JAARVERSLAG VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel. Innovatie.vrt.be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel Innovatie.vrt.be 1

2 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst De opdracht maakt het voorwerp uit van de specifieke overeenkomst Onderzoek & Innovatie tussen de VRT en Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Managementsaspecten 4 2 Zelfevaluatie 5 3 Kritische-prestatie indicatoren 6 4 Statusoverzicht onderzoekstrajecten 15 A ONDERZOEKSTRAJECT SNELLE PRODUCTIE EN CONSTANTE FLOW 16 Project N: Snelle Productie 16 B ONDERZOEKSTRAJECT MULTIPLATFORM PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE 18 Project M: MISTRAL Managing Internet video STReaming through Adaptation and Learning 18 Project P: Multiplatformproductie en distributie 19 C ONDERZOEKSTRAJECT AUTOMATISCHE ARCHIVERING, ANNOTATIE EN ONTSLUITING 27 Project O: STON Spraak- en taaltechnologisch ondertitelen in het Nederlands 27 Project T: TOSCA-MP Tast-oriented search and content annotation for media production 29 Project V: AARON Automatische Archiefontsluiting 31 Project Q: Kwaliteitscontrole 35 D ONDERZOEKSTRAJECT CROWD SOURCING & DATA DRIVEN JOURNALISM 38 Project D: Data Driven Journalism 38 E ONDERZOEKSTRAJECT GEPERSONALISEERDE EN PARTICIPATIEVE GEBRUIKERSERVARINGEN 45 Project F: Future Media Experience 45 Project Z: Empathic Products 59 3

4 MANAGEMENTASPECTEN Een methodologie op maat van O&I In 2012 slaagde VRT O&I erin om diverse onderzoeks- en innovatieprojecten op te starten en tot een succesvol resultaat te brengen zonder al te formele processen. De methodes rond gebruikersgedreven onderzoek en prototyping die we hiervoor nog experimenteel gebruikten, werden in 2013 aangevuld en bijgeschaafd. We gingen te rade bij onze academische partners (zoals iminds-smit VUB en iminds-cuo KUL) en kregen van hen waardevolle input, en we konden een samenwerking opzetten met enkele productontwikkelingsbedrijven. Zo bouwen we stap voor stap een toolset van onderzoeksmethodes aangepast aan onze werking. Deze toolset gebruiken we als referentie, ondersteuning en houvast. Om de unieke werking van een innovatieafdeling zoveel mogelijk zuurstof te geven, vermijden we rigide processen. We kiezen voor een methode of combinatie van methodes op maat van het project. In 2014 willen we met deze methodes verder ervaring opdoen zodat ze uitgroeien tot een sterkte van O&I. We zetten VRT O&I op de kaart Is het voor een extern publiek duidelijk wat VRT O&I doet en waarom? Om zeker te zijn dat we de juiste mensen en instanties bereiken, hebben we in maart 2013 een gestructureerde rondvraag gedaan. We bevroegen mensen binnen en buiten de VRT, van onze eigen afdeling tot al onze interne en externe partners. Er bleek duidelijk dat we een bredere communicatie nodig hebben binnen en buiten VRT om onze projecten bekender te maken. Om aan deze nood tegemoet te komen, organiseren we op geregelde basis presentaties met (inter)nationale sprekers gericht op een breder publiek en is er onze jaarlijkse conferentie Media Fast Forward. Omgekeerd nodigen we ook sprekers uit die mikken op een meer gespecialiseerde doelgroep. Dit jaar hebben we ons voor het eerst ook gericht op een jong ondernemend publiek. In onze Make-a-thon kregen jongeren de kans om hun idee voor de media van morgen vorm te geven. Dankzij al deze evenementen hebben we ervaring gekregen met verschillende formats. Dat stelt ons in staat om meer gerichte en effectieve communicatieacties uit te voeren. Er werd ook duidelijk dat het O&I-team nood heeft aan een eenvormige communicatieset, daarom hebben we een herkenbare huisstijl uitgewerkt die we nu consequent gebruiken. Internationale uitdagingen vragen om een internationale aanpak Onderzoeksonderwerpen zoals personalisatie, content- en distributiestrategie belangen de mediasector wereldwijd aan. Het heeft dan weinig zin om afzonderlijk naar oplossingen te zoeken. De handen in elkaar slaan met de iminds-onderzoeksgroepen en samen een rol op Europees niveau spelen, is een betere strategie. Dit jaar hebben we verder geïnvesteerd om aan grotere, Europese projecten deel te nemen om op langere termijn als een volwaardige Europese innovatiespeler te worden beschouwd. In 2014 staat met ICOSOLE alvast een nieuw Europees FP7-project op de agenda, waar naast internationale partners (o.a. BBC R&D, Joanneum) ook iminds betrokken is. 4

