DECENTRAAL OVERLEG Er is ook overeenstemming, zegt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DECENTRAAL OVERLEG Er is ook overeenstemming, zegt"

Transcriptie

1 KIJK OOK OP INTERNET 2,2 miljoen euro voor grafimediasector P03 Het flitsfaillissement nieuwe mode? P07 FNV KIEM MAGAZINE EDITIE /GRAFIMEDIA Jaargang 6 / Editie 03 / 11/10/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? UPDATE GRAFIMEDIA-CAO We hebben een groot gat te overbruggen Na de al maanden durende onderhandelingen over een nieuwe cao Grafimedia met werkgevers in de grafimedia - sector, was het tijdens de door FNV KIEM georganiseerde Grafimediadag 2014 tijd om van leden te horen hoe zij over de onderhandelingen denken. Zo n 100 leden, vakbondsbestuurders en adviseurs gingen in Hotel Sparrenhorst in Nunspeet samen het gesprek aan, met als belang rijkste uit komsten: Mensen zijn bereid te betalen voor een mooie regeling en Handen af van onze klokurenmatrix! Dit achterbanoverleg was bedoeld om onze voorstellen en die van werkgevers te bespreken, legt bestuurder Grafimedia Bernard van Iren uit. De laatste onderhandelingen dateren van half juli. Vervolgens hebben we naar onze achterban gecommuniceerd waar de grote verschillen zaten en dat schoot de werkgevers in het verkeerde keelgat. Volgens hen communiceerden wij niet neutraal, maar alle voorstellen waren toen ook al via allerlei andere wegen te lezen. Uit de onderhandelingen bleek echter wel, dat onze voor - stellen mijlenver uiteen liggen met die van werkgevers. Om tot een goede nieuwe cao te komen, moet dat toch op een of andere manier bij elkaar komen. UITEEN Vooral op het gebied van loon verschillen de meningen: de werk - geversvoorstellen brengen behoorlijke verslechteringen met zich mee, verduidelijkt Van Iren. En wat heel slecht ligt bij werknemers zijn de slechte voorstellen die Op de koffie bij... Natasja werkt al zo n 15 jaar bij Noordpers, bij de regiokrant Hoogezand. Daar maken we elke week een weekkrant van zo n 14 pagina s regionaal nieuws en advertenties met een eigen verspreidingsgebied in Hoogezand en omstreken. De oplage is ongeveer stuks. Daarnaast hebben we een online versie van de krant. Natasja is al lid van FNV KIEM sinds haar eerste werkdag. Ik sta op papier als administratief werkgevers hebben ten aanzien van de klokurenmatrix. Ook willen werkgevers minder goede regelingen ten opzichte van pensioenen. Dat heb ik gekoppeld aan wat wij graag willen en dat is uitbreiding van de zg regeling: 80% werken, 90% loon ontvangen en 100% pensioen opbouwen. Die hebben we verbreed naar mantelzorg, opleiding en zwangerschaps/ ouderschapsverlof. Ik wil bijvoorbeeld graag dat mensen die (tij delijk) mantelzorger zijn een dag minder per week kunnen gaan werken om die te kunnen besteden aan de verzorging van hun naaste als dat nodig is, mét de regeling. Nu al 1 op de 8 men - sen in Nederland behoeft mantelzorg en dat worden er alleen maar meer. DECENTRAAL OVERLEG Er is ook overeenstemming, zegt NAAM: NATASJA VAN DER SPEK FUNCTIE: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BIJ NOORDPERS LEEFTIJD: 36 DRINKT HAAR KOFFIE: MET WEINIG MELK EN VEEL SUIKER medewerkster, maar in de praktijk zijn die werkzaamheden veel breder, vertelt Natasja. Ik neem ook de telefoon aan, verkoop advertenties als dat nodig is, verwerk redactionele zaken en doe allerhande huis - houdelijke klusjes als de koffie, afwas en hier en daar wat schoonmaak werkzaamheden. Natasja werkt met veel plezier bij de regiokrant, al is de lol in haar werk haar het laatste half Van Iren. Al is die overeenstemming beperkt tot het feit dat we beiden een looptijd van drie jaar willen. Dat is tot op heden de enige overeenstemming. Werkgevers willen in de nieuwe cao ook niet dat er overleg met de bonden plaatsvindt op decentraal niveau, terwijl wij als bond absoluut de regie willen houden. De nieuwe cao kent heel veel mogelijkheden om decentraal te overleggen. De praktijk is de afgelopen jaren dat er meer en meer een baas-knecht verhouding ontstaat tussen werk - gever en werknemer, in plaats van een volwassen arbeidsrelatie. Met dát in je achterhoofd en het feit dat er niet veel ondernemings ra den in de grafische sector zijn, maakt het dat in overleg kunnen gaan met een bond heel belang rijk is. LEES VERDER OP PAGINA 5 jaar wel een beetje vergaan. Vlak voor Pinksteren dit jaar kreeg ik namelijk te horen dat 31 oktober mijn laatste werkdag is, ik ben boven tallig en moet dus een andere baan gaan zoeken. Dat voelt heel raar na zo n lange werkzame tijd. In totaal is er bij Noordpres voor meerdere mensen ontslag aangevraagd op een totaal van zo n 60 werknemers. De ontslagen treffen iedereen, van drukkers tot zetters en fotografen. Ze zit echter niet bij de pakken neer: Na 15 jaar zijn de uitda - ging en de spanning er wel een beetje af en op deze manier sinds ik weet dat ik er per 1 november aanstaande niet Tip DESIGN OBJECTEN OM ZELF TE MAKEN Na het internationale succes van deel 1 vind je in Designobjecten om zelf te maken/2 opnieuw dertig spiksplinter - nieuwe ont werpen van toonaangevende ontwerpers/makers uit de hele wereld. Dit boek laat zien hoe je met behulp van eenvoudige technieken unieke designmeubels maakt. Design - objecten om zelf te maken /2 bevat hedendaagse ontwerpen die gemakkelijk zijn uit te voeren met gewone materialen die je in de plaatselijke doe-het-zelfzaak kunt vinden. Van eet tafels, stoelen en lampen tot slaapkamermeubels, kasten en een buiten - keuken. Zo maak je unieke meubelstukken tegen een fractie van de normale kosten. Het boek is voor 22,50 te bestellen via bol.com. meer werk is het helemaal niet meer leuk. Ik ben al wel een poosje aan het rondkijken, maar heb nog niets uitdagends gezien. Naar aanleiding van m n ontslag heb ik een gesprek met Jan Louwes, voorzitter van de afdeling Groningen van FNV KIEM gehad. Hij had heel goede adviezen voor me waar ik zo enthousiast van werd dat ik erover denk om actief lid van FNV KIEM te worden. Ik hoef niet per se in de grafische sector te blijven werken, maar ga gewoon op zoek naar een leuke en uit - dagende baan. En ik blijf zeker lid van FNV KIEM!

2 PAGINA 2 Jaargang 6 / Editie 03 / 11/10/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM NIEUWSDRUK RICHT PIJLEN OP FLEXIBILITEIT EN INNOVATIE Bondsbestuur kiest voor fusie Uitgeverij Mybusinessmedia heeft een meerjarencontract afgesloten met Nieuwsdruk Nederland voor het drukken van haar krant-achtige vakbladen Vraag en Aanbod (in Nederland en België) en Week blad Schuttevaer. Een belangrijke factor is de zeer korte doorlooptijd (enkele uren) die Nieuwsdruk Nederland kan realiseren. Sinds januari 2014 faciliteert Nieuws druk Nederland voor haar klanten ook e-publishing. Het bondsbestuur van FNV KIEM heeft begin september met een duidelijke meer - derheid besloten positief te adviseren over de fusie met FNV in beweging per 1 janua - ri Het bondsbestuur zal haar visie in de komende maanden uitvoerig toelichten en voorleggen aan de leden. MEEST ZEKERE TOEKOMST Het bondsbestuur is van mening dat een ongedeelde FNV op de best mogelijke manier een meest zekere toekomst biedt voor de huidige en toekomstige leden in de creatieve industrie. Zowel de schaalgrootte, het krachtige imago als de gezamenlijk geformuleerde intenties van de nieuwe vakbe - weging sluiten goed aan bij de verbeterslagen die FNV KIEM in de eigen sectoren moet maken. MEER KANSEN VOOR FNV KIEM Met de keus voor een fusie ver - trouwt het bondsbestuur op het vergroten van de kansen op groei door intensief gebruik te maken van de overkoepelende werkorga - nisatie én op de innovatieve kracht vanuit de eigen sector creatieve industrie. Het rapport van onze leerstoelhouder professor Arjan van den Born geeft overtuigend aan welke kansen er zijn. TEGENSTEMMERS Vier van de veertien leden (Henk Sterkman, Dorothea van Elk, Theo van den Broek, Jens Bommezij) van het bondsbestuur staan de be oogde fusie niet voor en zien meer in een aantal andere maat - regelen, waaronder een reorga - nisatie, die een zelfstandig voort - bestaan van FNV KIEM mogelijk maken. Op het congres van 20 december 2014 zal de vereniging een besluit nemen over het advies van het bondsbestuur. MEER LEZEN? Alle ins & outs over het congres en de daarbij horende documenten kun je lezen op CONFERENTIE OVER DE TOEKOMST VAN FNV KIEM Naar aanleiding van het positieve besluit van het bondsbestuur om per 1 januari 2016 te fuseren met FNV in Beweging, organiseert FNV KIEM een conferentie met dialoog en debat. LANDELIJKE VERENIGINGS - CONFERENTIE Het bondsbestuur organiseert daarom op zaterdag 18 oktober een landelijke verenigingsconfe - rentie voor geïnteresseerde leden in congrescentrum de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Alle leden van FNV KIEM worden hiervoor van harte uitgenodigd. DISCUSSIE EN WORKSHOPS Op deze dag wil het bondsbestuur graag met de leden in gesprek over de centrale vraag: Welke specifieke wensen en verwachtingen heeft jouw beroepsgroep, afdeling of sector ten aanzien van de sector creatieve industrie en de facili teiten die de overkoepelende FNV organisatie biedt? Er worden ook diverse workshops georganiseerd met thema s als: senioren, uitke ringsgerechtigden, lokale afdeling en, belangen - behartiging en zelf standigen. AANMELDEN Vanwege de zaalindeling en de workshops is vooraf aanmelden noodzakelijk. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via - conferentie. Graag de eerste en tweede workshopkeuze op het aanmeldformulier vermelden. In de krimpende markt voor drukwerk biedt Nieuwsdruk Ne - derland een belangrijk unique selling point: een korte doorlooptijd; iets waar enorm veel waarde aan wordt gehecht in de grafische vechtmarkt. Wij proberen ons te onderscheiden door het bieden van zekerheid en flexibiliteit, zegt commercieel directeur van Nieuwsdruk Robert Hoogsteden in een interview in MediaFacts. Dat probeert iedereen. Feit is wel dat wij de enige krantendrukker in Nederland zijn die de complete nabe werking in eigen huis heeft. Denk aan dingen als bijsluiten, etiketteren, in een folie verpakken enzovoort. Een grafisch bestand dat bij ons bijvoorbeeld om uur wordt aangeleverd, kan om uur nabewerkt naar Post.nl gaan. Die korte doorlooptijd brengt voor uitgevers meer - dere voordelen met zich mee. Je kunt inhoudelijk actueler zijn en je hebt optimaal de tijd om advertenties te verkopen. RICHTEN OP ONTWIKKELING Robert Hoogsteden gaat dieper in op de marktontwikkelingen en vertelt hoe Nieuwsdruk Nederland zijn toegevoegde waarde verder wil opvoeren: Je ziet het overal: dag- en weekbladen worden dunner, andere uitgaven komen bovendien in verlaagde frequenties uit, terwijl de markt voor digitale media groeit. Het is altijd zaak je organisatie op die ontwikkelingen in te blijven richten. We zijn teruggegaan van vier naar drie Nederlandse locaties. Dit jaar is onze vestiging in Enschede gesloten. Verder beschikken we over de interne flexibiliteit om een drukorder snel digitaal te verplaatsen van de ene naar een andere vestiging. INSPELEN OP DIGITALISERING Flexibiliteit en moderne technologie bij het drukken van papieren media is één ding. Zo niet nóg belangrijker is de keuze van Nieuwsdruk Nederland om actief in te spelen op de digitalisering. Sinds begin dit jaar kunnen onze klanten hun uitgaven ook digitaal via een app beschikbaar maken voor tablets die op Apple, Android of Windows draaien. Door onze nieuwe e-publishing portal waaraan we momenteel de laatste testen uitvoeren kan het ge - drukte bestand worden omgezet naar een e-paper die de klanten van onze klanten kunnen downloaden. Het is méér dan alleen een pdf van de papieren uitgave. Artikelen kunnen per stuk worden geclipt en dus als één geheel worden gelezen, ook al loopt het artikel door op een andere pagina. Uitgevers hebben in de digi-versie de mogelijkheid om per artikel advertenties te plaatsen, de zogenoemde interstitials. Nieuwsdruk Nederland drukt sinds de sluiting van haar vesti - ging in Enschede vanuit drie locaties: Apeldoorn, Best en Heerlen (een samenwerking met Nieuwsdruk Limburg).

3 PAGINA 3 Jaargang 6 / Editie 03 / 11/10/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM 2,2 MILJOEN EURO VOOR AANPAK ARBEIDSMARKT GRAFIMEDIABRANCHE Begin augustus werd bekend - gemaakt dat met de goedkeuring van het sectorplan voor de grafimedia 2,2 mil - joen euro vrijgespeeld is voor (om)scholing/duurzame in - zetbaarheid in de grafimedia sector. Met een omzet van circa 5,7 miljard per jaar is de grafimedia van grote betekenis voor de Nederlandse economie. Dat neemt niet weg dat omzet- en werkgelegenheidsontwikkelingen een sterke neerwaartse trend vertonen. De sector grafmedia biedt werk aan onder meer vormgevers, dtp ers, ordermanagers, drukkers, nabe - werkers en andere werknemers. In totaal zijn er ongeveer werknemers werkzaam in de gra - fimedia. In het sectorplan committeren de sociale partners in de gra fimedia zich aan maatregelen om de bestrijding van de arbeids - marktproblemen te intensiveren, te verbreden en te vernieuwen. MAATREGELEN Het sectorplan grafimedia voorziet in maatregelen om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Deze maatregelen richten zich enerzijds op banen (crisisaanpak) en anderzijds op (om)scholing en duurzame inzetbaarheid. Dat be - tekent in het kader van de crisis - aanpak dat 650 werknemers die hun baan verliezen als gevolg van faillissement, worden bemiddeld naar werk. Voor het deel (om) - scholing/duurzame inzetbaar heid houdt het de volgende maatregelen in: Toekomstgerichte scholing van 500 werknemers om duurzaam inzetbaar te blijven. Van 600 werknemers zijn de opgebouwde (vak)kennis en kwaliteiten objectief vastgelegd; Loopbaanadviestrajecten voor 400 werknemers; 5 bedrijfstrajecten duurzame inzetbaarheid. Concreet betekent het dat bedrijven aanspraak kunnen maken op subsidie voor opleidingen en trajecten die in het sectorplan zijn opgenomen. De re ge - ling kent een ingangsdatum van De looptijd is 2 jaar. De procedures die hierbij doorlopen dienen te worden, zijn terug te lezen op de website van het A&O-fonds grafimedia: grafimedia.nl SECTORPLANNEN De sociale partners hebben aan - gegeven hun verantwoordelijkheid op de arbeidsmarkt verder op te willen pakken. Een betere werking van de arbeidsmarkt, het bieden van werkzekerheid en het voor - komen van werkloosheid, staan centraal. Op korte termijn moeten de gevolgen van de crisis worden overbrugd. Op langere termijn is het als gevolg van vergrijzing noodzakelijk dat alle mensen die kunnen werken op de arbeidsmarkt ook ingezet worden. Door tijdelijke co-financiering van maat regelen van de sociale partners in sectorplannen wil het ka - binet de inspanningen van de sociale partners ondersteunen. SITUATIE IN DE BRANCHE De branche verandert onder andere door een verdergaande digitalisering en door de economische omstandigheden. Door digitalisering ontstaat echter ook nieuwe werkgelegenheid waarvoor andere competenties nodig zijn. Het verlies aan werk - gelegenheid wordt echter niet gecompenseerd door deze nieuwe werkgelegenheid. Naast de structurele veranderingen wordt de grafimedia ook door de conjuncturele crisis hard getroffen. Deze ontwikkelingen brengen grote arbeidsmarktproblemen met zich mee. In de periode was de jaarlijkse daling in werk gelegenheid van grafisch productiepersoneel 9,7%. De ver wachting is dat voor de periode de vraag naar grafisch productiepersoneel afneemt met gemiddeld jaarlijks 5,9%. PANTONE BIER Wie kent niet de overbekende kleurstalen van Pantone met de strakke vormgeving, het helder - gekleurde vlak en de typische simpele kleurcode in het kleine witte vlak? Het Pantone-achtig design (gebaseerd op de kleurwaaier van Pantone) is al lang populair. Pantone is hot, zo is wel te zien aan de vele design tassen, schoenen, koffie - mokken, telefoonhoesjes en zelfs jassen. Het Spaanse bureau Txaber doet daar nu wellicht een schepje bovenop door zich af te vragen hoe de vormgeving en packaging eruit zouden zien als Pantone bier zou brouwen. Txaber ontwierp een aantal bierblikjes in de welbekende Pantone-kleuren met een regenboog aan kleuren. Van goudgele pilsner tot diepdonker stout, blond bier, witbier en fruitig rode kriek. De Pantone-kleur komt over - een met de kleur van de inhoud. Dat Pantone vaker inspireert tot bijzondere ontwerpen, blijkt wel uit een rondje googlen: De Braziliaanse Angelica Dass fotografeer de ooit 2000 mensen met als achtergrond de Pantone-kleur die bij hun huid past. 100 JAAR CAO Op 14 november besteedt FNV KIEM aandacht aan het 100-jarig bestaan van de landelijke cao. Meer informatie volgt, houd daarvoor de website in de gaten. Papier blijft belangrijk voor beslissers Papieren dagbladen en tijdschriften blijven nog steeds de belangrijkste bron voor zakelijke beslissers (management en directies). Ze maken wel steeds meer gebruik van digitale kanalen, maar die komen hier bovenop. Dat blijkt uit een onderzoek van DMS dat elke twee jaar wordt herhaald. Gemiddeld leest 36 procent een krant of tijdschrift uitsluitend op papier, gebruikt 18 procent uitsluitend één van de digitale kanalen (digitale editie, website, app, social media) en ziet 46 procent een krant of tijdschrift zowel op papier als ook digitaal. Verder blijkt er een duidelijke relatie met leeftijd te zijn: hoe ouder, hoe meer papier. Van de digitale media doet Facebook het vooral goed in het midden- en kleinbedrijf, en LinkedIn bij de grotere bedrijven. Decision Makers Survey vind je op

4 PAGINA 4 Jaargang 6 / Editie 03 / 11/10/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Als or voor een lastig vraagstuk? ADVIESSERVICE VOOR ONDERNEMINGSRADEN AANVRAGEN? Voor een aanvraag kun je het speciaal daarvoor bestemde or-formulier op invullen. Een ondernemingsraad kan voor lastige vraagstukken komen te staan. Het beoordelen van financiële plannen of reorgani - satieplannen vraagt om expertise op dat vlak. Dankzij de or-service kunnen ondernemingsraden met al hun vragen bij de bond terecht. De or-service van FNV KIEM helpt ondernemingsraden en per soneels vertegenwoordigers in jouw bedrijf. FNV KIEM onder - steunt ondernemingsraden bij het nemen van belangrijke beslissing - en en werkt samen met een aantal onafhankelijke bureaus. Er is één centraal punt waar onder - ne mingsraden hun vraag kunnen neerleggen. De communicatie - lijnen zijn kort. Bovendien is de expertise binnen de sectoren waarvoor FNV KIEM de belangen behartigt voor handen. FNV KIEM or-service biedt een platform waar bestuurder, onder - nemingsraad en extern adviseur zich gezamenlijk inzetten voor het oplossen van vraag stukken waarvoor werknemers staan. De adviesservice voor onderne - mingsraden biedt drie diensten: kort advies, financieel advies en advies op maat. KORT ADVIES Voor een kort advies kunnen ondernemingsraden (of pvt en) inhoudelijke vraagstukken voorleggen aan een extern adviseur. De extern adviseur bestudeert de stukken, schrijft een korte notitie daarover en licht die notitie toe in een vergadering van de onderne - mingsraad. Het betreft een kort advies als naar inschatting van de adviseur vooraf wordt aange - geven dat behandeling van het vraagstuk niet meer dan vier uur zal vergen. FINANCIEEL ADVIES Ondernemingsraden krijgen op grond van hun informatierecht inzicht in de jaarrekening en de begroting van het bedrijf. Met het financieel advies ondersteunen wij de ondernemingsraad bij zijn me ningsvorming over deze stuk - ken en het overleg over deze stukken met de bestuurder. De advies service schrijft een notitie over de be vindingen en licht die desge wenst toe op een vergadering van de ondernemingsraad. ADVIES OP MAAT Ondernemingsraden moeten vaak ingrijpende beslissingen beoordelen. Bijvoorbeeld over een verhui zing, een belangrijke investering, een reorganisatie of een overname. Dan kan het inschakelen van een extern adviseur nuttig zijn. Ook voor dit deskundig advies op maat kan de onder nemingsraad contact met de or-adviesservice opnemen. MAAK EEN COLLEGA LID WIST JE DAT HET VOOR JE COLLEGA HEEL VOORDELIG IS OM VIA JOU LID TE WORDEN VAN FNV KIEM? Als je iemand aan brengt, betaalt hij of zij namelijk maar 25 euro voor de eerste 4 maanden. Zelf ontvang je een Entertainment Card ter waarde van 10 euro. De card kun je besteden aan games, muziek, films en tickets en is inwissel baar bij (online) entertainment winkels en -waren huizen in heel Nederland. GA NAAR MAAKEENANDERLID EN KIES VOOR MAAK EEN ANDER LID. GESLAAGD NOORDERZON FESTIVAL IN GRONINGEN De laatste anderhalve week van augustus vond in Groningen het jaarlijkse muzieken theaterfestival Noorderzon Performing Arts plaats. Op vele plaatsen in de binnenstad van Groningen en in het Noorderplantsoen was een keur aan festiviteiten te beleven. Van een uitgebreid muziekprogramma met goede bands, tot hoogstaande performances en voorstellingen. Natuurlijk was ook FNV KIEM er present met een rijk gevulde stand en een handvol enthousiaste actieve FNV KIEM-leden die bezoekers voorlichtten en het belang van de vereniging onderstreepten. Mede-organisator Elles Janbroers kijkt tevreden terug op een ook voor FNV KIEM geslaagd Noorderzon festival! VRAAG JE VAKBONDS- CONTRIBUTIE TERUG! Veel leden kunnen een deel van hun vakbonds - contributie terugkrijgen. Ben je zelfstandige? Of is het in je cao geregeld? Laat dan geen geld liggen! Wanneer je in een uitkeringsgerechtigde situatie (bent) beland(t), kun je dat aangeven bij de ledenadministratie van FNV KIEM, zodat je een lager contributietarief betaalt. FNV KIEM spreekt met steeds meer werkgevers in de cao een fiscale regeling af over de vakbonds - contributie. Dankzij deze regeling ontvang je een deel van de contri - butie terug via je werk gever. Die verrekent eenmalig de betaal - de contributie met je bruto maandsalaris. Je voordeel kan oplopen tot 40 procent. Dat is toch 80 euro op jaarbasis. Voor zelfstandigen is de contributie fiscaal aftrekbaar. In dat geval heb je een jaaropgaaf nodig die je in oktober kunt downloaden op jaar - opgaaf. FNV KIEM herinnert hier automatisch per mail aan. Hebben wij je mail adres nog niet, laat het ons dan weten via Vragen over het terugvragen of verlagen van je contributie? Neem dan contact op via EINDELIJK EEN EINDE AAN Eindelijk is ie er: dé oplossing voor alle lettertypeproblemen! Enfocus en lettertype-expert Monotype sloegen vorig jaar de handen in elkaar om een oplossing te vinden voor alle lettertypeproblemen. Bij het nieuwe programma PitStop 12 werd de missing font service toegevoegd. Nu wordt deze service als gratis plug-in vrijgegeven als Pit- Stop Font Fix, waarmee je als gebruiker kunt controleren of er lettertypes ontbreken in je pdf-bestanden. Het enorm populaire bestandsformaat pdf is nog steeds wereldwijd één van de meest gebruikte bestandsformaten in de grafische industrie en de bedrijfswereld. Naarmate de popu lariteit van de pdf-bestanden toe nam, nam echter ook het pro bleem van ontbrekende letter types toe. In alle markten waar men pdf-bestanden hanteert, worden gebruikers geconfronteerd met de uitdaging van een pdf-bestand waarin de juiste lettertypes ontbreken. Met de nieuwe en gratis PitStop Font Fix plug-in kunnen gebruikers hun pdf-bestanden controleren op ontbrekende lettertypes en deze gemakkelijk corrigeren.

5 PAGINA 5 Jaargang 6 / Editie 03 / 11/10/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM VERVOLG VAN PAGINA 1 Er is nog een enorm enorm gat te overbruggen, zo blijkt wel. De bijeenkomst tijdens de Grafi me - diadag wil Van Iren gebruiken om te horen wat de achterban ervan vindt en waar de heikele punten liggen. We hebben in drie groe - pen drie verschillende onderwerpen besproken: Flexi biliteit, tot hoever we willen gaan en wat vinden wij belangrijk, Duurzame inzetbaarheid en wat willen werk - nemers ten aanzien van opleidingen en van-baan-werk-garantie en ten derde Solidariteit: met elkaar iets meer pensioenpremie betalen, die ingezet kan worden om voor een deel van de werknemers bij - voorbeeld mantelzorg tijdens hun werkzame leven mogelijk te maken. GRAFIMEDIADAG 2014 Het was een prima dag met een mooie opkomst, zegt Grafimediabestuurder Bernard van Iren. Na een inspirerend betoog van voormalig Graficus-hoofdredacteur Alex Kunst, ging de FNV KIEMbestuurder dieper in op de onderhandelingen tussen de onderhandelingsdelegatie en de werkgevers in de grafimediabranche. Van Iren: Ik heb de aanwezigen kort verteld wat de stand van zaken was met betrekking tot de onderhandelingen tussen bonden en werkgevers. Na een bescheiden diner ging de groep aanwezigen uiteen in drie werkgroepen, die ieder een bepaald onderwerp bespraken. De conclusie die daar uitkwam was helder. Wat voor mij een heel duidelijk signaal was, was dat mensen bereid zijn te betalen voor een mooie regeling, als daar iets moois tegenover staat. Waar dat dan vandaan komt, zien we later wel, maar het is een duidelijk signaal. Verder laat de uitspraak Handen af van de klokurenmatrix niets tot de verbeelding over, maar dat idee had ik al van tevoren. Dat men inzetbaarheid belangrijk vindt, kon ik ook al wel raden, want dat hoor ik dagelijks van werknemers waar ik mee praat. Voor wat betreft het proces, trek ik uit vandaag de conclusie dat het heel belangrijk is dat we de discus - sie in de bedrijven losmaken, on - der meer door de petitie door heel veel mensen te laten tekenen. De petitie is te downloaden via Van Iren benadrukt nogmaals dat versprei - ding van de petitie in bedrijven dé manier is om de onderhande - lingen bekend en bespreekbaar te maken binnen de bedrijven: We hebben onze achterban hier zeker bij nodig, willen we tot goede onderhandelingsresultaten komen! FNV KIEM IN BEELD OP DE GRAFIMEDIADAG Leden uit Groningen kwamen per bus afgereisd naar Nunspeet. Voor elke aanwezige was er een badge en een Meer koopkracht boodschappentas. Een inspirerend betoog van voormalig hoofd - redacteur Graficus: Alex Kunst. FNV KIEMbestuurder Bernard van Iren spreekt de zaal toe. De onderhan - de lings - delegatie die samen met Van Iren overleg met werkgevers voert. Handen af van de klokurenmatrix, verwoordde vakbondsadviseur Jos Cohen de mening van de aanwezigen. Bestuurder Peter Reniers vroeg de zaal na te denken over pensioenen. Het publiek klapte enthousiast voor de bijdragen op het podium. Ook het diner kon op goedkeuring rekenen. FNV KIEMbestuurder Bernard van Iren in gesprek met leden.

6 PAGINA 6 Jaargang 6 / Editie 03 / 11/10/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Clickable paper Nu ook interactief papier Begin dit jaar toonde Ricoh de interactieve printapplicatie Clickable Paper al op de Graficus Vakdag. Nu is het interactief papier ook officieel op de markt in Nederland. Clickable Paper verbindt door middel van beeldherkenning papier en digitaal met elkaar. De technologie biedt met slechts één druk op de knop met een smartphone of tablet directe toegang tot meerdere communicatie - kanalen, zoals webpagina s, webshops, social mediaplatformen, en telefoon. Je maakt eigenlijk een foto van het plaatje, waarna je meteen via internet naar de betreffende pagina of het artikel wordt geleid. Daarmee Het rommelt al een tijdje bij Papyrus. De belangrijkste conflictpunten zijn de loonsverhoging en de duur van het sociaal plan. maakt Clickable Paper communicatie op papier interactief en voegt het waarde toe aan drukwerk doordat lezers eenvoudig toegang krijgen tot relevante online toe - passingen. Het zet lezers er op een laagdrempelige manier toe aan direct meer informatie te zoeken, terwijl de afzender inzicht krijgt in de respons. De mogelijkheden zijn interessant voor grafimediabedrijven die zich steeds meer willen positioneren Informatiebijeenkomst bij papiergroothandel Papyrus Half september hebben de bonden, waaronder FNV KIEM, verschillende informatiebijeenkomsten georga - niseerd bij papiergroot han - del Papyrus. Onder het genot van een balletje gehakt met een frisje zijn de werknemers bijgepraat over de cao en werd gesproken over even tuele acties. De werknemers vragen 2 procent loonsverhoging per en 2,5 procent per in een cao met een looptijd van twee jaar. Het bestaande sociaal plan zou moeten worden verlengd gedurende de looptijd van de cao. Hiertegenover biedt de werk gever 0,7 procent per in een eenjarige cao. Het sociaal plan zou in het voorstel van de directie aflopen per 31 december van dit jaar. Er is inmiddels een actiecomité gevormd dat nieuwe bijeenkomsten voorbereidt en de actiebereidheid inventariseert. Papiergroothandel Papyrus telt in Nederland ongeveer 120 mede - werkers. Het moederbedrijf is een Europese marktleider op het gebied van papier, facilitaire dienst - verlening en industriële verpak - kingen. Het bedrijf heeft ruim 2000 mensen in dienst verspreid over ruim 20 landen in heel Europa. als dienstverlener op het gebied van marketing en communicatie. Met Clickable Paper wordt waarde toegevoegd aan drukwerk en worden de campagnes van de opdrachtgever effectiever, zegt Jean Paul Schriek, Sr. Product Marketeer Production Printing, Ricoh Nederland. HET GEBRUIK VAN CLICKABLE PAPER Clickable Paper is gebaseerd op Ricoh Visual Search, een door Ricoh zelf ontwikkelde technologie voor beeldherkenning. Dit biedt meer flexibiliteit dan bijvoorbeeld QR-codes, omdat het niet nodig is de brondocumenten te mar - keren, te bewerken of opnieuw op te maken. Het Clickable Paperlogo kan op de pagina worden afgedrukt om de lezer te laten weten dat de pagina interactieve functio naliteiten bevat, maar voor de technologie zijn geen zichtbare markeringen vereist. Dat betekent dat de technologie niet alleen is toe te passen op nieuwe marke tingmaterialen, het is ook mogelijk om bestaand materiaal opnieuw te gebruiken en een andere, interactieve context toe te voegen. DRUPA RAPPORT OVER IMPACT VAN INTERNET OP PRINT In oktober maakt de Messe Düsseldorf zijn globaal rapport over het thema De impact van internet op print de digitale vloed bekend. De drupa-organisator maakte afgelopen maand al enkele cijfers bekend. In de lente van 2014 namen on - geveer beslissers uit de in ter nationale drukindustrie deel aan een online enquête. De meegedeelde cijfers onderstrepen zeer duidelijk het groeiend belang van e-commerce wereldwijd en hoe belangrijk online als verkoopkanaal door grafische bedrijven wordt ingeschat. 51 % van de bevraagden beschikt over web-to-print diensten maar slechts 14 % onder hen rapporteerde dat het meer dan 25 % van zijn opdrachten over een e-business kanaal afwikkelt. Met andere woorden: de branche slaagt er nog niet in om het potentieel ook daadwerkelijk te benutten. Het drupa Insights Report duidt Mass Customization als een sterk groeiend segment aan. Dat geldt voor zowel fotoboeken, kalenders, kantoorartikelen, marketing - artikelen, T-shirt s, enz. in kleine en grote oplagen en producties. Het drukken van variabele data wordt door steeds meer drukkerij - bedrijven beheerst: door 72 % van alle bevraagde commerciële drukkerijen wereldwijd, in de VS loopt dit percentage zelfs op tot 87 %. Terwijl het aantal variabele pagina s weliswaar laag blijft, melden 56 % van de deelnemers hier toch een matige tot sterke groei. Interactiviteit is het orderwoord nu drukwerkklanten zich bewust worden van directe communicatie met hun publiek via het internet en mobiele technologieën. Cross-media campagnes met data acquisitie/analyse en het gebruik van verschillende kanalen (bv. PUR s, , SMS) worden in toenemende mate door klanten gevraagd. Het spectrum van toegepaste technologieën omvat QR-codes, andere smart-print opties, toegevoegde realiteit en near-field communicatie. Eenderde van de bevraagden bieden al een of andere vorm van interactief druk werk aan. Zoals kan worden verwacht, zijn er sterke regionale verschillen: in de VS bieden 44 % van de drukke rijbedrijven interactieve druk - werkmogelijkheden aan, in het Midden-Oosten is dat maar 3 %. Bij de verpakkingsdrukkers maakt 50 % gebruik van QR-codes, 43 % drukt variabele content en 41 % van de verpakkingsdrukkers in de enquête biedt gepersonaliseerd drukwerk aan. Conclusie: drukkers moeten de realiteit van een internetgestuurde multi-channel digitale toekomst onder ogen zien en dienovereen komstig investeren.

7 PAGINA 7 Jaargang 6 / Editie 03 / 11/10/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM HET FLITSFAILLISSEMENT NIEUWE MODE I N GRAFISCH NEDERLAND? Het is nog steeds crisis in Nederland en dat betekent dat faillissementen bijna aan de orde van de dag zijn. Helaas wordt ook de grafi - sche sector hard getroffen door de nog steeds voortdenderende economische crisis. Tijd om eens stil te staan bij een nieuw fenomeen dat zich heeft aangediend, het zogenoemde flitsfaillissement. HET TRADITIONELE FAILLISSEMENT Wellicht ken je het wel, of heb je het zelfs aan den lijve moeten ondervinden, het bedrijf waar je werkt raakt in de financiële pro - blemen en de baas ziet geen andere uitweg dan bij de Rechtbank het faillissement van het bedrijf aan te vragen. Wanneer het faillissement eenmaal is uitgesproken meldt de curator zich op het be - drijf om de situatie binnen het bedrijf op te nemen en te beschrij - ven. Meestal melden zich dan binnen enkele dagen gegadigden bij de curator om (een deel van) de failliete boedel over te nemen. De curator onderhandelt met de kandidaat-kopers over de prijs van dat wat de kopers willen overnemen. Curatoren kun je daarbij ruwweg in twee soorten verdelen; Zij die slechts naar de belangen van de schuldeisers kijken en zij die behalve naar de harde pecunia, ook naar de belangen van het perso - neel kijken. De eerste verkoopt simpelweg aan de hoogste bieder die dan vaak alleen het klantenbestand en het orderpakket, de zogenaamde goodwill, wil over - nemen. De tweede neemt vaak met een lager bod genoegen, wanneer de overnamekandidaat ook de machines en een groter deel van het personeel van de gefailleerde onderneming in de zogenaamde doorstart overneemt. HET FLITSFAILLISSEMENT Inmiddels heeft een nieuw feno - meen, het flitsfaillissement haar intrede gedaan. Ook de grafische sector heeft hier inmiddels al meerdere keren mee te maken gekregen. Maar wat is nou een flitsfaillissement en waarin verschilt het van het traditionele faillissement zoals we dat tot nu toe kenden? Het verschil zit in dat wat aan het uitspreken van het faillissement door de Rechtbank vooraf gaat. Komt het traditionele faillissement vaak voor iedereen, ook voor kandidaat kopers, als een donderslag bij heldere hemel, bij een flits - faillissement ligt dat anders. In tegenstelling tot het traditionele faillissement wordt het faillissement (nog) niet door de Rechtbank uitgesproken maar wordt er een (stille) bewindvoerder aangesteld. Deze bewindvoerder bereidt achter de schermen in alle stilte de verkoop van het bedrijf voor. Die verkoop kan de gehele onderneming aan slechts één koper zijn, maar het bedrijf kan ook in onderdelen aan meerdere kopers verkocht worden. Ook kan het gebeuren dat er bepaalde bedrijfsonderdelen helemaal niet worden verkocht. VOORGEKOOKT Wanneer dit allemaal rond is, spreekt de Rechtbank het faillis - sement uit en wordt meestal de bewindvoerder tot curator benoemd. Doordat alles al is voor - gekookt, vindt er vaak nog de - zelfde dag een doorstart plaats met de koper waar op voorhand al mee is gesproken. Hierdoor hebben andere kopers dan die waar al voor het faillissement mee is gesproken en hier ook niets van wisten, het nakijken. Niet zelden is die koper ook de oude eigenaar die op deze manier mooi van zijn schulden en personeel is afgekomen. De samenleving mag vervolgens de rekening betalen, want het UWV betaalt immers achterstallig salaris en dergelijke aan de werknemers, terwijl ook niet zelden de belastingdienst en andere publieke fondsen er voor veel geld bij inschieten. Met deze constructie worden bovendien bewust het personeel, de or en de vakbond buiten de deur gehouden. HOE KAN DIT? Maar kan dit nou allemaal zomaar vraag je je af? Persoonlijk vind ik van niet en mijn collega s van FNV Bondgenoten vinden dit ook, zegt vakbondsadviseur Hans Robijn van FNV KIEM. FNV Bond - genoten heeft inmiddels met succes een rechtszaak gevoerd tegen een onderneming die deze constructie toepaste. De rechtbank was met FNV Bondgenoten van mening dat er helemaal geen sprake van een faillissement was, maar van overgang van onderne - ming. Ik kan me voorstellen dat mensen denken: Wat maakt dat nu helemaal uit?. Maar het maakt heel veel uit! Na het faillissement is de ondernemer schuldenvrij en kan hij in de doorstart kiezen wie van het personeel hij wel en wie hij niet wil meenemen. Ook kunnen de arbeidsvoorwaarden veel lager zijn dan voor het faillissement het geval was. Bij overgang van onderneming is dit alles niet het geval en gaan alle rechten en plichten van de oude onder - neming automatisch over op de nieuwe onderneming. Dat betekent dus dat de schulden overgaan op de nieuwe onderne - ming en de schuldeisers hun geld niet kwijt zijn. Ook alle rechten van het personeel, dus ook hun arbeids voorwaarden gaan op grond van de wet mee naar de nieuwe onderneming. Dit alles maakt een dergelijk voorgekookt faillis sement een stuk minder aantrekkelijk. Heb jij problemen binnen je bedrijf, voel je een faillissement aankomen, of dreigt ontslag op jouw werk? Neem dan contact op met FNV KIEM op: MEER INFO vind je ook op

8 PAGINA 8 Jaargang 6 / Editie 03 / 11/10/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM FNV Pensioenconferentie Op 17 oktober vindt in het Beatrixtheater in Utrecht de FNV Pensioen - conferentie plaats. Het Nederlandse pensioenstelsel is voort durend in beweging en kan op steeds meer belang stelling rekenen. Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvol doende pensioen op bouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. De toekomst van ons pensioen staat na - drukkelijk op de politieke agenda: politici praten volop over de toekomst van de pensioenen. Wat vinden pensioen - deelnemers hier zelf nu van? Zijn zij zeker of onzeker over hun pensioen en hoe zien zij de toekomst hiervan. De FNV heeft het afgelopen jaar de mening van haar leden en wer kend Nederland over pensioenen gepeild. Op 17 oktober worden de resul - taten gepresenteerd en gaan diverse geledingen binnen en buiten de pensioen - wereld hierover met elkaar in gesprek, aan de hand van de volgende vragen: Wat vinden mensen belangrijk, eerlijk en hard nodig? Hoe voorkomen we pech- en gelukgeneraties? Keuzes maken: Waarom? Welke? Wat kost dat of wat levert dat op? Prijzen stijgen: Stijgt je pensioen wel mee? In de bijeenkomst Pensioen in beweging! Klaar voor de toe komst? wordt daarnaast de FNV-toekomstvisie pensioen gepresenteerd. Kom ook in beweging en meld je aan via: VRIJDAG 17 OKTOBER, UUR BEATRIXTHEATER (POLARZAAL), UTRECHT Met FNV-voorzitter Ton Heerts, Staats - secretaris Jetta Klijnsma, FNV-pen - sioen bestuurder Gijs van Dijk en diverse pensioen - bestuur ders, ver - tegen woor digers werk gevers en externe pensioen - deskundigen. VOORDEEL Korting op groene energie van Greenchoice MEER voordeel op: voordeel Collectief kiezen voor duur - zame energie levert je als lid van FNV KIEM direct voor - deel op. Dankzij de samen wer king tussen groene energieleverancier Greenchoice en de FNV bespaar je al gauw tot zo n 200 euro per jaar. Op - choice.nl/fnv kun je het contract van de FNV vergelijken met je huidige energie contract. Deze voordelige aan bieding geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten van Greenchoice. VOORDEEL Met korting naar Sanadome MEER voordeel op: voordeel Ben je toe aan pure ontspanning? Ontdek en beleef de sensa tie van water uit eigen bronnen en geniet van een oase van rust. Als lid van FNV KIEM ontvang je Voordeel berekenen? Ga naar en meld je gelijk aan! nu 7,50 korting op de dag en/of avond entree bij Sana - dome in Nijmegen en luxe badslippers ter waarde van 10,. Je kunt eenvoudig gebruik maken van de korting door de kortingsbon of de advertentie in het Senior magazine (editie 3) in te leveren bij de kassa. Kijk voor prijzen, informatie en voorwaarden op WIA/WAO BEGELEIDING: EEN STEUNTJE IN DE RUG Geheel of gedeeltelijk arbeids - gehandicapte leden met een Wajong, Waz, WAO of WIA-uitkering, kunnen bij de WIA/WAO-begeleiders van FNV KIEM terecht voor informatie en advies. Een WIA/WAO-begeleider kan je helpen met het geven van advies bij keuringen en herbeoordelingen en kan helpen bij reintegratie na een herbeoordeling. Ook kan hij of zij je adviseren bij het invullen van de vragenlijsten en aanvraag - formulieren WIA van het UWV en informatie geven over wet- en regelgeving. Daarnaast kan de WIA/WAO-begeleider helpen bij de voorbereiding op het gesprek met de verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige, of meegaan naar de verzeke - ringsarts en/of de arbeidsdeskundige. Tenslotte biedt hij of zij hulp bij doorverwijzing naar juridische bijstand wanneer je het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing van het UWV. Je kunt een aanvraag indienen voor een WIA/WAO-begeleiding op telefoonnummer VOORDEEL Voordelig naar Het Betere Boerenbed MEER voordeel op: voordeel Boek nu een bijzondere familievakantie bij Het Betere BoerenBed. Tijdens je verblijf kun je, naast genieten, een kijkje nemen in de wereld van de boer. Als lid van FNV KIEM ontvang je tot en met 31 oktober tot 100, korting op een bijzondere familie - vakantie bij het Betere Boeren Bed. De korting geldt voor een weekend-, midweek- of week verblijf bij zes speciaal voor jouw geselec teer - de boerderijen. MEER VOORDEEL: Maak gebruik van het voordeel via met kortingscode FNV14. FNV KIEM is... FNV KIEM is dé vakbond voor werknemers en alle zelfstandig professionals in de creatieve industrie in de sectoren Kunsten, Informatie, Entertainment en Media. Wij leveren professionele dienstverlening aan ruim leden op het terrein van werk en inkomen. FNV KIEM is een creatieve, eigenwijze en voor - uitstrevende vakbond die niet bang is voor uitdagingen en veranderingen. WIJ ZIJN DE VAKBOND VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE. Colofon Jaargang 6, nummer 3, oktober 2014 / Redactieadres FNV Kunst Informatie Entertainment en Media, Postbus 9354, 1006 AJ Amsterdam / T (020) / I / Uitgave Stichting FNV Pers / Hoofdredactie Mariëtte Raap / Teksten Harrie Lindelauff, De Schrijffabriek / Foto s Suzanne Blanchard, Barbara Boots, Dunck, Karima Ettalhaoui / Vormgeving Studio FNV / Druk Senefelder Misset / Vragen? Mail naar:

IK BéN MIJN MERK. Jantine Vaartjes (April and May): Let's dance. Extra zonnig nummer! Neerlands trots (afl 5): Nazomerspecial:

IK BéN MIJN MERK. Jantine Vaartjes (April and May): Let's dance. Extra zonnig nummer! Neerlands trots (afl 5): Nazomerspecial: TWEËentwintigste jaargang nummer 5 SEPTEMBER 2013 prijs 5,50 Nazomerspecial: Extra zonnig nummer! Neerlands trots (afl 5): Let's dance Primeur! Clickable Paper Jantine Vaartjes (April and May): IK BéN

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten ZIEK DOOR ONZEKERHEID verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten Jan Warning* FNV Bondgenoten Utrecht, februari 2009 * met dank aan Jan Popma, Frans de Beer, Patrick Greveling en Hester Konijnenberg

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben magazine van cgmv vakorganisatie Aandacht hebben voor je naaste interview met interim-bestuurder derk vermeer over snoeien en saneren robotisering? prima, maar niet ten koste van de mens ontslagbrief op

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN

ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN 3 INSPIREREND Van 'Het Nieuwe Werken' hebben we allemaal gehoord. In organisaties die op de troepen vooruit lopen, is het concept al in de dagelijkse werkpraktijk doorgevoerd.

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie