ONDERNEMINGSPLAN VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel. Innovatie.vrt.be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERNEMINGSPLAN 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be"

Transcriptie

1 ONDERNEMINGSPLAN 2014 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel Innovatie.vrt.be

2 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst De opdracht maakt het voorwerp uit van de specifieke overeenkomst onderzoek en innovatie tussen de VRT en Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding ONDERZOEKSTRAJECT: MULTIPLATFORM, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE 5 Project P: Multiplatformproductie en distributie 5 Project M: MECaNO 7 Project S: Shareability en topic spotting ONDERZOEKSTRAJECT: AUTOMATISCHE ANNOTATIE EN ONTSLUITING 10 Project T: TOSCA-MP 10 Project V: AARON - Automatische annotatie, verrijking en ontsluiting van content 12 Project O: STON ONDERZOEKSTRAJECT: PERSONALISATIE 16 Project Z: Empathic products 16 Project D: Gepersonaliseerd media aanbod ONDERZOEKSTRAJECT: LIVE-EVENTBELEVING 21 Project C: Cyclocross Immersief 21 Project I: ICoSOLE SAMENWERKING MET EBU 25 Project E: Participatie in EBU DE PROEFTUIN ALS VOORNAAM WERKINSTRUMENT 26 3

4 INLEIDING Dit ondernemingsplan geeft een overzicht en gedetailleerde beschrijving van de geplande activiteiten van VRT Onderzoek en Innovatie in 2014, in het kader van de toegevoegde opdracht onderzoek en innovatie van de VRT beheersovereenkomst Het geeft ook een transparante opdeling van de voorziene budgetten van deze activiteiten en projecten. De verschillende activiteiten worden voorgesteld in de context van afzonderlijke projecten, die op hun beurt worden opgehangen aan onderzoekstrajecten. In het meerjarenplan werden vier grote onderzoekstrajecten gedefinieerd en in detail beschreven: - Productieapparaat van de toekomst met als subthema s: - Multiplatform, productie en distributie - Live-eventsbeleving - Personalisatie - Automatische annotatie en ontsluiting - Per project duiden we aan wat de projectvorm is (IWT, iminds/icon, FP7, VRT Onderzoek en Innovatie,...) en noteren we de geplande inzet en de verwachte resultaten. De manmaanden hebben uitsluitend betrekking op het werkingsjaar Bovendien verwijzen we per specifiek project naar de verdere ambities onder de vorm van valorisatie. Specialisaties Het O&I-team is erg multidisciplinair dankzij de rijkheid aan profielen. We beschikken evenwel over enkele kerncompetities. Logischerwijs vinden deze dan ook hun weerslag in de onderzoekstrajecten. KENNISDOMEINEN TECHNIEKEN INNOVATIEMANAGEMENT Spraaktechnologie Verschillende programmeertalen (o.a. PHP, C, C++, Java, Javascript) Programmamanagement Artificiële intelligentie UX-design Projectmanagement Broadcast infrastructuur technologie en netwerken Beeldformaten Internetstrategie Telecom technologie Compressieformaten Collaboratieve projecten en financiering (IWT, ICON, Europese projecten) Metadatatechnologie (metadatamodellen, zoektechnologie, semantisch web) Audio- en beeldanalyse Diffusie onderzoeksresultaten Radioproductiesystemen Signaalverwerking Eventmanagement 4

5 Formatinnovatie Online storytelling Gebruikersonderzoek i.s.m. iminds-smit Prototyping Living lab onderzoek i.s.m. iminds-smit ONDERZOEKSTRAJECT: MULTIPLATFORM, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE PROJECT P: MULTIPLATFORM PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE Onderzoekspartners: Limecraft Algemene omschrijving Researcher+ zet het onderzoek rond configureerbare content, dat gestart werd onder de vorm van Researcher (Ondernemingsplan 2013), voort. Tegelijk incorporeert het de resultaten van het project "Dit is Vandaag", waar multiplatform distributie ook een van de onderzoekspijlers was. Het project wordt net zoals in 2013 in samenwerking met de VRT-medialab spin-off Limecraft uitgevoerd. Vandaag functioneren de kanaalspecifieke productiesystemen (tv, radio, web, mobiel) grotendeels als aparte silo's en beperkt crossmedia productie zich louter tot het delen en hergebruiken van de geproduceerde content voor de andere kanalen. Doorgaans resulteert dat in inhoudelijk identieke versies, hoewel het om verschillende platformen gaat. Op die manier is de meerwaarde vaak zoek, aangezien verhalen vragen om een unieke aanpak voor elk kanaal. In dit project onderzoeken we welke productietools en processen er nodig zijn om configureerbare content te produceren. Configureerbare content ligt aan de basis van multiplatform produceren en vindt zijn oorsprong in de term configurable product. De term betekent dat een virtueel product niet op zich bestaat, maar alleen voorkomt in afgeleide vormen. Precies zoals een T-shirt bestaat in verschillende maten en kleuren, heeft content verschillende verschijningsvormen. Configureerbare content produceren, start bij de conceptfase en de modellering van het hele multiplatform programma en heeft zo impact op de gehele productieflow. Om dit te ondersteunen blijft het capteren van productionele (meta)data een belangrijk aandachtspunt en dit zal in Researcher+ dan ook verder uitgebreid worden. Het gaat onder meer over narratieve elementen met betrekking tot multiplatform, annotaties, technische gegevens, beeld- en audioanalysedata en publicatiedata. We willen ook de interactie met de consument (realtime analytics en impact factor, zie project S - Shareability & Topic Spotting) in rekening brengen, en dat liefst tot op het niveau van individuele fragmenten. Deze rijke stroom van data moet het makkelijker maken voor de professionele gebruiker om multiplatform content aan te maken en te publiceren, op een gedeeltelijke automatische manier. 5

6 Werkpakket P.4 - Researcher+ Aantal MM: 38 (in samenwerking met Limecraft) In dit werkpakket zullen we drie activiteiten uitvoeren. We breiden de Story Editor uit, die vorig jaar in samenwerking met het Panorama-team ontwikkeld werd in het Researcher project, op basis van het bestaande model voor tv-storytelling met meer multiplatform karakteristieken. Verder gaan we op zoek naar een radiomaker om samen te exploreren hoe een radioreportage eruit kan zien in multimediale vorm. Het is de bedoeling om te vertrekken vanuit de klassieke aanpak waarbij enkel audio wordt geproduceerd, om van daaruit te evolueren naar een multiplatformproductie. De resultaten van dit onderzoek dienen als input voor de activiteit Multimediale radiodocumentaire in Shareability en topic spotting (Project S). Tot slot wordt onderzocht hoe multimediale elementen kunnen worden voorbereid met het oog op publicatie op verschillende platformen. In de huidige werkprocessen verloopt dit via gespecialiseerde video-, audio- of beeldbewerkingsapplicaties. We gaan na hoe dat te ondersteunen en welke interfaces er nodig zijn tussen de Story Editor en eventuele publicatiecomponenten. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL P.4.1 Multiplatform Story Editor Proof of concept Q2 P.4.2 Radiodocumentaire als multimediale Document & Q2 story multimediacontent P.4.3 Multiplatform Verwerking van Video, Proof of concept Q4 Audio en Beeld. Valorisatie De resultaten in dit project zullen leiden tot: - Een verbeterde multiplatformproductie op basis van de opgebouwde expertise. - Betere integratie van multiplatform mediaworkflows. - Op maat gemaakte productietools voor multiplatform storytelling die verder kunnen worden ontwikkeld voor programmamakers in bijvoorbeeld actuaprogramma s. - Kennisoverdracht van de verworven inzichten in de verschillende werkpakketten via demo opstellingen en workshops. 6

