groeit 11% 9% 9% 9% 9% 11% 8% 10% 11% 12% 13% 11% 16% 13% 14% 14% 10% 12% 10% 13% 10% april 2006 juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Aantal interne ICT ers In de sector dienstverlening neemt het aantal interne ICT ers licht toe. In de andere sectoren blijft de interne ICT-afdeling op peil. Ontwikkeling interne ICT ers afgelopen 2 maanden (sectoren) 100% 80% 14% 15% 9% 13% 17% groeit 60% 40% 76% 74% 77% 77% 75% 20% 0% 10% 11% 14% 10% 8% totaal productie/ industrie handel/ distributie overheid/ notfor-profit dienstverlening 9

10 Aantal interne ICT ers Vooral binnen het MKB neemt de vraag naar interne ICT ers licht toe. Bij de grotere bedrijven blijft het aandeel interne ICT ers gemiddeld op peil. Ontwikkeling interne ICT ers afgelopen 2 maanden (naar bedrijfsomvang) 100% 80% 14% 12% 13% 16% 15% groeit 60% 40% 76% 86% 83% 73% 68% 20% 0% 10% 12% 3% 5% totaal %

11 ICT-bestedingen (verwachtingen komende 12 maanden) Welke ontwikkelingen ziet u in de komende 12 maanden ten aanzien van het ICT-budget en de verwachte bestedingen aan hardware, software en externe ICT-services? 11

12 Ontwikkeling ICT-budget Ontwikkeling ICT-budget De ICT-bestedingen voor de komende 12 maanden laten een forse groei zien: van de geënquêteerden verwacht 44 procent een toename in het budget, terwijl 11 procent een afname verwacht. Vanaf het dieptepunt in april 2009 is er sprake van een stijgende lijn in de verwachte ICT-bestedingen. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden 45% 44% 38% 30% 21% 22% 30% 26% 49% 50% 43% 44% 39% 40% 39% 33% 36% 32% 44% 51% 51% neemt toe 39% 28% 28% 25% 17% 18% 21% 20% 23% 25% 21% 11% 9% 11% 11% 11% 11% 10% 11% 11% 11% april 2006 juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Ontwikkeling ICT-budget Na een piek in de verwachtingen van dit onderzoek in september 2010 en het dieptepunt in januari 2011, zijn verwachtingen voor het ICT-budget binnen de sectoren productie en industrie naar boven bijgesteld. De verwachte groei is niet spectaculair, maar het aantal van 5 procent van de ondervraagden die in deze sectoren het budget naar beneden zien gaan. In januari was dat nog 26 procent. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden sectoren productie/industrie 35% 29% 48% 28% 47% neemt toe 25% 19% 20% 26% 5% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april

13 Ontwikkeling ICT-budget Binnen de sectoren handel en distributie worden de verwachtingen voor het ICT-budget door de ondervraagde managers en professionals al twee achtereenvolgende kwartalen naar boven bijgesteld. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden sectoren handel/distributie 26% 29% 20% 37% 42% neemt toe 44% 19% 22% 12% 3% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Ontwikkeling ICT-budget Behalve een dip in april 2010, zien de respondenten binnen de sector overheid/not-forprofit al ruim drie kwartalen stijgende ICT-budgetten voor de komende 12 maanden. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden sector overheid/not-for-profit 41% 38% 42% 42% 44% neemt toe 17% 26% 26% 27% 24% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april

14 Ontwikkeling ICT-budget Ook binnen de sector dienstverlening is er, met enige fluctuatie, al een jaar lang sprake van een stabiele groei in de verwachtingen van het ICT-budget. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden sector dienstverlening 48% 35% 35% 28% 42% neemt toe 19% 24% 16% 21% 13% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Ontwikkeling ICT-budget Bij zowel MKB als grote organisaties worden de vooruitzichten voor het ICT-budget positief ingeschat. Opvallend is het aantal managers die bij middelgrote bedrijven ( bedrijfsomvang) de groei het sterkst inschatten. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden (naar bedrijfsomvang) 100% 80% 44% 33% 63% 57% 43% groeit 60% 40% 20% 0% 45% 65% 11% totaal % 35% 3% 7% 8% % 23%

