ONDERNEMINGSPLAN VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel. Innovatie.vrt.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERNEMINGSPLAN 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be"

Transcriptie

1 ONDERNEMINGSPLAN 2014 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel Innovatie.vrt.be

2 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst De opdracht maakt het voorwerp uit van de specifieke overeenkomst onderzoek en innovatie tussen de VRT en Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding ONDERZOEKSTRAJECT: MULTIPLATFORM, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE 5 Project P: Multiplatformproductie en distributie 5 Project M: MECaNO 7 Project S: Shareability en topic spotting ONDERZOEKSTRAJECT: AUTOMATISCHE ANNOTATIE EN ONTSLUITING 10 Project T: TOSCA-MP 10 Project V: AARON - Automatische annotatie, verrijking en ontsluiting van content 12 Project O: STON ONDERZOEKSTRAJECT: PERSONALISATIE 16 Project Z: Empathic products 16 Project D: Gepersonaliseerd media aanbod ONDERZOEKSTRAJECT: LIVE-EVENTBELEVING 21 Project C: Cyclocross Immersief 21 Project I: ICoSOLE SAMENWERKING MET EBU 25 Project E: Participatie in EBU DE PROEFTUIN ALS VOORNAAM WERKINSTRUMENT 26 3

4 INLEIDING Dit ondernemingsplan geeft een overzicht en gedetailleerde beschrijving van de geplande activiteiten van VRT Onderzoek en Innovatie in 2014, in het kader van de toegevoegde opdracht onderzoek en innovatie van de VRT beheersovereenkomst Het geeft ook een transparante opdeling van de voorziene budgetten van deze activiteiten en projecten. De verschillende activiteiten worden voorgesteld in de context van afzonderlijke projecten, die op hun beurt worden opgehangen aan onderzoekstrajecten. In het meerjarenplan werden vier grote onderzoekstrajecten gedefinieerd en in detail beschreven: - Productieapparaat van de toekomst met als subthema s: - Multiplatform, productie en distributie - Live-eventsbeleving - Personalisatie - Automatische annotatie en ontsluiting - Per project duiden we aan wat de projectvorm is (IWT, iminds/icon, FP7, VRT Onderzoek en Innovatie,...) en noteren we de geplande inzet en de verwachte resultaten. De manmaanden hebben uitsluitend betrekking op het werkingsjaar Bovendien verwijzen we per specifiek project naar de verdere ambities onder de vorm van valorisatie. Specialisaties Het O&I-team is erg multidisciplinair dankzij de rijkheid aan profielen. We beschikken evenwel over enkele kerncompetities. Logischerwijs vinden deze dan ook hun weerslag in de onderzoekstrajecten. KENNISDOMEINEN TECHNIEKEN INNOVATIEMANAGEMENT Spraaktechnologie Verschillende programmeertalen (o.a. PHP, C, C++, Java, Javascript) Programmamanagement Artificiële intelligentie UX-design Projectmanagement Broadcast infrastructuur technologie en netwerken Beeldformaten Internetstrategie Telecom technologie Compressieformaten Collaboratieve projecten en financiering (IWT, ICON, Europese projecten) Metadatatechnologie (metadatamodellen, zoektechnologie, semantisch web) Audio- en beeldanalyse Diffusie onderzoeksresultaten Radioproductiesystemen Signaalverwerking Eventmanagement 4

5 Formatinnovatie Online storytelling Gebruikersonderzoek i.s.m. iminds-smit Prototyping Living lab onderzoek i.s.m. iminds-smit ONDERZOEKSTRAJECT: MULTIPLATFORM, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE PROJECT P: MULTIPLATFORM PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE Onderzoekspartners: Limecraft Algemene omschrijving Researcher+ zet het onderzoek rond configureerbare content, dat gestart werd onder de vorm van Researcher (Ondernemingsplan 2013), voort. Tegelijk incorporeert het de resultaten van het project "Dit is Vandaag", waar multiplatform distributie ook een van de onderzoekspijlers was. Het project wordt net zoals in 2013 in samenwerking met de VRT-medialab spin-off Limecraft uitgevoerd. Vandaag functioneren de kanaalspecifieke productiesystemen (tv, radio, web, mobiel) grotendeels als aparte silo's en beperkt crossmedia productie zich louter tot het delen en hergebruiken van de geproduceerde content voor de andere kanalen. Doorgaans resulteert dat in inhoudelijk identieke versies, hoewel het om verschillende platformen gaat. Op die manier is de meerwaarde vaak zoek, aangezien verhalen vragen om een unieke aanpak voor elk kanaal. In dit project onderzoeken we welke productietools en processen er nodig zijn om configureerbare content te produceren. Configureerbare content ligt aan de basis van multiplatform produceren en vindt zijn oorsprong in de term configurable product. De term betekent dat een virtueel product niet op zich bestaat, maar alleen voorkomt in afgeleide vormen. Precies zoals een T-shirt bestaat in verschillende maten en kleuren, heeft content verschillende verschijningsvormen. Configureerbare content produceren, start bij de conceptfase en de modellering van het hele multiplatform programma en heeft zo impact op de gehele productieflow. Om dit te ondersteunen blijft het capteren van productionele (meta)data een belangrijk aandachtspunt en dit zal in Researcher+ dan ook verder uitgebreid worden. Het gaat onder meer over narratieve elementen met betrekking tot multiplatform, annotaties, technische gegevens, beeld- en audioanalysedata en publicatiedata. We willen ook de interactie met de consument (realtime analytics en impact factor, zie project S - Shareability & Topic Spotting) in rekening brengen, en dat liefst tot op het niveau van individuele fragmenten. Deze rijke stroom van data moet het makkelijker maken voor de professionele gebruiker om multiplatform content aan te maken en te publiceren, op een gedeeltelijke automatische manier. 5

6 Werkpakket P.4 - Researcher+ Aantal MM: 38 (in samenwerking met Limecraft) In dit werkpakket zullen we drie activiteiten uitvoeren. We breiden de Story Editor uit, die vorig jaar in samenwerking met het Panorama-team ontwikkeld werd in het Researcher project, op basis van het bestaande model voor tv-storytelling met meer multiplatform karakteristieken. Verder gaan we op zoek naar een radiomaker om samen te exploreren hoe een radioreportage eruit kan zien in multimediale vorm. Het is de bedoeling om te vertrekken vanuit de klassieke aanpak waarbij enkel audio wordt geproduceerd, om van daaruit te evolueren naar een multiplatformproductie. De resultaten van dit onderzoek dienen als input voor de activiteit Multimediale radiodocumentaire in Shareability en topic spotting (Project S). Tot slot wordt onderzocht hoe multimediale elementen kunnen worden voorbereid met het oog op publicatie op verschillende platformen. In de huidige werkprocessen verloopt dit via gespecialiseerde video-, audio- of beeldbewerkingsapplicaties. We gaan na hoe dat te ondersteunen en welke interfaces er nodig zijn tussen de Story Editor en eventuele publicatiecomponenten. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL P.4.1 Multiplatform Story Editor Proof of concept Q2 P.4.2 Radiodocumentaire als multimediale Document & Q2 story multimediacontent P.4.3 Multiplatform Verwerking van Video, Proof of concept Q4 Audio en Beeld. Valorisatie De resultaten in dit project zullen leiden tot: - Een verbeterde multiplatformproductie op basis van de opgebouwde expertise. - Betere integratie van multiplatform mediaworkflows. - Op maat gemaakte productietools voor multiplatform storytelling die verder kunnen worden ontwikkeld voor programmamakers in bijvoorbeeld actuaprogramma s. - Kennisoverdracht van de verworven inzichten in de verschillende werkpakketten via demo opstellingen en workshops. 6

