ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator"

Transcriptie

1 ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang april 2011

2 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 3 ICT-conjuctuur 5 Aantal externe ICT ers 6 Aantal interne ICT ers 9 3 ICT-bestedingen 11 Ontwikkeling ICT- budget 12 Hardware 17 Software 19 Externe ICT- services 21 ICT Indicator en ICT horizon 24 Contactgegevens 26 Verantwoording 27 Over Ernst & Young 28 2

3 ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Introductie Met dit kwartaalonderzoek brengt Ernst & Young sinds december 2001 de actuele trens in conjunctuur en bestedingen van ICT in beeld. De gekozen thema s zijn tot stand gekomen op basis van vraagstukken en dilemma s die leven bij cliënten van Ernst & Young en de gebruikers van Al sinds 1995 kiest Ernst & Young ervoor om belangrijke vraagstukken en dilemma s op het gebied van het gebruik en de inzet van ICT in Nederland te onderzoeken. Ernst & Young vindt het belangrijk om door middel van openbaar beschikbare analyses en onderzoeksresultaten verkregen kennis en inzichten te delen. Het stelt bedrijven en instellingen in staat hun eigen positie te bepalen ten aanzien van het onderzochte thema. In deze ICT Barometer worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd die verkregen zijn uit het onderzoek in april Waar relevant worden de uitkomsten met eerdere onderzoeksresultaten vergeleken. Ernst & Young schetst de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van: ontwikkeling van externe en interne ICT ers in de afgelopen 2 maanden en de ontwikkelingen van het ICT-budget voor de komende 12 maanden. Tevens kijkt Ernst & Young vooruit naar de bestedingen van hardware, software en externe ICT-services voor de komende 12 maanden. In deze editie wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de ICT Indicator. Dit is een index gebaseerd op een deel van de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer. De stand van de index is het resultaat van de analyse van ruim onderzoeksgegevens. 3

4 Management summary Bijna nulgroei van eigen ICT-afdelingen, wel groei ingehuurde ICT ers. De ontwikkeling van de inhuur van externe ICT ers toont in de laatste 2 maanden voor het eerst sinds 2,5 jaar weer groei. Met name binnen sectoren handel en distributie en bij organisaties met meer dan 500. Bij interne ICT ers ziet Ernst & Young dat sinds ons onderzoek in augustus 2008 op alle linies sprake is van een nagenoeg onbewegelijke markt. In april 2011 voorziet 14 procent van de ondervraagden groei, terwijl 10 procent spreekt over een afname van de eigen ICT-afdeling. Aantrekkende vraag. Na een continue daling sinds november 2008, lijkt de stijging voor ICT-budgetten weer te zijn gevonden. Met uitzondering van de sector overheid en not-for profit,voorzien de ondervraagden een duidelijke stijging van het ICT-budget voor de komende 12 maanden. Bedrijven en organisaties tussen 20 en 500 medewerkers zijn het meest positief over hun inschattingen. De belangrijkste reden voor de te verwachte groei van het ICT-budget zijn onder meer een aantrekkende markt hetgeen leidt tot meer personeel en dus meer ICT-gebruikers. Op de vraag waar de verwachte bestedingen naar toegaan, beantwoorden de ondervraagden: standaard software (licenties), servers/netwerk/infrastructuur en telecomvoorzieningen (data, vast, mobiel). De grootste groei wordt in de komende 12 maanden verwacht in cloud computing en weboplossingen. De verwachte investeringen in hardware laten sinds onze meting in augustus 2008 weer een duidelijke groeiverwachting zien. Sectoren handel en distributie bezig met inhaalslag investeringen in ICT. De verwachte softwarebestedingen zijn in april 2011 de hoogste in 3 jaar. De sectoren handel en distributie scoren in deze verwachtingen het hoogst. Inhuur van externe ICT-services verwacht 33 procent van de geënquêteerden een stijging, terwijl 15 procent van de ondervraagden een daling voorziet. Opvallende stijgers zijn de sectoren handel en industrie en de sector overheid en not-forprofit. Overheid houdt hand op de knip, maar zet in op aanbesteding van ICT-services. Casper Kruijt, partner bij Ernst & Young: De overheidssector laat zien dat het menens is met de bezuinigingsrondes. Zowel de groei van inhuur- als eigen ICT ers is gereduceerd tot bijna nul. Het ICT-budget groeit heel licht, maar die groei wordt duidelijk uitgegeven aan de aanbesteding van ICT-services en niet aan het aannemen van extra ICT-personeel of de aanschaf van hard- en software. De ICT Indicator vertoont een stijging van 88 punten in januari 2011 naar 133 in april Casper Kruijt: De indicatorgrafiek laat zien dat er vanaf begin 2010 sprake is van sterke fluctuaties in het herstel. Op dit moment is de Rijksoverheid druk bezig met consolidatie. En het MKB is bezig met een inhaalslag. De verwachtingen zijn nog onzeker. Voor bestendig herstel zal de indicator langere tijd op een hoog niveau moeten blijven staan. 4