7 PROJECT M: MECANO (IWT ICON project) Project looptijd: 1 januari december 2015 Onderzoekspartners: SDN Square, Alcatel Lucent, Limecraft, Videohouse, iminds-ibcn, iminds-pats Algemene omschrijving Beelden van camera naar tv-scherm brengen is een complex productieproces waarbij verschillende actoren uit de mediasector (omroepen, productiehuizen, distributeurs,...) zijn betrokken. Gedreven door een stijgende nood aan gedecentraliseerde (post)productie op geografisch verspreide locaties wil het MECaNO project een geschikte netwerktechnologie ontwikkelen die dit mogelijk maakt. MECaNO zal daarom zowel een technologisch als techno-economisch optimale oplossing voor de mediasector opleveren en zal deze evalueren aan de hand van realistische use cases. MECaNO streeft ernaar om in de context van collaboratieve mediaproductie een netwerktechnologie te ontwikkelen die een zo groot mogelijke geografische regio kan beslaan. Aanvullend aan deze netwerktechnologie zal MECaNO ook een dynamisch expertsysteem ontwikkelen om dit mediacontributienetwerk te beheren om zo de mogelijkheden die de technologie aanbiedt maximaal te benutten. Dit expertsysteem zal de mogelijkheid bieden om verkeer te manipuleren en te routeren over het netwerk, maar ook om het versturen van mediabestanden te plannen door rekening te houden met afleverdeadlines. Het systeem zal tevens dynamisch het netwerk kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden zoals netwerkpannes. Als niet-technische hoeksteen van het project zal een geschikte use case voor gedecentraliseerde mediaproductie worden uitgewerkt en getest. De intrinsieke waarden zullen worden gedemonstreerd in een piloot use case, als onderdeel van een tv-productieproces. Meerdere use cases zullen ook worden geanalyseerd vanuit een techno-economisch perspectief. Door waardenetwerken en geschikte kostenbatenmodellen te identificeren, zullen de kostenefficiëntie van de technische oplossing en de (in)directe inkomsten worden geanalyseerd, maar ook duurzame businessmodellen zullen worden uitgewerkt voor de betrokken media-actoren. Het project is georganiseerd in vijf werkpakketten. Werkpakket 1 behandelt de karakterisatie van het medialandschap en de definitie van use cases, terwijl werkpakket 4 deze evalueert vanuit een technoeconomisch perspectief. Werkpakket 5 demonstreert de uitkomst hiervan door middel van een piloot use case. De technische werkpakketten behandelen de ontwikkeling van de packet switching netwerktechnologie zonder verlies (werkpakket 2) en het dynamische expertsysteem (werkpakket 3). De MECaNO technologie wordt tevens geëvalueerd binnen werkpakket 5 op het fysieke testbed. VRT O&I participeert in werkpakket 1, werkpakket 4 en werkpakket 5. Voor 2014 zijn er enkel opleveringen gepland voor werkpakket 1. Werkpakket M.1 - Media landscape network characterization Aantal MM: 1 VRT O&I, Videohouse en Limecraft zullen de relevante productie use cases binnen een omroep definiëren en de voornaamste vereisten in de verschillende stappen van de (post)productie workflow identificeren, zowel vanuit het perspectief van de omroep als van een infrastructuur en software provider. 7

8 OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL M.1.1 Document die de verschillende media actoren en hun Rapport Q1 vereisten beschrijft. M.1.3 Overzicht van een realistische use case voor de Vlaamse Rapport Q4 media omgeving, op basis van de as-is situatie. Valorisatie De ontwikkelde technologie zal nieuwe hoge kwaliteit videoproductieworkflows in het Vlaamse medialandschap mogelijk maken op een meer kosteneffectieve, efficiëntere en meer flexibele manier dan vandaag. Het zal tevens gedistribueerde (post)productie modellen en nieuwe opportuniteiten voor samenwerking mogelijk maken. PROJECT S: SHAREABILITY EN TOPIC SPOTTING Algemene omschrijving In een multimediale redactie begint een verhaal met een concept, dat gedurende de dag uitgroeit tot een afgewerkt product. Wat dit afgewerkt product is, zij het een radiointerview, een diepgravende reportage of een kort nieuwsitem, wordt bepaald door de aard van het verhaal en het buikgevoel van de redacteur. Wanneer we spreken over configureerbare content en multiplatform distributie nemen we afstand van het broadcast gedachtegoed, en gaan we in de richting van content aangepast aan het doelpubliek. Hierbij is een grote rol voor de gebruiker weggelegd. Online distributie stelt ons in staat te meten hoe de eindgebruiker met de content omgaat. Welke variabelen hebben invloed op de impact van content in het digitale domein en hoe kunnen we die met behulp van analytics en tools direct beïnvloeden? Kunnen we inschatten welke content meer kans heeft om een viraal effect te hebben? En hoe groot is de rol van het platform waarop gedistribueerd wordt in de shareability van content? Het vergaren van deze data en het inschatten van de potentiële impact van content wordt onderzocht in werkpakket S.1 en zal ook teruggekoppeld worden naar Project P - Researcher+ als extra input bij het produceren van een multiplatform verhaal. De data die we genereren kunnen niet enkel gebruikt worden om huidige verhalen naar waarde te schatten en te mappen op verschillende doelgroepen, maar ze kunnen ook input genereren voor nieuwe verhalen. De verwerking en visualisatie van deze data kan een redactie helpen snel en efficiënt content te genereren. Dit wordt onderzocht in werkpakket S.2. Werkpakket S.1 - Content scheduling & sharing Aantal MM : 11 Project looptijd: 1 juli december 2015 Wanneer we online content verspreiden, bijvoorbeeld met een tool zoals beschreven in Project P, wordt het mogelijk om (realtime) uit te meten hoe vaak een verhaal opgepikt wordt en door wie. De inzichten die we hieruit halen, kunnen ons helpen om content te evalueren nog voor ze uitgestuurd wordt, of zelfs voor ze bedacht wordt. De viraliteit van content wordt bepaald door enerzijds statische kenmerken die eigen zijn aan de content (onderwerp, sentiment, kernwoorden,...) en anderzijds dynamische kenmerken (wat er op dat moment leeft op 8

9 sociale media, tijdstip,...). Om in te schatten welke factoren de viraliteit in welke mate beïnvloeden, moeten we beter begrijpen wat mensen ertoe aanzet bepaalde content te delen met hun sociaal netwerk. Hiervoor zullen we enerzijds bestaande tracking- en analysetools in kaart brengen en uittesten, en anderzijds diepgaand gebruikersonderzoek uitvoeren bij een gesegmenteerd testpanel via De Proeftuin. Op deze manier kan de basis worden gelegd voor een voorspellingsalgoritme dat niet enkel door contentanalyse, maar ook door verklaarde en gemeten gebruikerservaringen wordt gevoed. Op basis van deze input wordt een schaalbare architectuur ontworpen voor het monitoren en analyseren van sociale media, zowel in realtime als op de lange termijn. Hiervoor wordt eventueel gebruik gemaakt van geschikt bevonden bestaande tools (state-of-the-art). Indien nodig, wanneer uit de state-of-the-art blijkt dat bepaalde analyses niet mogelijk zijn met de huidige tools, zullen nieuwe tools worden ontwikkeld. Het uiteindelijk doel is een zelflerend voorspellingsplatform ontwikkelen dat aan de hand van een een demonstrator op de nieuwsvloer zal worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Als use case zullen we gebruik maken van radiocontent als input, om te kijken welke publicatievormen op welke distributieplatformen een bepaald effect teweegbrengen bij het publiek. Hierbij zal de rol van een multiplatform scheduling component onderzocht worden. We verwachten kennisoverdracht uit Project P (activiteit Radiodocumentaire als multimedia story, P.4.2.) om de verschillende aspecten van een multiplatformproductie in kaart te brengen. Deze content kan dan als prototype worden gepubliceerd via een multiplatform scheduling component. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL S.1.1 State -of-the-art multiplatform tooling Document Q1 S.1.2 Gebruikersanalyse aan de hand van testpubliek Document Q1 Proeftuin S.1.3 Ontwerp infrastructuur sociale media analyse Demonstrator Q2 S.1.4 Proof of concept voorspellingsalgoritme Demonstrator Q2 S.1.5 Geïntegreerd multiplatform publicatiesysteem Document Q3 S.1.6 Multimediale radiodocumentaire Demonstrator Q4 Werkpakket S.2 - Topic spotting (Event search) Aantal MM: 3,5 Algemene introductie De taak van een redactie is het blootleggen van "nieuwe" verhalen. Echter, in een berg data, gaande van historische feiten over archiefmateriaal tot trends in sociale media wordt het moeilijker om topics te gaan spotten, laat staan om verbanden te vinden met op het eerste gezicht losstaande feiten. In samenwerking met Canvas werd in 2013 al onderzoek gedaan naar het visualiseren van verjaardagen van belangrijke events uit het verleden (100 jaar oorlog, 5 jaar iphone, etc.) en dat in functie van het opstellen van een actueel programmaschema. Dit resulteerde in een eerste werkend prototype. In 2014 willen we op dit onderzoek dieper ingaan, door deze visualisatiemethode te koppelen aan een rijke datastroom van zowel interne (archiefmateriaal) als externe content (social media, externe contentdatabases). 9

10 Als use case wordt het bestaande prototype aangepast in functie van de verschillende muziekredacties. Met behulp van duidelijk gedefinieerde muziekmijlpalen (eerste plaat, single, split van de band) kunnen we een testbare proof of concept uitwerken. Bovendien maken we het voor een redacteur mogelijk om van een muziekgroep in te schatten wanneer hun grootste mijlpalen plaatsvonden en geven we inzicht in de impact hiervan voor Vlaanderen aan de hand van de hoeveelheid eigen verslaggeving in het archief. Verder geven we verbonden zoektermen aan die extra inzichten kunnen genereren voor de redacteur. De focus van dit werkpakket is gebruikersonderzoek bij de professionele eindgebruiker. Dit zal ons inzicht geven in het omgaan met data zowel op vlak van visualisatie als selectieve ontsluiting en linking. Op basis van deze eerste iteratie kunnen we ons prototype bijstellen waarna een tweede gebruikerstest volgt om onze aanpassingen te valideren. De inzichten uit beide tests worden uiteindelijk gedocumenteerd en verspreid naar relevante stakeholders. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL S.2.1 Iteratie 1: test muziekredactie Radio2 Prototype Q1 S.2.2 Iteratie 2: test overkoepelende Document Q2 muziekredactie Valorisatie Snel spotten van topics, belangrijke events of mijlpalen is een zeer krachtige tool in het efficiënt omgaan met en op zoek gaan naar content op een redactie. Deze tool kan door het tijdig blootleggen van belangrijke events of nieuwe topics bijzonder nuttig worden. In eerste instantie kan dit een grote hulp zijn voor de muziekredacties, in tweede instantie kan bekeken worden of de applicatie schaalbaar is naar andere redacties toe. ONDERZOEKSTRAJECT: AUTOMATISCHE ANNOTATIE EN ONTSLUITING PROJECT T: TOSCA-MP Onderzoekspartners: Fraunhofer HHI, Fondazione Bruno Kessler, IRT, Joanneum reseach en KU Leuven Industriële partners: EBU, Playence, RAI, Technicolor en VRT Algemene omschrijving Het TOSCA-MP project gaat op zoek naar toekomstige media-annotatie- en zoektoepassingen voor professionele mediagebruikers in een genetwerkte productie- en archiefomgeving (tv, radio, online). Het project is een samenwerking tussen tien partners uit vijf Europese landen, waaronder industriële partners die toepassingen ontwikkelen voor de media-industrie, publieke omroeporganisaties en hun Europese Unie EBU, een universiteit en verschillende onderzoeksbedrijven. Het werk rond het ontwikkelen van nieuwe manieren om (een grote verzameling) zoekresultaten bevattelijk te visualiseren wordt afgerond. We concentreren ons hierbij op het clusteren van visueel gerelateerde items. Verder wordt ook onderzocht hoe we visueel gelijkaardige items van een zoekresultaat kunnen weergeven. 10

11 Daarnaast zullen we gebruikerstesten organiseren om de ontwikkelde methodes voor het vinden van visueel gelijkaardige items te evalueren. We zullen de nieuwe manier van visualiseren van zoekresultaten ook integreren in de zoekrobot die door een andere partner in het project gebouwd wordt. Tot slot organiseert VRT de finale gebruikerstesten waarbij geselecteerde gebruikersgroepen het in het project ontwikkelde geïntegreerde systeem valideren. Werkpakket T.3 - Gedistribueerd zoeken en resultaatpresentatie Aantal MM: 3 In dit werkpakket gaan we op zoek naar visuele manieren voor zoekresultaatpresentatie. Het werk dat in 2013 van start ging, wordt afgewerkt. De resultaten worden vervolgens geïntegreerd in de semantische zoekrobot. Werkpakket T.6 - Integratie Aantal MM: 2 In 2014 worden er gebruikerstesten georganiseerd waarbij de resultaten van het project door potentiële toekomstige gebruikers kunnen worden uitgetest. VRT zal zelf een deel van de organisatie van de gebruikerstesten op zich nemen. Werkpakket T.7 - Disseminatie, standaardisatie en exploitatie Aantal MM: 0 In dit werkpakket worden activiteiten voor disseminatie en valorisatie gepland. Zo zal er een paper over het project worden ingediend voor de IBC conferentie. De exploitatieplannen staan verder in de paragraaf valorisatie. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL T.3.4 Genetwerkte zoekrobot, resultaatvisualisatie en Document & Q1 gebruikersfeedback Software T Verslag van de finale gebruikerstesten Document Q1 T.6.6 Finale beschrijving van de integratie Document Q1 T Verslag over disseminatie en exploitatie, finale versie Document Q1 T.7.2 Exploitatieplan Document Q1 Valorisatie Valorisatie van de projectresultaten zal op verschillende manieren gebeuren. Een eerste manier is het opbouwen en delen van kennis en expertise in het annoteren en doorzoekbaar maken van audiovisuele content. Er wordt actief gezocht naar manieren om de resultaten van het project te valoriseren, zowel intern binnen VRT (zowel voor archief- als productietoepassingen) als naar externe partijen toe (bijvoorbeeld VIAA). Een tweede mogelijk valorisatiepad is het vermarkten van de in dit project opgebouwde expertise via een spin-off bedrijf. 11

12 PROJECT V: AARON Algemene omschrijving In een grote mediacollectie is content van weinig waarde zonder de nodige annotatie. Deze annotatie stelt iemand namelijk in staat om een specifiek content-item te vinden en te doorzoeken, en zorgt op die manier voor ontsluiting. Om dit zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, start annotatie het best zo vroeg mogelijk in de productie. Elke annotatie dient dan met het bijhorende content-item door het productieproces te stromen om zoveel mogelijk gebruikers van nut te zijn. Een journalist, bijvoorbeeld, gebruikt de annotaties om een overzicht te krijgen in zijn geschoten media-items en om in het archief naar mogelijk gerelateerde items te zoeken. Potentieel kunnen we met de annotaties ook de content naar de kijker ontsluiten via een gepersonaliseerd media-aanbod. Het vereiste type van annotatie zou echter verschillen naargelang het type gebruiker. Dat willen we in dit project uitzoeken: contentannotatie enerzijds in functie van de kijkervaring, anderzijds als leidraad voor de journalist. Daarbij willen we de gelijkenissen en verschillen in kaart brengen. Waar AARON dus vroeger voor Automatische ARchief ONtsluiting stond, verruimt dit nu naar Automatische Annotatie, verrijking en ONtsluiting. De themathiek die het project behandelt, blijft behouden maar het gebruikers- en toepassingsdomein wordt verbreed: naast het archief komt de journalist en de kijker thuis ook aan bod. Verder willen we nagaan hoe deze annotatie op een efficiëntere (en meer geautomatiseerde) manier tot stand kan komen. Ten slotte zetten we de stap naar ontsluiting en bekijken we hoe deze annotaties kunnen bijdragen tot efficiënte navigatie in een mediacollectie. Daarbij willen we content met elkaar in verband brengen aan de hand van zowel visuele als semantische gelijkenissen. Werkpakket V.1 - Contentannotatie bij personalisatie Aantal MM: 3 Personaliseren van content kan enkel succesvol gebeuren als de achterliggende algoritmes gebruik kunnen maken van de interesses van de gebruikers gecombineerd met de kenmerken van de content. Deze kenmerken of metadata van de content kunnen manueel of (semi)automatisch worden toegevoegd aan ieder content-item. Er zijn verschillende vormen van metadata mogelijk, maar welke zijn van belang om gepersonaliseerde content aan te bieden? Volstaat automatische annotatie en welke technologieën zijn hiervoor het meest nuttig? Of is bijkomende manuele annotatie toch een vereiste? Kortom, in dit werkpakket willen we nagaan welke metadata essentieel zijn opdat personalisatie een meerwaarde kan bieden aan de eindgebruiker. De gevonden antwoorden in dit werkpakket dienen als input voor werkpakket D.2 personalisatie op een on demand platform. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL V.1.1 Studie naar benodigde annotatie van content voor personalisatie Document Q3 12

13 Werkpakket V.2 - Annotatie voor redactie - Transcriber Aantal MM: 10,5 Onderzoekspartner: Limecraft Na afname van een interview zijn journalisten vaak uren bezig met het annoteren van het opgenomen materiaal. Er wordt een transcriptie gemaakt van het interview en interessante personages, opmerkelijke visuele gebeurtenissen of belangrijke quotes worden aangeduid. Zouden automatische annotatietools dit proces kunnen versnellen? We denken hierbij aan spraakherkenning, sprekersclustering en gezichtsherkenning. Eerst en vooral willen we inzicht krijgen in hoe journalisten vandaag de dag te werk gaan. Dat zullen we doen aan de hand van observaties en interviews. Op basis daarvan bekijken we hoe we hun werkwijze kunnen verrijken, versnellen of vereenvoudigen via automatische annotatietools. Daarbij gaan we ook na hoe we zulke annotatietools kunnen verwerken in een gebruiksvriendelijke user interface. Op basis van het gebruikersonderzoek willen we een architectuur en configureerbare workflow ontwerpen en uitwerken. Deze architectuur zullen we daarna in verschillende iteraties implementeren in een demonstrator. Dankzij deze iteraties kunnen we de gebruikerservaring met de verschillende annotatietools optimaliseren. Daarbij maken we in de eerste plaats abstractie van de implementatie van deze annotatietools. Met een aantal tools, zoals spraaktechnologie en sprekersclustering, deden we vorig jaar al ervaring op. Deze kunnen daarom wel al in de eerste fase worden geïntegreerd. Rond sprekersclustering loopt ook nog een onderzoek 1 waarin we met Radboud Universiteit Nijmegen bekijken hoe we a priori kennis (bijvoorbeeld het aantal sprekers in het interview) kunnen gebruiken om de clustering te verbeteren. Achteraf plannen we een validatiefase die onderzoekt hoeveel winst journalisten kunnen behalen dankzij de ontwikkelde demonstrator. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL V.2.1 Gebruikersonderzoek bij journalisten Document Q1 V.2.2 Architectuur en workflow Document Q2 V.2.3 (vervolg)onderzoek naar verbetering Document Q2 sprekersclustering V.2.4 Implementatie demonstrator Demonstrator Q4 V.2.5 Valorisatie Document Q4 Werkpakket V.3 - Ontsluiting en navigatie Aantal MM: 9 (in samenwerking met MMLab) In dit werkpakket onderzoeken we manieren om mediamateriaal efficiënter doorzoekbaar te maken. We gaan op zoek naar een oplossing om gerelateerde media-items sneller terug te vinden. In het TOSCA-MP project werd onderzoek verricht naar visueel gelijkaardige items. Dit willen we verder uitbreiden naar semantisch 1 Vorig jaar gestart in het kader van AARON. 13

14 gelijkaardige media-items, zowel in audiovisuele bestanden als in tekstartikels. Hiervoor doen we een studie naar de state-of-the-art. Verder willen we uitzoeken hoe we met semantische technologie op een betere manier tijdsspecifieke annotaties kunnen modelleren om zo krachtigere verrijking en zoekalgoritmes mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is een politicus die maar tijdens een beperkte periode premier is geweest. Ook dit zal resulteren in een state-of-the-art studie voor tijdsgebaseerde metadata. We willen de resultaten uit werkpakket V.2 in dit werkpakket gebruiken om snel gerelateerde media-items (bijvoorbeeld uit het archief) te kunnen koppelen aan nieuw toegevoegd materiaal. Dit onderzoek zal resulteren in een demonstrator, waarbij journalisten op zoek naar relevante en gerelateerde mediafragmenten snel in een media-archief kunnen navigeren. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE EINDE KWARTAAL V.3.1 State-of-the-art semantische gelijkenis van Document Q2 audiovisuele bestanden V.3.2 State-of-the-art tijdsgebaseerde metadata Document Q3 V.3.2 Implementatie demonstrator Demonstrator Q4 V.3.3 Valorisatie Document Q4 Valorisatie Het gebruik van automatische annotatietools kan journalisten of programmamedewerkers heel wat tijdwinst opleveren tijdens de voorbereiding van een programma, bijvoorbeeld bij de naverwerking van een interview of het opbouwen van een verhaal. Ook een goede ontsluiting en efficiënte contentnavigatie is cruciaal in een mediabedrijf, waar heel wat tijd besteed wordt aan het zoeken in zowel ruw materiaal als het audiovisuele archief. Betere ontsluiting en navigatie kan het zoekproces heel wat efficiënter maken, maar ook de geproduceerde content kwalitatief verrijken. Deze technieken bieden niet enkel professionele gebruikers een grote meerwaarde, ook kijkers kunnen er hun voordeel uit halen. Hen kan een aangenamere media-ervaring aangeboden worden door gepersonaliseerde media-items die in hun interessedomein liggen voor te stellen. Annotatie is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. PROJECT O: STON - SPRAAK- EN TAALTECHNOLOGISCH ONDERTITELEN IN HET NEDERLANDS Looptijd: april maart 2016 (IWT Innovatief Aanbesteden) Partners: (gunning in februari) Algemene omschrijving Om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken is het voor een omroep van groot belang dat de ondertitels van een hoge kwaliteit zijn: taalkundig correct en volledig synchroon met de audiovisuele content. VRT wil, in samenwerking met het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM), door middel van een innovatieve aanpak de efficiëntie van de huidige ondertitelingsworkflow substantieel verbeteren zodat meer resultaat (lees: meer ondertitelde programma s) 14

15 voor minder of dezelfde operationele kosten mogelijk wordt, zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit van de gegenereerde ondertitels. Het doel van dit innovatief ontwikkelingsproject is het onderzoeken en ontwikkelen van een geïntegreerd prototype voor spraak- en taaltechnologisch ondersteund ondertitelen, dat een significante meerwaarde en performantiewinst aantoont ten opzichte van de workflow(s) van vandaag. We focussen hierbij enerzijds op een significante verbetering van bestaande scriptinterpretatie en -synchronisatie (WP O.2), audiosegmentatie (WP O.3) en spraakherkenningtechnieken (WP O.4), en anderzijds op een gebruiksvriendelijke cockpit (WP O.1) waarin deze technieken op een intelligente manier gecombineerd worden en per programma kunnen geconfigureerd worden. Het STON project focust vooral op het efficiënter maken van de huidige ondertitelingsworkflow op basis van taal- en spraaktechnologie. De resultaten zullen echter ook toegepast kunnen worden in de verschillende werkpakketten van het project AARON (V). Werkpakket O.1 - Gebruiksvriendelijke UI cockpit en componentintegratie Aantal MM: 4 In dit werkpakket willen we een gebruiksvriendelijk cockpit prototype realiseren, waarin de ontwikkelde modules (verbeterde scriptherkenning, synchronisatie met audio, diarisation en spraakherkenning) met elkaar geïntegreerd worden. Via de cockpit krijgt de productiemedewerker en/of ondertitelaar op een heel overzichtelijke en interactieve manier toegang tot de resultaten van de verschillende modules. De cockpit laat ook toe de ondertitelingsworkflow per programma te configureren en zoveel mogelijk te automatiseren. Opleveringen: na de gunning. Werkpakket O.2 - Verbeterde scriptinterpretatie en synchronisatie Aantal MM: 20 Voor de meeste programma s zijn vandaag scripts beschikbaar, echter in de meest diverse formaten. Ze bevatten vaak niet enkel de tekst die voor de ondertiteling kan dienen, maar ook tijdscode-informatie en allerhande bijkomende metadata (bv. productie- en regieaanwijzingen). In dit werkpakket onderzoeken we hoe we deze diverse en soms vervuilde scriptformaten op een gestructureerde manier kunnen interpreteren, zodat de geëxtraheerde scriptteksten kunnen opgelijnd worden met de audiovisuele content. Opleveringen: na de gunning Werkpakket O.3 - Verbeterde diarisation Aantal MM: gunning in februari Met diarisation bedoelen we het segmenteren van de originele audio in fragmenten, volgens de volgende mogelijke criteria: spraak versus niet-spraak, taalherkenning, sprekersclustering en videoverwerking. In dit werkpakket willen we de bestaande technieken verder verbeteren zodat ze in een ondertitelingsworkflow kunnen toegepast worden en een zo groot mogelijke toegevoegde waarde (efficiëntiewinst) realiseren. Opleveringen: na de gunning. Werkpakket O.4 - Verbeterde spraakherkenning Aantal MM: gunning in februari Automatische spraakherkenning levert vandaag enkel kwaliteitsvolle resultaten indien gewerkt wordt met getrainde en voor de herkenner gekende stemprofielen. Bij voorbereide programma s wordt automatische 15

16 spraakherkenning doorgaans niet ingezet, en worden de ondertitels manueel ingevoerd of in het beste geval gekopieerd vanuit een letterlijk script. In dit werkpakket willen we sprekersonafhankelijke spraakherkenning toepassen op voorbereide programma s, waar de kwaliteit van de automatisch gegenereerde transcripties dit toelaat. We streven er naar om voor de speech-to-tekst transcripties met voldoende hoge betrouwbaarheid, het manueel uitschrijven van de ondertitels te vervangen door een efficiëntere verificatie- en correctiestap van de automatisch gegenereerde transcripties. Dit kan een enorme meerwaarde betekenen, bijvoorbeeld bij documentaires die door een goede spreker in een professionele studio werden ingesproken. Opleveringen: na de gunning. Valorisatie Ondertiteling is een erg tijdrovende activiteit. De resultaten van dit project kunnen een belangrijk hulpmiddel en een bron van besparing vormen in dit proces. Het doel is dankzij geavanceerde technieken beter te doen dan huidige commerciële stand van zaken. Het project is een opportuniteit voor de Vlaamse omroepen om hun ondertitelingsworkflow efficiënter te maken. De ontwikkelde technieken zullen ook in andere productie- en archieftoepassingen kunnen toegepast en gevaloriseerd worden. ONDERZOEKSTRAJECT: PERSONALISATIE PROJECT Z. EMPATHIC PRODUCTS Belangrijkste partners: iminds-smit-vub, UHasselt EDM, Spikes, TP Vision Algemene omschrijving Het Empathic Products project is een onderzoeksproject binnen het ITEA2-programma dat enkele tientallen Europese bedrijven samenbrengt om onderzoek te verrichten naar manieren om producten empatisch te maken. Internettoepassingen zijn steeds vaker contextgebaseerd. Denk maar aan locatie gebaseerde toepassingen, gepersonaliseerde aanbevelingen, enzovoort. In het Empathic Products project willen we in dit onderzoeksdomein nog een stap verder gaan. We onderzoeken onder meer hoe technologie die emoties en intenties van eindgebruikers detecteert, kan worden ingezet om nog betere contextgebaseerde toepassingen te ontwikkelen. De projectleider van het consortium is het Technical Research Centre of Finland (VTT). Het consortium bestaat uit een waaier aan bedrijven die zowel empathische technologie, serviceplatformen als gebruikersapplicaties produceren. In Vlaanderen werd een consortium opgezet dat volledig rond tv- en mediabeleving is samengesteld: VRT, TP Vision, Spikes, Okeez, Uhasselt EDM en iminds-smit-vub. Het doel van VRT O&I in dit project is tweeledig. Aan de ene kant willen we de eindgebruiker een betere mediaervaring bezorgen. Aan de andere kant willen we onderzoeken hoe de impliciete feedback van de eindgebruiker kan worden gebruikt om de mediaervaring te verbeteren en te personaliseren. In 2014 willen we ons voornamelijk op deze tweede doelstelling concentreren. 16

17 Werkpakket Z.1 Case studies en requirements Aantal MM: 2 In dit werkpakket wordt op zoek gegaan naar scenario s en use cases voor empathische technologieën in een mediacontext. We focussen ons dit jaar op de vraag hoe we gedetecteerde actionable emoties (gelukkig, geïnteresseerd, neutraal of verveeld) kunnen inzetten om het contentaanbod te personaliseren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het aanbieden van niet-lineaire content vertrekkend vanuit een lineaire beleving. Op deze manier sluit het onderzoek in dit project nauw aan bij het onderzoek in project D. Werkpakket Z.2 Gebruikersonderzoek Aantal MM : 1 In dit werkpakket wordt gezocht naar geschikte opportuniteiten om empathische technologie in te zetten. In dit werkpakket meten we de gebruikerservaring (UX) en valideren we empathische technologieën. Voor de uitvoering van het werk in dit werkpakket zal VRT gebruik maken van De Proeftuin en zich laten bijstaan door iminds-smit VUB. Werkpakket Z.3 Affectieve technologieën Aantal MM : 3 We willen hierbij op zoek gaan naar methodes om het model voor actionable emoties vanuit allerlei verzamelde gebruikersgegevens vorm te geven. Hiervoor werden reeds verkennende gesprekken gevoerd met de universiteit van Tilburg. Werkpakket Z.4 Ontwikkeling van empatische toepassingen Aantal MM: 4 Dit werkpakket behandelt de ontwikkeling van empathische toepassingen. De use cases die in werkpakket 1 worden beschreven, werken we in dit werkpakket verder uit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van andere partners die uit werkpakketten 2 en 3 komt. In 2014 is dit dus een toepassing van personalisatie op basis van actionable emoties. Werkpakket Z.5 Validatie Aantal MM: 3 Na de ontwikkeling van de empathische toepassingen moeten deze uiteraard verder worden uitgetest. Het uittesten van dergelijke toepassingen in een real-life context is cruciaal om de ontwikkelde toepassing te kunnen evalueren. Daarom worden in dit werkpakket gebruikerstesten gepland, waarbij gebruik zal gemaakt worden van het Europese netwerk van living labs (ENOLL). VRT plant ook om de door haar ontwikkelde toepassingen uit te testen in De Proeftuin. VRT zal daarvoor worden bijgestaan door iminds-smit VUB, die hun expertise uit werkpakket 2 hierbij kunnen toepassen. Werkpakket Z.6 Disseminatie, exploitatie en standaardisatie Aantal MM: 1 In dit werkpakket wordt het werk rond het verspreiden van de onderzoeksresultaten uitgevoerd. Dit gebeurt typisch via publicaties in relevante tijdschriften en in proceedings van internationale conferenties. Daarnaast worden demonstraties gepland met de ontwikkelde toepassingen op relevante conferenties. Tot slot wordt in dit werkpakket actief nagedacht over de exploitatie van de projectresultaten. Op regelmatige basis wordt een business model-oefening gemaakt om mogelijke exploitatie van de onderzoeksresultaten goed te kunnen inschatten. 17

18 OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE KWARTAAL Z.1.2 Scenario, use cases & requirements (v2) Document Q1 Z.3.2 Studie naar model voor actionable emoties Document Q3 Z.4.2 Prototype van empathische toepassing Prototype Q2 Z.5.2 Validatie van het ontwikkelde prototype met Document Q3 gebruikerstesten Z.6.2 Verslag over de disseminatie-activiteiten Document Q4 Valorisatie De valorisatie van de projectresultaten hangt af van de onderzoeksresultaten. Indien uit de gebruikerstesten blijkt dat het achterhalen van actionable emoties een grote meerwaarde heeft voor het aanbieden van gepersonaliseerde content, zal deze techniek samen met andere projectresultaten rond personalisatie gevaloriseerd worden. PROJECT D. GEPERSONALISEERD MEDIAANBOD Belangrijkste partners: Channel 4 Algemene omschrijving Digitale platformen lenen zich bij uitstek tot het aanbieden van een meer gepersonaliseerde ervaring wat het voor een gebruiker handiger maakt om uit het uitgebreide aanbod een selectie te maken. Hoewel een gepersonaliseerde gebruikerservaring een meerwaarde biedt, is er nog onderzoek nodig om te bepalen wat de specifieke implementaties van personalisatiediensten kunnen zijn. In het traject Personalisatie onderzoeken we wat een gepersonaliseerde gebruikerservaring precies omvat en wat er productioneel nodig is om dit waar te maken. We houden zowel rekening met de content en zijn eigenschappen (zie ook V.1 Contentannotatie bij personalisatie) als met de gebruikersinteracties en de context waarin deze zich afspelen. Werkpakket D.1 Personalisatie op een lineaire contentstroom Aantal MM: 9 Smart Channel Smart Channel is een onderzoeksproject dat een beeld probeert te schetsen van de toekomst van radio op lange termijn. Het concept situeert zich tussen on demand (non-lineair) en traditionele radio (lineair) en wil een all-round gepersonaliseerde radiobeleving faciliteren doorheen de dag. De bedoeling daarbij is om te komen tot een beleving waarbij radio tegemoet komt aan de behoeften en wensen van de eindgebruiker. In 2013 werd hierover in samenwerking met Little Miss Robot een conceptvideo gemaakt. In 2014 rest ons nog de afwerking van het project door dit prototype voor te leggen aan gebruikers onder de vorm van een cocreatiesessie op VRT en een demonstratie op de 100 Jaar Radio tentoonstelling. Om feedback te verzamelen over deze innovatieve radiobeleving en eindgebruikers te rekruteren, wordt ons testplatform De Proeftuin ingeschakeld. 18

19 Gepersonaliseerd lineaire tv In deze case wordt er bekeken of een tv-avond lineair gepersonaliseerd kan samengesteld worden. Dit zou dan merkgebaseerd zijn (met Canvas als case) en extra comfortfuncties bieden, maar tegelijk zo eenvoudig zijn als lineaire televisie. Je start je tv-avond zoals het jou past, spoelt desgewenst door naar het volgende programma, of je krijgt een alternatief programma voorgeschoteld dat ook door Canvas werd uitgekozen. Na een interne conceptoefening, verfijnen we onze ideeën tijdens een cocreatiesessie met gebruikers. Op een iteratieve manier willen we vervolgens tot een testbaar prototype komen dat door een gesegmenteerd gebruikerspanel geëvalueerd kan worden in De Proeftuin. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE KWARTAAL D.1.1 Eindrapport Smart Channel Document Q1 D.1.2 Concept gepersonaliseerde lineaire tv Document Q1 D.1.3 Prototype gepersonaliseerde lineaire tv Prototype Q2 D.1.4 Eindrapport gebruikerstesten gepersonaliseerde lineaire Document Q3 tv Werkpakket D.2 Personalisatie op een on demand platform Aantal MM: 16 Vertrekkend van een online contentaanbod willen we nagaan wat de impact op het consumptiegedrag is wanneer personalisatie toegepast wordt. Om hier een antwoord op te bieden, onderzoeken we volgende topics: - Contentplatform: een succesvolle personalisatie case steunt op een sterk platform met een uitgebreid contentaanbod. In dit traject gaan we na hoe we een bestaand platform zoals bijvoorbeeld de catch-up service Stievie of de Sporza site kunnen gebruiken als basis om metingen te verrichten en personalisatie toe te passen. We brengen in kaart welke aanpassingen nodig zijn om dit mogelijk te maken. - Meten gebruikersgedrag: gebruikersdata in al zijn vormen (niet enkel bezoek van webpagina s, maar alle mogelijke activiteitendata tot op het niveau van scrollen door een pagina of het pauzeren van een video) zijn een grote bron van informatie voor het uitwerken van verschillende use cases waaronder personalisatie. Zowel het verzamelen en opslaan van deze data als het verder analyseren en visualiseren vormen belangrijke uitdagingen. Immers, hoe beter we er als omroep in slagen om het gedrag en de wensen van de eindgebruiker te weten te komen, hoe beter we deze eindgebruiker kunnen bedienen. Belangrijke onderzoeksvragen zijn de volgende: - Welke activiteiten meten en bewaren we? - Kan dit over verschillende platformen heen gebeuren en wat zijn de te overwinnen hindernissen? - Welke technologieën zijn nodig om relevante patronen in deze data terug te vinden? - Personalisatie: In het verleden bepaalde de omroep welke content iedereen te zien kreeg via het lineaire aanbod zonder een mogelijkheid om dit aanbod op ieders individuele niveau af te stemmen ( one size, fits all ). Een omroep kan haar service naar de mediaconsument verbeteren door hierop in te spelen en een meer gepersonaliseerd aanbod te voorzien. Volgende onderzoeksvragen dringen zich op: - Welke vormen van personalisatie zijn er mogelijk (persoonlijke aanbevelingen, maar mogelijk ook het bijhouden wat een gebruiker al dan niet al bekeken heeft en dat niet opnieuw aanbieden)? - Hoe wordt een gepersonaliseerd aanbod ervaren door de consument en hoe kunnen we dit meten? 19

20 Concreet starten we met een voorstudie waarin we nagaan welke mogelijkheden bestaande platformen bieden om personalisatie toe te passen. Vervolgens wordt een personalisatie concept uitgewerkt en zal er een prototype op basis van het contentplatform gebouwd worden. Dit prototype zal gebruikt worden om gebruikerstesten en metingen op uit te voeren via ons testplatform De Proeftuin. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE KWARTAAL D.2.1 Voorstudie contentplatform Document Q1 D.2.2 Concept personalisatie Document Q2 D.2.3 Development prototype concept Prototype Q4 D.2.5 Eindrapport gebruikerstesten gepersonaliseerd content Document Q4 platform Werkpakket D.3 Scheduling Aantal MM: 6 Het aanbieden van content items op een gepersonaliseerde manier maakt al deel uit van het vorige werkpakket, maar het zou nog een stap verder kunnen gaan. Een tv-avond bestaat niet uit een enkel stuk content, maar uit een zorgvuldig uitgekiende keten van content items. Hoe worden zulke ketens momenteel opgebouwd en hoe zouden de activiteitendata van alle gebruikers dit proces kunnen optimaliseren? Kan een individueel programmaschema een meerwaarde betekenen voor de eindgebruiker? Wat is er nodig om zo n programmaschema op maat te bouwen? De problematiek rond scheduling is ook andere partijen niet ontgaan. De Britse omroep Channel 4 zet al een tweetal jaar actief in op het meten van gebruikersgedrag en het personaliseren van content. Ook zij zijn op zoek naar manieren om programmaschema s te optimaliseren en te personaliseren. Gezien hun voortrekkersrol in dit domein starten we dit jaar een samenwerkingsverband waarbij we zowel kennis, materiaal als expertise uitwisselen. In dit werkpakket starten we met een voorstudie waarbij we nagaan hoe programmaschema s nu tot stand komen en of deze kennis in een model kan gegoten worden. Vervolgens proberen we dit model toe te passen op bestaande programmadata en interacties door het bouwen van een concept. Dit zal gevalideerd worden door een gebruikersonderzoek bij het testpanel van De Proeftuin. OPLEVERINGEN BESCHRIJVING TYPE KWARTAAL D.3.1 Voorstudie programmascheduling Document Q2 D.3.2 Development prototype concept Prototype Q3 D.3.3 Gebruikerstesten programmascheduling Document Q4 20

21 Valorisatie Indien blijkt dat personalisatie van content en programmaschema s een significante meerwaarde biedt voor de eindgebruiker en omroep, dan kunnen het prototype en de bijbehorende modellen dienen als blauwdruk voor een implementatie die productieklaar is. Anderzijds kan de opgedane kennis ook gebruikt worden bij de verdere content- en platformstrategie. ONDERZOEKSTRAJECT: LIVE-EVENTBELEVING PROJECT C: CYCLOCROSS IMMERSIEF Onderzoekspartners: Sporza, Polar, Garmin, Riedel, Dutchview, Droneworx Technology, Golazo Algemene omschrijving We proberen in dit project om een sportbeleving aan te bieden voor kijkers waarmee ze het gevoel krijgen ter plekke aanwezig te zijn. Dat proberen we door extra beelden, geluiden en andere gegevens toe te voegen bij een livestream van veldrijden. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan livecamerabeelden gefilmd vanop de fietsen, beelden gemaakt met dronecamera's, geluiden van renners, publiek, coaches en hindernissen, statistieken van hartslagritme, zuurstofsaturatie, trapfrequentie en positie. Om dit te verwezenlijken gaan we zo veel mogelijk beelden, geluiden en gegevens verzamelen van de renners, maar ook materiaal van publiek, coaches, commentatoren en materiaalposten is een optie. Al dat materiaal willen we in real-time op een gevisualiseerde manier doorsturen naar bijvoorbeeld de tv-regie, de commentator of een tweedeschermapplicatie. Bovendien kunnen we ons de vraag stellen welk effect dit heeft op de kijker thuis, op de renners, het productieteam en de sport op zich. Het project heeft alleszins het potentieel om de beleving van de sport drastisch te veranderen. Hoe die toekomstige beleving er dan wel moet gaan uitzien voor de eindgebruiker, welke impact deze zal hebben op de sport en de verslaggeving ervan (zowel voor commentator als regie), zijn vragen die dit project probeert te beantwoorden. Werkpakketten Werkpakket C.1. - Dataverzameling Aantal MM: 3 In dit werkpakket gaan we alle data verzamelen die een mogelijke toegevoegde waarde hebben voor de livebeleving van een veldrit. We denken hierbij aan extra beelden (via helm- en dronecamera s) en extra geluiden (op de fiets en in het publiek) maar ook andere soorten data zoals biometrische en technische gegevens van rijder en fiets. We willen deze data verzamelen in een livecontext, zonder de noodzaak tot realtime transmissie, om ze nadien te gebruiken als materiaal voor het verdere onderzoek. Werkpakket C.2. - Realtime transmissie Aantal MM: 2 De gegevens die we verzamelen in werkpakket 1, moeten in een wedstrijdcontext uiteraard met een minimale vertraging (delay) en in een optimale kwaliteit doorgestuurd worden. Daarnaast moeten deze verschillende bronnen ook perfect gesynchroniseerd worden tot een naadloos geheel. De manier waarop dit kan, zowel vanuit technisch als gebruiksmatig oogpunt, onderzoeken we in dit werkpakket. 21

22 Werkpakket C.3. - State-of-the-art onderzoek Aantal MM: 1 Om een duidelijk inzicht te krijgen in de beste technologie en immersieve gebruikersbeleving kijken we naar de meest performante en innovatieve technologieën en de beste immersieve belevingen op de markt. Werkpakket C.4. Datavisualisatie en synchronisatie Aantal MM: 2,5 Eens de gegevens in realtime en in de hoogst mogelijke kwaliteit worden aangeboden aan de (eind)regie, is het essentieel om deze op een duidelijke en gesynchroniseerde manier te visualiseren. De snelheid waarmee en de vorm waarin dit moet gebeuren, worden onderzocht in dit werkpakket, zowel voor lineaire als nietlineaire toepassingen, elk met zijn eigen technische en gebruiksmatige uitdagingen. We houden hierbij rekening met verschillende soorten gebruikers: de kijker/luisteraar, de regisseur en de commentator. Werkpakket C.5. - Conceptualisatie Aantal MM: 2 Op basis van de state-of-art inzichten en met deze nieuwe bronnen van beeld, geluid en data in gedachten, gaan we onderzoeken welke concepten de beste immersieve beleving opleveren voor de eindgebruiker. Met behulp van ons testplatform De Proeftuin zullen we veldritfans rekruteren voor een focusgroep om zo een aantal interessante en vernieuwende concepten uit te werken. Werkpakket C.6. - Prototyping Aantal MM: 2 De beste en meest haalbare concepten, gedefinieerd op basis van de focusgroep uit werkpakket 5 en de technische requirements van werkpakket 4, werken we uit tot prototypes die we opnieuw voorleggen aan een gesegmenteerd testpubliek met behulp van De Proeftuin. Werkpakket C.7. - Valorisatie: real-live test Aantal MM: 1,5 We willen de inzichten, concepten en technische oplossingen uit de vorige werkpakketten testen in een livesituatie, om de toegevoegde waarde van de creatieve concepten en de technische oplossing voor beeld, data en geluid te kunnen valideren, zowel voor de lineaire als niet-lineaire stroom. - naar productie tv: onderzoeken hoe deze capture in real-time oplossingen in productie kunnen overgenomen worden voor het volgend veldritseizoen (doel september-oktober 2014). - naar niet-lineaire beleving: onderzoeken of de uitgewerkte prototypes bijdragen tot een meer immersieve beleving (bij eindgebruikers) en of er draagvlak is bij Sporza zelf om een (of meerdere) concepten in productie te nemen. Tijdens het seizoen veldrijden willen we een gesegmenteerd publiek op longitudinale wijze (september - december) laten experimenteren met on(s)(ze) prototype(s). Hierbij willen we zowel verklaard als gemeten gedrag analyseren met behulp van De Proeftuin om realistische aanbevelingen te kunnen doen voor een eventueel vervolgtraject. 22

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be MEERJARENPLAN 2014-2016 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel innovatie.vrt.be 1 STRATEGISCHE UITDAGINGEN EN TRENDS De transformatie van het medialandschap komt in een volgende fase.

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

Whitepaper. Personal Targeting Platform. De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon

Whitepaper. Personal Targeting Platform. De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon Whitepaper Personal Targeting Platform De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon Introductie 2 Geïntegreerde personalisering 2 Het opbouwen van een profiel 2 Segmenteren en personaliseren

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Ondernemingsplan 2013

VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Ondernemingsplan 2013 VRT ONDERZOEK & INNOVATIE Ondernemingsplan 2013 Januari 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel +32 2 741 36 32 Innovatie.vrt.be Dit document heeft betrekking op de toegevoegde

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient 9 Samenvatting Software heeft vooruitgang in veel vakgebieden mogelijk gemaakt en heeft een toenemend invloed op ons leven en de samenleving in zijn geheel. Software wordt gebruikt in computers, communicatienetwerken,

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be

JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be JAARVERSLAG 2014 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Innovatie.vrt.be 1 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst 2012-2016. De opdracht

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM MEMO: ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM Boek.be 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 2 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 DOCUMENT INFO... 3 2.2 NASCOM INFO... 3 2.3 KLANT INFO... 3 3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Validatietraject Hyperspectrale Camera s

Validatietraject Hyperspectrale Camera s Validatietraject Hyperspectrale Camera s Vreemde voorwerpen en defecten detecteren en samenstelling visualiseren Algemene Projectinformatie In het nieuwe, goedgekeurde IWT VIS-traject Sensors For Food

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht 1 Eindverslag Project VolgMijnStem Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht Lex Slaghuis, voorzitter Open State Foundation 11-03-2013 2 Inleiding Dit

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Intelligente oplossingen

Intelligente oplossingen In het voortdurend veranderende zakelijke klimaat van vandaag de dag is het van cruciaal belang om met medewerkers, klanten en investeerders te kunnen communiceren, waar zij zich ook bevinden. Mshow webconferencing

Nadere informatie

Inleiding. SBO Seminarie voor Projectleiders Economisch - Programmadeel IWT 29 MEI 2008 SBO. Vraag naar:

Inleiding. SBO Seminarie voor Projectleiders Economisch - Programmadeel IWT 29 MEI 2008 SBO. Vraag naar: SBO Seminarie voor Projectleiders Economisch - Programmadeel IWT 29 MEI 2008 Inleiding Vraag naar: Operationele praktijkervaring bij interactie met verbruikersgroepen Uitwerken van valorisatietrajecten

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

Factsheet INSIGHTS Mirabeau

Factsheet INSIGHTS Mirabeau Factsheet INSIGHTS Mirabeau INSIGHTS Mirabeau Organisaties die de user experience optimaliseren op basis van data zijn de winnaars van morgen. Met het online platform als belangrijkste verkoopkanaal en

Nadere informatie

Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen

Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen WiCa Wireless 15 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag Toepassingslaag Karakterisatie en interactie van draadloze

Nadere informatie

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN PERSMEDEDELING VAN VICEMINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING 25 mei 2012 UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER Sander Hoogendoorn Versie 1.0 15 april 2002 Documentbeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 15 April 2002 Sander Hoogendoorn 0.2 15 april

Nadere informatie

De gemiddelde burger bestaat niet

De gemiddelde burger bestaat niet De gemiddelde burger bestaat niet Met Business Intelligence naar doelgroepgericht beleid Peter Verrykt Unit Manager Business Intelligence @RealDolmen September 19, 2011 Slide 1 Initiatiefnemers RealDolmen

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

IWT TETRA-PROJECT NANOGRIDS IN DE PRAKTIJK. Startvergadering 25/03/2013 15u Geel

IWT TETRA-PROJECT NANOGRIDS IN DE PRAKTIJK. Startvergadering 25/03/2013 15u Geel IWT TETRA-PROJECT NANOGRIDS IN DE PRAKTIJK Startvergadering 25/03/2013 15u Geel Eestermans Bart Lector - Onderzoeker Thomas More Kempen Kenniscentrum Energie 1 Smart Grid Microgrid Nanogrid WHAT'S IN A

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Data quality tracking tool

Data quality tracking tool Data quality tracking tool Stageproject Over data cleansing werk Eén van de onderdelen van werk rond datakwaliteit uitgevoerd door Kapernikov is het systematisch oplossen van gedetecteerde datafouten in

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2010 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

Your story, delivered

Your story, delivered Your story, delivered Wat is een webinar? Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt uw deelnemers met interactieve

Nadere informatie

De Open Datasamenleving

De Open Datasamenleving Gevolgen voor standaarden en interoperabiliteit Interoperabiliteit = Het vermogen tot samenwerken Afspraken zijn nodig voor interoperabiliteit tussen organisaties Rol van TNO TNO werkt aan het mogelijk

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

Een Inleiding tot Software Engineering. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1

Een Inleiding tot Software Engineering. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1 Een Inleiding tot Software Engineering Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1 Software engineering De economie is compleet afhankelijk van software. Meer en meer systemen

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

voor audiovisueel erfgoed

voor audiovisueel erfgoed Projectplan Beeld en Geluid: Mobiel platform voor audiovisueel erfgoed Uitgave: 2-10-2012, versie 1.1 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave Gegevens... 3

Nadere informatie

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST. Gebruikersgroep 1 sessie 2

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST. Gebruikersgroep 1 sessie 2 UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST Gebruikersgroep 1 sessie 2 15 januari 2013 Agenda Welkom IWTpresents Presenta1e Projectvoorstellen Workshops UVT - evalua1e - gepland - W3C conference Varia website partnering

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen standaardisatie. Danny Vandenbroucke

Conclusies en aanbevelingen standaardisatie. Danny Vandenbroucke Conclusies en aanbevelingen standaardisatie Danny Vandenbroucke Staten-Generaal 1 December 2011 Overzicht Het case onderzoeksopzet Standaarden en standaardisatie gedrag GDI-Performantie Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Slimme subsidies studiedag 03 juni 2014. Workshops

Slimme subsidies studiedag 03 juni 2014. Workshops Slimme subsidies studiedag 03 juni 2014 Workshops 1 Globaal opzet Gedurende 2 workshopsessies van telkens een uur maakten de deelnemers kennis met een aantal typische technieken binnen service design.

Nadere informatie

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel Agenda About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel About Mediamatic Mediamatic LAB, gespecialiseerd in informatiesystemen en community websites

Nadere informatie

Korte beschrijving van het project Inhoud van dit document Contactinformatie Team: Email: Telefoon: Persinformatie

Korte beschrijving van het project Inhoud van dit document Contactinformatie Team: Email: Telefoon: Persinformatie SpaceBillboard Onze missie is om mensen te inspireren en ruimtevaartonderzoek te steunen, door het eerste reclamepaneel ooit in de ruimte te lanceren. Korte beschrijving van het project SpaceBillboard

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen

Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen Primair bieden wij met onze web-applicatie en de daarbinnen aanwezige tools een structuur en omgeving aan waarmee de aanvraag, beoordeling en ontwikkeling

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015

USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015 USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015 Februari 2015 MARIT KLOOSTER CommunicatieManagement Hogeschool van Utrecht Sinds 2002 werkzaam bij Ruigrok NetPanel: Stagiair > Junior > Medior > Senior

Nadere informatie

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 Wat zijn de kenmerken van je bezoekers?... 3 Welke apparaten gebruiken je website

Nadere informatie

BrancheInnovatieContract Multimediale Convergentie. Kick-off workshop, 3 december 2012 Villa Heideheuvel, Mediapark, Rotterdam

BrancheInnovatieContract Multimediale Convergentie. Kick-off workshop, 3 december 2012 Villa Heideheuvel, Mediapark, Rotterdam BrancheInnovatieContract Multimediale Convergentie Kick-off workshop, 3 december 2012 Villa Heideheuvel, Mediapark, Rotterdam Speelveld omroepen Video cloud Internet headend/ IPTV 3-play broadcast internet

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning AGENDA 1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning 3. Centrale distributie OLON MediaHub (lineair) 4. Workshops OLON Mediahub* - Workshop 1:

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Wat is het probleem? Informatie over innames openbaar domein zit verspreid of is niet gekend Moeilijkheden

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma najaar 2008 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Dynamic Publishing on Demand in Social Networks R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Introductie Roger Dols Morpheus Software Onze expertise is het beheersbaar maken van kennis door toepassing van 2e generatie

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42 Februari juni 2016 Toelichting aanpak Claudia Tjia GROEP F M42 Dit document bevat informatie over het onderdeel SCRUM binnen de proftaak. SCRUM is de methode die wij als groep moesten hanteren om het project

Nadere informatie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie De TRUMPF 3D laser systemen STAP IN DE 3D WERELD VAN TRUMPF: Van applicatie ontwikkeling tot en met productie Met de TRUMPF TruLaser Robot en de TRUMPF TruLaser Cell bieden wij u op het gebied van lasersnijden

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare werken - Inkomenscompensatie In het recentste

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Programma. voor de pauze Kader - Cross media conceptontwikkeling: het proces

Programma. voor de pauze Kader - Cross media conceptontwikkeling: het proces Programma voor de pauze Kader - Cross media conceptontwikkeling: het proces Vragenrondje na de pauze Analyse - Innovatie, creativiteit, coördinatie, implementatie [wat wil je bereiken met cross media?]

Nadere informatie