5 ZELFEVALUATIE Sterktes Het O&I-team bestaat uit profielen met verscheidene specialisaties en dat is een absolute verrijking voor het onderzoek en de dagelijkse werking. Dit multidisciplinaire team blijft niet op zichzelf staan, maar haakt vaak in op academici, mediamakers en jong (soms nog studerend) talent. Het feit dat zulke profielen ook proactief toenadering zoeken, is een positief signaal wat betreft onze rol als innovatieve speler in Vlaanderen. Onze evenementen blijken een schot in de roos te zijn. Op de Make-a-thon konden deelnemers zelf aan de slag met allerlei mediatools en -materiaal, terwijl we op Media Fast Forward en andere gelijkaardige sessies eigen onderzoekers en externe sprekers een podium geven. Beide formules, enerzijds interactiviteit, anderzijds kennisoverdracht, konden op grote interesse rekenen. De inspanningen voor zulke communicatieacties lonen met andere woorden. Onze onderzoekers worden vaak betrokken bij projecten in een adviserende rol. Zowel bij VRT als EBU worden ze gevraagd om strategische inzichten te delen. Dat is een duidelijke erkenning van hun expertise en is ook een effectieve manier om ons als onderzoeksgroep meer ruchtbaarheid te geven. Aandachtspunten Er is veel vraag naar O&I als partner in Vlaamse en internationale onderzoeksprojecten. Het is belangrijk dat we toezien op de verwachtingen van (potentiële) onderzoekspartners. We kunnen immers niet alle vragen beantwoorden. We willen graag als klein team in samenwerking met andere Vlaamse onderzoeksgroepen resultaten boeken die een verschil maken. Als innovatieafdeling binnen een omroep moeten we bovendien de link blijven leggen tussen de toekomstige mediabeleving van de eindgebruiker en de technologische ontwikkelingen. Dat is een continue uitdaging die we in 2014 verder zullen aangaan. De juiste focus leggen, zonder de volledige keten uit het oog te verliezen, is hierbij noodzakelijk. Daarom verkiezen we om in bepaalde onderzoeksdomeinen heel actief te participeren, terwijl we andere veeleer opvolgen. De verantwoording voor de door ons gekozen onderzoeksdomeinen staat gedocumenteerd in het meerjarenplan. Een aandachtspunt hierbij is dat we duidelijk communiceren waarom we niet deelnemen aan een project, om goede langetermijnrelaties te verzekeren met potentiële partners. We hebben, tot slot, nood aan een overkoepelend kader om de overdracht en incubatie van onderzoeksresultaten mogelijk te maken. Hoewel het momenteel succesvol verloopt, gaat het om ad hoc oplossingen. Dat zorgt soms voor onduidelijkheid en onzekerheid. Daarom hebben we een kader nodig dat omschrijft wat we wel en niet doen in de context van onze afdeling en opdracht. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld al dat blijvende opvolging vanuit onze expertenrol nodig is. 5

6 KRITISCHE-PRESTATIE INDICATOREN KPI 1 - PROACTIEF VERSPREIDINGSBELEID Open workshops Doelstelling 2013: 2 workshops Behaald 2013: 6 workshops Projectresultaten en projectstatussen worden maandelijks voorgesteld op interne sessies, Vrijdagsessies. Deze zijn gericht op het O&I-team en VRT-medewerkers van andere afdelingen. Ook externe sprekers maken deel uit van het programma. Ervaringen of projecten van buiten de eigen werking kunnen inspirerend werken. Afgelopen jaar zijn drie van deze sessies ook opengesteld voor een extern publiek. In mei bracht de Amerikaanse webkunstenaar Jonathan Harris een bezoek aan de VRT. In de studio van De Zevende Dag stelde hij enkele van zijn projecten voor, waarbij verhalen vertellen op digitale platformen de rode draad vormde. In juni lokte de BBC-journalist Matt Danzico met zijn presentatie The Science of Storytelling meer dan honderd geïnteresseerden naar de VRT. In juli werd een sessie in samenwerking met CHI Belgium georganiseerd. Dit is de Belgische afdeling van SIGCHI (ACM), de internationale vereniging voor professionals met een interesse in alles wat te maken heeft met de interactie tussen mens en technologie. CHI Belgium is jaarlijks een aantal keer te gast bij onderwijsinstellingen of bedrijven om via presentaties kennis te delen en te netwerken. In het programma dat in overleg werd samengesteld, kwam ook een eigen project, Ketnet Krijt aan bod. Voor dit event maakte ook de Amerikaan Jeff Jarvis, een autoriteit in de journalistiek, deel uit van de sprekerslijst. Ook hier daagden weer zo n honderd toeschouwers op. Op zulke publieke activiteiten neemt VRT O&I de rol op van initiator en is er ook steeds een tijdslot voorzien om de werking van VRT O&I voor te stellen. In september werd een workshop rond infografiek georganiseerd voor de interne productieteams in de context van het onderzoeksproject rond datavisualisatie. Aan bod kwamen tools en workflows die gebruikt worden bij het produceren van infografieken. Op 12 en 13 oktober stond een cocreatie workshop op de agenda, waar digitale creatievelingen aan de slag konden gaan met VRT-materiaal (digitaal en analoog) om innovatieve concepten te bedenken en uit te werken. Er waren een dertigtal deelnemers. We beschouwden deze Make-a-thon als een manier om onze werking breder bekend te maken en richtten ons vooral op de creators die moeilijker te bereiken zijn via traditionele presentaties. Drie studenten van MCT Antwerpen (Multimedia en Communicatietechnologie) werden verkozen als eindwinnaar. Met het door hun bedachte "Ketnet Bakske" krijgen kinderen zelf hun zeg in het live weekendprogramma Ketnet Kingsize. De winnaars kregen de kans hun concept voor te stellen aan Ketnet. Op vrijdag 29 november organiseerden we de tweede editie van onze conferentie Media Fast Forward. Deze vond opnieuw plaats op VRT en gaf een podium aan een mix van interne en externe sprekers. Ook was er ruimte om demo s van onze onderzoeksresultaten en prototypes te tonen. Er waren zo n tweehonderd aanwezigen. 6

7 DYNAMISCHE WEBSITE Doelstelling 2013: website beschikbaar Behaald 2013: ja, website beschikbaar Op geregelde basis plaatsen we updates van projecten op onze website. In 2013 plaatsten we gemiddeld drie nieuwe blogposts per maand. Deze hebben telkens zo n vijftigtal lezers. Van evenementen zoals de Make-athon en Media Fast Forward zorgen we dat er ook audiovisueel materiaal ter beschikking is, zoals een fotoverslag en videobeelden. Dat lokt altijd meer surfers naar de website. De Make-a-thon leverde zo n 350 unieke bezoekers op, terwijl Media Fast Forward zo n 600 bezoekers aantrok. De livestream van Media Fast Forward die we beschikbaar stellen, werpt duidelijk zijn vruchten af. Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd ook meer actief op sociale media aanwezig te zijn. Uit de webcijfers blijkt vooral Twitter het meest effectieve medium te zijn, dat bezoekers naar onze website leidt. In 2014 plannen we een update van de website. KPI 2 - STRATEGISCHE SAMENWERKINGEN Doelstelling 2013: 2 samenwerkingsovereenkomsten Behaald 2013: 3 samenwerkingsovereenkomsten - samenwerkingsovereenkomst met KU Leuven R&D - samenwerkingsovereenkomst met VUB - samenwerkingen in het kader van MIX - diverse besprekingen en aanzetten tot extra samenwerkingsovereenkomsten (iminds-mm Lab-UGent, iminds-etro-vub, KHLim - Mad Faculty - Play and game, Howest - Devine) iminds-cuo KU Leuven VRT O&I heeft een samenwerkingscontract met het Centrum voor Usability Onderzoek (KU Leuven) sinds Samen met enkele andere internationale partners, werd het FP7 IP projectvoorstel Transmuse geschreven. Het project werd helaas niet goedgekeurd, maar het idee zal op een later moment weer opgepikt en verfijnd worden. CUO en VRT O&I hebben enkele brainstorms voor gezamelijke projecten achter de rug. Er werd gewerkt aan een projectvoorstel dat onder andere voor Ketnet de link tussen on- en offline wereld zinvol wil maken. CUO en VRT O&I werken niet enkel samen op het vlak van onderzoek, maar ook van opleiding: in juli gaf dr. David Geerts een opleiding op maat over Human Centered Design aan het team van O&I. In het kader van de tentoonstelling 100 Jaar radio publiceert de KU Leuven een boek over het medium. Het boek is een verzameling van verschillende onderzoeken waarbij het laatste hoofdstuk de toekomst van radio bespreekt. Dit hoofdstuk werd samen door VRT O&I en het CUO geschreven en vermeldt de voornaamste O&Ionderzoeksprojecten over radio. Het boek zal tijdens de tentoonstelling voorgesteld worden. iminds-smit VUB Een samenwerkingscontract werd afgesloten met de onderzoeksgroep iminds-smit (Studies on Media, Information and Telecommunication) van VUB. Deze samenwerking houdt - naast de uitwisseling van kennis en de mogelijkheid om samen te werken op projecten - in dat er een doctoraatstudent overkoepelend werkt: halftijds voor de onderzoeksgroep en halftijds bij Onderzoek & Innovatie. Zij houdt zich bij O&I voornamelijk bezig met gebruikerstesten van de O&I-proefproducten en de bijbehorende Proeftuin. 7

8 iminds - ilab.o In samenwerking met iminds-smit Vrije Universiteit Brussel en iminds-ilab.o werd een proeftuin opgestart. iminds-ilab.o ondersteunt VRT O&I met de vroeger opgedane expertise over living labs en verzorgt het panelmanagement. Intussen werd De Proeftuin ingeschakeld voor exploratief gebruikersonderzoek in het kader van MySporza, het testen van de Ketnet Reporter Applicatie en het valideren van de conceptoefening rond Radio Netgemist. Daarnaast diende De Proeftuin ook ter verspreiding van de Iedereen Beroemd applicatie en als rekruteringstool voor extern onderzoek naar de tweedschermapplicatie De Ridder. MIX O&I werkte in 2013 intensief mee aan het voorbereiden van een aantal MIX projectvoorstellen. Het gaat om In the mood for Canvas, KACETOO / WOOPI, Steamer en Providence. O&I participeerde ook aan de voorstudie van Unified thesaurus. KPI 3 - EBU PARTICIPATIE Doelstelling 2013: Ranking binnen top-10 Behaald 2013: top-5 VRT O&I blijft sterk bijdragen aan de EBU-werkgroepen. De kennis die daar gedeeld wordt tussen de omroepen, komt heel de Vlaamse mediasector ten goede. Een van de strategische programma's rond metadata Media Information Management bestaat uit verschillende werkgroepen. VRT O&I heeft voornamelijk haar expertise verleend aan de MIM-MM (Metadata Models) groep voor de totstandkoming van het CCDM-datamodel. De technologieafdeling heeft op VRT intussen een eigen implementatie van de CCDM-standaard gemaakt voor de integratie van verschillende productiesystemen. In juni 2013 stond dit beschreven in de publicatie van Tech-i, het magazine van EBU Technical. Verder draagt VRT O&I ook actief bij aan de werkgroep rond automatische informatie-extractie. In 2013 werd een van onze onderzoekers aangeduid als voorzitter van deze werkgroep. De huidige taken van deze werkgroep zijn het verzamelen van richtlijnen voor het gebruik van de AVDP-metadatastandaard, en het uitwerken van een methodologie voor evaluatie van automatische informatie-extractiesystemen in een mediaproductiecontext. VRT O&I nam ook deel aan het bezoek aan de Duitse (SWR) en Deense (DR) openbare omroep, in het kader van de EBU-werkgroep IMPS (Integrated Media Production Strategies). De ervaringen en nieuwe inzichten opgedaan tijdens deze bezoeken werden intern doorgegeven, zowel binnen VRT Technologie als naar VRT Nieuws. Een verslag van het bezoek aan DR, een van de meest vergevorderde Europese omroepen op gebied van crossmediale nieuwsproductie en -distributie, werd gepubliceerd op de VRT O&I-website. VRT O&I participeert ook actief in de EBU Quality Control en Beyond HD-werkgroepen, in nauwe aansluiting met het eigen onderzoek (cfr. project Q). Ook de BroadBand Networks (BBN), TV Platforms (TVP) en Future Storage Systems (FSS) werkgroepen worden actief gevolgd door O&I. De BBN-werkgroep bestudeert de uitdagingen die broadcasters ondervinden voor het gebruik van breedbandinternet als distributiekanaal. De TVP-groep concentreert zich op de beleving op het tv-toestel zelf: van programmagids tot rode knop, van interactieve overlays tot uitgesteld kijken naar extra content. Binnen FSS zoeken we oplossingen voor de opslag van het steeds groeiende volume aan mediamateriaal, en de steeds hoger wordende eisen om ermee te werken. In het kader van BeyondHD participeren we ook actief in de Broadcast Technology Futures (BTF) groep. De manager van O&I is in 2012 verkozen als lid van het Technical Committee, het overkoepelend orgaan van de technische werkgroepen binnen EBU. Zij vergaderen elk trimester en hebben maandelijks webconferenties. 8

9 Hij nam in die hoedanigheid ook deel aan de Technical Assembly, de jaarlijkse bijeenkomst van de technische directeuren van de EBU-leden. Een medewerker van O&I is Technical Liaison Officer (TLO) en verzorgt de relaties tussen EBU Tech en de VRT. Vergaderingen DATUM BESCHRIJVING /31 Production Technology Seminar /02-02 Werkgroep Quality Control Media Information Management vergadering WebEx programma samenstelling Network Technology Seminar WebEx werkgroep Future Storage Systems /14 Radio Week (met Radio Hack, Digital Radio Summit) /13 Werkgroep Future Storage Systems /15 Werkgroep Integrated Media Production Strategies- bezoek SWR WebEx EBU Quality Control werkgroep /28 BroadThinking Seminar WebEx werkgroep Future Storage Systems WebEx werkgroep BroadBand Networks /16 Werkgroep Quality Control WebEx werkgroep Future Storage Systems /16 Workshop Immersive Audio for Broadcasters /24 BeyondHD DVT-EBU Facts finding workshop /28 Werkgroep Quality Control Werkgroep TV Platforms Werkgroep BroadBand Networks Werkgroep Future Storage Systems /06 Metadata developer network seminar /07 Werkgroep Integrated Media Production Strategies - bezoek DR /14 Technical Assembly 9

10 /26 Network Technology Seminar Mediatrack tijdens de RMLL conferentie /28 Future Storage Systems werkgroep /30 Werkgroep BeyondHD /06 Werkgroep BeyondHD /10-03 Quality Control werkgroep Media Information Management vergadering /07 Forecast /08 Integrated Media Production Strategies meeting bij Swedish Radio /19 EBU DevCon conferentie /26 UHDTV Voices & Choices /28 Technical Liaison Officers bijeenkomst TV Platforms & Services werkgroep Broadband Networks werkgroep /11 Quality Control werkgroep Diffusie Wouter Vanderhaeghe, Mike Matton & Evelien van Malderen, Towards a New Integration Architecture, EBU Tech-i 16, juni Interne workshop debrief EBU Production Technology Seminar, Presentatie over Open Source op Network Technology Seminar, Presentatie op General Assembly, Medewerking aan EBU-standpunt over Netwerkneutraliteit naar de Europese Commissie, juni-juli. Voorstelling van VRT O&I op de TLO-bijeenkomst te Genève, /28. Dieter Boen In the Spotlight in EBU Tech-i 18, december

11 Deelname EBU-evenementen 2013 VRT-deelnemers in Technische Werkgroepen van de EBU VRT Onderzoek & Innovatie organiseert de werking en de samenwerking met EBU Technicalogy & Innovation binnen de VRT. Hieronder volgt een overzicht van de actieve VRT-medewerkers binnen de EBU-werkgroepen. O&I-medewerkers zijn aangeduid met een asterisk (*). 11

12 12

13 13

14 KPI 4 - BIJDRAGE TOT NIEUWE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN Doelstelling 2013: bijdrage tot 2 nieuwe producten of diensten Behaald 2013: 3 1) De contributieoplossing zoals beschreven in Project N, Snelle productie, draait momenteel als prototype en past in een lopend investeringsproject van VRT Technologie voor de vernieuwing van dertien reportagewagens van VRT Radio 2 en VRT Nieuws. Er lopen contacten om deze oplossing mogelijk ook buiten VRT verder te industrialiseren. 2) De interactieve applicatie Ketnet Krijt zoals beschreven in Project F, Werkpakket F3.1.2 werd, op basis van de lessen geleerd tijdens het onderzoeksproject in samenwerking met Ketnet, verder uitgewerkt door de VRTmedialab/iMinds spin-off Small Town Heroes. Zij implementeren hun versie momenteel bij NCRV, een van de Nederlandse openbare omroepen. Dit onderzoek draagt dus bij aan de groei van deze succesvolle Vlaamse start-up. 3) De oplossing voor automatische opknipping van verzamelbanden op basis van zwartherkenning en de koppeling aan bijhorende metadata zoals verder beschreven in Project V: de ontwikkelde algoritmes uit AARON werden overgedragen aan VRT Technologie en zijn geïntegreerd in een applicatie. Daarmee zetten we de eerste stap om automatische analysetools aan te wenden voor een efficiëntere archivering van het Vlaams audiovisueel erfgoed. Hier zal niet enkel VRT maar ook VIAA van kunnen profiteren. 14

15 STATUSOVERZICHT ONDERZOEKSTRAJECTEN Voor een volledig overzicht van de onderzoekstrajecten verwijzen we graag door naar het Meerjarenplan Onderzoek & Innovatie Met betrekking tot de verschillende projecten kan meer informatie worden gevonden in het Ondernemingsplan Onderzoek & Innovatie Beide documenten zijn terug te vinden op De opleveringen waarnaar wordt verwezen in de rapportering van de projecten zijn steeds op te vragen, indien niet online beschikbaar. Het project verloopt volgens vooropgestelde scope en timing. Het project loopt maar is onderhevig aan wijzigingen in scope of timing. Het project ligt momenteel stil. Het project is afgelopen. STATUS ONDERZOEKSTRAJECT PROJECT ID TITEL Snelle productie en constante flow Project N Snelle Productie Multiplatform productie en distributie Project M Project P MISTRAL Managing Internet Video Streaming Through Adaptation and Learning Multiplatformproductie- en distributie Automatische archivering, annotatie en ontsluiting Project O Project T Project V Project Q STON Spraak- en taaltechnologisch ondertitelen in het Nederlands Tosca-MP - Task-oriented search and content annotation for media production AARON - Automatische archiefontsluiting Kwaliteitscontrole Crowd sourcing & data driven journalism Project D Data Driven Journalism Gepersonaliseerde en participatieve gebruikerservaringen Project F Project Z Future Media Experience Empathic Products 15

16 ONDERZOEKSTRAJECT SNELLE PRODUCTIE EN CONSTANTE FLOW PROJECT N: SNELLE PRODUCTIE (VRT Onderzoek & Innovatie) Audio(visueel) materiaal snel produceren en publiceren, is voor elke nieuwsredactie van primordiaal belang. Zeker nu ook (mobiel) internet gemeengoed is geworden, verwachten mediagebruikers om ogenblikkelijk geïnformeerd te worden over gebeurtenissen. De bestandgebaseerde workflow biedt in deze context voordelen. In tegenstelling tot een tapegebaseerde workflow, kan de overdrachtssnelheid variëren. Zo kunnen reportages via diezelfde mobiele netwerken (3G of tegenwoordig 4G/LTE) worden doorgestuurd tijdens het rijden, of kunnen de talrijk aanwezige Wi-Fi-hotspots (eventueel zelfs gecombineerd) worden ingezet om sneller dan realtime door te sturen. Algemene status Dit onderzoekstraject werd opgeleverd en wordt momenteel overgedragen aan VRT Technologie om in de nieuwe nieuwswagens gebruikt te worden. Er werd bestudeerd of en hoe we verschillende communicatiekanalen kunnen combineren: is het mogelijk om een reportage versneld door te sturen door naast (bijvoorbeeld) de satellietverbinding ook de lokale hotspots van (bijvoorbeeld) Belgacom en Telenet (FON, respectievelijk Homespot) te gebruiken? Data versturen via satelliet vormt door de lange tijd dat het signaal onderweg is een uitdaging. In onze testen verbeterden enkele ingrepen aan beide kanten van de satellietverbinding de effectieve doorvoersnelheid met een factor 3 (activiteit N.1.2). Verschillende kanalen combineren (activiteit N.1.3) levert in het ideale geval de som op van de bandbreedtes van de individuele kanalen. Het proces zelf van deze bonding vereist uiteraard wat overhead, net als de versleuteling van de verbindingen. In praktijk krijgen we dus iets minder dan de som van de kanalen. Anderzijds wordt ook geprobeerd de data te comprimeren wat, afhankelijk van de comprimeerbaarheid van de data, een snelheidswinst kan opleveren. Nieuwe verbindingen met het internet worden geactiveerd van zodra de netwerkkabel (of draadloze equivalent) in het toestel wordt geplugd (N.1.6). Alle verbindingen die door het toestel lopen, worden automatisch aangepast om gebruik te maken van de bonding, compressie en VPN-beveiliging. Aan de andere kant van de verbinding worden deze aanpassingen ongedaan gemaakt, waardoor noch client, noch server moeten aangepast worden (N.1.4). Het toestel werkt dus plug-and-play. De ondersteuning voor een eenwegsverbinding (N.1.5) werd niet uitgevoerd. Deze activiteit werd oorspronkelijk toegevoegd om rond de simplexbeperking van het huidige TNG-netwerk te werken. Nieuwe oplossingen hebben deze simplexbeperking niet meer. 16

17 Activiteiten TAAK BESCHRIJVING TYPE STAND N.1.1 Testen bondingprotocol in combinatie met ander verkeer Proof of concept / Document 100% N.1.2 Testen IP over satelliet Document 100% N.1.3 Combineren 3G/Wi-Fi en satelliet Proof of concept 100% N.1.4 Bouwen appliance dat transparant ongewijzigde toestellen kan upgraden Proof of concept 100% N.1.5 Ondersteuning eenwegsverbindingen Proof of Concept 0% N.1.6 Bouw robuuste appliance met flexibele netwerkconnectiviteit Proof of Concept 100% Vergaderingen DATUM BESCHRIJVING Meeting met VRT Technologie Projecten (overdracht) Meeting met VRT Technologie Projecten (overdracht) Testen combinatie Satelliet & Wi-Fi Meeting met VRT Technologie Projecten (overdracht) Demo voor VRT Nieuws Meeting met VRT Technologie Projecten (overdracht) Meeting met VRT Technologie Projecten (overdracht) Testen samen met het netwerkteam van VRT Technologie Meeting met VRT Technologie Projecten (overdracht) Evaluatie Dit project mag als geslaagd worden aanzien. Zowel de kerntaak (het bundelen van netwerkcapaciteit) als de functionele vereisten (transparant, robuust) voert het prototype met succes uit. Momenteel zijn er vier testtoestellen gemaakt om langdurigere testen mee uit te voeren. In zijn huidige vorm gaat het om een prototype. Zo is er bijvoorbeeld geen noemenswaardige gebruikersinterface, waardoor er nog extra ontwikkelingen nodig zijn om het in productie te kunnen gebruiken. 17

18 Diffusie Bij elke mijlpaal werd een demo georganiseerd voor de betrokken stakeholders. Van de veldtesten werd een verslag gepubliceerd op de website. De laatste versie van het prototype wordt momenteel getest door zowel VRT Nieuws als het netwerkteam van VRT Technologie. Momenteel loopt er een investeringsproject om de nieuwswagens te vernieuwen; de door ons ontwikkelde technologie zal er in gebruikt worden. ONDERZOEKSTRAJECT MULTIPLATFORM PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE PROJECT M: MISTRAL MANAGING INTERNET VIDEO STREAMING THROUGH ADAPTATION AND LEARNING (iminds ICON) Algemene status Het IWT-project MISTRAL onderzoekt volgende generatie HTTP-adaptive streaming (HAS) architecturen en protocollen voor de realisatie van mediastreaming van hoge kwaliteit video over IP-netwerken in het algemeen, en het internet in het bijzonder. De technische vereisten van volgende generatie HTTP-streaming worden bepaald aan de hand van twee use cases, "webtelevisie" en "multisite collaboratie". VRT O&I werkt uitsluitend mee aan de use case webtelevisie. De use case webtelevisie heeft als doel de eindgebruiker hoge kwaliteit content te laten consumeren in een residentiële context via (open) internet op om het even welk toestel met HTTP-adaptieve streaming technologie ondersteuning. In samenwerking met projectpartner Alcatel-Lucent heeft VRT O&I in het eerste semester onderzocht of het gebruik van Schaalbare Video Codering (SVC) de typische buffer delay van een tiental seconden (of meer) ook bij livestreaming kan verminderen tot een meer aanvaardbare delay van bijvoorbeeld minder dan vijf seconden. De huidige commerciële SVC-encoders bleken jammer genoeg kwalitatief niet goed genoeg om dit te kunnen realiseren. De referentiecodec is dan weer niet performant genoeg. We gingen ook na of het mogelijk is om via een uitbreiding van de MPEG-DASH standaard de variabele bitrate te signaleren. Dat zou de kwaliteit van de gebruikersbeleving kunnen verbeteren. Er bleken uiteindelijk geen client- en servertoepassingen voor MPEG-DASH beschikbaar te zijn, om dit met een aanvaardbare inspanning mogelijk te maken. In het tweede semester werd door Alcatel-Lucent een werkend prototype van de use case webtelevisie geïmplementeerd. Er werd een HAS videospeler ontworpen, op basis van buffers van slechts twee seconden (bestaande players typisch dertig seconden), dit door gebruik te maken van SVC. Het prototype werd gedemonstreerd op de iminds conferentie en in de testopstelling vergeleken met Apple HTTP-live streaming, de meest populaire HAS videospeler op dit moment. Naast een veel kortere delay en een vlottere kwaliteitsaanpassing, blijft de MISTRAL video player ook doorspelen bij lage bandbreedtes terwijl dit bij de Apple video player in een freeze resulteert. 18

19 Activiteiten TAAK BESCHRIJVING TYPE STAND M.1.2 Werkend prototype use case webtelevisie Software en document 100% M.1.3 Validatie resultaten van prototype webtelevisie Document 100% Vergaderingen DATUM BESCHRIJVING Plenaire vergadering bij VUB Plenaire vergadering bij Alcatel Lucent Diffusie De resultaten van het MISTRAL project werden door projectpartner Alcatel Lucent gedissemineerd op de Alcatel Bell Open Days en iminds the Conference. Evaluatie De bijdrage van VRT O&I was in de praktijk kleiner dan vooraf ingeschat. Bij de goedkeuring van het project eind 2011 (bij de afsluiting van VRT-medialab) werd de voor VRT interessante use case webgebaseerde montage geschrapt. De projectresultaten tonen wel aan dat de toepassing van SVC in combinatie met adaptive streaming, de delay en kwaliteitsaanpassing bij over-the-top internetstreaming gevoelig kan verbeteren. Het blijft wel jammer dat het technisch niet mogelijk bleek dit ook in een livestreamingscenario aan te tonen. De belangrijkste oorzaak is dat de markt zich momenteel vooral focust op HEVC en (nog) niet op SVC. PROJECT P: MULTIPLATFORMPRODUCTIE EN -DISTRIBUTIE (VRT Onderzoek & Innovatie) Mediaproductie en -distributie zijn in volle ontwikkeling. Zo zullen de verschillende media (radio, tv, web) steeds vaker en sneller op elkaar moeten kunnen inspelen. Webproductie wordt een volwaardig mediakanaal met een eigen taal voor het vertellen van verhalen (cfr. digital storytelling ), waar bijvoorbeeld nieuwsfeiten zo snel mogelijk worden gebracht via eigen webproductie ( online first principe). De andere media kunnen hier dan nadien met meer diepgang en specifieke troeven op inspelen. Deze ontwikkelingen zullen een belangrijke impact hebben op de vereisten van de toekomstige mediaproductiearchitectuur. In dit project onderzoeken en testen we via een aantal gerichte werkpakketten enkele belangrijke toekomstige ontwikkelingen van mediaproductie, en de impact ervan op productieworkflows: - testen van technologieën die de kwaliteit en efficiëntie van tv-productieworkflows kunnen verbeteren (P.1) - hergebruik van breedband (web)grafiek in broadcast workflows (P.2) - combineren van radio- en videowebdistributie (P.3) - op maat gemaakte set van productietools voor actuaprogramma s, die toelaten om op een intuïtieve en efficiënte manier een verhaal op te bouwen (P.4) 19

20 Werkpakket P.1 Toekomstige productiearchitectuur Algemene status In dit werkpakket wordt onderzocht hoe geavanceerde productietechnologieën inspelen op de gebruikersnoden en welke impact ze hebben op de toekomstige productieworkflows. Op welke manier is een meer decentrale (post)productiearchitectuur mogelijk? In welke mate kan (pre)montage op locatie plaatsvinden en kan er tegelijk gebruik worden gemaakt van centraal opgeslagen materiaal? Wat is de stand van zaken van Beyond HD -technologie met het oog op toepassing ervan binnen omroepen? Welke meerwaarde kan deze technologie bieden voor de toekomstige gebruikerservaring? Beyond HD is de overkoepelende term voor alle technologieën die een immersieve mediaervaring mogelijk maken, zoals hogere beeldfrequentie (HFR), hogere spatiale resolutie (UHDTV), en hoger dynamisch bereik (HDR). In de context van locatieonafhankelijke videoproductie werd een proefopstelling voorbereid. We verzamelden de specificaties en schaften de benodigde hardware in functie van de beoogde workflow(s) aan. Concreet willen we de flexibiliteit en gebruikerservaring van een state-of-the-art webgebaseerde montagetoepassing (Adobe Anywhere) in praktische productieworkflows uittesten. De concrete uitvoering van deze testen is gepland voor begin Verder werd een aantal big sensor cameratesten voorbereid en uitgevoerd. Meer specifiek lag de focus hierbij op het verzamelen van High Dynamic Range (HDR) en High Frame Rate (HFR) testmateriaal, omdat algemeen wordt aangenomen dat deze twee technologieën de grootste mogelijke meerwaarde kunnen realiseren in vergelijking met de actuele HD-kwaliteit. Concreet werd een aantal bewegende beelden opgenomen tot 120 beelden per seconde en met erg grote contrasten. Eerst werd een aantal tools onderzocht en geselecteerd om te komen tot een Beyond HD grading proefopstelling. Dit hield het hardware- en softwarematig ombouwen van de traditionele HDTV-keten naar een UHDTV-keten in, inclusief een uitbreiding van de bestaande kleurenruimte. We hebben onderzocht of en hoeveel kwaliteitswinst er behaald kan worden bij kleurcorrectie op het oorspronkelijke, onbewerkte beeldmateriaal (RAW) ten opzichte van de huidige kleurcorrectie workflow op basis van HDcompressieformaten. De testen werden uitgevoerd op hoge kwaliteit UHDTV-productiecontent van de VRTdramareeks Helena De Ridder. De resultaten tonen aan dat er in kritische fragmenten een aanzienlijke kwaliteitswinst kan geboekt worden als de grading op het originele UHDTV-materiaal wordt uitgevoerd, zonder hierbij een complexere workflow te introduceren. Ook wordt de markt van Beyond HD tv s en monitors van dichtbij opgevolgd om de Beyond HD testresultaten uiteindelijk op te kunnen weer te geven. In het kader van de EBU Broadcast Technology Future (BTF) groep wordt in samenwerking met onder meer IRT, BBC en NHK de mogelijkheid onderzocht om gezamenlijk enkele identieke en voor verdere onderzoekstesten geschikte BeyondHD schermen te laten produceren door een gespecialiseerde fabrikant. Activiteiten OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE STAND P.1.1 Evaluatie 4K-workflows Demonstratie en document 100% P.1.2 Locatie-onafhankelijke videoproductie Proof of concept en document 20% 20

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Ondernemingsplan 2013

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Ondernemingsplan 2013 VRT ONDERZOEK & INNOVATIE Ondernemingsplan 2013 Januari 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel +32 2 741 36 32 Innovatie.vrt.be Dit document heeft betrekking op de toegevoegde

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be MEERJARENPLAN 2014-2016 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel innovatie.vrt.be 1 STRATEGISCHE UITDAGINGEN EN TRENDS De transformatie van het medialandschap komt in een volgende fase.

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht 1 Eindverslag Project VolgMijnStem Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht Lex Slaghuis, voorzitter Open State Foundation 11-03-2013 2 Inleiding Dit

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

Intelligente oplossingen

Intelligente oplossingen In het voortdurend veranderende zakelijke klimaat van vandaag de dag is het van cruciaal belang om met medewerkers, klanten en investeerders te kunnen communiceren, waar zij zich ook bevinden. Mshow webconferencing

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

PROGRAMMAINDICATOREN SD3B. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMAINDICATOREN SD3B. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling PROGRAMMAINDICATOREN SD3B Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INLEIDING Interreg Vlaanderen-Nederland meet de value for money van ingediende projecten of projecten in uitvoering onder andere af

Nadere informatie

Aan de slag. Onze werkmethode in 4 fases:

Aan de slag. Onze werkmethode in 4 fases: UCast UCast is een jong en innovatief multimedia integratiebedrijf. Multimedia integratie? Denk daarbij aan televisie, Internet en tablets. Toestellen communiceren met elkaar en generen interactie. Zo

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

BrancheInnovatieContract Multimediale Convergentie. Kick-off workshop, 3 december 2012 Villa Heideheuvel, Mediapark, Rotterdam

BrancheInnovatieContract Multimediale Convergentie. Kick-off workshop, 3 december 2012 Villa Heideheuvel, Mediapark, Rotterdam BrancheInnovatieContract Multimediale Convergentie Kick-off workshop, 3 december 2012 Villa Heideheuvel, Mediapark, Rotterdam Speelveld omroepen Video cloud Internet headend/ IPTV 3-play broadcast internet

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

Van concept naar een klikbaar prototype

Van concept naar een klikbaar prototype UXkids case study: Van concept naar een klikbaar prototype Keywords: Koninklijke Bibliotheek, Website, Prototype, User tests, Usability, UX, Kinderen 9-12 jaar. Als onderdeel van het netwerk van openbare

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Merkpresentatie Contenture

Merkpresentatie Contenture Merkpresentatie Contenture 2017 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun B2B marketingbudget aan contentmarketing.

Nadere informatie

Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen

Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen WiCa Wireless 15 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag Toepassingslaag Karakterisatie en interactie van draadloze

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be

ONDERNEMINGSPLAN 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be ONDERNEMINGSPLAN 2014 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Innovatie.vrt.be Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst 2012-2016. De

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Professional services

Professional services Prijzen verhuur 3e kwartaal 2015 De Teradek Cube wordt op een camera geplaatst en genereert een H.264 videostream die live bekeken kan worden op een tablet of computer, binnen de range van de ingebouwde

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig:

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig: How to: Live stream In dit document vind je een uitleg over live streaming video via het internet, tevens bevat het een stap voor stap beschrijving om zelf aan de slag te gaan. Het is bedoeld voor zaaleigenaren

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn AGENDA WIE ZIJN WIJ? WAT IS SERVICE DESIGN? WAAROM EEN TOOLKIT? EEN CASE IN RIJKEVORSEL? WIE ZIJN

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse Masterclass Service Design 12 juni 2017 13, 26 juni en 6 juli 2017 http://www.servicesciencefactory.com/index.php/service-design-masterclass/ Hoe zorgt u er, in deze steeds sneller veranderende wereld,

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

Vrijgave Inspire release 8.3. Nieuwe functionaliteit Inspire Designer 8.3

Vrijgave Inspire release 8.3. Nieuwe functionaliteit Inspire Designer 8.3 Vrijgave Inspire release 8.3 Per direct is Inspire versie 8.3 beschikbaar. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de nieuwe mogelijkheden en toepassingen van deze nieuwe release. Tevens willen

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Professional Services

Professional Services Professional Services Winning deals together with Alcadis Professional Services Experience Center Het Experience Center biedt Alcadis alle faciliteiten om partners te informeren over Wi-Fi, IP-connectiviteit

Nadere informatie

Datum: 13 maart Dutch Guild. Egon Verharen/Marco Slik 1

Datum: 13 maart Dutch Guild. Egon Verharen/Marco Slik 1 Datum: 13 maart 2012 @ Dutch Guild. Egon Verharen/Marco Slik 1 HbbTV, pilot ervaringen Marco Slik, Beleidsadviseur DDU R&D Egon Verharen, Manager DDU R&D 2 Taak en doel NPO Taak NPO is gidsen en duiden

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

Proces Mediaverwerking

Proces Mediaverwerking Proces Mediaverwerking Anne Werst, manager Catalogiseren awerst@beeldengeluid.nl Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Cijfers Ruim 750.000 uur radio, televisie, film 1.500.000 catalogusbeschrijvingen

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Snelle en doelgerichte e-mailcommunicatie

Snelle en doelgerichte e-mailcommunicatie Snelle en doelgerichte e-mailcommunicatie Beheer en segmenteer uw contacten Beheer online uw eigen mediabibliotheek Creëer gepersonaliseerde berichten met dynamische inhoud Ontwerp uw bericht met onze

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving

Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving Heliview Online online@heliview.nl +31 (0)35 698 22 55 Index Inleiding... 3 Webinar Studio & Services... 4 Basic Webinar Service... 4 Standaard Webinar Service...

Nadere informatie

Uw Event. Volop interactie met het publiek!

Uw Event. Volop interactie met het publiek! Uw Event Volop interactie met het publiek! Betrek uw publiek Bij Sendsteps geloven we dat uw publiek van grote invloed is op het slagen van uw event. Naast de sprekers op het podium, voegt ook het publiek

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning AGENDA 1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning 3. Centrale distributie OLON MediaHub (lineair) 4. Workshops OLON Mediahub* - Workshop 1:

Nadere informatie

Sessie 8: Werkorderbeheer, Synergiën en RoSi

Sessie 8: Werkorderbeheer, Synergiën en RoSi Sessie 8: Werkorderbeheer, Synergiën en RoSi Benjamin Deprez Didier Audoor Sensitivity: Agiv trefdag Only 1 Generic title slide Proximus staat voor dichtbij zijn lorem ipsum dolor sit Subtitle lorem ipsum

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten.

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie Innovaties Participanten Initiatiefnemers Participeren in innovatie Word participant Voordelen participatie Marktrijpe innovaties Toepassingsgericht Energiebesparing

Nadere informatie

Opbouw archief tot nu toe

Opbouw archief tot nu toe Agenda Achtergrond bij de rollout VIAA timeline & archiefsysteem Proces digitalisering => archivering VIAA en U Demo & Training Future Work Support en documentatie. Opbouw archief tot nu toe Grootste mijlpalen

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be

JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be JAARVERSLAG 2014 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Innovatie.vrt.be 1 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst 2012-2016. De opdracht

Nadere informatie

Telecommunicatie op maat van uw onderneming.

Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Licom info@licom.be www.licom.be Industriezone Herdersbrug Pathoekeweg 9B 009 B-8000 Brugge T +32(0)50 45 78 00 Licom Z.1 Researchpark 310 B-1731 Zellik T +32(0)2

Nadere informatie

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag Programma namiddag 13u15 VIAA stelt voor (II): Digitale collecties: resultaten bevraging (slide nr 3) Kwaliteitscontrole: aanpak voor de toekomst

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam januari 2013 TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam Table of Contents Inleiding... 3 Gebruik van de

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Digitale opslag. Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013

Digitale opslag. Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013 Digitale opslag Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013 Digitale opslag Het einde van de tape Kostprijs Betrouwbaarheid Compressie De ideale oplossing Gratis kan ook Het einde van de tape Sinds

Nadere informatie

COMMUNICATIONS ASSISTANT BROCHURE

COMMUNICATIONS ASSISTANT BROCHURE COMMUNICATIONS ASSISTANT BROCHURE VERBETER TEAM- SAMENWERKING Panasonic Communication Assistant is een reeks productiviteit verhogende UC-toepassingen (Unified Communication) waarbij zakelijke telefonie

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Auteur 5 Inleiding 7 1 Een website is geen project 9 2 Online strategie 11 1 Voor wie is de website en wat is het doel ervan? 12 2 De website als deel van een multi-omgeving

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

Factsheet INSIGHTS Mirabeau

Factsheet INSIGHTS Mirabeau Factsheet INSIGHTS Mirabeau INSIGHTS Mirabeau Organisaties die de user experience optimaliseren op basis van data zijn de winnaars van morgen. Met het online platform als belangrijkste verkoopkanaal en

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Adobe s positionering op document beveiliging

Adobe s positionering op document beveiliging Adobe s positionering op document beveiliging Colin van Oosterhout Business Development Manager 1 Beveiliging: een funndamentele eis voor electronische documenten Electronische processen moeten gelijk

Nadere informatie

Factsheet LABS Mirabeau

Factsheet LABS Mirabeau Factsheet LABS Mirabeau LABS We helpen u met nieuwe innovaties om relevant te blijven in de digitale wereld De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten sluiten nieuwe technologie tegenwoordig

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT DECHESNE EN BOERTJE Als fullservice eventmarketing bureau hebben wij het mooiste vak van de wereld: het raken en laten stralen

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00187 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst 'Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren' - periode

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie