Technologieverkenning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technologieverkenning"

Transcriptie

1 Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma

2 Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution 3.0 Unported. Meer informatie over deze licentie is te vinden op 2

3 Contents Samenvatting... 4 Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 Achtergrond van cloud computing... 6 MediaMosa in the cloud... 6 Scope van een cluster... 7 Architectuur en Scope... 8 Open API... 8 Scope... 9 MediaMosa installaties koppelen Mashup cluster Kenmerken API cluster Kenmerken Randvoorwaarden van de koppelingen Alternatieve koppelingen Conclusie Aanbevelingen

4 Samenvatting In deze technologie verkenning worden de mogelijkheden onderzocht om verschillende MediaMosa installaties aan elkaar te koppelen. MediaMosa faciliteert aan eindgebruikerdiensten (zoals SURFmedia) toegang tot en gebruik van video s en biedt onder andere opslag-, transcoding- en streamingdiensten. Met behulp van de Open API, zoals onderzocht in de technologie verkenning Open Webservices, kan MediaMosa ook aan eindgebruikers het gebruik van video s faciliteren. Met een MediaMosa koppeling zou het mogelijk gemaakt kunnen worden om met één interface toegang te bieden tot video s uit meerdere MediaMosa installaties. In deze verkenning wordt een verzameling MediaMosa installaties gezien als een cloud applicatie. Dit wordt een MediaMosa cluster genoemd. Er zijn twee mogelijkheden om een MediaMosa cluster te realiseren. De eerste mogelijkheid is om een koppeling te maken met een nieuwe mashup applicatie die toegang biedt tot meerdere MediaMosa installaties. De tweede mogelijkheid is om op API niveau een koppeling te maken tussen meerdere MediaMosa installaties. Merk op dat bij beide koppelingen een werkende open API vereist is, zoals voorgesteld in het onderzoek naar Open Webservices. De mashup applicatie maakt gebruik van de open API en voor de open API koppeling wordt de open API uitgebreid met cluster functionaliteit: 1. De mashup cluster is een aparte applicatie die gebruikt maakt van voor hem bekende MediaMosa installaties om in te gaan zoeken. Een zoekopdracht aan dit cluster wordt vertaald in een zoekopdracht aan de open API s van de MediaMosa installaties die opgegeven zijn in de lokale instellingen. Alle resultaten worden geaggregeerd tot één lijst. 2. De open API cluster is een uitbreiding op de open API met een cluster aanroep, waardoor de MediaMosa koppeling wordt gerealiseerd. Een zoekopdracht aan de open API cluster resulteert dan in een zoekopdracht aan alle open API s die bij dit cluster aangesloten zijn. Alle resultaten worden geïntegreerd tot één resultaatlijst. De tweede mogelijkheid, een cluster realiseren met de open API, is flexibeler en kan ook breder ingezet worden. Het voordeel van deze mogelijkheid is dat de open API toegankelijk is voor zowel eindgebruikers als eindgebruikers applicaties. Door het opzetten van een cluster beheer tool naast deze open API, waar MediaMosa installaties zich kunnen aan- en afmelden, kan een MediaMosa cluster heel dynamisch gemaakt worden. Het voordeel hiervan is dat instellingen met meer dan één MediaMosa installatie hun eigen cluster kunnen maken. 4

5 Inleiding MediaMosa is open source software van SURFnet waarmee een op webservices gebaseerd media management en distributie platform gemaakt kan worden, zie MediaMosa faciliteert aan eindgebruikerdiensten (zoals SURFmedia) toegang tot en gebruik van video s en biedt onder andere opslag-, transcoding- en streamingdiensten. MediaMosa wordt als bekend verondersteld. De onderzoeksvraag voor Videocontent in the cloud voor MediaMosa is: Met het open source beschikbaar stellen van MediaMosa, kan iedereen gebruik maken van deze videomanagementsoftware. Hiermee wordt het potentiële aanbod van educatieve videocontent sterk vergroot. In 2010 worden de technische mogelijkheden verkend om de verschillende MediaMosa installaties aan elkaar te koppelen. (bron: opdrachtomschrijving) Deze technologie verkenning is een uitbreiding op de technologie verkenning Open Webservices. De open webservices zoals voorgesteld in die verkenning dienen als basis voor het realiseren van een koppeling van verschillende MediaMosa installaties. Leeswijzer Allereerst wordt in het hoofdstuk Achtergrond van cloud computing de term cloud computing uitgewerkt in de context van deze verkenning. Vervolgens wordt aan de hand van de architectuur van MediaMosa de scope van het onderzoek vastgesteld in het hoofdstuk: Architectuur en Scope. Daarna wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van het koppelen van MediaMosa installaties in: MediaMosa installaties koppelen. In het volgende hoofdstuk Randvoorwaarden koppeling wordt beschreven wat er nodig is om de koppelingen te laten slagen. In Alternatieve koppelingen wordt gekeken op welke andere manier data uit MediaMosa gekoppeld kan worden. Het rapport eindigt met een hoofdstuk: Conclusie. 5

