Interventie (incl. duur, dosering) Controle/vergel ijking (incl. duur, dosering)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interventie (incl. duur, dosering) Controle/vergel ijking (incl. duur, dosering)"

Transcriptie

1 Evidence tabellen Update MDR Schizofrenie (NB: Dit is een voorlopig overzicht: de komende weken worden nog tabellen toegevoegd voor de hoofdstukken psychofarmacologie en psychosociale interventies) H3 Diagnostiek Onderwerpen: Cognitief functioneren / neuropsychologisch onderzoek (3.6.1) Routine Outcome Monitoring (ROM) (3.9) Diagnostiek Ultra Hoog risicogroep (3.10) Onderwerp: Cognitief functioneren Referentie Mate incl. grootte Controle/vergel ijking Uitkomstma ten Neuchterlein e.a. (2008) The MATRICS Consensus Cognitive Battery, Part 1: Test selection, reliability and validity C Consensu s 167 (2 metingen. 1 e meting 176) 4 weken Selectie tests voor de MATRICS Consensus Cognitive Battery op basis : 5 locaties (sites) in de VS 86% schizofrenie 14% schizoaffectiv e stoornis, depressieve (klinisch stabiel) Leeftijd 44jr (SD=11.2) Educatie 12.4 jr (SD=2.4) 59% blank 29% afroamericaa ns 12% andere etniciteit Functioneren in de maatschappij werd vastgesteld met de Birchwood Social Functioning Scale aangevuld met items over werk een school de Social Adjustment Scale Testhertest betrouwbaa rheid bruikbaarhe id als herhaalde meting verband met functionele status Geselecteerde tests (cognitief domein): Trail Making Test, Part A (verwerkingssnel heid) Brief Assessment of Cognistion in Schizophrenia, symbol coding subtest (verwerkingssnel heid) Hopkins Verbal Learning Test Revised, immediate recall, alleen 3 leertrials (verbaal leervermogen) Kwaliteit De MCCB is via consensus samengesteld. Kwaliteit kon niet beoordeeld worden volgens een EBRO formulier. Moet nog beoordeeld worden met de COSMIN. Conclusie Het doel het onderzoek was om via concensus een testbatterij 1

2 Mate incl. grootte Controle/vergel ijking Uitkomstma ten duldbaarhei d vragenlijst en praktische toepasbaar heid En concensus Wechsler Memory Scale, 3 rd ed., Spatial span subtest (werkgeheugen, nonverbaal) LetterNumber Span test (werkgeheugen, verbaal) Neuropsychologic al Assessment Battery, mazes subtest (redeneren en probleem oplossend vermogen) Brief Visuospatial Memory Test Revised (visueel leervermogen) Category fluency test, animal naming (verwerkingssnel heid) MayerSalovey Caruso Emotional Intelligence Test, managing emotions branch (sociale cognitie) Continuous Performance Test, Identical voor cognitie te vormen. De testhertest voor de batterij is voldoende. Wel is er een lage correlatie met functioneren (werk / sociaal). De afname tijd de hele batterij is 65 minuten. De vragenlijsten worden door de patiënt als voldoende plezierig (of neutraal) ervaren, met als uitzondering de Letter Number Span test. 2

3 Mate incl. grootte Controle/vergel ijking Uitkomstma ten Pairs version (Aandacht / waakzaamheid) Testhertest betrouwbaarheid alle testen is hoger dan 0.70 m.u.v. de Hopkins Verbal Learning test (0.68) Bruikbaarheid als herhaalde meting Een leer effect werd gevonden bij Trial Making Test Part A (Cohen's d 0.22), Continuous Performance Test (Cohen's d 0.09), LetterNumber Span test (Cohen's d 0.16). Bij de Neuropsychologic al Assessment Battery, mazes subtest hadden 11 mensen een floor effect en 8 een plafond effect. Samenhang met functioneren 3

4 Mate incl. grootte Controle/vergel ijking Uitkomstma ten Correlatie met sociaal functioneren is heel laag (meeste test minder dan 0.10 ). Samenhang was het sterkst met functioneren op werk: varieerde 0.09 tot 0.30 (meeste rond 0.20) Tolerability Hoe plezierig de vragenlijst werd ervaren op een 7 puntsschaal varieerde 3.7 (LetterNumber span test) tot 5.6 op de Trail Making Test, Part A. Practicality Door de testafnemers werd de Mayer SaloveyCaruso het minst plezierig ervaren (4.9) en de Trail Making Test, Part A en de Hopkins test het meest plezierig (6.9) op 4

5 Mate incl. grootte Controle/vergel ijking Uitkomstma ten een schaal 7. Kern e.a. (2008) The MATRICS Concensus Cognitive Battery, Part 2: Conorming and standardization C Norm scores NB. Onderzo ek behorend bij Neuchter lein e.a. (2008) 300 ( 5 locaties) Rekrutering was gestratificeer d naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau Norm scores mensen zonder schizofrenie 100 zaten in de groep jaar, 100 in de groep 4049 jaar en 100 in de groep 5059 jaar. 47% man, 76% blank 8% minder dan middelbare school diploma 58% Test: MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) Brief Assessment of Cognition in Schizophren ia (BACS), Tower of London subtest Neuropsych ological Assessment Battery, shape learning subtest n.v.t. n.v.t. Norm scores voor de MCCB Effect leeftijd Op de 7 cognitieve domeinen (verwerkingssnel heid, aandacht / waakzaamheid, werkgeheugen, verbaal leervermogen, visueel leervermogen, redeneren en probleem oplossend vermogen en sociale cognitie) scoorden de jonge mensen meestal beter dan de oudere mensen, m.u.v. verbale leervermogen waar geen significant verschil werd gevonden en sociale cognitie waar ouderen het beter deden dan jongeren. Kwaliteit Geen kwaliteitsbeoo rdelingsformul ier kon worden ingevuld. Er is geprobeerd om een representatiev e sample te trekken uit de populatie (gebruik is gemaakt gestratificeerd e random sampling telefoonnumm ers mensen die in de omgeving de instellingen woonden. Deze normscores hoeven niet overeen te 5

6 Mate incl. grootte Controle/vergel ijking Uitkomstma ten middelbare school afgerond, maar minder dan 'college' 34% bachelor diploma of meer Exclusie: ooit gediagnostise erd met schizofrenie of psychotische stoornis neurologische aandoening of ernstig hoofdletsel mentale retardatie (zwakzinnigh eid) of pervasieve ontwikkelings stoornis gebruik antipsychotic a, antidepressiv a, antiangst of cognitie verbeterende medicatie (bijv. Effect geslacht Mannen behaalden significant hogere scores op de taken voor werkgeheugen en redeneren en probleemoplossen d vermogen. Vrouwen scoorden hoger op verbaal leervermogen. Voor de andere cognitieve domeinen was geen verschil tussen mannen en vrouwen waargenomen. Effect educatie Op alle cognitieve domeinen scoorden de mensen met meer jaren educatie beter dan mensen die minder educatie hadden gehad. komen met de Nederlandse situatie. Conclusie Duidelijk effect leeftijd en educatie is gevonden. Voor een enkel cognitief domein ook voor geslacht. De auteurs hebben een scoringsprogra mma ontwikkeld voor de MCCB. Ze adviseren een correctie uit te voeren voor leeftijd en geslacht, maar niet voor educatie, omdat bij schizofrenie patiënten educatie samenhangt met ernst de symptomen. De mogelijkheid voor correctie 6

7 Mate incl. grootte Controle/vergel ijking Uitkomstma ten Green e.a. (2008) Functional coprimary measures for clinical trials in C Diagnostis che test (observati oneel) NB. N=176 baseline en 167 na 4 wk methylfenida at), verdovende middelen tegen pijn in de afgelopen 72 uur, in het verleden ernstig misbruik alcohol of drugs (10 jaar of meer), middelgebrui k op alle 3 de dagen voor de test, meer dan 4 glazen alcohol per dag voor op z'n minst de 3 dagen voor de test, onvoldoende beheersing de engelse taal, onvoldoende in staat zijn het consent formulier te begrijpen met schizofrenie Diagnostisc he test: Functionele capiciteit: Maryland Assessment Cognitieve vaardigheden werd vastgesteld met de MATRICS 4 weken Testhertest betrouwbaa rheid bruikbaarhe Testhertest (0.70 of groter acceptabele betrouwbaarheid) MASC conversatie voor educatie wordt wel geboden in het scoringsprogra mma. Kwaliteit Blindering tussen de metingen is niet absoluut geweest. 7

8 Mate incl. grootte Controle/vergel ijking Uitkomstma ten schizophrenia: Results from the MATRICS psychometric and standardization study Onderzo ek behorend bij Neuchter lein e.a. (2008) of Social Competenc e (MASC) University of California at San Digo (UCSD) Performanc ebased Skills Assessment (UCSD PBSA) Interview maat voor cognitie: Schizophren ia Cognition Rating Scale (Sch CRS) Clinical Global Impression of Cognition in Schizophren ia (CGIcogn sch) Consensus Cognitive Battery Functioneren in de maatschappij werd vastgesteld met de Birchwood Social Functioning Scale aangevuld met items over werk een school de Social Adjustment Scale id als herhaalde meting verband met functionele status duldbaarhei d vragenlijst en praktische toepasbaar heid missing data 0.68 nonverbaal 0.66 effectiviteit 0.69 USCDPBSA Total 0.70 Medication management 0.48 Sch CRS Patiënt 0.60 Informant 0.77 Interviewer 0.82 CGICogn sch Patiënt 0.76 Verzorger 0.85 Samengesteld 0.80 GAF 0.89 Bruikbaarheid als herhaalde meting Klein 'oefen' effect. UCSD PBSA laat wel oefen effect zien (Cohen's d = 0.23) Plafond effect zichtbaar bij MASC nonverbaal, UCSD PBSA en bij patient report bij Sch CRS. Sensitiviteit is niet bekeken. Onduidelijk hoe valide de vergelijkingstesten zijn. De MCCB wordt beschreven in het artikel Neuchterlein (2008) Conclusie Testhertest betrouwbaarh eid in de meeste gevallen acceptabel. Oefeneffect en plafond effect te zien bij de USCDPBSA Samenhang met cognitief functioneren is het sterkst bij de USCD PBSA. Bij de andere testen (MASC, Sch CRS, CGI Cogn sch) is de samenhang matig. 8

9 Mate incl. grootte Controle/vergel ijking Uitkomstma ten Samenhang met cognitief functioneren Correlatie met MATRICS batterij is matig. Deze is het laagst bij Sch CRS patiënt 0.18, informant 0.21 en interviewer Bij de CGI rond de 0.30, bij de Maryland rond 0.40 en de correlatie met cogn. functioneren is het hoogst bij UCSDPBSA total score 0.61 Correlatie met functioneren Correlatie was laag tot matig. Tolerability Duldbaarheid was het hoogst voor de UCSDPBSA (6.2 op een schaal 17), Daarna voor Sch CRS (5.7), vervolgens voor MASC (3.8) en Samenhang met functioneren (globaal, sociaal, onafhankelijkh eid, werk) is vaak klein tot matig. Geen gegevens over sensitiviteit de test onderzocht. 9

10 Mate incl. grootte Controle/vergel ijking Uitkomstma ten het laagst voor CGI (3.5). Administratie tijd is het kortst voor Sch CRS. O'Halloran (2008) Psychometric comparison of computerized and standard administration of the neurocognitive assessment instruments selected by the CATIE and MATRICS consortia among patients with schizophrenia Controlled trial 116 Schizofrenie of schizoaffectie ve stoornis Leeftijd 44 jr (SD=11) Educatie 13 jr (SD=2) Inclusie criteria Leeftijd Minimal 6 jaren onderwijs gevolgd. Stabiele medicatie voor minimaal de afgelopen 30 dagen Goede behersing de Engelse taal CMINDS (Computeriz ed Multiphasic Interactive Neurocognit ive DualDisplay System) 4 test sessies sessie 1 en 2 vonden binnen een week plaats. Sessie 3 en 4 ook (voor de testhertest). Tussen sessie 2 en 3 zat ongeveer een maand. Vragenlijsten op standaard manier afgenomen. Niet met de computer. testhertest (Intraclass correlatie) Bland Altman plot (zijn de methodes inwisselbaa r) De test afgenomen met de computer hadden en hogere testhertest betrouwbaarheid (hogere ICC waarden) dan de test die niet met de computer werd afgenomen (t 25 = 2.19, p=0.04). Ook uit de plot kwam de computer test gunstiger. CMINDS is gebaseerd op de MATRICS en CATIE. In het CMINDS programma worden 14 tests afgenomen. De testhertest was goed en de betrouwbaarh eid leek groter te zijn dan bij dezelfde test die niet via de computer zijn afgenomen. De testbatterij de CMINDS bevat niet alle vragenlijsten de MATRICS. Exclusie andere 10

11 Mate incl. grootte Controle/vergel ijking Uitkomstma ten psychiatrisch e of neurologische diagnose anders dan schizofrenie of schizoaffectie ve stoornis afhankelijkhei d middelen in de afgelopen 6 maanden onvoldoende kunnen zien of horen om de cognitieve test uit te voeren. 11

12 Onderwerp: Routine Outcome Monitoring (ROM) Referentie Mate incl. grootte Controle/verg elijking Uitkomstmaten Gilbody Onbepaald n.v.t. (2003). Outcome measures and needs assessment tools for schizophrenia nad related disorders Marschall e.a., Systematic assessments of need and care planning in severe SR (Cochrane Review) A2 Rct N=304 pt 0 studies Volwassene n met schizofrenie of aanverwant e stoornis. Verdeeld over 72 zorgcoordinatoren (soort SPV) Het betrof pt Ruim 50% een schizofrenie stoornis Ongeveer 50% vrouw Vaststelling uitkomsten of behoeftes met terugkoppelin g naar de hulpverlener of het team hulpverleners Meten behoeften* de pt en feedback daar naar de zorgcoördinat or. Dit werd Gebruikelijke zorg zonder terugkoppelin g uitkomsten of behoeftes Standaard zorg. Dwz ongestructure erde behoefteinve ntarisatie. 12 maanden (N=242, 79,6%) Gestandaardis eerde maat voor psychiatrische symptomen *bijv. psychiatric rating scale) Gestandaardis eerde maat voor gezondheidsge relateerde kwaliteit leven. Gestandaardis eerde vaststelling de behoeftes de patiënt (bijv. Camberwell Assessment of Need) CNS: Behoeften waaraan tegemoet gekomen was in de interventie groep n.v.t. Geen studies gevonden Het gemiddeld aantal behoeften, gemeten met de CNS, op baseline was in de interventie en controlegroep Kwaliteit Review is goed uitgevoerd. Conclusie Geen studies zijn gevonden. Wel is een studie gevonden die ten tijde het review nog werd uitgevoerd (Slade, 2002) en een studie waar alleen de pilot nog was gedaan. Kwaliteit rct is goed. Goede randomisatie, lange. Conclusie: Er 12

13 Mate incl. grootte Controle/verg elijking Uitkomstmaten mental illness. UK uit het UK care Programmedi e een ernstige psychiatrisch e stoornis hadden volgens de Goldman criteria. Gemiddelde leeftijd ongeveer 43 jaar. dus niet door de zorgcoördinat or zelf gedaan. Tevens informatie waar lokaal interventies verkregen konden worden om hierop in te springen. Attendering aan de zorgcoördinator na 3 en 6 maanden. * Een behoefte is de aanwezigheid een kardinaal probleem waarvoor minimaal 1 interventie bestaat die in het afgelopen jaar niet aangeboden was. Bijvoorbeeld problemen met lezen en versus de controlegr oep (OR) BPRS (symptom atologie, mentaal) WHODAS (sociaal) MANSA (kwaliteit leven) CSI (pt tevredenh eid) resp en Behoeften waaraan tegemoet gekomen was: OR 1.28 (95% BI , p=0.52, ns) Er kon ook geen significant verschil aangetoond worden tussen interventiegroep en controle groep voor de andere maten hiernaast behalve voor pt tevredenheid. De pt in de interventiegroep waren iets meer tevreden (MD 0.16 (95% BI , p=0.003). is geen dat de interventie, behoefteinve ntarisatie met feedback, het aantal behoeften beter reduceert dan de informele en ongestructur eerde standaard zorg de zorgcoördina tor. De interventie had geen effect op de mentale of sociale functioneren of op de kwaliteit leven, maar wel een positief effect op pt tevredenheid. Het uitblijven een effect kan 13

14 Mate incl. grootte Controle/verg elijking Uitkomstmaten schrijven. Meetinstrume nt daarvoor is het Cardinal Needs Schedule (CNS). volgens de auteurs liggen aan de populatie (te weinig ernstige behoeften). Slade e.a., 2004 Does Meeting Needs Improve Quality of Life? C Dit artikel is geëxcludeer d; het betreft geen vergelijkend onderzoek. Nietvergelijkend naturalistisch onderzoek N=265 Bij N=121 (lange termijn zorggebruiker s) die zorg ontgen de South Verona Community Mental Health Service. N=265 Diagnose: 28% schizofrenie of functionele psychose. 7% affectieve psychose Sekse: 36% man Leeftijd: Diverse metingen, waaronder de Camberwell Assessment of Need (CAN, alleen op baseline bij patiënten gemeten) en de Lancashire Quality of Life Profile (LQL, bij baseline en fu). Geen feedback oid dus. 1 jaar Het is een artikel over prediktoren. Het betreft geen vergelijkende studie, en dus ook geen rct. Doel was om aan te tonen dat onbevredi gde behoeften samenhan gen met een lagere kwaliteit leven (beide op baseline gemeten) dat het op baseline vertonen veel behoeften waaraan niet is De hoeveelheid behoeften waar volgens de pt niet aan tegemoet gekomen was hing samen met een lagere kwaliteit leven. Ook kwaliteit leven na een jaar gemeten werd voorspeld door de hoeveelheid behoeften de pt waar volgens de pt niet aan tegemoet gekomen was op baseline (lage Kw.v.l. werd voorspeld door een hoge mate behoeften de pt waar niet aan tegemoet Betreft geen vergelijkend onderzoek. Er is geen sprake interventies, het betreft retrospectief cohortonderz oek. Conclusie: Kwaliteit leven gemeten na een jaar werd voorspeld door de hoeveelheid behoeften de pt waar volgens de pt niet aan tegemoet gekomen was op baseline. 14

15 Mate incl. grootte Controle/verg elijking Uitkomstmaten Slade e.a., Use of standardised outcome measures in adult mental health services Randomised controlled A2 rct N=160. Mensen die minimaal 3 maanden pt waren bij één de geestelijke gezondheidst eams Londen. Leeftijd Pt: Leeftijd 41.2 (11.2) Mannen 49% Blanken 76% Geen N=101 Gebruikelijke zorg + ROM plus feedback. Dit hield in: maandelijkse per post in te vullen vragenlijsten N=59 Gebruikelijke zorg 7 maanden tegemoetg ekomen, samenhan gt met een lagere kwaliteit leven bij fu. En dus niet om aan te tonen dat het tegemoetkome n aan behoeften patiënten een positief causaal effect heeft op de kwaliteit leven (dat zou releter zijn). Want de behoeften zijn niet een tweede keer gemeten. Meetinstrumen ten staf (maandelijks): Threshold Assesment Grid (TAG) voor de ernst de geestelijke gezondheidsp roblemen de pt. gekomen was). Echter, het was een zeer bescheiden effect. CANSASP (n=142): 56% alle pt had bij minimaal 1 behoefte minder waaraan niet tegemoetgekome n was dan op baseline. Echter, het gemiddelde Kwaliteit: Rct goede kwaliteit. Conclusie: Deze evaluatie ROM met een rct en een followup 7 15

16 Mate incl. grootte Controle/verg elijking Uitkomstmaten trial. Aan elke pat werd een staflid gekoppeld die het meest intensief met de pt werkte (N=74). schooldiplo ma 38% Primaire diagnose schizofrenie 38%, andere psychose 13% Jaren in contact met ggz 13.1 (11.8), in deze episode 4.1 (4.2) Staf: 43 spvers, 14 mwers, 11 psychiaters door staf en patiënt apart. Elke 3 maanden kreeg dit paar bovendien identieke feedback over de veranderinge n over de tijd en de gebieden waar men het niet eens over is (dus 2 feedbackrond es). Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule staff version (CANSASS) voor behoeften waar wel en niet aan tegemoetgek omen is. Helping Alliance Scale staff version (HASS) voor de therapeutisch e alliantie. Meetinstrumen ten pt (maandelijks): CANSASP Manchester Short Assessment (MANSA) voor kwaliteit leven HASP De eerste 2 zijn de primaire uitkomstmaten. verschil in tussen interventie en controlegroep in aantal behoeften waaraan niet tegemoetgekome n was bij followup niet significant (MD 0.15, 95% BI 1.2, 1.5, p=0.83). Idem voor behoeften waar wel aan tegemoetgekome n was. MANSA (n=151): Er kon bij followup ook geen significant verschil aangetoond worden tussen de interventieen controlegroep in kwaliteit leven (MD 0.007, 95%BI 0.44,0.31,p=0.7 2) Overig: Pt in de interventiegroep hadden significant minder maanden kon niet aantonen dat ROM met feedback effectief was t.a.v. het reduceren behoeften de pt en het verbeteren de kwaliteit leven. Er kon alleen een significante reductie in psychiatrisch e opnames aangetoond worden. De kosten de interventie worden ruimschoots terugverdien d door de reductie in opnamen, de interventie bespaart dus geld. 16

17 Mate incl. grootte Controle/verg elijking Uitkomstmaten Meetinstrumen ten alleen baseline en : Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS, door staf) voor symptomen Health of Nation Outcome Scale (HoNOS, door staf) voor sociaal functioneren Client Service Receipt Inventory (CSRI, door pt) psychiatrische ziekenhuisopnam en (onderdeel CSRI, gemiddeld 0.13 vs 0.33, 95% BI 0.46, 0.04) en de opnames waren significant kortere duur (gemiddeld 3.5 vs 10.0 dagen, 95%BI 16.4, 1.5) Geen significant verschil in uitkomst tussen de interventieen controlegroep op de CANSAS S, TAG, BPRS, HoNOS, HAS, overige CSRI. Haalbaarheid: De respons de staf over de 7 rondes was 67% en de pt 79%. 17

18 Onderwerp: Diagnostiek Ultra Hoog Risicogroep Referentie Mate incl. grootte Controle / vergelijking followup Uitkomstm aten Cannon (2008) Prediction of psychosis in youth at high clinical risk C Longitudin ale studie Leeftijd 18,1 jr (SD 4,6) 41,6% vrouw n.v.t. Gevolgd met behulp de SIPS. n.v.t. 2,5 jaar 35% de mensen met een prodromaal syndroom volgens de SIPS ontwikkelde een psychose binnen 2,5 jaar. VS Setting: 8 klinische onderzoekscentra 291 Inclusie: prodromale syndroom, volgens de Structured Interview for Prodromal Syndromes (SIPS). Deze personen zijn aangemeld door de hulpverlene r (en zijn dus personen die hulp hebben gezocht) 19,6% niet blank 13,9 % Hispanic Tijd tot het ontstaan een volle psychostisc he vorm de mentale stoornis Predictoren bleken: Genetisch risico voor schizofrenie met recente vermindering het functioneren een hoog gehalte ongebruikelijke gedachten inhoud hogere gehaltes achterdocht / paranoia grotere sociale belemmeringen middelen misbruik in het verleden Het gebruik 1 of meerdere predictoren de 5 hierboven vergrootte de positief voorspellende power. Meerdere predictoren verhoogde de positieve voorspellende waarde, maar verkleinde de sensitiviteit ten opzichte een enkele predictor. Kwaliteit Longitudinale studie, dus kracht C Conclusie Het gebruik predictoren naast de SIPS vergrootte de positief voorspellende waarde. De auteurs wijzen erop dat de 5 voorspellers op empirische wijze zijn verkregen ipv via hypothese testing, dus dat de predictoren nog moeten worden bevestigd door andere studie(s). Opmerkingen Een aantal participanten 18

19 Mate incl. grootte Controle / vergelijking followup Uitkomstm aten Killackey & Yung (2007) Effectiveness of early intervention in psychosis Yung et al. (2008) Validation of 'prodromal' criteria to detect individuals at ultra high risk of psychosis: 2 year followup NB. review gaat niet over uitgangs vraag namen deel aan een RCT rondom olanzapine. De auteurs geven aan dat de resultaten toepassing zijn op mensen die hulp hebben gezocht, maar niet generaliseerba ar zijn naar de algemene populatie. Review? Nvt Opmerkingen Artikel noemt alleen zijdelings iets over het herkennen UHR. C Cohort 292 Inclusie criteria: 1524 jaar wonen in het gebied de kliniek Exclusie: Jongeren die hulp zoeken bij een geestelijk gezondheid szorg centrum (ORYGEN Youth Health) en Nvt Het Ultra Hoge Risico voor het ontwikkelen een psychose werd bepaald door de hulpverlener Nvt Zie hiernaast 2 jaar Ontwikkele n een psychose Volgens ongestandaardiseerde interview behoorde 143 tot de hoog risico groep, en 149 tot de geen verhoogd risico groep. Volgens de vaststelling via de onderzoeksmethode (combinatie CAARNS, FIGS, GAF) behoorde 119 tot de UHR+ groep en 173 Kwaliteit goed Conclusie Deze studie borduurt voort op de studie Yung e.a. (2006). Deze gegevens samen laten 19

20 Mate incl. grootte Controle / vergelijking followup Uitkomstm aten Melbourne (Australië) psychotisch e stoornis organische oorzaak voor klachten IQ <70 geen Engels spreken die (nog) geen psychose hebben. Gemiddelde leeftijd: 18.1 jaar. 51% vrouw via een niet gestandaardis eerd interview en door onderzoeker dmv de Comprehensi ve Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) en om genetische kwetsbaarhei d te meten werd de Family Interview for Genetic s (FIGS) en de Global Aaessment of Functioning (GAF). Op 3 manieren kon je volgens de onderzoeksas sesment tot een risico groep behoren: 1) subthreshold psychotische symptomen tot de UHR groep. Bijna iedereen (106 de UHR+ groep voldeed alleen aan criteria 1 (subthreshold psychotisch). Als het niet gestandaardiseerde interview werd vergeleken met het vaststellen door de onderzoekers (combinatie CAARNS, FIGS, GAF), dan was de sensitiviteit 0.64 (95%BI ), specificiteit 0.61 ( ). In de verhoogd risico groep de clinici zitten mensen die volgens de onderzoekers in de UHRgroep horen en andersom. Van de UHR+ groep (zoals vastgesteld door de onderzoekers) werden 19 personen (16%) psychotisch en de UHR groep 2 (1,2%). De sensitiviteit de UHR+ status was 0,905 (95%BI 0,680,98) en specificiteit 0,63 (0,87 0,69). De positieve predictieve waarde (PPV) was 0,16 (0,100,54) de negatieve predictieve waarde (NVP) was 0,99 (0,951,00). Mensen met een UHR+ status hadden een significant grotere kans om psychotisch te worden zien dat het grootste risico om een psychose te ontwikkelen in de 6 maanden ligt na het vaststellen de UHR+ of UHR. Van de personen die aangemerkt waren als UHR+ ontwikkelde 16% een psychose binnen 2 jaar. Dit is niet een hoog percentage. De auteurs dragen de volgende redenen aan: hoog risico personen zijn al heel vroeg ontdekt, de interventie is effectief of er is sprake een groot aantal 'false positives'. Dus mensen die als hoog risico 20

21 Mate incl. grootte Controle / vergelijking followup Uitkomstm aten 2) in het verleden kortduren gelimiteerde psychostische symptomen 3) een eerste graads familielid met (in het verleden) een psychotische stoornis en recentelijk zelf een verslechterin g het functioneren dan de UHR mensen (OR 16,25; 95%BI 9,3428,26). In de groep die door de clinici als verhoogd risico werd aangemerkt, daar was de UHR+ status (vastgesteld door combinatie CAARMS, FIGS, GAF) significant geassocieerd met psychose bij 2 jaar (Fischer's exact 2zijdig, p<0,0001). In deze groep was de sensitiviteit, specificiteit, PPV, NVP de UHR+ status, zoals gesteld door de onderzoekers, respectievelijk 1 (95%BI 0,17 1), 0,52 (0,430,60), 0,17 (0,100,28), 1 (0,93 1). In de groep die door de clinici niet als verhoogd risico groep werd gezien was de UHR+ status ook gerelateerd aan het krijgen een psychose (p=0.008). De sensitiviteit, specificiteit, PPV en NVP de UHR+ status in deze groep waren respectievelijk 0,75 (0,360,96), 0,74 (0,660,81) 0,14 (0,06 0,29) en 0,98 (0,931,00) worden aangemerkt, maar in werkelijkheid geen verhoogd risico hebben. Daarom raden de auteurs aan om bij de hoog risico groep niet al gelijk met medicatie te beginnen. Opmerking De auteurs merken op dat de predictieve waarde de test heel erg afhangt de groep waarin je het afneemt. In de gewone populatie zal die PPV heel laag zijn. Ook is de positief voorspellende waarde vrij laag. 21

22 Mate incl. grootte Controle / vergelijking followup Uitkomstm aten Yung e.a. (2006) Testing the ultra high risk (prodromal) criteria for the prediction of psychosis in a clinical sample of young people C Zie Yung 2008 Zie Yung 2008 Zie Yung 2008 Zie Yung 2008 Zie Yung maand en Ontwikkele n psychose. Met UHR status als predictor. Ook werd gekeken naar GAF score (<51) als, zie Yung De UHR+ groep had een significant grotere kans om psychotisch te worden dan de UHR groep (OR 19,3; 95%Bi 2,5 150,5) binnen zes maanden. voorspeller. behorend bij Yung 2008 Gemiddelde baseline GAF/CGAS score voor de hele groep was 54,17. De personen die binnen 6 maanden een psychose ontwikkelden hadden gemiddeld genomen een lagere GAF/CGAS score (42,77) dan de personen die niet psychotisch werden (54,89; t=3,276, df=216, p=0,001). GAF/CGAS was net aan significant als voorspeller (OR 3,7; 95%BI 1,1 12,3). Sensitiviteit, specificiteit, PPV en NPV voor GAF/SGAS score <51 waren 69,2% (38,9%89,6%), 62,0% (55,0%68,5%), 10,3% (5,1%19,2%) en 97,1% (92,0%99,0%). Ook in de UHR+ groep bleef GAF/GCAS een significante voorspeller. Zie Yung UHR status is betere voorspeller dan GAF/CGAS (functioneren). Wel heeft het functioneren nog een extra voorspellende waarde bovenop de UHR status alleen. De auteurs suggereren om functioneren (GAF/CGAS) als extra criteria mee te nemen. Wellicht is een ander instrument beter dan de GAS om functioneren te meten (SOFAS werd gesuggereerd) Een UHR screening instrument 22

23 Mate incl. grootte Controle / vergelijking followup Uitkomstm aten Yung (2005) Mapping the onset of psychosis: the Comprehensi ve Assessment of ArRisk Mental States (CAARMS) C Cohort 4 groepen 1) n=49 Inclusie: 1529 jr Ultra Hoog Risico volgens de BPRS / CASH criteria 2) controle groep n=48 Inclusie: Werkloze adolescente n en jong 1) ge. lft. 19,1 jr, 51% man, 2) gem. lft 21,1 jr, 37,5% man, geen psychotisch e stoornis in het verleden of een familielid met een psychotisch e stoornis UHR status bepaald door de CAARMS nvt 1) 12 mnd 2) 0 mnd 3) 6 mnd 4) 0 mnd i) Predictieve validiteit: hoge CAARMS score voorspellen d voor psychotisch e stoornis? ii) Discriminan t validiteit: Scoren de UHR personen i) 40,8% heeft psychotische stoornis gekregen binnen 12 maanden. Van de CAARMS waren de negatieve symptomen voorspellend voor het ontwikkelen een psychose, maar niet de positieve symptomen. ii) UHR patiënten scoorden hoger dan de controle groep op alle subschalen de CAARMS (p<.001) iii) de 49 had ook 45 UHR+ volgens de CAARMS (91,8%) wordt ontwikkeld. UHR status in de populatie is geen goede voorspeller voor psychose. In een klinische populatie zoals bij deze studie is het een betere voorspeller. Nog onduidelijk voor welke setting de UHR status het beste werkt. Kwaliteit Er is (nog) geen gouden standaard om het instrument mee te vergelijken. Conclusie De voorspellende waarde de CAARMS is heel erg afhankelijk het aantal psychotische 23

24 Mate incl. grootte Controle / vergelijking followup Uitkomstm aten volwassene n, zonder psychische stoornis (volgens de DSMIV) 3) 150 Inclusie: Nietpsychotisch Hulp zoekend 1524 jaar 4) 34 UHR patiënten Die hulp krijgen bij de PACE kliniek voor psychotisch e jongeren (voor de interrater reliability) 3) hoger op de CAARMS dan de controle? iii) Concurrent validiteit: Worden dezelfde mensen als UHR gedefinieer d door de CAARMS en de BPRS / CASH? iv) Predictieve validiteit: UHR status (volgens CAARMS) voorspellne d voor psychostisc he stoornis? iv) Van de 150 personen die hulp zochten, maar niet psychotisch waren, hadden 43 personen een UHR score op de CAARMS. Na 6 maanden hadden 6 personen (4%) een psychotische stoornis ontwikkeld, waar 5 de UHR personen en 1 die niet als UHR was aangeduid. In deze groep was de RR 12,44 (95% BI 1,5; 103,41). The sensitiviteit, specificiteit, PPV, NPV waren 0,83; 0,74; 0,12 en 0,99. stoornissen die in de sample voorkomen. De meeste mensen die als UHR werden aangemerkt door de CAARMS ontwikkelde geen psychotische stoornis. Dit maakt het instrument in een gewone populatie niet bruikbaar, wege het hoge aantal false positives. In de hoog risico groep bleken de negatieve symptomen gemeten door de CAARMS voorspellend voor het ontwikkelen een psychose, maar de positieve symptomen 24

Bijlagen. bij de hoofdstukken van Concept van de Update richtlijn Schizofrenie maart 2010

Bijlagen. bij de hoofdstukken van Concept van de Update richtlijn Schizofrenie maart 2010 Bijlagen bij de hoofdstukken van Concept van de Update richtlijn Schizofrenie maart Bijlage Hoofdstuk 1 3 Bijlage Hoofdstuk 2 Algemene aspecten van schizofrenie 4 Bijlage Hoofdstuk 3 Diagnostiek 3.1 Criteria

Nadere informatie

Bijlage 9 Bewijstabellen behandeling

Bijlage 9 Bewijstabellen behandeling Bijlage 9 Bewijstabellen behandeling Toelichting Voor de volledige literatuurbeschrijvingen van de bronnen, zie Literatuur bij deel 3. Uitleg over classificatie van onderzoek (A1, A2, B, C of D) vindt

Nadere informatie

Voorspelt de Camberwell Assessment of Need (verandering in) psychiatrische zorgconsumptie?

Voorspelt de Camberwell Assessment of Need (verandering in) psychiatrische zorgconsumptie? oorspronkelijk artikel Voorspelt de Camberwell Assessment of Need (verandering in) psychiatrische zorgconsumptie? m. drukker, m. bak, g. driessen, j. van os, p.a.e.g. delespaul achtergrond Door de ontwikkeling

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland J.T. van Busschbach, H. Michon, M. van Vugt & A.D. Stant M.m.v. L.C. Aerts-Roorda & N. van Erp Effectiviteit van Individuele Plaatsing en

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtgever UWV Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtnemer Trimbos; Michon, J.T. van Busschbach, M. van Vugt... [et al.] Onderzoek Basis rapport SCION. Bevindingen na

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put Interventie In de put, uit de put Samenvatting Doel In de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij (oudere) volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van

Nadere informatie

Overview van reviews over vaktherapie in de geestelijke gezondheidszorg rapport voor Zorginstituut Nederland

Overview van reviews over vaktherapie in de geestelijke gezondheidszorg rapport voor Zorginstituut Nederland Overview van reviews over vaktherapie in de geestelijke gezondheidszorg rapport voor Zorginstituut Nederland Yolba Smit, onafhankelijk onderzoeker Derek de Beurs, VUMC Ann Van den Bruel, ME-TA Joan Vlayen,

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring Routine Outcome Monitoring Edwin de Beurs en Paul Emmelkamp 4 4.1 Inleiding In een boek over mislukkingen in de psychotherapie mag een beschrijving van Routine Outcome Monitoring (rom) niet ontbreken.

Nadere informatie

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: het ministerie van VWS Samenstelling: Jacqueline Verdurmen

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Crisiskaartonderzoek versie maart 2007

Onderzoeksprotocol. Crisiskaartonderzoek versie maart 2007 Onderzoeksprotocol Crisiskaartonderzoek versie maart 2007 Effecten crisiskaart met of zonder inschakelen van een crisiskaartconsulent op het aantal crisiscontacten en (gedwongen) opnames Drs. A. Ruchlewska

Nadere informatie

De effectiviteit van de online cursus alles onder controle bij depressieve klachten

De effectiviteit van de online cursus alles onder controle bij depressieve klachten Faculteit der Psychologie en Pedagogiek De effectiviteit van de online cursus alles onder controle bij depressieve klachten Een gerandomiseerd onderzoek Masterthese Student: A.R. van der Jagt Studentnummer:

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd Multidisciplinaire richtlijn Addendum depressie bij jeugd 2009 Colofon Initiatief ZonMw Financier ZonMw Organisatie Trimbos-instituut Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Projectleiding Daniëlle

Nadere informatie

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. KvL/B&G 2005.084 April 2005 1 / 125 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Datum April 2005 Auteur(s) K.I. Proper I. Bakker K. van Overbeek B. Bergstra M.W.

Nadere informatie

Zorgmonitor Zuid-Limburg

Zorgmonitor Zuid-Limburg Z o r g b e h o e f t e v a n u i t c l i ë n t e n p e r s p e c t i e f Zorgmonitor Zuid-Limburg Instrument voor vraaggerichte Geestelijke Gezondheidszorg voor de hulpverlening en het management Philippe

Nadere informatie

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument e s s a y Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument c. l. m u l d e r, m. v a n d e r g a a g, r. b r u g g e m a n, w. c a h n, p. a. e.

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: leren door monitoring

Dubbele Diagnose: leren door monitoring Dubbele Diagnose: leren door monitoring Vijf jaar evalueren van Dubbele Diagnose klinieken in Nederland Gerdien H. de Weert-van Oene Tom B. Holsbeek Cor A.G. Verbrugge Cor A.J. de Jong -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Psychologie & Gezondheid 2013 Running therapie bij depressie: een systematische review A.C.M. Bongers en T.J. Dijkerman

Psychologie & Gezondheid 2013 Running therapie bij depressie: een systematische review A.C.M. Bongers en T.J. Dijkerman Psychologie & Gezondheid 2013 Running therapie bij depressie: een systematische review A.C.M. Bongers en T.J. Dijkerman Running therapy and major depressive disorders: a systematic review Abstract - The

Nadere informatie

Wat werkt bij eetstoornissen?

Wat werkt bij eetstoornissen? Wat werkt bij eetstoornissen? Auteur: Deniz Ince www.nji.nl Versie december 2013 Eetstoornissen worden gekenmerkt door een sterke preoccupatie met eten en gewicht en een verstoord lichaamsbeeld. Anorexia

Nadere informatie

Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) Resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek

Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) Resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek TNO Arbeid TNO-rapport 018.25117.01.01 Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F

Nadere informatie

Het effect van Hartcoach Een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement

Het effect van Hartcoach Een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Het effect van Hartcoach Een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement

Nadere informatie

e. b. v a n w e l, e. h. b o s, m. t. a p p e l o, e. m. b e r e n d s e n, f. c. w i l l g e r o t h, m. j. p. m. v e r b r a a k

e. b. v a n w e l, e. h. b o s, m. t. a p p e l o, e. m. b e r e n d s e n, f. c. w i l l g e r o t h, m. j. p. m. v e r b r a a k o o r s p r o n k e l i j k a r t i k e l De effectiviteit van de vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis (vers) in de behandeling van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis; een gerandomiseerd onderzoek

Nadere informatie

Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie

Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Dartmouth IPS Supported Employment Center Dartmouth Psychiatric Research

Nadere informatie

Wat werkt bij het versterken van eigen kracht?

Wat werkt bij het versterken van eigen kracht? Wat werkt bij het versterken van eigen kracht? Jolyne Laffra Peter Nikken www.nji.nl Versie december 2014 Het versterken van eigen kracht is een belangrijke pijler binnen de transitie en transformatie

Nadere informatie

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Het onderzoeksprotocol Versie 22 augustus Drs. A. Kat Drs. L. Kool Dr. A. van Straten Prof. dr. A.T.F. Beekman Dr. H. van

Nadere informatie

Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten Ethische dilemma s en resultaten van een geprotocolleerde trial

Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten Ethische dilemma s en resultaten van een geprotocolleerde trial 259 alfred lange, jeroen ruwaard, bart schrieken, stans de haas, janneke broeksteeg, aitziber renteria agirre & annelies kuyper Online behandeling van seksueel misbruikte adolescenten Ethische dilemma

Nadere informatie

Scoping review over de toegevoegde waarde van e-health voor zelfmanagement bij ouderen. L.M. Verhoef MSc Dr. R.B. Kool Dr. M.J.

Scoping review over de toegevoegde waarde van e-health voor zelfmanagement bij ouderen. L.M. Verhoef MSc Dr. R.B. Kool Dr. M.J. Scoping review over de toegevoegde waarde van e-health voor zelfmanagement bij ouderen L.M. Verhoef MSc Dr. R.B. Kool Dr. M.J. Faber Nijmegen, oktober 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1.

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie C. van Alphen, M. Ammeraal, C. Blanke, N. Boonstra, H. Boumans, R. Bruggeman, S. Castelein, F.L. Dekker, D. van Duin,

Nadere informatie

Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction

Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 1 2 Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 Nijmegen, november 28 Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong Nijmegen Institute for Scientist Practitioners

Nadere informatie

Het meten van proactieve copingvaardigheden Psychometrische eigenschappen van de Utrechtse Proactieve Coping Competentie lijst (UPCC)

Het meten van proactieve copingvaardigheden Psychometrische eigenschappen van de Utrechtse Proactieve Coping Competentie lijst (UPCC) meetinstrumenten De eerste auteur is verbonden aan de Universiteit Twente, de andere auteurs aan de Universiteit Utrecht. Correspondentieadres : Dr. C. Bode, Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen,

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring in de bemoeizorg

Routine Outcome Monitoring in de bemoeizorg Routine Outcome Monitoring in de bemoeizorg Ervaringen in Tilburg met implementatie en toepassing in de praktijk Hanneke van Gestel Diana Roeg Esther Pallast Daniëlle van Sambeek Henk Garretsen 1 Routine

Nadere informatie