5 ICT-conjunctuur (afgelopen 2 maanden) Welke ontwikkelingen zijn er door u gesignaleerd in de afgelopen 2 maanden ten aanzien van de groei, afname of het gelijkblijven en van de inhuur van externe ICT ers enerzijds en interne ICT ers anderzijds? 5

6 Aantal externe ICT ers Aantal externe ICT ers De vraag naar externe (inhuur) ICT ers stijgt weer licht: 18 procent van de respondenten zag dit aandeel in de afgelopen maanden groeien terwijl 11 procent een terugloop ziet. In de meeste gevallen blijft het aandeel gelijk. Voor het eerst in 2,5 jaar is er weer sprake van groei. Ontwikkeling externe ICT ers afgelopen 2 maanden 24% 24% 24% 23% 31% 26% 26% 26% 26% 21% 15% 12% 11% 12% 12% 9% 16% 13% 13% 14% 18% groeit 21% 19% 8% 9% 8% 7% 8% 7% 7% 9% 9% 10% 15% 23% 19% 19% 13% 19% 13% 19% 11% 15% 21% 17% 18% 13% 16% 15% 14% 15% 17% 19% 13% 15% 21% 17% 22% 17% 19% 14% 15% 18% n.v.t, geen externen april 2006 juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Aantal externe ICT ers In de sectoren productie en industrie is volgens de respondenten de afname van externe ICT ers gedaald. In dezelfde periode in 2010 bedroeg zag nog 18 procent een afname. In de afgelopen maanden is dit gedaald naar 9 procent. Ook de groei laat een licht positieve trend zien. Ontwikkeling externe ICT ers afgelopen 2 maanden sectoren productie/industrie 15% 17% 14% 19% 21% groeit 18% 16% 9% 16% 9% 10% 10% 13% 8% 13% n.v.t, geen externen april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april

7 Aantal externe ICT ers Er is een behoorlijk groei gesignaleerd van externe (inhuur) ICT ers door de ondervraagden in de sectoren handel en distributie, van 16 procent groei in dezelfde periode 2010 naar 26 procent groei in maart en april. Parallel aan deze cijfers is het stabiele percentage ondervraagden dat afname signaleerde, van 4 procent afname in de eerste maanden van 2010 naar 6 procent nu. Ontwikkeling externe ICT ers afgelopen 2 maanden - handel/distributie 16% 9% 9% 7% 26% groeit 18% 19% 4% 14% 14% 17% 17% 26% 6% 19% n.v.t, geen externen april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Aantal externe ICT ers Conform verwachting is binnen de sector overheid/not-for-profit de vraag naar externe ICT ers in de afgelopen maanden redelijk stabiel gebleven. Ontwikkeling externe ICT ers afgelopen 2 maanden sector overheid/not-for-profit 20% 13% 15% 15% 17% groeit 15% 18% 12% 21% 16% 11% 9% 13% 12% 11% n.v.t, geen externen april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april

8 Aantal externe ICT ers Binnen de sector dienstverlening is er al ruim een jaar sprake van een stabiele tot licht dalende groei van externe ICT ers. Lichtpuntje is het percentage ondervraagden die de afname zien afnemen van 14 procent in 2010, naar 12 procent nu. Ontwikkeling externe ICT ers afgelopen 2 maanden sector dienstverlening 14% 12% 12% 12% 11% groeit 14% 21% 13% 22% 12% n.v.t, geen externen 30% 20% 27% 16% 26% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Aantal externe ICT ers Zowel binnen het MKB als binnen de grotere ondernemingen is er iets meer vraag naar externe ICT ers. Bij organisaties met meer dan 500 zien wij voor het eerst een positieve ontwikkeling. In dezelfde periode in 2010 zagen 20 procent van de ondervraagden bij grote organisaties groei in externe ICT ers, in 2011 is dat 23 procent. Marginaal, maar de negatieve trend lijkt doorbroken. Ontwikkeling externe ICT ers afgelopen 2 maanden (naar bedrijfsomvang) 100% 18% 11% 22% 14% 23% groeit 80% 60% 40% 53% 47% 4% 63% 53% 53% 20% 0% 11% 18% 38% totaal % 9% % 22% % 7% 500+ n.v.t, geen externen 8

9 Aantal interne ICT ers Aantal interne ICT ers De vraag naar interne ICT ers blijft min of meer gelijk: 14 procent ziet de interne ICTafdeling groeien, terwijl 10 procent juist mensen ziet weggaan. In de meeste gevallen blijft de afdeling op peil. Ontwikkeling interne ICT ers afgelopen 2 maanden 18% 17% 19% 17% 19% 19% 17% 22% 19% 17% 12% 11% 11% 10% 11% 11% 11% 11% 14% 11% 14% groeit 11% 9% 9% 9% 9% 11% 8% 10% 11% 12% 13% 11% 16% 13% 14% 14% 10% 12% 10% 13% 10% april 2006 juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Aantal interne ICT ers In de sector dienstverlening neemt het aantal interne ICT ers licht toe. In de andere sectoren blijft de interne ICT-afdeling op peil. Ontwikkeling interne ICT ers afgelopen 2 maanden (sectoren) 100% 80% 14% 15% 9% 13% 17% groeit 60% 40% 76% 74% 77% 77% 75% 20% 0% 10% 11% 14% 10% 8% totaal productie/ industrie handel/ distributie overheid/ notfor-profit dienstverlening 9

10 Aantal interne ICT ers Vooral binnen het MKB neemt de vraag naar interne ICT ers licht toe. Bij de grotere bedrijven blijft het aandeel interne ICT ers gemiddeld op peil. Ontwikkeling interne ICT ers afgelopen 2 maanden (naar bedrijfsomvang) 100% 80% 14% 12% 13% 16% 15% groeit 60% 40% 76% 86% 83% 73% 68% 20% 0% 10% 12% 3% 5% totaal %

11 ICT-bestedingen (verwachtingen komende 12 maanden) Welke ontwikkelingen ziet u in de komende 12 maanden ten aanzien van het ICT-budget en de verwachte bestedingen aan hardware, software en externe ICT-services? 11

12 Ontwikkeling ICT-budget Ontwikkeling ICT-budget De ICT-bestedingen voor de komende 12 maanden laten een forse groei zien: van de geënquêteerden verwacht 44 procent een toename in het budget, terwijl 11 procent een afname verwacht. Vanaf het dieptepunt in april 2009 is er sprake van een stijgende lijn in de verwachte ICT-bestedingen. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden 45% 44% 38% 30% 21% 22% 30% 26% 49% 50% 43% 44% 39% 40% 39% 33% 36% 32% 44% 51% 51% neemt toe 39% 28% 28% 25% 17% 18% 21% 20% 23% 25% 21% 11% 9% 11% 11% 11% 11% 10% 11% 11% 11% april 2006 juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Ontwikkeling ICT-budget Na een piek in de verwachtingen van dit onderzoek in september 2010 en het dieptepunt in januari 2011, zijn verwachtingen voor het ICT-budget binnen de sectoren productie en industrie naar boven bijgesteld. De verwachte groei is niet spectaculair, maar het aantal van 5 procent van de ondervraagden die in deze sectoren het budget naar beneden zien gaan. In januari was dat nog 26 procent. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden sectoren productie/industrie 35% 29% 48% 28% 47% neemt toe 25% 19% 20% 26% 5% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april

13 Ontwikkeling ICT-budget Binnen de sectoren handel en distributie worden de verwachtingen voor het ICT-budget door de ondervraagde managers en professionals al twee achtereenvolgende kwartalen naar boven bijgesteld. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden sectoren handel/distributie 26% 29% 20% 37% 42% neemt toe 44% 19% 22% 12% 3% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Ontwikkeling ICT-budget Behalve een dip in april 2010, zien de respondenten binnen de sector overheid/not-forprofit al ruim drie kwartalen stijgende ICT-budgetten voor de komende 12 maanden. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden sector overheid/not-for-profit 41% 38% 42% 42% 44% neemt toe 17% 26% 26% 27% 24% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april

14 Ontwikkeling ICT-budget Ook binnen de sector dienstverlening is er, met enige fluctuatie, al een jaar lang sprake van een stabiele groei in de verwachtingen van het ICT-budget. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden sector dienstverlening 48% 35% 35% 28% 42% neemt toe 19% 24% 16% 21% 13% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Ontwikkeling ICT-budget Bij zowel MKB als grote organisaties worden de vooruitzichten voor het ICT-budget positief ingeschat. Opvallend is het aantal managers die bij middelgrote bedrijven ( bedrijfsomvang) de groei het sterkst inschatten. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden (naar bedrijfsomvang) 100% 80% 44% 33% 63% 57% 43% groeit 60% 40% 20% 0% 45% 65% 11% totaal % 35% 3% 7% 8% % 23%

15 Gevraagd naar de redenen van de verwachte toename of afname ICT-budget Waarom neemt het ICT budget toe? Aantrekkende markt, inhalen achterstand Bedrijf groeit, meer personeel, meer ICT-gebruikers Investeren in online, websites, social media Focus op efficiënter werken Nieuwe technologische ontwikkelingen Nieuwe hardware en nieuwe systemen Vernieuwing en uitbreiding software (o.a. ERP) Stimuleren thuiswerken en telewerken E-learning (onderwijs) Waarom neemt het ICT-budget af? Bezuinigingen (bij o.a. overheid, onderwijs) Focus op kostenbeheersing Minder klanten en orders Nasleep financiële crisis Outsourcing en offshoring Verlies kennis en innovatie ICT-dienstverlening wordt minder betrouwbaar Doorlooptijd projecten niet halen 15

16 Ontwikkeling ICT-budget De grootste posten van het ICT-budget bestaan volgens de ondervraagden uit standaard software en servers, gevolgd door telecom, maatwerksoftware, website en randapparatuur. Opvallend laag in het aandeel ICT-budget scoort cloud computing, maar wordt volgens de volgende grafiek de grootste stijger. Verdeling ICT-budget over onderdelen Standaard software Servers/ netwerk/ infrastructuur Telecom Maatsoftware Website/ weboplossingen/hosting Randapparatuur Storage Consultancy ICT (interim) management ICT opleiding/ training Cloud computing Overig 15% 15% 11% 9% 9% 8% 6% 5% 5% 4% 1% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ontwikkeling ICT-budget Voor de meeste onderdelen neemt het budget per toe, met uitzondering van consultancy en (interim) management. De grootste stijgers zijn cloud computing en webgerelateerde zaken. Maatsoftware ziet 42 procent van de managers toenemen in de komende 12 maanden, maar 21 procent van hen voorziet een afname. Inschatting verandering budget per onderdeel Groeit Blijft gelijk Neemt af Cloud computing 44% 52% 4% Website/ weboplossingen/hosting 40% 57% 3% Storage 34% 60% 6% Servers/ netwerk/ infrastructuur 33% 62% 6% Overig 27% 71% 3% Maatsoftware 42% 37% 21% Standaard software 25% 69% 6% ICT opleiding/ training 29% 59% 13% Randapparatuur 24% 64% 12% Telecom 19% 67% 14% Consultancy 20% 57% 23% ICT (interim) management 16% 65% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16

17 Hardware Hardware De verwachte bestedingen in de komende 12 maanden aan hardware lijken zich te herstellen: 35 procent voorziet een toename, 15 procent een afname. Per is er weer sprake van een duidelijke groeiverwachting zoals Ernst & Young dat in augustus 2008 voor het laatst zag. Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden 38% 42% 38% 43% 41% 39% 39% 40% 42% 34% 32% 27% 22% 24% 24% 25% 32% 25% 28% 25% 35% neemt toe 30% 27% 28% 12% 14% 15% 18% 18% 22% 20% 23% 25% 13% 13% 17% 18% 12% 12% 12% 15% 10% april 2006 juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Hardware In alle sectoren stijgen de verwachte hardware bestedingen, vooral binnen de sectoren productie en industrie en, iets minder sterk, binnen de sector dienstverlening. Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden (sectoren) 100% 80% 35% 41% 26% 27% 40% neemt toe 60% 40% 49% 51% 60% 51% 42% 20% 0% 15% totaal 8% productie/ industrie 14% handel/ distributie 22% 18% overheid/ notfor-profit dienstverlening 17

18 Hardware Het zijn vooral de middelgrote bedrijven ( medewerkers) die denken in de komende 12 maanden meer te gaan investeren in hardware. Het bij grote organisaties (500+ medewerkers) is nog benauwend laag. 30 procent van de ondervraagden ziet hier groei en 26 procent ziet een afname. Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden (naar bedrijfsomvang) 100% 80% 35% 24% 30% groeit 59% 59% 60% 40% 49% 65% 43% 20% 0% 15% 12% totaal % 34% 5% 7% %

19 Software Software De verwachte bestedingen in het komend jaar aan software nemen fors toe: van alle bedrijven ziet 49 procent van de ondervraagden de bestedingen toenemen, terwijl 9 procent een daling verwacht. Dit is de hoogste stijging in drie jaar tijd en gaat richting de pieken in april 2007 en februari Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden 40% 48% 49% 48% 45% 51% 50% 52% 46% 40% 36% 29% 25% 30% 32% 28% 31% 31% 41% 37% 49% neemt toe 25% 21% 21% 19% 18% 6% 8% 8% 7% 7% 8% 7% 9% 9% 13% 12% 14% 18% 13% 16% 9% april 2006 juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Software De verwachte bestedingen aan software nemen toe in alle sectoren, maar in de sectoren handel en distributie is de stijging het sterkst. Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden (sectoren) 100% 80% 49% 53% 38% 40% neemt toe 60% 71% 40% 20% 0% 42% 38% 9% 9% totaal productie/ industrie 29% 0% handel/ distributie 45% 17% overheid/ notfor-profit 49% 11% dienstverlening 19

20 Software De positieve verwachtingen over de aanschaf van software zijn over de hele linie waarneembaar. Een opvallend hoog percentage van 64 procent van de ondervraagden in organisaties tussen 20 en 100 medewerkers springt er uit. Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden (naar bedrijfsomvang) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 49% 42% 36% 57% 64% 27% 48% 9% 7% 9% 5% totaal % 47% 27% % 500+ groeit 20

21 Externe ICT-services Externe ICT-services Ook de verwachte bestedingen aan externe ICT-services lijken in de komende 12 maanden toe te gaan nemen: 33 procent van de geënquêteerden verwacht een stijging, 15 procent een daling en bij de rest blijft dit gelijk. Per is er dus sprake van een duidelijke stijging, voor het eerst in bijna drie jaar tijd. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden 36% 28% 36% 35% 35% 32% 33% 25% 17% 17% 17% 20% 21% 24% 26% 28% 26% 33% 40% 37% 44% neemt toe 48% 38% 36% 15% 17% 18% 15% 13% 17% 22% 26% 33% 28% 28% 23% 26% 21% 15% 16% 13% 15% april 2006 juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Externe ICT-services Binnen de sectoren productie en industrie zijn de verwachtingen voor de bestedingen aan externe ICT-services stabiel ten opzichte van vorig kwartaal. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden sectoren productie/industrie 22% 35% 31% 24% 27% neemt toe 28% 24% 22% 23% 14% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april

22 Externe ICT-services Binnen de sectoren handel en distributie zijn de verwachtingen voor de externe ICT-services al twee achtereenvolgende kwartalen naar boven bijgesteld. Deze verwachting loopt parallel aan de verwachte bestedingen van inhuur ICT ers en software. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden sectoren handel/distributie 18% 24% 35% 28% 42% neemt toe 38% 30% 19% 10% 3% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Externe ICT-services Binnen sector de overheid/not-for-profit zijn, conform de verwachtingen, de te verwachte bestedingen aan ICT-services in het afgelopen kwartaal naar boven bijgesteld. Dit past in het beeld waar inhuur en interne ICT ers gelijk blijven aan de verwachtingen van het afgelopen jaar en de aanbesteding van externe ICT-services duidelijk voorrang krijgt. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden sectoren overheid/not-for-profit 38% 22% 19% 20% 35% neemt toe 42% 41% 27% 21% 25% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april

23 Externe ICT-services Binnen de sector dienstverlening zijn de verwachtingen voor de bestedingen aan externe ICT-services al verschillende kwartalen achtereen naar boven bijgesteld. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden sectoren dienstverlening 23% 25% 24% 27% 31% neemt toe 36% 21% 26% 20% 12% april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 Externe ICT-services Alle organisaties verwachten het komend jaar meer investeren in externe ICT-services. Zoals bij sofware- en hardwarebestedingen zijn de geënquêteerden in organisaties tussen 20 en 100 veruit het meest positief. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden (naar bedrijfsomvang) 100% 80% 33% 24% 46% 29% 40% groeit 60% 40% 53% 72% 37% 54% 37% 20% 0% 15% 4% totaal % 17% %

24 ICT Indicator en ICT horizon In deze ICT Barometer wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de ICT Indicator en de ICT Horizon. De periodieke ICT Indicator en de hiervan afgeleide ICT Horizon is een index, gebaseerd op een deel van de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer. De stand van de index is het resultaat van de analyse van ruim onderzoeksgegevens. De ICT Indicator vertoont een stijging van 88 punten in januari 2011 naar 133 in april De indicatorgrafiek laat zien dat er vanaf begin 2010 sprake is van sterke fluctuaties in het herstel. Met de ICT Horizon wordt de verwachting berekend die de ondervraagde managers hebben over de groei of afname van budgetten, hardware, software en externe ICT-services in de komende 12 maanden. 24

25 ICT Indicator en ICT Horizon april

26 Contactgegevens Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met: Casper Kruijt Leader Technology T + 31 (0) E Jacob Verschuur Director ICT Leadership T + 31 (0) E 26

27 Verantwoording De ICT Barometer is een onderzoek van Ernst & Young ICT Leadership over het gebruik en inzet van ICT in Nederland. Binnen het onderzoeksgebied van de ICT Barometer wordt per kwartaal onderzoek verricht naar de ontwikkelingen van conjunctuur en bestedingen van ICT in Nederland en op basis hiervan ontstaat een index, de ICT Indicator. Andere onderwerpen die naast de ontwikkelingen van conjunctuur en bestedingen van ICT jaarlijks worden onderzocht zijn: Cybercrime, Telecom en Netwerken, Online Winkelen, IT en Finance, Kwaliteit van ICT-dienstverlening, Green ICT/ Sustainability, ICT en Gezondheidszorg/Lifesciences, Overheid en ICT en Uitbesteding/BPO. De ICT Barometer is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek van de ICT Barometer wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven, onderverdeeld naar de sectoren productie en industrie, handel en distributie, dienstverlening en de sector overheid/not-for-profit. De ondervraagde groep wordt online geënquêteerd. Het onderzoek is representatief voor directeuren, managers, professionals en/of hoger opgeleide die beschikken over een internetaansluiting. Amsterdam, 28 april

28 Ernst & Young Assurance Tax Transactions Advisory Over Ernst & Young Ernst & Young Nederland LLP is een limited liability partnership naar het recht van Engeland en Wales met registratienummer OC Ernst & Young Nederland LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer bijbehorende disclaimer. Hoewel bij het redigeren van dit rapport ICT Barometer de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat sommige informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ernst & Young kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie in dit rapport. Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding. Amsterdam, 28 april Ernst & Young Nederland LLP. Alle rechten voorbehouden Deze publicatie bevat informatie in samengevatte vorm en is daarom enkel bedoeld als algemene leidraad. Ze is niet bedoeld om te dienen als een substituut voor gedetailleerd onderzoek of voor het aanwenden van een professioneel oordeel. Noch EYGM Limited noch enig ander lid van de wereldwijde Ernst & Young organisatie kan aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van iemand die handelde of die ervan afzag te handelen ten gevolge van enige informatie in deze publicatie. Bij elke specifieke aangelegenheid, dient steeds een geschikte adviseur geraadpleegd te worden.

ICT Barometer over cybercrime

ICT Barometer over cybercrime ICT Barometer over cybercrime Jaargang 11 25 maart Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 5 Hoe afhankelijk zijn organisaties van ICT 6 Welke maatregelen nemen de ondervraagden om ICT te beveiligen

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 7 27 december 2007.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 7 27 december 2007. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk Jaargang 7 27 december 2007 ICTbarometer DISCLAIMER. De kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 Voorwoord Onze sector heeft zich in 2010 duidelijk hersteld na het moeilijke jaar 2009. In 2010 groeiden de ICT-bestedingen

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Social Media. Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012.

Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Social Media. Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012. Vertrouwelijk Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012 April 2012 Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Social Media Voorwoord Vind ons op: Facebook Twitter Xchange

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012 ICT~Marktmonitor 2012 ICT~Marktmonitor 2012 Voorwoord De ICT-markt in Nederland is in 2011 met 1,6% gegroeid. Sommige ICT-ondernemers deden goede zaken, anderen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

TRENDRAPPORT TOPMANAGEMENT EN IT 2005

TRENDRAPPORT TOPMANAGEMENT EN IT 2005 TRENDRAPPORT TOPMANAGEMENT EN IT 2005 Colofon Auteur: Jac Gianotten Eindredactie en productiecoördinatie: Barbara van Groen Opmaak en omslagontwerp: Louise Stavast (Hilversum) Drukwerk: Hoonte Bosch &

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 2015 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 Kansen en knelpunten op de HR arbeidsmarkt Michiel van Asbeck Geert-Jan Waasdorp Ronald Hoek 7-4-2015 Inleiding RaymakersvdBruggen wordt steeds meer het platform waar

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 02 042013 Voorwoord Arbeidsmarktmonitor Metalektro; derde en vierde meting 2012 In deze Arbeidsmarktmonitor vindt u de

Nadere informatie

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

ING Dashboard Belgian economy

ING Dashboard Belgian economy ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July N - 1 September Economische activiteit : Het ging niet goed met de economische activiteit in het tweede kwartaal. En ook het derde kwartaal wordt nog lastig, zoals blijkt

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication Tilburg University Trendrapport Vraag naar arbeid 2008 van de Pas, Irmgard; van Daalen, G.; Evers, G.; Hillebrink, C.; Kerkhofs, M.J.M.; Kooman, J.; de Lange, W.A.M.; Pouwels, B.; Roman, A.; Schippers,

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

Logistieke Monitor. Regionale Benchmark

Logistieke Monitor. Regionale Benchmark Logistieke Monitor Regionale Benchmark 1 e kwartaal 2014 Inleiding De Kamer van Koophandel is er trots op u de eerste Logistieke Monitor te mogen presenteren. Het unieke van deze monitor is de regionale

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Amsterdam, mei 2008 In opdracht van Stichting voor Industriebeleid en Communicatie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Ruud Dorenbos Omer Sheikh

Nadere informatie