Rijbewijs voor diabetici, voor wie en door wie. Bart Vets Imeldaziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijbewijs voor diabetici, voor wie en door wie. Bart Vets Imeldaziekenhuis"

Transcriptie

1 Rijbewijs voor diabetici, voor wie en door wie Bart Vets Imeldaziekenhuis

2 Voor een goed begrip Diagnose diabetes binnen 4 werkdagen Ongeacht vorm van diabetes Ongeacht aard van behandeling Groep 1 = privaat vervoer Groep 2 = professioneel vervoer rijbewijs laten aanpassen

3

4 Nieuwe wetgeving KB 15/09/2010 Waarom? Oudere bevolkingsgroep die langer mobiel wenst te blijven Rol van huisarts als centrale coördinator Toenemend gebruik van insuline, ook bij type 2 Scherpere diabetesregeling Problematiek hypo unawareness

5 Nieuwe wetgeving Positieve zaak: Risico op hypoglycemie wordt grondig besproken Huisarts of endocrino/diabetoloog? Niet de aandoening maar de complicaties bepalen de rijgeschiktheid Individuele benadering RB groep 2 niet meer standaard geweigerd

6

7 Rijgeschiktheid Groep 1 Kandidaten rijbewijs groep 1: Rijgeschiktheidsattest door huisarts en/of endocrinoloog

8 Rijgeschiktheid Groep 1 Welke arts? Levenstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie (oraal/inspuiten) huisarts 3 insuline inspuitingen of meer, gebruik van insulinepomp, na recurrente hypoglycemie: endocrinoloog

9 Voorwaarden rijgeschiktheid Voldoen aan minimumnormen en attesten inzake lich. en geest. Geschiktheid (groep 1 en 2) Stabiele diabetes Inzicht in de aandoening Regelmatig medisch toezicht Therapietrouw Geen bijzonder verhoogd risico op hypoglycemie Attest

10 Rijgeschiktheid Groep 1 Rijgeschikt tenzij: problematiek van ernstige en frequente hypo s complicaties die rijvaardigheid beïnvloeden Rijgeschiktheid: Ongeacht de leeftijd max 5 jaar Voorwaarde bij medicatie die hypo kan veroorzaken: Steeds snelle suikers voorhanden

11 Rijgeschiktheid Groep 1 Bezitter rijbewijs groep 1: Bezitter van rijbewijs zonder vervaldatum: nieuw rijbewijs aanvragen Bij verstrijken vervaldatum: zelf nieuw rijgeschiktheidsattest aanvragen Zelf autoverzekeraar verwittigen (kopie attest)

12 VII. Rijgeschiktheidsattest voor de kandida(a)t(e) voor het rijbewijs van groep 1 Ik ondergetekende,.., geneesheer, verklaar hierbij de hierna vermelde kandida(a)t(e) onderzocht te hebben en hem/haar overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs naar de desbetreffende specialist(en) te hebben verwezen. Op basis van mijn vaststellingen en van de ingewonnen adviezen verklaar ik de kandida(a)t(e) voor het rijbewijs geldig voor de categorie: (*) niet rijgeschikt voor de categorieën (*) A3 A B B+E rijgeschikt voor de categorieën (*) A3 A B B+E, zonder aanpassingen, voorwaarden noch beperkingen rijgeschikt voor de categorieën (*) A3 A B B+E, onder volgende voorwaarden of beperkingen: code 02.01: gehoorprothese voor één oor code 02.02: gehoorprothese voor beide oren code 05.01: beperkt tot verkeersdeelname van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang code 05.02: beperkt tot verkeersdeelname binnen een straal van.. km rond de woonplaats of alleen in de aangegeven plaats of streek code 05.04: beperkt tot het rijden met een snelheid van niet meer dan. km/h code 05.06: beperkt tot het besturen zonder aanhangwagen code 05.07: niet geldig op autosnelwegen Op basis van medische vaststellingen en overeenkomstig de genoemde bijlage 6 heeft deze rijgeschiktheidsverklaring: (*) een onbeperkte geldigheidsduur een geldigheidsduur beperkt tot../../.. Ik verklaar dat ik de mij ter beschikking gestelde medische adviezen voor een periode van 6 jaar in het dossier van de kandida(a)t(e) zal bewaren. Identificatie van de kandida(a)t(e) Naam:.. Voornaam:... Geboortedatum:../../.. Rijksregisternummer (facultatief):.... Adres:.. (*) Aankruisen wat van toepassing is Identificatie van de geneesheer Naam: Stempel Adres:..... Datum: Handtekening:

13

14 Rijgeschiktheid Groep 2 Behandeling met dieet/tabletten die geen hypo veroorzaken: rijgeschiktheid = mogelijk Behandeling met insuline/tabletten die hypo kan veroorzaken: niet rijgeschikt, tenzij men voldoet aan de bijkomende voorwaarden

15 Voorwaarden rijgeschiktheid Bijkomende voorwaarden groep 2 (indien behandeling met insuline/tabletten die hypo kan veroorzaken) Goede diabeteseducatie hebben genoten Goede verkeerservaring kunnen voorleggen Regelmatige zelfcontrole

16 Rijgeschiktheid Groep 2 Nu onder bepaalde voorwaarden mogelijk Behandelend arts Rijgeschiktheidsadvies: Behandeling die geen hypo s kan veroorzaken: huisarts Behandeling die hypo s kan veroorzaken/insuline: endocrinoloog Kopie evaluatieformulier oogonderzoek steeds nodig bij groep 2

17 Risico op hypo volgens behandeling Zie ook BCFI: Significant risico op hypoglycemie Geen significant risico op hypoglycemie Hypoglycemiërende sulfamiden: glibenclamide: Bevoren, Daonil, Euglucon gliclazide: Diamicron, Unidiamicron + generische producten glipizide: : Glibinese, Minidiab glimepiride: Amarylle, + generische producten gliquidone: Glurenorm Gliniden: repaglinide: Novonorm Combinatiepreparaten: glibenclamide + metformine: Glucovance Alle insulines Acarbose: Glucobay Metformine: Glucophage, Metformax + generische producten Glitazones: pioglitazone: Actos DPP4-inhibitoren: sitagliptine: Januvia vildagliptine: Galvus saxagliptine: Onglyza Combinatiepreparaten: sitagliptine + metformine: Janumet vildagliptine + metformine: Eucreas GLP1-analogen: exenatide: Byetta liraglutide: Victoza

18 Rijgeschiktheid Groep 2 Rijgeschiktheidsattest: door keurend arts (Medex, arbeidsgeneesh., VDAB, ) Rijgeschiktheid: max. 3 jaar Soms overleg behandelend en keurend arts!

19 Administratieve stap patiënt Naar gemeentedienst Rijgeschiktheidsattest Vooraf enkele kopies nemen!!! 2 pasfoto s (soms 3) 11 (vernieuwing rijbewijs via attest) vanaf 1 november 2009 gratis voor groep 1 dankzij actie VDV Duurt 4-tal werkdagen

20 Administratieve stap arts Rijgeschiktheid beoordelen: het evaluatieformulier is goede standaard Attest of advies opmaken Bewaren in dossier gedurende 6 jaar: Advies en/of attest Evaluatieformulier (ondertekend) Vragenlijst en richtlijnen (ondertekend) Patiënt herinneren aan verstrijken termijn

21 Een door de VDV voorgesteld EVALUATIEFORMULIER voor het bepalen van de rijgeschiktheid voor een rijbewijs van groep 1 dat aan de endocrinoloog/diabetoloog moet toelaten om zich een oordeel te vormen over de rijgeschiktheid van deze persoon, en dat als basis dient voor de staving van het advies. Het eigenlijke attest voor rijgeschiktheid voor groep 1 kan zowel door de diabetoloog als door een ander arts afgeleverd worden. (steeds een fotocopy bewaren in Uw dossier gedurende 6 jaar / opsturen samen met het officieuze advies-document en met een copy van de vragenlijst van de patiënt aan de concluderende geneesheer indien u dat zelf niet bent) (versie febr 2002) naam + voornaam: geboortedatum en plaats adres: invullen cat RIJBEWIJS: groep 1: cat A3, A, B, B+E het niet toepasbare schrappen SOORT BEHANDELING: aankruisen kruis de situaties aan dieet bloedsuikerverlagende tabletten (geen hypo mogelijk) bloedsuikerverlagende tabletten (wel hypo mogelijk) insuline DETAILS VAN ALLE (ook niet-diabetes) MEDICATIE, met inbegrip van dosage: invullen COMPLICATIES: indien ergens niet OK conclusie: OK/ niet OK onderzoek bij betrokken specialist eventueel. NIET rijgeschikt ogen visus: re:. li:. (datum:.) binoculair: moet > 5/10 1 oog functioneel: moet > 6/10 zenuwstelsel voetwonde: parese, paralyse, belangrijke stoornis gevoeligheid: microfilament 10 g gestoord: ja / neen ja / neen ja / neen bij amputatie of zenuwstelselprobleem: noodzaak advies CARA 02/ (aan concluderend arts suggereren ) hart bloedvaten ischemisch hartlijden: pacemaker / inwendige defibrilator: EKG:. (datum:.) ja / neen ja / neen

22 Problemen rijbewijs Informatie over nieuwe reglementering Praktische uitwerking Informatie en motivatie patiënt

23 Info over reglementering Hoe betrokkenen informeren? (diabetespas, ) VDV: flyer Aangepast rijbewijs, artikels Diabetes Info, Bij problemen: FOD mobiliteit en vervoer (infodesk) 02 / B.I.V.V., afd. CARA 02 / Diabetes Infolijn

24 Praktische uitwerking Knelpunten: Huisarts of endocrino/diabetoloog? Wat als vervaldatum verstrijkt? Aanpassen rijbewijs binnen 4 werkdagen na diagnose

25 Informatie en motivatie patiënt 1 Informatie: wettelijke verplichting RB Aanmoedigen: RB in orde brengen Gunstige Belgische RB-wetgeving Meestal zijn personen met diabetes rijgeschikt RB: iedereen zelfde kleur RB en attest: geen vermelding diabetes, enkel datum

26 Informatie en motivatie patiënt 2 Louter administratieve stap (gemeentehuis) Geen nieuwe theoretische of praktische examens (tenzij na aanpassing voertuig) Kostprijs 11 euro valt weg vanaf 1 november 2009 voor groep 1 Periodieke evaluatie = voor ieders veiligheid!

27 Wettelijke verplichting 1 Wettelijke verplichting van de arts om patiënt in te lichten Bepaalde medicatie kan rijgesch. beïnvloeden Bepaalde aandoeningen vereisen een attest

28 Bespreken problematiek hypoglycemie Patiënt aanraden om steeds snel resorbeerbare suikers in de wagen te hebben Geen maaltijden overslaan Anticiperen op abnormale fysieke inspanningen Vooraf bloedglucose meten bij langere rit Bij dreigende hypo suiker innemen en minstens 30 min wachten

29 Wettelijke verplichting 2 Patiënt riskeert: Gevangenisstraf 15 d tot 6 mnd Boete van 200 tot Vervallenverklaring tot recht op sturen Geen dekking door verzekering BA-auto

30 Als je hier passeert,

31 dan mag je hiermee rijden

Autorijden. Mark Tant en Guido Baten

Autorijden. Mark Tant en Guido Baten Autorijden Mark Tant en Guido Baten De auto op zich is soms, al dan niet terecht, een statussymbool. Het gebruik van de auto, als bestuurder, betekent echter meer dan louter het zich verplaatsen met dit

Nadere informatie

Diabetes en nuchter zijn voor onderzoek

Diabetes en nuchter zijn voor onderzoek Interne geneeskunde Diabetes en nuchter zijn voor onderzoek Advies voor mensen die bloedsuikerverlagende tabletten gebruiken. Als u langere tijd niet mag eten... Binnenkort heeft u een afspraak voor een

Nadere informatie

Endocrinologie, diabetologie (verpleegeenheid A1)

Endocrinologie, diabetologie (verpleegeenheid A1) PATIËNTENINFO Module I Diabetes mellitus type 2 Endocrinologie, diabetologie (verpleegeenheid A1) Inhoudstafel Inleiding... p. 4 1. Wat is diabetes mellitus type 2?... p. 5 2. Optimale bloedsuiker... p.

Nadere informatie

Infobrochure Diabetescentrum. Diabeteskliniek

Infobrochure Diabetescentrum. Diabeteskliniek Infobrochure Diabetescentrum Diabeteskliniek 1 Inhoudstafel 1. Voorstelling en bereikbaarheid van het diabetesteam 2. Diabetesconventie 3. Pompconventie 4. Voetkliniek 5. Raadpleging podologe 6. Zorgtraject

Nadere informatie

www.zorgtraject.be info@zorgtraject.be

www.zorgtraject.be info@zorgtraject.be DIABETES TYPE 2 INHOUDSTAFEL Deel I - Algemene info A. Zorgtraject voor patiënten met een chronische aandoening: een nieuw concept van shared care in de ziekteverzekering... 5 Wat is een zorgtraject?...

Nadere informatie

Epilepsie. en rijgeschiktheid

Epilepsie. en rijgeschiktheid Epilepsie en rijgeschiktheid Wat is epilepsie? Epilepsie is een hersenaandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Deze aanvallen zijn het gevolg van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

diabetespas Association Belge du Diabète Société scientifique de médecine générale VLAAMSE DIABETES VERENIGING

diabetespas Association Belge du Diabète Société scientifique de médecine générale VLAAMSE DIABETES VERENIGING diabetespas Association Belge du Diabète Société scientifique de médecine générale VLAAMSE DIABETES VERENIGING VZW Persoonlijke gegevens Naam:... Adres:... Tel:... Gelieve in geval van nood te verwittigen

Nadere informatie

Regeling eisen geschiktheid 2000

Regeling eisen geschiktheid 2000 Regeling eisen geschiktheid 2000 De Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen beoordeelt de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen (rijgeschiktheid) aan de

Nadere informatie

DIABETESPAS. Association Belge du Diabète. Société Scientifique de Médecine Générale

DIABETESPAS. Association Belge du Diabète. Société Scientifique de Médecine Générale DIABETESPAS Association Belge du Diabète Société Scientifique de Médecine Générale Persoonlijke gegevens Naam:... Tel:. Adres:....... Gelieve in geval van nood te verwittigen: Naam:... Tel:... Adres:......

Nadere informatie

Epilepsie. en rijgeschiktheid

Epilepsie. en rijgeschiktheid Epilepsie en rijgeschiktheid Wat is epilepsie? Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Deze aanvallen zijn het gevolg van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch

Nadere informatie

DIABETES MELLITUS. - Patiëntinformatie -

DIABETES MELLITUS. - Patiëntinformatie - DIABETES MELLITUS - Patiëntinformatie - Deze brochure werd door het diabetesteam samengesteld om u kennis te laten maken met diabetes. We beseffen dat dit een lange en moeilijke tekst is, maar we vinden

Nadere informatie

Verzekeringen voor personen met een chronische ziekte. Ilse Weeghmans, coördinator Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups & Downs zondag 12 februari 2012

Verzekeringen voor personen met een chronische ziekte. Ilse Weeghmans, coördinator Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups & Downs zondag 12 februari 2012 Verzekeringen voor personen met een chronische ziekte Ilse Weeghmans, coördinator Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups & Downs zondag 12 februari 2012 Inhoud presentatie 1. Verzekeringsproblemen van personen

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

PRINK. Kanker en werk Informatie voor mensen die kanker hebben (gehad) Project. Professionele re-integratie na kanker

PRINK. Kanker en werk Informatie voor mensen die kanker hebben (gehad) Project. Professionele re-integratie na kanker GZA - juni2015 Project PRINK Professionele re-integratie na kanker campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11 campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2

Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2 Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2 Datum : 26 maart 2007, gewijzigd 16 november 2009 Document : Bi 01 Bron : Zorgprogramma Diabetes Stichting Icare (2007) Auteur : MCC Klik Inhoudsopgave Inleiding..

Nadere informatie

Ga verder op het volgende blad >>

Ga verder op het volgende blad >> Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 2 van 5 A INFORMATIE BETROKKENE Naam betrokkene: Geboortedatum: BSN nummer: Datum ongeval of gebeurtenis: Omschrijving

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk.

MS en mobiliteit. Van PCO naar een ergonetwerk. Hoe van punt A naar punt B geraken. Samen aan het werk voor een sterk merk. Jaargang 5 nr. 4 dec. 2013, jan., febr. 2014 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Van PCO naar een ergonetwerk Hoe van punt A naar punt B geraken Samen aan het werk voor een sterk merk

Nadere informatie

Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering. informatie over ons medisch acceptatieproces!

Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering. informatie over ons medisch acceptatieproces! Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering informatie over ons medisch acceptatieproces! Een woord vooraf... Geachte klant, Deze brochure is bestemd voor u als de (toekomstige) verzekerde.het doel

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Diabetes type 2. Stappenplan voor uw zorgtraject

Diabetes type 2. Stappenplan voor uw zorgtraject Diabetes type 2 Stappenplan voor uw zorgtraject Beste, U hebt beslist om in het zorgtraject diabetes te stappen. Het zorgtraject heeft tot doel uw diabetes zo goed mogelijk te behandelen. Dit is geen uitgebreide

Nadere informatie