Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)"

Transcriptie

1 BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele project 2. DDS herleeft als case study binnen Werkpakket Houdbaar 1. Project DDS herleeft Het project De Digitale Stad herleeft is een onderzoeksprogramma over Nederlandse Internetcultuur sinds 1994 van de Stichting Daily en haar projectpartners, het Amsterdam Museum, de Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Waag Society. De Digitale Stad (DDS; ) is de oudste, Nederlandse, virtuele gemeenschap en speelt een belangrijke rol in de internetgeschiedenis. DDS is primaire historische bron, een schatkamer van (born) digitale erfgoeddata, over de beginjaren van het web in Nederland. Maar, de data van DDS raken verloren. We lopen daarmee risico de beginjaren van het internet kwijt te raken. Met het project 'De Digitale Stad herleeft' pakken we dit probleem op. We willen DDS, het digital- born erfgoed (erfgoed dat vanaf zijn oorsprong digitaal is), veilig stellen voor huidige en toekomstige generaties en ontwikkelen een handboek voor erfgoedinstellingen hoe om te gaan met digital- born erfgoed. In het project geven we antwoord op de vraag: hoe reconstrueer, conserveer, ontsluit en presenteer je born- digital data op een duurzame manier? Het project DDS herleeft heeft de looptijd van een jaar (beoogde startdatum: januari 2016) en is opgedeeld in drie fasen (1) het opgraven en bewerken van de data (2) het gereed maken voor archivering en archiveren, en (3) het delen kennis en lessons learned met onze netwerken. Voor de uitvoering van het project vragen we financiële ondersteuning bij Internet4All 1, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de NCDD 2. Doelstelling Met De Digitale Stad herleeft willen de projectpartners: DDS reconstrueren en conserveren; Inzicht bieden in de (bestaande en nieuwe) processen, technieken en methodes om born- digital materiaal en de context waarin zij worden aangetroffen, op te graven en te reconstrueren; Aandacht vragen voor gevaar van 'digitaal geheugenverlies'; Musea inzichten bieden in specialistische kennis over het reconstrueren van born- digital erfgoed en zo de drempel verlagen voor toekomstige webarcheologische projecten van andere kleinere musea en organisaties. Het verspreiden van kennis over nieuwe standaarden voor archieven op het gebied van de opslag van digital- born erfgoed is hierbij een belangrijk doel. 1 Zie: Projectplan De Digitale Stad herleeft. Onderzoeksprogramma over Nederlandse Internetcultuur sinds Aanvraag Stichting Internet4All door Robin van Westen namens de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Museum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Waag Society (20 november 2015). 2 Projectplan Netwerk Digitaal Erfgoed, Werkpakket Houdbaar. A.1. Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang door Joost van der Nat (Concept, 31 oktober 2015). 1

2 Resultaten De samenwerking van de projectpartners levert een bijzondere combinatie van kennis en expertise op, waarbinnen erfgoed, archieven, innovatie en technologie samenkomen. De resultaten van DDS herleeft weerspiegelen deze samenwerking. Binnen de projectactiviteiten wordt telkens in verschillende combinaties samengewerkt aan de resultaten. De Digitale Stad herleeft kent vier projectresultaten: 1. Nieuwe webarcheologische methodes waarmee ingezoomd kan worden op data en dynamische systemen waarmee precisiewerk mogelijk is. De webarcheologische methodes en processen die momenteel gebruikt worden zijn te grof om de kwalitatieve vragen te beantwoorden; 2. Door de webarcheologische tools toe te passen op de DDS ontstaat een reconstructie. Doel is om in een jaar de DDS3.0 interface weer werkend te krijgen. Hiermee wordt belangrijk Nederlands erfgoed ontsloten dat kan worden ingezet voor onderzoek en dat kan worden ondergebracht in gespecialiseerde depots; 3. Een duurzaam opgeslagen kopie van DDS3.0; 4. Een publicatie waarin we musea, archieven en andere geïnteresseerden praktische handvatten bieden hoe om te gaan met born- digital erfgoed, en waarin we de resultaten van ons onderzoek delen. De Digitale Stad toegelicht: DDS is een complex informatiesysteem met verschillende applicaties. DDS is interactief, vernetwerkt, procesmatig en contextafhankelijk. Door de tijd heen heeft DDS verschillende verschijningsvormingen (interfaces) gehad: o : DDS telnet interface o : DDS website: statische HTML o : DDS websysteem: statische HTML én interactieve webpagina's DDS volgde de techniek op de voeten. Ook de applicaties hebben door de tijd verschillende verschijningsvormen gehad, zoals bijvoorbeeld de Metro, nieuwsgroepen en cafés. Verschillende data formaten: tekst, software (HTML), multimediaal (audiovisueel- materiaal, beeldmateriaal, fotografie). Drie DDS interfaces Vervolgstappen na 2016 Na afloop van het project DDS herleeft is de DDS data voor een grote groep geïnteresseerden toegankelijk via het archief dat de materialen beheert. Historici, onderzoekers en erfgoedprofessionals kunnen het materiaal gebruiken voor hun eigen werk, maar ook de projectpartners kijken uit naar de mogelijkheid vervolgprojecten op te zetten en DDS data te 2

3 gebruiken voor onderzoek en publieke presentaties, projecten die we in 2017 en 2018 willen uitvoeren (in aanloop naar het 25- jarig bestaan van DDS in 2019). 3 3 Zie: Projectplan De Digitale Stad herleeft. Onderzoeksprogramma over Nederlandse Internetcultuur sinds Aanvraag Stichting Internet4All door Robin van Westen namens de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Museum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Waag Society (20 november 2015). 3

4 2. DDS herleeft en NDE Werkpakket Houdbaar Hierboven zijn de vier resultaten van het project beschreven. Een aanvullend onderdeel wordt ondergebracht bij NDE. De resultaten uit DDS herleeft wordt vertaald naar de context van NDE zodat deze voor instellingen die zich voor vergelijkbare uitdagingen gesteld zien toegepast kunnen worden. Deze vertaalslag naar een case study wordt gedocumenteerd in een rapportage, gericht op collectiebeheerders en andere erfgoedprofessionals. Het project DDS herleeft biedt zo een unieke case study voor het "Netwerk Digitaal Erfgoed: Werkpakket Houdbaar. A.1. Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang. 4 Aan de hand van de DDS data toetsen en beschrijven we de aansluiting op de nieuwe landelijke digitale infrastructuur in de praktijk: hoe slaan we de DDS data op en kunnen we deze duurzaam behouden, beheren en toegankelijk maken? Het Werkpakket Houdbaar. A.1. Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang biedt hiervoor een zeer geschikte en relevante ingang. We toetsen de ingerichte en beschikbaar gestelde gedistribueerde voorzieningen, diensten, handreikingen en procedures. We onderzoeken hierbij de organisatorische, conceptuele en financiële drempels en specificeren onze behoeften aan gedistribueerde voorzieningen in het specifieke geval van DDS herleeft. Open Archival Information System (OAIS) We onderzoeken, testen en leveren we DDS data op aan de hand van het Open Archival Information System (OAIS): Ingest: Hoe wordt de DDS data straks ingelezen in het archief? Archival storage: Welke archieven zijn betrouwbaar voor de DDS data? Access: Hoe kunnen geïnteresseerden de DDS data bereiken? Datamanagement: Hoe dient de DDS data beheerd te worden? Preservation planning: Hoe blijft de DDS data in de toekomst toegankelijk? Administration: Wie verzorgt het onderhoud, en hoe ziet dat eruit? Projectpartner Beeld en Geluid zet OAIS al in voor de opslag van multimedia erfgoed en stelt deze kennis beschikbaar binnen het project. DDS herleeft binnen WP3 Het "Werkpakket Houdbaar. A.1. Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang biedt een unieke kans voor het project DDS herleeft : Het project DDS herleeft krijgt, indien aanwezig, toegang tot de gedistribueerde voorzieningen, diensten, handreikingen en procedures van de nieuwe landelijke digitale infrastructuur om de DDS data op te slaan en duurzaam te beheren, zoals beschreven in het onderdeel A.1 Gedistribueerde voorziening voor duurzame toegang (A.1.1: Toegang tot Basisvoorzieningen en A.1.2: Scenario voor een gedistribueerd netwerk van voorzieningen) 5. Voor DDS kan dit bijvoorbeeld een e- depot zijn, een software- emulator, een standaard op het gebied van metadata of bestandsformaten. Eventuele nieuwe, domeinspecifieke, diensten, waar deze noodzakelijk/wenselijk zijn, kunnen worden gedefinieerd. Door een financiële bijdrage kan het betekenisvolle object De Digitale Stad, met unieke historische informatie van het vroege web uit Nederland, toegankelijk gemaakt en behouden worden voor het nageslacht. 4 Projectplan Netwerk Digitaal Erfgoed, Werkpakket Houdbaar. A.1. Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang door Joost van der Nat (Concept, 31 oktober 2015). 5 Zie het document Netwerk Digitaal Erfgoed Programmaplan WP3. Digitaal Erfgoed houdbaar. Samen bouwen aan de toekomst van ons digitale geheugen, door NCDD, Marcel Ras (1 september 2015). 4

5 Beschrijving van de use case We onderscheiden twee onderdelen: a. Generieke Workflows Born Digital Erfgoed: nieuwe media We onderzoeken en testen de resultaten en aanbevelingen uit eerder verricht onderzoek naar duurzaam behoud en toegankelijkheid van born digital cultureel erfgoed. 6 We toetsen de best practice tools, standaarden, protocollen en workflows uit het onderzoek en passen deze toe op het gebied van nieuwe media (complexe digitale objecten zoals websites en audiovisueel materiaal) aan de hand van de unieke DDS data. Hoe behoud je een digitaal cultureel object dat interactief, vernetwerkt, procesmatig en contextafhankelijk is? b. De use case wordt beschreven in een rapport waarin we musea, archieven en andere geïnteresseerden praktische handvatten bieden hoe om te gaan met born- digital erfgoed, en waarin we de resultaten van ons onderzoek delen. Er is op dit moment (te) weinig expertise in de erfgoedsector hoe digitaal erfgoed duurzaam toegankelijk te maken en te behouden. Webarcheologie is een nieuw gebied in e- cultuur waarbij we relatief nieuw (born- digital) materiaal dat nog niet zo lang geleden verloren is gegaan, opgraven met relatief nieuwe (digitale) gereedschappen. Zowel de materie als de methoden om ons digitale verleden op te graven en te reconstrueren zijn piepjong en nog volop in ontwikkeling. Het 'opgraven' van de DDS fungeert als een case study voor webarcheologie. Hoe reconstrueer, conserveer, ontsluit en presenteer je DDS (born- digital) data op een duurzame manier? Gezien de onbekendheid met en de complexiteit, aard en omvang van het onderwerp hebben we de kennis van vele instellingen nodig. Op basis van onze ervaringen en de kennis die we opdoen tijdens het project De Digitale Stad herleeft beschrijven we in 23 Dingen Webarcheologie wat er allemaal komt kijken en waar we tegenaan lopen bij het behoud van digitaal erfgoed. De rode draad door de 23 Dingen is het verhaal achter de reconstructie van DDS. 7 Door het delen van de kennis hopen we de drempel lager te maken voor toekomstige webarcheologische projecten. Webarcheologische opgraving: Bouwplaat DDS 3.0 Webarcheologische opgraving: Avatars DDS 6 We sluiten hiermee aan bij het onderzoek "Generieke Workflows Born Digital Erfgoed. Behoud van Born Digital Erfgoed in Nederland: Film, fotografie, architectuur, kunst" door Gaby Wijers en Hannah Bosma uitgevoerd voor de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid 2015: content/uploads/2015/10/ccdd- BornDigitalOnderzoek- def_2015.pdf 7 Het Amsterdam Museum zal haar co- creatie platform '23 Dingen Webarcheologie' inzetten om kennis te delen en de leasons learned toegankelijk te maken voor het publiek. Zie: 5

6 Toekomst: Naast de bijdrage van DDS herleeft voor het onderdeel Werkpakket Houdbaar, biedt DDS herleeft potentiele use cases voor het grotere geheel, de drie lagen uit de Nationale Strategie van het Netwerk Digitaal Erfgoed, en de zichtbaarheid, de bruikbaarheid en de houdbaarheid van digitale erfgoedcollecties, te toetsen: Zichtbaar (content): (her)gebruik van DDS collectie te bevorderen. Bruikbaar (verbinding): gebruik van DDS collectie te verbeteren door het beschikbaar te stellen, door data te verbinden en te verrijken. Houdbaar (diensten): DDS duurzaam te behouden en toegankelijk te maken. Planning Fase 1: januari september 2016 o Opgraven en bewerken van de data en het gereed maken voor archivering en archiveren. Fase 2: maart november 2016 o Uitwerken op te leveren stukken en delen kennis en lessons learned met onze netwerken. Budget Aantal maanden Totaal aantal uren Uurtarief Kosten Projectleider: Tjarda de Haan, Amsterdam Museum ,00 Totaal Alle bovengenoemde kosten zijn exclusief btw ,00 6

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar Digitaal Erfgoed Houdbaar Werken aan de lange termijn toegang van digitale erfgoedcollecties Marcel Ras Traditionele media Robuust Fysiek (vast te pakken) Direct te begrijpen Ervaring met toekennen

Nadere informatie

Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer

Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer Gaby Wijers Conferentie Digitalisering Cultureel Erfgoed 16.5.2017 Nationale kennisinstituut voor digitale kunst Ondersteunende instelling: conservering, distributie

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR PROJECTPLAN

DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR PROJECTPLAN DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR PROJECTPLAN Case study CD ROM archivering Digitale objecten in digitale context Datum: 25 november 2015 Auteur: Gaby Wijers Projectmanager: Gaby Wijers Opdrachtgever: Marcel Ras

Nadere informatie

Born digital. bedreigd erfgoed

Born digital. bedreigd erfgoed Op weg naar een generieke workflow Born digital kunst film/video fotografie en architectuur cultureel erfgoed is duurzame toegankelijkheid van collecties bedreigd erfgoed voor born digital erfgoed binnen

Nadere informatie

Plan van Aanpak NDE/NCDD- Project Ontwikkeling beslisboom digitale collectievorming

Plan van Aanpak NDE/NCDD- Project Ontwikkeling beslisboom digitale collectievorming Plan van Aanpak NDE/NCDD- Project Ontwikkeling beslisboom digitale collectievorming Versie 0.3 Datum 22 september 2016 Status Concept Colofon Projectnaam NDE / NCDD: Ontwikkeling beslisboom digitale collectievorming

Nadere informatie

Projectplan. Netwerk Digitaal Erfgoed DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR. Duurzaamheidsbeleid. Datum: 11-12-2015. Auteur: Barbara Sierman

Projectplan. Netwerk Digitaal Erfgoed DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR. Duurzaamheidsbeleid. Datum: 11-12-2015. Auteur: Barbara Sierman Netwerk Digitaal Erfgoed DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR Projectplan Duurzaamheidsbeleid Datum: 11-12-2015 Auteur: Barbara Sierman Projectmanager: Barbara Sierman Opdrachtgever: Marcel Ras Introductie Doel van

Nadere informatie

BESCHRIJVING CASE STUDY HET NIEUWE INSTITUUT

BESCHRIJVING CASE STUDY HET NIEUWE INSTITUUT BESCHRIJVING CASE STUDY HET NIEUWE INSTITUUT als onderdeel van het project Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1.1.2) OP WEG NAAR EEN VOLWAARDIGE OMGEVING VOOR BORN DIGITAL Uitgave:

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar Samen bouwen aan de toekomst van ons digitale geheugen

Digitaal Erfgoed Houdbaar Samen bouwen aan de toekomst van ons digitale geheugen Netwerk Digitaal Erfgoed Programmaplan WP3 Digitaal Erfgoed Houdbaar Samen bouwen aan de toekomst van ons digitale geheugen 2 [Programmaplan Digitaal erfgoed houdbaar 1 september 2015] Verantwoording Het

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

Verslag Klein beginnen, groot eindigen Praktijkmiddag born digital erfgoed SIMIN-NCDD-CCDD 18 juni 2015 #borndigduurzaam

Verslag Klein beginnen, groot eindigen Praktijkmiddag born digital erfgoed SIMIN-NCDD-CCDD 18 juni 2015 #borndigduurzaam Verslag Klein beginnen, groot eindigen Praktijkmiddag born digital erfgoed SIMIN-NCDD-CCDD 18 juni 2015 #borndigduurzaam Welkomstwoord door Walter Swagemakers Bestuurslid SIMIN Walter Swagemakers werkzaam

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Software sustainability

PROJECTPLAN. Software sustainability DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR PROJECTPLAN project A.3 Software sustainability Datum: 7 december 2015 Auteur: Peter Doorn Projectmanager: Patrick Aerts / Dirk Roorda Opdrachtgever: Stuurgroep Digitaal Erfgoed

Nadere informatie

Project re:dds, case study voor web- archeologie REconstruc=e van De Digitale Stad

Project re:dds, case study voor web- archeologie REconstruc=e van De Digitale Stad Project re:dds, case study voor web- archeologie REconstruc=e van De Digitale Stad Tjarda de Haan, web- archeoloog & gast conservator Amsterdam Museum KNVI jaarcongres, 12 november 2015 Project re:dds

Nadere informatie

DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR

DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR PROJECTPLAN Project C.5 Organiseren van coördinatie van webarchivering in Nederland Datum: 11 januari 2016 Auteur: Arnoud Goos (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) Projectmanager:

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Network-centric approach of sustainable digital archives

Network-centric approach of sustainable digital archives Network-centric approach of sustainable digital archives 1. Partners Het consortium: de onderzoekers: IBBT-project office: Nico Verplancke IBBT-MMLAB-UGent: Rik Van de Walle IBBT-SMIT-VUB: Caroline Pauwels

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Rapportage over de NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Rapportage over de NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Rapportage over de NDE-projecten 2013/2014 12-02-2015 Deze rapportage is opgesteld door de Werkgroep Monitoring van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), dat

Nadere informatie

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Digitale archivering en samenwerking in Nederland De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Inge Angevaare coördinator BOM VL workshop Brussel, 24 april 2009 Ontstaan Eerste gesprekken 2007 vanuit de

Nadere informatie

Lancering van de DERA

Lancering van de DERA Lancering van de DERA 1 Doelstelling Vergroten maatschappelijke waarde van de collecties van archieven, bibliotheken, musea en andere instellingen ; Door betere (digitale) toegankelijkheid Gerealiseerd

Nadere informatie

DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR PROJECTPLAN

DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR PROJECTPLAN DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR PROJECTPLAN project A.1 Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang Datum: 2 december 2015 Auteur: Joost van der Nat Projectmanager: Joost van der Nat Opdrachtgever: Marcel

Nadere informatie

Proces Mediaverwerking

Proces Mediaverwerking Proces Mediaverwerking Anne Werst, manager Catalogiseren awerst@beeldengeluid.nl Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Cijfers Ruim 750.000 uur radio, televisie, film 1.500.000 catalogusbeschrijvingen

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer. Netwerk Digitaal Erfgoed

Digitaal Erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer. Netwerk Digitaal Erfgoed Digitaal Erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer Netwerk Digitaal Erfgoed Wilbert Helmus De Informatiemaatschappij als Collectie KNVI congres, 9 november 2017 Inhoud presentatie 1. Voorbeeld 2. Speelveld

Nadere informatie

Erfgoedinformatie beter vindbaar maken

Erfgoedinformatie beter vindbaar maken Erfgoedinformatie beter vindbaar maken door het toepassen van Linked Data principes Platform Linked Data Nederland 7 maart 2016 Enno Meijers (enno.meijers@kb.nl, @ennomeijers) 2015: Nationale Strategie

Nadere informatie

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Conferentie Europa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed 2011 01 19 Onderwerpen

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Projectplan Persistent Identifiers

Projectplan Persistent Identifiers Netwerk Digitaal Erfgoed DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR Projectplan Persistent Identifiers 28 september 2015 Auteur: Gijsbert Kruithof Projectmanager: Gijsbert Kruithof Opdrachtgever: Marcel Ras, NCDD Introductie

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing?

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Hans Hofman Nationaal Archief Netherlands NCDD Planets dag Den Haag, 14 december 2009 Overzicht Wat is het probleem? Wat is er nodig?

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

INJAARVERSLAG 2017 SIDE OUT

INJAARVERSLAG 2017 SIDE OUT IN SIDE OUT JAARVERSLAG 2017 60 BESTEDING BIS EN ERFGOEDWET SUBSIDIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro's) Realisatie 2017 Begroot 2017 Realisatie 2016 BATEN Inkomsten Experience 33.135 31.000 19.417 Sponsorinkomsten

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

Informatiehuishouding in de digitale wereld

Informatiehuishouding in de digitale wereld Informatiehuishouding in de digitale wereld Wiel Swinckels maandag 4 juli 2016 Voorstellen / Verwachtingen Wiel Swinckels Business Consultant Ceelo Het is tijd! Papier hebben we nu wel op orde toch? Maar

Nadere informatie

Generieke Workflows Born Digital Erfgoed

Generieke Workflows Born Digital Erfgoed Generieke Workflows Born Digital Erfgoed Behoud van Born Digital Erfgoed in Nederland: Film, fotografie, architectuur, kunst Gaby Wijers en Hannah Bosma voor de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid

Nadere informatie

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Johan Oomen @johanoomen Hoofd R&D Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nadere informatie

Onder nationale infrastructuur verstaan wij de organisatie van het digitaliseren van erfgoedcollecties voor de Digitale Collectie

Onder nationale infrastructuur verstaan wij de organisatie van het digitaliseren van erfgoedcollecties voor de Digitale Collectie Onder nationale infrastructuur verstaan wij de organisatie van het digitaliseren van erfgoedcollecties voor de Digitale Collectie Dick Rijken Haagse Hogeschool (g.d.rijken@hhs.nl) Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

Puberbreinen, digitale demen0e en digital dark ages

Puberbreinen, digitale demen0e en digital dark ages Puberbreinen, digitale demen0e en digital dark ages Digitaal Erfgoed Houdbaar Marcel Ras Programmamanager Na0onale Coali0e Digitale Duurzaamheid Niet eens zó lang geleden. 1 juli 2016 Nationale Coalitie

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland De KB en Web2.0 Paul Doorenbosch Theo van Veen Met dank aan Optische Technieken KB /Jos Uljee OCN 2006 7 november 2006 INLEIDING Het eerste deel van de presentatie bestond uit afbeeldingen, waarbij het

Nadere informatie

Aan de slag met webarchivering

Aan de slag met webarchivering Aan de slag met webarchivering Een checklist voor het starten met webarchivering Deze checklist is door de NCDD (Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid) gemaakt ten behoeve van de workshop aan de slag

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

E-depot: visie & aanpak. Stadsarchief Amsterdam Ana van Meegen

E-depot: visie & aanpak. Stadsarchief Amsterdam Ana van Meegen E-depot: visie & aanpak Stadsarchief Amsterdam Ana van Meegen 31-10-2017 Test je kennis! Wat is het verschil tussen een back-up storage en een e-depot? 31-10-2017 2 Via Invoegen Koptekst en voettekst kunt

Nadere informatie

CatchPlus Workspaces. Patricia Alkhoven. CatchPlus. Gert-Jan van Dijk. Target Media BV. Datum: 27 april - 2011. Versie: 1.0

CatchPlus Workspaces. Patricia Alkhoven. CatchPlus. Gert-Jan van Dijk. Target Media BV. Datum: 27 april - 2011. Versie: 1.0 CatchPlus Workspaces Tav: Auteur: Patricia Alkhoven CatchPlus Gert-Jan van Dijk Target Media BV Datum: 27 april - 2011 Versie: 1.0 1. Inleiding Achtergrond Onder de projectnaam Scratch4all is er een samenwerking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Via Invoegen Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen

Via Invoegen Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen Via Invoegen Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen 11-02-18 1 11-02-18 2 Inhoudsopgave De ICT wereld en de archief wereld Huidige situatie bij het Stadsarchief / knelpunten Gewenste situatie /

Nadere informatie

Toekomst voor ons digitaal geheugen

Toekomst voor ons digitaal geheugen Toekomst voor ons digitaal geheugen De nationale verkenning digitale duurzaamheid Inge Angevaare coördinator, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid ICTU Kennislab, 17 juni 2009 Indeling Algemene introductie

Nadere informatie

Stappenplan aansluiting e-depot Regionaal Archief Alkmaar

Stappenplan aansluiting e-depot Regionaal Archief Alkmaar Stappenplan aansluiting e-depot Regionaal Archief Alkmaar Versie 0.9 30 januari 2017 Brigit Hoomans / Anje van der Lek Inleiding Het Regionaal Archief Alkmaar (RAA) bereidt samen met zijn gemeentelijke

Nadere informatie

CHERISH VALÉRIE BÖDEKER ALLROUND E-COMMERCE PROFESSIONAL

CHERISH VALÉRIE BÖDEKER ALLROUND E-COMMERCE PROFESSIONAL Cherish Valérie Bödeker is met 9 jaar ervaring in de verschillende stromingen binnen de online industrie allround inzetbaar. Momenteel is zij fulltime werkzaam als Website Performance Manager voor het

Nadere informatie

Jaar: 2011. Titel: Continuous Access to Cultural Heritage Plus. Projectplan voor PRIMA-projecten

Jaar: 2011. Titel: Continuous Access to Cultural Heritage Plus. Projectplan voor PRIMA-projecten Projectplan voor PRIMA-projecten Jaar: 2011 Titel: Continuous Access to Cultural Heritage Plus Korte Titel CATCHPlus Projectduur 01-01-2009 t/m Einddatum van de dit jaar aangevraagde 31-12-2011 31-12-2011

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 25 434 Structuurversterking filmindustrie Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Aandachtspunten en toelichtingen bij de verschillende artikelen zijn schuin gedrukt. A. Definities en uitgangspunten 1. Deze regeling is bedoeld als universitair

Nadere informatie

PLANETS - Testbed. duizend jaar geschiedenis ligt op honderd kilometer plank van het de geschiedenis dijt uit, jaarlijks met kilometers

PLANETS - Testbed. duizend jaar geschiedenis ligt op honderd kilometer plank van het de geschiedenis dijt uit, jaarlijks met kilometers duizend jaar geschiedenis ligt op honderd kilometer plank van het de geschiedenis dijt uit, jaarlijks met kilometers PLANETS - Testbed Petra Helwig Senior adviseur Digitale Duurzaamheid Stel je voor Je

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Archiefontologie Nadere Toegangen NA (Linked Open Data)

Archiefontologie Nadere Toegangen NA (Linked Open Data) Archiefontologie Nadere Toegangen NA (Linked Open Data) Versie 1.0 Datum 28 november 2016 Status Definitief Projectnaam Contactpersoon Auteurs Versie Bijlage(n) Archiefontologie Nadere Toegangen NA Gijsbert

Nadere informatie

Projectplan De ijsberg zichtbaar maken

Projectplan De ijsberg zichtbaar maken Projectplan De ijsberg zichtbaar maken Versie 5.1 Datum 15 november 2018 Status definitief Auteur Liesbeth Keijser Instelling Nationaal Archief Het topje van de ijsberg, dat zijn de beschrijvingen die

Nadere informatie

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen subtitel arial 32 cursief in onderkast AV-productie-archief Entertainment Nieuws Drama Nationaal erfgoed Amateurfilm Documentaires Fotocollectie

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Data en Applicatie Migratie naar de Cloud

Data en Applicatie Migratie naar de Cloud Data en Applicatie Migratie naar de Cloud Iris Pinkster Professional Testing 1 Agenda - Introductie - De Cloud een introductie - Keuze van geschikte applicaties - Migratie strategieën - Test strategieën

Nadere informatie

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA of een open architectuur voor archieven een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur toegankelijke archieven wat wil uw baas? profileren

Nadere informatie

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Anet Gebruikersdag 2011 06 15 v1.2 2011 06 15 Vlaamse Erfgoedbibliotheek Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Blockchainpilot. Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Blockchainpilot. Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Blockchainpilot Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling

Nadere informatie

bij het in gebruik nemen van een e-depot

bij het in gebruik nemen van een e-depot STAPPENPLAN bij het in gebruik nemen van een e-depot Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden December 2015 Inleiding Dit stappenplan laat zien welke

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Digitaal werken en digitaal archiveren

Digitaal werken en digitaal archiveren Digitaal werken en digitaal archiveren DRM en substitutie bij DNB Bert Kooi en Ines van Dijk 15 maart 2016 Programma Substitutie Van digitale hulpmiddelen naar digitaal werken Fysiek hybride digitaal archief

Nadere informatie

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Contents Inleiding... 2 De stappen... 2 STAP 1: ORIENTATIE... 2 STAP 2: BEPAAL SCOPE... 2 STAP 3: ZOEK PARTNERS... 2 STAP 4: MAAK LINKED DATA... 2 STAP 5:

Nadere informatie

DUURZAAM. Digitaal Archief

DUURZAAM. Digitaal Archief DUURZAAM Digitaal Archief Introductie Hans Mannaert Organisatie, commercie, financiën Frans Wessels Beheer, certificering Sybolt an der Schoot Techniek, ontwikkeling Agenda Inleiding Architectuur / Continuïteit

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed

Projectsubsidies cultureel erfgoed Projectsubsidies cultureel tweede ronde 2014 Aanvrager Titel Korte omschrijving Universiteit Antwerpen Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea Dit project wil een denkkader

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing VeleHanden Collecties online toegankelijk door crowdsourcing De crowdsourcingwebsite VeleHanden Voor erfgoedinstellingen is crowdsourcing een prachtige oplossing om collecties te ontsluiten. Elk archief

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst - Regeerakkoord oktober 2017

Vertrouwen in de toekomst - Regeerakkoord oktober 2017 Vertrouwen in de toekomst - Regeerakkoord oktober 2017 Monumenten, kunstwerken en archieven willen we beschermen en toegankelijk maken, ook met behulp van digitalisering. Speciale aandacht voor monumentale

Nadere informatie

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Cultuur in Beeld Rotterdam, 7 december 2016 Bovensectorale ondersteunende instelling in de

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Uw data op het Web van Data

Uw data op het Web van Data Uw data op het Web van Data Een beknopt plan van aanpak voor erfgoedinstellingen Ivo Zandhuis In opdracht van het Provinciaal Historisch Centrum 8 maart 2011 2 Over het Provinciaal Historisch Centrum Het

Nadere informatie

Plan van aanpak Register

Plan van aanpak Register Plan van aanpak Register Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie 30 april 2018 Auteurs: Sjors de Valk, Enno Meijers, Ed de Heer Versie 1.0 definitief Versie 1.1 definitief op 2 juli 2018 Inleiding

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE MODERNISEREN MET UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE MODERNISEREN MET UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE MODERNISEREN MET UNIFACE 2 OMNEXT IN HET KORT Broncode als bron van informatie Gevestigd in NL, UK en USA Kennis van meer dan 40 diverse technologieën Verschillende

Nadere informatie

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk DIGITAL FOREVER Digital Assets at risk 1 DR G.J. VAN BUSSEL Archivaris, Bedrijfskundige, Bestuurlijk Informatiekundige Lector Digital Archiving & Compliance (HvA) Strategisch Beleidsadviseur College van

Nadere informatie

Plan van Aanpak voor Linked Open Data en PID bij de bron

Plan van Aanpak voor Linked Open Data en PID bij de bron Plan van Aanpak voor Linked Open Data en PID bij de bron Onderdeel: NDE - Bruikbaar Datum voltooid: 17-4-2019 Auteur: Marjon van Schendel / Ivo Zandhuis / Enno Meijers Versie: 1.0 Status: Bestandsnaam:

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed. SURVEY Digitale Archieven in Nederland. Digitaal Erfgoed Houdbaar

Netwerk Digitaal Erfgoed. SURVEY Digitale Archieven in Nederland. Digitaal Erfgoed Houdbaar Netwerk Digitaal Erfgoed SURVEY Digitale Archieven in Nederland Digitaal Erfgoed Houdbaar Joost van der Nat, Marcel Ras 7 mei 2018 Inhoud Samenvatting en conclusies... 2 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet.

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Digitale duurzaamheid 101 Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Wie zijn wij? Vader van Amber (5) en Stijn (3) Getrouwd met Pamela O.a.Vader.man.vriend.eigenzinnig. dichter.gouda.zelfstandig

Nadere informatie

THEORIE I TECHNOLOGIE I DUURZAAMHEID. [chapeau] Musea en digitale duurzaamheid [kop] Digitaalduurzaam? Esther Boeles

THEORIE I TECHNOLOGIE I DUURZAAMHEID. [chapeau] Musea en digitale duurzaamheid [kop] Digitaalduurzaam? Esther Boeles THEORIE I TECHNOLOGIE I DUURZAAMHEID [chapeau] Musea en digitale duurzaamheid [kop] Digitaalduurzaam? Esther Boeles De digitale revolutie leverde een enorme vloed aan data op. Ook musea sloegen aan het

Nadere informatie

Verslag van de werkgroep Opslag

Verslag van de werkgroep Opslag Verslag van de werkgroep Opslag Oktober 2013 Jeffrey van der Hoeven (KB) Marcel Ras (KB) Marco de Niet (DEN) NCDD Preserving the Dutch Digital Memory 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Opdracht en samenstelling

Nadere informatie

Vrijgave Inspire release 8.3. Nieuwe functionaliteit Inspire Designer 8.3

Vrijgave Inspire release 8.3. Nieuwe functionaliteit Inspire Designer 8.3 Vrijgave Inspire release 8.3 Per direct is Inspire versie 8.3 beschikbaar. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de nieuwe mogelijkheden en toepassingen van deze nieuwe release. Tevens willen

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

3.2 Projectplan - update. Erfgoed & Locatie

3.2 Projectplan - update. Erfgoed & Locatie 3.2 Projectplan - update Erfgoed & Locatie Datum document, versie: 20 maart 2014, versie 16 Datum akkoord stuurgroep: 20 maart 2014, versie 16 31 oktober 2013, versie 11 Project Acroniem E&L Aanvangsdatum

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

voor audiovisueel erfgoed

voor audiovisueel erfgoed Projectplan Beeld en Geluid: Mobiel platform voor audiovisueel erfgoed Uitgave: 2-10-2012, versie 1.1 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave Gegevens... 3

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen

Digitaal Archief Vlaanderen www.pwc.com Digitaal Archief Vlaanderen September 2013 Generieke blauwdruk Agenda Inleiding generieke blauwdruk Blauwdruk 1. Dienstenmodel 2. Data architectuur 3. Applicatie architectuur 4. Technologische

Nadere informatie