15 Gevraagd naar de redenen van de verwachte toename of afname ICT-budget Waarom neemt het ICT budget toe? Aantrekkende markt, inhalen achterstand Bedrijf groeit, meer personeel, meer ICT-gebruikers Investeren in online, websites, social media Focus op efficiënter werken Nieuwe technologische ontwikkelingen Nieuwe hardware en nieuwe systemen Vernieuwing en uitbreiding software (o.a. ERP) Stimuleren thuiswerken en telewerken E-learning (onderwijs) Waarom neemt het ICT-budget af? Bezuinigingen (bij o.a. overheid, onderwijs) Focus op kostenbeheersing Minder klanten en orders Nasleep financiële crisis Outsourcing en offshoring Verlies kennis en innovatie ICT-dienstverlening wordt minder betrouwbaar Doorlooptijd projecten niet halen 15

16 Ontwikkeling ICT-budget De grootste posten van het ICT-budget bestaan volgens de ondervraagden uit standaard software en servers, gevolgd door telecom, maatwerksoftware, website en randapparatuur. Opvallend laag in het aandeel ICT-budget scoort cloud computing, maar wordt volgens de volgende grafiek de grootste stijger. Verdeling ICT-budget over onderdelen Standaard software Servers/ netwerk/ infrastructuur Telecom Maatsoftware Website/ weboplossingen/hosting Randapparatuur Storage Consultancy ICT (interim) management ICT opleiding/ training Cloud computing Overig 15% 15% 11% 9% 9% 8% 6% 5% 5% 4% 1% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ontwikkeling ICT-budget Voor de meeste onderdelen neemt het budget per toe, met uitzondering van consultancy en (interim) management. De grootste stijgers zijn cloud computing en webgerelateerde zaken. Maatsoftware ziet 42 procent van de managers toenemen in de komende 12 maanden, maar 21 procent van hen voorziet een afname. Inschatting verandering budget per onderdeel Groeit Blijft gelijk Neemt af Cloud computing 44% 52% 4% Website/ weboplossingen/hosting 40% 57% 3% Storage 34% 60% 6% Servers/ netwerk/ infrastructuur 33% 62% 6% Overig 27% 71% 3% Maatsoftware 42% 37% 21% Standaard software 25% 69% 6% ICT opleiding/ training 29% 59% 13% Randapparatuur 24% 64% 12% Telecom 19% 67% 14% Consultancy 20% 57% 23% ICT (interim) management 16% 65% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16

17 Hardware Hardware De verwachte bestedingen in de komende 12 maanden aan hardware lijken zich te herstellen: 35 procent voorziet een toename, 15 procent een afname. Per is er weer sprake van een duidelijke groeiverwachting zoals Ernst & Young dat in augustus 2008 voor het laatst zag. Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden 38% 42% 38% 43% 41% 39% 39% 40% 42% 34% 32% 27% 22% 24% 24% 25% 32% 25% 28% 25% 35% neemt toe 30% 27% 28% 12% 14% 15% 18% 18% 22% 20% 23% 25% 13% 13% 17% 18% 12% 12% 12% 15% 10% april 2006 juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Hardware In alle sectoren stijgen de verwachte hardware bestedingen, vooral binnen de sectoren productie en industrie en, iets minder sterk, binnen de sector dienstverlening. Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden (sectoren) 100% 80% 35% 41% 26% 27% 40% neemt toe 60% 40% 49% 51% 60% 51% 42% 20% 0% 15% totaal 8% productie/ industrie 14% handel/ distributie 22% 18% overheid/ notfor-profit dienstverlening 17

18 Hardware Het zijn vooral de middelgrote bedrijven ( medewerkers) die denken in de komende 12 maanden meer te gaan investeren in hardware. Het bij grote organisaties (500+ medewerkers) is nog benauwend laag. 30 procent van de ondervraagden ziet hier groei en 26 procent ziet een afname. Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden (naar bedrijfsomvang) 100% 80% 35% 24% 30% groeit 59% 59% 60% 40% 49% 65% 43% 20% 0% 15% 12% totaal % 34% 5% 7% %

19 Software Software De verwachte bestedingen in het komend jaar aan software nemen fors toe: van alle bedrijven ziet 49 procent van de ondervraagden de bestedingen toenemen, terwijl 9 procent een daling verwacht. Dit is de hoogste stijging in drie jaar tijd en gaat richting de pieken in april 2007 en februari Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden 40% 48% 49% 48% 45% 51% 50% 52% 46% 40% 36% 29% 25% 30% 32% 28% 31% 31% 41% 37% 49% neemt toe 25% 21% 21% 19% 18% 6% 8% 8% 7% 7% 8% 7% 9% 9% 13% 12% 14% 18% 13% 16% 9% april 2006 juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Software De verwachte bestedingen aan software nemen toe in alle sectoren, maar in de sectoren handel en distributie is de stijging het sterkst. Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden (sectoren) 100% 80% 49% 53% 38% 40% neemt toe 60% 71% 40% 20% 0% 42% 38% 9% 9% totaal productie/ industrie 29% 0% handel/ distributie 45% 17% overheid/ notfor-profit 49% 11% dienstverlening 19