6 Achtergrond van cloud computing De titel van deze technologie verkenning bevat Videocontent in the cloud. Deze term heeft raakvlakken met de opkomst van de term cloud computing. In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van cloud computing gegeven. Cloud computing is een software architectuur waarin informatie opgeslagen is in the cloud, dit zijn servers op het Internet. Deze informatie wordt door gebruikers vanaf hun eigen locatie benaderd met hun eigen PC, laptop of smartphone en gebruikt alsof de informatie op hun eigen client staat. Het begrip cloud computing is heel divers. Op verschillende lagen kunnen servers op het internet diensten aan apparaten aanbieden. De verschillende lagen die onderscheiden worden in cloud computing zijn: 1. Cloud clients: Een voorbeeld van een client is een browser op een computer of laptop. Een ander voorbeeld is een widget of applicatie op de desktop van een computer of op een smartphone. 2. Cloud applications: Een voorbeeld van een applicatie is gmail, wordpress of salesforce. Dit wordt ook wel software as a service (SAAS) genoemd. Cloud applicaties worden door eindgebruikers gebruikt. 3. Cloud platform: Een voorbeeld van een cloud platform is Google App Engine of force.com. Dit wordt ook wel platform as a service (PAAS) genoemd. Een cloud platform wordt door ontwikkelaars van software gebruikt om cloud applicaties te maken. 4. Cloud infrastructure: Een voorbeeld van een cloud infrastructuur aanbieder is Amazon met de amazon webservices Ec2 en S3, een andere aanbieder is Rightscale. Dit wordt ook wel infrastructure as a service (IAAS) genoemd. Met infrastructuur componenten kunnen ontwikkelaars onderdelen van hun platform en applicaties aan elkaar knopen om zo tot een applicatie te komen. 5. Cloud server: Dit is de hardware waar de services op aangeboden worden. De servers zijn computers die gekoppeld zijn aan internet. Lees meer over Cloud Computing: een definitie: over verschillende lagen: MediaMosa in the cloud MediaMosa is een voorbeeld van een cloud applicatie. MediaMosa faciliteert aan eindgebruikerdiensten (zoals SURFmedia) toegang tot en gebruik van video s en biedt onder andere opslag-, transcoding- en streamingdiensten. Met behulp van de Open API, zoals onderzocht in de technologie verkenning Open Webservices, kan MediaMosa ook aan eindgebruikers het gebruik van video s faciliteren. In deze verkenning worden de mogelijkheden verkend om verschillende MediaMosa installaties aan elkaar te koppelen. Met deze koppeling moet het mogelijk gemaakt worden om toegang te bieden tot video s uit meerdere MediaMosa installaties middels één interface. In deze verkenning wordt dus een verzameling MediaMosa installaties gezien als de cloud applicatie. Dit wordt een MediaMosa cluster genoemd. 6

7 Scope van een cluster Het cluster dat in dit document wordt onderzocht is een MediaMosa cluster waarin data aangeboden wordt en doorzocht kan worden. Het betreft een cluster voor lezen van video data. Schrijven van video data is niet mogelijk. Het wordt niet mogelijk gemaakt een video te uploaden in een MediaMosa cluster. Andere mogelijkheden om MediaMosa uit te breiden met cloud services, zoals transcoding in the cloud of storage in the cloud, worden niet behandeld in deze verkenning. 7