7 PROJECT M: MECANO (IWT ICON project) Project looptijd: 1 januari december 2015 Onderzoekspartners: SDN Square, Alcatel Lucent, Limecraft, Videohouse, iminds-ibcn, iminds-pats Algemene omschrijving Beelden van camera naar tv-scherm brengen is een complex productieproces waarbij verschillende actoren uit de mediasector (omroepen, productiehuizen, distributeurs,...) zijn betrokken. Gedreven door een stijgende nood aan gedecentraliseerde (post)productie op geografisch verspreide locaties wil het MECaNO project een geschikte netwerktechnologie ontwikkelen die dit mogelijk maakt. MECaNO zal daarom zowel een technologisch als techno-economisch optimale oplossing voor de mediasector opleveren en zal deze evalueren aan de hand van realistische use cases. MECaNO streeft ernaar om in de context van collaboratieve mediaproductie een netwerktechnologie te ontwikkelen die een zo groot mogelijke geografische regio kan beslaan. Aanvullend aan deze netwerktechnologie zal MECaNO ook een dynamisch expertsysteem ontwikkelen om dit mediacontributienetwerk te beheren om zo de mogelijkheden die de technologie aanbiedt maximaal te benutten. Dit expertsysteem zal de mogelijkheid bieden om verkeer te manipuleren en te routeren over het netwerk, maar ook om het versturen van mediabestanden te plannen door rekening te houden met afleverdeadlines. Het systeem zal tevens dynamisch het netwerk kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden zoals netwerkpannes. Als niet-technische hoeksteen van het project zal een geschikte use case voor gedecentraliseerde mediaproductie worden uitgewerkt en getest. De intrinsieke waarden zullen worden gedemonstreerd in een piloot use case, als onderdeel van een tv-productieproces. Meerdere use cases zullen ook worden geanalyseerd vanuit een techno-economisch perspectief. Door waardenetwerken en geschikte kostenbatenmodellen te identificeren, zullen de kostenefficiëntie van de technische oplossing en de (in)directe inkomsten worden geanalyseerd, maar ook duurzame businessmodellen zullen worden uitgewerkt voor de betrokken media-actoren. Het project is georganiseerd in vijf werkpakketten. Werkpakket 1 behandelt de karakterisatie van het medialandschap en de definitie van use cases, terwijl werkpakket 4 deze evalueert vanuit een technoeconomisch perspectief. Werkpakket 5 demonstreert de uitkomst hiervan door middel van een piloot use case. De technische werkpakketten behandelen de ontwikkeling van de packet switching netwerktechnologie zonder verlies (werkpakket 2) en het dynamische expertsysteem (werkpakket 3). De MECaNO technologie wordt tevens geëvalueerd binnen werkpakket 5 op het fysieke testbed. VRT O&I participeert in werkpakket 1, werkpakket 4 en werkpakket 5. Voor 2014 zijn er enkel opleveringen gepland voor werkpakket 1. Werkpakket M.1 - Media landscape network characterization Aantal MM: 1 VRT O&I, Videohouse en Limecraft zullen de relevante productie use cases binnen een omroep definiëren en de voornaamste vereisten in de verschillende stappen van de (post)productie workflow identificeren, zowel vanuit het perspectief van de omroep als van een infrastructuur en software provider. 7

8 OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL M.1.1 Document die de verschillende media actoren en hun Rapport Q1 vereisten beschrijft. M.1.3 Overzicht van een realistische use case voor de Vlaamse Rapport Q4 media omgeving, op basis van de as-is situatie. Valorisatie De ontwikkelde technologie zal nieuwe hoge kwaliteit videoproductieworkflows in het Vlaamse medialandschap mogelijk maken op een meer kosteneffectieve, efficiëntere en meer flexibele manier dan vandaag. Het zal tevens gedistribueerde (post)productie modellen en nieuwe opportuniteiten voor samenwerking mogelijk maken. PROJECT S: SHAREABILITY EN TOPIC SPOTTING Algemene omschrijving In een multimediale redactie begint een verhaal met een concept, dat gedurende de dag uitgroeit tot een afgewerkt product. Wat dit afgewerkt product is, zij het een radiointerview, een diepgravende reportage of een kort nieuwsitem, wordt bepaald door de aard van het verhaal en het buikgevoel van de redacteur. Wanneer we spreken over configureerbare content en multiplatform distributie nemen we afstand van het broadcast gedachtegoed, en gaan we in de richting van content aangepast aan het doelpubliek. Hierbij is een grote rol voor de gebruiker weggelegd. Online distributie stelt ons in staat te meten hoe de eindgebruiker met de content omgaat. Welke variabelen hebben invloed op de impact van content in het digitale domein en hoe kunnen we die met behulp van analytics en tools direct beïnvloeden? Kunnen we inschatten welke content meer kans heeft om een viraal effect te hebben? En hoe groot is de rol van het platform waarop gedistribueerd wordt in de shareability van content? Het vergaren van deze data en het inschatten van de potentiële impact van content wordt onderzocht in werkpakket S.1 en zal ook teruggekoppeld worden naar Project P - Researcher+ als extra input bij het produceren van een multiplatform verhaal. De data die we genereren kunnen niet enkel gebruikt worden om huidige verhalen naar waarde te schatten en te mappen op verschillende doelgroepen, maar ze kunnen ook input genereren voor nieuwe verhalen. De verwerking en visualisatie van deze data kan een redactie helpen snel en efficiënt content te genereren. Dit wordt onderzocht in werkpakket S.2. Werkpakket S.1 - Content scheduling & sharing Aantal MM : 11 Project looptijd: 1 juli december 2015 Wanneer we online content verspreiden, bijvoorbeeld met een tool zoals beschreven in Project P, wordt het mogelijk om (realtime) uit te meten hoe vaak een verhaal opgepikt wordt en door wie. De inzichten die we hieruit halen, kunnen ons helpen om content te evalueren nog voor ze uitgestuurd wordt, of zelfs voor ze bedacht wordt. De viraliteit van content wordt bepaald door enerzijds statische kenmerken die eigen zijn aan de content (onderwerp, sentiment, kernwoorden,...) en anderzijds dynamische kenmerken (wat er op dat moment leeft op 8

9 sociale media, tijdstip,...). Om in te schatten welke factoren de viraliteit in welke mate beïnvloeden, moeten we beter begrijpen wat mensen ertoe aanzet bepaalde content te delen met hun sociaal netwerk. Hiervoor zullen we enerzijds bestaande tracking- en analysetools in kaart brengen en uittesten, en anderzijds diepgaand gebruikersonderzoek uitvoeren bij een gesegmenteerd testpanel via De Proeftuin. Op deze manier kan de basis worden gelegd voor een voorspellingsalgoritme dat niet enkel door contentanalyse, maar ook door verklaarde en gemeten gebruikerservaringen wordt gevoed. Op basis van deze input wordt een schaalbare architectuur ontworpen voor het monitoren en analyseren van sociale media, zowel in realtime als op de lange termijn. Hiervoor wordt eventueel gebruik gemaakt van geschikt bevonden bestaande tools (state-of-the-art). Indien nodig, wanneer uit de state-of-the-art blijkt dat bepaalde analyses niet mogelijk zijn met de huidige tools, zullen nieuwe tools worden ontwikkeld. Het uiteindelijk doel is een zelflerend voorspellingsplatform ontwikkelen dat aan de hand van een een demonstrator op de nieuwsvloer zal worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Als use case zullen we gebruik maken van radiocontent als input, om te kijken welke publicatievormen op welke distributieplatformen een bepaald effect teweegbrengen bij het publiek. Hierbij zal de rol van een multiplatform scheduling component onderzocht worden. We verwachten kennisoverdracht uit Project P (activiteit Radiodocumentaire als multimedia story, P.4.2.) om de verschillende aspecten van een multiplatformproductie in kaart te brengen. Deze content kan dan als prototype worden gepubliceerd via een multiplatform scheduling component. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL S.1.1 State -of-the-art multiplatform tooling Document Q1 S.1.2 Gebruikersanalyse aan de hand van testpubliek Document Q1 Proeftuin S.1.3 Ontwerp infrastructuur sociale media analyse Demonstrator Q2 S.1.4 Proof of concept voorspellingsalgoritme Demonstrator Q2 S.1.5 Geïntegreerd multiplatform publicatiesysteem Document Q3 S.1.6 Multimediale radiodocumentaire Demonstrator Q4 Werkpakket S.2 - Topic spotting (Event search) Aantal MM: 3,5 Algemene introductie De taak van een redactie is het blootleggen van "nieuwe" verhalen. Echter, in een berg data, gaande van historische feiten over archiefmateriaal tot trends in sociale media wordt het moeilijker om topics te gaan spotten, laat staan om verbanden te vinden met op het eerste gezicht losstaande feiten. In samenwerking met Canvas werd in 2013 al onderzoek gedaan naar het visualiseren van verjaardagen van belangrijke events uit het verleden (100 jaar oorlog, 5 jaar iphone, etc.) en dat in functie van het opstellen van een actueel programmaschema. Dit resulteerde in een eerste werkend prototype. In 2014 willen we op dit onderzoek dieper ingaan, door deze visualisatiemethode te koppelen aan een rijke datastroom van zowel interne (archiefmateriaal) als externe content (social media, externe contentdatabases). 9

10 Als use case wordt het bestaande prototype aangepast in functie van de verschillende muziekredacties. Met behulp van duidelijk gedefinieerde muziekmijlpalen (eerste plaat, single, split van de band) kunnen we een testbare proof of concept uitwerken. Bovendien maken we het voor een redacteur mogelijk om van een muziekgroep in te schatten wanneer hun grootste mijlpalen plaatsvonden en geven we inzicht in de impact hiervan voor Vlaanderen aan de hand van de hoeveelheid eigen verslaggeving in het archief. Verder geven we verbonden zoektermen aan die extra inzichten kunnen genereren voor de redacteur. De focus van dit werkpakket is gebruikersonderzoek bij de professionele eindgebruiker. Dit zal ons inzicht geven in het omgaan met data zowel op vlak van visualisatie als selectieve ontsluiting en linking. Op basis van deze eerste iteratie kunnen we ons prototype bijstellen waarna een tweede gebruikerstest volgt om onze aanpassingen te valideren. De inzichten uit beide tests worden uiteindelijk gedocumenteerd en verspreid naar relevante stakeholders. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL S.2.1 Iteratie 1: test muziekredactie Radio2 Prototype Q1 S.2.2 Iteratie 2: test overkoepelende Document Q2 muziekredactie Valorisatie Snel spotten van topics, belangrijke events of mijlpalen is een zeer krachtige tool in het efficiënt omgaan met en op zoek gaan naar content op een redactie. Deze tool kan door het tijdig blootleggen van belangrijke events of nieuwe topics bijzonder nuttig worden. In eerste instantie kan dit een grote hulp zijn voor de muziekredacties, in tweede instantie kan bekeken worden of de applicatie schaalbaar is naar andere redacties toe. ONDERZOEKSTRAJECT: AUTOMATISCHE ANNOTATIE EN ONTSLUITING PROJECT T: TOSCA-MP Onderzoekspartners: Fraunhofer HHI, Fondazione Bruno Kessler, IRT, Joanneum reseach en KU Leuven Industriële partners: EBU, Playence, RAI, Technicolor en VRT Algemene omschrijving Het TOSCA-MP project gaat op zoek naar toekomstige media-annotatie- en zoektoepassingen voor professionele mediagebruikers in een genetwerkte productie- en archiefomgeving (tv, radio, online). Het project is een samenwerking tussen tien partners uit vijf Europese landen, waaronder industriële partners die toepassingen ontwikkelen voor de media-industrie, publieke omroeporganisaties en hun Europese Unie EBU, een universiteit en verschillende onderzoeksbedrijven. Het werk rond het ontwikkelen van nieuwe manieren om (een grote verzameling) zoekresultaten bevattelijk te visualiseren wordt afgerond. We concentreren ons hierbij op het clusteren van visueel gerelateerde items. Verder wordt ook onderzocht hoe we visueel gelijkaardige items van een zoekresultaat kunnen weergeven. 10

11 Daarnaast zullen we gebruikerstesten organiseren om de ontwikkelde methodes voor het vinden van visueel gelijkaardige items te evalueren. We zullen de nieuwe manier van visualiseren van zoekresultaten ook integreren in de zoekrobot die door een andere partner in het project gebouwd wordt. Tot slot organiseert VRT de finale gebruikerstesten waarbij geselecteerde gebruikersgroepen het in het project ontwikkelde geïntegreerde systeem valideren. Werkpakket T.3 - Gedistribueerd zoeken en resultaatpresentatie Aantal MM: 3 In dit werkpakket gaan we op zoek naar visuele manieren voor zoekresultaatpresentatie. Het werk dat in 2013 van start ging, wordt afgewerkt. De resultaten worden vervolgens geïntegreerd in de semantische zoekrobot. Werkpakket T.6 - Integratie Aantal MM: 2 In 2014 worden er gebruikerstesten georganiseerd waarbij de resultaten van het project door potentiële toekomstige gebruikers kunnen worden uitgetest. VRT zal zelf een deel van de organisatie van de gebruikerstesten op zich nemen. Werkpakket T.7 - Disseminatie, standaardisatie en exploitatie Aantal MM: 0 In dit werkpakket worden activiteiten voor disseminatie en valorisatie gepland. Zo zal er een paper over het project worden ingediend voor de IBC conferentie. De exploitatieplannen staan verder in de paragraaf valorisatie. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL T.3.4 Genetwerkte zoekrobot, resultaatvisualisatie en Document & Q1 gebruikersfeedback Software T Verslag van de finale gebruikerstesten Document Q1 T.6.6 Finale beschrijving van de integratie Document Q1 T Verslag over disseminatie en exploitatie, finale versie Document Q1 T.7.2 Exploitatieplan Document Q1 Valorisatie Valorisatie van de projectresultaten zal op verschillende manieren gebeuren. Een eerste manier is het opbouwen en delen van kennis en expertise in het annoteren en doorzoekbaar maken van audiovisuele content. Er wordt actief gezocht naar manieren om de resultaten van het project te valoriseren, zowel intern binnen VRT (zowel voor archief- als productietoepassingen) als naar externe partijen toe (bijvoorbeeld VIAA). Een tweede mogelijk valorisatiepad is het vermarkten van de in dit project opgebouwde expertise via een spin-off bedrijf. 11

12 PROJECT V: AARON Algemene omschrijving In een grote mediacollectie is content van weinig waarde zonder de nodige annotatie. Deze annotatie stelt iemand namelijk in staat om een specifiek content-item te vinden en te doorzoeken, en zorgt op die manier voor ontsluiting. Om dit zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, start annotatie het best zo vroeg mogelijk in de productie. Elke annotatie dient dan met het bijhorende content-item door het productieproces te stromen om zoveel mogelijk gebruikers van nut te zijn. Een journalist, bijvoorbeeld, gebruikt de annotaties om een overzicht te krijgen in zijn geschoten media-items en om in het archief naar mogelijk gerelateerde items te zoeken. Potentieel kunnen we met de annotaties ook de content naar de kijker ontsluiten via een gepersonaliseerd media-aanbod. Het vereiste type van annotatie zou echter verschillen naargelang het type gebruiker. Dat willen we in dit project uitzoeken: contentannotatie enerzijds in functie van de kijkervaring, anderzijds als leidraad voor de journalist. Daarbij willen we de gelijkenissen en verschillen in kaart brengen. Waar AARON dus vroeger voor Automatische ARchief ONtsluiting stond, verruimt dit nu naar Automatische Annotatie, verrijking en ONtsluiting. De themathiek die het project behandelt, blijft behouden maar het gebruikers- en toepassingsdomein wordt verbreed: naast het archief komt de journalist en de kijker thuis ook aan bod. Verder willen we nagaan hoe deze annotatie op een efficiëntere (en meer geautomatiseerde) manier tot stand kan komen. Ten slotte zetten we de stap naar ontsluiting en bekijken we hoe deze annotaties kunnen bijdragen tot efficiënte navigatie in een mediacollectie. Daarbij willen we content met elkaar in verband brengen aan de hand van zowel visuele als semantische gelijkenissen. Werkpakket V.1 - Contentannotatie bij personalisatie Aantal MM: 3 Personaliseren van content kan enkel succesvol gebeuren als de achterliggende algoritmes gebruik kunnen maken van de interesses van de gebruikers gecombineerd met de kenmerken van de content. Deze kenmerken of metadata van de content kunnen manueel of (semi)automatisch worden toegevoegd aan ieder content-item. Er zijn verschillende vormen van metadata mogelijk, maar welke zijn van belang om gepersonaliseerde content aan te bieden? Volstaat automatische annotatie en welke technologieën zijn hiervoor het meest nuttig? Of is bijkomende manuele annotatie toch een vereiste? Kortom, in dit werkpakket willen we nagaan welke metadata essentieel zijn opdat personalisatie een meerwaarde kan bieden aan de eindgebruiker. De gevonden antwoorden in dit werkpakket dienen als input voor werkpakket D.2 personalisatie op een on demand platform. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL V.1.1 Studie naar benodigde annotatie van content voor personalisatie Document Q3 12

13 Werkpakket V.2 - Annotatie voor redactie - Transcriber Aantal MM: 10,5 Onderzoekspartner: Limecraft Na afname van een interview zijn journalisten vaak uren bezig met het annoteren van het opgenomen materiaal. Er wordt een transcriptie gemaakt van het interview en interessante personages, opmerkelijke visuele gebeurtenissen of belangrijke quotes worden aangeduid. Zouden automatische annotatietools dit proces kunnen versnellen? We denken hierbij aan spraakherkenning, sprekersclustering en gezichtsherkenning. Eerst en vooral willen we inzicht krijgen in hoe journalisten vandaag de dag te werk gaan. Dat zullen we doen aan de hand van observaties en interviews. Op basis daarvan bekijken we hoe we hun werkwijze kunnen verrijken, versnellen of vereenvoudigen via automatische annotatietools. Daarbij gaan we ook na hoe we zulke annotatietools kunnen verwerken in een gebruiksvriendelijke user interface. Op basis van het gebruikersonderzoek willen we een architectuur en configureerbare workflow ontwerpen en uitwerken. Deze architectuur zullen we daarna in verschillende iteraties implementeren in een demonstrator. Dankzij deze iteraties kunnen we de gebruikerservaring met de verschillende annotatietools optimaliseren. Daarbij maken we in de eerste plaats abstractie van de implementatie van deze annotatietools. Met een aantal tools, zoals spraaktechnologie en sprekersclustering, deden we vorig jaar al ervaring op. Deze kunnen daarom wel al in de eerste fase worden geïntegreerd. Rond sprekersclustering loopt ook nog een onderzoek 1 waarin we met Radboud Universiteit Nijmegen bekijken hoe we a priori kennis (bijvoorbeeld het aantal sprekers in het interview) kunnen gebruiken om de clustering te verbeteren. Achteraf plannen we een validatiefase die onderzoekt hoeveel winst journalisten kunnen behalen dankzij de ontwikkelde demonstrator. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL V.2.1 Gebruikersonderzoek bij journalisten Document Q1 V.2.2 Architectuur en workflow Document Q2 V.2.3 (vervolg)onderzoek naar verbetering Document Q2 sprekersclustering V.2.4 Implementatie demonstrator Demonstrator Q4 V.2.5 Valorisatie Document Q4 Werkpakket V.3 - Ontsluiting en navigatie Aantal MM: 9 (in samenwerking met MMLab) In dit werkpakket onderzoeken we manieren om mediamateriaal efficiënter doorzoekbaar te maken. We gaan op zoek naar een oplossing om gerelateerde media-items sneller terug te vinden. In het TOSCA-MP project werd onderzoek verricht naar visueel gelijkaardige items. Dit willen we verder uitbreiden naar semantisch 1 Vorig jaar gestart in het kader van AARON. 13

14 gelijkaardige media-items, zowel in audiovisuele bestanden als in tekstartikels. Hiervoor doen we een studie naar de state-of-the-art. Verder willen we uitzoeken hoe we met semantische technologie op een betere manier tijdsspecifieke annotaties kunnen modelleren om zo krachtigere verrijking en zoekalgoritmes mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is een politicus die maar tijdens een beperkte periode premier is geweest. Ook dit zal resulteren in een state-of-the-art studie voor tijdsgebaseerde metadata. We willen de resultaten uit werkpakket V.2 in dit werkpakket gebruiken om snel gerelateerde media-items (bijvoorbeeld uit het archief) te kunnen koppelen aan nieuw toegevoegd materiaal. Dit onderzoek zal resulteren in een demonstrator, waarbij journalisten op zoek naar relevante en gerelateerde mediafragmenten snel in een media-archief kunnen navigeren. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL V.3.1 State-of-the-art semantische gelijkenis van Document Q2 audiovisuele bestanden V.3.2 State-of-the-art tijdsgebaseerde metadata Document Q3 V.3.2 Implementatie demonstrator Demonstrator Q4 V.3.3 Valorisatie Document Q4 Valorisatie Het gebruik van automatische annotatietools kan journalisten of programmamedewerkers heel wat tijdwinst opleveren tijdens de voorbereiding van een programma, bijvoorbeeld bij de naverwerking van een interview of het opbouwen van een verhaal. Ook een goede ontsluiting en efficiënte contentnavigatie is cruciaal in een mediabedrijf, waar heel wat tijd besteed wordt aan het zoeken in zowel ruw materiaal als het audiovisuele archief. Betere ontsluiting en navigatie kan het zoekproces heel wat efficiënter maken, maar ook de geproduceerde content kwalitatief verrijken. Deze technieken bieden niet enkel professionele gebruikers een grote meerwaarde, ook kijkers kunnen er hun voordeel uit halen. Hen kan een aangenamere media-ervaring aangeboden worden door gepersonaliseerde media-items die in hun interessedomein liggen voor te stellen. Annotatie is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. PROJECT O: STON - SPRAAK- EN TAALTECHNOLOGISCH ONDERTITELEN IN HET NEDERLANDS Looptijd: april maart 2016 (IWT Innovatief Aanbesteden) Partners: (gunning in februari) Algemene omschrijving Om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken is het voor een omroep van groot belang dat de ondertitels van een hoge kwaliteit zijn: taalkundig correct en volledig synchroon met de audiovisuele content. VRT wil, in samenwerking met het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM), door middel van een innovatieve aanpak de efficiëntie van de huidige ondertitelingsworkflow substantieel verbeteren zodat meer resultaat (lees: meer ondertitelde programma s) 14

15 voor minder of dezelfde operationele kosten mogelijk wordt, zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit van de gegenereerde ondertitels. Het doel van dit innovatief ontwikkelingsproject is het onderzoeken en ontwikkelen van een geïntegreerd prototype voor spraak- en taaltechnologisch ondersteund ondertitelen, dat een significante meerwaarde en performantiewinst aantoont ten opzichte van de workflow(s) van vandaag. We focussen hierbij enerzijds op een significante verbetering van bestaande scriptinterpretatie en -synchronisatie (WP O.2), audiosegmentatie (WP O.3) en spraakherkenningtechnieken (WP O.4), en anderzijds op een gebruiksvriendelijke cockpit (WP O.1) waarin deze technieken op een intelligente manier gecombineerd worden en per programma kunnen geconfigureerd worden. Het STON project focust vooral op het efficiënter maken van de huidige ondertitelingsworkflow op basis van taal- en spraaktechnologie. De resultaten zullen echter ook toegepast kunnen worden in de verschillende werkpakketten van het project AARON (V). Werkpakket O.1 - Gebruiksvriendelijke UI cockpit en componentintegratie Aantal MM: 4 In dit werkpakket willen we een gebruiksvriendelijk cockpit prototype realiseren, waarin de ontwikkelde modules (verbeterde scriptherkenning, synchronisatie met audio, diarisation en spraakherkenning) met elkaar geïntegreerd worden. Via de cockpit krijgt de productiemedewerker en/of ondertitelaar op een heel overzichtelijke en interactieve manier toegang tot de resultaten van de verschillende modules. De cockpit laat ook toe de ondertitelingsworkflow per programma te configureren en zoveel mogelijk te automatiseren. Opleveringen: na de gunning. Werkpakket O.2 - Verbeterde scriptinterpretatie en synchronisatie Aantal MM: 20 Voor de meeste programma s zijn vandaag scripts beschikbaar, echter in de meest diverse formaten. Ze bevatten vaak niet enkel de tekst die voor de ondertiteling kan dienen, maar ook tijdscode-informatie en allerhande bijkomende metadata (bv. productie- en regieaanwijzingen). In dit werkpakket onderzoeken we hoe we deze diverse en soms vervuilde scriptformaten op een gestructureerde manier kunnen interpreteren, zodat de geëxtraheerde scriptteksten kunnen opgelijnd worden met de audiovisuele content. Opleveringen: na de gunning Werkpakket O.3 - Verbeterde diarisation Aantal MM: gunning in februari Met diarisation bedoelen we het segmenteren van de originele audio in fragmenten, volgens de volgende mogelijke criteria: spraak versus niet-spraak, taalherkenning, sprekersclustering en videoverwerking. In dit werkpakket willen we de bestaande technieken verder verbeteren zodat ze in een ondertitelingsworkflow kunnen toegepast worden en een zo groot mogelijke toegevoegde waarde (efficiëntiewinst) realiseren. Opleveringen: na de gunning. Werkpakket O.4 - Verbeterde spraakherkenning Aantal MM: gunning in februari Automatische spraakherkenning levert vandaag enkel kwaliteitsvolle resultaten indien gewerkt wordt met getrainde en voor de herkenner gekende stemprofielen. Bij voorbereide programma s wordt automatische 15

16 spraakherkenning doorgaans niet ingezet, en worden de ondertitels manueel ingevoerd of in het beste geval gekopieerd vanuit een letterlijk script. In dit werkpakket willen we sprekersonafhankelijke spraakherkenning toepassen op voorbereide programma s, waar de kwaliteit van de automatisch gegenereerde transcripties dit toelaat. We streven er naar om voor de speech-to-tekst transcripties met voldoende hoge betrouwbaarheid, het manueel uitschrijven van de ondertitels te vervangen door een efficiëntere verificatie- en correctiestap van de automatisch gegenereerde transcripties. Dit kan een enorme meerwaarde betekenen, bijvoorbeeld bij documentaires die door een goede spreker in een professionele studio werden ingesproken. Opleveringen: na de gunning. Valorisatie Ondertiteling is een erg tijdrovende activiteit. De resultaten van dit project kunnen een belangrijk hulpmiddel en een bron van besparing vormen in dit proces. Het doel is dankzij geavanceerde technieken beter te doen dan huidige commerciële stand van zaken. Het project is een opportuniteit voor de Vlaamse omroepen om hun ondertitelingsworkflow efficiënter te maken. De ontwikkelde technieken zullen ook in andere productie- en archieftoepassingen kunnen toegepast en gevaloriseerd worden. ONDERZOEKSTRAJECT: PERSONALISATIE PROJECT Z. EMPATHIC PRODUCTS Belangrijkste partners: iminds-smit-vub, UHasselt EDM, Spikes, TP Vision Algemene omschrijving Het Empathic Products project is een onderzoeksproject binnen het ITEA2-programma dat enkele tientallen Europese bedrijven samenbrengt om onderzoek te verrichten naar manieren om producten empatisch te maken. Internettoepassingen zijn steeds vaker contextgebaseerd. Denk maar aan locatie gebaseerde toepassingen, gepersonaliseerde aanbevelingen, enzovoort. In het Empathic Products project willen we in dit onderzoeksdomein nog een stap verder gaan. We onderzoeken onder meer hoe technologie die emoties en intenties van eindgebruikers detecteert, kan worden ingezet om nog betere contextgebaseerde toepassingen te ontwikkelen. De projectleider van het consortium is het Technical Research Centre of Finland (VTT). Het consortium bestaat uit een waaier aan bedrijven die zowel empathische technologie, serviceplatformen als gebruikersapplicaties produceren. In Vlaanderen werd een consortium opgezet dat volledig rond tv- en mediabeleving is samengesteld: VRT, TP Vision, Spikes, Okeez, Uhasselt EDM en iminds-smit-vub. Het doel van VRT O&I in dit project is tweeledig. Aan de ene kant willen we de eindgebruiker een betere mediaervaring bezorgen. Aan de andere kant willen we onderzoeken hoe de impliciete feedback van de eindgebruiker kan worden gebruikt om de mediaervaring te verbeteren en te personaliseren. In 2014 willen we ons voornamelijk op deze tweede doelstelling concentreren. 16

17 Werkpakket Z.1 Case studies en requirements Aantal MM: 2 In dit werkpakket wordt op zoek gegaan naar scenario s en use cases voor empathische technologieën in een mediacontext. We focussen ons dit jaar op de vraag hoe we gedetecteerde actionable emoties (gelukkig, geïnteresseerd, neutraal of verveeld) kunnen inzetten om het contentaanbod te personaliseren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het aanbieden van niet-lineaire content vertrekkend vanuit een lineaire beleving. Op deze manier sluit het onderzoek in dit project nauw aan bij het onderzoek in project D. Werkpakket Z.2 Gebruikersonderzoek Aantal MM : 1 In dit werkpakket wordt gezocht naar geschikte opportuniteiten om empathische technologie in te zetten. In dit werkpakket meten we de gebruikerservaring (UX) en valideren we empathische technologieën. Voor de uitvoering van het werk in dit werkpakket zal VRT gebruik maken van De Proeftuin en zich laten bijstaan door iminds-smit VUB. Werkpakket Z.3 Affectieve technologieën Aantal MM : 3 We willen hierbij op zoek gaan naar methodes om het model voor actionable emoties vanuit allerlei verzamelde gebruikersgegevens vorm te geven. Hiervoor werden reeds verkennende gesprekken gevoerd met de universiteit van Tilburg. Werkpakket Z.4 Ontwikkeling van empatische toepassingen Aantal MM: 4 Dit werkpakket behandelt de ontwikkeling van empathische toepassingen. De use cases die in werkpakket 1 worden beschreven, werken we in dit werkpakket verder uit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van andere partners die uit werkpakketten 2 en 3 komt. In 2014 is dit dus een toepassing van personalisatie op basis van actionable emoties. Werkpakket Z.5 Validatie Aantal MM: 3 Na de ontwikkeling van de empathische toepassingen moeten deze uiteraard verder worden uitgetest. Het uittesten van dergelijke toepassingen in een real-life context is cruciaal om de ontwikkelde toepassing te kunnen evalueren. Daarom worden in dit werkpakket gebruikerstesten gepland, waarbij gebruik zal gemaakt worden van het Europese netwerk van living labs (ENOLL). VRT plant ook om de door haar ontwikkelde toepassingen uit te testen in De Proeftuin. VRT zal daarvoor worden bijgestaan door iminds-smit VUB, die hun expertise uit werkpakket 2 hierbij kunnen toepassen. Werkpakket Z.6 Disseminatie, exploitatie en standaardisatie Aantal MM: 1 In dit werkpakket wordt het werk rond het verspreiden van de onderzoeksresultaten uitgevoerd. Dit gebeurt typisch via publicaties in relevante tijdschriften en in proceedings van internationale conferenties. Daarnaast worden demonstraties gepland met de ontwikkelde toepassingen op relevante conferenties. Tot slot wordt in dit werkpakket actief nagedacht over de exploitatie van de projectresultaten. Op regelmatige basis wordt een business model-oefening gemaakt om mogelijke exploitatie van de onderzoeksresultaten goed te kunnen inschatten. 17

18 OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE KWARTAAL Z.1.2 Scenario, use cases & requirements (v2) Document Q1 Z.3.2 Studie naar model voor actionable emoties Document Q3 Z.4.2 Prototype van empathische toepassing Prototype Q2 Z.5.2 Validatie van het ontwikkelde prototype met Document Q3 gebruikerstesten Z.6.2 Verslag over de disseminatie-activiteiten Document Q4 Valorisatie De valorisatie van de projectresultaten hangt af van de onderzoeksresultaten. Indien uit de gebruikerstesten blijkt dat het achterhalen van actionable emoties een grote meerwaarde heeft voor het aanbieden van gepersonaliseerde content, zal deze techniek samen met andere projectresultaten rond personalisatie gevaloriseerd worden. PROJECT D. GEPERSONALISEERD MEDIAANBOD Belangrijkste partners: Channel 4 Algemene omschrijving Digitale platformen lenen zich bij uitstek tot het aanbieden van een meer gepersonaliseerde ervaring wat het voor een gebruiker handiger maakt om uit het uitgebreide aanbod een selectie te maken. Hoewel een gepersonaliseerde gebruikerservaring een meerwaarde biedt, is er nog onderzoek nodig om te bepalen wat de specifieke implementaties van personalisatiediensten kunnen zijn. In het traject Personalisatie onderzoeken we wat een gepersonaliseerde gebruikerservaring precies omvat en wat er productioneel nodig is om dit waar te maken. We houden zowel rekening met de content en zijn eigenschappen (zie ook V.1 Contentannotatie bij personalisatie) als met de gebruikersinteracties en de context waarin deze zich afspelen. Werkpakket D.1 Personalisatie op een lineaire contentstroom Aantal MM: 9 Smart Channel Smart Channel is een onderzoeksproject dat een beeld probeert te schetsen van de toekomst van radio op lange termijn. Het concept situeert zich tussen on demand (non-lineair) en traditionele radio (lineair) en wil een all-round gepersonaliseerde radiobeleving faciliteren doorheen de dag. De bedoeling daarbij is om te komen tot een beleving waarbij radio tegemoet komt aan de behoeften en wensen van de eindgebruiker. In 2013 werd hierover in samenwerking met Little Miss Robot een conceptvideo gemaakt. In 2014 rest ons nog de afwerking van het project door dit prototype voor te leggen aan gebruikers onder de vorm van een cocreatiesessie op VRT en een demonstratie op de 100 Jaar Radio tentoonstelling. Om feedback te verzamelen over deze innovatieve radiobeleving en eindgebruikers te rekruteren, wordt ons testplatform De Proeftuin ingeschakeld. 18

19 Gepersonaliseerd lineaire tv In deze case wordt er bekeken of een tv-avond lineair gepersonaliseerd kan samengesteld worden. Dit zou dan merkgebaseerd zijn (met Canvas als case) en extra comfortfuncties bieden, maar tegelijk zo eenvoudig zijn als lineaire televisie. Je start je tv-avond zoals het jou past, spoelt desgewenst door naar het volgende programma, of je krijgt een alternatief programma voorgeschoteld dat ook door Canvas werd uitgekozen. Na een interne conceptoefening, verfijnen we onze ideeën tijdens een cocreatiesessie met gebruikers. Op een iteratieve manier willen we vervolgens tot een testbaar prototype komen dat door een gesegmenteerd gebruikerspanel geëvalueerd kan worden in De Proeftuin. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE KWARTAAL D.1.1 Eindrapport Smart Channel Document Q1 D.1.2 Concept gepersonaliseerde lineaire tv Document Q1 D.1.3 Prototype gepersonaliseerde lineaire tv Prototype Q2 D.1.4 Eindrapport gebruikerstesten gepersonaliseerde lineaire Document Q3 tv Werkpakket D.2 Personalisatie op een on demand platform Aantal MM: 16 Vertrekkend van een online contentaanbod willen we nagaan wat de impact op het consumptiegedrag is wanneer personalisatie toegepast wordt. Om hier een antwoord op te bieden, onderzoeken we volgende topics: - Contentplatform: een succesvolle personalisatie case steunt op een sterk platform met een uitgebreid contentaanbod. In dit traject gaan we na hoe we een bestaand platform zoals bijvoorbeeld de catch-up service Stievie of de Sporza site kunnen gebruiken als basis om metingen te verrichten en personalisatie toe te passen. We brengen in kaart welke aanpassingen nodig zijn om dit mogelijk te maken. - Meten gebruikersgedrag: gebruikersdata in al zijn vormen (niet enkel bezoek van webpagina s, maar alle mogelijke activiteitendata tot op het niveau van scrollen door een pagina of het pauzeren van een video) zijn een grote bron van informatie voor het uitwerken van verschillende use cases waaronder personalisatie. Zowel het verzamelen en opslaan van deze data als het verder analyseren en visualiseren vormen belangrijke uitdagingen. Immers, hoe beter we er als omroep in slagen om het gedrag en de wensen van de eindgebruiker te weten te komen, hoe beter we deze eindgebruiker kunnen bedienen. Belangrijke onderzoeksvragen zijn de volgende: - Welke activiteiten meten en bewaren we? - Kan dit over verschillende platformen heen gebeuren en wat zijn de te overwinnen hindernissen? - Welke technologieën zijn nodig om relevante patronen in deze data terug te vinden? - Personalisatie: In het verleden bepaalde de omroep welke content iedereen te zien kreeg via het lineaire aanbod zonder een mogelijkheid om dit aanbod op ieders individuele niveau af te stemmen ( one size, fits all ). Een omroep kan haar service naar de mediaconsument verbeteren door hierop in te spelen en een meer gepersonaliseerd aanbod te voorzien. Volgende onderzoeksvragen dringen zich op: - Welke vormen van personalisatie zijn er mogelijk (persoonlijke aanbevelingen, maar mogelijk ook het bijhouden wat een gebruiker al dan niet al bekeken heeft en dat niet opnieuw aanbieden)? - Hoe wordt een gepersonaliseerd aanbod ervaren door de consument en hoe kunnen we dit meten? 19

20 Concreet starten we met een voorstudie waarin we nagaan welke mogelijkheden bestaande platformen bieden om personalisatie toe te passen. Vervolgens wordt een personalisatie concept uitgewerkt en zal er een prototype op basis van het contentplatform gebouwd worden. Dit prototype zal gebruikt worden om gebruikerstesten en metingen op uit te voeren via ons testplatform De Proeftuin. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE KWARTAAL D.2.1 Voorstudie contentplatform Document Q1 D.2.2 Concept personalisatie Document Q2 D.2.3 Development prototype concept Prototype Q4 D.2.5 Eindrapport gebruikerstesten gepersonaliseerd content Document Q4 platform Werkpakket D.3 Scheduling Aantal MM: 6 Het aanbieden van content items op een gepersonaliseerde manier maakt al deel uit van het vorige werkpakket, maar het zou nog een stap verder kunnen gaan. Een tv-avond bestaat niet uit een enkel stuk content, maar uit een zorgvuldig uitgekiende keten van content items. Hoe worden zulke ketens momenteel opgebouwd en hoe zouden de activiteitendata van alle gebruikers dit proces kunnen optimaliseren? Kan een individueel programmaschema een meerwaarde betekenen voor de eindgebruiker? Wat is er nodig om zo n programmaschema op maat te bouwen? De problematiek rond scheduling is ook andere partijen niet ontgaan. De Britse omroep Channel 4 zet al een tweetal jaar actief in op het meten van gebruikersgedrag en het personaliseren van content. Ook zij zijn op zoek naar manieren om programmaschema s te optimaliseren en te personaliseren. Gezien hun voortrekkersrol in dit domein starten we dit jaar een samenwerkingsverband waarbij we zowel kennis, materiaal als expertise uitwisselen. In dit werkpakket starten we met een voorstudie waarbij we nagaan hoe programmaschema s nu tot stand komen en of deze kennis in een model kan gegoten worden. Vervolgens proberen we dit model toe te passen op bestaande programmadata en interacties door het bouwen van een concept. Dit zal gevalideerd worden door een gebruikersonderzoek bij het testpanel van De Proeftuin. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE KWARTAAL D.3.1 Voorstudie programmascheduling Document Q2 D.3.2 Development prototype concept Prototype Q3 D.3.3 Gebruikerstesten programmascheduling Document Q4 20

21 Valorisatie Indien blijkt dat personalisatie van content en programmaschema s een significante meerwaarde biedt voor de eindgebruiker en omroep, dan kunnen het prototype en de bijbehorende modellen dienen als blauwdruk voor een implementatie die productieklaar is. Anderzijds kan de opgedane kennis ook gebruikt worden bij de verdere content- en platformstrategie. ONDERZOEKSTRAJECT: LIVE-EVENTBELEVING PROJECT C: CYCLOCROSS IMMERSIEF Onderzoekspartners: Sporza, Polar, Garmin, Riedel, Dutchview, Droneworx Technology, Golazo Algemene omschrijving We proberen in dit project om een sportbeleving aan te bieden voor kijkers waarmee ze het gevoel krijgen ter plekke aanwezig te zijn. Dat proberen we door extra beelden, geluiden en andere gegevens toe te voegen bij een livestream van veldrijden. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan livecamerabeelden gefilmd vanop de fietsen, beelden gemaakt met dronecamera's, geluiden van renners, publiek, coaches en hindernissen, statistieken van hartslagritme, zuurstofsaturatie, trapfrequentie en positie. Om dit te verwezenlijken gaan we zo veel mogelijk beelden, geluiden en gegevens verzamelen van de renners, maar ook materiaal van publiek, coaches, commentatoren en materiaalposten is een optie. Al dat materiaal willen we in real-time op een gevisualiseerde manier doorsturen naar bijvoorbeeld de tv-regie, de commentator of een tweedeschermapplicatie. Bovendien kunnen we ons de vraag stellen welk effect dit heeft op de kijker thuis, op de renners, het productieteam en de sport op zich. Het project heeft alleszins het potentieel om de beleving van de sport drastisch te veranderen. Hoe die toekomstige beleving er dan wel moet gaan uitzien voor de eindgebruiker, welke impact deze zal hebben op de sport en de verslaggeving ervan (zowel voor commentator als regie), zijn vragen die dit project probeert te beantwoorden. Werkpakketten Werkpakket C.1. - Dataverzameling Aantal MM: 3 In dit werkpakket gaan we alle data verzamelen die een mogelijke toegevoegde waarde hebben voor de livebeleving van een veldrit. We denken hierbij aan extra beelden (via helm- en dronecamera s) en extra geluiden (op de fiets en in het publiek) maar ook andere soorten data zoals biometrische en technische gegevens van rijder en fiets. We willen deze data verzamelen in een livecontext, zonder de noodzaak tot realtime transmissie, om ze nadien te gebruiken als materiaal voor het verdere onderzoek. Werkpakket C.2. - Realtime transmissie Aantal MM: 2 De gegevens die we verzamelen in werkpakket 1, moeten in een wedstrijdcontext uiteraard met een minimale vertraging (delay) en in een optimale kwaliteit doorgestuurd worden. Daarnaast moeten deze verschillende bronnen ook perfect gesynchroniseerd worden tot een naadloos geheel. De manier waarop dit kan, zowel vanuit technisch als gebruiksmatig oogpunt, onderzoeken we in dit werkpakket. 21

22 Werkpakket C.3. - State-of-the-art onderzoek Aantal MM: 1 Om een duidelijk inzicht te krijgen in de beste technologie en immersieve gebruikersbeleving kijken we naar de meest performante en innovatieve technologieën en de beste immersieve belevingen op de markt. Werkpakket C.4. Datavisualisatie en synchronisatie Aantal MM: 2,5 Eens de gegevens in realtime en in de hoogst mogelijke kwaliteit worden aangeboden aan de (eind)regie, is het essentieel om deze op een duidelijke en gesynchroniseerde manier te visualiseren. De snelheid waarmee en de vorm waarin dit moet gebeuren, worden onderzocht in dit werkpakket, zowel voor lineaire als nietlineaire toepassingen, elk met zijn eigen technische en gebruiksmatige uitdagingen. We houden hierbij rekening met verschillende soorten gebruikers: de kijker/luisteraar, de regisseur en de commentator. Werkpakket C.5. - Conceptualisatie Aantal MM: 2 Op basis van de state-of-art inzichten en met deze nieuwe bronnen van beeld, geluid en data in gedachten, gaan we onderzoeken welke concepten de beste immersieve beleving opleveren voor de eindgebruiker. Met behulp van ons testplatform De Proeftuin zullen we veldritfans rekruteren voor een focusgroep om zo een aantal interessante en vernieuwende concepten uit te werken. Werkpakket C.6. - Prototyping Aantal MM: 2 De beste en meest haalbare concepten, gedefinieerd op basis van de focusgroep uit werkpakket 5 en de technische requirements van werkpakket 4, werken we uit tot prototypes die we opnieuw voorleggen aan een gesegmenteerd testpubliek met behulp van De Proeftuin. Werkpakket C.7. - Valorisatie: real-live test Aantal MM: 1,5 We willen de inzichten, concepten en technische oplossingen uit de vorige werkpakketten testen in een livesituatie, om de toegevoegde waarde van de creatieve concepten en de technische oplossing voor beeld, data en geluid te kunnen valideren, zowel voor de lineaire als niet-lineaire stroom. - naar productie tv: onderzoeken hoe deze capture in real-time oplossingen in productie kunnen overgenomen worden voor het volgend veldritseizoen (doel september-oktober 2014). - naar niet-lineaire beleving: onderzoeken of de uitgewerkte prototypes bijdragen tot een meer immersieve beleving (bij eindgebruikers) en of er draagvlak is bij Sporza zelf om een (of meerdere) concepten in productie te nemen. Tijdens het seizoen veldrijden willen we een gesegmenteerd publiek op longitudinale wijze (september - december) laten experimenteren met on(s)(ze) prototype(s). Hierbij willen we zowel verklaard als gemeten gedrag analyseren met behulp van De Proeftuin om realistische aanbevelingen te kunnen doen voor een eventueel vervolgtraject. 22

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Ondernemingsplan 2013

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Ondernemingsplan 2013 VRT ONDERZOEK & INNOVATIE Ondernemingsplan 2013 Januari 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel +32 2 741 36 32 Innovatie.vrt.be Dit document heeft betrekking op de toegevoegde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be

JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be JAARVERSLAG 2014 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Innovatie.vrt.be 1 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst 2012-2016. De opdracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be

JAARVERSLAG 2013. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be JAARVERSLAG 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Innovatie.vrt.be 1 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst 2012-2016. De opdracht

Nadere informatie

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Meerjarenplan 2013-2015

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Meerjarenplan 2013-2015 VRT ONDERZOEK & INNOVATIE Meerjarenplan 2013-2015 Januari 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel +32 2 741 36 32 Innovatie.vrt.be Dit document heeft betrekking op de toegevoegde

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2014

Meerjarenplan 2012-2014 Overeenkomst Onderzoek & Innovatie Meerjarenplan 2012-2014 Maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1 De opdracht...3 2 Onderzoek in een veranderend medialandschap...4 3 Strategische uitdagingen en trends...5 4 Belangrijkste

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be MEERJARENPLAN 2014-2016 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel innovatie.vrt.be 1 STRATEGISCHE UITDAGINGEN EN TRENDS De transformatie van het medialandschap komt in een volgende fase.

Nadere informatie

Masterproef Business Intelligence voor academische onderzoekers

Masterproef Business Intelligence voor academische onderzoekers 2014 2015 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Business Intelligence voor academische onderzoekers

Nadere informatie

GEZONDHEIDSEMPOWERMENT

GEZONDHEIDSEMPOWERMENT WE MOETEN OP ZOEK GAAN NAAR ZORGMODELLEN WAARBIJ MENSEN NIET ZOMAAR NAAR ZORGINSTELLINGEN GESTUURD WORDEN. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT MENSEN MAKKELIJKER THUIS KUNNEN BLIJVEN. Geert Houben, CEO Aristoco (Cubigo)

Nadere informatie

Deel 2: Projectbeschrijving

Deel 2: Projectbeschrijving Deel 2: Projectbeschrijving A. Impact van het project 1. Projectdoelstellingen 1. Wearable interfaces: Wearable interfaces zijn een multidisciplinair onderzoeksdomein met een enorm economisch potentieel

Nadere informatie

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie

Requirements Traceability

Requirements Traceability Requirements Traceability Een literatuurbeschouwing en praktijkvergelijking Bachelorscriptie informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Begeleider: Dr. ir. G.J. Tretmans Thomas Dobbe (0115495) Januari

Nadere informatie

Het virtuele kunstencentrum van de toekomst Zoektocht naar een innovatief webplatform voor virtuele cultuurbeleving

Het virtuele kunstencentrum van de toekomst Zoektocht naar een innovatief webplatform voor virtuele cultuurbeleving Het virtuele kunstencentrum van de toekomst Zoektocht naar een innovatief webplatform voor virtuele cultuurbeleving Het virtuele kunstencentrum van de toekomst Zoektocht naar een innovatief webplatform

Nadere informatie

Beheersovereenkomst tussen de openbare omroep en de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2012-2016 Een duidelijke keuze voor kwaliteitsvolle invulling

Beheersovereenkomst tussen de openbare omroep en de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2012-2016 Een duidelijke keuze voor kwaliteitsvolle invulling Advies SARC - Sectorraad Media Beheersovereenkomst tussen de openbare omroep en de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2012-2016 Een duidelijke keuze voor kwaliteitsvolle invulling Inhoudstafel Context

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Scriptieonderwerpen INTEC-IBCN - Academiejaar 2011-2012 7671: Aanbevelen van digitale TV-content op basis van profielen Promotor(en): Filip De Turck Aantal masterproeven: 2 Philip Leroux, Klaas Roobroeck

Nadere informatie

Onderzoek en advies voor Talant binnen het project Praktijknetwerken Sociale Innovatie 2010

Onderzoek en advies voor Talant binnen het project Praktijknetwerken Sociale Innovatie 2010 Onderzoek en advies voor Talant binnen het project Praktijknetwerken Sociale Innovatie 2010 In opdracht van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland De Okergroep BV Gerard de Jong Groningen, juli 2011 definitief

Nadere informatie

Scriptie V1.5. Mobiele User Experience op open dagen

Scriptie V1.5. Mobiele User Experience op open dagen Scriptie V1.5 Mobiele User Experience op open dagen Colofon Titel Auteur Mobiele User Experience Roy Derriks Studentnummer 0799407 Jaar van afstuderen 2012 Major Minor Begeleider school #1 Begeleider school

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience Roy Derriks 0799407 Scriptie V1.3 Mobiele User Experience Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Inleiding 1.1 Inleiding.. 4 1.2 Achtergrond informatie.. 4 1.3 Probleemstelling... 4 1.4 Doelgroep.. 5 1.5 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Activiteitenplan 2010 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, december 2009 1 Woord vooraf Voor u ligt het activiteitenplan 2010 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Sinds 2006,

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Kringloop: One Step Beyond

Kringloop: One Step Beyond Kringloop: One Step Beyond December, 2013 In opdracht van Mark Driessen Marco Lanenga Arjen Maris David Vermeulen Eelco Zomer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Opdracht... 6 Omschrijving... 6 Doelstellingen...

Nadere informatie

Sven Gatz Vlaams Minister van Cultuur, Media Jeugd, en Brussel. Beleidsbrief Media 2015-2016

Sven Gatz Vlaams Minister van Cultuur, Media Jeugd, en Brussel. Beleidsbrief Media 2015-2016 Sven Gatz Vlaams Minister van Cultuur, Media Jeugd, en Brussel Beleidsbrief Media 2015-2016 Inhoudstafel Lijst met afkortingen... 2 MANAGEMENTSAMENVATTING... 3 I. INLEIDING... 4 II. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Onderhoud van logica door business stakeholders

Onderhoud van logica door business stakeholders Master Thesis Informatiekunde Onderhoud van logica door business stakeholders Radboud Universiteit Nijmegen Everest B.V. Auteur: Paul Verhoeven Studentnummer: 0641685 Afstudeernummer: 172 IK Datum: Augustus

Nadere informatie

UNIFIED THESAURUS HAALBAARHEIDSSTUDIE. Eindrapport

UNIFIED THESAURUS HAALBAARHEIDSSTUDIE. Eindrapport UNIFIED THESAURUS HAALBAARHEIDSSTUDIE Eindrapport Augustus 2013 Januari 2014 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze haalbaarheidsstudie nam de opportuniteit te baat om met zowel de archief- en erfgoedsector als met

Nadere informatie

Ontwerp van een Group Decision Support System

Ontwerp van een Group Decision Support System Ontwerp van een Group Decision Support System Master Software Engineering Universiteit van Amsterdam Jakob Ooms 0600156 31 augustus 2006 Afstudeerdocent Stagebegeleider Opdrachtgever Publicatiestatus :

Nadere informatie

Scriptie V1.4. Mobiele User Experience op open dagen

Scriptie V1.4. Mobiele User Experience op open dagen Scriptie V1.4 Mobiele User Experience op open dagen Colofon Titel Auteur Mobiele User Experience Roy Derriks Studentnummer 0799407 Jaar van afstuderen 2012 Major Minor Begeleider school #1 Begeleider school

Nadere informatie

Vraaggedreven onderzoeksprogrammering

Vraaggedreven onderzoeksprogrammering Vraaggedreven onderzoeksprogrammering Of: Hoe kunnen potentiële gebruikers van onderzoeksresultaten bij het vaststellen van de onderzoeksagenda worden betrokken? Een handleiding voor: Centexbel Flamac

Nadere informatie