20 Software De positieve verwachtingen over de aanschaf van software zijn over de hele linie waarneembaar. Een opvallend hoog percentage van 64 procent van de ondervraagden in organisaties tussen 20 en 100 medewerkers springt er uit. Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden (naar bedrijfsomvang) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 49% 42% 36% 57% 64% 27% 48% 9% 7% 9% 5% totaal % 47% 27% % 500+ groeit 20

21 Externe ICT-services Externe ICT-services Ook de verwachte bestedingen aan externe ICT-services lijken in de komende 12 maanden toe te gaan nemen: 33 procent van de geënquêteerden verwacht een stijging, 15 procent een daling en bij de rest blijft dit gelijk. Per is er dus sprake van een duidelijke stijging, voor het eerst in bijna drie jaar tijd. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden 36% 28% 36% 35% 35% 32% 33% 25% 17% 17% 17% 20% 21% 24% 26% 28% 26% 33% 40% 37% 44% neemt toe 48% 38% 36% 15% 17% 18% 15% 13% 17% 22% 26% 33% 28% 28% 23% 26% 21% 15% 16% 13% 15% april 2006 juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Externe ICT-services Binnen de sectoren productie en industrie zijn de verwachtingen voor de bestedingen aan externe ICT-services stabiel ten opzichte van vorig kwartaal. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden sectoren productie/industrie 22% 35% 31% 24% 27% neemt toe 28% 24% 22% 23% 14% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april

22 Externe ICT-services Binnen de sectoren handel en distributie zijn de verwachtingen voor de externe ICT-services al twee achtereenvolgende kwartalen naar boven bijgesteld. Deze verwachting loopt parallel aan de verwachte bestedingen van inhuur ICT ers en software. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden sectoren handel/distributie 18% 24% 35% 28% 42% neemt toe 38% 30% 19% 10% 3% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Externe ICT-services Binnen sector de overheid/not-for-profit zijn, conform de verwachtingen, de te verwachte bestedingen aan ICT-services in het afgelopen kwartaal naar boven bijgesteld. Dit past in het beeld waar inhuur en interne ICT ers gelijk blijven aan de verwachtingen van het afgelopen jaar en de aanbesteding van externe ICT-services duidelijk voorrang krijgt. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden sectoren overheid/not-for-profit 38% 22% 19% 20% 35% neemt toe 42% 41% 27% 21% 25% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april

23 Externe ICT-services Binnen de sector dienstverlening zijn de verwachtingen voor de bestedingen aan externe ICT-services al verschillende kwartalen achtereen naar boven bijgesteld. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden sectoren dienstverlening 23% 25% 24% 27% 31% neemt toe 36% 21% 26% 20% 12% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Externe ICT-services Alle organisaties verwachten het komend jaar meer investeren in externe ICT-services. Zoals bij sofware- en hardwarebestedingen zijn de geënquêteerden in organisaties tussen 20 en 100 veruit het meest positief. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden (naar bedrijfsomvang) 100% 80% 33% 24% 46% 29% 40% groeit 60% 40% 53% 72% 37% 54% 37% 20% 0% 15% 4% totaal % 17% %

24 ICT Indicator en ICT horizon In deze ICT Barometer wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de ICT Indicator en de ICT Horizon. De periodieke ICT Indicator en de hiervan afgeleide ICT Horizon is een index, gebaseerd op een deel van de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer. De stand van de index is het resultaat van de analyse van ruim onderzoeksgegevens. De ICT Indicator vertoont een stijging van 88 punten in januari 2011 naar 133 in april De indicatorgrafiek laat zien dat er vanaf begin 2010 sprake is van sterke fluctuaties in het herstel. Met de ICT Horizon wordt de verwachting berekend die de ondervraagde managers hebben over de groei of afname van budgetten, hardware, software en externe ICT-services in de komende 12 maanden. 24

25 ICT Indicator en ICT Horizon april

26 Contactgegevens Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met: Casper Kruijt Leader Technology T + 31 (0) E Jacob Verschuur Director ICT Leadership T + 31 (0) E 26

27 Verantwoording De ICT Barometer is een onderzoek van Ernst & Young ICT Leadership over het gebruik en inzet van ICT in Nederland. Binnen het onderzoeksgebied van de ICT Barometer wordt per kwartaal onderzoek verricht naar de ontwikkelingen van conjunctuur en bestedingen van ICT in Nederland en op basis hiervan ontstaat een index, de ICT Indicator. Andere onderwerpen die naast de ontwikkelingen van conjunctuur en bestedingen van ICT jaarlijks worden onderzocht zijn: Cybercrime, Telecom en Netwerken, Online Winkelen, IT en Finance, Kwaliteit van ICT-dienstverlening, Green ICT/ Sustainability, ICT en Gezondheidszorg/Lifesciences, Overheid en ICT en Uitbesteding/BPO. De ICT Barometer is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek van de ICT Barometer wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven, onderverdeeld naar de sectoren productie en industrie, handel en distributie, dienstverlening en de sector overheid/not-for-profit. De ondervraagde groep wordt online geënquêteerd. Het onderzoek is representatief voor directeuren, managers, professionals en/of hoger opgeleide die beschikken over een internetaansluiting. Amsterdam, 28 april

28 Ernst & Young Assurance Tax Transactions Advisory Over Ernst & Young Ernst & Young Nederland LLP is een limited liability partnership naar het recht van Engeland en Wales met registratienummer OC Ernst & Young Nederland LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer bijbehorende disclaimer. Hoewel bij het redigeren van dit rapport ICT Barometer de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat sommige informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ernst & Young kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie in dit rapport. Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding. Amsterdam, 28 april Ernst & Young Nederland LLP. Alle rechten voorbehouden Deze publicatie bevat informatie in samengevatte vorm en is daarom enkel bedoeld als algemene leidraad. Ze is niet bedoeld om te dienen als een substituut voor gedetailleerd onderzoek of voor het aanwenden van een professioneel oordeel. Noch EYGM Limited noch enig ander lid van de wereldwijde Ernst & Young organisatie kan aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van iemand die handelde of die ervan afzag te handelen ten gevolge van enige informatie in deze publicatie. Bij elke specifieke aangelegenheid, dient steeds een geschikte adviseur geraadpleegd te worden.

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 10 30 november 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator 31 januari 2012 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 ICT-conjunctuur 6 Aantal externe ICT ers 7 Aantal interne

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus 2009. Jaargang 9 25 augustus 2009

Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus 2009. Jaargang 9 25 augustus 2009 Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus. Jaargang 9 25 augustus DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is

Nadere informatie

Onderzoekresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Onderzoekresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Onderzoekresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 11 2 augustus 2011 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 ICT-conjuctuur (afgelopen 2 maanden) 6 Aantal

Nadere informatie

ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid

ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid Jaargang 10 16 december 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek

Nadere informatie

DISCLAIMER: de kleine lettertjes

DISCLAIMER: de kleine lettertjes DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT Jaargang 10 22 juni 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer over thuiswinkelen. Jaargang 8 17 juli 2008

Resultaten ICT Barometer over thuiswinkelen. Jaargang 8 17 juli 2008 Resultaten ICT Barometer over thuiswinkelen Jaargang 8 17 juli 2008 DISCLAIMER. De kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers.

Nadere informatie

Onderzoekresultaten ICT Barometer over online winkelen

Onderzoekresultaten ICT Barometer over online winkelen Onderzoekresultaten ICT Barometer over online winkelen Jaargang 10 28 april 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt

Nadere informatie

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en resultaten ICT-projecten Jaargang 5 26 2005 ICTbarometer ICT Barometer 26 2005 Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten Jaargang 10 17 november 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 7 27 december 2007.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 7 27 december 2007. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk Jaargang 7 27 december 2007 ICTbarometer DISCLAIMER. De kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek

Nadere informatie

Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007

Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007 Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing 3 mei 2007 ! Disclaimer de kleine lettertjes! ICT Barometer De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

april 2012 Nie i uw u be b slu l it i t re r is i bu b re r aur u e r gelin i g bt b w t pe p r r1 apr p i r l l2012

april 2012 Nie i uw u be b slu l it i t re r is i bu b re r aur u e r gelin i g bt b w t pe p r r1 apr p i r l l2012 april 2012 Nieuw besluit reisbureauregeling btw per 1 april 2012 Op 30 maart 2012 is een besluit 1 van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd met een nadere toelichting op de nieuwe btwregels voor

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal 1 1 =!i ERNST & YOUNG Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7883 1008 AB Amsterdam,13 APR. 2312 Tel.:+31(0) 88-407 1000 Fax: +31(0) 88-407 1005 www.ey.nl VERTROUWELIJK Gemeente

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Wij wensen u veel personeel!

Wij wensen u veel personeel! Wij wensen u veel personeel! Voorwoord Studenten aan de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) hebben onder begeleiding van accountantskantoor Ernst & Young LLP en in opdracht van payrollorganisatie

Nadere informatie

December Tax Alert. Personal tax services. Wetswijzigingen per 2012 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, stichtingen en verenigingen

December Tax Alert. Personal tax services. Wetswijzigingen per 2012 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, stichtingen en verenigingen December 2011 Tax Alert Personal tax services Wetswijzigingen per 2012 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, stichtingen en verenigingen Deze Tax-alert geeft een samenvatting van de regelgeving voor

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Het Algemeen Pensioenfonds De evolutie van het pensioenfonds

Het Algemeen Pensioenfonds De evolutie van het pensioenfonds Het Algemeen Pensioenfonds De evolutie van het pensioenfonds Nicolette Opdam 3 e jaarcongres IVP Besturen en beleggen in 2015 De APF geschetst Eigen vermogen APF Bestuur Raad van Toezicht Fictief APF BO

Nadere informatie

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012 EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 60 05 ey.com VERTROUWELIJK Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over privésurfen, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 6 3 oktober 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over privésurfen, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 6 3 oktober 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over surfen, e-mailen en bellen op het werk Jaargang 6 3 oktober 2006 ICTbarometer Privé-surfen/e-mailen/bellen op het werk - vraagpunten Hoeveel surft

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Is het APF dé nieuwe pensioenuitvoerder van de toekomst? PensioenEvent 2015 - Zwitserleven Bianca van Tilburg 1 oktober 2015

Is het APF dé nieuwe pensioenuitvoerder van de toekomst? PensioenEvent 2015 - Zwitserleven Bianca van Tilburg 1 oktober 2015 Is het APF dé nieuwe pensioenuitvoerder van de toekomst? Bianca van Tilburg 1 oktober 2015 Het APF Pagina 2 APF in de pensioenmarkt Pagina 3 Tijdlijnen wet- en regelgeving Wat is er al gebeurd? 18 december

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Rapportage naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling op het onderzoek naar lopende investeringsprojecten

Rapportage naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling op het onderzoek naar lopende investeringsprojecten Ernst & Young Accountants LLP Ruimtevaart 26 3824 MX Amersfoort Postbus 412 3800 AK Amersfoort Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 0655 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid.

HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid. HRM-index februari 20 HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid. Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid De HRM-index van februari

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over de invloed van ICT tijdens vakanties. Jaargang 6 17 juli 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over de invloed van ICT tijdens vakanties. Jaargang 6 17 juli 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over de invloed van ICT tijdens vakanties Jaargang 6 17 juli 2006 ICTbarometer Bereikbaarheid medewerkers tijdens vakantie - vraagpunten Werkt men

Nadere informatie

Bpf Schilders. Ter discussie (On) mogelijkheden vrijstelling/dispensatie ZZP-ers. 19 december 2016, door Nicolette Opdam

Bpf Schilders. Ter discussie (On) mogelijkheden vrijstelling/dispensatie ZZP-ers. 19 december 2016, door Nicolette Opdam Bpf Schilders Ter discussie (On) mogelijkheden vrijstelling/dispensatie ZZP-ers 19 december 2016, door Nicolette Opdam Vraagstelling Wij zullen een beknopte weergave geven van de (on) mogelijkheden binnen

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM. Rotterdam, 22 januari Geachte leden van de Raad,

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM. Rotterdam, 22 januari Geachte leden van de Raad, Ernst & Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel.: +31 (0) 10-406 8888 Fax: +31 (0) 10-406 8889 www.ey.nl RJ-Comm. 1089 Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

HRM-index maart: 66,5 (+ 3,5) HR-managers zien stevige groei van moeilijk vervulbare vacatures.

HRM-index maart: 66,5 (+ 3,5) HR-managers zien stevige groei van moeilijk vervulbare vacatures. HRM-index maart: 66,5 (+ 3,5) HRM-index maart 20 HR-managers zien stevige groei van moeilijk vervulbare vacatures. Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid De HRM-index van maart is

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest NIDAP onderzoeken - samenwerking met NRTO De informatie op de volgende sheets heeft uitsluitend betrekking op organisaties met meer dan 100 werknemers én een

Nadere informatie

Juridische aspecten van het pensioenakkoord. Bianca van Tilburg Vereniging voor Pensioenrecht 8 maart 2011

Juridische aspecten van het pensioenakkoord. Bianca van Tilburg Vereniging voor Pensioenrecht 8 maart 2011 Juridische aspecten van het pensioenakkoord Bianca van Tilburg Vereniging voor Pensioenrecht Stand van zaken pensioenakkoord 4 juni 2010 - Pensioenakkoord sociale partners Door kabinetsformatie vertraging

Nadere informatie

ZP Facts. Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening. Thema: goed opdrachtgeverschap. 2015 Editie 3

ZP Facts. Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening. Thema: goed opdrachtgeverschap. 2015 Editie 3 ZP Facts Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening Thema: goed opdrachtgeverschap 2015 Editie 3 002 003 VOORWOORD Beste lezer, Het tweede kwartaal van 2015 zit erop. Tijd voor een nieuwe

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM. Rotterdam, 4 januari 2011. Betreft: Commentaar Jaaredities 2010

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM. Rotterdam, 4 januari 2011. Betreft: Commentaar Jaaredities 2010 Ernst & Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel.: +31 (0) 88-407 5013 Fax: +31 (0) 88-407 5837 www.ey.nl RJ-Comm. 1150 Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2017 Outlook 2017 1 Evaluatie 2016 volgens sector

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Utrecht

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Utrecht Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving

Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving Persconferentie 12/02/2014 Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving Internationale conjunctuur en economische toestand 2 Verbetering ondernemersvertrouwen in 2013, maar terugval in 2014 30,00 NBB-barometer

Nadere informatie

Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling. Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam

Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling. Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam Inhoud presentatie Pensioen de basisdocumenten De pensioenovereenkomst De uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

KMO-Barometer 100,8 100,6 Q Dit is het gemiddelde van de laatste 4 kwartalen.

KMO-Barometer 100,8 100,6 Q Dit is het gemiddelde van de laatste 4 kwartalen. De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis M200814 Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat A. Ruis Zoetermeer, december 2008 Prognoses vanuit het MKB Ondernemers in het MKB zijn over het algemeen goed in staat

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2018 Outlook 2018 1 Evaluatie 2017 volgens sector

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013. III I NS&Ô NG Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld

MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld M200903 MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld drs. M. van Leeuwen Zoetermeer, februari 2009 Grootstedelijk MKB Uit eerder onderzoek van EIM 1 blijkt dat het vertrouwen van het MKB in de

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Technologische Industrie Nederland

Conjunctuurenquête Technologische Industrie Nederland Conjunctuurenquête Technologische Industrie Nederland Ondernemersvertrouwen en economische verwachtingen voor industrie wederom positief De lid bedrijven van FME zijn onverminderd positief over de groei

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Highlights COEN 4 e kwartaal 2010

Highlights COEN 4 e kwartaal 2010 Highlights COEN 4 e kwartaal 2 Bedrijfsleven optimistisch over 4 e kwartaal 2 Het ingezette economisch herstel heeft in het 2 e en 3 e kwartaal enigszins een pas op de plaats gemaakt, maar de uitkomsten

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

facebook nederland engagement de likes voorbij najaar 2012

facebook nederland engagement de likes voorbij najaar 2012 facebook engagement nederland najaar 2012 de likes voorbij Facebook Engagement binnen Nederland Veel marketeers denken dat het aantal fans dat een Facebook pagina heeft gelijk is aan het bereik van een

Nadere informatie

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Inleiding. Overzicht

Inleiding. Overzicht 12 8 2015 Inleiding ICT Marktmonitor 2015 Inleiding Overzicht Groei zet door, software springt eruit http://www.ictmarktmonitor.nl/ict marktmonitor 2015/inleiding/?print 1/5 12 8 2015 Inleiding ICT Marktmonitor

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2010

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2010 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2010 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Stijging van ICT-kosten per medewerker 3 2 De uitkomsten van de ICT-benchmark

Nadere informatie