8 Architectuur en Scope MediaMosa is opgebouwd volgens een Service Oriented Architecture. In deze architectuur zijn vijf lagen te onderscheiden. Figuur: MediaMosa architectuur De onderste drie lagen: data, componenten en services worden door MediaMosa aangeboden aan applicaties. De bovenste twee lagen: logica en presentatie worden door eindgebruikersapplicaties (EGA s) aangeboden aan een gebruiker. De EGA s hebben een trust relatie met MediaMosa voor gebruik van de webservices. MediaMosa biedt dus webservices aan bekende EGA s en is zonder EGA niet door eindgebruikers te raadplegen. In de technologie verkenning Open Webservices is deze architectuur uitgebreid met een Open API die wel voor eindgebruikers toegankelijk is. Deze Open API is ook de basis voor het realiseren van een koppeling tussen verschillende MediaMosa installaties. Open API API is een afkorting voor Application Programming Interface. Een API is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma. Er zijn API s op heel veel niveaus, meestal vormen ze een scheiding tussen verschillende lagen in een computer systeem. De open API wordt tussen de bestaande webservice laag van MediaMosa en de EGA s gepositioneerd. De open API maakt gebruikt van webservices en biedt ook zelf een webservice aan. EGA s kunnen blijven koppelen aan de bestaande webservices op basis van hun trust relatie en van de open API gebruik maken. Andere en onbekende applicaties/mashups kunnen alleen gebruik maken van de open API. 8

9 Figuur: Nieuwe MediaMosa architectuur Merk op dat eindgebruikers ook direct kunnen koppelen aan de open API met een desktop applicatie. De open API is te vergelijken met een EGA met een aantal bijzondere kenmerken: De open API levert eenvoudige toegang tot content in MediaMosa. De open API levert alleen een webservice interface en geen eindgebruiker interface. De open API levert resultaten in een generiek formaat zodat het eenvoudig in gebruik is in een ELO of mashup platform. De open API is onderwerp van de technologische verkenning Open Webservices, in dat rapport wordt de API uitvoerig beschreven. Scope Het onderzoek naar koppelingen tussen MediaMosa installaties richt zich op koppelingen op de hoogste niveaus, dus middels applicaties en/of de open API. De MediaMosa backend wordt zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten en gezien als de blackbox die video s beheert. 9

10 MediaMosa installaties koppelen Er zijn twee architectuur mogelijkheden om een MediaMosa cluster te realiseren. De eerste mogelijkheid is om een nieuwe mashup applicatie te maken die toegang biedt tot meerdere MediaMosa installaties, dit noemen we een mashup cluster. De tweede mogelijkheid is om op API niveau een koppeling te maken tussen meerdere MediaMosa installaties, dit noemen we een open API cluster. Het mashup cluster biedt een centrale toegang tot de aangesloten MediaMosa installaties en maakt gebruik van de open API s van de afzonderlijke MediaMosa installaties om de data op te halen. Het open API cluster biedt decentrale toegang tot de aangesloten MediaMosa installaties. Iedere open API van de afzonderlijke MediaMosa installaties kan benaderd worden om data uit het hele cluster te halen. Bij de open API cluster wordt gebruik gemaakt van een extra centrale cluster beheer applicatie. De twee mogelijkheden worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. Mashup cluster Het mashup cluster is een aparte applicatie die gebruikt maakt van voor hem bekende MediaMosa installaties om in te gaan zoeken. Een zoekopdracht aan het cluster wordt vertaald in een zoekopdracht aan de open API s van de MediaMosa installaties die opgegeven zijn in de lokale instellingen. Zie het volgende figuur: Figuur: Een cluster gemaakt met een mashup applicatie 10

11 Kenmerken De belangrijkste kenmerken van een mashup cluster zijn: API cluster De mashup is het unieke punt waar toegang verkregen kan worden. In de mashup wordt bijgehouden welke MediaMosa installaties meedoen in de koppeling. Er is geen cluster management. De mashup biedt toegang aan eindgebruikers. De mashup aggregeert de data uit de verschillende open API s. Het is voor iedereen mogelijk om deze cluster te maken. De open API van MediaMosa is openbaar toegankelijk. Met een request op de open API van een MediaMosa installatie wordt gezocht naar video s in de betreffende MediaMosa database. Een extra request op de open API kan zijn om in het cluster te zoeken. of De open API vraagt daarna aan (1) een centrale cluster beheer applicatie welke MediaMosa installaties deel uit maken van het cluster en ondervraagt daarna (2) rechtstreeks de andere open API s van de aangesloten MediaMosa installaties. Zie figuur: Figuur: Een cluster gemaakt van open API s 11

12 Kenmerken De belangrijkste kenmerken van een open API cluster zijn: Iedere open API van iedere MediaMosa installatie biedt toegang tot videos uit een cluster. Er is een centraal punt, bijvoorbeeld MediaMosa.org, waar bijgehouden wordt welke MediaMosa installaties meedoen in een cluster. Clustermanagement kan geïntegreerd worden in MediaMosa. o Bij installatie van MediaMosa wordt gevraagd of deze installatie deel uitmaakt van een cluster. Zo ja, dan wordt het centrale punt op de hoogte gebracht van een nieuwe installatie. Default is het centrale punt MediaMosa.org. o Door het centrale punt naar een andere server te verleggen is het ook mogelijk kleinere clusters van MediaMosa te maken. Bijvoorbeeld tussen verschillende vestigingen binnen een organisatie. De open API biedt toegang aan zowel eindgebruikers als eindgebruikerapplicaties om toegang te krijgen tot een cluster. De open API integreert data van andere open API s. 12

13 Randvoorwaarden van de koppelingen Ervan uitgaande dat de open API beschikbaar is, dan is aan het maken van een mashup cluster geen randvoorwaarden verbonden. De open API is juist ontworpen om initiatieven zoals deze te promoten. Iedereen kan een mashup cluster maken. Het bouwen van deze mashup kan als enige consequentie hebben dat de mashup enorm populair wordt en dat de open API s van de deelnemende MediaMosa servers overbelast raken. Daarvoor is een rate limit in te stellen op de API. Als er meer dan x-duizend request op de openapi komen vanaf één en dezelfde mashup applicatie, dan wordt de applicatie tijdelijk geblokkeerd. Dit geldt voor alle mashups die op de open API van MediaMosa aansluiten. Aan het ontwikkelen van de open API cluster zijn wel een aantal randvoorwaarden verbonden. Zonder onderstaande aanpassingen voor cluster beheer kan de open API cluster niet functioneren: Cluster beheer in MediaMosa integreren. o Het MediaMosa installatie proces dient aangepast te worden zodat tijdens het installatie proces de beheerder kan kiezen om de MediaMosa installatie op te nemen in een cluster. o Daarnaast moet via de admin interface een MediaMosa installatie in of uit een cluster gehaald kunnen worden. Cluster software component ontwikkelen. o Dit is een software component voor het beheer van een cluster lijst. o Een MediaMosa installatie moet aan deze component verschillende verzoeken kunnen doen: Voeg deze installatie toe aan het cluster. Verwijder deze installatie van het cluster. Geef een overzicht van alle MediaMosa installaties in het cluster. o De cluster lijst moet een vaste structuur krijgen, bijvoorbeeld: XML formaat Gegevens per MediaMosa installatie: Naam Omschrijving contact persoon Ip nummer Hostname URL van cluster search Datum van aanmelding Datum van laatste wijziging Is actief (ja/nee)? o MediaMosa installaties in de cluster lijst moeten periodiek gechecked worden op hun availabililty. Als een installatie geen antwoord geeft na een x aantal checks dan moet deze automatisch op inactief gezet kunnen worden. Als een inactieve installatie langer dan een x aantal maanden niet gewijzigd is, dan moet deze automatisch verwijderd worden. Op een master cluster software component installeren. De cluster software component downloadbaar maken voor derden om hun eigen cluster te realiseren. 13

14 Alternatieve koppelingen Voor het doorzoeken van meerdere MediaMosa installaties is een alternatief. Met de huidige OAI functionaliteit kan alle data uit MediaMosa opgehaald worden. OAI is niet geschikt om direct te zoeken in MediaMosa. OAI kan wel ingezet worden om de data op te halen (harvesten) en lokaal op te slaan. Met een favoriet lokaal zoekmechanisme kan de data doorzocht worden en kunnen de resultaten worden gepresenteerd. In theorie is met OAI dus ook een koppeling tussen meerdere MediaMosa installaties te maken. Deze koppeling is echter niet wenselijk omdat dan alle data uit de deelnemende installaties gekopieerd moet worden. 14

15 Conclusie In dit onderzoek zijn mogelijkheden verkend om MediaMosa installaties aan elkaar te koppelen. Uitgangspunt bij dit onderzoek is een werkende open API bij MediaMosa, zoals voorgesteld in het onderzoek naar open webservices. Een verzameling MediaMosa installaties wordt een MediaMosa cluster genoemd. Een MediaMosa cluster is op twee manieren te realiseren. 1. Door het maken van een mashup die gebruik maakt van meerdere open API s. Een zoekopdracht die aan de mashup wordt gesteld, wordt aan meerdere open API s tegelijk doorgestuurd en de resultaten worden geaggregeerd tot één resultaatlijst. 2. Door de open API uit te breiden met een cluster aanroep. Een aanvraag op de open API, bijvoorbeeld: resulteert dan in een zoekopdracht op alle open API s die bij het cluster aangesloten zijn. Alle resultaten worden geïntegreerd tot één resultaatlijst. Een MediaMosa cluster realiseren met een mashup kan zonder enig aanpassing gebeuren. Iedereen kan in principe een Mashup cluster maken voor eindgebruikers. Een cluster realiseren met de open API is flexibeler en kan ook breder ingezet worden. De open API is toegankelijk voor zowel eindgebruikers als eindgebruikers applicaties. Door het opzetten van een cluster beheer tool, waar MediaMosa installaties zich kunnen aan- en afmelden, kan een open API cluster heel dynamisch gemaakt worden. Het voordeel hiervan is dat instellingen met meer dan één MediaMosa installatie hun eigen cluster kunnen maken. In het hoofdstuk randvoorwaarden zijn een aantal richtlijnen gegeven om een cluster beheer tool te maken. Het belangrijkste is om goede afspraken te maken over de structuur van de cluster lijst van MediaMosa installatie. Er is een voorstel gedaan voor het opzetten van gegevens in deze lijst. Waarmee in ieder geval de lijst automatisch gewijzigd kan worden als een van de deelnemende installatie tijdelijk niet bereikbaar is. Aanbevelingen Het is aan te bevelen dat er vanuit MediaMosa een cluster op basis van de open API aangeboden wordt. Het open API cluster is flexibeler dan het mashup cluster en breder inzetbaar. Daarnaast biedt deze optie later nog de mogelijkheid tot caching als er performance issues optreden door veelvuldig gebruik. Een open API cluster ontwikkelen betekent: 1. Een cluster zoekcomponent toevoegen aan de open API. 2. Een cluster management tool ontwikkelen. 3. Aanpassingen aan het MediaMosa installatie proces en de admin interface voor aan- en afmelding bij de cluster management tool. Overwogen moet worden of iedereen zich zomaar bij een cluster kan aansluiten. Als bij installatie van MediaMosa de optie wordt aangeboden om tot het MediaMosa cluster te behoren op api.mediamosa.org, dan kan dat betekenen dat deze cluster erg vervuild wordt met test installaties. 15

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Rapport Vindbaarheid Rich Media Content

Rapport Vindbaarheid Rich Media Content Rapport Vindbaarheid Rich Media Content Versie 1.0 Datum 10 december 2009 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Shared Data Store. Tom Demeyer, tom@waag.org Taco van Dijk, taco@waag.org

Shared Data Store. Tom Demeyer, tom@waag.org Taco van Dijk, taco@waag.org Shared Data Store Tom Demeyer, tom@waag.org Taco van Dijk, taco@waag.org Shared Data Store (SDS) De afgelopen jaren is de hoeveelheid slimme applicaties en de gebruikers die er toegang toe hebben enorm

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Technology Scout Afgeschermde Live Streaming

Technology Scout Afgeschermde Live Streaming Technology Scout Afgeschermde Live Streaming Versie 1.2 Datum 3 februari 2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 Opzet proof of concept... 5 User stories... 5 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SURFconext

Dienstbeschrijving SURFconext Auteur(s): S. Veeke Versie: 1.0 Datum: 1 augustus 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht +31 88 787 3000 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl ING Bank NL54INGB0005936709 KvK Utrecht

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

REST API. Innovatieve factuurherkenning in uw eigen applicatie

REST API. Innovatieve factuurherkenning in uw eigen applicatie REST API Innovatieve factuurherkenning in uw eigen applicatie REST API INNOVATIEVE FACTUURHERKENNING IN UW EIGEN APPLICATIE De technologie voor factuurherkenning van DizzyData is white label te gebruiken

Nadere informatie

Handleiding koppeling Afas Profit Versie 0.4

Handleiding koppeling Afas Profit Versie 0.4 Handleiding koppeling Afas Profit 2016 Versie 0.4 18-11-2016 Inhoud Inleiding... 3 Doelgroep... 3 Proces op hoofdlijnen... 3 Voor u begint... 3 App Connector... 3 Afas Online... 3 WebServices... 4 WebServices

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling. 2. Live distributie via OLON MediaHub

1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling. 2. Live distributie via OLON MediaHub AGENDA 1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling 2. Live distributie via OLON MediaHub 3. Demo OLON MediaHub 4. Mediahub in de praktijk (hands-on training)*

Nadere informatie

Project Owner. Date : 3-6-2009. Version : 1.1

Project Owner. Date : 3-6-2009. Version : 1.1 Project Project Owner : Basisvoorwaarden DDV : NPO Date : 3-6-2009 Version : 1.1 Status : Definitief Revision History Revision Date By Description 0.1 11-2-2005 Dylan van Rijsbergen 0.2 14-2-2005 Dylan

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3

Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3 Date: 7-6-2012 Pag: 1 Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3 1. Start Website 3 2. Start Pagina 6 3. Kalender 8 4. Toernooi 9 5. Competitie 10 6. Beker 11 7. Rankings

Nadere informatie

Handleiding Koppeling met AFAS Profit Versie 0.6

Handleiding Koppeling met AFAS Profit Versie 0.6 Handleiding Koppeling met AFAS Profit 2016 Versie 0.6 19-09-2017 Inhoud Inleiding... 3 Doelgroep... 3 Proces op hoofdlijnen... 3 Voor je begint... 3 App Connector... 3 AFAS Online... 3 Webservices... 4

Nadere informatie

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface)

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface) Aansluiten op VPI (VolmachtBeheer Producten Interface) Auteur : Max Wout en Bram Doveren (Colimbra) Versie : 1.1 Datum : 27 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam januari 2013 TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam Table of Contents Inleiding... 3 Gebruik van de

Nadere informatie

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 1 van 13 OGD ict-diensten Inhoud Wat is onedrive for Business?... 3 Werken met onedrive for Business... 4 Inloggen:... 4 Nieuwe bestanden aanmaken:... 4 Bestanden openen

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

23 Deurintercom systeem www.paxton-benelux.com +31 76 3333 999 info@paxton-benelux.com

23 Deurintercom systeem www.paxton-benelux.com +31 76 3333 999 info@paxton-benelux.com 23 Paxton 24, het slimme en simpele deurintercom systeem is ontworpen om het meest simpelste deurintercom systeem te zijn. Het systeem is snel en eenvoudig te monteren en maakt gebruik van slechts één

Nadere informatie

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN 1.a Hoe meld ik mij aan? U kunt zich aanmelden door uw domeinnaam gevolgd door /wp-admin te openen in uw browser. Ga naar internet en type (bijvoorbeeld) URL: http://www.uwdomeinnaam.nl/wp-admin

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Xebic. Cloud Solutions voor het Onderwijs

Xebic. Cloud Solutions voor het Onderwijs Xebic Cloud Solutions voor het Onderwijs Cloud Solutions www.xebic.com Inleiding Doel Architectuur concepten OnStage, de Cloud applicatie van Xebic. 2 Inhoud Xebic Bedrijf Cloud-roots Views Cloud Applicaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

Mobile Device Manager Handleiding voor ios

Mobile Device Manager Handleiding voor ios Mobile Device Manager Handleiding voor ios Inhoud 1 Welkom bij Mobile Device Manager 3 1.1 Introductie tot de installatie 3 2 Uitrollen van een ios apparaat 4 2.1 Connectie maken met de server 5 2.2 Downloaden

Nadere informatie

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Wat is Cloud computing Voorbeelden Cloud Soorten Cloud SaaS (Software as a Service) Software die als een dienst wordt aangeboden, bijv. google calendar,

Nadere informatie

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Cloudsourcing onder Architectuur Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Architectuur en de Cloud 1. Heb je architectuur harder nodig als je services uit de

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Online Handleiding gebruiker Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Online... 4 2.1 Browsers... 4 2.2 Aanmelden - Afmelden... 4 2.3 Basisscherm... 4 2.4 Functie omschrijving...

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Augmented Reality in Aurasma

Augmented Reality in Aurasma Handleiding Augmented Reality in Aurasma Fontys Educatief Centrum - Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven Versie 2.0 Oktober 2015 Colofon Fontys Educatief Centrum Postbus 347, 5600 AH Eindhoven Telefoon 08850

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

MobiDM App handleiding voor ios

MobiDM App handleiding voor ios MobiDM App handleiding voor ios Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor ios. Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM... 2 1.1. INTRODUCTIE TOT DE INSTALLATIE...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud Pag. 1 Downloads.xls Facturatie.xls Voorraad.xls Prijzen.xls Prijzen.xls Werknemers.xls Klantgegevens.xls Prijzen.xls Voorraad.xls xls Werknemers.xls Voorraad.xls Werknemers.xls Downloads.xls Werknemers.xls

Nadere informatie

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden.

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. 1 Installatie van SecureW2 Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Secure W2 Client reeds op uw

Nadere informatie

Eindrapport Elektronische leeromgeving

Eindrapport Elektronische leeromgeving Eindrapport Elektronische leeromgeving naar aanleiding van de Request for Information (RFI) Datum rapport: 14 oktober 2013 Publicatiedatum RFI: 18 juli 2013 TenderNed-kenmerk RFI: 20688 Inleiding Op 18

Nadere informatie

Backup Connect installatie van de Client software.

Backup Connect installatie van de Client software. Backup Connect installatie van de Client software. Let s Connect, 2011 Backup Connect [Installatie handleiding] - Nederlands Page 1 Beste klant, gefeliciteert met de huur van uw Backup Connect Cloud product!

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Significante kostenreductie bij opslag bijlagen in SAP

Significante kostenreductie bij opslag bijlagen in SAP Significante kostenreductie bij opslag bijlagen in SAP Opslaan van bijlagen geschiedt standaard in SAP database Veel SAP gebruikers koppelen lokale PC bestanden aan SAP documenten. Via de "Generic object

Nadere informatie

AFO 653 RSS Nieuwsfeeds

AFO 653 RSS Nieuwsfeeds AFO 653 RSS Nieuwsfeeds 653.1 Inleiding 653.1.1 Wat zijn RSS News Feeds en hoe worden ze in Vubis Smart gebruikt? RSS News Feeds RSS (Really Simple Syndication) is een XML-gebaseerd formaat voor het distribueren

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van BigBlueButton aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 1 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van BigBlueButton aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 1 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van BigBlueButton aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 1 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305

Nadere informatie

Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu.

Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu. Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu. In Windows kun u in het configuratiescherm de computer aanpassen naar uw wensen. In Ubuntu heet dit Systeeminstellingen. Ik zal in deze handleiding de meest

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Backup Connect installatie van de Client software

Backup Connect installatie van de Client software Backup Connect installatie van de Client software Connectingpeople Pro, 2012 BackupConnect Installatie handleiding 1/10 Beste klant, Gefeliciteerd met de huur van uw Backup Connect Cloud product! U bent

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Wordpress aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 7 november 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Wordpress aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 7 november 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Wordpress aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 7 november 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning MediaMosa Matterhorn Koppeling Matterhorn en MediaMosa Versie: 1.0 Datum: 5 januari 2011 Auteurs: Herman van Dompseler Wladimir Mufty Frans Ward SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie