Quick Guide. De Cloud voor Contracten. MOCHADOCS Kennis Support. Quick Guide. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd 2014 Pagina: 1 van 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick Guide. De Cloud voor Contracten. MOCHADOCS Kennis Support. Quick Guide. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd 2014 Pagina: 1 van 25"

Transcriptie

1 Pagina: 1 van 25 De Cloud voor Contracten

2 Uitgave en copyright: Mochadocs B.V. Hanze Stede Diamantstraat TA Hengelo MochaDocs en al bijhorende werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Disclaimer De redactie van MochaDocs besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie in deze Convention Guide. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Aanvragen informatie over en gebruik van MochaDocs: Mochadocs B.V. Hanze Stede Diamantstraat TA Hengelo Pagina: 2 van 25

3 Inleiding In de kern is het managen van contracten terug te brengen naar drie belangrijke onderdelen: 1. Hoe manage je de einddatum van een contract (randvoorwaardelijk)? 2. Waar is het contract (randvoorwaardelijk)? 3. Welke inhoud van een contract laat je op welke manier door wie managen (afhankelijk van inhoud)? MochaDocs heeft over de afgelopen jaren intensief onderzoek verricht naar falende p+rojecten binnen het implementeren van Contract management binnen organisaties. In de kern kunnen we stellen dat de meeste organisaties die willen starten met het inrichten van Contract Management vaak te complex starten. Deze uitgaven bevat een dosering aan van de mogelijk onderdelen die in een start kunnen worden ingezet. Let wel: Niet alle onderdelen zijn per definitie noodzakelijk, zeker niet. De kernvragen staan hierboven benoemd en vormen de rode draad voor de de start van een dagelijkse Contract Mangement Discipline. Deze geeft je daarom een indruk van de activiteiten die je als CMO (Contract Management Office) in combinatie met de MochaDocs (Contract Management Software). Achter in deze uitgave tref je een samenvatting aan waardoor alle besproken punten nog eens op een rij staan. Mocht je de bijhorende oplossing willen proberen neem dan contact op met MochaDocs voor een demo of een test omgeving. Dat kun je doen door een demo aan te vragen via met vriendelijke groet, Huib van de Struik MochaDocs Pagina: 3 van 25

4 Central MochaDocs Office (CMO) Binnen de organisatie zullen alle leden van een team (hierna CMO) verantwoording moeten nemen voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van de in dit handboek opgestelde conventies. Het CMO moet een applicatiebeheerder aanstellen voor het beheer van de MochaDocs Cloud applicatie. De applicatie beheerder vertaalt de gemaakte conventies in de die zorgt het afstemmen van de configuratie van MochaDocs en het Handboek. Daarnaast is het CMO verantwoordelijk voor het definiëren van de rechten binnen MochaDocs. Het CMO kan tevens een applicatiebeheerder aanstellen voor het inregelen en bijhouden van de rechten van gebruikers in de MochaDocs Cloud applicatie. Wie is de eigenaar van het conventiehandboek en zorgt ook voor het bijwerken en distributie ervan? Daarnaast is het CMO verantwoordelijke voor de communicatie van wijzigingen. Stap 1 - Het CMO Definieer wie binnen het conventiehandboek waarvoor verantwoordelijk is en leg dit vast. Definieer hoe de distributie van het handboek verloopt en leg dit vast Definieer hoe de communicatie van wijzigingen binnen de organisatie verloopt en leg dit vast Definieer wie verantwoordelijk is voor het aanpassen van rechten van gebruiken en leg dit vast Pagina: 4 van 25

5 Contract Hiërarchie MochaDocs is de grondlegger van de methode waarbij eerst gekeken wordt naar de hiërarchie van het contract en daarna pas naar de hiërarchie van de organisatie waarin het contract gemanaged moet worden. Binnen deze structuur kan een onderwerp echt alles zijn. Het kan een paragraaf van een contract zijn maar kan ook iets zijn wat niet in het contract staat omschreven zoals een tussentijdse interne evaluatie. Het vereenvoudigd schema treft u rechts aan. Elke bubble heeft een eigenaar. Op het hoogste niveau is de contracteigenaar. Daaronder kan een onderwerpeigenaar zitten. Onder een onderwerp kan vervolgens weer een taak eigenaar zitten en daaronder kan een financiële data eigenaar zitten. Zowel de taak als de financiële waarde kunnen rechtstreeks worden gehangen aan het contract en de financiële waarde kan eveneens rechtstreeks worden gehangen aan het onderwerp. Documenten kunnen rechtstreeks aan contracten, onderwerpen en taken worden gehangen. Door deze structuur kan er per contract een hiërarchie ontstaan. Indien deze hiërarchie te benoemen is in het conventiehandboek, is het zaak dit te doen. U treft die informatie aan op de volgende pagina(s). Contractsoorten definiëren Pagina: 5 van 25

6 Een vuistregel binnen het definiëren van contractsoorten is dat het verstandig is om te starten met 7 contractsoorten. Het geeft goed overzicht en het dwingt de organisatie niet in detail; te treden, iets wat snel wil gebeuren. We hebben een set van 7 contractsoorten opgenomen in de bijlage bij deze template. Het geldt slecht als indicatie. Stap 2 - contractsoorten definiëren Definieer ongeveer 7 contractsoorten maar dan zo dat alle contracten van de organisatie ergens in deze 7 passen. Het gebruik van contractsoort overig, diverse of soortgelijke soort moet je niet laten toestaan. Voorbeelden zijn: abonnement diensten geheimhoudingsverklaring (NDA) onderhoudscontract leasecontract service level agreement (SLA) inkoopcontract verkoopcontract vergunning IT contract telecom contract huisvestingscontract partnercontract personeelscontract Een logische stap bij het definiëren van een contractsoort is ook het nadenken of er bij een contractsoort ook een herinnering moet worden gestuurd gerelateerd aan de einddatum (of opzegtermijn) van de contractsoort. En zo ja, wanneer deze melding moet komen? Het betreft hier alleen onderwerpen en taken die als standaard voor die contractsoort kunnen worden gedefinieerd. Een voorbeeld is een taak gerelateerd aan een bankgarantie / borgstelling (het onderwerp) van een vastgoed overeenkomst. Een dergelijke taak (en onderwerp) is veelvuldig van toepassing op vastgoedcontacten. Pagina: 6 van 25

7 Stap 3 - standaard taak einddatum Definieer per contractsoort de periode die benodigd is om te bepalen of een contract moet worden opgezegd, heronderhandeld moet worden of moet worden beëindigd. Een tweede logische stap bij het definiëren van een contractsoort is het nadenken of er bij een bepaald contractsoort ook onderwerpen zijn die altijd een rol spelen bij die contractsoort. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een onderwerp: Bankgarantie/Borgstelling bij een contractsoort gerelateerd aan Vastgoed. Zo kunnen er veel meer onderwerpen zijn die bij bepaalde contractsoorten standaard kunnen worden opgenomen. Stap 4 - standaard onderwerp contractsoort Definieer per contractsoort de onderwerpen die standaard bij die contractsoort altijd kunnen worden opgenomen (dit kunnen bijvoorbeeld ook paragrafen uit het contract zijn). Voorbeelden zijn: tussentijdse evaluatie bonus penalty opzegging borg/bankgarantie aansprakelijkheid prijsafspraken prijsstijgingen gespreksverslag Nu per contractsoort onderwerpen zijn gedefinieerd kunnen ook bijhorende taken gedefinieerd worden. Welke taken horen bij welke onderwerpen en wanneer moeten deze worden geactiveerd? Stap 5 - standaard taak of taken onder een onderwerp Pagina: 7 van 25

8 Definieer per contractsoort en per onderwerp welke taken wanneer moeten worden geactiveerd. Definieer vervolgens per taak wanneer de notificatie naar de taakeigenaar moet worden gestuurd. Stap 6 - aanbesteding / tender (zie ook stap 22) Met het definiëren van contractsoorten stelt de CMO de organisatie in staat om elke vorm van workflow te benoemen bij bepaalde contractsoorten. Benoem de verschillende aanbestedingen. Definieer de verschillende aanbestedingen als activiteitenproces. Entiteiten definiëren Het doel van het benoemen van verschillende entiteiten is dat een enkel contract in verschillende entiteiten een rol kan spelen. Organisaties worden vaak in beeld gebracht met behulp van een organigram. Toch kan het zijn dat de operationele opbouw van een organisatie gebaseerd op een matrix organisatie of gewoonweg op een geografische ligging. En ook divisies, afdelingen en andere vormen van de organisatie kunnen ook aan de standaard wijze van het in beeld brengen van de organisatie worden toegevoegd. Zoals we eerder hebben lezen in deze template is de contract hiërarchie een bepalende factor in het managen van contracten. Zo is dat ook de situatie in het in beeld brengen van de verschillende entiteiten van de organisatie. Dit betekent dat er bij het in beeld brengen van entiteiten altijd wordt vanuit het managen van contracten. Hiermee start het benoemen van entiteiten. De basis van het managen van contracten ligt bij het eigenaarschap van die contracten en de onderdelen daarvan. Dus Wie is de eigenaar van een contract en wat is de rol van deze persoon binnen de organisatie en waar liggen de verantwoordelijkheden. Stap 7 - onderzoek entiteitenbepaling Benoem de verschillende eigenaren van contracten Benoem de rol(len) van de verschillende contracteigenaren Benoem de fysieke positie van de verschillende contracteigenaren. Pagina: 8 van 25

9 Benoem de verschillende divisies, locaties, afdelingen, departementen, units, branches, onderdelen of/en organisaties begrippen waar de contracteigena(a)r(en) zich begeven. Op basis van bovenstaande gegevens kan er een duidelijke basis worden gelegd voor het definiëren van de verschillende entiteiten. Documentsoorten definiëren Een belangrijk onderdeel van het managen van contracten is het hebben van een systeem waarin contracten makkelijk kunnen worden terug gevonden. Vaak zijn er echter meer documenten betrokken bij een contract denk maar eens aan orderformulieren, offertes, bijlagen, certificaten en zo verder. Het inrichten van de manier van digitaal opslaan van de documenten in combinatie met contract management kan eenvoudiger worden gemaakt door de verschillende documenten typeringen mee te geven. Stap 8 - Documentsoorten definiëren Definieer alle documentsoorten binnen de organisatie. Voorbeelden zijn; origineel contract oude versie origineel contract addendum certificaat factuur orderformulier verslag rapport offerte evaluatieverslag verklaring Stap 9 - Documentnaam conventie maken Pagina: 9 van 25

10 Ondanks dat documenten te typeren zijn kan aan documenten identificatie worden gegeven. Hierbij kan gedacht worden aan een beschrijving. Zo n beschrijving kan elke vorm aannemen. Indien het voor de organisatie raadzaam is daarin structuur aan te brengen is het raadzaam om deze structuur op te nemen in het Conventiehandboek Definieer een document beschrijvingsstructuur indien van toepassing. Document opslag conventie Binnen het MochaDocs (hiërarchische) mechanisme is een eenvoudige en intuïtieve wijze van documentopslag gedefinieerd. Dit betekent in de praktijk dat gebruikers documenten aan alle componenten van een contract kunnen hangen mits ze daartoe geautoriseerd zijn. De documenten op eenvoudige intuïtieve wijze op de juiste plek onder het contract gehangen. De voordelen daarvan zijn veelzijdig: documenten zijn direct op autorisatie basis te raadplegen. documenten zitten direct op de juiste plaats in het contract en zijn daardoor makkelijk terug te vinden. Op het hoogste niveau zijn alle documenten te raadplegen mits geautoriseerd. Op het hoogste niveau kan de gebruiker direct zien waar het document in de contract hiërarchie zich bevindt. Pagina: 10 van 25

11 Waarom een document opslag conventie? Dit voorkomt dat de opslag van documenten na verloop van tijd onoverzichtelijk gaat worden door grote hoeveelheden documenten en contracten. Voor de opslag van documenten in contracten heeft MochaDocs een standaardindeling ontworpen gebaseerd op de contract hiërarchie. De indeling is makkelijk documenten kunnen worden gevonden en geraadpleegd. Indien een onderwerpeigenaar of contracteigenaar meerdere onderwerpen kunnen aanpassen dan kunnen ook documenten onder meerdere onderwerpen worden gehangen. Ondanks dat het logisch is en daardoor eigenlijk niet fout kan gaan een document onder het juiste onderwerp te hangen (of onder de juiste taak) is het handig een conventie op te nemen in het conventiehandboek zodat de gebruiker het handboek kan raadplegen in geval van twijfel. Stap 10 - Documentopslag definiëren Benoem de wijze waarop documentsoorten moeten worden opgeslagen binnen een contract. Denk hierbij altijd aan de contract hiërarchie want de hiërarchie is tevens bepalend wie welke componenten kan zien en de daarbij horende documenten. Financiële waardes definiëren Waardevolle financiële informatie staat vaak in contracten. Het is dus de kunst om op eenvoudige wijze Pagina: 11 van 25

12 deze waarde uit alle contracten in beeld te brengen waardoor de organisatie in staat wordt gesteld snel en doeltreffend financiële informatie uit alle contracten te halen, of een deel daarvan. Voorbeeld daarvan is het afzetten van alle uitgaven in een bepaalde periode van de organisatie af te zetten tegen hetgeen in contracten is vastgelegd. Alle uitgaven die in contracten zijn vastgelegd zijn goed voorspelbaar. Stap 11 - Financiële waardes definiëren Definieer de financiële waardes die de organisatie uit contracten in beeld wil gaan krijgen. Voorbeelden zijn; aansprakelijkheid kosten per jaar kosten per kwartaal kosten per maand kosten per week indexatie budget penalty bonus totale contractwaarde borgstelling premie uurtarief verkoopwaarde verzekerde waarde factuurwaarde Naast het definiëren van financiële waardes is het vastleggen van de conventie hoe om te gaan met deze financiële waardes eveneens van belang. De financiële waardes zijn vaak datum gerelateerd. Een voorbeeld daarvan is de contractwaarde per jaar of een betaling per maand. De houdbaarheidsperiode van een een financiële waarde kan per financiële waarde worden vastgelegd in het conventiehandboek. Het is Pagina: 12 van 25

13 aan het CMO te bepalen welke financiële waarde vast moet worden gerelateerd aan een periode. Stap 12 - Datum relaties financiële waardes definiëren Definieer hoe binnen de organisatie wordt omgegaan met de datumnotatie van financiële waardes. Het hebben van een financiële waarde alleen is vaak voor het managen van contracten niet toereikend. Handig is daarom het kunnen opnemen van opmerkingen over die financiële waarde. Voorbeeld kan zijn Percentage 2012 geld niet meer. Dit percentage toepassen. Dergelijke opmerkingen worden opgenomen bij het getal waardoor een getal op individueel niveau een andere betekenis kan krijgen. Stap 13 - Het toepassen van opmerkingen bij financiële waarden Definieer of en hoe opmerkingen kunnen worden toegepast bij financiële waarden. Om het voor de gebruiker makkelijk te maken om te gaan met valuta in contracten is het mogelijk om de benodigde valuta s te selecteren in de setup van MochaDocs. Hierdoor wordt MochaDocs beperkt tot een voorgeselecteerde set valuta s. Stap 14 - Valuta s bij financiële waarden Het CMO selecteert de te gebruiken valuta s binnen het financiële gedeelte van MochaDocs. Algemene Conventie(s) definiëren Nu alle componenten in beeld zijn gebracht kunnen de overige conventies worden gedefinieerd. Conventies zijn de afspraken die de CMO maakt waaraan de organisatie zich moet houden wil er een maximale waarde worden behaald met het managen van contracten. Deze afspraken hebben een direct relatie met alle hiervoor benoemde componenten van de contracten of de organisatie. Ook is dit het deel van het handboek waarin ruimte is om afgesproken processen in beeld te brengen. Pagina: 13 van 25

14 Automatiseren Contracten Register Misschien wel één van de grootste wensen van een auditor of een accountant is het kunnen terugvinden van alle actuele contracten. En dat is dat direct de ook een grote pijn van de organisatie: het actueel houden van contractuele data. Alles binnen MochaDocs is er op gericht het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken. De geautomatiseerde administratieve verwerking van actuele en gearchiveerde contracten is daar een mooi voorbeeld van. Dit betekent dat MochaDocs er voor zorgt dat alle einddatums van de contracten actueel zijn (dus of vandaag aflopen of in de toekomst). De vraag die door het CMO beantwoordt moet worden is of het wenselijk is dit register geautomatiseerd te laten verlopen of dat het handmatig gebeurd. Bij het geautomatiseerd laten verlopen is het belangrijk in de conventie van het invoeren van een nieuwe contract de wijze waarop dit wordt gedaan uniform af te spreken. Bij het geautomatiseerd laten verlopen van het contractenregister moeten de volgende informatie correct worden ingevoerd: startdatum einddatum (of onbepaalde tijd) opzegtermijn bevat het contract een automatische verlengingsclausule? Zo ja, wat is de verlengtermijn Stap 15 - Het toepassen van een geautomatiseerd contractenregister. Definieer met het CMO of de Cloud voor Contracten van MochaDocs wordt ingesteld op het geautomatiseerd bijhouden contractenregister. Verlengingsclausule standaard aan of uit In de set-up voorkeursinstellingen kan er gekozen worden om de standaard clausule verlengingstermijn automatisch aan of uit te vinken voor de invoer van nieuwe contracten. Als er meer contracten met dan zonder verlengingsclausule worden ingevoerd vink dan de checkbox aan. En natuurlijk andersom. Pagina: 14 van 25

15 Standaard notificatie instellingen Gebruikers van MochaDocs die de schrijfmogelijkheid hebben kunnen taken uitvoeren maar ook aanmaken. Bij het aanmaken van een taak is het nodig om de notificatie periode af te stemmen op de einddatum van de taak. Dat kan handmatig maar ook met behulp van een standaard instelling (is handmatig aanpasbaar). Het CMO bepaalt wat de standaard notificatietermijn is bij het aanmaken van een taak. Ervaring wijst uit dat 31 dagen een veel gekozen standaard is voor die periode. Stap 16 - Standaard notificatie periode bepalen definieer standaard systeeminstelling voor de notificatietermijn voor taken die worden aangemaakt door gebruikers. Gebruikers zijn nog steeds in staat zelfstandig deze standaard instelling aan te passen op taak niveau. Een gebruiker van MochaDocs die taken krijgen toegezonden per kan ook meerdere taken per dag krijgen. Tijdens het configureren van MochaDocs is het mogelijk alle taken van een dag in een enkelvoudige te ontvangen maar ook is het mogelijk alle taken afzonderlijk te laten versturen. Indien deze taken stuk voor stuk afgewerkt moeten worden door een gebruiker is het wellicht handig deze taken per stuk te krijgen en niet alle taken in 1 . Stap 17 - Standaard alle notificatie afzonderlijk versturen definieer standaard systeeminstelling voor het versturen van notificaties: per stuk of samengevoegd per gebruiker per dag. Alle notificatie s worden standaard gestuurd met het onderwerp Notificatie van MochaDocs. Deze tekst is echter aan te passen in een tekst die meer voor de organisatie van toepassing kan zijn. Daarnaast is het mogelijk om zowel de contractnaam als het onderwerpnaam op te nemen in het onderwerp. Zonder notificatie te openen weet te ontvanger over welk contract het gaat en eventueel welk onderwerp Pagina: 15 van 25

16 Stap 18 - Onderwerp notificatie van de taak Definieer of er eigen tekst wordt gebruikt bij een notificatie onderwerp van de taak Definieer welke eigen tekst wordt gebruikt bij een notificatie onderwerp van de taak Definieer of de contractnaam bij een notificatie onderwerp van de taak wordt meegezonden Definieer of de onderwerpnaam bij een notificatie onderwerp van de taak wordt meegezonden Er kan bij de bepaling van contractsoorten gekozen zijn voor een organisatie specifieke benaming van het contractsoort. In de instellingen kan geselecteerd worden dat ook de benaming van het contractsoort worden meegegeven in de notificatie van de taak. Stap 19 - Contractsoort benaming in notificatie Bepaal of de contractsoort benaming wordt meegezonden in de notificatie van de taak. In een notificatie van een taak kunnen de financiële gegevens van die taak worden meegestuurd. deze zijn regelbaar in de set-up. Indien een financiële waarde aan een taak wordt gekoppeld kan het dus praktisch zijn deze informatie mee te sturen met de notificatie . De financiële gegevens in een taak kunnen zijn: Naam Waarde Eenheid (valuta) Opmerkingen Begindatum financiële waarde Einddatum financiële waarde Pagina: 16 van 25

17 Stap 20 - Financiële waarden in een notificatie Besluit of de financiële waardes in taken als standaard kunnen worden meegestuurd met een e- mail notificatie Definieer welk financiële informatie naar Naam, Waarde en Eenheid (valuta) kunnen worden meegestuurd met een notificatie Pagina: 17 van 25

18 Contract Hiërarchie en het Escalatieproces In tegenstelling tot veel processen binnen organisaties hebben contracten een eigen procesgang met bijhorende hiërarchie. Het escaleren van een probleem bij de operationele uitvoer van een taak is op basis van het contract gebaseerd, niet op basis van de organisatorische uitvoer (hoewel dit in de praktijk wel vaak overeenkomstige situaties zijn). Van belang is dus te escaleren binnen de verantwoordingen van het contract, of beter gezegd wie er verantwoordelijk is voor een bepaald deel van een contract met bijhorende taken. Wat nu indien de taak niet tijdig voor de einddatum van die taak wordt uitgevoerd? Door de simpele en tegelijkertijd doeltreffende contract hiërarchie zijn alle stappen escalatie stappen eenvoudig te definiëren. MochaDocs voorziet in een escalatie via een onderwerpeigenaar en dan naar de contracteigenaar of, indien er geen onderwerp is, rechtstreeks naar de contracteigenaar. We doen dat op basis van een percentage van de verstreken tijd tussen het notificatiemoment en de einddatum van de taak. Is er een y% tijd verstreken en de taak is niet gereed dan zal de taak escaleren naar de onderwerpeigenaar. Is er vervolgens een x% tijd verstreken en de taak is nog steeds niet gereed dan zal de contracteigenaar worden genotificeerd. Pagina: 18 van 25

19 Stap 21 - Escalatiemomenten Definieer wanneer er een escalatie notificatie moet worden gestuurd naar de onderwerp eigenaar indien de taak nog niet op gereed staat (y%) Definieer wanneer er een escalatie notificatie moet worden gestuurd naar de contracteigenaar indien de taak nog niet op gereed staat (x%). Pagina: 19 van 25

20 Nu we de basisbeginselen van Contract Management volgens het Hiërarchische model hebben doorlopen kunnen we verfijningen aanbrengen in de wijze waarop er gewerkt gaat worden. Per contractsoort kunnen conventies worden gedefinieerd. Er zullen onderwerpen en taken voor te definiëren zijn voor een contractsoort die voor ieder contract uit die soort altijd geldig zullen zijn. Daarnaast kunnen er per contract individuele onderwerpen zijn die later kunnen worden toegevoegd nadat het contract is aangemaakt in MochaDocs. De tekening hieronder laat een contractsoort zien met een opbouw van allerlei voorgedefinieerde onderwerpen en taken eruit kan zien. De lichtblauwe bubbles zijn standaard aangemaakt, de witte zijn aangemaakt door de contracteigenaar nadat het getekende contract werd geregistreerd in MochaDocs. Stap 22 - Contractsoort templates aanmaken Pagina: 20 van 25

21 Definieer welke onderwerpen per contractsoort als standaard kunnen worden geconfigureerd (de licht blauwe bubbles uit het figuur). Definieer welke taken als standaard per onderwerp kunnen worden gedefinieerd (de licht blauwe bubbles uit het figuur) Pagina: 21 van 25

22 Samenvatting vragen Stap 1 - Het CMO Definieer wie binnen het conventiehandboek waarvoor verantwoordelijk is en leg dit vast. Definieer hoe de distributie van het handboek verloopt en leg dit vast Definieer hoe de communicatie van wijzigingen binnen de organisatie verloopt en leg dit vast Definieer wie verantwoordelijk is voor het aanpassen van rechten van gebruiken en leg dit vast Stap 2 - Contractsoorten definiëren Definieer 7 contractsoorten maar dan zo dat alle contracten van de organisatie ergens in deze 7 passen. Het gebruik van contractsoort overig, diverse of soortgelijke soort is niet toegestaan. Stap 3 - default taak einddatum Definieer per contractsoort de periode die benodigd is om te bepalen of een contract moet worden opgezegd, heronderhandeld moet worden of moet worden beëindigd. Stap 4 - default onderwerp contractsoort Definieer per contractsoort de onderwerpen die standaard bij die contractsoort altijd kunnen worden opgenomen Stap 5 - default taak of taken onder een onderwerp Definieer per contractsoort en per onderwerp welke taken wanneer moeten worden geactiveerd. Definieer vervolgens per taak wanneer de notificatie naar de taakeigenaar moet worden gestuurd. Stap 6 - aanbesteding / tender (zie ook stap 22) Benoem de verschillende aanbestedingen. Definieer de verschillende aanbestedingen als activiteitenproces. Stap 7 - onderzoek entiteitenbepaling Benoem de verschillende eigenaren van contracten Benoem de rol(len) van de verschillende contracteigenaren Benoem de fysieke positie van de verschillende contracteigenaren. Benoem de verschillende divisies, locaties, afdelingen, departementen, units, branches, onderdelen of/en organisaties begrippen waar de contracteigena(a)r(en) zich begeven. Pagina: 22 van 25

23 Stap 8 - Documentsoorten definiëren Definieer alle documentsoorten binnen de organisatie. Stap 9 - Documentnaam conventie maken Definieer een document beschrijvingsstructuur indien van toepassing. Stap 10 - Documentopslag definiëren Benoem de wijze waarop documentsoorten moeten worden opgeslagen binnen een contract. Denk hierbij altijd aan de contract hiërarchie want de hiërarchie is tevens bepalend wie welke componenten kan zien en de daarbij horende documenten. Stap 11 - Financiële waardes definiëren Definieer de financiële waardes die de organisatie uit contracten in beeld wil gaan krijgen. Stap 12 - Datum relaties financiële waardes definiëren Definieer hoe binnen de organisatie wordt omgegaan met de datumnotatie van financiële waardes. Stap 13 - Het toepassen van opmerkingen bij financiële waarden Definieer of en hoe opmerkingen kunnen worden toegepast bij financiële waarden. Stap 14 - Valuta s bij financiële waarden Het CMO selecteert de te gebruiken valuta s binnen het financiële gedeelte van MochaDocs. Stap 15 - Het toepassen van een geautomatiseerd contractenregister. Definieer met het CMO of de Cloud voor Contracten van MochaDocs wordt ingesteld op het geautomatiseerd bijhouden contractenregister. Stap 16 - Standaard notificatie periode bepalen definieer standaard systeeminstelling voor de notificatietermijn voor taken die worden aangemaakt door gebruikers. Gebruikers zijn nog steeds in staat zelfstandig deze standaard instelling aan te passen op taak niveau. Stap 17 - Standaard alle notificatie afzonderlijk versturen definieer standaard systeeminstelling voor het versturen van notificaties: per stuk of samengevoegd per gebruiker per dag. Pagina: 23 van 25

24 Stap 18 - Onderwerp notificatie van de taak Definieer of er eigen tekst wordt gebruikt bij een notificatie onderwerp van de taak Definieer welke eigen tekst wordt gebruikt bij een notificatie onderwerp van de taak Definieer of de contractnaam bij een notificatie onderwerp van de taak wordt meegezonden Definieer of de onderwerpnaam bij een notificatie onderwerp van de taak wordt meegezonden Stap 19 - Contractsoort benaming in notificatie Bepaal of de contractsoort benaming wordt meegezonden in de notificatie van de taak. Stap 20 - Financiële waarden in een notificatie Besluit of de financiële waardes in taken als standaard kunnen worden meegestuurd met een notificatie Definieer welk financiële informatie naar Naam, Waarde en Eenheid (valuta) kunnen worden meegestuurd met een e- mail notificatie Stap 21 - Escalatiemomenten Definieer wanneer er een escalatie notificatie moet worden gestuurd naar de onderwerp eigenaar indien de taak nog niet op gereed staat (y%) Definieer wanneer er een escalatie notificatie moet worden gestuurd naar de contracteigenaar indien de taak nog niet op gereed staat (x%). Stap 22 - Contractsoort templates aanmaken Definieer welke onderwerpen per contractsoort als standaard kunnen worden geconfigureerd (de licht blauwe bubbles uit het figuur). Definieer welke taken als standaard per onderwerp kunnen worden gedefinieerd (de licht blauwe bubbles uit het figuur) Pagina: 24 van 25

25 Aanvragen informatie over en gebruik van MochaDocs: Mochadocs B.V. Hanze Stede Diamantstraat TA Hengelo Pagina: 25 van 25

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. innovaphone Fax. Versie 10

Gebruiksaanwijzing. innovaphone Fax. Versie 10 Gebruiksaanwijzing innovaphone Fax Versie 10 Inleiding De innovaphone Fax oplossing verstuurt en ontvangt faxen per e-mail. De te faxen documenten worden altijd als e-mail bijlage verstuurd. Ondersteunde

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed.

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Voorbereidingen afsluiting De jaren die zichtbaar zijn in de verlofoverzichten kunnen

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Dit document beschrijft hoe notificaties werken binnen Apployed en hoe deze kunnen worden ingesteld aan de behoefte van de eigen organisatie.

Dit document beschrijft hoe notificaties werken binnen Apployed en hoe deze kunnen worden ingesteld aan de behoefte van de eigen organisatie. Inleiding Dit document beschrijft hoe notificaties werken binnen Apployed en hoe deze kunnen worden ingesteld aan de behoefte van de eigen organisatie. Algemene werking notificaties Notificaties worden

Nadere informatie

Eigen teksten. Handleiding Versie

Eigen teksten. Handleiding Versie Eigen teksten Handleiding Versie 1.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Mogelijkheden 5 2.1 De eigen teksten pagina 5 2.2 Andere

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Kilometerregistratie App. powered by SCOPE

Kilometerregistratie App. powered by SCOPE Kilometerregistratie App powered by SCOPE HANDLEIDING AAN DE SLAG! In dit document vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het gebruik van de Kilometerregistratie App, zodat u snel aan de slag kan

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Ideal. Handleiding Versie

Ideal. Handleiding Versie Ideal Handleiding Versie 1.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 1.1 instellingen 5 2.0 Ideal via uw bank 6 2.1 ING 6 2.2 Rabobank 8

Nadere informatie

Dymo. Handleiding Versie

Dymo. Handleiding Versie Dymo Handleiding Versie 1.2 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1 Inleiding 4 2 Exporteren 5 3 Importeren Dymo 8 4. Vragen? 12 Pagina 2 Handleiding:

Nadere informatie

In deze handleiding gaan we een voorbeeld geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen doormiddel van een aantal Firewall >> Filter Rules.

In deze handleiding gaan we een voorbeeld geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen doormiddel van een aantal Firewall >> Filter Rules. Firewall Cases Firewall Cases In deze handleiding gaan we een voorbeeld geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen doormiddel van een aantal Firewall >> Filter Rules. Situatie: Bedrijf U heeft van

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE!

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! SNEL STARTEN Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl STAP TWEE: Registreren. ACTIE! HANDIG!

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Versie: 1.0 Datum: 14 augustus 2012 Auteur: T.M. Vink / H. Kroezen Afdeling: Centric Logistic Solutions Wijziging algemene btw-tarief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Online Recalls & Online Afspraken EVOlution v11

Online Recalls & Online Afspraken EVOlution v11 Handleiding Online Recalls & Online Afspraken EVOlution v11 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Overzicht online recall en online afspraken... 4 Doel van online recall en online afspraken... 4 Functies van

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

QoS / Quality Of Service

QoS / Quality Of Service Quality of Service QoS / Quality Of Service De QoS-functie zorgt ervoor dat datastromen, zowel inkomend als uitgaand, met een bepaalde prioriteit worden behandeld. Er kan bijvoorbeeld per poort of per

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Smart-VPN app voor ios

Smart-VPN app voor ios Smart-VPN app voor ios Smart-VPN app voor ios. DrayTek heeft de Smart-VPN app uitgebracht voor ios gebruikers (link). Met deze VPN App is het mogelijk voor ios gebruikers om een SSL VPN tunnel op te zetten

Nadere informatie

Twinfield. Handleiding Versie 1.1. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Twinfield. Handleiding Versie 1.1. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Twinfield Handleiding Versie 1.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1.0 Inleiding 4 2.0 Instellingen Twinfield 5 3.0 Instellingen CCV Shop 6 4.0 instellingen

Nadere informatie

Offective > Beheer > Templates

Offective > Beheer > Templates Offective > Beheer > Templates Om een offerte, opdrachtbevestiging of factuur te kunnen versturen dient u eenmalig uw lay-out, sjabloon (template) aan te maken. Klik op Beheer > Administratie instellingen

Nadere informatie

Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249

Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 Solution Builder SE : BSE200 Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 Gewijzigd in Solution Builder 8 en ITSM 8 In Solution Builder versie 8 zijn

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein Bijlagen verzenden

Handleiding ZorgDomein Bijlagen verzenden Handleiding ZorgDomein Bijlagen verzenden ZorgDomein 2014 Inleiding Het is mogelijk om naast de verwijsbrief ook bijlagen elektronisch te verzenden via ZorgDomein. Het toevoegen van bijlagen aan de verwijzing

Nadere informatie

SSL VPN Smart-VPN app voor ios

SSL VPN Smart-VPN app voor ios SSL VPN Smart-VPN app voor ios Smart-VPN app voor ios. DrayTek heeft de Smart-VPN app uitgebracht voor ios gebruikers (link). Met deze VPN App is het mogelijk voor ios gebruikers om een SSL VPN tunnel

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Bezorgen en afhalen. Handleiding Versie

Bezorgen en afhalen. Handleiding Versie Bezorgen en afhalen Handleiding Versie 1.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Stappenoverzicht 5 2.1 De app Bezorgen of afhalen activeren

Nadere informatie

Productbundels. Handleiding Versie

Productbundels. Handleiding Versie Productbundels Handleiding Versie 1.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. App installeren 5 3. Productbundel aanmaken 6 4. Resultaat

Nadere informatie

Access Point Management. DrayTek Vigor 2860 & 2925 Serie

Access Point Management. DrayTek Vigor 2860 & 2925 Serie Access Point Management DrayTek Vigor 2860 & 2925 Serie Access Point Management De Vigor2860 en Vigor2925 bieden de mogelijkheid om Access Points te beheren vanaf de web interface van de router. Met deze

Nadere informatie

User Management. Tijdrestrictie per gebruiker

User Management. Tijdrestrictie per gebruiker User Management Tijdrestrictie per gebruiker User Management In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u op basis van User Management een tijdrestrictie kunt opleggen aan specifieke gebruikers. Dit

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten

Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten 1/13 Groene Hart Diagnostisch Centrum (GHDC) Bleulandweg 3 2803 HG Gouda Telefoon: 0182-570237 E-mail: zelfmeten@ghdc.nl www.trombosedienstgouda.nl

Nadere informatie

Vragenlijst leveranciers software

Vragenlijst leveranciers software Vragenlijst leveranciers software Deze inventarisatielijst voor softwareprogramma s voor ledenadministratie, financiële administratie, en content management systemen (CMS) is samengesteld door Bureau Berenschot.

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Offective > Beheer > Templates

Offective > Beheer > Templates Offective > Beheer > Templates Om een offerte, opdrachtbevestiging of factuur te kunnen versturen dient u eenmalig uw lay-out, sjabloon (template) aan te maken. Klik op Beheer > Administratie instellingen

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Eigen teksten. Handleiding Versie

Eigen teksten. Handleiding Versie Eigen teksten Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Mogelijkheden 5 2.1 De eigen teksten pagina 5 2.2 Andere

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Firewall. Facebook Blokkering

Firewall. Facebook Blokkering Firewall Facebook Blokkering Facebook Blokkering In deze handleiding laten wij u zien hoe u simpel Facebook kunt blokkeren voor uw privé en/of zakelijk netwerk. Hierbij moet u een aantal stappen doorlopen

Nadere informatie

Geavanceerd zoeken. Handleiding Versie

Geavanceerd zoeken. Handleiding Versie Geavanceerd zoeken Handleiding Versie 1.2 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1.0 Inleiding 4 2.0 Welke zoekfuncties zijn mogelijk binnen uw webwinkel

Nadere informatie

Handleiding Afterpay België

Handleiding Afterpay België Handleiding Afterpay België Handleiding Versie 1.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Aan de slag 5 2.1 aanvragen van Afterpay 5

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

instellingen. Handleiding Versie

instellingen. Handleiding Versie E-mail instellingen Handleiding Versie 1.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. E-mail instellen 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Gegevens 4 2. E-mail programma

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Getting Started Guide Startersgids versie 2.0 augustus 2012 Welkom bij Basecone! Wij zijn blij dat u heeft gekozen voor Basecone als uw document hub Met deze Getting Started

Nadere informatie

Opzetten object - overzicht

Opzetten object - overzicht Opzetten object - overzicht In deze tutorial wordt in grote stappen aangegeven wat er voor nodig is om een volledig nieuw product op te zetten in i-reserve. De stappen zijn onderverdeeld in zes stukken,

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Release notes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people.

Release notes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people. Release notes VerzuimSignaal Versie: VS.2.047.00 In business for people. Unit4 VerzuimSignaal Telefoon 074-2455444 Postbus 313 Fax 074-2455445 7550 AH Hengelo Internet http://www.unit4.com/nl/software/hr/unit4-verzuimsignaal

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Het Prikbord in AllSolutions

Het Prikbord in AllSolutions Pagina 1 van 13 Inhoud 1. Het prikbord... 3 2. Het prikbord activeren... 4 2.1. Parameters AllSolutions... 4 2.2. Sociale groepen... 4 2.3. Gebruikersinstellingen... 6 2.4. Bijlagen bij berichten en reacties

Nadere informatie

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip User Guide INLOGGEN Gebruik uw login & wachtwoord om in te loggen op DHL INTRASHIP via https://www.intraship-dhl.be Via de MyDHL portaal via http://www.mydhl.com kan u ook op

Nadere informatie

Firewall Configuratie

Firewall Configuratie Firewall Configuratie Firewall Configuratie In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Situatie 1 U maakt

Nadere informatie

Belangrijke boodschap:

Belangrijke boodschap: Belangrijke boodschap: Het is illegaal om dit E-book te kopiëren, verkopen of verdelen! Dit e-book hoor je te krijgen van goedomgaanmetgeld.nl of een andere website waarvan Marielle Vreeken eigenaar is,

Nadere informatie

VoIP Blocking: Hiermee kunnen VoIP protocollen zoals JaJah en Skype geblokkeerd worden.

VoIP Blocking: Hiermee kunnen VoIP protocollen zoals JaJah en Skype geblokkeerd worden. Firewall CSM v2 CSM Profile Met de functie CSM Profile kunt u bepaalde soorten verkeer standaard blokkeren, bijvoorbeeld IM-programma's, P2P-programma's, Skype, etc. Desgewenst kunt u hier een bepaald

Nadere informatie

LAN Multiple-Subnet Tag Based VLAN

LAN Multiple-Subnet Tag Based VLAN LAN Multiple-Subnet Tag Based VLAN LAN Multiple-Subnet In de DrayTek Vigor 2850 en DrayTek Vigor 2920 serie is het mogelijk om met meerdere LAN subnetten te werken. Hierdoor kunt u de 4 LAN poorten op

Nadere informatie

MyParcel. Handleiding Versie

MyParcel. Handleiding Versie MyParcel Handleiding Versie 2.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Instellen van MyParcel 5 2.1 Order versturen bij een individuele

Nadere informatie

LAN Multiple-Subnet Port Based VLAN

LAN Multiple-Subnet Port Based VLAN LAN Multiple-Subnet Port Based VLAN LAN Multiple-Subnet In de DrayTek Vigor 2850 serie is het mogelijk om met meerdere LAN subnetten te werken. Hierdoor kunt u de 4 LAN poorten op de DrayTek indelen in

Nadere informatie

ING ideal advanced. Handleiding Versie 1.3. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

ING ideal advanced. Handleiding Versie 1.3. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl ING ideal advanced Handleiding Versie 1.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1 Inleiding 4 2 ING Bank 5 2.1 meerdere webwinkels onder dezelfde aansluiting

Nadere informatie

Docman. Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen

Docman. Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Docman Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Docman Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Arjen Schrijvers Docman 2011 SCHRIJVERS123.NL, Emmen Auteur: Arjen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Dit is een speciale nieuwsbrief helemaal gericht op de facturatie in Zaalagenda. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in de facturatie waardoor deze eenvoudiger

Nadere informatie

Access Point Management

Access Point Management Access Point Management Access Point Management Middels de feature Access Point Managent kunt u Access Points die u aansluit op uw DrayTek centraal beheren en configureren. De Vigor2860 en Vigor2925 serie

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

HANDLEIDING HUAWEI E-5331 POCKET MIFI ROUTER

HANDLEIDING HUAWEI E-5331 POCKET MIFI ROUTER HANDLEIDING HUAWEI E-5331 POCKET MIFI ROUTER Copyright 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

AfterPay. Handleiding Versie

AfterPay. Handleiding Versie AfterPay Handleiding Versie 2.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Aanmelden AfterPay 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Ordermanagement

Nadere informatie

Werken met Bibliotheek.net

Werken met Bibliotheek.net Werken met Bibliotheek.net Gebruikershandleiding versie 1.0 Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198 E mail: info@stenvert.nl,

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Augustus 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Groothandel import Complies

Groothandel import Complies Groothandel import Complies Handleiding Versie 2.2 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. App installeren 5 3. Activatiecode instellen

Nadere informatie

LAN Setup middels Tag Based VLAN. DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm G2240 & P2261

LAN Setup middels Tag Based VLAN. DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm G2240 & P2261 LAN Setup middels Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm G2240 & P2261 Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2960 & 3900 In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u de DrayTek Vigor 2960 en 3900 producten

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: ROB-EF (ROB-Elektronisch Factureren) Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Technische informatie... 3 Instellingen... 4 Werkwijze... 6 Waar moet

Nadere informatie

Klarna. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Klarna. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl t Klarna Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Aanmelden Klarna 6 2.1 Registratie 6 2.2 Zichtbaarheid Klarna

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Importeer producten. Handleiding Versie

Importeer producten. Handleiding Versie Importeer producten Handleiding Versie 1.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Importtaak Aanmaken 5 2.1 Een nieuwe importaak aanmaken

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE!

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! SNEL STARTEN Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl STAP TWEE: Registreren. Om te registreren hoeft

Nadere informatie