JAARVERSLAG VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel. Innovatie.vrt.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel Innovatie.vrt.be 1

2 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst De opdracht maakt het voorwerp uit van de specifieke overeenkomst Onderzoek & Innovatie tussen de VRT en Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Managementsaspecten 4 2 Zelfevaluatie 5 3 Kritische-prestatie indicatoren 6 4 Statusoverzicht onderzoekstrajecten 15 A ONDERZOEKSTRAJECT SNELLE PRODUCTIE EN CONSTANTE FLOW 16 Project N: Snelle Productie 16 B ONDERZOEKSTRAJECT MULTIPLATFORM PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE 18 Project M: MISTRAL Managing Internet video STReaming through Adaptation and Learning 18 Project P: Multiplatformproductie en distributie 19 C ONDERZOEKSTRAJECT AUTOMATISCHE ARCHIVERING, ANNOTATIE EN ONTSLUITING 27 Project O: STON Spraak- en taaltechnologisch ondertitelen in het Nederlands 27 Project T: TOSCA-MP Tast-oriented search and content annotation for media production 29 Project V: AARON Automatische Archiefontsluiting 31 Project Q: Kwaliteitscontrole 35 D ONDERZOEKSTRAJECT CROWD SOURCING & DATA DRIVEN JOURNALISM 38 Project D: Data Driven Journalism 38 E ONDERZOEKSTRAJECT GEPERSONALISEERDE EN PARTICIPATIEVE GEBRUIKERSERVARINGEN 45 Project F: Future Media Experience 45 Project Z: Empathic Products 59 3

4 MANAGEMENTASPECTEN Een methodologie op maat van O&I In 2012 slaagde VRT O&I erin om diverse onderzoeks- en innovatieprojecten op te starten en tot een succesvol resultaat te brengen zonder al te formele processen. De methodes rond gebruikersgedreven onderzoek en prototyping die we hiervoor nog experimenteel gebruikten, werden in 2013 aangevuld en bijgeschaafd. We gingen te rade bij onze academische partners (zoals iminds-smit VUB en iminds-cuo KUL) en kregen van hen waardevolle input, en we konden een samenwerking opzetten met enkele productontwikkelingsbedrijven. Zo bouwen we stap voor stap een toolset van onderzoeksmethodes aangepast aan onze werking. Deze toolset gebruiken we als referentie, ondersteuning en houvast. Om de unieke werking van een innovatieafdeling zoveel mogelijk zuurstof te geven, vermijden we rigide processen. We kiezen voor een methode of combinatie van methodes op maat van het project. In 2014 willen we met deze methodes verder ervaring opdoen zodat ze uitgroeien tot een sterkte van O&I. We zetten VRT O&I op de kaart Is het voor een extern publiek duidelijk wat VRT O&I doet en waarom? Om zeker te zijn dat we de juiste mensen en instanties bereiken, hebben we in maart 2013 een gestructureerde rondvraag gedaan. We bevroegen mensen binnen en buiten de VRT, van onze eigen afdeling tot al onze interne en externe partners. Er bleek duidelijk dat we een bredere communicatie nodig hebben binnen en buiten VRT om onze projecten bekender te maken. Om aan deze nood tegemoet te komen, organiseren we op geregelde basis presentaties met (inter)nationale sprekers gericht op een breder publiek en is er onze jaarlijkse conferentie Media Fast Forward. Omgekeerd nodigen we ook sprekers uit die mikken op een meer gespecialiseerde doelgroep. Dit jaar hebben we ons voor het eerst ook gericht op een jong ondernemend publiek. In onze Make-a-thon kregen jongeren de kans om hun idee voor de media van morgen vorm te geven. Dankzij al deze evenementen hebben we ervaring gekregen met verschillende formats. Dat stelt ons in staat om meer gerichte en effectieve communicatieacties uit te voeren. Er werd ook duidelijk dat het O&I-team nood heeft aan een eenvormige communicatieset, daarom hebben we een herkenbare huisstijl uitgewerkt die we nu consequent gebruiken. Internationale uitdagingen vragen om een internationale aanpak Onderzoeksonderwerpen zoals personalisatie, content- en distributiestrategie belangen de mediasector wereldwijd aan. Het heeft dan weinig zin om afzonderlijk naar oplossingen te zoeken. De handen in elkaar slaan met de iminds-onderzoeksgroepen en samen een rol op Europees niveau spelen, is een betere strategie. Dit jaar hebben we verder geïnvesteerd om aan grotere, Europese projecten deel te nemen om op langere termijn als een volwaardige Europese innovatiespeler te worden beschouwd. In 2014 staat met ICOSOLE alvast een nieuw Europees FP7-project op de agenda, waar naast internationale partners (o.a. BBC R&D, Joanneum) ook iminds betrokken is. 4

5 ZELFEVALUATIE Sterktes Het O&I-team bestaat uit profielen met verscheidene specialisaties en dat is een absolute verrijking voor het onderzoek en de dagelijkse werking. Dit multidisciplinaire team blijft niet op zichzelf staan, maar haakt vaak in op academici, mediamakers en jong (soms nog studerend) talent. Het feit dat zulke profielen ook proactief toenadering zoeken, is een positief signaal wat betreft onze rol als innovatieve speler in Vlaanderen. Onze evenementen blijken een schot in de roos te zijn. Op de Make-a-thon konden deelnemers zelf aan de slag met allerlei mediatools en -materiaal, terwijl we op Media Fast Forward en andere gelijkaardige sessies eigen onderzoekers en externe sprekers een podium geven. Beide formules, enerzijds interactiviteit, anderzijds kennisoverdracht, konden op grote interesse rekenen. De inspanningen voor zulke communicatieacties lonen met andere woorden. Onze onderzoekers worden vaak betrokken bij projecten in een adviserende rol. Zowel bij VRT als EBU worden ze gevraagd om strategische inzichten te delen. Dat is een duidelijke erkenning van hun expertise en is ook een effectieve manier om ons als onderzoeksgroep meer ruchtbaarheid te geven. Aandachtspunten Er is veel vraag naar O&I als partner in Vlaamse en internationale onderzoeksprojecten. Het is belangrijk dat we toezien op de verwachtingen van (potentiële) onderzoekspartners. We kunnen immers niet alle vragen beantwoorden. We willen graag als klein team in samenwerking met andere Vlaamse onderzoeksgroepen resultaten boeken die een verschil maken. Als innovatieafdeling binnen een omroep moeten we bovendien de link blijven leggen tussen de toekomstige mediabeleving van de eindgebruiker en de technologische ontwikkelingen. Dat is een continue uitdaging die we in 2014 verder zullen aangaan. De juiste focus leggen, zonder de volledige keten uit het oog te verliezen, is hierbij noodzakelijk. Daarom verkiezen we om in bepaalde onderzoeksdomeinen heel actief te participeren, terwijl we andere veeleer opvolgen. De verantwoording voor de door ons gekozen onderzoeksdomeinen staat gedocumenteerd in het meerjarenplan. Een aandachtspunt hierbij is dat we duidelijk communiceren waarom we niet deelnemen aan een project, om goede langetermijnrelaties te verzekeren met potentiële partners. We hebben, tot slot, nood aan een overkoepelend kader om de overdracht en incubatie van onderzoeksresultaten mogelijk te maken. Hoewel het momenteel succesvol verloopt, gaat het om ad hoc oplossingen. Dat zorgt soms voor onduidelijkheid en onzekerheid. Daarom hebben we een kader nodig dat omschrijft wat we wel en niet doen in de context van onze afdeling en opdracht. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld al dat blijvende opvolging vanuit onze expertenrol nodig is. 5

6 KRITISCHE-PRESTATIE INDICATOREN KPI 1 - PROACTIEF VERSPREIDINGSBELEID Open workshops Doelstelling 2013: 2 workshops Behaald 2013: 6 workshops Projectresultaten en projectstatussen worden maandelijks voorgesteld op interne sessies, Vrijdagsessies. Deze zijn gericht op het O&I-team en VRT-medewerkers van andere afdelingen. Ook externe sprekers maken deel uit van het programma. Ervaringen of projecten van buiten de eigen werking kunnen inspirerend werken. Afgelopen jaar zijn drie van deze sessies ook opengesteld voor een extern publiek. In mei bracht de Amerikaanse webkunstenaar Jonathan Harris een bezoek aan de VRT. In de studio van De Zevende Dag stelde hij enkele van zijn projecten voor, waarbij verhalen vertellen op digitale platformen de rode draad vormde. In juni lokte de BBC-journalist Matt Danzico met zijn presentatie The Science of Storytelling meer dan honderd geïnteresseerden naar de VRT. In juli werd een sessie in samenwerking met CHI Belgium georganiseerd. Dit is de Belgische afdeling van SIGCHI (ACM), de internationale vereniging voor professionals met een interesse in alles wat te maken heeft met de interactie tussen mens en technologie. CHI Belgium is jaarlijks een aantal keer te gast bij onderwijsinstellingen of bedrijven om via presentaties kennis te delen en te netwerken. In het programma dat in overleg werd samengesteld, kwam ook een eigen project, Ketnet Krijt aan bod. Voor dit event maakte ook de Amerikaan Jeff Jarvis, een autoriteit in de journalistiek, deel uit van de sprekerslijst. Ook hier daagden weer zo n honderd toeschouwers op. Op zulke publieke activiteiten neemt VRT O&I de rol op van initiator en is er ook steeds een tijdslot voorzien om de werking van VRT O&I voor te stellen. In september werd een workshop rond infografiek georganiseerd voor de interne productieteams in de context van het onderzoeksproject rond datavisualisatie. Aan bod kwamen tools en workflows die gebruikt worden bij het produceren van infografieken. Op 12 en 13 oktober stond een cocreatie workshop op de agenda, waar digitale creatievelingen aan de slag konden gaan met VRT-materiaal (digitaal en analoog) om innovatieve concepten te bedenken en uit te werken. Er waren een dertigtal deelnemers. We beschouwden deze Make-a-thon als een manier om onze werking breder bekend te maken en richtten ons vooral op de creators die moeilijker te bereiken zijn via traditionele presentaties. Drie studenten van MCT Antwerpen (Multimedia en Communicatietechnologie) werden verkozen als eindwinnaar. Met het door hun bedachte "Ketnet Bakske" krijgen kinderen zelf hun zeg in het live weekendprogramma Ketnet Kingsize. De winnaars kregen de kans hun concept voor te stellen aan Ketnet. Op vrijdag 29 november organiseerden we de tweede editie van onze conferentie Media Fast Forward. Deze vond opnieuw plaats op VRT en gaf een podium aan een mix van interne en externe sprekers. Ook was er ruimte om demo s van onze onderzoeksresultaten en prototypes te tonen. Er waren zo n tweehonderd aanwezigen. 6

7 DYNAMISCHE WEBSITE Doelstelling 2013: website beschikbaar Behaald 2013: ja, website beschikbaar Op geregelde basis plaatsen we updates van projecten op onze website. In 2013 plaatsten we gemiddeld drie nieuwe blogposts per maand. Deze hebben telkens zo n vijftigtal lezers. Van evenementen zoals de Make-athon en Media Fast Forward zorgen we dat er ook audiovisueel materiaal ter beschikking is, zoals een fotoverslag en videobeelden. Dat lokt altijd meer surfers naar de website. De Make-a-thon leverde zo n 350 unieke bezoekers op, terwijl Media Fast Forward zo n 600 bezoekers aantrok. De livestream van Media Fast Forward die we beschikbaar stellen, werpt duidelijk zijn vruchten af. Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd ook meer actief op sociale media aanwezig te zijn. Uit de webcijfers blijkt vooral Twitter het meest effectieve medium te zijn, dat bezoekers naar onze website leidt. In 2014 plannen we een update van de website. KPI 2 - STRATEGISCHE SAMENWERKINGEN Doelstelling 2013: 2 samenwerkingsovereenkomsten Behaald 2013: 3 samenwerkingsovereenkomsten - samenwerkingsovereenkomst met KU Leuven R&D - samenwerkingsovereenkomst met VUB - samenwerkingen in het kader van MIX - diverse besprekingen en aanzetten tot extra samenwerkingsovereenkomsten (iminds-mm Lab-UGent, iminds-etro-vub, KHLim - Mad Faculty - Play and game, Howest - Devine) iminds-cuo KU Leuven VRT O&I heeft een samenwerkingscontract met het Centrum voor Usability Onderzoek (KU Leuven) sinds Samen met enkele andere internationale partners, werd het FP7 IP projectvoorstel Transmuse geschreven. Het project werd helaas niet goedgekeurd, maar het idee zal op een later moment weer opgepikt en verfijnd worden. CUO en VRT O&I hebben enkele brainstorms voor gezamelijke projecten achter de rug. Er werd gewerkt aan een projectvoorstel dat onder andere voor Ketnet de link tussen on- en offline wereld zinvol wil maken. CUO en VRT O&I werken niet enkel samen op het vlak van onderzoek, maar ook van opleiding: in juli gaf dr. David Geerts een opleiding op maat over Human Centered Design aan het team van O&I. In het kader van de tentoonstelling 100 Jaar radio publiceert de KU Leuven een boek over het medium. Het boek is een verzameling van verschillende onderzoeken waarbij het laatste hoofdstuk de toekomst van radio bespreekt. Dit hoofdstuk werd samen door VRT O&I en het CUO geschreven en vermeldt de voornaamste O&Ionderzoeksprojecten over radio. Het boek zal tijdens de tentoonstelling voorgesteld worden. iminds-smit VUB Een samenwerkingscontract werd afgesloten met de onderzoeksgroep iminds-smit (Studies on Media, Information and Telecommunication) van VUB. Deze samenwerking houdt - naast de uitwisseling van kennis en de mogelijkheid om samen te werken op projecten - in dat er een doctoraatstudent overkoepelend werkt: halftijds voor de onderzoeksgroep en halftijds bij Onderzoek & Innovatie. Zij houdt zich bij O&I voornamelijk bezig met gebruikerstesten van de O&I-proefproducten en de bijbehorende Proeftuin. 7

8 iminds - ilab.o In samenwerking met iminds-smit Vrije Universiteit Brussel en iminds-ilab.o werd een proeftuin opgestart. iminds-ilab.o ondersteunt VRT O&I met de vroeger opgedane expertise over living labs en verzorgt het panelmanagement. Intussen werd De Proeftuin ingeschakeld voor exploratief gebruikersonderzoek in het kader van MySporza, het testen van de Ketnet Reporter Applicatie en het valideren van de conceptoefening rond Radio Netgemist. Daarnaast diende De Proeftuin ook ter verspreiding van de Iedereen Beroemd applicatie en als rekruteringstool voor extern onderzoek naar de tweedschermapplicatie De Ridder. MIX O&I werkte in 2013 intensief mee aan het voorbereiden van een aantal MIX projectvoorstellen. Het gaat om In the mood for Canvas, KACETOO / WOOPI, Steamer en Providence. O&I participeerde ook aan de voorstudie van Unified thesaurus. KPI 3 - EBU PARTICIPATIE Doelstelling 2013: Ranking binnen top-10 Behaald 2013: top-5 VRT O&I blijft sterk bijdragen aan de EBU-werkgroepen. De kennis die daar gedeeld wordt tussen de omroepen, komt heel de Vlaamse mediasector ten goede. Een van de strategische programma's rond metadata Media Information Management bestaat uit verschillende werkgroepen. VRT O&I heeft voornamelijk haar expertise verleend aan de MIM-MM (Metadata Models) groep voor de totstandkoming van het CCDM-datamodel. De technologieafdeling heeft op VRT intussen een eigen implementatie van de CCDM-standaard gemaakt voor de integratie van verschillende productiesystemen. In juni 2013 stond dit beschreven in de publicatie van Tech-i, het magazine van EBU Technical. Verder draagt VRT O&I ook actief bij aan de werkgroep rond automatische informatie-extractie. In 2013 werd een van onze onderzoekers aangeduid als voorzitter van deze werkgroep. De huidige taken van deze werkgroep zijn het verzamelen van richtlijnen voor het gebruik van de AVDP-metadatastandaard, en het uitwerken van een methodologie voor evaluatie van automatische informatie-extractiesystemen in een mediaproductiecontext. VRT O&I nam ook deel aan het bezoek aan de Duitse (SWR) en Deense (DR) openbare omroep, in het kader van de EBU-werkgroep IMPS (Integrated Media Production Strategies). De ervaringen en nieuwe inzichten opgedaan tijdens deze bezoeken werden intern doorgegeven, zowel binnen VRT Technologie als naar VRT Nieuws. Een verslag van het bezoek aan DR, een van de meest vergevorderde Europese omroepen op gebied van crossmediale nieuwsproductie en -distributie, werd gepubliceerd op de VRT O&I-website. VRT O&I participeert ook actief in de EBU Quality Control en Beyond HD-werkgroepen, in nauwe aansluiting met het eigen onderzoek (cfr. project Q). Ook de BroadBand Networks (BBN), TV Platforms (TVP) en Future Storage Systems (FSS) werkgroepen worden actief gevolgd door O&I. De BBN-werkgroep bestudeert de uitdagingen die broadcasters ondervinden voor het gebruik van breedbandinternet als distributiekanaal. De TVP-groep concentreert zich op de beleving op het tv-toestel zelf: van programmagids tot rode knop, van interactieve overlays tot uitgesteld kijken naar extra content. Binnen FSS zoeken we oplossingen voor de opslag van het steeds groeiende volume aan mediamateriaal, en de steeds hoger wordende eisen om ermee te werken. In het kader van BeyondHD participeren we ook actief in de Broadcast Technology Futures (BTF) groep. De manager van O&I is in 2012 verkozen als lid van het Technical Committee, het overkoepelend orgaan van de technische werkgroepen binnen EBU. Zij vergaderen elk trimester en hebben maandelijks webconferenties. 8

9 Hij nam in die hoedanigheid ook deel aan de Technical Assembly, de jaarlijkse bijeenkomst van de technische directeuren van de EBU-leden. Een medewerker van O&I is Technical Liaison Officer (TLO) en verzorgt de relaties tussen EBU Tech en de VRT. Vergaderingen DATUM BESCHRIJVING /31 Production Technology Seminar /02-02 Werkgroep Quality Control Media Information Management vergadering WebEx programma samenstelling Network Technology Seminar WebEx werkgroep Future Storage Systems /14 Radio Week (met Radio Hack, Digital Radio Summit) /13 Werkgroep Future Storage Systems /15 Werkgroep Integrated Media Production Strategies- bezoek SWR WebEx EBU Quality Control werkgroep /28 BroadThinking Seminar WebEx werkgroep Future Storage Systems WebEx werkgroep BroadBand Networks /16 Werkgroep Quality Control WebEx werkgroep Future Storage Systems /16 Workshop Immersive Audio for Broadcasters /24 BeyondHD DVT-EBU Facts finding workshop /28 Werkgroep Quality Control Werkgroep TV Platforms Werkgroep BroadBand Networks Werkgroep Future Storage Systems /06 Metadata developer network seminar /07 Werkgroep Integrated Media Production Strategies - bezoek DR /14 Technical Assembly 9

10 /26 Network Technology Seminar Mediatrack tijdens de RMLL conferentie /28 Future Storage Systems werkgroep /30 Werkgroep BeyondHD /06 Werkgroep BeyondHD /10-03 Quality Control werkgroep Media Information Management vergadering /07 Forecast /08 Integrated Media Production Strategies meeting bij Swedish Radio /19 EBU DevCon conferentie /26 UHDTV Voices & Choices /28 Technical Liaison Officers bijeenkomst TV Platforms & Services werkgroep Broadband Networks werkgroep /11 Quality Control werkgroep Diffusie Wouter Vanderhaeghe, Mike Matton & Evelien van Malderen, Towards a New Integration Architecture, EBU Tech-i 16, juni Interne workshop debrief EBU Production Technology Seminar, Presentatie over Open Source op Network Technology Seminar, Presentatie op General Assembly, Medewerking aan EBU-standpunt over Netwerkneutraliteit naar de Europese Commissie, juni-juli. Voorstelling van VRT O&I op de TLO-bijeenkomst te Genève, /28. Dieter Boen In the Spotlight in EBU Tech-i 18, december

11 Deelname EBU-evenementen 2013 VRT-deelnemers in Technische Werkgroepen van de EBU VRT Onderzoek & Innovatie organiseert de werking en de samenwerking met EBU Technicalogy & Innovation binnen de VRT. Hieronder volgt een overzicht van de actieve VRT-medewerkers binnen de EBU-werkgroepen. O&I-medewerkers zijn aangeduid met een asterisk (*). 11

12 12

13 13

14 KPI 4 - BIJDRAGE TOT NIEUWE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN Doelstelling 2013: bijdrage tot 2 nieuwe producten of diensten Behaald 2013: 3 1) De contributieoplossing zoals beschreven in Project N, Snelle productie, draait momenteel als prototype en past in een lopend investeringsproject van VRT Technologie voor de vernieuwing van dertien reportagewagens van VRT Radio 2 en VRT Nieuws. Er lopen contacten om deze oplossing mogelijk ook buiten VRT verder te industrialiseren. 2) De interactieve applicatie Ketnet Krijt zoals beschreven in Project F, Werkpakket F3.1.2 werd, op basis van de lessen geleerd tijdens het onderzoeksproject in samenwerking met Ketnet, verder uitgewerkt door de VRTmedialab/iMinds spin-off Small Town Heroes. Zij implementeren hun versie momenteel bij NCRV, een van de Nederlandse openbare omroepen. Dit onderzoek draagt dus bij aan de groei van deze succesvolle Vlaamse start-up. 3) De oplossing voor automatische opknipping van verzamelbanden op basis van zwartherkenning en de koppeling aan bijhorende metadata zoals verder beschreven in Project V: de ontwikkelde algoritmes uit AARON werden overgedragen aan VRT Technologie en zijn geïntegreerd in een applicatie. Daarmee zetten we de eerste stap om automatische analysetools aan te wenden voor een efficiëntere archivering van het Vlaams audiovisueel erfgoed. Hier zal niet enkel VRT maar ook VIAA van kunnen profiteren. 14

15 STATUSOVERZICHT ONDERZOEKSTRAJECTEN Voor een volledig overzicht van de onderzoekstrajecten verwijzen we graag door naar het Meerjarenplan Onderzoek & Innovatie Met betrekking tot de verschillende projecten kan meer informatie worden gevonden in het Ondernemingsplan Onderzoek & Innovatie Beide documenten zijn terug te vinden op De opleveringen waarnaar wordt verwezen in de rapportering van de projecten zijn steeds op te vragen, indien niet online beschikbaar. Het project verloopt volgens vooropgestelde scope en timing. Het project loopt maar is onderhevig aan wijzigingen in scope of timing. Het project ligt momenteel stil. Het project is afgelopen. STATUS ONDERZOEKSTRAJECT PROJECT ID TITEL Snelle productie en constante flow Project N Snelle Productie Multiplatform productie en distributie Project M Project P MISTRAL Managing Internet Video Streaming Through Adaptation and Learning Multiplatformproductie- en distributie Automatische archivering, annotatie en ontsluiting Project O Project T Project V Project Q STON Spraak- en taaltechnologisch ondertitelen in het Nederlands Tosca-MP - Task-oriented search and content annotation for media production AARON - Automatische archiefontsluiting Kwaliteitscontrole Crowd sourcing & data driven journalism Project D Data Driven Journalism Gepersonaliseerde en participatieve gebruikerservaringen Project F Project Z Future Media Experience Empathic Products 15

16 ONDERZOEKSTRAJECT SNELLE PRODUCTIE EN CONSTANTE FLOW PROJECT N: SNELLE PRODUCTIE (VRT Onderzoek & Innovatie) Audio(visueel) materiaal snel produceren en publiceren, is voor elke nieuwsredactie van primordiaal belang. Zeker nu ook (mobiel) internet gemeengoed is geworden, verwachten mediagebruikers om ogenblikkelijk geïnformeerd te worden over gebeurtenissen. De bestandgebaseerde workflow biedt in deze context voordelen. In tegenstelling tot een tapegebaseerde workflow, kan de overdrachtssnelheid variëren. Zo kunnen reportages via diezelfde mobiele netwerken (3G of tegenwoordig 4G/LTE) worden doorgestuurd tijdens het rijden, of kunnen de talrijk aanwezige Wi-Fi-hotspots (eventueel zelfs gecombineerd) worden ingezet om sneller dan realtime door te sturen. Algemene status Dit onderzoekstraject werd opgeleverd en wordt momenteel overgedragen aan VRT Technologie om in de nieuwe nieuwswagens gebruikt te worden. Er werd bestudeerd of en hoe we verschillende communicatiekanalen kunnen combineren: is het mogelijk om een reportage versneld door te sturen door naast (bijvoorbeeld) de satellietverbinding ook de lokale hotspots van (bijvoorbeeld) Belgacom en Telenet (FON, respectievelijk Homespot) te gebruiken? Data versturen via satelliet vormt door de lange tijd dat het signaal onderweg is een uitdaging. In onze testen verbeterden enkele ingrepen aan beide kanten van de satellietverbinding de effectieve doorvoersnelheid met een factor 3 (activiteit N.1.2). Verschillende kanalen combineren (activiteit N.1.3) levert in het ideale geval de som op van de bandbreedtes van de individuele kanalen. Het proces zelf van deze bonding vereist uiteraard wat overhead, net als de versleuteling van de verbindingen. In praktijk krijgen we dus iets minder dan de som van de kanalen. Anderzijds wordt ook geprobeerd de data te comprimeren wat, afhankelijk van de comprimeerbaarheid van de data, een snelheidswinst kan opleveren. Nieuwe verbindingen met het internet worden geactiveerd van zodra de netwerkkabel (of draadloze equivalent) in het toestel wordt geplugd (N.1.6). Alle verbindingen die door het toestel lopen, worden automatisch aangepast om gebruik te maken van de bonding, compressie en VPN-beveiliging. Aan de andere kant van de verbinding worden deze aanpassingen ongedaan gemaakt, waardoor noch client, noch server moeten aangepast worden (N.1.4). Het toestel werkt dus plug-and-play. De ondersteuning voor een eenwegsverbinding (N.1.5) werd niet uitgevoerd. Deze activiteit werd oorspronkelijk toegevoegd om rond de simplexbeperking van het huidige TNG-netwerk te werken. Nieuwe oplossingen hebben deze simplexbeperking niet meer. 16

17 Activiteiten TAAK BESCHRIJVING TYPE STAND N.1.1 Testen bondingprotocol in combinatie met ander verkeer Proof of concept / Document 100% N.1.2 Testen IP over satelliet Document 100% N.1.3 Combineren 3G/Wi-Fi en satelliet Proof of concept 100% N.1.4 Bouwen appliance dat transparant ongewijzigde toestellen kan upgraden Proof of concept 100% N.1.5 Ondersteuning eenwegsverbindingen Proof of Concept 0% N.1.6 Bouw robuuste appliance met flexibele netwerkconnectiviteit Proof of Concept 100% Vergaderingen DATUM BESCHRIJVING Meeting met VRT Technologie Projecten (overdracht) Meeting met VRT Technologie Projecten (overdracht) Testen combinatie Satelliet & Wi-Fi Meeting met VRT Technologie Projecten (overdracht) Demo voor VRT Nieuws Meeting met VRT Technologie Projecten (overdracht) Meeting met VRT Technologie Projecten (overdracht) Testen samen met het netwerkteam van VRT Technologie Meeting met VRT Technologie Projecten (overdracht) Evaluatie Dit project mag als geslaagd worden aanzien. Zowel de kerntaak (het bundelen van netwerkcapaciteit) als de functionele vereisten (transparant, robuust) voert het prototype met succes uit. Momenteel zijn er vier testtoestellen gemaakt om langdurigere testen mee uit te voeren. In zijn huidige vorm gaat het om een prototype. Zo is er bijvoorbeeld geen noemenswaardige gebruikersinterface, waardoor er nog extra ontwikkelingen nodig zijn om het in productie te kunnen gebruiken. 17

18 Diffusie Bij elke mijlpaal werd een demo georganiseerd voor de betrokken stakeholders. Van de veldtesten werd een verslag gepubliceerd op de website. De laatste versie van het prototype wordt momenteel getest door zowel VRT Nieuws als het netwerkteam van VRT Technologie. Momenteel loopt er een investeringsproject om de nieuwswagens te vernieuwen; de door ons ontwikkelde technologie zal er in gebruikt worden. ONDERZOEKSTRAJECT MULTIPLATFORM PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE PROJECT M: MISTRAL MANAGING INTERNET VIDEO STREAMING THROUGH ADAPTATION AND LEARNING (iminds ICON) Algemene status Het IWT-project MISTRAL onderzoekt volgende generatie HTTP-adaptive streaming (HAS) architecturen en protocollen voor de realisatie van mediastreaming van hoge kwaliteit video over IP-netwerken in het algemeen, en het internet in het bijzonder. De technische vereisten van volgende generatie HTTP-streaming worden bepaald aan de hand van twee use cases, "webtelevisie" en "multisite collaboratie". VRT O&I werkt uitsluitend mee aan de use case webtelevisie. De use case webtelevisie heeft als doel de eindgebruiker hoge kwaliteit content te laten consumeren in een residentiële context via (open) internet op om het even welk toestel met HTTP-adaptieve streaming technologie ondersteuning. In samenwerking met projectpartner Alcatel-Lucent heeft VRT O&I in het eerste semester onderzocht of het gebruik van Schaalbare Video Codering (SVC) de typische buffer delay van een tiental seconden (of meer) ook bij livestreaming kan verminderen tot een meer aanvaardbare delay van bijvoorbeeld minder dan vijf seconden. De huidige commerciële SVC-encoders bleken jammer genoeg kwalitatief niet goed genoeg om dit te kunnen realiseren. De referentiecodec is dan weer niet performant genoeg. We gingen ook na of het mogelijk is om via een uitbreiding van de MPEG-DASH standaard de variabele bitrate te signaleren. Dat zou de kwaliteit van de gebruikersbeleving kunnen verbeteren. Er bleken uiteindelijk geen client- en servertoepassingen voor MPEG-DASH beschikbaar te zijn, om dit met een aanvaardbare inspanning mogelijk te maken. In het tweede semester werd door Alcatel-Lucent een werkend prototype van de use case webtelevisie geïmplementeerd. Er werd een HAS videospeler ontworpen, op basis van buffers van slechts twee seconden (bestaande players typisch dertig seconden), dit door gebruik te maken van SVC. Het prototype werd gedemonstreerd op de iminds conferentie en in de testopstelling vergeleken met Apple HTTP-live streaming, de meest populaire HAS videospeler op dit moment. Naast een veel kortere delay en een vlottere kwaliteitsaanpassing, blijft de MISTRAL video player ook doorspelen bij lage bandbreedtes terwijl dit bij de Apple video player in een freeze resulteert. 18

19 Activiteiten TAAK BESCHRIJVING TYPE STAND M.1.2 Werkend prototype use case webtelevisie Software en document 100% M.1.3 Validatie resultaten van prototype webtelevisie Document 100% Vergaderingen DATUM BESCHRIJVING Plenaire vergadering bij VUB Plenaire vergadering bij Alcatel Lucent Diffusie De resultaten van het MISTRAL project werden door projectpartner Alcatel Lucent gedissemineerd op de Alcatel Bell Open Days en iminds the Conference. Evaluatie De bijdrage van VRT O&I was in de praktijk kleiner dan vooraf ingeschat. Bij de goedkeuring van het project eind 2011 (bij de afsluiting van VRT-medialab) werd de voor VRT interessante use case webgebaseerde montage geschrapt. De projectresultaten tonen wel aan dat de toepassing van SVC in combinatie met adaptive streaming, de delay en kwaliteitsaanpassing bij over-the-top internetstreaming gevoelig kan verbeteren. Het blijft wel jammer dat het technisch niet mogelijk bleek dit ook in een livestreamingscenario aan te tonen. De belangrijkste oorzaak is dat de markt zich momenteel vooral focust op HEVC en (nog) niet op SVC. PROJECT P: MULTIPLATFORMPRODUCTIE EN -DISTRIBUTIE (VRT Onderzoek & Innovatie) Mediaproductie en -distributie zijn in volle ontwikkeling. Zo zullen de verschillende media (radio, tv, web) steeds vaker en sneller op elkaar moeten kunnen inspelen. Webproductie wordt een volwaardig mediakanaal met een eigen taal voor het vertellen van verhalen (cfr. digital storytelling ), waar bijvoorbeeld nieuwsfeiten zo snel mogelijk worden gebracht via eigen webproductie ( online first principe). De andere media kunnen hier dan nadien met meer diepgang en specifieke troeven op inspelen. Deze ontwikkelingen zullen een belangrijke impact hebben op de vereisten van de toekomstige mediaproductiearchitectuur. In dit project onderzoeken en testen we via een aantal gerichte werkpakketten enkele belangrijke toekomstige ontwikkelingen van mediaproductie, en de impact ervan op productieworkflows: - testen van technologieën die de kwaliteit en efficiëntie van tv-productieworkflows kunnen verbeteren (P.1) - hergebruik van breedband (web)grafiek in broadcast workflows (P.2) - combineren van radio- en videowebdistributie (P.3) - op maat gemaakte set van productietools voor actuaprogramma s, die toelaten om op een intuïtieve en efficiënte manier een verhaal op te bouwen (P.4) 19

20 Werkpakket P.1 Toekomstige productiearchitectuur Algemene status In dit werkpakket wordt onderzocht hoe geavanceerde productietechnologieën inspelen op de gebruikersnoden en welke impact ze hebben op de toekomstige productieworkflows. Op welke manier is een meer decentrale (post)productiearchitectuur mogelijk? In welke mate kan (pre)montage op locatie plaatsvinden en kan er tegelijk gebruik worden gemaakt van centraal opgeslagen materiaal? Wat is de stand van zaken van Beyond HD -technologie met het oog op toepassing ervan binnen omroepen? Welke meerwaarde kan deze technologie bieden voor de toekomstige gebruikerservaring? Beyond HD is de overkoepelende term voor alle technologieën die een immersieve mediaervaring mogelijk maken, zoals hogere beeldfrequentie (HFR), hogere spatiale resolutie (UHDTV), en hoger dynamisch bereik (HDR). In de context van locatieonafhankelijke videoproductie werd een proefopstelling voorbereid. We verzamelden de specificaties en schaften de benodigde hardware in functie van de beoogde workflow(s) aan. Concreet willen we de flexibiliteit en gebruikerservaring van een state-of-the-art webgebaseerde montagetoepassing (Adobe Anywhere) in praktische productieworkflows uittesten. De concrete uitvoering van deze testen is gepland voor begin Verder werd een aantal big sensor cameratesten voorbereid en uitgevoerd. Meer specifiek lag de focus hierbij op het verzamelen van High Dynamic Range (HDR) en High Frame Rate (HFR) testmateriaal, omdat algemeen wordt aangenomen dat deze twee technologieën de grootste mogelijke meerwaarde kunnen realiseren in vergelijking met de actuele HD-kwaliteit. Concreet werd een aantal bewegende beelden opgenomen tot 120 beelden per seconde en met erg grote contrasten. Eerst werd een aantal tools onderzocht en geselecteerd om te komen tot een Beyond HD grading proefopstelling. Dit hield het hardware- en softwarematig ombouwen van de traditionele HDTV-keten naar een UHDTV-keten in, inclusief een uitbreiding van de bestaande kleurenruimte. We hebben onderzocht of en hoeveel kwaliteitswinst er behaald kan worden bij kleurcorrectie op het oorspronkelijke, onbewerkte beeldmateriaal (RAW) ten opzichte van de huidige kleurcorrectie workflow op basis van HDcompressieformaten. De testen werden uitgevoerd op hoge kwaliteit UHDTV-productiecontent van de VRTdramareeks Helena De Ridder. De resultaten tonen aan dat er in kritische fragmenten een aanzienlijke kwaliteitswinst kan geboekt worden als de grading op het originele UHDTV-materiaal wordt uitgevoerd, zonder hierbij een complexere workflow te introduceren. Ook wordt de markt van Beyond HD tv s en monitors van dichtbij opgevolgd om de Beyond HD testresultaten uiteindelijk op te kunnen weer te geven. In het kader van de EBU Broadcast Technology Future (BTF) groep wordt in samenwerking met onder meer IRT, BBC en NHK de mogelijkheid onderzocht om gezamenlijk enkele identieke en voor verdere onderzoekstesten geschikte BeyondHD schermen te laten produceren door een gespecialiseerde fabrikant. Activiteiten OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE STAND P.1.1 Evaluatie 4K-workflows Demonstratie en document 100% P.1.2 Locatie-onafhankelijke videoproductie Proof of concept en document 20% 20

JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be

JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be JAARVERSLAG 2014 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Innovatie.vrt.be 1 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst 2012-2016. De opdracht

Nadere informatie

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Meerjarenplan 2013-2015

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Meerjarenplan 2013-2015 VRT ONDERZOEK & INNOVATIE Meerjarenplan 2013-2015 Januari 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel +32 2 741 36 32 Innovatie.vrt.be Dit document heeft betrekking op de toegevoegde

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2014

Meerjarenplan 2012-2014 Overeenkomst Onderzoek & Innovatie Meerjarenplan 2012-2014 Maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1 De opdracht...3 2 Onderzoek in een veranderend medialandschap...4 3 Strategische uitdagingen en trends...5 4 Belangrijkste

Nadere informatie

lineup www.lineup-project.be Simon Timmermans Katholieke Hogeschool Limburg Media en Design Academie Communicatie en Multimedia Design 2008-2009

lineup www.lineup-project.be Simon Timmermans Katholieke Hogeschool Limburg Media en Design Academie Communicatie en Multimedia Design 2008-2009 lineup www.lineup-project.be Simon Timmermans Katholieke Hogeschool Limburg Media en Design Academie Communicatie en Multimedia Design 2008-2009 Promotoren: Steven Malliet Ann Laenen 1 Abstract De rol

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1764 (2012-2013) Nr. 1 22 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Media Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Verslag MAPLAB R&D 2013 Joris Weijdom jan 2014

Verslag MAPLAB R&D 2013 Joris Weijdom jan 2014 Verslag MAPLAB R&D 2013 Joris Weijdom jan 2014 Verslag MAPLAB R&D 2013 Pagina 1 van 58 Inhoud 0 Inleiding 3 1 Onderzoekscontext 4 1.1 Mixed Reality 4 1.2 New Narratives 5 1.3 Samenwerking met Sonic Interaction

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Dossier. Dossier Online communities. Performante tools voor mensen met ideeën

Dossier. Dossier Online communities. Performante tools voor mensen met ideeën Dossier WIE HEEFT EEN BETER IDEE? 20 Waardecreatie met online communities in een bedrijfscontext CENTRALE ROL IN INNOVATIEPROJECTEN 24 Mensen maken het verschil ONLINE SUCCES IN VIER STAPPEN 22 Wegwijs

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

EBU TC - FACT FINDING MISSIE IN JAPAN

EBU TC - FACT FINDING MISSIE IN JAPAN Achtergrond EBU TC - FACT FINDING MISSIE IN JAPAN Tokio/Osaka, 20-24 januari 2014 Acht leden van het EBU Technical Committee (inclusief twee plaatsvervangers) en twee Technical Liaison Officiers namen

Nadere informatie

DREAMagazine. Dutch Requirements Engineering And Management FEBRUARI 2013 WWW.DREAMEVENT.NL. Verhalen

DREAMagazine. Dutch Requirements Engineering And Management FEBRUARI 2013 WWW.DREAMEVENT.NL. Verhalen DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management FEBRUARI 2013 Th em a : Verh a l en Verhalen Redactioneel Voorwoord Het thema van dit DREAMagazine is Verhalen. Verhalen hebben

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be MEERJARENPLAN 2014-2016 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel innovatie.vrt.be 1 STRATEGISCHE UITDAGINGEN EN TRENDS De transformatie van het medialandschap komt in een volgende fase.

Nadere informatie

Inspireren en strategisch adviseren

Inspireren en strategisch adviseren Visie PQR op de IT van Morgen 2 Inspireren en strategisch adviseren Productivity-as-a-Service vormt de huidige uitdaging Verder in dit nummer: IT-Galaxy 2014: Start IT now! Strategie eerst, features later

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

INFORMATIE MODELLERING IN AUTOMATISERING

INFORMATIE MODELLERING IN AUTOMATISERING EINDVERSLAG IMA TETRA PROJECT INFORMATIE MODELLERING IN AUTOMATISERING Release: Final Laatste wijziging: 28/02/2014 Vorige versies: 6/12/2013 Document gecreëerd Algemene gegevens... 1 Indicatoren... 2

Nadere informatie

Weblectures. Automatische lesopnames voor de K.U.Leuven DRAFT 03 22 08 2011. Dienst Media en Leren (DML) K.U.Leuven

Weblectures. Automatische lesopnames voor de K.U.Leuven DRAFT 03 22 08 2011. Dienst Media en Leren (DML) K.U.Leuven Weblectures Automatische lesopnames voor de K.U.Leuven DRAFT 03 22 08 2011 Dienst Media en Leren (DML) K.U.Leuven Contact: Johannes De Gruyter Roman Verraest Erik Luyten Bert Driessens 3 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon IN3405 BSc-Project Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft Opdrachtgever: E.Novation, Capelle a/d IJssel Auteurs: David

Nadere informatie

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO Digitale Transformatie in de Benelux Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO November 2014 Inleiding In het najaar van 2014 is een kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Onderzoeksproject Van Horen Zeggen fase III

Onderzoeksproject Van Horen Zeggen fase III Onderzoeksproject Van Horen Zeggen fase III Haalbaarheidsstudie naar een innovatieve applicatie voor de ontsluiting van mondelinge bronnen Erik Mannens, UGent-MMLab Tom Paridaens, UGent-MMLab Laurence

Nadere informatie

Leerplek van de toekomst. De Battle

Leerplek van de toekomst. De Battle Leerplek van de toekomst De Battle Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten

Nadere informatie

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience Roy Derriks 0799407 Scriptie V1.3 Mobiele User Experience Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Inleiding 1.1 Inleiding.. 4 1.2 Achtergrond informatie.. 4 1.3 Probleemstelling... 4 1.4 Doelgroep.. 5 1.5 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009 Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Vlaanderen is O&O Infrastructuur HERCULESSTICHTING AGENTSCHAP VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR. Jaarverslag 2014

Vlaanderen is O&O Infrastructuur HERCULESSTICHTING AGENTSCHAP VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR. Jaarverslag 2014 1 Vlaanderen is O&O Infrastructuur HERCULESSTICHTING AGENTSCHAP VOOR ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR Jaarverslag 2014 Voorwoord 4 Het VSC uitgelicht 6 Een kort overzicht van HPC in Vlaanderen 6 Het Vlaamse model

Nadere informatie